D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS"

Átírás

1 Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Hatályba lépés időpontja: év december hó 31. nap

2 Pótlékok és módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma MÁV Értesítő éve, száma A módosítás tárgya, pótlék száma 1. P-6268/2006. Hatálybalépés. 2

3 Tartalomjegyzék 1. A PÁLYAFELÜGYELETI SZOLGÁLAT FELADATA, AZ UTASÍTÁS HATÁLYA, ISMERETE, MÓDOSÍTÁSA A PÁLYAFELÜGYELETI SZOLGÁLAT FELADATA AZ UTASÍTÁS HATÁLYA AZ UTASÍTÁS ISMERETE AZ UTASÍTÁS HATÁLYBA LÉPTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA A PÁLYAFELÜGYELETI SZOLGÁLAT SZERVEZETE FŐPÁLYAMESTERI SZAKASZON Vonalgondozó Hídvizsgáló Pályamester Hidász pályamester Főpályamester Hidász főpályamester MÉRNÖKI SZAKASZON Pályás szakaszmérnök Hidász szakaszmérnök Vezetőmérnök PÁLYAVASÚTI TERÜLETI KÖZPONTBAN Pályás üzemeltetési mérnök Hidász üzemeltetési mérnök Hídszakértő mérnök Pálya és mérnöki létesítményi alosztályvezető, valamint területi hidász mérnök A PÁLYAFELÜGYELETI SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS VIZSGÁLATAI GYALOGBEJÁRÁS A vonalgondozó gyalogbejárása A pályamester, a főpályamester, és a szakaszmérnök gyalogbejárása KITÉRŐVIZSGÁLATOK ÉS MÉRÉSEK A kitérők csoportba sorolása a kitérővizsgálat szempontjából A kitérővizsgálatok típusai Kitérővizsgálat megszemléléssel Egyszerűsített kitérővizsgálat Kitérővizsgálat beméréssel

4 Az egyszerűsített és beméréses kitérővizsgálatokra vonatkozó általános előírások Kitérővizsgálatokkal kapcsolatos előjegyzések Sarukidobó szerkezetek vizsgálata MOZDONYMENET, VONALBEUTAZÁS Vonalbeutazások megtartásának gyakorisága A vonalbeutazásokkal kapcsolatos általános előírások Vonalbeutazásokkal kapcsolatos előjegyzések MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK FELÜGYELETE Mérnöki létesítmények, mérnöki létesítmény felügyelet nyilvántartásának rendszere Mérnöki létesítmények ellenőrzése A mérnöki létesítmények vizsgálata Vasúti hidak vizsgálata Alagút vizsgálat Tám- és bélésfalak, kőrakatok, szárító tárók vizsgálata MÁV kezelésű közúti hidak, átereszek vizsgálata Mérnöki létesítmények gondozása VÁGÁNYGEOMETRIAI MÉRÉSEK A gépi vágánymérések általános előírásai Normál nyomtávolságú vasutak vágánymérése Keskeny nyomtávolságú vasutak vágánymérése Széles nyomtávolságú vasutak vágánymérése ROLA vágányok mérése ULTRAHANGOS SÍNVIZSGÁLAT ŰRSZELVÉNY MÉRÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK Szabad űrszelvény mérés Űrszelvény vizsgálat EGYÉB VIZSGÁLATOK ÉS MÉRÉSEK Síndilatációs készülékek vizsgálata Fordítókorongok vizsgálata Tolópadok vizsgálata Vasúti járműmérlegek vizsgálata Gurítódomb és emelt kihúzó vágányok szintezése Folyamatos sebességszabályozó berendezések vizsgálata Sínkenő berendezések vizsgálata Sínkopás mérések végzése Vasúti átjárók, kiépített gyalogos átkelőhelyek forgalombiztonsági vizsgálata SAJÁT CÉLÚ VASÚTI PÁLYA VIZSGÁLATA FOKOZOTT FELÜGYELET FOKOZOTT FELÜGYELET RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK IDEJÉN

5 4.2. FOKOZOTT FELÜGYELET RAKSZELVÉNYEN TÚLÉRŐ, TÚLSÚLYOS KÜLDEMÉNYEK, VAGY KÜLÖNLEGES PRÓBAMENETEK KÖZLEKEDTETÉSE ESETÉN FOKOZOTT FELÜGYELET MELEG ÉS HIDEG IDŐJÁRÁS ESETÉN FOKOZOTT FELÜGYELET MŰSZAKI OK MIATT ÉPÍTÉSI- FELÚJÍTÁSI- KARBANTARTÁSI MUNKÁK ALATTI PÁLYARÉSZEK FELÜGYELETE KIVITELEZŐ A MÁV ZRT. SZERVEZETI EGYSÉGE, VAGY ÉRVÉNYES MÁV ZRT. SZAKVIZSGÁVAL ÉS ÉRVÉNYES KÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ KIVITELEZŐ Általános szempontok A kivitelező felelőssége A pályafenntartási szakszolgálat ellenőrzési kötelezettsége Az építés-, felújítás-, karbantartás alatti pályarészek felügyeletének ellátása MÁV ZRT. SZAKVIZSGÁKKAL (KÉPESÍTÉSSEL) NEM RENDELKEZŐ KIVITELEZŐ A VASÚTI PÁLYA PRÓBAÜZEMI ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAHELYEZÉSE ÉPÍTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI MUNKÁK UTÁN A kivitelező által végzett ideiglenes forgalomba helyezés Mérnöki szakasz által végzett ideiglenes forgalomba helyezés Az üzemeltetési alosztály által végzett ideiglenes forgalomba helyezés MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK PRÓBAÜZEMI, IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES FORGALOMBAHELYEZÉSE ÉPÍTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI MUNKÁK UTÁN MELLÉKLETEK I. SZ. MELLÉKLET: IDŐSZAKOS VIZSGÁLATOK JEGYZÉKE II. SZ. MELLÉKLET: KIEMELT ÁLLOMÁSOK ÉS RENDEZŐPÁLYAUDVAROK JEGYZÉKE III. SZ. MELLÉKLET: GYALOGBEJÁRÁSI JEGYZŐKÖNYV IV. SZ. MELLÉKLET Egyszerű kitérővizsgálati adatlap Átszelési kitérővizsgálati adatlap Vágányátszelés vizsgálati adatlap V. SZ. MELLÉKLET: SARUKIDOBÓ SZERKEZET VIZSGÁLATI ADATLAP VI. SZ. MELLÉKLET: HÍDVIZSGÁLÓI VIZSGÁLATI ADATLAP VII. SZ. MELLÉKLET: HÍDVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIII. SZ. MELLÉKLET: TÁM-, BÉLÉSFAL, KŐRAKAT, SZÁRÍTÓ TÁRÓ VIZSGÁLATI ADATLAP

6 IX. SZ. MELLÉKLET: TOLÓPAD, VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG, FORDÍTÓKORONG VIZSGÁLATI ADATLAP X. SZ. MELLÉKLET: TOLÓPAD-, VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG-, FORDÍTÓKORONG SZERKEZETVIZSGÁLATI ADATLAP XI. SZ. MELLÉKLET : SÍNKOPÁS MÉRÉSI ADATLAP XII. SZ. MELLÉKLET: VASÚTI ÁTJÁRÓ RÁLÁTÁSI HÁROMSZÖGEI XIII. SZ. MELLÉKLET: VASÚTI ÁTJÁRÓ VIZSGÁLATI ADATLAP XIV. SZ. MELLÉKLET: FORGALOMBAHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV TARTALMI ELŐÍRÁSAI XV. SZ. MELLÉKLET: FORGALOMBAHELYEZÉSI ENGEDÉLY XVI. SZ. MELLÉKLET: IDEIGLENES/VÉGLEGES FORGALOMBAHELYEZÉSI VAGY PRÓBAÜZEMI JEGYZŐKÖNYV XVII. SZ. MELLÉKLET: KAPCSOLÓDÓ UTASÍTÁSOK, ELŐÍRÁSOK, SZABVÁNYOK JEGYZÉKE

7 1. A pályafelügyeleti szolgálat feladata, az Utasítás hatálya, ismerete, módosítása 1.1. A pályafelügyeleti szolgálat feladata A pályafelügyelet a vasúti vágányok és tartozékainak állandó és eseti ellenőrzését, vizsgálatát biztosító a pályahibák, valamint az előre nem látható elemi események következményeinek megállapítását és a felszámolásukhoz szükséges intézkedések megtételét, azaz a vasútüzem folytonosságát szolgáló tevékenység. A pályafelügyeleti munka több szinten való elosztása, az egyes szintek önálló felelőssége biztosítja a pályahibából eredő balesetek megelőzését. A pályafelügyeleti szolgálat ellátása fegyelmezett, utasításszerű munkát kíván meg a felügyeleti munkában részvevő dolgozóktól, melynek minden szinten érvényt kell szerezni. A pályafelügyeleti szolgálat ellátásánál a legkisebb mulasztást sem szabad megtűrni. Ezt az elvet következetesen kell alkalmazni. A pályafelügyeleti munka alapja a balesetek megelőzésének és a tervszerű munkáltatásnak. Ezért a vizsgálatok és ellenőrzések során a pályáról való információgyűjtés tudatosan, a felhasználás figyelembevételével történik. A vizsgálatok eredményeit, a mérések adatait úgy kell rögzíteni, hogy a pálya állapota és annak állapotváltozása megállapítható legyen. Így a pályaállapot ismeretében a forgalombiztonság fenntartásához szükséges feladatok meghatározhatók Az Utasítás hatálya Az Utasítás előírásai V 160 km/h sebesség tartományra érvényesek. Az Utasítás hatálya kiterjed a MÁV ZRt. üzemeltetésében lévő keskeny, normál, széles nyomtávolságú országos, és saját célú vasúti pályahálózatra. Hatálya nem terjed ki a felsővezetéki, távközlési, biztosítóberendezési létesítményekre és vasúti épületekre. A határállomások és az országhatár közötti pályarészek felügyeletét ugyancsak az Utasítás előírásai szerint kell végrehajtani. Az Utasítás szöveges előírásokból és mellékletekből áll. A pályafelügyeleti vizsgálatok megtörténtét az I. sz. melléklet szerinti táblázatos kimutatásba kell bejegyezni, az időpont feltüntetésével. A mérések, vizsgálatok eredményeit a különböző felügyeleti nyilvántartásokban olvashatóan, aláírással hitelesítve kell rögzíteni. A szükséges javításokat szintén aláírással hitelesítve kell megtenni. 7

8 1.3. Az Utasítás ismerete A pályafelügyeleti szolgálat végrehajtását szabályozó D.5. sz. Utasítást minden, a pályafelügyeletet szabályozó, irányító, ellenőrző és ellátó dolgozónak rendelkezésére kell bocsátani, kivéve a vonalgondozókat, akiket a D.1. sz. Utasítással kell ellátni. Az átvett utasítást minden dolgozó köteles megőrizni és abban a szükséges módosításokat a kiadásra kerülő előírások figyelembevételével, átvezetni. Az utasítás módosításainak megtörténtét az arra kötelezett dolgozóknak ellenőrizni kell. Az Utasítás tartalmát a pályamesternek, főpályamesternek, szakaszmérnöknek, vezetőmérnöknek, üzemeltetési mérnöknek, pálya- és mérnöki létesítményi üzemeltetési alosztályvezetőnek, területi hidász mérnöknek, üzemeltetési osztályvezetőnek, valamint a PML Igazgatóság arra kötelezett dolgozóinak teljes egészében ismernie kell. Más dolgozók csak a munkakörükhöz tartozó előírásokat kötelesek ismerni. Az Utasítás ismeretéről a vezetőmérnök, az üzemeltetési mérnök, az alosztályvezető, a területi hidász mérnök ellenőrzése során köteles meggyőződni. A pályafelügyelet ellátásával, ill. ellenőrzésével kapcsolatos munkakörbe történő beosztásra kijelölt dolgozót a pályafelügyeleti előírások ismeretéből a munkáltatói jogkör gyakorlója, az érvényes oktatási utasításban foglaltak szerint vizsgáztatni köteles. A pályafelügyeleti ellenőrzések, vizsgálatok során be kell tartani a MÁV Munkavédelmi Szabályzat, és a Vasútépítési és fenntartási munkavégzés biztonsági szabályzata vonatkozó előírásait Az Utasítás hatályba léptetése, módosítása Az Utasítást hatályba léptetni, módosítani csak a Közlekedési Főfelügyelet jóváhagyását követően, a MÁV Értesítőjében történő rendelkezés kiadásával lehet. A módosításoknak folyamatos sorszámot kell adni, és azt az Utasítás Pótlékok és módosítások előjegyzése táblázatában kell előjegyezni. 8

9 2. A pályafelügyeleti szolgálat szervezete A pályafelügyeleti szolgálat ellátását a főpályamesteri szakaszok vonalgondozó, hídvizsgáló, pályamester, főpályamester, hidász pályamester, hidász főpályamester, a mérnöki szakaszok szakaszmérnök, hidász szakaszmérnök, vezetőmérnök, valamint a területi központ hídszakértő mérnök beosztású dolgozói végzik. Feladatuk a pályafelügyelet Utasításban rögzítettek szerinti ellátása, és az irányításuk alá tartozó dolgozók ellenőrzése. A pályafelügyeleti szolgálat ellenőrzését a Pályavasúti Területi Központ arra kötelezett dolgozói végzik. A pályafelügyelet szabályozása, az Utasítás kiadása, és az esetleges módosítás kezdeményezése a PML Igazgatóság feladata. Az Utasítás módosításait a közlekedési hatósággal jóvá kell hagyatni Főpályamesteri szakaszon Vonalgondozó Feladata a részére kijelölt vonal, ill. vágányrészek felügyelete, és az előírt időszakos vizsgálatok végrehajtása, továbbá a felügyelet végzésével párhuzamosan, vagy azt követően rövid időn belül a kis volumenű hibák helyreállítása és a kisebb munkaigényű zavarok elhárítása, ill. a zavarok gondozással történő megelőzése Hídvizsgáló Feladata a részére kijelölt mérnöki létesítmények ellenőrzése és a hidász pályamesteri vizsgálatokban való részvétel, illetve célvizsgálatok végrehajtása, továbbá a vizsgálatokkal megállapított kis hibák helyreállítása és a kisebb munkaigényű zavarok elhárítása, zavarok gondozással történő megelőzése Pályamester Feladata a felügyeleti szakasz pályafelügyeletének és időszakos vizsgálatainak előírás szerinti végrehajtása, valamint a vonalgondozók tevékenységének ellenőrzése. Az üzem- és forgalombiztonság szavatolása érdekében a számukra kötelezően előírt vizsgálatokon túl, a kritikus állapotú pályarészeket a szükséges gyakorisággal kötelesek ellenőrizni. 9

10 Hidász pályamester Feladata a mérnöki szakasz területén lévő mérnöki létesítmények vizsgálatainak előírás szerinti végrehajtása, valamint a hídvizsgálók tevékenységének ellenőrzése Főpályamester Feladata a főpályamesteri szakasz pályafelügyeletének koordinálása, és a számára előírt időszakos vizsgálatok megtartása, továbbá a vonalgondozók és pályamesterek pályafelügyeleti tevékenységének ellenőrzése Hidász főpályamester Feladata a hidász főpályamesteri szakasz pályafelügyeletének koordinálása, és a számára előírt időszakos vizsgálatok megtartása, továbbá a hídvizsgálók és hidász pályamesterek felügyeleti tevékenységének ellenőrzése Mérnöki szakaszon Pályás szakaszmérnök Feladata a felügyelete alá tartozó vonalrészek pályafelügyeletének és időszakos vizsgálatainak előírás szerinti végrehajtása, továbbá a főpályamesteri szakasz(ok) pályafelügyeleti tevékenységének ellenőrzése Hidász szakaszmérnök Feladata a mérnöki szakasz területén a mérnöki létesítmények vizsgálatainak előírás szerinti végrehajtása. Ellenőrzi a főpályamesteri szakasz(ok) műtárgyakkal kapcsolatos felügyeleti tevékenységét. Elkészíti az elvégzendő hídgondozási, (hídkarbantartási) felújítási munkák jegyzékét Vezetőmérnök Feladata a mérnöki szakasz területén a részére előírt pályafelügyelet és időszakos vizsgálatok elvégzése, valamint a szakaszmérnökök és a főpályamesteri szakaszok pályafelügyeleti tevékenységének ellenőrzése Pályavasúti területi központban Pályás üzemeltetési mérnök Feladata az irányítása alá tartozó végrehajtó egységek (mérnöki- és főpályamesteri szakaszok) pályafelügyeleti tevékenységének és vonalhálózatának ellenőrzése. A pálya állapotát és állapotváltozását évente 10

11 vonalbeutazással kell ellenőriznie. A végrehajtó egységek ellenőrzését úgy kell ütemeznie, hogy valamennyi egység félévente ellenőrzésre kerüljön Hidász üzemeltetési mérnök Feladata a hidász főpályamesteri szakaszok mérnöki létesítmény felügyeleti és gondozási tevékenységének ellenőrzése Hídszakértő mérnök Feladata a hatáskörébe utalt hidak hídszakértői, alagutak, tám- és bélésfalak szakértői vizsgálatának elvégzése, ill. irányítása. Összeállítja a hídszakértői vizsgálatok tízéves, ötéves és éves programját. A hídszakértő mérnöknek a 104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal kell rendelkeznie. Megbízásához a PML Igazgatóság Mérnöki Létesítmények Osztály hozzájárulása szükséges Pálya és mérnöki létesítményi alosztályvezető, valamint területi hidász mérnök Feladatuk a tevékenységi körükben meghatározott vonalhálózat rendszeres beutazása, a pályák állapotának (al-, felépítmény és mérnöki létesítmények) ellenőrzése, és a végrehajtó egységek (mérnöki-, főpályamesteri- és hidász szakaszok) felügyeleti tevékenységének irányítása. 11

12 3. A pályafelügyeleti szolgálat időszakos vizsgálatai 3.1. Gyalogbejárás A vonalgondozó gyalogbejárása A vonalakat (nyíltvonal, állomási átmenő fővágány) és egyéb vágányokat az alábbi kategóriákba kell besorolni, illetve az alábbi gyakorisággal kell bejárni: I. Kéthetente, ahol az engedélyezett sebesség V > 120 km/h II. Hetente, ahol az engedélyezett sebesség 80 V 120 km/h III. Hetente kétszer, ahol az engedélyezett sebesség a V < 80 km/h IV. Hetente a kiemelt csomópontok vágányhálózatát V. Havonta az állomási fő- és mellékvágányokat, az üzemi vágányokat, a saját célú vágányokat A vonalgondozó gyalogbejárása állapot függvényében, a vezetőmérnök javaslatára, az üzemeltetési mérnök rendelkezésére 80 V 120 km/h vonalakon, 25 évnél korosabb felépítménynél HETENTE kétszerre sűríthető. Két gyalogbejárás között I. kategóriájú vonalon maximum tizenöt, II. kategóriájú vonalon maximum nyolc, III. kategóriájú vonalon maximum három, IV. kategóriájú vágányokon maximum nyolc, V. kategóriájú vágányokon pedig maximum negyven napi kimaradás lehet. A kiemelt állomások és rendezőpályaudvarok jegyzékét a II. sz. melléklet tartalmazza. A területi központoknak minden év X. 31-ig kell felterjeszteniük részletes indoklással azon vonalak (vonalrészek) listáját, ahol a kategóriába történő besorolástól eltérést javasolnak. A Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatóság ezt követően XI. 30-ig dönt a javaslat elfogadásáról. Amennyiben egy vonal (vonalrész) állapotában jelentős romlás következik be, vagy az állapotát rendkívüli esemény (baleset, árvíz, stb.) befolyásolja, a területi központ a gyalogbejárás végrehajtását átmeneti időszakra, saját hatáskörben, a kategóriába történő besorolástól függetlenül sűrítheti. A besorolási feltételek (pl. sebességemelés) lényeges megváltozása esetén a területi központnak az érintett vonal (vonalrész) kategóriába sorolásának 12

13 megváltoztatására intézkednie kell. (PML Igazgatóság jóváhagyását kell kérnie) A vonalgondozók beosztásáról, a bejárandó vonalszakaszokról és a bejárás gyakoriságáról a vonalgondozók nevének feltüntetésével kimutatást kell készíteni, és azt a főpályamesteri szakaszon hozzáférhetővé kell tenni. A főpályamesteri szakaszt vonalgondozói szakaszokra kell felosztani! Egy vonalgondozói szakasznak átlagosan 8-12 km hosszúságú vonalszakaszt kell kijelölni, melybe állomási vágányok, kitérők és saját célú vágányok (korábban iparvágányok) felügyelete is beszámítandó. A vonalgondozói szakasz hosszát az egyenértékűség szorzók alapján kell megállapítani! (Nyílt vonal + állomási átmenő vágány: 1,0; állomási vonatfogadó vágány: 0,5; egyéb vágány: 0,3; kitérők: A csop: 300 m; B csop: 200 m; C csop: 100 m.) A vonalgondozói gyalogbejárást a D.1.sz. utasítás szerint kell elvégezni. A vonalgondozó gyalogbejárása során megállapított, de általa meg nem szüntethető hiányosságokat a vonalgondozói ellenőrzési és előjegyzési könyvbe köteles bejegyezni, melyet legalább hetente a pályamesterrel láttamoztatnia kell. Az azonnali intézkedést kívánó, a forgalom biztonságát veszélyeztető hiba esetén köteles a vonatforgalmat megállítani, vagy sebességkorlátozás bevezetésére intézkedni. Ebből a célból a szomszédos állomásokkal, vagy a vonalszakaszon közlekedő vonatok személyzetével kapcsolatot biztosító távközlési eszközzel kell rendelkeznie. A tett intézkedéseket rövid úton köteles a főpályamesteri szakasznak jelenteni. Az előjegyzési könyvet az érintett szolgálati helyeken láttamoztatnia kell (bélyegző, aláírás) A pályamester, a főpályamester, és a szakaszmérnök gyalogbejárása A nyíltvonalak, állomási átmenő fővágányok, egyéb állomási fő- és mellékvágányok, üzemi vágányok, saját célú vágányok gyalogbejárását tavasszal (az I. sz. melléklet szerinti időtartamban) a pályamesternek, főpályamesternek, szakaszmérnöknek közösen kell megtartania. ahol az engedélyezett sebesség V 80 km/h: III-VI. hó ahol az engedélyezett sebesség V < 80 km/h: III-VIII. hó A gyalogbejárásnak a hiányosságok feltárásán túl, a következő évi tervezés alapjául is szolgálnia kell, ezért részletes, mindenre kiterjedő vizsgálatot kell végezni (alépítmény, víztelenítő, vízelvezető létesítmények, 13

14 felépítményi szerkezetek, műtárgyak és egyéb mérnöki létesítmények, pályatartozékok, űrszelvény, stb.) A kiemelt csomópontokon fentieken túl, a IX-X. hónapban, a pályamesternek, főpályamesternek, szakaszmérnöknek felülvizsgáló gyalogbejárást kell tartania. A gyalogbejárások során ellenőrizni kell a vonalgondozó gyalogbejárását is. A vizsgálatokat és a hibák minősítését az érvényben lévő utasítások, rendeletek és útmutatók előírásai alapján kell elvégezni. (A kapcsolódó utasítások jegyzékét a XVII. sz. melléklet tartalmazza.) A tavaszi gyalogbejárást megelőzően a vezetőmérnök javaslata alapján az üzemeltetési mérnök rendelkezése szerint, részletes alj- és kapcsolószer vizsgálatot kell végezni. A gyalogbejárást hagyományos módon, vagy ahol annak technikai feltételei adottak kézi számítógépes adatrögzítéssel lehet megtartani. A gyalogbejárásról 4 pld-ban jegyzőkönyvet (III. sz. melléklet) kell felvenni (ez a szakaszmérnök kötelessége), melynek tartalmaznia kell a főbb megállapításokat, hiányosságokat al-, felépítmény, mérnöki létesítmények, egyéb megállapítások fejezetekben szelvényezés szerinti sorrendben, állomás, állomásközönkénti felsorolásban. A jegyzőkönyv 1-1 példányát az üzemeltetési mérnök, illetve a vezetőmérnök részére kell eljuttatni, 1-1 példány pedig a szakaszmérnök, illetve a főpályamesteri szakasz példánya. A jegyzőkönyv mérnöki létesítmények fejezetéből 1 példányt a hidász szakaszmérnök részére kell eljuttatni. A gyalogbejárási jegyzőkönyveket összegyűjtve, öt évig meg kell őrizni! 3.2. Kitérővizsgálatok és mérések A kitérők csoportba sorolása a kitérővizsgálat szempontjából A csoportba sorolandó kitérők Az átmenő fővágányban, a nyílt vonalban fekvő kiágazó, és az állomások ill. rendezőpályaudvarok azon kitérői, ahol az engedélyezett sebesség 40 km/h-nál nagyobb és amelyeket az igénybevételük alapján a Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatóság a területi központ javaslata alapján A ( A1, A2, A3 ) csoportúnak minősít. 14

15 Az A csoporton belül három kategóriát különböztetünk meg: A1 csoport: ahol az engedélyezett sebesség V > 120 km/h A2 csoport: ahol az engedélyezett sebesség 80 V 120 km/h A3 csoport: ahol az engedélyezett sebesség V < 80 km/h B csoportba sorolandó kitérők A megelőző vágányokban és az állomási vonatfogadó fővágányokban fekvő kitérők, valamint a 30 km/h vagy nagyobb sebességgel engedélyezett csatlakozó vágányban (korábban vontatóvágányban) vagy összekötő vágányban fekvő kitérők és rendezőpályaudvarok illetve más szolgálati helyeknek a Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatósága által idesorolt kitérői. C csoportba sorolandó kitérők A B csoportba nem sorolt egyéb állomási vágányokban fekvő kitérők, valamint a 30 km/h sebességnél kisebb sebességre engedélyezett csatlakozó- (korábban vontató-) és összekötő, valamint saját célú vágányokban (korábban iparvágányokban) fekvő kitérők. A kitérők csoportba sorolásában történő változtatási igényt a mérnöki és főpályamesteri szakaszok javaslata alapján részletes indoklással a területi központoknak minden év X. 31-ig kell felterjeszteniük engedélyeztetésre, a vonalak vonalgondozói gyalogbejárás szempontjából történő kategóriába sorolásával egyidőben. A Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatósága ezt követően XI. 30-ig dönt a javaslat elfogadásáról A kitérővizsgálatok típusai Kitérővizsgálat megszemléléssel Egyszerűsített kitérővizsgálat Kitérővizsgálat beméréssel Kitérővizsgálat megszemléléssel Minden kitérőnél a vonalgondozó gyalogbejárásakor végzi. A megszemléléses kitérővizsgálatot a D.1. sz. Utasításban előírtaknak megfelelően kell végrehajtani. A vonalgondozó a megszemléléses kitérővizsgálatot az Ellenőrzési és előjegyzési könyv -be tartozik előjegyezni. A sarukidobó szerkezet megszemléléses vizsgálatát a vonalgondozó a kitérő szemlével egyidőben tartozik végezni. A megszemléléses vizsgálatot szükség esetén végezheti magasabb beosztású dolgozó is. 15

16 Egyszerűsített kitérővizsgálat Egyszerűsített kitérővizsgálatra a pályamester, főpályamester és a szakaszmérnök kötelezett. Az egyszerűsített kitérővizsgálatot az alábbi gyakorisággal kell végrehajtani: A1 csoportba sorolt kitérőknél pályamester évente egyszer I. hó főpályamester évente egyszer XI. hó szakaszmérnök évente egyszer VI. hó vezetőmérnök a szerint A2 csoportba sorolt kitérőknél pályamester évente kétszer I., VII. hó főpályamester évente kétszer V., XI. hó szakaszmérnök évente kétszer III., IX. hó vezetőmérnök a szerint A3 csoportba sorolt kitérőknél pályamester évente háromszor I., IV., X. hó főpályamester évente háromszor II., V., VIII. hó szakaszmérnök évente háromszor VI., IX., XII. hó vezetőmérnök a szerint B csoportba sorolt kitérőknél pályamester évente háromszor I., IV., VII. hó főpályamester évente háromszor V., VIII., XI. hó szakaszmérnök évente négyszer III., VI., IX., XII. hó C csoportba sorolt kitérőknél főpályamester évente egyszer II. hó szakaszmérnök évente egyszer VI. hó Az egyszerűsített kitérővizsgálat során a D.54. sz. Előírások I. kötet pontjában leírtaknak megfelelően kell megszemléléssel megvizsgálni a kitérőt. Ezen túlmenően a működési méretek bemérését, ellenőrzését jelenti, összhangban az Utasítás a váltók üzembehelyezésére, ellenőrzésére és szabályozására szerint. Működési méretek: 1. Csúcssín nyitás 2. A váltó vezetéstávolsága 3. Kampóhézag 4. Illesztési hézag 5. Csúcssín lemaradás és támtuskó hézag 6. A tő- és csúcssín egymáshoz viszonyított helyzetének vizsgálata 7. Akadálypróba 8. Keresztezési csúcsnál vezetéstávolság 16

17 Kitérővizsgálat beméréssel Beméréssel történő kitérővizsgálatot a pályamesternek, főpályamesternek és a szakaszmérnöknek kell végeznie az alábbi gyakorisággal: A1 csoportba sorolt kitérőknél pályamester évente háromszor IV., VII., X. hó főpályamester évente háromszor II., V., VIII. hó szakaszmérnök évente háromszor III., IX., XII. hó vezetőmérnök a szerint A2 csoportba sorolt kitérőknél pályamester évente kétszer IV., X. hó főpályamester évente kétszer II., VIII. hó szakaszmérnök évente kétszer VI., XII. hó vezetőmérnök a szerint A3 csoportba sorolt kitérőknél pályamester évente egyszer VII. hó főpályamester évente egyszer XI. hó szakaszmérnök évente egyszer III. hó vezetőmérnök a szerint B csoportba sorolt kitérőknél pályamester évente egyszer X. hó főpályamester évente egyszer II. hó C csoportba sorolt kitérőknél pályamester évente kétszer IV., X. hó A beméréses kitérővizsgálat során a D.54. sz. Előírás I. kötet pontjában leírtaknak megfelelően kell megszemléléssel vizsgálni, és a beméréses vizsgálatok végrehajtására kiadott utasítás szerinti mérési helyeken bemérni a kitérőt. A bemérésnél az Utasítás a váltók üzembehelyezésére, ellenőrzésére és szabályozására előírtakat mérni és rögzíteni kell Az egyszerűsített és beméréses kitérővizsgálatokra vonatkozó általános előírások 1. A központi állítású kitérők vizsgálatát a biztosítóberendezési és pft. szakszolgálatoknak közösen kell végezniük. A biztosítóberendezési szakszolgálat a TB I. sz. utasításban és az Utasítás a váltók üzembehelyezésére, ellenőrzésére és szabályozására szerint végzi az ellenőrző méréseit. 2. A kitérővizsgálatokkal együtt kell a vágányátszelések vizsgálatát is elvégezni. 3. A kitérővizsgálatokat mindig a hó 5. és 25. napja közötti időszakban kell elvégezni. A havonta vizsgálatra kerülő kitérőknél a két 17

18 vizsgálat között 20 napnál rövidebb és 40 napnál hosszabb időkülönbség nem lehet. 4. A közös kitérővizsgálat pontos időpontjáról a bizt.ber szakszolgálattal a tervezett időpont előtt 8 nappal meg kell állapodni. 5. A kitérővizsgálatok megkezdését az F.2. sz. Forgalmi Utasítás alapján a forgalmi irodában és a váltókezelői szolgálati helyen be kell jelenteni. Csak a forgalmi szolgálattól kapott hozzájárulás után szabad megkezdeni a kitérővizsgálatot. 6. A vezetőmérnöknek a III-VI. hó között kell az A csoportba sorolt kitérők adott hónapra előírt típusú vizsgálatát elvégezni. A vezetőmérnök vizsgálatán a szakaszmérnöknek vagy a főpályamesternek vagy a pályamesternek is részt kell vennie. Vezetőmérnöki vizsgálat esetén az adott hónapra előírt szakaszmérnöki, főpályamesteri, vagy pályamesteri vizsgálatot nem kell megtartani. 7. Kitérővizsgálataik során a pályamesternek a vonalgondozó, a főpályamesternek a vonalgondozó és pályamester, a szakaszmérnöknek az előzőekben felsoroltak kitérővizsgálattal kapcsolatos feladatait ellenőrizni kell. A vezetőmérnök is hasonlóan el kell lássa a fent leírt ellenőrzéseket. 8. A kitérővizsgálat során mért működési méret értékeket és megállapításokat a kitérővizsgálati könyv megfelelő rovatába kell előjegyezni. 9. A kitérő vizsgálati könyvet akkor is vezetni kell, amennyiben kézi vágánymérő készülék helyett a kitérő folyamatos mérésére alkalmas készülékkel történik a mérés. 10. A váltók tő- és csúcssínjei elhasználódásának vizsgálatát (ORE sablon) az alábbi gyakorisággal kell végezni a kitérővizsgálatot végzőknek: A1, A2, A3 csoportba sorolt kitérőknél a III., VII. és XI. hónapban B és C csoportba sorolt kitérőknél a IV. hónapban A mérést az Utasítás a használt kitérők minősítésére, javítására és újra felhasználására szerint kell elvégezni, és a szükséges intézkedéseket megtenni. 11. Az A1, A2, A3 és B csoportú kitérők kopásának vizsgálatát évente egy alkalommal, III-VI. hónapban a területileg illetékes pályamesternek kell elvégezni. A vizsgálati adatlapokat a főpályamesteri szakaszon öt évig meg kell őrizni. 12. Soron kívüli beméréses kitérővizsgálatot kell tartani külön utasításra, illetve azokban a kitérőkben, ahol kitérőcsere, fő 18

19 alkatrész csere, járműsiklás vagy egyéb baleset, rendkívüli esemény következett be. 13. A kampózáras vagy zárnyelves szerkezettel felszerelt kézi állítású váltóknál is a biztosító berendezésbe bekötött kitérőkhöz hasonló akadálypróbát kell tartani a csúcssín rögzítésének ellenőrzése céljából. Ekkor a vizsgálatot a pft. szakszolgálat végzi, az előírt akadályvas alkalmazásával. 14. Gyökös váltóknál minden egyes gyököt évente egyszer fel kell bontani, meg kell vizsgálni és be kell zsírozni. A gyökcsap kenését a kitérővizsgálati könyvbe elő kell jegyezni. 15. A csúcssínrögzítő szerkezet beszabályozását a pft. és a bizt.ber szakszolgálat csak közösen végezheti az Utasítás a váltók üzembehelyezésére, ellenőrzésére és szabályozására szerint. 16. Zárnyelves csúcssínrögzítő szerkezetnél az állítótengelyeket félévente ki kell szerelni és meg kell vizsgálni. A vizsgálatot a kitérővizsgálati könyvbe elő kell jegyezni. Ha érvényes rendelet (különböző kenőanyag alkalmazása esetén) ennél ritkább szétszerelést engedélyez, azt kell betartani és előjegyezni. 17. A kitérő ívben, és a kitérőket követő kissugarú ívekben (R 300 m) legalább három helyen nyomtáv és fekszint mérést kell végezni. A mért értékek közül a legkedvezőtlenebbet a kitérővizsgálati könyvbe be kell jegyezni (egyszerűsített kitérő vizsgálatnál is). 18. Az átmenő fővágányban fekvő kitérők előtti, közötti és utáni 100 m hosszú pályaszakaszokat minden kitérővizsgálatnál szemrevételezni kell. 19. A kitérővizsgálatok során a biztonsági betéttel felszerelt kampózáras kitérőkön ellenőrizni kell a támasztólemez és a helyzetbiztosító csap meglétét és épségét. 20. A rugós visszaállító szerkezettel ellátott kitérőkben vizsgálni kell a rugós tag működését. A késleltetési időt kényszerfelvágással, vagy vonatközlekedés alatt meg kell mérni, és a kitérővizsgálati könyvbe az időtartamot be kell jegyezni. A rugós visszahúzó henger olajcseréjének idejét is elő kell jegyezni. 21. A kitérővizsgálat során ellenőrizni kell a csúcssínalátámasztó görgők, és a váltófűtő berendezések szerelvényeinek épségét, rögzítettségét. 22. A valamelyik irányban nem használt (biztonsági betéttel lezárt, kiszögelt, stb.) kitérőknél kitérővizsgálatot csak a járatos irányban kell tartani Kitérővizsgálatokkal kapcsolatos előjegyzések 1. A kitérővizsgálatok mérési eredményeit a kitérővizsgálati könyvbe (IV. sz. melléklet) kell előjegyezni. Ugyancsak a kitérővizsgálati 19

20 könyv megfelelő rovatába kell előjegyezni a tő- és csúcssínelhasználódás vizsgálatának megtörténtét és az esetleges hiányosságokat. 2. Az egyszerűsített és a beméréses kitérővizsgálatokat az állomási (megálló-rakodóhelyi) forgalmi iroda, vagy váltóállító őrhely hibaelőjegyzési könyvébe kell bejegyezni. Ha forgalomveszélyes hiány nem merül fel, akkor a beírás szövege a következő:.év hó.-án az állomás területén lévő. csoportú kitérőkben egyszerűsített (vagy beméréses) kitérővizsgálatot tartottunk, és azokat forgalombiztos állapotban találtuk.... pft. bizt.ber. Forgalomveszélyes hiányosság megállapítása esetén, a megállapított hiányosságot a szolgálati helyen a forgalmi szolgálattevő által vezetett Fejrovatos előjegyzési napló következő üres sorába be kell jegyezni, a tett intézkedésekkel együtt. A bejegyzést a forgalmi szakszolgálat képviselőjének alá kell írnia. Nyíltvonali kitérők vizsgálatának megtörténtét a kiszolgáló állomás hibaelőjegyzési könyvébe kell bejegyezni. 3. A főpályamesternek, szakaszmérnöknek, vezetőmérnöknek és a pályás üzemeltetési mérnöknek rendszeresen ellenőriznie kell a kitérővizsgálatok előjegyzését az állomások hibaelőjegyzési könyvében. Az ellenőrzés tényét a hibaelőjegyzési könyvbe be kell jegyezni. 4. Az ellenőrzésre kötelezett dolgozóknak (főpályamester, szakaszmérnök, vezetőmérnök, pályás üzemeltetési mérnök) rendszeresen ellenőrizni kell a kitérővizsgálatok megtartását, azok előjegyzését. Az ellenőrzés tényét a kitérővizsgálati könyvbe be kell jegyezni. 5. A sarukidobó szerkezet bemérési adatait és egyéb megállapításait a kitérővizsgálati könyvbe bekötött sarukidobó szerkezet vizsgálati adatlapra kell bejegyezni. 6. A kitérővizsgálati könyveket a tárgyévet megelőző december 31-ig fel kell fektetni, és azt a mérnöki szakasszal hitelesíttetni kell. 20

21 Azon hiányosságokat, amelyek a tárgyévet megelőző kitérővizsgálati könyvben szerepeltek, és nem kerültek megszüntetésre, át kell vezetni a tárgyévi kitérővizsgálati könyvbe Sarukidobó szerkezetek vizsgálata Vizsgálat megszemléléssel: Vizsgálat beméréssel: vonalgondozó gyalogbejáráskor A vizsgálatot, a sarukidobó szerkezetre vezető kitérő (egyszerűsített és beméréses) vizsgálatával egyidőben kell végezni. A sarukidobó szerkezet méréses vizsgálatát az alábbi helyeken kell elvégezni: a sarukidobó szerkezet elején az 1. sz. aljon nyomtávolság, fekszint az 5. sz. aljon nyomtávolság, vezetéstávolság, fekszint a sz. aljnál (csúcsnál) nyomtávolság, vezetéstávolság ugyanitt be kell mérni a nyomcsatorna méretét sarukidobó szerk. végén a 21. sz. aljon nyomtávolság, fekszint A mért adatokat és egyéb megállapításokat a kitérővizsgálati könyv sarukidobó szerkezet vizsgálati adatlapjára (V. sz. melléklet) kell bejegyezni Mozdonymenet, vonalbeutazás (továbbiakban: vonalbeutazás) Vonalbeutazások megtartásának gyakorisága A vonalbeutazás mozdonnyal, vagy egyéb, a vasúti pályán közlekedő járművel tartható meg. A vonalbeutazások megtartásának gyakorisága: a.) V > 120 km/h sebességű vonalon pályamester hetente egyszer főpályamester havonta egyszer szakaszmérnök kéthavonta egyszer (II., IV., VI., VIII., X., XII. ) vezetőmérnök évente háromszor (III.,VII., XI.) b.) V 120 km/h sebességű vonalon pályamester hetente egyszer 21

22 főpályamester havonta egyszer szakaszmérnök háromhavonta egyszer (II., V., VIII., XI. ) vezetőmérnök évente kétszer (III-IV., IX-X.) A vonalbeutazásokkal kapcsolatos általános előírások V > 80 km/h sebességű vonalakon a vezetőmérnöknek a szakaszmérnöknek és a főpályamesternek a vonalbeutazást a leggyorsabb vonat mozdonyán kell tartani. A pályamesternek havonta két vonalbeutazást a vonal leggyorsabb vonat mozdonyán kell tartani. A vonalbeutazás megtörténtének tényét az igénybevett jármű menetigazolványán ill. menetlevelén elő kell jegyezni. A vonalbeutazás elsődleges célja a vasúti jármű futása alapján a pálya geometriai torzulásának forgalombiztonsági szempontból történő minősítése, a forgalomveszélyessé válható pályahibák kiszűrése, a pálya általános állapotának figyelemmel kísérése. Ezen túlmenően: Fokozott gondossággal meg kell figyelni a vasúti átjárók és jelzők környékét, hogy nincsenek-e olyan akadályok, amelyek a szabadlátást akadályozzák, a jelzőeszközök, a pályatartozékok meglétét, a pálya környezetét, amelyek a vonatok közlekedésére befolyással lehetnek. Figyelemmel kell lenni minden olyan körülményre, amely a forgalom biztonságát veszélyeztetheti. Amennyiben a vonalbeutazás nem menetrend szerint közlekedő járművön történik, és megállásra is van mód, az előírtakon felül vizsgálni és ellenőrizni kell: a gyakori vágányszabályozást igénylő pályarészeket a vonalgondozók, a munkáscsapatok, az idegen kivitelezők munkájának szakszerűségét, a technológiai és a munkavédelmi előírások betartását Vonalbeutazásokkal kapcsolatos előjegyzések A vonalbeutazások megállapításait a főpályamesteri szakaszokon az alábbi rovatokkal felfektetett nyilvántartási könyvbe kell bejegyezni: 1. Vonalbeutazás időpontja 2. Az igénybevett jármű, menetigazolvány, illetve menetlevél száma 3. A beutazott vonalszakasz megnevezése 4. Hiányosságok /forgalombiztonságot érintő és egyéb/ 22

23 5. A hiányosságok felszámolására tett intézkedések 6. A hiányosságok megszüntetésének időpontja 7. A vonalbeutazást tartó személy aláírása A vezetőmérnök, szakaszmérnök mozdonybeutazási megállapításait intézkedés céljából a főpályamesteri szakasz részére meg kell küldeni és a nyilvántartási könyvben kell gyűjteni Mérnöki létesítmények felügyelete Mérnöki létesítmények: vasúti hidak, átereszek alagutak tám- és bélésfalak, kőrakatok szárító tárók MÁV kezelésű közúti hidak, átereszek, utasfelüljárók egyéb mérnöki létesítmények (vizsgáló aknák, buktatók, ürítő hidak, vágányhídmérleg, tolópad, fordítókorong, kerékpár átemelő) A mérnöki létesítmények műszaki felügyeletének alapvető célja meggyőződni azok mindenkori műszaki állapotáról, hogy annak ismeretében az üzembentartó szükség esetén időben intézkedhessen a forgalom biztonságát vagy a vasúti pálya személyzetét veszélyeztető rendellenességek megszüntetése iránt, a mérnöki létesítmények állékonysága, minél hosszabb élettartama érdekében, dönthessen a megállapított elváltozások, hibák kijavításáról, az esetleg szükségessé váló korlátozások bevezetéséről, és indokolt esetben a mérnöki létesítmények átépítéséről. A mérnöki létesítményt az üzemeltető szakszerű és gondos felügyelet alatt köteles tartani. A mérnöki létesítmény felügyelet alatt a létesítmények, létesítmény felügyelet nyilvántartás ellenőrzés vizsgálat gondozás komplex rendszere értendő. A különböző, e körben felsorolt pályalétesítményekhez tartozó gépészeti, biztosítóberendezési, energia ellátó, távközlési berendezések, az ingatlangazdálkodási üzletág kezelésébe tartozó pályalétesítmények 23

24 (perontető, oldal-/homlok-/magasrakodó) nem tartoznak jelen utasítás hatálya alá Mérnöki létesítmények, mérnöki létesítmény felügyelet nyilvántartásának rendszere A közlekedésbiztonság érdekében a mérnöki létesítmények nyilvántartásáról és szakszerű, gondos műszaki felügyeletéről a vasút, illetve a híd üzemeltetőjének, kezelőjének (továbbiakban üzemeltető) gondoskodni kell. A mérnöki létesítmények nyilvántartásának célja, hogy azok üzemeltetőjének mindenkor megbízható adatok álljanak rendelkezésére, a szükséges intézkedések megtétele és az érdekeltek tájékoztatása érdekében. A mérnöki létesítmények nyilvántartása: A mérnöki létesítmények üzemeltetője a mérnöki létesítményekről, azokkal kapcsolatos iratokról, dokumentumokról egyedi és csoportos nyilvántartást készít és vezet. A nyilvántartásokat a működési területére vonatkozóan a mérnöki létesítmények állagot közvetlenül kezelő főpályamesteri szakaszon [I.] (kezelője a pályamester) a gondozást, hiba-, zavarelhárítást végző hidász főpályamesteri szakaszon [II.] (kezelője a hidász pályamester) a vizsgálatokat végző mérnöki szakaszon [III.] (kezelője a hidász szakaszmérnök) az ellenőrzést, felügyeletet gyakorló, szakértői vizsgálatokat végző Pályavasúti területi központokon [IV.] (kezelője a területi hidász mérnök / hídszakértő mérnök) a központi irányítást ellátó, végző Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatóság Mérnöki Létesítmények Osztályon [V.] (kezelője az MLO, ill. kijelölt tervtáros, szervezet) egyaránt vezetni kell. A mérnöki létesítmények nyilvántartása lehet: egyedi nyilvántartás [III.; IV.; V.] o Törzslap o Tervtári borító csoportos nyilvántartás o Kézi nyilvántartás hídvizsgálati könyv [I-III.] nyomtatott kivonat a MÁV HídGazdálkodási Rendszerből (MÁV HGR) [II.; IV.; V.] 24

25 o alagútvizsgálati könyv [III.] tám- és bélésfalak, kőrakatok, szárító tárók vizsgálati könyv [III.] nyomtatott kivonat az alagút, tám- és bélésfalak, kőrakatok, szárító tárók gépi nyilvántartásból [II.; IV.; V.] Gépi ( elektronikus adattároló) nyilvántartás MÁV HGR [III.; IV.; V.] alagút, tám- és bélésfalak, kőrakatok, szárító tárók nyilvántartása [III.; IV.; V.] A csoportos nyilvántartásban a mérnöki létesítmények adatai vasútvonalanként csoportosítva, a szelvényezés sorrendjében, az üzemeltetői működési területi elhatárolással kerülnek rögzítésre. A csoportos nyilvántartást a mérnöki szakasz hidász szakaszmérnökének kell elkészíteni, illetve annak módosulása esetén módosítani és rendszeresen karbantartani. A mérnöki létesítmények adataiban év közben történt változásokat a nyilvántartásokban lehetőleg a változást követő negyedévben, de legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig át kell vezetni. A nyilvántartások részletes tartalmi előírásait a hidakra vonatkozóan a VHSZ IX. fejezet [428/2002. számon a Közlekedési Felügyelet által jóváhagyott és a 43/2002. (MÁV Ért. 21.) PHMSZ sz. utasítással hatályba léptetett Vasúti Hídszabályzat IX. fejezet A vasúti hidak nyilvántartása, vizsgálata, fenntartása ], alagutakra, tám- és bélésfalakra, kőrakatokra, szárító tárókra a D.11. sz. Műszaki Útmutató [Vasúti alépítmény] tartalmazza. A MÁV közforgalom elöl elzárt, és el nem zárt magánútjain, illetve a vasúti vágányok fölött átvezetett, vasúti terhet nem viselő MÁV kezelésben lévő közúti hidak, átereszek, gyalogfelüljárók utasfelüljárók felügyeletét a KHVM 1/1999. (I.14.) sz. rendeletben [Rendelet a közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről] foglaltak szerint kell ellátni és a hidakat nyilvántartani. Az egyedi nyilvántartás céljára megjelölt dokumentumokat a híd építtetőjének (beruházást lebonyolító) kell a híd használatbavételének engedélyezése után 30 napon belül összegyűjteni és rendezetten, a tartalomjegyzék szerint a híd fenntartójának megőrzésre és kezelésre átadni 3 példányban. A híd törzslapot vagy tervtári borítót a híd fenntartójának kell elkészíteni az átvett dokumentumok alapján. 25

26 Mérnöki létesítmények ellenőrzése Célja: A pályafelügyeletet végző vonalgondozó a pálya ellenőrzésével kapcsolatos rendszeres vonalbejárással, egyszerű szemlélet útján állapítja meg, hogy a vasút alatt, a vasút felett lévő mérnöki létesítményeken, jelzőtartó hidakon és egyéb szerkezeteken, nincs-e rendellenesség vagy hiány. A hídvizsgáló a pályán kívüli hidak és a közúti, vasúti aluljárók rendszeres ellenőrzésével egyszerű megszemlélés útján állapítja meg, hogy azon nincs-e rendellenesség vagy hiány. Amennyiben azokon a forgalom biztonságát vagy a vasúti pálya személyzetét veszélyeztető rendellenességet vagy hiányt észlel, annak megszüntetése iránt (ha erre módja van) saját hatáskörben intézkedik. A veszélyhelyzetről a szomszédos állomásokat vagy a vonalszakaszon közlekedő vonatok személyzetét a kapcsolatot biztosító távközlési eszközzel tájékoztatja. A rendellenességről, illetőleg hiányról, továbbá az esetleg tett intézkedéseiről a szolgálati felettesének jelentést tesz. A mérnöki létesítmények rendszeres ellenőrzésének gyakorisága, időszaka: A mérnöki létesítmények rendszeres ellenőrzését a vonalgondozó minden gyalogbejárásakor köteles elvégezni a D.1.sz. Utasítás előírásai alapján. Az ellenőrzés során megállapított hiányosságokat a vonalgondozói ellenőrzési és előjegyzési könyvbe kell bejegyezni. Az ellenőrzés szempontjai: A mérnöki létesítmények ellenőrzése, a gyalogbejárást végző vonalgondozó forgalombiztonság szempontjából megszemléléssel végzett ellenőrzése. A felügyeleti tevékenység keretében végzett mérnöki létesítmény ellenőrzés során a felépítmény ellenőrzésén túl alapvetően azt kell megállapítani, hogy nincs-e olyan hiány vagy elváltozás, amely annak üzembiztos használatát veszélyezteti; nincsenek-e olyan hiányosságok, amelyek rövid időn belüli további fokozódása várható, amelyek így a híd üzembiztos használatát veszélyeztetnék és ezért ezen hiányosságok megszüntetéséről soron kívül gondoskodni kell. A hídvizsgáló ellenőrzését a II., V., VIII., XI. hónapban köteles elvégezni. Az ellenőrzés során megállapított hiányosságokat a hídvizsgálói vizsgálati adatlapra (VI. sz. melléklet) kell bejegyezni. 26

27 Amennyiben a hídellenőrzést végző a hídon olyan elváltozást tapasztal, amelyet nem tud értékelni, akkor I. fokú hídvizsgálat megtartását kell kezdeményeznie A mérnöki létesítmények vizsgálata A vizsgálatok célja, meggyőződni a mérnöki létesítmények állapotáról, ennek alapján mérlegelni a felmerült hibákat, hiányosságokat, megszabni azok javítási módját és idejét, meghatározni a javításig szükséges korlátozásokat Vasúti hidak vizsgálata I. fokú hídvizsgálat Célja a rendszeresen végzett vizsgálati folyamat során jelentkező feltűnő változások feltárása, a híd biztonságos állapotáról való meggyőződés. Végzi: pályamester főpályamester szakaszmérnök Ideiglenes hidak: pályamester gyalogbejárás során II., V., VIII., XI. hónapban Az I. fokú hídvizsgálat a hídnak a vasúti pályáról, a környező terepről vagy az áthidalt létesítményről megszemléléssel végzett vizsgálata, mely kiterjed az átfolyási szelvény, az áthidalt akadály szabad átvezetésének biztosítottságára, a híd felszerkezetére, falazatára, sarukra, tartozékaira. Közúti, vasúti aluljáró esetében a híd alá is le kell menni, és megszemlélni a vasúti terhet hordó híd, illetve a vasút feletti vagy melletti híd felszerkezetét, falazatát. Az I. fokú hídvizsgálat szempontjai: A hídon levő felépítmény vizsgálata A hídhoz csatlakozó pályaszakasz vizsgálata Beton, vasbeton, kő és tégla anyagú szerkezetek vizsgálata Az acélszerkezetek vizsgálata A faszerkezetek vizsgálata A híd tartozékainak vizsgálata A hídra előírt méretek ellenőrzése A híd környezetének vizsgálata 27

28 A felügyeleti tevékenység keretében végzett hídvizsgálat során a felépítmény ellenőrzésén túl meg kell győződni: A hídon lévő vasúti pálya forgalombiztos állapotáról, a vasúti hídhoz csatlakozó pályaszakaszon nincs-e a hídra káros mértékű fekszint- vagy irányhiba, vaksüppedés, a hídon lévő vasúti pálya, síndilatációs szerkezetek, terelősinek, kapcsolószerek, terelősín véglezáró elemek leerősítése megfelelő-e, a közvetlen sínleerősítésű pályában, az alátétlemez alatti rugalmas alátámasztást szolgáló gumi vagy műanyag lemezek meg vannak-e, nem csúsztak-e el, nem rongálódtak-e meg, az alátétlemez leerősítési elemei hibátlanok-e vagy hiányoznak-e, a nyíltpályás hidakon meg kell állapítani, hogy a hídfák rögzítésére szolgáló csavarok megvannak-e, nem töröttek-e, a hídfák károsan nem töröttek-e, nincs-e egyéb teherbírást befolyásoló károsodás (pl. meleg rakomány miatt megégett hídfa), nyíltpályás hidakon, a mozgósaruknál, a hídszerkezet vége és a dilatációs készülék között fekvő aljakon a felhegesztett geo leerősítő lemezek a sín elmozdulását lehetővé teszik-e, nyíltpályás hidak hossztartó megszakítása fölött, ha a sínek megszakítás nélkül vezetnek át, az előtte és utána lévő öt-öt hídfán a geo leszorító lemezek lehetővé teszik-e a hossztartó sínekhez képesti elmozdulását, a síntalpa és az ágyazatmegtámasztó teteje között min. 3,0 cm-es távolság megvan-e, látható-e a híd felszerkezetén és alátámasztásain jármű vagy rakományütközés, siklás okozta elváltozás, deformáció, törés, repedés, elmozdulás, nincs-e a vasúti, híd vagy áteresz állékonyságát veszélyeztető, a híd alatti, a hídhoz csatlakozó meder megbontására, kimosására utaló elváltozás, a hídszerkezetek vagy azok részei közötti építési hézagok nem nyíltak-e meg, a szerkezeti részek nem dőltek-e és nem mozdultak-e el, a hídon a híd-pálya és gyalogjáró burkolata nem hiányos-e, leerősítése megbízható-e, a hídkorlátok épek-e, megvannak-e, hiánytalanul megvannak-e a híd tartozékai (zajárnyékoló fal, szennyfogó, kábelcsatorna, szolgálati lépcső, hajózási táblák és világításaik, stb.), ill. működőképesek-e (gyalogfelüljáró járólemez fűtés, gyalogaluljáró víztelenítő szivattyú), 28

29 a híd alatt áthaladó közúti vagy vasúti közlekedés által okozható károktól a híd alátámasztását védő szerkezetek (vb. terelő elem, terelősín stb.) hibátlanok-e, hiányoznak-e, a híd védelmét szolgáló közút feletti védőberendezések (védőkapu, ütközőgerenda) hibátlanok-e, hiányoznak-e, vegyes forgalmú (közös vasúti közúti) hidaknál a közúti burkolat állapota kielégítő-e, a közúti dilatációs szerkezetek épek-e, tiszták-e a híd alatti vízfolyás medre nincs-e feliszapolódva, törmelékkel, vagy egyéb módon elzárva, nincs-e kidöntött, sérült, űrszelvénybe, elsodrási határba érő korlát, a híd környezetében lévő töltés és mederburkolatok hiánytalanok, nincsen rajtuk süppedés, a híd alépítményeit érintő kimosódásra és uszadék felhalmozódásra utaló jelek, a hídfőknél partcsúszások nem láthatók, a hídra vonatkozó korlátozások, forgalmi utasításban előírt jelzések meglétéről és helyességéről, a hídon, híd alatt lévő, valamint egy gyalogfelüljáró feletti felsővezetékhez tartozó védőberendezések meglétéről, közúti tilalmi és korlátozó (Szélesség-, magasság-, össztömegsúly-, tengelyterhelés korlátozás) jelzőtáblák meglétéről a közutakon (utóbbi kettő közös vasúti-közúti hidakon), a különleges kialakítású hidak esetében a megfigyelésre kijelölt részeken elváltozás nem észlelhető-e, vasúti hidat ért környezetvédelmi káresemény (vasúti járműütközés miatti üzemanyag-, ill. rakomány elfolyás) következményeiről, köz-, ill. utasforgalom számára megnyitott alul-, és felüljárókon az akadálymentes használhatóság érdekében kialakított hídtartozékok (lépcsőlift, felvonó, emelőlap stb.) üzemképesek-e, közút feletti, vasúti híd alatt nyitvatartott nyílás- magasság nem csökkent-e (közúti burkolati szint emelése miatt), a provizóriumoknál meg kell állapítani, hogy a felszerkezetén, alátámasztásain elváltozás található-e, nem sérültek-e meg, építési területen kétvágányú, vagy több párhuzamosan haladó, 1-2 vágányú vasútvonal esetén, a provizórium és a forgalom alatt lévő szomszédos vágány ágyazat megtámasztásáról. Az I. fokú hídvizsgálatot végző dolgozók a pálya ellenőrzésével kapcsolatos rendszeres vonalbejárás során egyszerű szemlélet útján állapítják meg, hogy a hidakon és átereszeken, valamint a vasút felett lévő hidakon és egyéb szerkezeteken, jelzőtartó hidakon, továbbá a vasút mellett lévő, a vasúthoz tartozó, vasúti terhet nem viselő hidakon, átereszeken nincs-e 29

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz 3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.4.1. pontot pótlás nélkül törölni kell, továbbá az 1.1.1., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.

Részletesebben

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ E.1. MÁV Zrt. 1/50 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ Hatálybalépés időpontja: 201.év.hó.nap Változatszám: 1 2/50 MÁV Zrt. E.1. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez FM1 Utasítás a digitális modulon történő közlekedéshez 1/37 LAGYESZ UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez Hatálybalépés időpontja: 2009 év hó..nap FM1 Utasítás a digitális modulon történő

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás

2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás E példány sorszáma: 1 2/2009. Kiadás időpontja: 2009. január 16. Vezérig.Ut. 2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás A TÉLI IDŐJÁRÁS ALKALMÁVAL KÖVETENDŐ ELJÁRÁSRÓL D.4.sz. utasítás Heinczinger István

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6.

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)? A központi állítású

Részletesebben

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Mozdonyvezetők részére

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Mozdonyvezetők részére SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések Mozdonyvezetők részére Milyen esetben kell alkalmazni a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának vonatkozó előírásait?

Részletesebben

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása Jóváhagyta: Az Utasítást, mellékleteit, függelékeit a Nemzeti Közlekedési Hatóság hagyta jóvá, UVH/VF/NS/A/271/1/2014. számon, 2014. január 30-án.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

2015/9. SZÁM TARTALOM

2015/9. SZÁM TARTALOM 2015/9. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 9/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz.

Részletesebben

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Kocsirendezők részére

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Kocsirendezők részére SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések Kocsirendezők részére Milyen esetben kell alkalmazni a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának vonatkozó előírásait?

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete. a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete. a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (1)

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. augusztus 19-től 2. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai Jelen Általános szerződési feltételek az Omexom Magyarország Kft., mint Megrendelő és a

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Villamos fűtési lakatos forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1.

2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1. 2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott, valamint az európai uniós elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedés hagyományai alapján

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos ZÁRÓJELENTÉS 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal Közlemény 36/2015. ( IX. 04. MÁV Ért. 15. ) ÁVIGH. sz. utasítás Az Állomási

Részletesebben

2014/42. SZÁM TARTALOM

2014/42. SZÁM TARTALOM 2014/42. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 78/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás az alapszemélyzeten felül a vonatok fedélzetére vezényelt személyzet általi, valamint a fokozott

Részletesebben

SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA. Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap.

SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA. Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap. SCVPSZU Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása 1/151 SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2008-302-5 VASÚTI BALESET Budapest-Ferencváros pályaudvar 2008. július 14.

ZÁRÓJELENTÉS. 2008-302-5 VASÚTI BALESET Budapest-Ferencváros pályaudvar 2008. július 14. ZÁRÓJELENTÉS 2008-302-5 VASÚTI BALESET Budapest-Ferencváros pályaudvar 2008. július 14. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 10 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni az utastájékoztatás célját, módját és helyszíneit; kiválasztani az utastájékoztatás célját,

Részletesebben

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999.

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. A BUDAPESTI HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS FORGALMI UTASÍTÁSA Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával Érvényes: 1999. október

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Borgulya Mónika s.k. Számviteli osztályvezető

Részletesebben

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 1. oldal 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről A természet védelméről szóló 1996.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041 ZÁRÓJELENTÉS 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2008D0231 HU 25.10.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. február 1.) a 96/48/EK

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete Tervezet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2004)

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2004) (MJK: ARV 001-2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) jelen szabálzat alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében a jelen feltételben foglaltak

Részletesebben

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás

Részletesebben

ALAPVETŐ MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEKEN

ALAPVETŐ MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEKEN ALAPVETŐ MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEKEN A SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. kiadványa TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók, bemutatkozás Jogi szabályozás háttere Belépés a munkaterületre,

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

Balesetek, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedési szokások vizsgálata vasúti átjárókban

Balesetek, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedési szokások vizsgálata vasúti átjárókban KözOP-2.5.0-09-11-2012-0009 Balesetek, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedési szokások vizsgálata vasúti átjárókban Gábor Miklós, tud.munkatárs (KTI Közlekedéstudományi Intézet), Dr. Koren Csaba,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés j) pontjában

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T S Z E G E D 2015. D E C E M B E R 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szabályzat célja, hatálya 4 II.

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS F.2. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 2008. április hó 06. nap. 2/279 Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság F.2.

Részletesebben

A játszótéri eszközök biztonságáról rendelkező jogszabálynak és szabványnak megfelelő üzemeltetői feladatok rendjét rögzítő SZABÁLYZAT

A játszótéri eszközök biztonságáról rendelkező jogszabálynak és szabványnak megfelelő üzemeltetői feladatok rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. A játszótéri eszközök biztonságáról rendelkező jogszabálynak és szabványnak megfelelő üzemeltetői feladatok rendjét rögzítő

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/37. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/37. SZÁM TARTALOM 2015/37. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. vezérigazgatói utasítás a munkavállalók egészségi- és munkaköri alkalmassági vizsgálatának rendjével kapcsolatos szabályozás

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

/2010. ( ) SZMM rendelet

/2010. ( ) SZMM rendelet SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Iktatószám: 2165-1/2010-SZMM /2010. ( ) SZMM rendelet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Szőc Község Önkormányzata 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 1151/2015. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat a Szőc Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/268 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 2008. év április hó 06. nap. 2/268 Pályavasúti Üzletág

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM 29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 40/2008. (XII. 5. MÁV Ért. 29.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

1. A rendelet alkalmazási köre

1. A rendelet alkalmazási köre 154 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 1. szám A nemzetgazdasági miniszter 2/2016. (I. 5.) NGM rendelete a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, vasúti balesetek és váratlan vasúti események okának, körülményeinek

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

3. Az útüzemeltetés feladatköre

3. Az útüzemeltetés feladatköre 3. Az útüzemeltetés feladatköre 3.1. A közútkezelés 3.2. Az útellenőrzés 3.3. Az általános üzemeltetés, tisztítás 3.4. A téli útüzemeltetés Az útfenntartás adatfelvétel és nyilvántartás útellenőrzés útüzemeltetés

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 2013 1. A szervezeti és működési szabályzat hatálya a. Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az iskolában

Részletesebben

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Képzési program Sífelvonó és függőpálya kezelők alapképzésére Függőpálya kezelő képzési modul 2015 Modul megnevezése: FÜGGŐPÁLYA KEZELŐ 1.

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben