Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség"

Átírás

1 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) Fax: (06 56) Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Web: Ikt.sz.: / Ea.: Hering Róbert Tel.: 56/ Ügyfélfogadás: hétfő és péntek: 8 12 óráig, szerda: 8-16 óráig. kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu Tárgy: Tisza-tó részprojekt környezetvédelmi engedély Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.; rövidített név: KÖTI-KÖVIZIG) megbízásából eljáró BIOAQUA PRO Kft ( 4032 Debrecen Soó R. u.21. ) A Komplex Tisza-tó, Tisza-tó részprojekt keretében tervezett beavatkozásokhoz környezetvédelmi engedély kiadása iránti 2010 május 31-én keltezett kérelmére indult környezetvédelmi hatósági eljárásban az alábbi döntést hoztam: Határozat A BIOAQUA PRO Kft ( 4032 Debrecen Soó R. u.21. ) szám nélküli május hóban készült környezeti hatástanulmányában foglaltak alapján a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Vízügyi Igazgatóság részére (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. ) A Komplex Tisza-tó Tisza-tó részprojekt kertében tervezet beavatkozások elvégzéséhez környezetvédelmi engedélyt adok. A környezetvédelmi engedély október 31-ig hatályos az alábbi feltételek és előírások megtartása mellett: 1. A tevékenység jellemzői: A beruházás Tiszafüred, Abádszalók, Kisköre, Tiszavalk, Sarud, Tiszaderzs, Poroszló települések térségében a Tisza-tó víztározó területén történik. A projekt célja: A tó belső víztereinek vízcseréjének javítása, a tározó kapacitásának, használati értékének fenntartása, illetve növelése környezetének károsítása nélkül. A vízi élőlények számára hosszirányú átjárhatóság biztosítása a folyó alvízi és felvízi szakaszai között. A belső áramlási folyamatok elősegítése, az eutrofizációs folyamatok lassítása, a vízminőség és használati értékének védelme. A Tisza-tó áramlási viszonyainak biztosítása céljából jelenleg 7 db öblítő csatorna, valamint az ún. Kisfüredi-fok, az Aponyháti és a Buláti csatorna, és természetes eredetű vízfolyásként a Kis-Tisza üzemel. Ezek a létesítmények látják el a Tiszából friss vízzel a tó belső víztereit. Ezek azonban a Tisza vízjárásától, és a hordalékviszonyoktól függően folyamatosan töltődnek. Rendszeres karbantartásuk, kotrásuk azonban nem megoldott. Továbbá a tározó sekélyebb területein, ill. az elzárt víztérrészeken gyors ütemű a feltöltődés melyet részben a Tiszából származó hordalék, részben, főleg a mélyebb elzárt területeken az ezekben a víztérrészekben képződő autochton növényi eredetű szerves törmelék okoz. A jelenlegi álla-

2 2 pot hosszabb távú fenntartása érdekében szükséges az előrehaladó szukcessziós folyamatok lassítása, melynek egyik eszköze az öblítő rendszerek fejlesztése. A beavatkozások: A Tisza-tó öblítő rendszereinek a fejlesztése, öblítő csatornák kialakítása. Gyökérzónás kotrás elvégzése a leginkább benőtt helyeken. Melyek a következő konkrét helyszíneken valósulnak meg: o Aponyhát-Nagy morotva összekötő csatorna kialakítása o Az Eger-patak kotrása, és bekötése a Dühös-laposba, Bocskoros-híd rek. o Kis-Tisza rendszer fejlesztése o Csapói-Holt-Tisza kotrása o VI. öblítőcsatorna kotrása o VI. öblítőcsatorna-fűzfás morotva összekötőcsatorna kialakítása o X. öblítőcsatorna kotrása o Füredi-Holt-Tisza o VIII. öblítőcsatorna kotrása o Kőhíd-lapos gyökérzónás kotrása o Szilas-fok-VI. öblítőcsatorna-lapos-morotva térségének gyökérzónás kotrása o V. öblítőcsatorna felső szakaszának gyökérzónás kotrása o Abádszalóki-öböl Érfűi térségének (A/5 sziget Ny-i oldal) kotrása szervezetek szempontjából kedvezőnek minősíthető. Ez lokálisan kedvező az A tározó körtöltésének hullámverés elleni védelme elengedhetetlen, mivel a nyílt vízfelületen megszaladó szél felkorbácsolja a vizet, és a hullámok elhabolják a töltést. A hullámverés elleni védelem műszaki és biológiai megoldások ötvözésével került kialakításra. A töltésláb kőszórása mellett fás-cserjés-nádas sáv hivatott csillapítani a hullámok erejét. Ez a védelmi sáv több helyen sérült, illetve a kiépítése nem teljes, ezért ezeken a helyeken szükséges a kialakítása (Sarud). A Jászsági-főcsatorna beeresztő műtárgya a Tisza jobb parti árvízvédelmi töltés tkm szelvényében, a Nagykunsági-főcsatorna beeresztő műtárgya pedig a Tisza bal parti árvízvédelmi töltés tkm szelvényében található. A műtárgyak a Tisza-tó szerves részét képezik, mivel ezeken keresztül valósul meg a Jászsági és a Nagykunsági öntözőrendszerek vízellátása és a Körös-völgyi vízátvezetés. A művek részleges felújítása a korábbi években ugyan megtörtént, de fejlesztésük az összetett igények (pl. árvíz idején történő halastavi vízszolgáltatás) miatt indokolt. Szabályozó műtárgyak közül beavatkozással érintett a IX-es, X-es és a VI-os öblítő csatorna szabályozó és védelmi műtárgyai. A hosszirányú átjárhatóság biztosítására a Kiskörei Vízlépcső fejlesztésére hallépcső kerül beépítésre, a Tisza folyó 403,2 fkm-ben a bal parti hullámtéren, a mű üzemi területén. A vizekre gyakorolt hatások: Az építés vizekre gyakorolt hatásai: A beavatkozással érintett víztestek vízminőségében az építés során nem várható számottevő változás, amennyiben a beavatkozásokat csak megfelelő műszaki állapotú, az előírások szerint karbantartott, kötelező környezetvédelmi bizonyítvánnyal rendelkező gépekkel végezik el, ill. a kivitelezés során a munkafegyelem megfelelő lesz és a balesetvédelmi előírásokat a munkavégzés során betartják. Ezen szempontok betartása biztosítható ezért az ilyen okra visszavezethető havária előfordulásának valószínűsége a gyakorlati tapasztalatok szerint elenyé-

3 3 sző. Havária esetektől eltekintve a tervezett beavatkozások az építési fázisában tehát nem gyakorolnak számottevő hatást a felszíni vízminőségre. A projekt építési munkálatainak nincs számottevő talajvízhasználó és -szennyező hatása. Az esetleges talajszennyező hatások a talajvízre is hatnak, de az ilyen típusú szennyeződéseket a technológiai fegyelem betartásával teljes egészében el lehet kerülni. Az üzemelés vizekre gyakorolt hatásai A projekt fő céljai között szerepel a tározó belső terei áramlásának javítása. A tervezett munkálatoknak a tározó működtetése szempontjából várható jelentős hatása. A oxigénháztartás szempontjából is.műtárgyrekonstrukciók és az öblítőcsatornák kotrása 85,60 mbf szintre a tározó gyorsabb töltését és ürítését teszi lehetővé, ideiglenesen javulnak a belső áramlási feltételek is. Az egyes csatornák vízszállítási kapacitás értéke megnő, általában mintegy háromszorosára (a Kis-Tisza 7,5 m 3 /sec vízszállítási kapacitása max. 20 m 3 /sec-re nő). A tározó belső tereinek áramlási feltételeit is kotrásokkal (főként összekötő kotrások) javítják. A tervezett beavatkozások a felszíni vizek kémiai paramétereire (pl.: tápanyagkoncentrációk) várhatóan nem gyakorolnak számottevő volumenű hatást. A vízmélység a Tisza-tó esetében lokálisan (a kotort felszíneken) növekszik, ami mindenképpen pozitív hiszen forró nyári időszakban ezeken a mélyebb mederrészeken az alsó vízrétegek nehezebben melegszenek át, mely az erősen felmelegedő vizeket nehezen toleráló vízi Az üzemelési fázisban a projektnek nem lesz kimutatható hatása a felszín alatti vizek minőségére és mennyiségére 2. A tevékenység folytatásához megállapított kötelezettségek Vízvédelem-vízgazdálkodás Építés-kivitelezés: - Az építési munkák megkezdése előtt az érintett tározói területeken, valamint a duzzasztómű alatti bal parti hullámtéren (tervezett hallépcső területe) lévő szennyező forrásokat (illegális hulladék lerakások, szennyezett hordalék stb.) fel kell deríteni, fel kell számolni és a hulladékok ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell. - A kiviteli munkák során törekedni kell, az elfoglalt ill. az ideiglenesen igénybevett (felvonulási terület) területek minimalizálására. Utóbbi területeknél a munkák befejeztével az eredeti állapot helyreállítását kell a lehető legnagyobb mértékig biztosítani - A kivitelezőnek fel kell készülni a kivitelezés alatt bekövetkező árvíz, mint reális eséllyel bekövetkező potenciálisan felszíni vízszennyezést kiváltó havária bekövetkezésére is. - A felszínalatti víz szennyezése az építés során jellemzően a talaj szennyezésén keresztül fordulhat elő. Időben történő kárelhárítással a felszín alatti vizekbe történő bejutását meg kell előzni. Ezekre az esetekre fel kell készülnie a kivitelező cégeknek és megfelelő kárelhárítási eszközöket, anyagokat (pl. felitató) kell a területen tárolni. - Az építési munkákat megfelelő műszaki állapotú és a környezetvédelmi előírásokat is kielégítő szállító járművekkel és munkagépekkel kell végezni. Az olajcsöpögések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással ezeket minimális mértékűre kell szorítani.

4 4 - A munkagépek, az úszó munkagépek, vízi járművek, gépjárművek üzemanyag ellátására műszaki védelemmel rendelkező töltőhelyet kell létesíteni. - A gépek-járművek karbantartását, nagyjavítását, illetve mosását csak erre a célra kialakított műszaki védelemmel rendelkező telephelyen lehet végezni. Az építési munkák területén csak kisebb javítások végezhetők olajfelfogó tálca alkalmazásával. Tekintettel a létesítmény jellegére a próbaüzemre, a próbaüzem időtartamára vonatkozóan előírást nem teszünk. Üzemelés, monitorozás: A tározó üzemeltetését, műveinek fenntartását, karbantartását a tározó üzemeltetési szabályzata alapján végzik. A tározó üzemeltetési szabályzatát a projekt megvalósulását követően, különösen az a hallépcső vonatkozásai miatt át kell dolgozni. A Tisza-tavat, mint vizes élőhelykomplexumot az EU Víz Keretirányelv hatálya alá tartozó víztestek alkotják. A tervezett beavatkozások okozta esetleges változások nyomon követése mindenképpen indokolt a kivitelezés és az üzemelés időszakában is, a Keretirányelv (2000/60/EK) monitorozási elvárásainak megfelelő módon. A további tervezési munkák során javasoljuk az alábbi jogszabályok figyelembe vételét: - A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat, valamint a A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben foglaltakat be kell tartani. - 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet (Vízügyi Biztonsági Szabályzat), - vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet, - a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet. A természeti környezet védelme kapcsán: Természetvédelmi szakmai egyeztetés céljából a konkrét munkálatok megkezdése előtt meg kell keresni a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot. A projekt keretében tervezett munkálatok elvégzésének beütemezésénél kérjük az alábbiakban megjelölt időbeli korlátozásokat figyelembe venni: Időbeli korlátozások összefoglalása Az Aponyhát-Nagy morotva összekötő csatorna kialakítása (létj. sz.: I ), az Egerpatak kotrása és bekötése a Dühös-laposba (létj. sz.: I ), Kis-Tisza rendszer fejlesztése (létj. sz.: I.2.2.), Csapói-Holt-Tisza kotrása (létj. sz.: I.2.3.), VI. öblítőcsatorna kotrása (létj. sz.: I ), a VI. öblítőcsatorna-fűzfás morotva összekötőcsatorna kialakítása (létj. sz.: I ), a X. öblítőcsatorna kotrása (létj. sz.: I ), a Füredi-Holt-Tisza felső szakaszának kotrása (létj. sz.: I ) és a VIII. öblítőcsatorna kotrása (létj. sz.: I ) kotrása projektelemek augusztus 1.-október 31. közötti időszakban kivitelezhetőek.

5 5 Ez alól kivételt képez az Aponyhát-Nagy morotva összekötő csatorna kialakítása (létj. sz.: I ) projektelemhez kapcsolódó fásszárú növényzet eltávolítás, melyet a kivitelezést megelőző késő őszi téli időszakban (november 1. - február 28.) lehet elvégezni. Továbbá az Aponyhát-Nagy morotva összekötő csatorna kialakítása (létj. sz.: I ) projektelem kivitelezésének szárazulaton történő részére nem vonatkozik az őszi (október 31.) időkorlát. Ezek a szárazulaton kivitelezésre kerülő földmunkák egészen a következő év március 1.-ig kivitelezhetőek. A Kőhíd-lapos gyökérzónás kotrása (létj. sz.: I.3.1.), a Szilas-fok VI. öblítőcsatorna Lapos-morotva térségének gyökérzónás kotrása (létj. sz.: I.3.2.), az V. öblítőcsatorna felső szakaszának gyökérzónás kotrása (létj. sz.: I.3.3.), az Abádszalóki-öböl Érfűi térségének (A/5 sziget Ny-i oldal) kotrása (létj. sz.: I.3.4.), a partvédelem, hullámverés elleni védelem Sarud térségében (létj. sz.: I ) projektelemek kivitelezése az adott év augusztus 1. után a következő év március 1.-ig kivitelezhetőek. A kiskörei vízlépcső hullámtéri vízleeresztő műtárgy (létj. sz.: I.1.4.) létesítése esetében a munkaterület előkészítése keretében a fásszárú vegetáció eltávolítását a kivitelezést megelőző késő őszi téli időszakban (november 1. - február 28.) lehet elvégezni. Magát a kivitelezést legkésőbb a fásszárú vegetáció eltávolítását közvetlenül követő április 1.-én kezdhető el. Amennyiben nem kezdődnek meg a kivitelezési munkálatok április 1.-ig, akkor a munkálatok augusztus 1. után végezhetőek. A IX. sz. műtárgy rekonstrukciója (létj. sz.: I.1.1.), a X. sz. műtárgy rekonstrukciója (létj. sz.: I.1.2.), a VI. sz. szabályozó műtárgy rekonstrukciója (létj. sz.: I.1.3.), a Jászságifőcsatorna beeresztő műtárgy fejlesztése (létj. sz.: I.5.1.) és a Nagykunsági-főcsatorna beeresztő műtárgy fejlesztése (létj. sz.: I.5.2.) esetében a munkaterület előkészítés és a kivitelezés legkésőbb az adott év április 1.-ig kezdhető el. Amennyiben nem kezdődnek meg a kivitelezési munkálatok április 1.-ig, akkor a munkálatok augusztus 1. után végezhetőek. Az időbeli korlátozástól csak a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes természetvédelmi őrkerületvezetőjével folytatott hivatalos jóváhagyó jegyzőkönyv alapján lehet eltérni, amennyiben a fészkelések eltolódása, vagy a fiókanevelés korai befejezése azt indokolja. A beruházás hulladékgazdálkodása kapcsán A megvalósítás során a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (Ktv.) szerint, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (Hgt.) előírásainak figyelembevételével járjanak el, különös tekintettel arra, hogy: o az építés, kivitelezés minél kisebb környezetterhelést jelentsen, o hulladékszegény technológia alkalmazását részesítsék előnyben, o a keletkező hulladékok ártalmatlanítása megoldott legyen, o a keletkező hulladékok hasznosítására törekedjenek, o a hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat tartsák be, o a hulladékkezelést végzők rendelkezzenek a szükséges engedélyekkel. Ennek során vegyék figyelembe, hogy: Az összes keletkező (veszélyes és nem veszélyes) hulladékra a Hgt. rendelkezéseit és a végrehajtására kiadott rendeleteknek az adott hulladékra vonatkozó előírásait be kell tartani.

6 6 A keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait kell betartani, különös tekintettel ezen hulladékoknak a környezet szennyezését kizáró, más hulladékoktól elkülönített, biztonságos módon történő gyűjtésére, előírásszerű ártalmatlanítására. A kivitelezés során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet rendelkezéseit a keletkező hulladékok mennyiségének figyelembevételével kell alkalmazni. A kivitelezés során kikerülő nem veszélyes kotrási iszapok mederparti elhelyezése külön engedély nélkül úgy lehetséges, ha az iszapot abból a mederből emelték ki, melynek a partján elhelyezik. Jelen projektet tekintve ez a tervezett módon megvalósítható a kijelölt, kialakított zagytározókban, illetve pl. a partvédelem-rekonstrukciós munkáknál. A beruházás zaj- és rezgésvédelme kapcsán : A kivitelező a zajvédelmi követelményeket a munkálatok végzése során köteles betartani.. A beruházás levegőtisztaság-védelme kapcsán: projektet úgy kell kivitelezni, megvalósítani, hogy a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló módosított 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet alapján, a megvalósítás és az üzemelés során a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. Ennek érdekében a műszaki előírások és a technológiai fegyelem betartásával kell az esetleges levegőterhelést megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni. Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok előírásait be kell tartani: 1) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Irodája. 480/0628/2/2010 számú szakhatósági állásfoglalása: Az KÖTI-KÖVIZIG beruházásában megvalósuló Komplex Tisza-tó projekt" Tisza-tó részprojektje keretében tervezett beavatkozások környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárásban az engedély kiadásához feltételként előírt kulturális örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást az alábbi kikötésekkel adom meg: 1. A régészeti örökségvédelem érdekében a Tisza-tó projekt munkálataihoz kapcsolódó földmunkák csak folyamatos régészeti felügyelet mellett végezhetők. 2 A tárgyi beruházás műszaki átadásának és vízjogi üzemeltetésének hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának bemutatása. Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

7 7 ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete /2010 számú szakhatósági állásfoglalása: Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete, a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Ságvári krt 4.) a Komplex Tisza-tó projekt" Tisza-tó részprojektje keretében tervezett beavatkozások környezeti hatásvizsgálatára indult ügyében a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megkeresése alapján - a környezeti hatásvizsgálat dokumentáció Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó részeinek elfogadásához környezet-egészségügyi szempontból hozzájárul. Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések: Az engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat [ ,-Ft.] megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült föl. Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn. Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de 2 példányban a Közép- Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díjköteles. A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, amit a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség számú számlájára kell teljesíteni. A befizetést igazoló bizonylatot (vagy annak másolatát) a fellebbezéshez kell csatolni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél nincs mód. Indokolás A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Vízügyi Igazgatóság (székhely: Szolnok, Ságvári krt. 4.) Komplex Tisza-tó, Tisza-tó részprojekt keretében tervezett beavatkozásokhoz kíván pályázati anyagot benyújtani. Ehhez a beruházás tervezési szakaszában az általa megbízott BIOAQUQ PRP Kft benyújtotta a Felügyelőségre kérelmét - az környezeti hatásvizsgálati dokumentáció csatolásával - környezetvédelmi hatósági eljárás lefolytatása céljából. A kérelem. nem felelt meg a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek, ezért /2010 számú végzéssel hiánypótlásra való felhívást bocsátottam ki. A hiánypótlást követően a dokumentáció már megfelel a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek. A Komplex Tisza-tó Tisza-tó részprojekt beruházás engedélyezésének folyamatában a Felügyelőség a még június 23-án benyújtott - környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet(továbbiakban: Khr.) szerinti - előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálásban hozott döntésével ( /2010) környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásra kötelezte az Igazgatóságot. Tekintve, hogy a beruházás - mint a Khr. 3. számú melléklete 133. pontjába tartozó tevékenység várhatóan jelentős hatással lesz a természeti környezetre a kivitelezés időszakában. Továbbá azért, mert a beavatkozással érintett területek esetében a beruházás a 3/1997. (I.8.) KTM rendelet alapján érinti a Hortobágyi Nemzeti Parkot. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló

8 8 45//2006.(XII.8.) KvVM rendelet alapján a terület részét képezi a NATURA 2000 es területeknek. A környezet védelmének általános szabályairól szóló, többször módosított évi LIII. törvény [továbbiakban: Kvt.] 66. (2) bekezdés a) és b) pont szerint a környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén a létesítés / tevékenység a felügyelőség által kiadott környezetvédelmi engedély jogerőre emelkedését követően kezdődhet meg, illetőleg folytatható. A Kvt. 69. (1) és (2) bekezdés előírja, hogy A környezeti hatásvizsgálat eredményeit a kérelmezőnek környezeti hatástanulmányban kell bemutatnia. A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit, valamint a környezeti hatásvizsgálati eljárás szabályait a Kormány rendeletben határozza meg A KÖTI-KÖVIZIG a Felügyelőség határozatának megfelelően kezdeményezte a környezeti hatásvizsgálati eljárást a debreceni BIOAQUA PRO Kft által 2010 májusában szám nélkül elkészített hatástanulmánya Felügyelőségre történő benyújtásával. A Felügyelőség a környezeti hatástanulmányt Khr ai és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított évi CXL. törvény [továbbiakban: Ket.] előírásai szerint bírálja el. A Ket. 29. (6) bekezdés szerint - a jelentős számú ügyfelet is érintő - eljárás megindításáról értesítettem az érintett Önkormányzatok jegyzőjét, illetve a tervezett beruházás a Khr. 8. (1-2) bek szerinti közlemény a jegyző közreműködésével közhírelve lett, valamint a Felügyelőség honlapján és az Új Néplap megyei napilapban való elhelyezésével magam is gondoskodtam a nyilvánosság tájékoztatásáról, egyidejűleg kitűztem a Khr. 9. (1). bek. szerinti közmeghallgatás időpontját. A Khr. 8. (1) bek. értelmében a hirdetmény közszemlére, illetve közhírré tételét követően a kérelem és a hatástanulmány megtekinthető volt az érdeklődők számára az érintett települések jegyzőinél, a Felügyelőségnél, valamint a Felügyelőség honlapján. Észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig lehetett benyújtani a Jegyzőhöz, a Felügyelőséghez. Észrevétel egyik helyre sem érkezett. A benyújtott hatásvizsgálati dokumentáció alapján a környezetvédelmi engedély kiadásához levegőtisztaság-védelmi szempontból hozzájárultam a rendelkező részbe foglaltak szerint.: A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek megfelelően megvizsgáltam (a rendelet augusztus 1-je előtti hatályossága szerint!) és megállapítottam, hogy hulladékgazdálkodási szempontból az egyes részprojektek egyike sem jár jelentős környezeti hatással a tervezett megvalósítást és azt követő üzemeltetést tekintve. Fentiek alapján hulladékgazdálkodási szempontból nem tartom indokoltnak további vagy a jelenlegi dokumentációnál átfogóbb hatásvizsgálatot. A dokumentációban szereplő természetvédelmi szempontú feltételek betartása mellett a tervezett beavatkozás nem ellentétes a természetvédelmi szempontokkal, hosszútávon a beavatkozási terület állapotát kedvezően befolyásolja. A KHV-ban leírtak ismeretében, a tervezett beavatkozások nem ellentétesek az EU Vízkeret irányelvben foglaltakkal, a Tisza-tó medencéi, mint lassan áramló erősen módosított víztestek esetében a jó ökológia potenciál elérését segítik segíthetik.

9 9 A részprojekt vízgazdálkodási vízvédelmi szempontból megvalósítható. A környezeti hatástanulmány elbírálásához a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek hatáskörét meghatározó 347/2006. ( XII.23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése és a 4.sz. melléklete alapján megkértem az illetékes szakhatóságok állásfoglalását. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézete, Szolnok: /2010. számon előírások nélkül hozzájárulását megadta, az alábbi indokolással: A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Ságvári krt.4.) a Komplex Tisza-tó projekt" Tisza-tó részprojektje keretében tervezett beavatkozások környezeti hatásvizsgálat dokumentáció engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete szakhatósági hatáskörrel rendelkezik. A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. (2) bekezdés és 4. sz. mellékletére, az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete megállapította, hogy a fent nevezett dokumentációnak a Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó részei a környezet-egészségügyi követelményeknek megfelelnek, továbbá a tervezett tevékenység nem eredményez káros hatásokat és hatásfolyamatokat, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A kivitelezés során fellépő kedvezőtlen környezeti hatások (zaj-és rezgésterhelés, légszennyezés) csak átmenetileg jelentkeznek és nem okoznak maradandó környezeti károsodást. A szakhatóság hatásköre, illetékessége a 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 32/A. (1) bekezdés, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Kormányrendelet 4. (2) bekezdés rendelkezésein alapul. E szakhatósági állásfoglalás a fent említett jogszabályhelyeken túl a évi CXL. törvény (Két.) 44. (1) bekezdés, 44. (3) bekezdés, 44. (6) és (9) bekezdés rendelkezésein alapul. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Iroda, Debrecen: 480/0628/2/2010 számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől a Komplex Tisza-tó projekt" Tisza-tó részprojektje keretében tervezett beavatkozások környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárása ügyében szakhatósági megkeresés érkezett Hivatalunkhoz. A mellékelt kérelem, a BIOAQUA PRO Kft. környezeti hatásvizsgálati dokumentációja, 4 valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal régészeti lelőhely nyilvántartási adatai alapján megállapítottam, hogy a tervezett Tisza-tó projekthez kapcsolódó területen több nyilvántartott régészeti lelőhely található. A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: A Tisza-tó projekt munkálataihoz kapcsolódó földmunkák külterületen, részben már bolygatott területen valósulnak meg. Ugyanakkor a tervezett földmunkák során régészeti leletek előkerülésére kell számítani. A lelőhelyeket szakirodalmi adatokból és topográfiai kutatásokból ismerjük, a terület régészeti topográfiai kutatása alkalmával fennálló rossz megfigyelési körülmények nem tették lehetővé a lelőhely pontos kiterjedésének meghatározását. A fenti lelőhelyeken szisztematikus régészeti kutatás nem folyt, így nem ismerjük azok pon-

10 10 tos kiterjedését, állapotát és intenzitását. A lelőhelyek kiterjedésének, állapotának és a bolygatatlan régészeti objektumok helyének meghatározása céljából a csatorna rekonstrukciókhoz kapcsolódóan régészeti megfigyelés elvégeztetése indokolt. A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv. 19. (1) bekezdése alapján a régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el, így a régészeti örökség védelme érdekében a próbafeltárás elvégzése indokolt, amelynek formája régészeti felügyelet. A régészeti felügyelet eredményei alapján kerülhet sor a kivitelezés további folytatására, vagy egy esetleges megelőző feltárás elvégzésére. A régészeti szakfeladatok elvégzésére amennyiben a tárgyi beruházás megvalósulása nagyberuházásnak minősül a 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet által módosított, a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól" szóló 18/2001. (X. 18.} NKÖM rendelet 14/D. (1) pontja értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (1036 Budapest, Dugovics Titusz tér ) jogosult, amennyiben nem (számít nagyberuházásnak) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága (5000 Szolnok, Kossuth L. tér 4.) jogosult A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv (3) pontja alapján a beruházó költségére. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a rendelkező részben előírt feltételek mellett felel meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. sz. mellékletében felsorolt szakkérdéseket figyelembe véve adtam ki. A szakhatósági eljárás ügyintézési határideje leteltének napja: augusztus 13. Hatóságom, mint szakhatóság hatásköre a Korm. rendelet 1. (2) bek. a/ pontján, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.) Korm r. 4. sz. melléklet 3. pontján, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44. {1) bekezdésén, illetékessége a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 1. (3) bekezdésére figyelemmel a Korm. rendelet 1. számú mellékletének 8. pontján alapul. A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél a határozat ellen irányuló fellebbezése keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát. A szakhatósági hozzájárulás nem mentesít a tulajdonosi hozzájárulások és az egyéb, jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése alól. A Ktv. 91. (1) alapján az ügyintézési határidő három hónap, mely 2010 október 23-án jár le, így az ügyintézési határidőt nem léptem túl. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlás teljesítésének, valamint a szakhatóságok eljárásának időtartama. Az eljárás során Kisköre településen a KÖTI-KÖVIZIG Kiskörei Szakaszmérnökség épületében szeptember 2-án megtartott közmeghallgatás rendben lezajlott, a tervezett beruházás ellen kizáró ok nem merült fel.

11 11 A közmeghallgatás jegyzőkönyvét a KÖTI-KÖVIZIG és a KÖTI-KTVF képviselője hitelesítették. A jegyzőkönyvet megküldtem az illetékes Önkormányzatok jegyzőihez és kértem biztosítani annak nyilvánosságát. Megküldtem továbbá az eljárásban közreműködőknek is tudomásul vétel végett. A lefolytatott környezeti hatásvizsgálati eljárás során hozott döntésemmel a rendelkező rész szerint határoztam. A döntésemet a Ket. 71. (1) bekezdése szerint - figyelemmel a Khr. 10. (2) bekezdés a) pontjára - határozatba foglaltam, melyben a meghatároztam a tevékenység folytatásához szükséges környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi feltételeket. A Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, többször módosított 347/2006. ( XII.23.) Korm. rendelet 8. által meghatározott hatáskörben, a rendelet 1. sz. melléklete IV. pontja szerinti illetékességi területen lát el hatósági jogköröket. Határozatom kiadásánál figyelembe vettem még a természet védelméről szóló, többször módosított évi LIII. törvény, a hulladékgazdálkodásról szóló, módosított évi XLIII. törvény, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet, a levegő védelméről szóló 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007 (X.29.) Kormányrendelet előírásait. Az igazgatási szolgáltatási díj a 33/2005 ( XII.27. ) Korm. rend. 1.sz. melléklet II.12. pontja alapján állapítottam meg. A fellebbezés jogát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 98. (1) bekezdése Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. ; valamint a fellebbezésre nyitva álló időt a 99. (1) bekezdése A fellebbezést ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a döntés közlésétől számított tíz munkanapon belül lehet előterjeszteni. alapján biztosítom. Szolnok, szeptember 17. megbízásából: Kónya Károly Igazgató Dr. Nemes Gábor. engedélyezési irodavezető igazgatóhelyettes

12 12 Határozatomról értesítést kapnak: 1./ Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Vízügyi Igazgatóság Tértivevénnyel 5000 Szolnok, Ságvári krt / BIOAQUA PRO Kft Debrecen Soó R.. út / Tiszafüred Polgármesteri Hivatal jegyzője (+kísérőlevél) 5350 Tiszafüred Kossuth tér 1. 4./ Abádszalók Polgármesteri Hivatal jegyzője (+kísérőlevél) 5241 Abádszalók Deák F. ú / Kisköre Polgármesteri Hivatal jegyzője (+kísérőlevél) 3384 Kisköre, Széchenyi út / Tiszavalk Polgármesteri Hivatal jegyzője (+kísérőlevél) 3464, Tiszavalk Templom ú / Sarud Polgármesteri Hivatal jegyzője (+kísérőlevél) 3386 Sarud Kossuth út / Tiszaderzs Polgármesteri Hivatal jegyzője (+kísérőlevél) 5243 Tiszaderzs Fő út / Poroszló Polgármesteri Hivatal jegyzője (+kísérőlevél) 3388 Poroszló Fő út / ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady E. út / Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Iroda 4042 Debrecen, Piac utca / Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 5500 Szarvas, Anna liget / KÖTI-KTVF Hatósági Engedélyezési Iroda 14./ KÖTI-KTVF HNYR 15./ KÖTI-KTVF Irattár Azonosító adatok: I. Ügyfélre vonatkozó információk: 1. Ügyfél neve: KÖTI-VIZIG 2. Ügyfél címe: Szolnok, Ságvári Krt Ügyfél KÜJ száma: II. Objektumra vonatkozó információk: 1. Objektum megnevezése: tározó 2. Objektum címe: Tisza-tó

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 90.285-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovászi Péter (táj- és természetvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 29917-5-13/2012. Tárgy: MOL Nyrt., Ea: dr. Petrovics György Szank, 0156/15 hrsz, Sivók Gábor tényfeltárási záródokumentáció

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H-5490-19/2008. Hiv. szám: - Tárgy: Esztergom Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Ügyiratszám: 77572-2-12/2011. Tárgy: Nem veszélyes hulladék begyjtési Eladó: dr. Séra Judit (jogi) és szállítási engedélykérelem.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben