SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás"

Átírás

1 Gördülő Fejlesztési terv Felújítási és pótlási terv SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás MEKH kód: víziközművek felújítása, pótlása szeptember 1

2 TARTALOMJEGYZÉK SEVÍZ - SZ-SZV Általános ismertetés 4. o. Szeged- Algyő szennyvízrendszer átnézeti helyszínrajz M=1: o. Szennyvíz-átemelés általános ismertetése: 11. o. Szeged Városi Szennyvíztisztító telep ismertetése: 14. o. Csatornahálózat ismertetése 20. o. SEVÍZ - SZ-SZV Felújítási és Pótlási terv I. ütem (2015. évi OPERATÍV terv) 23. o. II. Csatornázás, Szennyvíztisztítás 24. o. II/1. Szennyvízátemelés 24. o. II/2. Szennytisztítás 26. o. II/3. Csatornahálózat hálózat rekonstrukció 28. o. SEVÍZ - SZ-SZV Felújítási és Pótlási terv II. ütem ( évi Középtávú terv) 32. o. II. Csatornázás, Szennyvíztisztítás 33. o. II/1. Szennyvízátemelés 33. o. II/2. Szennyvíztisztítás 39. o. II/3. Csatornahálózat hálózat rekonstrukció 42. o. SEVÍZ - SZ-SZV Felújítási és Pótlási terv III. ütem ( évi Hosszú távú terv) 48. o. II. Csatornázás, Szennyvíztisztítás 49. o. II/1. Szennyvízátemelés 49. o. II/2. Szennyvíztisztítás 51. o. II/3. Csatornahálózat hálózat rekonstrukció 56. o. 2

3 Mellékletek: 1 db CD RAJZJEGYZÉK a Gördülő Fejlesztési Terv rajzaihoz Átnézeti Helyszínrajzok: Felújítások és Pótlások Szeged F - 4 F - 5 F - 6 Közműves Szennyvízelvezetés és -tisztítás - Szennyvízátemelés Átnézeti helyszínrajz M= 1:15000 Közműves Szennyvízelvezetés és -tisztítás Szennyvíztisztítás Átnézeti helyszínrajz M= 1:15000 Közműves Szennyvízelvezetés és -tisztítás Csatorna rekonstrukció Átnézeti helyszínrajz M= 1:15000 Szeged- Algyő szennyvízrendszer átnézeti helyszínrajz M=1:25000 SEVÍZ - SZ-SZV Közműves Szennyvízelvezetés és -tisztítás Szennyvízátemelés I. III. ütem összefoglaló táblázat SEVÍZ - SZ-SZV Közműves Szennyvízelvezetés és -tisztítás Szennyvíztisztítás I. III. ütem összefoglaló táblázat SEVÍZ - SZ-SZV Közműves Szennyvízelvezetés és -tisztítás Csatorna hálózat rekonstrukció I. III. ütem összefoglaló táblázat 3

4 SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és -tisztítás MEKH kód: A Szegedi Vízmű Zrt. a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott 1831/2013. számú működési engedély alapján biztosítja a víziközmű szolgáltatást. A vízközmű-szolgáltató adatai A Társaság neve: Szegedi Vímű Zrt. székhelye: 6720 Szeged Tisza Lajos körút 88. postacíme: 6701 Szeged, Pf főtevékenysége: ivóvíz-termelés, -elosztás, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, tisztítása cégjegyzék helye: Szegedi Törvényszék Cégbírósága cégjegyzék száma: , statisztikai számjele: , adószáma: , Telefonszáma: címe: A tevékenység bemutatása A Szegedi Vízmű Zrt. fontosabb tevékenységi körei: - vízellátás, - szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés, - ipari tevékenység, - építőipari tevékenység, - egyéb tevékenység (pl. tervezés, bérbeadás, stb.) A Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Önkormányzatával kötött Üzemeltetési Szerződés és Algyő nagyközség Önkormányzatával kötött koncessziós szerződés alapján végzi tevékenységét Szeged és Algyő közigazgatási területén. A víziközmű-szolgáltató alapvető célja, hogy folyamatosan, jó minőségű, biztonságos ivóvizet szolgáltasson a felhasználóknak, fenntartható módon. A Szegedi Vízmű Zrt. rendelkezik ivóvíz-biztonsági tervvel. 4

5 SZOLGÁLTATÁSOK, és a PÉNZÜGYI FORRÁS BEMUTATÁSA Víziközmű-szolgáltatások Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás Szeged város igazgatási területén keletkező szenny- és csapadékvizek befogadója a város déli részén, a Gyálaréti Holt-Tisza és a Tisza folyó között elhelyezkedő városi szennyvíztisztító telep. A szennyvíztisztító telepre két irányból érkezik a csapadékvízzel kevert szennyvíz. A Rókus- Móravárosi főgyűjtő csatorna Szeged északi részének, a nagykörúton kívül eső területének kevert vizeit gyűjti össze és vezeti el a Vám-téri osztóműbe, majd onnan a régi E DN 2100, illetve a ban megépült E jelű DN 2000 gravitációs főgyűjtő csatornákon keresztül jut a szennyvíztisztító telepi Déli záporvízátemelőjébe. Az E jelű főgyűjtőn lévő Vám-téri osztómű, az 5-szörös hígítással érkező kevert vizeket a Holt-Tisza -ág felé vezető nyílt árokból kialakított vész- és záporvíztározóba vezeti. A két főgyűjtő által szállított szenny- és csapadékvíz a Déli záporvízátemelőnél lévő egyesítő műtárgyon keresztül kerül a meglévő Déli szennyvízátemelő végátemelő gépházába. Az 5- szörös hígítás feletti kevert vizek, az egyesítő műtárgy bukóélén keresztül, a Tisza folyó sodorvonalába nyomás alatt kerülnek bevezetésre. A Nagykörúton belül lévő területeken keletkező szenny- és csapadékvizeket részben az I. és II. jelű egyesített rendszerű gravitációs csatornák szállítják az Alsótelepi szennyvíz- és záporvízátemelőbe. Újszeged csapadékvízzel kevert szennyvizének egy része a Vedres u. felől, másik része a Töltés utcán keresztül, a kialakított gyűjtőcsatornán, az Alsókikötő sori átemelő felé kerül elvezetésre. A szárazidei szennyvíz az átemelő telepet kikerülve csatlakozik az U jelű DN 1000 vb. ROCLA főgyűjtő csatornába, és gravitál a Déli szennyvízátemelőbe. Az Újszegedről és az Alsótelepi átemelőből, U jelű főgyűjtőből érkező szennyvizet a Déli átemelő telep fogadja, az átemelő telep előtt 303 m-rel becsatlakozó kistérségi települések regionális nyomóvezetékén érkező szennyvizével együtt. Erre csatlakozik még az Újszeged keleti részén (Fő fasor) felől érkező rész is. Az átemelő az érkező szennyvizeket a Tisza alatt 2 db NA 600 KPE nyomócsövön keresztül a Szeged Városi Szennyvíztisztító telepre továbbítja. A Társaságunk által működtetett közművagyon üzemeltetését, karbantartását, rekonstrukcióját a és a VIVENDI WATER S.A. társaság között március 09-én létrejött a Víz- és Csatorna Beruházási és Műszaki Együttműködési Keretmegállapodás módosítása alapján történik. 5

6 Diagnosztikai jellegű vizsgálatok, vizsgálati eredmények, és intézkedések a Szeged Városi Szennyvíztisztító Telepen: Felújítási és pótlási célú diagnosztikai vizsgálat: A Villamos gépek és hajtások vizsgálata villamos jelanalízis módszerrel diagnosztikai vizsgálatokat az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület és között végezte el. A vizsgálatok 5 szakaszban valósultak meg: Energia és költséghatékonyság növelése érdekében a szennyvíztisztító telepen használt villamos hajtások üzemviteli elemzése, műszaki gazdasági, és környezetvédelmi kritériumok alapján, energiahatékonysági technikák kidolgozása, a kijelölt mintákon történő bevezetése és értékelése valósult meg. A diagnosztikai vizsgálatok eredményét a felújítások tervezésénél figyelembe vettük. Felújítási pótlási és üzemeltetési célú diagnosztikai vizsgálat: A biológiai szennyvíztisztítás üzemállapotának optimalizálása céljából a Szegedi Szennyvíztisztító Telepen a vizsgálatokat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszéke és között végezte el. A diagnosztikai vizsgálatok eredményét a felújítási és rekonstrukciós munkák tervezésénél figyelembe vettük. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés évi adatok: 1* Csatornahossz km: 535,857 2* Csatornabekötések száma db: * Leszámlázott szennyvízmennyiség m3/év: * Elektromos energiafelhasználás kwh: * Csatorna kamerázás km: 20,47 Szeged városi szennyvíztisztító telep 6* Kezelt szennyvízmennyiség m3/év: * Kezelt szippantott szennyvíz menny. m3/év: * Elektromos energiafelhasználás kwh: * Fajlagos elektromos energiafelhasználás kwh/m3: 0,152 6

7 A GFT Pénzügyi forrásai A Vízügyi Építési Alap (VÉA) költségvetésének elkülönített része. A Vízügyi Építési Alap a víz-, a szennyvíz és a zárt szelvényű csapadékvíz hálózatok és műtárgyak, valamint kapcsolódó létesítményeik (pl. kutak, vízmű telepek, tározók, szennyvíztisztító telepek és átemelők, stb.) felújítását, korszerűsítését és fejlesztését, új vízügyi beruházások megvalósítását szolgálja. A VÉA forrásai: - a víziközmű infrastruktúrának Keretmegállapodás 8.5 szerint számított hálózatbérleti díja, amelyet Szegedi Vízmű Zrt fizet - viziközmű fejlesztés céljára pályázatokon elnyert állami vagy más támogatás - a VÉA esetleges pozitív egyenlege alapján számított kamat (az Önkormányzat számlavezető bankja által alkalmazott mindenkori látra szóló betét kamatával számítva, a negyedév zárónapján fennálló egyenleg alapján. - SZMJV esetleges víziközmű célú beruházási hozzájárulásai - a nem lakossági felhasználók által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás - egyéb jogcímű befizetések A Gördülő Fejlesztési Tervben az elmúlt évek rekonstrukciós Vízügyi Építési Alapos gyakorlatát figyelembe véve jelen áron kb. évi nettó millió Ft összegű fejlesztési ill. rekonstrukciós forrással kalkuláltunk. A kialakult gyakorlat szerinti műszaki ellenőri díjakat is tartalmazza a fenti keretösszeg. Ez gyakorlatilag kb. 720 milliós műszaki tartalommal feltölthető keretet jelent. Ebből a korábbi gyakorlat szerint ivóvíz ágazatra költünk nettó 440 millió Ft összeget. Termelés ágazatra: Ivóvízhálózatra: 140 millió Ft összeget 300 millió Ft összeget Szennyvíz elvezetésre és tisztításra nettó 280 millió Ft összeget Szennyvíz átemelésre: Szennyvíz tisztításra: 70 millió Ft összeget 80 millió Ft összeget Csatorna hálózatra: 130 millió Ft összeget 7

8 Minden évben az év elején megversenyeztetjük azokat a kivitelezési munkákat amelyeket Társaságunk saját kivitelezői kapacitással már nem tud megvalósítani. Így az árversenynek köszönhetően optimálisan használjuk fel a rendelkezésünkre álló pénzügyi forrásokat. A saját kivitelezésű munkákat teljes önköltségen számoljuk el. A pénzügyi forrás ütemezésénél a korábbi évek tapasztalatai alapján határozzuk meg a becsült költségek. A későbbiekben ütemezetten, folyamatosan készítendő kiviteli tervek határozzák majd meg a részletes műszaki tartalmat. A javasolt felújítások indokolt esetben elmaradhatnak. Az összegek becsült, tájékoztató jellegűek és évi árszinten képzettek, az egyes sorokon elért megtakarítások más sorokon jelentkező hiányok kompenzálására felhasználhatók. A GFT időbeli ütemezése A Magyar Víziközmű Szövetség által június 11-én kiadott 2014/2. számú szakmai ajánlás szerint a GFT három időbeli ütemben tartalmazza a benyújtás évét követő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat: I. ütem: részletes műszaki terv és ez alapján készült költségkalkuláció (1. év), II. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2-5. év), III. ütem: távlati műszaki terv és költségbecslés (6-15. év). A GFT összeállítása A GFT összeállítása során az alábbi szempontokat vettük figyelembe: a) bírósági, hatósági határozatból vagy jogszabályból eredő kötelezettséget; A Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetési területén nincs érvényben bírósági, hatósági határozatból vagy jogszabályból eredő kötelezettség. b) szerződésben vállalt kötelezettséget; A Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetési területén nincs érvényben lévő szerződésben vállalt kötelezettség. c) víziközmű-fejlesztési programban való részvételt vagy az ahhoz való csatlakozást; A Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetési területén nincs érvényben lévő víziközmű-fejlesztési programban való részvétel vagy az ahhoz való csatlakozó projekt. d) az elvégzendő munka elmaradásával járó kockázat következményeit, mértékét; Az elvégzendő munka elmaradásával járó kockázatokat elemeztük, a következményeiket az egyes ágazatok, vagy a projektek ismertetésénél részletezzük. 8

9 e) az üzemeltetési költség jelentős csökkenésével járó fejlesztést; Az üzemeltetési költségek jelentős csökkenésével járó fejlesztésekre külön kitértünk a projektek ismertetésénél. f) a vagyontárgyak beszerzésének időpontját, anyagát, építési körülményeit, jelenlegi műszaki állapotát, várható élettartamát, illetve az amortizáció mértékét; A vagyontárgyak beszerzésének időpontját, anyagát az egyes ágazatok ismertetésénél a táblázatok tartalmazzák. A várható élettartamot szabványok alapján, az amortizáció mértékét a Számviteli és pénzügyi törvény alapján határoztuk meg. g) a működtetési költségek várható alakulását a tervezett fejlesztések megvalósulása függvényében; A hálózat rekonstrukciós munkák esetében lényeges változás nem történik, mivel itt a létesítés kori eredeti műszaki állapot ismételt létrehozására törekedtünk. A berendezések felújítása és pótlása esetében a legoptimálisabb új berendezést tervezzük be, ami a működési költségekre kis mértékben van befolyással. h) a hibastatisztikát és a hibaelhárítások költségelemzését; A hibastatisztikákat és a hibaelhárításokat minden estben figyelembe vesszük mind a projektek fontossági sorrendjének a meghatározásánál, mind pedig a várható költségek előzetes tervezésénél. i) diagnosztikai jellegű vizsgálatok eredményét, ha ilyenek rendelkezésre állnak; A hibastatisztikákhoz hasonlóan a diagnosztikai vizsgálatok eredményét is figyelembe vesszük a projektek fontossági sorrendjének a meghatározásánál. j) rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok lehetőségét; A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok megoldására külön költségkeretet biztosítunk ágazatonként. Évenként 15 % tartalékkeretet képzünk a megvalósítandó felújítási és pótlási munkákra. A tartalékkeret minimum mértékét az előző évek gyakorlati tapasztalataiból leszűrt eredmények 15 %-ban határozták meg. k) az indokolt kapacitás meghatározását (csökkentés vagy megtartás) pótlás vagy felújítás esetében a projektleírásokban vettük figyelembe. l) az élettartam csökkenését megelőző TMK munkákat. A TMK munkákat folyamatosan tervszerűen végezzük. Minden egyes területre éves ütemtervet készítünk amelyek a hibák és az idő előtti felújítások elkerülését szolgálják. 9

10 10

11 Szennyvíz-átemelés általános ismertetése Nagy szennyvíz átemelő telepek: Ssz. Név Létesítés éve Utolsó rekonstrukció éve 1. Nyugati Alsó telep Rókusi Újszegedi Dél-Újszeged 2007 Körzeti szennyvíz átemelők: Ssz. Név Létesítés éve Utolsó rekonstrukció éve 1. Bajai út Dorozsma, Kassai u. (Vályogos u.) Dorozsma, Matty tér Dorozsma, Északi sor Dorozsma, Kőbárány u. (Piac tér) Dorozsma, Kálmán köz Dorozsma, Basahíd utca Dorozsma, Hegedű u Dorozsma, Díszlet u. (Szilva u.) Logisztikai központ Cserje sor 12. Béketelep, Régi posta út Baktó, Kokárda utca Kecskéstelep, Szabó J. utca Kecskéstelep, Kénytelen sor Kecskéstelep, Dettre J. utca Szentmihály, Verbéna út Szentmihály, Márvány utca Szentmihály, Fehérpart-Ponty utca Szentmihály, Szérüskerti sor Szentmihály, Harcos utca 2006

12 22. Klebelsberg-telep, Verseci út Gyálarét Vadaspark Öthalom lakópark Új-Petőfi telep, Duda utca Új-Petőfi telep, Füge sor Új-Petőfi telep, Bronz sor Petőfi telep, Göndör sor Tápé, Zsukov tér Tápé, Szendrey Júlia utca Tápé, Honfoglalás utca Tápé, Rába utca Tápé, Felső Tisza-part vízitelep Blaha Lujza út Újszeged, Fürj utca-szöri út Fő fasor Újszeged, Holt Maros sétány Marostő, Katalin utca Kállay liget Délújszeged, Törökkanizsa utca Szőreg, Makai út Szőreg, Temesvári utca Szőreg, Vaspálya utca Szőreg, Szerb (Fácán) utca Újszeged, Szőregi út Bobolics Csapadékvíz átemelők: 1. Ipari park (METRO) 2. Béketelep, Zsámbokréti sor Acél útcsapadék Baktó, csapadékvíz Ybl M. utca Tarján-záportó Észak-Újszeged Maros vízkivételi mű felszíni víz

13 9. Aba utca-holt Maros felszíni víz 2004 Közterületi mini, szennyvíz átemelők: 1. MOL-Dorozsmai út Dorozsma, Széksósi út Dorozsma, Csatorna utca Dorozsma, Árpa utca Béketelep, Hosszú utca Új-Petőfi telep, Acél utca Eperjes sor 8. Szőreg, Szerb utca Marostő, Laura utca Marostő, Csinszka utca Marostő, Júlia utca Marostő, Judit utca Marostő, Aba utca 14. Marostő, Thököly út 15. Petőfi telep, Irinyi út 16. Új-Petőfi telep, Fehértó utca Új-Petőfi telep, Csavar sor Tápé, Tápé széle sor Rókus, Gém utca 20. Újszeged, Zsombolyai út Újszeged, Kürü sor 2013 Szennyvíztisztító területén levő végátemelők: 1. Déli végátemelő Déli kevertvíz 2007 Házi szennyvíz átemelők: 1. Baktó 118 db 2. Újszeged 27 db 3. Új Petőfi telep 3 db 4. Szőreg 113 db

14 5. Tápé 1 db 6. Dél-Újszeged 78 db 7. Marostő 2 db 8. Kecskés telep 1 db 9. Kiskundorozsma 2 db 10. Iparváros (Dorozsmai út) 10 db 11. Szentmihály 351 db 12. Cserepes sor (Vadaspark) 11 db Összesen 717 db Az átemelő telepek üzemének folyamatos elemzése a félévente készülő műszaki mérlegben is szerepel. Ebben az üzemeléssel kapcsolatos minden adat (fajlagos energiafogyasztás, átemelt szennyvíz mennyiség, meghibásodások száma) szerepel. A műszaki mérleg az alapja a felújítások tervezésének. Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep általános ismertetés: Szeged, Klebelsberg telep, Palics köz, Külterület hrsz /2/3 Technológia leírása: HIDRAULIKAI JELLEMZŐK Mechanikai előtisztító mű kapacitásadatai: SZENNYVÍZTISZTÍTÓ JELLEMZŐI napi szennyvíz m 3 /d órai átlagos szennyvíz: m 3 /h nappali átlag: m 3 /h óracsúcs szennyvízmennyiség: m 3 /h/záporvíz a telepre érkező főgyűjtő kapacitása: 5,2 m 3 /s Biológiai fokozat kapacitásadata: Lakosegyenérték: LE Szárazidei órai csúcs: m 3 /h Csapadékos órai csúcs: m 3 /h Napi tisztítási kapacitás : m 3 /d Osztómű által továbbítható szennyvíz maximális mennyisége: 1,4 m 3 /s A SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS ÉS TISZTÍTÁSI HATÁSFOK JELLEMZŐK

15 MŰTÁRGYAK, BERENDEZÉSEK JELLEMZŐI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI FOLYAMAT 1.Osztómű A szennyvíztisztító telepre ɸ 200, illetve ɸ 210 átmérőjű gravitációs csatornán érkezik Szeged város szennyvize. A csatornahálózat a belvárosi körtöltéssel határolt részén egyesített rendszerű. Nagyintenzitású csapadék esetén a telepre érkező vízmennyisség meghaladja a tisztító hidraulikai kapacitását. Újszentiván, Tiszasziget, Kübekháza, Deszk települések szennyvize 2 db NA 600 KPE nyomócsövön keresztül jut a szennyvíztisztító telepre. A biológiai tisztítás védelmére a főgyűjtő csatornákra osztómű került beépítésre, amely a hidraulikai kapacitást meghaladó ötszörös hígítású vízmennyiséget leválasztja, és nem engedi a technológiára. 2.Kevertvíz átemelő Az osztóművön a telep hidraulikai kapacitását meghaladó, leválasztott csapadékvízzel ötszörösen hígított víz gravitációsan a kevertvíz átemelőbe érkezik. A hígított víz uszadéka visszatartásra kerül a szivattyútér elé beépített durvarácson, miután az átemelő közvetlenül a befogadóba emeli át a hígított vizet. 3.Végátemelő A kapacitás mértékét nem meghaladó szennyvízmennyiség az osztóműből gravitációsan érkezik az átemelő előtti durvarácsokig. A rácsok után a 2 kamrára osztott medencetérből frekvenciaváltóval szabályozott szivattyúk emelik fel a mechanikai tisztító szintjére a tisztítandó szennyvizet. 4.Árvízi átemelő A mechanikai műtárgytömb tartalmazza az árvízi átemelőt. A Déli átemelő a Tisza vízszintjének árvízi szintjéig a teljes technológiához biztosítja a szükséges hidraulikai energiát. A folyó vízszintjének emelkedésével ez az energia folyamatosan csökken, míg végül eléri azt a kritikus mértéket, amely az átemelő üzeme nélkül visszaduzzasztást eredményezne a műtárgyaknál. Az átemelő a biológiai fokozat építésével átalakításra került. 5. Mechanikai tisztítási fokozat Mennyiségmérés 10 mm-es pálcaközű finomrács Levegőztetett homokfogó, zsírfogó A hosszanti átfolyású medencében a levegő bevitele (flotálás) intenzívebb homok kiülepedést és a zsírfelúszást eredményez. A kotróhidak által összegyűjtött magas szerves anyag tartalmú homokos zagyból a homok eltávolítására 2 db 2011 évben beépített homokmosó berendezés üzemel, kiváltva a korábbi homokosztályozót. A mosott homok szerves anyag százaléka nem éri el az 5%-ot. 6.Biológiai fokozat Hosszanti átfolyású előülepítő: A mechanikai szennyeződésektől megtisztított szennyvíz az összekötő csatornán keresztül a hosszanti átfolyású előülepítő medencékbe érkezik.

16 A 2 db hosszanti átfolyású medence egyenként 875 m3 térfogatú láncos kotróval felszerelt műtárgy. A biológiai medencék egyenletes terhelésének biztosításához az előülepített szennyvíz a biológiai osztóművön kerül elosztásra. Biológiai medencesor: A 3 db párhuzamosan üzemelő biológiai tisztító vonal, 4. vonallal való bővítése lehetséges. a medencesor részei: Kevert anaerob medencék a foszfor biológiai eltávolításához. Kevert anoxikus medencék a denitrifikációhoz, a szerves anyag lebontáshoz. Aerob medencék a nitrifikáláshoz, szerves anyag lebontáshoz. Az aerob medencékben a nitrifikációhoz és szerves anyag lebontásához intenzív oxigénbevitelre van szükség. A levegőztetést 3+1 db fúvó, egyenként 6780 Nm 3 /h kapacitású kompresszor biztosítja, amely még egy 5. fúvó beépítésével bővíthető. Az aerob medencéből az NO 3 tartalmú vizet recirkulációs szivattyú juttatja vissza az anaerob medence elejére. Vegyszeradagoló állomás: A kémiai úton történő, szimultán foszfor kicsapatás a biológiai foszforeltávolítási folyamat kiegészítéseként, a fő biológiai folyamatok lefutása után, a levegőztetett medencék elfolyó bukó élei elé adagolt kicsapószer (tavasztól őszig terjedő időszakban vas III klorid, téli időszakban pedig alumínium-szulfát tartalmú vegyszer) adagolásával megy végbe. A foszfor eltávolításához 2 db 25 m3-es vegyszertartállyal membrános vegyszeradagoló szivattyús állomás épült. Hosszanti átfolyású utóülepítő: Az aerob medencékből a nagyrészt már biológiai úton megtisztított víz 8 db hosszanti átfolyású láncos kotróval felszerelt medencébe érkezik, amelyeknek egyenkénti térfogata 2484 m 3. Az utóülepítő iszapzsompjába kotrók által terelt iszap jelentős része recirkulációs iszapaknába épített szivattyúkkal visszajuttatásra kerül a biológiai medencesorok egyenletes terheléséért felelős biológiai osztóaknába. Fertőtlenítés: Közegészségügyi kockázatok elkerülésére, a tisztítóról élő-vízfolyásba elvezetett tisztított víz fertőtlenítéséhez 5000 m 3 /h kapacitású, a környezetet nem károsító UV berendezés került megvalósításra. 7.Iszapkezelés Iszapelvétel és előkezelés: A technológiánál két helyen történik iszapelvétel, az előülepítőknél nyersiszap, vagy primeriszap, és az utóülepítőknél fölösiszap. A nyersiszap előkezelés után, ami szálas-anyag daraboló és homokszeparátoron történik, a 27 m 3 - es kevertiszap aknába érkezik. Szintén ebbe az aknába érkezik az utóülepítőknél elvett előkezelt fölösiszap is. A fölösiszap előkezelése a rothasztási technológiához kívánt szárazanyag tartalom növeléséhez beépített polimer adagolóval ellátott 3 db iszap dobsűrítőn történik. Iszaprothasztás: A kevertiszap aknából az előkezelt nyers és sűrített fölösiszap iszapstabilizálás céljából két db, egyenként m 3 -es rothasztó toronyba kerül feladásra. A rothasztók mezofil, C -os hőmérsékleti tartományban működnek.

17 A toronyban lévő iszap keverése Roediger típusú biogázos injektálással történik. A tornyok fenéklemez szintjéig kiépített gázlándzsákon keresztül kompresszorokkal bevezetett biogáz keveri át az iszapot. A rothasztási folyamat hőmérsékleti igényét kw fűtő berendezés biztosítja. Iszap víztelenítés: A rothasztott iszap a tornyokból túlfolyón keresztül gravitációsan egy 900 m3-es rothasztott iszaptárolóba kerül, ahonnan az iszap komposztálótelepre történő gazdaságos szállításához szükséges szárazanyag tartalom növelésére, illetve víztartalom csökkentésére iszapszivattyúkkal 3 db Andritz gyártmányú iszapcentrifugára kerül feladásra. A víztelenítésre feladott rothasztott iszap 2,5-3,2%-os szárazanyag tartalmát az iszapcentrifugák átlagosan 23%-ra növelik. Mind az iszap előkezelésénél alkalmazott iszapsűrítő berendezésektől, mind pedig az iszapvíztelenítő centrifugáknál az iszapból eltávolításra kerülő víz egy 115 m 3 -es csurgalékvíz aknába érkezik, ahonnan az visszaszivattyúzásra kerül a biológiai osztóműbe. 8.Biogáz kezelés A szennyvíziszap rothasztása során biogáz képződik, amely előkezelés után a szennyvíztisztító telepen villamos-, és hőenergia előállításával hasznosul. Biogáz kezelés berendezései: kavicsszűrő 1db gáztároló tartály, 1350 m 3 1db kéntelenítő 2 db kerámiaszűrő gázkeringetéssel 2 db gázfáklya egyenként 300 m3/h kapacitással 9. Biogáz hasznosítása Az előkezelt, kéntelenített biogáz egyrészt a biogáz erőműben villamos energia termelésére kiépült 2 db, egyenként 330 kwh névleges kapacitású generátorral szerelt gázmotorokon, és 2 db biogáz üzemmel is működő 400 kw illetve 740 kw teljesítményű kazánokon, másrészt a mechanikai fokozat kazánházában biogáz üzemre is alkalmas 2 db, egyenként 100 kw teljesítményű kazánokon hasznosul. SZEGED VÁROSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP TECHNOLÓGIAI FOLYAMATÁBRÁJA A csatornahálózat ismertetése Hibastatisztika: Hibák száma

18 Szeged ( db. ) ( db. ) ( db. ) ( db. ) ( db. ) 1. Beömlő tisztítás ( 1 -es kód ) Beömlő javítás, csere ( 2 -es kód ) Közcsatorna dugulás ( 3 -as kód ) Bekötő csatorna dugulás ( 4 -es kód ) Közcsatorna szakadás ( 5 -ös kód ) Bekötő csatorna szakadás ( 6 -os kód ) Aknafedlap csere, akna javítás ( 7 -es kód ) Nyomott rendszeren hiba, körzeti átemelők tisztítása, átemelőkön végzett egyéb tisztítás ( 8 -as kód ) Belső dugulás ( 9 -es kód ) Nem volt hiba, vagy vízhálózati meghibásodás ( 10 -es kód ) Egyéb ( 11 -es kód ) Csapadék csat. és ismétlődő munkalapok ( 12-es kód ) A következő évre áthúzódó munkalapok Összesen: A Szegedi Vízmű Zrt. által üzemeltetett csatornahálózat Szegeden 535,857 km hosszúságú. A hálózat vezetékanyag szerinti összetétele változatos. A rekonstrukció tervezésének az alapja a hibastatisztika. A statisztikai adatok alapján a csatornahálózat 203,694 km hosszúságú hálózat téglafalazatú és beton anyagú, mely vezetékek átmérő szerinti összetétele az alábbiak szerint alakul:

19 A fenti statisztikai adatok elemzése alapján megállapítható, hogy: a tégla és beton anyagú vezetékek mintegy 54 %-a, azaz közel 110,872 km hosszúságban NA mm átmérőjűek. A rekonstrukció tervezésének az alapja: Szegeden a csatornák műszaki és hidraulikai állapotfelmérése csatornakamerázás segítségével valósul meg. A videokamerás állapotfelvétel éves ütemterv alapján történik. A tisztítás és kamerás állapotfelvételt követően láthatók a csatornák jellemző hibái: Téglafalazatú csatornák hibái: Kimosódott fugák a téglák között Fenékről kimozdult, kimosódott téglák Boltozat vállából kihullott téglák Beszakadt boltozat Szabálytalan és ismeretlen funkciójú közmű átvezetések a keresztszelvényben Nem egyenletes fenéklejtés Zsírtömbök kialakulása a tisztító aknák hiánya miatt Megszüntetett, funkcióját vesztett csatornabekötések kiinjektálásának hiánya Idegen közműátvezetés Beton csatornák hibái: Korróziós jelenségek Törések A tokos csatlakozásoknál való szétcsúszás Idegen közműátvezetés Az üzemeltetés során kamerázásra kerülnek még a beton és műanyag anyagú csövek. A régebbi betoncsöveknél jellemzően nagy korrózió lépett fel, ami csatornabeszakadásokhoz vezetett. Ezek megelőzése érdekében van szükség az ilyen jellegű csatornaszakaszok vizsgálatára is. Továbbá minden új csatornaszakasz átvételét kamerás állapotfelvétel előzi meg.

20 Gördülő Fejlesztési terv Felújítási és pótlási terv I. ütem évi OPERATÍV terv SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás MEKH kód: víziközművek felújítása, pótlása 2015.

21 2014. szeptember SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás MEKH kód: Felújítási és pótlási terv I. ütem évi OPERATÍV terv A projektsorok bemutatása, indoklása: II. CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS II/1. SZENNYVÍZÁTEMELÉS, NAGY ÁTEMELŐ TELEPEK Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok: Az operatív év során jelentkező váratlan, előre nem tervezhető, de azonnali megoldást igénylő havária jellegű feladatok megoldására biztosított tartalék keret. ütem Dél-Újszegedi átemelő: Folyamatirányítási rekonstrukció (hardver felújítás), II ben valósul meg a főművek program és eszköz rekonstrukciója. A rendszer teljes körű üzemeltetéséhez szükséges a mellékművek szoftver és hardver felújítása. A meglévő rendszer működési biztonságát növelni kell, újabb irányítástechnikai technológia bevezetése szükséges. A felújítás nélkül a végátemelő mű üzembiztonsága, vezérlése bizonytalanná válik, a szennyvíz elöntések gyakorisága növekedhet.

22 Nyugati szennyvízátemelő: Beton korrózió elleni védelem, II. ütem A szulfát korrózió elleni védekezés, a teherviselő betonacélok védelme érdekében folytatni kell az aknafelületek felújítását. Jelenleg az átemelő akna egyik fele van védelemmel ellátva, szükséges a teljes aknafelület védelmét kialakítani. Elmaradása esetén a jelenlegi védelem is veszélybe kerülhet, valamint a teljes épület statikai biztonsága is veszélyeztetve lesz. Rókusi szennyvízátemelő: Beton korrózió elleni védelem, I. ütem A szulfát korrózió elleni védekezés, a teherviselő betonacélok védelme érdekében el kell kezdeni az aknafelületek felújítását, az elvezető oldalon. Ez az akna illetve csatorna szakasz megépítése (1975) óta nem volt felújítva. A beton felületek erősen korrodálódtak, felületük mállik, a betonacélok helyenként kilátszanak. A csatornába talajvíz beszivárgás is tapasztalható, ill. valószínűleg exfiltráció is kialakul. A felújítás nélkül a teljes csatorna szakasz állékonysága kerül veszélybe. Alsó Telepi szennyvízátemelő: Rácsgépház, csővezeték rekonstrukció, DN 1200 Az eltérő intenzitású szennyvízterhelések miatt szükséges a műtárgyak közötti átvezető cső rekonstrukció. Újszegedi szennyvízátemelő: Szociális épület tető rekonstrukció, I. ütem A kezelő épület szerkezete állandó mozgásban van. A kezelő épület feltöltésre épült, ezért az alaplemez és a födém között állandóan repedési nyílások keletkeznek. A szerkezeti méretváltozások kompenzálását az egységes koszorúra helyezett nyeregtető adja meg. Megépítése óta (1986) az épület felújítására nem került sor. A rekonstrukció nélkül az épület statikai szilárdsága nem megfelelő. Rendszer független szivattyúk felújítása A szennyvízhálózat műtárgyainak tisztításához használt búvárszivattyúk időszakos felújítását kb. 5 évente el kell végezni. Jelenleg BIBO típusú szivattyúkat használunk, melyeknek szükséges az avulást követően a felújítása, pótlása. Rendszer független irányítástechnika felújítása A folyamatirányító rendszer hardverelemeinek avulása miatt szükséges az egységek időszakonkénti cseréje. Az elektronikus rendszerek tervezett működési élettartama 7 év. Kisértékű tárgyi eszközök pótlása:

23 Az elhasználódott önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök, (hálózatba be nem épített, mobilizálható eszközök, szivattyúk, informatikai eszközök) pótlása szükséges. Berendezések felújítása: Az év közben meghibásodó, és már nem javítható szivattyúk, frekvenciaváltók, vízmennyiségmérők, egyéb elektromos berendezések (PLC, modem, szünetmentes táp, stb.) cseréje szükséges. II/2. SZENNYVÍZTISZTÍTÁS A tervezett felújítási és pótlási munkák elmaradása a Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep működés biztosításának, ebből következően az üzemeltetési vízjogi engedélyben tisztított vízre előírt koncentrációk átlépésének, azaz a környezet szennyezésének kockázatát vonja maga után. A Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep működéséről, ezen belül a tisztítás hatékonyságáról, karbantartásokról, üzemeltetési hatékonyságról minden évben műszaki mérleg dokumentáció készül. Egyrészt a műszaki mérleg, másrészt a hibastatisztika alapján történt a felújítási és pótlási terv elkészítése. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok: Az operatív év során jelentkező váratlan, előre nem tervezhető, de azonnali megoldást igénylő havária jellegű feladatok megoldására biztosított tartalék keret. Szeged Városi Szennyvíztisztító telep: Vegyszeradagoló állomás (Tartályok) cseréje A vegyszeradagoló állomáson 2 db üzemi szivattyú működik. A berendezés nem rendelkezik tartalékkal, szivattyú kiesés esetén a vegyszer adagolása nem biztosítható. Meleg tartalék szivattyú beépítésével folyamatos szabályozott adagolást tud az állomás biztosítani. A berendezés átalakítása szükséges, hogy tartályonként eltérő vegyszertípus legyen adagolható. A 2.-es tartály szivárog. A kiépített szerelvények, vezetékek nem UV állóak a teljes újracsövezés és a statikailag meggyengült tartályok cseréje szükséges. Szeged Városi Szennyvíztisztító telep: Előmechanika 3. vonal homokosztályozó cseréje homokmosó berendezésre Az előmechanikai műtárgy homokfogó medencéiben kiülepített homok víztelenítésére 1998 óta homokosztályozó berendezések üzemelnek. A gépek elhasználódtak évben az 1.,-es 2.-es technológiai soron üzemelő berendezés cseréje megtörtént. 3. technológián beépített gép

24 cseréje is indokolt. A kiválasztott homok szerves anyag hányada 38% feletti. A cseréjük korszerű, a szervesanyag visszatartására alkalmas homokmosó gépekre indokolt, amelyek biztosítják a homok 4% alatti szervesanyag hányadát. A kimosott szervesanyag a biológiai fokozat hatásfokát javítani fogja, illetve az előülepítő medencék primer iszapjának minőségét növeli, a biogáz termelés emelkedni fog. Szeged Városi Szennyvíztisztító telep: Szennyvíztisztító labor műszerek pótlása A szennyvíztisztító laboratóriumban közel 10 éves berendezéseket használnak, cseréjük indokolt. Rendszer független szivattyúk felújítása A szennyvízhálózat műtárgyainak tisztításához használt búvárszivattyúk időszakos felújítását kb. 5 évente el kell végezni. Jelenleg BIBO típusú szivattyúkat használunk, melyeknek szükséges az avulást követően a felújítása, pótlása. Rendszer független irányítástechnika felújítása A folyamatirányító rendszer hardverelemeinek avulása miatt szükséges az egységek időszakonkénti cseréje. Az elektronikus rendszerek tervezett működési élettartama 7 év. Szeged Városi Szennyvíztisztító telep: Berendezések felújítása: Az év közben meghibásodó, és már nem javítható szivattyúk, frekvenciaváltók, vízmennyiségmérők cseréje szükséges. KKDM csepegtető testes szvtp.: Rekultiváció - földterület visszaadása Önkormányzatnak A Kiskundorozsmai csepegtető testes szennyvíztisztító telep üzemen kívül van. A balesetveszélyes létesítmények bontása, a terület rekultivációja, majd az önkormányzati vízi közmű vagyonból való kivonása indokolt. II/3. CSATORNA hálózat rekonstrukció Rekonstrukció szükségessége A rekonstrukció szükségessége jellemzően a beton és téglafalazatú régi csatornák esetén merül fel. A betoncsövek fala korukból adódóan megrepedezett és korrodált, így fennáll a veszélye a cső összeroppanása miatt előforduló útbeszakadásnak. Ezt megelőzendő szükséges

25 az adott csatornaszakaszok cseréje. Fontos még a téglafalazatú csatornák rekonstrukciója is, mert jelentős részük frekventált helyen, a belváros utcái alatt húzódnak, meghibásodásuk kijavítása jelentős bontással jár, és nagy szakértelmet igényel. A rekonstrukció elmaradása a csatornaszakasz gyakori meghibásodása esetén az érintett területeken nő az elöntés, belvíz veszélye. A közintézményekben, a lakosságnál, a gazdálkodó szervezeteknél üzemeltetési és ellátási zavart okozhat. A közlekedési utak állapotát a rendszeres javítási munkák nagymértékben rontják, és akadályozzák a tömegközlekedést. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok: Az operatív év során jelentkező váratlan, előre nem tervezhető, de azonnali megoldást igénylő havária jellegű feladatok megoldására biztosított tartalék keret. Tisztítóaknák teljes körű felújítása Az úthálózati rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a csatornahálózaton lévő aknák és aknafedlapok állapotát felül kell vizsgálni és az állapottól függően fel kell újítani, ki kell cserélni, szintre kell emelni azokat. Víznyelő aknák teljes körű felújítása Az úthálózati rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a csatornahálózaton lévő víznyelő aknák és víznyelőrácsok állapotát felül kell vizsgálni és az állapottól függően fel kell újítani, vagy ki kell cserélni, szintre kell emelni. Csatorna csőtörés tartalék Az üzemeltetési szerződés szerint a csatornahálózat gyártási hosszának megfelelő csőszakasz cseréje rekonstrukciónak minősül, meghibásodás esetén a felújítást el kell végezni. Bekötések cseréje Az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bekötő csatorna szakaszok cseréje szükséges. Rendszer független szivattyúk felújítása A szennyvízhálózat műtárgyainak tisztításához használt búvárszivattyúk időszakos felújítását kb. 5 évente el kell végezni. Jelenleg BIBO típusú szivattyúkat használunk, melyeknek szükséges az avulást követően a felújítása, pótlása. Csatornahálózat alap- és digitális térkép készítése

26 Társaságunk felkészül a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak teljesítésére. Ezért az Önkormányzat tulajdonában és a Szegedi vízmű Zrt. üzemeltetésében lévő csatornahálózatról a rendeletnek megfelelő geodéziai bemérésen alapuló nyilvántartást vezet, folyamatosan frissíti az aktuális kivitelezési munkák dokumentálásával. A Vértóba folyó csapadékvíz leválasztása a töltésen át a nyílt szelvényű elvezető csatornába tervezés A Vértóba három helyen befolyó szennyezett (parkolók) csapadékvíznek a megtisztítását és a szükségszerű tározását követően a körtöltésen kívül elhelyezkedő befogadóba történő továbbítására előtisztító kombinált műtárgyak (3 db), valamint csapadékvíz átemelő akna (1 db), és nyomócső kiépítése (778 fm), szükséges több ütemben. Így az előtisztító műtárgyakon keresztül megfelelő minőségű vízutánpótlás lesz biztosítható a tóba. Jankovich u. szv. és csap.víz (teljes hosszban) csatornahálózati rekonstrukció 280 m korszerűségi felülvizsgálat - I. ütem (Árvízvédelmi töltés - Szent-Gy. A. u. között 100 m) tervezése, I. ütem Árvízvédelmi töltés - Szent-Györgyi Albert u. között 100 m 2016 Régi vezeték: Új vezeték: Szakasz hossza: Átlagmélység: NA 30 -as betoncső NA 315 KG-PVC 100 fm kb. 1,5 m Leírás: Az egyesített rendszerű csatorna rekonstrukciója szükséges, mert a kamerás csatornadiagnosztika szerint a betoncsövek fala erősen korrodált, a falán repedések jelentek meg, amelyek következménye lehet a csatorna egy esetleges beszakadása. Feladat: Csatornaszakasz cseréjének tervezése az árvízvédelmi töltés és a Szent-Györgyi Albert utca között, tisztítóaknák építésével együtt. Aknafedlapok szintre emelése, az útburkolat helyreállítása. A kiviteli tervek dokumentálása. Szeged, 4-es villamos vonal pálya felújítás (Dugonics tér Kecskés végállomás között) kapcsán a villamos pályát keresztező csatornák rekonstrukciós munkái

27 A fejlesztés műszak indoklása: Folyamatban van a Szeged 4-es villamos vonal Dugonics tér Kecskés végállomás közötti pályaszakasz felújításának előkészítése. A villamos pálya alatt húzódó keresztező csatornaszakaszok kiváltása fontos azok későbbi meghibásodásának és az ebből eredő költséges feltárási munkák elkerülése érdekében. Főbb műszaki paraméterek: Régi vezeték: jellemzően NA 20 -as, 30 -as beton, és különböző átmérőjű téglafalazatú anyagú bekötések Új vezeték: Darabszám: NA 160, NA 200 KG PVC cső kb. 35 db Feladat: Az érintett csatornabekötések teljes cseréje valamint a villamos pályát keresztező gerinccsatorna szakaszok szükségszerű felújítása, bevédése a vágányzóna alatt (beton teherelosztó lemez, védőcsőben való elhelyezés). A rekonstrukció által érintett területet érintő csatornabekötések felmérését, felkutatását és geodéziai bemérését a rekonstrukció megkezdése előtt el kell végezni. A feladat a évi LVII. törvény alapján nem vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. A rekonstrukció elmaradása esetén közepes mértékű természeti (infiltráció/exfiltráció, betonkorrózió) kockázatokkal kell számolni (egy esetleges csatornabekötés sérülése miatt a felújítandó villamos pálya megsüllyedése, a villamosközlekedés biztonságának akadályozása, a szennyvízelvezetési szolgáltatás minőségének romlása). Szeged, Katona József u. (Kálvária tér - Alkony u. között) csatorna rekonstrukció A fejlesztés műszak indoklása: A kamerás csatornadiagnosztika alapján, a Katona József utcában a Kálvária sgt. és az Alkony u. között üzemelő csatorna rekonstrukcióra szorul. A régi betoncsövek fala erősen korrodált állapotban van, a páratlan oldalon a zöldsávban lévő vendégcsatorna elhasználódott. Főbb műszaki paraméterek: Régi vezeték: Új vezeték: NA 30 -as betoncső NA 315 KG PVC cső

28 Hossz: Átlagmélység: 63 fm kb. 1,5 m Feladat: A csatornaszakasz cseréje, átépítése, aknaépítésekkel és az aknafedlap szintbe helyezésekkel együtt, valamint az útburkolat helyreállítása. A csatornaszakasz rekonstrukcióját megelőzően az érintett területen lévő ingatlanok csatorna bekötéseinek az ellenőrzését, kivizsgálását, térképi nyilvántartásba vételét el kell végezni. A bekötések szükséges cseréjét is el kell végezni a rekonstrukció keretében. A felújítással érintett útszakaszon működő buszforgalom elterelését meg kell oldani a rekonstrukció ideje alatt. A feladat vízjogi létesítési engedély köteles, melyhez a tervek elkészítése és a létesítési engedély megszerzése folyamatban van. A rekonstrukció elmaradása esetén közepes mértékű természeti (betonkorrózió) kockázatokkal kell számolni (az utcában közlekedő buszforgalom biztonságának akadályozása, a szennyvízelvezetési szolgáltatás minőségének romlása). Gördülő Fejlesztési terv Felújítási és pótlási terv II. ütem

29 évi Középtávú terv SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás MEKH kód: víziközművek felújítása, pótlása szeptember SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás MEKH kód: Felújítási és pótlási terv II. ütem évi Középtávú terv

30 A projektsorok bemutatása, indoklása: II. CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS II/1. SZENNYVÍZÁTEMELÉS, Az átemelő telepek időszakos felújítása szükséges, hiánya az átemelő működését veszélyezteti, a vízgyűjtő terület mélyebb pontjainak szennyvízzel való időszakos elöntését eredményezheti, ezzel komoly közegészségügyi, higiéniai problémákat is okozhat. NAGY ÁTEMELŐ TELEPEK Nyugati szennyvízátemelő: Betonkorrózió elleni védelem, III. ütem vakaknák) (rácsakna, A gépi rács elhelyezésének előfeltétele a rácsakna és a vakakna, annak acélszerkezeteinek korrózió védelme a szulfát korrózió ellen. Ez az akna üzembe helyezése óta nem volt felújítva. A beton felületek erősen korrodálódtak, felületük mállik, a betonacélok helyenként kilátszanak. Az aknába talajvíz beszivárgás is tapasztalható. A felújítás nélkül a gépi rács nem kivitelezhető. Rókusi szennyvízátemelő: Beton korrózió elleni védelem, II. ütem A szulfát korrózió elleni védekezés, a teherviselő betonacélok védelme érdekében folytatni kell az aknafelületek felújítását, szakaszosan a beérkező oldalon. Ez az akna illetve csatorna szakasz megépítése (1975) óta nem volt felújítva. A beton felületek erősen korrodálódtak, felületük mállik, a betonacélok helyenként kilátszanak. A csatornába talajvíz beszivárgás is tapasztalható, ill. valószínűleg exfiltráció is kialakul. A felújítás nélkül a teljes csatorna szakasz állékonysága kerül veszélybe. Újszegedi szennyvízátemelő: Szociális épület tető rekonstrukció, II. ütem A kezelő épület szerkezete állandó mozgásban van. A kezelő épület feltöltésre épült, ezért az alaplemez és a födém között állandóan repedési nyílások keletkeznek. A szerkezeti méretváltozások kompenzálását az egységes koszorúra helyezett nyeregtető adja meg. Megépítése óta (1986) az épület felújítására nem került sor. A rekonstrukció nélkül az épület statikai szilárdsága nem megfelelő.

31 Dél-Újszegedi átemelő: Kábel átvezetés rekonstrukció Egyre nagyobb vízbetörések megakadályozására el kell végeznünk a szigetelt falon történő védőcső felújítását. Jelenleg a talajvíz folyamatosan szivárog az átemelőbe. A felújítás nélkül a teljes falazat korróziója felgyorsul, az építmény állékonysága is veszélybe kerülhet. Nyugati szennyvízátemelő: Épület hőszigetelés Nyugati szennyvízátemelő épületeinek (kezelő és rácsgépház) fagymentes üzemeltetése megvalósításához szükséges a hőszigetelés a biofilm képződés megelőzésére. Ezen kívül jelentős energia (gáz) megtakarítás érhető el a beruházással ami a környezeti terhelést is mérsékli így jelentős kedvező környezetvédelmi hatással is jár. Rókusi szennyvízátemelő: Beton korrózió elleni védelem, III. ütem A szulfát korrózió elleni védekezés, a teherviselő betonacélok védelme érdekében el kell kezdeni az aknafelületek felújítását, a rácsgépháznál. Ez az akna illetve csatorna szakasz megépítése (1975) óta nem volt felújítva. A beton felületek erősen korrodálódtak, felületük mállik, a betonacélok helyenként kilátszanak. A csatornába talajvíz beszivárgás is tapasztalható, ill. valószínűleg exfiltráció is kialakul. A felújítás nélkül a teljes csatorna szakasz állékonysága kerül veszélybe. ütem Alsó Telepi szennyvízátemelő: Rácsgépház, csővezeték rekonstrukció, DN 1200 II. Az eltérő intenzitású szennyvízterhelések miatt szükséges a műtárgyak közötti átvezető cső rekonstrukciója. Alsó Telepi szennyvízátemelő: Külső hőszigetelés, szellőzés rekonstrukciója Alsó Telepi szennyvízátemelő épületeinek (kezelő és rácsgépház) fagymentes üzemeltetése megvalósításához szükséges a hőszigetelés a biofilm képződés megelőzésére. Ezen kívül jelentős energia (gáz) megtakarítás érhető el a beruházással ami a környezeti terhelést is mérsékli így jelentős kedvező környezetvédelmi hatással is jár. Újszegedi szennyvízátemelő: Udvartér rekonstrukció A rekonstrukció befejezésének utolsó lépcsője az udvartéri rekonstrukció, mely során rendezni kell a zöldfelületet, a térvilágítást, út - járda és szegélykövezést, a bejárati kis - és nagykapu, ill. a teherkapu szerkezetét.

32 Logisztikai kp. átemelő: Szivattyú rekonstrukció A gépkönyv szerinti futásteljesítményt meghaladó 24 órás folyamatos üzem miatt a gépek fő szerkezeti elemei felújításra szorulnak. Irinyi utcai átemelő: Szerelvény aknák vízzárósági felújítása A térszínről és a talajvízből bekerülő vizek károsan befolyásolják az automatika és a szerelvények beépített eszközeit, ezért korszerű módon meg kell oldani a víztelenítést Irinyi utcai átemelő: Mérőcső felújítás A hatóságoknak küldött hiteles szennyvízmennyiségi adatok megadásának érdekében cserélni kell az indukciós mennyiségmérők mérőcsöveit Irinyi utcai átemelő: Szerelvények felújítása (tolózár, visszacsapó, kompenzátor) A rácsszemét, a homokkoptató tevékenysége miatt eszközeink nyitó és záró állapotai nem megfelelően működnek, az üzemvitel és az árvízi feladatok érdekében rekonstrukciójuk szükséges. Dél-Újszegedi átemelő: Szivattyú és vezérlés felújítása (frekvenciaváltó) A lefolyás zökkenőmentes vízelvezetéséhez üzemviteli tapasztalat alapján szükséges a szivattyú szabályzás frekvenciaváltó típusra történő rekonstrukciója. Jelenleg a négy telepített szivattyúból csak az egyik szabályozása megoldott, annak terhelése így lényegesen magasabb a többihez képest. A szivattyúk egyenletes terhelése, üzembiztonságuk növelése miatt szükséges a beruházás. Nyugati szennyvízátemelő: Szivattyúk felújítása A gépkönyv szerinti futásteljesítményt meghaladó 24 órás folyamatos üzem miatt a gépek fő szerkezeti elemei felújításra szorulnak Rókusi szennyvízátemelő: Szivattyúk felújítása A gépkönyv szerinti futásteljesítményt meghaladó 24 órás folyamatos üzem miatt a gépek fő szerkezeti elemei felújításra szorulnak Alsó Telepi szennyvízátemelő: Szivattyúk felújítása A gépkönyv szerinti futásteljesítményt meghaladó 24 órás folyamatos üzem miatt a gépek fő szerkezeti elemei felújításra szorulnak

33 Újszegedi szennyvízátemelő: Zsilip rekonstrukció Az átemelő zsilip elöregedett, ezért annak felújítása szükséges. Működése jelenleg bizonytalan, aknatakarítás, javítás esetén viszont nélkülözhetetlen a használata. Dél-Újszegedi átemelő: Épületek hőszigetelése Dél-Újszegedi átemelő épületeinek (kezelő és rácsgépház) fagymentes üzemeltetése megvalósításához szükséges a hőszigetelés a biofilm képződés megelőzésére. Ezen kívül jelentős energia (gáz) megtakarítás érhető el a beruházással ami a környezeti terhelést is mérsékli így jelentős kedvező környezetvédelmi hatással is jár. Rókusi szennyvízátemelő: Épületek hőszigetelése Rókusi szennyvízátemelő épületeinek (kezelő és rácsgépház) fagymentes üzemeltetése megvalósításához szükséges a hőszigetelés a biofilm képződés megelőzésére. Ezen kívül jelentős energia (gáz) megtakarítás érhető el a beruházással ami a környezeti terhelést is mérsékli így jelentős kedvező környezetvédelmi hatással is jár. KÖRZETI ÁTEMELŐK A körzeti átemelők időszakos felújítása szükséges, hiánya az átemelő működését veszélyezteti, a vízgyűjtő terület mélyebb pontjainak szennyvízzel való időszakos elöntését eredményezheti, ezzel komoly közegészségügyi, higiéniai problémákat is okozhat. Hegedű utcai átemelő: Szivattyú rekonstrukció A gépkönyv szerinti futásteljesítményt meghaladó 24 órás folyamatos üzem miatt a gépek fő szerkezeti elemei felújításra szorulnak. Régi posta utcai átemelő: Szivattyú rekonstrukció A gépkönyv szerinti futásteljesítményt meghaladó 24 órás folyamatos üzem miatt a gépek fő szerkezeti elemei felújításra szorulnak. Göndör sori átemelő: Szivattyú rekonstrukció A gépkönyv szerinti futásteljesítményt meghaladó 24 órás folyamatos üzem miatt a gépek fő szerkezeti elemei felújításra szorulnak. Aba utcai átemelő: Szivattyú rekonstrukció

34 A gépkönyv szerinti futásteljesítményt meghaladó 24 órás folyamatos üzem miatt a gépek fő szerkezeti elemei felújításra szorulnak. Thököly úti átemelő: Szivattyú rekonstrukció A gépkönyv szerinti futásteljesítményt meghaladó 24 órás folyamatos üzem miatt a gépek fő szerkezeti elemei felújításra szorulnak. Irinyi utcai átemelő: Szivattyú rekonstrukció A gépkönyv szerinti futásteljesítményt meghaladó 24 órás folyamatos üzem miatt a gépek fő szerkezeti elemei felújításra szorulnak. Szerelvény aknák vízzárósági felújítása (körzeti szennyvíz átemelők) A térszínről és a talajvízből bekerülő vizek károsan befolyásolják az automatika és a szerelvények beépített eszközeit, ezért korszerű módon meg kell oldani a víztelenítést Betonkorrózió elleni védelem (körzeti szennyvíz átemelők) A szulfát korrózió elleni védekezés, a teherviselő betonacélok védelme érdekében el kell kezdeni az aknafelületek felújítását Mérőcső felújítás (körzeti szennyvíz átemelők) A hatóságoknak küldött hiteles szennyvízmennyiségi adatok megadásának érdekében cserélni kell az indukciós mennyiségmérők mérőcsöveit Szerelvények felújítása (tolózár, visszacsapó, kompenzátor) (körzeti szennyvíz átemelők) A rácsszemét, a homok koptató tevékenysége miatt eszközeink nyitó és záró állapotai nem megfelelően működnek, az üzemvitel és az árvízi feladatok érdekében rekonstrukciójuk szükséges Lefolyás szabályozás vízgyűjtőnként A szennyvíztisztítóhoz leérkező tápanyag napi eloszlása döntő mértékű a hatékony üzemre, a szennyvíztisztító telepi igényeknek megfelelően kell összegyűjteni a 86 átemelőhöz tartozó 86 vízgyűjtő területről érkező vizeket, melyet megfelelő folyamatirányítással kell megvalósítani

SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás

SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás Gördülő Fejlesztési terv Beruházási terv SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás MEKH kód: 21-33367-1-001-00-13 víziközművek beruházása 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK SEVÍZ -

Részletesebben

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Víziközmű rendszer kódjai: Ivóvízrendszer: 11-23117-1-001-00-10 Szennyvízrendszer: 21-23117-1-001-00-06 A víziközmű rendszer üzemeltetője:

Részletesebben

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. JANUÁR 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. JANUÁR 28. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 119-../2016. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Község

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Hajdúnánás Hajdúdorog,,Hajdúnánás Hajdúdorog szennyvízhálózatainak és szennyvíztisztító telepének bővítése és

Részletesebben

Budaörsi víziközmű rendszer leírása

Budaörsi víziközmű rendszer leírása Budaörsi víziközmű rendszer leírása A víziközmű rendszer megnevezése Budaörsi szennyvízrendszer Jele: TV-SZV Azonosító kód: 21-23278-1-001-00-06 Működési engedély kiadásának dátuma: 2015. július 28. Határozat

Részletesebben

Tárgy: A keszthelyi szennyvíztisztító telep iszapkezelő H A T Á R O Z A T

Tárgy: A keszthelyi szennyvíztisztító telep iszapkezelő H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: 18-1/17/2010/II. Műszaki

Részletesebben

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Bevezetés A csemegekukorica feldolgozásának időszakában a debreceni szennyvíztelepen a korábbi években kezelhetetlen iszapduzzadás

Részletesebben

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Üzleti jelentés 2009.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Üzleti jelentés 2009. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Üzleti jelentés 2009. Kiadja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Felelős kiadó: Palkó György Nyomdai előkészítés: MEGA Kft. Bevezető A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen

Részletesebben

Iszapkezelés. Aerob iszapstabilizáció. Iszapképződés. Dr. Patziger Miklós. Az iszapkezelés célja és módszerei. 20 000 LE alatti szennyvíztisztítók

Iszapkezelés. Aerob iszapstabilizáció. Iszapképződés. Dr. Patziger Miklós. Az iszapkezelés célja és módszerei. 20 000 LE alatti szennyvíztisztítók Iszapképződés Iszapkezelés Dr. Patziger Miklós Fajlagos iszapképződés Kb. 1,5 l/le*d 2 l/le*d Víztartalom 97 99% Hirtelen rothad erős szagképződéssel Kezeletlen iszap elhelyezése nem lehetséges Ezért=>

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ MŰVEINEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

BUDAÖRS VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ MŰVEINEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA BUDAÖRS VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ MŰVEINEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Készítette: TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Törökbálint, 2013. március Tartalomjegyzék: oldalszám 1. A létesítmény

Részletesebben

I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III./1. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL...

I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III./1. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL... Tájékoztató az ALFÖLDVÍZ Zrt. szolgáltatási tevékenységéről TARTALOM I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III./1. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL...

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Ikt. szám153-1/10/2009 Műszaki ea.: Pálfiné Jébert Tünde Telefon: 94/504-144

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.06.12. Iktatószám: 9226/2015 CPV Kód: 45240000-1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2015.06.12. Iktatószám: 9226/2015 CPV Kód: 45240000-1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Partfürdő környezetében közüzemi komplett szennyvízátemelő műtárgy, továbbá Ibolya u. 12. sz. ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető rendszer létesítése, 2. eljárás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014. Víz - a jövonk!

ÉVES JELENTÉS 2014. Víz - a jövonk! ÉVES JELENTÉS 2014 Víz - a jövonk! Ivóvíz-szolgáltatók Magyarországon 2015. 2 BÁCSVÍZ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2014 Tisztelt Olvasó! Szeretettel köszöntöm Önt, aki most kiadványunkat a kezében tartja. Megtisztelő

Részletesebben

2 012 2 013 2014 Műszaki tartalom/indoklás. 5 000 000 Ft II. ütem, a gördülő fejlesztési terv (a tartalmi követelményre a jogszabály még nem jött ki).

2 012 2 013 2014 Műszaki tartalom/indoklás. 5 000 000 Ft II. ütem, a gördülő fejlesztési terv (a tartalmi követelményre a jogszabály még nem jött ki). 2012. évi teljesített felújítás: 555.930 eft+áfa 2013. évi lévő felújítás jóváhagyott felújítási kerete: 582.900 eft+áfa 2014. évi tervezett / / H1 Üzemeltetett teljes víziközmű törzsvagyon Hosszútávú

Részletesebben

A Dombóvári Szent Lukács Kórházhoz tartozó vízmű rekonstrukciója - 1. sz. szerz.mód.

A Dombóvári Szent Lukács Kórházhoz tartozó vízmű rekonstrukciója - 1. sz. szerz.mód. A Dombóvári Szent Lukács Kórházhoz tartozó vízmű rekonstrukciója - 1. sz. szerz.mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

SEVÍZ - SZ-IV. Szeged, Közműves ivóvízellátás. Gördülő Fejlesztési terv. Beruházási terv. MEKH kód: 11-33367-1-001-00-15. víziközművek beruházása

SEVÍZ - SZ-IV. Szeged, Közműves ivóvízellátás. Gördülő Fejlesztési terv. Beruházási terv. MEKH kód: 11-33367-1-001-00-15. víziközművek beruházása Gördülő Fejlesztési terv Beruházási terv SEVÍZ - SZ-IV Szeged, Közműves ivóvízellátás MEKH kód: 11-33367-1-001-00-15 víziközművek beruházása 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK SEVÍZ - SZ-IV Általános ismertetés

Részletesebben

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-7-1 Telepi vezetékek és burkolatok műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-7-1 Telepi vezetékek és burkolatok műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010 Tre-Ben 2000 Kft. Telefon: 56/422-197 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fax: 56/513-318 5081 Szajol Dankó P. u 8/A. e-mail: benedek.zoltan@treben.hu Mobil: 20/366-7545 Munkaszám: M-3/2010 Tiszaújváros szennyvíztisztító

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Az ÉRV Zrt. Szilvásvárad településen 2015. évben végzett szennyvízközmű üzemeltetési, karbantartási és fenntartási tevékenységéről Szennyvíz gyűjtőhálózat adatai: Szennyvízhálózat hossza gyűjtővezetékkel

Részletesebben

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás A kiválasztott változat részletes ismertetése 1.1 Részletes műszaki ismertetés 1.1.1 Műszaki leírás Helyi vízkezelés - törésponti klórozás Tervezett technológia A vízbeszerzési szakvélemény szerint a közelben

Részletesebben

Az iszapkezelés trendjei

Az iszapkezelés trendjei Az iszapkezelés trendjei Boda János és Dr. Patziger Miklós fólia 1 Iszapképződés Fajlagos iszapképződés Kb. 1,5 l/le*d 2 l/le*d Víztartalom 97 99% Hirtelen rothad erős szagképződéssel Kezeletlen iszap

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-17/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE KÁLÓCZY ANNA OKTVF KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐI NAPOK Budapest, 2007. 06.

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 82208-5-37/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Csókási Antia Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy: Déli Áramlat Magyarország Zrt.,

Részletesebben

SÁMSONKERT SIMARA RING LAKÓNEGYED BEÉPÍTÉSI JAVASLATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. Debrecen

SÁMSONKERT SIMARA RING LAKÓNEGYED BEÉPÍTÉSI JAVASLATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. Debrecen SÁMSONKERT SIMARA RING LAKÓNEGYED BEÉPÍTÉSI JAVASLATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Debrecen 1 C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése. A szabályzatot hatályba helyezi:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése. A szabályzatot hatályba helyezi: ÜZLETSZABÁLYZAT Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése A szabályzatot hatályba helyezi: Dr. Lukács Endre vezérigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Iszapkezelés és biogáz hasznosítás a nagy szennyvíztisztító telepeken

Iszapkezelés és biogáz hasznosítás a nagy szennyvíztisztító telepeken A MaSzeSz Országos Konferenciája 2013. Iszapkezelés és biogáz hasznosítás a nagy szennyvíztisztító telepeken Boda János Elnökségi tag - MaSzeSz fólia 1 SZVTP-k üzemeltetési költségei fólia 2 SZVTP üzemeltetési

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: -

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: - A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: - Iktatószám: 5099-14/2012. Hiv. szám: - Tárgy: Nyergesújfalu önkormányzat Bajóti úti új lakóterület ivóvíz-ellátásának, szennyvíz-elvezetésének, csapadékvízelvezetésének

Részletesebben

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA TARTALOM I. BEVEZETÉS... 1 II. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL... 2 IV. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. ALAPTEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA... 2 IV./1. AZ IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS...

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. november 1-től 2012. április 30-ig végzett tevékenységéről

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély.

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Dél-Nyírségi Szennyvízelvezetési és -tisztítási projekt keretében Encsencs szennyvíztisztító telepének és Encsencs, Nyírbéltek, Piricse csatornahálózatának kivitelezésére - 1. szerz. módos Közbeszerzési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-17/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok 1 IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG TA1: Agrár-környezetvédelmi intézkedések és művelési mód váltás dombvidéken, erózió-

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia műsz. es. Előterjesztő:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/622-14/2015 Ügyintézők: Paksa Tibor, dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-719 Tárgy: a GE Hungary Kft. Nagykanizsa, Kinizsi u. 97. szám alatti telephelye

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Településszerkezet A település szerkezetét alakító legfőbb természeti elem a Tisza

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szám: 12003-11-13/2008. Ea.: dr. Fűz István Szóráth Zoltán Tárgy: 12003-1-13/2005. sz. IPPC-engedély módosítása H A T Á R O

Részletesebben

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T I J Ó V Á H A G Y Á S R A E L Ő K É S Z Í T E T T T E R V D O K U M E N T Á C I

Részletesebben

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 36/2014. Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PANNON-VÍZ ZRT. KAPUVÁRI ÜZEMMÉRNÖKSÉG 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

PANNON-VÍZ ZRT. KAPUVÁRI ÜZEMMÉRNÖKSÉG 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság PANNON-VÍZ ZRT. KAPUVÁRI ÜZEMMÉRNÖKSÉG 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA Kapuvár szennyvíztelep Kapuvár szennyvíztisztító telep rothasztó tornyok A Kapuvári Üzemmérnökség

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 246-2/1/2014./II. Tárgy: a Zalakerámia

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai és vizsgakövetelmények 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok témaköreinek mindegyikét

Részletesebben

A szennyvíz beemelő berendezés méretezése

A szennyvíz beemelő berendezés méretezése Az FCSM Zrt üzemeltetésébe kerülő háztartási szennyvizet szennyvízelvezető törzshálózatba juttató szennyvíz beemelők kialakításának alapvető műszaki követelményei Az ingatlanokon keletkező szennyvíz elvezetését

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 Ügyiratszám: 403/1/2016. 8. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/30 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/30 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Ivóvízminőség javító beruházás Nyírábrány településen tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2013-0014 beruházáshoz kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére Közbeszerzési

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k.

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k. Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyömrő Város 46 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítását a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

2007. ÉVI ÜZLETI TERV

2007. ÉVI ÜZLETI TERV 2007. ÉVI ÜZLETI TERV TARTALOM 2007. évi üzleti terv Határozati javaslat 1 sz. melléklet A 2007. üzleti év gazdálkodási terve 2. sz. melléklet A 2007. üzleti év eredményterve (összköltség eljárással) 3.sz.

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Szennyvíz Minden olyan víz, ami valamilyen módon felhasználásra került. Hulladéktörvény szerint:

Részletesebben

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái Kárpáti Árpád Veszprémi Egyetem, 8200 Veszprém, Pf.:158 Összefoglalás A hazai szennyvízgyűjtő és szennyvíztisztító kapacitások reális felmérése

Részletesebben

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-3-2005. AS-VARIOcomp K, N, N-PUMP Biológiai szennyvíztisztító berendezés család. Kiadta: ASIO Hungária Kft.

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-3-2005. AS-VARIOcomp K, N, N-PUMP Biológiai szennyvíztisztító berendezés család. Kiadta: ASIO Hungária Kft. MŰSZAKI FELTÉTELEK AS-VARIOcomp K, N, N-PUMP Biológiai szennyvíztisztító berendezés család Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 1 Jelen Műszaki Feltételek (MF)

Részletesebben

Fax: +36 63 450-068. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz

Fax: +36 63 450-068. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz Nagytőke Község Önkormányzata 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 6. Magyarország +36 63 450-6090 Fax: +36 63 450-068 Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz Vállalkozási szerződés a Nagytőke Község ivóvízminőség-javítás

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-22777/2015.,34649/2016. Ügyintézı: Stéger Ferenc, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Pápai szennyvíztisztító telep környezetvédelmi mőködési

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1. 2013 ÜZLETSZABÁLYZAT Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 8 I.2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 8 I.3. A

Részletesebben

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése (DAOP-5.2.1/C-11., DDOP-5.1.4/A-11., ÉAOP-5.1.2/B-11., KDOP-4.1.1/A-11., NYDOP-4.1.1/A-11.) TERVEZET Alapvető cél A pályázati felhívás alapvető célja a 2000

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék H-7624 Pécs, Boszorkány út 2. Tel/Fax: 72/50-650/965 SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÜLEPÍTÉS ÉS BIOLÓGIAI MŰVELETEK (Oktatási segédanyag) Készítette:

Részletesebben

Ivóvíz - Minőségjavító Önkormányzati Társulás 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.18.

Ivóvíz - Minőségjavító Önkormányzati Társulás 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.18. 1 Ivóvíz - Minőségjavító Önkormányzati Társulás 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.18. Dunavarsány Város - Szigetszentmárton Község ivóvízminőség javítása 1.) Műszaki bemutatás Dunavarsány város jelen vízkezelési

Részletesebben

LAKOSSÁGI FÓRUM ÉS KÖZMEGHALLGATÁS

LAKOSSÁGI FÓRUM ÉS KÖZMEGHALLGATÁS LAKOSSÁGI FÓRUM ÉS KÖZMEGHALLGATÁS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ A projekt előkészítésének megvalósításának időszaka: 2008. 11. 3. 2009. 09. 30. A projekt előkészítésének támogatásának összege: 13.967.200,-Ft Kedvezményezett

Részletesebben

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása Hazánkban, a környező országokban és az Európai Unió más tagországaiban is komoly feladat az egyre nagyobb mennyiségben keletkező kommunális szennyvíziszap

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

2/b. sz. melléklet J E L E T É S OKKP 2008. ÉVI EGYEDI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

2/b. sz. melléklet J E L E T É S OKKP 2008. ÉVI EGYEDI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 2/b. sz. melléklet J E L E T É S OKKP 2008. ÉVI EGYEDI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 1 Tartalomjegyzék 1. Egyedi projektek... 4 1.2. A Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok kármentesítési munkáinak

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

Nyúli üzemmérnökség tevékenységének bemutatása

Nyúli üzemmérnökség tevékenységének bemutatása Nyúli üzemmérnökség tevékenységének bemutatása A Nyúli Üzemmérnökség a megye Győrtől délre eső részén az Észak-Bakonyig húzódó területen biztosítja 40 település ivóvízellátását és 34 település, településrész

Részletesebben

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2016. március 17.

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2016. március 17. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 8 I.1. Szabályzat hatálya... 8 I.2. Szabályzat célja... 8 I.3. Alapfogalmak... 9 I.4. Szolgáltató bemutatása... 16 I.4.1. Szolgáltató adatai... 16 I.4.2. Szolgáltató

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Somogy megye környezetvédelmi programja TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Bevezetés 2 Települési szilárd hulladék 3 Vízellátás, szennyezett

Részletesebben

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 2013. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló... 5 2. Háttér, környezet...

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Helyzetértékelés 2007.

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Helyzetértékelés 2007. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Helyzetértékelés 2007. Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciója I.kötet Helyzetértékelés Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából készítette

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2016. évi Beszerzési terve

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2016. évi Beszerzési terve A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2016. évi Beszerzési terve Beszerzés tárgya Indokolás Becsült érték (millió Ft) Szerződéskötés tervezett időpontja Teljesítés /tervezett/ időpontja Közösségi értékhatást

Részletesebben

A Tettye Forrásház. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Tettye Forrásház. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2012 Változat: 4.0 Hatályos: 2012. szeptember 1. Felelős kiadó: Sándor Zsolt vezérigazgató 1 Tartalom

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KözépTiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523423 Fax: (06 56) 343768 Postacím: 5002 Szolnok,

Részletesebben