Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: /2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha telep istálló fennmaradás, el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Balázs Bt. (6600 Szentes, Új u. 6/4.) megbízásából Zala Izabella környezetvédelmi szakért (6721 Szeged, Osztrovszy u ) által elkészített tervdokumentáció alapján a augusztus 29-én Mindszent, külterület 0387/2 hrsz. alatti szarvasmarha telep istálló fennmaradása tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 128. pontja ( Egyéb, az pontba nem tartozó építmény a) 3 ha területfoglalástól ) szerint min sül, várhatóan nem okoz jelent s környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni. A R. 5. (2) bek. ac) pontja alapján, a Kvt. 66. (1) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységet csak a szarvasmarha tartó épületre vonatkozó fennmaradási, valamint a monitoring rendszerre vonatkozó fennmaradási engedély birtokában kezdheti meg, illetve folytathatja. Szakhatósági állásfoglalások: 1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv VI-R-039/ /2012. számú állásfoglalása: A Balázs Bt. (6600 Szentes, Új u. 6/4.) Mindszent, 0387/2. hrsz. alatti szarvasmarha telepén az el zetes vizsgálati eljárásában a benyújtott dokumentáció és a megküldött hiánypótlás alapján közegészségügyi szempontból az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom: - A telephely vízellátását biztosító mélyfúrású kútból kinyert, szociális célra is felhasznált víz a határérték feletti kémiai komponensek (ammónium, vas és arzén) miatt nem ivóvíz min ség, azt ivóvízként felhasználni tilos. Közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz min ség vízr l gondoskodni kell. - A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehet legkisebb mérték környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen el. - A cég tevékenysége során külön figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó el írások maradéktalan betartására. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági F osztály Kulturális Örökségvédelmi Osztály VI-P-001/1634-6/2012. számú állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság szakhatósági megkeresésére a Mindszent, 0387/2 hrsz.-ú ingatlanon meglév szarvasmarha telep istálló épületeinek el zetes vizsgálati eljárása kapcsán érkezett kérelmet és a mellékelt tervdokumentációt megvizsgáltam. Az esetlegesen elkészítend környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan örökségvédelmi szempontból kikötéseket nem teszek. Továbbá az ingatlanon tervezett egyébként építési vagy más hatósági engedélyhez nem kötött, 30 cm mélységet meghaladó tereprendezési munkákat a Hivatalommal engedélyeztetni szükséges. Ezen állásfoglalásom ellen jogorvoslattal csak az engedélyez hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 atiktvf@atiktvf.hu, Honlap:

2 2 3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 144/2012/V. számú állásfoglalása: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint talajvédelmi hatóság, Balázs Bt. (6600 Szentes, Új u. 6/4.) ügyfél részére az Mindszent, külterület 0387/2 hrsz.-ú ingatlanon lév szarvasmarha telep istálló épületének fennmaradási engedélyéhez tárgyában készített el zetes vizsgálati dokumentáció ügyében, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség /2012. számú megkeresésére kiadja az alábbi SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Balázs Bt., mint ügyfél Mindszent, külterület 0387/2 hrsz.-ú ingatlanon lév szarvasmarha telep istálló épületének fennmaradási engedélyéhez tárgyában készített el zetes vizsgálati dokumentáció ügyében szakhatósági állásfoglalása a következ : Az el zetes vizsgálatot készítette: Dél-alföldi Ökoszisztema Bt Szeged, Osztrovszky u Zala Izabella - környezetvédelmi szakért Készült: augusztus 27. A benyújtott el zetes környezetvédelmi vizsgálat dokumentációjának elfogadása talajvédelmi érdekeket nem sért, kielégíti a talajvédelmi követelményeket. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek nincs helye, csak az érdemi határozat elleni fellebbezéssel támadható. 4. Mindszent Város Önkormányzat Jegyz jének /2012. számú állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség /2012. számú megkeresésére a Mindszent, külterület 0387/2. hrsz. alatti ingatlanon lév szarvasmarhaistálló épületének fennmaradási engedélyezése ügyében a Balázs Bt. (6600 Szentes, Új u. 6/4.) kérelmez által indított el zetes vizsgálati eljárásban, Zala Izabella környezetvédelmi szakért által készített augusztus 27-i dátumú el zetes vizsgálati tervdokumentáció alapján a szakhatósági hozzájárulást megadom. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárásban eljárási költség nem merült fel. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja kivéve a jogszabályban meghatározott egyéb eseteket a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A kérelmez a ,-Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, az eljárás kapcsán egyéb költség nem merült fel. I N D O K O L Á S A Balázs Bt. (6600 Szentes, Új u. 6/4.) megbízásából Zala Izabella környezetvédelmi szakért (6721 Szeged, Osztrovszy u ) által elkészített tervdokumentáció alapján augusztus 29-én Mindszent, külterület 0387/2 hrsz. alatti szarvasmarha telep istálló fennmaradása tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet (továbbiakban: R.) szerinti el zetes vizsgálati dokumentációt nyújtottak be felügyel ségünkre. Az el zetes vizsgálati dokumentációt készítette: Neve: Dél-alföldi Ökoszisztéma Bt. Székhely: 6726 Szeged, Osztrovszky u Az engedélyes adatai: Neve: Balázs Bt. Székhely: 6000 Szentes, Új u. 6/4. A tevékenység a R. 3. számú mellékletének 128. pontja alá sorolható be, amely a felügyel ség döntését l függ en hatásvizsgálat köteles.

3 3 Az el zetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítható, hogy a Balázs Bt. Mindszent, külterület 0387/2 hrsz. alatti telephelyén végzett tevékenység üzemeltetése során jelent s környezeti hatás nem várható, ezért víz- és talajvédelmi, hulladékgazdálkodási, leveg védelmi, zajvédelmi, hulladékgazdálkodási és táj- és természetvédelmi szempontból a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. Az el vizsgálati dokumentáció szakági szempontból tartalmilag és formailag megfelel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet el írásainak, melynek alapján az alábbiakat állapította meg a felügyel ség: A Balázs Bt. (6600 Szentes, Új u. 6/4.) Mindszent, külterület 0387/2 hrsz. alatti telephelyén állattenyészt telepet üzemeltet. Az ATVKTVF a /2012. számú állásfoglalásában a Balázs Bt. által benyújtott tervdokumentáció alapján a fennmaradási engedélyhez a szakhatósági hozzájárulását nem adta meg, mivel nevezett ingatlan a benyújtott építészeti-m szaki terv alapján a 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet 3. számú mellékletének - a jogszabály legutóbbi módosítása miatt - a 128. pontja alá tartozik ( Egyéb, az pontba nem tartozó építmény a.) 3 ha területfoglalástól ), mely alapján a Felügyel ségnek el zetes vizsgálati eljárást kell lefolytatnia. A telep beépítési mutatószámai: Telekterület összesen: m 2 Gazdasági épület, udvar: m 2 Szér skert: m 2 Udvar: 2519 m 2 Árok: 535 m 2 A telepi f tevékenységhez kapcsolódóan 3 db istállóépület és kapcsolódó létesítményei tartoznak. Jelenleg a telep É-i végében lev istállóban sertéstartás, a telep központi helyén lev istállójában juhtartás, illetve a telep D-i végében lev istállóban szarvasmarhatartás folyik. A telephely környezetének bemutatása: A vizsgált terület Mindszent város és a Szentest Hódmez vásárhellyel összeköt 45. számú közút között helyezkedik el, a számú összeköt út jobb oldalán, Mindszent összefügg lakóterületét l K-i irányban kb m távolságra. Mindszent város Településrendezési terve szerint az engedélyes telephely általános mez gazdasági besorolású területen helyezkedik el. A tevékenység volumene: A évi állatlétszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: Állatfaj Kategóriák Átlagos állatlétszám (db/év) Maximális fér helyszám (db) Borjú 12 Üsz Szarvasmarha Hízómarha Hízómarha, anyatehén Juh Anyajuh+szaporulat Sertés Hízó Tartástechnológia: Sertéstenyésztés: A sertéstenyésztés vízzáró, betonpadozatos istállóépületben történik, melynek során a 25 kg-os vásárolt malacállományt 125 kg-os testsúly eléréséig hízlalják, majd a hízóállományt értékesítik. Az istálló kialmozását napi rendszerességgel végzik, melynek során a kihordott almostrágyát az épület É-i végében lev, m szaki védelemmel ellátott átmenteti trágyatárolóba helyezik, majd annak telít dését követ en áthelyezik a központi trágyatárolóba. Turnusváltást megel en megtörténik az istálló épület víztakarékos technológiával, nagynyomású berendezéssel történ takarítása, fert tlenítése, majd újabb állományt telepítenek. A turnusváltások száma évente 2,5.

4 4 Juhtenyésztés: A telep központjában lev szintén vízzáró, betonpadozatos istállóban mélyalmos tartástechnológiával történik a juhok tenyésztése. A féléves gyakorisággal történ kialmozást követ en az istálló épületet az el ekben megadottak szerinti technológiával fert tlenítik, majd az állományt ismételten visszaterelik az istállóba. A kialmozást követ en a trágya elhelyezése a telep központi trágyatárolójába történik, vagy közvetlenül kihelyezik a saját tulajdonban lev mez gazdasági földterületeikre. Szarvasmarha-tenyésztés: A telep DNy-i sarkában lev szarvasmarha istálló, 25 cm vastag döngölt agyag padozattal ellátott épület. A döngölt agyag aljzat, mint természetes ásványi eredet szigetel a tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásának kivédésére került beépítésre. A döngölt agyag padozat vízzáró réteg funkciójának ellen rzésére az épület, és a m szaki védelemmel kiépült központi trágyatároló között meglev 4. sz. figyel kút ad lehet séget. A szarvasmarhatartás során szintén mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak, féléves kialmozási gyakorlatot követve. Az almostrágya elhelyezése az istálló épület végében lev központi trágyatárolóba, vagy közvetlenül a saját tulajdonban lev földterületekre történik. Az istálló épületekhez, az állatok kihajtásához karám nem tartozik, az épületek fedettek, vízöblítést nem alkalmaznak, így a tartástechnológiához kapcsolódóan hígtrágya, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. Leveg védelem: Pontszer szennyez források: A telephelyen m köd tüzel berendezések h teljesítménye 140 kw alatti, ezért a 306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet szerint nem min sülnek bejelentés köteles pontforrásoknak. A szociális épület f tés és melegvizét el állító berendezés m szaki adatai: o Gyártója: rös Kazángyártó Kft. o Típusa: ÉTI 60 o teljesítménye: 80 kw o Tüzel anyaga: földgáz A gáztüzelés során keletkez égéstermék (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid) h szigetelt kéményen keresztül áramlik a tet gerinc felett a környezetbe. Az iroda és szociális blokk szell ztetése természetes módon, nyílászárókon keresztül történik. Az állattartó épületekben elektromos f tés van, a szell ztetést részben természetes módon, a nyílászárókon keresztül oldják meg, részben ventilátorok segítségével. Mozgó pontforrások: Mozgó pontforrásoknak tekintjük a gépjárm vek kipufogócsövéb l kiáramló légszennyez anyagokat. Telep várható gépjárm forgalma: Beszállítás: állatok, takarmány, szalma Kiszállítás: Hízott állatok, almostrágya, hulladékok A telepen belül napi 1-2 órában az alábbi munkagépek/mez gazdasági gépek dolgoznak: 1 db traktor 1 db homlokrakodó A telepre irányuló gépjárm forgalom által kibocsátott légszennyez anyagok becsült mennyisége kimutatható változást a környezeti leveg min ségében nem okoz. Diffúz szennyez forrás: Trágyatárolás: A keletkez almos trágyát a takarítási munkák során a szarvasmarha istálló végénél kialakított központi vasbeton szerkezet, oldalfallal ellátott trágyatárolóba gy jtik. A tárolóból szállítják el a kijelölt kihelyezési területre. A telep szagkibocsátásának csökkentési módjai: Aktív módok Augusztus-november között mez gazdasági területre közvetlenül kihordható a trágya,

5 5 Az etetett takarmány optimális fehérje és ásványi anyag tartalmú, ezáltal a táp hasznosulása hatékonyabb, és kevesebb trágya is képz dik, A telepet többéves facsoport szegélyezi. Passzív módok Tartástechnológia, az épületek szell felülete nem teszi lehet vé a biofilter használatát. Az almos trágyatároló a nagysága, illetve a trágya kitermelési mód miatt nem fedhet le. A telephely leveg tisztaság-védelmi hatásterülete: Az állattartó telepnek sem a b zkibocsátása, sem a hatásterülete egzaktul nem határozható meg, mivel a kellemetlen szaganyagok sem kibocsátási határértékkel, sem immissziós határértékkel nem szabályozottak. Ezért a kellemetlen szaganyagokat kibocsátó technológiáknál a b zkibocsátás csökkentésére aktív megoldást az elérhet legjobb technika alkalmazása jelenti. A telep elhelyezkedése, és a terület ével növény felületeinek figyelembevételével, a hatásterület nagyságát általánosságban a következ képpen jellemezhetjük: az állattartó telep jellegzetes szaga a teljes telephely területén, illetve a telephely középpontjától számított 150 m-es sugarú körön belül változó intenzitással érzékelhet. Az állattartáshoz kapcsolódó szagokat jelent s mértékben csökkenti a takarmány kiegészít k arányának helyes megválasztása. A helyes takarmányozással a trágya ammónia és foszfor tartalma, valamint a bélfermentáció metán tartalma is minimalizálható. A megfelel en megépített almos trágya tároló, a zárt elhullott állati tetemtároló, a telep rendezettsége, terepviszonyai, ével növényzete a telep szagkibocsátását jelent s mértékben csökkenti. Zajvédelem: A telep várható környezeti zajhatása: bb zajforrások Zárt épületben: a tartáshoz szükséges berendezések etet k gépi anyagmozgató berendezései szell ztet berendezések, ventilátorok villamos f berendezések Épületen kívül: a telepre irányuló közúti tehergépjárm forgalom 2-3 alkalom/nap ki és be. állatok be- és kitelepítése (alkalomszer ) takarmány, széna és szalma beszállítása (id szakos) almos trágya elszállítása kihelyezésre (id szakos) hulladékszállítás (id szakos gyakoriságú) A takarmány kiosztást, az alomszalma szállítást és az istállóban való szétterítést saját traktorral és munkaeszközeikkel végzik. Átlagos üzemmenet folyamatos. A dokumentációban bemutatott számítások szerint a Bt. telephelyének m ködése zajvédelmi szempontból megfelel. Víz- és talajvédelem: A telep vízellátása: A telep vízellátása az ingatlan területének D-i sarkában létesített mélyfúrású rétegvíz-kútról biztosított. A kút vízjogi üzemeltetési engedélyének ( /2006) módosítása, illetve az érvényességi id meghosszabbítása április hónapban megtörtént. A /2012. számú határozatban a fenti adatok rögzítésre kerültek, a vízjogi engedély érvényessége április 30. Lekötött vízmennyiség: m 3. Szennyvíz: A telepen keletkez szociális szennyvíz mennyisége (mely a telepi dolgozók 4 f tisztálkodása során keletkezik) átlagosan 1-1,5 m 3 /hét, melyet egy 15 m 3 hasznos térfogatú zárt, vízzáró kivitel aknában gy jtenek. A telepen az állattartási technológiához kapcsolódóan technológiai szennyvíz nem keletkezik. Csapadékvíz: A telepi tartástechnológia következtében szennyezett csapadékvíz nem keletkezik, a trágyatárolók csurgalékvize vízzáró kivitel zárt aknába folyik, ahonnan id szakosan az almostrágyára visszalocsolják.

6 6 Trágyatárolás: Az állattartás következtében almos és mélyalmos trágya a telep 3 pontján képz dik a sertés, juh és szarvasmarha tartás során. A telepen két db, m szaki védelemmel ellátott trágyatároló található, az átmenti trágyatároló a sertésól É-i végében, illetve a központi trágyatároló a szarvasmarha istálló D-i sarkában. Az átmeneti trágyatároló a sertésistálló heti kialmozása során kitermelt trágya tározására szolgál, majd annak telítését követ en a trágyát a központi trágyatárolóba szállítják. Az átmenti trágyatároló 40 m 3 befogadóképesség, vízzáró betonaljzatú, támfalas létesítmény, melyhez egy 25 m 3 hasznos térfogatú, vízzáró csurgalékvíz tározó betonakna is tartozik. A juh, illetve a szarvasmarhatartás mélyalmos rendszer, a trágya kihordása az istállóból féléves gyakorisággal a központi trágyatárolóba, vagy évszaktól függ en közvetlenül a mez gazdasági földterületekre történik. A központi trágyatároló 15 x 20 m alapterület, 1,5 m magas beton oldalfallal körülvett vízzáró kivitel, melynek trágyatároló kapacitása 450 m 3. A trágyatárolóhoz tartozik egy 30 m 3 befogadóképesség, vízzáró kivitel csurgalékvíz gy jt, melyb l a csurgalékvizet id szakosan szivattyúval az almostrágyára visszaöntözik. A jelenlegi állattartási volumen mellett a telepr l évenként kiszállított trágyamennyiség t ( m 3 ), így a központi trágyatároló kapacitását és kivitelét tekintve megfelel a hatályos környezetvédelmi jogszabályokban el írt 6 havi trágyatárolási kapacitásnak. Felügyel ségünk a trágyatároló használatbavételéhez /2011. számú szakhatósági állásfoglalásával hozzájárult. Monitoring rendszer: Az állattartási tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellen rzésére a telepen 4db figyel kútból álló monitoring rendszer létesült. A benyújtott dokumentáció szerint a meglév monitoring rendszer teljes mértékben alkalmas a telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellen rzésére, azonban annak vízjogi engedélyeztetése szükséges. Táj és Természetvédelem: Az érintett ingatlan (Mindszent 0387/2 hrsz.) nem érint országos jelent ség védett természeti területet, Natura 2000 területnek nem része. A dokumentáció alapján a szarvasmarha istálló fennmaradása, az el vizsgálati dokumentációban bemutatott tevékenység nem jár jelent s hatással az él világra. Hulladékgazdálkodás: A telephelyi tevékenység végzése során keletkez hulladékokat jogszabályi el írásoknak megfelel en gy jtik és adják át hulladékkezel nek. Az engedélyezési dokumentációnak a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályi el írásoknak kell megfelelnie, illetve az el írások teljesülését kell igazolni. A vízjogi fennmaradásai és a szarvasmarha istálló fennmaradási engedélyezési dokumentációjának a vonatkozó jogszabály szerinti tartalmi követelményeknek kell megfelelnie. A Felügyel ség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdése alapján a hatásterületen él ügyfeleket és az ügyfélnek min sül szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. A Felügyel ség a R. 3. (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján szeptember 19-t l közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyz jének. A közlemény Mindszent Város Önkormányzatánál szeptember 18. október 10. között közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. -a alapján kerestem meg. A megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv VI-R-039/ /2012. számú állásfoglalása: A Dél-alföldi Ökoszisztéma Bt. (6721 Szeged, Osztrovszky u ) képviseletében Zala Izabella környezetvédelmi szakért El zetes vizsgálati dokumentáció Balázs Bt. (6600 Szentes, Új u. 6/4.) 6630 Mindszent, külterület 0387/2 hrsz-ú ingatlanon lév

7 7 szarvasmarha istálló épületének fennmaradási engedélyéhez címen dokumentációt készített a Balázs Bt. (6600 Szentes, Új u. 6/4.) megbízásából. A Dél-alföldi Ökoszisztéma Bt. (6721 Szeged, Osztrovszky u ) képviseletében Zala Izabella környezetvédelmi szakért a Balázs Bt. (6600 Szentes, Új u. 6/4.) meghatalmazása alapján El zetes vizsgálati dokumentáció Balázs Bt. (6600 Szentes, Új u. 6/4.) 6630 Mindszent, külterület 0387/2 hrsz-ú ingatlanon lév szarvasmarha istálló épületének fennmaradási engedélyéhez címen dokumentációt nyújtott be az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési és Jogi Titkársága a /2012. iktatási számú megkeresésében a Mindszent 0387/2. hrsz. alatti szarvasmarha telep el zetes vizsgálati eljárásában közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást kért Szakigazgatási Szervünkt l. A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy az nem tartalmazta az ivóvíz min ségi követelményeir l és az ellen rzés rendjér l szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet vonatkozó el írásainak megfelel, akkreditált laboratórium által végeztetett három hónapnál nem régebbi arzén vizsgálati paraméterre is kiterjed kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ivóvíz-vizsgálati eredményeket. A fentiek értelmében az ügyfelet hiánypótlásra szólítottam fel, hogy a telep vízellátását biztosító 375 m mélység mélyfúrású kútból kinyert és szociális célra is felhasznált víz vizsgálati eredményeit Szakigazgatási Szervemhez jutassa el. A nevezett ügyfél hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótlásra felszólító végzésem átvételét l számított 15 napon belül nem kielégít en tett eleget, mert a hiánypótlásként továbbított vízvizsgálati eredmény szerint a levett minta állatok itató vizeként kerültek bevizsgálásra. A fentiek értelmében a megküldött hiánypótlás nem tartalmazta az ivóvíz min ségi követelményeir l és az ellen rzés rendjér l szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet vonatkozó el írásainak megfelel, akkreditált laboratórium által végeztetett három hónapnál nem régebbi arzén vizsgálati paraméterre is kiterjed kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ivóvíz-vizsgálati eredményeket. A Balázs Bt. képviseletében Balázs József üzletvezet által Szakigazgatási Szervemhez október 12-én eljutatott levelében kérte a hiánypótlásra megállapított határid meghosszabbítását, mert a hiánypótlásként kért akkreditált laboratórium által végzett három hónapnál nem régebbi arzén vizsgálati paraméterre is kiterjed kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ivóvízvizsgálati eredményeket a megadott hiánypótlási határid n belül nem tudta megküldeni. A mikroszkópos biológiai ivóvíz-vizsgálati eredmény a nevezett ügyfél által október 30-án került továbbításra Szakigazgatási Szervem felé. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Laboratóriumi Osztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) által levett alábbi akkreditált vízvizsgálati eredmények szolgáltak alapul a szakhatósági állásfoglalás kiadásához: / mintaszámú, október 25-én levett vízminta eredménye a kémiai komponensek közül az ammónium 1,40 mg/l (határérték: 0,5 mg/l), az arzén 47 µg/l (határérték: 10 µg/l) és a vas 465 µg/l (határérték: 200 µg/l) tekintetében határérték feletti eredményt adott. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Laboratóriumi Osztály 2012/ mintaszámú október 25-én levett vízminta eredménye bakteriológiai valamint mikroszkópos biológiai szempontból megfelel min ség ek, ezért szociális ellátás céljára az elfogadható (kézmosás, fürdés stb.). Az állatok itatására szolgáló víz min ségi követelményeir l a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának rendelkezései az irányadóak. Továbbá megállapítottam, hogy a telephely Mindszent Város külterületén a lakott területt l kb. 5,5 km távolságban található. A telephely közvetlen környezetében mez gazdasági m velés alatt álló területek, illetve hasonló tevékenységet folytató tanyagazdaságok m ködnek. Felhívom figyelmét, hogy a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A fentiek figyelembevételével járultam hozzá a telephely el zetes vizsgálatához. Az ügyintézési határid leteltének napja: november 5. Szakhatósági állásfoglalásomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. -ban, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az ivóvíz min ségi követelményeir l és az ellen rzés rendjér l szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg. 2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági F osztály Kulturális Örökségvédelmi Osztály VI-P-001/1634-6/2012. számú állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság kezdeményezésére az Mindszent, 0387/2 hrsz.-ú ingatlanon meglév szarvasmarha telep istálló épületeinek el zetes vizsgálati eljárása ügyében szeptember 18-án eljárás indult Hivatalomnál, melynek ügyintézési határideje október 17-én jár le.

8 8 A kulturális örökség védelmér l szóló módosított évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 66. (1) bekezdése, illetve az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet (továbbiakban Rendelet) a Hivatal szakhatósági hozzájárulásának megadását örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez kötheti. A tárgyi terület nyilvántartott régészeti lel helyet (Mindszent 26. lh., KÖH azonosítószáma: 17069) érint, de egy esetlegesen elkészítend örökségvédelmi hatástanulmány nem hozna új eredményeket, mivel már meglév épületekr l van szó, ezért a hatástanulmány elkészítését nem tartom indokoltnak. Rendelkez rész szerint kikötést nem tettem. Emellett, felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy a kulturális örökség védelmér l szóló évi LXIV. törvény 63. (2) b) pontja alapján a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság engedélyezi régészeti lel helyen az egyébként építési vagy más hatósági engedélyhez nem kötött, 30 cm mélységet meghaladó tereprendezési munkákat. Ezúton tájékoztatom az engedélyest arról is, hogy ha a tárgyi ingatlanokon folytatott bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek el, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felel s vezet je köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetr l a területileg illetékes múzeumot, a Móra Ferenc Múzeumot (6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.; Tel.: 62/ ) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felel s rzés szabályai szerint meg rizni és a múzeum képvisel jének átadni. A kivitelezési munkák során el kerül régészeti leltek feltárást biztosítani kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a kulturális örökség védelmér l szóló évi LXIV. tv. 82. (2) és a 191/2001. (XI. 18.) Korm. r. alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekr l, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdésének a) pontja, illetékességét az 1. sz. melléklet 1. pontja határozza meg. A jogorvoslat módjáról a Két. 44. (9) bekezdése rendelkezik. 3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 144/2012/V. számú állásfoglalása: Az ATI-KTVF /2012. iktatószámú levelében kérte hatóságunktól Balázs Bt. Mindszent, külterület 0387/2 hrsz.-ú ingatlanon lev szarvasmarha telep istálló épületének fennmaradási engedélyéhez tárgyában készített el zetes vizsgálati dokumentáció ügyében szakhatósági állásfoglalásunkat. A dokumentáció kielégít en foglalkozik a beruházás talajra, vízre, környezetre gyakorolt hatásával, valamint a telepen keletkez trágya tárolásával, kihelyezésével. A dokumentumokból kiderült, hogy hígtrágya a telepen nem keletkezik. A talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás a évi CXL. törvény el írása, valamint a évi CXXIX. törvény alapján került kiadásra. 4. Mindszent Város Önkormányzat Jegyz jének /2012. számú állásfoglalása: A tárgyi ügyben eljáró hatóság megkeresésére a mellékletként megküldött dokumentáció alapján szakhatóságom megállapította, hogy az engedélyezéssel érintett terület, a fennmaradási engedélyezési eljárás tárgyát képez szarvasmarha-istálló helyi jelent ség védett természeti területet nem érint, a helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel nem ellentétes. Szakhatósági állásfoglalásomat Mindszent város helyi építési szabályzatáról szóló módosított 9/2004. (V. 14.) önkormányzati rendelet (HÉSZ), a mellékletét képez szabályozási terv, a helyi jelent ség védett természeti területek és természetvédelmi emlékek védetté nyilvánításáról szóló 32/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bek. és 4. számú melléklete, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (Ket) 44. (1) bekezdés alapján adtam ki. Hatóságom a szakhatósági eljárás során az ügyintézési határid t nem lépte túl. Az önálló fellebbezést a Ket. 98. (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehet ségér l a Ket. 98. (2) bek. és a 44. (9) bek. alapján adtam tájékoztatást. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmez vásárhelyi Körzeti Földhivatala a /2012. sz. végzésével szakhatósági eljárását megszüntette, mivel a tárgyi ingatlan nem min sül term földnek, ezért földvédelmi eljárást nem kell lefolytatni. A felügyel ség a határozat rendelkez részében, mivel nem feltételezhet jelent s környezeti hatás és a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmez t, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhet meg. A felügyel ség jelen határozatot a környezet védelmér l szóló évi LIII. törvény 71. (3) bekezdése értelében joger re emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren ( nyilvánosan közzéteszi. Az ügyintézési határid lejártának napja: december 10. A Felügyel ség a R. 5. (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lév Mindszent Város Önkormányzata Jegyz jének, aki jelen határozat megküldését l számított 8. napon gondoskodik annak

9 9 közzétételér l, továbbá a közzétételt követ 5 napon belül tájékoztatja felügyel ségünket a közzététel id pontjáról, helyér l, a betekintési lehet ség módjáról. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I/49. pontja alapján határoztam meg. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. (4) (8) bekezdése alapján állapítottam meg. A Felügyel ség hatáskörét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, november 19. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Dr. Mader Balázs s. k. mb. hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. Balázs Bt. (6600 Szentes, Új u. 6/4.) tértivevény 2. Zala Izabella környezetvédelmi szakért (6721 Szeged, Osztrovszy u ) 3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) HKP 4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági F osztály Kulturális Örökségvédelmi Osztály (6701 Szeged, Pf: 902.) HKP 5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (6801 Hmvhely, Pf. 99.) HKP 6. Mindszent Város Önkormányzat Jegyz je (6630 Mindszent, Köztársaság tér 1.) HKP 7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Szeged, Berlini krt ) tájékoztatásul HKP 8. ATI-KTVF Hatósági Nyilvántartás 9. ATI-KTVF Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 90.285-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovászi Péter (táj- és természetvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 89.561-2-14/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Hargitai Attila Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Sipos László Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 29917-5-13/2012. Tárgy: MOL Nyrt., Ea: dr. Petrovics György Szank, 0156/15 hrsz, Sivók Gábor tényfeltárási záródokumentáció

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint:

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 18422-8-14/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mol Nyrt., Algy 01884/24 hrsz. (szivattyútelep), kármentesítési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 95944-1-33/2014. Ea: dr. F z István dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Kovács Tibor H A T Á R O Z A T Tárgy: Biotojás

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 37718-4-12/2012. Ügyintéz : dr. Ulbert Mónika Imre Mariann Tárgy: vízjogi fennmaradási engedély HATÁROZAT A CSÁNYI

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Üi.szám: 11661-5-15/2011. Tárgy: Poli Farbe Vegyipari Kft., Ea: dr. Petrovics György Bócsa, III. ker. 2. Imre Marianna mszaki

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79120-1-5/2010. Tárgy: Tesco Zrt., Kiskunfélegyháza, Ea: dr. Petrovics György zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96850-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 138 781

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben