H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: Fax: 06/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov."

Átírás

1 Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: Fax: 06/ Szám:248-1/2014/VH. számú példány Tárgy: Békéscsaba, külterület 0339/6 hrszú ingatlanon lévő halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye Hiv. szám: - Vízikönyvi szám: Gyula/1604 HATÁROZAT I. A Zöldprofil Kft. (5600 Békéscsaba, Rákóczi u. 40.) részére engedélyt adok arra, hogy a Békéscsaba külterületén lévő halastavakat a... munkaszámon készített vízjogi üzemeltetési engedélyezési terv Üzemeltetési Szabályzatában foglaltaknak és az alábbi előírásoknak megfelelően fenntartsa és üzemeltesse. Az engedélyezett vízilétesítmények: 1. Helye: Békéscsaba külterület 0339/6 hrsz., az ingatlan nagysága 23,5335 ha. Tulajdonos: Bellér Zoltán és Fabó István 2. A vízilétesítmények funkciója: elsődlegesen: akvakultúra-gazdálkodás, extenzív haltermelés, másodlagosan horgászat (2-5 évenkénti lehalászási ciklushoz kapcsolódóan). II. 3. Az engedélyezett vízilétesítmények adatai: Tavak:

2 Tavak jele Tavak rendeltetése 2/12 Tó vízfelülete (ha) Átlagos vízoszlop magassága (m) Bruttó térfogat (m 3 ) Tavak vízszintje (mbf) 1. sz. tó Termelő tó 15,00 2, ,50 2. sz. tó Tároló tó 0,67 1, ,50 Összesen 15, A tórendszer belső rézsűvédelme: biológiai, rizómás nádterítés. Töltések: Az. 1. sz töltés hossza: 1639 m, a 2. sz. töltés hossza 257 m, a töltések - koronaszélessége: 4,0 m - magassága: 88,00 mbf - rézsűhajlása: 1:2 1:3 A töltések rézsűvédelme: füvesítés. Az ellátó területek adatait a műszaki leírás pontja tartalmazza. Halágyak: Név Hossz (m) Szélesség (m) Fenékszint végszelvényben (mbf) 1. sz. halágy Fenékszint leürítő műtárgynál v. töréspontnál (mbf) 84,00 84,50 Esés (%) 0, sz. halágy ,90-0, sz. halágy ,90 84,55 0,0007 Recirkulációs csatorna: - hossza: 1935 m - fenékszélessége: 4,0 m - átlagos mélysége: 1,5 m - rézsűhajlás: 1:2 - betorkolás: Réti 3-1 csatorna bo fm szelvénye Műtárgyak: Műtárgy Műtárgy típusa Beépítés helye Hossz Küszöbszint

3 3/12 jele (m) (mbf) 1T Ø 60 tiltós csőáteresz szolgalmi terület 12,60 83,90 (betorkolás a Réti 3-1 csatorna bal o fm szelvényébe) 2T Ø 60 tiltós csőáteresz 1. sz. töltés fm szelvénye 20,60 84,00 (betorkolás a recirkulációs csatorna fm sz. 3 Ø 60 csőáteresz Recirkulációs csatorna fm 12,60 84,00 Vízmércék: Beépítve a Réti 3-1 csatorna 1T jelű, az 1. sz. tó 2T jelű műtárgyak al- és felvízi oldalán, a 2. sz. tó 2.sz. töltés fm szelvényében oszlopon elhelyezve. 3. Vízellátás A tavak vízellátása a Gerlai holtág (kezelő: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság) fm szelvényéből a Réti csatornán (kezelő: KÖVIZIG), a Réti-3 (tulajdonos: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata) és a fm szelvényébe csatlakozó Réti 3-1 (tulajdonos: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata) csatornákon keresztül történik az engedélyezett Recirkulációs csatorna igénybevételével. Az egyszeri feltöltéshez a belvizes vízkészlet, a nyári vízpótlási igény visszaduzzasztott öntözővízből oldható meg. Az 1. sz. tó feltöltése a Réti 3-1 csatorna fm szelvényébe provizórikusan telepített elektromos szivattyú használatával, a 2. sz. tó feltöltése az 1.sz. tóból a 2. sz. szivattyúzási helyre telepített szivattyúval valósítható meg. Az egyszeri, illetve az 1. sz. tó esetében 3-4 évente történő feltöltéséhez engedélyezett vízmennyiség: m 3 felhasználni engedélyezett vízmennyiség (éves vízpótlás): m 3 /év engedélyezett egyidejűleg kivehető vízsugár: 55 l/s vízkészlet jellege: felszíni víz III. kat. vízhasznosítás jellege: halgazdasági célú vízhasználat vízigénybevétel meghatározásának módja: nem mért a vízkivétel időtartama: egyszeri feltöltés január 15- március 31-ig, vízpótlás március 1 november Lecsapolás A vízelvezetés a Gerlai holtág fm szelvényébe torkolló Réti csatorna, Réti-3 csatorna Réti 3-1 csatorna vonalon történhet a halastó leürítő műtárgyán keresztül. A lecsapolási idő max. 33 nap. A halastavak lecsapolási adatai:

4 4/12 Tavak jele Befogadó neve, szelvény (m) Lecsapolandó víz mennyisége m 3 Lecsapolási idő (nap) Lecsapolás módja 1. sz. tó Réti 3-1 csatorna ,08 gravitációsan sz. tó 1. sz. tó ,22 szivattyúzással Összesen (évi max.) (évi max.) 33 Az üzemeltetni engedélyezett vízilétesítmények további műszaki adatait KÖRÖS-AQUA Tervezési, Beruházási és Kereskedelmi Kft. K számon készített terve tartalmazza. III. A vízilétesítmények üzemeltetésére vonatkozó előírások: 1. A tavak az üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethetők. 2. A tiltók működőképességét és a vízmércék leolvashatóságát folyamatosan biztosítani kell! 3. Az üzemeltetni engedélyezett vízilétesítmények műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni és a tapasztaltakat az üzemnaplóban kell rögzíteni. 4. A Réti 3-1 csatornába vezetett lecsapoló víz minőségének ki kell elégíteni az alábbi határékeket: Mintavételi hely: a Réti 3-1 csatorna szelvénye, 1T műtárgy előtt Szennyező anyagok Határérték Mértékegység Megjegyzés ph 6,5-9,0 - T Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI k ) 75 mg/l T Biokémiai oxigénigény (BOI 5 ) 25 mg/l T Szerves oldószer extrakt (SZOE) 5* mg/l T Összes nitrogén 25 mg/l T Ammónia-ammónium- nitrogén 5 mg/l T Összes szervetlen nitrogén 20 mg/l T Összes foszfor 5 mg/l T Összes lebegő anyag 50 mg/l T Megjegyzés: *: növényi és állati zsírok esetében a határérték háromszoros (T): 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. mell. 3. időszakos vízfolyás befogadó kategória 5. A belvízelvezetés a halastavi vízellátással és lecsapolással szemben elsőbbséget élvez.

5 5/12 6. Az üzemeltetőnek a lecsapolásra kerülő víz mennyiségi és minőségi mérésére vonatkozó önellenőrzési tervet kell benyújtania jóváhagyásra az I. fokú vízügyi hatósághoz a határozat jogerőre emelkedését követően 30 napon belül. 7. Az üzemeltetéssel kapcsolatban be kell tartani a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság K /2014. ikt. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat! 8. A vízhasználat a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet előírásai szerint gyakorolható. 9. A vízátadás (feltöltés és lecsapolás) időpontjait és az átadott víz mennyiségét a helyszínen üzemnapolóban rögzíteni kell. A vízigényt az öntözőrendszer mindenkori üzemeltetőjéhez be kell jelenteni, azzal vízszolgáltatási szerződést kell kötni. 10. A lecsapolás konkrét időpontját az I. fokú vízügyi hatósághoz, valamint a KÖVIZIGhez előzetesen be kell jelenteni. 11. A tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víz és földtani közeg B szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát. 12. A vízilétesítmények üzemeltetését környezetszennyezést kizáró módon kell végezni úgy, hogy a Gerlai- és a Réti csatornákba, felszín alatti vízbe szennyező anyag nem kerülhet. 13. Amennyiben az üzemeltetés során szennyezés történik az azonnali elhárítás megkezdése mellett annak az I. fokú vízügyi hatósághoz való bejelentéséről haladéktalanul gondoskodni kell. 14. Az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóság jogosult az 1. pontban foglalt mintavételi helyen előzetes bejelentés nélkül is a szennyvízkibocsátás mennyiségét és minőségét ellenőrizni. 15. Ezen engedélyt mellékleteivel együtt meg kell őrizni és az ellenőrzésre jogosult szervek felhívására rendelkezésre kell bocsátani. IV. Be kell tartani a Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága BEH/01/1555-2/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásokat: 1. Hal és más hasznos víziállat haltermelési létesítményben úgy termelhető, hogy nem veszélyezteti természetes vagy természetközeli vízi élőhelyek őshonos faunáját és flóráját, ide értve a Gerlai holtág csatorna halgazdálkodási vízterületet. 2. Forgalmazási- céllal halat és más hasznos víziállatot tartó és tenyésztő, illetve annak termékeit előállító természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet a haltermelés során köteles betartani a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló miniszteri rendeletben foglaltakat. 3. Halgazdálkodási vízterületről kifogott őshonos halak állománymentés és a mesterséges körülmények közötti szaporítási célból fogott halak halgazdálkodási hatóság engedélyével végzett telepítésének kivételével másik halgazdálkodási vízterületre, illetve haltermelési létesítménybe nem telepíthetők. 4. Halgazdálkodási vízterületről kifogott nem őshonos halak haltermelési létesítménybe 5. halhústermelési vagy takarmányozási célból a halgazdálkodási hatóság engedélyével helyezhetők ki. 6. Haltermelő létesítménybe a Pannon biogeográfiai régión kívülről származó hal a halgazdálkodási hatóság engedélyével, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló évi CII. törvény (továbbiakban: Hhvtv.) végrehajtására kiadott 133/2013.

6 6/12 (Xll.29.) VM rendeletben (továbbiakban: Vhr.) szabályozott esetekben, feltételekkel és módon telepíthető. 7. Az idegen és nem honos fajoknak haltermelő létesítménybe történő telepítése az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló június 11-i 708/2007/EK tanácsi rendelet és a Vhr. alapján végezhető. 8. A tavak üzemeltetése, halászata, horgászata során a jogosult köteles betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló évi CII. törvényt és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29) VM rendeletet. 9. A halastórendszer lecsapolócsatornájából történő vízszennyezés esetén, mely érinti a Gerlai holtág csatorna halgazdálkodási vízterületet haladéktalanul értesíteni kell a halászati hatóságomat Makarovné Demeter Edit halászati felügyelőt a 20/ telefonszámon, aki tovább értesíti az érintett vízterület halgazdálkodási jogosultját. 10. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. V. 1. Az engedélyezett vízilétesítmények a IV. felügyeleti kategóriába tartoznak. 2. A vízjogi üzemeltetési engedély október 30. napjáig hatályos. 3. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott minden változást az I. fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik. VI. A határozat ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóságához (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.) 4 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja: ,- Ft, melyet a jogorvoslati kérelem előterjesztésével egyidejűleg kell megfizetni a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság számú számlájára. A befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell. A fellebbezési határidő elteltével fellebbezés hiányában jelen határozat jogerőre emelkedik.

7 7/12 INDOKOLÁS A Zöldprofil Kft. (továbbiakban: Kft.) kérelmet nyújtott be az I. fokú vízügyi hatósághoz, melyben kérte a Békéscsaba, külterület 0339/6 hrsz-ú ingatlanon épült halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadását. A kérelemhez csatolta a február 21-én megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvét, valamint a... munkaszámon készített vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervet. Az Kft. a halastavak építésére a /2014. iktatószámú, december 31. napjáig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezett. A vízjogi létesítési engedélyben rögzítésre került, hogy a halastavak üzembe helyezésének feltétele, hogy a Réti-3 és Réti 3-1 csatornák vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezzenek. Az I. fokú vízügyi hatóság a 247-1/2014/VH számon a hivatkozott csatornák fenntartására és üzemeltetésére vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki. A csatornák tulajdonosa és üzemeltetője Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az érintett ügyfeleket /2014. ikt. számon értesítettem az eljárás megindításáról, részükről észrevétel, nyilatkozat a mai napig nem érkezett. Az eljárás során a /2014. ikt. sz. végzéssel hiánypótlást rendeltem el az eljárási díj megfizetésére. A kérelem nem felelt meg teljes körűen a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló, többször módosított 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásainak, ezért kérelemmel kapcsolatos hiánypótlást rendeltem el a /2014. iktatószámú végzésben, amelyet a Kft. a határidő lejárta előtt teljesített. A rendelkezési jogot tulajdoni lap másolat szemlével igazolták. Az ingatlan tulajdonosai Bellér Zoltán és Fabó István a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához hozzájárultak. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Gerlai holtágra és Réti csatornára vonatkozó kezelői hozzájárulását K /2014. ikt. számú nyilatkozatában feltételekkel megadta. A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során az alábbi szakhatóságok bevonására került sor: Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula; A Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága szakhatósági állásfoglalását BEH/01/1555-2/2014. iktatószámon adta meg, feltételeit a IV. fejezetben írtam elő. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A Körös-vidéki Vízügyi Hatóság Gyula (5700 Gyula, Városház u. 26.) /2014. számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a Zöldprofil Kft. (5600 Békéscsaba, Rákóczi u. 40.) részére a Békéscsaba, külterület 0339/6 hrsz.-ú ingatlanon megépült halastó vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához. A kérelmet és a csatolt tervdokumentációt áttanulmányoztam és az alábbiakat állapítottam meg: A halastó a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló évi CII. törvény alkalmazásában (2. 7. bekezdés) haltermelési létesítmény, ezért a Pannon biogeográfiai régión kívülről behozott egyedek telepítésére is kiterjed. A halastó üzemeltetése halászati hatóságomnál 13. sorszámon nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet a Gerlai holtág csatornát (Országos Halgazdálkodási Adattárnál nyilvántartott víztérkód: ) érinti,

8 8/12 halgazdálkodási jogosultja a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.) Továbbá megállapítottam, hogy a kérelem szerinti tevékenységi megfelel a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló évi CII törvényben rögzített követelmények közül a haltermelésre és a haltermelési létesítményekre, a halászatra, illetve a horgászatra vonatkozó előírásoknak. A fentiekre való tekintettel a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához szakhatósági állásfoglalásomat a határozatom rendelkező részében megadott feltételekkel adtam meg. A döntés elleni önálló fellebbezést a KET. 44. (9) bekezdése nem teszi lehetővé. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 14.9 pontja határozza meg a fellebbezési díjat. A Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi igazgatóság hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (Xll.27.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdése teszi lehetővé. Szakhatósági állásfoglalásomat a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D (6) bekezdésben és a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló évi CII. törvény ban biztosított jogkörömben eljárva a Hhvtv. 4. (2), 14 (2), (3), 20 (1), (3) bekezdéseire hivatkozva a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (6) bekezdése alapján hoztam meg. A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula /214. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának feltételeit a rendelkező rész IV/1. pontjában írtam elő, állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A Körös-vidéki Vízügyi Hatóság (5700 Gyula, Városház u. 26.) /2014. iktatószámú megkeresésében a Zöldprofil Kft. (a továbbiakban: Kft.) kérelmező részére, a Békéscsaba, külterület 0339/6 hrsz.-ú ingatlanon megépült halastó vízjogi üzemeltetési engedélye kiadásához kért szakhatósági állásfoglalást. A megkereséshez csatolták a Körös-Aqua Tervezési, Beruházási és Kereskedelmi Kft. által elkészített, K munkaszámú Engedélyezési tervdokumentáció a Zöldprofil Kft. Békéscsabai 23,53 ha-os halastó üzemeltetéséhez című tervet. Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg. Az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság /2012. iktatási számú határozatával vízjogi létesítési engedélyt adott a Kft. részére, hogy a Békéscsaba, külterület 0339/6 hrsz.-ú ingatlanon halastavakat építsen, illetve a Körös-vidéki Vízügyi Hatóság /2014. iktatószámú határozatával vízjogi létesítési engedélyt adott a Kft. részére a Békéscsaba, külterület 0339/6 hrsz.-ú ingatlanon épülő tóhoz kapcsolódó víziállások megépítésére. A /2012. iktatási számú határozat szerint építeni engedélyezett vízilétesítmények megépültek, ezért a Kft. kéri a halastó vízjogi üzemeltetési engedélyének a kiadását. A halastavat akvakultúra-gazdálkodásra, extenzív haltermelésre és horgászatra kívánják használni. A víziállások létesítése későbbi időpontban kerül kivitelezésre. A halastavak megvalósult létesítményei:

9 9/12 Helye: Békéscsaba, külterület 0339/6 hrsz. 1. sz. tó (Termelő tó) 14,6335 ha 2. sz. tó (Tároló tó) 0,6807 ha 1. sz. töltés 2,1581 ha 2. sz. töltés 0,3961 ha 1. sz. ellátó terület (kivett töltés) 0,5593 ha 2. sz. ellátó terület (kivett udvar és út) 0,8924 ha 3. sz. ellátó terület (Fásított terület) 1,0308 ha Recirkulációs csatorna ( 1935 fm) 2,0541 ha Kivett árok 0,2585 ha Kivett út 0,8700 ha Összesen: 23,5335 ha A tavak területi magába foglalják a megépült halágyak (1. sz. halágy 0-70; 1. sz. halágy ; 2. sz. halágy 0-510) területét is. A tavak egyszeri feltöltése a Gerlai- és a Réti csatornákon évente a január 15. és március 31. közötti időszakban szállított belvizes vízkészletből valósul meg. A nyári vízpótlási igény kielégítése május 1. és augusztus 31. közötti időszakban a Gerlaiholtág szelvényébe torkolló Réti-csatorna, a Réti-3 (0+342 fm szelvényébe csatlakozó) és a Réti 3-1 csatornákon visszaduzzasztott öntözővíz biztosításával történik a Recirkulációs csatorna igénybevételével. Az 1. sz. tó feltöltése a Réti 3-1 csatorna fm szelvényébe provizórikusan telepített elektromos szivattyú használatával, a 2. sz. tó feltöltése az 1. sz. tóból a 2. sz. szivattyúzási helyre telepített szivattyúval valósul mag. A lecsapolás a Gerlai-holtág szelvényébe torkolló Réti csatornán, a Réti-3 csatorna nyomvonalán (0+1770), a Réti-3 csatorna szelvényébe csatlakozó Réti 3-1 csatornán, valamint a Réti 3-1 csatorna szelvényébe torkolló halastó leürítő műtárgyán keresztül történik. A lecsapolási idő 15 nap. Az extenzív haltenyésztési technológia mellett takarmányozás legfeljebb a kora tavaszi időszakban tervezett. A halastavi lecsapoló víz a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. (a továbbiakban: Fvr.) pontja alapján szennyvíznek minősül. Erre való figyelemmel a szennyvízkibocsátással kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket az Fvr. 25. (1) bekezdésének rendelkezése szerint kell meghatározni. Békéscsaba település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet melléklete alapján nem tartozik a nitrátérzékeny területek közé. A szennyvíz minőségi követelményeit az Fvr. 19/A alapján, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló, módosított 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: Hér.) 2. számú melléklet időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés határértékeiként határoztam meg. (A Gerlai- és a Réti csatornák időszakos vízfolyásnak minősülnek.) A nitrogén-formákat érintően nem alkalmazva a Hér. nevezett mellékletének (3) lábjegyzetében foglaltakat, ezért azok egyedi határértékként jelennek meg. A nitrogén-formák egyedi határértékének előírását az alábbiak indokolták: az extenzív haltenyésztés keretében a tavaszi takarmányozással bevitt tápanyag valószínűsíthető hasznosulása miatt az abból származó primer szennyezőanyag képződéssel nem kell számolni. a Gerlai-holtág rendelkezésemre álló vízminőségi adatsora nem indokolja a Hér. 2. sz. melléklet (3) lábjegyzetében foglaltak alkalmazását.

10 10/12 a mindenkori táp-, vagy pótvíz minőségének ellenőrzése a leendő üzemeltető érdekébe tartozik, továbbá a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 25.) KvVM rendelet 8. (2) bekezdés rendelkezése szerint ez előírás is számára, továbbá az Fvr. 11. (1) bekezdés rendelkezése értelmében a kibocsátó csak az általa okozott többletszennyezésért felel. Az üzemeltető lecsapolóvíz kibocsátása az Fvr. 27. (2) bekezdés ca) pontja szerint önellenőrzésre kötelezett, tekintettel arra, hogy a Kft. 15 m 3 /üzemnap mennyiséget meghaladó szennyvizet bocsát közvetlenül felszíni befogadóba. Mindezek miatt a rendelkező rész 3. pontjában rögzített előírás indokolt. A mintavételi helyet az Fvr. 14. (4) bekezdése, továbbá a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló, módosított 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 8. (2), (3) bekezdések rendelkezéseinek megfelelően állapítottam meg. További vízvédelmi előírásaimat a felszíni vizek, a felszín alatti vizek és a földtani közeg állapotának védelme érdekében tettem, összhangban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, valamint az Fvr. vonatkozó rendelkezéseivel. A halastó helye Békéscsaba, külterület 0339/6 hrsz. nem képezi részét országos jelentőségű védett természeti- és Natura 2000 területnek. A vízilétesítmények nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély kötelesek. A benyújtott dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy feltételeim teljesülése, valamint a benyújtott dokumentációban foglaltak betartása mellett a felszíni vizek, a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minősége védelmére vonatkozó jogszabályokban foglalt követelmények érvényesülnek, így a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához hozzájárultam. Szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendeletben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (6) bekezdése szerinti módon, a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdésének a) pontja alapján, az ott meghatározottakra kiterjedően adtam meg. A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. (9) bekezdése nem teszi lehetővé. Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni. A szeptember 10. napjától hatályos a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.), melynek 10. (1) bekezdés 12) pontja alapján területi vízügyi és vízvédelmi hatóságként a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el. A Korm. rendelet 16. -ában foglaltak szerint a rendeletet a szeptember 10-én folyamatban lévő ügyben is alkalmazni kell. A Korm. rendelet 18. (2) bekezdés l) pontja alapján a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Körös-vidéki Vízügyi Hatóság jogutódja. Előzőek miatt a Felügyelőség a /214. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában meghatározott vízvédelmi szempontú feltételeit saját hatáskörben érvényesítettem. A halastavi lecsapoló víz a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. (a továbbiakban: Fvr.) pontja alapján szennyvíznek

11 11/12 minősül. Erre való figyelemmel a szennyvízkibocsátással kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket az Fvr. 25. (1) bekezdésének rendelkezése szerint kell meghatározni. Megállapítottam, hogy a beruházással érintett terület a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. (1) bek. a) ac) pontja alapján nitrát-érzékeny terület. A szennyvíz minőségi követelményeit az Fvr. 19/A alapján, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló, módosított 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: Hér.) 2. számú melléklet 3. időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés határértékeiként határoztam meg. (A Gerlaiholtág és a Réti csatornák időszakos vízfolyásnak minősülnek.) Megállapítottam, hogy az extenzív haltenyésztés keretében a tavaszi takarmányozással bevitt tápanyag valószínűsíthető hasznosulása miatt az abból származó szennyezőanyag képződéssel nem kell számolni; az extenzív haltenyészési technológia mellett takarmányozás legfeljebb a kora tavaszi időszakban, illetve késő ősszel (teleltetésre felkészüléskor, szükség esetén) tervezett; a terület nitrát-érzékeny; a nitrogén-formákat érintően a Hér. nevezett mellékletének (3) lábjegyzetében foglaltak alkalmazásának nem volt helye. a mindenkori táp-, vagy pótvíz minőségének ellenőrzése a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 25.) KvVM rendelet 8. (2) bekezdése alapján az üzemeltető feladata. Az üzemeltető lecsapolóvíz kibocsátása az Fvr. 27. (2) bekezdés ca) pontja szerint önellenőrzésre kötelezett, tekintettel arra, hogy a Kft. 15 m 3 /üzemnap mennyiséget meghaladó szennyvizet bocsát közvetlenül felszíni befogadóba. Erre való tekintettel került előírásra az önellenőrzési terv benyújtása. A mintavételi helyet az Fvr. 14. (4) bekezdése, továbbá a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló, módosított 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 8. (2), (3) bekezdések rendelkezéseinek megfelelően állapítottam meg. További vízvédelmi előírásaimat a felszíni vizek, a felszín alatti vizek állapotának védelme érdekében tettem, összhangban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, valamint az Fvr. vonatkozó rendelkezéseivel. A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett vízgazdálkodási, vízvédelmi jogszabályi akadálya nincsen. A határozatot a Kr. 10. (1) és (3) bekezdésében és a 2. sz. melléklet 12. pontjában biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. (1) bekezdése és 72. (2) bekezdése szerinti módon, A vízjogi üzemeltetési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgt.) 29. (1) bekezdésében és a vízgazdálkodási hatósági jogkör

12 12/12 gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 5. (1), (3) bekezdésében foglaltak szerint kiadtam. A Korm. r. 5. (5) bekezdésében foglaltak alapján az engedély hatályát határozott időben állapítottam meg, figyelemmel a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. (1) bekezdésében foglaltakra. A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés előterjesztésének határidejét a Ket. 99. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjának ,- Ft összegben való megállapítása és befizetése a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rend.) 1. számú melléklete I , és 28. pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően történt. A vízjogi engedélyezési eljárás jogorvoslati eljárás díjának megállapítása a KvVM r. 2. (4) bekezdése szerint történt. Fellebbezés esetén a benyújtandó fellebbezési kérelem példányszámáról a Ket (4) bekezdésére figyelemmel rendelkeztem. Egyben tájékoztatom, hogy a szeptember közötti időszak a 34-8/2014. HKME végzés szerint üzemzavarnak minősül, és a Ket. 33. (3) bek. g) pontja szerint az ügyintézési hatásidőbe nem számít bele. Tájékoztatom, hogy a vízhasználat után a Vgt. 15/C. (1) bek. l) pontja alapján vízkészletjárulékot nem kell fizetni. A Vgt. 15/C. (2) bekezdése alapján a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség alóli mentesítés nem érinti a vízhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettséget. Kérem, hogy a mellékelt A adatlapot 15 napon belül szíveskedjék visszajuttatni az I. fokú vízügyi hatósághoz. Gyula, október 14.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István. Határozat

Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István. Határozat Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2102-31/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 37718-4-12/2012. Ügyintéz : dr. Ulbert Mónika Imre Mariann Tárgy: vízjogi fennmaradási engedély HATÁROZAT A CSÁNYI

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56. Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu MBK/687/14/2012. Üi.: Barancsi Péter (46/503-751) Jogerős: 2012. június

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2016. április 12-től Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ÉTCS Kft.) víziközmű szolgáltatási tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldliatosag.hu TELEFONJ 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37.

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3505-8/2012. Hiv. szám: F7119-3983-14/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Ügyiratszám: 77572-2-12/2011. Tárgy: Nem veszélyes hulladék begyjtési Eladó: dr. Séra Judit (jogi) és szállítási engedélykérelem.

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA Ügyiratszám: BA-04D/E/28-14/2013. Tárgy: Dr Hódosi László és társai használatbavételi engedély kérelme Pécs, Rákóczi u. 65. helyrajzi szám:

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H-5490-19/2008. Hiv. szám: - Tárgy: Esztergom Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k i j e l ö l ö m.

H A T Á R O Z A T. k i j e l ö l ö m. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 152-1/1/2009.I. Műszaki

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint:

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 18422-8-14/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mol Nyrt., Algy 01884/24 hrsz. (szivattyútelep), kármentesítési

Részletesebben