ELEKTROMOS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEKTROMOS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 GB227 JELŰ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

2 Az OTP Csoport partnere ALAPBIZTOSÍTÁS Groupama Biztosító Zrt Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13196/1 Hatályos július 1-jétől visszavonásig. A. GÉPBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) a Gépbiztosítás Különös Feltételei rendelkezéseinek, valamint az azt kiegészítő feltételeknek és záradékoknak megfelelően biztosítási szolgáltatást teljesít a biztosítási szerződésben megnevezett biztosított részére. A Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztató (továbbiakban VÁSZF) rendelkezéseit, a Gépbiztosítás Különös Feltételeiben és az ehhez kapcsolódó kiegészítő vagyonbiztosítási feltételekben és/vagy záradékokban foglalt rendelkezéseket együttesen kell alkalmazni. Ha a Gépbiztosítás Különös Feltételei valamely kérdésben a VÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, akkor a. amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a VÁSZF rendelkezéseivel, akkor a Gépbiztosítás Különös Feltételeit és a VÁSZF-et együttesen kell alkalmazni; b. amennyiben a Gépbiztosítás Különös Feltételei és a VÁSZF eltérő rendelkezései egymást kizárják, a Gépbiztosítás Különös Feltételeit kell alkalmazni. Ha a kiegészítő feltételek és/vagy záradékok valamely kérdésben a Gépbiztosítás Különös Feltételei vagy a VÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, akkor a. amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a Gépbiztosítás Különös Feltételei, illetve a VÁSZF rendelkezéseivel, akkor a Gépbiztosítás Különös Feltételeit, a VÁSZF-et, a kiegészítő feltételt és/vagy záradékot értelemszerűen együttesen kell alkalmazni; b. amennyiben a kiegészítő feltétel és/vagy záradék és a Gépbiztosítás Különös Feltételei, illetve a VÁSZF eltérő rendelkezései egymást kizárják, a kiegészítő feltétel és/vagy záradék rendelkezéseit kell alkalmazni. 1. A kockázatviselés helye 1.1. A kockázatviselés helye a biztosított vagyontárgyaknak a biztosítási szerződésben megjelölt üzemhelye, önjáró (hordozható) gépek, berendezések, készülékek esetén a megjelölt területi hatályon belüli üzemhelyek A biztosító kockázatviselése az üzemhelyen üzemkész állapotban felállított (üzemelő vagy munkaszünet miatt leállított) biztosított vagyontárgyakra terjed ki. Üzemkész állapotban felállított egy vagyontárgy, ha az a kipróbálás és a próbaüzem befejezése után a normál üzemelésre készen áll A biztosító kockázatviselése az 1.2. pontban meghatározottakon túlmenően kiterjed a vagyontárgyak: a. karbantartásának, átvizsgálásának, tisztításának és üzemhelyen belüli áthelyezésének (kivéve szállítás) időtartamára; b. valamely biztosítási esemény miatt szükséges leállításának, szét- és összeszerelésének, valamint javításának időtartamára, kivéve az esetleges szállítás időtartamát. (Szállításnak minősül a rakodás megkezdésétől a rendeltetési helyen történő lerakodás befejezéséig terjedő időtartam.) 2. Biztosított vagyontárgyak 2.1. A különös feltételek alapján biztosítható elektromos berendezések: a. információs berendezések; b. kommunikációs berendezések; c. folyamatirányító berendezések; d. elektromos fotó és sokszorosító berendezések; e. elektromechanikus berendezések, mint orvosi berendezések; röntgenberendezések (sugárgyógyászat berendezései); hang- és képtechnikai berendezések; elektromechanikus iroda-berendezések; mérő és szabályozástechnikai berendezések A különös feltételek alapján biztosítható számítógépek és tartozékok: a. elektronikus számítógépek és rendszereik, valamint az ezekhez tartozó periféria egységek; b. számítógépek üzemeléséhez elengedhetetlen operációs rendszerek; c. légkondicionáló berendezések, szünetmentes áramforrások csak az adatfeldolgozó berendezéssel összefüggésben; d. berendezéseket és gépeket vezérlő számítógép egységek Kizárólag külön megállapodás alapján biztosítottak mobiltelefonok, okostelefonok, továbbá olyan számítógépek, illetve kommunikációs eszközök, amelyek tényleges használat közben kézben tartva használhatók speciális támasz (pl. asztal) vagy segédeszköz nélkül. A külön megállapodás tényét az ajánlati dokumentációban rögzíteni kell A biztosított vagyontárgyak a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben azonosítható módon meghatározott, a biztosított tulajdonában levő vagyontárgyak (gépek, berendezések, készülékek). A biztosított által üzemeltetett idegen tulajdonú vagyontárgyak (gépek, berendezések, készülékek) biztosítására az E103. záradék: A szerződés fedezetének kiterjesztése idegen tulajdonú vagyontárgyakra záradék alapján van lehetőség. Amennyiben egy szerződéstétel alatt több önálló (vagy összetartozó) vagyontárgy összevontan kerül biztosításra, a biztosító a vagyontárgyakat úgy tekinti, mintha azokat külön tételekként biztosították volna. 3. A vagyontárgyak biztosítási értéke és biztosítási összege 3.1. A biztosító a vagyontárgyak következő értékeit tekinti biztosítási értéknek: a. Új érték: a vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének költsége, beleértve a fuvar (kivéve légifuvar), a vám és a szerelés költségeit. A beszerzési költségek meghatározásánál engedmények (pl. mennyiségi engedmény, akcióár) nem vehetők figyelembe. b. Időérték: a vagyontárgy a. pont szerinti új értéke csökkentve az időközi elhasználódás (műszaki avulás) mértékének megfelelő összeggel A biztosítási szerződésben a biztosított vagyontárgyak új értékének megfelelő összeget (továbbiakban: biztosítási összeg) kell szerződés tételenként meghatározni. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgyak időértékének megfelelően csak abban az esetben határozható meg, ha azt a biztosító a szerződéskötéskor elfogadta Abban az esetben, ha a biztosítani kívánt vagyontárgyat a szerződéskötés időpontjában már nem gyártják, a biztosítási összeget az utolsó gyártási időpontban érvényes új értékének megfelelően kell meghatározni, figyelembe véve az időközben bekövetkezett árváltozásokat. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a hasonló jellemzőkkel, paraméterekkel, ugyanazon felhasználhatósággal rendelkező vagyontárgy új értékének figyelembevételével kell a vagyontárgy biztosítási összegét meghatározni A biztosítási szerződésben a szerződő felek a teljes biztosítható vagyonértéktől független összeget (első kockázatot) is meghatározhatnak biztosítási összegként. A szerződés szerint első kockázatra biztosított tételek esetén a biztosító a VÁSZF IX. fejezet 3. pontja szerinti alulbiztosítottságot nem vizsgálja. 1

3 Első kockázatú tételek esetén az első kockázat összege képezi a szolgáltatási kötelezettség felső határát. Első kockázatú tételek azok a biztosítások, amelyek vonatkozásában a biztosítási összeget a vagyontárgyak szerződéskötéskori biztosítási értékétől eltérő nagyságú azt azonban meg nem haladó kártérítési limit képezi, és ezt a kártérítési limitet az adott biztosítási időszakban kifizetett kártérítési összegek csökkentik. Az első kockázatra szóló biztosítások esetében a biztosítási összeg az említett kártérítési limit Jelen szerződés keretében értékkövetésre (indexálásra) nincs lehetőség. 4. Biztosítási események 4.1. Biztosítási esemény a biztosító kockázatviselésének tartama alatt bekövetkező minden olyan előre nem látható, véletlen és váratlan esemény, amely nem szerepel a kizárások fejezetében és a biztosítási szerződés szerinti kiegészítő feltételekben, valamint záradékokban, és amelyek következtében a biztosított vagyontárgyakban olyan mértékű károsodás dologi kár keletkezik, amely szükségessé teszi azok javítását, helyreállítását, illetve pótlását Biztosítási esemény továbbá a betöréses lopás- és rablás, az alábbiaknak megfelelően Fogalommeghatározások a betöréses lopás- és rablás biztosítási eseményre vonatkozóan Betöréses lopás Betöréses lopásnak minősül az a lopás, amikor a tettes a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó lezárt helyiségbe a. dolog elleni erőszakkal, vagy b. hamis vagy álkulcs használatával, illetve nem az adott zár rendeltetésszerű felnyitására készült eszközzel, kimutatható nyomot hagyva, vagy c. a helyiség rablás ( pont) útján megszerzett saját kulcsának felhasználásával hatol be. Biztosítási esemény a betöréses lopással vagy annak kísérletével az alapbiztosításban biztosított vagyontárgyakban okozott rongálási kár is. A jelen feltétel szerint nem minősül biztosítási eseménynek, ha a lopást a helyiség elveszett, ellopott vagy bárki által hozzáférhető helyen megtalált saját kulcsának segítségével követik el; ha lezárt helyiségből behatolási nyom nélkül tűntek el a biztosított vagyontárgyak, kivéve a jelen különös feltételek c. pontjának esetében; ha a helyiség, amelyből a biztosított vagyontárgyakat eltulajdonították, a védettségi minimum követelményeknek sem felelt meg; amennyiben a betörés következtében az épületben és az épülettartozékokban keletkezett rongálási kár Lopás Biztosítási eseménynek minősül a kockázatviselés helyén szabadban tárolt, üzemen kívül helyezett, saját kulcsával megfelelően lezárt vezetőfülkéjű, indításgátlóval ellátott és gépjárműnek nem minősülő munkagép eltulajdonítása. Nem tekinthető megfelelően lezártnak a munkagép, ha a vezetőfülke ajtajának bármelyik beépített zárbetétje hiányzik, vagy olyan módon rongálódott, hogy a zár a jármű kulcsainak használata nélkül is kinyitható; a munkagép az indítókulcs használata nélkül is működtethető. A lopás kockázat nem terjed ki a. a lezárt munkagépben hagyott indítókulcs használatával elkövetett lopásra, valamint a részlopásra (alkatrészek leszerelése) és a rongálási károkra; b. a lezárható vezetőfülke nélküli, szabadban hagyott munkagépek eltulajdonítására; c. a szabadban tárolt munkagépek eltulajdonítására, ha a kockázatviselés helye (építési terület) nincs lezárt kerítéssel körülhatárolva, és a napi munkavégzés idején kívül nincs élőerővel őrizve Rablás Biztosítási eseménynek minősül a rablás, ha jogtalan eltulajdonítás céljából a tettes a biztosított vagyontárgya(ka)t úgy szerzi meg, hogy a biztosított személlyel (annak alkalmazottjával, megbízottjával) szemben erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított vagyontárgy(ak) megtartása végett erőszakot, illetve élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz. A biztosítási fedezet nem terjed ki a munkaidőben történő eltulajdonításra, valamint a felügyelet nélkül hagyott gépekre és berendezésekre. VÉD táblázatok 1. számú táblázat: Betöréses lopásra, rablásra vonatkozó kártérítési limitek Biztosított vagyoncsoport Műszaki berendezések, felszerelések, gépek Biztosított kockázat betöréses lopás Betöréses lopásra, rablásra vonatkozó kártérítési limitek a védettségi kategória (VDK) függvényében (ezer forint) Védettségi kategória VDK 1 VDK 2 VDK 3 VDK 4 VDK 5 VDK rablás számú táblázat: Védettségi követelmények különböző védettségi kategóriákhoz Védettségi követelmények a különböző védettségi kategóriák (VDK) megvalósulásához Betöréses lopás elleni védelem VDK 1 minimális mechanikai védelem nincs rablásjelzés VDK 2 VDK 3 VDK 4 VDK 5 VDK 6 részleges mechanikai védelem 3 perces ellenállási képességű bejárati ajtókkal és minimális elektronikai jelzőrendszer teljes körű mechanikai védelem 5 perces ellenállási képességű ajtókkal és részleges elektronikai jelzőrendszer teljes körű mechanikai védelem 10 perces ellenállási képességű bejárati ajtókkal és teljes körű jelzőrendszer, valamint megfelelő szintű távfelügyeleti rendszer teljes körű mechanikai védelem 15 perces ellenállási képességű bejárati ajtókkal és teljes körű elektronikai jelzőrendszer, valamint megfelelő szintű távfelügyeleti rendszer, továbbá személyvédelem teljes körű mechanikai védelem 20 perces ellenállási képességű bejárati ajtókkal és teljes körű elektronikai jelzőrendszer, valamint magas szintű távfelügyeleti rendszer, továbbá személyvédelem Rablás elleni védelem minimális elektronikai jelzőrendszerbe épített rablásjelzés részleges elektronikai jelzőrendszerbe épített rablásjelzés teljes körű jelzőrendszerbe épített rablásjelzés és megfelelő szintű távfelügyeleti rendszer teljes körű elektronikai jelzőrendszerbe épített rablásjelzés és megfelelő szintű távfelügyeleti rendszer, továbbá személyvédelem teljes körű elektronikai jelzőrendszerbe épített rablásjelzés és magas szintű távfelügyeleti rendszer, továbbá személyvédelem 2

4 5. Kizárások 5.1. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a VÁSZF kizárásain túlmenően tekintet nélkül a keletkezés okára nem terjed ki azoknak a károknak a megtérítésére, amelyek: a. a biztosított által okozott olyan károk, amelyekért a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik; b. a biztosítás megkötésekor már meglévő hibák és hiányosságok miatt keletkeztek; c. a természetes elhasználódás, illetve a karbantartás elmulasztása miatt keletkeztek; d. tartós vegyi, termikus, mechanikus, elektromos vagy elektromágneses hatások, öregedési, illetve anyagfáradási jelenségek, korrózió, vízkövesedés, illetve más üledék hatása miatt keletkeztek; e. a károsodott vagyontárgy további használatát nem befolyásoló értékcsökkenésből származnak; f. bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntető jellegű költségek formájában jelentkeznek; g. megtérítése jogszabály vagy más szerződés alapján a gyártót és/vagy forgalmazót terhelik; h. közvetett károk: a termelési folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrány (pl. termeléskiesés, elmaradt haszon, kifizetett bér vagy egyéb veszteség); i. lopás miatt keletkeztek, továbbá olyan veszteségek és károk, melyek csupán leltározáskor derülnek ki; j. elektromos áram, távhő, víz vagy gáz szolgáltatásának kimaradása, illetve megváltoztatása miatt keletkeztek; k. a számítógépek egységein, tárolóin levő adatokban és programokban keletkeztek; l. külső, a számítógépbe nem fixen beépített adathordozókban, valamint az ezeken levő adatokban és programokban keletkeztek; m. szerszámokban és a gyakori elhasználódás miatt sűrűn cserélendő alkatrészekben (pl. festék kazetták és szalagok, mintázó hengerek, klisék, formák), nem alkatrésznek minősülő anyagokban, (pl. filmek, papírok, textil és műanyag bevonatok, kép és hanghordozók), üzemi- és segédanyagokban (pl. katalizátorok, hűtőanyagok, tisztítószerek, kenőanyagok, tüzelőanyagok) keletkeztek, kivéve azon részegységeket, alkatrészeket, melyekre kiegészítő feltételek alapján a biztosítási szerződés szerinti fedezet kiterjesztésre került, továbbá azt az esetet, ha a biztosított vagyontárgy teljes (totál) kárt szenvedett és annak biztosítási összege az alkatrészek, tartozékok értékének figyelembevételével került meghatározásra A biztosító nem kötelezhető szolgáltatása teljesítésére, ha egy biztosítási esemény bekövetkezése után a vagyontárgyat a szükséges javítás (helyreállítás) nélkül üzemben tartják. 6. Biztosítási szolgáltatás, a biztosító teljesítése 6.1. A biztosító szolgáltatási (kártérítési) kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a biztosítási szolgáltatás a biztosítási szerződésben tételesen felsorolt vagyontárgyakra (vagyoncsoportokra) vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási összegig terjed. A biztosítási összeg önmagában nem bizonyítja a biztosított vagyontárgy meglétét és értékét. Ha egy biztosítási tétel alatt több vagyontárgy van biztosítva, és ezek közül csak egyesek károsodtak, a biztosító a károkat úgy kezeli, mintha ezen vagyontárgyakat külön tételként biztosították volna Teljes (totál) kár esetén a biztosítási szolgáltatás megállapításánál a biztosító a károsodott vagyontárgynak a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában meghatározható káridőponti értékét (új érték, csökkentve az időközi elhasználódás (műszaki avulás) mértékének megfelelő összeggel), a vagyontárgy részleges kára esetén a károsodása mértékének megfelelő a biztosítási esemény napja szerinti javítási, illetve helyreállítási költségeket veszi alapul, azonban nem veszi figyelembe a hatósági helyreállítási korlátozások és a műszaki haladás miatti többletköltségeket. A biztosító teljes (totál) kárnak tekinti az elveszett, megsemmisült, illetve nem javítható vagyontárgyakon túlmenően azt az esetet is, ha a vagyontárgy részleges kárának javítási, illetve helyreállítási költségei annak biztosítási értékét elérik vagy meghaladják. A biztosító a káridőponti érték meghatározásánál a vagyontárgy első (új állapotban történő) üzembe helyezésétől eltelt időt, az üzemeltetési körülményeket, illetve az időközi javításokat, felújításokat veszi figyelembe. Amennyiben a biztosítási esemény a biztosított vagyontárgy első (új állapotban) üzembe helyezésétől számított 6 hónapon belül következik be, a biztosító értékcsökkenést nem vesz figyelembe Számítógépek és tartozékaik esetében a minimális értékcsökkenés 10% évente, ettől függetlenül a biztosító minimális szolgáltatási kötelezettsége a 70%-os értékcsökkenéssel számított káridőponti értékig terjed A biztosító teljes (totál) kár esetén figyelembe veszi a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és a szerelés költségeit abban az esetben, ha ezeket a költségeket a biztosítási összeg meghatározásánál figyelembe vették, és a pótlás során ezek a költségek ténylegesen felmerültek A biztosító a javítható károk esetén a javítási, illetve helyreállítási költségek meghatározásánál figyelembe veszi a szükséges szétszerelés és összeszerelés költségeit, a javító műhelybe szállítás és visszaszállítás fuvarköltségeit, valamint a vámköltségeket addig a mértékig, ameddig ezek a költségek benne vannak a biztosítási összegben A biztosító a részleges károk javítási költségeiből levonja azt az összeget, amennyivel a javítás révén a vagyontárgy időértéke emelkedik a biztosítási eseményt közvetlenül megelőző időértékhez képest, kivéve, ha a vagyontárgy biztosítási értéke az új érték Részkárok esetén a biztosító a vagyontárgyak következő alkatrészeiben, illetve tartozékaiban keletkezett károkat azok káridőponti értékének megfelelően téríti meg: a. elektron-, röntgen-, ventil- és rádiócsövek, televíziós képcsövek, lézer fényforrások; b. világítótestek (izzók, fénycsövek); c. besugárzó és fűtőtestek, fűtőelemek. A biztosítási esemény során sérült részek értékcsökkenésének megállapításánál a károsodott egység azon értékét kell alapul venni, amelyet az egység teljesen beépített állapotban képvisel. A biztosító minimális szolgáltatási kötelezettsége az alkatrészek és/vagy tartozékok 75%-os értékcsökkenéssel számított káridőponti értékéig terjed A biztosító megtéríti azokat a romeltakarítási és takarítási költségeket, amelyek a biztosított vagyontárgyaknak a biztosítási szerződés alapján megtérülő káraival kapcsolatos helyreállítás során merültek fel. Ezen költségek térítésének felső határa a károsodott vagyontárgyak biztosítási összegének 2%-a, és a biztosító a biztosítási összegtől és az önrészesedéstől függetlenül fizeti meg A biztosítási esemény utáni ideiglenes helyreállítás költségeit a biztosító csak annyiban vállalja, amennyiben azok a végleges helyreállítás részét képezik, és nem növelik annak költségeit Amennyiben a biztosított vagyontárgyakban nem biztosítási esemény miatti rongálódás, meghibásodás következtében már korábban maradandó értékcsökkenés állt be, ideértve azt az esetet is, ha egy korábbi biztosítási esemény miatt szükséges javítás, helyreállítás nem történik meg, a biztosító a vagyontárgy a fentiek miatti csökkentett értékét tekinti biztosítási értéknek Ha a helyreállítás, illetve pótlás során nem az eredeti állapot jön létre, a biztosító csak az eredeti állapot helyreállításának számított (becsült) költségeit téríti meg. A hazai kereskedelemben nem beszerezhető vagyontárgyak esetén a biztosító a belföldön kapható hasonló jellemzőkkel, paraméterekkel, ugyanazon felhasználhatósággal rendelkező vagyontárgy beszerzési árát veszi figyelembe A biztosító nem téríti meg az összetartozó vagyontárgyak esetén (ideértve a gépek, berendezések, készülékek tartalék alkatrészeit is) azt az értékcsökkenést, amelyet a nem károsodott vagyontárgyak a többi vagyontárgy megrongálódása vagy megsemmisülése miatt elszenvedtek. 3

5 6.13. A biztosító külön megállapodás hiányában nem téríti meg a javítással (helyreállítással), valamint pótlással kapcsolatban felmerült, a következőkben felsorolt többletköltségeket: a. éjszaka vagy munkaszüneti napokon végzett munka miatt felmerült túlóra költségeit; b. expressz és speciális szállítások fuvardíjait; c. légi szállítások többletköltségeit Amennyiben egy biztosítási esemény miatt több vagyontárgy (szerződés tétel) károsodott, a biztosítottnak a károsodott vagyontárgyakra vonatkozó önrészesedések közül a legmagasabb egyszeri önrészesedésnél nagyobb összeget nem kell viselnie. 7. A biztosítási összeg változása kártérítés esetén 7.1. A biztosító a kifizetett kártérítési összeggel nem csökkenti a biztosítási szerződés szerinti biztosítási összeget (biztosítási időszakra meghatározott kártérítési limitet), kivéve az első kockázatra biztosított tételeket a. Az első kockázatra biztosított tételek esetén az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg (éves kártérítési limit) az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken. b. A biztosító a szerződő részére fedezetfeltöltési jogot nem biztosít, azonban a biztosítási évfordulót követően ellenkező megállapodás hiányában ismét az eredeti biztosítási összeg és díj az érvényes. 8. A biztosított kötelezettségei biztosítási esemény bekövetkezése esetén 8.1. A biztosítottnak (szerződőnek) a biztosítási eseményt bekövetkezése után haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 2 munkanapon belül be kell jelentenie a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adnia, és lehetővé kell tennie a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított vagyontárgy állapotán a biztosított (szerződő) a kárfelvételi eljárás megindulásáig, de legfeljebb a bejelentéstől számított 5 napon belül csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat Ha a biztosító részéről a bejelentés kézhezvételétől számított 5 napon belül nem történik meg a kár megszemlézése, akkor a biztosított (szerződő) intézkedhet a javításról vagy a megsérült vagyontárgy helyreállításáról. A javításnál fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket stb. azonban további 30 napig változatlan állapotban meg kell őrizni. A tárolás többletköltségei a biztosítót terhelik. 4

6 Az OTP Csoport partnere KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK FELTÉTELEI A kiegészítő biztosítások megkötésének feltétele a Gépbiztosítás mint alapbiztosítás megkötése. A Gépbiztosítás (alapbiztosítás) megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítások, záradékok is megszűnnek. A kiegészítő biztosítások, záradékok megszűnése az alapbiztosítást, és a többi kiegészítő biztosítást, záradékot nem érinti. A biztosítási szerződés megszűnésének esetei nem vonatkoztathatók külön a kiegészítő biztosításokra, záradékokra. A kiegészítő biztosítások, záradékok a biztosítási szerződés módosításával szüntethetők meg. B. KÜLSŐ ADATHORDOZÓK BIZTOSÍTÁSA 1. Kockázatviselés helye 1.1. A kockázatviselés helye az alapbiztosításban biztosított vagyontárgyaknak a biztosítási szerződésben megjelölt üzemhelye Az adathordozókat tűzbiztos szekrényben, az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kell tárolni a megnevezett üzemhelyen vagy a biztonsági másolatok megnevezett üzemhelyén. 2. Biztosított vagyontárgyak 2.1. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben azonosítható módon feltüntetett elektronikus adathordozókra (kivétel a beépített adathordozók), programokra terjed ki. Beépített az adathordozó, ha az a számítógép integrált része, a felhasználó által nem cserélhető. Az adatok, programok csak abban az esetben biztosítottak, ha géppel olvasható formában az elektronikus adathordozókon kivétel az adatok ideiglenes tároló memóriája az általános adatvédelmi szabályok betartásával vannak tárolva Az adatok, programok csak abban az esetben biztosíthatók, ha azok újra előállíthatók, illetve beszerezhetők, és a biztosított részére szükséges azok pótlása. 3. A vagyontárgyak biztosítási értéke és biztosítási összege 3.1. A biztosító biztosítási értéknek tekinti azt az alábbiakban részletezett összköltséget, amely a biztosított adathordozók teljes (totál) kára esetén a biztosítottat terhelnék: a. a biztosított adathordozók újrabeszerzésének költsége; b. a programok újratelepítési, beszerzési (előállítási) költsége; egyedi programok esetén a forrásprogramoknak tetszőleges dokumentációból történő beviteli költsége, ide nem értve dokumentáció hiányában az újraprogramozás költségét; c. az adatok tetszőleges adathordozóról (dokumentációból) történő újbóli bevitelének, beszerzésének költsége, ide nem értve az adatok újraelőállítási költségét (például: megismételt adatgyűjtés, újból elvégzett kísérletek) A biztosítási szerződésben a 3.1. pont szerinti költségeknek megfelelő összeget (továbbiakban: biztosítási összeget) kell meghatározni. 4. Biztosítási események 4.1. Biztosítási esemény a biztosító kockázatviselésének tartama alatt bekövetkező olyan, az alapbiztosítás szerinti gépkár, amely következtében a biztosított külső adathordozókban olyan mértékű károsodás dologi kár keletkezik, amely szükségessé teszi azok javítását, helyreállítását, illetve pótlását A biztosított gépekkel nem azonos üzemhelyen tárolt biztonsági másolatok esetében biztosítási eseménynek minősülnek a következőkben felsorolt események, ha azok következtében a biztosított adathordozókban olyan mértékű károsodás dologi kár keletkezik, amely szükségessé teszi azok javítását, helyreállítását, illetve pótlását: a. tűz, robbanás, villámcsapás, ideértve a tűz miatti oltás és mentés során keletkezett károkat is; b. víz vagy nedvesség károsító hatása, a keletkezés okától függetlenül; c. betöréses lopás, rablás és ezen eseményekkel kapcsolatos rongálás, kivéve az ellenőrzés és/vagy leltározás során feltárt elveszés (eltűnés) vagy veszteség miatti károkat. 5. Kizárások 5.1. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a VÁSZF és a Gépbiztosítás Különös Feltételeinek kizárásain túlmenően tekintet nélkül a keletkezés okára, nem terjed ki azoknak a károknak a megtérítésére, amelyek: a. olyan gépkárokkal összefüggésben keletkeztek, amelyekkel kapcsolatban az alapbiztosítás alapján a biztosító biztosítási szolgáltatás kifizetésére nem kötelezhető; b. a természetes elhasználódás, a karbantartás elmulasztása, illetve az indokolt adatvédelmi intézkedések hiánya, tartós vegyi, termikus, mechanikus, elektromos vagy elektromágneses hatások, öregedés, illetve anyagfáradás miatt keletkeztek; c. tartós időjárási hatások miatt keletkeztek; d. szállítás során keletkeztek, kivéve, ha erre vonatkozóan a biztosítási szerződésben eltérő megállapodás történt; e. csak esztétikai hibát jelentő felületi sérülések; f. a biztosítás megkötésekor már meglévő hibák és hiányosságok miatt keletkeztek; g. a termelési folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrány (pl. termeléskiesés, elmaradt haszon, kifizetett bér vagy egyéb veszteség) miatt keletkeztek; h. megtérítése jogszabály vagy más szerződés alapján a gyártót és/vagy forgalmazót terhelik A biztosító nem téríti meg az adatvesztés miatt keletkező károkat, ha annak oka: a. hibás programozás és/vagy hibás rögzítés; b. az adathordozók téves eldobása, illetve az adatok téves törlése; c. ártó programok vagy programrészek (programvírusok) rendszerbe kerülése; d. a biztosított adatokkal kapcsolatos bármilyen visszaélés. 6. Biztosítási szolgáltatás, a biztosító teljesítése 6.1. A biztosított adathordozók teljes (totál) kára vagy elveszése esetén a biztosító azon költségeket téríti meg, amelyek közvetlenül a káresemény bekövetkezése előtt jellemezték a károsodott adathordozókat (káridőponti érték). A biztosítási szolgáltatás nem haladhatja meg a szerződés szerinti a károsodott adathordozókra vonatkozó biztosítási összeget. Teljes (totál) kár az, amikor a javítási költségek a még értékesíthető maradványok értékének beszámításával a káridőponti értéket elérik vagy meghaladják, illetve a korábbi üzemi állapot nem állítható helyre A biztosított adathordozók javítható kárai esetén a biztosító a tényle- 5

7 gesen felmerült, az eredeti állapot helyreállítását szolgáló teljes javítási költséget téríti meg. A biztosító a helyreállítható károkat csak a biztosítási összegig téríti meg A biztosított adathordozók kárával összefüggésben keletkező adatvesztés esetén a biztosító a következő költségeket téríti meg: a. a programok újratelepítésével és/vagy újrabeszerzésével kapcsolatban felmerült költségeket, kivéve az egyedi programok újraprogramozási költségeit; b. az adatok újrabevitelével és/vagy újrabeszerzésével kapcsolatban felmerült költségeket, kivéve azokat a költségeket, amelyek az adatok előállítása (például: adatgyűjtés, mérések megismétlése) során azért merültek fel, mert ezen adatok semmilyen dokumentációban sem találhatók meg. A biztosító az adatvesztéssel kapcsolatban felmerült költségeket csak a káresemény bekövetkezését megelőző állapot helyreállításának megfelelően téríti meg. Amennyiben a káreset bekövetkezését követő 1 éven belül a programok, adatok helyreállítása nem történik meg, a biztosító nem téríti meg az adatvesztéssel kapcsolatban keletkezett kár összegét Egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban a 6.1. és/vagy a 6.2. pont szerint számított biztosítási szolgáltatás és a 6.3. pont szerint számított biztosítási szolgáltatás együttesen sem haladhatja meg a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeget Amennyiben a biztosított vagyontárgyakban nem biztosítási esemény miatti rongálódás, meghibásodás következtében már korábban maradandó értékcsökkenés állt be, ideértve azt az esetet is, ha egy korábbi biztosítási esemény miatt szükséges javítás, helyreállítás nem történik meg, a biztosító a vagyontárgy a fentiek miatti csökkentett értékét tekinti biztosítási értéknek Ha a helyreállítás, illetve pótlás során nem az eredeti állapot jön létre, a biztosító csak az eredeti állapot helyreállításának számított (becsült) költségeit téríti meg. A hazai kereskedelemben nem beszerezhető vagyontárgyak esetén a biztosító a belföldön kapható hasonló jellemzőkkel, paraméterekkel, ugyanazon felhasználhatósággal rendelkező vagyontárgy beszerzési árát veszi figyelembe A biztosító külön megállapodás hiányában nem téríti meg a javítással (helyreállítással), valamint pótlással kapcsolatban felmerült, a következőkben felsorolt többletköltségeket: a. éjszaka vagy munkaszüneti napokon végzett munka miatt felmerült túlóra költségeit; b. expressz és speciális szállítások fuvardíjait; c. légi szállítások többletköltségeit Amennyiben egy biztosítási esemény miatt több vagyontárgy (szerződés tétel) károsodott, a biztosítottnak a károsodott vagyontárgyakra vonatkozó önrészesedések közül a legmagasabb egyszeri önrészesedésnél nagyobb összeget nem kell viselnie. C. TÖBBLETKÖLTSÉGEK BIZTOSÍTÁSA 1. Biztosított többletköltségek 1.1. Jelen feltétel szempontjából többletköltségeknek minősülnek azok a költségek, amelyek egy, az alapbiztosítás alapján biztosított vagyontárgy dologi kára következtében annak érdekében merültek fel, hogy a biztosított üzemmenete ugyanazon technológiával és ugyanazon technikai szinten folytatható legyen A biztosított többletköltségek azok a biztosítási szerződésben részletezett költségek lehetnek, amelyek az alábbi jogcímeken merülnek fel: a. idegen tulajdonú berendezések használata (bérlete); b. helyettesítő berendezések bérlete; c. eltérő munkafolyamatok és termelési módszerek alkalmazása; d. külső szolgáltatások igénybevétele; e. pótlólagos személyi ráfordítások. 2. Fedezeti tartam és biztosítási összeg 2.1. A fedezeti tartam a biztosítási időszakra vonatkozó, a biztosítási szerződésben rögzített időtartam, amelyen belül felmerült többletköltségek megtérítésére a biztosító kötelezettséget vállal. A fedezeti tartam kezdetének legkorábbi időpontja az az időpont, amikor a biztosított a vagyontárgyban bekövetkezett dologi kárt először észlelte, legkésőbbi időpontja a tartamon belül a többletköltségek tényleges felmerülésének időpontja A biztosítási szerződésben az 1.2. pont alatti költségeknek megfelelő összeget (továbbiakban: biztosítási összeg) kell meghatározni oly módon, hogy a biztosítási összeg feleljen meg annak az összköltségnek, amelyet a biztosítottnak ilyen jogcímeken 12 hónap alatt kellene kifizetnie. A biztosítási összegen belül meg kell határozni az egy napra és az egy hónapra eső költségek összegét (továbbiakban: időarányos költségek biztosítása) A biztosítási szerződésben a fedezeti tartamtól független, az egyszeri költségeknek megfelelő biztosítási összeg is meghatározható (továbbiakban: nem időarányos költségek biztosítása). 3. Biztosítási esemény és kizárások 3.1. Biztosítási esemény a biztosító kockázatviselésének tartama alatt bekövetkező olyan, az alapbiztosítás szerinti gépkárok miatti üzemleállás, amely miatt a biztosított csak az 1.2. pont szerint biztosított többletköltségek megfizetése esetén képes üzemmenete folytatására A biztosító nem téríti meg a VÁSZF és Gépbiztosítás Különös Feltételeiben meghatározott kizárásokon túl azokat a többletköltségeket, amelyek: a. olyan gépkárok miatt szükségesek, amelyekkel kapcsolatban az alapbiztosítás alapján a biztosító biztosítási szolgáltatás kifizetésére nem kötelezhető; b. az ellátó berendezések (légkondicionáló berendezés, szünetmentes áramforrás, frekvenciaváltó és ezekhez hasonlók) meghibásodása miatti üzemleállások következtében merültek fel; c. az üzemleállás következő okok miatti meghosszabbodása miatt merülnek fel: hatóságok által elrendelt, a helyreállítást vagy működést korlátozó intézkedések; anyagi erőforrások hiánya, melyek miatt a károsodott vagyontárgy helyreállítása, pótlása nem vagy késedelmesen végezhető el; sérült vagy elveszett adatok és programok pótlása, helyreállítása; a károsodott berendezés nem eredeti állapotra történő helyreállítása, a berendezés fejlesztése, revíziója vagy javítása. 4. Biztosítási szolgáltatás, a biztosító teljesítése 4.1. A biztosító szolgáltatási (kártérítési) kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi, melyen belül a biztosítási szolgáltatást a következők szerint állapítja meg A biztosítási szolgáltatás felső határa: a. Időarányos költségek az üzemszünet időtartamával egyenes arányban növekvő költségek esetén naponta a biztosítási szerződésben rögzített, egy napra vonatkozó kártérítési limit. Amennyiben a ténylegesen felmerülő költségek ettől a limittől eltérnek, akkor a tényleges költségek képezik a biztosítási szolgáltatás meghatározásának alapját. Az így számított biztosítási szolgáltatás azonban nem haladhatja meg a biztosítási szerződésben rögzített a fedezeti tartamra vonatkozó kártérítési limitet. b. Nem időarányos költségek az üzemszünet időtartamától független költségek esetén a biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összeg A biztosító a 4.2. pont alapján meghatározott kártérítési limiten belül a ténylegesen felmerült és elismert többletköltségek, továbbá a levonások figyelembevételével határozza meg a biztosítási szolgáltatást. Levonásra kerül: a. az a költség, amely a károsodott elektronikus berendezés kiesése miatt megtakarítható; 6

8 b. a fedezeti tartamot meghaladó üzemszünet miatt felmerült többletköltség; c. a VÁSZF XI. (6) bekezdésében felsorolt tételek Egy biztosítási időszak (egy év) alatt a biztosító szolgáltatási kötelezettsége függetlenül a tartamon belül bekövetkezett biztosítási események számától a szerződésben meghatározott első kockázati összegig terjed Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg (éves kártérítési limit) az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken. A biztosító a szerződő részére fedezetfeltöltési jogot nem biztosít, azonban a biztosítási évfordulót követően ellenkező megállapodás hiányában ismét az eredeti biztosítási összeg és díj az érvényes. D. ÜZEMSZÜNET MIATT ELMARADT HASZON BIZTOSÍTÁSA 1. Biztosítási fedezet tárgya 1.1. A biztosítás tárgya annak az üzleti haszonnak az összege, amelyet a biztosított egy az alapbiztosítás alapján biztosított vagyontárgy leállását okozó dologi kár miatti üzemszünet miatt elveszít (ide nem értve azt az esetet, ha a vagyontárgy leállását okozó dologi kárt földrengés vagy árvíz okozza) Biztosított az üzemszünet ideje alatt ténylegesen elmaradt haszon, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott tevékenysége révén elért volna Biztosítottak azok a többletköltségek, amelyek az elmaradt haszon minimalizálása érdekében, illetve annak érdekében merültek fel, hogy a biztosított tevékenysége (üzemmenete) ugyanazon technológiával és ugyanazon technikai szinten folytatható legyen, amennyiben ezek a költségek a következő jogcímeken merültek fel: a. idegen tulajdonú helyettesíthető berendezések használata (bérlete); b. eltérő munkafolyamatok és termelési módszerek alkalmazása; c. külső szolgáltatások igénybevétele; d. pótlólagos személyi ráfordítások (addicionális munkaerő költségek). 2. Biztosítási érték, biztosítási összeg 2.1. Biztosítási érték az a haszon, amelyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott üzleti tevékenysége révén egy év alatt realizál. A tőkebefektetésből, a spekulációs vagy a vagyon eladásból származó nyereség csak abban az esetben része a biztosítási értéknek, ha az ilyen tevékenység a biztosított üzleti tevékenységének része, és ezek biztosítására vonatkozóan külön megállapodás született a felek között, amely a biztosítási szerződésben rögzítésre került A biztosítási összeget minden esetben úgy kell meghatározni, hogy az teljes mértékben és mindenkor megfeleljen a biztosítási értéknek a kártérítési időszakra eső részével. 3. Kártérítési időszak 3.1. Kártérítési időszak az az időszak, amely alatt a biztosítási eseménynek hatása van a biztosított üzemmenetére A kártérítési időszak az üzemszünetet okozó dologi kár bekövetkezésekor kezdődik és tart addig az időpontig, amikor a biztosított üzleti tevékenysége a káreseményt közvetlenül megelőző szinten újra megindul A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a 3.2. pont szerinti időtartamra, de maximum a biztosítási szerződésben meghatározott kártérítési időszakra vonatkozik. Amennyiben a biztosítási szerződésben erre vonatkozóan megállapodás nem történt, a kártérítési időszak 60 munkanap. 4. Biztosítási esemény Biztosítási esemény a biztosított üzemmenetének (gazdasági tevékenységének) kényszerű szüneteltetése, ha annak oka az A. Gépbiztosítás feltételei szerint biztosított vagyontárgy(ak) olyan dologi kára, amelyet a biztosító az A. Gépbiztosítás feltételei alapján megtéríteni köteles, ideértve a téríthető, de önrészesedés alatti dologi károkat is, de ide nem értve a földrengés és az árvíz miatti károkat. 5. Kizárások 5.1. Jelen feltételek alapján a biztosító nem téríti meg az elmaradt haszon és/vagy többletköltségek formájában jelentkező üzemszüneti kárt, amennyiben azt az A. Gépbiztosítás Különös Feltételei alapján nem téríthető dologi kár okozta Nem téríthető továbbá az üzemszünet kár, amennyiben azt a VÁSZF-ben meghatározott kizárásokon túl az alábbi körülmények okozták: a. az ellátó berendezések (légkondicionáló berendezés, szünetmentes áramforrás, frekvenciaváltó stb.) meghibásodása; b. az adathordozókban, adatokban vagy programokban bekövetkezett veszteség, illetve kár, sérült vagy elveszett adatok és programok pótlása, helyreállítása; c. a biztosított berendezések javítása vagy helyreállítása közben keletkezett kár, illetve a javítási tevékenység közben vagy a biztosított berendezések lecserélésekor keletkezett kár; d. a károsodott berendezés nem eredeti állapotba történő helyreállítása, a berendezés fejlesztése, revíziója vagy javítása; e. hatóságok által elrendelt, a helyreállítást vagy működést korlátozó intézkedések; f. anyagi erőforrások hiánya, melyek miatt a károsodott vagyontárgy helyreállítása, pótlása nem vagy késedelmesen végezhető el; g. sorozatgyártásból már nem beszerezhető, elavult alkatrészek meghibásodása A biztosító nem téríti meg az olyan üzemszüneti veszteségeket, amelyek az üzemmenet egyéb okból történő tényleges szüneteltetése alatt következtek be (pl. átalakítás, felújítás, szezonális szüneteltetés, stb.) A biztosító nem téríti meg azon megnövekedett üzemszüneti veszteségeket, amelyek a következő okok miatti üzemszüneti tartam meghosszabbodása következtében keletkeztek: a. rendkívüli, az üzemszünet alatt bekövetkezett események (kivéve a 4. pont szerinti események) és az ennek következtében fellépő tartós hatások; b. olyan újítások, amelyeket a biztosítási esemény bekövetkezése utáni helyreállítás során vezettek be; c. a helyreállítás jogvita miatti szokatlan mértékű elhúzódása (például: tulajdoni-, birtoklási-, bérleti jogviszony tisztázása, hagyatéki, illetve peres ügyek lebonyolítása); d. mert a biztosított a megsérült, megsemmisült vagyontárgyak helyreállításáról, pótlásáról nem időben gondoskodik; e. mert a károsodott vagyontárgyakkal összetartozó, sértetlen vagyontárgyak a biztosított üzemmenetben nem használhatók fel. 6. Biztosítási szolgáltatás, a biztosító teljesítése 6.1. A biztosító szolgáltatási (kártérítési) kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi, melyen belül a biztosító a tényleges és igazolt veszteségeknek megfelelően határozza meg a biztosítási szolgáltatást. A biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg nem szolgál bizonyítékul a keletkezett üzemszüneti veszteségek tényleges mértékére. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége úgyszintén nem haladhatja meg az ugyanabban a biztosítási időszakban bekövetkezett korábbi üzemszüneti kárra kifizetett biztosítási szolgáltatással csökkentett biztosítási összeget. A kár nagyságának bizonyítása a biztosított kötelezettsége, és a biztosított visel minden olyan költséget, amely a kár összegének megállapításával kapcsolatban merült fel, kivéve, ha erre a biztosító jelöl ki szakértőt A biztosító a biztosítási szolgáltatást az üzemszünet miatt nem realizált haszonnak és minden, az elmaradt haszon összegének csökkentésével kapcsolatban felmerült, biztosított többletköltségnek megfelelően határozza meg. A többletköltségek miatti biztosítási szolgáltatás nem haladhatja 7

9 meg azt az összeget, amellyel az elmaradt haszon összege növekedett volna a többletráfordítások hiányában A biztosító az elmaradt haszon meghatározásakor az értékelési időszakban ténylegesen realizált nyereséget veszi figyelembe. Értékelési időszak: az üzemszünetet okozó káreseményt közvetlenül megelőző 12 hónapnak azon időszaka, amely megegyezik a kártérítési időszakkal Abban az esetben, ha az üzemszünet tényleges tartama a kártérítési időszakot meghaladja, a biztosító a biztosítási szolgáltatást a kártérítési időszaknak és a tényleges üzemszünet tartamának arányában csökkenti A biztosító a biztosítási szolgáltatást minden esetben a biztosítási szerződés szerinti önrészesedéssel csökkenti: a. napban meghatározott önrész esetében az önrész időtartamára eső átlagos veszteségek összegével; b. a biztosítási összeg százalékában meghatározott önrész esetében az ennek megfelelően számított összeggel A biztosító az alulbiztosítottságot nem vizsgálja, aránylagos kártérítést nem alkalmaz A biztosító az üzemszünet beálltát követő 30. nap után a biztosított kérésére a várható üzemszüneti tartamra maximálisan megállapítható (becsült) biztosítási szolgáltatás 80%-ának erejéig szolgáltatási előleget folyósíthat a végleges biztosítási szolgáltatás terhére. a. tűz, robbanás, villámcsapás és személyzet által irányított légi járművek, azok részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása miatt; b. ezen események miatti oltás, mentés, bontás vagy kiürítés során keletkezett károk megtérítésére. E002. Záradék: Vezetékes vízkár kockázat kizárásának kiegészítő feltételei Jelen záradék keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki a vezetékek törése miatti vízelöntés (víz, szennyvíz, csapadékvíz és egyéb folyadékok) által okozott károk megtérítésére. E003. Záradék: Vízelöntés kockázat kizárásának kiegészítő feltételei Jelen záradék keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki: a. viharral együttjáró csapadék; b. felhőszakadás; c. árvíz, belvíz, illetve talajvíz; d. egyéb meg nem nevezett esemény miatti vízelöntés (víz, szennyvíz, csapadék és egyéb folyadékok) által okozott károk megtérítésére. 7. A biztosítási összeg változása kártérítés esetén a. Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken. b. A biztosító a szerződő részére fedezetfeltöltési jogot nem biztosít. A biztosítási évfordulót követően ellenkező megállapodás hiányában ismét az eredeti biztosítási összeg és díj az érvényes. 8. Könyvvezetési kötelezettség 8.1. A biztosított köteles a jogszabályokban és szabályzatokban számára előírt könyvvezetési és bizonylati kötelezettségének eleget tenni. Az üzleti könyveket és az azokban történt bejegyzéseket tanúsító bizonylatokat elkülönítve biztonságos helyen köteles megőrizni A fentiek megsértése esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a biztosított kötelességszegése a biztosító szolgáltatási kötelezettségének és annak mértékének megállapítását nem befolyásolja. 9. Felek jogai és kötelezettségei 9.1. Üzemszüneti biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosított és a biztosító közösen és egymás írásbeli értesítése mellett külön-külön is szakértőt, illetve szakértői szervezetet kérhet fel szakvélemény elkészítésére A biztosítottnak engedélyeznie kell a tőle elvárható mértékben a biztosító megbízottjának és szakértőjének minden, a kár okának, nagyságának, valamint az üzemszünettel kapcsolatos kártérítés összegének megállapításával kapcsolatos vizsgálatot, kérésre betekintésre vagy írásban rendelkezésre kell bocsátania minden erre vonatkozó információt és bizonylatot. A biztosítottnak a VÁSZF-ben felsoroltakon túl a következő dokumentumokat kell rendelkezésre bocsátania a folyó és az elmúlt 3 évről, amenynyiben ezen évek üzemvitele a kár megítélése szempontjából lényeges lehet: üzleti könyveket, leltárokat, mérlegeket és eredményességi számításokat, valamint segédkönyveket, számlákat és bizonylatokat A biztosított a kármegállapítás során köteles a biztosító, illetve szakértője részére minden írásbeli és szóbeli információt a valóságnak megfelelően és hiánytalanul megadni Mind a biztosító, mind a szakértők azonos módon kötelezettek a tudomásukra jutott adtok (körülmények) üzleti titokként történő kezelésére. ZÁRADÉKOK KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI E001. Záradék: Tűz kockázatok kizárásának kiegészítő feltételei Jelen záradék keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki: E004. Záradék: Betöréses lopás és rablás kockázat kizárásának kiegészítő feltételei Jelen záradék keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki: a. lopás, betöréses lopás; b. rablás miatti károk megtérítésére. E005. Záradék: Légi fuvar és extra költségek fedezetére vonatkozó kiegészítő feltételek Jelen záradék keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a következő költségek megtérítésére: a. javítások (helyreállítások) és pótlások többletköltségei, amelyek túlóra, éjszaka vagy munkaszüneti napokon végzett munka miatt merültek fel; b. légi szállítások többletköltségei; c. expressz és speciális szállítások fuvardíjai, feltéve, hogy a biztosító a többletköltségeket igénylő javítások (helyreállítások), pótlások elvégzésének szükségességét azok részére történt bejelentését követően tudomásul vette és azok ellen nem emelt kifogást. A biztosító jelen kiegészítő feltételek szerinti szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összegen belül, káreseményenként legfeljebb 25%-a azon biztosítási szolgáltatásnak, amelyet a biztosító ezen kiegészítő feltételek hiányában fizetne. E006. Záradék: Új érték biztosítás kiegészítő feltételei Jelen záradék keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a szerződésben meghatározott vagyontárgyak kárainak új értéken történő megtérítésére. A jelen kiegészítő feltétel értelmezése szerint új érték a károsodott vagyontárgy a kár időpontjában új állapotban történő beszerzésének költsége, beleértve a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és az üzembe helyezés költségeit. A biztosító ezen vagyontárgyak részkára esetében megtéríti a javítások és cserék költségeit akkor is, ha azok eredményeként nem a károsodott vagyontárggyal azonos színvonalú, hanem annál fejlettebb technológiájú berendezés jön létre, azzal a feltétellel, hogy a beépítésre kerülő új alkatrészek értéke nem lehet több, mint a helyettesített részek káridőponti új értéke. A kiegészítő feltételek hatálya alá tartozó vagyontárgyak alulbiztosítottságát a biztosító nem vizsgálja. 8

10 E007. Záradék: Hordozható elektromos berendezések és számítógépek üzemhelyen kívüli biztosításának kiegészítő feltételei Jelen záradék keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító kockázatviselése kiterjed az A. Gépbiztosítás, illetve a B. Külső adathordozók biztosítása fejezetekben biztosított vagyontárgyaknak a szerződésben meghatározott üzemhelyén kívül bekövetkező káraira, ha a külső üzemhely a berendezés üzemeltetéséhez előírt feltételeknek, valamint a biztosítási szerződésben meghatározott üzemhely kockázati viszonyainak megfelel, illetve ha a kár szállítás közben keletkezett. A kiegészítő feltételekre vonatkozó kiegészítések a. gépjárműből történő eltulajdonítás és rabláskár esetén a biztosítás önrésze a biztosítási összeg 25%-a, mely minden esetben levonásra kerül; b. gépjárműből történő eltulajdonítás esetén a biztosító kockázatviselése csak abban az esetben áll fenn, ha: a gépjármű teljes egészében szilárd karosszériával (tetővel, felépítménnyel) rendelkezett; a gépjárművet bizonyíthatóan lezárt állapotban, lezárt raktérrel parkolták le; a biztosított berendezést a gépjármű rakterében kívülről nem látható módon tárolták; a feltörés bizonyíthatóan reggel hat és este tíz óra között történt. E008. Záradék: Dátum felismeréssel kapcsolatos kizárás Jelen záradék keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételei az alábbiakkal egészülnek ki: a. Tekintet nélkül arra, hogy az alábbiak a biztosított tulajdonát képezik-e vagy sem a biztosító nem fizet azokért a közvetlenül bekövetkező vagy következményi károkért, amelyeket közvetve vagy közvetlenül az okoz, hogy bármely számítógép, adatfeldolgozó gépezet vagy berendezés, média mikrochip, operációs rendszer, mikroprocesszor (computer chip), integrált áramkör vagy hasonló feladatot ellátó egység vagy bármilyen számítógépes szoftver képtelenné válik: valamely naptári dátumot önmagára vonatkoztatva (rendszerdátumként) helyesen felismerni és/vagy adatok, információk, parancsok vagy utasítások rögzítésére, mentésére, megőrzésére és/vagy helyes manipulálására, értelmezésére vagy feldolgozására azért, mert valamely dátumot nem képes helyesen, a saját rendszerdátumaként kezelni és/vagy adatok rögzítésére, mentésére, megőrzésére vagy helyes feldolgozására azért, mert egy (bármelyik és bármilyen) számítógépes szoftverbe olyan parancsot programoztak be, amely egy adott időpontban vagy azt követően bármikor adatvesztést idéz elő, illetve lehetetlenné teszi az adatok rögzítését, mentését, megőrzését vagy helyes feldolgozását. b. A felek tudomásul veszik továbbá, hogy a biztosító nem térít biztosítási szolgáltatást az adatfeldolgozó rendszerek vagy kapcsolódó egységek hiányosságait, jellemzőit (szolgáltatásait), logikai rendszerét vagy működését helyesbítő javítási vagy átalakítási munkákért. c. A felek tudomásul veszik továbbá, hogy a biztosító nem nyújt biztosítási szolgáltatást akkor sem, ha a közvetlen vagy következményi károk azért következtek be, mert a biztosított vagy mások által a biztosított vagy mások számára nyújtott tanácsadás, konzultáció, a műszaki tervek elemzése, a létesítmény ellenőrzése, karbantartása vagy felülvizsgálata nem bizonyult elégségesnek a fenti a. pontban ismertetett tényleges vagy potenciális hiba, üzemzavar vagy hiányosság feltárásához, kijavításához vagy (üzemi körülmények között történő) teszteléséhez. A fenti a., b. vagy c. pontokban leírt közvetlen vagy következményi károk a fedezetből ki vannak zárva, tekintet nélkül arra, hogy bekövetkezésükben esetleg egyéb ok is közrejátszott, és a fedezet szempontjából közömbös a kár előidézésében közreható események sorrendisége is. A jelen kizárás nem vonatkozik azokra az egyébként fedezetben lévő közvetlen vagy következményi károkra, amelyeket valamely a biztosítási szerződésben megnevezett veszélynem (biztosítási esemény) idéz elő. Megnevezett veszélynemek alatt értjük a következőket: tűz, villámcsapás, robbanás, lezuhanó légi járművek vagy gépjárművek ütközésének hatása, zuhanó tárgyak, szélvihar, jégeső, zavargás, sztrájk, polgári megmozdulások, vandalizmus, rosszindulatú károkozás, földrengés, fagykár vagy hónyomás által okozott károk. E100. záradék: A szerződés területi hatályának kiterjesztése Jelen záradék keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító kockázatvállalása kiterjed a Föld egész területére. A záradék alapján a Magyarország határán kívül bekövetkezett károk esetében a biztosító kockázatvállalásának felső határa külön-külön: a. az A. Gépbiztosítás esetében a biztosítási szerződés szerinti biztosítási összeg százalékában meghatározott; b. a B. Külső adathordozók biztosítása esetében a biztosítási szerződés szerinti biztosítási összeg százalékában meghatározott első kockázati összegre korlátozódik, még abban az esetben is, ha a keletkezett kár ezen összeget (összegeket) meghaladja. E103. záradék: A szerződés fedezetének kiterjesztése idegen tulajdonú vagyontárgyakra Jelen záradék keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosító kockázatvállalása kiterjed a biztosítási szerződésben külön nem részletezett idegen tulajdonú a biztosított által használt/üzemeltetett vagyontárgyakban keletkezett kár megtérítésére, a következő kiegészítésekkel: a. a biztosító kockázatvállalásának felső határa a biztosítási szerződés szerinti a gépbiztosítás biztosítási összegének százalékában meghatározott első kockázati összeg, még abban az esetben is, ha a keletkezett kár ezen összeget meghaladja; ha a biztosító az első kockázati összeg megállapításának lehetőségével nem él, akkor a biztosítási szolgáltatás felső határa ezen vagyontárgyak vonatkozásában a biztosítási összeg; b. egy károsodott vagyontárgyra vonatkozóan a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem haladhatja meg azon összeget, amelyet a biztosított a vagyontárgy tulajdonosának, okozott kár címén megtéríteni köteles. E104. záradék: A szerződés fedezetének kiterjesztése adatoknak külső forrásból történő pótlására Jelen záradék keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a szerződő a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító kockázatvállalása kiterjed adatoknak külső forrásból történő pótlásával kapcsolatban felmerülő költségek megtérítésére. A biztosító kockázatvállalásának felső határa a biztosítási szerződés szerinti a külső adathordozók biztosítási összegének százalékában meghatározott első kockázati összeg, még abban az esetben is, ha a keletkezett kár ezen összeget meghaladja. GVZ 001. záradék: Hosszú távú szerződésre vonatkozó kiegészítő feltételek Jelen záradék értelmében, ha a szerződő írásban nyilatkozik a szerződés legalább 3 évre történő fenntartásának szándékáról, a biztosító előzetes tartamengedményt ad az alábbiak szerint. 1. Az előzetes tartamengedmény érvényesítése: a biztosító a szerződés engedmények nélküli éves biztosítási díjából 10% díjengedményt ad, mellyel mindig a tárgyévre (biztosítási időszakra) fizetendő díjat csökkenti. 2. Amennyiben a szerződő fél a szerződést a 3 éves tartam alatt felmondja, vagy a szerződés díjnemfizetés miatt megszűnik, a szerződő köteles a szerződés megszűnésének időpontjáig ténylegesen elszámolt engedmények összegét, de maximum a megszűnést megelőző két évre vonatkozó engedmény összegét a biztosítónak megfizetni. A szerződő fél a szerződés megszűnését követő 15. napig a biztosító részére egy összegben köteles a tartamengedményt visszafizetni. 3. Abban az esetben, ha a szerződés létrejöttétől számított harmadik biz- 9

11 tosítási évfordulóig sem a szerződő, sem a biztosító nem él felmondási jogával, az előzetes tartamengedmény újabb három évre, változatlan feltételekkel érvényben marad. 4. A 2. pontban foglaltaktól eltérően a szerződő nem kötelezhető az engedmény visszafizetésére: a. ha a szerződés megszűnésére érdekmúlás vagy lehetetlenülés (VÁSZF VII. (4) pontja) bekövetkezése miatt kerül sor; b. ha a szerződés eltérő tartalommal, illetve díjjal átdolgozásra kerül, ebben az esetben azonban a biztosító az új szerződésnek megfelelően az engedményt módosítja. 5. Jelen záradék alkalmazása esetében a határozatlan tartamra kötött biztosítások felmondására vonatkozó előírások VÁSZF VII. (5) pont szerint érvényben maradnak. 6. Az előzetes tartamengedményt a szerződésben rögzíteni kell. ELTÉRÉS A SZOKÁSOS SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Groupama Biztosító Zrt. által kínált GB227 jelű Elektromos berendezések és számítógépek biztosításának korábbi feltételeitől, valamint a korábban alkalmazott szerződési gyakorlattól a jelen GB227 jelű Elektromos berendezések és számítógépek biztosítása több ponton eltér, mert a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény napján történő hatályba lépésére tekintettel társaságunk több módosítást eszközölt (pl. fedezetfeltöltés). Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat jelen feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza. Tájékoztatjuk továbbá, hogy jelen szerződési feltétel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatályba lépése miatt szükséges módosításokon túl a GB227 jelű Elektromos berendezések és számítógépek biztosítási termék előző feltételeitől az alábbiakban tér el lényegesen: a feltételszövegben átszerkesztésre került a sorszámozás, az alap- és kiegészítő biztosítások A, B, C és D pontba kerültek; pontosításra került a biztosított vagyontárgyak köre, idegen tulajdonban lévő vagyontárgyak csak záradék megléte esetén biztosíthatók (Gépbiztosítás Különös Feltételei 2.3. pont); mobiltelefonok, okostelefonok, kézben tartva használható számítógépek, illetve kommunikációs eszközök biztosítása kizárólag külön megállapodás alapján történhet; a Gépbiztosítás Különös Feltételeibe beépítésre kerültek a betöréses lopás és rabláshoz tartozó fogalommeghatározások; bekerült az első kockázat definíciója (Gépbiztosítás Különös Feltételei 3.4. pont); rögzítésre került, hogy indexálásra nincs lehetőség (Gépbiztosítás Különös Feltételei 3.5. pont); a biztosítási szolgáltatás meghatározásánál időérték helyett káridőponti érték került bevezetésre (Gépbiztosítás Különös Feltételei 6.2. pont); fedezetfeltöltés szabályai, üzemszünet miatt elmaradt haszon biztosítás és első kockázati összeg esetén megszűnt a fedezetfeltöltés lehetősége (Gépbiztosítás Különös Feltételei 7. és Üzemszünet miatt elmaradt haszon biztosítás kiegészítő feltételei 7. b. pont); szabályozásra került az általános, a különös és a kiegészítő biztosítások, záradékok egymáshoz való viszonya; Üzemszünet miatt elmaradt haszon biztosítás kiegészítő feltételeiben kizárásra kerültek a földrengés és az árvíz miatti károk (1.1. pont), változott a nem térülő veszteségek köre (5. 4. pont), a 9. pont címe Szakértői eljárás -ról A felek jogai és kötelezettségei -re módosult; Hosszú távú szerződésre vonatkozó záradék (GVZ 001.). 10

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek a Groupama Biztosító Zrt. GB527 jelű Groupama Bázis-E Egyszerűsített

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKRTONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK... 4 Biztosítható vagyontárgyak...

Részletesebben

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei A kiállítási biztosítás szerződési feltételei 111/8/2002/B01 1/0 1/10 HE-13254/1 A jelen biztosítási szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei 1/7 HE-12215/3 I. Alapbiztosítási feltételek 1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

Ház-tartás. E-feltételek

Ház-tartás. E-feltételek Ház-tartás E-feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK TŰZKÁR ELEKTROMOS TŰZKÁR VILLÁMCSAPÁS KÖZVETLEN HATÁSA VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA ROBBANÁS

Részletesebben

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004)

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fővállalkozó, tervező (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerződésben meghatározott

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem Allianz Vállalkozás Védelem Szerződési feltételek 1/64 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...3 1. Általános rendelkezések...3 2. A biztosított vagyontárgyak és költségek...4 3. A biztosítási

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN

A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN OTP BANK Nyrt. MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 1 KINCSTÁRI VIP ARANYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

ATLASZ GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) GTÜSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/8

ATLASZ GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) GTÜSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/8 ATLASZ GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) GTÜSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/8 GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) I). A

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL. Hatályos: 2015. április 1.

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL. Hatályos: 2015. április 1. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL Hatályos: 2015. április 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A biztosítás terjedelme A MasterCard Arany

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TÁRGYA

1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TÁRGYA Szakmai Felelősségbiztosítás Ügyvédek részére A biztosítást az AIG Europe Limited nyújtja. Angliában és Walesben bejegyezte a Registrar of Companies. Cégjegyzékszáma: 01486260. Székhelye: AIG Building,

Részletesebben

3. Biztosítási tartam Határozatlan tartam, automatikus megújulással. 4. Kártérítési limit,- Ft / kár és,- Ft / év mindösszesen

3. Biztosítási tartam Határozatlan tartam, automatikus megújulással. 4. Kártérítési limit,- Ft / kár és,- Ft / év mindösszesen Szakmai Felelősségbiztosítás Ügyvédek részére Fontos információ! (A részletező a feltétellel együtt értelmezendő) A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAG AZON KÁROKKAL KAPCSOLATOS KÁRIGÉNYEKRE NYÚJT BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek

UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) Az alábbi általános vagyonbiztosítási feltételek alapján az UNION Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító)

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) a jelen Különös Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy díjfizetés

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Jelen szabályzatban foglalt feltételek eltérő szerződési kikötések hiányában az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442 Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosításokra vonatkozó

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

Utazási Biztosítási Feltételek

Utazási Biztosítási Feltételek Utazási Biztosítási Feltételek az Erste Bank Hungary Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz Jelen biztosítási feltételek (továbbiakban: feltételek) alapján az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Részletesebben

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól ez az összefoglaló? Az

Részletesebben

Általános Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék

Általános Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék Általános Szerelésbiztosítási Feltételek Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 2 Általános kizárások 2 A kockázatviselés időtartama 2 Általános feltételek 2 1. fejezet 4 Dologi károk 4 Kizárások 4 Általános

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaFészekŐr otthonbiztosítás (termékkód: 12014) A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Nyomtatványszám: F 120140 06 1601 Miről szól ez az összefoglaló?

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére G-Kkv Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 A vagyonbiztosítás általános szerzôdési feltételei (vászf) 5 Tûz- és elemi károk biztosításának

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

Betöréses lopás és rablás biztosítás

Betöréses lopás és rablás biztosítás Betöréses lopás és rablás biztosítás Különös biztosítási feltételek 1/7 AHE-11882/6 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A biztosítás tárgya és területi hatálya... 3 1.2. A biztosítási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A P+N 2003 Bt. (székhely: 1155 Budapest, Kazán u. 1. adószám: 21462748-2-42, bankszámlaszám: 10402991-50515755-71691009, cégbíróság: Fővárosi cégbíróság, cégjegyzékszám:

Részletesebben

LAKÁS- BIZTOSÍTÁS ÖN A BIZALMÁT ADJA, MI AZ OTTHONA BIZTONSÁGÁT

LAKÁS- BIZTOSÍTÁS ÖN A BIZALMÁT ADJA, MI AZ OTTHONA BIZTONSÁGÁT LAKÁS- BIZTOSÍTÁS ÖN A BIZALMÁT ADJA, MI AZ OTTHONA BIZTONSÁGÁT Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató a Groupama Biztosító Zrt. GB524 jelű Groupama Lakásbiztosításához... 5 GB524 jelű Groupama Lakásbiztosítás...

Részletesebben

SIGNAL Nyugdíj Extra. Feltételek. Hatályos: 2016.04.01-től

SIGNAL Nyugdíj Extra. Feltételek. Hatályos: 2016.04.01-től SIGNAL Nyugdíj Extra Feltételek Hatályos: 2016.04.01-től TARTALOMJEGYZÉK SIGNAL NYUGDÍJ EXTRA BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (NY110).... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak, meghatározások...

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2004)

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2004) (MJK: ARV 001-2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) jelen szabálzat alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében a jelen feltételben foglaltak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató HAVI FIX Jövedelemkiesés-biztosítás Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató Az ACE European Group Limited Magyarországi Fióktelepe a jelen Biztosítási Feltételek alapján arra vállal

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei 1.BEVEZETÉS ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Zemplén Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény( Hpt.) 137/A - a

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

Válaszok. Válasz A: A Polgári Törvénykönyv tartalmazza. Válasz B: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szólót törvény tartalmazza.

Válaszok. Válasz A: A Polgári Törvénykönyv tartalmazza. Válasz B: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szólót törvény tartalmazza. Kérdések Válaszok Válassza ki, hogy a következő meghatározás az alábbiak közül melyik fogalomnak felel meg! Az az esemény, amelynek a bekövetkezése esetén a biztosító az életbiztosítási szerződés alapján

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött

Befektetési egységekhez kötött Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható baleset- és egészségbiztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. augusztus 15. Nysz.: 17074 Tartalomjegyzék Baleseti halálra vonatkozó

Részletesebben

Javadalmazási Politika

Javadalmazási Politika 5/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat Szövetkezeti Hitelintézetek, a Takarékbank és az összevont felügyelet alá tartozó Javadalmazási Politika Hatályba lépés idıpontja: Takarékbank Zrt. és a Takarékbank

Részletesebben

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei 5. számú függelék Az Allianz Hungária Biztosító Rt.(a továbbiakban: biztosító) és a szerzıdı fél között

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (VÁSZF) Ezen általános szerzôdési feltételek kerülnek alkalmazásra ha a különös vagy

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010. VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010. TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3

Részletesebben

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16496

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16496 Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16496 Tartalomjegyzék Vagyon és felelősségbiztosításokra vonatkozó közös rendelkezések....3 I. Kiegészítő

Részletesebben

Záradékok Szerelés (EAR-04) Biztosításhoz

Záradékok Szerelés (EAR-04) Biztosításhoz Záradékok Szerelés (EAR-04) Biztosításhoz 001 Sztrájk, felkelés, belső zavargások 002 Keresztfelelősség 003 Szavatossági munkák 004 Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete 005 Építési- és/vagy szerelési

Részletesebben

Mezõgazdasági vállalkozások szállítmánybiztosítása

Mezõgazdasági vállalkozások szállítmánybiztosítása felcím Mezõgazdasági vállalkozások szállítmánybiztosítása ALCÍM 1/5 A mezõgazdasági vállalkozások szállítmánybiztosításának biztosítási feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között.

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között. Tájékoztató Köszönjük, hogy az Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok közé,

Részletesebben

Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/2014)

Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/2014) Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 015. december 1. Nysz.: 180 Tartalomjegyzék Családi

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET B TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG BNKNE/2016/B/1 SZÁMÚ KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás VP3-17.1.1-16

Részletesebben

K&H lendületben kiegészítő biztosítási csomag különös feltétele 2012/L1

K&H lendületben kiegészítő biztosítási csomag különös feltétele 2012/L1 K&H lendületben kiegészítő biztosítási csomag különös feltétele 2012/L1 A jelen különös feltételben nem szabályozott kérdésekben a K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes biztosítási szerződés általános

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal DOKUMENTÁCIÓ 2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű

Részletesebben

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. LOPÁS CASCO BIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 6. oldal Társaságunk az ISVAP

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése I. BEVEZETÉS A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996.

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

Vásárlási feltételek, Adatvédelmi szabályzat, Vásárlói tájékoztató

Vásárlási feltételek, Adatvédelmi szabályzat, Vásárlói tájékoztató Vásárlási feltételek, Adatvédelmi szabályzat, Vásárlói tájékoztató A web-áruházat a BentoPc Szolgáltató Betéti Társaság (6724 Szeged, Hétvezér u.7-9. A ép. 13., cg.: 06-06-016161, adószám: 22592075-2-06,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05)

START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05) START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05) Az Argosz Biztosító Rt. /a továbbiakban: Biztosító/ vállalja, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében e Szabályzatnak megfelelő módon és mértékben

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H lakásbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H lakásbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H lakásbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait emelik

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen TAPASZF121101 sz. Ügyfél tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szerződési feltételek)

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386 Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 014. november 1. Nysz.: 1786 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei I. Ügyfél-tájékoztató Nyomtatványszám: F 225501 02 1605 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben