Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: /2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Szigeti-M anyag Kft. KÜJ: Szigeti Pack Kft. KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T A Szigeti-M anyag Kft. (6230 Ipar u. 14.) és a Szigeti Pack Kft. (6230 Arany János u. 24.) által, a Ipar u. 14. szám,, 09/126 és 09/127 hrsz alatti ingatlanokon közösen üzemeltetett m anyagüzem, mint üzemi létesítmény üzemeltet i részére zajkibocsátási határértékeket állapítok meg az alábbiak szerint: 1. Az üzemeltet k: 1.1. neve: Szigeti-M anyag Kft. KSH száma: székhelye: 6230 Ipar u. 14. ügyintéz neve: Szigeti Tamás telefonszáma: / KÜJ száma: neve: Szigeti Pack Kft. KSH száma: székhelye: 6230 Arany János u. 24. ügyintéz neve: Szigeti Tamás telefonszáma: / KÜJ száma: Üzemi zajforrások, amelyekre a zajkibocsátási határértékeket megállapítjuk: megnevezése: anyagüzem címe: 6230 Ipar u. 14.,, hrsz 09/126 és 09/127 telephely EOV koordinátái: Y = m X = m KTJ száma: A zajforrások (a meglév létesítményben folytatott tevékenységek, alkalmazott technológiák, helyhez kötött vagy mozgó berendezések, üzemi zajforrásnak min sül tevékenységek) rövid leírása, ismertetése: A telephelyen m anyag granulátumból fólia töml t gyártanak, amit igény szerint nyomdáznak, konfekcionálnak, vagy mindezek nélkül értékesítenek. A hatékonyság érdekében a gyártás során keletkez hulladékból regranulálás során ismételten granulátumot gyártanak. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás Központ: H-P: 9:00-11:30, továbbá H és Cs 12:30-15:00, Kirendeltség: H-P 9:00-12:00 atiktvf@atiktvf.hu, Honlap:

2 A küls s beszállítók által heti egy alkalommal érkezik granulátum alapanyag a telephelyre. A raklapokon lév big-bag zsákokat, vagy 25 kg-os zsákokat gázüzem homlokvillás targoncával emelik le, majd szállítják a raktározás, vagy a feldolgozás helyére. A rakodás mintegy 45 percet vesz igénybe, a targonca maximális nappali üzemideje 3 óra. A granulátumot az extrudáló csarnokban dolgozzák fel. Az elkészült m anyag töml k 40 %-át késztermékként eladják, azaz a készáru raktárba szállítják, míg a többi félkész termék vagy nyomdázásra (5 %), vagy konfekcionálásra (55 %) kerül. A nyomdázott vagy natúr töml ket konfekcionálják a konfekcionáló üzemcsarnokban. A végterméket a kapcsolódó raktárakban helyezik el szállításig, az elszállítást 3 db, saját tulajdonú 3,5 tonnás dobozos kisteherautóval végzik. A járm vek naponta maximálisan 20 percet közlekednek nappali id szakban a telephelyen. A regranuláló csarnokban a telephelyen keletkez hulladék m anyagok újrahasznosítása történik, amelynek során a m anyag hulladékot mm nagyságú darabokra rlik késes darálók segítségével. 4. Az üzemi zajforrások m ködési rendje, m szak vagy nyitvatartási, m ködési ideje: A telephelyen a munkavégzés folyamatos nappal és éjjel, a nyomdaüzem 8 16 óra között m ködik. Zajforrás m ködési ideje Technológia Zajforrás A zajforrás Zajforrás jele elnevezése elnevezése ködési helye Regranuláló üzemrész anyagok újrahasznosítása anyagok újrahasznosítása anyagok újrahasznosítása Nyomdaüzem Nyomdázás 4. Nyomdázás 5. Konfekcionáló üzemcsarnok Konfekcionálás 6. Konfekcionálás 7. Konfekcionálás 8. Konfekcionálás 9. Konfekcionálás 10. Konfekcionálás 11. Konfekcionálás 12. Konfekcionálás 13. Konfekcionálás 14. Konfekcionálás 15. Technova ES D Deg típusú regranuláló gép Technova ES 60 N 35D Deg típusú regranuláló gép nappal (6-22 óra) éjjel (22-6 óra) Épületben Épületben 3. Daráló gép Épületben Üzemen kívül Üzemen kívül Plastiflex 6 típusú hatszínnyomó gép Axiális teremelszívó ventilátor TSC Roller Amutec típusú Hemingstone JP 32 SE-SV típusú Tömbös típusú Stigler típusú Amutec TSA-D Roller típusú Saldoflex 1222/07 típusú Saldoflex 1222/07 típusú Hemingstone HM- 800DT típusú Hemingstone HM- 100 VA-SV típusú Lung-Meng típusú Épületben 8-16 óra Nem üzemel Épület falában 8-16 óra Nem üzemel Épületben Épületben Épületben Épületben Épületben Épületben Épületben Épületben Épületben Épületben 2

3 Kompresszor terem rített leveg el állítás rített leveg el állítás Extrudáló üzemcsarnok Extrudálás 18. Extrudálás 19. Extrudálás 20. Extrudálás 21. Extrudálás 22. Extrudálás 23. Extrudálás 24. Extrudálás 25. Extrudálás 26. Extrudálás 27. Extrudálás 28. Extrudálás 29. Extrudálás 30. Extrudálás 31. Szabadban üzemel zajforrások Anyagmozgatás 32. Mattei ERC 1015 H típusú kompresszor Mattei ERC 1015 H típusú kompresszor Lung-Meng típusú Tecom EXKN 35/700 típusú Quenn s EP45N típusú Quenn s EP 452 típusú Diing Kuen típusú Tecom MB35B 900 típusú Tecom MB50/ /08 típusú Tecom MB50B/ /08 típusú Tecom MB50B/1100 típusú Queen s EP-65W típusú Tecom EK 50/30D típusú, hangtompítóval szerelve Központi elszívó ventilátor Ny-i tájolású teremelszívó, frekvenciaváltóval szerelve K-i tájolású teremelszívó, frekvenciaváltóval szerelve Mitsubishi FG25 típusú gázüzem targonca, 2500 kgos terhelhet séggel szabad nyílással szabad nyílással Épület falában Épület falában Épület falában Szabadban 6-22 óra között 3 óra id tartamban Nem üzemel 3

4 5. A zajforrás hatásterületén elhelyezked zajtól védend ingatlanok felsorolása és a határértékek megállapítása: Szigeti-M anyag Kft. Ingatlan helyrajzi száma Közterület elnevezése Házszám A védend épület Építményjegyzék szerinti besorolása A zajkibocsátási határérték, L KH [ db ] Nappal Éjjel 6-22 óráig 22-6 óráig 09/119 09/89 09/69 Kossuth Lajos utca 09/120 Kossuth Lajos utca Egylakásos épület /2 Kossuth Lajos utca Egylakásos épület Szigeti Pack Kft. Ingatlan helyrajzi száma Közterület elnevezése Házszám A védend épület Építményjegyzék szerinti besorolása A zajkibocsátási határérték, L KH [ db ] Nappal Éjjel 6-22 óráig 22-6 óráig 09/119 09/89 09/69 Kossuth Lajos utca 09/120 Kossuth Lajos utca Egylakásos épület /2 Kossuth Lajos utca Egylakásos épület A fenti zajterhelési határértékeknek az épületek küls környezeti zajtól védend homlokzatai el tt kell teljesülnie a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. -a szerint, az épületek teljes magasságában. A létesítmény üzemeltet it kötelezem a fent megállapított zajkibocsátási határértékek és m ködési rend (üzemelési id ) betartására, továbbá az üzemépületek nyílászáróinak üzemelés közbeni zárt állapotban tartására.. 6. Bejelentési kötelezettségek: A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 82. (1) bekezdés szerint az engedélyekben alapul vett körülmények jelent s megváltozását, illetve tervezett jelent s megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül bejelenteni. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellen rzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. -a szerint a zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi zajforrás területén bekövetkez változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltet je a 3. számú melléklet szerinti bejelent lapon köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. (Például, ha a jelent s zajkibocsátással járó daráló gépet újra beüzemelik és m ködtetik.) A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. (5) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglév határozatot módosítja, vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg. Ezen határozat ellen a határozat közlését l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyel ségnek (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Bajai Kirendeltségének címén benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elektronikus úton történ el terjesztésére nincs lehet ség. 4

5 Jelen határozat - fellebbezés hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határid leteltét követ napon külön értesítés nélkül joger re emelkedik. A határozat elleni fellebbezés díjköteles. A jogorvoslati eljárás díja az I. fokú eljárásban befizetett igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, azaz Hetvenötezer forint, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát a felügyel ség bajai kirendeltsége címére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat iktatószámát. I N D O K O L Á S Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Bajai Kirendeltségére szeptember 19-én érkezett a Szigeti-M anyag Kft. (6230 Ipar u. 14.) üzemi létesítmény zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelme, a Ipar u. 14.,, 09/126 és 09/127 hrsz alatti ingatlanon üzemeltetett m anyagüzemre, mint környezeti zajforrásra vonatkozóan. Kérelméhez mellékelte a telephely környezeti zajkibocsátásának vizsgálatáról szóló / azonosítószámú zajmérési jegyz könyvet (készítette: a Rezonátor Bt Baja, Szivárvány u. 70.). A vállalkozás megbízását az Ügyfélt l, mint a környezeti zajforrás üzemeltet jét l kapta. A felügyel ség október 13-án /2011. iktatószámú végzésében tényállás tisztázását szolgáló nyilatkozat/adatok közlésére hívta fel a feltételezett üzemeltet ket, ugyanis a rendelkezésünkre álló iratok alapján feltételeztük, hogy tárgyi létesítmény üzemeltetését több gazdasági társaság végzi, és nem tisztázott, hogy a telephelyen található zajforrásokat kik üzemeltetik és ki a felel s a zajkibocsátási határértékek betartásáért. Továbbá szükséges volt a jelent s zajkibocsátással járó m anyag daráló berendezések m ködését tisztázni. Az üzemeltet k október 19-én érkezett levelükben nyilatkoztak a valós üzemeltet kr l és azok adatairól. Nyilatkoztak továbbá, hogy a zajforrásokat közösen üzemeltetik, és közösen vállalják a zajkibocsátási határértékek betartását. A regranuláló üzemrészben felállított daráló gép üzemen kívül van, a m anyag hulladékok újrahasznosítását (darálást és regranulálást) a két regranuláló gép végzi. A zajkibocsátási határérték megállapítását megalapozó m szeres zajmérés alapján összeállított zajmérési jegyz könyv tartalmazza a helyszín részletes leírását, a zajforrások leírását, a háttérterhelést, a vizsgálati körülményeket és eredményeket, a zajterhelési határértékek indoklását, a javasolt zajkibocsátási határértékek megállapítását, valamint a hatásterület meghatározását. Ügyfelek a Ipar u. 14.,, 09/126 és 09/127 hrsz alatti ingatlanon m anyagüzemet m ködtetnek, és a telephelyen környezeti zajforrást üzemeltetnek. Az Ügyfelek által üzemeltetett létesítmény a vizsgálat során üzemszer en m ködött, a megszokott módon üzemeltetették, a valós technológiai tevékenységnek megfelel en. A zajmérési jegyz könyv megállapításai szerint a legnagyobb túllépés mértéke: T = 0 db (nappal és éjjel). A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a méréskori technológiai és üzemelési körülmények mellett az Üzemeltet teljesítette a számára jogszabályban el írt kötelezettséget, az üzemi létesítmények által okozott zaj nem haladta meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében rögzített zajterhelési határértékeket. Az üzemeltetett környezeti zajforrások hatásterületén található zajtól védend terület, épület és helyiség. A zajkibocsátási határértékeket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellen rzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint állapítottuk meg. A vizsgált környezeti zajforrások hatásterületén található védend területek besorolását Soltvadkert Város Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályokról szóló 11/2003. (VIII. 12.) számú KT rendelete szerint állapítottuk meg. Ezek figyelembevételével a zajforrások hatásterületén található védend területek besorolása a következ : A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete Gksz-2 jel kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen található, amelyre a Rendelet 1. mellékletében el írt zajterhelési határérték: L TH nappal ( ) = 60 db. 5

6 L TH éjjel ( ) = 50 db. A zajforrások hatásterületével érintett ingatlanokon elhelyezked épületek Építményjegyzék szerinti besorolását a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerint állapítottuk meg. A zajkibocsátási határértékek megállapítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklete 2. pontja alapján történt: L KH = L TH K N db ahol: L KH = zajkibocsátási határérték db, L TH = zajterhelési határérték db, K N = 10 lg N, de legfeljebb 5dB, N = azon üzemi, vagy szabadid s zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képez zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi, vagy szabadid s zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll. Tárgyi eljárásban kett zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkez üzemi zajforrás (kett üzemeltet : Szigeti-M anyag Kft. és Szigeti Pack Kft.) által külön-külön üzemeltetett üzemi zajforrások közvetlen hatásterülete fedésben áll. Tehát: N = 2 K N = 10 lg N = 10 lg 2 = 3 db A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellen rzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. (1) bekezdés szerint üzemi és szabadid s zajforrások zajkibocsátási határértékét az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrások hatásterületére kell megállapítani. A fentiek alapján az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. (1) (4) bekezdése, 10. (1) bekezdése és 34. (1) bekezdése, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellen rzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. (1) (4) bekezdése értelmében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. (1) bekezdésére is figyelemmel a rendelkez részben foglaltak szerint határozott. A határozat kielégíti a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellen rzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. (4) bekezdésben el írt tartalmi követelményeket. A felügyel ség a megküldött kérelemb l megállapíthatóan, a Ket. 29. (3) bekezdés b) pontja alapján, mint a Ket e) pontja szerinti hatásterületen lév, a Ket. 15. (3) bekezdése szerinti ingatlan tulajdonos ügyfeleket hirdetményi úton értesítette. Az ügyfeleknek lehet séget biztosított arra, hogy a zajforrások üzemeltetésével kapcsolatban nyilatkozatot tegyenek, illetve az ügyben keletkezett iratokat megismerjék. A létesítmény zajkibocsátással érintett hatásterületén lév ügyfeleknek, az eljárás megindításáról szóló hirdetményi értesítést szeptember 27-én postáztuk Soltvadkert Város Önkormányzat Jegyz jének. A hatásterületen él ügyfelek a rendelkezésükre álló id alatt nyilatkozatot nem tettek. A felügyel ség a Ket. 29. (3) bekezdés b) pontja alapján, a Ket. 15. (5) bekezdése szerinti társadalmi szervezeteket értesítette a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról, az elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésér l, valamint az adatbázis alapján történ értesítésr l szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése alapján. A felügyel ség az ügyfeleknek min sül társadalmi szervezeteknek lehet séget biztosított arra, hogy a zajforrások üzemeltetésével kapcsolatban nyilatkozatot tegyenek, illetve az ügyben keletkezett iratokat megismerjék. A társadalmi szervezetek a rendelkezésükre álló id alatt eljárási cselekményt nem tettek. A felügyel ség az értesítést a honlapján is közzétette szeptember 28. napján. A nyilatkozattétel lehet sége a felügyel ség honlapján való megjelenést l számított 10 nap, ami október 8-án járt le. A felügyel ség a döntését ugyancsak hirdetményi értesítéssel hozza nyilvánosságra, azaz közli a települési önkormányzat jegyz jével, a határozat kifüggesztését kérve, valamint megjelenteti a felügyel ség honlapján és a kormányzati portálon. 6

7 A felügyel ségi ügyintézési határid kezdete: szeptember 20. A rendelkezésre álló ügyintézési határid 30 nap, ami október 19-én járt volna le. A felügyel ség a tényállás tisztázására irányuló /2011. iktatószámú felhívását október 13-án postázta, és azt az Ügyfél október 19-én teljesítette, tehát az ügyintézési határid be nem számít bele ezen id alatt eltelt 6 nap. Ezért az ügyintézési határid lejártának napja: október 25. A felügyel ség a határozatot a Ket. 33. (1) bekezdése alapján rendelkezésre álló ügyintézési határid n belül adta ki, tehát a Ket. 33/A. szerinti igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség tárgyi ügyben, környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 8. (2) és 38. (1) bekezdés alapján járt el. A felügyel ség illetékességi területér l a R. 1. számú melléklet IV./10. pontja rendelkezik. A határozat elleni fellebbezési lehet séget a Ket. 98. (1) és a 99. (1) bekezdései biztosítják. A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése és 1. melléklet pontja alapján állapítottuk meg. A végzés elleni fellebbezés illetékér l, az illetékekr l szóló évi XCIII. tv. 29. (4) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást. A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 2. (1) bekezdése alapján a felügyel ség határozatát hatósági nyilvántartásba vette. Baja, október 25. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Dr. Tóth Éva s. k. kirendeltség-vezet Kapják: 1. Szigeti-M anyag Kft Ipar u. 14. térti vevény 2. Szigeti Pack Kft Arany János u. 24. térti vevény 3. Soltvadkert Város Jegyz je 6230 Kossuth Lajos u. 6. térti vevény 4. A felügyel ség honlapja ( 5. A kormányzati portál ( 6. Hatósági Nyilvántartás 7. Irattár 7