KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes: Útéppark Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sóstói út 7. Statisztikai azonosító jele: Ügyfél azonosító (KÜJ): Telephely: 8043 Iszkaszentgyörgy, Városkapu Ipari Zóna, 0214/11 hrsz. Telephely koordinátái: EOVx = m, EOVy = m Telephely azonosító (KTJ): Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: - hasznosítás, A hasznosítás kódja: R5 egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását), Az Engedélyes részére környezetvédelmi szempontból engedélyezem, hogy a 3.00 pontban megadott összetételű és mennyiségű nem veszélyes hulladék hasznosítását végezze A kezelhető nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: Azonosító kód 17 Megnevezés hasznosítható mennyiség (t/év) ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) beton, tégla, cserép és kerámia beton bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék bitumen keverék, amely különbözik a től föld (ideértve a szennyezett területekről kitermelt földet), kövek és kotrási meddő föld és kövek, melyek különböznek a tól Összesen: Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra! Telefon: (22) Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: Telefax: (22) Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Szerda: és Ügyfélszolgálat: (22) Honlap: Péntek: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás y:\dokutar\hirdetmeny\kozzetett\2014\5 - sajat honlap\hulladékos\ doc

2 Az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői: 4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület (telephely) megnevezése: A hulladékgazdálkodási tevékenységet (nem veszélyes hulladék előkészítés és hasznosítás) az Engedélyes az Iszkaszentgyörgy, 0214/11 hrsz-ú telephelyen végzi Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: Az Engedélyes a saját tevékenységéből származó útépítés-bontási hulladékokat a saját gépjárműveivel szállítja be az Iszkaszentgyörgy, 0214/11 hrsz. alatti telephelyre az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott engedély alapján. Az egyéb hulladéktermelők, ill. - birtokosok saját járműveikkel szállítják be inert hulladékaikat a telephelyre. A kitermelt földet, követ, aszfalt és betonhulladékot a telepre tehergépkocsikkal szállítják be. A beérkező hulladékot mérlegelik, nyilvántartásba veszik, majd az arra kijelölt szilárd burkolatú helyen tárolják. A telephelyre a hulladékokat és az újrahasznosításra feldolgozott anyagot, vagy aszfaltot, csak az aszfaltkeverő telepen lévő, számítógéppel összekapcsolt hídmérlegen keresztül lehet beszállítani és kivinni. Így a tevékenység teljes vertikumának anyagmérlege folyamatosan nyomon követhető. Az inert hulladékokat beszállításkor szemrevételezéssel ellenőrzik, a veszélyes és nem hasznosítható hulladékok elkülönítése céljából. Amennyiben azonosíthatatlan, vagy veszélyes komponenseket tartalmaz, úgy az adott szállítmányt nem veszik át, hanem a hulladék eredeti tulajdonosához azonnal visszaküldik. Az év során beszállított inert hulladékokat előválogatás után az arra a célra kialakított, szilárd, vagy stabilizált burkolattal ellátott depóniatereken szelektíven gyűjtik az előkezelés megkezdéséig (beton, aszfalt, vegyes (beton, aszfalt, kő, föld keverék)). A depóniatereken összegyűjtött, előválogatott útépítési-bontási hulladékokat fogják szükség szerint előkezelni, majd hasznosítani. Az inert hulladékok előkezelése időszakos jellegű, várhatóan december 15. és április 15. között folyik majd, mivel az aszfalthulladék törése, aprítása 15 o C alatti hőmérsékleten oldható meg optimálisan. Az előkezelés során az előválogatott hulladékot aprítják, a különböző szennyeződésektől fizikai tulajdonság alapján válogató berendezéssel és kézi válogatással megtisztítják, továbbá rosta berendezésekkel méret szerint frakciókra bontják a minél optimálisabb hasznosítás érdekében. Az előkezelés során 5-6 féle frakció elkülönítése várható. A törési technológia terméke aszfalttörmelék és betontörmelék, amelyet osztályozón választanak szét a 5-6 féle frakcióra. A kívánt méretű frakciók a feldolgozásra váró depóniákba kerülnek, míg a nagyobb részeket visszaadagolják a törőgépbe. A röpítő törő mágnessel rendelkezik, amely kiválasztja a hulladékban található, várhatóan kis mennyiségű fém vasat (1-3 t/év), amit arra feljogosított hulladék átvevő szervezetnek adnak át esetileg, vagy szerződés alapján. A technológia részeként olyan ásványi anyagú hulladékok is keletkezhetnek még, amelyek az aszfaltkeverés során nem használhatók fel. Ezeket a hulladékokat is hasznosítják: útépítéseken az alapozásnál használják fel, illetve töltésanyagként értékesítik. A törési technológia végterméke osztályozott 0-40 mm szemnagyságú aszfalttörmelék és mm szemnagyságú betontörmelék, valamint az osztályozott föld (termőföldnek nem minősülő földtani közeg), kövek. Az előkezelt (tört, osztályozott) hulladékok kívánt méretű frakciók szerinti bontásban, szelektíven (tört aszfalt, tört beton, tört kő-kavics, osztályozott föld) kerülnek a feldolgozásra váró depóniákba. A tört és osztályozott aszfalt, beton és vegyes töltés anyag (kavics, föld) átmeneti, egy évnél rövidebb ideig történő előzetes tárolása szilárd, pormentesen burkolt felületen (stabilizált makadám, vagy aszfalt) történik. Az alapanyag tároló helyek kapacitása akkora, hogy az gyakorlatilag teljes éves mennyiség (mintegy t) befogadására alkalmas. A megtört és osztályozott anyag - önállóan és közvetlenül is felhasználható útépítési anyagként, töltésanyagként, építőipari alapanyagként, illetve - felhasználható, újrahasznosítható az aszfaltkeverési technológiába illesztve. Az aszfaltgyártás egy MARINI s.p.a. típusú aszfaltkeverő berendezésben történik a telephellyel szomszédos Iszkaszentgyörgy 605/2 hrsz. alatti ingatlanon. Az aszfaltkeverő üzemben főtevékenységként készaszfaltot előállítanak elő, melyhez megfelelő arányban adagolhatók az előkezelt hulladékok, vázanyagként.

3 4.03 A telephelyre vonatkozó információk: 3 Az Iszkaszentgyörgy, 0214/11 hrsz-ú ingatlan (hulladékhasznosító telep) teljes területe 5 ha 1356 m 2, melyből 3 ha 9738 m 2 a hulladékkezelés céljából hasznosítható, kivett terület nagysága. A tároló terek kapacitása akkora, hogy gyakorlatilag az éves teljes mennyiség (mintegy tonna) befogadására alkalmasak. A törő osztályozó tér nagysága mintegy m 2. A betonhulladékok fogadására mintegy m 2, az aszfalt hulladékok fogadására mintegy m 2, a föld és kövek fogadására mintegy m 2 terület áll rendelkezésre. A tört és osztályozott frakciók tárolására a fogadóterekkel megegyező nagyságú területeket alakítottak ki. A depónia terek átlagos magassága 4-5 m közötti, maximális magasság 6 m lehet A telep létesítményei meghatározóan a depóniaterek, melyekből minimálisan 3-3-at alakítanak ki a különböző beérkező, és az előkezelt tört, osztályozott aszfalt, beton, vegyes (föld, beton, kő) hulladékoknak. A beérkező hulladékokat is, és a feldolgozott hulladékokat is fajtánként elkülönítve, törés-osztályozás után pedig frakciók szerint is elkülönítve tárolják A telep középső részén biztosítanak helyet a törő és osztályozó berendezésnek, ahol a konkrét hulladékfeldolgozás zajlik (törő-osztályozó tér), szilárd burkolattal ellátott helyen. A depóniaterek és a tároló, manipuláló terek közötti közlekedő utak mechanikailag stabilizált (makadám), vagy aszfalt burkolatúak. A telepet kerítés veszi körül. A hulladék fogadáshoz szükséges hídmérleg és egyéb telepi infrastruktúra, valamint közúti kapcsolat a meglévő aszfaltkeverő telepen, illetve azon keresztül biztosított. A gépek, berendezések, a szükséges alapanyagok és keletkező hulladékok szakszerű, biztonságos tárolása, illetve a szociális igények biztosítása az Engedélyes aszfaltkeverő telepén megoldott A telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyiség: tonna 4.05 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői: - A területen felszín alatti víz igénybevételét nem tervezik. A telephely technológiai és szociális vízellátása a települési hálózatról biztosított. A felszín alatti vizekbe sem közvetlenül, sem közvetve nem történik bevezetés. Tekintettel arra, hogy a telephelyen kizárólag csak inert hulladékokat fognak kezelni, ezért a felszín alatti vizek üzemszerű veszélyeztetése, szennyezése kizárható. A munkavégzés során szennyezőanyag elfolyás csak havária esetén, a szállító járművekből, munkagépekből lehetséges, ami azonban a gépek állapotának megfelelő szinten tartásával, ellenőrzésével megelőzhető. A gépek, berendezések uralkodóan a burkolt területen mozognak, tartózkodnak így a szennyezőanyagok talajba, felszín alatti vízbe jutásának valószínűsége minimális. Szennyezőanyag talajra jutása esetén azonnal intézkednek az anyag és a szennyezett földtani közeg eltávolításáról, így a talajvíz veszélyeztetése, szennyezése is kizárható. - A porterhelés csökkentése érdekében tartósan száraz időben a szállítási út és a kezelő terület locsolását elvégzik. A törőberendezéshez - a porzás csökkentésére - vízpermetező berendezés tartozik. A törőgép a por elleni védekezés műveleteit automatikusan végzi. A hulladékhasznosító telephelyen bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nincs, és a hulladékhasznosítás kapcsán új sem létesül. - A telep 500 m-es körzetében lakóépület nem található, a telep ipari övezetben helyezkedik el. A telep hatásterületének zaj-és rezgésvédelmi szempontból történő meghatározására érdekében végzett zajmérés alapján megállapítást nyert, hogy a hulladékhasznosító telep zaj-és rezgésvédelmi hatásterületén belül védendő épület, terület nem található. A hatásterület minden határpontja a vizsgált telephely telekhatárán belülre esik. - A munkagépek üzemeltetéséből keletkező veszélyes hulladékok (fáradt olaj, olajos rongy, olajszűrő, stb.) gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen - hulladékfajtánként elkülönítve, erre a célra rendszeresített feliratozott, zárt, környezetszennyezést kizáró edényzetekben - történik, ahonnan a veszélyes hulladékok elszállítását vállalkozói szerződés alapján arra engedéllyel rendelkező vállalkozó végzi A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek: A telephelyen dolgozók száma maximum 3 fő. A munkagépek kezelését 2 fő, a hulladék esetleges kézzel való mozgatását és a hasznosítandó hulladék elhelyezési helyének kijelölését 1 fő végzi. A

4 4 munkavégzők az Engedélyes alkalmazottai. Az Engedélyes egyik alkalmazottja környezetvédelmi szakelőadó képesítéssel rendelkezik. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat. A hulladékkezelési tevékenysége felelős vezetője felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek: - 1 db mobil röpítő törő (Nordberg/Citytruck 1007 típusú); a portalanításhoz nedvesítési lehetőséggel, mágnessel a vasfém hulladékok szelektálására, - 1 db mobil osztályozó (Extec E-7 típusú), - 1 db gumikerekes homlokrakodó A hulladékkezelést szolgáló pénzügyi feltételek: Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából rendelkezik környezetvédelmi biztosítással, valamint kizárólag a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség engedélyével feloldható lekötött számlával Előírások: 5.01 Hasznosításra csak a 3.00 pontban szereplő inert hulladékok kerülhetnek A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó, a hulladékról szóló törvény feltételeinek való megfelelés igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszer tanúsítását be kell nyújtani a Felügyelőségre. Határidő: szeptember Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy a telephelyen további hulladék átvételt tilos végezni és a telephelyen lévő hulladék további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék az átvételt követően a hasznosítás megkezdéséig legfeljebb 1 évig tárolható A kezelésről sorszámozással ellátott telephelyi nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a kezelésbe bevont hulladékok fajtánkénti mennyiségét és összetételét, a telephelyre történő beszállítás időpontját, a hasznosítás időpontját az egyéb adatszolgáltatásokhoz szükséges információkat, adatokat, valamint a kezelőlétesítmény működésére vonatkozó adatokat Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni Az Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy megszűnésétől számított 60 napon belül a Felügyelőségnek írásban bejelenteni A telephelyen gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 4.04 pontban ismertetett egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyiségét, vagyis gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását Az Engedélyes hulladékkezelést akkor végezhet, ha a tevékenységéből eredő, esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítására megfelelő mértékű pénzügyi garancia meglétét folyamatosan biztosítja A tevékenység folytatása során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és berendezések üzemeltethetők Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatálya után is végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani a Felügyelőségre a jogszabály szerinti adattartalommal Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a bekövetkezéstől számított 15 napon belül a Felügyelőség felé jelenteni kell.

5 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Felügyelőségnek haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni Az Engedélyes köteles évente a tárgyév február 28-ig a Felügyelőség részére az éves felügyeleti díjat megfizetni A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei: Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését megelőző 30 nappal a Felügyelőségnek be kell jelenteni. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni. A hulladékkezelő telep bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Felügyelőség megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Felügyelőség az engedélyt hivatalból visszavonja Amennyiben az Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni A Felügyelőség jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket Szakhatósági előírások: 8.01 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági előírása: - A földtani közeg, illetve a felszín alatti víz esetleges szennyezettségének észlelése esetén, valamint a kockázatos anyagokkal kapcsolatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően gondoskodjon a határozatnak a személyes adatnak minősülő adatokat ide nem értve - a Felügyelőség internetes honlapján való közzétételéről Határozatom időbeli hatálya: szeptember Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel Jogorvoslat A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, azok jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadhatók meg Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó igazgatási szolgáltatási díjköteles - fellebbezéssel lehet élni. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. A civil szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a.

6 6 I N D O K O L Á S Az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. (továbbiakban: Engedélyes) július 9-én az Iszkaszentgyörgy, 0214/1 hrsz. alatti telephelyen végzendő nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség). Az eljárás során az alábbi megállapításokat tettem: Az Engedélyes jogelődje az Útéppark Bt óta folytatja a kérelmezett hulladékhasznosítási tevékenységet a 65282/2009. iktatószámú, majd az Engedélyes a 18499/2013. iktatószámú hulladékkezelési engedély alapján. A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. a) pontja [Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól], továbbá a 3. (1) bekezdés a) pontja értelmében előzetes vizsgálathoz kötött. Tekintettel azonban arra, hogy az Engedélyes jogelődjének kérelmére a Felügyelőség már lefolytatta az előzetes vizsgálati eljárást ugyanezen mennyiségű hulladék (36000 tonna/év) hasznosítására vonatkozóan (lezáró határozat iktatószáma: 50494/2008.), így előzetes vizsgálat jelen eljárást megelőzően történő elvégzése nem volt indokolt. A kérelmet és annak mellékleteit áttanulmányozva megállapítottam, hogy megfelel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 36. (1) bekezdésében foglaltaknak, mert teljes körűen tartalmazta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hnyer.) meghatározottakat. Az érintett civil szervezeteket az 53744/2014. iktatószámú levelemben elektronikus úton értesítettem az eljárás megindításáról. Jelen engedélyezési eljárásban civil szervezet ügyféli jogállásának megállapítását nem kérte. Az eljárás során 53746/2014. iktatószámú levelemmel megkerestem az ügyben érintett szakhatóságokat állásfoglalás kérés céljából, így a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságot, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának Járási Népegészségügyi Intézetét. A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete FE- 09R/046/ /2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírások nélkül hozzájárult az engedély kiadásához. Állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: [ ]A beadott dokumentáció szerint az Útéppark Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan rendelkezik engedéllyel. Az új kérelem beadása az engedély meghosszabbítása miatt vált szükségessé. A Kft. saját tevékenységéből származó, útépítési, bontási munkálatokból eredő, aszfalt- és betonhulladékokat, valamint külső termelőktől átvett inert hulladékokat kívánja telephelyén előkezelni, valamint hasznosítani. A hulladékok beszállítást követően mérlegelésre kerülnek, majd ezt követi az előkezelési fázis. Ennek során az előválogatott hulladékokat aprítják, majd kézi és gépi úton a különböző szennyeződésektől megtisztítják, és ezt követően osztályozzák. A megtört és osztályozott anyag felhasználható önállóan töltőanyagként beépítve, építőipari alapanyagként, vagy az aszfaltkeverési technológiában újrahasznosítható. A telepengedélyezési eljárás során Intézetünk részéről tartott ellenőrzés megállapításai szerint a dolgozók részére pihenő, étkező, irodahelyiség kialakított, szociális létesítmények (öltöző, illemhely, zuhanyzó) rendelkezésre áll. Ivóvízellátás hálózati vezetékes rendszerről biztosított, szennyvíz zárt aknába kerül. Kommunális jellegű szennyvíz keletkezése várható. A keletkező kommunális hulladékok gyűjtése a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (lv.10) EüM rendelet 4. (2) és 5. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik. A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvényben, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM. rendeletben, a nemdohányzók védelméről szóló évi XLII. törvényben foglalt

7 7 előírások teljesülnek. Veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentése Intézetünk felé megtörtént. A tevékenység a 481/2013. (X11.17.) Korm. rendelet 6. melléklet 3. pontjában megjelölt szakkérdések vonatkozásában nem kifogásolt. Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam. Az önálló jogorvoslatot a KET 44. (9) alapján zártam ki, s ennek alapján adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről. A KET 33. (8) bekezdése alapján a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő - ha törvény, vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik ~ tizenöt nap, mely indokolt esetben egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbítható. A KET 33. (3) bek. c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Hiánypótlás az eljárás során nem vált szükségessé. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló l/2009. (1.30.) EüM. rendelet 1. sz. mellékletének X pontja települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezési eljárásban történő szakhatósági közreműködés esetén Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését írja elő melynek kérelmező eleget tett. Hatóságom hatáskörét az egészségügyi hatósági tevékenységről szóló évi XI. tv. 2.. (1) bekezdés d) pontja, illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 21.. (1) bek. c) pontja, és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (Xll.27.) Konn. rendelet 3. számú melléklete határozza meg. A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság KDTVH /2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához előírások nélkül járult hozzá. Indoklása szerint: A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte az Utéppark Kft. (továbbiakban: engedélyes) az Iszkaszentgyörgy, 605/2 és 0214/ ll hrsz. alatti telephelyen végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék hasznosítás) engedélyezése tárgyában. A hivatkozott számú megkereséshez csatolásra került Szente Zoltán (7252 Attala, Kossuth u. 27.) és Szente Eszter (7252 Attala, Kossuth u. 27.) által 2014 júniusában készített engedélyezési tervdokumentáció. Az Útéppark Kft. az Iszkaszentgyörgy, 605/2 és 0214/ ll hrsz. alatti telephelyén a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 25430/2012. ügyszámú (l8499/2013. iktatószámú) határozata alapján útépítési-bontási nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végzi. Az engedély szeptember 6-ig érvényes. Az engedélyes útépítési, közműépítési, földmunka végzési tevékenysége során inert, nem veszélyes, építésibontási hulladékok keletkeznek, illetve külső cégektől beszállított útépítési hulladékok előkezelését, hasznosítását, illetve az előkezelt hulladékok egy részének aszfaltgyártásban való újrahasznosítását kívánja végezni a nem veszélyes hulladékhasznosító telephelyén. A telephelyen a hulladékhasznosítási tevékenység során veszélyes hulladékok üzemszerűen nem keletkeznek, csak a munkagépek üzemeltetéséből várható. A veszélyes hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőben történik. A telephely technológiai és szociális vízellátása a települési hálózatról megoldott. A telephelyen technológiai szennyvíz, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A tevékenység vízi létesítményt, ivóvízbázis védőterületét, védőidomát nem érinti. Állásfoglalásom jogalapja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi

8 8 hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése, figyelemmel az 5. sz. melléklet 3. pontjára, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/ (VII. 18.) Korm. rendelet, és a vízgazdálkodásról szóló évi LVII törvény. A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013 (XII.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 4. (6) bekezdés és az 1. számú melléklet, valamint a Ket. 21. (1) bekezdésének c) pontja határozza meg. A hatóság az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti. A Ket. 44. (9) bekezdése értelmében a szakhatósági állásfoglalás az engedélyező hatóság által kiadott döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szeptember 10- én hatályba lépett rendelkezései alapján, 65519/2014. iktatószámú levelemmel megkeresem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - a Vízügyi Hatóság jogutódját - mint a felszíni és felszín alatti vízvédelmi szakkérdésekben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 253-2/2014/F-VH számon adta meg szakhatósági állásfoglalását, előírását jelen határozat 8.01 pontja tartalmazza. Állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kfi. (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) megkeresésére a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte az Iszkaszentgyörgy, 605/2 és 0214/11 hrsz alatti telephelyen végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék hasznosítás) engedély kiadásához. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 18. (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (lx.4.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdés c) pontja alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja. A vízügyi szakhatósági állásfoglalásomat tárgyi ügyben a KDTVH /2014. számon adtam meg. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a bekövetkezett jogszabályi változások miatt ismételten megkereste Hatóságomat, hogy a felszín alatti vízvédelmi szakkérdésekre is kiterjedően adjam meg szakhatósági állásfoglalásomat. Megállapítottam, hogy a tevékenység felszín alatti vizek igénybevételével nem jár, felszín alatti vizekbe sem közvetlenül, sem közvetett módon nem történik bevezetés. A tervezési terület felszíni vizekkel közvetlen kapcsolatban nem áll. A hulladékkezelési tevékenység során ipari vízfelhasználás nem történik, csak a kiporzás elkerülése érdekében lesz a törő berendezésnél vízhasználat. A vízigény a szomszédos aszfaltkeverő telepről biztosítható. A dolgozói szociális vízigényt szintén a szomszédos aszfaltkeverő telep biztosítja. Ugyanott történik a kommunális szennyvizek gyűjtése és elszállítása. A hulladékkelezés során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A hulladékkezelő telep burkolt felületeire hulló csapadékvizek elfolyva helyben elszivárognak. A hulladékok fizikai kezeléséből felszíni vizekre veszélyes anyagok kimosódása nem várható. A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért a szakhatósági hozzájárulást a 2 pontban tett előírással megadom. A hatóság az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

9 9 Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. (1) bekezdésének ed) pontja értelmében a határozat indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását. A Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a Ket. 44. (9) bekezdése alapján. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (lx.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 34 (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a 6. sz. melléklet, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28. (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet l. (l) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg. A kérelem és annak kiegészítései tartalmazták azokat az információkat, adatokat, melyek alapján a tervezett tevékenység környezetvédelmi szempontból megítélhető, így tartalmazta az alábbiakat: - az engedélyt kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait; - a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységek megnevezését, leírását; - a kezelni kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, mennyiségét tonna/év mértékegységben; - a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését; - a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket; - a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki jellemzőit, kapacitását, - a havária tervet; - a tevékenység felhagyására vonatkozó információkat; - a környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő felelősségbiztosítási kötvény és fedezetigazolás másolatát; - a környezetvédelmi megbízott munkaszerződését, valamint a hulladékkezelési feladatokért felelős személy végzettségét igazoló bizonyítvány másolatát; - a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a Hnyer a szerinti nyilatkozatot; - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazása lehetőségének figyelembevételéről szóló nyilatkozatot, - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal együttes adóigazolását arról, hogy az Engedélyesnek február 7-én nyilvántartott adótartozása és vámtartozása nincs. Jelen eljárás során megbizonyosodtam arról, hogy a tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan környezetvédelmi szempontból engedélyeztem. Határozatom 3.00, és 5.01 pontjában megadtam a kezelhető hulladékok fajtáját és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján. Az 5.02 pontban szereplő előírás jogalapja a Hnyer. 9. (1) bekezdés h) pontja, a 9. (2) bekezdés e) pontja, valamint a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 10. (3) bekezdése. Az 5.03 pontban a Hnyer. 9. (2) bekezdés a) pontja, továbbá f) pontjában foglaltak alapján az üzemeltetés feltételeként előírást tettem. A Ht. 15. (5) bekezdése alapján az 5.04 pontban tettem előírást. A tevékenység során keletkező, illetve más birtokostól átvett vagy másnak átadott hulladék kezelésével, a kezelőlétesítmény működésével kapcsolatos nyilvántartási és bejelentési kötelezettségeket a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.nyilv.r.) rögzíti, erre vonatkozóan az 5.05 pontban tettem előírást, összhangban Ht. 65.

10 10 (1) bekezdésében foglaltakkal. A Felügyelőség a kezelőtől tájékoztató adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet a Ht. 82. (1) bekezdése alapján. A tevékenység során keletkező, illetve más birtokostól átvett vagy másnak átadott hulladékkal, a hulladék kezelésével, a kezelő létesítmény működésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség és az adatszolgáltatási bejelentésére vonatkozóan az 5.06 pontban tettem előírást hull.nyilv.r. 4. (1) bekezdése és a (2) bekezdése b) pontja, a 8. (1), (3) és a 13. (1) bekezdés b) pontja alapján. Az 5.07 pontban tett előírás jogalapja a hull.nyilv.r. 11. (1) bekezdése. Az 5.08 pontban, a Hnyer. 9. (2) bekezdés b) pontját figyelembe véve előírást tettem a telephely kapacitására vonatkozóan, meghatároztam a telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékmennyiséget, mellyel elkerülhető a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás. Az Engedélyes kérelméhez mellékelte a havária helyzet elhárítása céljából, a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetként, a környezetszennyezési felelősségbiztosítás igazolásának másolatát. A pénzügyi fedezetet mindaddig folyamatosan biztosítani kell, amíg a tevékenységet folytatja. Erre vonatkozóan az 5.09 pontban szerepeltetek előírást, figyelemmel a Ht. 80. (1) bekezdés e) pontjára, a Hnyer. 9. (1) bekezdés i) pontjára. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 6. (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetveszélyeztetést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján az 5.10 pontban előírást tettem. Az 5.11 pontban az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség teljesítési határidejét az eljárás időszükségletének figyelembevételével a január 1. napjától hatályos Hnyer. 14. (5) bekezdéssel összhangban állapítottam meg, miszerint az engedély jogosultjának az engedélye időbeli hatályának lejárta előtt legalább 60 nappal kell benyújtania az új engedély iránti kérelmét. Amennyiben jelen határozatban meghatározott feltételekben változás következik be, a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Felügyelőség felé jelenteni kell a Kvt. 82. (1) bekezdésben és a Hnyer. 14. (1) bekezdésben foglaltak alapján. Erre vonatkozó előírást szerepeltetek határozatom rendelkező részének 5.12 pontjában. Az 5.13 pontban szereplő előírást a Kvt. 8. (1) és (2) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. (1) bekezdése alapján felügyeleti díj megfizetését írtam elő a határozatom 5.14 pontjában. A felügyeleti díj mértékét a 82/A. (3) bekezdése határozza meg. Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan az 5.15 pontban tettem előírásokat a Hnyer. 14. (2) bekezdésére, a 9. (2) bekezdés f) pontjára és a 15. (2) bekezdés b) pontjára tekintettel. A 6.00 pontban a Ht. 86. (1) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztattam az Engedélyest a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályok megsértésének jogkövetkezményeiről. A határozat rendelkező részének 7.00 pontjában a határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradására vonatkozó jogkövetkezményére a Ket. 72. (1) bekezdés df) pontjában foglaltakat figyelembe véve figyelmeztettem az Engedélyest. A Ht. 80. (3) bekezdését figyelembe véve, a pontban rendelkeztem. Az engedély időbeli hatályát a pontban foglaltak szerint a Ht. 79. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. Határozatomat a Ht. 62. (1) bekezdése alapján hoztam meg. Az eljárási költség megállapításáról határozatom pontjában foglaltak szerint, a Ket. 72. (1) bekezdés de) és dd) pontja, valamint a pontja alapján rendelkeztem. Az ügyintézési határidő leteltének napja: október 18. A Felügyelőség az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti. A határozat Jogorvoslat című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem: - A Ket. 44. (9) bekezdésére figyelemmel - mely szerint, a szakhatóság szakhatósági állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg jelen határozatom pontjában rendelkeztem.

11 11 - Az ügy érdemében hozott első fokú határozat elleni fellebbezés jogát a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontjára figyelemmel, a pontban rendelkeztem. Azon ügyfelek, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. (10) bekezdése, és a 99. (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására. A jelen döntésem, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 15. napot követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. (1) bekezdés a) pontja alapján. - A pontban az alábbiakra tekintettel rendelkeztem: Fellebbezés esetén a DíjR. 2. (4) bekezdése alapján a jogorvoslati eljárás díja az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott díjtétel 50 %-a, amely jelen esetben ,- Ft. Természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében a jogorvoslati eljárás díja a DíjR. 2. (5) és (7) bekezdései alapján az alapeljárás díjának 1 %-a, azaz 4700,- Ft. - Felterjesztés esetén a másodfokú eljárás során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. (5) bekezdése szerint a szakhatóság jogorvoslati díját - amelynek mértéke azonos az elsőfokú eljárás díjtételével - a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró intézet részére a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megfizetni. A Korm. rendelet 34. (2) bekezdés szerint határozatomat tájékoztatásul megküldöm az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak. Jelen határozatot a 7/2000. (V.18.) KöM rendelet alapján nyilvántartásba vettem. A Felügyelőség döntését Korm. rendelet 8. (1)-(2) bekezdése és a Ht. 62. (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 4/A. (1) bekezdése, 4. (7) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg. Székesfehérvár, szeptember 26. Dr. Zay Andrea igazgató megbízásából Bognár József engedélyezési igazgatóhelyettes

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2228/2014. Iktatószám: 72622/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 26092/2013. Iktatószám: 12071/2014. Ügyintézı: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 8155/2014. Iktatószám: 54859/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18857/2013. Iktatószámunk: 92289/2013. Ügyintézőnk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 14494/2014. Iktatószám: 79007/2014. Ügyintézı: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 23018/2013. Iktatószám:6193/2014. Ügyintézı: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T Ügyszám: 19619/2013. Iktatószám: 16483/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 10661-22/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Bartókné Hajnali Beáta Melléklet: - Győr-Bőny-Pér, geotermikus hőerőmű előzetes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldliatosag.hu TELEFONJ 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

Korlátolt Felelősségű Társaság. A 9697-7/2015. sz. végzésben foglalt hiányosságokra az alábbiakat válaszoljuk.

Korlátolt Felelősségű Társaság. A 9697-7/2015. sz. végzésben foglalt hiányosságokra az alábbiakat válaszoljuk. East-Limit Kft. East-Limit Korlátolt Felelősségű Társaság H-4342 Terem 0152,/ Hrsz. Tel.: 06 30 475-8311 E-mail: maczko.robert@eastlimit.hu Web: www.eastlimit.hu Dátum: 2015. november Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG HATÁROZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG Ügyszámunk: 2311/2010. Iktatószámunk: 44072/1 O Ügyintézőnk: Simon Zsuzsanna Tárgy: Hulladékkezelési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. JELLEMZŐEN ELŐFORDULÓ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. JELLEMZŐEN ELŐFORDULÓ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE KU 0. /0 oldal Tartalomjegyzék./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Kérjuk. VÚI<lSÚlh<l1l hivatkozzoll iklalószanlllnkra! előzetes vizsgálati eljárása HATÁROZAT

Kérjuk. VÚI<lSÚlh<l1l hivatkozzoll iklalószanlllnkra! előzetes vizsgálati eljárása HATÁROZAT Ik!. sz.: KTVF: 32-5/2010. Előadó: Farkas Ildikó Czinege Anett Brenkus Károly Köllő Orsolya Magyari Julianna dr. Balázs Endre Kérjuk. VÚI

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben