Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség"

Átírás

1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) Fax: (06 56) Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás: hétfő és péntek: 8 12 óráig, szerda: 8-16 óráig. Web: Ikt.sz.: 69-9/2012. Ea: Bíróné Kiss Marianna Tel: Tárgy: Abonyi Mezőgazdasági Zrt. Abony, 0263/40 hrsz alatti biogáz kiserőmű egységes környezethasználati engedélye Az Abonyi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. (Székhely: 2740 Abony, Tótgyurkaszék dűlő 1., rövidített név: Abonyi Mezőgazdasági Zrt.) megbízásából eljáró Jánváriné és Társa Kft. (5000 Szolnok, Dr. Szana Antal u. 33.) által december 20-án kelt, Felügyelőségünkhöz január 03-án érkezett, az Abony, 0263/40 hrsz alatti biogáz kiserőmű egységes környezethasználati engedélye kiadására irányuló kérelmére az alábbiak szerint döntöttem. H A T Á R O Z A T Az Abonyi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. (Székhely: 2740 Abony, Tótgyurkaszék dűlő 1., rövidített név: Abonyi Mezőgazdasági Zrt.) környezethasználó részére az Abony, Tótgyurkaszék dűlő 1., 0263/40 hrsz alatti biogáz kiserőműre vonatkozóan az egységes környezethasználati engedélyt megadom. Az egységes környezethasználati engedély a jogerőre emelkedés napjától, a következőkben részletezett tevékenységre, a meghatározott feltételek, kötelezettségek teljesítése esetén augusztus 22-ig érvényes: Azonosító adatok: 1. Az engedélyesre vonatkozó adatok: Megnevezés: Abonyi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. Székhely: 2740 Abony, Tótgyurkaszék dűlő 1. KÜJ szám: Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel (KSH): A fő gazdasági tevékenység TEÁOR kódja: 2. A létesítmény jellemzői: Cím: 2740 Abony, Külterület Helyrajziszám: 0263/40

2 2 EOV koordináták: X : , Y: KTJ Telephely szám: KTJ Létesítmény szám: A tevékenység alapadatai: Megnevezés: Biogáz-kiserőmű A tevékenység folytatásával érintett települések: Abony Termelési kapacitás: Bemenő anyag mennyisége: t/év Termelt biogáz mennyiség: Nm 3 /év Termelhető villamos energia: kwh/év Termelhető maximális hőmennyiség: kwh/év Alkalmazottak száma: 3 fő NOSE-P kód: A létesítményben előállított termékek: biogáz Kapcsolódó létesítmények: - erőmű (1 db 750 kw elektromos teljesítményű gázmotor/generátor) és trafóház, gépészeti épület és földkábel, - elősiló (600 m 3 ) és gépház, - fermentorok (3 db egyenként m 3 -es) és gáztárolók (3 db egyenként 600 m 3 -es), - utóérlelő tartály (690 m 3 ), - szeparátor - híg fázis végtározók (3 db egyenként m 3 -es), - bélelt híg fázis vésztározók (2 db egyenként m 3 -es), - szilárd fázis tároló, komposztáló, komposzttároló, - tartálykocsi (20 m 3 ), - injektáló berendezés (20 m 3 ); - telephelyen belüli szállításra, rakodásra alkalmas munkagép. Az egységes környezethasználati engedély alapján folytatható tevékenység meghatározása: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 10. pontja: Állati anyagok feldolgozása: Létesítmények állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással; I. A létesítményben végzett tevékenységek A tevékenység során t/év alapanyag kerül be a rendszerbe, melyből Nm 3 /év a keletkező biogáz. A felhasználni kívánt hulladékok/alapanyagok beszállítása folyamatos, melyek az elősilóból megfelelő arányban keverve jutnak a fermentorokba, ahol az (mezofil) erjedés során keletkező biogáz a fermentorok tetejében található gáztárolókban gyűlik össze.

3 3 A kénbaktériumokkal tisztított, előkezelt (hűtött, víztelenített) biogáz teljes mennyisége csővezetéken jut a gázmotorhoz (ami meghajtja a generátort), mely által megtermelt elektromos energia a transzformátorház egységein keresztül, földkábelen a közüzemi hálózatba táplálható. A füstgáz és a hűtővíz hőenergiáját hőcserélők alkalmazásával melegvíz előállítására használják, ami biztosítja a fermentorok, tehenészeti telep és a bioetanol üzem fűtését. A gázmotor leállásakor a képződő biogáz a kazánban kerül elégetésre, ekkor ez látja el a szükséges fűtési feladatokat. A biogáz csak havária esetében lesz lefáklyázva. A technológia során t/év biozagy keletkezik, melyből szeparálás után t/év szilárd fázis és t/év híg fázis lesz. A leerjedt biozagy az utóérlelő tartályba, majd a fázisbontó műtárgyra (szeparátorra) kerül. A leválasztott híg komponens a végtározókba, míg a szilárd fázis - az erőmű mellett megépült - a Zrt. (megfelelő kapacitású) komposztáló üzemébe kerül. A híg- és a komposztált szilárd fázis egyaránt a Zrt. szántóterületén hasznosul. A biozagy kihelyezésére megvalósulási engedéllyel rendelkeznek a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságtól (száma: 222/10217/8-TO/2011). Az elhelyező terület Abony város közigazgatási területén, összesen 686 ha mezőgazdasági területen található (hrsz.: 0278/7, 0273/20, 0270/15, 0261/1, 0183/7, 0183/8, 0344/1, 0373/11, 0373/18, 0373/23, 0373/28, 0362/40, 0362/41, 0329/34 és 0329/35). A folytatott tevékenységek részletes ismertetése: 1.1 A biohulladékok anaerob fermentálása, biogáz felhasználása illetve termikus- és villamos energia termelése: A biogáz termelése a metánbaktériumok által végzett, a szerves biomasszának a biológiai lebontása, amely a szerves anyagban, az oxigén és a fény kizárásával, megfelelően szabályozott hőmérséklet tartományban történik. Az erjedési hőmérsékletet a gázkinyerés mennyiségéhez (azonnali felhasználás és tárolási mennyiség) igazítják. A hőmérséklettől függ, hogy a biomassza mennyi ideig vesz részt az erjedési folyamatban, és hogy milyen lesz a kierjedt végtermék összetétele. A gázkinyerés hőmérsékletét, a mezofil erjedést figyelembe véve, C között tartják. Ezt üzem közben, folyamatosan, az átfolyó massza adatait figyelő és tároló berendezésekkel végezik. Az egyes alapanyagok a biogáz-kiserőmű közvetlen szomszédságában lévő, az Abonyi Mezőgazdasági Zrt. telephelyeiről, illetve közúti beszállítással kerülnek az elősilóba. A szarvasmarha hígtrágya az átalakítás/felújítás alatt lévő tehenészeti telepről jut földalatti vezetéken az elősiló vasbeton műtárgyába. A másik alapanyagot szolgáló üzem, a bioetanol üzem tervezése jelenleg zajlik. A bioetanol üzem a biogáz-kiserőműtől, mintegy m távolságra fog megvalósulni. Amint elkészül és megkezdődik a bioetanol gyártása, abban az esetben az ott keletkező melléktermék elősilóba történő beszállítása biztosított lesz. A gáz kinyerését eredményező erjedési folyamat a teljes időtartam alatt, gáztömör, zárt rendszerben folyik, a szaganyagok a szubsztrátumban maradnak.

4 4 A fermentorokban (3 db) az elősilóból beadagolt szubsztrátumból biogáz képződik, amely a fermentorok tetejében található gáztárolókban gyűlik össze. A metángáz tisztítása a fermentorokban biológiai úton, kénbaktériumok segítségével történik. A fermentorok befogadó képessége jelenleg maximum m³. A gáztároló a tartófödémben kap helyet. A tartószerkezetben elhelyezett, felfúvódó, alacsony nyomású tároló gáztömören hegesztett műanyag fóliából készül. Tároló képessége kb. 600 m³. A tervezési nyomás 0,1 bar, a tényleges üzemi nyomás 7 mbar, és biztonsági szelepen keresztül összeköttetésben van a gázvezetékkel. A tárolónak gáztömörnek, nyomásállónak, UV és hőmérséklettűrőnek kell lennie. A biogáz víztelenítése a fermentorok után történik a biogáz hűtésével, hőcserélő és kondenzvíz-leválasztó berendezés segítségével. A víztelenítési lépés során keletkezett kondenzvíz a kondenzátum tárolóba kerül elvezetésre. A kierjedt zagy a fermentorokból szivattyú segítségével az utóérlelő tartályba (medencébe) kerül. Az utóérlelőből szivattyú segítségével jut a leerjedt biozagy a fázisbontó műtárgyra. A fázisbontóban kerül elválasztásra a zagy híg és szilárd komponensre, ezt követően a híg zagy zárt csővezetéken szivattyú segítségével hígzagy tározókba kerül, a szilárd zagy munkagép segítségével a komposztáló üzembe jut. A biogáz csővezetéken továbbításra kerül 1 db 750 kw elektromos teljesítményű gázmotorhoz. A motor szigetelt, szendvicspaneles konténerben került elhelyezésre. Előzetes kalkulációk szerint a keletkező biogázból, amelynek megközelítőleg 55%-a CH 4 évente kb kwh/év villamos energia és kwh/év termikus energia nyerhető. Az évente kinyert elektromos energia a transzformátorházban lévő vezérlő- és szabályzóegységeken keresztül a közüzemi hálózatba táplálható. A rendszer biztosítja a fentieken túl a biogáz-kiserőmű saját (működtetéséhez szükséges) villamos energia szükségletének megtermelését is. Alapvetően a teljes biogáz gázmotorban kerül felhasználásra. A biogázt a fermentorokban tárolják, ahonnan közvetlenül a gázmotort látják el. A gázmotor leállásakor a kazán látja el a szükséges fűtési feladatokat, így a termelődő biogáz itt lesz felhasználva. A biogáz csak havária esetében lesz fáklyázva. A motor C-os kipufogó gázai egy gyűjtőn át jutnak a hangtompítóval felszerelt kéménybe. A motor kén okozta korrózióját, idő előtti kopását, valamint a kenőanyagok korai elhasználódását megelőzendő, az üzemanyagként használt biogázt kénteleníteni kell. Ha a fermentor térben mérhető levegő savasság meghaladja a 12 térfogat %-ot, akkor kompresszorral, egy oldalcsatornából, levegőt juttatnak be. A levegőre érzékeny baktérium törzsek reagálnak az elemi kénnel, amely egy maradékanyagot képezve a szubsztrátum tetején marad. Az oldalcsatorna kompresszorát úgy méretezték, hogy minden a fermentorokban fellépő levegő igényt el tudjon látni. A biogáz-kiserőmű működési koncepciója egyszerű, és a kezelőszemélyzet számára igen biztonságos folyamatirányítást és felügyeletet, a vezérlés pedig teljesen automatikus üzemeltetést tesz lehetővé. Az üzem vezérlő-rendszere minden fontos folyamatparamétert és üzemi állapotjelzőt mér és regisztrál. A folyamatokat a legmodernebb számítógépes technikával szemléltetik. A folyamatvezérlő rendszer segítségével valósítják meg a technológiai egységek paraméterezését, megteremtve az adott üzemállapotokhoz való optimális alkalmazkodás lehetőségét. A számítógépes folyamatirányítás rendkívül egyszerű, minthogy a rendszer a folyamatot részletes folyamatábraként ábrázolja.

5 5 A vezérlés távadó vészjelzőrendszerrel is el van látva. A zavarokra vonatkozó információkat telekommunikációs rendszerek továbbítják az üzemeltetésért felelős személynek. A biogáz előállítás szilárd zagyának komposztálása: A technológia során a szerves anyagok lebontását kizárólagosan az aerob fermentációval keletkező hő okozta dehidratáció okozza, mely a nap sugárzó energiájának segítségével valósul meg. A szerves anyag önfermentációjából előállított hő felhasználásával az eljárás időtartamának csökkentésével a napból származó plusz hő növekedésének hatására történik a szerves anyagok dehidratációja. A keletkezett szerves hulladékok, trágyák különböző szárazanyag tartalmúak és az induló optimális szárazanyag beállításával rövidíthető a fermentációs idő. Az alacsonyabb szárazanyag tartalmú trágyához, szennyvíz iszapokhoz jól adagolható és keverhető egyéb magasabb szárazanyag tartalmú termék (szerves anyag), ezáltal csökkenthető a fermentációs idő, a szerves anyag mennyiségétől függően javulhat a végtermék ásványi anyag aránya. A napos fermentációs idő, az C-os hő mellett olyan tökéletes lebomlás, égetés zajlik le a szerves anyagban, hogy a leghőtűrőbb fehérjék is átalakulnak. Ez biztonságot ad a húsliszt, üzemi termékek ilyen formában történő feldolgozásának és az átalakult szerves anyagoknak a növények számára fontos tápanyagok makro és mikro elemeknek a táplálék láncba való visszajuttatására. A meghatározott nedvességi, hőmérsékleti és oxigénkezelési állapotoknak kitett szerves mikro baktérium kolóniák spontán képződésének ad helyet. A termofil makrobaktériumok a szerves massza fokozatos hőmérséklet növekedését idézik elő, amely elérheti a 70 C-ot is. E helyzetet kihasználva a berendezés automatikusan végzi a medencében elhelyezett teljes szerves massza megmozgatását, gőzkibocsátást előidézve, és oxigént juttatva a termofil reagensek számára, melyek ily módon visszaállítják az időközben a fermentálandó anyag megforgatása által lecsökkentett hőmérsékletet. A medencékbe töltött szerves hulladékok betöltéstől számítva 2-3 napon belül megkezdik fermentációjukat, ami 2-4 héten belül lezajlik. A fermentáció első szakaszában az anaerob baktériumok elpusztulnak, és a későbbiekben, a fermentációban már nem vesznek részt. Így a fermentációs eljárás meggátolja a szerves anyag rothadását és a bűzkibocsátást. A technológia végén keletkezett komposzt teljesen szagtalan, kórokozó csíráktól és gyommagoktól mentes. Sajátos tulajdonsága, hogy teljesen problémamentesen tárolható, ömlesztve vagy zsákoltan a felhasználás pillanatáig tartható. A fermentálási eljárás kiküszöböli a rovarok és legyek inkubációját. 1.2 Ivóvíz és iparivíz termelés, felhasználás: A biogáz termelés során kizárólag szociális vízfelhasználás történik. A napi 0,2 m 3 mennyiségű szociális vizet a Zrt. tulajdonában lévő szomszédos tehenészeti telepről szerzik be (320 és 321 m-es kutak, vízjogi üzemeltetési engedély: Gerje/159). A fűtővíz rendszer egyszeri feltöltése a fagyásveszély miatt fagyálló folyadékkal történik (glikol), a kiserőmű fermentorainak megfelelő működéséhez szükséges vízmennyiséget a hígtrágya víztartalma biztosítja.

6 6 1.3 Szennyvíz, használtvíz, csapadékvíz keletkezési helyei, kezelési technológiája, elvezetése: A tevékenység végzése során kb. 0,2 m 3 /nap mennyiségű kommunális szennyvíz keletkezik, melyet egy 10 m 3 zárt, szigetelt aknában gyűjtenek, majd az abonyi települési szennyvíztisztító telepre szállítanak el. Az építmények felületére hulló, esetlegesen szennyeződő csapadékvizeket a termelési technológiára vezetik. A telepre hulló egyéb tiszta csapadékvizek jelentős része a zöldfelületeken fog elszikkadni. A gépjárművek takarítása engedéllyel rendelkező telephelyen történik. 1.4 Minden kapcsolódó létesítmény rövid leírása: - Erőmű és trafóház, gépészeti épület (148,18 m 2 alapterületű): 1 db 750 kw elektromos teljesítményű Caterpillar G 3512 LE típusú négyütemű, katalizátoros gázmotor. Itt történik az elektromos- és hőenergia előállítása. - Elősiló: A műtárgy két részből áll, egy elősilóból és egy gépházból. Az elősilóba kerülnek a fermentorokban felhasználni kívánt alapanyagok, szubsztrátumok. Az elősiló 10,5 m átmérőjű vasbeton műtárgy (600 m 3 ). A gépházban találhatóak az elősiló gépészeti berendezései (homogenizáló szivattyú és szubsztrátum továbbító szivattyúk). Az elősilóból külön-külön tölthetőek szubsztrátummal a fermentorok. - Fermentor tartályok: 3 db egyenként m 3 tároló kapacitású fermentor. A fő- és utófermentorok anyaga monolitikus acélbeton. A fermentorok belső átmérője 16,00 méter, a belmagasság 11 méter. A két rétegű toronysilótetők gázfelfogóként is szolgálnak. A fermentorok maximális befogadóképesség m³. Gáztároló kapacitás:kb. 600 m³. A fermentorokban a szubsztrátum mozgatását keverőberendezések és keringtető szivattyúk biztosítják. - Utóérlelő tartály: 690 m 3 hasznos térfogatú, 14 m átmérőjű és 4 m magasságú, a leerjedt biozagy ideiglenes tárolására szolgáló vasbeton műtárgy. A műtárgyba a fermentorokból jut a leerjedt biozagy. - Szeparátor: Az utóérlelő műtárgyban összegyűjtött leerjedt biozagy szeparálására szolgáló berendezés. A szeparálást követően a szilárd fázis pótkocsira, majd a szomszédos fermentáló csarnokba jut, ahol a tehenészeti telep almos trágyájával keverik össze. A híg fázis pedig 3 db tározó medencébe jut. - Híg fázis végtározók: 3 db egyenként 34 m átmérőjű és 6 m magas tartályok. A tartályok vasbeton alapon kerültek elhelyezésre. Így az egyes tározók befogadó képessége m³. A tározókban 2-2 db homogenizáló szivattyú biztosítja a keverést. A tározók alkalmasak 6 havi biozagy tárolására. Továbbá rendelkezésre áll még 2 db m 3 -es gumival bélelt vésztározó is a szomszédos tehenészeti telep végében, ahová a biozagy tengelyen szállítható. - A keletkező szilárd fázis megfelelő kapacitású komposztálóba, a kész komposzt tárolócsarnokba kerül. A kezelő/tároló létesítmény 6 havi szilárd fázis tárolására alkalmas. - Nyomvonalas létesítmények (földkábel): a termelt villamos energia teljes mennyiségét az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. által üzemeltetett hálózatba fogják betáplálni. A villamos energia leágazási pontig történő elszállítása 407 m hosszúságú földkábelen történik. - További létesítmények, berendezések: Gázfáklya: FA-600 típusú, 600 m 3 /h biogáz teljesítményű, hőteljesítmény 3180 kw Melegvizes biogázkazán C24 H101 típusú, névleges hőteljesítmény 240 kw Vezérlő (szivattyúház)

7 7 1.5 Hulladékkezelés, gazdálkodás: A munkagépek mosása nem a telephelyen történik, így nem keletkezik olajos szennyvíz, ami a technológiába kerülhetne. A biogáz üzem telephelyén 1 db homlokrakodó gép üzemel. Csak a szállításra használt tartálykocsi belsejének mosásakor keletkező, nem olajos, technológiai víz kerülhet a hígzagy tározóba. A kommunális szennyvíz a befogadó nyilatkozat alapján az abonyi szennyvíztelepre kerül kiszállításra. A veszélyes hulladékokat a már meglévő műszaki épületben kialakított veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjtik, az adott veszélyes hulladék fizikai megjelenési formájának és kémiai tulajdonságainak megfelelő gyűjtőedényzet alkalmazásával. A hulladékokat szükség szerint szállítja el a Zrt.-vel kötött szerződés alapján, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szervezet, a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok által előírt Sz -kísérőjeggyel. 1.6 Energiagazdálkodás: A biogáz üzem alapvető célja a az alapanyagok energetikai célú felhasználása. Az alapanyagokból erjesztés (fermentáció) által biogáz keletkezik. A termelt biogázt kiserőműbe vezetik, ahol tüzelőanyagként szolgál az áram előállításnál. Az energetikai felhasználás előtt a nyers biogázt fizikai úton víztelenítik és biológiailag kéntelenítik. A gázmotor egy generátort hajt meg, ami villamos energiát termel. A távozó füstgáz és hűtővíz hőenergiáját hőcserélő alkalmazásával melegvíz előállításra használják fel. Az ingatlanon mezőgazdasági tevékenységből származó (tehenészeti telep hígtrágyája, bioetanol üzem szerves maradéka, sertés hígtrágya, tejsavó + szennyvíziszap, tejsavó, almos trágya, silókukorica, steril húspép) nem veszélyes hulladékból mezofil fermentációs technológiai eljárással működő, kb 750 kw elektromos teljesítményű biogáz kiserőmű létesül. A biogáz kiserőmű folyamatos üzemű, a szomszédos illetve ugyanazon az ingatlanon található a Zrt. tehenészeti telepe és a már üzemelő komposztáló üzemi csarnok. A felhasználni kívánt alapanyagok folyamatosan, megfelelő arányban adagolva, keverve az elősilóból jutnak a fermentorokba. A szarvasmarha hígtrágya a tehenészeti telepről jut földalatti vezetéken az elősiló vasbeton műtárgyába. A fermentorokban az elősilóból beadagolt szusztrátumból biogáz képződik, amely a fermentorok tetején található gáztárolókban gyűlik össze. A kierjedt zagy a fermentorokból szivattyú segítségével az utóérlelő tartályba, majd a fázisbontó műtárgyra kerül. A szeparált biozagy szilárd részét az ingatlanon lévő komposztáló üzembe juttatják, a hígfázist pedig a végtározó medencékbe, ahonnan termőföldre kerül majd kiöntözésre. A keletkező biogáz, melynek megközelítőleg 55 %-a metán teljes mennyisége a gázmotorban kerül felhasználásra. A beruházás keretében 1 db Caterpillar G 3512 LE típusú négyütemű, katalizátoros gázmotor került telepítésre. A gázmotor leállásakor a telepítendő kazán látja el a szükséges fűtési feladatokat, így a termelődő biogáz itt lesz felhasználva. A biogáz csak havária esetén lesz elfáklyázva. A termelt villamos energia saját felhasználáson felüli (önfogyasztás) mennyiségét az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. üzemeltetésében lévő hálózatba fogják betáplálni.

8 8 A keletkező hőenergia kb. 1/3-át a fermentorok fűtésére, további 1/3-1/3 részét a tehenészeti telep fejőháza és szociális épülete, valamint a leendő bioetanol üzem műtárgyainak fűtéséhez használják. 1.7 Zaj- és rezgésvédelem A környezeti elemekre gyakorolt hatások: A létesítés hatása Az építési munkák végzése során jelentkezik zajterhelés (munkagépek, szállítás okozta környezeti hatások), de mivel ez a hatás átmeneti, csak az építkezés időszakára jellemző, valamint a beruházás lakott területtől távol létesül, nem tekinthetők jelentősnek. Az üzemelés várható hatása A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM- EüM. együttes rendelet 1. számú melléklete szerint az üzemelésből származó zaj határértéke az adott területen tarthatóak. A működéshez kapcsolódó forgalom növekedés zajterhelése nem jelentős. Létesítés feltételrendszere A környezetbe zajt kibocsátó létesítményt úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen a zajterhelés feleljen meg követelményértékeknek. Az új létesítés, valamint a meglévő zajforrások, technológiák együttes üzemelésre vonatkozó zajkibocsátása nem lépheti túl a jogszabályi, területi besorolásnak megfelelő határértékeket. Az építés során a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket be kell tartani. A kivitelezési tevékenységet zajtól védendő környezetben úgy kell végezni, hogy a keletkező környezetterhelés a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott határértéken belül maradjon. II. Potenciális szennyezőforrások, kibocsátások: 2.1 A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok: Megnevezés [A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18) KöM rendelet alapján] EWC kódszám éves mennyiség fáradt olaj * 2,4 t/év olajos rongy * 0,3 t/év olajszűrő * 0,2 t/év veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok * 0,05 t/év 2.2 A tevékenység során keletkező termelési nem veszélyes hulladékok:

9 Megnevezés [A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18) KöM rendelet alapján] állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag 2.3 A tevékenység során keletkező kommunális hulladékok: Megnevezés [A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18) KöM rendelet alapján] 9 EWC kódszám éves mennyiség t/év t/év EWC kódszám éves mennyiség kevert települési hulladék ,5 t/év kommunális szennyvíz m 3 /év 2.4 Légszennyező pontforrások, kibocsátott szennyező anyagok: Légszennyező pontforrások: Légszennyező pontforrások Kibocsátott szennyező anyagok Tömegáram (kg/h) P1 gázmotor kéménye Kén-dioxid szén-monoxid nitrogén-oxidok szilárd anyag (PM10) szén-hidrogének 0,40 1,13 0,87 0,07 0,52 P2 melegvizes biogázkazán kéménye Kén-dioxid szén-monoxid nitrogén-oxidok szilárd anyag (PM10) 0,01 0, Diffúz források: A biogáz üzem, mint állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására 10 t/napnál nagyobb kezelési kapacitású létesítmény a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. (1) bekezdése szerint bejelentésre kötelezett diffúz forrásnak minősül. A telep helyhezkötött diffúz légszennyező forrásai: a. Szilárd alapanyag tárolók, szilárd alapanyag adagoló b. Hígtrágya fogadó tartály (fedővel ellátott) c. Biogáz üzem gázrendszere (fermentorok és légzőik, vezetékek, tartályok) d. Gázfáklya Mozgó légszennyező források: Az alapanyagok beszállítását, ill. a hulladékok kiszállítását végző különböző típusú közúti gépjárművek. Átlagos tehergépkocsi forgalom 10 db/nap.

10 10 Hatásterület Az elvégzett számítások szerint a biogázüzem meghatározó pontforrásának P1 gázmotor kémény hatásterülete NO2 légszennyezőanyag vonatkozásában a pontforrás köré írható 460 m sugarú kör. A gázfáklya és a melegvizes biogázkazán esetenként üzemel, működéskor hatástávolságuk 324 m (PM10 szennyezőanyag), illetve 63 m (NO2 szennyezőanyag). A biogáz üzem, mint diffúz forrás okozta bűzterhelés hatásterülete az érzékelési 1 SZE/m3 értéket figyelembe véve a telep, mint bűzforrás területétől számított 105 m. 2.5 Felszín alatti víz-, talaj-, földtani közeg védelme: A tevékenység során felhasznált alapanyagok, a keletkező kommunális szennyvíz, és a technológiából származó, anaerob kezelés során keletkező szilárd, és folyékony fázis kezelése, megfelelő műszaki védelemmel ellátott tárolókban történő tárolása során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti szennyezőanyag (biofermentum, mely K1 és K2 besorolású szennyező anyagokat tartalmaz: nitrit, nitrát, ammónium, szulfát, foszfát, stb.) elhelyezése történik. A telephely szennyeződés érzékenységi besorolása: a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint érzékeny. Az előzetes vizsgálat részeként 4 db ponton történt talaj és talajvíz mintavétel. A talaj vizsgálatok szerint 2 db ponton volt minimális határérték túllépés szelén esetében, míg talajvíznél több ponton nehézfémek (pl.: ólom, kobalt, molibdén, nikkel, szelén) tekintetében. Továbbá szintén túllépés mutatkozott egyes pontokon nitrit, szulfát, foszfát, nitrát és elektromos vezetőképesség kapcsán, melynek oka a telepen évtizedek oka folytatott állattartási tevékenység, valamint a környező mezőgazdasági földterületek művelése. Az eredmények tényfeltárás elrendelését nem indokolják. A szennyezőanyag elhelyezés talajvízre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából a telepen monitoring rendszer telepítése szükséges. III. Az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó rendelkezések, intézkedési terv, teljesítési határidők Az elérhető legjobb technika [rövidítve: BAT] elérése érdekében az engedélyes által bevezetett intézkedések: A telephelyen felhasznált víz mennyisége, a vízfogyasztás optimalizálása: A szomszédos tehenészeti telepről átvett vízmennyiség (0,2 m 3 /nap) mérésére külön vízóra felszerelésére került sor, amellyel a biogázüzem vízfogyasztása pontosan mérhető, dokumentálható. Az üzemnek technológiai vízigénye nincsen. A fűtőrendszer egyszeri feltöltése a fagyásveszély miatt fagyálló folyadékkal történik (glikol), a kiserőmű fermentorainak megfelelő működéséhez szükséges vízmennyiséget a hígtrágya víztartalma biztosítja. A szociális vízigény minimális, az üzemeltetők szükségleteinek kielégítésére szolgál.

11 11 A szennyvíz gyűjtése, kezelése: Az üzemben technológiai vízfelhasználás nincsen, így technológiai szennyvíz nem keletkezik. A keletkező kommunális szennyvizek befogadója egy 10 m 3 -es zárt, szigetelt akna, melyből a szennyvizet az abonyi települési szennyvíztisztító telepre szállítják el. Az építmények felületére hulló esetlegesen szennyeződő csapadékvizek a termelési technológiába kerülnek elvezetésre, így azok külön gyűjtésére, kezelésére nincs szükség. Felszín alatti víz-, talaj-, földtani közeg védelme: A folyékony alapanyagok tárolása a szomszédos tehenészeti telepen történik, majd onnan kerül átvezetésre csővezetéken keresztül a technológia elejére (elősiló). Ide kerülnek bevezetésre közvetlenül a más telephelyről érkező egyéb folyékony és szilárd alapanyagok is gépjárművel. Szilárd alapanyagok tárolása az üzem területén nem történik. A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz zárt, szigetelt aknába kerül bevezetésre. A technológiából származó, anaerob kezelés során keletkező szilárd és folyékony fázisú fermentálási maradék tárolása megfelelő műszaki védelemmel ellátott tárolókban történik, melyek 6 havi tárolást biztosítanak. A keletkező biofermentum szilárd részét szeparálás után a szilárd fázis tárolóba (nyitott szín) juttatják kézi erővel, míg a hígfázis csővezetéken a 3 db zagytárolóba kerül. A tetőfelületekre hulló un. tiszta esővíz összegyűjtése, tárolása és felhasználása, valamint az esetlegesen szennyeződő csapadékvizek elvezetése a már bemutatott módon valósul meg. A tevékenység során felhasznált alapanyagok, és a technológiából származó, anaerob kezelés során keletkező szilárd és folyékony fázisú fermentálási maradék végleges hasznosítása során a felszín alatti víz, talaj és földtani közeg nem szennyeződik. A fermentálási maradékot gépjárművekkel juttatják ki a hasznosító területekre. A tevékenységből származható szennyeződések, esetleges szivárgások megfigyelésére, illetve nyomon követésére a telepen monitoring rendszer telepítése szükséges. A biozagy (híg fázis) kihelyezésére megvalósulási engedéllyel rendelkeznek a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságtól (száma: 222/10217/8- TO/2011). Az elhelyező terület Abony város közigazgatási területén, összesen 686 ha mezőgazdasági területen található (hrsz.: 0278/7, 0273/20, 0270/15, 0261/1, 0183/7, 0183/8, 0344/1, 0373/11, 0373/18, 0373/23, 0373/28, 0362/40, 0362/41, 0329/34 és 0329/35). A létesítményben alkalmazni kívánt levegővédelmi szempontból jelentős műszaki megoldások a következőek: Gázmotor kéménye hangtompítóval felszerelt Beruházó a gázmotort az alacsony légszennyezőanyag kibocsátás érdekében biogázszegény keverékkel, számítógépes vezérléssel (LEANOX) és füstgáztisztító katalizátorral üzemelteti. A háromutas katalizátor típusa: DCL MINE-X. A biogázt kéntelenítik (fermentorban levegő hozzáadásával) Egyszerű működési koncepció Biztonságos folyamatirányítás és felügyelet Teljesen automatikus üzemeltetés Szemléltetés a legmodernebb számítógépes technikával Optimális alkalmazkodás lehetősége Távadó vészjelző rendszer (telekommunikáció)

12 12 Előírások: 3.1 A hulladékgazdálkodás kapcsán az elérhető legjobb technológia érdekében: A Hgt-ben rögzített hulladékgazdálkodási alapelveknek és szabályoknak, kötelezettségeknek megfelelően a tevékenység végzése során törekedni kell a hulladékképződés megelőzésére, a keletkező hulladék mennyiségének és környezeti veszélyességének csökkentésére, a hulladék hasznosítására, környezetkímélő ártalmatlanítására. A hulladékok hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozóan a hulladékkezelő szervezetekkel kötött szállítási-szolgáltatási szerződéseket a telephelyre vonatkozóan szükség szerint aktualizálni kell. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben és a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltakat figyelembe véve a tevékenysége során (hulladékok hasznosítása -nyersanyag kinyerése hulladékokból- 100 t/év felett) a megfelelő képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni, és biztosítani, hogy a megbízott elérhető legyen a Felügyelőség munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. A hulladékkezelési engedély kérelem benyújtásának időpontjában Engedélyes rendelkezett megfelelő végzettségű környezetvédelmi megbízottal. A keletkező állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék és komposztált anyag termőföldön történő felhasználása (hasznosítása) a külön erre vonatkozó talajvédelmi terv (a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet) alapján, az illetékes talajvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel történhet. IV. Próbaüzemre vonatkozó rendelkezések 4.1 A próbaüzem kezdetéről és befejezéséről az üzemeltetőnek tájékoztatnia kell a Felügyelőséget. 4.2 A próbaüzem ideje maximum 6 hónap lehet. 4.3 A próbaüzem lejárta után, 15 napon belül a környezethasználó köteles bizonyítani, és a Felügyelőség köteles ellenőrizni, hogy a létesítmény működtetése során teljesülnek-e az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak. A környezethasználónak a bizonyításhoz megvalósulási dokumentációt kell benyújtania, amely tartalmazza, hogy a létesítmény milyen berendezésekkel valósult meg, valamint annak bizonyítását, hogy a megvalósult létesítmény megfelel az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. 4.4 Előírások: 1. Szaklaboratórium által készített emisszió mérési jegyzőkönyv benyújtásával igazolni kell, hogy a létesített légszennyező pontforrások P1 Gázmotor kéménye, P2 melegvizes biogázkazán kéménye szennyező anyag kibocsátása az előírt határértékeket nem éri el. 2. Mérést csak olyan mérőszervezet végezhet, amely megfelel a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. (1) bekezdésében foglalt minőségirányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a 21. (2) bekezdésében foglalt típusjóváhagyásnak. 3. A mérés során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

13 13 4. A mérés során a pontforrásokhoz csatlakozó valamennyi berendezésnél átlagos üzemviteli körülményeket kell biztosítani. 5. A szükséges mérési időtartam: a) Folyamatosan működő technológiáknál, időben gyakorlatilag egyenletes kibocsátások esetén: - folyamatos üzemű mérőműszerrel történő, zavartalan, állandósult üzemállapot melletti mérésnél, üzemállapotonként legalább háromszor 30 perc, de a vizsgálati időszak lecsökkenthető 3x15 percre, ha a folyamatosan mért szennyező komponensek eltérése az átlagtól nem haladja meg az átlag 6 %-át és nem éri el a határérték 50 %-át; - szakaszos mintavétellel történő mérésnél legalább 3 db értékelhető minta szükséges, egyenként legalább 30 perces mintavételi idővel, ha azt a technológia lehetővé teszi. Amennyiben a vizsgált légszennyező anyag koncentrációja nagyságrendileg azonos a kimutatási határral, akkor a mintavételi időt úgy kell megnövelni, hogy a vonatkozó határérték betartása a mérési hiba figyelembe vétele esetén is egyértelműen eldönthető legyen. b) Időben ciklikusan változó kibocsátású technológiáknál: - a mérések időtartamát, a mintavételek számát a ciklusok időtartamától függően úgy kell megválasztani, hogy a mérési eredmények reprezentatívak legyenek, de legalább három ciklus kibocsátása kerüljön meghatározásra. c) Időben rendszertelenül változó kibocsátások esetén a mérés időtartama legalább 6 óra. Az üzemviteli körülményeket minden esetben pontosan rögzíteni szükséges 6. Üzemeltetőnek a használatba vételi engedélyezési eljárás során vagy az üzembe helyezés előtt a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban R.) 22. és 25. -a alapján a létesített légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan engedélykérelmet kell benyújtani a Felügyelőségre 7. Üzemeltető köteles a használatba vételi (üzembe helyezési) eljárás során az - R. 31. (1) bekezdésében meghatározottak szerint - a létesített légszennyező pontforrásokról és a bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrásokról adatokat szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság számára az arra rendszeresített nyomtatványon (Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés). V. Az üzemeltetés feltételrendszere 5.1 Határértékek Levegőtisztaság-védelmi határértékek: A tervezés, kivitelezés és próbaüzem idejére a létesítendő légszennyező pontforrásokra az alábbi technológiai kibocsátási határértékeket állapítom meg:

14 14 Kibocsátási határérték Forrás Szennyező anyag Légszennyező anyag tömegárama (kg/h) Légszennyező anyag koncentráció (mg/m 3 ) P1 Gázmotor kéménye Szén-monoxid Nitrogén-oxidok megadva) (NO 2 -ben Összes szerves anyag C-ként (metán kivételével) Szilárd anyag Kén-oxidok (kén-dioxid és kéntrioxid) SO 2 -ként - 0 0,5-ig 0,5< 5,0 vagy ennél nagyobb P2 Melegvizes biogázkazán kéménye szén-monoxid - nitrogén-oxidok (NO 2 -ben - kifejezve) kéndioxid és kén-trioxid (SO 2 -ben - kifejezve) szilárd anyag A P1 pontforrásra vonatkozóan a mg/m 3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kpa nyomású, 5 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A P2 pontforrásra vonatkozóan a mg/m 3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kpa nyomású, 11 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 5.2 Az egyes környezeti elemekre, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó előírások Vízvédelmi és Vízgazdálkodási szempontból: Az üzemeltetést, a felhagyást és a hozzájuk kapcsolódó anyagtárolást, raktározást csak oly módon szabad végezni, hogy felszíni víz, talaj és talajvíz ne szennyeződhessen. Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni felügyelőségnek. A tevékenység végzése nem okozhat a földtani közegben és felszín alatti vízben a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM- FVM együttes rendeletben megadott B szennyezettségi határértékeknél, illetve a kimutatott háttér koncentrációknál kedvezőtlenebb állapotot. A fermentálási maradék (szilárd fázis) mezőgazdasági elhelyezéséhez meg kell kérni a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság megvalósulási engedélyét június 30.-ig. A jelenlegi biofermentum szilárd fázis tárolójának kapacitásán túl a telephely egyéb részein szilárd fázis nem tárolható. Káresemény esetén az /2011 iktatószámú határozattal elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltak szerint kell eljárni.

15 15 Az összegyűjtött szennyvíz csak hatóságilag kijelölt leürítő helyen helyezhető el (lehetőség szerint a legközelebbi szennyvíz tisztító telepen) befogadó nyilatkozat alapján, a szállítását csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező személy/szervezet végezheti. Az üzem területén folytatott szennyező anyag elhelyezési tevékenység miatt monitoring rendszert kell telepíteni június 30.-ig. A monitoring kutak helyét hatóságunkkal egyeztetni szükséges. A monitoring kutak létesítése vízjogi engedély köteles. A vízjogi létesítési engedélyt a monitoring kutak kivitelezési munkálatainak megkezdése előtt kell beszerezni április 30-ig a felügyelőségtől a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben foglaltak szerint összeállított engedélyes tervdokumentáció benyújtásával Levegőtisztaság-védelem: A biogáz üzemben folytatott állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására szolgáló tevékenység, mint bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. A légszennyező források üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. Ha az elérhető legjobb techika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. A diffúz légszennyező forrásokat (a szabadban, félig zárt vagy zárt térben végzett műveletek, technológiák anyag- és hulladéktárolás, valamint az egyéb levegőterhelést okozó, pontforrásnak nem minősülő kibocsátó felületek) úgy kell kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. A diffúz források működtetése, fenntartása során az üzemeltetőnek gondoskodni kell a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról. Az üzemeltetési utasítás és a technológiai fegyelem betartásával kell az esetleges levegőterhelést megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni, a lakossági panaszt kizáró módon. Az előzőekben megállapított határértékek a technológia légszennyező anyag kibocsátása során nem léphetők túl.. Üzemeltető köteles a részére megállapított levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni Védelmi övezet megállapítása: A biogáz üzemben, azaz állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására 10 t/napnál nagyobb kezelési kapacitású létesítményben folytatott tevékenység, mint bűzkibocsátással járó egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység esetében védelmi övezetet kell kialakítania a bűzterhelőnek. A védelmi övezetet, a biogáz üzem, mint helyhez kötött diffúz légszennyező forrás körül a biogáz üzem határától számított 105 m távolságban állapítom meg.

16 16 A védelmi övezettel érintett területek helyrajzi száma a következő: 0262/2 út 0263/37 szántó, erdő 0263/38 erdő 0236/39 erdő 0270/19 szántó, erdő, rét 0262/1 út 0261/1 szántó, erdő rét 0266 közút 0262/4 út A 0263/40, 0263/18, 0263/19, 0263/20, 0263/21, 0263/23, 0263/24, 0263/25, 0263/26 és 0263/27 hrsz-ú területek, melyek a Zrt. telephelyeihez tartoznak. A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építményt. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. A védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik Hulladékgazdálkodás A biogáz-kiserőműben feldolgozandó sertés hígtrágya átmeneti tárolása zárt beton gyűjtőaknában, a silófajták gyűjtése szabadtéri betonsilókban történik. A szarvasmarha hígtrágya (csővezetéken), tejiszap, tejsavó, steril húspép és bioetanol üzem szerves maradéka (tengelyen történő) beérkezést követően közvetlenül az elősilóba kerül. A biogáz-kiserőmű technológiai részegységeinek, berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása, normál üzemmenete során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése a műszaki épületben kialakított veszélyes hulladék gyűjtőhelyen történik, azok gyűjtésére alkalmas gyűjtőeszközökben. A veszélyes hulladékok kezelésére, arra engedéllyel rendelkező szervezettel kötöttek szerződést. A hulladékszállításra használt tartálykocsi tartályának belső mosásából származó szennyezett víz a hígzagy tárolóba kerül. A kommunális hulladék várható keletkezési helye a műszaki épület. A keletkező kommunális hulladékot a közszolgáltató által biztosított eszközben gyűjtik össze és elszállításával a közszolgáltatót bízták meg. A keletkező kommunális szennyvizek befogadója egy 10 m 3 -es szennyvízgyűjtő akna, melyből a szennyvizet az abonyi szennyvíztisztító telepre szállítják. A technológia során keletkező hulladékokat/melléktermékeket, a m 3 /év hígzagyot, tárolást (híg fázis végtározók) követően évente két alkalommal helyezik ki a Zrt. szántó területeire hasznosítási céllal. A m 3 /év szilárd zagyot almos trágyával keverve komposztálják, majd szintén a Zrt. szántóföldjén használják fel a talaj szervesanyag-utánpótlásának biztosítására.

17 Hulladékkezelés A biogáz-kiserőmű üzemeltetésére vonatkozó általános hulladékgazdálkodási előírások: A telephelyen folyó technológiai folyamatokat szabályozó üzemeltetési szabályzatot, ill. üzemi vízminőségi kárelhárítási üzemi tervet meg kell ismertetni minden érintett dolgozóval. A biogáz-kiserőműben az állati eredetű hulladékok feldolgozása az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás engedélyével végezhető, az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet előírásainak megfelelően. A tevékenység során keletkező hulladékokkal kapcsolatos a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben (Hgt.), valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A technológiai változtatásoknál, módosításoknál, valamint a technológiai folyamatokból képződő hulladékokkal kapcsolatban külön figyelemmel kell lenni a Hgt ban foglalt előírások maradéktalan teljesítésére. A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet (továbbiakban: KöM rendelet) tartalmazza. A technológiai folyamatok és a veszélyes hulladékok kezelése során a környezetszennyezés/károsítás lehetőségét is ki kell zárni. A keletkező veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (Vhr.) vonatkozó előírásainak megfelelően kell gyűjteni, és ártalmatlanításukról gondoskodni. A keletkező veszélyes hulladékokat szükség szerint de évente legalább egyszer az adott hulladék kezelésére érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékhasznosító és/vagy -ártalmatlanító szervezetnek kell átadni, megfelelően kitöltött Sz kísérőjegy alkalmazása mellett. Az átvételi/szállítási engedély meglétéről a hulladék tulajdonosának meg kell győződnie. A hulladékkezelésre vonatkozó egyedi előírások: Az engedély területi hatálya: Szállítással történő begyűjtés tekintetében a Közép- Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területe, hasznosítás szempontjából pedig a részben bérelt Abony, Tótgyurkaszék dűlő 1, 0263/40 hrsz. alatti telephely. Hulladékfeldolgozás engedélyezett helye: Abony, Tótgyurkaszék dűlő 1., 0263/40 hrsz. (KTJ: ) Az engedélyezett hulladékkezelési technológia: Az 1. számú táblázatban szereplő hulladékok begyűjtése és szállítása; A biogáz-kiserőműben szervesanyagok, biohulladékok anaerob, mezofil fermentációs kezelése, a keletkező biogázból villamos áram és hőenergia termelése, hasznosítása. (R1 Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása; R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, regenerálása (beleértve a komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is).

18 18 A kezelésre átvehető hulladék megnevezése és mennyisége: 1. számú táblázat EWC azonosító száma Hulladék megnevezése [a 16/2001. (VII. 18) KöM rendelet alapján] Mennyiség [tonna/év] Begyűjtés, hasznosítás Szállítás közelebbről nem meghatározott hulladékok (silókukorica) állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) (szarvasmarha hígtrágya) állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) (sertés hígtrágya) állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) (almostrágya) fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok (steril húspép -2. és 3. osztályba sorolt állati hulladékok-) fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok (vágóhídi hulladékok) fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok (tejsavó) folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok (tejiszap) szeszfőzés hulladéka (bioetanol üzem szerves maradéka) Összesen maximum: A feldolgozható hulladékok mennyisége összesen tonna/év. A vágóhídi hulladékok (EWC ; tonna/év) beszállítása, külön erre vonatkozó engedély birtokában is csak a bioetanol üzem létesítéséig történhet azt követően ezt kiváltja a bioetanol üzem szerves maradéka (EWC ). A hulladék fajtákra vonatkozó speciális előírások: Kizárólag az engedély 1. számú táblázatában felsorolt hulladékok begyűjtése, szállítása és hasznosítása végezhető. A hulladékok besorolása a hulladék termelőjének, tulajdonosának, feladójának kötelezettsége a KöM rendelet útmutatása alapján, a hulladék eredetének, a keletkezési tevékenységnek megfelelően, mely besorolást a begyűjtőnek a rakodás során a lehetőségekhez mérten ellenőriznie kell, illetve a dokumentálás során az átadónak, feladónak aláírással igazolnia. A kérelmezett tevékenység megvalósítására rendelkezésre álló főbb tárgyi feltételek: erőmű (1 db 750 kw elektromos teljesítményű gázmotor/generátor) és trafóház, gépészeti épület és földkábel, elősiló (600 m 3 ) és gépház, fermentorok (3 db egyenként m 3 -es) és gáztárolók (3 db egyenként 600 m 3 -es), utóérlelő tartály (690 m 3 ), szeparátor

19 19 híg fázis végtározók (3 db egyenként m 3 -es), bélelt híg fázis vésztározók (2 db egyenként m 3 -es), szilárd fázis tároló, komposztáló, komposzttároló, tartálykocsi (20 m 3 ), híg fázis szántóföldi kihelyezéséhez injektáló berendezés (20 m 3 ); 200 m 2 betonozott terület a kezelni kívánt silókukorica hulladék bekeverés előtti gyűjtésére; telephelyen belüli szállításra, rakodásra alkalmas munkagép; hídmérleg. A tevékenységre vonatkozó előírások: Saját szállítási kapacitás hiánya esetén hulladékszállításra érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel feljogosított szervezetet kell igénybe venni vagy a hulladék termelője is beszállíthatja, ha annak szállítására a feltételek adottak (megfelelő gépjárművel, stb. rendelkezik). Engedélyes a szállításhoz köteles rendszeresíteni a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott okmányokat, és alkalmazni azokat a hulladékszállítás, -átvétel során. A hulladék átvételét/átadását igazoló bizonylatokat meg kell őrizni. A hulladékszállítás ideje alatt a szállítást végző a vonatkozó engedély(eke)t, az előírt irato(ka)t, a rendszeresített, kitöltött fuvarokmányokat, a szállítmányra vonatkozó bizonylatokat köteles magánál tartani, azokat az esetleges ellenőrzéskor fel kell mutatni. A létesítmény üzemeltetetését a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet (továbbiakaban: KvVM rendelet) 9. (1) bekezdésének megfelelő, az ott előírt tartalmú a Felügyelőség által jóváhagyott, az aktuális állapotnak megfelelő üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni. A telephelyen a kezelni kívánt hulladékokból egyidejűleg almos trágyából 300 tonna és silókukoricából 3000 tonna mennyiség kerülhet maximálisan gyűjtésre, oly módon, hogy az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a kijelölt rakterület befogadó-képességét. Ennek meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a tárolás és a hulladékokkal végzett műveletek során biztosítható legyen az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönítése, az anyaghalmazoknak a rakodáshoz és szállíthatósághoz kapcsolódó megközelíthetősége. Hulladékot felhalmozni tilos, ennek figyelembevételével a maximálisan rendelkezésre álló feldolgozó és tárolási kapacitás függvényében a begyűjtött hulladékok folyamatos kezelését biztosítani szükséges és ennek figyelembevételével kell a hulladék beszállítást/átvételt ütemezni. A tevékenység során keletkező elsődleges (pl.: karbantartási) hulladékok, illetve a kezelésre beérkező hulladékok és az abból keletkező másodlagos hulladékokat - jellemzőik alapján- fajtánként kell gyűjteni. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az arra kijelölt terület/eszközök befogadóképességét. A telephely, gyűjtőhelyek korlátozott tárolókapacitása okán folyamatosan gondoskodni kell a keletkező hulladékok kiszállíttatásáról, átadásáról. A tevékenység során képződő hulladékokat további kezelésre érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel feljogosított szervezetnek kell átadni. A kezelők közül választható lehetőség estén a hasznosítót kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítóval szemben.

20 20 A rendelkezésre álló biztosítás/biztosíték részletezése: Engedélyes az engedély kiadásakor a Hgt. 47. (1) bekezdése szerint előírt környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezik Zaj- és rezgésvédelem - A környezeti zajhatás megítélése és a zajvédelmi hatásterület meghatározása céljából zajvizsgálatot kell végezni. Határidő: Üzembe helyezéstől számított 90 nap. - Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet 10. (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. - A létesítményt úgy kell üzemeltetni, hogy a használatából származó környezetterhelés a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM- EüM. együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, zajtól védendő területi határértéken belül maradjon. - A gépjárművek, technológiai berendezések rendszeres karbantartásával meg kell akadályozni az üzemzavarokat, a rendkívüli zajszennyezést. - A tevékenységhez kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátás nem növelheti jelentős mértékben a szállítási útvonalak melletti védett területek zajterheltségét. 5.3 Mérés-ellenőrzés (monitoring), nyilvántartás, adatszolgáltatás: Légszennyező pontforrások: A létesítményben üzemelő bejelentésre kötelezett légszennyező pontforrások P1, P2 ezen határozatban megállapított szennyező anyag kibocsátását időszakos mérésekkel ellenőriztetni kell. A mérési jegyzőkönyvet a következők szerint, a tárgyévet követő év március hó 31. napjáig a légszennyezés mértéke éves jelentéssel egyidejűleg kell megküldeni a Felügyelőségnek: pontforrás gyakoriság első alkalommal P1 gázmotor kéménye évente március 31-ig P2 melegvizes biogázkazán kéménye 5 évente március 31-ig A szükséges mérési időtartam: b) Folyamatosan működő technológiáknál, időben gyakorlatilag egyenletes kibocsátások esetén: - folyamatos üzemű mérőműszerrel történő, zavartalan, állandósult üzemállapot melletti mérésnél, üzemállapotonként legalább háromszor 30 perc, de a vizsgálati időszak lecsökkenthető 3x15 percre, ha a folyamatosan mért szennyező komponensek eltérése az átlagtól nem haladja meg az átlag 6 %-át és nem éri el a határérték 50 %-át;

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1093-14/2015. Biróné Pájer Judit dr. Görög Teodóra 227/152 Tárgy: Mell.: Nyíregyháza, Ipari park 31358/11. hrsz. alatti Nyíregyházi hűtőgépgyár egységes környezethasználati

Részletesebben

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 7/1. oldal 1. Telephely főbb adatai: 1.1. Megnevezése: Vajszlói biogáz üzem 1.2. Sertéstelep címe: Vajszló, 140 hrsz 1.3. EOV koordináták: Y: 568 278 X: 580

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATLAP (Th) Száma: Th. mell. 1/2. old. A telephely általános adatai Neve: Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. Kaposvári Cukorgyára Címe: 7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14. Helyrajzi

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-20303/2015., 36221/2016. Ügyintéző: Demeter Anikó Dr. Bartus Beáta Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Nak 057/6 helyrajzi számon lévő I. számú sertéstelep

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5065-13/2012. Tárgy: A Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 246-2/1/2014./II. Tárgy: a Zalakerámia

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 6252-17/2016. Tárgy: Mosonmagyaróvár, Rettig Hungary Kft, Kühne Ede tér 2. (hrsz. 2786) alatt folytatott panelradiátor felületkezelési tevékenységre

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

JÁSZ BIO-KOMP KFT. INFORMÁCIÓS MEMORANDUM. Budapest, 2013. szeptember 30.

JÁSZ BIO-KOMP KFT. INFORMÁCIÓS MEMORANDUM. Budapest, 2013. szeptember 30. JÁSZ BIO-KOMP KFT. INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Budapest, 2013. szeptember 30. Projekt Időrendi Összefoglaló A projekt előkészítését az EMME Első Magyar Megújuló Energia Kft. Kezdte meg 2010. évben, melynek

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 95944-1-33/2014. Ea: dr. F z István dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Kovács Tibor H A T Á R O Z A T Tárgy: Biotojás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyiratszám: 454-6/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: Mell.: Szederkény, 030 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep környezetvédelmi engedélye L melléklet

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5444-5/2012. Tárgy: MOL Nyrt. Dunai Finomító egységes környezethasználati

Részletesebben

Tárgy: A keszthelyi szennyvíztisztító telep iszapkezelő H A T Á R O Z A T

Tárgy: A keszthelyi szennyvíztisztító telep iszapkezelő H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: 18-1/17/2010/II. Műszaki

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12635-46/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Egységes környezethasználati engedély - módosítás Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Tóth Ilona Mária Melléklet: - H A

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. 1 MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL SZEGEDI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG Városföld Energia Energetikai Beruházó és Szolgáltató Kft. 6033 Városföld, II. körzet 38. Iktató szám: 129-10

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye

Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Környezetvédelmi 2013.

Környezetvédelmi 2013. Környezetvédelmi NyilatkozaT 2013. Tartalomjegyzék 1. A telephely bemutatása 3 2. A szervezet bemutatása 4 Környezetvédelmi Nyilatkozat 2013. GEOSOL Kft. Székhely: H-3273 Halmajugra, külterület 07/130

Részletesebben

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16.

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16. Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj L e v é lc ím : 4001 Debrecen. Pf27. E- m a i I: tiszantuli@zoldhatosag.hu T e le fo i): 52-511 -000, T e le fa x : 52-511 -040 Hivatkozzon

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet Lezárva: 0. január 5. Hatály: 0.I.5. - nline - 0/003. (VII..) vvm rendelet - az 50 MW és annál nagyobb névleg. oldal 0/003. (VII..) vvm rendelet az 50 MW és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű

Részletesebben

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban.

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban. A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban. Előadás helye és időpontjai: Dunaharaszti 14.09.09. Debrecen 14.09.16. Kaposvár 14.09.26. Előadó: Dr Petis

Részletesebben

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN HULLADÉKOK TERMIKUS HASZNOSÍTÁSA KONFERENCIA Budapest, 2014. október 07. A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN Bese Barnabás általános igazgatóhelyettes Észak-magyarországi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ÉGETÉS ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi felsorolás

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága

Hulladékgazdálkodás. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága Hulladékgazdálkodás Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága 2015/2016. tanév I. félév Dr. Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd (buruzs@sze.hu) SZE

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T Ügyszám: 19619/2013. Iktatószám: 16483/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény

Melléklet: 1 pld. hirdetmény NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 50-4/2/2014 I. Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 5086-15/2016. Tárgy: Győrszemere, GALLITÉT Kft. 0395/41 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata Ügyintéző:

Részletesebben

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. 1/49 TARTALOMJEGYZÉK 1. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS... 3 2. A KVSZ ÁLTALÁNOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 3. KÖRNYEZETVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK... 4 4. LEVEGŐ VÉDELEM... 5 5.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szám: 12003-11-13/2008. Ea.: dr. Fűz István Szóráth Zoltán Tárgy: 12003-1-13/2005. sz. IPPC-engedély módosítása H A T Á R O

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3969-1/1/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA 3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA Területi környezet-érzékenységi információk: a) A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek b) Befogadó érzékenysége

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ikt.sz.: 1032-83/2006. Ea: Molnár Gabriella Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255,

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2011/2. ütem -

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2011/2. ütem - KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2011/2. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2011. november december Készítette: AGROWATT Nonprofit KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató központ

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Melléklet: határérték táblázat

Melléklet: határérték táblázat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Iszapkezelés. Aerob iszapstabilizáció. Iszapképződés. Dr. Patziger Miklós. Az iszapkezelés célja és módszerei. 20 000 LE alatti szennyvíztisztítók

Iszapkezelés. Aerob iszapstabilizáció. Iszapképződés. Dr. Patziger Miklós. Az iszapkezelés célja és módszerei. 20 000 LE alatti szennyvíztisztítók Iszapképződés Iszapkezelés Dr. Patziger Miklós Fajlagos iszapképződés Kb. 1,5 l/le*d 2 l/le*d Víztartalom 97 99% Hirtelen rothad erős szagképződéssel Kezeletlen iszap elhelyezése nem lehetséges Ezért=>

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Melléklet: - H a t á r o z a t

Melléklet: - H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély.

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1819-2/2011. Tárgy: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Fővárosi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

A biogáz-termelés és -felhasználás alakulása Magyarországon és az EU tagállamaiban

A biogáz-termelés és -felhasználás alakulása Magyarországon és az EU tagállamaiban MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet A biogáz-termelés és -felhasználás alakulása Magyarországon és az EU tagállamaiban Szakdolgozat Szerző: Kabdebon Balázs Konzulensek:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/C

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben