Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero."

Átírás

1 Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u Terv megnevezése: Csép Ete - Tárkány agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV Rajz megnevezése: SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP PRÓBAÜZEMI TERV Vezető tervező: Rovács Gábor Engedély szám: VZ-T (V3a-1, V3b-1, V3d-1, V3e-1, V3g-1) Kamarai tagsági szám: Rajzméret: Tervszám: LÉT-379 Dátum: február Tervező: Rovács Gábor Méretarány: Rajzszám: LÉT Tartalomjegyzék 1. Próbaüzemi adatlap 2. Próbaüzem ütemterve 3. Mintavételi és mérési terv 4. Ideiglenes kezelési utasítás 5. Munkavédelem és biztonságtechnika

2 1. Próbaüzemi adatlap A próbaüzem megkezdése előtt a következő adatlapok kell kitölteni. Szennyvíztelep tulajdonosa: Tulajdonos kapcsolattartója és elérhetősége: Szennyvíztelep üzemeltetője: Üzemeltető kapcsolattartója és elérhetősége: Felügyeleti hatóság: Felügyeleti hatóság kapcsolattartója és elérhetősége: Éd. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szennyvíztisztító típusa: Próbaüzem kezdésének ideje: Eco-line 8N, Eco-line 7N Próbaüzem befejezésének ideje: Szennyvíztisztító telep helye: Csép (Tárkány Csép Ete szennyvízelvezetési agglomeráció) A berendezés sorozatszáma: Próbaüzem időtartama: 6 hónap A próbaüzem felelős irányítója Név: Mobil telefon: Létesítési engedély szám: Munkaszám: Az adatlapot a telephely létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, valamennyi szakhatósági nyilatkozatot és előírást, valamint a közműkezelők előírásait csatolni kell. 2. Próbaüzem ütemterve A próbaüzem ütemtervét a 6 hónapra tervezett próbaüzem időtartamára kell összeállítani, figyelembe véve a vízjogi létesítési engedély, ill. a szakhatóságok előírásokat. A próbaüzemi ütemtervben (sávos ütemtervnek) a következő feladatok kezdési és befejezési időpontjait kell tartalmaznia; - szennyvíziszap-befogadás ügyintézése, - laboratórium vizsgálatok előkészítése, szerződés-kötés, 2 /14

3 - a kezelő személyzet betanítása, - áramlástechnikai beállítások, - üzemeltetési beállítások, - biohártya kialakulása, - karbantartások, - akkreditált szennyvízminta-vételek és laboratóriumi vizsgálatok, - nem akkreditált szennyvízminta-vételek és laboratóriumi vizsgálatok, - próbaüzemi zárójelentés és végleges kezelési utasítás készítés. 3. Mintavételi és mérési terv A vonatkozó vízjogi létesítési engedélynek és szakhatósági előírásoknak megfelelően táblázatos formában rögzíteni kell; - az akkreditált szennyvíz-mintavétel pontokat, - az akkreditált minták jellegét (pontminta, átlagminta, stb.), - az akkreditált szennyvíz-mintavétel gyakoriságát, - az akkreditált módon vett szennyvízmintákból történő akkreditált laboratórium vizsgálatokat megnevezését (a vizsgálandó szennyező-anyagtartalmat és a vizsgálati módszert), - a nem akkreditált szennyvíz-mintavétel pontokat, - a nem akkreditált minták jellegét (pontminta, átlagminta, stb.), - a nem akkreditált szennyvíz-mintavétel gyakoriságát, - a nem akkreditált módon vett szennyvízmintákból történő akkreditált laboratórium vizsgálatokat megnevezését (a vizsgálandó szennyező-anyagtartalmat és a vizsgálati módszert). Az akkreditált és nem akkreditált módon vett szennyvízminták vizsgálati eredményeit táblázatos formában kell összesíteni, és minden esetben hozzáférhető kell tenni a telephelyi dolgozók, a próbaüzemet irányítók és az ellenőrzést végző hatóságok részére. 4. Ideiglenes kezelési utasítás A próbaüzem megkezdése előtt a kezelő személyzetnek meg kell ismernie az üzemeltető szervezet munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi utasításait. 3 /14

4 A kezelő személyzet részére biztosítani kell (át kell adni) valamennyi beépített gép és berendezés gépkönyvét, kezelési és karbantartási utasítását. A próbaüzem megkezdése előtt ki kell tölteni, ill. el kell végezni jelen Próbaüzemi terv 1., 2. és 3. pontjában meghatározott teendőket. Felelősségek - a gépek, berendezések gyártója, ill. szállítója felelős; a magyar nyelven átadott dokumentum tartalmáért és használhatóságáért a gyakorlati üzemeltetés során, - az üzemeltető szervezet felelős az utasítások szerinti működés megvalósításáért, - a berendezés tulajdonosa felelős az anyagi, tárgyi és jogszabályok szerinti feltételek biztosításáért. A szennyvíztisztítási technológia ismertetése A szennyvíztisztító telepre érkező nyers szennyvíz a stacionárius üzemmód biztosítása érdekében a kiegyenlítő medencébe érkezik. A kiegyenlítő medencéből gravitációsan jut a nyers szennyvíz az ülepítő medencébe. A háromrekeszes ülepítő medence egyes kamráinak térfogataránya és a megfelelően méretezett átvezetések biztosítják a gravitációs ülepedés feltételeit. Az ülepedés során polielektrolit adagolása nélkül 0,9-4% szárazanyag tartalmú iszap keletkezik. A kiegyenlítő medence, valamint a háromfokozatú ülepítő és szennyvíziszap tároló medence és a szennyvíztovábbítást biztosító szivattyúk méretezése oly módon történt, hogy a szennyvíz a kiegyenlítés és ülepedés műveleteihez elegendő ideig legyen az anoxikus-anareob terekben. A szivattyúk indítását, leállítását és egyéb szükséges üzemfeltételeit, mint pl. a külön-külön vagy egyszerre történő működést, a szivattyúk autonóm elektronikus irányítási rendszere, illetve úszókapcsolós szabályozók biztosítják. A szennyvíz átáramlásának idejét az egyes műtárgyakon, a szivattyúk szabályozásával a próbaüzem során állandósult átlagos mennyiséghez állítjuk be. A tartósnak mondható hidraulikai terhelés-változás függvényében a szivattyúk ismételt beállítása szükséges. A biológiai tisztítás 2 db eco-line típusú konténer (8N és 7N jelű konténerek) moduljainak biohártyáin történik. 4 /14

5 A konténer geometriájú medencébe belógatott modulméretű kereteken, ún. biorács -ok működnek. Egy modul 296 m 2 tenyészrácsot képvisel. A biorácson a mikroorganizmusok többrétegű hártyát képeznek, illetve a víztérben eleveniszap formában szabadon lebegnek. A biológiai hártya a tisztítómű beindítását követő 2-4 héten belül, ezen szennyvízbe lógatott polipropilén felületen alakul ki. A biológiai hártyán élő és a víztérben elszaporodott mikroorganizmusok tápanyagként használják fel a szennyvízben főleg oldott formában lévő szerves anyagokat, melyeket anyagcseréjük folyamán átalakítanak/lebontanak. A rendszerben lévő aerob mikroorganizmusok élettevékenységéhez az oldott oxigén állandó jelenléte szükséges. Az oxigénellátást beépített kis fogyasztású kompresszor biztosítja. A betáplált levegőt a biorács alá helyezett diffúzorok osztják szét. A biorácsokról kevés eleven iszap szakad le, részint a berendezés szerkezeti adottságai, illetve a biológiai tisztítás végrehajtásának hatékonysága eredményeként, így a keletkező fölösiszap mennyisége sokkal kevesebb, mint más eleveniszapos technológiák esetében, ahol a lebontást végző mikroorganizmus-tömeg diffúz elhelyezkedésű. Az eco-line szennyvíztelepek esetében ezért a biológiai tisztítás befejezése végett, illetve a másodlagos iszap gyűjtése végett nem szükséges utóülepítő medencét építeni. A lebegő másodlagos iszap szétválasztását dobszűrő végzi, amely a leszakadt, és lebegő iszapmennyiséget elválasztja a tisztított szennyvíztől. A dobszűrő esetleges túlterhelésekor csurgalék kerülhet a gépház padlójára, melyet egy zsompszivattyú automatikusan felszed és visszatáplál a másodlagos iszapvezetékbe. A dobszűrő palástról történő másodlagos iszap leválasztását nagy nyomású szivattyú segíti. A dobszűrő szűrőbetétjei csupán a 18 µ-nál kisebb mechanikus részecskéket engedik át. A háromrekeszes ülepítőben a gravitációs ülepedés során, a mechanikus szennyeződés 25 %-a gyűlik össze. Ennek 70 %-a nagyméretű részecskeként az 1. fokozatban, 15 %-a még ülepedő részecskeként a második fokozatban, és 15 %-a lebegőanyagként a harmadik fokozatban található. Az ülepítő második rekeszében recirkulál a tisztított szennyvíz 50 %-a és a dobszűrők palástján keletkezett másodlagos szennyvíziszap. A biológiai tisztítás során a nitrifikáció is lejátszódik mivel a diffúzorok a reakció létrejöttéhez megfelelően nagy mennyiségű oxigént táplálnak a reaktorba, ahol a nitrifikáló 5 /14

6 baktériumok, első lépcsőben a Nitrosomonas baktériumok az ammóniumot nitritté oxidálják, majd második lépcsőben a Nitrobacter baktériumok a nitritet nitráttá oxidálják. A háromrekeszes ülepítő második kamrájában, a fölös iszap visszaforgatásával anoxikusanaerob körülmények kialakításával megkezdődik a denitrifikáció. A denitrifikáló baktériumok anoxikus-anaerob közegben energiaszükségletüket redukciós folyamatokból fedezik. A folyamathoz szükséges szénvegyületek az előülepítő második kamrájában eleve jelen vannak, az ott összegyűlt iszapban és a visszatáplált másodlagos iszapban. A tisztított szennyvíz mennyiségének 50%-át ugyancsak ebbe a medencerészbe kell visszajuttatni. Ez a módszer, az állandó recirkuláció miatt a biológiai rendszer kialakulásával jó hatásfokú denitrifikációt biztosít, melynek eredményeképpen nitrogén gáz, széndioxid és víz keletkezik. A foszformentesítést alapvetően a biológiai foszformentesítés műveletének végrehajtásával oldja meg a berendezés. A biológiai tisztítással egy időben, a biológiai reaktorban, a biológiai rácsok által elfoglalt térben olyan nagy mennyiségű oxigén kerül, hogy a biológiai tisztítás, a nitrifikáció és a biológiai foszformentesítés műveletei is lezajlanak. A tengelyen beszállított folyékony szippantott hulladékokat a szippantott szennyvíz fogadó műtárgyon keresztül a kiegyenlítő medencébe ürítik. A tengelyen érkező szippantott szennyvíz a tisztító telep működésének megfelelően automatikus bekerül a tisztítási folyamatba. A szennyvíztisztító telephez (berendezésekhez) UV-sugaras vegyszermentes fertőtlenítő berendezés tartozik, melyet a tisztított szennyvizet elvezető csatorna induló szakaszánál építettünk be. A tisztító telep működését központi elektronikus irányítási rendszer biztosítja. A rendszer a központi kapcsolószekrényben elhelyezett elektronikus elemekből, (vezérlő PLC l) a központi elemhez kapcsolódó hálózatból, és a kapcsolódó mérőműszerekből, az elektromos hálózat beavatkozó szerveiből, konténer-egysége önálló felügyeleti rendszeréből, (a hálózathoz kapcsolva), valamint jelző és kijelző elemekből áll. Minden berendezés a konténer tartozékaként saját elektronikus felügyelő, irányító és hibajelző rendszerrel rendelkezik. 6 /14

7 A szennyvíztisztító telep üzemeltetésének napi vizsgálatai és műveletei Ssz. Vizsgálat, mintavétel helye 1. Komb. háromfokozatú ülepítő tározó Vizsgálat megnevezése Kombinált háromfokozatú ülepítő vizsgálatai Kapcsolódó dokumentum, egyéb feljegyzés Vizsgálat leírása: Szemrevételezéssel, a tározó látható felületeit megnézni. Eredmény megfelelő, ha a felületek és környezetük tiszta Az ülepítő tározó 2. fokozatát mérőrúddal, a fal menti legmélyebb helyen megvizsgálni. Ha a mérőrúd jelölt magasságú szennyvíziszap mennyiséget mutat, az iszapelvétel műveletét el kell indítani. Nem megfelelőség esetén, indokolt esetben a próbaüzem irányítóját értesíteni kell. Ssz. Vizsgálat, mintavétel helye 2. Eco-line típusú 8N és 7N konténerek Vizsgálat megnevezése Reaktorok érzékszervi vizsgálata Kapcsolódó dokumentum, egyéb feljegyzés Vizsgálat leírása: Szemrevételezés. Eredmény megfelelő, ha mindegyik modul apró sűrű légbuborékokat termel, mint a forrásban levő víz. Nem megfelelő, ha nincs egyenletes buborékos pezsgés. Ilyen esetben a befúvó rendszer diffúzorainak külön-külön történő intenzív beindítása szükséges a biorácsok alatt. Gépház szemrevételezése, Eredmény megfelelő, ha minden berendezés láthatóan és hallhatóan működik. Nem megfelelő, ha 2-3 cm-nél nagyobb víz látható a padlón, és/vagy nyikorgás, szokatlan zörej hallható. Habzás esetén azonnal tisztázni kell a habzás okát. Jogszabály szerinti terhelés esetén a beüzemelés első négy hetében lehetséges csupán a habzás, mely a biohártyák kialakulásának időszakában elfogadható jelenség. Későbbi habzáskor a kiváltó ok valamely tisztítószer, vagy hasonló szennyeződés túlzott jelenléte lehet. Kompresszor olajszint ellenőrzés, megfelelő ha a kémlelő ablak középvonalában lévő piros pontig ér az olaj. Kompresszor légnyomás megfelelő 0,5-1 bár között. Dobszűrő mosó szivattyú víznyomás megfelelő 5-6 bár között. Dobszűrők szűrőbetétjeinek ellenőrzése, azonnali tisztítása, ha a dobszűrőben képződött magas vízszint dugulásra utal. Ssz. Vizsgálat, mintavétel helye Vizsgálat megnevezése Kapcsolódó HMintézkedés, egyéb feljegyzés 3. Berendezések és utak Tisztaság vizsgálat Üzemeltetési napló 7 /14

8 Vizsgálat leírása: A szennyvíztelep minden berendezésének és útvonalának tisztaságát szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Nem megfelelő a tisztaság, ha a berendezésekből habosodás vagy egyéb kicsurgás miatt szennyeződés, szél által ráhordott anyagok vannak, illetve az útvonalak felülete sáros, vagy egyéb szennyeződéssel fedett. Ssz. Vizsgálat, mintavétel helye 4. Villamos energiaellátás Vizsgálat megnevezése Működés vizsgálata Kapcsolódó HMintézkedés, egyéb feljegyzés Ü7531 Üzemeltetési napló Vizsgálat leírása: A szennyvíztelep villamos elosztó szekrényének tetején 3 db jelzőlámpa mutatja a zavartalan, vagy hibás villamos energia ellátást. Zavartalan villamos ellátás (feltehetőleg zavarmentes üzemelés) esetén: zöld lámpa világít, piros és sárga nem világít Üzemzavar esetén: zöld lámpa nem világít: nincs villamos energia ellátás zöld lámpa világít, piros lámpa villog: nyers szennyvízátemelő hibás, zöld lámpa világít sárga lámpa villog: konténerben hiba van. Egyik lámpa sem világít: teljes áramszünet. Időszakos karbantartások A következőkben táblázatosan közöljük heti, havi, háromhavi, hathavi és évente szükséges karbantartási műveleteket. E műveleteket hangsúlyozottan tervezett eljárásokként kell értelmezni, tehát nem javítási műveletekről van szó, hanem hibamentes üzemeltetés esetén is előre eltervezett módon végrehajtandó beavatkozásokról. Megnevezés Szennyvíz szivattyúk ellenőrzése Heten te Hat havon ta Évent e Elektronikus adagoló szivattyú ellenőrzése Háromrekeszes ülepítő és iszaptároló medence ellenőrzés 8N és 7N típusú biológiai szennyvíztisztítók levegőztetés rendszerének tisztítása Leürítés, nagytakarítás Légbefúvók ellenőrzése Dobszűrő tisztítás, ellenőrzés Szűrőbetét-csere Gumitömítés csere Csapágy, öblítőfejek, olajcsere 8 /14

9 Biológiai szennyvíztisztító villamos elosztó doboz és elektronikus vezérlés tisztítás, ellenőrzés (autonóm alrendszer) Zsompszivattyú ellenőrzése Átemelő szivattyúk tisztítása, ellenőrzése UV fertőtlenítő egység tisztítása, ellenőrzése Központi Elektronikus Irányítási Rendszer ellenőrzése Villamos Energia Elosztó Rendszer ellenőrzése A tisztítóművel kapcsolatos általános előírások Jól látható helyen fel kell tüntetni a következő adatokat: - a tisztítómű pontos megnevezését, - a tisztítómű üzemeltetőjének nevét és címét, - az üzemzavar esetén értesítendők jegyzékét és elérhetőségeit (név, cím, telefon), - baleset, rendkívüli esemény esetén értesítendők jegyzékét és elérhetőségeit (mentők, rendőrség, telefon), - balesetvédelmi feliratok a műtárgyak, berendezések jól látható részein. A tisztítómű működtetésének személyi feltételei A tisztítómű működtetését képzett, megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező, a 33/1998. (VI.24.) NM rendeletnek megfelelően egészségügyi vizsgálaton alkalmasnak minősített és védőoltásban részesített személyek végzik. A szennyvíztisztító kezeléséhez két fő kezelő szükséges. Karbantartás, takarítás esetén amikor zárt medencébe kell bemenni biztosító személy szükséges. A szennyvíztisztító telepen dolgozókkal kapcsolatosan a 21/2002 (IV.25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről jogszabály szerinti képesítési és egyéb feltételek biztosítása szükséges. A felügyeletet ellátó személy képesítésével szemben minimális elvárás a 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet szerint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló meghatározott Környezet- és természetvédelmi szakmunkás-vizsga (azonosító száma: ). 9 /14

10 A tisztítómű területére történő belépés rendje A területre hivatalos munkavégzés céljából, csak engedéllyel lehet belépni. A tisztítóműbe belépőket az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokról ki kell oktatni. A tisztítómű takarítása A kezelés, tisztítás, szállítás során keletkezett elhullott szétszóródott szennyeződéseket gondosan el kell távolítani. A takarítás során összegyűjtött és keletkezett hulladékokat az EU7514 A keletkező hulladékok gyűjtése és nyilvántartása eljárási utasításnak megfelelően kell kezelni. A szennyvíztelep műtárgyainak leállítását igénylő takarítási műveleteket megelőzően, takarítási tervet kell készíteni, melynek legfőbb célja, hogy a szennyvíztisztítás hatásfoka ne romoljon jelentősen a művelet ideje alatt. Az ilyen takarítási műveletek 4 óránál hosszabb idejű részleges leállást nem okozhatnak. Teendők hatósági ellenőrzéskor A területileg illetékes környezetvédelmi és közegészségügyi hatóság időközönként helyszíni ellenőrzést tart. Az ellenőrzések során biztosítani kell; - a hatósági ellenőrök szabad belépését a területre, - a mintavételi helyek megközelíthetőségét, - a szennyvíztisztítóra vonatkozó engedélyeket, mérési jegyzőkönyveket, üzemi naplót. Az ellenőrzésnél és a mintavételezésnél a telep vezetőjének vagy az általa megbízott személynek jelen kell lennie. Az üzemeltető szervezet feladatai - a szennyvíztisztító rendeltetésszerű működtetése, úgy hogy az onnan elvezetett tisztított szennyvíz minősége feleljen meg a hatósági követelményeknek, - az üzemeltetéshez szükséges eszközök és egyéni védő felszerelések biztosítása, - képzett kezelőszemélyzet munkába állítása, - munkaköri leírások elkészítése, - üzemeltetési vízjogi engedély beszerzése, 10 /14

11 - üzemeltetéshez szükséges egyéb dokumentációk elkészítése, Műszaki technológiai eljárási és munkautasítások, űrlapok elkészítése, Munkavédelmi Szabályzat, munkavédelmi üzembe helyezés elrendelése, Karbantartási terv, üzemeltetési terv, mérési jegyzőkönyvek. A kezelő személyzet feladatai - a gépek berendezések előírás szerinti működtetése (megadott technológiától eltérni csak a üzemeltető írásos utasítására szabad, kivéve baleset esetén, ill. balesetveszély elhárítása érdekében), - a üzemeltető utasításának betartása, fegyelmezett munkavégzés, - a munka és tűzvédelmi oktatáson részvétel, - a munka és tűzvédelmi előírások betartása, egyéni védőfelszerelések használata. A műtárgyak üzemeltetésének munkavédelmi követelménye A munkavédelmi szabályok alapjául szolgáló kockázati tényezők; a létesítmények üzemeltetése javítása, karbantartása, tisztítása vagy rendellenes működése során esetlegesen bekövetkező biológiai, fizikai és kémiai ártalom. Biológiai ártalmat okozó tényezők a szennyvízben lévő patogén mikroorganizmusok; - Salmonella typhy - Escherichia coli - Clostridium sp. - Streptococcus sp. - Staphylococcus sp. Fizikai ártalmat okozó tényezők - szabad vízfelszínek, - mozgó gépek, - elektromos feszültség, - nedves járófelületek, - fedlappal lezárt nyílások a járófelület alatt, - elégtelen mesterséges megvilágítás miatt kialakuló veszélyek, - mesterséges szellőzés elégtelen működése. 11 /14

12 Kémiai ártalmat okozó tényezők - a szennyvizekből mérgező gázok fejlődése, - a vegyszer-adagoló berendezéssel kapcsolatos munkabaleset. (Jelenleg vegyszeradagolás az üzemszerű működéshez nem szükséges, jelen veszély csak abban az esetben veendő figyelembe, amennyiben vegyszeradagolása szükségessé válik). 5. Munkavédelem és biztonságtechnika A kommunális szennyvíztisztítás veszélyes technológiának tekintendő, ezért az üzemeltetési és karbantartási munkálatokat fokozott óvatossággal kell végezni. A csatornahálózati átemelők és szennyvíztisztítók üzemeltetéséhez az üzemeltető köteles kidolgozni balesetelhárítási és biztonságtechnikai szabályzatot. A szabályzatnak ki kell térnie a szennyvíztermelés, -elvezetés és -tisztítás során illetőleg a kapcsolódó létesítmények üzemeltetése során adódó veszélyforrások megnevezésére és a veszélyforrások elhárítására, ill. minimalizálására. Fertőzésveszély, sérülések, betegségek A szennyvíztisztító telepet fertőzésveszélyes területté kell nyilvánítani, ezért a telepen huzamosabb ideig csak az ott dolgozók tartózkodhatnak. Az üzemeltető személyzet rendszeres orvosi ellenőrzését és védőoltását az üzemeltető szervnek kell megszerveznie és biztosítania. Új alkalmazott munkába állása esetén két hónap elteltével orvosi felülvizsgálatot célszerű tartani (pl. allergiás reakciók veszélye). A szennyvízzel és szennyvíziszappal való minden közvetlen vagy közvetett érintkezés fertőzés okozója lehet, ezért a fekete-fehér öltöző használata, a fokozott tisztálkodás kötelező. Nyílt sebbel a tisztítótelepen dolgozni tilos! A legkisebb sérülést is csírátlanító szerrel kell kezelni, és az orvost felkeresni. Bármilyen sérülést, balesetet azonnal jelenteni és jegyzőkönyvezni kell, a haladéktalan orvosi ellenőrzés semmilyen körülmények között nem hagyható el. Bármely betegség vagy annak gyanúja esetén az orvost tájékoztatni a szennyvíztelepen történő munkavégzésről. Étkezni csak fertőzésmentes helyiségben, a szennyezett védőruházat levetése és alapos tisztálkodás után szabad. 12 /14

13 A telepen csak hideg élelem fogyasztása engedélyezett. Az üzemviteli épület összes kézmosójánál megfelelő kézmosó- és fertőtlenítőszert kell tartani. Fokozott fertőzési veszélyforrásnak kell tekinteni a leürített műtárgyak falainak lemosását, ill. a szennyvízzel közvetlenül érintkező szerkezetek érintését. A tisztítótelepen és környezetében közvetlen emberi fogyasztásra szánt növényeket termeszteni tilos! Gondoskodni kell a féreg-, patkány- és egérirtásról, valamint a madarak (varjak, sirályok) távoltartásáról Elektrotechnikai előírások Elektromos berendezéseken végzett szereléseket, javításokat csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezhet. A szétszerelésre kerülő elektromos berendezéseket áramtalanítani kell, és amennyiben más személy általi akaratlan áram alá helyezés előfordulhat, a kapcsolóhoz Bekapcsolni tilos! feliratú táblát kell elhelyezni, illetőleg a szerelés idejére az energiaellátást meg kell szakítani. Amennyiben elektromos berendezés csak rövid ideig is víz alá került, az újbóli üzembe helyezés előtt szakemberrel felül kell vizsgáltatni. Nyitott műtárgyba esés A szennyvíztelepen lévő műtárgyak némelyike funkcionális kialakítása miatt, ill. a karbantartási tevékenység során nem mindig lehetséges a műtárgyba esés elleni teljes védelem biztosítása. Ehhez járul hozzá az esetleges undorérzet és tériszony, melyek együttesen szédüléssel járhatnak, ami a műtárgyba esést okozhatja. Alapvető követelmény, hogy a szennyvíztisztító telepen dolgozók tudjanak úszni. Amennyiben valamely alkalmazott nem tud, úgy nyitott műtárgyak közelében csak mentőmellényben tartózkodhat. Nyitott műtárgy közelében végzett munka lehetőleg ne egyedül történjen. 13 /14

14 A szennyvizes medencébe történő esés különösen veszélyes. A szennyvízből kiemelt személyt mindenképpen orvosi felülvizsgálatnak kell alávetni a fertőzésveszély miatt is. Alkoholfogyasztás A tisztítótelepen nem léphet szolgálatba alkoholos befolyásoltság alatt álló személy. Az ittas dolgozót a telepről el kell távolítani, mert bizonyos észlelések megítélése, a beavatkozások fontossága és helyessége, a veszélyérzet oly mértékben módosulhat, amely következtében a magatartás emberéletet ill. a tisztítási technológia folyamatosságát veszélyeztetheti. Összekötő vezetékek javítása, szerelvénycsere A műtárgyakat összekötő vezetékeket a javítási munkálatok megkezdése előtt le kell üríteni. Elsősegély A tisztítótelepen dolgozó személyeknek alapfokú elsősegély nyújtási ismeretekkel kell rendelkeznie. A telepen található elsősegélydoboz mindig elérhető helyen kell hogy legyen. A felhasznált anyagok, kötszerek, eszközök haladéktalanul pótlandók. Az elsősegélynyújtást mindig orvosi felülvizsgálatnak kell követnie. Győr, február 28. Rovács Gábor vízi építmény vezető tervező VZ-T (V3a-1, V3b-1, V3d-1, V3e-1, V3g-1) mérnök kamarai tagsági szám: /14

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ MŰVEINEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

BUDAÖRS VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ MŰVEINEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA BUDAÖRS VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ MŰVEINEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Készítette: TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Törökbálint, 2013. március Tartalomjegyzék: oldalszám 1. A létesítmény

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

Tárgy: A keszthelyi szennyvíztisztító telep iszapkezelő H A T Á R O Z A T

Tárgy: A keszthelyi szennyvíztisztító telep iszapkezelő H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: 18-1/17/2010/II. Műszaki

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. 1/49 TARTALOMJEGYZÉK 1. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS... 3 2. A KVSZ ÁLTALÁNOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 3. KÖRNYEZETVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK... 4 4. LEVEGŐ VÉDELEM... 5 5.

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Ventillátoros hősugárzó Modell: DED9931 DEDRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt példányokra - Működési fokozat kapcsoló - Hőmérséklet szabályozó kapcsoló

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez FM1 Utasítás a digitális modulon történő közlekedéshez 1/37 LAGYESZ UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez Hatálybalépés időpontja: 2009 év hó..nap FM1 Utasítás a digitális modulon történő

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1093-14/2015. Biróné Pájer Judit dr. Görög Teodóra 227/152 Tárgy: Mell.: Nyíregyháza, Ipari park 31358/11. hrsz. alatti Nyíregyházi hűtőgépgyár egységes környezethasználati

Részletesebben

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdése

Részletesebben

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről A Kormány a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Műszaki Előírások 3. KÖTET

Műszaki Előírások 3. KÖTET A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem c. projekt Európai Uniós társfinanszírozás ú projekt részeként Alacsonypadlós villamos beszerzéséhez kapcsolódó infrastruktúra megvalósításához

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200270 V1/0413 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás Módszertani útmutató a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról Országos Közegészségügyi

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése

Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Környezetgazdálkodási Intézet Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése I. Oktatási segédlet Készítette: Dr. Szabó

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztatás eljárás eredményéről: A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium villamos hálózatának és rendszerének felújítása, korszerűsítése elnevezésű projekthez kapcsolódóan.

Részletesebben

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 1 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 2 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KÉSZÍTETTE: SZIPORKA KFT. KAPOSVÁR, 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI...4 1.1 A tervkészítés elõzményei: 4 1.2 A tervkészítés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter VIII/ /2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN 405056 V1/0513 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ...

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás. Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás. Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010 KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010 III. Fokú tisztítási technológia N és P eltávolítása Természetes és mesterséges

Részletesebben

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ 5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉLELMISZER-HIGIÉNIÁRÓL SZÓLÓ 852/2004/EK RENDELET ALAPJÁN 5.1. Élelmiszer-előállító és forgalmazó helyre vonatkozó

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

P É T F Ü R D Ő B E R H I D A I Ú T 2-6. SZ. ÉPÍTTETŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI U. 6.

P É T F Ü R D Ő B E R H I D A I Ú T 2-6. SZ. ÉPÍTTETŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI U. 6. P É T F Ü R D Ő B E R H I D A I Ú T 2-6. SZ. K Ö R N Y E Z E T E V Í Z E L V E Z E T É S É N E K V Í Z J O G I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V E ÉPÍTTETŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ,

Részletesebben

START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05)

START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05) START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05) Az Argosz Biztosító Rt. /a továbbiakban: Biztosító/ vállalja, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében e Szabályzatnak megfelelő módon és mértékben

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. április 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Pécs Városi Költségvetési

Részletesebben

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről 1 Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. március a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 10 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni az utastájékoztatás célját, módját és helyszíneit; kiválasztani az utastájékoztatás célját,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos ZÁRÓJELENTÉS 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN 110.135G V1/1012 H A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210 1.2 A szimbólumok

Részletesebben

ALAPVETŐ MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEKEN

ALAPVETŐ MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEKEN ALAPVETŐ MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEKEN A SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. kiadványa TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók, bemutatkozás Jogi szabályozás háttere Belépés a munkaterületre,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. 1 MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL SZEGEDI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG Városföld Energia Energetikai Beruházó és Szolgáltató Kft. 6033 Városföld, II. körzet 38. Iktató szám: 129-10

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra.

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM

11/2013. (III. 21.) NGM 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700207G V3/0714 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-17/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI Eredeti dokumentáció: Ice Maker Manual kézikönyv ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK Nyilvántartási szám: 999 KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS GYÁRTÓ KÉSZÜLÉK CSALÁD HORDOZHATÓ

Részletesebben

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 187 1.3 Rendeltetésszerű használat... 188 2. Általános

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3)

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról

Részletesebben

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 700211G Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 238 1.4 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E BM ORSZÁGOSKATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltás-taktikai Szakutasításáról

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély.

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben