JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÁSBAN. Bognár Péter Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálati igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÁSBAN. Bognár Péter Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálati igazgató"

Átírás

1 JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÁSBAN Bognár Péter Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálati igazgató

2 A SZÁMOK TÜKRÉBEN

3 A TÖRZSHÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE kútsor gépházak, medencék DUNA

4 A SZÁMOK TÜKRÉBEN FOGYASZTÁSI ADATOK

5 A SZÁMOK TÜKRÉBEN NEM SZÁMLÁZOTT VÍZ (NSZV)

6 FŐMÉRŐK ÉS MELLÉKMÉRŐK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

7 A VÍZHÁLÓZAT TULAJDONI SZERKEZETE Ellátásért felelős tulajdona fogyasztó tulajdona törzshálózat bekötés akna mellékmérő bekötési vízmérő

8 FŐMÉRŐ ÉS MELLÉKMÉRŐK KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET Miből adódhat még különbözet? nem egyidejű leolvasásból tévesen diktált mérőállásból hibás leolvasásból kerekítésből vízmérők mérési hibájából (pl. lejárt hitelességű vízmérők) technológiai vízhasználatból (pl. hőközponti veszteség) jogosulatlan vízhasználatból vízlopás, mérő forgatás, plombasértés miatt

9 MELLÉKMÉRŐ FŐMÉRŐ KÜLÖNBÖZET ELSZÁMOLÁS MELLÉKMÉRŐK ALAPJÁN

10 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A különbözetet alapesetben a főmérős díjfizető téríti. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62. (4) a mérési különbözetet a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles megfizetni évi CCIX. törvény 52. (2) a mérési különbözeteként megállapított vízfogyasztás utáni víziközmű-szolgáltatási díjat a bekötési vízmérő szerinti felhasználó fizeti meg.

11 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR évi CCIX. törvény 52. (2a) A víziközmű-szolgáltatási díj elszámolása a mellékvízmérőkön mért fogyasztás alapján történik, ha az elkülönített vízhasználók elkülönített vízhasználati helye és más vízvételi helyek kizárólag hiteles, plombával vagy záró bélyeggel ellátott mellékvízmérőkkel, és hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, valamint a fogyasztási adatok és a helyszíni ellenőrzés alapján a karbantartás elmaradására visszavezethető vízveszteség vagy az elszámolatlan vízvétel lehetősége kizárható.

12 ÁTTÉRÉS MELLÉKVÍZMÉRŐK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSRA Igénybejelentés Az elkülönített vízhasználók (képviseletükben eljáró személy meghatalmazásával), a bekötési vízmérő szerinti felhasználó, és a felhasználási hely tulajdonosának hozzájárulásával írásban kezdeményezhetik az Igénybejelentés mellékvízmérők alapján történő elszámoláshoz nyomtatvány kitöltésével.

13 ÁTTÉRÉS MELLÉKVÍZMÉRŐK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSRA A meghatározott képviselő a csatlakozó hálózati szakasz megvalósulási állapotáról készített épületgépészeti tervet az üzletszabályzatban meghatározott tartalommal és formában a víziközmű-szolgáltató rendelkezésre bocsátja A bekötési vízmérő mellett minden ivóvízvételi hely (ide értve a kerti csapot, közös használatú helyiségekben lévő ivóvízvételi helyeket stb.) kizárólag a víziközmű-szolgáltató vagy megbízottja által felhelyezett plombával vagy záró elemmel ellátott, hiteles mellékvízmérőkkel mért, és hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. További feltétel, hogy a bekötési vízmérő utáni belső ivóvízhálózaton a karbantartás elmaradására visszavezethető vízveszteség vagy elszámolatlan vízvétel lehetősége kizárható.

14 MELLÉKVÍZMÉRŐK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS Jogi előfeltételek hatályos mellékszolgáltatási szerződések minden elkülönített vízhasználatra a felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozás nincs meghatalmazták az eljáró személyt (közös képviselő, elkülönített vízhasználók képviselője). Az elkülönített vízhasználók hozzájáruló nyilatkozatait minden vízvételi helyre vonatkozóan: - a mellékvízmérők hitelességéről, felhasználói pontokról, felhasználói helyekről, az egyidejű leolvasás és ellenőrzés biztosításáról

15 MELLÉKVÍZMÉRŐK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS Műszaki szemle Az ivóvízvételi helyek teljes körű mérhetősége A beépített ivóvízmérők hitelessége; záró elemek, plombák A mellékvízmérők műszaki és beépítési jellemzői Méretlen ivóvíz lehetőségének kizárása Vízelfolyásra utaló jelek fennállása A csatlakozó ivóvízhálózat műszaki paraméterei (nyomvonal, anyag, átmérő stb.) Az egyidejű leolvasás a szemle alkalmával megvalósítható Egyéb információk rögzítése az épületről, az ivóvízhálózatot érintő munkákról

16 MELLÉKVÍZMÉRŐK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS A mellékvízmérők alapján történő elszámolásra a sikeres műszaki szemle és a rögzített feltételek teljesülését követően kerül sor. Az új jogviszony a normál szerződéses keretek között, az üzletszabályzatban rögzítettek szerint működik, külön szerződésre nincs szükség. (De lehetséges) Az üzletszabályzatban kerül rögzítésre a mellékvízmérők alapján történő elszámolás feltételrendszere és a vízfogyasztás mérésére, a fogyasztásmérő berendezések leolvasására, hitelesítésére, cseréjére, a vízszolgáltatás elszámolására vonatkozó szabályrendszere. Átmeneti időszakban külön megállapodás, az Üzletszabályzat hatályba kerüléséig.

17 MELLÉKVÍZMÉRŐK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS ÁTMENETILEG Ideiglenes megállapodás Mellékszolgáltatási szerződés (MSZSZ) Mellékszolgáltatási szerződés (MSZSZ) Szolgáltatási szerződés (SZSZ) Mellékszolgáltatási szerződés (MSZSZ) Mellékszolgáltatási szerződés (MSZSZ)

18 MELLÉKVÍZMÉRŐK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS Szolgáltatási szerződés (SZSZ) Mellékszolgáltatási szerződés (MSZSZ) Mellékszolgáltatási szerződés (MSZSZ) Mellékszolgáltatási szerződés (MSZSZ) Mellékszolgáltatási szerződés (MSZSZ)

19 MELLÉKVÍZMÉRŐK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS Az új jogviszony főbb szabályai a fogyasztási különbözet nem haladja meg a 4 %-ot, a bekötési vízmérő és az összes mellékvízmérő egyidejű leolvasását évente egy alkalommal biztosítani kell, a csatlakozó és házi ivóvízhálózat ellenőrzésére, karbantartására, felújítására és a hibák javítására vonatkozó kötelezettségeket a felhasználók a jogszabályban és a Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzatában foglaltak szerint teljesítik, az elkülönített vízhasználók a mellékvízmérők üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségeknek a jogszabályban és az Üzletszabályzatban foglaltak szerint eleget tesznek, a bekötési vízmérő szerinti felhasználó és az elkülönített vízhasználók a jogszabályban és a Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzatában foglaltakat teljesítik.

20 MELLÉKMÉRŐ FŐMÉRŐ KÜLÖNBÖZET 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

21 1. Fogalommeghatározások ISMERT FOGYASZTÁS Mérésen alapuló Számított, becsült Teljes számlázott mellékv ízmérőn mért fogy asztás Számított nem mért (kalkulált, ráterhelt) lakás fogy asztás Nem számlázott fogy asztás (nem olv asott mérők) FOGYASZTOTT VESZTESÉG Saját v ízfelhasználás (kocsimosó, kerticsap, locsoló, lépcsőházi) Nem egy idejűség leolv asásból származó eltérés Bekötési v ízmérő Diktált mérőállás Kerekítésből származó eltérések Elszámolási v eszteség Hibás leolv asásból eredő eltérések Nem egy idejűség leolv asásból származó eltérés NEM ISMERT FOGYASZTÁS/VESZTESÉG Látszólagos veszteség (vagy mérési és értékesítési veszteség) Mérők mérési hibája Mellékv ízmérő Bekötési v ízmérő Diktált mérőállás Kerekítésből származó eltérések Hibás leolv asásból eredő eltérések Lejárt hitelességű v ízmérők Mérőtípus, beépítési hely zet, pontosság Álló, hibás mérők Vízmérők alul/túlterhelése Lejárt hitelességű mérők BEKÖTÉSI VÍZMÉRŐ - MELLÉKVÍZMÉRŐK KÜLÖNBÖZETE Mellékv ízmérő Mérőtípus, beépítési hely zet, pontosság Álló, hibás mérők Vízmérők alul/túlterhelése Valós veszteség (vagy fizikai veszteség) Látható hibák Elfoly ások a v ezeték hálózaton Nem látható hibák Technológiai v ízhasználat (leürítés, feltöltés, hőközponti v eszteség) Jogosulatlan v ízhasználat (nem mért leágazás) Vízlopás, mérő forgatás, plomba sértés

22 BEKÖTÉSI VÍZMÉRŐ ÉS MELLÉKVÍZMÉRŐK KÜLÖNBÖZETE Mérésen alapuló fogyasztás Számított, becsült fogyasztás

23 1. Fogalommeghatározások 1.1 Ismert fogyasztás Mérésen alapuló fogyasztás Ismert vízfogyasztás minden olyan vízfogyasztás, amelyet hiteles vízmérő lemér. Mérésen alapuló fogyasztás o Mért fogyasztás: Az ivóvízhálózatba beépített az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló hitelesített mérőeszköz (ivóvízmérő) segítségével megmért fogyasztás. o Számlázott fogyasztás: Az a vízmennyiség mely leolvasás, részérték, vagy becslés alapján kiszámlázásra kerül.

24 1. Fogalommeghatározások 1.1 Ismert fogyasztás Számított, becsült fogyasztás o Becsült fogyasztás: Leolvasott vagy diktált mérőállás rendelkezésre állásának hiányában, becsléssel meghatározott fogyasztás, melynek mértéke a vízmérő elszámolási időszakát megelőző 12 hónap átlagos fogyasztásából számított vagy a korábban napi átlagként meghatározott érték az elszámolási időszak napjaival arányos mennyisége. o Számított, nem mért (kalkulált, ráterhelt) fogyasztás: Az a hiteles bekötési vízmérő által megmért fogyasztott vízmennyiség, melyet valamely lakás mellékvízmérő valamilyen okból kifolyólag nem mér le, illetve az illegális vízvételezés alapján vélhető fogyasztás miatt kiterhelt tétel. o Nem számlázott fogyasztás (nem olvasott mérők): Az a vízmennyiség, melyet a vízmérő lemér, de leolvasás elmaradása, vagy egyéb technikai okok miatt a becsült elszámolással sem kerül kiszámlázásra az adott számlázási ciklusban. o Saját vízfelhasználás (kocsimosó, kerticsap, locsoló, lépcsőházi vízvételezés): Az elkülönített, mellékvízmérővel el nem látott fogyasztási helyen, saját felhasználási célból vételezett vízmennyiség.

25 BEKÖTÉSI VÍZMÉRŐ ÉS MELLÉKVÍZMÉRŐK KÜLÖNBÖZETE Látszólagos vízveszteség (vagy mérési és értékesítési veszteség) Elszámolásból eredő veszteség Vízmérők mérési hibája Valós (vagy fizikai) vízveszteség Elfolyások a vezetékhálózaton Technológiai vízhasználat (leürítés, feltöltés, hőközponti veszteség) Jogosulatlan vízhasználat Vízlopás, mérő forgatás, plombasértés

26 1. Fogalommeghatározások 1.2 Nem ismert fogyasztás/veszteség Látszólagos vízveszteség (vagy mérési és értékesítési veszteség) Nem ismert fogyasztás/veszteség minden olyan vízmennyiség, amelyet a vízmérő nem mér meg, de egyéb körülmények figyelembevétele mellett valószínűsíthetően elfogyasztásra került. Látszólagos vízveszteség (vagy mérési és értékesítési veszteség) Az a vízmennyiséget, amely a beépített vízmérők hibás kijelzései (mérési hibák) vagy a mérőberendezések hiánya esetén a nem megfelelően számlázott átalány mennyiségek miatt nem kerül meghatározásra. Látszólagos (vagy mérési és értékesítési) vízveszteség a mérő berendezés hibás méréséből, pontatlan értékmutatásából, vagy emberi tényezőkből eredő nem fizikai vízveszteségek. Előfordulásai: 1. Elszámolásból eredő veszteség 2. Vízmérők mérési hibája

27 1. Fogalommeghatározások 1.2 Nem ismert fogyasztás/veszteség Valós (vagy fizikai) vízveszteség Valós (vagy fizikai) vízveszteség az a víztérfogat mennyiség, amely az elosztó berendezésekben azok hiányosságai és a hibahelyek miatt hasznosítatlanul elvész. Előfordulásai: 1. Elfolyások a vezetékhálózaton 2. Technológiai vízhasználat (leürítés, feltöltés, hőközponti veszteség) 3. Jogosulatlan vízhasználat 4. Vízlopás, mérő forgatás, plombasértés

28 MELLÉKMÉRŐ FŐMÉRŐ KÜLÖNBÖZET 2. VESZTESÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

29 BEKÖTÉSI VÍZMÉRŐ ÉS MELLÉKVÍZMÉRŐK KÜLÖNBÖZETE Elfolyások a vezetékhálózaton Észlelhető (látható) elfolyások a vezetékhálózaton Nem észlelhető (nem látható) elfolyások a vezetékhálózaton Technológiai vízhasználat (leürítés, feltöltés, hőközponti veszteség) Jogosulatlan vízhasználat (nem mért leágazás)

30 2.1 Valós (vagy fizikai) veszteséget befolyásoló tényezők Elfolyások a vezetékhálózaton Észlelhető (látható) elfolyások a vezetékhálózaton Az észlelhető elfolyások, csőtörések főbb jellemzői: o o o a kisebb gyakoriság, a nagyobb intenzitás és a rövidebb időtartam. Észlelhető elfolyások, csőtörések jellemzőbb okai: o idősebb vezetékhálózatok szerkezeti elöregedése, korróziós sérülése, o külső-belső dinamikus mechanikai behatások következtében bekövetkező csősérülések (pl. felújítási, karbantatási, átalakítási munkálatok, talajmozgások, egyéb rezgések), o szélsőséges hálózati igénybevételek miatt fellépő nyomásingadozás, o talajvizek agresszív, káros hatásai, vagy o hálózat karbantartásának hiányosságok.

31 2.1 Valós (vagy fizikai) veszteséget befolyásoló tényezők Elfolyások a vezetékhálózaton Észlelhető (látható) elfolyások a vezetékhálózaton Fém szövethálós flexibilis csőkötések alkalmazásából adódó csősérülések

32 2.1 Valós (vagy fizikai) veszteséget befolyásoló tényezők Elfolyások a vezetékhálózaton Nem észlelhető (nem látható) elfolyások a vezetékhálózaton A rejtett szivárgások főbb jellemzői: o o o a nagyobb gyakoriság, a kisebb intenzitás és a hosszabb időtartam (tartósság). Rejtett elfolyások jellemző okai lehetnek: o o o o az új vagy meglévő hálózaton egyszerű szerelési hiányosságok, szerelési hibák, az új szerelvények vagy vezetékek anyaghibái, vízzárósági hiányosságok, kötések meglazulása, a nem szabványos alapanyagú vezetékhálózatok beépítése (pl. mellékvízmérők esetében felexibilis csövekalkalmazása), vagy a hálózat karbantartási hiányosságai.

33 2.1 Valós (vagy fizikai) veszteséget befolyásoló tényezők Elfolyások a vezetékhálózaton Nem észlelhető (nem látható) elfolyások a vezetékhálózaton SÉRÜLÉS VÍZVESZTESÉG MÉRTÉKE MÉRTÉKE liter/ m 3 / mm perc óra nap hónap 0,5 0, ,48 14,3 1 0, ,4 41,9 1,5 1, ,62 78,6 2 3, ,55 136,5 2,5 5, ,33 219,9 3 8, ,74 352,1 3,5 11, ,27 488,2 4 14, ,31 639,4 4,5 18, ,21 786,2 5 22, ,11 963,4 5, , , , , , ,8 7 39, , ,8

34 2.1 Valós (vagy fizikai) veszteséget befolyásoló tényezők Technológiai vízhasználat (leürítés, feltöltés, hőközponti veszteség) o A hálózat öblítése, a hálózati elemek karbantartása (pl. cirkó fűtésrendszer) és/vagy o felújítása miatt szükséges teljes rendszerleürítések, az ágvezetékek ivóvízminőség biztosítása érdekében végrehajtott hálózatöblítések, illetve o a víztisztítási technológiát pótló vagy annak hiányosságait megszüntető, elsősorban hálózattisztítási beavatkozások esetén jellemző technológiai vízveszteség

35 2.1 Valós (vagy fizikai) veszteséget befolyásoló tényezők Jogosulatlan vízhasználat (nem mért leágazás) o Társasházon belül olyan közös vízvételezési helyek, melyek nincsenek bemérőzve, ennek ellenére azok fogyasztását a bekötési vízmérő ugyanúgy megméri. (pl. szeméttárolókban vagy egyéb közös vízvételezésre is alkalmas helyiségekben - takarítás céljából - telepített kifolyók, illetve a kocsimosásra, vagy egyéb - saját vízfelhasználásra is alkalmas - kerti locsolók.) o Veszteségre vezethető vissza a bekötési vízmérő és mellékvízmérők közötti szakaszon (akár lakáson belül) lévő, egyéni használat céljára utólagosan, házilag beépített méretlen leágazások, megkerülő vezetékek.

36 BEKÖTÉSI VÍZMÉRŐ ÉS MELLÉKVÍZMÉRŐK KÜLÖNBÖZETE Elszámolási veszteség bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Nem egyidejű leolvasásból származó eltérés Diktált mérőállás Kerekítésből származó eltérés Hibás leolvasásból eredő eltérés Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Lejárt hitelességű mérők Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság Álló, hibás mérők Mérők alul-/túlterhelése

37 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Elszámolási veszteség bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Nem egyidejű leolvasásból származó eltérés Az első és az utolsó leolvasott vízmérő között akár 3-5 nap is eltelhet ( l/fő = 1,8 3 m 3 /lakás)

38 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Elszámolási veszteség bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Diktált mérőállás Az olyan személyi hibákból eredő eltérések, mint a becslési- vagy leolvasási hibák általában kisebb-, a szándékos és tudatos mérőállás torzítás nagyobb mértékű eltéréseket is eredményezhetnek, bár a hitelesítési célú mellékvízmérők cseréjénél a leszereléskori mérőállásig mindig megtörténik a valós fogyasztás elszámolása.

39 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Elszámolási veszteség bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Kerekítésből származó eltérés Mellékvízmérőn mért fogyasztás kerekítése leolvasáskor (a valós fogyasztásnhoz közelebb álló felfelé kerekítés következtében a mérőállás 81 m 3, a tört részek figyelmen kívül hagyása következtében csak 80 m 3 )

40 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Elszámolási veszteség bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Hibás leolvasásból eredő eltérés Mellékvízmérő téves leolvasása (hibás leolvasás esetén a mérőállás m 3, helyes leolvasás esetén a valós mérőállás 78,441 m 3 ) Nem megfelelő szögből történő leolvasás következtében jelentkező leolvasási hiba (helytelen szögből történő leolvasás következtében 44 m 3, helyes szögből 45 m 3 a vízmérő állása)

41 1 m 150 mm 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Elszámolási veszteség bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Hibás leolvasásból eredő eltérés Az értékmutató leolvasását legfeljebb 1 m távolságról, a vízmérőn áthaladó és arra merőleges tengelyhez képest 30 fokos szögből kell lehetővé tenni. Vízmérő leolvashatósága Vízmérő leolvashatósága

42 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Lejárt hitelességű mérők o o o A mérőeszköz-hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelele a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak, illetve hogy a mérő megfelelően mér. A vízmérőnek meg kell felelni Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által kiadott, HE 6/ Hidegvízmérők Általános előírások -, illetve a HE 6/ Hidegvízmérők c. hitelesítési előírásban rögzített, hidegvíz mérőkre vonatkozó műszaki specifikációnak, melegvíz mérők esetén pedig a HE 79/ Melegvízmérők Általános előírások c. hitelesítési előírásban rögzített műszaki specifikációknak. A vízmérőnek rendelkeznie kell MID (Measuring Instruments Directive 2004/22/EC - az Európai Parlament és az Európai Tanács március 31. határozata a mérőeszközökről /MI-001/) szerinti hitelesítési engedéllyel és ebben az engedélyben megállapított jellemzőkkel, vagy az OIML R49 (Organisation Internationale de Métrologie Légale) nemzetközi ajánlásai hidegvizes ivóvíz mérőkhöz - előírásai szerint hitelesítéssel.

43 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Lejárt hitelességű mérők A vízmérőnek rendelkeznie kell az EU-ban érvényes hitelesítési bélyegzéssel. A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel (matrica, felirat, MKEH plomba) és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja, amely mérési jegyzőkönyv alapján kerül kiállításra. Vízmérő hitelességét igazoló MKEH plomba

44 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság Indulási érzékenység ahol a vízmérő megindul Vízmérő többet mér Vízmérő kevesebbet mér Hidegvizes vízmérők legnagyobb megengedett hibahatárai a nevezetes térfogatáram-pontokon

45 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság Az átáramlott víz pontos megmérésének feltétele többek között a megfelelő mérő megválasztása. Vízmérők típusa a rajtuk átáramlott víz hőmérséklete alapján is megkülönböztethetők: Ha víz hőmérséklete o o o 30 C (hidegvíz) hidegvizes-, > 30 C, de 90 C (melegvíz) melegvizes-, > 90 C (forróvíz) forróvizes vízmérő alkalmazható. Vízmérők számlálószerkezetük szerint lehetnek: o o o mechanikus (szárazonfutó vagy nedvesenfutó), elektromechanikus, elektronikus vízmérők. Vízmérők működési elve szerint az alábbi főbb típusok ismertek: o szárnykerekes vízmérők, amelyekben a vízáram radiális átömlésű turbinát, szárny-kereket hajt meg; o o Woltmann rendszerű vízmérők, amelyekben a vízáram axiális átömlésű turbinát hajt meg (kizárólag nagyvízmérők /DN > 40 mm/ esetében); mozgófalú vízmérők (pl. keringőgyűrűs, oválkerekes, támolygótárcsás vagy gyűrűdugattyús vízmérők), amelyekben az elmozduló falak periódusonként egy-egy kamratérfogatnyi vizet engednek át a mérőn.

46 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság Közvetlen szerkezeti kapcsolat nedvesen futó vízmérő szárazon futó (tömszelencés) gyűrűdugattyús vízmérő szárnykerekes vízmérő Közvetett szerkezeti kapcsolat szárazon futó vízmérő mágneses elvű működés ultrahangos elvű működés indukciós elvű működés gyűrűdugattyús (volumetrikus) vízmérő szárnykerekes vízmérő

47 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság Nedvesen futó vízmérők jellemzői A mérőszerkezet tengely segítségével közvetlenül van összekapcsolva a számlálóművel. A számlálómű hengerei és a mutatók egyaránt a mért folyadék közegben mozognak (közvetlen az erőátvitel a mérőkamrából a számlálóműbe, így nem keletkezik súrlódási veszteség, tehát alacsony indulási értéket eredményez). Mágneses úton nem befolyásolható, fémes szennyeződések nem tudnak lerakódni a szerkezetben.

48 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság Szárazon futó vízmérők jellemzői Csak a mérőszerkezet működik a folyadéktérben. A számlálómű a számhengerekkel hermetikusan zárt kapszulákban van és nem kerül érintkezésbe a mért közeggel. A mérőbetét két részét mágnes kuplung köti össze. számláló szerkezet mérőszerkezet

49 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság A vízmérő felszerelése tehát csak a gyártó által feltüntetett jelölésnek megfelelő elhelyezéssel és tájolással történhet. OIML R49 H Horizontális (vízszintes) B osztálypontosság V Vertikális (függőleges) A osztálypontosság MID H Horizontális (vízszintes) R80-as átfogás V Vertikális (függőleges) R40-es átfogás

50 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság Függőleges beépítés esetén célszerű gyűrűdugattyús vízmérőt alkalmazni, mert a beépítési helyzetre kevésbé érzékeny. Súrlódási tényező vízszintes számlappal Súrlódási tényező függőleges számlappal Vízmérő mérési pontosságának változása függőlegesen beépített szárnykerekes vízmérő esetén

51 Eltérés [%] 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság 2,00 1,00 0,00 0,50-1,00-2,00-0,50-1,00 Q1-3,00-4,00-3,00 Q2 Q3-5,00-6,00-7,00-6, Vízmérő vízszintessel bezárt szöge Vízmérő mérési pontosságának változása alsó mérési tartományban (Q1), eltérő beépítési szögek hatására

52 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság Vízmérők függőleges beépítés mellett akár 18 %-os mínuszos hibával is dolgozhatnak. Egy átlagos városi család (4 fő) napi vízfogyasztását alapul véve (kb. 0,6 m 3 /nap = 600 l/nap) /Műszaki Irányelv (MI )/, 30 lakásos társasház esetében akár átlagosan akár havi 78 m 3 vízveszteséget is jelenthet a társasháznak. -31,36 % Q1 Elforgatott számlappal -4,17 % Q2-0,65 % Q3-6,48 % Q1 Számlappal felfelé -1,81 % Q2-1,74 % Q3-35,00-30,00-25,00-20,00-15,00-10,00-5,00 0,00 Vízmérő mérési pontosságának változása függőleges beépítés esetén

53 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság A vízmérő előtt és után, biztosítani kell a gyártó által előírt, szerelvény és idom-mentes egyenes csőszakaszt (D a vízmérő mérete). Vízmérő előtt és után gyártó által előírt egyenes szakaszok (pl.: U3-D3 vagy D3-D3 esetén)

54 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság Célszerű minden esetben új mérőt alkalmazni, az elhasználódásból eredő pontatlan mérés elkerülése érdekében. Bekötési- és mellékvízmérő átlagos mérési hibájának változása 8 éves használati ciklusban

55 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság A házi ivóvízvezetékbe aknás, ill. pinceszerű vízmérő helyen közvetlenül, a vízmérőt követően visszacsapó szelepet kell beépíteni. A visszacsapó szelep beépítése elhagyható, ha a vízmérőbe beépített- vagy a vízmérő kiömlő csonkjába behelyezhető visszacsapó szeleppel már rendelkezik. Vízmérőbe beépített visszacsapó szelep (manuális illesztéssel)

56 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság A vízmérőt tilos magas ponton felszerelni a hálózat esetleges levegősödéséből eredő pontatlan fogyasztásmérés elkerülése érdekében. Magas ponton elhelyezett vízmérő

57 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Álló, hibás mérők Működését tekintve, rendeltetésének nem megfelelően működik az a vízmérő, amelyik szorul, akad, lassul vagy nehezebben mér, szélsőséges esetben akár megáll. Mellékvízmérő rendeltetésszerű működését jelző csillagkerék

58 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Álló, hibás mérők Amennyiben a vízmérő nem rendelkezik beépített szűrővel, az előtt szűrő beépítése szükséges. Vízmérő beépített szűrővel

59 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Álló, hibás mérők A mellékvízmérő előtt beépített elzáró (golyóscsap) és a mellékvízmérő között kizárólag egy darab oldható kötés (hollandi) lehet. Elzáró szerelvény a vízmérő előtt beépítve, kötelező egyenes szakaszok megtartásával (3D)

60 2.2 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Álló, hibás mérők Vízmérő manipuláláiót megakadályozó biztonsági záróelem (zárógyűrű)

61 MELLÉKMÉRŐ FŐMÉRŐ KÜLÖNBÖZET 3. VESZTESÉGCSÖKKENTÉS TERÜLETEI

62 3.1.1 Elfolyások a vezetékhálózaton Észlelhető (látható) elfolyások a vezetékhálózaton Nem észlelhető (nem látható) elfolyások a vezetékhálózaton Technológiai vízhasználat (leürítés, feltöltés, hőközponti veszteség) Jogosulatlan vízhasználat (nem mért leágazás)

63 3.2.1 Elszámolási veszteség bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Nem egyidejű leolvasásból származó eltérés Diktált mérőállás Kerekítésből származó eltérés Hibás leolvasásból eredő eltérés Mérési hiba bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Lejárt hitelességű mérők Mérőtípus, beépítési helyzet, pontosság Álló, hibás mérők Mérők alul-/túlterhelése

64 3.1 Valós (vagy fizikai) veszteséget befolyásoló tényezők Elfolyások vezetékhálózaton Észlelhető (látható) elfolyások a vezetékhálózaton Rendelkezésre álló tervdokumentáció alapján ellenőrizni kell az épület teljes vízhálózati rendszerét, felszínen megjelenő vizesedést, elfolyást kutatva. Műszeres beméréssel a szivárgások, csősérülések pontos helye is meghatározható, melyre többféle módszer áll rendelkezésre: o műszeres hibahely keresők, o külső csöves csőtörés keresés, o talaj feletti lehallgatási módszer talajmikrofonnal, o korrelációs vizsgálat korrelátorral, o jelzőgázos vízszivárgás kereső, o nyomvonal kereső berendezés

65 3.1 Valós (vagy fizikai) veszteséget befolyásoló tényezők Elfolyások vezetékhálózaton Nem észlelhető (nem látható) elfolyások a vezetékhálózaton Megelőzés, ellenőrzés: oszakszerű kivitelezés, okorszerű alapanyagok, ojól megválasztott, szabványosan kialakított mérőhelyek oa téli időszakot megelőzően, kültéren elhelyezett vízvételezési hely (pl. kerti locsolócsap) fagytalanítása, oegyszerű szemrevételezéses ellenőrzés: kifolyók és szerelvényeik, bekötések alapanyagai, illesztéseket csapok megfelelő zárása lakásokban, illetve az épületen belül elhelyezett közös vízvételezési helyek (lépcsőházi csapok) vizes blokkok (fürdőszoba, konyha,)

66 3.1 Valós (vagy fizikai) veszteséget befolyásoló tényezők Elfolyások vezetékhálózaton Nem észlelhető (nem látható) elfolyások a vezetékhálózaton Egyértelmű kimutatása ún. éjszakai minimum fogyasztás (= értéke 0 m 3 /h vagy attól eltérő) meghatározással: o egyszerű szemrevételezéses ellenőrzéssel (valamennyi vízvételezési hely elzárása mellett a bekötési vízmérő fogyasztásának megfigyelésével) o műszeresen, éjszakai minimumfogyasztás regisztrálásával (data logger készülékkel)

67 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Valós (vagy fizikai) veszteséget befolyásoló tényezők Elfolyások vezetékhálózaton Nem észlelhető (nem látható) elfolyások a vezetékhálózaton 6,00 5,00 4,96 4,85 4,76 4,76 5,00 5,27 5,09 5,02 4,99 5,02 5,12 5,04 5,05 5,02 5,13 5,32 5,11 4,99 4,93 4,00 3,00 2,00 2,86 2,63 2,45 2,67 2,14 3,25 3,60 2,91 3,00 2,84 2,83 3,01 2,74 2,66 2,73 3,22 3,50 3,23 2,82 2,75 1,00 0,00 0,84 1,22 1,40 0,25 0,00 0,60 0,61 0,70 0,83 0,47 1,15 1,40 1,17 0,44 0,00 0,14 0,95 0,68-1,00 Éjszakai minimumok megjelenése dataloggerel történő átlagos napi fogyasztás (lila vonal) és nyomásregisztráció (zöld vonal aknában-, piros vonal emeleten mérve) mellett

68 3.1 Valós (vagy fizikai) veszteséget befolyásoló tényezők Technológiai vízhasználat (leürítés, feltöltés, hőközponti veszteség) Társasházak fűtési rendszerének megfelelő rendszerességgel történő karbantartása szükséges, annak következtében fellépő vízveszteség nem szüntethető meg. Mértéke azonban mérhetővé tehető a fűtőberendezések előtt szabályosan elhelyezett mellékvízmérők, szakember által történő beszereltetésével.

69 3.1 Valós (vagy fizikai) veszteséget befolyásoló tényezők Jogosulatlan vízhasználat (nem mért leágazás) o Lehetőség szerint fel kell kutatni minden lehetséges méretlen vízvételezési helyet épületen belül és épületen kívül egyaránt. o Ismerni kell valamennyi kifolyási lehetőség fellelhetőségét és ellenőrizni kell (a bemérőzöttnek vélt helyeket, illetve a fertőtlenítésre vagy nyomásregisztrálásra alkalmas ürítő csapokat is), hogy valamennyi vízmérővel ellátott-e.

70 3.1 Látszólagos veszteséget befolyásoló tényezők Elszámolási veszteség bekötési vízmérő és mellékvízmérők esetében Nem egyidejű leolvasásból származó eltérés Vízmérők távleolvasási rendszerbe integrálása

71 3.1 Valós (vagy fizikai) veszteséget befolyásoló tényezők Elfolyások vezetékhálózaton Nem észlelhető (nem látható) elfolyások a vezetékhálózaton Távleolvasás keretében megvalósult mellékvízmérők összfogyasztásainak bekötési vízmérőkhöz víszonyított százalákos eltérése, havi bontásban

72 TÁRSASHÁZI TÁVLEOLVASÁS

73 A távleolvasási rendszer előnyei o o o o o o o o Valós kép a fogyasztásokról Fogyasztói szokások megismerése, elemezhetősége Vízmérő állások tetszőleges gyakoriságú kiolvashatósága A vízmérő mérőállások azonnali számlázhatósága Rögzítési hibamentesség Leolvasás megvalósíthatósága a fogyasztó távollétében Azonnali értesítés meghibásodás vagy manipuláció esetén Bekötési vízmérő-mellékvízmérők összfogyasztásai különbözetének pontos meghatározása

74 A távleolvasási rendszer hátrányai o Beruházás szükségessége o Energiaellátás biztosítása a területen akkumulátor élettartam o Telepítési körülményekre való érzékenység rádiós zavarok, elárasztott akna o o Személyes adatkezelés jogi kérdéseinek kezelése (Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat szükséges!) Folyamatos rendszerfelügyeletet szükségessége

75 Távleolvasási rendszerek Mobil rendszer Fix Rendszer sétálós (Fixed Network) (Walk-by / Drive-by)

76 Jelenleg üzemeltetett távleolvasási rendszerek 1. MOM ( sétálós walk-by/drive-by) rendszer Üteg utca 24-28, Üteg utca ( db) Petneház utca 19-25, Petneház utca ( db) Röppenytű köz 1-5 (521 db) 2. CARDWARE (fix) rendszer Rákos út 100 (260 db) Nyírpalota út TECHEM (fix) rendszer Hadrianus utca 7 (287 db) Lebstück Mária utca (186 db) Kerepesi út (900 db vízmérő)

77 Távleolvasási rendszer felépítése Társasházi Lakásfenntartó Szövetkezet Közvetlen kiolvasás ( sétálós ) Adatszolgáltatás (meghatározott adatstrukt. szerint) Közvetlen Kiolvasás (fix) Adatszolgáltatás Üzemeltető (Techem, Cardware) Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás (meghatározott adatstrukt. szerint)

78 Szerződéses kapcsolatok Társasházi Lakásfenntartó Szövetkezet Együttműködési megállapodás Adatszolgáltatási szerződés Üzemeltetési szerződés Üzemeltető (Techem, Cardware) Adatszolgáltatási szerződés

79 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Vízmérés vízmérők. Épületgépészeti rendszerek előadás 2014. február 17.

Vízmérés vízmérők. Épületgépészeti rendszerek előadás 2014. február 17. Vízmérés vízmérők Épületgépészeti rendszerek előadás 2014. február 17. 1 Vízfogyasztásmérők A vízfogyasztás mérésre leggyakrabban a szárnykerekes vagy turbinakerekes vízmérőket használják. Ezek összegző

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Gyál, 2014. október 15 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1.1 A Szolgáltató... 1 1.2 A szabályzat célja... 1 1.3 A szabályzat hatálya... 1

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék I. célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 7 I.1. A szabályozás célja... 7 I.2. Az üzletszabályzat hatálya... 7 I.3. A

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a A Budajenői Vízművek Kft. részéről ellenjegyezte: Ribizsár Zoltán ügyvezető Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások

Részletesebben

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-01 Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 Módosítások részletes leírása Sorszám 1. 1 DÁTUMA 2016. 05.06. MÓDOSÍTÁS HELYE (Leírása) II. A dokumentum írója fejezetben az alábbi

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK 2009. 01. 01. től

ÁRJEGYZÉK 2009. 01. 01. től Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (rövidített cégnév: VCSM ZRt. Szolnok, székhelye: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1., cégjegyzékszáma: 16-10-0016) ÁRJEGYZÉK 09. 01. 01. től Fogyasztásarányos szolgáltatási

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK és MEGHATÁROZÁSOK... 4 3.1 Kerékterhelésmérő...

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu www.tart-tech.

TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu www.tart-tech. TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu www.tart-tech.hu HASZNÁLATI UTASÍTÁS Coolkit-TT ködképző hűtőberendezés telepítéséhez

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005.

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. MŰSZAKI LEÍRÁS AS-TANK Általános tárolótartályok Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 2 Jelen Műszaki Leírás (ML) tárgya az ASIO, spol. S.r.o. (Jiřikovice 8,

Részletesebben

Jogszabályváltozások és aktualitások a csatornaszolgáltatásban. Közmű Akadémia 2014.06.17

Jogszabályváltozások és aktualitások a csatornaszolgáltatásban. Közmű Akadémia 2014.06.17 Jogszabályváltozások és aktualitások a csatornaszolgáltatásban Közmű Akadémia 2014.06.17 Előadás témái Csőtörések / vízelfolyások kezelése Locsolási kedvezmények Ingatlanon belüli bővítések Elektronikus

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

1995. évi LXXXIII. törvény. a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról

1995. évi LXXXIII. törvény. a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról 1995. évi LXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló - többször módosított

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET)

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) 1 TECHNIKAI OLDAL A szabályzatot jóváhagyta: Oszoly Tamás ügyvezető 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet)

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet) Üzletszabályzata (Tervezet) Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 7 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 8 II.1. Fogalom-meghatározások 8 II.2. Rövidítések

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 Jellege: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén kerül megrendezésre, a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvény, színpadi aktivitásokkal

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek

UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) Az alábbi általános vagyonbiztosítási feltételek alapján az UNION Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító)

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

"AT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ

AT TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ Biztonsági Igazgatóság Munka- és Tűzvédelmi Osztály FELKÉSZÜLÉSI ANYAG "AT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ Paks, 2012. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. A tűz és az égés ismertetése... 3 2. Az égés jellemzői,

Részletesebben

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2016. április 12-től Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ÉTCS Kft.) víziközmű szolgáltatási tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter

Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter 1 Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, adjunktus e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia 2 3 Metrológia

Részletesebben

TARTÁLYKOCSIRA SZERELT AUTOMATIKUS ÜZEMŰ SZINTMÉRŐ- RENDSZEREK

TARTÁLYKOCSIRA SZERELT AUTOMATIKUS ÜZEMŰ SZINTMÉRŐ- RENDSZEREK H I T E L E S Í T É S I E LŐÍRÁS TARTÁLYKOCSIRA SZERELT AUTOMATIKUS ÜZEMŰ SZINTMÉRŐ- RENDSZEREK HE 88-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Részletesebben

Nemcsak más, hanem jobb! MdA. mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET

Nemcsak más, hanem jobb! MdA. mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET Nemcsak más, hanem jobb! MdA mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET Rólunk A Industria-Technik egy épületgépészeti-, energiatechnikai- és környezetvédelmi mérnöki irodából jött létre.

Részletesebben

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő T: 20-921-6741 e-mail: vagvolgyi@dravanet.hu 1 Tűzvédelmi dokumentációval kapcsolatos előírások 2 Jogszabályi háttér 1997. évi

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 2. A Társaság

Részletesebben

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-4-2005. AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-4-2005. AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. MŰSZAKI FELTÉTELEK AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 1 Jelen Műszaki Feltételek (MF) tárgya az ASEKO, s.r.o. (Chromeč

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet

38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet 38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet Az irtószerekre vonatkozó különleges előírások 1. Fogalmi meghatározások 1. Irtószer: a biocidek 3. Főcsoport 14., 18. és 19. termékcsoportjába

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén!

279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! 279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1 Fogalom meghatározások Az autóknak mereven zárt, nem

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása.

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása. 376. számú ügyrend Nagyfogyasztói mérések kialakítása. Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Mérés Szolgáltatási Központ Méréstechnikai Csoport 2012. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138317-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 84-138317 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Sármellék: Környezeti kármentesítési szolgáltatások 2011/S 87-141696 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Sármellék: Környezeti kármentesítési szolgáltatások 2011/S 87-141696 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/21 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141696-2011:text:hu:html HU-Sármellék: Környezeti kármentesítési szolgáltatások 2011/S 87-141696 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

ELEKTROMOS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ELEKTROMOS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ GB227 JELŰ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere ALAPBIZTOSÍTÁS Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK... 5 3.1 Üzemanyagmérő...

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata

Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata Klímakompresszorok felújítása Alig pár hónapja számoltunk be a Turbo-Tec kormánymű-felújító tevékenységéről, most egy újabb termékcsoporttal bővült a szolgáltatásuk,

Részletesebben

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Budaörsi víziközmű rendszer leírása

Budaörsi víziközmű rendszer leírása Budaörsi víziközmű rendszer leírása A víziközmű rendszer megnevezése Budaörsi szennyvízrendszer Jele: TV-SZV Azonosító kód: 21-23278-1-001-00-06 Működési engedély kiadásának dátuma: 2015. július 28. Határozat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKRTONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK... 4 Biztosítható vagyontárgyak...

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 1. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK 2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai

Részletesebben

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,142,1431 Használati útmutató A használati útmutatóhoz tartozó ábrák a német nyelvű tájékoztató kihajtható oldalain találhatók. 1. Megjegyzések

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben