BUDAÖRS VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ MŰVEINEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAÖRS VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ MŰVEINEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 BUDAÖRS VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ MŰVEINEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Készítette: TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Törökbálint, március

2 Tartalomjegyzék: oldalszám 1. A létesítmény feladata, leírása A létesítmény célja Az üzemeltető feladatai Csatornahálózat, átemelőtelepek Szennyvíztisztító telep Az üzemeltető és a kezelőszemélyzet feladatai A műtárgyak leírása és üzemeltetése A tisztítótelepen végzendő rendszeres teendők A kezelőszemélyzet feltételei, feladatai Telepvezető (helyettes) Kezelőszemélyzet Műszaki felülvizsgálat, biztonságtechnikai előírások 5.1 Műszaki felülvizsgálat Biztonságtechnikai előírások Általános előírások Alapadatok Elvezetett szennyvízmennyiségek Befogadó Biztonságtechnika (munkavédelem, tűzvédelem) 8.1 Munkavédelem A biztonságos munkavégzésre vonatkozó rendelkezések A csoportos munkavégzés feltételei Szervezési intézkedések, korlátozások Tűzvédelem Felügyeleti ellenőrzések Szennyvíz minőségi vizsgálatok Saját laboratórium Akkreditált laboratórium Vízminta vételi helyek Az Üzemeltetési szabályzat betartatásáért felelős személyek, elérhetőségek 11.1 Ellenőrzésre, illetve intézkedésre jogosultak Fontosabb telefonszámok Záradék Meglévő telep helyszínrajza Meglévő telep működési hossz-szelvénye 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2

3 1. A szennyvízelvezető létesítmények feladata, leírása A TÖRSVÍZ Kft. üzemeltetésében lévő csatornaművek feladata a Budaörs Város területén keletkező szennyvizek összegyűjtése és elvezetése a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepre, ahol megtörténik ezek biológiai tisztítása. A tisztítótelep Törökbálint, Raktárvárosi út 1. sz. (hrsz. 091/23) ingatlanon üzemel. A csatornamű részei: gravitációs csatornahálózat (gerinc és bekötővezetékek) nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer (gerinc és bekötővezetékek) automata szennyvízátemelő telepek (közbenső és végátemelők). A tisztítótelepre két üzemi nyomóvezetéken érkezik a szennyvíz: az egyik a reptéri átemelőtől (hossza kb m), a másik az Auchan szennyvíz átemelőtől (hossza kb m). szennyvíztisztító telep A tisztított szennyvizek befogadója a Hosszúréti-patak a km szelvényben. 2. A létesítmények célja A város csatornahálózata által összegyűjtött kommunális szennyvizek elvezetése és tisztítása, hogy a környező területet és a befogadót károsan ne szennyezze. 3. Az üzemeltető feladatai A csatornahálózat, az átemelőtelepek és a tisztítótelep üzemeltetője a TÖRSVÍZ Kft. (2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.). Az üzemeltető köteles a létesítményeket rendeltetésszerűen működtetni, a zavartalan üzemelés feltételeit biztosítani. A TÖRSVÍZ Kft. gondoskodik szakképzett vezető és kezelőszemélyzet alkalmazásáról, a zavartalan munkavégzés feltételeinek biztosításáról, a csatornahálózat, a szennyvízátemelők és a tisztítótelep karbantartásáról, megfelelő működéséről, biztosítja az összes anyagot, eszközt, gépet, védőfelszerelést. A TÖRSVÍZ Kft. jelenleg 9 db automata szennyvíz átemelőt (7 db közbenső és 2 db végátemelő) üzemeltet Budaörs Város területén. Az Önkormányzattal kötött külön szerződés alapján további 1 db csapadékvíz átemelő üzemeltetése is a Társaság hatáskörébe tartozik. Az üzemeltető köteles rendszeresen meggyőződni az átemelők és tisztítótelepi berendezések üzemszerű működéséről. Rendellenes működés vagy üzemzavar esetén az ellenőrzést végzők kötelesek munkaidőben felettesüket, munkaidőn túl az FCsM Zrt. Központi Ügyeletét értesíteni. A szennyvízelvezetés és átemelés folyamatos ügyeletét az üzemeltető és az FCSM Zrt. biztosítja. A szennyvíztisztító telepen folyamatosan tartózkodik kezelő személyzet. Az üzemeltető köteles gondoskodni az üzemeltetésében lévő telepek karbantartásáról, tisztántartásáról. Az átemelő telepeken és a tisztítótelepen jól látható helyen fel kell tüntetni a következő adatokat: a telep pontos megnevezése, a telep üzemeltetőjének neve és címe, az üzemzavar esetén értesítendők elérhetőségét (név, cím, telefon). 3

4 Hibaelhárítás Csatornahálózati üzemzavar, dugulás esetén, munkaidőben a felettes vezetőt kell haladéktalanul értesíteni, munkaidőn kívül pedig az FCSM Zrt. Központi Ügyeletét (tel: 06 (1) ). A helyszínen meg kell tenni az üzemzavarból adódó további károkozás elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket (korlátozás vagy zárás kihelyezés, szükség esetén állandó felügyelet biztosítása). Szennyvíztisztító telepi üzemzavar esetén haladéktalanul értesíteni kell a felettes vezetőt Csatornahálózat, automata átemelőtelepek Az üzemeltető az FCSM Zrt. bevonásával (műszaki, technikai segítségnyújtást biztosít) köteles gondoskodni a csatornahálózat és az átemelők üzemeltetéséről, karbantartásáról. Az átemelő telepek távfelügyeletét a tisztítótelepen létesített központ és az FCsM Zrt. központi távfelügyeleti rendszere látja el. A két rendszer közvetlen kapcsolatban áll egymással. Meghibásodás esetén az üzemeltető a helyszínen felméri a hiba okát, helyreállításának lehetőségét és módját és kísérletet tesz annak helyreállítására. Amennyiben a meghibásodás körülményei indokolják vagy az üzemeltető a problémát saját hatáskörben nem tudja elhárítani, értesíteni kell az FCsM Zrt. átemelő ügyeletét. Az átemelők szívóterét szükség szerinti rendszerességgel (2-3 hét) ki kell tisztítani, szivattyú dugulás esetén az elhárítást a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. Üzemeltető heti rendszerességgel ellenőrzi az átemelők szívótereinek szennyezettségét és jelzi a tisztítás szükségességét az FCsM Zrt. Csatornatisztítási csoportja felé. A csatornahálózat tisztítását szükség szerint kell végezni, dugulás esetén az elhárítást azonnal meg kell kezdeni azonnali helyszíni beavatkozással. Amennyiben a felmerült probléma elhárítása helyszíni beavatkozással nem kivitelezhető, azonnal értesíteni kell az FCsM Zrt. Központi Ügyeletét. A célgépjármű kiérkezéséig szükség szerint biztosítani kell a helyszín lezárását, körülkorlátozását, felügyeletét. Szennyvízzel történő esetleges elöntés megszüntetése után a területet meg kell tisztítani és a szennyezett részt klórmésszel kell fertőtleníteni. Az üzemeltető időszakos ellenőrzéseket végez a csatornahálózaton, a felmerült problémákat jelzi az FCsM Zrt. Csatornatisztítási csoportja felé. Az elvégzett munkákat dokumentálni kell (üzemeltetőnél az Üzemnaplóban), FCsM Zrt. részéről hibaelhárítást végző által kiállított munkalapon. Az elvégzett beavatkozásokról az FCSM Zrt. havi összesítést küld a TÖRSVÍZ Kft. részére Szennyvíztisztító telep A telep működéséhez állandó műszaki felügyelet szükséges. A telepen munkát csak olyan személy végezhet, akit az éves kötelező orvosi vizsgálat erre alkalmasnak nyilvánít. A telepre a hivatalosan munkavégzés céljára kijelölteken kívül, csak a műszaki vezetői vagy a telepvezető engedélyével lehet belépni. A telepre belépőktől meg kell követelni a telepen érvényes biztonságtechnikai, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartását. A szennyvíz kezelés, tisztítás, szállítás során keletkezett elhullott, szétszóródott stb. szennyeződéseket gondosan el kell távolítani, a telep területét tisztán kell tartani. 4

5 A tisztítótelep korlátozott mennyiségben települési folyékony hulladékot is fogad Budaörs és Törökbálint városok területéről. A leeresztés csak a kijelölt helyen (telepi bejövő gerincvezeték tisztítóaknája) lehetséges. A beszállítónak gondoskodnia kell a leeresztés során keletkező szennyeződések összetakarításáról és eltávolításáról, a leeresztés helyének tisztán tartásáról. Hegesztő felszerelést a telepre bevinni, ott hegesztési munkát végezni csak a telepvezető (vagy helyettese) engedélyével, az általa megjelölt helyen és időben szabad. A szennyvíz kezeléssel, tisztítással kapcsolatban foglalkoztatott dolgozókat a jogszabály szerinti védőoltásokban kell részesíteni. A területileg illetékes környezetvédelmi és közegészségügyi hatóság időközönként helyszíni ellenőrzést tart. Az ellenőrzésnél és a mintavételezésnél a telep vezetőjének (helyettesének) vagy megbízottjának és a megfelelő szakembereknek jelen kell lenniük. A szennyvíztisztító telepen hozzáférhető helyen, az MSZ 445 előírásainak megfelelő mentődobozt kell tartani. Az emelőgépek és berendezések biztonságtechnikai felülvizsgálatát, a villamos berendezések, tűzoltó berendezések időszakos felülvizsgálatát, valamint az érintésvédelmi és villámvédelmi vizsgálatokat a vonatkozó jogszabályok és rendeletekben meghatározott rendszerességgel és tartalommal kell elvégezni. Üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a telep tisztántartásáról, a betonfelületek és közlekedési utak takarításáról és a zöldfelületek karbantartásáról, növényzet szükség szerinti gondozásáról. A telep területén a csővezetékektől, műtárgyaktól 3 m-re bokrot, 5 m-re pedig fát ültetni nem szabad Az üzemeltető és a kezelőszemélyzet feladatai Az üzemeltető feladata gondoskodni arról, hogy a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerűen működjön és területéről a hatósági követelményeknek megfelelő minőségű tisztított szennyvíz kerüljön elvezetésre. Ennek érdekében az üzemeltetőnek szakmailag képzett kezelőszemélyzet munkába állításáról, a telep működtetéséért felelős vezetők (továbbiakban telepvezető és helyettese) kinevezéséről kell gondoskodnia. A telepvezető és helyettese felelős a végleges kezelési utasításban foglaltak betartásáért, valamint a gépi berendezések működtetéséért. A telepvezető és helyettese köteles betartani és betartatni a technológiai előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy az üzemeltetéshez szükséges eszközök és anyagok rendelkezésre álljanak. A telepvezető helyettesének feladata az érvényben lévő munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartatása, valamint a kezelőszemélyzet egészségvédelmi, balesetelhárítási, elsősegély és tűzvédelmi oktatásának megszervezése és lefolytatása. A telepvezető és helyettese felelős a tisztítótelepen dolgozók munkafegyelméért. Köteles a fegyelmezetlen dolgozókkal szemben eljárni, az ittas személyeket a telepről azonnal eltávolítani. A telepen dolgozók a munkahelyen és a munka megkezdése előtt nyolc órával szeszes italt nem fogyaszthatnak. 5

6 Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több dolgozó végez, az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében a dolgozók közül egyet a munka irányításával meg kell bízni. Ezt a csoport tagjainak tudomására kell hozni. A kezelőszemélyzet csak olyan berendezések működtetésével bízható meg, amelyek kezelésére előzőleg kioktatták. A megadott technológiától eltérni, a gépek, berendezések előírás szerinti működtetését megváltoztatni, megszüntetni csak a telepvezető (helyettese) írásos utasítására szabad. A telepvezető (helyettese) ilyen esetben köteles a gyártó véleményét kérni. Fentiek alól kivételt képez baleset bekövetkezése, vagy balesetveszély elhárítása, amely esetekben azonnali intézkedés szükséges. A dolgozók kötelesek legjobb tudásuk szerint végrehajtani a telepvezető illetve helyettese utasításait, munkájuk közben fegyelmezett magatartást kell tanúsítaniuk. A dolgozók kötelesek betartani az előírt óvórendszabályokat, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat, rendeltetésszerűen használni a védőeszközöket, és felszereléseket. Munka közben állandó figyelemmel kell lenniük saját és munkatársaik testi épségének megvédésére. A szennyvíztisztító üzemeltetésével kapcsolatban az üzemeltető és az FCsM Zrt. Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ) van érvényben, ezért az azokban foglaltak betartásáról gondoskodni kell A műtárgyak leírása és üzemeltetése Vízvonal Szennyvíz átemelés, mérés A városi gyűjtőhálózatról a tisztítótelepre érkező szennyvíz felemelését a mechanikai tisztító műtárgyra átemelő biztosítja. A telepi beömlő aknában 1 db térszintről kezelhető, falra szerelt kivitelű, kézi mozgatású DN600-as zsiliptolózár biztosítja a zárást az átemelő irányában. Az átemelőben 4 db búvárszivattyú üzemel: - 3db Flygt NP3153 MT (P=7,5 kw/szivattyú, Q=70 l/s) és - 1db Flygt CP3201 HT (P=22kW, Q=90 l/s) típusú. Szívótér kapacitása kb. 210 m 3. A tisztítótelepi szennyvízátemelő üzemeltetését, karbantartását a hálózati átemelőkével azonos módon kell végezni. A karbantartás, tisztítás idejére vagy üzemzavar esetén lehetőség van az átemelő gépház megkerülésére. Ebben az esetben a gépház előtti beömlő aknába telepíthető, mobil Flygt CP 3201 HT tip. (P=22 kw, Q=90 l/s) szivattyúval oldható meg a szennyvíz átemelése. A telepre érkező szennyvíz mérésére szolgáló indukciós mérőműszer különleges kezelést nem igényel, javítása, kalibrálása szakszerviz feladata. A telepi átemelő műtárgy beömlő oldalán 1 db 50mm-es pálcaközű durvarács került beépítésre. Mozgatása elektromos emelőberendezéssel történik, tisztítását kézi úton végzi a kezelőszemélyzet. A rács tisztítása szükség szerint, de legalább naponta két alkalommal (reggel és este) történik. A kitermelt rácsszemét a műtárgy mellett elhelyezett 3m 3 -es fedeles konténerbe kerül. A konténer elszállítását, a rácsszemét ártalmatlanítást az FCsM Zrt. végzi szükség szerint. 6

7 Homokfogó műtárgy, gépi tisztítású rács A hosszanti átfolyású, terepszintből kiemelve megépített homokfogó műtárgy két 1,2x18m-es párhuzamosan kialakított ágból áll. A homokfogó műtárgy kiszakaszolása áganként oldható meg a műtárgy elején és végén beépített, kézi mozgatású zsilipekkel. A homokfogó műtárgy elején kialakított előmechanikai tisztító részben 1-1db Vízgép gym. íves gépi rács szolgál a mechanikai szennyeződések eltávolítására. Rácsok pálcaköze 10mm. A rácsszemét 1 db egyedi gyártású, automata üzemű kihordó csiga segítségével, ledobó csövön keresztül, a homokfogó műtárgy mellett elhelyezett 3m 3 -es fedeles tároló konténerbe kerül, amelynek elszállításáról szükség szerint az FCsM Zrt. gondoskodik. A rácsok vezérlése a vízszint figyelembevételével történik a rácsok előtt, felvízi oldalon elhelyezett szintérzékelő szondák segítségével. A kihordó csiga működése a rácsok működésével összehangoltan történik automata üzemmódban. A rácsok és kihordó csiga működését rendszeresen ellenőrizni kell, eltömődés esetén azonnal gondoskodni kell a megtisztításukról. Téli időszakban külön figyelmet igényel a lefagyások megakadályozása, a jég eltávolítása, a rácsokon elhelyezett szemétcsúszdák rendszeres takarítása. A rácsszemetet az üzemeltető jelzése alapján az FCSM Zrt. szállítja el. A medencék tisztítását heti rendszerességgel (egy alkalom) kell elvégezni. A tisztítás kézi munkaerő igénybevételével történik. Egyszerre csak az egyik ág tisztítását lehet elvégezni a zsilipes zárást követően, a másik ág üzeme mellett. A vályúk takarításához mobil mosató szivattyú szükséges (1 db ABS MF tip.). A műtárgyból leürített homokos zagy egy MULTIPROJEKT MTH-1,5 tip. homokosztályozó berendezésbe kerül, amely leválasztja a 0,2mm-nél nagyobb szemcseátmérőjű szilárd szennyeződéseket. Ezek egy kihordó csiga segítségével egy 4m 3 -es fedeles tároló konténerbe kerülnek. A homokot az üzemeltető jelzése alapján az FCSM Zrt. szállítja el. A mechanikailag megtisztított szennyvízhez a műtárgy végén mészhidrát adagolás történik az előülepítőben kiülepedő iszap stabilizálása érdekében. Az adagolt mennyiség tapasztalati úton kerül meghatározásra. Az adagolás kézi módszerrel történik. Adagolt átlagmennyiség 50 kg/nap (2 zsák). A zsákos mészhidrát a homokfogó műtárgy alatti zárt tároló térben kerül elhelyezésre. Adagolás esetén a szükséges mennyiség homokfogóra történő feljuttatása elektromos emelőberendezés igénybevételével biztosított. A mészhidrát mozgatásnál, adagolásnál a szükséges védőfelszerelést biztosítani kell a kezelőszemélyzet részére. Osztó tolózárakna A mechanikailag tisztított szennyvíz kormányzását illetve az előülepítők kiszakaszolását a tolózáraknában elhelyezett szerelvények biztosítják. Az aknában 4 db DN 350-es kézi mozgatású ékzárású tolózár található. Előülepítő medencék A két Dorr rendszerű előülepítő egymással párhuzamosan működik. Az egyik 18 m (kapacitása 280m 3 ), a másik 22 m átmérőjű (kapacitása 520 m 3 ). Gépészet: sínpályán mozgó kotróhidak 7

8 Üzemzavar vagy karbantartás esetén is gondoskodni kell legalább egy ülepítő üzeméről. Az ülepítő tetejéről az uszadékot el kell távolítani, a bukóéleket rendszeresen tisztítani szükséges. Az iszapelvételt rendszeresen végezni kell, nem megengedhető az iszap berothadása. Az iszapelvétel műtárgyanként 1-1db Flygt NT 3102 LT tip. (P= 2,4kW, Q=35 l/s) szivattyú segítségével történik. A szivattyúk vezérlése kézi üzemmódban történik, az iszapelvétel időtartama az elvett iszap sűrűségének függvénye, amelyet az elősűrítő műtárgyban a nyomóvezeték szabad kifolyású végén szemrevételezéssel állapítanak meg. Az iszapelvétel napi gyakorisága a mért iszapkoncentráció függvényében kerül meghatározásra (de legalább egy alkalommal). Téli időszakban gondoskodni kell a sínpályák hó- és jégmentesítéséről (takarítás, sózás). Az előülepítő medencék évente egyszer leürítésre kerülnek az éves karbantartási munkálatok elvégzése érdekében. Egyszerre az egyik medencét ürítik le, a másik üzemel. Karbantartás alkalmával megtörténik a medence belső betonfelületének és a kotrószerkezet (tartószerkezet, kerekek, gumizás) műszaki állapotának ellenőrzése, a szükséges javítások elvégzése. Telepi osztóműtárgy Ebben az aknában történik az előülepített nyers szennyvíz keveredése a recirkuláltatott, utóülepítőből elvett vízzel. Eleveniszapos medence Az eleveniszapos műtárgy két medencére osztott biológiai reaktor. Teljes kapacitása m 3, mélysége 4 m. A műtárgy az érkező előülepített szennyvíz szerves anyagának lebontására, a foszfor és az ammónia tartalom eltávolítására szolgál. Az eleveniszap koncentrációját rendszeresen, naponta legalább egyszer, félórás ülepedéssel kell ellenőrizni. A fölös iszap eltávolítása az ellenőrzések eredményétől függően történik. A levegőztető medencékben lévő oldott oxigén mérésére medencénként egy-egy WTW MIQ/C184XT tip. oldott O 2 mérőműszer szolgál 2 db optikai szondával. A szondákat időszakosan ellenőrizni és tisztítani kell. A légfúvók üzemét, a bejuttatott levegő mennyiségét frekvenciaszabályzó berendezés szabályozza az oldott oxigén mennyiségének függvényében. Az üzem ellenőrzése a helyszínen, illetve a telepi diszpécser helyiségben elhelyezett kijelzőn lehetséges, beavatkozni a helyszínen lehet, de lehetőség van a távbeavatkozásra is. A légfúvók, levegőztető elemek működését naponta többször (nappal kétóránként, éjszaka óránként) ellenőrizni kell. A medencékben Flygt Sanitaire elemek biztosítják a levegőbejutását. Ezek karbantartása, a membránok szükség szerinti cseréje a levegőztetés állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálata alapján történik. Levegőztetés A légfúvó gépházban 3db fúvóegység üzemel, amelyből 2db üzemi, egy pedig tartalék. Az üzemi gépek: 1db Aerzen Gmb 15.11, P motor = 55kW, Q = m 3 /h 1db Atlas Copco ZS 55 K 600 mbar VSD C tip. fúvó, P motor =55kW, Q = m 3 /h Tartalék berendezés: 1db Aerzen Gmb 15.11, P motor = 55kW, Q= m 3 /h A két üzemi fúvó vezérlését 1-1 db Schneider Electric pdrive MXeco 4V55 frekvenciaszabályzó végzi a levegőztető medencékben mért oldott O 2 szint függvényében. 8

9 A gépházba telepített légbefúvók üzemeltetését, karbantartását a gépkönyvek szerint kell végezni, gondoskodni kell egyenletes terhelésükről, amelyet automata vezérlés biztosít. A levegővezetékből a kondenzvizet naponta el kell távolítani. Fokozottan ügyelni kell az olajcsere ciklus betartására. A berendezéseken időszakosan rezgésvizsgálatot kell végezni műszaki állapotuk és beállításaik ellenőrzése érdekében. Fokozott figyelmet kell fordítani a fúvók időszakos, gépkönyv szerinti (üzemóra függvényében) karbantartására, nagyjavítására, amelyet szakszervizek végeznek karbantartási szerződések alapján. Utóülepítők A telepen 2db Dorr rendszerű utóülepítő medence üzemel. Gépészet: sínpályán mozgó kotróhidak Átmérőjük 25 m, kapacitásuk egyenként 640 m 3. Az utóülepítő térbe jutó szennyvízből a víznél nehezebb fajsúlyú anyagok az ülepítő tér aljára süllyednek, a kisebb fajsúlyú anyagok az ülepítő tér felszínére úsznak. Az úszóiszapot, illetve a medence fenekére kiülepedett iszapot kotrószerkezet gyűjti össze. A medencék fenekére kiülepedett iszap csővezetékeken keresztül az iszaprecirkulációs gépházba kerül, ahonnan száraz beépítésű szennyvízszivattyúk emelik vissza osztottan az előülepítők utáni osztóműtárgyba, illetve az eleveniszapos medencékbe. A felúszó anyag tölcséreken keresztül kerül lefölözésre és jut vissza a telep elejére. Az ülepítők vízfelületét rendszeresen ellenőrizni kell. Amennyiben azon uszadék van, gondoskodni kell az eltávolításáról a fölöző tölcsérek segítségével, vagy hosszú nyelű kanállal. Rendszeresen kell tisztítani a fogazott bukóéleket ill. az elvezető vályúk fenekét. Amennyiben az elfolyó tisztított szennyvíz színes, zavaros, meg kell vizsgálni az okát és meg kell tenni a szükséges beavatkozásokat. A vályúk mosatását, takarítását hetente el kell végezni. Téli időszakban gondoskodni kell a sínpályák hó- és jégmentesítéséről (takarítás, sózás). Az utóülepítő medencék évente egy alkalommal leürítésre kerülnek a karbantartási, szükséges javítási munkák elvégzése érdekében. Karbantartás alkalmával megtörténik a medence belső betonfelületének és a kotrószerkezet (tartószerkezet, kerekek, gumizás) műszaki állapotának ellenőrzése, a szükség szerinti javítások elvégzése. A medencéket felváltva kell leüríteni (egyik mindig üzemel). Recirkulációs gépház A gépházban 2 db Flygt CT 3152 MT és 2db Flygt NT 3152 MT típusú szivattyú üzemel (P=9 kw, Q=60 l/s/szivattyú) automata vezérléssel és szabályozással. A szivattyúk üzemét naponta ellenőrizni kell. A recirkulációs hozamot hozzá kell igazítani a befolyó szennyvíz mennyiségéhez, az iszap ülepedési tulajdonságaihoz. Recirk arány általában 1/1. A szivattyúk egyenletes terheléséről gondoskodni kell a szivattyúvezérlés programozásával. Tisztított szennyvíz mennyiségének mérése Ultrahangos mérőberendezés segítségével történik, amely az utóülepítők utáni közös elfolyó vályún kialakított Cafalgi-Venturi mérőcsatornába került telepítésre. Műszer típusa Siemens MultiRanger 200. A mérő ultrahangos elven működik. 9

10 Fertőtlenítő medence A tisztított szennyvíz fertőtlenítésére nincs szükség, a műtárgyat azonban jó karban kell tartani, hogy hatósági elrendelés esetén a klórozás elvégezhető legyen. Ellenőrizni kell a medence felületét, az uszadékot és üledéket el kell távolítani. Kitorkoló műtárgy A befogadóba a kitorkoló fejen keresztül jut a tisztított szennyvíz. A kitorkoló fej környékén és az elvezető árok szemrevételezésével időszakosan ellenőrizni kell, hogy a telepről biológiailag tisztítatlan szennyvíz elfolyás nem történt-e. Ha igen, az okokat ki kell deríteni és meg kell szüntetni. Iszapvonal Iszapelvétel, iszapsűrítés Az iszapelvétel sűrűségét, időtartamát mérések alapján kell meghatározni. Ennek érdekében naponta legalább kétszer kerül sor mintavételre és az ülepedés vizsgálatára. A mintákat a telepi osztóműtárgyból, levegőztető medencék végéből (elfolyás) és a telepi elfolyó vályúból (tisztított szennyvíz) kell venni. Az előülepítő medencékből napi rendszerességgel elvett iszap szivattyúk segítségével az elősűrítő műtárgyba kerül, ahol lehetőség van a dekantálásra. Az elősűrítő műtárgy 2 db egyenként 45 m 3 -es medencéből áll. Az iszapelvételt az előülepítőknél telepített 1-1 db Flygt NT 3102 LT 421 tip. (P = 2,4kW, Q = 35 l/s) szivattyú biztosítja. Az iszapelvétel szabályozása szemrevételezéssel (nyomóvezeték szabad végén kiömlő iszap), kézi beavatkozással (elvételi szivattyú lekapcsolása) történik. A dekantált víz a telepre bejövő főgyűjtő vezetékbe jut vissza. A dekantálás mindkét medencéből különböző szinteken elhelyezett, térszintről kezelhető éktolózárak segítségével történik. Beépítve 7 db DN150 és 1 db DN125 tolózár. Az elősűrítőkből az iszap szivattyúzással a pálcás sűrítő műtárgyba jut. Beépített szivattyú 1 db Flygt NT 3153 HT tip. (P=13,5kW, Q=45 l/s). Az átfejtésnél fokozott figyelmet kell fordítani a lelevegősödés elkerülésére. Pálcás sűrítő műtárgy Műtárgy átmérője 8 m, mélysége 3 m. Kapacitása: 135 m 3. A pálcás műtárgy keverőberendezésének folyamatos üzemét rendszeresen ellenőrizni kell. Téli időszakban meg kell oldani a sínpálya jég- és csúszásmentesítését. Évente egy alkalommal a medence leürítésre kerül az éves karbantartás elvégzése céljából. Megtörténik a kotrószerkezet vizsgálata, a pálcák szükség szerinti cseréje. Iszaphomogenizáló tartály A pálcás sűrítőből az iszap szivattyú segítségével a homogenizáló tartályba kerül. Tartály mérete: Ø5 x 1,7 m. Kapacitása 30 m 3. A töltőszivattyú az iszapprés gépházban került beépítésre. Típusa Flygt NT 3102 MT (P = 2,4 kw, Q = 35 l/s). Az iszaphomogenizálóból az iszapot az FCsM Zrt. tartálykocsik segítségével szállítja el további kezelés céljából. Elszállított iszap szárazanyag tartalma 3-5%. A tartálykocsik töltésére az iszapprés gépházban telepített 1 db Flygt NT 3127 MT tip. (P=4,7 kw, Q = 55 l/s) szolgál. 10

11 Az iszapszállítás elsősorban az éjszakai órákban történik, de szükség szerint nappali időszakban is biztosított. A tartálykocsik töltése kézi beavatkozással történik a telepi kezelőszemélyzet segítségével. A tartálykocsik töltése során elcsurgó iszapot vízsugárral azonnal el kell távolítani a betonfelületről a fertőtlenítés elvégzésével (klórmész alkalmazásával) együtt. Iszapprés gépház, iszapvíztelenítő gépek Ebben került elhelyezésre 2 db EPSZ-10 tip. szalagszűrő prés, 1 db MOBMAX kompresszor, 1 db TU-5 szállítószalag. A prés üzeméhez szükséges víz az elfolyó vályúból biztosított. A tisztított szennyvíz szivattyú segítségével jut a prés gépházban elhelyezett tartályba. A tartályból 3db Flygt CS szivattyú látja el a szalagszűrőket mosóvízzel. Tekintettel arra, hogy a tisztítási technológia során eltávolított iszap elszállításra kerül, az iszapprés gépházban préselés nem történik, de a gépek, berendezések üzemképességének fenntartásáról gondoskodni szükséges (havária esetére). Az iszapprés gépházba telepített iszapvíztelenítő gépeket és a hozzájuk tartozó kiegészítő berendezéseket (vegyszerbekeverő, stb.) a gyártó által szállított gépkönyv szerint kell üzemeltetni és karbantartani. Telepi szippantott szennyvíz fogadás A Budaörsi Szennyvíztisztító Telep korlátozott mennyiségben fogad települési folyékony hulladékot Budaörs és Törökbálint területéről. A telepre érkező szippantott szennyvizet a telepre beérkező gravitációs főgyűjtő erre a célra kijelölt tisztító aknájába engedik, ahol keveredik a bejövő nyers szennyvízzel. Innen durvarácson keresztül az átemelő szívóterébe jut, ahonnan átemelő szivattyúk a homokfogó műtárgyra juttatják. A szippantókocsik leengedése során elcsurgó szennyvizeket vízsugárral azonnal el kell távolítani, a leeresztés helyszínét mindig tisztán kell tartani (leeresztést végző feladata). Iszap rothasztás, biogáz hasznosítás A rothasztó tornyok és a biogáz tartály meghibásodás miatt üzemen kívül állnak. Ismételt üzembe helyezésük esetén jelen szabályzatot ki kell egészíteni. Vegyszeradagolás A foszforeltávolításhoz szükséges vegyszeradagoló rendszer (1 db 17m 3 -es, duplafalú, PE anyagú tartály és 1 db vegyszeradagoló szivattyú) az eleveniszapos medence mellett, egy erre a célra kialakított betonfelületen került elhelyezésre. Adagolt vegyszer vas(iii)-szulfát (41%- os). A vegyszeradagolás működését rendszeresen ellenőrizni szükséges, a tartályba telepített szintmérő jelzése alapján gondoskodni kell a vegyszer utánpótlásáról. A fonalasodás csökkentése érdekében lehetőség van vegyszer adagolására közvetlenül az eleveniszapos medencékbe. Alkalmazott vegyszer polialumínium-klorid. A 2 db 1 m 3 -es műanyag tartály és 1 db adagoló szivattyú a levegőztető medencék közötti járófelületen került elhelyezésre a téliesítés megoldásával (szigetelés + fűtés). Az előülepítőkből elvett iszap sűrítésének elősegítése érdekében szintén biztosított a vegyszeradagolás lehetősége az iszapsűrítő műtárgy mellett telepített adagolórendszer segítségével. Itt 3 db 1m 3 -es műanyag tartály és 1 db adagoló szivattyú került telepítésre szintén egy erre a célra kialakított betonfelületen. 11

12 Valamennyi tárolótartály és adagolószivattyú karbantartásáról külön szerződés alapján a vegyszer beszállítója gondoskodik. Az adagolt vegyszerek mennyiségének meghatározása a napi mérések, laborvizsgálatok eredményének függvényében történik A tisztítótelepen végzendő rendszeres teendők Napi rendszeres teendők: A műtárgyakat naponta szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Itt elsősorban azt kell figyelni, hogy a szennyvíz és az iszap útja akadálytalan legyen. A medencék felületén keletkező habréteget vízsugárral el kell távolítani (össze kell törni). A bukó élekről, bevezetőnyílásokról, elvezető vályúkról a szennyeződéseket el kell távolítani. A gépi berendezésekre, járdákra egyéb felületekre fröccsent iszapot és szennyvizet alapos mosással el kell távolítani. Gépészeti berendezések ellenőrzése Iszapkoncentráció ellenőrzése. Iszapelvétel. Hetente kell ellenőrizni illetve elvégezni: A recirkulációs hozamok mennyiségét és amennyiben eltérés van a beállítási értéktől, a beszabályozást el kell végezni. A gépészeti berendezések működőképességét. Rendelkezésre álló vegyszermennyiséget. Homokfogó tisztítását. Havonta végzendő munkálatok: Meg kell tisztítani a gépek és egyéb berendezések fém alkatrészeit, a szükséges zsírzásokat, kenéseket el kell végezni. Ellenőrizni kell a mennyiségmérők működését. Át kell vizsgálni a relék és mágnes kapcsolók működőképességét (melegedés, zúgás), és szükség szerint azokat cserélni, javítani kell. Félévenként, évenként elő kell irányozni a TMK keretében rögzített vizsgálatokat, karbantartási munkákat. A TMK-nak ki kell terjednie a telep minden részére: a telep épületeire tisztítási technológia műtárgyaira gépészeti és villamos berendezéseire úthálózatára, közműveire egészségügyi, munkavédelmi berendezéseire. Üzemnapló A szennyvíztisztító telepen az üzemelés során naplót kell vezetni, melyet hatósági személynek kérésre be kell mutatni. A naplót folyamatosan, napi rendszerességgel kell vezetni. A telep üzemeltetéséért felelős vezető és a telepvezető, illetve helyettese a bejegyzéseket köteles ellenőrizni. Az Üzemnaplóba a következőket kell bejegyezni: 12

13 a bejegyzés, illetve ellenőrzés időpontját a bejegyzést tevő személy nevét a gépi berendezések működtetésére vonatkozó adatokat minden olyan eseményt, amely a telep üzemével kapcsolatos a gépi berendezések üzemében tapasztalt rendellenességeket és elhárításukra tett intézkedéseket (pl. biztosíték csere, stb.) a gépi berendezések szerelésére és a védelmi berendezések eltávolítására kiadott intézkedéseket mindazon intézkedéseket, amelyek a tisztítótelep üzemének ellenőrzéséhez szükségesek az egyes mérőműszerek ellenőrzési, hitelesítési adatait (pl. vízmennyiség mérő) a mintavételek módját, idejét és a laboratóriumi elemzés fontosabb adatait a tervszerű karbantartások idejét, a karbantartáshoz felhasznált főbb anyagokat, a berendezések és a gépek állagára vonatkozó megállapításokat a technológiai jellegű ellenőrzések eredményeit, az iszapkoncentrációt, iszapszintet, esetleg mobil mérők vagy tesztszalagok vizsgálati eredményeit az esetleges baleseteket, a balesetek okát, ami azonban a baleseti jegyzőkönyvet és az eljárást nem helyettesíti a gépi és biztonsági berendezések állapotában végrehajtott minden változtatást. 4. A kezelőszemélyzet feltételei, feladatai A kezelőszemélyzetnek rendelkeznie kell a létesítmények üzemeltetéséhez szükséges ismeretekkel (ki kell oktatni őket), valamint szakmunka esetén a munkavégzéshez szükséges szakképesítéssel. A kezelőszemélyzet munkaviszony létesítése, illetve munkakör megváltoztatása előtt köteles előzetes alkalmassági vizsgálaton részt venni. Ezenkívül időszakos orvosi vizsgálatos is meg kell jelennie. A kezelőszemélyzetet előzetes és ismétlődő munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. A kezelőszemélyzet feladata a létesítmények üzemeltetése, karbantartása, javítása. Fizikai munkavégzéshez szükséges helyszíni minimum létszám legalább két fő. 4.1 Telepvezető (illetve a helyettese) - Felelős a kezelési utasítás betartásáért, betartatásáért, a műtárgyak és gépi berendezések előírásszerű működtetéséért. - Engedélyt ad a gépek, berendezések működtetésére vagy leállítására. - Gondoskodik a technológiai előírások betartásáról, az ehhez szükséges eszközökről és feltételekről. - A vízjogi engedélyben rögzítettől eltérő működést jelenti a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságnak, a Környezetvédelmi Felügyelőségnek. - Rendkívüli szennyezés esetén jelentést tesz a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Központi Ügyeletének, saját hatáskörben vagy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. utasításai alapján megszervezi és irányítja a kárelhárítást. Felderíti, jegyzőkönyvben rögzíti a károkozót. A laboratóriumi vizsgálatokhoz mintát vesz. A mintákat feljogosított laboratóriumban dolgoztatja fel. - Gondoskodik az érvényben lévő munkavédelmi és egészségvédelmi rendszabályok és előírások betartásáról, megszervezi a kezelőszemélyzet munka- és egészségvédelmi oktatását. 13

14 - A telepvezető helyettese megtartja a kezelőszemélyzetnek a megfelelő munkavédelmi, tűzrendészeti és egészségvédelmi oktatást. Ennek hiányában munkát végezni tilos. - Fegyelmi eljárást indít a technológiai, munkavédelmi és egészségvédelmi előírások megszegése esetén a vétőkkel szemben. - Biztosítja a gépek és berendezések balesetmentes üzemelésének feltételeit, az ehhez szükséges szerkezetek, berendezések, eszközök üzemképes használható állapotát. - Intézkedik a munkavédelmi ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságok haladéktalan megszűntetéséről. - Üzemelő gépről, berendezésről a biztonságot szolgáló szerkezet eltávolítására utasítást nem adhat. - A tervben előírt biztonsági berendezések hiányában semmilyen gépet áram alá helyezni, vagy üzembe állítani nem szabad. 4.2 Kezelőszemélyzet - A csatornahálózaton, a szennyvízátemelőkön munkavégzésre csak olyan személy állítható, akit a megelőző orvosi vizsgálat erre alkalmasnak nyilvánított és az előírt védőoltásokat megkapta. - A kezelőszemélyzet csak olyan berendezések működtetését köteles elvégezni, melynek kezelésére előzőleg kioktatták. - Képesítéshez kötött munkák elvégzése (villanyszerelés, darukezelés, stb.) csak olyan személy utasítható, aki az adott szakterületre előírt képesítéssel rendelkezik. - A dolgozók kötelesek legjobb tudásuk szerint, fegyelmezetten végrehajtani a műszaki vezető utasításait. - A dolgozók kötelesek betartani a munka- és egészségvédelmi szabályokat és előírásokat. Munkavégzésük közben kötelesek saját és munkatársaik testi épségének megvédésére. 5. Műszaki felülvizsgálat, biztonságtechnikai előírások 5.1 Műszaki felülvizsgálat a., Elektromos berendezések Az elektromos berendezések létesítésénél, ellenőrzésénél az alábbi szabványok, jogszabályok betartása kötelező: MSZ szabványok, 8/1981 (XII. 27) IpM rendelet a kommunális- és lakóépületek érintésvédelmi szabályzatáról, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról MSZ 10900:1970/1M:1986 Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata MSZ EN 62305:2009 szabvány sorozat Villámvédelem. MSZ 4852: 1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése. A fenti szabványok megszűnése, változása esetén - értelemszerűen - az azokat kiváltó szabványok érvényesek. b., Létrák, hágcsók A létrák időszakos felülvizsgálata az érvényben lévő - vészlétrák, vészkijárati kilépők, vészhágcsókra vonatkozó - szabványban rögzítettek szerint történik. 14

15 c., Emelőberendezések Az emelő berendezések műszaki állapotának időszakos felülvizsgálatát a 47/1999. (VIII.4.) Gazdasági Minisztériumi rendelete az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatáról írja elő. 5.2 Biztonságtechnikai előírások a., Villamos berendezések Csak olyan villamos berendezés, készülék, gép, szerelvény üzemeltethető, amely a biztonsági követelményeknek megfelel és érintésvédelme biztosított. A villamos berendezésen munkát csak az MSZ 1585:2001 szabványban leírtak figyelembevételével szabad végezni. Villamos berendezésen biztonságot csökkentő változtatást eszközölni tilos! Villamos berendezések központilag és szakaszosan is feszültség mentesíthetők legyenek. Villamos motort motorvédelem nélkül üzemeltetni tilos! Villamos berendezést létesíteni, karbantartani, javítani, cserélni csak a vonatkozó szabványok előírásai szerint szabad. A szennyvízaknák megvilágítására csak robbanásbiztos akkumulátoros lámpát vagy 24 V feszültségű robbanásbiztos világítóeszközt szabad használni. b., Gépek, berendezések, szerszámok Minden gépnél, berendezésnél biztosítani kell a biztonságos munkavégzés feltételeit. A géphez tartozó magyar nyelvű "Kezelési, karbantartási utasítás"-t vagy Gépkönyv"-et a gép mellett kell tartani. A berendezés kezelését végző munkavállaló indítás előtt köteles meggyőződni arról, hogy a berendezés üzembe helyezésével senkit sem veszélyeztet. Minden olyan forgó, mozgó géprészt - amely a munkavállalóra veszélyt jelenthet - burkolni kell vagy más műszaki megoldással, biztosítani kell a veszély kiküszöbölését. A szerszámokat, munkaeszközöket, felszereléseket minden használat előtt ellenőrizni kell. Hibás vagy nem megfelelő szerszámot kiadni, ilyennel dolgozni vagy dolgoztatni tilos! c., Emelőberendezések Emelőberendezést csak az arra jogosultsággal rendelkező kiképzett személy kezelheti. Emelés közben a teher alá állni, ott tartózkodni tilos! A használaton kívüli emelőberendezések kulcsát ellenőrizhető helyen kell tartani! Az emelőberendezések gépkönyv szerinti karbantartását, a vonatkozó jogszabályok, előírások szerinti ellenőrzését szakcég végzi. d., Nyílások, aknák, csatornák Nyílást, aknát, csatornát, gödröt és más hasonló veszélyforrást le kell fedni, el kell keríteni, vagy más módon megakadályozni az oda való leesést A közlekedési útvonalakat sötétedés után ki kell világítani. e., Létrák, hágcsók Csak biztonságos, mindenkori célnak és igénybevételnek megfelelő, jó állapotban lévő, elcsúszás és félrebillenés ellen biztosított, valamint az előírt tartozékokkal rendelkező létrákat lehet használni. A létrák meghosszabbítása, toldása tilos! 15

16 Kétágú létrát támasztólétraként vagy állványhoz felhasználni tilos! A létrákat a hatályos jogszabályban rögzítettek alapján felül kell vizsgálni, és terhelési próbának kell alávetni. Használatbavétel előtt minden esetben meg kell győződni a létra használhatóságáról. 2 m-nél magasabban, vagy mélyebben beépített létra, hágcsó az előírás szerinti méretű és háttámasszal ellátott lehet. f., Anyagmozgatás Anyagot szállítani csak arra alkalmas szállítóeszközzel lehet úgy, hogy a szállítást, végzőket és másokat ne veszélyeztessen. Függő teher alatt tartózkodni tilos! Munkavállaló anyagot, eszközt kézben, vállon, háton súlyhatár betartása mellett csak úgy szállíthat, hogy a szabad látását ne zavarja! g., Raktározás Az anyagokat, tárgyakat fajtánként csoportosítva, sajátosságaiknak megfelelően kell tárolni! Az anyag tárolására szolgáló állványt csak megfelelő állapotban és csak arra a terhelésre szabad igénybe venni, amelyre méretezték. A megengedett terhelést az állványon fel kell tüntetni. Közlekedési utakat, vészkijáratokat, ajtókat, a villamos berendezések kapcsolóit, biztosítótábláit és tokozott szekrényeit, a tűzoltó felszereléseket szabadon kell hagyni, még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni, illetve tárolási célra felhasználni. A menekülési utat minden esetben jelölni kell! 6. Általános előírások Az átemelők bejáratát állandóan zárva kell tartani, belépés csak a műszaki vezető engedélyével történhet. A tisztítótelep bejáratát főmunkaidőn és ügyfélfogadási időn túl zárva kell tartani. Az átemelő- és tisztítótelepre belépőktől (csak arra illetékes személy) meg kell követelni a telepen érvényes biztonságtechnikai és tűzvédelmi követelmények betartását. A telepek területén a tisztaságról maximálisan gondoskodni kell, mind a külső területen, mind a zárt létesítményekben. Bármilyen csatornamunkát minimum 2 személy végezhet, kivétel a gépek elektromos indítása, vagy leállítása, valamint az ügyelet. A felnyitott aknákat őrizetlenül hagyni nem szabad, azokat a munka elkezdése előtt legalább percig szellőztetni kell, az esetleges gázszennyeződések miatt. A tisztítóaknába, szívótérbe felügyelet nélkül lemenni tilos! A tisztítási munkát legalább 2 főnek kell végezni, a védőfelszerelések használata, a biztonságtechnikai előírások betartása mellett. Nyílt felszínű szennyvíz műtárgyak közelében, tisztítóaknában, valamint ott, ahol Dohányzás és nyílt láng használata tilos! tábla figyelmeztet, nyílt lángot használni, vagy szikrázással (hegesztés, köszörülés) járó műveletet végezni szigorúan tilos! Gázvizsgálat Davy-lámpával történik. Hordozható lámpatestek legfeljebb 24 V feszültségűek lehetnek. Villamos berendezéseket kibontatni és ezek szerkezetéhez hozzányúlni szakképzett villanyszerelőn kívül bárki más számára tilos! 16

17 Elektromos munkát csak feszültségmentesítés után és legkevesebb 2 személynek kell végeznie, akik közül az egyik szakképzett villanyszerelő, a másik legalább kioktatott dolgozó kell, hogy legyen. A kioktatást a mindenkori villanyszerelőnek kell megadnia. Javítás, vagy tisztítás céljából leállított gép indítókapcsolójára a Bekapcsolni tilos! feliratú táblát minden esetben ki kell függeszteni. Elektromos hiba esetén akár nappali, vagy éjszakai műszakban fordul elő, minden esetben a mindenkori beosztott, vagy ügyeletes villanyszerelőt kell értesíteni. Elektromos hiba esetén a főkapcsolóval az üzemet áramtalanítani kell a villanyszerelő megérkezéséig. Minden jelen utasításban nem részletezett egyéb probléma felmerülése esetén a dolgozónak joga és egyben kötelessége vezetője (műszaki vezető ill. ügyvezető) felé észrevételeit megtenni. Minden dolgozónak kötelessége szolgálati munkáján túlmenően a létesítmények vagyon- és állagvédelme, munkahelyének tisztántartása, karbantartása. 7. Alapadatok 7.1. Elvezetett szennyvíz mennyiség Szárazidei átlag szennyvízmennyiség Q átlag = m 3 /d, ami a fokozatos csatornarákötések után emelkedik. a., Átlag és csúcsvíz-mennyiségek, tisztítótelep és a tisztítótelepre közvetlenül dolgozó átemelőtelepek: b., Tisztítótelep tisztított szennyvíz átlag éves mennyisége m 3 /nap c., Reptéri átemelő átemelt szennyvíz mennyisége kb m 3 /nap d., Auchan átemelő átemelt szennyvíz mennyisége kb m 3 /nap Telepről elszállított híg iszap átlag mennyisége kb. 50 m 3 /nap. Szárazanyag tartalma 3-5%. Telepre beérkező szippantott szennyvíz átlag kb m 3 /nap Befogadó A tisztított szennyvíz kivezetése a telepről 32,5m Ø60b vezetéken, majd a 091/8 és a 091/17 hrsz. ingatlanokat keresztezve 65m Ø60 acél csövön, kb. 27fm hosszú nyílt árok szakaszon és 11,4m Ø80b átereszen keresztül történik a befogadóba. Tisztított szennyvíz befogadója a Hosszúréti-patak km szelvénye. 8. Biztonságtechnika (munkavédelem, tűzvédelem) 8.1 Munkavédelem A budaörsi csatornamű üzemeltetése, karbantartása során be kell tartani a jelen fejezetben nem szabályozottak esetén a TÖRSVÍZ Kft. és az FCSM Zrt. Munkavédelmi szabályzatában foglaltakat. 17

18 8.1.1 A biztonságos munkavégzésre vonatkozó rendelkezések A biztonságos munkavégzés feltételei A balesetmentes munkavégzés érdekében a dolgozó köteles a kijelölt időben és helyen, munkára képes állapotban (pihenten és minden káros befolyástól mentesen) megjelenni, a szakmai és munkavédelmi előírások maradéktalan betartásával feladatát elvégezni. a., Általános magatartási szabályok Minden dolgozó, csak ott folytathat munkát, ahová a beosztása, megbízatása szól, csak azokat a gépeket, berendezéseket, szerszámokat és készülékeket használhatja, valamint azokat a technológiai folyamatokat, műveleteket végezheti, amelyekre utasítást kapott és képesítése van, amelyekre vonatkozóan munkavédelmi oktatásban részesült, az óvórendszabályokat ismeri, betartja és adott esetben a felmerülő veszély elleni védekezés módját ismeri. b., Minden dolgozó köteles: munkahelyén józan, munkaképes állapotban megjelenni, fegyelmezett magatartást tanúsítani, megfelelő, a biztonságos munkavégzésre alkalmas lábbelit és tisztán tartott munkaruhát, vagy védőruhát viselni, munkáját körültekintően, figyelmesen, legjobb tudomása szerint végezni, a rábízott gépeket a munkavédelmi követelményeknek megfelelően használni, az oktatásokon, biztonságtechnikai vizsgán (ha a munkakör kötött), valamint az időszakos orvosi vizsgálatokon (ha az munkakörében előírás) részt venni, a munkavégzéshez előírt védőberendezéseket és védőfelszereléseket használni, tilos a gépek védőberendezéseit, burkolatait kiiktatni, eltávolítani és azokon rendellenes tevékenységet folytatni, a balesetek megelőzését célzó felhívásoknak eleget tenni, feletteseinek a legkisebb munkahelyi sérülést is azonnal jelenteni, a munkahelyen, egészségügyi és szociális létesítményekben a rendet megtartani. c., Nem köteles a dolgozó teljesíteni: az olyan utasítást, amely saját és mások egészségét, testi épségét közvetlenül vagy közvetve veszélyeztetné, azt az utasítást, amelynek teljesítésével bűntettet követne el, és a jogszabályba ütköző utasítást. d., Az olyan munkakörben dolgozók, akiknek kiküldetés, túlmunka következtében nem biztosított az előírt pihenőidő, a következő munka felvételéig biztosítani kell az előírt pihenőidőt, ill. ennek lejártáig meg kell tiltani számukra, hogy balesetveszélyes munkakörben a munkát elkezdjék. e., Amennyiben a gépjárművezetők, magasban dolgozók és egyéb fokozottan veszélyes tevékenységet végzők, a munkavégzés biztonságát befolyásoló gyógyszert szednek, ezt a munka megkezdése előtt a munkavezetőnek kötelesek jelenteni. f., A munkahelyi vezetőnek a beosztott dolgozókat alkoholos befolyásoltság megállapítása céljából munkakezdés előtt, a külső munkahelyen dolgozókat munka közben ellenőriznie kell. 18

19 g., Azt a dolgozót, aki figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a kötelező oktatáson, a biztonságtechnikai vizsgán, - ha erre kötelezett - vagy nem tartja be a gépkezelésre, ill. technológiára vonatkozó biztonsági előírásokat, a munkától el kell tiltani. h., A munkahelyi vezetőnek rendszeresen ellenőriznie kell, hogy az irányítása alá tartozó dolgozók, a technológiai, műveleti, kezelési utasításokat, a biztonságos munkavégzés célját szolgáló munkavédelmi előírásokat betartsák és az előírt személyi védőeszközöket szabályszerűen használják. i., A dolgozó jogosult megkövetelni, hogy a rábízott feladatok ellátásához a munkahelyre, a munka végzésére vonatkozó munkavédelmi előírások szerinti eszközök rendelkezésre álljanak. j., A dolgozót csak olyan munka elvégzésével lehet megbízni, melynek végzéséhez a szükséges szakmai, fizikai, egészségvédelmi feltételekkel rendelkezik és a szakterületre előírt munkavédelmi ismereteket elsajátította. k., A dolgozó a rendelkezésre bocsátott munkaeszközöket, szerszámokat a munka megkezdése előtt köteles megvizsgálni, csak kifogástalan állapotban lévő munkaeszközökkel kezdheti meg a munkavégzést. l., A dolgozó a munka végzéséhez előírt személyi védőeszközöket rendeltetésszerűen használni, a technológiai, műveleti biztonságtechnikai előírásokat betartani, a rábízott anyagokat, gépeket, szerszámokat megőrizni és a megfelelő kezelésükről, ápolásukról, karbantartásukról gondoskodni köteles. A rendszeresített biztonsági berendezés, védőburkolat megrongálása, kiiktatása, üzemen kívül helyezése vétkes magatartásnak minősül, az elkövetőjét az elkövetés súlyosságához mérten szankcionálni kell. m., A dolgozó veszély észlelése esetén az elhárításhoz szükséges intézkedéseket megtenni, vagy ha erre nem hivatott, a veszélyhelyzetet a munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni köteles. n., A fokozottan veszélyes munkahelyeket (munkavédelmi minősítésre kötelezett gépekkel végzett munka) a kezelőszemélyzet minden műszak megkezdése előtt ellenőrizni köteles. o., Az alább felsorolt munkák végzése közben gyűrű, karkötő, nyaklánc, karóra hordása tilos: - szállítás, rakodás, - forgó, mozgó gépen végzett munka, - villanyszerelés, karbantartás, géplakatos munka, - gépjármű- és munkagépszerelés, - szerkezeti lakatos, - magasban (2 m felett) végzett munka - minden egyéb olyan munkavégzés, amelynél a felsorolt tiltott eszközök sérülést okozhatnak A csoportos munkavégzés feltételei - csoportos munkavégzésnek minősül legalább két dolgozó együttes munkavégzése, 19

20 - csoportos munkavégzéshez vezetőt kell kijelölni és erről a csoportban dolgozókat értesíteni kell. A kijelölt vezető felelős a csoportban végzett munka technológiai, biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásainak betartásáért, - a fokozottan veszélyes munkaterületet a munkahelyi vezető és az itt munkát végző csoport vezetője együttesen köteles ellenőrizni Szervezési intézkedések, korlátozások a., Azokon a munkahelyeken, ahol a dolgozó egészségét károsító anyagokkal kerülhet érintkezésbe, tevékenységét csak olyan munkakörülmények között és időtartamban folytathatja, amely a dolgozó egészségét nem veszélyezteti. b., A munkaidőt úgy kell beosztani, ill. túlmunka csak olyan mértékben rendelhető el, amely a dolgozó egészségét és testi épségét nem veszélyezteti. c., Olyan munkahelyen, ahol a dolgozó egészségére ártalmas anyagokkal kerülhet érintkezésbe, biztosítani kell a munkahelyen kívüli tisztálkodás és étkezés lehetőségét. d., A fokozottan veszélyes munkahelyeken a műszak megkezdése előtt ellenőrizni kell a védelmül szolgáló eszközök állapotát. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a személyi és az általános alkalmazott védőeszközökre. A munkahelyi vezető az ellenőrzés befejezésére és csak teljesen rendben talált eszközök esetében adhat engedélyt a munka megkezdésére. Az ellenőrzés elmulasztása, az előírt védőberendezés kiiktatása, szankció alkalmazását vonja maga után. e., Több műszakban munkát végzők, ill. túlórázás esetén, vagy rendkívüli munkavégzéskor teljes jogú felelősséggel felruházott személyt kell a munka vezetésére, irányítására kijelölni. f., Egy munkahelyen, egy személy felügyelet nélkül fizikai munkát nem végezhet. g., Azon a munkahelyen, ahol dohányzás, nyílt láng, fémtárgyak használata tűz-, vagy balesetveszélyt jelent, a bejáratoknál szabályos jelzéssel (jól látható alakjel és szöveges felirat) meg kell jelölni. Az így megjelölt helyen a jelöléssel tiltott tevékenységet senki sem folytathat, ennek megszegése szankciók alkalmazását vonja maga után. Az előírás betartásának ellenőrzése a terület munkavezetőjének elsőrendű kötelezettsége, de minden ellenőrzésre jogosult vezető köteles ezen előírások betartását vizsgálni és mulasztás észlelésekor azonnal intézkedni. 8.2 Tűzvédelem A TÖRSVÍZ Kft. Tűzvédelmi rész-szabályzatában kell meghatározni a telep helyiségeinek és szabad területeinek tűzveszélyességi osztályba sorolását. A telep tűzveszélyességi osztálya: "D", mérsékelten tűzveszélyes. A nyitott műtárgyak közvetlen légtere és környéke "B" tűzveszélyességi osztályba tartoznak. A tűzvédelmi szabályok betartásáért, illetve betartatásáért a műszakvezető, távollétében a megbízott helyettese a felelős. Tűzvédelmi rész-szabályzatot és tűzriadó tervet kell készíteni, azt mindenki számára hozzáférhető helyen kell tartani! 20

Hajdúhadház és Téglás város szennyvízrendszerének és közös szennyvíztelepének bemutatása

Hajdúhadház és Téglás város szennyvízrendszerének és közös szennyvíztelepének bemutatása Hajdúhadház és Téglás város szennyvízrendszerének és közös szennyvíztelepének bemutatása Az üzemeltető bemutatása: A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t, mint üzemeltetőt 13 település

Részletesebben

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Víziközmű rendszer kódjai: Ivóvízrendszer: 11-23117-1-001-00-10 Szennyvízrendszer: 21-23117-1-001-00-06 A víziközmű rendszer üzemeltetője:

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Ikt. szám153-1/10/2009 Műszaki ea.: Pálfiné Jébert Tünde Telefon: 94/504-144

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. JANUÁR 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. JANUÁR 28. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 119-../2016. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Község

Részletesebben

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra.

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM

11/2013. (III. 21.) NGM 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás

SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás Gördülő Fejlesztési terv Felújítási és pótlási terv SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás MEKH kód: 21-33367-1-001-00-13 víziközművek felújítása, pótlása 2014. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter.../2012. (...) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról A földgázellátásról

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia műsz. es. Előterjesztő:

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-20303/2015., 36221/2016. Ügyintéző: Demeter Anikó Dr. Bartus Beáta Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Nak 057/6 helyrajzi számon lévő I. számú sertéstelep

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Dél-Nyírségi Szennyvízelvezetési és -tisztítási projekt keretében Encsencs szennyvíztisztító telepének és Encsencs, Nyírbéltek, Piricse csatornahálózatának kivitelezésére - 1. szerz. módos Közbeszerzési

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról Az Ez 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról A munkavédelemről szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT1 rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint 39. -ának (1) bekezdésében

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KözépTiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523423 Fax: (06 56) 343768 Postacím: 5002 Szolnok,

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE a Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv alátámasztó munkarészei

Részletesebben

A szennyvíz beemelő berendezés méretezése

A szennyvíz beemelő berendezés méretezése Az FCSM Zrt üzemeltetésébe kerülő háztartási szennyvizet szennyvízelvezető törzshálózatba juttató szennyvíz beemelők kialakításának alapvető műszaki követelményei Az ingatlanokon keletkező szennyvíz elvezetését

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ E.1. MÁV Zrt. 1/50 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ Hatálybalépés időpontja: 201.év.hó.nap Változatszám: 1 2/50 MÁV Zrt. E.1. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

HSE_1_G5_MOL1 Vállalkozók EBK menedzsmentje 6. sz. melléklet

HSE_1_G5_MOL1 Vállalkozók EBK menedzsmentje 6. sz. melléklet Veszélyes áruk belvízi fuvarozását érintő EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. A fuvarozó kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS

D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Hatályba lépés időpontja: 2006. év december hó 31. nap Pótlékok és módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma

Részletesebben

Nyúli üzemmérnökség tevékenységének bemutatása

Nyúli üzemmérnökség tevékenységének bemutatása Nyúli üzemmérnökség tevékenységének bemutatása A Nyúli Üzemmérnökség a megye Győrtől délre eső részén az Észak-Bakonyig húzódó területen biztosítja 40 település ivóvízellátását és 34 település, településrész

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

Budaörsi víziközmű rendszer leírása

Budaörsi víziközmű rendszer leírása Budaörsi víziközmű rendszer leírása A víziközmű rendszer megnevezése Budaörsi szennyvízrendszer Jele: TV-SZV Azonosító kód: 21-23278-1-001-00-06 Működési engedély kiadásának dátuma: 2015. július 28. Határozat

Részletesebben

ALAPVETŐ MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEKEN

ALAPVETŐ MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEKEN ALAPVETŐ MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEKEN A SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. kiadványa TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók, bemutatkozás Jogi szabályozás háttere Belépés a munkaterületre,

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

Beépítési lehetõségek

Beépítési lehetõségek Beépítési lehetõségek Alkalmazási területek Az állati és növényi zsírokkal és olajokkal terhelt szennyvizekbõl a csatornába bocsátás elõtt a zsírokat le kell választani. Amennyiben ez nem történne meg,

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 246-2/1/2014./II. Tárgy: a Zalakerámia

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-22777/2015.,34649/2016. Ügyintézı: Stéger Ferenc, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Pápai szennyvíztisztító telep környezetvédelmi mőködési

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. április 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Pécs Városi Költségvetési

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. január 21-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről 1 Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Vagyonvédelmi Szabályzat

Vagyonvédelmi Szabályzat MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Vagyonvédelmi Szabályzat Összeállította és jóváhagyásra előterjesztette: Sopron, 2013. június 14. Tóth Márta gazdasági igazgató Jóváhagyom:

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-6-2005. AS-VODO A, B, C, T Vízmérőóra akna. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-6-2005. AS-VODO A, B, C, T Vízmérőóra akna. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. MŰSZAKI FELTÉTELEK AS-VODO A, B, C, T Vízmérőóra akna Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 1 Jelen Műszaki Feltételek (MF) tárgya az ASIO, spol. S.r.o. (Jiřikovice

Részletesebben

I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III./1. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL...

I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III./1. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL... Tájékoztató az ALFÖLDVÍZ Zrt. szolgáltatási tevékenységéről TARTALOM I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III./1. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL...

Részletesebben

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. augusztus 19-től 2. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai Jelen Általános szerződési feltételek az Omexom Magyarország Kft., mint Megrendelő és a

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 82208-5-37/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Csókási Antia Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy: Déli Áramlat Magyarország Zrt.,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztatás eljárás eredményéről: A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium villamos hálózatának és rendszerének felújítása, korszerűsítése elnevezésű projekthez kapcsolódóan.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Hajdúnánás Hajdúdorog,,Hajdúnánás Hajdúdorog szennyvízhálózatainak és szennyvíztisztító telepének bővítése és

Részletesebben

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-4-2005. AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-4-2005. AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. MŰSZAKI FELTÉTELEK AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 1 Jelen Műszaki Feltételek (MF) tárgya az ASEKO, s.r.o. (Chromeč

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések TERVEZET Vál Közég Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III. 28.) rendelete a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a közterületek védelméről Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI. a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI. a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre 2. sz. melléklet HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre 1. Általános rész Jelen műszaki csatlakozási feltételek (továbbiakban: MCSF) érvényesek a Kazincbarcika

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének a 10/2009./II.13./ sz. rendelettel módosított 2/1999. /I.28./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 26. SZÁMÚ MELLÉKLET USZODA HÁZIRENDJE SZABÁLYZAT

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 26. SZÁMÚ MELLÉKLET USZODA HÁZIRENDJE SZABÁLYZAT A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 26. SZÁMÚ MELLÉKLET USZODA HÁZIRENDJE SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK Üzemviteli Szabályzat... 3 Általános előírások...

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben