Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: /2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint telephelyi begyjtésére; elkezelésére és hasznosítására Ügyintéz: Kvalláné Csilics Mária Katalin Hiv. szám: - Melléklet: - KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség továbbiakban: felügyelség - a MATÁT Kereskedelmi Korlátolt Felelsség Társaság (székhelye: 6237 Kecel, Újsz u. 36.) - továbbiakban: engedélyes - részére a október 10.-én benyújtott kérelem alapján, a nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó /2008. számú engedély és a nem veszélyes hulladékok begyjtésére és elkezelésére vonatkozó /2009. számú engedély egyidej visszavonásával engedélyezi azt, hogy nem veszélyes hulladékot kezeljen, az alábbiak szerint: I. Engedélyes, illetve az engedélyezett tevékenység fbb adatai: 1 Az engedélyes adatai: Név: MATÁT Kereskedelmi Korlátolt Felelsség Társaság Rövid név: MATÁT Kft. Székhely: 6237 Kecel, Újsz u. 36. Telephely: 6237 Kecel, Újsz u. 36. (hrsz. 3905/2) KSH szám: KÜJ száma: KTJ száma: Engedélyezett kezelési tevékenységek megnevezése: Nem veszélyes hulladékok szállítással történ telephely érintése nélküli- és telephelyi begyjtése; Nem veszélyes hulladékok elkezelése; Nem veszélyes hulladékok hasznosítása. Az engedélyezett hasznosítási tevékenység a évi XLIII. törvény 4. sz. melléklete szerint: R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása 3. Kezelhet hulladékok: 3.1. Telephely érintése nélkül begyjthet, szállítható nem veszélyes hulladék(ok) kódszáma, megnevezése, /a hulladékok jegyzékérl szóló módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM r. szerint/, és éves mennyisége az alábbi táblázatban összefoglaltaknak megfelelen. Megnevezés EWC kód Mennyiség [tonna/év] Papír és karton csomagolási hulladék Papír és karton Papír és karton anyag csomagolási hulladél anyagok anyag anyag és gumi Fa csomagolási hulladék Központ: 6721 Szeged, Fels-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás Központ: H-P: 9:00-11:30, továbbá H és Cs 12:30-15:00, Kirendeltség: H-P 9:00-12:00 atiktvf@atiktvf.hu, Honlap:

2 2 Vasfém reszelék és esztergaforgács Vasfém részecskék és por Nemvas fém reszelék és esztergaforgács Közelebbrl nem meghatározott hulladékok (kizárólag gyártásközi új acélhulladék) Fém csomagolási hulladék Vasfémek Nem vas fémek Vörösréz, bronz, sárgaréz Alumínium Ólom Cink Vas és acél Fémkeverékek Kábelek, amelyek különböznek a tl Fém vas Nem vas fémek Fémek Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek tl ig felsoroltaktól Használatból kivont berendezésekbl eltávolított anyagok, amelyek különböznek t Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a , és kódszámú hulladékoktól Termékként tovább nem használható jármvek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékot, sem más veszélyes összetevket Termékként tovább nem használható gumiabroncsok Mind A Kecel 3905/2 hrsz. alatti telephelyre szállítással begyjthet nem veszélyes hulladék(ok) kódszáma, megnevezése, /a hulladékok jegyzékérl szóló módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM r. szerint/, és éves mennyisége az alábbi táblázatban összefoglaltaknak megfelelen. Megnevezés EWC kód Mennyiség [tonna/év] Papír és karton csomagolási hulladék Papír és karton Papír és karton anyag csomagolási hulladél anyagok anyag anyag és gumi Fa csomagolási hulladék Vasfém reszelék és esztergaforgács Vasfém részecskék és por Nemvas fém reszelék és esztergaforgács Közelebbrl nem meghatározott hulladékok (kizárólag gyártásközi új acélhulladék) Fém csomagolási hulladék Vasfémek Nem vas fémek Vörösréz, bronz, sárgaréz Alumínium Ólom Cink Vas és acél Fémkeverékek

3 3 Kábelek, amelyek különböznek a tl Fém vas Nem vas fémek Fémek Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek tl ig felsoroltaktól Használatból kivont berendezésekbl eltávolított anyagok, amelyek különböznek t Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a , és kódszámú hulladékoktól Termékként tovább nem használható jármvek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékot, sem más veszélyes összetevket Termékként tovább nem használható gumiabroncsok Mind A Kecel 3905/2 hrsz. alatti telephelyen elkezelhet nem veszélyes hulladék(ok) kódszáma, megnevezése, /a hulladékok jegyzékérl szóló módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM r. szerint/, és éves mennyisége az alábbi táblázatban összefoglaltaknak megfelelen. Megnevezés EWC kód Mennyiség [tonna/év] Közelebbrl nem meghatározott hulladékok (kizárólag gyártásközi új acélhulladék) Fém csomagolási hulladék Vasfémek Nem vas fémek Vörösréz, bronz, sárgaréz Alumínium Ólom Cink Vas és acél Fémkeverékek Fém vas Fémek Kábelek, amelyek különböznek a tl Papír és karton csomagolási hulladék Papír és karton Papír és karton Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a tl ig felsoroltaktól Használatból kivont berendezésekbl eltávolított anyagok, amelyek különböznek a tl Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a , és kódszámú hulladékoktól anyag csomagolási hulladék anyagok anyag anyag és gumi Mind A Kecel 3905/2 hrsz. alatti telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladék(ok) kódszáma, megnevezése, /a hulladékok jegyzékérl szóló módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM r. szerint/, és éves mennyisége az alábbi táblázatban összefoglaltaknak megfelelen. Megnevezés EWC kód Mennyiség [tonna/év] Közelebbrl nem meghatározott hulladékok (kizárólag gyártásközi új acélhulladék

4 4 Papír és karton csomagolási hulladék anyag csomagolási hulladék Fa csomagolási hulladék Fém csomagolási hulladék Vörösréz, bronz, sárgaréz Alumínium Cink Vas és acél Fémkeverékek Kábelek, amelyek különböznek a tl Papír és karton Fémek Mind Engedélyezett kezelési technológia: A begyjtés az alábbi módok szerint történik: telephelyet nem érint szállítással történ begyjtéssel, amikor a hulladékot engedélyes a keletkezés helyén veszi át, és az átvétel helyszínérl közvetlenül a további kezelhöz szállítja el; szállítással történ telephelyi begyjtéssel ez esetben a hulladékot engedélyes a keletkezés helyén veszi át, és a keceli telephelyre szállítja, elkezeli, majd átadja a hulladék további kezelésére jogosult kezelnek; telephelyi begyjtéssel ebben az esetben az átvétel engedélyes keceli telephelyén történik a hulladékok birtokosaitól. Engedélyes a szállításhoz saját tulajdonú gépjármveket használ. Az összes szállítói kapacitás 48,3 t. A szállító jármvek javítása és karbantartása szakszervizben-, tisztításuk engedélyezett mosóban történik. A telephelyre beszállított hulladékokat mérlegelés után kézzel és géppel válogatják, szükség szerint bontják és darabolják. A EWC kódszámú hulladékokat fedett, betonozott épületben tárolják és bontják kézi szerszámokkal. A fémlemez hulladékot, valamint a papír-, a karton- és a manyag csomagolási hulladékokat bálázó gépekkel bálázzák. A hulladékok telephelyen belüli mozgatását forgó rakodógéppel végzik. A válogatott, elkezelt hulladékokat az anyagi jellemziknek megfelelen elkülönítetten tárolják a telephely térbetonnal és olajfogóval ellátott területén, illetve zárt betonozott raktárban. A kapacitásnövelés kapcsán a telephelyhez csatolt terület stabilizált kzúzalékkal ellátott, itt kizárólag acél konténerekben tárolják a fémhulladékokat. A telephelyen egyszerre maximum 1098 tonna nem veszélyes hulladékot tudnak tárolni. A begyjtött, elkezelt hulladékokat hasznosításra adják át arra engedéllyel rendelkez hulladékkezelknek. Vannak olyan hulladékok, melyek további hasznosításához nincs szükség elkezelésre. Ezek egy-egy szállítási egység összegyjtése után közvetlenül kerülnek a hasznosítókhoz. Az újrahasználatra alkalmas anyagokat, eszközöket és alkatrészeket az alkatrész raktárban tárolják, és közvetlenül értékesítik. A telephelyen alkalmazott gépek karbantartása, javítása a telephelyen történik, az ebbl származó veszélyes hulladékokat a fedett, betonozott üzemi gyjthelyen tárolják az elszállításig, szabványos manyag konténerekben. A kezelés tárgyi feltételei: Telephely: Engedélyes a tulajdonában lév Kecel 3905/2 hrsz alatti telephelyén a felügyelség /2009. számú nem veszélyes hulladékok begyjtésére és elkezelésére vonatkozó engedélye alapján végez jelenleg is hulladékkezelési tevékenységet. A bvítés eltt a telephely m 2 terület, melybl 900 m 2 betonozott burkolattal, csapadékvíz elvezetéssel ellátott. A kapacitásnövelés érdekében az eredeti telephely a 03905/1 hrsz-ú ingatlanból 2237 m 2 -el meg lett nagyobbítva, a Kiskrösi Körzeti Földhivatal /2011. számú telekalakítási engedélyével. A bvítmény geotextíliával stabilizált, és szórásos terület. Engedélyes bvített telephelyét nem veszélyes hulladék gyjtése és nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, tevékenységek vonatkozásában Kiskrös Város Jegyzje 400. sorszámon a telepengedély illetve a telep létesítésének bejelentés alapján gyakorolható egyes termel és szolgáltató tevékenységekrl, valamint a telepengedélyezés rendjérl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja alapján nyilvántartásba vette. Eszközök: 6 db tehergépjárm; 30 tonnás elektronikus hídmérleg; 600 kg-os elektronikus kézi mérleg; önjáró rakodógép (Poclain 75B); 2 db targonca; kéziszerszámok (gyorsdarabolók, sarok csiszolók, lángvágók, elektromos hegeszt, csavarhúzó, kalapács fogók stb.); LOLLINI AL5000 tip. bálázó gép; egyedi gyártmányú egykamrás hidraulikus bálázó gép; tárolóeszközök (5 m 3 -es és 27,6 m 3 -es acélkonténerek, EU raklap szabványos drótháló konténerek, ládák, Big-Bag zsákok). A kezelés személyi feltételei:

5 5 A hulladékkezelési mveleteket 10 f végzi napi egy mszakban, nappali munkarendben. Az éves munkanapok száma 250 nap. A hulladékkezelési mveleteket az ügyvezet irányítja, aki hulladékkezel-telepvezet (OKJ) végzettséggel rendelkezik. A vállalkozás a környezetvédelmi feladatok ellátására felsfokú végzettség környezetvédelmi szakértvel kötött szerzdést. A kezelés pénzügyi feltétele: Engedélyes az esetlegesen bekövetkez haváriák elhárítására haváriatervet készített, és ,- Ft. (azaz egyszázezer forint) pénzügyi biztosítékot zároltatott, mely az OTP Bank Nyrt szeptember 22.-i igazolása alapján csak a felügyelség engedélyével oldható fel. Továbbá a fémhulladék kereskedelmi tevékenységre engedélyes rendelkezik - környezetszennyezési felelsségre is kiterjed biztosítással. (Generali-Providencia Biztosító Zrt kötvényszám: ). 5. Az engedély területi hatálya Begyjtés és szállítás vonatkozásában: Magyarország teljes területe az országhatáron belül Telephelyi begyjtés, elkezelés, hasznosítás vonatkozásában: 6237 Kecel, Újsz u. 36. (3905/2 hrsz.) II. Elírások 6. A felügyelség elírásai 6.1. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, jelen engedélyben és a vonatkozó hatályos jogszabályokban elírtaknak megfelelen kell végezni Ezen engedély alapján veszélyes hulladékok kezelése, illetve a keceli telephely érintése nélkül szállított hulladékokon bármilyen egyéb kezelés (bontás, darabolás, válogatás stb.) nem végezhet Az engedély 3.1. pontja szerint a keletkezés helyszínén átvett hulladékokat közvetlenül az engedéllyel rendelkez kezelhöz, átvevhöz kell szállítani, a szállító jármveket a telephelyen még átmeneti jelleggel sem lehet úgy leállítani, hogy azon szállításra váró hulladék található. Az engedély 3.2. pontja szerinti hulladékokat engedélyes vagy a hulladék birtokosai szállíthatják be a keceli telephelyre A hulladék átvételét megelen engedélyes köteles megbizonyosodni a hulladék jellegérl, fajtájáról. Amennyiben a hulladék fajtája eltér a jelen engedélyben rögzített hulladékfajtáktól, engedélyes köteles megtagadni a hulladék átvételét Az EWC kódszám alá sorolt forgalomból kivont gépjármvek átvétele csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkez regisztrált autóbontóktól történhet, ahol bizonyítottan megtörtént a gépjármvek szárazra fektetése, a veszélyes összetevk eltávolítása Az EWC kódszám alá sorolható hközeget nem tartalmazó hszekrény átvétele esetében igazolni szükséges, hogy a hközeget engedéllyel rendelkez kezel, vagy arra feljogosított szerel távolította el Elektromos és elektronikai berendezések kezelését csak a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakképzettséggel rendelkez személy végezheti A szállításhoz, anyagmozgatáshoz használt eszközök csak megfelel mszaki állapotú és felszereltség szállítójármvek rakodógépek lehetnek, amelyek alkalmasak a hulladékok környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést kizáró módon történ szállítására, telephelyi mozgatására A begyjtött hulladékokat mérlegelni kell. Az elkezelésre kerül hulladékok tömegét a kezelésüket megelen, a keletkezett hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követen is le kell mérni, és nyilvántartani Engedélyesnek a tevékenység folytatásához folyamatosan legalább egy f környezetvédelmi mérnököt, és megfelel végzettség környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia A vállalkozás felels és a kezelési mveleteket közvetlenül irányító vezetjének környezetvédelmi szakirányú legalább középfokú végzettséggel kell rendelkeznie A tevékenység esetleges káros környezeti hatásainak elhárítására, felszámolására engedélyes által OTP számlán zárolt pénzügyi biztosíték felhasználása, a zárolás feloldása csak a környezetvédelmi felügyelség jóváhagyásával történhet Az elkezelési mveleteket úgy kell végezni, hogy az a hulladék további hasznosítását, ne akadályozza, gátolja Az EWC kódszámú hulladékon bontási, darabolási mveleteket nem végezhetnek. Továbbá, ezen hulladékot nem is bálázhatják, mivel azt követen nem lenne biztosított a 267/2004. (IX.23.) Korm. rendelet 7. (5)-(6) bekezdésében foglalt elírások teljesítése Engedélyes köteles a birtokában lév, bármely tevékenységbl származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven veszélyes hulladék esetén a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. -ában és 3. sz. mellékletében meghatározott módon (az üzemi gyjthelyen) gyjteni A telephelyen egyidejleg tárolt, kezelésre váró ill. már kezelt hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminség szerinti elkülönített gyjtésére alkalmas gyjtedényzet, ill. térbetonon kialakított gyjthelyek befogadó kapacitását, ezzel elkerülend a hulladékok esetleges nemkívánatos keveredése A telephelyen - figyelembe véve az engedélyezési dokumentáció 9/28. és 10/28. oldalán bemutatott gyjthelyek kapacitását és kialakítását egyidejleg egyszerre az alábbi hulladékmennyiségek helyezhetek el:

6 6 A papír, fa és manyaghulladékok gyjtésére kijelölt telephelyrészen 33 t-nál több papír, karton, fa és anyaghulladék elhelyezése nem történhet. Az elektronikai hulladékok gyjtésére-tárolására, a bontott alkatrészek gyjtésére-tárolására szolgáló zárt raktárban elhelyezett hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 86 t-t. A színesfém raktárban maximum 115 tonna színesfém tárolható. A szabadtéri térbetonon ömlesztve elhelyezhet fém lemez hulladékok maximális mennyisége 720 tonna lehet, a tárolóhely mögött elhelyezett acél konténerben maximálisan 32 tonna vashulladék tárolható. A karbantartó épület vonalában elhelyezett 4 db 5 m 3 -es acélkonténerben 12 tonna vas hulladék vagy gumi tárolható. A telephelyhez újonnan csatolt 2237 m 2 -es stabilizált kszórásos területen 6 db 27,6 m 3 -es acélkonténerben maximum 100 tonna fém hulladék tárolható. A veszélyes hulladék gyjthelyen legfeljebb 21 tonna veszélyes hulladék tárolható, legfeljebb egy évig Az EWC kódszámú hulladékok csak a betonozott, olajfogó berendezéssel ellátott területen tárolhatók A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el A hulladékok csak engedéllyel rendelkez hulladékkezelnek adhatók át, az átadás/átvételi bizonylatokat meg kell rizni, ellenrzéskor be kell mutatni. Engedélyes a hulladék átadását megelen köteles megbizonyosodni a hulladék átvev kezelési engedélyének meglétérl, tartalmáról, és annak érvényességérl A kommunális hulladékok ártalmatlanításáról a településen mköd helyi közszolgáltatás igénybevételével, vagy a hulladék települési hulladéklerakóra történ szállításával kell gondoskodni a közszolgáltatás igénybevételére ill. a hulladéklerakásra vonatkozó helyi jogszabályok (önkormányzati rendeletek) betartása mellett A fuvarokmányokat meg kell rizni, esetleges ellenrzéskor kérésre fel kell mutatni. A fuvarokmánynak tartalmaznia kell a hulladék azonosítására alkalmas adatokat és mennyiségeket A telephelyet nem érint hulladék átvételeket/átadásokat, valamint a telephelyre beszállított-, és az elkezelés után kiszállított hulladék-, vagy anyagfajták tömegét, átadóját, átvevjét minden esetben a nyilvántartásba naprakészen kell bejegyezni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tranzit hulladékok, illetve a telephelyre be-, és a kiszállított hulladékok/anyagok szállítására vonatkozó kísérjegyek, szállítójegyek sorszámait és minden olyan adatot, amely a hulladék nyomon követhetsége szempontjából lényeges. A vezetett nyilvántartásban a kezelésre váró és kezelt hulladékok tömegadatainak EWC kódszám szerinti elkülönítésére, és a tranzit és telephelyi begyjtés elkülönítésére külön figyelmet kell fordítani Engedélyes köteles a végzett tevékenységrl, a kezelt-, és a kezeltelep üzemeltetése során keletkez hulladékokról a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet elírásainak megfelel nyilvántartást vezetni, valamint az e rendelet szerinti adatszolgáltatást teljesíteni a felügyelség részére Az üzemeltetés során a porképzdést a lehet legkisebbre kell csökkenteni A telephely üzemelése nem okozhat káros mérték légszennyezést A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyezdésektl (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelzése miatt A tevékenység gyakorlása során mindennem hulladék elégetése tilos Az üzemi tevékenység végzése során a mindenkor érvényes zajkibocsátási határérték határozatban foglaltakat be kell tartani a teljes létesítményre és tevékenységre vonatkozóan A begyjtést végz gépjármvek tisztítása kizárólag olyan gépjármmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közm rákötési engedéllyel rendelkezik. A gépjármvek javítása, szervizelése hatósági engedéllyel rendelkez jármjavító mhelyben történhet A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vízkészletek minségére gyakorolt hatásának nyomon követésére a telephelyen kett monitoring kutat kell megépíteni. A monitoring kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljárását a felügyelségnél kezdeményezni kell. A kutak helyeit a tervez jelöli ki úgy, hogy az egyik kút a talajvíz áramlási irányával ellentétes oldalon legyen. Határid: március A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet TPH komponensre vonatkozóan a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben kedveztlenebb állapotot, mint amit a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határérték jellemez, nem okozhatja a víztest jó kémiai állapotának romlását, valamint a szennyezanyag koncentrációk jelents és tartós emelkedését. A rendeletben, TPH komponensre vonatkozó, B szennyezettségi határértékek: - talajvízre: 100 µg/l - földtani közegre: 100 mg/kg szárazanyag A kommunális szennyvizet és a tisztított csapadékvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállíttatni, az elszállítást igazoló dokumentumokat 5 évig meg kell rizni, hatósági ellenrzés során kérésre be kell tudni mutatni A hulladékkezelési engedély, és a haváriaterv egy példányát a begyjtést végz gépjármveken kell tartani, és a keceli telephelyen ki kell függeszteni.

7 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor az engedélyes haladéktalanul köteles a környezetbe került hulladék eltakarításáról, a terület szennyezdés-mentesítésérl, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni, felügyelségünk egyidej értesítésével. Az okozott kárt saját költségén fel kell számolni Ha az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az engedélyesnek a változást annak bekövetkezésétl számított 15 napon belül, a felügyelségnek be kell jelenteni A hulladékkezelési tevékenység megszüntetését is be kell a felügyelségnek jelenteni. A tevékenység felhagyása esetén mindennem hulladékot engedélyes hulladékkezelnek át kell adni Ezen engedély nem mentesít a tevékenység folytatásához szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 7. A szakhatóság elírásai: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kalocsai Kiskrösi Kistérségi Népegészségügyi Intézet Kiskrösi Kirendeltség (Kiskrös, Petfi tér 3.) november 3.-án kelt /2011. ügyiratszámú levelében közegészségügyi szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg: 7.1. A hulladékkezelésben részt vev dolgozók részére megfelel módon kialakított szociális helységeket kell biztosítani A foglalkoztatottak részére munka és védruhát, valamint egyéni védfelszereléseket kell biztosítani Valamennyi dolgozónak érvényes foglalkozás-egészségügyi alkalmassági lelettel kell rendelkeznie A tevékenység végzése során a nem dohányzók védelmérl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított évi XLII tv. elírásait be kell tartani. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 8. Az engedély hatályosságának ideje: 8.1. Az engedély december 20.-ig hatályos, de az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi, vagy hatósági elírások megsértése esetén az engedély a hatályossági idején belül is visszavonható. Jelen határozat ellen a határozat kézhezvételtl számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Ffelügyelségnek címzett, de az Alsó Tisza - vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Kirendeltsége címén (cím lábjegyzetben) két példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést elektronikus úton nem lehet elterjeszteni. A határozat elleni fellebbezés, igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke , -Ft. (azaz Háromszázháromezer forint), amit az Alsó Tisza - vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség elirányzat-felhasználási számlájára kell átutalni. Az átutalás pénzügyi bizonylatának másolatát a fellebbezéshez csatolni kell. Jelen határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határid leteltét követ napon - az engedélyes külön értesítése nélkül - jogerre emelkedik. Indokolás Papp László -Baja - hulladékgazdálkodási szakért (továbbiakban: megbízott) a MATÁT Kft. (továbbiakban: engedélyes) - Kecel megbízásából nem veszélyes hulladékok (többek között települési hulladékok) szállítással történ országos-, valamint Kecel 3905/2 hrsz. alatti telephelyen történ begyjtésére, elkezelésére és hasznosítására irányuló kérelmet nyújtott be október 10.-én a felügyelségen hulladékkezelési engedélyezési eljárás lefolytatására. Az engedélyeztetési dokumentációt készít megbízott hulladékos szakérti jogosultsággal rendelkezik. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérl szóló módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 10. (1) bekezdés alapján környezetvédelmi hatóságként a kérelmez székhelye szerinti felügyelség jár el többek között a Hgt. 14. (2) bekezdésében, a 15. (3) bekezdésében és a 16. (3) bekezdésében foglalt esetekben. A felügyelségen az eljárás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. (5) bekezdése szerint október 11.-én indult. Az eljárás megindításáról a felügyelség a Ket. 29. (6) bekezdése szerint közleményt tett közzé honlapján. A hulladékgazdálkodásról szóló jelenleg hatályos évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 14. (1) bek. értelmében hulladékkezelési tevékenységnek minsül a hulladék gyjtése, begyjtése, szállítása, elkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. A Hgt (2) bekezdése kimondja, hogy a hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhet. A Hgt. 15. (3) bekezdése szerint a hulladékbegyjtési tevékenység végzése a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött.

8 8 A Hgt. 16. (3) bekezdése szerint gazdálkodó szervezet üzletszeren, rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel a környezetvédelmi hatóság engedélyével folytathat. A Hgt. 18. (1) bekezdés b) pontja szerint a hulladék hasznosítása történhet a hulladék valamely újrafeldolgozható összetevjének leválasztásával, és alapanyaggá alakításával (visszanyerés). A Hgt. 18. (4) bekezdése szerint hulladékhasznosító létesítmény csak a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és környezetvédelmi hatóság engedélyével létesíthet A nem veszélyes hulladék szállítási, begyjtési, elkezelési és hasznosítási engedélyezési eljárásért a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, többször módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet I/3.+I/4.+I/5.+I/7. pontjai szerinti, ,- Ft ( Ft) azaz Hatszázhatezer forint igazgatási szolgáltatási díjat kellene fizetni. A kérelemhez mellékelték az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérl szóló pénzügyi bizonylatot, a szükséges szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló bizonylatot október 11.-én on nyújtották be. Az engedélyezési eljárást a felügyelség a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm rendelet (továbbiakban: R.) szerint folytatta le, figyelemmel a hulladékká vált gépjármvekrl szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet, valamint az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló a 15/2004. KvVM rendelet (továbbiakban: KvVMR) elírásaira is. A felügyelség az engedélyezési eljárásba bevonta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kalocsai Kiskrösi Kistérségi Népegészségügyi Intézet Kiskrösi Kirendeltségét a 347/2006. (XII. 23.) Korm rendelet 32/B (1) bek. a), b), c) és e) pontjai alapján. Szakhatósági hozzájárulását a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kalocsai Kiskrösi Kistérségi Népegészségügyi Intézet Kiskrösi Kirendeltség (Kiskrös, Petfi tér 3.) november 3.-án kelt /2011. ügyiratszámú állásfoglalásában kikötésekkel adta meg. A kikötéseket a rendelkez rész pontjaiban elírtam. Állásfoglalását szakhatóság az alábbiak szerint indokolta: A szakhatósági állásfoglalásom kialakításában a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv., az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szervek kijelölésérl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 1. pontja, a nem dohányzók és dohányzók védelmérl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított évi XLII. tv. elírásait vettem figyelembe. Fentiekre tekintettel a rendelkez részben foglaltak szerint döntöttem. Ügyintézési határid leteltének napja: november 3. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetségérl. Hatóságom hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérl szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet 32/B. (1) bek. a) és b) pontja, illetékességemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 21. (1) bek a) pontja állapítja meg. Megbízott december 6.-án érkezett beadványában az engedélyezési dokumentációt pontosította, a számítási hibákat javította, valamint áttekinthet táblázatba rendezte az egyes elkezelési mveletek konkrét hulladékokhoz rendelését-, és az egyes elkezelési mveletek után keletkez hulladékok besorolását, továbbá az EWC 1601 és EWC 1602 kódcsoportba tartozó hulladékok eredetérl nyilatkozott. A felügyelség a rendelkezésre álló iratanyagokból az alábbiakat állapította meg: Engedélyes a saját tulajdonában lév Kecel, 3905/2 helyrajzi számú - kivett telephely, iroda, raktár mvelési ágban nyilvántartott - ingatlanon 2009 óta végez nem veszélyes hulladékok begyjtését és elkezelését a felügyelség /2009. számú hulladékkezelési engedélye alapján. Engedélyes nem veszélyes hulladékok valamennyi felügyelség illetékességi területére kiterjed szállítását - a felügyelség /2008. számú hulladékkezelési engedélye alapján. A korábban engedélyezett szállítási kapacitás 7670 t/év, a telephelyi begyjtési, elkezelési engedélyezett kapacitás 1250 t/év. Engedélyes az engedélyezett kapacitás növelése mellett döntött, ezért a telephelyet keleti irányban 2237 m 2 -es területtel vítették. A tervezett tevékenység bvítésére (nem veszélyes hulladék tonna/év; veszélyes hulladék tonna/év) mint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 118. pontjába [fémhulladék gyjthely (beleértve az autóroncstelepeket) fémfeldolgozással vagy újrahasznosításra történ elkészítéssel 5 db/nap gépjárml, vagy 5 t/nap kapacitástól] sorolható tevékenységre a felügyelség engedélyes kérelme alapján elzetes vizsgálati eljárást folytatott le. Az elzetes vizsgálati eljárást lezáró /2011. sz. határozat szerint a tervezett (bvített) tevékenység nem gyakorol hulladékgazdálkodási, víz- leveg, természetvédelmi és zajvédelmi szempontból jelents környezeti hatást, azaz nem kell környezeti hatástanulmányt készíteni. A felügyelség határozata szerint az elzetes vizsgálati eljárásban bemutatott

9 9 tevékenység csak a szükséges létesítmények kialakítását, megépítését követen, a módosított kapacitású hulladékkezelési tevékenységre szóló hulladékkezelési engedély, valamint a módosított zajkibocsátási határérték, illetve vízjogi engedély birtokában kezdhet meg. Jelen kérelemben engedélyes a telephelyi begyjthely vonatkozásában mindössze nem veszélyes hulladék kezelési tevékenységre vonatkozóan kérelmezte a hulladékkezelési engedély kiadását t/év begyjtési kapacitásra, amely bvítés kapcsán építési-létesítési engedélyezésre nem kerül sor. A telephely vízellátását a városi vezetékes vízhálózatról biztosítják. A vízigény kommunális jelleg, mennyisége: 217/5 m 3 /év. A vízfelhasználás jellegébl következen tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A szociális blokkban keletkez kommunális szennyvizet zárt aknában gyjtik és a keceli szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra. A keceli szennyvíztisztító telepet üzemeltet Kecelvíz Kft. (6237 Kecel, Avar tér 1.) befogadó nyilatkozata a dokumentáció mellékletét képezi. A telephely m 2 terület, melybl jelenleg 900 m 2 betonozott burkolattal, csapadékvíz elvezetéssel ellátott. A betonozott területen kármentket alakítottak ki. Az összegyjtött csapadékvíz tisztítására egy Techneau típusú olajleválasztó mtárgyat építettek be, ahonnan a tisztított csapadékvíz 20,16 m 3 -es aknába kerül. Az eltisztított csapadékvíz a gyjtést követen a keceli szennyvíztisztító telepre kerül ártalmatlanításra. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lev települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján, felszín alatti víz szempontjából Kecel érzékeny település. A 27/2006. (II. 7.) Kormány rendelet B) RÉSZ alapján Kecel nitrátérzékeny település. A tervezett tevékenység nem érint kijelölt, illetve kijelölés alatt álló hidrogeológiai védterületet. Kecel város a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint érzékeny területi kategóriába tartozik. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérl szóló123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján a tárgyi ingatlan kijelölt üzemel-, illetve távlati vízbázis védterületét, és a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet szerint nagyvízi medret nem érint. A telephely közelében felszíni vízfolyás nincs. Az engedélyezési dokumentációban a telephelyet, annak létesítményeit, az átvételre kerül és a keletkezett hulladékok tárolásának módját megfelel módon, részletesen bemutatták. A dokumentáció alapján engedélyes biztosítani tudja a nem veszélyes elektronikai hulladékok szállítása, begyjtése, elkezelése, hasznosítása (értékesítése) azon tárgyi és személyi feltételeit, amelyek garantálják a környezetvédelmi elírásoknak, hatályos jogszabályoknak eleget tev hulladékkezelést. (Tárgyi és személyi feltételek részletezve rendelkez rész 4. pontjában) Engedélyes a hatályos jogszabályi elírásoknak (R. 18 (3) bek. és KvVMR 2. sz. mell 2. pont) megfelel személyzetet foglalkoztat. Engedélyes az esetleg elforduló környezeti károk elhárításához havária tervvel rendelkezik, amely a dokumentáció melléklete. Pénzügyi feltételek a rendelkez rész 4. pontjában részletezettek szerint teljesülnek. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdés a) pontja és az 1. számú melléklet alapján, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR 08) szerinti 38 Hulladékgazdálkodás (38.11 Nem veszélyes hulladék gyjtése, Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása) tevékenység végzése (üzemi zajkibocsátás), a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelség hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügy. A bvítés eltti telephelyre vonatkozóan a felügyelség a zajkibocsátási határértéket /2009. számú jogers határozatában állapította meg. A létesítményüzemeltetés közben bekövetkez változások miatt (új zajforrások mködtetése) a zajvédelmi szempontú hatásterület megváltozott. Engedélyes a hulladékkezelési engedély kérelmével egy idben benyújtotta az új zajkibocsátási határérték megállapítás iránti kérelmét is a felügyelségre. Tárgyi üzemi létesítmény (hulladékbegyjt telep) vonatkozásában a zajkibocsátási határértéket a felügyelség /2011. számú december 1.-én postázott határozatában állapította meg. A fentiek alapján a felügyelség engedélyes részére korábban kisebb kiadott kisebb kapacitásra vonatkozó engedélyeinek /2008. számú nem veszélyes hulladékok szállítási-, és /2009. számú nem veszélyes hulladékok telephelyi begyjtési elkezelési - egyidej visszavonásával, a bvített kapacitású - országos nem veszélyes hulladékbegyjtésre és szállításra, továbbá telephelyi begyjtésre, elkezelésre és hasznosításra vonatkozó hulladékkezelési engedélyt egységes szerkezetbe foglalva megadta, a rendelkez részben foglalt elírásokkal. A rendelkez rész elírásait a felügyelség az alábbiakra alapozta: Hulladékgazdálkodási szempontú elírások: A felügyelség a rendelkez rész 6.5. számú elírását a 267/2004. (IX. 23. Korm. rendelet 7. (1) bekezdésére, a rendelkez rész számú elírását e rendelet 7. (5)-(6) bekezdéseire alapozta. A rendelkez rész 6.6; 6.7. és 6.9. számú kikötéseit a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében foglaltakon alapulnak A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet szerint, a hulladék hasznosítása 100 t/év felett e rendelet melléklet A) csoportjába tartozó tevékenység, ezért

10 10 a felügyelség a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeirl szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. a) bekezdésére alapozva a rendelkez rész pont szerinti elírást tette. A személyzet végzettségére vonatkozó további elírását (6.11. pont) a felügyelség a R. 18 (3) bekezdésére is alapozta. A rendelkez rész 6.12 (biztosíték) elírását a felügyelség a Hgt. 47. (1) bekezdésére alapozta. A telephelyen a hulladék felhalmozás elkerülése érdekében az egyszerre egyidejleg tárolható hulladékok mennyiségét a felügyelség az engedélyezési dokumentáció szerint a bemutatott tároló hely kapacitására figyelemmel írta el a rendelkez rész és pontjaiban. A rendelkez rész számú elírásainak a Hgt. 13. (1) bekezdése szolgáltat jogalapot. A felügyelség a számú elírásait a Hgt. 51. (1) bekezdése, valamint a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 3. alapján tette. A felügyelség a fentiekben nem részletezett elírásait a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 6. (1) bekezdésére, valamint a Hgt. 5. (1) bekezdésére alapozta. Levegvédelmi szempontú elírások: A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. -a szerint tilos a légszennyezés, valamint a leveg lakosságot zavaró bzzel való terhelése, továbbá a leveg olyan mérték terhelése, mely légszennyezettséget okoz. ( számú elírások) Víz- és talajvédelmi szempontú elírások: - A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése szerint vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez vízjogi létesítési engedély megszerzése szükséges. A felszín alatti vizek védelmérl szóló 219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet (FAVKr.) 8. b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, mködtetését és az adatszolgáltatást is. A telephelyen folytatott tevékenység volumene és a tisztított csapadékvíz késbbiekben tervezett elhelyezési módja (szikkasztás) indokolttá teszi a monitoring rendszer megépítését ás üzemeltetését. (6.31. számú elírás) - A szennyez anyagok koncentrációjára vonatkozó számú elírást a FAVKr. 10. (1) bek. c) és d) pontja alapján tette a felügyelség. Az engedély idbeni hatályát a felügyelség a KvVM rendelet 2. (6) bekezdés figyelembe vételével egy meghatározott idszakra, a R. 22. (3) bekezdésében foglaltak alapján 5 évben határozta meg. Az ügyintézési határid kezdete: október 11. A rendelkezésre álló ügyintézési határid a kérelem kézhezvételét követ három hónap, ami január 11.-én járna le. Azonban nem számít be az ügyintézési határidbe a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) 33. (3) bekezdés d) pontja szerint a szakhatóság eljárásának idtartama. A szakhatósági megkeresését a felügyelség október 18.-án postázta, az állásfoglalás november 5.-én érkezett be. Tehát az ügyintézési határidbe nem számít be 18 nap. Ezért az ügyintézési határid lejártának napja: január 28. A felügyelség jelen határozatot a Hgt. 43. (1) bekezdése és a Ket. 33. (1) bekezdése alapján rendelkezésre álló ügyintézési határidn belül adta ki, így a Ket 33/A szerinti igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel. A határozatot a felügyelség a Hgt. 14. (2) bekezdése, valamint a R. 20. (1) bekezdés a), b), c), e) pontjai valamint a KvVM r. 2. (5) bek. alapján a Ket. 71. (1) bekezdése és 72. (1) bekezdése szerint eljárva - hozta meg. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség hatáskörét jelen eljárásban a 347/2006. (XII. 23.) 10. (1) bekezdése, és 38. (1) bekezdése, illetékességét e rendelet I. sz. melléklet IV/10. pontja állapítja meg. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése, és 99. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell elterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A fellebbezési díj mértékérl a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján, az 1. sz. melléklet I/3.+I/4.+I/5.+I/7. pontjainak figyelembe vételével rendelkezett a felügyelség. A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendeletben foglaltaknak megfelelen a felügyelség határozatát hatósági nyilvántartásba veszi. Itt hívom fel engedélyes figyelmét az alábbiakra: A R. 24. (1) bek. alapján a felügyelségnek a hulladékkezelési engedélyt vissza kell vonnia, ha a) megállapítja, hogy az engedélyt kér a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett, b) az engedély megadásához elírt feltételek már nem állnak fenn, c) az engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, d) az engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltér módon gyakorolja.

11 11 A R. 24. (2) bekezdése szerint a felügyelség az engedélyt visszavonhatja akkor is, ha az engedélyes nem tesz eleget a más jogszabályok szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, továbbá abban az esetben is, ha az engedélyes akadályozza a hatóságnak a hulladékkezelés ellenrzésével kapcsolatos eljárását. A Hgt. 49. (1) bekezdés szerint: Aki tevékenységével vagy mulasztásával o A hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat elírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségeinek nem, vagy nem megfelelen tesz eleget, o A hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, illetve hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltéren végez, o A hulladékgazdálkodásra vonatkozó elírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. Baja, december 16. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Dr. Tóth Éva s. k. kirendeltség-vezet Kapják: 1 MATÁT Kft Kecel, Újsz u. 30. TV 2 Papp László (mint megbízott) 6500 Baja, Szent Antal u TV 3 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kalocsai Kiskrösi Kistérségi Népegészségügyi Intézet Kiskrösi Kirendeltség (hiv. sz.: /2011.) Kiskrös, Petfi tér 3.- TV 4 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/B (2) bek. és 32/C (2) bek a) pontja alapján/ 6000 Kecskemét Pf TV 5 Hatósági nyilvántartás 6 Irattár

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Ügyiratszám: 77572-2-12/2011. Tárgy: Nem veszélyes hulladék begyjtési Eladó: dr. Séra Judit (jogi) és szállítási engedélykérelem.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Üi.szám: 11661-5-15/2011. Tárgy: Poli Farbe Vegyipari Kft., Ea: dr. Petrovics György Bócsa, III. ker. 2. Imre Marianna mszaki

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96850-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 138 781

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96005-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 019 398

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldliatosag.hu TELEFONJ 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 85366-1-4/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Szigeti-M anyag

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 23018/2013. Iktatószám:6193/2014. Ügyintézı: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 8155/2014. Iktatószám: 54859/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 29917-5-13/2012. Tárgy: MOL Nyrt., Ea: dr. Petrovics György Szank, 0156/15 hrsz, Sivók Gábor tényfeltárási záródokumentáció

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T Ügyszám: 19619/2013. Iktatószám: 16483/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 83941-1-3/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 89.561-2-14/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Hargitai Attila Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Sipos László Tárgy:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

shredderezésitevékenységéről

shredderezésitevékenységéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere t)(~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére az ERECO Zrt. Budapest X. kerület, Gránátos

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben