2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1"

Átírás

1 2201_08_DU_01_E_2015_M-01 Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1

2 Módosítások részletes leírása Sorszám 1. 1 DÁTUMA MÓDOSÍTÁS HELYE (Leírása) II. A dokumentum írója fejezetben az alábbi módosítások történtek Név: Elérhetőség: Török Sándor (52) , Helyette a következő jogszabály került hivatkozásra: Név: Elérhetőség: Horváth Gábor 2. III. Hivatkozások fejezetben az alábbi módosítások történtek Új jogszabály került meghivatkozásra: 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 3. III. Hivatkozások fejezetben az alábbi módosítások történtek Új szabvány került meghivatkozásra: MSZ EN :2013 Gázinfrastruktúra. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek. 1. rész: Általános üzemeltetési követelmények III. Hivatkozások fejezetben az alábbi módosítások történtek Az alábbi szabvány hivatkozás törlésre került: MSZ EN ISO 8044:2003 Fémek és ötvözetek korróziója: Alapvető szakkifejezések és fogalom meghatározások. Helyette az alábbi szabványhivatkozás került beépítésre: MSZ EN ISO 8044:2016 Fémek és ötvözetek korróziója. Alapvető szakkifejezések és meghatározásaik 5. III. Hivatkozások fejezetben az alábbi módosítások történtek Az alábbi hivatkozás törlésre került: 0301_10_DF Földgázelosztás szervezeteinek felelősségi körébe tartozó település struktúra meghatározása 6. III. Hivatkozások fejezetben az alábbi módosítások történtek Az alábbi hivatkozás került beépítésre: 0301_07_DU_01_M-05 TIGÁZ-DSO Kft. Selejtezési és készlet leértékelési szabályzat 7. III. Hivatkozások fejezetben az alábbi módosítások történtek Az alábbi hivatkozás került beépítésre: 0802_01_DF Rendkívüli eseménykezelés 8. III. Hivatkozások fejezetben az alábbi módosítások történtek Az alábbi hivatkozás törlésre került: 0902_01_DF Kapacitás gazdálkodás. 9. III. Hivatkozások fejezetben az alábbi módosítások történtek Az alábbi hivatkozás törlésre került: 1703_01_F Gépjárművek kezelése 1/20

3 10. III. Hivatkozások fejezetben az alábbi módosítások történtek Az alábbi hivatkozás törlésre került: 2310_01_U_01 Biztosítás Alkalmazási terület pont az alábbiakkal került kiegészítésre Jelen szabályozás a TIGÁZ-DSO Kft. MBIR dokumentációjának a része Fogalom meghatározások fejezetben az alábbi módosítások történtek Az alábbi új fogalom került beépítésre: Elektronikus építési napló: a 191/2009. (IX. 15.) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Kormányrendelet szerint, a 313/2012. (XI. 8.) az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló Kormányrendeletben e-építési naplóként meghatározott elektronikus alkalmazás Fogalom meghatározások fejezetben az alábbi módosítások történtek Az alábbi új fogalom került beépítésre: Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége Fogalom meghatározások fejezetben az alábbi módosítások történtek Az alábbi új fogalom került beépítésre: Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól a gázfogyasztó készülékig terjed Az engedélyekre és a munkavégzésre vonatkozó információk pontban az alábbi módosítások történtek Az alábbi követelmény törlésre került A munkavégzéshez szükséges információs logisztikai követelményeket (engedélyek, dokumentumok, térképek, munkalap, műveletterv stb.) a 2201_12_DU_01 Robbanásvédelmi dokumentáció tartalmazza. helyette az alábbi új követelmény került beépítésre A gázveszélyes munkákra általánosságban és azon belül a munkavégzés engedélyezésére vonatkozó követelményeket a 2201_12_DU_01 Robbanásvédelmi dokumentáció tartalmazza Eszközök, védőeszközök, anyagok biztosítása pontban az alábbi módosítások történtek Az alábbi új követelmény került beépítésre: A munkavégzés kezdete előtt, a munkagödrön kívüli előkészítő munkálatok során gondoskodni kell az adott tevékenységnek megfelelően szükséges védőfelszerelések rendelkezésre állásáról (pl. acél idom/vezeték hegesztése esetén az előírt védőfelszerelések alkalmazása), a munkaterület körülkerítéséről, annak érdekében, hogy a munkavégzés idején illetéktelen oda nem tudjanak bejutni, nyílt lánggal járó (pl. hegesztés) munkavégzés esetén a tűzoltó készülékek és a figyelmeztető táblák meglétéről, kihelyezéséről, nyílt lánggal járó (pl. hegesztés) munkavégzés esetén az acél idom/vezetékszakasz hűtéséhez szükséges feltételek meglétéről (pl. hűtővíz). 2/20

4 Előkészítő műveletek pontban az alábbi módosítások történtek Gázelosztó vezeték üzembe helyezésére mindig 2201_05_DU_01 Műveletterv készítése utasításban meghatározott Művelettervet kell készíteni. Gázelosztó vezeték üzembe helyezésére a 2201_05_DU_01 Műveletterv készítése című utasítás követelményeinek megfelelően művelettervet kell készíteni Hálózatellenőrzés Általános követelmények pontban az alábbi módosítások történtek Az alábbi követelmény törlésre került. A hálózatellenőrzést kizárólag ezen technológiai utasításból, a használt műszerek kezelési utasításaiból, a vizsgálandó vezeték hálózat nyomvonalának ismeretéből, térképismeretből évente kioktatott, ill. levizsgáztatott dolgozók végezhetik. A gépjárműves műszeres ellenőrzést végző dolgozók esetében az oktatásnak ki kell terjedni a műszeres gépjármű kezelésére is A gázelosztó vezeték ellenőrzési kategóriái pontban az alábbi módosítások történtek Kategória I. II. Gyakoriság Műanyag Acél Eseményt követően két héten belül Félévente Gázelosztó vezeték üzembe helyezése, gázelosztó vezeték javítása, átalakítása, leágazás csatlakoztatása, megbontással járó munkavégzés, gázszivárgás-gázömlés elhárítása, elemi csapás (árvíz, földrengés stb.), nyomásmentesítéssel járó munkák elvégzését követően üzembe helyezett vezetéken évben és ezen időpontot megelőzően épített PE vezeték és az ezekbe épített elzáró szerelvény minden ütésálló PVC/CPE (KPVC, HOSTALIT-Z) vezeték és az ezekbe épített elzáró szerelvény. Egyenáramú vontatás-, vasút melletti, valamint egy számjegyű főút alatti passzívan védett acél vezetékek és az ezekbe épített elzáró szerelvény. Bányahatósági határozat szerint, ha a szivárgások száma 2 db/km Ideiglenes hibaelhárítás esetén. Ideiglenes hibaelhárítással javított elzáró szerelvény. Kategória I. II. Gyakoriság Műanyag Acél Üzembe helyezést követően két héten belül Havonta Félévente Gázelosztó vezeték építését követő első üzembe helyezés Területi üzemeltetési egység vezető elrendelése és engedélyezése esetén 1976 évben és ezen időpontot megelőzően épített PE vezeték és az ezekbe épített elzáró szerelvény minden ütésálló PVC/CPE (KPVC, HOSTALIT-Z) vezeték és az ezekbe épített elzáró szerelvény Egyenáramú vontatás-, vasút melletti, valamint egy számjegyű főút alatti passzívan védett acél vezetékek és az ezekbe épített elzáró szerelvény. Bányahatósági határozat szerint, ha a szivárgások száma 2 db/km Ideiglenes hibaelhárítás esetén. Ideiglenes hibaelhárítással javított elzáró szerelvény A közutakon, közterületeken végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményei pontban az alábbi módosítások történtek Az alábbi új követelmény került beépítésre: Az Úton folyó munkák jelzőtáblát a munkaterületen elhelyezkedő legközelebbi veszélyforrástól (pl. munkagödör) számítva, a 3/2001. (I. 31.) a 3/20

5 közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló KöViM rendelet szerint, az alábbi hosszúságú biztonsági zóna szabadon hagyásával kell elhelyezni: - autópályán és autóúton: 50 m, - lakott területen kívül és közvilágítás nélküli lakott terület esetében: 20 m, - kerékpárúton, járdán és lakott területen lévő, közvilágítással ellátott út, továbbá közvetlenül útkereszteződésben lévő munkahely esetében: 0,5 m. Amennyiben indokolt, a fentieknél rövidebb, illetve hosszabb elhelyezési távolság is alkalmazható (pl. útkereszteződésben lévő munkagödör esetén), viszont ez esetben a tábla alá az elkorlátozás kezdetének távolságát (autópályán és autóúton 50 méterre, egyéb utakon 10 méterre kerekítve) és irányát feltüntető - kiegészítő táblákat is el kell helyezni. Közúton végzett munkavégzések előrejelzésére az Úton folyó munkák jelzőtáblát minden forgalmi irányba ki kell helyezni, kivéve azokat az eseteket, amikor az elkorlátozás valamelyik forgalmi irányt nem érinti (pl. egyirányú forgalmú út). Kétirányú forgalom esetén a jelzőtábla elhelyezését az alábbi ábra szemlélteti. Amennyiben a munkavégzés útkereszteződést is érint, vagy annak közvetlen közelében történik, akkor a munkavégzéssel érintett útszakaszra behajtó forgalmat is minden irányból tájékoztatni kell a jelzőtábla kihelyezésével a munkavégzésről. Útkereszteződést érintő munkavégzés esetén a jelzőtáblák elhelyezését az alábbi ábra szemlélteti. 4/20

6 Munkaárok, munkagödör kialakítása pontban az alábbi módosítások történtek Az alábbi új követelmény került beépítésre: Üzemzavar elhárításhoz kapcsolódó földmunkát kizárólag a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló alvállalkozó végezhet. A munkaárok, munkagödör kialakítás során talaj kitermelés alávágással Tilos! 5/20

7 Veszélyes munka végzésének engedélyezése pont teljes egészében átdolgozásra került A gázellátó rendszer megbontása - Általános követelmények pontban az alábbi módosítások történtek A gázszolgáltatás folyamatosságának fenntartása érdekében az elosztóvezeték üzemi nyomása ideiglenesen megemelhető. A megemelt nyomás értéke nem lépheti túl a vezeték használatbavételi engedélyében megadott engedélyezett üzemi nyomás értéket. Az ideiglenes üzemi nyomás (TOP) értéke nem haladhatja meg a maximális üzemi nyomást (MOP) figyelembe véve a MSZ EN :2013 Gázinfrastruktúra. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek. 1. rész: Általános üzemeltetési követelmények című szabvány szerinti alábbi nyomásértékeket: MOP (bar) MOP 0,1 TOP (bar) 1,5 x MOP 0,1 < MOP 2 1,5 x MOP 2 < MOP 5 1,3 x MOP 5 < MOP 16 1,2 x MOP A gázellátó rendszer megbontása - Általános követelmények pontban az alábbi módosítások történtek Ezen megbontással járó munkavégzéshez egyedi írásos engedély szükséges, amelyet előre tervezett munkavégzés esetén kizárólag a területi üzemeltetési egység vezető, nem tervezett munkavégzés esetén (pl.: üzemzavar) a műszaki készenlétes adhat ki. Ezen megbontással járó munkavégzéshez egyedi írásos engedély szükséges, amelyet előre tervezett munkavégzés és munkaidőben történő üzemzavar elhárítás esetén kizárólag a területi üzemeltetési egység vezető, munkaidőn kívül történő üzemzavar elhárítás esetén a műszaki készenlétes adhat ki Hegesztési munkák követelményei a gázellátó rendszer megbontásánál az alábbi módosítások történtek A hegesztési munkák megkezdése előtt minden esetben műszeres méréssel kell meggyőződni arról, hogy a hegesztési helyszín gázkoncentrációja nem haladja meg a munka elvégezhetőségét biztosító értéket (gázkoncentráció 5% ARH). Szükség szerint a gáz eltávolításáról (átöblítésről), tisztításról gondoskodni kell. A hegesztési munkák megkezdése előtt minden esetben és a hegesztés valamilyen okból történő akár rövid idejű megszakítása utáni újraindítás előtt műszeres méréssel kell meggyőződni arról, hogy a hegesztési helyszín gázkoncentrációja nem haladja meg a munka elvégezhetőségét biztosító értéket (gázkoncentráció 5% ARH). Szükség szerint a gáz eltávolításáról (átöblítésről), tisztításról gondoskodni kell. 6/20

8 Hegesztési munkák követelményei a gázellátó rendszer megbontásánál az alábbi módosítások történtek Ezen pontba új követelményként beépítésre kerültek az elektrofitting idomok hegesztésére vonatkozó követelmények Hegesztési munkák követelményei a gázellátó rendszer megbontásánál az alábbi módosítások történtek Az alábbi új követelmény került beépítésre: Acél vezeték nyomás alatti hegesztése esetén minden esetben ultrahangos falvastagság mérő műszerrel falvastagság mérést kell végezni. A mérés megkezdés előtt a műszerhez rendszeresített etalon kalibrálóhasáb segítségével meg kell győződni a mérő műszer megfelelőségéről, azaz a mérési pontosságáról. A vezeték anyagának megadásánál a STEEL (azaz az acél) megnevezést kell kiválasztani a műszer gyári paraméterei közül Hegesztési munkák követelményei a gázellátó rendszer megbontásánál az alábbi módosítások történtek A hegesztés idején megengedhető legnagyobb gáznyomás: 4,5 [mm] falvastagság alatt 30 [mbar] (3 [kpa]) 4,5 [mm] falvastagság fölött 30 [mbar], vagy a számítással meghatározott érték Ultrahangos falvastagság mérő műszerrel megmért 4,5 [mm] feletti falvastagság esetén, az alábbi számítási képlet alapján számolt magasabb nyomás is megengedhető. A mérés előtt az ultrahangos falvastagság mérőhöz rendszeresített etalon hasáb segítségével meg kell győződni a mérő műszer megfelelőségéről (mérési pontosságáról és a kezelési útmutatóban foglaltakról). A kialakításra kerülő hegesztési varrat teljes nyomvonalán ellenőrizni kell a falvastagságot és a számításnál a legkisebb mért értékkel kell figyelembe venni. A hegesztés idején megengedhető legnagyobb gáznyomás: 4,5 mm falvastagság alatt 30 mbar (3 kpa) 4,5 mm és ettől nagyobb falvastagság esetén 30 mbar vagy számítással meghatározott érték Ultrahangos falvastagság mérő műszerrel megmért 4,5 mm és ettől nagyobb falvastagság esetén, az alábbi számítási képlet alapján számolt magasabb nyomás is megengedhető. A kialakításra kerülő hegesztési varrat teljes nyomvonalán ellenőrizni kell a falvastagságot és a számításnál a legkisebb mért értékkel kell figyelembe venni Hegesztési munkák követelményei a gázellátó rendszer megbontásánál az alábbi módosítások történtek A fenti képletet, annak behelyettesítési értékeit, a munkavégzés módját, eszközeit és a számításnál figyelembe vett, a biztonságos munkavégzéshez betartandó minden technológiai műszaki adatot (elektróda típusa, mérete, áramerősség stb.) a munkára kiadott 2201_05_DU_01 Műveletterv készítése utasítás szerinti Művelettervben szerepeltetni kell. A fenti képletet, annak behelyettesítési értékeit, valamint az elektróda típusát, méretét, és a hegesztés áramerősségét az előre tervezett munkára kiadott, a 2201_05_DU_01 Műveletterv készítése utasítás követelményei szerint készített Művelettervben szerepeltetni kell. Előre nem tervezett (üzemzavar-elhárítás) munkavégzés esetén, amennyiben nyomás alatti acél anyagú vezeték hegesztése szükséges, akkor az előzőekben felsorolt 7/20

9 hegesztéshez kapcsolódó technológiai adatokat, információkat a 2102_03_U_01 Tűzvédelmi szabályzat FN-01 melléklete szerinti Engedély tűzveszélyes munka végzésére című formanyomtatvány hátoldalán kell egyedileg dokumentálni Hegesztési munkák követelményei a gázellátó rendszer megbontásánál pontban az alábbi módosítások történtek Az alábbi új követelmény került beépítésre: Amennyiben az érintett vezetékszakaszon acél és PE vezeték hegesztése is szükségessé válik, akkor célszerű mindig a legveszélyesebb műveletet, azaz az acél vezeték hegesztését elsőként elvégezni A gázelosztó vezetékek szakaszolása - Általános követelmények pontban lévő követelmények teljes átdolgozásra kerültek Vezeték szakaszolása PE cső elszorító szerszám alkalmazásával pontban az alábbi módosítások történtek Leágazó vezeték esetén legfeljebb középnyomású vezeték DN 63 méretig, nagyközép nyomású vezeték DN 50 méretig a munkavégzés helyszínéül szolgáló munkaárokban szakaszolható. A műanyag vezeték szakaszolása az alábbi esetekben a munkavégzés helyszínéül szolgáló munkagödörben elvégezhető: legfeljebb középnyomású leágazó vezeték esetén DN 63 méretig, vagy legfeljebb nagyközépnyomású gázelosztó vezeték esetén DN 50 méretig Vezeték szakaszolása PE cső elszorító szerszám alkalmazásával pontban az alábbi módosítások történtek A szakaszolási során a két munkaárok közti távolság a területi üzemeltetési egység vezető által kiadott, konkrét munkára vonatkozó írásos engedélye alapján, az abban meghatározott mértékre csökkenthető, vagy elhagyható. A szakaszolás során a két munkaárok közti távolság a konkrét munkára vonatkozó írásos engedély alapján, az abban meghatározott mértékre csökkenthető, vagy elhagyható. Ezen engedély kiadására előre tervezett munkavégzés és munkaidőben történő üzemzavar elhárítás esetén a területi üzemeltetési egység vezető, illetve távollétében annak helyettese vagy az üzemvezető, munkaidőn kívül történő üzemzavar elhárítás esetén a műszaki készenlétes jogosult Vezeték szakaszolása PE cső elszorító szerszám alkalmazásával pontban az alábbi módosítások történtek Csőelszorításra kizárólag az erre a célra gyártott speciális célszerszám alkalmazható. A célszerszám szorítópofáinak teljes elszorítási állapotban a kétszeres csőfalvastagság 80 [%]-ára kell megközelíteni egymást. Csőelszorításra kizárólag az erre a célra gyártott, SDR beállítási lehetőséggel ellátott határoló tárcsával rendelkező speciális célszerszám alkalmazható. A csőelszorítás megkezdése előtt a szakaszolással érintett gázelosztó vezeték méretarányának (SDR) megfelelően a határoló tárcsát be kell állítani. A csőelszorító használata és a határoló tárcsa beállítása során be kell tartani a használati útmutatóban előírt utasításokat. 8/20

10 Vezeték szakaszolása PE cső elszorító szerszám alkalmazásával pontban az alábbi módosítások történtek A csövek melegítéséhez alkalmazott eszköz (pl. hőlégfúvó) használata során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eszközzel előállított meleg levegő nem lehet káros hatással az elszorítani kívánt műanyag csővezetékre (meglágyul a műanyag cső) Acél vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten prészáró-elemes használatra előírt védőeszközöket (munkakesztyű, kámzsa, pneumatikus hajtómű használatakor védőszemüveg) alkalmaznia kell. A dolgozónak a veszélyes munkavégzéshez előírt védőruházatot és a készülék használatra előírt védőeszközöket a 2102_02_U_01 Munkavédelmi Szabályzat M-03 mellékletének megfelelően alkalmaznia kell Acél vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten prészáró-elemes A kiszakaszolási ponton az acél csővezetékre fel kell hegeszteni a hegeszthető megfúró idomot (1. sz. ábra 8. készülékelem). A kiszakaszolási ponton az acél csővezetékre fel kell hegeszteni a hegeszthető megfúró idomot (1. sz. ábra 8. készülékelem). Az acél vezeték nyomás alatti hegesztése során be kell tartani ezen technológiai utasítás pontjában megfogalmazott, a hegesztés idején megengedhető legnagyobb gáznyomásra vonatkozó követelményeket Acél vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó A ballonozó idom acél csővezetékre történő felhegesztése előtt a szakaszolási pontokat úgy kell megválasztani, hogy a csővezetékbe történő behelyezés során a ballon, korábbi megfúrási helyre vagy csővezeték folytonosságot biztosító varrat helyére vagy annak közvetlen közelébe, azaz a hegesztett kötéstől 5D távolságon belül nem eshet. Ezen követelmény alól a helyszíni körülmények függvényében szóbeli felmentést a zárt technológiás munkairányító adhat Acél vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó használatra előírt védőeszközöket (munkakesztyű, kámzsa, pneumatikus hajtómű használatakor védőszemüveg) alkalmaznia kell. A dolgozónak a veszélyes munkavégzéshez előírt védőruházatot és a készülék használatra előírt védőeszközöket, a 2102_02_U_01 Munkavédelmi Szabályzat M-03 mellékletének megfelelően alkalmaznia kell Acél vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó A kiszakaszolási ponton az acél csővezetékre fel kell hegeszteni a hegeszt- 9/20

11 hető megfúró idomot (2. sz. ábra 8. készülékelem). A kiszakaszolási ponton az acél csővezetékre fel kell hegeszteni a hegeszthető megfúró idomot (2. sz. ábra 8. készülékelem). Az acél vezeték nyomás alatti hegesztése során be kell tartani ezen technológiai utasítás pontjában megfogalmazott, a hegesztés idején megengedhető legnagyobb gáznyomásra vonatkozó követelményeket Acél vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó A ballonokat a művelet megkezdése előtt 0,2 [bar] nyomáson nyomáspróbázni kell. MDS ballon esetén a ballonokat habzószeres szivárgásellenőrzés alá kell vetni. A ballonokat a művelet megkezdése előtt 0,2 bar nyomáson nyomáspróbázni kell. A nyomáspróba időtartama min. 10 perc legyen. MDS ballon esetén a ballonok tömörségét habzószeres próbával ellenőrizni kell Acél vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó A ballont a kézi pumpa segítségével fel kell pumpálni az előírt nyomásértékre, melyet a ballonozó rudazaton lévő nyomásmérőn keresztül ellenőrizni kell. A ballont a kézi pumpa segítségével fel kell pumpálni vagy nitrogénnel fel kell tölteni az előírt nyomásértékre, melyet a ballonozó rudazaton lévő nyomásmérőn keresztül ellenőrizni kell. A ballonok felfújása során előnyben kell részesíteni a nitrogénnel történő feltöltést, de a feltöltés kézi pumpa segítségével, levegővel is elvégezhető Acél vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó A ballonokat csak akkor lehet leengedni, ha a ballonok mindkét oldalán a nyomás értéke megegyezik. A ballonok leengedése előtt nyomáskiegyenlítés szükséges. A ballonokat csak akkor lehet leengedni, ha a ballon két oldalán a nyomáskülönbség értéke nem haladja meg a 100 mbar-t PE vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó A ballonozó idom PE anyagú csővezetékre történő felhegesztése előtt a szakaszolási pontokat úgy kell megválasztani, hogy a csővezetékbe történő behelyezés során a ballon csővezeték folytonosságot biztosító varrat (pl. tompavarrat) helyére vagy annak közvetlen közelébe, azaz a hegesztett kötéstől 5D távolságon belül nem eshet. Ezen követelmény alól a helyszíni körülmények függvényében szóbeli felmentést a zárt technológiás munkairányító adhat PE vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó használatra előírt védőeszközöket (munkakesztyű, kámzsa, pneumatikus hajtómű használatakor védőszemüveg) alkalmaznia kell. 10/20

12 használatra előírt védőeszközöket, a 2102_02_U_01 Munkavédelmi Szabályzat M-03 mellékletének megfelelően alkalmaznia kell PE vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó DN 315 méretű műanyag csővezetéken történő ballonozás esetén ultrahangos falvastagság mérő műszerrel ellenőrizni kell a vezeték SDR méretarányát. A mérés megkezdés előtt a műszerhez rendszeresített etalon kalibrálóhasáb segítségével meg kell győződni a mérő műszer megfelelőségéről, azaz a mérési pontosságáról. A vezeték anyagának megadásánál manuális beállítást kell alkalmazni. Ez esetben az anyagra - polietilén - jellemző hangterjedési sebességet, amely 2430 m/s, egyedileg, minden mérés előtt a műszeren be kell állítani PE vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó A ballonokat a művelet megkezdése előtt 0,2 [bar] nyomáson nyomáspróbázni kell. MDS ballon esetén a ballonokat habzószeres szivárgásellenőrzés alá kell vetni. A ballonokat a művelet megkezdése előtt 0,2 bar nyomáson nyomáspróbázni kell. A nyomáspróba időtartama min. 10 perc legyen. MDS ballon esetén a ballonok tömörségét habzószeres próbával ellenőrizni kell PE vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó A ballont a kézi pumpa segítségével fel kell pumpálni az előírt nyomásértékre, melyet a ballonozó rudazaton lévő nyomásmérőn keresztül ellenőrizni kell. A ballont a kézi pumpa segítségével fel kell pumpálni vagy nitrogénnel fel kell tölteni az előírt nyomásértékre, melyet a ballonozó rudazaton lévő nyomásmérőn keresztül ellenőrizni kell. A ballonok felfújása során előnyben kell részesíteni a nitrogénnel történő feltöltést, de a feltöltés kézi pumpa segítségével, levegővel is elvégezhető PE vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó A ballonokat csak akkor lehet leengedni, ha a ballonok mindkét oldalán a nyomás értéke megegyezik. A ballonok leengedése előtt nyomáskiegyenlítés szükséges. A ballonokat csak akkor lehet leengedni, ha a ballon két oldalán a nyomáskülönbség értéke nem haladja meg a 100 mbar-t ÜPVC vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó A ballonozó idom ÜPVC anyagú csővezetékre történő felszerelése előtt a szakaszolási pontokat úgy kell megválasztani, hogy a csővezetékbe történő behelyezés során a ballon csővezeték folytonosságot biztosító kötés helyére vagy annak közvetlen közelébe, azaz a kötéstől 5D távolságon belül nem eshet. Ezen követelmény alól a helyszíni körülmények függvényében szóbeli felmentést a zárt technológiás munkairányító adhat. 11/20

13 ÜPVC vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó használatra előírt védőeszközöket (munkakesztyű, kámzsa, pneumatikus hajtómű használatakor védőszemüveg) alkalmaznia kell. használatra előírt védőeszközöket, a 2102_02_U_01 Munkavédelmi Szabályzat M-03 mellékletének megfelelően alkalmaznia kell ÜPVC vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó A ballonokat a művelet megkezdése előtt 0,2 [bar] nyomáson nyomáspróbázni kell. MDS ballon esetén a ballonokat habzószeres szivárgásellenőrzés alá kell vetni. A ballonokat a művelet megkezdése előtt 0,2 bar nyomáson nyomáspróbázni kell. A nyomáspróba időtartama min. 10 perc legyen. MDS ballon esetén a ballonok tömörségét habzószeres próbával ellenőrizni kell ÜPVC vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó Cső névleges átmérő (ÜPVC) DN DN Ballon típusa Skála Ballonozó cső behelyezési mélysége Ballon belső nyomása Max. üzemi nyomás a csőben MDS 80 2,5 [bar] 1 [bar] MDS 100 2,5 [bar] 1 [bar] Cső névleges átmérő (ÜPVC) Ballon típusa Skála Ballonozó cső behelyezési mélysége Ballon belső nyomása Max. üzemi nyomás a csőben Kontrol méret 565 [mm] 555 [mm] Kontrol méret DN MDS 80 2,5 bar 0,1 bar 565 mm DN MDS 100 2,5 bar 0,1 bar 555 mm ÜPVC vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó A ballont a kézi pumpa segítségével fel kell pumpálni az előírt nyomásértékre, melyet a ballonozó rudazaton lévő nyomásmérőn keresztül ellenőrizni kell. A ballont a kézi pumpa segítségével fel kell pumpálni vagy nitrogénnel fel kell tölteni az előírt nyomásértékre, melyet a ballonozó rudazaton lévő nyomásmérőn keresztül ellenőrizni kell. A ballonok felfújása során előnyben kell részesíteni a nitrogénnel történő feltöltést, de a feltöltés kézi pumpa segítségével, levegővel is elvégezhető ÜPVC vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten dupla alsó ballonozó A ballonokat csak akkor lehet leengedni, ha a ballonok mindkét oldalán a nyomás értéke megegyezik. A ballonok leengedése előtt nyomáskiegyenlítés szükséges. A ballonokat csak akkor lehet leengedni, ha a ballon két oldalán a nyomáskülönbség értéke nem haladja meg a 100 mbar-t. 12/20

14 A Hütz+Baumgarten 4 bar-os ballonozó készülék általános használati követelmények pontban az alábbi módosítások történtek A ballonozó készülék a következő anyagminőségű és dimenziójú vezetékeken alkalmazható: 1. sz. táblázat Anyagminőség Nyomás Dimenzió Acél max 4 bar DN80 - DN200 PE 80 SDR 17,6 Nem alkalmazható PE 80 SDR 11 max 4 bar DN 90 DN 225 PE 100 SDR 17,6 max 4 bar DN 90 DN 225 PE 100 SDR 11 max 4 bar DN 90 DN 225 ÜPVC Nem alkalmazható A ballonozó készülék a következő anyagminőségű és dimenziójú vezetékeken alkalmazható: 1. sz. táblázat Anyagminőség Üzemelő gázvezeték nyomása Dimenzió További alkalmazási feltétel Acél max. 4 bar DN 80 DN 200 nincs PE 80 - SDR 17,6 max. 4 bar DN 90 DN 225 erősítő idommal* PE 80 - SDR 11 max. 4 bar DN 90 DN 250 nincs PE SDR 17,6 max. 4 bar DN 90 DN 225 nincs PE SDR 11 max. 4 bar DN 90 DN 250 nincs ÜPVC Nem alkalmazható - * Hütz+Baumgarten 4 bar-os ballonozó berendezés alkalmazásakor, PE 80 alapanyagú és SDR 17,6 méretarányú PE csővezeték esetén a csővezeték azon szakaszára, ahol a ballon felfújásra kerül, a ballonozást megelőzően erősítő idom felhegesztése szükséges Acél vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten 4 bar-os ballonozó A ballonozó idom acél anyagú csővezetékre történő felhegesztése előtt a szakaszolási pontokat úgy kell megválasztani, hogy a csővezetékbe történő behelyezés során a ballon korábbi megfúrási helyre vagy csővezeték folytonosságot biztosító varrat helyére vagy annak közvetlen közelébe, azaz a hegesztett kötéstől 5D távolságon belül nem eshet. Ezen követelmény alól a helyszíni körülmények függvényében szóbeli felmentést a zárt technológiás munkairányító adhat Acél vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten 4 bar-os ballonozó használatra előírt védőeszközöket (munkakesztyű, kámzsa, védőszemüveg). használatra előírt védőeszközöket, a 2102_02_U_01 Munkavédelmi Szabályzat M-03 mellékletének megfelelően alkalmaznia kell Acél vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten 4 bar-os ballonozó A kiszakaszolási ponton az acél csővezetékre fel kell hegeszteni a hegeszthető megfúró idomot (1. sz. ábra 8. készülékelem). A megfúrási pontot úgy kell megválasztani, hogy az acélcsövön a legkisebb karmantyútávolsá- 13/20

15 gon belül (2. sz. táblázat) nem eshet hegesztési varrat! A kiszakaszolási ponton az acél csővezetékre fel kell hegeszteni a hegeszthető megfúró idomot (1. sz. ábra 8. készülékelem). Az acél vezeték nyomás alatti hegesztése során be kell tartani ezen technológiai utasítás pontjában megfogalmazott, a hegesztés idején megengedhető legnagyobb gáznyomásra vonatkozó követelményeket. A megfúrási pontot úgy kell megválasztani, hogy az acélcsövön a legkisebb karmantyútávolságon belül (2. sz. táblázat) nem eshet hegesztési varrat! Acél vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten 4 bar-os ballonozó A ballonokat és a ballonozó szár csatlakozási pontját a művelet megkezdése előtt max. 0,3 bar nyomáson nyomáspróbázni kell habzószeres szivárgásellenőrzés spray vel. A ballonok és a ballonozó szár csatlakozási pontjának tömörségét a művelet megkezdése előtt max. 0,3 bar nyomáson habzószeres próbával (szivárgásellenőrző spray használatával) ellenőrizni kell. A nyomáspróba időtartama min. 10 perc legyen Acél vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten 4 bar-os ballonozó A ballonokat csak akkor lehet leengedni, ha a ballonok mindkét oldalán a nyomás érték megegyezik. A ballonok leengedése előtt nyomáskiegyenlítés szükséges. A ballonokat csak akkor lehet leengedni, ha a ballon két oldalán a nyomáskülönbség értéke nem haladja meg a 100 mbar-t PE vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten 4 bar -os ballonozó A ballonozó idom PE anyagú csővezetékre történő felhegesztése előtt a szakaszolási pontokat úgy kell megválasztani, hogy a csővezetékbe történő behelyezés során a ballon csővezeték folytonosságot biztosító varrat (pl. tompavarrat) helyére vagy annak közvetlen közelébe, azaz a hegesztett kötéstől 5D távolságon belül nem eshet. Ezen követelmény alól a helyszíni körülmények függvényében szóbeli felmentést a zárt technológiás munkairányító adhat. A ballonozással érintett műanyag vezeték SDR méretarányát ultrahangos falvastagság mérő műszerrel ellenőrizni kell. A mérés megkezdés előtt a műszerhez rendszeresített etalon kalibrálóhasáb segítségével meg kell győződni a mérő műszer megfelelőségéről, azaz a mérési pontosságáról. A vezeték anyagának megadásánál manuális beállítást kell alkalmazni. Ez esetben az anyagra - polietilén - jellemző hangterjedési sebességet, amely 2430 m/s, egyedileg, minden mérés előtt a műszeren be kell állítani PE vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten 4 bar -os ballonozó használatra előírt védőeszközöket (munkakesztyű, kámzsa, védőszemüveg). használatra előírt védőeszközöket, a 2102_02_U_01 Munkavédelmi 14/20

16 Szabályzat M-03 mellékletének megfelelően alkalmaznia kell PE vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten 4 bar -os ballonozó A megfúró, illetve a későbbi műveletek során a ballonozó berendezés elektrosztatikus feltöltődésének megakadályozása érdekében az alábbi képen látható módon földelést kell alkalmazni. A földelést a munkavégzés befejezéséig, azaz a zsilip funkciójú gömbcsap (6. sz. ábra 6. készülékelem) leszereléséig fenn kell tartani. 7. sz. ábra PE vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten 4 bar -os ballonozó A ballonokat és a ballonozó szár csatlakozási pontját a művelet megkezdése előtt max. 0,3 bar nyomáson nyomáspróbázni kell habzószeres szivárgásellenőrzés spray vel. A ballonok és a ballonozó szár csatlakozási pontjának tömörségét a művelet megkezdése előtt max. 0,3 bar nyomáson habzószeres próbával (szivárgásellenőrző spray használatával ellenőrizni kell. A nyomáspróba időtartama min. 10 perc legyen PE vezeték szakaszolása Hütz+Baumgarten 4 bar -os ballonozó A ballonokat csak akkor lehet leengedni, ha a ballonok mindkét oldalán a nyomás érték megegyezik. A ballonok leengedése előtt nyomáskiegyenlítés szükséges. A ballonokat csak akkor lehet leengedni, ha a ballon két oldalán a nyomáskülönbség értéke nem haladja meg a 100 mbar-t SZAKASZOLT VEZETÉK BIZTOSÍTÁSI MÓDSZEREI pontban az általános követelmények teljesen átdolgozásra kerültek Szakaszolt vezeték biztosítása teletárcsa alkalmazásával pont és az abban foglalt követelmények törlésre kerültek. Helyette új követelmények rögzítésével az alábbi új pont került beépítésre Szakaszolt vezeték biztosítása bebesi csőelzáró dugók alkalmazásával Szakaszolt vezeték biztosítása kézi (nem zárt rendszerű) csőelzáró ballon alkalmazásával pontban és annak alpontjaiban az alábbi módosítások történtek: 15/20

17 Ezen módszer nyomás alatti vezetéken is alkalmazható szakaszolási céllal a területi üzemeltetési egység vezető által kiadott, konkrét munkára vonatkozó írásos engedélyével. A szakaszolási során a két munkaárok közti távolság a területi üzemeltetési egység vezető által kiadott, konkrét munkára vonatkozó írásos engedélye alapján, az abban meghatározott mértékre csökkenthető, vagy elhagyható. A fenti követelmények az alábbiak szerint módosultak: Ezen módszer nyomás alatti vezetéken is alkalmazható szakaszolási céllal a konkrét munkára vonatkozó írásos engedéllyel. Ezen engedély kiadására előre tervezett munkavégzés és munkaidőben történő üzemzavar elhárítás esetén a területi üzemeltetési egység vezető, munkaidőn kívül történő üzemzavar elhárítás esetén a műszaki készenlétes jogosult. A szakaszolás során a két munkaárok közti távolság a konkrét munkára vonatkozó írásos engedély alapján, az abban meghatározott mértékre csökkenthető, vagy elhagyható. Ezen engedély kiadására előre tervezett munkavégzés és munkaidőben történő üzemzavar elhárítás esetén a területi üzemeltetési egység vezető, illetve távollétében annak helyettese vagy az üzemvezető, munkaidőn kívül történő üzemzavar elhárítás esetén a műszaki készenlétes jogosult PE anyagú kerülő vezeték kiépítése pontban lévő követelmények átdolgozásra kerültek LEÁGAZÁSI HELY KIALAKÍTÁSA ÜZEMELŐ GÁZELOSZTÓ VEZETÉKEN - Általános követelmények pontban az alábbi módosítások történtek Ha üzemelő behúzott PE vezetéken történik leágazási hely kiépítése, a burokcső felesleges darabját el kell távolítani a PE vezeték sérülésének elkerülése céljából. Ha üzemelő PE vezetéken leágazási hely kiépítése történik, a burokcső felesleges darabját el kell távolítani. Az eltávolítás során figyelemmel kell lenni az üzemelő PE vezetékre, amely nem sérülhet Megfúrása Hütz+Baumgarten megfúróval pontban az alábbi módosítások történtek használatra előírt védőeszközöket (munkakesztyű, kámzsa, pneumatikus hajtómű használatakor védőszemüveg) alkalmaznia kell. A dolgozónak a veszélyes munkavégzéshez előírt védőruházatot és a készülék használatra előírt védőeszközöket, a 2102_02_U_01 Munkavédelmi Szabályzat M-03 mellékletének megfelelően alkalmaznia kell Megfúrása Hütz+Baumgarten megfúróval pontban az alábbi módosítások történtek A megfúrási ponton az acél csővezetékre fel kell hegeszteni a hegeszthető megfúró idomot. A megfúrási ponton az acél csővezetékre fel kell hegeszteni a hegeszthető megfúró idomot. Az acél vezeték nyomás alatti hegesztése során be kell tartani ezen technológiai utasítás pontjában megfogalmazott, a hegesztés idején megengedhető legnagyobb gáznyomásra vonatkozó követelményeket. 16/20

18 Megfúrása Hütz+Baumgarten oszlopos fúróállvánnyal pontban az alábbi módosítások történtek használatra előírt védőeszközöket (munkakesztyű, kámzsa, pneumatikus hajtómű használatakor védőszemüveg) alkalmaznia kell. A dolgozónak a veszélyes munkavégzéshez előírt védőruházatot és a készülék használatra előírt védőeszközöket, a 2102_02_U_01 Munkavédelmi Szabályzat M-03 mellékletének megfelelően alkalmaznia kell Megfúrása Hütz+Baumgarten oszlopos fúróállvánnyal pontban az alábbi módosítások történtek A megfúró idomot fel kell hegeszteni a vezetékre. A megfúró idomot fel kell hegeszteni a vezetékre. Az acél vezeték nyomás alatti hegesztése során be kell tartani ezen technológiai utasítás pontjában megfogalmazott, a hegesztés idején megengedhető legnagyobb gáznyomásra vonatkozó követelményeket PE vezeték megfúrása Hütz+Baumgarten PE megfúró rendszerrel pontban az alábbi módosítások történtek használatra előírt védőeszközöket (munkakesztyű, kámzsa, pneumatikus hajtómű használatakor védőszemüveg) alkalmaznia kell. A dolgozónak a veszélyes munkavégzéshez előírt védőruházatot és a készülék használatra előírt védőeszközöket, a 2102_02_U_01 Munkavédelmi Szabályzat M-03 mellékletének megfelelően alkalmaznia kell Megfúrás fűtőszálas, bilincses megfúró nyeregidom alkalmazásával pontban az alábbi módosítások történtek A munkavégzés környezetének kialakítása és az idom csőpalástra történő rögzítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az idom leágazó része felfelé nem állhat. Minden esetben törekedni kell az oldalirányú leágazás készítésére Megfúrás fűtőszálas PE nyeregidomon keresztül, szerelhető gáz alatti megfúró szerszámmal pont és a hozzá kapcsolódó követelmények teljes egészében törlésre kerültek Leágazási hely kialakítása PE közdarabnak az ütésálló PVC (ÜPVC/CPE) vezetékbe való beépítésével pontban az alábbi módosítások történtek Megfelelő méretű ÜPVC megcsapoló híd és/vagy csatlakozó idomok hiánya esetén területi üzemeltetési egység vezető egyedi engedélyével az ÜPCV/CPE vezetéken leágazási hely kialakítása az elosztó vezeték átmérőjével azonos külső átmérőjű, 1 [m] hosszú SDR 17,6 (P-6,0) nyomásfokozatú PE közdarab beépítésével. A PE közdarab elhelyezését az ÜPVC/CPE építési rendszer részét képező áttoló karmantyúk alkalmazásával az alábbi ábra szerint kell elvégezni. Megfelelő méretű ÜPVC megcsapoló híd és/vagy csatlakozó idomok hiánya esetén a területi üzemeltetési egység vezető vagy távollétében annak helyettesének egyedi engedélyével az ÜPCV/CPE vezetéken leágazási hely kialakítása az elosztó vezeték átmérőjével azonos külső átmérőjű, 1 méter 17/20

19 hosszú SDR 17,6 (P-6,0) nyomásfokozatú PE közdarab beépítésével. A PE közdarab elhelyezését az ÜPVC/CPE építési rendszer részét képező áttoló karmantyúk alkalmazásával az alábbi ábra szerint kell elvégezni Leágazási hely kialakítása szakaszolt és nyomásmentesített PE vezetéken elektrofitting idom beépítésével címmel és új követelmények rögzítésével új pont került beépítésre Lefúvató rendszer követelményei pontban az alábbi módosítások történtek Leágazó vezetéken keresztül történő lefúvatás esetén alkalmazható a következő elemekből összeállítható lefúvató: minimum 1,5 méter hosszú egyik végén menetes acélcső, az acélcsőhöz illeszkedő méretű, zártházas kivitelű golyóscsap, a zártházas golyóscsaphoz illeszkedő méretű és csatlakoztatható minimum 1 méter hosszú flexibilis cső. Kézi lefúvató: Leágazó vezetéken keresztül történő lefúvatás esetén alkalmazható a következő elemekből összeállítható lefúvató: minimum 1,5 méter hosszú egyik végén menetes acélcső, az acélcsőhöz illeszkedő méretű, zártházas kivitelű golyóscsap, a zártházas golyóscsaphoz illeszkedő méretű és csatlakoztatható minimum 1 méter hosszú flexibilis cső. Ezen kézi lefúvató alkalmazásakor a lefúvatást végző munkavállalónak a lefúvató vezetéket felfelé kell irányítania, így elvezetésre kerül a kiáramló földgáz ÜZEMELŐ GÁZELOSZTÓ VEZETÉK NYOMÁSMENTESÍTÉSE pont új követelményként kiegészítésre kerül a Nyomásmentesítés Hütz+Baumgarten gyártmányú ballonozó berendezések lefúvató tömlőjén keresztül című ponttal és az abban megfogalmazott követelményekkel NYOMÁSMENTESÍTETT GÁZELOSZTÓ VEZETÉK GÁZMENTESÍTÉSE, ÁTÖBLÍTÉSE pontban az alábbi módosítások történtek Amennyiben a munkavégzéssel érintett gázelosztó vezeték nitrogén inert gázzal történő átöblítése során kiáramló elegy elvezetése a munkavégzés helyszínéül szolgáló munkagödörbe történik, akkor ezen időtartam alatt a munkavállaló a munkagödörben nem tartózkodhat. A munkavégzés folytatása kizárólag csak a gázelosztó vezeték átöblítésének befejezését és a munkaterület légtérellenőrzését (nitrogén és földgáz keveréke) követően kezdhető meg. Átöblítés esetén, ha már nem tartalmaz földgázt az inertizált csőszakasz, csak nitrogént, akkor egy nehezen átszellőztethető munkagödörben a nitrogén kiszoríthatja az oxigént és fulladást okozhat. A helyszíni irányító, csak akkor adhat engedélyt a munkavégzés folytatására, ha már az inertizálás (átöblítés) befejeződött. Több helyszínen történő együttes munkavégzés során az összehangolásra és az információátadásra kiemelt figyelmet kell fordítani. Annak ellenőrzési módját, hogy az átöblített csőszakasz tartalmaz-e még földgázt, valamint azt, hogy a nehezen átszellőztethető munkagödörben biztonságosan folytatható-e a munkavégzés, az adott körülményekhez igazodva a helyszíni irányító határozza meg. 18/20

20 Acél anyagú vezetékek hibaelhárítási módszerei pontban az ideiglenes javítás követelményei kiegészítésre kerültek az üzemzavar elhárítás során, térszint feletti acél csővezetékek javítása MULTI/JOINT 3000 idommal pont követelményeivel Acél anyagú vezetékek hibaelhárítási módszerei pontban a végleges javítás követelményei, azon belül is a Hibajavítás MULTI/JOINT 3000 idommal pont kiegészítésre került az anyagváltásra vonatkozó követelményekkel Vízgyűjtők (kondenzátum gyűjtő) karbantartása pontban teljes egészében módosultak a közép- és nagyközépnyomású vízgyűjtők ürítésére vonatkozó követelmények A KIKAPCSOLÁSI ÉS VISSZAKAPCSOLÁSI TEVÉKENYSÉG MUNKAFO- LYAMATAI pontban az alábbi módosítások történtek Az alábbi követelmény törlésre került. A kikapcsolási helyszín ellenőrzése a munkavégzést követő két héten belül, a gázelosztó vezeték rendszeres ellenőrzése keretében a 6.2. fejezet szerint A visszakapcsolás munkafolyamata pontban az alábbi módosítások történtek Az összehegesztett, csőelszorító utáni vezetékszakaszon tömörségi nyomáspróbát kell végezni a pontban meghatározott követelmények szerint Szikraképződés megakadályozása acél anyagú gázvezetéken pontban az alábbi módosítások történtek Ha az üzemelő, acélanyagú gázvezetékeken olyan munkálatok történnek, amely a csővezeték folytonosságának megszakadásával (karima kapcsolat megbontás, szerelvény kiszerelés, csővezeték szétvágás) és földgáz szabadba kerülésével jár, a munkálatok megkezdése előtt a feltárt vezetéken a vezetékrészek között elektromos átkötést kell készíteni. Az átkötést a munka befejezéséig nem szabad szétbontani, megszüntetni. Ha az üzemelő, acélanyagú gázvezetékeken olyan munkálatok történnek, amely a csővezeték folytonosságának megszakadásával (karima kapcsolat megbontás, szerelvény kiszerelés (pl. tolózár csere), csővezeték szétvágás) jár, a munkálatok megkezdése előtt a feltárt vezetéken a vezetékrészek között elektromos átkötést kell készíteni. Az átkötést az acél vezeték újbóli összekötéséig (pl. hegesztéssel) nem szabad szétbontani, megszüntetni Szikraképződés megakadályozása acél anyagú gázvezetéken pontban az alábbi módosítások történtek Állandó elektromos átkötéseket kell kiépíteni az aktív korrózióvédelemmel ellátott hálózaton a következő esetekben: a bontható szerelvények (tolózárak, csapok, karimák stb.) áthidalására, a különálló, de terv szerint az aktív védelembe bevonandó más szakaszokkal a védett rendszer folyamatosságának biztosítására, ha a védett hálózat bizonyos szakaszát műanyagra kiváltják, a vezetékbe utólag beépítendő oldható kötéseknél, a védett vezetéken utólag felfedezett hiányok pótlásaként. A fenti felsorolás az alábbi ponttal egészült ki MULTI-JOINT 3000 idom beépítése (pl. vezetékjavítás vagy vezetékkiváltás során stb.) Szikraképződés megakadályozása acél anyagú gázvezetéken pontban az alábbi módosítások történtek 19/20

21 Amennyiben az előre tervezett munkavégzés során az adott gázelosztó vezeték aktív korrózióvédelemi rendszerrel történő le- illetve vissza kapcsolása szükséges, és/vagy állandó elektromos átkötést kell kiépíteni (pl. az aktív korrózióvédelemmel védett acél vezeték bizonyos szakasza műanyagra kiváltásra kerül), akkor annak szükségességét az adott munkához készített 2201_05_DU_01 Műveletterv készítése utasítás szerinti művelettervben fel kell tüntetni és annak elvégzését a területileg illetékes korrózióvédelmi munkatárstól előzetesen meg kell rendelni Szikraképződés megakadályozása műanyag gázvezetéken pontban a követelmények teljes egészében átdolgozásra kerültek. 93. A technológiai utasítás M-02 Szerelhető gáz alatti megfúró PE nyeregidomhoz melléklete törlésre került. Helyette a következő melléklet került beillesztésre: M-02 Módosítások részletes leírása 94. A technológiai utasítás M-04 Módosítások részletes leírása mellékletének azonosítója módosításra került. Új azonosítója: M-02 Módosítások részletes leírása 20/20

22 2201_08_DU_01_F_2016_M-03 TT 2000 Gázelosztó hálózat üzemeltetés című utasítás kezelésére elrendelt munkacsoport nyilatkozata Az 1/2012. sz. Ügyvezetői körlevél szerint a 2201_08_DU_01 TT 2000 Gázelosztó hálózat üzemeltetés című utasítás kezelésére munkacsoport alakult. A munkacsoport tagok az alábbiakban részletezett feladatkörök szerint elvégezték a fent említett utasítás felülvizsgálatát. Az utasítás és mellékleteinek tartalmával egyetértenek. Dokumentum készítéséért felelős Területi üzemeltetési vezető Gödöllő TIGÁZ-DSO Kft. Varga Imre Dokumentum készítéséért felelős Dokumentum készítéséért felelős Dokumentum készítéséért felelős Területi üzemeltetési vezető Debrecen TIGÁZ-DSO Kft. Területi üzemeltetési vezető Eger TIGÁZ-DSO Kft. Területi üzemeltetési vezető Miskolc TIGÁZ-DSO Kft. Leskó Tibor Kovács István Pristyák Tibor Dokumentum készítéséért felelős Központi műszaki csoportvezető TIGÁZ-DSO Kft. Molnár Zoltán Munkacsoport vezető Hálózat üzemeltetés vezető TIGÁZ-DSO Kft. Bán Zoltán 1/1

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-01 Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-02 Szerelhető gáz alatti megfúró PE nyeregidomhoz 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-03 TT 2000 Gázelosztó hálózat üzemeltetés

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.)

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.) A Bizottság 2003/94/EK irányelve (2003. október 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, SZENTHÁROMSÁG U. 5. SZ. 3498 HRSZ. SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÉS ORVOSI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKFORDÍTÓKÉPZŐ CSOPORT ÉPÜLETE EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI

Részletesebben

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat 1. oldal, összesen: 24 1. oldal, összesen: 24 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról A munkavédelemr l szóló 1993. évi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és hatályos (érvényes) építési

Részletesebben

49/2002. (XII. 28.) GKM

49/2002. (XII. 28.) GKM 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról A víziközlekedésről

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. 2.) Az építmény

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott gázkonvektorok el írásában leírtak kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez gázszerel k részére készültek B ESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI A

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről KIVONAT Lezárva 2014. június 29. Fontos:

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

MŰSZAKI KIVITELI TERV

MŰSZAKI KIVITELI TERV "NORVILL" Kft. Batthyány u. 56/b e-mail: norvill@freemail.hu MŰSZAKI KIVITELI TERV Megrendelő: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Fő tér 1. Munka megnevezése: Siófok, Halápy János utca közvilágítási hálózat

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138317-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 84-138317 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 14/1998. (XI. 7.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 011.08.06-tól hatályos szöveg! A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről szóló 166/199. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. - ának

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet)

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet) Üzletszabályzata (Tervezet) Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 7 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 8 II.1. Fogalom-meghatározások 8 II.2. Rövidítések

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

Területi hatály. Tárgyi hatály

Területi hatály. Tárgyi hatály TARTALOM Területi hatály... 2 Tárgyi hatály... 2 Személyi hatály... 3 A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai... 3 A fizető parkolók üzemeltetése... 3 Általános üzemeltetési idők... 4 Várakozási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

6. Témakör. Műszaki ellenőrzés az építőiparban

6. Témakör. Műszaki ellenőrzés az építőiparban 6. Témakör Műszaki ellenőrzés az építőiparban TARTALOMJEGYZÉK 6.1. Vizsgálatok, ellenőrzések... 2 6.1.1. Alapismeretek... 2 6.1.2. Az ellenőrzés jellege... 3 6.1.3. Az ellenőrzés szintjei geodéziai munkák

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, BIZTONSÁGOS TERMÉK FORGALMAZÁSÁNAK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOG ÉS SZABVÁNYRENDSZER ISMERTETÉSE GYAKORLATI

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 9. sz. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA FIGYELMEZTETÉS! A versenyzés veszélyes sport! Olyan, hogy biztonságos verseny nem létezik. A versenyzés mindig magában hordozza a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát. Ez a veszély mindig

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bp., III. ker. Sújtás utca 3. -7027; engedélyokiratos építési munka AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÁSBAN. Bognár Péter Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálati igazgató

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÁSBAN. Bognár Péter Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálati igazgató JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÁSBAN Bognár Péter Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálati igazgató A SZÁMOK TÜKRÉBEN A TÖRZSHÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE kútsor gépházak, medencék DUNA A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6945. számú törvényjavaslat a termékek piacfelügyeletéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. április 2012. évi törvény a termékek piacfelügyeletéről

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 13/2012.(III.22.) és a

Részletesebben

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március A foglalkoztatást előseg segítő aktív v munkaerő-piaci eszközök, k, támogatt mogatások Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március Munkaadó számára nyújtható támogatások

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Közlekedési területen alkalmazott víznyelő és aknalefedések nagy pontosságú és süllyedésmentes beépítéséhez.

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Közlekedési területen alkalmazott víznyelő és aknalefedések nagy pontosságú és süllyedésmentes beépítéséhez. Munkavédelmi és Technológiai Osztály 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Telefon: 06-1-45-54-100 06-30-535-7820 Fontos: Csak a Műszaki leírásban feltüntetett anyagú és szilárdságú MINŐSÍTETT és Alkalmassági

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekr l A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 28. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Kiss László kérelme II. E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Jogszabályok parkolásra vonatkozó részei jogreleváns sorrendben

Jogszabályok parkolásra vonatkozó részei jogreleváns sorrendben Jogszabályok parkolásra vonatkozó részei jogreleváns sorrendben Tv. 8. (1) A.. 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről i) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elő l

Részletesebben

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez 1 Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez Gyártó: DECA SA San Marino Forgalmazó: Hód-Welding Kft 6800 Hódmezővásárhely Könyves u. 29 Tel: +36 62 534 830 Használati utasítás SW ponthegesztő

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása. Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása. Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó Szervezeti felépítés Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. MV E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Munkavédelmi fejezet közcélú szabadvezeték hálózatok létesítéséhez, üzemeltetéséhez és bontásához Munkavédelmi kézikönyv A jelen rendelkezés a társaság szellemi

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben