ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u Levélcím: 9002 Győr, Pf Telefon: Központi: 96/ , Ügyfélszolgálat: 96/ Fax: 96/ web: Ügyfélfogadás: Hétfő: Szerda: ,13-16 Péntek: óráig Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Telephely: Létesítmény: Iktatószám: /2014. Hiv. szám: - Előadó: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tárgy: Gönyű, Wuppermann Hungary Kft. tűzihorganyzó és acélszeletelő üzemének egységes környezethasználati engedélye H a t á r o z a t I. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a Wuppermann Hungary Kft. (1024 Budapest, Buday L. u. 12.; statisztikai azonosító jele: ) részére az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. (1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.) által készített egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció alapján a kérelemnek helyt adva a Gönyű, 097/2, 098/2. hrsz.-ú telephelyen létesítendő tűzihorganyzó és acélszeletelő üzem létesítésére és üzemeltetésére levegőtisztaság-védelmi engedélyt, valamint zajkibocsátási határértéket is magába foglaló egységes környezethasználati engedélyt ad az alábbiak szerint. 1.) A tevékenység adatai: Engedélyes neve: WUPPERMANN Hungary Kft. Székhely címe: 1024 Budapest, Buday László u. 12. Telephely címe: Gönyű, 097/2, 098/2 helyrajzi számú terület. EOV koordináták: x: y: Összterület: m 2 Tervezett tevékenység: fém felületkezelés, TEÁOR: 2561, NOSE-P kód: Kezelőkádak összes térfogata: 148 m 3 A kezelendő felület: 120 millió m 2 /év 2.) A tevékenység ismertetése: II. A Wuppermann Hungary Kft. fém felületkezelési tevékenységet végző tűzihorganyzó és acélszeletelő üzemet kíván működtetni a hozzákapcsolódó kiszolgáló tevékenységekkel és létesítményekkel. A kezelendő melegen hengerelt acéllemez tekercsek telephelyre való beszállítása közúton, vasúton vagy vízi úton történik, melyet a telephelyen belül 4 hajóállás és 1 vasúti iparvágány biztosít. A létesítmény több egymáshoz kapcsolódó csarnoktérből és ezekhez kapcsolódó kiszolgáló épületrészekből áll. A technológiai gyártósor (alapanyag beadagoló és előkészítő rendszertől az utókezelő rendszerig) az A jelű termelési csarnokban kerül elhelyezésre. A csarnok nyugati részén 666 m 2 alapterületen található a tűzihorganyzott lemez hűtésére szolgáló 48 méter magas hűtőtorony. G:\2014\HIRDETMENYEK\ doc 1

2 A gyártási folyamat befejező műveletéhez szükséges hosszirányú osztó (acélvágó és szeletelő) berendezések és a csomagoló berendezések, valamint a műhely helyiség az A csarnokhoz déli irányból közvetlenül kapcsolódó B jelű termelési csarnokban kerülnek elhelyezésre. Műszakilag kapcsolódó létesítmények: C jelű csarnok, ahol alapvetően konfekcionálási és csomagolási, készáru raktározási, valamint közúti és vasúti logisztikai feladatokat (kiszállítás) végeznek. D jelű csarnok, ahol készáru raktározási és logisztikai feladatokat végeznek. Kiegészítő tevékenységek: telephelyi szennyvízkezelés, karbantartás és irodai tevékenység. A felületkezelési tevékenység során a lecsévélt és végtelenített acélszalagok kémiai felületkezelése történik tűzihorganyzással. A bemerítő tűzihorganyzási eljárásnál az acélt folyamatosan átvezetik a megolvasztott fémfürdőn. Eközben ötvözési reakció zajlik le a két fém között, ami jó kötést hoz létre a bevonati és az alapfém között. A tevékenység az alábbi részfolyamatokból áll: Alapanyag beszállítás, tárolás Alapanyag beadagolás, előkészítés Pácolás (felület előkészítés) Vizes öblítés Szárítás, melegítés Szalaghevítés Tűzihorganyzás Hűtés Utókezelés és passziválás Kifutó szakasz Csomagolás A technológia fő berendezése a felületkezelő kád-rendszer, amely az előzőekben felsorolt műveletek szabályozott végrehajtására alkalmas. Az üzemben a következő kezelőkádak lesznek telepítve: Sósavas pácoló kádak: 3 db, 30 m 3 -kádtérfogattal (sorbakapcsolva). Sósavas pácoló kádak töltőtérfogata: 5 m 3 /kád. Bevonatképző (cink)kádak: 2 db 29 m 3 /kádtérfogat (mindkét kád vízszintesen mozgatható kivitelű és egyszerre csak egy kád van a technológiai folyamatba kapcsolva). Bevonatképző anyagok: cink, cink-magnézium ötvözet. A pácolt, illetve a pácolt és tűzihorganyzott acélszalagok további felületkezelésen is áteshetnek (passziválás, olajozás, fólia bevonattal való ellátás). A tervezett üzem késztermék (felületkezelt acél) előállító kapacitása 750 ezer tonna/év. Az üzemben 3 műszakos (8 óra/műszak) munkavégzés fog folyni. A telephelyen 138 férőhelyes személyautó parkoló létesítését tervezik. III. A hatóság az ügyfél részére engedélyezi a telephelyén lévő alábbi légszennyező pontforrásainak üzemeltetését. A pontforrások jelét, nevét, a kibocsátott anyagok felsorolását és a kibocsátási határértékeket az alábbi táblázat foglalja magába: Pontforrás jele Pontforrás megnevezése Kibocsátott légszennyező anyagok Határértékek [mg/nm 3 ] P1 Sósavas pácoló gázmosó kürtő sósav 20 2

3 P2 Gőzfejlesztő kazán kéménye szén-monoxid, nitrogénoxidok, kén-oxidok, szilárd anyag, szén-dioxid CO:500, NO 2 : 500 P3 Revetörő elszívó kürtő szilárd anyag 10 P4 Pácolói görgős egység sósav 20 elszívó kürtője P5 Gázkazán kürtője szén-monoxid, nitrogénoxidok, kén-oxidok, szilárd anyag, szén-dioxid P6 Szárítóegység kazánkürtője szén-monoxid, nitrogénoxidok, kén-oxidok, szilárd anyag, szén-dioxid CO:100, NO 2 :350 SO 2 :35, szilárd anyag:5 CO:100, NO 2 :350 SO 2 :35, szilárd anyag:5 IV. A hatóság a lentebb meghatározott hatásterületre vonatkozóan az alábbi zajkibocsátási határértékeket állapítja meg: A zajforrás hatásterületén lévő Ingatlan helyrajzi száma Közterület elnevezése Település/ utca/ házszám Építmény jegyzék (2000.) szerinti besorolása 0697/15 Győr, külterület, üdülőházas terület - Jelenleg beépítetlen 0697/16 Győr, külterület, üdülőházas terület - Jelenleg beépítetlen 0697/17 Győr, külterület, üdülőházas terület - Jelenleg beépítetlen 0697/13 Győr, külterület, üdülőházas terület /26 Győr, külterület, üdülőházas terület /27 Győr, külterület, üdülőházas terület /2 Győr, külterület, üdülőházas terület /19 Győr, külterület, üdülőházas terület - Jelenleg beépítetlen 0697/20 Győr, külterület, üdülőházas terület - Jelenleg beépítetlen 0696 Győr, külterület, üdülőházas terület - Jelenleg beépítetlen 1697/28 Győr, külterület, üdülőházas terület - Jelenleg beépítetlen 0695 Győr, külterület, üdülőházas terület üdülőterületen található épületek védett homlokzatai előtt 2 méterre, valamint a be nem épített üdülőterületi ingatlanokon L KH nappal (6-22 óráig) = 45 db L KH éjjel (22-6 óráig) = 35 db. A terület érvényes rendezési terv szerinti besorolása: Üh üdülőházas beépítésű üdülőterület. V. A tevékenység végzése során az alábbi, az elérhető legjobb technika alapján meghatározott követelményeket kell teljesíteni: 1.) Levegőtisztaság-védelmi előírások: 1.1. A légszennyező pontforrások alapbejelentését a létesítést követő 30 napon belül be kell nyújtani a felügyelőséghez A létesítmény üzemelése során folyamatosan gondoskodni kell a légszennyezési kibocsátási határértékek betartásáról A technológiákhoz tartozó légtechnikai- és leválasztó berendezéseket üzemeltetni kell, meghibásodás esetén a tevékenységet a hiba kijavításáig fel kell függeszteni. 3

4 1.4. A leválasztó berendezések karbantartásáról és a biztonsági berendezések ellenőrzéséről folyamatosan gondoskodni kell A légszennyező források üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóban rögzíteni kell a termelési adatokat, üzemidőt, üzemzavarokat, karbantartások, szűrőcserék elvégzésének idejét és módját A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást valamennyi, a határérték megállapításban szereplő-, valamint a termikus eljárások esetében a 999 kódjelű CO 2 -ra, mint üvegházhatású gázra vonatkozóan kell megtenni Az üzemeltető az engedélyben rögzített adatokban bekövetkezett változást annak bekövetkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül köteles a felügyelőségnek LAL alapbejelentő lapon bejelenteni, és kérni az engedély felülvizsgálatát A levegőtisztaság-védelmi éves jelentést ( Légszennyezés Mértéke ) minden év március 31-ig kell benyújtani a hatósághoz. Az éves jelentést a mérési eredmények figyelembevételével kell elkészíteni A pontforrások emisszió mérését az üzembehelyezést követő 60 napon belül el kell végeztetni, majd ezt követően a kibocsátási határértékek teljesülését 5 évente méréssel kell igazolni A kizárólag földgázzal üzemelő 50 MW névleges teljesítmény alatti tüzelőberendezéseknél kén-dioxid és szilárdanyag mérést nem kell végezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását nem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható A tervezett mérés időpontjáról legalább 15 nappal korábban írásban értesíteni kell a felügyelőséget és a mérési jegyzőkönyvet a felügyelőség részére a mérést követő 60 napon belül meg kell küldeni A kibocsátások mérése során szabványos vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszert kell alkalmazni A pontforrások kibocsátásának mérését kizárólag akkreditált, a Levegőtisztaság-védelmi Referenciaközpont által szervezett körmérésen, évente legalább egy alkalommal résztvevő szervezet végezheti. A mérőszervezetnek a mérések előtt el kell végeznie az ellenőrző kalibrálást A rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkezésekor azonnal be kell jelenteni, a berendezéseket le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról. A légszennyezésre vonatkozó adatokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. 2.) Hulladékgazdálkodási előírások: 2.1. Az építés során hulladékok képződnek, melyet környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezeléséről feljogosított hulladékkezelő szervezetnek való átadással gondoskodni kell A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 10. (1) bek. alapján az építési tevékenység befejezését követően az építtető köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékokról az 1. számú melléklet szerinti csoportosításban az építési hulladék nyilvántartó lapot, és azt a használatbavételi eljárásig be kell küldeni a környezetvédelmi hatósághoz A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, további kezelésére vonatkozóan a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) és a hatályos végrehajtási rendeleteinek előírásait kell betartani. A hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható elkülönítetten kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos A hulladékok nyilvántartását a vonatkozó jogszabályban előírt kódokkal kell vezetni. A hulladékokat a keletkezés tevékenység szerinti főcsoportba, illetve alcsoportokba kell sorolni a veszélyességi jellemzők vizsgálata alapján Az engedélyes mint hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti Az engedélyesnek mint hulladéktermelőnek a veszélyes hulladékot a nemzetközi egyezményekkel és a közösségi joggal összhangban, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gyűjteni, csomagolni, címkézni és bizonylatokkal ellátni a hulladék gyűjtése, szállítása, valamint tárolása során Tilos a veszélyes hulladékot a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani Az engedélyesnek, ha a hulladékot másnak átadja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. 4

5 2.9. A technológiából keletkező újrahasznosítható hulladékokat csak olyan hulladékkezelőknek adhatják át, melyek az adott hulladékok hasznosítására, kezelésére a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkeznek. Ha az engedélyes a hulladékot a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek elvégzése céljából hulladékkezelőhöz szállítja, akkor ez jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a teljes hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet elvégzésének felelőssége alól nem mentesíti A hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget az alapjellemzésnek többek között ki kell terjednie annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell Az engedélyesnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást kell vezetnie Az engedélyesnek a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a környezetvédelmi hatóságnak adatot kell szolgáltatnia, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére kell bocsátania Ha a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet mellékterméket állít elő vagy tevékenysége során melléktermék képződik, és az előállított vagy képződött anyagot, tárgyat melléktermékként, illetve termékként használja fel, tárolja vagy forgalmazza, a gazdálkodó szervezet a melléktermék Ht. 8. szerinti feltételeknek való megfeleléséről a melléktermék képződését vagy előállítását követő 30 napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot Az a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, amely mellékterméket állít elő vagy tevékenysége során melléktermék képződik, és az előállított vagy képződött anyagot, tárgyat melléktermékként használja fel, tárolja vagy forgalmazza, a melléktermékről a 64. (4) bekezdésében meghatározott tartalommal nyilvántartást vezet Amennyiben a melléktermékké nyilvánítás feltételei nem teljesülnek, akkor a keletkezett anyagot hulladéknak kell tekinteni és megfelelő további kezeléséről a fenti hulladékra vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodni kell Az engedélyes az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást köteles a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül bejelenteni A porleválasztók szűrőinek eldugulásakor a berendezést le kell állítani, és a szűrőt vagy szűrőbetétet ki kell cserélni, azt hulladékként kell kezelni A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges környezetszennyezést a kárelhárítás egyidejű megkezdésével az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni A tevékenység felhagyása során a telephelyen lévő összes hulladékot át kell adni hulladékkezelésére engedéllyel rendelkező kezelőnek. 3.) Zaj- és rezgésvédelmi előírások: 3.1. A létesítmény üzemelése során az alábbi folyamatosan gondoskodni kell a IV. fejezetben megállapított zajkibocsátási határértékek megtartásáról Az engedély szerinti tevékenység megkezdését követő 60 napon belül a létesítmény tényleges környezeti zajkibocsátását, valamint zajvédelmi hatásterületét mérés útján meg kell határozni, és mérési jegyzőkönyv formájában a Felügyelőségre be kell nyújtani A zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Felügyelőségnek. 4.) Táj- és természetvédelmi előírások: 5

6 4.1. Létesítéskor a beruházási terület faállománnyal borított részén költő madárfauna védelme érdekében a fakitermelést és cserjeirtást a madarak fészkelési- és fiókanevelési időszakán kívül, azaz szeptember március 15. közötti időszakban lehet elvégezni A tevékenység felhagyása után a területet helyre kell állítani Növénytelepítésre tilos invazív növényfajok szaporítóképleteit alkalmazni. Az eljárásban részt vett szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták: VI. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve GYR/047/ /2014. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta: A Wuppermann Hungary Kft. (1024 Budapest, Buday L. 12.) a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő területén (Gönyű, hrsz, 098/2, 097/2) kialakítandó tűzihorganyzó és acélszeletelő üzemének egységes környezethasználati engedélyezési eljárása során a környezethasználati engedély kiadásához közegészségügyi szakhatósági szempontból feltétel nélkül hozzájárulok. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Állásfoglalásom ellen jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen jogorvoslat keretében támadható meg. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /2014/VH. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta: Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád út ) /2014. számú megkeresése alapján a Wuppermann Hungary Kft. (1024 Budapest, Buday L. u. 12.) kérelmére, a Gönyű 098/2 és 097/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó egységes környezethasználati engedély kiadására irányuló vizsgálati eljárásban, vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból az alábbi feltételekkel járulok hozzá: 1. A Wuppermann Hungary Kft. Gönyű 098/2 és 097/2 hrsz-ú telephelyéről a közcsatornába kibocsátott szennyvizek minőségének az alábbi küszöbértékeknek kell megfelelnie: A kibocsátásra vonatkozó területi határértékek: ph 6,5-10,0 KOI k 1000 mg/l BOI mg/l Összes szervetlen nitrogén ön ásv 120 mg/l Összes nitrogén ön 150 mg/l Ammónia-ammónium-nitrogén 100 mg/l 10 ülepedő anyag 150 mg/l Összes foszfor 20 mg/l Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50 mg/l Összes só 2500 mg/l Fluoridok 50 mg/l Összes vas 20 mg/l Szulfát 400 mg/l Hőmérséklet 40 C Összes cink 2 mg/l A kibocsátásra vonatkozó technológiai határértékek más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: Összes cink 2 mg/l 2. A Wuppermann Hungary Kft. Gönyű 098/2 és 097/2 hrsz.-ú telephelyéről az ÉDUVIZIG üzemeltetésében lévő csapadékvíz csatorna rendszeren keresztül a kialakított szűrő-szikkasztó rendszerbe kerülő csapadékvizekben lévő szennyező anyagok koncentrációja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti felszín alatti vizekre vonatkozó B szennyezettségi határértékeket nem haladhatják meg. 3. A közcsatornába kibocsátott határértékes szennyvizek szennyezettségét az előírt kibocsátási határértékekre a Kft.-nek önellenőrzés keretében, jóváhagyott önellenőrzési terv alapján, a 6

7 vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével rendszeresen vizsgálnia kell, és a vizsgálati eredményekről a hatóságunk számára adatokat kell szolgáltatnia. 4. Önellenőrzési tervet kell készíteni az egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedéséről számított 60 napon belül, melyet Hatóságunk részére meg kell küldeni. 5. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a csöpögés, szivárgás- és szennyezésmentes tárolásáról. 6. Amennyiben a tervezett tevékenység végzéséhez vízvédelmi szempontból monitoring kutak megvalósítása és üzemeltetése kerül előírásra, abban az esetben vízjogi engedélyes tervdokumentáció benyújtásával a létesítéshez vízjogi létesítési engedélyt, az üzemeltetéshez vízjogi üzemeltetési engedélyt kell megkérni hatóságunktól. A vízjogi létesítési engedélykérelmet az egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedését követő 90 napon belül kell az engedélyező vízügyi hatóságnak benyújtani. A vízimunkák elvégzése, illetve vízilétesítmények (monitoring kutak, vízkezelési technológia, technológiai szennyvízelőkezelési technológia, nem ÉME engedélyes vagy CE minősítésű olajfogó berendezés, valamint a telephelyi csapadékvízgyűjtő hálózat, a telephely épületeinek tetőfelületeiről összegyűjtött csapadékvizek és a másodlagos, nem szennyeződött hűtővizek szikkasztása) megépítése és rendeltetésszerű üzemeltetése a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv. 28. (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. és 5. -a alapján vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozik. A vízjogi engedélyes tervdokumentáció tartalmi és formai követelményeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet tartalmazza. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg. Győr Megyei Jogú Város Jegyzője /2014. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta: Wuppermann Hungary Kft. (1024 Budapest, Buday László u. 12.) Gönyű, 098/2 és 097/2 hrsz. alatti telephelyén (Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő területén belül) tervezett tűzihorganyzó és acélszeletelő üzemének egységes környezethasználati engedélye ügyében folytatott eljáráshoz a helyi környezet- és természetvédelmi követelmények tekintetében kikötés nélkül hozzájárulok. Eljárási költség nem merült fel. Állásfoglalásom ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az ügy érdemében hozott határozat elleni fellebbezésben támadható meg. Gönyű Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője /2014. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta: Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság /2014. iktatószámú, a Gönyű, Wuppermann Hungary Kft. tűzihorganyzó és acélszeletelő üzemének egységes környezethasználati engedélye tárgyában érkezett megkeresésére az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom: A helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően az előterjesztett dokumentációval kapcsolatban észrevételem nincs, az abban foglaltakkal egyetértek. A jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a szakhatósági állásfoglalás az eljárást lezáró döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1/1331-2/2014. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta: Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u ) november 26-án beérkezett megkeresése alapján, a Gönyű, Wuppermann Hungary Kft. tűzihorganyzó és acélszeletelő üzemének egységes környezethasználati engedélye tárgyú ügyben a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom: A tervezett tevékenységhez szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi feltételekkel adom meg: Az építmények és használatuk külön-külön és együttesen sem eredményezhetnek a jogszabályokban és más hatósági előírásokban megállapított terhelési határértékeket meghaladó mértékű káros hatást a környezetűkre. A káros környezeti hatás értékét a területen már meglévő háttér értékekkel együtt kell figyelembe venni. A terhelési határértékek zaj- és rezgésvédelem, tájvédelem, radioaktivitás, a levegő tisztaságának védelme és a vízminőség tekintetében az építési engedély megkérésekor hatályos jogszabályok alapján kell meghatározni, illetve megkérni. A környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységekre előzetes, esetenként részletes hatásvizsgálatot kell készíteni a vonatkozó jogszabályok szerint. Az élővizeket terhelő szennyező üzemi vízkibocsátásoknál a technológiai fegyelem és a határértékek betartása érdekében szükség esetén a vizeket kezelni, tisztítani kell. A felszíni vízbe 7

8 csapadékvíz/tisztított szennyvíz csak akkor vezethető, ha a vonatkozó rendeletek előírásai lehetővé teszik, és annak határértékei be vannak tartva. Vízfolyásba csak a környezetvédelmi hatóság által határozatban megadott határértéket nem meghaladó vizek vezethetők. Ez vonatkozik a hővel szennyezett bevezetésekre is. A meglévő és távlati vízbázisok védelmét biztosítani kell. A közigazgatási terület felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny. Az intézkedési szennyezési határérték Ci=C2. A légszennyező forrásokra a határértékeket az alapbejelentés után a Környezetvédelmi Felügyelőség határozatban adja meg. Légszennyező tevékenység esetén be kell tartani a vonatkozó rendelet előírásait a levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok szerint, illetve nem lépheti túl a rendeltekben előírt határértékeket. A létesítmény részére a betartandó határértékeket az I. fokú környezetvédelmi hatóság a létesítés során írja elő. Lakó-, valamint az oktatási, egészségügyi intézmények zajvédelmi szempontból védett területnek minősülnek. A közigazgatási területen csak olyan tevékenységek folytathatnak, amelyek során szennyező és környezetet veszélyeztető anyagok nem kerülnek a talajba. A telepítés és üzemelés során törekedni kell a környezeti hatások minimalizálására és kompenzálására. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az érdemi döntésre jogosult hatóság határozata, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. VII. Az egységes környezethasználati engedély január 31-ig hatályos. A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély ötévenkénti felülvizsgálata érdekében elrendeli a tevékenység teljes körű felülvizsgálatát úgy, hogy az arról készített dokumentációt az engedélyesnek október 1-ig be kell nyújtani. VIII. A Wuppermann Hungary Kft. (1024 Budapest, Buday L. u. 12.) a kérelem elbírálásáért járó Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. IX. Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. X. A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó fellebbezés terjesztető elő. A fellebbezés Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség előirányzat felhasználási keretszámla MÁK számú számla javára fizetendő. Az eljárásba bevont szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásai jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatóak meg. I n d o k o l á s A Wuppermann Hungary Kft. (1024 Budapest, Buday L. u. 12., továbbiakban ügyfél) meghatalmazásából eljáró IMSYS Kft. (1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.) egységes környezethasználati engedélykérelmet nyújtott be a Wuppermann Hungary Kft. által a Gönyű, 098/2, 097/2. helyrajzi számú ingatlan területén létesíteni és működtetni tervezett fémfelület kezelő üzem tárgyában. Tárgyi beruházás a Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű. 8

9 A kérelem benyújtásával egyidejűleg az ügyfél megfizette a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (3) bekezdése, valamint III. sz. mellékletének 2.2. pontja alapján meghatározott, Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat. A benyújtott dokumentáció megfelelt a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) előírásainak. A hatóság az eljárás megindulásáról értesítette a társadalmi szervezeteket, valamint a R a alapján hirdetményt tett közzé, melyre észrevétel nem érkezett. Az eljárás során a hatóság a következőket állapította meg: A Wuppermann Hungary Kft. a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő területén (hrsz: 098/2, 097/2) kialakítandó m 2 összterületű telephelyen fém felületkezelési tevékenységet végző tűzihorganyzó és acélszeletelő üzemet kíván működtetni, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló tevékenységekkel és létesítményekkel. A tevékenység során évente kezelni tervezett fémfelület nagysága 120 km 2. A technológiai kezelőkádak össztérfogata 148 m 3. Előállított késztermék (felületkezelt acéllemez) maximális mennyisége: 750 ezer tonna/év. A tervezett tevékenység a R. 2. számú mellékletének 2.6. pontjának (fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények elektrolitikus vagy kémia folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m 3 -t) hatálya alá tartozik. Mivel a tevékenység a R. 3. sz. mellékletének 65. pontja (fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem, 20 ezer m 2 /év felület kezelésétől, illetve ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m 3 -t) hatálya alá tartozik, az ügyfél előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a hatósághoz, mely /2014. sz. határozatában előírta, hogy a tevékenység megkezdéséhez és folytatásához jogerős egységes környezethasználati engedély szükséges. A dokumentációt készítő IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. valamennyi szakterületre igazolta a készítők szakértők jogosultságát. Területi elhelyezkedés: A létesítményt a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő területén tervezik megvalósítani. A telephelytől nyugati irányban logisztikai bázis, déli irányban iparterületek (ipari vasútvonal, ipari park), keleti irányban hasonló adottságú területek, illetve kissé távolabb egy gázerőmű helyezkedik el. Az érintett ingatlanok közül a Gönyű 097/2 (Mosoni-Duna) része az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelettel létesített HUFH30004 kódszámú, Szigetköz nevű különleges madárvédelmi,- illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet értelmében, valamint részei az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvénnyel létesített Országos Ökológiai Hálózat magterület övezetének is. Az alkalmazott technológia és jellemző adatai: A lézerhegesztéssel végtelenített acélszalag revetörés után kerül sósavas pácolásra. A folyamat az acélszalag felületén lévő oxidréteg eltávolítására szolgál. A pácolást három sorba kapcsolt, egyenként 30 m 3 keringetett térfogatú pácolókádban végzik, melyekben 5-5 m 3 pácoldatot fecskendeznek be fúvókákon keresztül. Ezt követi a vizes öblítés, melyet 5 lépcsős kaszkádüzemű öblítőben vízbepermetezéssel végeznek. Szárítás után a szalag a szalaghevítőbe kerül, ahol gőzfűtésű hőcserélőkben felmelegített levegővel végzik a felmelegítést. Ha csak a szalag pácolása a cél (horganybevonat-képzés nélkül), akkor a szalagot bypass - berendezésen át vezetik úgy, hogy a teljes horganyzó szakaszt kikerüli. A bevonatképzéshez szükséges hőfokot szalaghevítés során indukciós kemencén történő átvezetéssel érik el ( C). A kemencében inert atmoszféra (hidrogén-nitrogén elegy) van. A szalag innen kerül a cinkfürdőbe. A tűzihorganyzásra 2 db egyenként 29 m 3 -es olvasztókád szolgál, de egyszerre mindig csak az egyik olvasztókád van termelési helyzetben. A speciális tűzálló anyaggal bélelt olvasztókádakban cink (horgany) vagy cink-magnézium ötvözet olvadék van a mindenkori igények függvényében. Az olvadék megfelelő hőmérsékletének biztosítása céljából az olvasztókádat indukciós módon melegítik. 9

10 Az előmelegített szalagot a C-os cinkfürdőben lévő görgők segítségével elterelve függőlegesen felfelé vezetik. A cinkfürdő felett lehúzó fúvókák vannak felszerelve, amelyek sűrített levegő vagy nitrogén segítségével szabályozzák a cinkréteg vastagságát. A cinkfürdőt követően függőleges levegőhűtéses szalaghűtő szakaszon kerül sor a felhordott cink megszilárdulására. A hűtőtorony felső részében található a vizes szalaghűtő egység, amelyben a szalagot ionmentes víz befecskendezése és az azt követő merítés révén a szükséges véghőmérsékletre (kb. 50 C-ra) hűtik. Vízhűtést követően, nyújtvaegyengetés után, a szalagot passziváló szerrel vagy tapadásfokozó szerrel látják el. Szárítás után a szalagot indukciós úton ismét felmelegítik, majd fóliát visznek fel a felületére és vízhűtéssel lehűtik. A kifutó szakaszon a végtelenített szalag szakaszolása, vágása, valamint olajozása történik (utólagos felületkezelés; ideiglenes felületi korrózióvédelem). Felcsévélés után az acéltekercseket csomagolják (acélszalagos összekötés). Környezeti igénybevételek: 1.) Levegőtisztaság-védelmi szempontból: A tervezett beruházás a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet szerint Gönyű település, a 10. Az ország többi területe légszennyezettségi zónába tartozik. Létesítés: Az építés során a környezeti levegő porterhelése és a munkagépek, szállítójárművek kipufogógáz kibocsátása várható. A munkagépek által kibocsátott légszennyezők, illetve a munkaterületről származó por hatása várhatóan csak a munkaterületen és annak közvetlen környezetében, valamint a szállítási útvonalon jelentkezik. A kivitelezés során végzett munkák időszakosak, ezért a környezeti levegőre gyakorolt hatások is időlegesek, a terület immissziós állapotában jelentős változás nem várható. Üzemelés: A telephelyen 6 db légszennyező pontforrás létesítését tervezik, melyeken a felületkezelés során keletkező anyagokat, illetve a technológiai hő előállítása során keletkező anyagokat vezetik ki. A pontforrások jelét, nevét, a kibocsátott anyagok felsorolását és a kibocsátási határértékeket a rendelkező rész III. fejezete tartalmazza. A hatóság a P1, P3 és P4 pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagokra vonatkozóan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. számú melléklet pontja alapján a tűzihorganyzáshoz kapcsolódó eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékeket adott meg. A határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kpa nyomású, száraz véggázra vonatkoznak (vonatkoztatási oxigéntartalomra átszámítás nélkül). A P5 és P6 pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagokra vonatkozóan a 140 kw-nál nagyobb, de 50 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete szerinti technológiai kibocsátási határértékeket adott meg. A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kpa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A P2 pontforráson kibocsátott anyagokra a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklete alapján általános technológiai kibocsátási határértékek kerültek megadásra. A kibocsátási határérték a P2 pontforráson kibocsátott anyagoknál a száraz véggáz 5 tf%-os O 2 tartalmára, 273 K homérsékletre és 101,3 kpa nyomásra vonatkozik. Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határérték esetében ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m 3 -ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni. Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egyidejűleg történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, 10

11 egyidejűleg történő kibocsátása esetén a saját osztályra vonatkozó határértéket önmagában is meg kell tartani. Azokon a technológiai pontokon, ahol savgőz képződéssel kell számolni, az elszívott levegőt töltetes mosón (töltött oszlopos abszorber) vezetik keresztül. A reveelszívás során a revét a berendezés belépő szakaszának különböző pontjain (lecsévélő, mélyhajlító görgő, előegyengető gép, 1. számú S-görgőkészlet, revetörő és pácoló közötti támasztó görgők) és a revetörőnél szívják el. A gépsorról elszívott revét használtlevegő-vezetékeken keresztül a szűrőegységhez (tömlőszűrő, poliészteres tűzött nemez szűrőanyaggal) juttatják el, amelyben a használtlevegőt megtisztítják. A technológiák üzemeltetése során határérték feletti légszennyező anyag kibocsátás nem várható. A technológiai tevékenység során képződő légszennyező anyagok légköri transzmissziójának, terjedésének modellezését az MSZ szabványsorozat szerinti szabályozásnak megfelelő Gauss-féle diszperziós modellt alkalmazó szimuláló programmal határozták meg. A 306/2010. (XII. 23.) VM rendelet pontjában szereplő kritériumok alapján definiált hatásterület nem határolható le. A hatásterületen a levegőtisztaság-védelmi előírások teljesülnek. A telephelyen belül az anyagmozgatás elektromos gépek (daru, targoncák) segítségével történik, így légszennyező anyag kibocsátás ezen tevékenységből nem várható. Az alap- és segédanyagok beszállítása és a késztermék kiszállítása esetében közúti, vízi és vasúti szállítás egyaránt tervezett, a kiszállítás zömében közúton és vasúttal történik. Becslések szerint naponta 85 kamion, 2 hajó és 4 vasúti szerelvény végzi a ki- és beszállítási tevékenységet. A legjelentősebb levegőt terhelő környezeti hatása a közúti szállításnak lesz. A megközelítési útvonalként a közúti szállítójárművek az 1. sz. elsőrendű főutat veszik majd igénybe. Az M1. autópálya irányából, illetve irányába a javasolt megközelítési útvonal: M1. autópálya - M19. autóút - 1. sz. elsőrendű főút - telephely. A szállítási tevékenység során a szállító járművek által kibocsátott kipufogógáz és por terheli a környezetet. A gépjárművek légszennyező anyag kibocsátása miatt a szállítási útvonalakon kialakuló vonalszerű légszennyezés az érintett közlekedési utak jelenlegi járműfogalmához képest jelentős mértékben nem növekszik. A szállítási eredetű levegőterhelést illetően a telephely megközelítési útvonalainak közvetlen természeti és települési környezete tekinthetők. Felhagyás: A felhagyás során a bontási műveleteket végző munkagépek üzemeltetésekor levegőbe kerülő légszennyező anyagok hatásterülete a telephelyen belül határolható le. A szállítási tevékenységhez kapcsolódó levegőterhelés hatásterülete az érintett útvonalak közvetlen környezete. Havária: Rendkívüli légszennyezés esetleges tűzesemény során, illetve a leválasztó berendezések meghibásodása esetén fordulhat elő, melyekkel kapcsolatosan a hatóság előírást tett. A légszennyező pontforrások működtetésével kapcsolatos előírások a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban K r.) 22. -án alapulnak. A mérések gyakoriságát a hatóság a 6/2011. (I. 14.) VM. rendelet (továbbiakban VM. rendelet) 15. (1) a) pontjának, valamint 14. számú mellékletének megfelelően állapította meg. A légszennyező anyagok általános és eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékét a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. és 7. sz. melléklete szerint és a 140 kw-nál nagyobb, de 50 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete szerint kerültek megállapításra. Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározása a K r. 31. (1), (2), (4) bekezdései alapján történt. A mérést kizárólag a VM rendelet 8. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti. A levegőtisztaság-védelmi éves jelentést K r. 7. sz. melléklete szerint kell teljesíteni. Az üzemnapló vezetéséről a VM r. 18. (1) bekezdése rendelkezik. 2.) Hulladékgazdálkodási szempontból: 11

12 Létesítés: A tervezett beruházás már közlekedési infrastruktúrával (út, vasút, függőleges partfal) ellátott és tereprendezett (115,0 mbf-re feltöltött) területen valósul meg. A területen korábbi tevékenységből vagy infrastruktúra fejlesztésből származó, elhagyott/lerakott hulladék nincs. Mivel a területen épület és bontásra váró burkolt felület nem található, így a kivitelezés során bontási hulladékkal nem kell számolni. A bejövő, feldolgozásra kerülő, valamint a már feldolgozott anyagok tárolása, a telephelyi belső közlekedés biztosítása, illetve a technológiai gépsorok elhelyezése miatt külső nyitott tárolóterület illetve fedett, zárt csarnoképület kialakítására van szükség. A telepítés során keletkező hulladékok a következő főbb csoportokba sorolhatók: a létesítés során kitermelt föld a telephelyet is magába foglaló 092/8 hrsz. ingatlanon marad; betonhulladék (azonosító kód: ): ~ 50 tonna; fém hulladékok ( ): ~ 5 tonna; fa hulladék (170201): ~ 10 tonna; kevert építési-bontási hulladék (170904): ~ 8 tonna; csomagolóanyag (műanyag, papír, fa) hulladékok (150101,150102, ): ~ 2 tonna; ásványi eredetű építőanyag hulladék ( ): ~ 30 tonna. E hulladékok veszélyes összetevőket is tartalmazhatnak. Építés ideje alatt a keletkező hulladékok megfelelő gyűjtése és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadása a Kivitelező feladata. Összességében elmondható, hogy a létesítési munkálatok időszakában várhatóan nagyobb mennyiségű építési hulladék képződése várható, de az előírások betartása mellett a környezet hulladék általi veszélyeztetése, szennyezése nem várható. Üzemelés: A felületkezelési technológia során az alábbi technológiai részfolyamatok járnak üzemszerű hulladékképződéssel: Felületkezelés előtti méretre-vágás: A lecsévélt kezelendő acélszalag előegyengető gépen való átvezetés után szalagvágó berendezésbe kerül, ahol forgattyús végvágó lengőolló segítségével vágják le a szalagkezdetet, az esetleges szalagsérülések eltávolítása céljából akár hosszabb szalagszakaszokat is. Az így előkészített szalagkezdet a hegesztőgépbe kerül, amelyben már elő van készítve az előző tekercs szalagvége. A befogott szalagvégeket kettősvágó olló egyszerre vágja, a két teljesen párhuzamos vágott él kialakítása érdekében. A hegesztés után egy szélezőolló távolítja el a szalag mindkét hosszirányú szélét. A hosszirányú osztóberendezéseknél a már felületkezelt szalag kerül méretre igazításra. Képződő hulladék: levágott acéllemez darab. Tűzihorganyzás: Tűzihorganyzás során a cinkfürdő felületén a cink ötvözet levegővel (O 2 ) való érintkezése révén az úgynevezett oxidbor keletkezik, melyet az olvadék felületéről el kell távolítani. Képződő hulladék: megszilárdult cink-oxid. Utókezelés (passziválás): A pácolt, illetve a pácolt és vagy tűzihorganyzott acélszalagok felületét passziválással is kezelik a korrózióállóság fokozása érdekében. A folyamat során a szalagot egy passziválószerrel feltöltött tartályon vezetik át. A passziválószer egy idő után a szalag felületén lévő és arról leváló anyagokkal telítődik, így cserélni szükséges. Képződő hulladék: cinktartalmú passziválószer. Utókezelés (fóliázás): A szalagot szintén utókezelésként a fóliázó berendezésben (trenchcoat-berendezés) műanyag (LDPE) fólia bevonattal látják el (utólagos felületkezelés). A fólia nem megfelelő mérete vagy minősége esetén fólia hulladék képződik. Képződő hulladék: selejt vagy maradék fólia. A felületkezelési technológiához kapcsoló alábbi kiegészítő tevékenységek járnak hulladékképződéssel: Telephelyi szennyvízkezelés: A szennyvízkezelő egy folyamatos üzemű berendezés, melynek része egy szűrőprés, amellyel a nedves iszapot (víztartalma kb tf%) száraziszappá (víztartalma kb tf%) sűrítik be. Képződő hulladék: szűrőiszap pogácsa. Késztermék és alkatrész raktározás: 12

13 A raktározás során az alkatrészek kicsomagolása, illetve a késztermék becsomagolása során csomagolási hulladékok keletkeznek. Képződő hulladék: fa, papír, műanyag csomagolási hulladék. Karbantartás: A telephelyen szükséges napi karbantartásokat a Wuppermann Hungary Kft. végzi. A nagyobb, tervezett karbantartások elvégzésére szakcéggel kötnek szerződést. Az ezek során keletkező hulladékok megfelelő gyűjtéséről és további kezeléséről a szakcég gondolkodik. Képződő hulladék: fáradtolaj, olajos papír. Irodai tevékenység: A gyártási tevékenységhez kapcsolódó irodai tevékenységből szintén keletkeznek hulladékok. Képződő hulladék: papír, elektromos és elektronikai hulladék, kommunális hulladék. Időszakosan hulladékképződést eredményező tevékenységek: A technológiában több ponton alkalmaznak szűrőbetéttel, mosótöltettel rendelkező leválasztó berendezéseket. Ezen berendezések normál üzeme esetében az alkalmazott betét vagy anyag cseréje több év használat után válik szükségessé, ezért állandó hulladékképződésre nem kell számítani. Reveleválasztás: A reveelszívás koncepciója szerint a revét a berendezés belépő szakaszának különféle pontjain (lecsévélő, mélyhajlító görgő, előegyengető gép, 1. számú S-görgőkészlet, revetörő és pácoló közötti támasztó görgők) és a revetörőnél szívják el. A gépsorról elszívott revét használtlevegő-vezetékeken keresztül a szűrőegységhez juttatják el, amelyben a használtlevegőt megtisztítják. A megtisztított használtlevegőt majd pontforráson keresztül vezetik ki. Képződő hulladék: Poliészteres tűzött nemez szűrő. A szűrőanyag csere során képződő hulladék mennyisége: 220 kg. Gázmosás: A sósav gőzök eltávolítására, leválasztására PP töltőtesttel ellátott vizes gázmosó szolgál. Képződő hulladék: PP mosótöltet. A gázmosóban lévő PP töltőtest térfogata 4 m 3, mely 45 kg/m 3 sűrűséggel számolva összesen 180 kg. Utánhengerelés: Az utánhengerlőhöz kapcsolódó elszívónál két szűrőegység (előszűrő-alumínium, főszűrő -acél + poliészter) is található, melyek tömege összesen 80 kg. Képződő hulladék: alumínium és acél + poliészter szűrőbetét, Szennyvíziszap szűrés: A szennyvíziszap préseléséhez keretes szűrőprést fognak alkalmazni, a szűrőprés kendő anyaga polipropilén. Egy kendő tömege 0,2 kg. A présben alkalmazandó szűrőkendők mennyisége nem ismert, de cseréjük várhatóan nem lesz gyakori, így gyakori hulladékképződéssel sem kell számolni. A hulladékká vált szűrőanyagok a (abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a tol) azonosító kódba sorolhatók be. A keletkező hulladékok mennyisége és összetétele, gyűjtése Kommunális hulladékok Kommunális hulladék ( ) a telephelyen dolgozók napi tevékenységéből származik és mennyisége a dolgozói létszámtól függ. A becslések alapján évente várhatóan 53 tonna ilyen típusú hulladék keletkezik, melyet közszolgáltatás keretében terveznek elszállíttatni és kezeltetni. A telephelyen az A csarnok nyugati oldala mellett területen tervezik nyitott kommunális hulladéktároló hely kialakítását, ahol 4 db 7 m 3 -es konténer kerül telepítésre. Nem veszélyes hulladékok A telephelyen várhatóan nagyobb mennyiségben keletkező nem veszélyes hulladékokat a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti megnevezéssel az alábbi táblázat tartalmazza: Azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) Képződés helye Gyűjtőedényzet /tárolási hely Egyidőben gyűjthető hulladék mennyiség 13

14 Vasfém részek, esztergaforgács és por (acél hulladék) Cink hamu (cinkoxid) Hulladék műanyag (fólia) felület kezelés előtti és utáni méretre-vágás fémkonténer (6 db 25 m 3 -es, és 5 db 8 m 3 -es konténer) 190 m tűzihorganyzás raklap 35 tonna 6 utókezelés big-bag 2 m Iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a től Fa csomagolási hulladék (hulladék raklap) Papír és karton 100 telephelyi szennyvízkezelés 140 késztermék raktározás 2 irodai tevékenység fémkonténer 12 tonna fémkonténer 8 m 3 fémkonténer 8 m 3 A hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyeken történik, üzemi gyűjtőhely nem kerül kialakításra. Veszélyes hulladékok A telephelyen várhatóan nagyobb mennyiségben keletkező veszélyes hulladékokat a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti megnevezéssel az alábbi táblázat tartalmazza: Azonosító kód Megnevezés * Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék (Használt (cinktartalmú) passziváló szer) Mennyiség (tonna/év) Képződés helye Gyűjtőedényzet /tárolási hely 22 utókezelés IBC 4 m 3 Egyidőben gyűjthető hulladék mennyiség * veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat * és * * Ásványolaj alapú, illetve szintetikus, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj (fáradt olaj) Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és 1 4 karbantartás fémkonténer 1 m 3 3 karbantartás 200 literes hordó 200 liter Irodai tevékenység fémkonténer 1 m 3 14

15 elektronikus berendezések, amelyek különböznek a től és a tól A hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyeken történik, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely nem kerül kialakításra. Melléktermék gyártás A felületkezelt acéllemez előállítási folyamat során keletkezik olyan anyag is, amelyet a Wuppermann Hungary Kft. mellékterméknek tekint, és akként tervezi értékesíteni. A g/l vastartalmú használt sósav a pácolási folyamat során melléktermékként keletkezik. Képződő melléktermék éves mennyisége: m 3. A pácolási folyamatban felhasznált 18%-os sósav munkaoldat a pácolási folyamatban az acéllemez felületén lévő oxid-réteg feloldásával telítődik (vas-klorid képződik). A használt sav minőségét a pácolt lemezen lévő vas-oxid tartalom befolyásolhatja. A pácolási folyamatban a sósavoldat mindig a lehető legmagasabb vastartalommal használják, hogy a friss sav felhasználási mennyiségét minimálisra csökkentsék. A 1-es és 2-es savgyűjtő tartályban és a savkészítő tartályban a szabad sav és vaskoncentrációt on-line módszerekkel (Liquisonic) folyamatosan meghatározzák, laboratóriumtechnikai mérések segítségével pedig naponta 9-12 alkalommal (műszakonként 3 alkalommal) ellenőrzik. Az on-line mérések ellenőrzésére a használt sav gyűjtőtartályból megfelelő időben mintát vesznek és titrálással határozzák meg a vas tartalmat (közvetlenül a szállítójárműbe való átfejtés előtt). - Használt sav átlagos vastartalma: g/l - Használt sav átlagos szabadsav tartalma: 2-40 g/l. A Wuppermann Hungary Kft. ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert tervez bevezetni, melyben a telephelyi laborvizsgálatok is szabályozásra kerülnek. A technológiával szoros összefüggésben, de nem elsődleges céltermékként keletkező használt (telített) sósav a Ht. 8. -a alapján mellékterméknek tekinthető. A pácolási munkaoldat készítéséhez szükséges m 3 /év mennyiségű, 30-33%-os ipari sósavat a Kemira Oyj szolgáltatási szerződés keretében biztosítja a Wuppermann Hungary Kft. részére. A szolgáltatás alapvető eleme, hogy a pácolási folyamatban képződő m 3 /év mennyiségű, g/l vastartalmú savat, mely gyakorlatilag vas-klorid (FeCl 2 ) oldat, elszállítja és PIX-209 kereskedelmi néven vízkezelő vegyszerként hozza forgalomba. A benyújtott dokumentáció alapján megállapította a hatóság, hogy a melléktermék a Wuppermann Hungary Kft. által végzett tevékenységből keletkezik. Havária: Az ilyen jellegű események során elsősorban vegyi anyag kiömléses balesetekre kell felkészülni. A keletkező hulladékok a kárelhárítási tevékenységekből származnak. A keletkező hulladékok döntő többsége veszélyes hulladéknak minősül, kezelése és szállítása a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint történik. Az ilyen esetekben megteendő kárelhárítási tevékenységeket a kárelhárítási- és havária terv fogja tartalmazni. Felhagyás: A tevékenység beszüntetését követően a telephelyen található, értéket képviselő anyagok, termékek, illetve a hulladékok átadásáról, elszállíttatásáról gondoskodnak. A gépsorokat leszerelik, továbbadják. Az üresen maradt épületek hasznosításával kapcsolatos döntés függvényében intézkednek a további elvégzendő munkálatokról. A képződő hulladékok összetétele várhatóan megegyezik a beépített anyagok összetételével. A hulladékgazdálkodási előírások a következő jogszabályhelyeken alapulnak: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, a Ht. 12., 31., 56. (1), 58. (1), 63., 64., 65. (1), (3), (5), 15

16 (6) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól 1 szóló évi LIII. törvény 6., 50. (1), 82. (1) 1 bekezdése; a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. (4) a) és bd) pontja. A rendelkező rész V. fejezetének 2.2. alpontjában említett adatlap az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete. A hatóság felhívja az ügyfél figyelmét az alábbiakra: A Ht a ír elő feltételeket a melléktermékre és a hulladékstátusz megszűnésére. A Ht. 10. (3) és (4) bekezdése alapján a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelés igazolását jogszabályban meghatározott tanúsító szervezet végezheti. A hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert az arra feljogosított tanúsító szervezet negyedévente ellenőrzi. 3.) Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: Létesítés: Az ingatlanon történő felületkezelő tevékenység tárgyában benyújtott előzetes vizsgálati eljárás lezárult, miszerint a tevékenység során zajvédelmi szempontból nem várható jelentős környezeti hatás. Megállapítható, hogy a telepítés és az esetleges felhagyás során az építési munkáknál használatos hagyományos munkagépek, szállítójárművek zajkibocsátásával lehet számolni, mely hatás nem jelentős, átmeneti, az építés helyszínére korlátozódik. Az építési helyszínek külterületek. A legközelebbi zajtól védendő területeken az építés során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletének zajterhelési határértékei teljesülnek. Üzemelés: Az üzemelés során a telephelyen nagy mennyiségű acél pácolás, illetve tűzihorganyzás útján való felületkezelése, az alapanyagok és késztermék rakodása, csomagolása szállítása történik. A főbb zajforrások a technológiához kapcsolódó szellőztető berendezések, hűtőtornyok, valamint a telephelyen belüli rakodás és járműmozgás. A célállapotnak megfelelő üzemelés során a létesítmény zajkibocsátása a hatásterületen található zajtól védendő területeken a vonatkozó 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelel. A zajvédelmi hatásterület a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló mód. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés valamint a 6. (1) bekezdés alapján került lehatárolásra számítással. A területfelhasználási kategóriák Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata módosított 1/2006. (01. 25) sz. rendezési terve, Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (V. 18.) rendelettel módosított 3/2006. (III. 15.) sz. helyi építési szabályzata, valamint Gönyű község szabályozási tervének 6/2014. (IV. 10.) sz. rendelettel elfogadott módosítása szerint kerültek megállapításra. A dokumentáció szerint a létesítmény zajvédelmi hatásterülete az alábbi területeket érinti területfelhasználási kategóriák szerinti bontásban: 16

17 A szállítás, mint kapcsolódó tevékenység vízi úton, vasúton és közúton egyaránt történhet, a közúti szállítás során az érintett útvonalak mentén a forgalom növekedéséből eredő járulékos zajszint változás nem éri el a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. (1) szerinti 3 db-es mértéket. A tervezési terület közvetlenül kapcsolódik a Győr-Gönyű kikötőhöz, valamint a kikötőhöz kiépített vasútvonalhoz. Az üzemelés időszakára vonatkozóan az engedély rendelkező része előírásokat tartalmaz. Havária: A havária illetve kárelhárítás során előforduló eseményekre vonatkozóan a kárelhárítási terv tartalmaz előírásokat. Felhagyás: Az esetleges felhagyás során az építési zajnak megfelelő zajkibocsátásra lehet számítani, az épületállomány valószínűsíthetően megmarad, újrahasznosítása külön eljárás tárgyát képezi. A zaj- és rezgésvédelmi előírások a következő jogszabályokon alapulnak: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4.) Táj- és természetvédelmi szempontból: Létesítés: Az érintett ingatlanok közül a Gönyű 097/2 (Mosoni-Duna) része az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelettel létesített HUFH30004 kódszámú, Szigetköz nevű különleges madárvédelmi, illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében, valamint részei az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvénnyel létesített Országos Ökológiai Hálózat magterület övezetének is. 17

18 A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 43. (1) szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A rendelkező részben tett előírásokkal a létesítés védett természeti értéket és területet nem veszélyeztet, a telepítés helye iparterület, kikötő és földgáztüzelésű erőmű működik a tervezett gyár környezetében. A felépülő gyár már nem ront tovább az amúgy is degradált, ipari tájképen, így tájvédelmi szempontból sem emelünk kifogást. Üzemelés: Az üzemelés várhatóan nem okoz táj- és természetvédelmi problémákat, a tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért. Felhagyás: A felhagyás várhatóan nem okoz táj- és természetvédelmi problémákat, a tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit jelentősen, pozitívan befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért. A hatóság az eljárása során tanulmányozta az elérhető legjobb technika alkalmazását: A Vasfém feldolgozás Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével dokumentációban előírtak alapján a következőket állapította meg: A tervezett létesítményben a savgőz képződéssel járó helyeken (lefejtő helyek, tárolótartályok, pácolási folyamat, öblítővíz kezelés) elszívást alkalmaznak és az elszívott levegőt töltetes mosótornyokon keresztül vezetik a szabadba. A revetörőnél elszívott revét használtlevegő vezetékeken keresztül a szűrőegységhez (tömlőszűrő, poliészteres tűzött nemez szűrőanyaggal) juttatják el, amelyben a használtlevegőt megtisztítják. A szalaghevítő kemence és a cinkkádak fűtése indukciós módon történik, ezáltal nincs légszennyező anyag kibocsátás. A tartályok és pácoló kádak zártak, a tartályok kilégző csonkkal rendelkeznek, az elszívott levegő savtartalmát leválasztó berendezésben (töltetes abszorber) kötik meg. A cinkfürdő felett lehúzó fúvókák vannak felszerelve, amelyek sűrített levegő vagy nitrogén segítségével szabályozzák a cinkréteg vastagságát. A létesítmény a zajtól védendő területektől jelentős távolságban kerül elhelyezésre. A telephelyen zajkibocsátás szempontjából korszerű berendezéseket, gépeket, zajcsökkentési megoldásokat terveznek használni. A rendszeresen végrehajtott karbantartások a zajkibocsátás szinten tartását is fogják szolgálni. A cink-oxid hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcégnek lesz átadva, végső sorsa a hasznosítás. A pácolási folyamatban képződő vastartalmú használt sósav melléktermékként keletkezik. A szűrőprésben a nedves iszapot (víztartalma kb tf%) száraziszappá (víztartalma kb tf%) sűrítik, ezzel csökken a hulladék mennyisége. Az eljáró hatóság megkereste az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban hatáskörrel bíró szakhatóságokat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve GYR/047/ /2014. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következőket tartalmazza: Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a Wuppermann Hungary Kft. (1024 Budapest, Buday L. 12.) kérelme alapján az egységes környezethasználati engedélyezés ügyében, a hivatkozott számon megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése és 5. számú melléklete, valamint a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet alapján. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez megküldött dokumentáció alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Szakhatósági ügyintézési határidő: 15 nap, a tényleges ügyintézési idő: 5 nap. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (9) értelmében zártam ki a jogorvoslati lehetőséget és adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről. 18

19 Döntésem meghozatalánál az alábbi jogszabályi előírásokat vettem figyelembe: a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 2019/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. Hatóságom hatáskörét a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése és 5. számú melléklete, valamint a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése és 2. számú melléklete, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. (1) és 2. (3) bekezdése, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése állapítja meg. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /2014/VH. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolás a következőket tartalmazza: A Wuppermann Hungary Zrt. (1024 Budapest, Buday L. u. 12.) kérelmére indult, Gönyű, 098/2 és 097/2 hrsz.-ú ingatlanon tervezett tűzihorganyzó és acélszeletelő üzem egységes környezethasználati engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárásában az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád út ) mint engedélyező hatóság 16433/2014. számon november 26-án megkereste a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóságát mint elsőfokú vízügyi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A Hatóság a megküldött kérelmet, a tervdokumentációt a hatáskörébe tartozó vízügyi hatósági szempontból az adott eljárásban szakhatóságként eljárva, az ott meghatározott szakterületeket felülvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi: A tervben szereplő kialakítás a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet követelményeinek. A tevékenység a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból a tervezett kialakítások és az előírt feltételek betartása esetén nem gyakorol káros hatást. Fentiek alapján vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontokból jelentős környezeti hatások nem várhatók. A Wuppermann Hungary Kft. fő tevékenységként fémfelület kezeléssel (TEÁOR 256H08) foglalkozik. A felületkezelési tevékenység az alapanyag beszállítás, tárolás, alapanyag beadagolás, pácolás (felület előkészítés), vizes öblítés, szárítás, melegítés, szalaghevítés, tűzihorganyzás, hűtés, utókezelés és passziválás, kifutó szalag, valamint csomagolás részfolyamatokból áll össze. Az üzemeltetés során szociális, technológiai és tűzivíz felhasználással kell számolni. A telephely szociális vízigényét a Pannon-Víz Zrt. által üzemeltetett közműhálózatról fogják biztosítani. A szociális vízfelhasználás tervezett mennyisége 25 m 3 /d. A technológiai és tűzivíz igény folyamatos biztosítását a telephely ÉNY-i oldalán létesítendő 2 db mélyfúrású kútról kívánják megoldani úgy, hogy az egyik kút tartalékként funkcionál. A toronyépületig vezetik el a fúrt kúttól az iparivíz vezetéket, melynek mérete D 110 KPE (PE100, PN10). A technológiai éves vízkivétel tervezett mennyisége m 3. A m 3 mennyiség legnagyobb részéből ( m 3 /év) saját vízelőkészítő berendezéssel teljesen sótalanított vizet állítanak elő. A kivett vízmennyiség 70%-ából a felületkezelési technológiához szükséges sótalanított vizet állítanak elő a tervezett vízkezelő rendszerrel. A technológiában már fel nem használható öblítő és hűtővizek, valamint a sótalanított vizet előállító vízkezelő rendszerből kikerülő magas sótartalmú regenerátumok kezelésére szennyvízkezelési technológia (ülepítés, semlegesítés, flokkulálás, iszapvíztelenítés) berendezéseinek és műtárgyainak kialakítása tervezett. A jármű és alkatrészmosóban keletkező olajos szennyvizek előkezelésére olajfogó műtárgy beépítése tervezett. Az előkezelt szennyvizek a telephelyi kommunális szennyvízhálózatba kerülnek bevezetésre, majd a kommunális szennyvizekkel együtt jutnak a közcsatornába. A közcsatornára kibocsátott technológiai szennyvíz várható mennyisége m 3 /év. 19

20 A tevékenység során keletkező kommunális szennyvizeket kiépített telephelyi csatornákkal tervezik összegyűjteni, a meglévő szennyvízcsatorna rendszerére. Az összegyűjtött szennyvizek befogadója a közüzemi csatornahálózat regionális nyomóvezetéke, amelyen keresztül a Győr városi szennyvíztisztító telepre kerülnek a szennyvizek. A kommunális szennyvízhálózatba bevezetésre kerülő szennyvíz mennyisége összesen m 3 /év. A szennyvíz és a csapadékcsatorna hálózat tervei alapján a Mosoni-Dunába történő közvetlen bevezetés nem történik. A tetőfelületekre lehulló csapadékvizek, valamint a nem szennyezett, hűtőtornyokról elfolyó hűtővizek a telephelyen kiépítésre kerülő nem szennyeződő csapadékvízgyűjtő rendszerben kerülnek elvezetésre, majd a területen kialakításra kerülő kombinált gyűjtő-tározó-szikkasztó rendszerben elszikkasztásra. A tervezett megvalósítás és tevékenység a fentiekben megtett előírások betartásával vízgazdálkodási érdekeket nem sért. A tervezett fémfelület kezelési tevékenység az érintett térség felszíni- és felszín alatti vizeinek vízgazdálkodására várhatóan jelentős káros hatást nem gyakorol, környezeti hatásvizsgálat elvégzése vízgazdálkodási szempontból nem indokolt. A beruházással érintett terület kijelölt, üzemelő vízbázis védőterületét nem érinti. Az érintett területhez legközelebb eső felszíni vízfolyás az előtisztított és tetőfelületi tiszta csapadékvizeket befogadó Zsombékosi árok, amelynek a befogadója a Duna. A vízminőségvédelmi szempontból indokolt monitoring rendszer, a sótalanított vizet előállító vízkezelő rendszer, a technológiai szennyvíz előkezelő rendszer, valamint a csapadékvizek gyűjtő és szikkasztó rendszerének kialakítása kizárólag vízjogi létesítési engedély alapján valósítható meg. A tényleges megvalósítás és majdani üzemeltetés vízvédelmi és vízgazdálkodási feltételei a vízjogi engedélyezési eljárások során kerülnek előírásra. Az ingatlanok kijelölt, üzemelő vízbázis védőterületét nem érintik. Az engedélyeztetéssel érintett terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján 2c érzékeny területnek minősül. A szakhatóság ezt követően az állásfoglalás kiadása mellett döntött, a rendelkező részben foglalt előírások megtételével a felszíni vizek védelme érdekében. Az előírások 1.) pontjában a közcsatornába kibocsátott szennyvizek minőségi előírásai a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint kerültek meghatározásra. A kibocsátásra jellemző szennyezőanyagokra vonatkozóan a területi határértékek megállapítása e rendelet 4. számú melléklete Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén vonatkozó kibocsátási határértékei figyelembe vételével, a technológiai határértékek az 1. számú melléklet III. részének 33. fejezete szerinti pácolási technológiára meghatározottak alapján történt. Az előírások 2.) pontjában a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján került megállapításra. Az előírások 3.) és 4.) pontjaiban a szennyvízkibocsátás önellenőrzési kötelezettsége a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/ (VII. 21.) Korm. rendelet 27. (2) cb) pontján alapszik, az önellenőrzést és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatást a Korm. rendelet és a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet előírásai szerint kell végezni. Az önellenőrzési terv tartalmi követelményeit a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az előírások 6.) és 7.) pontjában meghatározottak a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv. 28. (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. és 5. -a alapján került előírásra. A Hatóság a fenti állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése alapján adta meg. Jelen állásfoglalással szembeni fellebbezés jogát a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki, a hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a 72. (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szeptember 10. napjától hatályos 10. (1) bekezdés 1. pontja alapján területi vízügyi hatóságként a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el. A Korm. rendelet a 18. (2) bekezdés a) pontja alapján a Győr- Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. (1) és (3) bekezdése, és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 20

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 6252-17/2016. Tárgy: Mosonmagyaróvár, Rettig Hungary Kft, Kühne Ede tér 2. (hrsz. 2786) alatt folytatott panelradiátor felületkezelési tevékenységre

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1093-14/2015. Biróné Pájer Judit dr. Görög Teodóra 227/152 Tárgy: Mell.: Nyíregyháza, Ipari park 31358/11. hrsz. alatti Nyíregyházi hűtőgépgyár egységes környezethasználati

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye

Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

Melléklet: - H a t á r o z a t

Melléklet: - H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16.

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16. Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj L e v é lc ím : 4001 Debrecen. Pf27. E- m a i I: tiszantuli@zoldhatosag.hu T e le fo i): 52-511 -000, T e le fa x : 52-511 -040 Hivatkozzon

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100227271 KTJ: - Iktatószám: 1431-6/2013. Hiv. szám: Tárgy: Ikrény, PANNON-VÍZ Zrt., Lesvárpuszta és Előadó: Műszaki ea.: Szakértők: dr. Balogh-Máté Rita dr. Vecsey

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély.

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2228/2014. Iktatószám: 72622/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 68-1/15/2011./I. Műszaki

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12635-46/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Egységes környezethasználati engedély - módosítás Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Tóth Ilona Mária Melléklet: - H A

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5444-5/2012. Tárgy: MOL Nyrt. Dunai Finomító egységes környezethasználati

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: -

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: - A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: - Iktatószám: 5099-14/2012. Hiv. szám: - Tárgy: Nyergesújfalu önkormányzat Bajóti úti új lakóterület ivóvíz-ellátásának, szennyvíz-elvezetésének, csapadékvízelvezetésének

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATLAP (Th) Száma: Th. mell. 1/2. old. A telephely általános adatai Neve: Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. Kaposvári Cukorgyára Címe: 7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14. Helyrajzi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom. Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1598-13/2016. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László 226/154 Tárgy: Teljesítményértékelés jóváhagyása H A T Á R O Z A T A Mineral Monti 2009 Kft. (4244 Újfehértó, Garibaldi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 9279-20/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Pulai Judit / Kristóf Andrea / Sovánné Nagy Gréte / Pandúr László / Bedők

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyiratszám: 454-6/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: Mell.: Szederkény, 030 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep környezetvédelmi engedélye L melléklet

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Tárgy: Békéscsaba I.- agyag és Békéscsaba IV.- agyag bányatelkek 2013-2017. évi együttes kitermelési MÜT kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Békéscsaba I.- agyag és Békéscsaba IV.- agyag bányatelkek 2013-2017. évi együttes kitermelési MÜT kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/4291-5/2012. Hiv. szám: - Ügyintéző: Szeifert Konrád Ügyintézőjük: : 06-56-512-314 Melléklet: 1 pld. Müt : 06-56-512-337

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 651-1/1/2015./I. Tárgy: BPW-HUNGÁRIA

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4879-11/2012. Tárgy: A Vinyl Vegyipari Kft. Budapest IX. ker.

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/362-12/2013. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. szeptember

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Melléklet: határérték táblázat

Melléklet: határérték táblázat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5065-13/2012. Tárgy: A Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben