Budaörsi víziközmű rendszer leírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budaörsi víziközmű rendszer leírása"

Átírás

1 Budaörsi víziközmű rendszer leírása A víziközmű rendszer megnevezése Budaörsi szennyvízrendszer Jele: TV-SZV Azonosító kód: Működési engedély kiadásának dátuma: július 28. Határozat száma: 4481/2015 Víziközmű ágazat: Szennyvíz gyűjtése, kezelése A TÖRSVÍZ Kft. szolgáltatási tevékenységébe az alábbiak tartoznak: - szennyvízrendszer (vezetékhálózatok, átemelők) működtetése - ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz gyűjtése és szállítása a szennycsatorna hálózaton - a szennyvíz csatornahálózatból összegyűjtött víz kezelése fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal: mechanikai tisztítás (rács-szemét kiemelés), ülepítés, vegyszer adagolás, levegőztetés (eleven iszap). - a szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása, javítása, a szennyvízcsatornák dugulásának megszüntetése, szennyvízátemelők fenntartása, tisztítása, karbantartása, javítása. A rendszer tetése által közvetlenül érintett ellátási terület Az tető által ellátott terület: Budaörs város területe, Terület : 2359 ha, Lakosok száma : közel fő, A TÖRSVÍZ Kft én vette át tetésre a budaörsi szennyvízrendszert. A város belterületének közel teljes egészén megoldott a közműves szennyvízelvezetés, az üdülő- és külterületek (Frankhegy, Alsó- és Felsőszállás, Méhecske u. - Vasút sor és környéke, stb.) nagy része azonban jelenleg még csatornázatlan. A várost kettéosztja az M1-M7 autópályák közös szakasza. A csatornázott terület határai az M1-M7 autópálya északi oldalán: - északon: Frank-hegy, illetve Szálláshegy (Alsó- és Felsőszállás) területe az alábbiak szerint: Mozdony u. (2632 hrsz.), Verseny u. (2531 hrsz.), Cserebogár u. (2520 hrsz), Széchenyi I. u. (2509 hrsz.), Jókai Mór u. (2410 hrsz.), Avar u. (2245 hrsz.), Fenyves u. (4320/4 és 2207 hrsz.), Névtelen u. (2192/4 hrsz.), Naphegy u. (2171, illetve 9136/2 hrsz.), Zengő u. (9045/3 hrsz.), Kőhalom u. (1374 hrsz.), Budakeszi u. (1374/2 hrsz.), 1338 hrsz út, Kecskekő u. (8592/1 hrsz.), Hegyalja u. (8599/2, 1311, 11466/2, hrsz.), Hegyalja köz (11531 hrsz.), Odvashegy köz (11486,11487,11488 hrsz.), 11466/1 hrsz. jelű út, 8601 hrsz. terület, Domb u. (8608 hrsz.), Ág u. (8462/6 hrsz.), Koszorú u. (8348/2 hrsz.), Panoráma u. (8348/1 hrsz.), Szüret u. (8148/2 hrsz.), Som u. (11342 hrsz.), Sás u. (11349 hrsz.), Fügefa u. (7817 hrsz.), Hortenzia u. (11168 hrsz.), Tárogató u. (7818/3 és hrsz.), - keleten: Felsőhatár u. (3018/2 hrsz) és Alsóhatár u. (3018/3, 7171/2 hrsz) - délen: az M1-M7 autópálya - nyugaton: Muskátli u. (7678 hrsz), Meredek u. (7736 hrsz) Az M1-M7 autópálya déli oldalán a kamaraerdei lakóterület és a kamaraerdei iparterület csatornázott, a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal mellett fekvő zártkerti besorolású részeken (Méhecske u. - Vasút sor és környéke, Szilvás területe) nincs szennyvízelvezető hálózat. Csatornázott területek határa: - északon: M1-M7 autópálya - keleten: Budapest XI. ker., Budaörsi repülőtér, Kamaraerdei út (Bp. XI. ker. tulajdona), Torockó u. (3612/2 hrsz), Vörösbegy u. (9822/1 hrsz) - délen: Szajkó u. (10782 hrsz) - nyugaton: Sólyom u. (10727 és 7084 hrsz), Temető u. (4016 hrsz) 1

2 A TÖRSVÍZ Kft. ellátási területe alól kivételt képeznek az alábbiakban felsorolt közigazgatásilag budaörsi területek (fogyasztók) melyek azonban más víziközmű szolgáltatók vízgyűjtőjére csatlakoznak, nem állnak kapcsolatban a budaörsi szennyvízelvezető rendszerrel: - a Biatorbágyi Vízművek Kft. vízgyűjtő területéhez tartozó városrész: Budaörs, Gyár u. (10322 hrsz., országos közút) és 045/2 hrsz. (országos közút) és a Szabadság út (10346 hrsz., országos közút) és a városhatár által bezárt terület (Budaörsi Ipari és Technológiai Park, a Lőtér és a vele szomszédos területek) - Szabadság út (10346 hrsz., országos közút), a Tó u. (10306 hrsz. és hrsz., országos közutak) és a városhatár által határolt terület (Budapark iparterület), melynek nagyobb része szintén a biatorbágyi vízgyűjtő területhez tartozik, kisebb (keleti) része pedig a Törökbálinti vízgyűjtő területre csatlakozik, melynek tetője az Érd és Térsége Víziközmű Kft. A budaörsi szennyvízrendszer nem rendelkezik a évi CCIX. számú törvény a víziközmű szolgáltatásról (Vksztv) bekezdésében rögzített feltételeknek megfelelő átadási pontokkal. A budaörsi szennyvízrendszer Budaörs területén kívül a várossal közvetlenül szomszédos törökbálinti és fővárosi területeken található fogyasztóktól is fogad szennyvizet. Ezek az ingatlanok közvetlenül a budaörsi csatornahálózatra csatlakoznak, bekötő vezetékeiknek más víziközmű szolgáltató által tetett rendszerrel nincs kapcsolatuk. Az érintett területek az alábbiak: - törökbálinti Depo területe - volt Mechanikai Művek területe (közigazgatásilag Törökbálint területe) - Budapest, XI. ker. Kamaraerdei úttal határos, fővárosi területen lévő fogyasztók - volt Vasvári Pál laktanya területe (Budapest XI. ker. területéhez tartozik) - Budaörsi repülőtér területe (Budapest XI. ker. területéhez tartozik) - Budaörs, Alsóhatár utcával határos fővárosi területek (Budapest XI. ker. területéhez tartoznak) A rendszeren ellátott felhasználók felhasználói egyenértéke A felhasználók lakossági és közületi ügyfelekre oszlanak az alábbiak szerint ( i állapot): - lakossági felhasználók száma: 9324 db - közületi felhasználók száma: 658 db összesen: 9982 db ügyfél Felhasználói egyenérték: (2015. évi) Víziközmű rendszer technológiai jellemzése A Budaörsi szennyvízrendszer az alábbi főbb elemekből áll: 1. Budaörsi szennyvízgyűjtő hálózat 2. Automata szennyvízátemelő telepek 3. Szállító vezetékek (végátemelők nyomóvezetékei) 3.a Budaörs reptéri átemelő üzemi nyomóvezeték (szállító vezeték) 3.b Budaörs reptéri átemelő tartalék nyomóvezeték (szállító vezeték, üzemen kívül) 3.c Auchan átemelő nyomóvezeték (szállító vezeték) 4. Budaörsi szennyvíztisztító telep A budaörsi szennyvízgyűjtő hálózat döntő része (közel 90%-a) gravitációs, kisebb része (2,8%) pedig nyomás alatti - házi átemelőkkel és nyomott közcsatornákkal kialakított, illetve átemelők nyomóvezetékei (kb. 8%) által alkotott - rendszer. A területi mélypontokról a szennyvíz továbbítását közbenső átemelők biztosítják, végül a szennyvizek két végátemelő segítségével jutnak a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepre. Szennyvízmennyiség mérés a rendszeren jelenleg csak a tisztítótelepen történik, ahol a kibocsátott, tisztított víz mennyiségét méri az tető. 2

3 A budaörsi szennyvízelvezető gerinccsatorna hálózat teljes hossza én: m volt, melyből: m gerincvezeték és m házi bekötőcsatorna A szennyvízelvezető hálózat a fenti felsorolás szerinti csoportosítás figyelembevételével az alábbiak szerint bontható meg: 1. Szennyvízgyűjtő hálózat teljes hossza (gerincvezetékek): m, amelyből m gravitációs m nyomás alatti rendszer és m közbenső átemelők nyomóvezetékei összesen A budaörsi csatornahálózaton a tisztítótelepre bevezetett szennyvíz mennyisége 2015-ben m 3, átlag m 3 /nap volt. A budaörsi szennyvízelvezető hálózat elválasztott rendszerű, azonban a csatornahálózat 1990-es éveket megelőzően épült vezetékeinek, műtárgyainak műszaki állapota, a fektetési körülmények, valamint a területi adottságok - az M1-M7 autópálya kettévágja a város területét elmocsarasítva a vele közvetlenül szomszédos területeket - miatt a hálózatban, csapadékos időjárás esetén megjelenik az idegenvíz. A Budaörsi Önkormányzat megbízásából 2012-ben elkészült a város szennyvízrendszerének átfogó vizsgálata, amely vizsgálta a rendszer esetleges szűk keresztmetszeteit is. A vizsgálat eredménye szerint a hálózat kapacitása megfelelő, a problémásnak talált csatornaszakaszok az Önkormányzattal egyeztetve, ütemezetten átépítésre kerülnek. 2. Automata szennyvízátemelő telepek A budaörsi szennyvízrendszerben 9db automata átemelő, melyek közül 7 db közbenső, 2 db pedig végátemelő funkciót lát el. Átemelő megnevezése Jellege, típusa Főbb minőségi jellemzők 1.a Reptéri átemelő (üzemi) Végátemelő, egyedi, felépítményes Felújított, rozsdamentes 1.b Reptéri átemelő (tartalék) Végátemelő, MOBA Felújított, rozsdamentes 2. Auchan szennyvíz átemelő (iker kialakítású) Végátemelő, MOBA Felújított, rozsdamentes Átemelő megnevezése Jellege, típusa Főbb minőségi jellemzők 3. M1-M7 szervizút melletti Közbenső átemelő, MOBA Újszerű, rozsdamentes átemelő 4. Kamaraerdei átemelő Közbenső átemelő, MOBA 5. Seregély utcai átemelő Közbenső átemelő, MOBA 6. Varjú utcai átemelő Közbenső átemelő, MOBA 7. Budafoki utcai átemelő Közbenső átemelő, MOBA Megfelelő műszaki állapotú, új szivattyúk, acél Jó műszaki állapotú, rozsdamentes csővezetékek, megfelelően Felújított, rozsdamentes Megfelelő műszaki állapotú, rozsdamentes csővezetékek, 3

4 8. Virág utcai átemelő Közbenső átemelő, MOBA 9. Muskátli utcai átemelő Közbenső átemelő, MOBA megfelelően Jó műszaki állapotú, rozsdamentes csővezetékek, megfelelően Gépészetileg felújított, jó műszaki állapotú, rozsdamentes csővezetékek, szivattyúk cseréje 2013-ban megtörtént 3. Szállító vezetékek (végátemelők nyomóvezetékei) Szennyvíz szállítóvezetékek hossza összesen: m 3.a Budaörs reptéri végátemelő üzemi nyomóvezetékének főbb paraméterei: - átmérője D 450 mm, anyaga KPE cső - hossza 2873 m - üzembe helyezés éve: b Budaörs reptéri végátemelő tartalék nyomóvezetékének főbb paraméterei: - átmérője DN 300 mm, anyaga azbesztcement cső - hossza kb m A vezeték műszaki állapota miatt üzemen kívül van, tartalékként szerepel a nyilvántartásban. - üzembe helyezés pontos éve nem ismert (1970-es évek vége) 3.c Auchan végátemelő nyomóvezetékének főbb paraméterei: - átmérője DN 400 mm, anyaga azbesztcement cső - hossza kb m - az acny anyagú vezetékszakasz üzembe helyezésének pontos éve nem ismert (1970-es évek vége) 4. Budaörsi Szennyvíztisztító Telep A budaörsi szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz több mint 95%-a a város területéről származik. A budaörsi csatornarendszer egyéb lehetőségek hiányában fogad szennyvizet a Budaörs területével közvetlenül határos, törökbálinti iparterületekről (MM és DEPO) és fővárosi területekről is, amelyek bekötővezetékeken keresztül csatlakoznak a budaörsi szennyvízelvezető hálózathoz. A Budaörsi Szennyvíztisztító Telep a Budaörsi és a Törökbálinti önkormányzatok közös tulajdonában van, a tulajdoni arány a városok lakosságának arányában oszlik meg (Budaörs 68,8%, Törökbálint 31,2 %) a felek között augusztus 28.-án létrejött Átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján (1. sz. mellékletben csatolva). A csatornamű működtetési jogok, az tetés ellenében a TÖRSVÍZ Kft. bérleti díjat fizet a Budaörsi Önkormányzat részére. A Budaörsi Szennyvíztisztító Telep kizárólag Budaörs és Törökbálint területéről származó szippantott szennyvizet is fogad korlátozott, napi kb. 20 m 3 mennyiségben. A szippantott szennyvíz előkezelés nélkül, a tisztítási technológiai sor elején kerül bebocsátásra a telep területén belüli hálózatba. A telepen keletkező szennyvíziszap-, rácsszemét és homokfogó üledék elszállítását és kezelését a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. az érvényben lévő Szennyvíziszap stabilizálására, elhelyezésére és csatornamű hulladékok elhelyezésére vonatkozó szerződés alapján végzi. A Budaörsi tisztítótelep főbb paramétereit az alábbiakban adjuk meg: - Címe: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1. (hrsz. 091/23) 4

5 - Telep tervezett hidraulikai kapacitása: m 3 /nap - Biológiai terhelhetőség: LEÉ - BOI 5 terhelés: kg/d - Szárazidei átlag szennyvízterhelés: m 3 /nap Számított kapacitás kihasználtság (száraz idei): 53,2-57,7 % Csapadékos időjárás esetén a csatornahálózaton bevezetett idegenvíz mennyisége ezt az arányt jelentősen befolyásolja. - Terhelés csapadékos időszakban: m 3 /nap Kapacitás kihasználtság csapadékos időjárás esetén: 71-88,7%, de előfordulnak extrém esetek is, amikor a telep terhelése meghaladja a 100%-ot. A budaörsi tisztítótelepen kétlépcsős biológiai szennyvíztisztítás történik. A rendszer üzembe helyezésének időpontja, későbbiekben tervezett bővítések, fejlesztések A budaörsi szennyvízrendszer üzembe helyezésének időpontjáról nem rendelkezünk pontos információval, az 1970-es évek elején kezdődött meg a kiépítése. A csatornahálózat az idők folyamán fokozatosan bővült, a legnagyobb volumenű egyidejű fejlesztést Törökugrató városrész csatornázása jelentette évben, amely során vegyes szennyvízelvezető rendszer épült ki (gravitációs és nyomott), amely több, mint 16 km gravitációs és 1,5 km nyomás alatti vezeték, valamint 2 db közbenső átemelő (Virág utcai, Muskátli utcai) megvalósítását jelentette. A jelenlegi budaörsi szennyvíztisztító telep az 1970-es évek végén épült meg. Aktuális kiépítését és kapacitását az 1990-es évek elején történt bővítés, fejlesztés során érte el. A csatornahálózaton várható fejlesztések tárgyában az Önkormányzat hozza meg a döntéseket. Ezek a fejlesztések a város területi fejlesztéseinek függvényében történnek, azok megvalósításához kapcsolódnak. Budaörs belterületi része közel 100%-ban csatornázott, további hálózati fejlesztések a jelenleg még üdülőterületi vagy zártkerti besorolásba tartozó területeken (pl. Frank-hegy, Alsó- és Felsőszállás területe, Méhecske u. és környéke) lehetségesek. Fontos mérföldkövet jelent a budaörsi csatornaművek tetése szempontjából a város szennyvizeinek bevezetése a fővárosi csatornahálózaton keresztül a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre. A projekt megvalósulásával megszűnik az egyre szigorodó tisztítási paraméterek betartása, illetve a műtárgyak műszaki állapota miatt fejlesztésre, bővítésre, részleges átépítésre szoruló meglévő szennyvíztisztító telep, amelynek területén egy automata átemelő létesül. A bevezetés üzembe helyezését követően megszüntethetővé válik két automata átemelő (Kamaraerdei, Varjú utcai) és fennállhat a lehetősége a Seregély utcai átemelő megszüntetésének is. Itt említjük meg, hogy jelenleg folyamatban van egy másik közbenső átemelő (Budafoki utcai) gravitációs elvezetéssel történő kiváltási lehetőségének vizsgálata is. Ezek a fejlesztések hozzájárulnak a szennyvízelvezető rendszer hibaforrásai számának csökkentéséhez, az tetési feladatok egyszerűsítéséhez és a működtetés gazdaságosságának növeléséhez. Hatályos vízjogi tetési engedély és módosítások száma, időbeli hatálya A szennyvízelvezető rendszerre kiadott, érvényben lévő vízjogi tetési engedélyek: 1. Szennyvízelvezető hálózat érvényben lévő vízjogi tetési engedélye Kiadás Határozat száma Érvényessége dátuma Érvényben lévő KTVF:5307-5/ tetési engedély (6.3/19/357) 2. A Budaörsi szennyvíztisztító telepre kiadott, érvényben lévő vízjogi tetési engedélye: 5

6 Érvényben lévő, meghosszabbított tetési engedély Kiadás Határozat száma dátuma FKI-KHO:2838-1/2016 ( /2016ált) (6.3/19/742) Érvényessége Hatályos környezetvédelmi engedély és módosítások száma, időbeli hatálya A TÖRSVÍZ Kft. nem rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel. A víziközmű rendszer tulajdonjogi helyzetének bemutatása A budaörsi csatornamű tulajdonosa Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörsi Szennyvíztisztító Telep tulajdonjogában rendelkezik 31,2 %-os részesedéssel a Törökbálinti Önkormányzat. Üzem- és ellátásbiztonság minőségének javítására szolgáló műszaki megoldások Tevékenysége ellátásához a TÖRSVÍZ Kft. saját erőforrásain kívül elsősorban anyavállalatának, az FCSM Zrt-nek az erőforrásait veszi igénybe. Az együttműködés alapjául a két társaság között a TÖRSVÍZ Kft. alapításakor létrejött Vállalkozási szerződés szolgál. Az FCsM Zrt. a vállalkozási szerződés alapján az alábbi, fontosabb tevékenységek elvégzésére vállalt kötelezettséget: - csatornahálózat karbantartás (dugulás-elhárítás, tisztítás), kamerás-, búvár- és csatornaellenőrzési (füstöléses) vizsgálatok végzése; - mintavételi és gyárvizsgálatok elvégzése (az FCsM Zrt. rendelkezik akkreditált laboratóriummal); - automata átemelőtelepek karbantartása, javítások elvégzése, üzemzavarok elhárítása; - szükség szerint műszaki segítségnyújtás a tisztítótelepen szükséges tisztítási, karbantartási, javítási feladatok elvégzésében; - tisztítótelepen keletkező rácsszemét, homokfogó üledék és szennyvíz iszap elszállítása; - gazdasági, pénzügyi tevékenységek (pl. számlázás, könyvelés, bérszámfejtés) végzése. Budaörs szennyvízelvezető hálózata többségében gravitációs rendszerű. A gerinccsatorna hálózat átmérői jellemzően a mm (teljes gravitációs hálózat több mint 90%-a). A csatornák anyag szerinti csoportosítása árnyaltabb képet mutat. A gerincvezeték hálózat 1990-es évek előtt vagy a '90-es évek elején épített része, a teljes hálózat közel 34%-a azbesztcement vagy betoncsőből valósult meg, amely jelentős infiltrációs veszélyt hordoz magában, főképpen a magas talajvíz által jellemzett területeken, mocsaras részeken (M1-M7 autópálya környéke, kamaraerdei terület mélyebben fekvő része, stb.). Az tető az Önkormányzattal közösen jelentős erőfeszítéseket tett és tesz a szennyvízelvezető rendszerbe jutó idegenvíz bejutások feltárása és megszüntetése érdekében. Ennek érdekében a veszélyeztetett vízgyűjtő területeken - az átemelőtelepek terhelési adataiból, illetve a csatornahálózaton végzett műszeres szennyvízmennyiség méréssel meghatározott adatokból kiindulva - az tető füstöléses csatornavizsgálatokat végez vagy végeztet (az FCsM Zrt. bevonásával) és intézkedéseket tesz az idegenvíz bevezetések felszámolására. Idegenvíz infiltráció révén is bejut a szennyvízelvezető rendszerbe. Az infiltráció megszüntetése csak az elavult anyagból (azbesztcement, beton) épített, elhasználódott hálózatrészek átépítésével vagy felújításával (pl. feltárás nélküli technológiák alkalmazása) lehetséges. Az utóbbi néhány évben a csatornahálózaton elvégzett beruházásoknak köszönhetően a csapadékos időszakban bekövetkező csatornakiöntések száma lecsökkent, a kiöntési probléma egy adott csatornaszakaszra korlátozódott. Jelenleg folyamatban van az érintett csatornaszakasz elkészült kiváltásának átadás-átvételi eljárása. 6

7 A kiváltás megépítésével remélhetőleg megszűnik a fentiekben jelzett elöntési probléma is, ennek ellenére az elkövetkező időszak legfontosabb, elsődleges tetői feladata az idegenvizek bejutásának megakadályozása a szennyvízelvezető rendszerbe. Az tető időszakos ellenőrzéseket végez a város csatornahálózatán. Az ellenőrzések során tapasztalt műtárgy sérülések, idegenvíz befolyások megszüntetésére, a műtárgyak javítására vagy átépítésére az tető azonnali intézkedéseket tesz. Az tetői tapasztalatok alapján lerakódás képződés szempontjából nagyobb veszélyt hordozó szakaszokon bizonyos időközönként preventív tisztításra kerül sor a dugulások kialakulásának megelőzése érdekében. Azokon a hálózatrészeken, bekötéseken, ahol gyakrabban fordul elő dugulás az tető kamerás vizsgálatot végeztet (FCsM Zrt.) és intézkedik a tapasztalt meghibásodások megszüntetése érdekében (javítás vagy átépítés). Az 58/2013. (II.27) sz. Korm.rendelet előírásainak figyelembevételével Társaságunk átvette, illetve folyamatosan veszi át működtetésre a budaörsi szennyvízelvezető rendszeren ő házi szennyvíz beemelőket. Évente egyszeri alkalommal megtörténik a szennyvíz beemelők műszaki felülvizsgálata, kitakarítása, ezzel is segítséget nyújtva a fogyasztóknak a szennyvíz beemelő problémák megelőzésében. Az tető gondot fordít a közterületi átemelők rendszeres ellenőrzésére és az időszakos vagy szükség szerinti, soron kívüli szívótér tisztítások elvégzésére, amelyben szintén az FCsM Zrt. nyújt segítséget. Az átemelők jó állapotúak, az elmúlt években egy részük felújításra került (5 db). A felújítások során megújult az átemelők gépészete, rozsdamentes csővezetékek, új szerelvények kerültek beépítésre, minden telepen megtörtént a balesetveszélyes létrák, akna fedlapok cseréje szintén rozsdamentes kivitelűre. Az átemelő felújítások során vagy azoktól függetlenül kerül sor a szivattyúk szükség szerinti cseréjére vagy felújítására. A teljes gépészeti felújítás alól kivételt képeznek azok a telepek, amelyek vagy a budaörsi szennyvizek fővárosba történő bevezetése miatt szűnnek meg (Kamaraerdei átemelő) vagy lehetőség van a gravitációs csatornával történő kiváltásukra (Budafoki utcai). Az tető azonban ezeken a telepeken is törekszik az üzembiztos működtetésre elvégezve a mindenképpen szükséges felújításokat (pl. nyomóvezeték csere, szivattyúk cseréje, vezérlőszekrény csere, fedlapok, létrák cseréje) az Önkormányzattal együttműködésben. Mindkét végátemelő (reptér és Auchan) esetében rendelkezésre áll egy teljes értékű, az üzemivel megegyező kapacitású, tartalék átemelő. A reptéri átemelő esetében ez melegtartalékot jelent, szükség esetén lehetséges a két átemelő együttes üzeme. Az Auchan átemelő esetében egyidejűleg csak az egyik het a rendelkezésre álló, lekötött elektromos energia mennyisége miatt. A 9 db automata szennyvízátemelő telep tetését távfelügyeleti rendszer segíti ben kezdetét vette a régi távfelügyeleti egységesítése, egy korszerű, internet és megfelelő hozzáférési jogosultság birtokában bárhonnan elérhető, VISION folyamatirányító program alapú rendszer kialakítása, melynek jelenleg még zajlik a próbaüzeme. A tisztítótelep tetését végző munkatársak váltóműszakokban látják el feladataikat. A telepen 24 órában rendelkezésre áll kezelőszemélyzet, amely átemelő meghibásodás esetén is képes beavatkozni, illetve ellenőrzési tevékenységet - csatornahálózat és átemelők - is végez. A Budaörsi Szennyvíztisztító Telep működtetését segíti a technológiai folyamat számítógépes felügyelete, amely a központi diszpécserben, illetve webes felületen is nyomon követhető. A rendszer üzemállapotokat, illetve hibabejelzéseket jelenít meg és korlátozott távbeavatkozási lehetőséget biztosít. A tisztítási technológia hatékonyabbá tétele, a szigorodó tisztítási paramétereknek történő megfelelés érdekében az tető kísérleteket végez a levegőztető medencében anoxikus terek kialakításával (mobil terelőfalakkal), amelyekbe 2012-ben keverőket épített be. 7

8 Az tetés átvételét követően 2005-ben a TÖRSVÍZ Kft. felújíttatta a homokfogó műtárgy elején található íves gépi rácsokat, amelyek azonban a jelentős szálas- és szilárdanyag terhelés hatására fokozatosan ismét elkoptak, így a technológiában következő előülepítő medencék egyre nagyobb szálasanyag terhelést kaptak, amely jelenség az iszapelvételnél okozott problémát. A rosszabbik műszaki állapotú rács helyére az tető egy MEVA tip. gépi finomrácsot (3mm-es pálcaközzel) telepített 2013 májusában, amely jelentős javulást hozott a mechanikai tisztítás hatásfokában. A rács bérleti konstrukció keretében került a telepre ben megtörtént a másik íves gépi rács cseréje a fentivel azonos típusú MEVA rácsra. Annak érdekében, hogy a szaghatás se okozhasson problémát a szomszédos területeken lakóknak, illetve a telep környezetének védelme érdekében az iszap préselése és deponálása is megszüntetésre került, 2003 áprilisa óta a telepen keletkező iszapot az FCsM Zrt. tartálykocsikkal elszállítja. A Budaörsi tisztítótelep a budaörsi szennyvizek fővárosi bevezetése esetén elveszíti funkcióját, területén egy új végátemelő épül, ezért az tető jelenlegi feladata a telep állagának megőrzése, az üzembiztonságának fenntartása, a tisztítási technológia lehető leghatékonyabb működésének biztosítása a környezetvédelmi és közegészségügyi hatóságok által előírt tisztítási paramétereknek történő megfelelés érdekében. Törökbálint, május 03. Mellékletek: 1. számú melléklet Átadás-átvételi jegyzőkönyv csatornaművek tulajdonjogára vonatkozóan 2. számú melléklet Budaörsi szennyvíztisztító telep meghosszabbított vízjogi tetési engedélye 8

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás A kiválasztott változat részletes ismertetése 1.1 Részletes műszaki ismertetés 1.1.1 Műszaki leírás Helyi vízkezelés - törésponti klórozás Tervezett technológia A vízbeszerzési szakvélemény szerint a közelben

Részletesebben

Nemeskér csatlakozása a Lövő központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz

Nemeskér csatlakozása a Lövő központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz Nemeskér csatlakozása a Lövő központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz AGGLOMERÁCIÓS VIZSGÁLAT Budapest 2015. december Készítette: VTK Innosystem Kft. Nemeskér település csatlakozása a Lövői szennyvízelvezetési

Részletesebben

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA TARTALOM I. BEVEZETÉS... 1 II. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL... 2 IV. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. ALAPTEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA... 2 IV./1. AZ IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS...

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Gyál, 2014. október 15 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1.1 A Szolgáltató... 1 1.2 A szabályzat célja... 1 1.3 A szabályzat hatálya... 1

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET)

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) 1 TECHNIKAI OLDAL A szabályzatot jóváhagyta: Oszoly Tamás ügyvezető 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 36/2014. Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás

SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás Gördülő Fejlesztési terv Beruházási terv SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás MEKH kód: 21-33367-1-001-00-13 víziközművek beruházása 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK SEVÍZ -

Részletesebben

ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA. Közművagyon-értékelési szakvélemény

ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA. Közművagyon-értékelési szakvélemény ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA Közművagyon-értékelési szakvélemény Sáska Község Önkormányzata Önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése A vizsgált víziközmű üzemeltetője:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele.

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 4.1.0. Külső közművek A tárgyi épület

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet)

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet) Üzletszabályzata (Tervezet) Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 7 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 8 II.1. Fogalom-meghatározások 8 II.2. Rövidítések

Részletesebben

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2016. április 12-től Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ÉTCS Kft.) víziközmű szolgáltatási tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám:52347-3-21/2011 Ügyintéz : Tóth Adrienn Tárgy: vízjogi létesítési engedély Hiv. szám: Vízikönyvi szám: V/2619 KÜJ:

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 72 /2011. (V. 26.)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 72 /2011. (V. 26.) KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 26-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 72 /2011.

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község a Dunántúli-dombság nagytáj, Mecsek és Tolna-Baranyai-domvidék

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és hatályos (érvényes) építési

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Stílusdefiníció: TJ 2: Jobbra zárt, Behúzás: Bal: 0,42 cm, Tabulátorok: 1,69 cm, Balra zárt + 15,98 cm, Jobbra zárt,sorkitöltés: --- BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS tervezet 1 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 2013. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló... 5 2. Háttér, környezet...

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként eft-ban Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen: Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A ZEMPLÉNI VÍZMŐ KFT 2011. I-III. N. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL. Sátoraljaújhely, 2011. november 2.

ELİTERJESZTÉS A ZEMPLÉNI VÍZMŐ KFT 2011. I-III. N. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL. Sátoraljaújhely, 2011. november 2. ELİTERJESZTÉS A ZEMPLÉNI VÍZMŐ KFT 2011. I-III. N. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL Sátoraljaújhely, 2011. november 2. 1 A 2012. évi vízdíj-, illetve szennyvízdíj árterv összeállítása a 2011. I-III. negyedévi tényadatokra

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŰ Zrt. Sopron, 2016. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. CSATORNÁK 1.1. Gerinccsatorna 1.2. Bekötő csatorna 2. TISZTÍTÓ AKNÁK, IDOMOS TISZTÍTÓ

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA. Közművagyon-értékelési szakvélemény

ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA. Közművagyon-értékelési szakvélemény ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA Közművagyon-értékelési szakvélemény Gulács Község Önkormányzata Önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése A vizsgált víziközmű üzemeltetője:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : II.

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : II. , ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 69/2004. (IX.30.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 69/2004. (IX.30.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2004. (IX.30.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék I. célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 7 I.1. A szabályozás célja... 7 I.2. Az üzletszabályzat hatálya... 7 I.3. A

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a A Budajenői Vízművek Kft. részéről ellenjegyezte: Ribizsár Zoltán ügyvezető Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 1. oldal, összesen: 35 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 7/1. oldal 1. Telephely főbb adatai: 1.1. Megnevezése: Vajszlói biogáz üzem 1.2. Sertéstelep címe: Vajszló, 140 hrsz 1.3. EOV koordináták: Y: 568 278 X: 580

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-3-Ép-1 Építési tervek, műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-3-Ép-1 Építési tervek, műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010 Tre-Ben 2000 Kft. Telefon: 56/422-197 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fax: 56/513-318 5081 Szajol Dankó P. u 8/A. e-mail: benedek.zoltan@treben.hu Mobil: 20/366-7545 Munkaszám: M-3/2010 Tiszaújváros szennyvíztisztító

Részletesebben

73791/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI Székesfehérvár Telephelyén lévő szennyvíztisztító berendezés korszerűsítése tárgyú beszerzéshez

73791/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI Székesfehérvár Telephelyén lévő szennyvíztisztító berendezés korszerűsítése tárgyú beszerzéshez 73791/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI Székesfehérvár Telephelyén lévő szennyvíztisztító berendezés korszerűsítése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016. február - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á

Részletesebben

2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása

2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása 2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS A Településszerkezeti Terv a jóváhagyott Településfejlesztési

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 30.-i ülésén

Részletesebben

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként KISKİRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 6200 KISKİRÖS, PETİFI TÉR 1. Telefon: 78/312-120, 311-122 Telefax: 78/311-766, 312-160 E-mail: polgarmester@kiskoros.hu Ikt. szám: 7819/2010. JELENTÉS Kiskırös Város Önkormányzata

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

T/9636. számú törvényjavaslat. az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról

T/9636. számú törvényjavaslat. az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9636. számú törvényjavaslat az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2016. március 1 2016. évi törvény

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben