BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf Telefax: (66)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel Tárgy: Békés-Békéscsaba közötti kerékpárút pályázat II. ütem támogatása Előkészítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezte: Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Melléklet: Békés Város kérelme Bizottsági állásfoglalások Tisztelt Közgyűlés! Békés Város Önkormányzata azzal a kéréssel fordult Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a Békés-Békéscsaba között épült kerékpárút folytatásaként építendő - Békés közigazgatási területén lévő- II. ütem beruházásához Ft összeggel, melyet a évi költségvetésében biztosít járuljon hozzá. Békés Város pályázatot nyújt be melynek beadási határideje szeptember 30.- a fent említett kerékpárút megépítésének támogatására, és több település közös pályázása esetén +15% támogatás nyerhető. A jövőben Önkormányzatunk pályázása esetén Békés Város Önkormányzata is társulna velünk ugyanezen a tárgyban. A beruházáshoz kért Ft támogatás fedezetét a pályázati céltartalék költségforrás biztosítaná. Kérném a tisztelt Közgyűlést, hogy a kért támogatást megszavazni szíveskedjenek.

2 Határozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint társult önkormányzat közösen nyújt be pályázatot Békés Város Önkormányzatával a Békés Város közigazgatási területén létesítendő Békés- Békéscsaba közötti kerékpárút II. ütem megvalósulásának támogatására, és a beruházásához Ft összeget a évi költségvetésben biztosít, amennyiben a pályázaton a tárgyi létesítmény megvalósulása anyagi forráshoz jut. Az összeg a pályázati céltartalék költségvetési helyen kerül biztosításra. Felelős: Pap János polgármester Ellenjegyzések: Jogi: Pénzügyi:

3 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) Ikt. sz.: VI /2004. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA A döntéshozatal egyszerű többséget igényel Tárgy: Tájékoztató a Hulladékkezelő-mű üzemeltetésére kötött szerződésben foglalt feltételek betartásának vizsgálatáról Előkészítő: Városüzemeltetési Iroda Véleményező: Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság Tisztelt Közgyűlés! A 437/2004. (VII. 8.) számú határozatában a Tisztelt Közgyűlés elrendelte a Hulladékkezelő-mű üzemeltetésére kötött szerződésben foglalt előírások betartásának vizsgálatát, amelyről a szeptemberi ülésére kért tájékoztatást. A Városüzemeltetési Iroda a vizsgálatot elvégezte, a vizsgálatról készült tájékoztatót jelen előterjesztés melléklete tartalmazza. A vizsgálatnak két fő eleme volt, a szerződésben foglalt kötelezettségek betartása valamint az üzemeltetés műszaki megfelelősége. A vizsgálat során feltárt hiányosságok nagy részének megszűntetését a vizsgálatot követően az üzemeltető megkezdte, így azok közül több már helyreállításra, megszüntetésre került. A még hátralévő feladatok elvégzése pedig a Városüzemeltetési Iroda által fokozott ellenőrzésre kerül. Kérjük Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban foglaltakat megtárgyalni és egyetértés esetén a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsabai Hulladékkezelő-mű üzemeltetésére kötött szerződés betartásának vizsgálatáról készült tájékoztatót elfogadja. Békéscsaba, szeptember 8. Dr. Simon Mihály címzetes főjegyző

4 2 Összefoglaló jelentés a Hulladékkezelő-mű üzemeltetésének vizsgálatáról A 437/2004. (VII. 8.) számú közgyűlési határozat alapján a városüzemeltetési iroda munkatársai elvégezték a Hulladékkezelő-mű üzemeltetésének és az üzemeltetési szerződés betartásának vizsgálatát. 1. Szerződéses kötelezettségek: A vizsgálat során írásos tájékoztatást kértünk a TAPPE Kft-ről a következő, szerződésben foglalt kötelezettségekről: 1.1. A bérleményre kötött vagyon- és felelősség biztosítás megléte Nyilatkozat a telep bevételének elkülönített kezeléséről Tájékoztatás a telep szakszerű működéséhez szükséges jogszabályban előírt végzettségekről és ezek meglétéről Tájékoztatás a szakszerű üzemeltetéshez szükséges eszközök meglétéről Üzemeltető nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a telep területén az engedélyezett és az üzemeltetési tervben meghatározott feladatoktól eltérő tevékenységet nem folytat. A vizsgálat megállapítása: Az üzemeltető írásos tájékoztatójában az 1.1.; 1.3. pontban foglaltak igazolásához szükséges iratok másolatát (biztosítási szerződés, foglalkoztatottak végzettségét igazoló iratok) csatolta, valamint az 1.2; 1.4.; 1.5; pont megfelelőségére, betartására, vonatkozó nyilatkozatát is az írásos tájékoztatójában megtette. 2. A hulladékkezelő-mű állapotának és az alkalmazott technológiának megfelelősége: 2.1. Zöldhulladékok külön gyűjtése: a közszolgáltatás keretében a lakosságtól külön gyűjtött komposztálható hulladék egy erre a célra kialakított komposztáló területen került elhelyezésre a külön gyűjtés bevezetésekor. Az ellenőrzés időpontjában a komposztáló terület nem üzemelt, a zöldhulladékot az üzemeltető a depónia felső részén helyezte el. Intézkedés: A biológiailag lebomló szerves hulladékok lerakással ártalmatlanított mennyiségét csökkenteni kell. A külön gyűjtött zöldhulladékot valamint a vállalkozások által beszállított zöldhulladékot a komposztáló területen kell elhelyezni és a depónián csak a komposztálást követően helyezhető el, rézsűtakarásként történő felhasználással Locsolás-portalanítás: a hulladékdepóniából származó csurgalékvizet a technológiai előírások szerint a betöltött hulladékra kell visszalocsolni. A vizsgálat időpontjában az alkalmazott locsolóberendezés a depónia közlekedőútjait is locsolta portalanítás céljából. Intézkedés: A csurgalékvíz szennyezettsége miatt nem használható portalanításra, mert az a porral a levegőbe kerülve szennyezést okozhat. A locsolás során a csurgalékvíz csak a betöltött hulladékra kerülhet, a telep és a depónia közlekedőútjainak portalanítására nem használható.

5 Csurgalékvíz tároló: a csurgalékvíz visszalocsolásig történő ideiglenes tárolására az üzemeltető a depónia felső részén tárolómedencét alakított ki, mivel a jelenleg alkalmazott szivattyúberendezés kapacitása nem megfelelő a depónia aljánál kialakított csurgalékvíz tárolóból a jelenleg betöltés alatt álló depóniarészre történő felszivattyúzásra. Intézkedés: A technológiai előírások nem teszik lehetővé a depónia felső részén a csurgalékvíz tárolását, ezért ennek megszüntetése szükséges és a feladat ellátásához megfelelő kapacitású szivattyút kell beszerezni. A technológia részeként a depónia aljánál kialakított csurgalékvíz-tároló medencéből kell folyamatosan visszalocsolni a csurgalékvizet. Olyan időszakban, amikor a medence nem tartalmaz vizet, el kell végezni annak tisztítását. Határidő: október Törmelék elhelyezés: jelenleg a beszállított törmelékből az üzemeltetés részeként a depónia közlekedő útjait építi ki az üzemeltető. A hulladékkezelő-műbe jelentős mennyiségű törmelék kerül beszállításra, amely így csökkenti a lerakó élettartamát. Intézkedés: Át kell vizsgálni a törmelék beszállítás és lerakás jelenlegi szabályait, annak érdekében, hogy az építési anyagok, törmelék elhelyezése a hulladéktól elkülönítetten történjen. Valamint a hulladékdepónia közlekedőútjait úgy kell kiépíteni nagyméretű beton járólapokból, hogy azok az adott rész betöltése után eltávolíthatók és újrahaszánlhatók legyenek, mert a törmelékből kialakított közlekedőutak a törmelék változó minősége miatt nem töltik be megfelelően a funkciójukat. Határidő: október Hulladék földtakarása: az üzemeltetési technológiai előírás szerint a betöltött, tömörített hulladékot naponta kell földtakarással ellátni. A jelenleg alkalmazott technológia szerint azonban a betöltött hulladékot időszakosan takarják földdel, tehát az üzemeltető betöltési területeket alakít ki, amelyeket azok végleges betöltése és tömörítése után takar földdel. Intézkedés: A hulladék földtakarását úgy kell végezni, hogy a megfelelő minőségű és rétegvastagságú földtakarás, valamint a hulladékok szél általi széthordásának megakadályozása folyamatosan biztosított legyen Nyilvántartások: A hulladékkezelő-mű üzemeltetésével kapcsolatos előírás a beszállított hulladékok és az elvégzett munka folyamatos dokumentálása. A hulladékbetöltést irányító térmesternek folyamatosan vezetni az üzemi naplót, amelyben a betöltési területet, a beszállított hulladékok milyenségét és minden a technológia szempontjából lényeges elemet rögzíteni kell. Pontos nyilvántartást kell vezetni azon veszélyes hulladékokról is amelyek a lerakható hulladékkal együtt kerülnek beszállításra és amelyet a térmester elkülönít és a depóniáról eltávolításra kerülnek. Intézkedés: Az előírt dokumentációk megléte, azok tartalmi megfelelősége a műszaki ellenőr által fokozottan ellenőrzésre kerül.

6 Csapadékvíz medence: a csapadékvíz tároló medence a nyári időszakban általában nem tartalmaz csapadékvizet, ezért annak tisztítását ilyen időszakban el lehet végezni. Intézkedés: az üzemeltetőnek el kell végeznie a csapadékvíz tároló medence tisztítását Véderdő: a Hulladékkezelő-művet határoló véderdő a telep északi (Berényi út felőli) és nyugati oldalán megfelelő állapotú, véderdő funkcióját betölti, azonban a keleti és a déli oldalon a többszöri újratelepítés ellenére sem megfelelő állapotú így ezeken a részeken előfordulhat a hulladék szél általi széthordása. Intézkedés: az üzemeltetőnek fokozott figyelmet kell fordítania a telep területéről kikerülő hulladékok összegyűjtésére. Az ilyen hulladékok összegyűjtését naponta el kell végezni. A műszaki ellenőr a hulladékkezelő-mű környezetét folyamatosan köteles ellenőrizni és hulladék elszóródás esetén a szükséges jelzést és intézkedést megtenni Veszélyes hulladék pontos nyilvántartása: a hulladékdepóniára kerülő veszélyes hulladékot a térmester köteles a nem veszélyes hulladékoktól elkülöníteni és a depóniáról eltávolítani. Az így elkülönített hulladékok átmeneti tárolásáról gondoskodni kell, valamint folyamatosan vezetni kell a vonatkozó jogszabályokban meghatározott nyilvántartást. Intézkedés: Az üzemeltető a veszélyes hulladékok mennyiségéről, ártalmatlanításra történő elszállításának időpontjáról köteles folyamatos tájékoztatást adni. Ellenőrzés: Az azonnali határidővel megjelölt intézkedések elvégzése szeptember 30-án, valamint ezt követően folyamatosan, az egyéb határidővel megjelölt intézkedések a határidő lejártakor és azt követően folyamatosan ellenőrzésre kerülnek. Békéscsaba, augusztus 18. A vizsgálatot végezték: Regele Péter vizsgálat vezető, környezetvédelmi csoport munkatársa Bornné dr. Stefkovics Valéria városüzemeltetési iroda munkatársa Kiss Kornél városüzemeltetési iroda munkatársa Az összefoglaló jelentést összeállította: Kiss Kornél

7 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) Ikt. sz.: VI /2004. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Tájékoztató a város csapadékvíz elvezetésének helyzetéről Előkészítő: Városüzemeltetési Iroda Tisztelt Közgyűlés! A városban ben kialakult belvíz óta, mely mintegy 450 lakóépületben okozott károkat, komolyabb vízelvezetési problémák nem fordultak elő. Ennek oka, hogy a belvíz után végrehajtott beruházások hatására az érintett területeken (V. kerület középső része, Gerla, Mezőmegyer, Darányi sor és Szerdahelyi utca, Orosházi út, Győri utca stb.) a vízelvezetés biztonsága nagymértékben javult. Jól működik a felújított szivattyúkkal bővített Darányi sori átemelő és lényegesen javított a vízelvezetés biztonságán a Szerdahelyi utcai nagyátmérőjű csatorna megépítése is. Az V. kerületi Kun, Máriássy és Tompa utcában létesített átemelők is hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt években az érintett területeken vízelvezetéssel kapcsolatos panasz nem fordult elő. A korábban sok panaszt okozó Orosházi úti csatorna legelavultabb szakaszán a csatorna átépítése megtörtént, a csatornát azonban a Kun utcától a belterület határáig még ki kell építeni, melyet a tervezett kerékpárút építésével egy időben célszerű ütemezni. Ugyancsak kedvezőek a tapasztalatok a Gerlán és Mezőmegyeren végzett munkákkal kapcsolatban, de mindkét kerületben később további vízrendezési munkákra lesz szükség. Megtörtént a Kanálisi és az Ilosvai utcai két nagy átemelő felújítása is az elmúlt években. Különösen az Ilosvai utcai átemelő bővítése és a felújítása jelent nagy változást, mert ezzel belváros és a József A. lakótelep vízelvezetése vált biztonságossá. A VI. kerületben komoly beruházást a belvíz után nem sikerült végrehajtani, a Bajza utcában létesült kisebb átemelő segít ugyan a terület vízelvezetésében, de megnyugtató megoldást csak a vízelvezető rendszeren történő gyökeres beavatkozás jelenthet. Ez évben elkezdődött az V. kerület déli és nyugati részének vízelvezetését biztosító vízrendezési beruházás a Békés Megyei Önkormányzat beruházásában, a megye nyolc településére vonatkozó állami támogatás igénybe vételével. A mintegy 186 millió forintot igénylő beruházás kapcsán a Wagner-Kereki-Nagy S.-Orosházi út által határolt terület vízelvezetése válik biztonságossá. E beruházás részeként épül meg a Zsigmond-Rózsa-Illyés Gy.-Tavasz-Ibolya utca főgyűjtő valamint a Tompa utcai átemelő, mely az V. kerület nyugati részének vízelvezetését fogja javítani.

8 2 Ez évben, különösen a nyári időszakban, azonban igen gyakran fordultak elő helyi elöntések a város számos területén, de az ország területén máshol is. Ezeket azok a rendkívül intenzív, viszonylag rövid ideig tartó csapadékok okozták, melyekre a vízelvezető hálózat nincs méretezve vagy annak állapota nem megfelelő, felújításra illetve átépítésre szorul. Azt ugyan nem lehet garantálni, hogy ilyen eset ne forduljon elő, de annak gyakoriságát csökkenteni kell. Ezt a meglevő, részben elavult, hálózat bővítésével illetve felújításával lehet elérni. Veszélyeztetett terület a városban több is található, de ezek közül két olyan területet lehet kiemelni, ahol elöntések hatására károk is keletkeznek. E vízelvezetési problémák megoldása érdekében az alábbi fejlesztéseket tartjuk szükségesnek: 1. Első ütemben javasolt fejlesztések A fejlesztések ütemezésére készített javaslatunkban elsősorban a lakóházak veszélyeztetettségét valamint a környezetszennyezéssel kapcsolatos követelményeket vettük figyelembe, de támaszkodtunk a több éves megfigyeléseinkre is. Ennek értelmében első ütemben az alábbi fejlesztéseket javasoljuk: 1.1. A VI. kerületben a Bogárházi sétány, a Halastó utca és a Kárász utcákban jelentkező elöntések megszüntetése. A VI. kerület egy részének vízelvezetése a Gyulai út-bogárházi sétány-erdélyi sor-degré utca- parkerdő- Körte sor-kanális átemelő vonalon kiépített főgyűjtő csatornákon kerül történik meg. E rendszer átépítési igénye elsősorban azért merült fel, mert a Bajza és a Gyulai út között (körtöltésen belül) lakóházépítéssel megszüntetésre került a természetes tározó, megépült az Iskolacentrum és a benzinkút vagyis tekintélyesen növekedett a burkolt területek aránya. E beruházásokat nem követte megfelelően a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, így mára már e terület vízrendezésének rendezése sürgetővé vált. A jelenlegi állapot szerint ugyanis az igen hosszú és csak minimális esésű parkerdő - Körte sori árok nem képes az összegyülekező csapadékvíz gyors levezetésére. E miatt a terület mélypontján elhelyezkedő Kárász utcai és Bogárházi sétányon levő lakások egy részét, kb lakást, a visszaduzzadó víz elöntéssel fenyegeti. A fejlesztés sürgősségét indokolja, hogy megfigyeléseink szerint mintegy 30 mm intenzív csapadék esetén már előfordulhat, hogy a Kárász utcai és Bogárházi sétányon már közvetlenül lakáselöntések is előfordulhatnak. A fejlesztés itt is indokolt, melyre vonatkozóan már 2002-ben egy elvi vízjogi engedélyezési terv is készült. A terv szerint két alternatíva lehet a megoldásra. Az egyik a jelenlegi rendszer vízelvezető kapacitásának növelése az árok burkolásával és bizonyos csatorna szakaszok átépítésével. A másik megoldás egy átemelő közbeiktatásával a rendszert szétválasztja és az összegyülekező vizek egy részét az Erdélyi soron az Élővíz csatornáig megépítendő nyomóvezetéken keresztül az Élővíz csatornába juttatja. E két megoldás közül a biztonságosabb második megoldást támogatjuk, de annak megépítése költsége is magasabb, de biztonsággal oldja meg a terület vízelvezetését. A bekerülési költségeket 40 millió forintra becsüljük Bartók Béla út - Lepény Pál utca Andrássy út Munkácsy utca által határolt területen, elsősorban a felsorolt utak mentén továbbá az Irányi, Csaba és Kinizsi utcában valamint a Bethlen utca környezetében jelentkező elöntések megszüntetése. A belváros vízelvezetésének javításához szükséges Bánát-Bethlen utcai csatorna tervei már 1993-ban elkészültek, de eddig még a legfontosabb Bethlen utca szakasz megépítésére, anyagi fedezet hiányában, még nem kerülhetett sor. E rendszerhez tartozik a város egyik legrégebben létesült átemelője a Csányi utcai átemelő is, melynek bővítése és a víztározás biztosítása nélkül a belváros vízelvezetése továbbra sem tekinthető megoldottnak. Természetesen sokat javíthat a jelenlegi állapoton a közegészségügyileg sem megfelelő körülményeket teremtő Bethlen utcai ároknak zárt csatornával történő kiváltása. Csak e csatorna megépítésének becsült költségei figyelembe véve, hogy a meglevő áteresznél beépített csőanyag egy része rendelkezésre áll meghaladhatják a 40 millió forintot. Ehhez

9 3 minimálisan szükséges Csányi utcai új átemelő építési költségei és az ezzel kapcsolatos egyéb beavatkozások is elérhetik a 30 millió forintot. A beruházásra egyébként annál is inkább szükség lenne, mert a hatalmas vízgyűjtő terület leginkább az intenzíven beépített belvárosi területeket érinti. Megjegyezni kívánjuk, hogy a jelenleg a már nem bővíthető Csányi utcai átemelő emeli át a rendszer legtávolabbi pontján, azaz az Andrássy út Tulipán utca sarkán lehullott csapadékvizet is. Összességében, szakmailag elsők között tartjuk szükségesnek a belvárosi vízelvezető öblözet főgyűjtőjének és átemelőjének átépítését. 2. További fejlesztési, felújítási javaslatok A város egyéb területein is indokolt lenne vízrendezési munkákat végezni. Ennek érdekében számba vettük azon területeket, ahol leggyakrabban jelentkeznek vízelvezetési problémák. E területek vízelvezetésének megoldására illetve a területen levő főművek felújítására terveket készítettünk, hogy fedezet biztosítása esetén a munkák minél előbb megkezdődhessenek. Az alábbi tervek állnak rendelkezésre: Gyár utcai átemelő átépítési terve Kenderföldek vízelvezetési terve III. kerület elvi vízjogi engedélyezési terve Táncsics utcai csatorna átépítésének terve Orosházi úti csatorna továbbépítésének terve Tompa utcai út és csapadékvíz elvezetés terve Terv ugyan még nem készült, tekintettel arra, hogy a megvalósításnak, rövidtávon nincs meg az anyagi alapja - de igen fontos feladat lenne a város területén levő nagyszelvényű, főgyűjtő árkok zárt csatornával történő kiváltása is. Ilyen árkok a kiváltás javasolt sorrendjében: Kertész-Könyves-Batsányi utcai árok Rózsa utcai árok Nádaslecsapoló csatorna József A. lt. melletti szakasza Tavasz-Szegfű utcai árok Táncsics utcai árok További feladat lenne az évtizedek óta felújításra nem került árokrendszer ütemszerű felújítása, melynek során az utcák nagy részében burkolt árkok létesítése lenne indokolt és egyes főgyűjtők is átépítésre kerülnének. Ennek megfelelően van folyamatban a III-IV. kerület vízrendezési terveinek elkészítése bízva abban, hogy a központi költségvetés továbbra is támogatni fogja a 200 millió forintot meghaladó belterületi vízrendezési munkákat. A tervek egyébként a támogatási feltételeknek megfelelően fognak elkészülni. A város belterületére még 1973-ban készült egy tanulmányterv majd egy programterv. E tervek alapján tudjuk meghatározni a továbbfejlesztés irányát és lehetőségeit. E terv azonban felülvizsgálatra szorul mind az ajánlott vezetékek méretének, mind pedig egyes megoldási módok tekintetében. Ennek érdekében a terv felülvizsgálatát időszerűnek és fontosnak tartjuk. A várhatóan több millió forintra tehető tervezési munkára mielőbb fedezetet javasolunk biztosítani. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a város csapadékvíz elvezetési helyzetéről szóló tájékozatót elfogadni szíveskedjen. Végrehajtásban közreműködő iroda: Városüzemeltetési Iroda

10 4 Határozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a város csapadékvíz elvezetésének helyzetéről szóló tájékozatót elfogadja. Békéscsaba, szeptember 15. Dr.Molnár Zsolt bizottság elnöke Ellenjegyzés: Jogi:.. Pénzügyi :

11 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) Ikt. sz.: VI.506-8/2004. Mell.: 1 db. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Használaton kívüli vízmű kutak területének értékesítése Tárgyalta: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Előkészítő: Városüzemeltetési Iroda Tisztelt Közgyűlés! A Békés Megyei Vízművek Rt. (a továbbiakban vízmű) nyilvántartásában, a vandháti vízmű területén, 26 db. olyan kút található, melyekre a továbbiakban nincs szükség, azok megszüntethetők és a kúthoz tatozó területek más célra hasznosíthatók. E kutak közül 2 db. Békés város területén, 2 db. pedig a Vandháti Vízmű területén található. Tekintettel arra, hogy a kutak nagy részénél a védőterület beékelődött a magántulajdonú területbe, természetesen külön helyrajzi számon, így azt értékesíteni célszerűen a szomszédos ingatlan tulajdonosa(i) részére lehetséges. Jelenleg két ilyen kérelem van az önkormányzatnál. A kérelmek kapcsán megkerestük a vízművet annak érdekében, hogy a vízmű döntésre jogosult szerve határozza meg az értékesítés anyagi és egyéb feltételeit. A vízmű válaszában közölte, hogy a területek nincsenek a tulajdonukban és azok visszaadásához sem vízmű közgyűlési, sem vízmű igazgatósági döntés nem szükséges, továbbá nem vállalják a területek értékesítésre történő előkészítésének költségeit sem. Ennek ellentmond az a körülmény, hogy a hrsz-ú területen levő kutat korábban a vízművek saját forrásból szüntette meg, de a terület értékesítése a város közgyűlésének határozata alapján történt. A kutak területe egyébként 18 önkormányzat tulajdonát képezi, melyből Békéscsaba 6807/10000 tulajdoni hányaddal rendelkezik. A vízmű a megszüntetendő kutakról elkészített egy kimutatást (mellékelten csatolva). Ez az egyéb nyilvántartási adatok mellett tartalmazza a megszüntetés költségeit is, mely összesen eft-ot igényelne. E költségek nem tartalmazzák az esetlegesen szükséges földmérési munkarészek elkészítésének költségeit. Fenti előzmények ismeretében a bizottság véleménye, hogy a kutakat a vízmű üzemeltette, így azok megszüntetésének költségeit is a vízműveknek kell vállalnia. Tulajdonképpen egy selejtezésről van szó, melynek költségei a vízmű üzemeltetési költségeinek részét képezi. Megállapodás tárgyát képezheti, hogy ki, milyen áron és milyen feltételekkel értékesítse a visszamaradó területeket. Úgy gondoljuk, hogy e feladatot akár a vízmű, akár az önkormányzat végzi el, a telekértékesítésből származó bevételt az előkészítő munkákra és a kutak megszüntetésének költségeire kellene fordítani. A bizottsági ülésen felmerült, hogy minden kutat nem kellene megszüntetni, azok egy részét tartalékkútként célszerű megtartani. A bizottság javasolja, hogy a vízmű ezt szakmailag vizsgálja meg és tegyen javaslatot a tartalékkutak kijelölésére. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Végrehajtásban közreműködő iroda: Vagyonkezelő Iroda

12 2 Városüzemeltetési Iroda Határozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vandháti Vízmű területén levő kutak megszüntetésével és a visszamaradó földrészlet értékesítésével kapcsolatban az alábbiak szerint határoz: 1. A megszüntetésre kijelölt kutakat Békés Megyei Vízművek Rt-nek kell megszüntetnie, melynek költségei is az Rt-t terhelik. 2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a kutakhoz tartozó földterületek értékesítését - a forgalmi értékbecslés által meghatározott áron - a Békés Megyei Vízművek Rt. végezze el, de a tulajdonos önkormányzatok hozzájárulását az értékesítés előtt be kell szerezni. 3. A kutak megszüntetésével kapcsolatos azon költségeket, melyek a telekárból nem fedezhetők a vízművek üzemeltetési költségei között kell elszámolni. Az ingatlan eladásából származó és a kiadások levonása után esetlegesen megmaradó bevétel a tulajdonos önkormányzatokat illeti a tulajdoni hányad arányában. 4. A Közgyűlés felkéri a Békés Megyei Vízművek Rt-t annak vizsgálatára, hogy a.) a terület kúttal együtt történő értékesítése esetén a leendő tulajdonos a kutat milyen feltételekkel tarthatja meg. b.) a megszüntetésre javasolt kutak közül melyek tarthatók meg tartalékkútként. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: június 30. Békéscsaba, szeptember 15. Dr.Molnár Zsolt bizottság elnöke Ellenjegyzés: Jogi:.. Pénzügyi :

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:vi.3604/2004 Előadó:Erdei József Mell.:4 db. Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 452-252 BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. /kt. SZ.: VI-I230/2007 Előadó: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Mell.: Újkígyósi VízműKft.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: JNO-59/2010. Tárgy:

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján

Részletesebben

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS 1 I. fejezet 1. Általános előírások 1.1. E szakutasítás fejezeteinek előírásait a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged Kiskundorozsma, 2011.

Részletesebben

f e l l e b b e z é s t

f e l l e b b e z é s t Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség részére A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség címén Tárgy: Auchan bevásárlóközpont (Solymár) környezetvédelmi engedélye

Részletesebben

Bérleti és Szolgáltatási szerződés

Bérleti és Szolgáltatási szerződés Szerződés száma: /2011. Bérleti és Szolgáltatási szerződés amely létrejött a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9.), mint Bérbeadó továbbiakban Bérbeadó),

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról* Paks Város

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. december 12.-én az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. január 25-i ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. január 25-i ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VAROS Rt. sz.:v.218/2007. ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Előadó: Tuskáné Papp E. Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell: Hiv. sz.: 3.A- Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808 Telefon: (66)

Részletesebben

Budaörsi víziközmű rendszer leírása

Budaörsi víziközmű rendszer leírása Budaörsi víziközmű rendszer leírása A víziközmű rendszer megnevezése Budaörsi szennyvízrendszer Jele: TV-SZV Azonosító kód: 21-23278-1-001-00-06 Működési engedély kiadásának dátuma: 2015. július 28. Határozat

Részletesebben

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004)

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fővállalkozó, tervező (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerződésben meghatározott

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos,

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Homokbödöge Község Önkormányzatának

Részletesebben

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon.

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon. HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA M3 4. 3502 3501 " 1. 3317 Hajdúnánás 3508 " 3502 " 2. 3317 3. Településrendezési módosításra vonatkozó kezdeményezéssel érintett

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása

Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft., Musitz Róbert Tkö/11-0550 KÜLÖNÚT Kft. Dokumentum fájlneve:

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Elıterjesztés a járásokról, a járási hivatalok kialakításáról, valamint a polgármesteri hivatalok,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország

Részletesebben

Mell. : Hiv. sz.: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Ikt. sz.: 1. 250-812007. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Mell. : Hiv. sz.: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Ikt. sz.: 1. 250-812007. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 250-812007. Előadó: Mell. : Hiv. sz.: Gyarmati Irén Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. NYÍLvANos ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. NYÍLvANos ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALPOLGARMESTERÉTőL Békéscsaba, Szell! István tér 7. Ikt. sz.: /V. 204-1:/,/2009 Előadó: Sztankó 1/0110 Bánfi Ádám; Gergely Tamás Mell.: Ertekelésijegy:ököl1YV Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 13/2012.(III.22.) és a

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

Jelentkezési tudnivalók

Jelentkezési tudnivalók Jelentkezési tudnivalók Résztvételi feltételek Csak abban az esetben lehetséges, ha rendelkezel az adott időszakra érvényes extrém sporttevékenységgel kiegészített életbiztosítással. Ha Pest megyében vagy

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság. A jóváhagyó határozat száma (EH/VA/NS/A/84/3/2014) 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés

Részletesebben