GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL"

Átírás

1 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati és egyben működési engedélye Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Mellékletek: 1 Orosvári Tamás Telefon: (96) Hiv. szám: - HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Hatóság) felülvizsgálva a /2011. számú határozattal módosított /2010. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben foglaltakat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (székhelye: 9024 Győr, Orgona u. 10.; statisztikai azonosító jele: ; a továbbiakban: Ügyfél) részére az ÖKO-SERV 2000 Környezetvédelmi Kft. (9028 Győr, Levendula u. 32.) által készített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján a Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyén (9028 Győr, Rozgonyi u. 44.) folytatott hőenergiatermelés- és ellátás tevékenységre (50 MW th -t meghaladó bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések) levegőtisztaság-védelmi engedélyt, valamint az üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetési szabályzatának jóváhagyását is magába foglaló egységes környezethasználati és egyben működési engedélyt ad az alábbiak szerint. II. 1. Az engedélyes adatai: elnevezés: GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. rövid elnevezés: GYŐR-SZOL Zrt. székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10. KÜJ szám: KSH törzsszám: cégjegyzék szám: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád út Telefon: +36 (96) Fax: +36 (96) eszakdunantuli@zoldhatosag.hu - Honlap:

2 2. A telephely adatai: elnevezés: Távhőszolgáltatási Igazgatóság cím: 9028 Győr, Rozgonyi u. 44. helyrajzi szám: 5211 EOV koordináták X: , Y: összterület: m 2 üzemépületek összterülete: m 2 szilárd burkolatú terület: m 2 zöldterület: m 2 telephely KTJ szám: létesítmény KTJ szám: A tevékenység besorolása: TEÁOR 08 szerint: IPPC kód: E-PRTR kód: NOSE-P kód: 3511 Villamosenergia-termelés 3530 Gőzellátás, légkondicionálás 1.1. Tüzelőberendezés 50 MW th -ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel 1.(c) Hőerőművek és egyéb tüzelőlétesítmények 50 megawatt (MW) névleges bemenő hőteljesítmény felett Égési folyamatok >300 MW (A teljes csoport) 4. Az engedélyezett tevékenység adatai A gőztermelés technológia 2 db alternatív fűtőolaj-földgáztüzelésű és 2 db földgáztüzelésű kazánjának névleges bemenő hőteljesítménye: 31,45 MW th. A forróvíz termelés technológiák 4 db vegyes fűtőolaj-földgáz és 1 db földgáztüzelésű kazánjának névleges bemenő hőteljesítménye: 389,6 MW th. A kapcsolt hő- és villamosenergia előállítást végző 3 db gázmotor névleges bemenő hőteljesítménye 41,85 MW th. A létesítmény tüzelőberendezéseinek névleges bemenő hőteljesítménye összesen: 462,9 MW th. III. A Hatóság az Ügyfél részére engedélyezi a telephelyén lévő légszennyező pontforrások üzemeltetését, és azokra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg: 1. A légszennyezést okozó technológiák megnevezése: T1 Gőztermelés T2 Forróvíz termelés I. T4 Kapcsolt hő-és villamosenergia termelés T5 Forróvíz termelés II. T6 Forróvíztermelés III. 2. A létesítmény, illetve technológiák légszennyező forrásai: T1 technológia P2 Gőzös kazánok kéménye T2 technológia P1 1. és 2. sz. PTVM kazán kéménye T4 technológia P5 1. számú gázmotor kéménye P6 2. számú gázmotor kéménye P7 3. számú gázmotor kéménye T5 technológia 2

3 P4 3. és 4. sz. PTVM kazán kéménye T6 technológia P3 KVGM kazán kéménye 3. A légszennyező technológiákhoz tartozó pontforrásokat, a kibocsátott légszennyező anyagok felsorolását, valamint az elérhető legjobb technika alapján megállapított kibocsátási határértékeket a határozat elválaszthatatlan részét képező 17. verziószámú melléklet tartalmazza. IV. A Hatóság jóváhagyja az Ügyfél által benyújtott, a telephelyen működtetett veszélyes és nem veszélyes üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetési szabályzatát, az V. fejezetben meghatározott előírások szerint. V. A tevékenységre vonatkozó hatósági előírások az elérhető legjobb technika (BAT) figyelembevételével 1. Levegőtisztaság-védelem 1.1. Pontforrások határérték megállapításai A légszennyező technológiákhoz tartozó pontforrásokat, a kibocsátott légszennyező anyagok felsorolását, valamint a kibocsátási határértékeket a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet 17. verziószámú táblázata tartalmazza. A P1, P3 és P4 pontforrásokra megállapított határértékek december 31-ig vannak érvényben A vegyes tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó P1 és P4 pontforrásra vonatkozó határértékeket január 1-től az alábbi határértékek alapján kell képezni: Légszennyező anyag Határérték (mg/m 3 ) folyékony tüzelőanyag földgáz SO (850*) 35 CO NO x 200 (450*) 100 szilárd 25 5 Cd, Co, Cr, Ni, Pb, V, As együttesen 3 - kloridok (HCl-ben kifejezve) 30 - fluoridok (HF-ben kifejezve) 5 - * legfeljebb évi 1500 üzemóra olajtüzelés mellett A határértékként megadott koncentrációk száraz, normál állapotú (101,3 kpa, 273,15 K), 3 % oxigén tartalmú véggázra vonatkoznak A gáztüzelésű berendezésekhez kapcsolódó P3 pontforrásra vonatkozó határértékek január 1-től: Légszennyező anyag Határérték (mg/m 3 ) SO 2 35 CO 100 NO x 100 szilárd 5 A határértékként megadott koncentrációk száraz, normál állapotú (101,3 kpa, 273,15 K), 3 % oxigén tartalmú véggázra vonatkoznak A vegyes tüzelésű berendezésekre (P1, P2, P4 pontforrás) vonatkozó kibocsátási határértékeket a felhasznált tüzelőanyagokkal aktuálisan bevitt hőmennyiség arányában kell megállapítani. 3

4 1.2. Betartandó műszaki előírások A kazánokat és a gázmotorokat úgy kell működtetni, hogy a légszennyező anyag terheléshez való hozzájárulásuk a jelenlegihez képest ne növekedjék, biztosítani kell a megállapított kibocsátási határértékek betartását A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell, különös tekintettel a gázmotorok katalizátorára. Meghibásodás esetén a tüzeléstechnikai berendezés üzemelését a hiba kijavításáig fel kell függeszteni A tüzelőberendezésekben és a hozzájuk tartozó fűtési rendszerben tervszerű energiagazdálkodással kell elősegíteni a légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentését. Az üzemeltetés során az üvegházhatású gázok közé sorolt szén-dioxid kibocsátás mérséklésére is tekintettel kell lenni A légszennyező források üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóban rögzíteni kell a tüzelőanyag felhasználást, üzemidőt, üzemzavarokat, az időszakos emisszió mérések, folyamatos mérőműszerek kalibrálásának és összehasonlító mérésének, karbantartások elvégzésének idejét és módját A rendkívüli légszennyezést a Hatóságnak a szennyezés bekövetkezésekor azonnal be kell jelenteni, gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról a berendezések azonnali leállításával, illetve a határérték alatti kibocsátást eredményező mértékű visszaterhelésével. Az üzemzavar bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést az üzemzavar bekövetkezésétől számított 48 órán belül meg kell küldeni a Hatóságnak Emisszió mérési, mérőrendszer üzemeltetési előírások Folyamatosan mérni és rögzíteni kell a P4 pontforráshoz kapcsolódó 4. sz. PTVM kazán által kibocsátott füstgáz szén-monoxid és nitrogén-oxidok koncentrációját, hőmérsékletét, oxigén tartalmát december 31-ig meg kell valósítani a P4 pontforrás (3. és 4. sz. PTVM kazán együtt) által kibocsátott füstgáz szén-monoxid és nitrogén-oxidok koncentrációjának, hőmérsékletének, oxigén tartalmának, nyomásának folyamatos mérését és rögzítését A P1 pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezések 100 MW th -nál nagyobb együttes névleges bemenő hőteljesítménye esetén folyamatosan mérni és rögzíteni kell a P1 pontforrás által kibocsátott füstgáz szén-monoxid és nitrogén-oxidok koncentrációját, hőmérsékletét, oxigén tartalmát, nyomását. A folyamatos mérés és adatrögzítés megvalósításának határideje: december Amennyiben 2 kazán közös pontforrásán 1 db mérőrendszert alkalmaznak, a mintavételezést kazánonként váltakozva kell végezni. Ebben az esetben folyamatosan mérni és rögzíteni kell az egyes kazánok füstcsatornájának nyomás értékeit is. Egy kazán üzemelése esetén folyamatosan a működő kazánon kell a mérést végezni Folyamatosan mérni és rögzíteni kell a P3 pontforrás által kibocsátott füstgáz szén-monoxid és nitrogén-oxidok koncentrációját, hőmérsékletét és oxigén tartalmát A mérőrendszerek tervszerű, rendszeres megelőző karbantartását a gyártó által meghatározott gyakorisággal, ellenőrző kalibrálását évente kell elvégezni. A mérőeszközök, mérőrendszerek üzembe helyezése, átalakítása vagy javítása után minden esetben ellenőrző kalibrálást kell végezni A beépített folyamatos emisszió mérő műszerek telepítése és üzemeltetése során az MSZ EN 14181:2004 szabvány szerint legalább évente egy alkalommal a mérési módszer követelményeire akkreditált mérőeszközökkel összehasonlító mérést kell végezni A beépített folyamatos műszereknek típusjóváhagyási igazolással kell rendelkezniük A folyamatos mérőműszerek meghibásodása esetén a meghibásodás tényéről, a működőképes állapot helyreállítására tett intézkedésekről és az ahhoz szükséges időről a Hatóságot 24 órán belül értesíteni kell A P1, P3 és P4 pontforrások kén-dioxid és szilárd anyag kibocsátásának mérését a P1 és P4 források esetén kazánonként, mindkét tüzelőanyag felhasználása mellett évente 2 alkalommal (I. és II. félévben) kell elvégezni. 4

5 A P4 pontforrás 3. sz. PTVM kazánján történő CO kibocsátás mérését gáztüzelés mellett, az NO x kibocsátás mérését mindkét tüzelőanyag felhasználása mellett évben 2 alkalommal (I. és II. félévben) el kell végezni. A P1 pontforráshoz kapcsolódó 1. és 2. sz. PTVM kazán 100 MW th, vagy annál kisebb együttes névleges bemenő hőteljesítménye esetén a CO kibocsátás mérését gáztüzelés mellett, az NO x kibocsátás mérését mindkét tüzelőanyag felhasználása mellett kazánonként, évente 2 alkalommal (I. és II. félévben) el kell végezni. A méréseket egy tüzelőberendezésen akkor kell elvégezni, ha az adott félévben, adott tüzelőanyag felhasználás melletti üzemideje meghaladja a 360 órát A P1 és P4 pontforrás kloridok, fluoridok, valamint fémek és arzén kibocsátásának mérését berendezésenként, olajtüzeléses üzemállapotban évente 1 alkalommal kell elvégezni. A mérést egy berendezésen akkor kell elvégezni, ha az adott évben az olajtüzelés melletti üzemideje meghaladja a 720 órát A P2 pontforrás technológiai határértékeinek teljesülését évente 1 kazánon, rotációban történő méréssel kell igazolni mindkét tüzelőanyag felhasználása esetén. Tüzelőolaj felhasználása mellett a pontforrás mérését akkor kell elvégezni, ha a tárgyévben olajtüzelés mellett legalább 720 üzemórán keresztül történik kibocsátás a pontforráson A P2 forráson gáztüzelés esetén kén-dioxid és szilárd anyag mérést nem kell végezni, továbbá nem kell mérni a füstgáz sebességét és nyomását A T4 technológia pontforrásain évente kell emisszió méréssel igazolni a határértéknek való megfelelést. A szennyező anyag kibocsátás értékét a gázmotorok tartósan megengedett, névleges kimenő teljesítményén végzett minimum 1 óra időtartamú állandósult üzemállapotú vizsgálat három mérési eredményének átlagaként kell meghatározni Az időszakos mérések során előírt mérési módszert, vagyis szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű mérést kell alkalmazni, amelyet csak arra akkreditált mérőszervezet végezhet A tervezett mérések időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Hatóságot értesíteni kell. A mérési jegyzőkönyvet (időszakos, összehasonlító, kalibrálási) a mérést követő 60 napon belül kell benyújtani A mérési és a számítási dokumentumokat öt évig meg kell őrizni, és hatósági ellenőrzéskor a Hatóságnak be kell tudni mutatni Adatszolgáltatás Az üzemeltető a légszennyező forrásokra vonatkozóan köteles elektronikus úton adatokat szolgáltatni a Hatóság számára. Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges elektronikus űrlapok az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) publikus felületén ( korlátozás- és térítésmentesen hozzáférhetők. Az elektronikus űrlapokat általános nyomtatványkitöltő keretprogram (ÁNYK) segítségével lehet kitölteni. A kitöltött űrlapokat az ÁNYK elektronikus beküldési funkcióját használva ügyfélkapun keresztül kell megküldeni Az üzemeltetőnek a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a Hatóság részére be kell jelenteni (LAL adatlap csomag). A változásjelentéssel egyidejűleg az egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtani A levegőtisztaság-védelmi éves jelentést valamennyi, a határérték megállapításban szereplő légszennyező anyagra, valamint a 999 kódjelű CO 2 -ra, mint üvegházhatású gázra vonatkozóan minden év március 31-ig, az erre rendszeresített elektronikus adatlap csomag (LM) beküldésével kell teljesíteni. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell A folyamatos kibocsátás ellenőrzés eredményeiről készített jelentést azok értékelésével együtt minden év március 31. napjáig kell teljesíteni. A jelentés elektronikus úton is beküldhető az LM adatlap csomag csatolmányaként. A évre vonatkozó értékelésben a 48 órás átlag értékek is felhasználhatók. Az átlagos értékek számításakor nem kell figyelembe venni az indítási (üzemszerű állapot elérése) és a leállítási (üzemszerű állapotról 5

6 hidegre állítás) időszakban végzett mérési adatokat. 2. Hulladékgazdálkodási előírások 2.1. A telephelyen folytatott termelési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály előírásai szerint a keletkezett és a kezelésre átvett hulladékokra vonatkozóan a külön jogszabály szerinti bejelentőlapokon a tárgyévet követő március 1.-ig kell az adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség az ÁNYK segítségével kitöltött, és az ügyfélkapun keresztül beküldött adatlapokkal teljesíthető Az évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes vagy évente 2000 tonnát meghaladó nem veszélyes hulladék telephelyről történő elszállítása esetén a tárgyévet követő év március 1-ig hulladék elszállítás bejelentő E-PRTR lapot is kell benyújtani A hulladékok nyilvántartását a külön jogszabályban meghatározott tartalommal kell vezetni Az estlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát a kárelhárítás egyidejű megkezdésével a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, a havária során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkezők részére történő átadásáról gondoskodni kell. A rendkívüli eseményeket dokumentálni kell A kárelhárításhoz szükséges anyagok, eszközök folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljanak A tevékenység során keletkező hulladékokat, környezetszennyezést kizáró módon, munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyeken kell gyűjteni és azok hasznosításáról, ártalmatlanításáról a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodós szervezetnek való átadással gondoskodni kell. A hasznosításra történő átadást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben Az üzemi gyűjtőhelyen folytatott tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások Üzemi gyűjtőhelyeken a veszélyes és nem veszélyes hulladékot hulladéktípusonként, hulladék fajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a rendelkezésre álló gyűjtőhelyek gyűjtőkapacitásaként az alábbi mennyiségeket: Nem veszélyes hulladékok Azonosító kód Megnevezés 6 Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg) Vasfém részek és esztergaforgács Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a től Beton Beton, tégla, cserép és kerámia keveréke Műanyag Bitumen keverék, amely különbözik a től Föld és kövek, amelyek különböznek a tól Vas és acél

7 Szigetelő anyag, amely különbözik a és a tól Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a től, a tól és a től Veszélyes hulladékok Azonosító kód Megnevezés Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg) * Halogénmentes hűtő-, kenő emulzió és oldat * Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj * Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat * Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék * Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat * Veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék * Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék * Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is * Ólomakkumulátorok * Szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék * Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek * Azbeszttartalmú szigetelőanyag * Növényvédő szer * Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék * * Elemek és akkumulátorok, amelyek között a , a vagy a azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a től és a tól Amennyiben a gyűjtőhelyen gyűjtött veszélyes hulladékok mennyisége eléri a maximálisan gyűjthető hulladékok mennyiségét de legalább évi egy alkalommal, a hulladékokat azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról jogszabályban meghatározott tartalommal naprakész módon köteles üzemnaplót vezetni a telephelyen Amennyiben a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Hatóság felé be kell jelenteni Zaj- és rezgésvédelem 3.1. A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint 7

8 (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak Az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül. 4. Felhagyás 4.1. Az egységes környezethasználati engedély hatálya alá tartozó tevékenység megszüntetésével kapcsolatban környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell benyújtani a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet (továbbiakban: KTM r.) 2. sz. melléklete szerint. A bontási tevékenységet csak a felülvizsgálati dokumentáció elbírálását követően lehet megkezdeni. VI. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35800/6670-2/2015.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (9021 Győr, Árpád út ), a GYŐR-SZOL Zrt. (9024 Győr, Orgona u.10.) nevében a Távhőszolgáltatási Igazgatóság (9028 Győr, Rozgonyi u. 44. helyrajzi száma: 5211) elnevezésű telephelyére, az ÖKO-SERV Környezetvédelmi Kft. (9028 Győr, Levendula u. 32.) kérelmére az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárásra irányuló hatósági eljárásban megküldött /2015. számú szakhatósági megkeresésre az illetékes Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: Az egységes környezethasználati engedély módosításához és felülvizsgálatához az alábbi feltételekkel járul hozzá: 1. A tevékenység végzése nem veszélyeztetheti a felszíni és felszín alatti vizek állapotát. 2. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról. 3. A telephelyről a városi szennyvízcsatorna rendszerbe elvezetésre kerülő szennyvíz minőségének az alábbi határértékeknek kell megfelelni: ph 6,5-10 KOI k 1000 mg/l BOI mg/l Összes nitrogén 150 mg/l ammónia-ammónium-nitrogén 100 mg/l összes foszfor 20 mg/l 10 ülepedő anyag 150 mg/l szerves oldószer extrakt 50 mg/l összes só 2500 mg/l 4. A szennyvíz kibocsátást a fenti szennyező komponensekre jóváhagyott önellenőrzési terv alapján kell mérni, bevizsgálni, dokumentálni és az eredményekről adatszolgáltatást teljesíteni. 5. Az engedélyesnek gondoskodnia kell az üzemi kárelhárítási terv karbantartásáról, felülvizsgálatáról és szükség esetén módosításáról, amely módosítást hatóságunkkal jóvá kell hagyatni. 6. A talajvíz szennyezésének elkerülése érdekében ügyelni kell arra, hogy a burkolatlan üzemi felületekre veszélyes anyag ne kerülhessen. 7. A föld alatti vezetékek, tartályok tömörségét folyamatosan ellenőrizni kell. 8. Be kell tartani a H /2008. számú határozattal és módosításaival a mélyfúrású kútra kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltakat. 9. Be kell tartani a H-281-9/2012. számú határozattal az olaj- és iszapfogó műtárgyra kiadott 8

9 vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltakat. 10. Az ioncserélő berendezést és a fordított ozmózis berendezést úgy kell üzemeltetni, hogy a keletkező szennyvíz a közcsatornába történő bebocsátás helyén összes só paraméterben küszöbérték túllépést ne okozzon. 11. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdése szerint haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítást azonnali megkezdése mellett - a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. VII. Az eljárásban részt vett önkormányzat jegyzője a tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében az alábbi véleményt adta: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala /2015. számon a következő véleményt adta: Hivataluk a Győr-Szol Zrt. (székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10.) Győr, Rozgonyi u. 44. sz. alatti telephelyén végzett tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálati eljárása során belföldi jogsegélyben kereste meg hivatalunkat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. (6b) bekezdése alapján, azaz a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának vizsgálata céljából. A megkeresésnek eleget téve a csatolt dokumentációt a helyi környezet- és természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi tevékenység - Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) rendeletében, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Bécsi úti nádas helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) rendeletében, továbbá Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Győri Építési Szabályzatról (GYESZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ok rendeletével jóváhagyott - helyi környezet- és természetvédelmi követelményekkel összhangban van. Tájékoztatom a tisztelt Hatóságot, hogy a jogsegély kérelem részét képező településrendezési eszközökkel való összhang kérdésben Hivatalunk érintett szakosztálya külön nyilatkozik. Nyilatkozatom fentiek mellett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 26. (5) bekezdésén alapul. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály /2015. számon a következő véleményt adta: A győri 5211/1 és 5211/2 helyrajzi számú ingatlanra a tevékenységnek - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 1. (6b) bek. alapján - a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának vizsgálata céljából az alábbi tájékoztatást adom: A győri 5211/1 és 5211/2 helyrajzi számú ingatlan Győr MJV Közgyűlése 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelettel jóváhagyott Győr város szabályozási terve és helyi építési szabályzata (GYÉSZ) szerint a 00653* sz. Egyéb ipari gazdasági terület (Gipe) övezetbe sorolja, (lásd szabályozási terv kivonat). Az övezet egyedi előírása: Az övezet kizárólag a győri hőszolgáltatás működtetéséhez szükséges funkciókra hasznosítható. Kérem a fent leírtakat figyelembe venni szíveskedjenek. 9

10 VIII. A környezetvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal az eljárásban vizsgálandó szakkérdések során az alábbi véleményt adta: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály GYR/047/ /2015. számon a következő véleményt adta: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresésére a folyamatban lévő egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárása során a GYŐR-SZOL Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága 9028 Győr, Rozgonyi u. 44. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységgel kapcsolatos dokumentáció alapján a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 3. pontja alatt meghatározott közegészségügyi szakkérdéseket vizsgáltam. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának megküldött dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg: A teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció a hatályos és vonatkozó higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi jogszabályi előírásoknak megfelel. Fentiek alapján a GYÖR-SZOL Zrt. (9024 Győr, Orgona u. 10.) egységes környezethasználati engedélyének kiadósához közegészségügyi szempontból hozzájárulok. IX. A jelen határozatban megadott engedély március 1. napjáig hatályos. Az engedély felülvizsgálatát oly módon kell elvégezni, hogy a Hatósághoz teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt a jogszabályban előírt módon és tartalommal kell benyújtani január 1. napjáig. A telephelyen folytatott tevékenységre kiadott, üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyó /2011. számú határozat július 15-ig hatályos. X. Aki az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatja tevékenységét, azt a környezethasználót a Hatóság a határozatában kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, valamint az engedélyben rögzített feltételek betartására kötelezi. Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Hatóság a tevékenység gyakorlását korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja. XI. Az Ügyfél az eljárás lefolytatásáért az Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. XII. A határozattal szemben a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetén Ft, melyet az elsőfokú hatóság számú számlájára kell befizetni, és a közlemény rovatban a jelen határozat számát fel kell tüntetni. A fellebbezés díjának megfizetését igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell. 10

11 Az eljárásba bevont szakhatóság szakhatósági állásfoglalásai jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg. INDOKOLÁS A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (a továbbiakban: Ügyfél) részére /2010. számú határozatával adott egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt adott a Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyén (9028 Győr, Rozgonyi u. 44.) folytatott hőenergiatermelés- és ellátás tevékenység folytatására, melyet /2011. számú határozattal módosított. Az Ügyfél kérelmet benyújtotta A GYŐR-SZOL Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága 9028 Győr, Rozgonyi u. 44. sz. alatti telephelyén folytatott tevékenységek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata című, az ÖKO-SERV 2000 Kft. (9028 Győr, Levendula u. 32.) által készített dokumentációt, melyben az egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély felülvizsgálatát kérte. Az Ügyfél tevékenysége a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. mellékletének 1.1. (Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MW th teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben) pontjának hatálya alá tartozik. Az Ügyfél megfizette a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) III. sz. melléklet 1.1. és pontja alapján megállapított igazgatási szolgáltatási díjat. A Hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (3) és (6) bekezdése alapján hirdetményi úton értesítette a hatásterületen élő ügyfeleket az eljárás megindításáról, a civil szervezeteket továbbá elektronikus úton értesítette, azonban az eljárással kapcsolatban nyilatkozatot nem tettek. A Hatóság a Ket. 63. (1) bekezdése alapján közmeghallgatás tartását rendelte el december 7. napjára, melyre a lakosság részéről érdeklődő nem érkezett. A Hatóság a dokumentáció vizsgálatát a Khvr. 8. sz. mellékletében és az évi LIII. törvény ában foglaltak alapján végezte el. A hiánypótlásokkal kiegészített dokumentáció megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A Hatóság a benyújtott és hiánypótlásokkal kiegészített dokumentáció alapján a következőket állapította meg: A létesítmény területi elhelyezkedése: A Távhőszolgáltatási Igazgatóság 9028 Győr, Rozgonyi u. 44. szám alatti telephelye Győr város területén helyezkedik el, melyet ÉNy felől a QP Kft. telephelye, É-ról a Győr-Budapest vasútvonal, D- ről a Märklin Hungária Kft és Integrál-H Beton Kft. betonkeverő üzeme, K-ről az INTEGRÁL Park, Nyról a Győr-Celldömölk vasútvonal határol. A telephelyen folytatott tevékenységek bemutatása: A telephelyen üzemszerűen folytatott tevékenységek: vízelőkészítés, olajmanipuláció, hőenergia termelés, kapcsolt hő- és villamos energiatermelés. Kapcsolódó tevékenységek: hőszállítás, központi karbantartás, villamos karbantartás, hőközponti karbantartás, raktározás, laboratórium, infrastruktúra. Vízelőkészítés A gőzös és a forróvizes kazánházat egyaránt az új, fordított ozmózison alapuló vízelőkészítő technológia szolgálja ki. Nyersvízként saját kútvizet használnak. A technológiai folyamatok részei: előkezelés, sótalanítás, utókezelés. A vízelőkészítési technológia üzemviteli ellenőrzését a 11

12 tevékenységet végző dolgozók és a laboratórium végzi. A gőzös és a forróvizes kazánházat korábban egy közös, a keménység-mentesítés lényegét tekintve ioncserén alapuló tápvízelőkészítő rendszer szolgálta ki (az új vízelőkészítő rendszer üzemelése óta tartalék), mely alapvetően két lépésből, lágyításból és regenerálásból áll. Nyersvízként a PANNON- VÍZ Zrt. közműhálózatából vételezett ipari vizet használnak. Olajmanipuláció Olajbeszerzés utoljára évben, azt megelőzően évben történt. A telephelyre történő beszállítás vasúti tartálykocsikban történik, lebonyolítását a forgalmazó cég végzi. A vagonokban lévő olaj felmelegítése a vasúti kocsik fűtőrendszerén gőzzel történik. A vasúti kocsikból az olajat szivattyúk szívják le és továbbítják a földfeletti állóhengeres (2 db 5000m 3 -es és 1 db 1000 m 3 -es) tárolótartályokba. A tartályok fűtése gőzzel történik. A tartályból a fűtőolajat szivattyúk továbbítják a kazánházakba. A kazánházakban újabb szivattyúval állítják elő a baros porlasztási olajnyomást és gőzzel fűtött hőcserélőn emelik a fűtőolaj hőmérsékletét a porlasztáshoz szükséges 120 C értékre. Hőenergia-termelés A hőtermeléshez felhasználásra kerülő tüzelőanyag elsődlegesen a földgáz. A telephely gázellátásához nyomáscsökkentő berendezések üzemeltetése szükséges. A nyomáscsökkentőktől a felhasználó berendezésekig a földgáz-ellátást üzemi gázvezetékek biztosítják. Gáztároló tartály az üzemi gázellátó rendszeren nincs kiépítve. Gőztermelés A gőztermelő technológia feladata a környező ipari gőzfogyasztók (a volt Házgyár területén működő egyes cégek) gőzellátása, valamint a saját telephelyen szükséges, technológiai célra (olajmanipuláció, nyomástartás, gáztalanítás) felhasznált gőz előállítása. A gőztermelésre 4 db (1 db 2,6 MW-os HLG 4/12, 2 db 7,8 MW-os HOK-12/12 és 1 db 7,9 MW-os HLG 12/16 típusú) 12 bar üzemi nyomású gőzkazán szolgál. A 2. sz. HOK-12/12 és a 3. sz. HLG 12/16 típusú kazán alternatív fűtőolaj- és földgáztüzeléssel üzemeltethető, az 1. sz. HLG 4/12 és a 4. sz. HOK-12/12 típusú kazán földgáztüzelésű. A tüzelőanyag ellátás a kazánházhoz kiépített 1,6 bar nyomású üzemi gázhálózatról történik. A berendezések egész évben földgázzal üzemelnek. Fűtőolaj felhasználás csak gázkorlátozás esetén fordulhat elő. A fűtőolaj ellátás a tárolótartályoktól a kazánokig kiépített zárt rendszerű olajvezetéken történik. Előmelegítése 60 C-ra a tárolótartályokban, majd a tüzeléshez szükséges C gőzfűtésű hőcserélőn történik. A négy kazán párhuzamos kapcsolásban közös gőzosztóra dolgozik. A kazánok vízellátása szabványban előírt minőségű pót-tápvízzel történik. A termelt gőz elosztása, szolgáltatása a fogyasztók felé a gőzosztóra csatlakozó fogyasztói gőz vezetékeken történik. A gőzkazánok műszaki paraméterei Tüzelőberendezés T10 T1 T2 T3 Gyártó Láng Dombóvári Gépgyártó Leányvállalat Láng Gépgyár Láng Dombóvári Gépgyártó Leányvállalat Láng Gépgyár megbízásából: VULCAN (Ro) Típus HLG 4/12 háromhuzamú, nagy vízterű HOK 12/12 háromhuzamú, nagy vízterű 12 HLG 12/16 háromhuzamú, nagy vízterű HOK 12/12 háromhuzamú, nagy vízterű Üzemi név 1. sz. gőzkazán 2. sz. gőzkazán 3. sz. gőzkazán 4. sz. gőzkazán Teljesítmény (MW th ) 2,6 7,8 7,9 7,8 Névleges bemenő hőteljesítmény (MW th ) 3,05 9,4 9,6 9,4 Gyári szám Gyártás éve Átépítés éve Tüzelőanyag földgáz földgáz/fűtőolaj földgáz/fűtőolaj földgáz

13 Kazánhatásfok (%) 84, Gőztermelés (t/h) Gőz hőmérséklet ( C) Víztérfogat (m 3 ) Vízigény (m 3 /h) 4,2 12,6 12,6 12,6 Üzemi nyomás (bar) Próbanyomás (bar) Égő Gyártó Weishaupt SAACKE SAACKE VEIKI Típus WM-G30/2-A SKVG 80 SKVG 80 OG-Y Gyártás éve Teljesítmény (kw th ) Égőszám (db) Szabályozás módja folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos Gyújtás módja gyújtóégő gyújtóégő gyújtóégő gyújtóégő Égési levegő ventilátor típusa TS-S 348x104,5 MHI MHI 35, Ventillátor kapacitás (m 3 /h) Forróvíz termelés Győr város kommunális hőigényének ellátására a jelenlegi kiépítésben 349 MW forróvizes hőtermelő kapacitás áll rendelkezésre. A kazánok típusai: 4 db PTVM 50-2 és 1 db KVGM-100 forróvíz kazán. A PTVM-50-2 típusú kazánok vegyes fűtőolaj-földgáz, a KVGM-100 típusú kazán földgáztüzeléssel üzemeltethetők. A berendezések kb. -8 C napi középhőmérséklet felett kizárólag földgázzal üzemelnek, ez alatti napi középhőmérséklet esetén egyes kazánok vegyes tüzeléssel üzemelnek. Teljes mértékű fűtőolaj tüzelés egy-egy kazánban csak gázkorlátozás esetén fordulhat elő. A tüzelőanyag ellátás megegyezik a gőzkazánokéval. A forróvíz kazánok műszaki paraméterei Tüzelőberendezés T4, T5, T6, T7 T8 Gyártó Dorogobuzsszki Dorogobuzsszki kazángyár (Szu) kazángyár (Szu) Típus PTVM-50 egyhuzamú, vízcsöves KVGM-100 Üzemi név sz. forróvíz kazán 5. sz. forróvíz kazán Teljesítmény (MW th ) Névleges bemenő hőteljesítmény (MW th ) 65,9 126 Gyári szám 1263, 845, 1262, Gyártás éve 1972, 1970, 1972, Átépítés éve Tüzelőanyag földgáz/fűtőolaj földgáz Kazánhatásfok (%) 92/88 92 Forróvíz termelés (t/h) 1200, 1200, 1200/600, 1200/ Forróvíz hőmérséklet ( C) Víztérfogat (m 3 ) 11,5 30 Vízigény (m 3 /h) 1200, 1200, 1200/600, 1200/ Üzemi nyomás (bar) Próbanyomás (bar) Égő Gyártó VEIKI SAACKE 13

14 Típus OG DDG14 Gyártás éve Teljesítmény (kw th ) Beépített mennyiség (db) 12 3 Szabályozás módja kétpontos folyamatos Gyújtás módja gyújtóégő gyújtóégő Égési levegő vent. típusa C BDN-18 Ventillátor kapacitás (m 3 /h) Hőenergia-elosztás A tüzelés során keletkezett hő elvezetése a kazánokból forróvíz hőhordozóval történik. A forróvíz keringtetését a kazánokon, a kazánokhoz kapcsolt primer távhővezetéken és a fogyasztói hőközpontok hőcserélőin nagy teljesítményű, párhuzamosan kapcsolható keringtető szivattyúk végzik. A fogyasztói hőközpontokban a hőleadás következtében lehűlt vizet a kazánok újra felmelegítik. A forróvíz-rendszer vízveszteségének pótlására betáplált, kezelt vizet a gőzös kazánház vízelőkészítő rendszere állítja elő. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés Villamosenergia-termelés A termelést 3 db Wärtsilä gyártmányú gázmotorral hajtott, egyenként 6,0 MW e névleges teljesítményű ABB generátor végzi. A gázmotorok a 6 bar nyomású földgáz hálózatról nyomáscsökkentőn keresztül kapják az üzemanyag ellátást. A gázmotorok óránkénti földgázfelhasználása névleges teljesítményen kb Nm 3. A motorok úgynevezett sovány égésűek, a keverékképzést, a keverék mennyiségét és a gyújtást hengerenként PLC rendszer felügyeli. Az 1. sz. motor 20 kv-on, a 2. és a 3. sz. motor 10 kv-on termel villamos energiát az E-ON Zrt. hálózatára. Hőenergia-termelés A hőhasznosítás során a távhőszolgáltatás visszatérő vizéből leágaztatott vízmennyiséget melegítik fel. A visszatérő víz lemezes hőcserélőkön keresztül hőt vesz fel a motorolajból, a motor hűtővizéből, a turbólevegőből és füstcsöves hőcserélőn keresztül a füstgázból. A teljes névleges hőteljesítmény motoronként 5,9 MW. A távhőrendszerből az erőműbe érkező víz hőmérséklete, és ebből adódóan mennyisége is változó, míg az erőműből távozó víz hőmérséklete állandóan 90 C. Ez a 90 C-os víz keveredik a távhőrendszer visszatérő vizével, és a kevert vizet vagy továbbmelegítik a forróvízkazánokkal, vagy további melegítés nélkül kikeringtetik a hőközpontokba. A gázmotorok műszaki paraméterei Berendezés T11, T12, T13 Gyártó Wärtsilä Típus 18V34SG Gyári szám 21632, 21633, Gyártás éve 2002, 2002, 2003 Teljesítmény (MW th ) 5,9 Névleges bemenő hőteljesítmény (MW th ) 13,95 Minimális teljesítmény (MW th ) 2,4 Teljesítmény (MW vil ) 6 Tüzelőanyag földgáz Hengerszám 18 Villamos hatásfok (%) 43 Víz hőmérséklet ( C) 90 Vízigény (m 3 /h) 180 / motor Üzemi nyomás (bar) 10 Generátor típus AMG 0900LR08 DSEA Katalizátor típus EnviCat CO-2506 MH 1000x90mm 200 cpsi Katalizátor aktív komponens platina 14

15 Katalizátor max. hőmérséklet ( C) 650 Generátor típus (katalizátor) Leroy-Somer, LSA 54XL10 Termelési adatok a felülvizsgálati időszakban Tüzelőanyag felhasználás és energiatermelés - gőzkazánok Év Földgáz felhasználás (em 3 ) Bevitt hő (GJ) Hőtermelés(GJ) , , , , , Tüzelőanyag felhasználás és energiatermelés forróvizes kazánok Év Földgáz felhasználás (em 3 ) Fűtőolaj felhasználás (t) Bevitt hő (GJ) Hőtermelés(GJ) , , , , , Tüzelőanyag felhasználás és energiatermelés - gázmotorok Év Földgáz felhasználás (em 3 ) Bevitt hő (GJ) Hőtermelés (GJ) Villamosenergia termelés (kwh) , , , , , Vízfelhasználás Év Ivóvíz (m 3 ) Ipari víz (m 3 ) Saját kútvíz (m 3 ) A tevékenység környezeti hatásai: 1. Levegőtisztaság-védelem A telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete alapján a 2. pontban kijelölt Győr-Mosonmagyaróvár kategóriába tartozik. A telephelyen diffúz légszennyező forrást nem létesítettek. A telephelyen óránként legfeljebb 2 db tehergépkocsi mozgása várható, ezek légszennyező anyag kibocsátása elhanyagolható. A telephely meghatározó légszennyezői a hőenergia, valamint a kapcsolt hő- és villamosenergia termelés pontforrásai. A telephelyen 5 db technológia 7 db légszennyező pontforrásán kerülnek kibocsátásra a légszennyező anyagok. A technológiák, pontforrások és jellemzőik: Pontforrás Technológia EOV koordináták megnevezés X Y T1 Gőztermelés P2 Gőzös kazánok kéménye

16 T2 Forróvíz termelés I. P1 1. és 2. sz. PTVM kazán kéménye P5 1. számú gázmotor kéménye T4 Kapcsolt hő- és P6 2. számú gázmotor kéménye villamosenergia termelés P7 3. számú gázmotor kéménye T5 Forróvíz termelés II. P4 3. és 4. sz. PTVM kazán kéménye T6 Forróvíz termelés III. P3 KVGM kazán kéménye Gőztermelés A P2 pontforráshoz kapcsolódó kazánok alternatív fűtőolaj/földgáztüzeléssel illetve földgáztüzeléssel üzemeltethetők. Jellemző üzemmenet: hideg évszakokban egy vagy két, meleg évszakokban egy kazán (többnyire a legkisebb) üzemel. Üzemidők a felülvizsgálati időszakban (h) Év 1. sz. HLG 4/12 2. sz. HOK 12/12 3. sz. HLG 12/16 4. sz. HOK 12/12 P2 pontforrás P2 pontforrás berendezéseinek mérési eredményei Év Vizsgált berendezés Légszennyező anyag koncentráció (mg/m 3 ) CO NO x SO 2 * szilárd* sz. HLG 4/12 7,1 155, sz. HOK 12/12 18,2 168, sz. HLG 4/12 4,55 163, sz. HLG 12/16 4,64 198, sz. HLG 4/12 3,02 165, sz. HOK 12/12 4,32 221, sz. HLG 4/12 2,89 78, sz. HLG 4/12 4,66 177, sz. HLG 4/12 2,28 82, sz. HOK 12/12 4,21 235, Határérték * kimutatási határ alatt A kazánok földgázzal üzemeltek. A 4. sz. kazán nem üzemelt. A koncentráció értékek a P2 pontforráshoz kapcsolódó berendezések esetén 3% oxigén tartalomra vannak vonatkoztatva a vonatkozó rendelet szerint. A mért koncentráció értékek minden légszennyező komponens esetén határérték alatti voltak. A Hatóság a Zrt. kérelme alapján, a mérési eredmények ismeretében adott felmentést a kazánok egyidejű mérése alól, valamint a mérés rotációban történő elvégezhetőségéről Forróvíz termelés A PTVM 50-2 típusú kazánok egyidejű, vegyes fűtőolaj- földgáztüzeléssel is üzemeltethetők. A P1 és P4 pontforráshoz 2-2 kazán kapcsolódik. A P3 pontforráshoz kapcsolódó KVGM-100 típusú kazánt alapkazánként, földgáztüzeléssel üzemeltetik. A T2, T5 és T6 technológiához (P1, P4, P3 pontforrások) tartozó I. kategóriájú tüzelőberendezések névleges bemenő hőteljesítménye technológiánként nem haladja meg a 200 MW th -ot. A.kazánok 5 év mozgó átlagában számított hasznos hőtermelésének a közszolgáltatási távfűtési hálózatban felhasznált aránya: 100 %. Ezen okok miatt a P1, P4, P3 pontforrás az 50 MW th és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet (továbbiakban VM r.) 14. (1) bekezdése alapján december 31-ig mentesül a VM r. 1. mellékletében szereplő kibocsátási határértékek betartása alól. A tüzelőberendezésnek a VM r. 14. (2) bekezdése alapján december 31-én hatályos engedélyben előírt kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie, 16

17 kivéve a szén-monoxidra vonatkozó előírást, mivel olajtüzelés esetén január 1-től CO határérték nem kerül megállapításra. A kazánokon folyamatos szén-monoxid és oxigén mérést végeznek tüzeléstechnikai szabályozási céllal. A KVGM, és a P4 pontforrás 4. sz. PTVM kazánja folyamatos emisszió mérő rendszerrel van ellátva a /2010.számú határozat alapján. A mintavételi hely a kazánok füstjáratában van kialakítva. A két kazán azonos mérő- és adatfeldolgozó rendszerrel rendelkezik. Mindkét rendszer műszerei rendelkeznek típusjóváhagyási igazolással. A mérőrendszerek részegységei: JES300 típusú fűtött szonda, JH3F típusú fűtött gázminta vezeték ( 4 mm, 200 C hőmérsékletig fűthető, hőmérséklet méréssel és szabályozható fűtéssel), analitikai szekrény gázminta előhűtővel és gázhűtővel (száraz füstgáz kilépő hőmérséklet: 5 C), Fischer-Rosemount (Emerson Process) NGA 2000 MLT típusú többcsatornás, moduláris gázelemző oxigén, szén-monoxid és nitrogén-oxidok mérésére alkalmas csatornával, beépített JNOX/CT szénbetétes NO 2 -NO konverterrel, Datalogger ECW-281B-945GSE adatfeldolgozó rendszer (alapadatok fogadása, átlagok képzése, érvényesség vizsgálata, mérés vezérlése). A műszerek jellemzői: Mért Típus Mérési elv Mérési tartomány komponens NO x NDIR mg/m 3 NGA 2000 MLT CO NDIR mg/m 3 O 2 paramágneses 0-25 v/v % A P4 pontforrás folyamatos mérésére vonatkozó előírás teljesítését a 4. sz. PTVM kazán mérőrendszerének (szoftver és mintavételezés) módosításával tervezik megvalósítani oly módon, hogy a 3. és 4. sz. kazánok egyidejű működése során a füstgáz mintavétele felváltva fog történni a két kazánból. Abban az esetben, ha csak egyik kazán üzemel, folyamatosan a működő kazán mérése történik. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagra vonatkozó 1 órás koncentráció értékek számítása a kazánok füstcsatornáiban mért kibocsátások alapján történik váltott mintavételezés esetén, ezért szükséges a 2 füstcsatorna térfogatáramának ismerete. A térfogatáram meghatározása nyomásmérésen alapul, ezért nem adható felmentés a folyamatos nyomásmérés alól. A közszolgáltatási távfűtési hálózatban októbertől 30 MW th megújuló energiát képviselő geotermikus energia felhasználhatósága valósult meg. A geotermikus energia stabil, biztonságos rendelkezésre állása esetén az 1. és 2. sz. PTVM 50-2 forróvíz kazánok üzemeltetésére csak csökkentett teljesítménnyel lesz szükség, ezért amennyiben a P1 pontforrás 2 db tüzelőberendezésének együttes névleges bemenő hőteljesítménye a továbbiakban nem éri el a 100 MW th -t, a P1 pontforrás folyamatos mérése nem lesz indokolt. A folyamatos műszerek adatfeldolgozó rendszere jelenleg 48 órás átlag értékek képzését teszi lehetővé. A szoftver az irányú (a VM r. 8. melléklet 1.2. pontjában előírt napi átlagérték képzése), valamint a váltott mintavétel kiépítése miatti módosítása év december 31-ig történik meg. A Hatóság a P4 pontforrás folyamatos emisszió mérő rendszerének módosítására, a P1 pontforrás folyamatos emisszió mérő rendszerének kiépítésére, az adatfeldolgozó rendszerek szoftvereinek módosítására vonatkozó határidőt Zrt. kérelmének megfelelően december 31. napjában szabta meg. A P1 pontforrás 2 db tüzelőberendezése együttes névleges bemenő hőteljesítményének 100 MW th alá csökkenése miatt benyújtott LAL változásjelentés és engedély módosítási kérelem alapján dönt a Hatóság a jelen határozat rendelkező részében a P1 pontforrásra vonatkozó mérési és adatszolgáltatási előírások módosításáról. A Zrt. kérelmezte továbbá, hogy a P4 pontforrást jelentő 3. és 4. sz. PTVM 50-2 forróvíz kazánok esetén az átlagos kibocsátási értékek kiszámítása során a hirtelen terhelésváltást indításnak tekinthesse. A 12 darab alternatív égővel szerelt PTVM-50 kazánok terhelésváltását a működő égők számának változtatásával (egy égő leállítása vagy indítása) végzik, ez a művelet azonban már az 17

18 üzemszerű állapot elérését követően zajlik, így az teljesítményszabályozásnak, nem a tüzelőberendezés indításának vagy leállításának minősül. Üzemidők a felülvizsgálati időszakban (h) Év 1. sz. PTVM sz. PTVM sz. PTVM sz. PTVM 50-2 KVGM gáz olaj gáz olaj gáz olaj gáz olaj * FA 60/120 könnyű fűtőolaj tüzelés üzemideje A felhasznált olaj típusa: FA 60/120 könnyű fűtőolaj. A T2 és T5 technológia berendezéseire vonatkozó méréseket a /2010. sz. határozat előírása alapján minden alkalommal a P4 pontforráshoz kapcsolódó 4. sz. PTVM kazán füstcsatornájában végezték. Olajtüzelést önmagában nem lehetett megvalósítani, az olajégők mellett földgáz égők is üzemeltek. A T6 technológia KVGM gázkazán pontforrásán szintén végeztek mérést. A koncentráció értékek 3% oxigén tartalomra vannak vonatkoztatva a vonatkozó rendelet szerint. 4. sz. PTVM kazán (gáz- és olajtüzelés) mérési eredményei Légszennyező anyag koncentráció (mg/m 3 ) / tüzelőanyag típus Év CO NO x SO 2 szilárd klori d fluori d fémek és arzén gáz olaj gáz olaj gáz olaj gáz olaj olaj olaj olaj ,13 13,78 211,07 424,48 1, ,91 0,97 4,65 -* -* 0, ,03 17,05 224,93 423,22 0, ,73 0,98 5,17 -* -* 0, ,50 21,03 217,97 424,25 2, ,79 0,63 5,09 -* -* 0, ,94 13,53 174,04 353,17 -* 1074,39 -* 5,94 -* -* 0, ,45 10,22 151,58 357,58 0, ,64 0,56 4,59 -* 0,42 0,031 H. é * kimutatási határ alatt P3 KVGM kazán kéménye mérési eredményei Év Légszennyező anyag koncentráció (mg/m 3 ) CO NO x SO 2 szilárd ,99 137,70 0,44 1, ,63 131,51 0,69 0, ,26 164,53 0,65 0, ,32 150,31 -* -* ,35 163,62 0,59 0,81 Határérték * kimutatási határ alatt Az akkreditált mérőszervezet által mért koncentráció értékek minden légszennyező komponens esetén határérték alattiak voltak. A Zrt. minden évben benyújtotta a folyamatosan mért emisszió adatok értékelését. A mérési eredmények a 48 órás és havi határértékekre vonatkozó előírásoknak megfeleltek Kapcsolt hő- és villamosenergia termelés A technológiához a P5 1. számú gázmotor kéménye, P6 2. számú gázmotor kéménye és P7 3. számú gázmotor kéménye pontforrás kapcsolódik. Üzemidők a felülvizsgálati időszakban (h) P5 1. számú P6 2. számú P7 3. számú Év T4 technológia gázmotor kéménye gázmotor kéménye gázmotor kéménye

19 P5, P6, P7 pontforrás mérési eredményei Légszennyező anyag koncentráció (mg/m 3 ) Év CO NO x Nem metán szénhidrogén P5 P6 P7 P5 P6 P7 P5 P6 P , , , , , , , , , , , ,11 - H.é A koncentráció értékek 5% oxigén tartalomra vannak vonatkoztatva a vonatkozó rendelet szerint. A évre vonatkozó mérést nem tudták elvégeztetni, mivel a rövid idejű folyamatos működések időtartama nem érte el a szabványos méréshez szükséges időtartamot. A berendezések minden esetben a névleges, 1450 m 3 /h gázfelhasználással üzemeltek. A mért koncentráció értékek minden légszennyező komponens esetén határérték alattiak voltak. A Zrt. kérelmezte, hogy a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: 6/2011 r.) 15. (2) bekezdése alapján az időszakos emisszió mérést egy berendezésen, rotációban végeztethesse el. A mért koncentráció értékek (elsősorban CO és nem metán szénhidrogén) jelentős eltérése miatt nem valósul meg fenti rendelethely azon feltétele, hogy egy berendezés mérésével a többi berendezés légszennyező anyag kibocsátása is meghatározható legyen, ezért a felmentés nem adható meg A tevékenységből származó levegőterhelés A telephely tüzelőberendezéseinek évi légszennyező anyag kibocsátása Légszennyező anyag Gőzkazánok Forróvizes kazánok Gázmotorok Összes szén-dioxid (t) kén-dioxid (kg) 143,52 620,46-763,98 nitrogén-oxidok (NO x ) (kg) 8258, , , szén-monoxid (kg) 147, , , ,95 szilárd (kg) 35,82 941,35-977, Hatásterület lehatárolás A transzmissziós számításokat az Imagináció Mérnökiroda Kft. által kifejlesztett AIRCAL3 3.1 programmal végezték el. A vizsgálati területre jellemző meteorológiai állapotokat a program tartalmazza. A számítást a felülvizsgálati időszakban mért legmagasabb kibocsátási értékekkel végezték el. A terjedésszámítás bemenő paraméterei: Pontforrás P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Forrás magassága [m] Kilépési felület [m 2 ] 15,54 4,94 9,73 15,54 0,79 0,79 0,785 Füstgáz hőm. [K] Füstgáz térf. á. [m 3 /h] Légszennyező komponens koncentrációja [mg/m 3 ] CO 15,43 15,43 7,27 8,36 15,43 181,42 192,00 NO X 341,05 341,05 230,27 179,7 341,05 259,68 309,16 SO , ,71 <4 0, , Szilárd 4,09 4,09 <1 0,65 4, Nem metán CH ,24 40,24 Érdességi paraméter [m] 1,6 Légköri stabilitási faktor [-] 0,337 Szélsebesség 2 m-en [m/s] 2,75 19

20 Környezeti átlag hőmérséklet [ C] 11 Szélirány ÉNy Az alap levegőterheltségre és a hatásterület lehatárolására vonatkozó adatok (µg/m 3 ): Légszennyező anyag Órás határérték Alap levegőterheltség Terhelhetőség 20 %-a CO ,5 1891,1 NO ,2 14,6 SO ,5 47,9 PM 10 50* 32,8 3,4 nem metán szénhidrogének (C 1 ) *24 órás határérték Az alap levegőterheltség értékeket az OLM győri mérőállomásainak évi mérési adatai alapján állapították meg. A NMCH esetén mérési adat hiányában 0 értéket feltételeztek. Ennek a komponensnek nincs egészségügyi határértéke, ezért a 60 perces tervezési irányértékkel számoltak. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) pontja szerint értelmezett meghatározó hatásterület a P1 pontforrás kén-dioxid kibocsátása következtében alakul ki. A számított értékek: Légszennyező anyag Hatásterület (kör sugara, m) Immisszió maximuma (mg/m 3 ) A maximum hely távolsága (m) SO , A rövid idejű (órás) hatások vizsgálata alapján megállapítható, hogy az alap levegőterheltséggel növelt immisszió a maximum helyén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében előírt egészségügyi határérték alatt marad. A hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számai: 13/ /1 19/2 20/1 20/2 21/1 21/2 22/1 22/2 23/1 23/ /2 26/3 26/5 26/6 26/7 26/8 26/ /2 30/ /1 32/2 34/3 34/4 34/5 34/6 35/3 35/4 35/5 35/6 36/1 36/2 37/1 37/2 38/1 38/2 39/1 39/2 40/ /2 46/3 46/4 46/5 46/6 46/7 46/8 46/9 46/10 46/11 46/12 46/13 46/14 46/15 46/16 46/17 46/18 46/19 46/20 46/21 46/22 46/23 46/24 46/25 46/26 46/27 46/ / /2 72/3 72/4 74/3 83/2 83/6 83/7 83/11 83/100 83/102 83/103 83/104 83/105 83/106 83/107 83/108 83/117 83/118 83/119 83/130 83/131 83/132 83/134 83/135 83/136 83/139 83/14 83/140 83/141 83/142 83/148 83/149 83/16 83/19 83/21 83/22 83/23 83/24 83/26 83/29 83/30 83/31 83/35 83/36 83/37 83/38 83/40 83/41 83/43 83/44 83/47 83/49 83/52 83/54 83/55 83/57 83/59 83/62 83/63 83/65 83/66 83/69 83/70 83/72 83/74 83/76 83/77 83/82 83/83 83/84 83/85 83/87 83/89 83/90 83/92 83/94 83/95 83/96 83/97 83/98 83/99 90/2 91/1 91/2 92/ / / /1 222/2 223/1 223/ / /3 254/4 257/1 257/10 257/2 257/3 257/4 20

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 6252-17/2016. Tárgy: Mosonmagyaróvár, Rettig Hungary Kft, Kühne Ede tér 2. (hrsz. 2786) alatt folytatott panelradiátor felületkezelési tevékenységre

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 5086-15/2016. Tárgy: Győrszemere, GALLITÉT Kft. 0395/41 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata Ügyintéző:

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 651-1/1/2015./I. Tárgy: BPW-HUNGÁRIA

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 10661-22/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Bartókné Hajnali Beáta Melléklet: - Győr-Bőny-Pér, geotermikus hőerőmű előzetes

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Iktatószám: VAV/KTF/3070-4/2015. Jogi ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet Műszaki ügyintéző: Paksa Tibor Telefon: (94) 506-719

Iktatószám: VAV/KTF/3070-4/2015. Jogi ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet Műszaki ügyintéző: Paksa Tibor Telefon: (94) 506-719 Iktatószám: VAV/KTF/3070-4/2015. Jogi ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet Műszaki ügyintéző: Paksa Tibor Telefon: (94) 506-719 Tárgy: a Pannon Mechanika Mérnöki és Szolgáltató Kft. (Kisrécse, Rákóczi u. 15.)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1819-2/2011. Tárgy: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Fővárosi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Pontforrás azonosítója P1 P2 Pontforrás megnevezése: Utóleválasztó ciklon LAL jelentés szerinti azonosítók L1 L2 V7

H A T Á R O Z A T. Pontforrás azonosítója P1 P2 Pontforrás megnevezése: Utóleválasztó ciklon LAL jelentés szerinti azonosítók L1 L2 V7 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 99056-5-4/2015. Ügyintéz : dr. F z István Retek Zoltán Tel.: 62/553-060/44256 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T Az MBH Makó Pellet Kft.

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12635-46/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Egységes környezethasználati engedély - módosítás Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Tóth Ilona Mária Melléklet: - H A

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96850-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 138 781

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

Korlátolt Felelősségű Társaság. A 9697-7/2015. sz. végzésben foglalt hiányosságokra az alábbiakat válaszoljuk.

Korlátolt Felelősségű Társaság. A 9697-7/2015. sz. végzésben foglalt hiányosságokra az alábbiakat válaszoljuk. East-Limit Kft. East-Limit Korlátolt Felelősségű Társaság H-4342 Terem 0152,/ Hrsz. Tel.: 06 30 475-8311 E-mail: maczko.robert@eastlimit.hu Web: www.eastlimit.hu Dátum: 2015. november Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 7/1. oldal 1. Telephely főbb adatai: 1.1. Megnevezése: Vajszlói biogáz üzem 1.2. Sertéstelep címe: Vajszló, 140 hrsz 1.3. EOV koordináták: Y: 568 278 X: 580

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben