SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás"

Átírás

1 Gördülő Fejlesztési terv Beruházási terv SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás MEKH kód: víziközművek beruházása szeptember TARTALOMJEGYZÉK

2 SEVÍZ - SZ-SZV Általános ismertetés 4. o. Szeged- Algyő szennyvízrendszer átnézeti helyszínrajz M=1: o. Szennyvíz-átemelés általános ismertetése: 11. o. Szeged Városi Szennyvíztisztító telep ismertetése: 14. o. Csatornahálózat ismertetése 20. o. SEVÍZ - SZ-SZV Beruházási terv I. ütem (2015. évi OPERATÍV terv) 23. o. II. Csatornázás, Szennyvíztisztítás 24. o. II/1. Szennyvízátemelés 24. o. II/2. Szennytisztítás 25. o. II/3. Csatornahálózat hálózat rekonstrukció 27. o. SEVÍZ - SZ-SZV Beruházási terv II. ütem ( évi Középtávú terv) 30. o. II. Csatornázás, Szennyvíztisztítás 31. o. II/1. Szennyvízátemelés 31. o. II/2. Szennyvíztisztítás 33. o. II/3. Csatornahálózat hálózat rekonstrukció 35. o. SEVÍZ - SZ-SZV Beruházási terv III. ütem ( évi Hosszú távú terv) 40. o. II. Csatornázás, Szennyvíztisztítás 41. o. II/1. Szennyvízátemelés 41. o. II/2. Szennyvíztisztítás 43. o. II/3. Csatornahálózat hálózat rekonstrukció 47. o. Mellékletek: 1 db CD 2

3 RAJZJEGYZÉK a Gördülő Fejlesztési Terv rajzaihoz Átnézeti Helyszínrajzok: Beruházások Szeged B - 4 B - 5 B - 6 Közműves Szennyvízelvezetés és -tisztítás - Szennyvízátemelés Átnézeti helyszínrajz M= 1:15000 Közműves Szennyvízelvezetés és -tisztítás Szennyvíztisztítás Átnézeti helyszínrajz M= 1:15000 Közműves Szennyvízelvezetés és -tisztítás Csatorna rekonstrukció Átnézeti helyszínrajz M= 1:15000 Szeged- Algyő szennyvízrendszer átnézeti helyszínrajz M=1:25000 SEVÍZ - SZ-SZV Közműves Szennyvízelvezetés és -tisztítás Szennyvízátemelés I. III. ütem összefoglaló táblázat SEVÍZ - SZ-SZV Közműves Szennyvízelvezetés és -tisztítás Szennyvíztisztítás I. III. ütem összefoglaló táblázat SEVÍZ - SZ-SZV Közműves Szennyvízelvezetés és -tisztítás Csatorna hálózat rekonstrukció I. III. ütem összefoglaló táblázat SEVÍZ - SZ-SZV 3

4 Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és -tisztítás MEKH kód: A Szegedi Vízmű Zrt. a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott 1831/2013. számú működési engedély alapján biztosítja a víziközmű szolgáltatást. A vízközmű-szolgáltató adatai A Társaság neve: Szegedi Vímű Zrt. székhelye: 6720 Szeged Tisza Lajos körút 88. postacíme: 6701 Szeged, Pf főtevékenysége: ivóvíz-termelés, -elosztás, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, tisztítása cégjegyzék helye: Szegedi Törvényszék Cégbírósága cégjegyzék száma: , statisztikai számjele: , adószáma: , Telefonszáma: címe: A tevékenység bemutatása A Szegedi Vízmű Zrt. fontosabb tevékenységi körei: - vízellátás, - szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés, - ipari tevékenység, - építőipari tevékenység, - egyéb tevékenység (pl. tervezés, bérbeadás, stb.) A Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Önkormányzatával kötött Üzemeltetési Szerződés és Algyő nagyközség Önkormányzatával kötött koncessziós szerződés alapján végzi tevékenységét Szeged és Algyő közigazgatási területén. A víziközmű-szolgáltató alapvető célja, hogy folyamatosan, jó minőségű, biztonságos ivóvizet szolgáltasson a felhasználóknak, fenntartható módon. A Szegedi Vízmű Zrt. rendelkezik ivóvíz-biztonsági tervvel. SZOLGÁLTATÁSOK, és a PÉNZÜGYI FORRÁS BEMUTATÁSA Víziközmű-szolgáltatások 4

5 Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás Szeged város igazgatási területén keletkező szenny- és csapadékvizek befogadója a város déli részén, a Gyálaréti Holt-Tisza és a Tisza folyó között elhelyezkedő városi szennyvíztisztító telep. A szennyvíztisztító telepre két irányból érkezik a csapadékvízzel kevert szennyvíz. A Rókus- Móravárosi főgyűjtő csatorna Szeged északi részének, a nagykörúton kívül eső területének kevert vizeit gyűjti össze és vezeti el a Vám-téri osztóműbe, majd onnan a régi E DN 2100, illetve a ban megépült E jelű DN 2000 gravitációs főgyűjtő csatornákon keresztül jut a szennyvíztisztító telepi Déli záporvízátemelőjébe. Az E jelű főgyűjtőn lévő Vám-téri osztómű, az 5-szörös hígítással érkező kevert vizeket a Holt-Tisza -ág felé vezető nyílt árokból kialakított vész- és záporvíztározóba vezeti. A két főgyűjtő által szállított szenny- és csapadékvíz a Déli záporvízátemelőnél lévő egyesítő műtárgyon keresztül kerül a meglévő Déli szennyvízátemelő végátemelő gépházába. Az 5- szörös hígítás feletti kevert vizek, az egyesítő műtárgy bukóélén keresztül, a Tisza folyó sodorvonalába nyomás alatt kerülnek bevezetésre. A Nagykörúton belül lévő területeken keletkező szenny- és csapadékvizeket részben az I. és II. jelű egyesített rendszerű gravitációs csatornák szállítják az Alsótelepi szennyvíz- és záporvízátemelőbe. Újszeged csapadékvízzel kevert szennyvizének egy része a Vedres u. felől, másik része a Töltés utcán keresztül, a kialakított gyűjtőcsatornán, az Alsókikötő sori átemelő felé kerül elvezetésre. A szárazidei szennyvíz az átemelő telepet kikerülve csatlakozik az U jelű DN 1000 vb. ROCLA főgyűjtő csatornába, és gravitál a Déli szennyvízátemelőbe. Az Újszegedről és az Alsótelepi átemelőből, U jelű főgyűjtőből érkező szennyvizet a Déli átemelő telep fogadja, az átemelő telep előtt 303 m-rel becsatlakozó kistérségi települések regionális nyomóvezetékén érkező szennyvizével együtt. Erre csatlakozik még az Újszeged keleti részén (Fő fasor) felől érkező rész is. Az átemelő az érkező szennyvizeket a Tisza alatt 2 db NA 600 KPE nyomócsövön keresztül a Szeged Városi Szennyvíztisztító telepre továbbítja. A Társaságunk által működtetett közművagyon üzemeltetését, karbantartását, rekonstrukcióját a Önkormányzata és a VIVENDI WATER S.A. társaság között március 09-én létrejött a Víz- és Csatorna Beruházási és Műszaki Együttműködési Keretmegállapodás módosítása alapján történik. Diagnosztikai jellegű vizsgálatok, vizsgálati eredmények, és intézkedések a Szeged Városi Szennyvíztisztító Telepen: Felújítási, pótlási és beruházási célú diagnosztikai vizsgálat: 5

6 A Villamos gépek és hajtások vizsgálata villamos jelanalízis módszerrel diagnosztikai vizsgálatokat az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület és között végezte el. A vizsgálatok 5 szakaszban valósultak meg: Energia és költséghatékonyság növelése érdekében a szennyvíztisztító telepen használt villamos hajtások üzemviteli elemzése, műszaki gazdasági, és környezetvédelmi kritériumok alapján, energiahatékonysági technikák kidolgozása, a kijelölt mintákon történő bevezetése és értékelése valósult meg. A diagnosztikai vizsgálatok eredményét a felújítások, pótlások és beruházások tervezésénél figyelembe vettük. Felújítási, pótlási és beruházási célú diagnosztikai vizsgálat: A biológiai szennyvíztisztítás üzemállapotának optimalizálása céljából a Szegedi Szennyvíztisztító Telepen a vizsgálatokat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszéke és között végezte el. A diagnosztikai vizsgálatok eredményét a felújítási, a rekonstrukciós és beruházási munkák tervezésénél figyelembe vettük. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés év 1* Csatornahossz km: 535,857 2* Csatornabekötések száma db: * Leszámlázott szennyvízmennyiség m3/év: * Elektromos energiafelhasználás kwh: * Csatorna kamerázás km: 20,47 Szeged városi szennyvíztisztító telep 6* Kezelt szennyvízmennyiség m3/év: * Kezelt szippantott szennyvíz menny. m3/év: * Elektromos energiafelhasználás kwh: * Fajlagos elektromos energiafelhasználás kwh/m3: 0,152 6

7 A GFT Pénzügyi forrásai A Vízügyi Építési Alap (VÉA) költségvetésének elkülönített része. A Vízügyi Építési Alap a víz-, a szennyvíz és a zárt szelvényű csapadékvíz hálózatok és műtárgyak, valamint kapcsolódó létesítményeik (pl. kutak, vízmű telepek, tározók, szennyvíztisztító telepek és átemelők, stb.) felújítását, korszerűsítését és fejlesztését, új vízügyi beruházások megvalósítását szolgálja. A VÉA forrásai: - a víziközmű infrastruktúrának Keretmegállapodás 8.5 szerint számított hálózatbérleti díja, amelyet Szegedi Vízmű Zrt fizet - viziközmű fejlesztés céljára pályázatokon elnyert állami vagy más támogatás - a VÉA esetleges pozitív egyenlege alapján számított kamat (az Önkormányzat számlavezető bankja által alkalmazott mindenkori látra szóló betét kamatával számítva, a negyedév zárónapján fennálló egyenleg alapján. - SZMJV esetleges víziközmű célú beruházási hozzájárulásai - a nem lakossági felhasználók által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás - egyéb jogcímű befizetések A Gördülő Fejlesztési Tervben az elmúlt évek rekonstrukciós Vízügyi Építési Alapos gyakorlatát figyelembe véve jelen áron kb. évi nettó millió Ft összegű fejlesztési ill. rekonstrukciós forrással kalkuláltunk. A kialakult gyakorlat szerinti műszaki ellenőri díjakat is tartalmazza a fenti keretösszeg. Ez gyakorlatilag kb. 720 milliós műszaki tartalommal feltölthető keretet jelent. Ebből a korábbi gyakorlat szerint ivóvíz ágazatra költünk nettó 440 millió Ft összeget. Termelés ágazatra: Ivóvízhálózatra: 140 millió Ft összeget 300 millió Ft összeget Szennyvíz elvezetésre és tisztításra nettó 280 millió Ft összeget Szennyvíz átemelésre: Szennyvíz tisztításra: 70 millió Ft összeget 80 millió Ft összeget Csatorna hálózatra: 130 millió Ft összeget 7

8 Minden évben az év elején megversenyeztetjük azokat a kivitelezési munkákat amelyeket Társaságunk saját kivitelezői kapacitással már nem tud megvalósítani. Így az árversenynek köszönhetően optimálisan használjuk fel a rendelkezésünkre álló pénzügyi forrásokat. A saját kivitelezésű munkákat teljes önköltségen számoljuk el. A pénzügyi forrás ütemezésénél a korábbi évek tapasztalatai alapján határoztuk meg a becsült költségek. A későbbiekben ütemezetten, folyamatosan készítendő kiviteli tervek határozzák majd meg a részletes műszaki tartalmat. A javasolt beruházások indokolt esetben elmaradhatnak. Az összegek becsült, tájékoztató jellegűek és évi árszinten képzettek, az egyes sorokon elért megtakarítások más sorokon jelentkező hiányok kompenzálására felhasználhatók. A GFT időbeli ütemezése A Magyar Víziközmű Szövetség által június 11-én kiadott 2014/2. számú szakmai ajánlás szerint a GFT három időbeli ütemben tartalmazza a benyújtás évét követő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat: I. ütem: részletes műszaki terv és ez alapján készült költségkalkuláció (1. év), II. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2-5. év), III. ütem: távlati műszaki terv és költségbecslés (6-15. év). A GFT összeállítása A GFT összeállítása során az alábbi szempontokat vettük figyelembe: a) bírósági, hatósági határozatból vagy jogszabályból eredő kötelezettséget; A Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetési területén nincs érvényben bírósági, hatósági határozatból vagy jogszabályból eredő kötelezettség. b) szerződésben vállalt kötelezettséget; A Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetési területén nincs érvényben lévő szerződésben vállalt kötelezettség. c) víziközmű-fejlesztési programban való részvételt vagy az ahhoz való csatlakozást; A Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetési területén nincs érvényben lévő víziközmű-fejlesztési programban való részvétel vagy az ahhoz való csatlakozó projekt. d) az elvégzendő munka elmaradásával járó kockázat következményeit, mértékét; Az elvégzendő munka elmaradásával járó kockázatokat elemeztük, a következményeiket az egyes ágazatok, vagy a projektek ismertetésénél részletezzük. e) az üzemeltetési költség jelentős csökkenésével járó fejlesztést; 8

9 Az üzemeltetési költségek jelentős csökkenésével járó fejlesztésekre külön kitértünk a projektek ismertetésénél. f) a vagyontárgyak beszerzésének időpontját, anyagát, építési körülményeit, jelenlegi műszaki állapotát, várható élettartamát, illetve az amortizáció mértékét; A vagyontárgyak beszerzésének időpontját, anyagát az egyes ágazatok ismertetésénél a táblázatok tartalmazzák. A várható élettartamot szabványok alapján, az amortizáció mértékét a Számviteli és pénzügyi törvény alapján határoztuk meg. g) a működtetési költségek várható alakulását a tervezett fejlesztések megvalósulása függvényében; A beruházások megvalósításával az üzemeltetési költségek növekednek. h) a hibastatisztikát és a hibaelhárítások költségelemzését; A hibastatisztikákat és a hibaelhárításokat minden estben figyelembe vesszük mind a projektek fontossági sorrendjének a meghatározásánál, mind pedig a várható költségek előzetes tervezésénél. i) diagnosztikai jellegű vizsgálatok eredményét, ha ilyenek rendelkezésre állnak; A hibastatisztikákhoz hasonlóan a diagnosztikai vizsgálatok eredményét is figyelembe vesszük a projektek fontossági sorrendjének a meghatározásánál. j) rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok lehetőségét; A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok megoldására külön költségkeretet biztosítunk ágazatonként. k) az indokolt kapacitás meghatározását (csökkentés vagy megtartás) pótlás vagy felújítás esetében a projektleírásokban vettük figyelembe. l) az élettartam csökkenését megelőző TMK munkákat. A TMK-nak nincs hatása a beruházásra. 9

10 Szennyvíz-átemelés általános ismertetése 10

11 Nagy szennyvíz átemelő telepek: Ssz. Név Létesítés éve Utolsó rekonstrukció éve 1. Nyugati Alsó telep Rókusi Újszegedi Dél-Újszeged 2007 Körzeti szennyvíz átemelők: Ssz. Név Létesítés éve Utolsó rekonstrukció éve 1. Bajai út Dorozsma, Kassai u. (Vályogos u.) Dorozsma, Matty tér Dorozsma, Északi sor Dorozsma, Kőbárány u. (Piac tér) Dorozsma, Kálmán köz Dorozsma, Basahíd utca Dorozsma, Hegedű u Dorozsma, Díszlet u. (Szilva u.) Logisztikai központ Cserje sor 12. Béketelep, Régi posta út Baktó, Kokárda utca Kecskéstelep, Szabó J. utca Kecskéstelep, Kénytelen sor Kecskéstelep, Dettre J. utca Szentmihály, Verbéna út Szentmihály, Márvány utca Szentmihály, Fehérpart-Ponty utca Szentmihály, Szérüskerti sor Szentmihály, Harcos utca Klebelsberg-telep, Verseci út

12 23. Gyálarét Vadaspark Öthalom lakópark Új-Petőfi telep, Duda utca Új-Petőfi telep, Füge sor Új-Petőfi telep, Bronz sor Petőfi telep, Göndör sor Tápé, Zsukov tér Tápé, Szendrey Júlia utca Tápé, Honfoglalás utca Tápé, Rába utca Tápé, Felső Tisza-part vízitelep Blaha Lujza út Újszeged, Fürj utca-szöri út Fő fasor Újszeged, Holt Maros sétány Marostő, Katalin utca Kállay liget Délújszeged, Törökkanizsa utca Szőreg, Makai út Szőreg, Temesvári utca Szőreg, Vaspálya utca Szőreg, Szerb (Fácán) utca Újszeged, Szőregi út Bobolics Csapadékvíz átemelők: 1. Ipari park (METRO) 2. Béketelep, Zsámbokréti sor Acél útcsapadék Baktó, csapadékvíz Ybl M. utca Tarján-záportó Észak-Újszeged

13 8. Maros vízkivételi mű felszíni víz Aba utca-holt Maros felszíni víz 2004 Közterületi mini, szennyvíz átemelők: 1. MOL-Dorozsmai út Dorozsma, Széksósi út Dorozsma, Csatorna utca Dorozsma, Árpa utca Béketelep, Hosszú utca Új-Petőfi telep, Acél utca Eperjes sor 8. Szőreg, Szerb utca Marostő, Laura utca Marostő, Csinszka utca Marostő, Júlia utca Marostő, Judit utca Marostő, Aba utca 14. Marostő, Thököly út 15. Petőfi telep, Irinyi út 16. Új-Petőfi telep, Fehértó utca Új-Petőfi telep, Csavar sor Tápé, Tápé széle sor Rókus, Gém utca 20. Újszeged, Zsombolyai út Újszeged, Kürü sor 2013 Szennyvíztisztító területén levő végátemelők: 1. Déli végátemelő Déli kevertvíz 2007 Házi szennyvíz átemelők: 1. Baktó 118 db 13

14 2. Újszeged 27 db 3. Új Petőfi telep 3 db 4. Szőreg 113 db 5. Tápé 1 db 6. Dél-Újszeged 78 db 7. Marostő 2 db 8. Kecskés telep 1 db 9. Kiskundorozsma 2 db 10. Iparváros (Dorozsmai út) 10 db 11. Szentmihály 351 db 12. Cserepes sor (Vadaspark) 11 db Összesen 717 db Az átemelő telepek üzemének folyamatos elemzése a félévente készülő műszaki mérlegben is szerepel. Ebben az üzemeléssel kapcsolatos minden adat (fajlagos energiafogyasztás, átemelt szennyvíz mennyiség, meghibásodások száma) szerepel. A műszaki mérleg az alapja a beruházások tervezésének. Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep általános ismertetés: Szeged, Klebelsberg telep, Palics köz, Külterület hrsz /2/3 Technológia leírása: HIDRAULIKAI JELLEMZŐK SZENNYVÍZTISZTÍTÓ JELLEMZŐI Mechanikai előtisztító mű kapacitásadatai: napi szennyvíz m 3 /d órai átlagos szennyvíz: m 3 /h nappali átlag: m 3 /h óracsúcs szennyvízmennyiség: m 3 /h/záporvíz a telepre érkező főgyűjtő kapacitása: 5,2 m 3 /s Biológiai fokozat kapacitásadata: Lakosegyenérték: LE Szárazidei órai csúcs: m 3 /h Csapadékos órai csúcs: m 3 /h Napi tisztítási kapacitás : m 3 /d Osztómű által továbbítható szennyvíz maximális mennyisége: 1,4 m 3 /s 14

15 A SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS ÉS TISZTÍTÁSI HATÁSFOK JELLEMZŐK MŰTÁRGYAK, BERENDEZÉSEK JELLEMZŐI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI FOLYAMAT 1.Osztómű A szennyvíztisztító telepre ɸ 200, illetve ɸ 210 átmérőjű gravitációs csatornán érkezik Szeged város szennyvize. A csatornahálózat a belvárosi körtöltéssel határolt részén egyesített rendszerű. Nagyintenzitású csapadék esetén a telepre érkező vízmennyisség meghaladja a tisztító hidraulikai kapacitását. Újszentiván, Tiszasziget, Kübekháza, Deszk települések szennyvize 2 db NA 600 KPE nyomócsövön keresztül jut a szennyvíztisztító telepre. A biológiai tisztítás védelmére a főgyűjtő csatornákra osztómű került beépítésre, amely a hidraulikai kapacitást meghaladó ötszörös hígítású vízmennyiséget leválasztja, és nem engedi a technológiára. 2.Kevertvíz átemelő Az osztóművön a telep hidraulikai kapacitását meghaladó, leválasztott csapadékvízzel ötszörösen hígított víz gravitációsan a kevertvíz átemelőbe érkezik. A hígított víz uszadéka visszatartásra kerül a szivattyútér elé beépített durvarácson, miután az átemelő közvetlenül a befogadóba emeli át a hígított vizet. 3.Végátemelő A kapacitás mértékét nem meghaladó szennyvízmennyiség az osztóműből gravitációsan érkezik az átemelő előtti durvarácsokig. A rácsok után a 2 kamrára osztott medencetérből frekvenciaváltóval szabályozott szivattyúk emelik fel a mechanikai tisztító szintjére a tisztítandó szennyvizet. 4.Árvízi átemelő A mechanikai műtárgytömb tartalmazza az árvízi átemelőt. A Déli átemelő a Tisza vízszintjének árvízi szintjéig a teljes technológiához biztosítja a szükséges hidraulikai energiát. A folyó vízszintjének emelkedésével ez az energia folyamatosan csökken, míg végül eléri azt a kritikus mértéket, amely az átemelő üzeme nélkül visszaduzzasztást eredményezne a műtárgyaknál. Az átemelő a biológiai fokozat építésével átalakításra került. 5. Mechanikai tisztítási fokozat Mennyiségmérés 10 mm-es pálcaközű finomrács Levegőztetett homokfogó, zsírfogó A hosszanti átfolyású medencében a levegő bevitele (flotálás) intenzívebb homok kiülepedést és a zsírfelúszást eredményez. A kotróhidak által összegyűjtött magas szerves anyag tartalmú homokos zagyból a homok eltávolítására 2 db 2011 évben beépített homokmosó berendezés üzemel, kiváltva a korábbi homokosztályozót. A mosott homok szerves anyag százaléka nem éri el az 5%-ot. 15

16 6.Biológiai fokozat Hosszanti átfolyású előülepítő: A mechanikai szennyeződésektől megtisztított szennyvíz az összekötő csatornán keresztül a hosszanti átfolyású előülepítő medencékbe érkezik. A 2 db hosszanti átfolyású medence egyenként 875 m3 térfogatú láncos kotróval felszerelt műtárgy. A biológiai medencék egyenletes terhelésének biztosításához az előülepített szennyvíz a biológiai osztóművön kerül elosztásra. Biológiai medencesor: A 3 db párhuzamosan üzemelő biológiai tisztító vonal, 4. vonallal való bővítése lehetséges. a medencesor részei: Kevert anaerob medencék a foszfor biológiai eltávolításához. Kevert anoxikus medencék a denitrifikációhoz, a szerves anyag lebontáshoz. Aerob medencék a nitrifikáláshoz, szerves anyag lebontáshoz. Az aerob medencékben a nitrifikációhoz és szerves anyag lebontásához intenzív oxigénbevitelre van szükség. A levegőztetést 3+1 db fúvó, egyenként 6780 Nm 3 /h kapacitású kompresszor biztosítja, amely még egy 5. fúvó beépítésével bővíthető. Az aerob medencéből az NO 3 tartalmú vizet recirkulációs szivattyú juttatja vissza az anaerob medence elejére. Vegyszeradagoló állomás: A kémiai úton történő, szimultán foszfor kicsapatás a biológiai foszforeltávolítási folyamat kiegészítéseként, a fő biológiai folyamatok lefutása után, a levegőztetett medencék elfolyó bukó élei elé adagolt kicsapószer (tavasztól őszig terjedő időszakban vas III klorid, téli időszakban pedig alumínium-szulfát tartalmú vegyszer) adagolásával megy végbe. A foszfor eltávolításához 2 db 25 m3-es vegyszertartállyal membrános vegyszeradagoló szivattyús állomás épült. Hosszanti átfolyású utóülepítő: Az aerob medencékből a nagyrészt már biológiai úton megtisztított víz 8 db hosszanti átfolyású láncos kotróval felszerelt medencébe érkezik, amelyeknek egyenkénti térfogata 2484 m 3. Az utóülepítő iszapzsompjába kotrók által terelt iszap jelentős része recirkulációs iszapaknába épített szivattyúkkal visszajuttatásra kerül a biológiai medencesorok egyenletes terheléséért felelős biológiai osztóaknába. Fertőtlenítés: Közegészségügyi kockázatok elkerülésére, a tisztítóról élő-vízfolyásba elvezetett tisztított víz fertőtlenítéséhez 5000 m 3 /h kapacitású, a környezetet nem károsító UV berendezés került megvalósításra. 7.Iszapkezelés Iszapelvétel és előkezelés: A technológiánál két helyen történik iszapelvétel, az előülepítőknél nyersiszap, vagy primeriszap, és az utóülepítőknél fölösiszap. A nyersiszap előkezelés után, ami szálas-anyag daraboló és homokszeparátoron történik, a 27 m 3 - es kevertiszap aknába érkezik. Szintén ebbe az aknába érkezik az utóülepítőknél elvett előkezelt fölösiszap is. A fölösiszap előkezelése a rothasztási technológiához kívánt szárazanyag tartalom növeléséhez beépített polimer adagolóval ellátott 3 db iszap dobsűrítőn történik. Iszaprothasztás: 16

17 A kevertiszap aknából az előkezelt nyers és sűrített fölösiszap iszapstabilizálás céljából két db, egyenként m 3 -es rothasztó toronyba kerül feladásra. A rothasztók mezofil, C -os hőmérsékleti tartományban működnek. A toronyban lévő iszap keverése Roediger típusú biogázos injektálással történik. A tornyok fenéklemez szintjéig kiépített gázlándzsákon keresztül kompresszorokkal bevezetett biogáz keveri át az iszapot. A rothasztási folyamat hőmérsékleti igényét kw fűtő berendezés biztosítja. Iszap víztelenítés: A rothasztott iszap a tornyokból túlfolyón keresztül gravitációsan egy 900 m3-es rothasztott iszaptárolóba kerül, ahonnan az iszap komposztálótelepre történő gazdaságos szállításához szükséges szárazanyag tartalom növelésére, illetve víztartalom csökkentésére iszapszivattyúkkal 3 db Andritz gyártmányú iszapcentrifugára kerül feladásra. A víztelenítésre feladott rothasztott iszap 2,5-3,2%-os szárazanyag tartalmát az iszapcentrifugák átlagosan 23%-ra növelik. Mind az iszap előkezelésénél alkalmazott iszapsűrítő berendezésektől, mind pedig az iszapvíztelenítő centrifugáknál az iszapból eltávolításra kerülő víz egy 115 m 3 -es csurgalékvíz aknába érkezik, ahonnan az visszaszivattyúzásra kerül a biológiai osztóműbe. 8.Biogáz kezelés A szennyvíziszap rothasztása során biogáz képződik, amely előkezelés után a szennyvíztisztító telepen villamos-, és hőenergia előállításával hasznosul. Biogáz kezelés berendezései: kavicsszűrő 1db gáztároló tartály, 1350 m 3 1db kéntelenítő 2 db kerámiaszűrő gázkeringetéssel 2 db gázfáklya egyenként 300 m3/h kapacitással 9. Biogáz hasznosítása Az előkezelt, kéntelenített biogáz egyrészt a biogáz erőműben villamos energia termelésére kiépült 2 db, egyenként 330 kwh névleges kapacitású generátorral szerelt gázmotorokon, és 2 db biogáz üzemmel is működő 400 kw illetve 740 kw teljesítményű kazánokon, másrészt a mechanikai fokozat kazánházában biogáz üzemre is alkalmas 2 db, egyenként 100 kw teljesítményű kazánokon hasznosul. SZEGED VÁROSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP TECHNOLÓGIAI FOLYAMATÁBRÁJA A csatornahálózat ismertetése Hibastatisztika: 17 Hibák száma

18 Szeged ( db. ) ( db. ) ( db. ) ( db. ) 1. Beömlő tisztítás ( 1 -es kód ) Beömlő javítás, csere ( 2 -es kód ) Közcsatorna dugulás ( 3 -as kód ) Bekötő csatorna dugulás ( 4 -es kód ) Közcsatorna szakadás ( 5 -ös kód ) Bekötő csatorna szakadás ( 6 -os kód ) Aknafedlap csere, akna javítás ( 7 -es kód ) Nyomott rendszeren hiba, körzeti átemelők tisztítása, átemelőkön végzett egyéb tisztítás ( 8 -as kód ) Belső dugulás ( 9 -es kód ) Nem volt hiba, vagy vízhálózati meghibásodás ( 10 -es kód ) Egyéb ( 11 -es kód ) Csapadék csat. és ismétlődő munkalapok ( 12-es kód ) A következő évre áthúzódó munkalapok Összesen: A Szegedi Vízmű Zrt. által üzemeltetett csatornahálózat Szegeden 535,857 km hosszúságú. A hálózat vezetékanyag szerinti összetétele változatos. A rekonstrukció tervezésének az alapja a hibastatisztika. 18

19 A statisztikai adatok alapján a csatornahálózat 203,694 km hosszúságú hálózat téglafalazatú és beton anyagú, mely vezetékek átmérő szerinti összetétele az alábbiak szerint alakul: A fenti statisztikai adatok elemzése alapján megállapítható, hogy: a tégla és beton anyagú vezetékek mintegy 54 %-a, azaz közel 110,872 km hosszúságban NA mm átmérőjűek. A rekonstrukció tervezésének az alapja: Szegeden a csatornák műszaki és hidraulikai állapotfelmérése csatornakamerázás segítségével valósul meg. A videokamerás állapotfelvétel éves ütemterv alapján történik. A tisztítás és kamerás állapotfelvételt követően láthatók a csatornák jellemző hibái: Téglafalazatú csatornák hibái: Kimosódott fugák a téglák között Fenékről kimozdult, kimosódott téglák Boltozat vállából kihullott téglák Beszakadt boltozat Szabálytalan és ismeretlen funkciójú közmű átvezetések a keresztszelvényben Nem egyenletes fenéklejtés Zsírtömbök kialakulása a tisztító aknák hiánya miatt Megszüntetett, funkcióját vesztett csatornabekötések kiinjektálásának hiánya Idegen közműátvezetés Beton csatornák hibái: Korróziós jelenségek Törések A tokos csatlakozásoknál való szétcsúszás Idegen közműátvezetés Az üzemeltetés során kamerázásra kerülnek még a beton és műanyag anyagú csövek. A régebbi betoncsöveknél jellemzően nagy korrózió lépett fel, ami csatornabeszakadásokhoz vezetett. Ezek megelőzése érdekében van szükség az ilyen jellegű csatornaszakaszok vizsgálatára is. Továbbá minden új csatornaszakasz átvételét kamerás állapotfelvétel előzi meg. 19

20 Gördülő Fejlesztési terv beruházási terv I. ütem évi OPERATÍV terv SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás 20

21 MEKH kód: víziközművek beruházása szeptember SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás MEKH kód: Beruházási terv I. ütem évi OPERATÍV terv A projektsorok bemutatása, indoklása: II. CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS II/1. SZENNYVÍZÁTEMELÉS, NAGY ÁTEMELŐ TELEPEK Nyugati szennyvízátemelő: geiger rács, kihordó csiga beépítése I. ütem A szennyvízelvezető rendszerre káros a rácsszemét és a hordalék, ezért a rendszerből azt gépi ráccsal el kell venni, amennyiben ezt nem tesszük, a rácsszemét a csatornahálózatban kiülepszik és azt költséges módon gépjárművekkel kell kihordani a szennyvíztisztító telepekre. Kiviteli tervdokumentáció van, az átemelő úgy lett kialakítva, hogy a gépi rács helyét kihagyták, a gépi rácsot elemenként a helyszínen összeszerelve kell beépíteni. 21

22 Csatorna betonmaró fej Az egyre nagyobb mértékű ingatlan, és lakás felújítások hőszigetelési munkálatai miatt megnőtt a csatornába ürített kötőanyagok mennyisége, a teljes keresztmetszetű átfolyás biztosítása érdekében az elvezető rendszerek kapacitásának megtartásáért a csatornatisztító gépláncban használható, magasnyomású vízzel működő betonmaró fej beszerzése szükséges. II/2. SZENNYVÍZTISZTÍTÁS Szeged Városi Szennyvíztisztító telep: Kamerás megfigyelő rendszer bővítése 20 kameráig - évente 4 kamerával A évben a bejárati kapunál kiépített 2 db és 2012 évben, 2013 évben a telepen további 4-4 db kamerával bővített megfigyelő rendszer, 20 kameráig bővíthető. Évente további 4 db kamerával a medencék, a fontosabb műtárgyak, a berendezések a folyamatirányításon megfigyelhetővé válnak. A munkaszervezés és a folyamatok ellenőrzése mellett a kamerás megfigyelőrendszer bővítésének elmaradása vagyonvédelmi szempontból is kockázatot jelent. Az illetéktelen behatolás és eltulajdonítás mértéke megbecsülhetetlen. Az illetéktelen behatolásból származó károkozás, rongálás és eltulajdonítás helyreállítást és pótlást igényel, amelyeknek költségvonzata nem becsülhető meg. Szeged Városi Szennyvíztisztító telep: Víztelenített iszaptároló építése A rothasztott szennyvíziszap víztelenítése három évben beépített iszapcentrifugával történik. Az iszapcentrifugák alatti földszinti helységben lévő konténerekbe iszapszállító csigákon keresztül juttatják az így víztelenített iszapot. Az iszap elszállítása konténerekben történik. Mivel naponta átlagosan 7 db konténernyi víztelenített iszap keletkezik, ezért a jelenlegi kialakítással működő 4 db konténerállás a szélsőséges időjárási viszonyok következtében előforduló közlekedési problémák mellett nem tudja biztosítani a folyamatos üzemeltetést. Az üzemelés biztonsága és a balesetveszély csökkentése céljából egy minimum 10 napi víztelenített iszap befogadására alkalmas fedett iszaptároló megépítése indokolt. A keletkező víztelenített iszapmennyiség a jelenlegi konténeres kialakítás mellett, napi gyakoriságú szállítást igényel. Időjárási, és szállítójárművi havária esetén egy napi szállítási kimaradás a rothasztott iszaptároló kiöntését eredményezi. A tározó környékén kiöntött iszap környezetszennyezést okoz, ami csak azonnali rekultivációval, talajcserével kezelhető. 22

23 A jelenlegi konténeres szállítás magas fajlagos (Ft/t/km) költséggel végezhető, mert csupán a konténerbe töltött 7,5-8 t hasznos tömeg szállítható a járművel. Az átalakítással jobb kihasználású, alacsonyabb fajlagos (Ft/t/km) költségű szállítójárműveken lehet az iszapot elszállítani, azaz jelentősen gazdaságosabb szállítás valósul meg. Rothasztók - habzásgátló adagolóberendezés kivitelezése A biológiai szennyvíztisztítás iszapkezeléseként a két, egyenként 4000 m3-es rothasztó torony 2006-ban épült meg, amelyekben sűrítés után az utóülepítőből elvett fölös iszapot és az előülepítőkből elvett primeriszapot keverve fermentáljuk. A fölös iszapban lévő fonalas szervezetek kezelés nélkül elszaporodnak és a rothasztóban habzást okoznak. A vízvonali vegyszeradagolás a fonalas szervezetekkel szembeni védekezéshez gyakran nem elégséges, ezért indokolt a rothasztón belüli iszap vegyszeres kezelése is, ezért szükséges a közvetlen rothasztott iszaphoz történő vegyszeradagolás. A beruházás elmaradása nagyobb részben a biogáz csővezetéki rendszerének habbal történő elzáródásának kockázatát, kisebb, de nem elhanyagolható részben pedig a hab rothasztó tornyok környékén történő megjelenésével a környezetszennyezés kockázatát vonja maga után. A biogáz csővezetéki rendszer habbal történő elzáródása, annak időigényes kitakarításáig, a biogáz üzemű berendezések leállását eredményezi. A gázmotorok villamos-, és kapcsolt hőenergia termelése, a biogáz üzemű kazánok hőenergia termelése a helyreállítás ideje alatt szünetel. A rothasztók környékén kiöntött iszaphab környezetszennyezést okoz, ami csak azonnali rekultivációval, talajcserével kezelhető. A berendezés a téli időszakban szükségszerűen vízvonali adagolással alkalmazott polialumínium-klorid tartalmú kicsapószer mennyiségét csökkentheti. A biogáz üzemű berendezések habdugulásra vezethető leállásának megelőzésével az energiatermelés folyamatossága esetén nem válik szükségessé többletenergia vásárlás. Szeged Városi Szennyvíztisztító telep: Gáztároló térfogatnöveléséhez a meglévő mellé új gáztároló építése A rothasztókon képződő biogáz mennyisége jóval meghaladja az eredetileg tervezett mennyiséget, ezért a biogáz termelés és fogyasztás kiegyenlítésre évben megépült m3-es gáztároló nem képes a jelenlegi gáztermelés melletti kiegyenlítésre, ezért a meglévő gáztároló műszaki és térfogati kialakításával megegyező új gáztároló építése indokolt. Az új tároló a kiegyenlítés mellett, a meglévő tároló meghibásodása, - ami évben előfordult - esetén is tudja biztosítani a biogázzal működő berendezések üzemét. 23 A beruházás elmaradása nagyobb részben a termelt és felhasznált biogáz mennyiség nagyobb intervallumon történő kiegyenlítetlensége miatt, a termelt többlet gázfáklyákon történő kényszerelégetésének kisebb, de nem elhanyagolható részben pedig az égetéssel járó légszennyezés kockázatát vonja maga után. Az új gáztározó a csúcsidei termelésből a biogázt hosszabb időtartamra képes tárolni, ezzel a gázmotorokkal termelt villamos energia mennyisége jeltősen növelhető. A biogáz üzemű

24 berendezések biogáz mennyiségi hiányára vezethető energiatermelés csökkentés megelőzhető, nem válik szükségessé többletenergia vásárlás. II/3. CSATORNA hálózat beruházás A beruházások elmaradása esetén az érintett területeken nő az elöntés, belvíz veszélye. Víznyelők telepítése Víznyelők telepítése szükséges azokon az egyesített rendszerű csatornával ellátott területeken ahol a felszíni vízelvezetés nincs megoldva. Ezeken a helyeken a lehulló csapadékvíz elfolyását meg kell oldani. Főgyűjtők belterületi szakaszán jelentkező szagprobléma megoldására tanulmányterv készítése Az elmúlt időszakban a főgyűjtők belterületi szakaszain tapasztalható (Szeged, Szabad Sajtó u., Szeged, Kolozsvári tér, stb.) szagprobléma megoldásának, megszüntetésének/kezelésének lehetséges, költséghatékony műszaki megoldásainak kidolgozása szükséges. Sziksósfürdő szennyvíz elvezetésének biztosítására szennyvíz átemelő és szennyvíz nyomócső terveinek elkészítése Szeged, Sziksós és Subasa városrészeinek területén a jövőben kiépítendő szennyvíz elvezető hálózat által összegyűjtendő szennyvíz elvezetésének megoldására szennyvíz átemelő és szennyvíz nyomócső építése mintegy 2870 fm hosszban a Tárnokfű utca végétől az M5 autópálya alatt már korábban kiépítésre került, védőcső felhasználásával a Szeged- Kiskundorozsma, Vályogos u.-i átemelőig. A Vályogos u.-i átemelő szállító kapacitásának felülvizsgálata szükséges, annak eredményétől függően kapacitás bővítési igény merülhet fel Sziksósfürdő szennyvíz elvezetésének biztosítására szennyvíz átemelő és szennyvíz nyomócső kivitelezése I. ütem 24

25 A évre beállított kiviteli tervek alapján a Sziksós és Subasa városrészek területén a jövőben kiépítendő szennyvíz elvezető hálózat által összegyűjtendő szennyvíz elvezetésének megoldásának első két ütemében szennyvíz nyomócső építése mintegy 2870 fm hosszban a Szeged-Kiskundorozsma, Vályogos u.-i átemelőtől az M5 autópálya alatt már korábban kiépítésre került védőcső felhasználásával a Tárnokfű utca végéig. A beruházás elmaradása esetén, a kiskertes területen élők szennyvizei továbbra is a talajba lesznek elhelyezve és a talajvizet szennyezik, ennek vannak kockázatai, zárt tárolók létesítésénél a tengelyen való szennyvíz elszállítás költsége és az érintett utak korai elhasználódása jelenthet kockázatot. A beruházás időbeli elcsúsztatása esetén az érintett településrészek csatornázásának kivitelezési ideje is módosul. Sziksósfürdő szennyvíz elvezetésének biztosítására szennyvíz átemelő és szennyvíz nyomócső kivitelezése II. ütem A évre beállított kiviteli tervek alapján a Sziksós és Subasa városrészek területén a jövőben kiépítendő szennyvíz elvezető hálózat által összegyűjtendő szennyvíz elvezetésének megoldásának első két ütemében szennyvíz nyomócső építése mintegy 2870 fm hosszban a Szeged-Kiskundorozsma, Vályogos u.-i átemelőtől az M5 autópálya alatt már korábban kiépítésre került védőcső felhasználásával a Tárnokfű utca végéig. A beruházás elmaradása esetén, a kiskertes területen élők szennyvizei továbbra is a talajba lesznek elhelyezve és a talajvizet szennyezik, ennek vannak kockázatai, zárt tárolók létesítésénél a tengelyen való szennyvíz elszállítás költsége és az érintett utak korai elhasználódása jelenthet kockázatot. A beruházás időbeli elcsúsztatása esetén az érintett településrészek csatornázásának kivitelezési ideje is módosul. Klebelsberg telep, Mokrini utca nyíltárok kialakítása és bekötése egyesített rendszerbe tervezés A nevezett helyszínen a közterületi csapadékvíz-elvezetés nem megoldott, a vízelvezető rendszer hiányzik, így nagyobb esőzések idején vízállásos területek alakulnak ki. A probléma megoldásához szükséges az egyesített rendszerű csatorna rendszer kiegészítése - ehhez történő csatlakozással - a hiányzó felszíni (előre gyártott beton árokelemekből, átereszekből álló) vízelvezető-rendszerrel. Klebelsberg telep, Mozdony utca nyíltárok kialakítása és bekötése egyesített rendszerbe tervezés A nevezett helyszínen a közterületi csapadékvíz-elvezetés nem megoldott, a vízelvezető rendszer hiányzik, így nagyobb esőzések idején vízállásos területek alakulnak ki. A probléma megoldásához szükséges az egyesített rendszerű csatorna rendszer kiegészítése - ehhez történő csatlakozással - a hiányzó felszíni (előre gyártott beton árokelemekből, átereszekből álló) vízelvezető-rendszerrel. 25

26 Klebelsberg telep, Óbéba utca nyíltárok kialakítása és bekötése egyesített rendszerbe tervezés A nevezett helyszínen a közterületi csapadékvíz-elvezetés nem megoldott, a vízelvezető rendszer hiányzik, így nagyobb esőzések idején vízállásos területek alakulnak ki. A probléma megoldásához szükséges az egyesített rendszerű csatorna rendszer kiegészítése - ehhez történő csatlakozással - a hiányzó felszíni (előre gyártott beton árokelemekből, átereszekből álló) vízelvezető-rendszerrel. Jövőben kiírandó és a Vízügyi Építési Alapot érintő EU-s, Operatív és hazai pályázatok önrészének biztosítása érdekében történne ezen keret felhasználása. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok: A beruházási ütem során jelentkező váratlan, előre nem tervezhető, de azonnali megoldást igénylő havária jellegű feladatok megoldására biztosított a tartalék keret. 26

27 Gördülő Fejlesztési terv Beruházási terv II. ütem évi középtávú terv SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás 27

28 MEKH kód: víziközművek felújítása, pótlása szeptember SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás MEKH kód: Beruházási terv II. ütem évi középtávú terv A projektsorok bemutatása, indoklása: II. CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS II/1. SZENNYVÍZÁTEMELÉS, NAGY ÁTEMELŐ TELEPEK Dél-Újszegedi átemelő: Aggregátor kihelyezés, folyamatirányítás és vezérlés kiépítéssel együtt Szeged és Újszeged szennyvizeinek jó része ezen az átemelőn, mint végátemelőn kerül a szennyvíztisztító telepre, ennélfogva a végátemelő elektromos energia hiányában 28

29 üzemképtelen, melyet aggregátor kihelyezésével és a szükséges automata vezérléssel, a folyamatirányításba történő illesztéssel kell megvalósítani. Dél-Újszeged - Szennyvíztisztító telep - IV. Vízmű energetikai összekapcsolása A szennyvíztisztító telepen a gáztermelés és a fogyasztás közötti különbség gáztárolóban van elhelyezve, melynek nagysága nem elegendő, ezért a fennmaradó biogáz a fáklyán kerül elégetésre, újabb gáztároló építése költséges. Az energetikai összekapcsolás lehetővé teszi, hogy a gázfáklya üzemideje igen közel legyen a 0 értékhez, mivel a bekapcsolt fogyasztói helyek több energiát igényelnek, mint amennyit a gázmotorokkal meg lehet termelni. Nyugati szennyvízátemelő: geiger rács, kihordó csiga beépítése, II. ütem A szennyvízelvezető rendszerre káros a szennyvízzel érkező hordalék, szemét, ezért a rendszerből azt gépi ráccsal el kell venni, amennyiben ezt nem tesszük, a rácsszemét a csatornahálózatban kiülepszik és azt költséges módon gépjárművekkel kell kihordani a szennyvíztisztító telepekre. A kiviteli tervdokumentáció elkészült, az átemelő úgy lett kialakítva, hogy a gépi rács helyét kihagyták, a gépi rácsot elemenként a helyszínen összeszerelve kell megvalósítani. KÖRZETI ÁTEMELŐK Fő fasor, Göndör sor, Kassai utca: Elzáró szerkezetek kiépítése Az átemelők rendszeres karbantartása során nagyobb vizek esetén, amikor a legtöbb hiba van, szükséges az átemelőbe érkező vizek kizárása. Ennek legbiztonságosabb és költségkímélő módja a bejövő oldali elzáró szerkezet kiépítése. Kálmán köz, Vaspálya utca: Kerítés építés A forgalmas helyen lévő átemelők rongálással összefüggő meghibásodásainak az elkerülése érdekében kerítés építés szükséges. Csatorna csörlő 2 db 10 t-s beszerzése A szennyvízmennyiség csökkenése következtében nő a csatornában a szennyvíz iszapkoncentrációja az újonnan megjelent tisztítóeszközök (nagyobb szakítószilárdságú papírtörölközők és ezek változatai) elősegítik a nagyobb mértékű iszaplerakódást, iszapszilárdulást. Ezek fellazítása DN 600-as átmérő felett a hagyományos magasnyomású eszközökkel nem valósítható meg, ezért a csörlővel vontatott csatorna ekével működő tisztítás szükséges. 29

30 Csatorna eke beszerzése A nagyátmérőjű csatornákban (DN 600-tól 2200-ig) az iszaplerakódás és a kötőanyagok eltávolításának eszköze a csatorna eke. Ez a probléma előtérbe került, ezért a technológia bevezetése szükséges. Csatornatisztító kombi gépjármű beszerzése A rendelkezésre álló gépjárműpark tisztítási igényeinek feltételrendszere az évek során megváltozott, ezért a díszburkolatok, háztömbbelsők, díszparkok, lakóparkok, parkolók, pályaudvarok, körforgalmak közterületi szakaszainak tisztítására kis tengelynyomású tisztítóeszközre van szükség. Csatorna mosó fejek beszerzése Csatornamosó fejek használata során a fúvókák rekonstrukciója megvalósul, viszont a csatornatisztító fejek kopása miatt új víztakarékos fejekre kell azokat cserélni. II/2. SZENNYVÍZTISZTÍTÁS Szeged Városi Szennyvíztisztító telep: 20 kv SM6 átkapcsoló túlfeszültség elleni védelmi levezetők beépítése A telep évi fejlesztése során kiépült Schneider Merlin Gerin SM6 középfeszültségű átkapcsoló berendezés nem rendelkezik túlfeszültség levezetőkkel. Az áramszolgáltató hálózata felöl érkező esetleges áramlökések elleni védelem az utóbbi évek sorozatos meghibásodásai miatt egyre indokoltabb. A kiépített védelem elkerülhetővé teszi a berendezés korábbi sérüléseiből adódó tartós üzemképtelenségét. A túlfeszültség elleni védelmi berendezés elmaradásával az áramszolgáltatói hálózatot érintő villámcsapás okozta túlfeszültségből adóan az elektromos berendezések meghibásodása, illetve berendezésfüggően a teljes tönkremenetele jelentős kockázat. A túlfeszültség által okozott károkozás, helyreállítást és pótlást igényel, amelyeknek költségvonzata nem becsülhető meg. 30

31 Szeged Városi Szennyvíztisztító telep: Kevertvíz átemelő PLC optikai kommunikációs kör kiépítése A évben elkészült folyamatirányítási rekonstrukció során a szennyvíztisztító telep mechanikai fokozatán is kiépült az optikai körhálózat. A kevertvíz átemelőn jelenleg egy évben kiépített, D-Link típusú 2,4 ghz mikrohullámú frekvencián működő háztartási kivitelű adatátviteli eszköz működik. A kevertvíz átemelőre kiépített optikai körhálózat szakasszal a teljes telepi kommunikációt optikai kábellel kiépített körhálózaton tudjuk biztosítani. Az optikai kommunikációs kör kiépítésének elmaradásával a jelenleg kiépített mikrohullámú kommunikáció meghibásodása esetén, amely az elmúlt időszakban gyakran előfordult, csapadékos időszakban az átemelő elöntése jelentős kockázati tényező. Az átemelő üzemkiesése közvetlenül a főgyűjtőcsatorna telítődését, ezen keresztül pedig közvetve a csatornahálózat kiöntését eredményezi. Szeged Városi Szennyvíztisztító telep: Gázfáklyák szünetmentes megtáplálásának kiépítése Amennyiben tartós villamos energia kimaradás történik, a biogázmotorok egyéb gázfelhasználó berendezések nem üzemeltethetőek. A biogáz a légkörbe távozik környezetszennyező módon, ezért szükséges a gázfáklyák szünetmentes megtáplálása. A szünetmentes elektromos betáplálás kiépítésének elmaradásával a gázfáklyák elektromos gyújtása, illetve más elektromos árammal üzemelő egységek, mint mágnes szelep áramszünet esetén nem üzemel, ezzel a biogáz rendszer telítődése esetén a gázfáklyák nem égetik el a biogázt, ami annak metántartama miatt közvetlen légszennyezést, illetve az ózonréteg károsítását okozza. A munka megvalósulása közvetlen nem okoz üzemelési költségcsökkenést, viszont elmaradás és áramszünet esetén a légszennyezés miatt környezetvédelmi bírság kiszabására lehet számítani. Szeged Városi Szennyvíztisztító telep: Előülepítő és utóülepítő műtárgy közötti holttér lefedése, kapu beépítése, térburkolat kiépítése. A évben kiépített vasbeton előülepítő és utóülepítő műtárgy közötti technológiai holttér lefedésével, kis beruházási igénnyel, aljzatbeton kialakításával egy fűtött hasznos tárolótér lenne kialakítható. Targonca és egyéb fűtött tároló helyet igénylő eszközök megfelelő tárolása válna megoldhatóvá. A szolgáltatási színvonal folyamatos javítása több, és korszerűbb működtető mobil eszközök beszerzését, és fenntartását követeli meg. A meglévő és beszerzésre kerülő berendezések, eszközök megfelelő tárolása nélkül, azok értékmegőrzése nem teljesülhet. Egyrészt az időjárási hatások, az ellenük történő védekezés nélkül, a berendezések állapotát jelentősen 31

32 rontják, másrészt a tároló vagyonvédelmet is betöltő funkciója nélkül az eltulajdonítás kockázata növekszik. A munka megvalósulása közvetlen nem okoz üzemelési költségcsökkenést, viszont elmaradás esetén a berendezések időjárási hatásokra, valamint vagyonvédelmi hiányosságokra visszavezethetően, helyreállítási és pótlási költségek merülnek fel, amelyeknek közvetlen üzemelési költségnövekedést eredményeznek. Szeged Városi Szennyvíztisztító telep: Meglévő fűtött garázs bővítése A csatorna karbantartását végző gépek tárolására a jelenlegi garázs kis mérete miatt nem alkalmas, ezért a meglévő évben kiépített könnyűszerkezetes fűtött garázs bővítése indokolt. A szolgáltatási színvonal folyamatos javítása több, és korszerűbb működtető mobil eszközök beszerzését, és fenntartását követeli meg. A meglévő és beszerzésre kerülő berendezések, eszközök megfelelő tárolása nélkül, azok értékmegőrzése nem teljesülhet. Egyrészt az időjárási hatások, az ellenük történő védekezés nélkül, a berendezések állapotát jelentősen rontják, másrészt a tároló vagyonvédelmet is betöltő funkciója nélkül az eltulajdonítás kockázata növekszik. A munka megvalósulása közvetlen nem okoz üzemelési költségcsökkenést, viszont elmaradás esetén a berendezések időjárási hatásokra, valamint vagyonvédelmi hiányosságokra visszavezethetően, helyreállítási és pótlási költségek merülnek fel, amelyek közvetlen üzemelési költségnövekedést eredményeznek. II/3. CSATORNA hálózat A beruházások elmaradása esetén az érintett területeken nő az elöntés, belvíz veszélye. Víznyelők telepítése Víznyelők telepítése szükséges azokon az egyesített rendszerű csatornával ellátott területeken ahol a felszíni vízelvezetés nincs megoldva. Ezeken a helyeken a lehulló csapadékvíz elfolyását meg kell oldani. Klebelsberg telep, Mokrini utca nyíltárok kialakítása és bekötése egyesített rendszerbe A nevezett helyszínen a közterületi csapadékvíz-elvezetés nem megoldott, a vízelvezető rendszer hiányzik, így nagyobb esőzések idején vízállásos területek alakulnak ki. A probléma megoldásához szükséges az egyesített rendszerű csatorna rendszer kiegészítése - ehhez történő csatlakozással - a hiányzó felszíni (előre gyártott beton árokelemekből, átereszekből álló) vízelvezető-rendszerrel. 32

33 Klebelsberg telep, Mozdony utca nyíltárok kialakítása és bekötése egyesített rendszerbe A nevezett helyszínen a közterületi csapadékvíz-elvezetés nem megoldott, a vízelvezető rendszer hiányzik, így nagyobb esőzések idején vízállásos területek alakulnak ki. A probléma megoldásához szükséges az egyesített rendszerű csatorna rendszer kiegészítése - ehhez történő csatlakozással - a hiányzó felszíni (előre gyártott beton árokelemekből, átereszekből álló) vízelvezető-rendszerrel. Klebelsberg telep, Kundombi utca nyíltárok kialakítása és bekötése egyesített rendszerbe A nevezett helyszínen a közterületi csapadékvíz-elvezetés nem megoldott, a vízelvezető rendszer hiányzik, így nagyobb esőzések idején vízállásos területek alakulnak ki. A probléma megoldásához szükséges az egyesített rendszerű csatorna rendszer kiegészítése - ehhez történő csatlakozással - a hiányzó felszíni (előre gyártott beton árokelemekből, átereszekből álló) vízelvezető-rendszerrel. Kisvasút sor (Körzeti szennyvíz átemelő és szennyvíz nyomócső építése) Az elmúlt időszakban a területen jelentkező elöntések további megelőzése érdekében az elkészült tanulmányterv alapján szennyvíz átemelő és szennyvíz nyomócső építése indokolt. Alsóváros, Földmíves utca nyíltárok kialakítása és bekötése egyesített rendszerbe A nevezett helyszínen a közterületi csapadékvíz-elvezetés nem megoldott, a vízelvezető rendszer hiányzik, így nagyobb esőzések idején vízállásos területek alakulnak ki. A probléma megoldásához szükséges az egyesített rendszerű csatorna rendszer kiegészítése - ehhez történő csatlakozással - a hiányzó felszíni (előre gyártott beton árokelemekből, átereszekből álló) vízelvezető-rendszerrel. Alsóváros, Homok utca nyíltárok kialakítása és bekötése egyesített rendszerbe A nevezett helyszínen a közterületi csapadékvíz-elvezetés nem megoldott, a vízelvezető rendszer hiányzik, így nagyobb esőzések idején vízállásos területek alakulnak ki. A probléma megoldásához szükséges az egyesített rendszerű csatorna rendszer kiegészítése - ehhez történő csatlakozással - a hiányzó felszíni (előre gyártott beton árokelemekből, átereszekből álló) vízelvezető-rendszerrel. Alsóváros, Horgosi út nyíltárok kialakítása és bekötése egyesített rendszerbe 33

SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás

SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás Gördülő Fejlesztési terv Felújítási és pótlási terv SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás MEKH kód: 21-33367-1-001-00-13 víziközművek felújítása, pótlása 2014. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budaörsi víziközmű rendszer leírása

Budaörsi víziközmű rendszer leírása Budaörsi víziközmű rendszer leírása A víziközmű rendszer megnevezése Budaörsi szennyvízrendszer Jele: TV-SZV Azonosító kód: 21-23278-1-001-00-06 Működési engedély kiadásának dátuma: 2015. július 28. Határozat

Részletesebben

SEVÍZ - SZ-IV. Szeged, Közműves ivóvízellátás. Gördülő Fejlesztési terv. Beruházási terv. MEKH kód: 11-33367-1-001-00-15. víziközművek beruházása

SEVÍZ - SZ-IV. Szeged, Közműves ivóvízellátás. Gördülő Fejlesztési terv. Beruházási terv. MEKH kód: 11-33367-1-001-00-15. víziközművek beruházása Gördülő Fejlesztési terv Beruházási terv SEVÍZ - SZ-IV Szeged, Közműves ivóvízellátás MEKH kód: 11-33367-1-001-00-15 víziközművek beruházása 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK SEVÍZ - SZ-IV Általános ismertetés

Részletesebben

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 36/2014. Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás A kiválasztott változat részletes ismertetése 1.1 Részletes műszaki ismertetés 1.1.1 Műszaki leírás Helyi vízkezelés - törésponti klórozás Tervezett technológia A vízbeszerzési szakvélemény szerint a közelben

Részletesebben

2 012 2 013 2014 Műszaki tartalom/indoklás. 5 000 000 Ft II. ütem, a gördülő fejlesztési terv (a tartalmi követelményre a jogszabály még nem jött ki).

2 012 2 013 2014 Műszaki tartalom/indoklás. 5 000 000 Ft II. ütem, a gördülő fejlesztési terv (a tartalmi követelményre a jogszabály még nem jött ki). 2012. évi teljesített felújítás: 555.930 eft+áfa 2013. évi lévő felújítás jóváhagyott felújítási kerete: 582.900 eft+áfa 2014. évi tervezett / / H1 Üzemeltetett teljes víziközmű törzsvagyon Hosszútávú

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 69/2004. (IX.30.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 69/2004. (IX.30.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2004. (IX.30.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

PANNON-VÍZ ZRT. KAPUVÁRI ÜZEMMÉRNÖKSÉG 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

PANNON-VÍZ ZRT. KAPUVÁRI ÜZEMMÉRNÖKSÉG 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság PANNON-VÍZ ZRT. KAPUVÁRI ÜZEMMÉRNÖKSÉG 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA Kapuvár szennyvíztelep Kapuvár szennyvíztisztító telep rothasztó tornyok A Kapuvári Üzemmérnökség

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA TARTALOM I. BEVEZETÉS... 1 II. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL... 2 IV. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. ALAPTEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA... 2 IV./1. AZ IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS...

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 2013. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló... 5 2. Háttér, környezet...

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközműszolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközműszolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról (2013. május 30-tól hatályos) 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközműszolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról A víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám:52347-3-21/2011 Ügyintéz : Tóth Adrienn Tárgy: vízjogi létesítési engedély Hiv. szám: Vízikönyvi szám: V/2619 KÜJ:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-3-Ép-1 Építési tervek, műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-3-Ép-1 Építési tervek, műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010 Tre-Ben 2000 Kft. Telefon: 56/422-197 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fax: 56/513-318 5081 Szajol Dankó P. u 8/A. e-mail: benedek.zoltan@treben.hu Mobil: 20/366-7545 Munkaszám: M-3/2010 Tiszaújváros szennyvíztisztító

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Nemeskér csatlakozása a Lövő központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz

Nemeskér csatlakozása a Lövő központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz Nemeskér csatlakozása a Lövő központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz AGGLOMERÁCIÓS VIZSGÁLAT Budapest 2015. december Készítette: VTK Innosystem Kft. Nemeskér település csatlakozása a Lövői szennyvízelvezetési

Részletesebben

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 7/1. oldal 1. Telephely főbb adatai: 1.1. Megnevezése: Vajszlói biogáz üzem 1.2. Sertéstelep címe: Vajszló, 140 hrsz 1.3. EOV koordináták: Y: 568 278 X: 580

Részletesebben

Kapuvári szennyvíztelep intenzifikálása (példa egy rendszer minőségi és mennyiségi hatékonyságának növelésére kis ráfordítással)

Kapuvári szennyvíztelep intenzifikálása (példa egy rendszer minőségi és mennyiségi hatékonyságának növelésére kis ráfordítással) Kapuvári szennyvíztelep intenzifikálása (példa egy rendszer minőségi és mennyiségi hatékonyságának növelésére kis ráfordítással) Horváth Gábor Zöldkörök Összefoglalás: A kapuvári szennyvíztelep példáján

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Előterjesztő Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 68112/2010 Tárgy: Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA. Közművagyon-értékelési szakvélemény

ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA. Közművagyon-értékelési szakvélemény ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA Közművagyon-értékelési szakvélemény Sáska Község Önkormányzata Önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése A vizsgált víziközmű üzemeltetője:

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-4-2005. AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-4-2005. AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. MŰSZAKI FELTÉTELEK AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 1 Jelen Műszaki Feltételek (MF) tárgya az ASEKO, s.r.o. (Chromeč

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Ikt. szám: 308-1/2/2010. Jogi előadó: Varga Lászlóné Tel.: 94/506-700/235 Műszaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET)

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) 1 TECHNIKAI OLDAL A szabályzatot jóváhagyta: Oszoly Tamás ügyvezető 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA Készítette: EURO-NOVEX Kft. Nagypál László okl. környezetmérnök 2008. október TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA 2 1.1.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78478-1-15/2010. Üi: Márta Gabriella (EJT) Csökli Gabriella, Kardos Sándor (VVO) Dr. Szorcsik Attila (KVO) Tárgy: Vízjogi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA. Közművagyon-értékelési szakvélemény

ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA. Közművagyon-értékelési szakvélemény ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA Közművagyon-értékelési szakvélemény Gulács Község Önkormányzata Önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése A vizsgált víziközmű üzemeltetője:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria)

Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria) HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.1 3.1 Víz- és hulladékgazdálkodás Burgenlandban Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria) A terület hidrográfiai viszonyai és vízhálózata Burgenland

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23 7143 Őcsény, Fő u. 35.

SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23 7143 Őcsény, Fő u. 35. SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23 7143 Őcsény, Fő u. 35. ÜZLETI JELENTÉS a kft. 2013. évi tevékenységéről Szekszárd, 2014. április 30.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 0 0 8 III. VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE 2008. június Aktualizálva: 2009. szeptember 1 A fejezet tartalma 3.1. VÁROSRÉSZEK

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. május 1- tól 2012. október 31-ig végzett tevékenységéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Víziközmű rendszer kódjai: Ivóvízrendszer: 11-23117-1-001-00-10 Szennyvízrendszer: 21-23117-1-001-00-06 A víziközmű rendszer üzemeltetője:

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Hajdúnánás Hajdúdorog,,Hajdúnánás Hajdúdorog szennyvízhálózatainak és szennyvíztisztító telepének bővítése és

Részletesebben

Győr Város szennyvíztisztító telepének bővítése és rekonstrukciója

Győr Város szennyvíztisztító telepének bővítése és rekonstrukciója 1/32 yőr Város szennyvíztisztító telepének bővítése és rekonstrukciója Az alkalmazott technológiák bemutatása ISPA MEASURE EURPAID/113278/D/W/HU 2/32 A beruházás legfontosabb célkitűzései Az összegyűjtött

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : II.

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : II. , ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 5086-15/2016. Tárgy: Győrszemere, GALLITÉT Kft. 0395/41 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata Ügyintéző:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben