Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: /2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft., Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Szeged 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft. (6724 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) megbízásából Czank József környezetvédelmi szakért (6724 Szeged, Cs u. 6/B.) által Szeged, 25866/6, 25868, 25869/1, 25870, 25871, 25877/2, 25883/2 és 25886/47 hrsz. alatti ingatlanon létesítend labdarúgó stadion tárgyában november 26-án benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 112. a) pontja szerint min sül (Szabadid eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri létesítmények a) 5000 f egyidej befogadóképességt l, vagy 3 ha területfoglalástól, vagy 300 db parkolóhelyt l), nem gyakorol jelent s környezeti hatást. Ennek alapján nem kell környezeti hatástanulmányt készíteni. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenység csak építésügyi, vízjogi és légszennyez pontforrás üzemeltetési engedély birtokában kezdhet meg. Szakhatósági állásfoglalások: Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének CSR/039/ /2014. sz. állásfoglalása: A Szeged 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft. (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) üzemeltetésében a Szeged, 25866/ / / /2. és 25886/47. hrsz. alatti területen megvalósítandó labdarúgó stadion el zetes vizsgálati eljárásában a benyújtott dokumentáció alapján közegészségügyi szempontból az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom: - A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehet legkisebb mérték környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen el. - A munkavégzés alatt az el írások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a beruházási terület környezetében él k és tartózkodók egészségének megóvása érdekében. - A megvalósítás id szakában a leveg terhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges. - Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gy jtését ideiglenes tárolását oly módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehet legkisebb mérték környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen el. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség által az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. Szeged MJ Város Önkormányzat Címzetes F jegyz jének sz. állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség (6721 Szeged Fels Tisza-part 17.) /2014. ügyiratszámú levelében továbbított, a Szeged Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft. (6720 Szeged Aradi vértanúk tere 2. sz) megbízásából, Czank József környezetvédelmi szakért (Szeged Cs u. 6/b.) által készített, augusztus-szeptember hónapban kelt, internetes elérhet ségen található, Szeged Dorozsmai Úti Stadion beruházás el zetes vizsgálata cím dokumentum alapján az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom. Szeged Dorozsmai Úti Stadion beruházás, 2586/6, 25868, 25869/1, 25870, 25871, 25877/2, 25883/2, és a 25866/47. helyrajzi számú ingatlanokra tervezett területe Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Honlap:

2 2 helyi jelent ség természetvédelmi területet nem érint. A stadion 25866/6. helyrajzi számú ingatlana mellett található 25865/1, és a 25863/1. helyrajzi számú ingatlanok a Szeged város helyi jelent ség természeti területeinek és emlékeinek védelmér l szóló 35/2009. (XI. 11.) Kgy. sz. rendelet (Rendelet) alapján helyi jelent ség természetvédelmi terület. A stadion kivitelezése és üzemeltetése során a Rendelet 9. sz. mellékletének 6. pontjában foglaltakat be kell tartani. A stadion kivitelezése és üzemelése során a helyi jelent ség természetvédelmi területet állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni és azt igénybe venni nem lehet. Jelen szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság TVH /2014. sz. állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség megkeresésére indult szakhatósági eljárásban a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion tárgyban indított el zetes vizsgálati eljárásban az alábbiak szerint: szakhatósági hozzájárulásomat megadom A tervezett stadion csapadékvíz elvezet rendszerének létesítése vízjogi engedély köteles tevékenység. A tervezett tevékenységhez kapcsolódóan vízjogi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. A vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációt a 72/1996.(V. 22) Kormány rendelet és a 18/1996.(VI. 13.) KHVM rendelet szerinti tartalommal kérem hatóságunkra benyújtani. A tevékenységgel, kivitelezéssel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések mérésér l szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvez tlenebb állapotot földtani közegben és felszín alatti vízben. Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenységb l a hatáskörömet érint szakkérdések tekintetében - nem származhatnak jelent s környezeti hatások, ezért a tevékenység folytatásához környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntet végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság BKG/01/ /2014. sz. szakhatósági állásfoglalása: A Szeged 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft. (6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 2.) megbízásából Czank József környezetvédelmi szakért (6724 Szeged, Cs u. 6/B.) által benyújtott a SZEGED 2011 KFT. A 25866/6, 25868, 25869/1, 25870, 25871, 25877/2, 25883/2, 25886/47 HRSZ. ALATTI INGATLANOKAT ÉRINT SZEGED, DOROZSMAI ÚTI STADION BERUHÁZÁS EL ZETES VIZSGÁLATA cím dokumentációban foglaltakhoz külön kikötések nélkül h o z z á j á r u l o k. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A kérelmez az eljárás Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

3 3 Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. I N D O K O L Á S A Szeged 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft. (6724 Szeged, Aradi Vértanúk tere 2.) megbízásából Czank József környezetvédelmi szakért (6724 Szeged, Cs u. 6/B.) november 26-án - Szeged, 25866/6, 25868, 25869/1, 25870, 25871, 25877/2, 25883/2 és 25886/47 hrsz. alatti ingatlanon ( 2 ütemben 1. ütemben fh-es, 2. ütemben fh-es) labdarúgó stadion létesítése tárgyában - el zetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) alapján. A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefügg közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelent ség üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésér l szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség ügy. A dokumentáció megfelelt az R. 3. (2) bekezdésében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek. A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelent s környezeti hatást, ezért hulladékgazdálkodási, leveg - és zajvédelmi, valamint földtani közeg védelmi szempontból a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. Az el zetes vizsgálati dokumentációt készítette: Neve: Pádár Adrienn Csilla Székhely: 6723 Szeged, Agyagos u. 47. Neve: Czank József Székhely: 6724 Szeged, Cs u. 6/B. Az engedélyes adatai: Neve: Szeged 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft. Székhely: 6724 Szeged, Aradi Vértanúk tere 2. KÜJ: A stadion alapadatai: megnevezése: helyszíne: szabályozási terv módosult besorolása: egy jellemz EOV koordinátája: nagysága: Szeged, Dorozsmai úti Stadion Szeged belterület; összevont hrsz.-ú ingatlan KI (Különleges beépítésre szánt intézményi terület) X = m Y = m m 2 22,43 Ha A tervezett létesítmény új beruházásként valósul meg, a futópálya nélkül, kifejezetten futball funkcióra, közel es néz helyekkel. Funkcionális tartalom: UEFA el írásoknak megfelel futballstadion, 1. ütemben ~6.000 fér helyre, a távlati 2. ütemben fér helyre kiegészül néz számra méretezett lelátókkal. Tervezett f bb létesítmények: Füves labdarúgópálya drénezés, f téssel, világítással Közönség kiszolgáló létesítmények: parkolók, vizesblokkok, büfék Öltöz k, VIP helyiségek, média és sajtó, ügyvitel, kiszolgáló helyiségek Nyugati lelátó és kiszolgáló helyiségei (2867 f ) Keleti lelátó és kiszolgáló helyiségei (3416 f ) Sporttechnológiai funkciói: öltöz k, VIP és sajtó helyiségei, kiszolgáló funkciók A beruházás megkezdésének tervezett ideje: január 1., a befejezés várható ideje: május. Földtani közeg védelme A vízellátás és a szennyvízelvezetés közm hálózaton keresztül történik. A tiszta csapadékvíz közvetlenül, a parkolók területér l elfolyó csapadékvíz el tisztítást követ en a teleki csapadékvíz csatornán keresztül a Méntelepi tóba kerül elvezetésre. A tevékenység üzemszer körülmények között nem veszélyezteti a földtani közeget.

4 4 Hulladékgazdálkodás A tervezett kivitelezési munkák során a kitermelt talaj hulladékot a helyszínen építik be tereprendezési igények szerint. A kivitelezést megel bontási, illetve a kivitelezés során keletkez építési hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkez kezel nek adják át el kezelési, hasznosítási, illetve ártalmatlanítási céllal. A megépül létesítményben szelektív gy jtés bevezetését tervezik. A szelektíven gy jtött nem veszélyes csomagolási hulladékot hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkez kezel nek adják át hasznosítási céllal. A települési hulladékot zárt konténerben fogják gy jteni és közszolgáltatás keretén belül kezeltetik. Az ingatlan zöld felületeir l származó biológiailag lebomló hulladékot részben komposztáló telephelyre szállítatják, részben pedig a saját ingatlanon belül hasznosítják. Leveg védelem A megépül létesítmények f tési h energiáját 3 db 593 kw névleges bemen h teljesítmény földgáz üzem energiatermel berendezésekkel kívánják el állítani. A h energiatermel berendezések várható légszennyez anyag kibocsátása m szaki becslés alapján nem okoz a jelenleg hatályos jogszabályban meghatározott immissziós határérték túllépést, azaz káros mérték légszennyezés nem várható. A gázkazánok légszennyez anyag emissziójának hatásterülete terjedésszámítási modellezés szerint a kibocsátási ponttól nem meghatározható a jogszabályi el írások figyelembe vétele mellett. Az energiatermel berendezések füstgáz kibocsátó kéményei a jelenleg hatályos jogszabályi el írások szerint bejelentésre kötelezettek, ezért üzemeltetésük pontforrás üzemelési engedély birtokában lehetséges. A létesítmények klimatizálását leveg -víz h szivattyúk fogják biztosítani, mely rendszerben ózonkárosító h közeg nem lesz alkalmazva. A Stadionban megrendezett mérk zések id pontjában a várható célforgalomi gépjárm vek légszennyez anyag kibocsátásának közvetlen hatásterülete az utak tengelye mentén mindkét oldalon becslés szerint m lesz, melynek hatása nem jelent s mérték. Zajvédelem A tervezési terület Szeged Ny-i részén található, részben a jelenlegi kemping, részben a véd erd területén. A tágabb környezetét ként gazdasági területek és gazdasági létesítmények alkotják. A közvetlen környezetében az É-i irányból az 5 sz. f út, K-i irányból a 135/a sz. Szeged-Békéscsaba (Kötegyán) vasútvonal, D-i oldalon erd sáv, Ny-ról gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató terület határolja. A legközelebbi védend épület a tervezési területt l É-ra lév Napfény Hotel (Dorozsmai út 4.), melynek f homlokzatai K-i és Ny-i irányúak, távolsága a futballpálya középpontjától kb. 320 m. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyel sége a tervezett futballpálya középpontjától kb. 330 m-re DNy-i irányban helyezkedik el, a Keresked köz 3-5 sz. alatt. Védend létesítmény az intézmény irodaépülete. Az építés els szakaszában a növényzet eltávolítása és a földmunkák történnek. A tervezett zajforrások: markoló, tehergépkocsi, láncf rész, ill. földmunkagépek. A hulladék (fa, föld) elszállításakor nagyságrendileg tehergépkocsi/nap, az épít anyag beszállításakor tehergépkocsi/nap forgalom várható a Dorozsmai úton, melyen a jelenlegi forgalomhoz képest, 0,1-0,2 db zajszint-emelkedés jelentkezhet átmenetileg. Az építést a nappali id szakban végzik, 1-2 m szakban, melynek tervezett ideje az 1 évet meghaladja. Az el zetes zajvédelmi számítások alapján megállapítható, hogy az építési zajterhelés a legközelebbi védend létesítményeknél várhatóan határérték alatti lesz. A stadion üzemelése esetén 3 környezeti zajforrás-csoport különböztethet meg: a kiszolgáló épület gépészeti berendezései (légtechnikai-, és klímaberendezések), a stadion területén belüli járm forgalom és a hangosítás. Az üzemelési zaj legnagyobb járuléka a hangosítástól ered. A hangosítás tervezésekor a környezeti zajterhelési határértékeket is figyelembe kell venni. A stadionhoz irányuló célforgalom a mérk zések id szakában sem lesz jelent s, átmenetileg 0,2-0,4 db-es zajszint emelkedést okozhat a Dorozsmai úton. A szabadid s tevékenység során a legközelebbi védend épületeknél a zajvédelmi határértékek teljesülnek, és a zajvédelmi közvetlen hatásterületen (100 m) belül védend létesítmények nem találhatók.

5 5 Természetvédelem Az ingatlan országos jelent ség védett természeti területet vagy Natura 2000 területet nem érint. * A felügyel ség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdése alapján a hatásterületen él ügyfeleket és az ügyfélnek min sül szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. A felügyel ség az R. 3. (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján november 27-t l közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyz jének. A közlemény Szeged MJ Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában december 1-t l december 16-ig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése alapján kerestem meg. A megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. Az indokolással ellátott szakhatósági állásfoglalások: Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének állásfoglalása: Czank József gépész üzemmérnök, környezetvédelmi szakért (6724 Szeged, Cs u. 6/B.) és Pádár Adrienn Csilla okleveles bányamérnök, környezetvédelmi szakért (6723 Szeged, Agyagos u. 47.) Szeged 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft. a Hrsz /6, 25868, 25869/1, 25870, 25871, 25877/2, 25883/2, 25886/47 alatti ingatlanokon a Szeged, Dorozsmai úti Stadion beruházás el zetes vizsgálata címen dokumentációt készített a Szeged 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft. (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) megbízásából. A Szeged 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft. (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) meghatalmazása alapján Czank József gépész üzemmérnök, környezetvédelmi szakért (6724 Szeged, Cs u. 6/B.) Szeged 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft. a Hrsz /6, 25868, 25869/1, 25870, 25871, 25877/2, 25883/2, 25886/47 alatti ingatlanokon a Szeged, Dorozsmai úti Stadion beruházás el zetes vizsgálata címen dokumentációt nyújtott be az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel séghez. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség a /2014. iktatási számú megkeresésében a Szeged Megyei Jogú Város Rókus városrészében megvalósítandó labdarúgó stadion el zetes vizsgálati engedélyezési eljárásában közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást kért a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdésében és 5. számú mellékletében foglaltak alapján Szakigazgatási Szervünkt l. A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefügg közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelent ség üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésér l szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion megvalósításához kapcsolódó, a 25866/ / / /2. és 25886/47. hrsz-ú ingatlanokon megvalósuló beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség üggyé nyilvánította. A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a telephely Szeged Megyei Jogú Város belterületén gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató területen helyezkedik el, környezetében gazdasági területek és gazdasági létesítmények találhatóak, továbbá az ingatlan keleti határán a Szeged Békéscsaba vasútvonal halad el. A legközelebbi ingatlanok a beruházástól m távolságban helyezkednek el, melyek a beruházás részét képez Napfény Hotel valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyel sége. A létesítési területen a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM együttes rendeletben valamint a leveg védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített el írásokat, határértékeket a kivitelezési tevékenység környezetében tartózkodók egészségének megóvása érdekében kell betartani. Külön figyelmet kell fordítani a beruházás környezetében tartózkodók egészségének meg rzésére, ezért a labdarúgó stadion kivitelezése és az azt megel bontási tevékenység során a m szaki és munkaszervezési intézkedéseket a fenti jogszabályokban rögzített el írások figyelembevételével szükséges végrehajtani. A munkálatok során veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével is egyaránt számolni lehet, a gy jtéssel és az ideiglenes tárolással kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezetegészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószín síthet. A fentiek figyelembevételével járultam hozzá az el zetes vizsgálati eljárásában benyújtott dokumentációban foglaltakhoz. Az ügyintézési határid leteltének napja: december 27. Szakhatósági állásfoglalásomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben

6 6 biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM együttes rendeletben, a leveg védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekr l szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, valamint a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefügg közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelent ség üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésér l szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hoztam meg. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Címzetes F jegyz jének állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség (6721 Szeged Fels -Tisza-part 17.) /2014. által benyújtásra került, a Szeged Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft. (6720 Szeged Aradi vértanúk tere 2. sz) megbízásából, Czank József környezetvédelmi szakért (Szeged Cs u. 6/b.) által készített, augusztus-szeptember hónapban kelt, Szeged Dorozsmai Úti Stadion beruházás el zetes vizsgálata cím dokumentáció szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. Szeged Dorozsmai Úti Stadion beruházás, 2586/6, 25868, 25869/1, 25870, 25871, 25877/2, 25883/2, és a 25866/47. helyrajzi számú ingatlanokra tervezett területe helyi jelent ség természetvédelmi területet nem érint. A stadion 25866/6. helyrajzi számú ingatlana mellett található 25865/1, és a 25863/1. helyrajzi számú ingatlanok a Szeged város helyi jelent ség természeti területeinek és emlékeinek védelmér l szóló 35/2009. (XI. 11.) Kgy. sz. rendelet (Rendelet) (elérhet sége: alapján helyi jelent ség természetvédelmi terület. A stadion kivitelezése és üzemeltetése során a természet védelmér l szóló évi LIII. sz. törvény, és a Rendelet 9. sz. mellékletének 6. pontjában, foglaltakat be kell tartani. A stadion kivitelezése és üzemelése során a helyi jelent ség természetvédelmi terület állapotát (állagát) és jellegét, a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni és azt igénybe venni nem lehet. A szakhatósági eljárás költségének mértéke megegyezik az illetékekr l szóló évi XCIII. törvény (Itv.) XIII. sz mellékletének 1. sz. pontjában meghatározott környezetvédelmi eljárásokra érvényes illeték mértékével. (5000 Ft) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (KET) 44. (4) bekezdése szerint, ha az ügyfél az alapeljárás illetékével vagy díjával egyidej leg nem vagy csak részben fizeti meg a szakhatósági eljárásért fizetend illetéket vagy díjat, a hatóság haladéktalanul valamennyi szakhatóság tekintetében hiánypótlásra szólítja fel. A hatóság akkor keresi meg a szakhatóságot, ha az ügyfél a hiánypótlást teljesítette. Döntésem megfelel KET 72. szakaszában foglaltaknak. A jogorvoslati lehet séget KET 98. -a alapján zárom ki. Hatásköröm a természet védelmér l szóló évi LIII. törvény 62. (1) bekezdése állapítja meg. Illetékességem KET 21. (1) a) pontja állapítja meg. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség (6721 Szeged, Fels -Tisza part 17.) fenti számú, december 09. napján érkezett kérelmére a Szeged 25866/6, 25868, 25869/1, 25870, 25871, 25877/2, 25883/2, 25886/47 hrsz. alatti Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion tárgyban indított el zetes vizsgálati eljárásban. Az eljáró hatóság a vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátotta a tárgyi ügyre vonatkozó el zetes vizsgálati tervdokumentációt. A SZEGED 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Korlátolt Felel sség Társaság (székhelye: H-6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 2.) a Szeged, Dorozsmai úton az összevont hrsz.-ú ingatlanon (Dorozsmai út - Körtöltés - Bajai út - Városgazda sor - Méntelepi-Fehértó által határolt terület) új beruházással Stadiont létesít. Az összevont hrsz.-ú ingatlanok helyrajzi számai a 25866/6, a 25868, a 25869/1, a 25870, a 25871, a 25877/2, a 25883/2 és a 25886/47 helyrajzi számokból (továbbiakban összevont hrsz.-ú ingatlan) az összevonást követ en módosul. A terület teljes nagysága: 22,43 ha A tervezett stadion befogadó képessége: I. ütem: f, II. ütem: f A beruházás az alábbiak szerint valósul meg: 1. füves labdarúgópálya drénezéssel, pályaf téssel, világítással. 2. közönség kiszolgáló létesítmények: parkolók, vizesblokkok és büfék. öltöz k, VIP helyiségek, média és sajtó, ügyvitel, kiszolgáló helyiségek. nyugati lelátó és kiszolgáló helyiségei (2 867 f ). keleti lelátó és kiszolgáló helyiségei (3 416 f ). 3. sporttechnológia funkciói: öltöz k, VIP és sajtó helyiségei, kiszolgáló funkciók. VÍZELLÁTÁS A tervezett futball stadion használati vízigénye el zetes számítások szerint: 64,8 m 3 /d (18 l/s), oltó vízigénye: l/min 1,5 órán keresztül kell biztosítani.

7 7 A stadion területén a Dorozsmai úttól a Keresked közig húzódik egy DN300 DN400 as méret városi nyomású (3 3,5 bar) víz gerincvezeték. Err l a vezetékr l való leágazással lehet biztosítani a tervezett stadion használati, valamint oltóvíz igényét. A stadion épület használati és t zivíz ellátása céljából min. DN 160 KPE körvezeték épül. A t zivíz ellátás céljából földfeletti t zivízcsapok lesznek telepítve. A sportpálya öntözését a tárolásra kerül tiszta csapadékvízb l fogják biztosítani. A tervezés jelen fázisában még nincsenek résztervek arra vonatkozóan, hogy a betározásra kerül csapadékvíz elégséges lesz-e célra. Amennyiben nem, akkor fúrt kút lemélyítését tervezik a területen. Az erre vonatkozó számításokat a létesítési vízjogi engedélyeztetési terv fogja tartalmazni. SZENNYVÍZELVEZETÉS A tervezési területen jelenleg egy Ø60 gravitációs szennyvíz csatorna halad keresztül a Dorozsmai út Keresked köz közötti szakaszon. Ezen vezeték nyomvonala nem akadályozza a stadion építését. A tervezett stadionban keletkez szociális szennyvíz mennyisége: 60 m 3 /d. Ezt a mennyiséget a területen haladó közcsatorna biztonsággal tudja fogadni. Szennyvízelvezetés tekintetében is két rákötése lesz a létesítménynek. Az egyik a meglév Motel épület bekötése, a másik pedig a tervezett stadion szociális szennyvíz bekötése. CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS A tervezési terület NY i oldalán található a Méntelepi tó, amely a tervezési terület csapadékvizeit tudja fogadni. Jelenleg egy DN 120 cm átmér csapadékvíz csatorna üzemel a területen, amely a Méntelepi tóba van bekötve, és az iparkörzet csapadékvizét vezeti le a befogadóba. Ezen csapadékvíz csatorna aknájához lehet csatlakozni a tervezett csapadékvíz elvezet csatornahálózattal. A stadion területén a bels úthálózat és parkolók csapadék vizeit el tisztítás (olaj iszapfogó m tárgy) után, a többi terület (épület tet k és térburkolatok) tiszta csapadékvizét pedig közvetlenül be lehet kötni a DN 120 cm es csapadékvíz csatornába, ill. a Méntelepi tóba. A csapadékvíz átemel beépítésére a befogadó mélységi helyzete, ill. a tó vízszintje miatt feltehet en szükség lesz. A parkolók területén keletkez csapadékvizet olajfogó berendezésen el tisztítják a Méntelepi-tóba való bevezetés el tt. A várható záporintenzitásra tekintettel a berendezés kapacitása (150 l/s) megfelel lesz. A tiszta csapadékvizet tervezetten egy 300 m 3 -es fóliával bélelt tározóba fogják vezetni, melyb l a pálya locsolását tervezik biztosítani. A csapadékvíz elvezetés tervezett módja ellen a Szeged városi csapadékvíz elvezet hálózatot üzemeltet Szegedi Vízm Zrt. Hü /2014 sz. kiadott el zetes üzemeltet i szakvéleményében nem emelt kifogást. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv. 28. (1) szerint vízjogi engedély szükséges - jogszabályban meghatározott kivételekt l eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély) szükséges. A tervezett csapadékvíz gy jt csatornák, tározó, új elvezet létesítmények vonatkozásában ezen jogszabály alapján kértem a vízjogi engedélyek rendezését. A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések mérésér l szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 14. alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követ naptól számított harminc napon belül köteles megadni. A szakhatósági állásfoglalás megadására tizenöt nap áll rendelkezésre, ha az eljáró hatóság a sürg sséget megkeresésében megindokolja. A 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése értelmében az ügy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség, a évi LIII. tv. alapján a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 15 nap. A Ket. 33. (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határid be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjed id. A kérelem december 09. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre szakhatósági állásfoglalását a 15 napos ügyintézési határid n belül adta ki. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehet ségét a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki. A vízügyi hatóság a Ket. 78. (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését. A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. mellékletének (Az el zetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában kijelölt szakhatóságok) 3. pontja alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség által megküldött el zetes vizsgálati dokumentációból és Igazgatóságunk nyilvántartásából megállapítottam, hogy a fenti létesítmény tervezett kivitelezése miatt szükséges erd -

8 8 igénybevételt (erd termelésb l való kivonását, illetve mez gazdasági m velésbe vonását) hatóságunk a BKG/01/ /2014. számú határozatával engedélyezte, így szakhatósági hozzájárulásom feltétel nélküli megadása mellett döntöttem. Szakhatósági állásfoglalásomat a f városi és megyei kormányhivatalok mez gazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésér l szóló 328/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 12. (1) bekezdésében, valamint a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése és 5. számú mellékletének 8. pontjában foglalt hatáskörben eljárva, a 328/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 2. (3) bekezdése és 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (1), (3), (6) és (9) bekezdése figyelembe vételével adtam ki. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami F építésze a CSD/01/156-24/2014. sz. végzésével hatáskörének hiánya miatt szakhatósági eljárást megszüntette, mivel a tervezett beruházás nem tekinthet országos vagy térségi jelent ség elemnek. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala a Cs-06D/01/3283-2/2014. sz. végzésével hatáskörének hiánya miatt szakhatósági eljárást megszüntette, tekintettel arra, hogy tárgyi munka sem emléki érdeket, sem nyilvántartott régészeti lel helyet nem érint. Indokolásában az alábbiakra hívta fel a figyelmet: Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelmér l szóló módosított évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 24. (2)-(3) bekezdése alapján, amennyiben régészeti feltárás nélküli földmunkák során régészeti lelet vagy emlék kerül el, a régészeti örökség védelme érdekében err l a területileg illetékes múzeumnak (Móra Ferenc Múzeum 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3. Tel.:62/ ) bejelentést kell tenni a munkálatok felfüggesztésével egyidej leg. A helyszín és a talált leletek rzésér l a felel s rzés szabályai szerint a hatóság intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a régészeti örökség és m emléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korai, rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. (1) bekezdés a) pontja, valamint 14. (1) bekezdés b) pontja, illetékességét a Kr. 1. mellékletének 2. pontja határozza meg. A benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján felügyel ségünk megállapította, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelent s környezeti hatást hulladékgazdálkodási, leveg - és zajvédelmi, valamint földtani közeg védelmi szempontból. A felügyel ség a határozat rendelkez részében, mivel nem feltételezhet jelent s környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmez t, hogy a R. 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhet meg. A felügyel ség jelen határozatot a évi LIII. törvény 71. (3) bekezdése értelében joger re emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren ( nyilvánosan közzéteszi. Az ügyintézési határid lejártának napja: február 19. A Felügyel ség az R. 5. (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lév Szeged MJ Város Önkormányzat Jegyz jének, aki jelen határozat megküldését l számított 8. napon gondoskodik annak közzétételér l, továbbá a közzétételt követ 5 napon belül tájékoztatja felügyel ségünket a közzététel id pontjáról, helyér l, a betekintési lehet ség módjáról. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követ 5. nap. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I/49. pontja alapján határoztam meg. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. (4) (8) bekezdése alapján állapítottam meg. A Ket. 14. (3) bekezdés f) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszer sítésér l szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvényt l és az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltér rendelkezéseket állapíthat meg a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra. A 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1. mellékletben jelen ügyben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

9 9 A Felügyel ség hatáskörét a R. 3. (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, január 7. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Dr. Mader Balázs s. k. hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. Szeged 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft. (6724 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) tértivevény 2. Czank József környezetvédelmi szakért (6724 Szeged, Cs u. 6/B.) 3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) (HKP) 4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/b. (HKP) 5. Szeged MJ Város Címzetes F jegyz je (6745 Szeged, Pf. 473.) 6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság (6721 Szeged, Berlini krt ) 7. BKMKH Erdészeti Igazgatóság (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.) 8. Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami F építész (6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B.) 9. Szeged MJ Város Címzetes F jegyz je Ügyfélszolgálati Iroda (6745 Szeged, Pf. 473.) 10. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berlini krt ) tájékoztatásul (HKP) 11. Hatósági Nyilvántartás 12. Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 89.561-2-14/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Hargitai Attila Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Sipos László Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 90.285-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovászi Péter (táj- és természetvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96005-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 019 398

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79120-1-5/2010. Tárgy: Tesco Zrt., Kiskunfélegyháza, Ea: dr. Petrovics György zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 29917-5-13/2012. Tárgy: MOL Nyrt., Ea: dr. Petrovics György Szank, 0156/15 hrsz, Sivók Gábor tényfeltárási záródokumentáció

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint:

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 18422-8-14/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mol Nyrt., Algy 01884/24 hrsz. (szivattyútelep), kármentesítési

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 37718-4-12/2012. Ügyintéz : dr. Ulbert Mónika Imre Mariann Tárgy: vízjogi fennmaradási engedély HATÁROZAT A CSÁNYI

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 73913-2-2/2010. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Bajatechnik Kft. és Baja Energetika Kft., Baja, 974/88 hrsz alatti

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96850-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 138 781

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H-5490-19/2008. Hiv. szám: - Tárgy: Esztergom Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben