2014/42. SZÁM TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/42. SZÁM TARTALOM"

Átírás

1 2014/42. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 78/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás az alapszemélyzeten felül a vonatok fedélzetére vezényelt személyzet általi, valamint a fokozott menetjegy-ellenőrzések végrehajtási szabályairól /2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás a normatív utasítások kiadásának rendjéről Egyéb közlemények A 2014/33. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések... 31

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 78/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 41.) sz. vezérigazgatói utasítás az alapszemélyzeten felül a vonatok fedélzetére vezényelt személyzet általi, valamint a fokozott menetjegy-ellenőrzések végrehajtási szabályairól 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja meghatározni a személyszállító vonatok fedélzetén az alapszemélyzeten felül vezényelt munkavállalók általi, valamint a fokozott menetjegy-ellenőrzések végrehajtására vonatkozó szabályokat. 2.0 AZ UTASÍTÁS HATÁLYA ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁS 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. Üzemeltetés szervezet Technológiatervezés egységére és szakmai irányítása alá tartozó munkavállalóira (ellenőrzésre kötelezett, szolgálati vezető, utánfizetési pénztárkezelő, vezénylőtiszt, stb.). 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős a MÁV-START Zrt. Üzemeltetési igazgatója. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Többletszemélyzet vezénylés A havi munkaidő-beosztások készítése során a lehetőségek függvényében az egyes vonatok fedélzetére személyzetforduló szerint, illetve külön készített, operatív vezénylés. Többletszemélyzet a munkavégzését önállóan, helyszíni irányítás nélkül végzi. Repülőbrigádos ellenőrzés: Az ellenőrzésre vezényelt munkavállalók által állomások, megállóhelyek peronjain végzett menetjegy-ellenőrzési tevékenység. Zártperonos ellenőrzés Az ellenőrzésre vezényelt munkavállalók által állomások, megállóhelyek peronjain végzett menetjegy-ellenőrzési tevékenység. 2 Munkafolyamatba épített ellenőrzés Az ellenőrzésre kötelezett munkavállalók egyedül vagy csoportosan végrehajtott ellenőrzése, mely a vonatkísérő személyzet felszerelésének, öltözékének, ápoltságának, illetve a folyamatos munkavégzésének ellenőrzésére irányul. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Az ellenőrzések célja A MÁV-START Zrt. a jogos bevételeinek beszedése és megtartása érdekében kampányszerű menetjegy-ellenőrzési akciókat szervez és végez Ellenőrzés helye A kampányszerű ellenőrzések végrehajtása történhet a vonatok fedélzetén, valamint az állomások, megállóhelyek peronjain Ellenőrzés feltételei Szakmai ellenőrzést csak olyan munkavállalók végezhetnek, akik megfelelő vizsgával rendelkeznek, és kellő gyakorlatuk van, valamint Szolgálati Megbízólevéllel, a felügyeletet ellátó Területi Személyszállítási és Vontatási Központ (a továbbiakban TSZVK) vezetője által erre a célra kiállított, ellenőrzésre jogosító Igazolvánnyal, vagy Megbízólevéllel rendelkeznek. Az Igazolványok és Megbízólevelek külön-külön is ellenőrzésre jogosíthatnak, de csak a bennük foglalt hatáskörre vonatkozó ellenőrzésre terjednek ki. Vizsgáló főkalauz és vonatkísérő kivételével az ellenőrzésben részt vevő munkavállaló nem végezhet értékesítési tevékenységet Ellenőrzések szervezése Jelen utasítás alapján a TSZVK-k havi rendszerességgel az alábbi ellenőrzéseket kötelesek végrehajtani: Munkafolyamati ellenőrzés A TSZVK-k vezetői és ellenőrzésre jogosult munkavállalói havonta legalább egy alkalommal ellenőrizzék a TSZVK-hoz tartozó vonatkísérő személyzet elsődlegesen a fedélzeti munkáját, legalább négy óra időtartamban. Felelős: TSZVK vezetője

3 TSZVK repülőbrigádos ellenőrzése Havonta TSZVK-nként legalább kettő, Budapest TSZVK-nak havi három repülőbrigádos ellenőrzést kell végrehajtania. Az ellenőrzés végrehajtásához legalább 2 fő jegyvizsgálót (vezető jegyvizsgálót, fedélzeti jegyellenőrt) és egy fő vizsgáló főkalauzt kell biztosítani. Az ellenőrzendő vonalakat és vonatokat a Személyzetmenedzsment jelöli ki, valamint biztosítja a vizsgáló főkalauz jelenlétét is TSZVK zártperonos ellenőrzése A Személyzetmenedzsment által meghatározott időpontokban és helyeken zártperonos menetjegy ellenőrzést kell szervezni A TSZVK feladata Az ellenőrzés vezetőjének kijelölése Utastájékoztatás megrendelése Jegyvizsgálók (vezető jegyvizsgálók, fedélzeti jegyellenőrök) biztosítása Egyéb felszerelés biztosítása Személyzetmenedzsment feladata Vasútőr megrendelése a MÁV-START Biztonsági szervezetén keresztül Lehetőség szerint rendőrségi jelenlét biztosítása a MÁV-START Biztonsági szervezetén keresztül Időpont és helyszín kijelölése 4.5. Utazószemélyzet ellenőrzésnél vizsgálandó szempontok Az ellenőrzés során kiemelt figyelemmel kell vizsgálni: Szolgáltatói magatartás, megjelenés, utastájékoztatás (p1.: P.1. Személydíjszabási Utasítás, Ruházati Utasítás és kapcsolódó utasítás) Ütemes és folyamatos munkavégzés Sorszámozott Szolgálati lap megléte és folyamatos vezetése Menetjegykezelés, menetjegyértékesítés szabályossága Jelzőeszközök, jegykiadó gép megléte, állapota Szolgálati telefon megléte és a TicketChecker programba történt bejelentkezést A szigorúan elszámolandó nyomtatványok megléte és helyes használata Leszámolási kötelezettség betartása Többletszemélyzet vezénylés Az ellenőrzésben résztvevők A jogos bevételek és a teljes körű jegyvizsgálat érdekében a Személyzetmenedzsment által megjelölt időszakokra, vonatokra és viszonylatokra többlet jegyvizsgálókat, vezető jegyvizsgálókat, vagy fedélzeti jegyellenőröket kell biztosítani. A többlet személyzetet (beleértve a fedélzeti jegyellenőröket is) elsősorban a Budapest elővárosi vonalakra, csúcsidőben kell biztosítani. Többlet személyzetként legalább egy munkavállalót kell biztosítani. Amennyiben lehetőség van további munkavállalók biztosítására, akkor törekedni kell a csúcsidőszakokra történő vezénylésükre Az ellenőrzés munkamódszere A többletként vezényelt személyzet részére is menetfordulót kell készíteni. A menetfordulók elkészítése a Technológiamenedzsment feladata. A menetforduló készítésénél figyelembe kell venni a vonatok kihasználtságát, a terület biztonsági kockázatát. Az elkészített fordulókra vezényelhetőek a telepállomáson foglalkoztatott vezető jegyvizsgálók, jegyvizsgálók, fedélzeti jegyellenőrök. A vonatokra vezényelt többlet személyzet a kiindulási állomástól a célállomásig, vagy valamely közbenső állomáson történő átszállással vezényelhető. Az előre elkészített fordulókat feljelentkezéskor kell a személyzettel ismertetni. Amennyiben a többletként vezényelt személyzet nem a vonat kiindulási állomásától végzi tevékenységét, akkor: minden esetben köteles a vonat vezető jegyvizsgálójánál jelentkezni; a vezető jegyvizsgálónak ki kell jelölnie a többlet személyzet felügyeletére bízott, a vonatban közlekedő személyszállító járműveket (a továbbiakban járművek), melyet a vonatterhelési kimutatáson meg kell jelölni; a többlet személyzet a felügyeletére bízott járművekben tételes, minden utasra kiterjedő jegyvizsgálatot köteles végezni.

4 Amennyiben a többlet személyzet csak valamely állomásig végzi tevékenységét, akkor a vonattól történő távozása előtt a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni kell a jegyvizsgálat állásáról, esetleges problémákról, kezeletlen menetjegyek (járművek) mennyiségéről. A vezető jegyvizsgáló a vonaton szolgálatot teljesítő többlet személyzet távozása után a járművek felügyeletét elosztja a vonatnál maradó személyzet között, akik a továbbiakban kötelesek a korábban többlet személyzet által felügyelt járművekben lehetőség szerint tételes, minden utasra kiterjedő jegyvizsgálatot tartani Repülőbrigádos ellenőrzés végrehajtása Ellenőrzésben résztvevők Az ellenőrzésben résztvevők létszáma általában legalább 4 fő, ettől eltérően mellékvonalakon bármely időpontban, és fővonalakon 19 óra után legalább 2 fő. Az ellenőrzésben résztvevők között legalább egy fő vizsgáló főkalauznak lennie kell Az ellenőrzés munkamódszere Az ellenőrzés alá vont vonatok számát az ellenőrzés alatt folyamatosan a vizsgáló főkalauz vezetője közli az ellenőrzésben részt vevőkkel a szolgálati lapjuk kitöltéséhez. Az ellenőrzés során tekintettel kell lenni arra, hogy a menetjegy ellenőrzést végző egy, már folyamatban lévő munkamenetbe avatkozik be, ezért a vizsgáló főkalauz, illetve az ellenőrzés vezetőjének felelőssége tájékozódni arról, hogy a munkafolyamat milyen állapotban van, illetve meghatározni az ellenőrzés lefolytatásának mikéntjét. Amennyiben mód nyílik rá, a vizsgáló főkalauz, illetve az ellenőrzés vezetője köteles ellenőrizni a vonatkísérő személyzet munkáját. A vonatkísérők felszerelését, ruházatát kizárólag a vizsgáló főkalauz, illetve az ellenőrzés vezetője ellenőrizheti. A vonatkísérők okmányaiba az ellenőrzés tényét is csak a vizsgáló főkalauz, illetve az ellenőrzés vezetője rögzítheti. A központvezetők a vonatkísérők figyelmét szigorúan hívják fel a folyamatos, a vonat teljes közlekedési útvonalán, többször történő 4 jegyvizsgálatra ( újfelszállózás ), és ezt a rendelkezésre álló valamennyi eszközzel, szúrópróbaszerűen, havonta több alkalommal is ellenőrizzék, illetve ellenőriztessék. Az ilyen ellenőrzésekbe vonják be a TSZVK valamennyi ellenőrzésre jogosult munkavállalóját, valamint a vizsgáló főkalauzokat is. Utasításellenes munkavégzés esetén az ellenőrzések megállapításait minden esetben munkáltatói eljárás keretében kell tárgyalni, és a vétség súlyához igazodó felelősségre vonást kell alkalmazni! A repülőbrigádos ellenőrzés során a személyszállító vonat beosztott személyzete az ellenőrzést vezető személy utasításai szerint köteles munkáját végezni az ellenőrzés ideje alatt Az ellenőrzést végzők felszerelése Vonatkísérők: rendszeresített felszerelés, egyenruha és kitűző, Menetjegy ellenőrzés felirattal; Vizsgáló főkalauz: rendszeresített felszerelés, karszalag Zártperonos ellenőrzések végrehajtása Ellenőrzésben résztvevők Az ellenőrzésben résztvevők létszáma legalább 8 fő, kevésbé frekventált állomásokon, vagy időszakokban legalább 6 fő, Az ellenőrzésben résztvevők között megfelelő ismeretekkel és gyakorlattal bíró ellenőrzésre jogosult munkavállalónak is lennie kell. Az ellenőrzést végzők vezetője lehet: Megfelelő ismeretekkel és gyakorlattal bíró ellenőrzésre jogosult munkavállaló, vagy a Technológiai Tervezés által kiadott, külön rendelkezésben megjelölt személyek Az ellenőrzés munkamódszere Az állomás kijáratainál, peronjainál, aluljáróinál egyvonalban felállva, úgy kell az utasok menetjegyeit ellenőrizni, hogy a le- és felszálló utasok az ellenőrzést ne tudják megkerülni. Az utánfizetés, utasleadás elszámolására egy, szükség esetén két főt kell kijelölni.

5 Az ellenőrzés során a bérlet jellegű menetjegyeken kívül valamennyi menetjegyet és felárat tartalmazó pótjegyet el kell látni Peronzár feliratú bélyegzővel, vagy kéziratilag PZ jelölést kell tenni. A kellő mennyiségű bélyegző biztosítása a TSZVK feladata. Felszálló utasok esetében, a menetjegy nélküli utasokat a szolgálati hely sajátosságainak függvényében a pénztárhoz és/vagy menetjegy kiadó automatához kell irányítani, menetjegyváltás céljából. Induló, felszállni szándékozó utasok esetében csak akkor számolható el menetdíj, üzletszabályzat szerinti felár, amennyiben az adott szolgálati helyen az ellenőrzés időtartama alatt a pénztári szolgálat bármely ok miatt szünetel és/vagy a jegyértékesítő automatákból a menetjegyváltás technikai ok miatt nem lehetséges vagy a Személyszállítási Főirányító a Személyszállítási Szolgáltatásértékesítéssel történt, előzetes egyeztetést követően erre engedélyt nem ad. Leszálló utasok esetében a Személyszállítási Üzletszabályzatban leírtaknak megfelelően kell eljárni Utastájékoztatás A zártperonos ellenőrzésben érintett TSZVKnak meg kell rendelni a hangos utastájékoztatást, az alábbi szöveggel: Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat, hogy rendkívüli menetjegy ellenőrzést tartunk. Kérjük menetjegyeiket, bérleteiket készítsék elő és azt mutassák be az ellenőrzést végzőknek! Köszönjük. Jelentősebb nemzetközi utasforgalommal és gépi utastájékoztató berendezéssel rendelkező szolgálati helyen történő ellenőrzéskor német és angol nyelvű utastájékoztatás is szükséges Az ellenőrzést végzők felszerelése Vonatkísérők: rendszeresített felszerelés, egyenruha és kitűző Menetjegy ellenőrzés felirattal, valamint Peronzár feliratú bélyegző, vagy zöld színnel író toll; Ellenőrzésre jogosult munkavállalók: kitűző, illetve amennyiben egyenruha ellátásra jogosult, az időszaknak megfelelő egyenruha; Ellenőrzések dokumentálása Az ellenőrzések eredményeit, megállapításait minden esetben dokumentálni kell. A dokumentálás ellenőrzési fajtánként eltérő, az alábbiak szerint: A szerinti ellenőrzés alkalmával, amennyiben megállapításokra kerül sor, azt a jegyvizsgálók Szolgálati lapjának Megjegyzés rovatába, ha a megállapítások rögzítésére a rovat nem elegendő, a Szolgálati lap hátoldalára kell felvezetni, valamint az ellenőrzést végző munkavállalók Úti jelentés (5. sz. melléklet) formájában kötelesek azt az érintett TSZVK vezetőjének megküldeni. A TSZVK havi Összefoglaló jelentésében (2. sz. melléklet) az ellenőrzés tényét és megállapításait köteles szerepeltetni. A szerinti ellenőrzés alkalmával az ellenőrzés adatainak rögzítésére szolgáló Összesítő lapot (1. sz. melléklet) kell kitölteni, melynek a havi Összefoglaló jelentésben (2. sz. melléklet) való szerepeltetéséért az ellenőrzést vezető a felelős. Az általa kiállított Összesítő lapot legkésőbb az ellenőrzést követő munkanapon, az adatokat összesítő személy részére el kell juttatni, aki a folyamatosan vezetett havi Összefoglaló jelentés táblázatban soron következőnek köteles feltüntetni. Az ellenőrzés alkalmával, amennyiben megállapításokra kerül sor, azt a vonatkísérők Szolgálati lapjának Megjegyzés rovatába, ha a megállapítások rögzítésére a rovat nem elegendő, a Szolgálati lap hátoldalára kell felvezetni, valamint az ellenőrzést végző munkavállalók Úti jelentés (5. sz. melléklet) formájában kötelesek azt a TSZVK vezetőjének megküldeni. A TSZVK a beérkezett Úti jelentések alapján indított vizsgálatokat és azok eredményeit a 4. sz. melléklet szerint a 3. sz. mellékletben köteles rögzíteni. Ha az ellenőrzés során díjszabási jellegű szabály helytelen alkalmazását szélesebb körben állapítják meg (pl. több vonatkísérő is hasonló hibát vét), az Üzletszabályozás és Menetkedvezmény szervezetet tájékoztatni kell Beküldési határidők TSZVK által készített összefoglaló jelentéseket a következő hónap 7. munkanapján 12:00 óráig beérkezően el kell küldeni a Személyzetmenedzsment részére.

6 5.0 HIVATKOZÁSOK: Jelen utasítás hatályba lépésével, a 3/2008. (V. 30. MÁV-START Ért. 10.) MVH sz. utasítás hatályát veszti. 6 Az utasítás a Közszolgáltatási szerződéssel összhangban van. 6.0 HATÁLYBALÉPÉS Jelen utasítás a kihirdetést követő hónap 1-én lép hatályba 7.0 MELLÉKLETEK: 1. sz. melléklet: Ellenőrzési összesítő lap 2. sz. melléklet: Ellenőrzési összefoglaló jelentés 3. sz. melléklet: Vizsgálat indítások összefoglaló táblázata 4. sz. melléklet: Útmutató fokozott ellenőrzések összefoglaló jelentésének készítéséhez 5. sz. melléklet: Úti jelentés minta Ungvári Csaba s.k. vezérigazgató

7 ELLENŐRZÉSI ÖSSZESÍTŐLAP Ellenőrzést vezető neve beosztása szolgálati hely ÉRTESÍTŐ Ellenőrzés: nap Ellenőrzött vonatszámok: zártperonos repülőbrigádos helye ellenőrzött vonatok darabszám a vonaton történő ellenőrzés helye menetjegye k ellenőrzésé vel kiegészítve (vonalak száma) ideje vonaton történő ellenőrzé s menetjeg yek ellenőrzé sével kiegészít ve vonat darabszá ma 7 1. számú melléklet munkafolyamati ellenőrzés vonato n történő ellenőr vonaton zés történő helye ellenőrzé menetj s egyek menetjeg ellenőr yek zése ellenőrzé nélkül se nélkül (vonala vonat k darabszá száma) ma Szolgálati óra adatok VFK Vjv, jv egyéb személy fő Szolg. óra Ellenőrzé si óra túlóra Vizsgálatindítás (név / szolg. hely / oka) Vizsgálat SZEMÉLYEK: név db szolg. hely Uf. Darabszám Uf. Bevétel (Ft) Utaslead ás darabszá m Utaslea dás (Ft) Utazásb ól kizárt fő:

8 8 Összesen Gépkocsi Km BKV jegy:..db Lezárás a túlóra adatokkal: 20..év.....hó.nap aláírás Ellenőrzést vezető aláírása

9 nap Ideje helye ellenőrzött vonatok darabszáma vonaton történő ellenőrzés helye menetjegyek ellenőrzésével kiegészítve (vonalak száma) vonaton történő ellenőrzés menetjegyek ellenőrzésével kiegészítve vonat darabszáma vonaton történő ellenőrzés helye menetjegyek ellenőrzése nélkül (vonalak száma) vonaton történő ellenőrzés menetjegyek ellenőrzésével nélkül vonat darabszáma vezette szolgálati beosztása szolgálati hely TSZVK vezető ÉRTESÍTŐ ELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS hó, Területi Személyszállítási és Vonatási Központ.. ellenőrzés résztvevők 9 2. számú melléklet ellenőrzés ideje zártperonos rep. brigád önálló vezetői ellenőrzést vezető személy adatai (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) összesen

10 létszám összes szolgálati óra ellenőrzéssel töltött szolgálati óra felmerült túlóra létszám összes szolgálati óra ellenőrzéssel töltött szolgálati óra felmerült túlóra Egyéb személyek Uf. Darabszám Uf. Bevétel (Ft) Utasleadás darabszám Utasleadás (Ft) Utazásból kizárt személyek gépkocsi használat (km) egyéb költségek (pl.: BKV jegy) ÉRTESÍTŐ 10 résztvevők Vizsgáló főkalauz vonatkísérők utánfizetés utasleadás egyéb költségek indított vizsgálat (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

11 VIZSGÁLAT INDÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA számú melléklet hónap név vezénylési (feljelentkezési) hely vizsgálat oka felelősségre vonás mértéke

12 12 4. számú melléklet Útmutató a fokozott menetjegy-ellenőrzések összefoglaló jelentésének készítéséhez A 2. számú melléklet szerinti táblázat egységes kitöltése érdekében: az összefoglaló jelentés táblázat fejlécében minden esetben fel kell tüntetni az aktuális évet és hónapot és a szervezeti egység nevét, a táblázatban időrendi sorrendben kell bevezetni az ellenőrzések adatait, amennyiben egy napon több állomáson, vagy állmáson és vonaton történő ellenőrzést is tartott ugyanaz az ellenőrző csoport, abban az esetben az állomási és a vonaton történő ellenőrzést külön-külön sorban kell feltüntetni a kitöltési útmutató szerint, az utolsó sorban az Összesen rovatba havi összesítésnek kell szerepelni. A táblázat: 1. oszlopába (nap) az ellenőrzés napját, 2. oszlopába (ideje) az ellenőrzés idejét (az ellenőrzés kezdete és vége: óra, perc), 3. oszlopába (helye) a zártperonos ellenőrzés helyét, 4. oszlopába (ellenőrzött vonatok darabszáma) a zártperonos ellenőrzés alatt a szolgálati helyen leközlekedett (érkezett, indult) vonatok darabszámát kell beírni, 5. oszlopába (Vonaton történő ellenőrzés helye menetjegyek ellenőrzésével kiegészítve [vasútvonalak száma]) a vonaton történő repülőbrigádos ellenőrzések vasútvonalainak számát (a vasútvonalat az ellenőrzött vonat közlekedése alapján kell megjelölni úgy, hogy a vonat az ellenőrzés ideje alatt mely vasútvonalat érinti), 6. oszlopába (vonaton történő ellenőrzés menetjegyek ellenőrzésével kiegészítve, vonat darabszáma) az ellenőrzés alá vont vonatok daraszámát (a cella megjegyzéseként tételesen fel kell sorolni az ellenőrzött vonatok vonatszámait). 7. oszlopába (Vonaton történő ellenőrzés helye menetjegyek ellenőrzése nélkül [vasútvonalak száma]) a vezetők részéről végzett ellenőrzések során menetjegyek ellenőrzése nélkül ellenőrzött vonatok által az ellenőrzés ideje alatt idénybevett vasútvonalak számát, 8 oszlopába (vonaton történő ellenőrzés menetjegyek ellenőrzés nélkül vonat darabszáma) az ellenőrzés alá vont vonatok darabszámát (a cella megjegyzéseként tételesen fel kell sorolni az ellenőrzött vonatok vonatszámát), 9 oszlopba (vezette) az ellenőrzés vezetőjének nevét (törzsszámát), 10. oszlopba (szolgálati beosztása) szolgá1ati beosztását, 11. oszlopába (szolgálati hely) az ellenőrzést vezető személy szolgálati helyének nevét a Területi Személyszállítási és Vontatási Központoknál TSZVK rövidítést a szolgálati helyek neve elé). 12 oszlopba (TSZVK vezető) az ellenőrzésen résztvevő TSZVK vezetőinek (TSZVK Vezetők, helyettesek, koordinátorok, telephelyvezetők) számát (ebbe a számba az ellenőrzés vezetője is beletartozik, ha TSZVK biztosítja), 13. oszlopába (VFK.) az ellenőrzésen résztvevő, a vizsgáló főkalauz munkakörbe tartozó munkatársak számát (ebbe a számba az ellenőrzés vezetője is beletartozik, ha a vizsgáló főkalauzi munkakörből kerül ki). 14. oszlopába (VFK összes szolgálati óra) a 13. oszlopban feltüntetett személyzetének szolgálati óra felhasználását, 15. oszlopába (VFK ellenőrzéssel töltött szolgálati óra) a 13. oszlopába feltüntetett személyzet ténylegesen ellenőrzésben töltött szolgálati óra felhasználása (az ellenőrzött vonaton töltött idő zártperonos ellenőrzés esetén az ellenőrzésben töltött idő). 16 oszlopába (VFK túlóra) a 13. oszlopban szereplő létszámnak az ellenőrzés miatt felmerülő túlóra összesítését, 17 oszlopába (ellenőrző jv.) az ellenőrzésen résztvevő személyszállítási vontkísérők számát. 18. oszlopába (ellenőrző jv. összes szolgálati óra) a 17a. oszlopába feltüntetett személyszállítási vonatkísérők személyzet összes szolgálati óra felhasználását,

13 oszlopába (ellenőrző jv. ellenőrzéssel töltött szolgálati óra) 17. oszlopában feltüntetett személyzet ténylegesen ellenőrzésben töltött szolgálati óra felhaszná1ása (az ellenőrzött vonaton töltött idő, zártperonos ellenőrzés esetén az ellenőrzésben töltött idő), 20. oszlopába (ellenőrző jv. túlóra) a táblázat 17. oszlopában a személyszállítási vonatkísérőknél az ellenőrzés miatt felmerülő túlóra összesítését, 21. oszlopába (egyéb) az ellenőrzésben résztvevő egyéb személyzet (ellenőrzésre jogosult munkavállalók, vasútőr, rendőr) létszámát, 22. oszlopába (indított vizsgálat) az ellenőrzés során azon esetek számát kell feltüntetni, melyekben a TSZVK vizsgálatot indít 23. oszlopába (Uf. darabszám) az ellenőrzés során kiállított utánfizetési bevétel elszámolására alkalmas jegyek darabszámát 24. oszlopába (Uf. Bevéte1) az ellenőrzés során beszedett utánfizetési bevétel összegét, 25. oszlopába (Utasleadás darabszám) az ellenőrzés során kiállított Utasleadási lapok számát, 26. oszlopába (Utasleadás bevétel (Ft)) az ellenőrzés során kiállított Utasleadási lapokon szereplő bevételek összegét. 27. oszlopba (Utazásból kizárt személyek) repülőbrigádos ellenőrzés során az utazásból kizárt személyek számát kell feltüntetni, 28. oszlopába (gépkocsi használat (km)) a gépkocsis ellenőrzés során a gépkocsival megtett Út hosszát (km-ben), 29. oszlopába (egyéb költségek) az ellenőrzés során felmerülő az előző oszlopba fel nem tüntetett plusz költségeket kell bejegyezni. az ellenőrzést vezető személy egy napon csak egy ellenőrzési folyamatot végezhet, ezért a több állomáson, vagy vonaton és állomáson végzett ellenőrzés során a külön sorba bevezetett adatoknál a (3-8 és a oszlopba beírt adatok kivételével) a cellákat értelemszerűen egyesíteni kell, és az egy ellenőrzési feladathoz tartozó adatokat csak egyszer kell bejegyezni. Az útmutatóban foglaltak mellett a 3. sz. mellékletében jelentést kell tenni a vizsgálatok (felelősségre vonások) eredményéről az alábbiak szerint: hónap (a vizsgálat indításának hónapja, arab számmal), név (törzsszám), vezénylési (feljelentkezési) hely, vizsgálat oka (dátum, vonatszám, ok), felelősségre vonás mértéke, (abban az esetben, ha vizsgálat nem zárult le, ezt a tényt fel kell tüntetni és a folyamatban szót kell beírni), a táblázatot folyamatosan és folytatólagosan kell vezetni (azaz az előző hónapban bejegyzett adatok után kell bejegyezni az új vizsgálatokat) és bevezetett sorokat kitörölni nem szabad, kivéve a folyamatban szót, ha vizsgálat befejeződött és helyette a vizsgálat eredményét kell bejegyezni, ha az adott hónapban, e táblázatban változás nem történt, a táblázatot akkor is meg kell küldeni. További írásos jelentést csak akkor kell tenni, ha az ellenőrzés, vagy a vizsgálat során rendkívüli esemény történt (pl.: kirívó utaspanasz, baleset, területi szintű szakszervezeti felszólamlás stb.).

14 14 5. számú melléklet MÁV-START Zrt..TSZVK Vezetője részére Iktatószám: /201 /START ÚTI JELENTÉS Tisztelt Központvezető úr!., Tisztelettel: Név munkakör

15 79/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás a normatív utasítások kiadásának rendjéről 1.0 AZ UTASITÁS CÉLJA Az utasítás célja a normatív munkáltatói utasítások tartalmi és formai követelményeinek, előkészítési és kiadási folyamatának szabályozása a MÁV-START Zrt. (a továbbiakban: Társaság) munkaszervezetén belül. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. A MÁV- START Zrt.-vel szerződéses viszonyban álló külső félre valamely normatív utasítás hatálya akkor terjed ki, ha azt a szerződés külön tartalmazza, és az utasítást részére a szerződésben meghatározott módon eljuttatták Az utasítás tárgyi hatálya a jelen utasításban felsorolt normatív utasításokra terjed ki. Nem terjed ki az Integrált Eljárási Utasításokra, a munkautasításokra, valamint a szabványokra és egyéb műszaki technológiai előírásokra, illetve ezek módosításaira. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a kabinetvezető a felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Normatív utasítás A normatív utasítás olyan belső, a Társaság tevékenységét és működését szabályozó, előírásokat megállapító szabályozás, amely tartósan vagy átmeneti jelleggel állapít meg általánosan kötelező jogokat és kötelezettségeket a Társaság egészére, vagy annak meghatározott szervezeteire, munkavállalók meghatározott csoportjára. A normatív utasítások nem lehetnek ellentétesek a jogszabályok, az Alapító Okirat, az Alapító Határozatai és a Társaság mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzatának előírásaival A normatív utasítások típusai és hierarchiája A Társaság munkaszervezetében normatív szabályozási hatáskörrel (utasítás kiadmányozási joggal) a vezérigazgató és az általános vezérigazgató-helyettes, valamint az értékesítési igazgató és a gazdasági igazgató rendelkezik A normatív utasítások hierarchiája követi a kiadásra jogosultak közötti hierarchiát Vezérigazgatói utasítás nem lehet ellentétes a vasútvállalati működést meghatározó, többek között a pályahálózat működtetője által kötelezően előírt és a Hálózathozzáférési Szerződésben meghatározott utasításokkal A hierarchiában alacsonyabb szinten elhelyezkedő utasítás nem lehet ellentétes a magasabb szintű utasítással A vezérigazgatói utasítás alacsonyabb szintű (általános vezérigazgató-helyettesi, értékesítési igazgatói, gazdasági igazgatói) utasítással való módosítására, illetve hatályon kívül helyezésére kivételesen akkor van lehetőség, ha ezt a vezérigazgató írásban külön engedélyezi. A meghatalmazás számát az 5.5 pontban szerepeltetni kell, meglétét az utasítások kiadásáért felelős szervezet ellenőrizni köteles. (A meghatalmazás mintáját az 5. sz. melléklet tartalmazza.) Díjszabási rendelkezést csak díjszabási rendelkezéssel vagy vezérigazgatói utasítással lehet módosítani vagy hatályon kívül helyezni. Vezérigazgatói utasítással történő módosítást megelőzően a tervezetet az Értékesítéssel kötelezően véleményeztetni kell. A gazdasági igazgató rendelkezését csak gazdasági igazgatói rendelkezéssel vagy vezérigazgatói utasítással lehet módosítani vagy hatályon kívül helyezni. Vezérigazgatói utasítással történő módosítást megelőzően a tervezetet a Gazdálkodással kötelezően véleményeztetni kell Minden jogosult csak a saját, Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatkörében adhat ki utasítást az alábbiak szerint.

16 a) Betűs utasítás Olyan utasítás, amelynek alkalmazását a vasúti pályahálózat működtetője a Hálózati Üzletszabályzat, illetve Hálózat-hozzáférési Szerződés alapján a hozzáférésre jogosultaknak kötelezően előírja, és a Társaság vezérigazgatója által kiadott olyan vezérigazgatói utasítás, amely a Társaság egyes, a működés szempontjából kiemelt jelentőségű tevékenységeit, átfogóan, állandó jelleggel, hosszú érvénytartammal szabályozza. Az ilyen utasítások szakmai jelölési rendszerbe (betű, szám) kerülnek besorolásra (1. sz. melléklet) b) Vezérigazgatói utasítás (azonosító kódja: VIG) A vezérigazgatói utasítás azon szabályzatok összessége, amelyeknél az adott szabályozandó folyamatot, funkciót nem lehet egyetlen tevékenységi körhöz rendelni, ide értve a díjszabást is, vagy az adott tárgy a Jog, a Kabinet, a Biztonság, a Belső Ellenőrzés, a Humán tevékenységi köréhez tartozik, vagy a szabályozást a vezérigazgató így rendeli el, illetve az alacsonyabb szintű jogosultságot magához vonja. Fentieken kívül vezérigazgatói utasításként kell kiadni továbbá az Alapító által a Társaság számára kötelezően alkalmazandóként, valamint mintaszabályzatként megküldött utasításokat. c) Általános vezérigazgató-helyettesi utasítás (azonosító kódja: ÁVIGH) Ha a MÁV-START Zrt. munkaszervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve Döntési és Hatásköri Listája alapján az adott terület (folyamat) az általános vezérigazgatóhelyettes döntési hatáskörébe tartozik, az általános vezérigazgató-helyettes önállóan jogosult az adott területre vonatkozó szabályozás kiadására. Önállóan jogosult az általános vezérigazgató-helyettes utasítás kiadására akkor is, ha a vezérigazgató a fentiek alapján saját hatáskörébe tartozó szabályozás kiadásának jogát az Alapítói Határozatban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak figyelembe vételével - írásban az általános vezérigazgatóhelyettesre delegálja. 16 d) Gazdasági igazgató rendelkezése (azonosító kódja: GR) A Szervezeti és Működési Szabályzat által a felügyelete alá tartozó szakterületek vonatkozásában önállóan jogosult szabályozás kiadására a gazdasági igazgató, amennyiben az más területeket (folyamatokat) nem, vagy csak közvetett módon érint. e) Értékesítési igazgató rendelkezése /díjszabási rendelkezés/ (azonosító kódja: DR) Ezen utasítás értelmezésében díjszabási rendelkezés minden olyan normatív utasítás így különösen díjtáblázat, üzletpolitikai kedvezmény, nemzetközi megállapodáson alapuló kedvezmény, díjszabási előírás és ezek módosítása, eseti vagy ideiglenes akcióról szóló hirdetmény, tájékoztató, amely a normatív utasítások általános funkcióin túlmenően valamilyen módon érinti az utasok jogait és kötelezettségeit Integrált Eljárási Utasítások Az Integrált Eljárási Utasítások rögzítik a Társaság Integrált Irányítási Rendszerének működéséhez szükséges folyamatok leírását, összefüggéseit, kapcsolatait, s ezek kölcsönhatásait, az egyes tevékenységek végrehajtásának sorrendjét és a résztevékenységek végrehajtásáért viselt felelősségeket. Ezen Eljárási Utasítások nem tartoznak jelen utasítás hatálya alá, készítésük, módosításuk és kihirdetésük az Integrált Irányítás hatáskörébe tartozik. Az Integrált Eljárási Utasítások formai követelményeit az IEU02 számú Dokumentumok és feljegyzések kezelése című eljárási utasítás tartalmazza. Az Integrált Eljárási Utasítások és a betűs -, valamint normatív utasítások konzisztenciájáért a Kabinet felelős. 3.4 Munkautasítás Munkautasításnak a munkáltatói jogkör gyakorlásából adódó alá- és fölérendeltségi viszony alapján kiadott egyedi, vagy rövid időre szóló rendelkezéseket, körleveleket, útmutatókat kell tekinteni. A munkautasítások tartalmi és formai követelményét a készítő szervezet határozza meg.

17 A munkautasítások nem tartoznak jelen utasítás hatálya alá, azonban nem lehetnek ellentétesek sem betűs -, sem normatív-, sem Integrált Eljárási Utasítással, nem módosíthatják és nem helyezhetik azokat hatályon kívül. A munkautasítás szakmai tartalmáért és konzisztenciájáért az elkészítő szervezet felelős. 3.5 Tevékenységi kör A Társaság főtevékenységét és egyéb tevékenységi köreit az Alapító Okirat, míg a munkaszervezet belső tagolását, a működés alapelveit a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Normatív utasítással kell szabályozni a főtevékenységi körök lényeges tevékenységét. 3.6 A normatív utasítás aláírója (jóváhagyója, kiadmányozója) Az elkészített utasítás-tervezet előterjesztéséért az a szervezeti egység felelős, amelynek tevékenységi körébe a szabályozni kívánt tevékenység tartozik. E szervezeti egység vezetője felelős a kiadmányozásért és karbantartásért. Aláíró vagy jóváhagyó az a vezető, aki utasítás kiadmányozására jogosult (vezérigazgató, általános vezérigazgató-helyettes, gazdasági igazgató, értékesítési igazgató) 3.7 MÁV-START Értesítő A MÁV-START Értesítő a MÁV-START Zrt. munkaszervezetén belül terjesztett, a jelen utasítás hatálya alá tartozó normatív utasítások kihirdetésére szolgáló, a Társaság belső hálózatán elektronikus formában megjelenő kiadvány, melynek funkciója a munkavállalók hivatalos tájékoztatása a munkavégzésük kereteit meghatározó normatív utasításokról és egyéb, a munkavégzéssel összefüggő releváns információkról. A MÁV-START Értesítő elektronikus változatát tájékoztatás és tudomásszerzés céljából a munkafolyamati kapcsolódási pontokban érintett, a MÁV Csoporthoz tartozó társaságok, a szakszervezetek, a Központi Üzemi Tanács és a Központi Munkavédelmi Bizottság, valamint a központi épületben található Könyvtár részére megküldi a Kabinet Beérkezett észrevételeket, véleményeket dokumentáló adatlap Az utasítás elektronikus véleményezése során beérkezett véleményeket, észrevételeket, illetve a kidolgozásért felelős szervezet által adott válaszokat nyilvántartó adatlap (2. sz. melléklet). Az adatlap az ügyirat alapdokumentumának elválaszthatatlan része. 3.9 Utasításkísérő lap Az utasítást kötelezően, valamint az utasítást kidolgozó szervezet kérésére opcionálisan véleményező szervezetek jóváhagyását nyilvántartó dokumentum (3. sz. melléklet). Az utasításkísérő lap az ügyirat alapdokumentumának elválaszthatatlan része Opcionális véleményezői és szignálói kör A kötelező véleményezői és szignálói körön kívüli mindazon szervezetek, amelyekre a normatív utasítás feladatot-felelősséget ró, illetőleg jogot-kötelezettséget telepít. (Részletesebb szabályokat a 4.2 pont tartalmaz.) 3.11 Kötelező véleményezői és szignálói kör Valamennyi normatív utasítást az Integrált Irányításnak, a Jognak és a Kabinetnek véleményeznie és szignálnia, az általános vezérigazgató-helyettesnek szignálnia kell. A szignálás során az opcionális szignálói kör után fenti sorrend betartása kötelező Igazgatási szignó A mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a Társaság utasításrendszer működtetéséért felelős szervezet vezetőjének jelen utasítás kiadásakor a kabinetvezető szignója, amely bizonyítja, hogy az utasítás-tervezet formaitartalmi-konzisztencia vizsgálatát elvégezték, a szükséges véleményezések megtörténtek és az utasítás a Társaság hivatalos lapjában közzétehető.

18 3.13 A Társaság feladatait szabályozó utasítások és szabályozások hierarchiája a következő: AZ UTASITÁS LEIRÁSA 4.1 A szabályozás általános rendje Normatív utasításokkal kell szabályozni valamennyi főtevékenység lényeges folyamatait. Az utasítás előterjesztéséért az a szervezeti egység felelős, amelynek feladatkörébe a szabályozni kívánt tevékenység tartozik. E szervezeti egység vezetője felelős az utasítás kiadmányozásáért és karbantartásáért A normatív utasításokat a 4.2 pontban meghatározott előkészítő eljárást követően, a megjelölt tartalmi és formai követelmények mellett kell kidolgozni, jóváhagyatni, majd ezt követően gondoskodni a nyilvántartásba vételükről, a kihirdetésükről, eljuttatásukról és szükség szerinti módosításukról az utólagos adatszolgáltatás biztosítása mellett. A MÁV-START Zrt. a június 28-án hatályos MÁV Zrt. utasításokat ideértve azok módosításait is a saját utasításainak elkészítéséig köteles alkalmazni. Amennyiben a Társaság ezen témákban saját utasítást ad ki, annak 5.0 pontjában jelezni kell, hogy a továbbiakban a MÁV Zrt. vonatkozó utasítása nem alkalmazható. A MÁV-START Zrt. által is alkalmazott MÁV Zrt. utasítások MÁV Zrt. által történt hatályon kívül helyezése esetén a Kabinet gondoskodik a változás közreadásáról és tesz javaslatot a hatálytalanított utasítás pótlásának módjára A MÁV-START Zrt. által kiadott normatív utasítás a Társaság saját munkavállalóira, illetve szervezeti egységeire vonatkozóan tartalmazhat rendelkezéseket, illetve telepíthet kötelezettséget. Külső felek csak erre irányuló külön megállapodás alapján kötelesek az abban foglaltakat alkalmazni A betűs utasítások esetén a normatív utasításokra vonatkozó előírásokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: Betűs utasítást csak a Társaság vezérigazgatója adhat ki A pályahálózat működtetője által kiadott, a hozzáférésre jogosultak számára kötelezően alkalmazandó (betűs) utasítás minden esetben külön, hatályba léptető vezérigazgatói utasítás mellékleteként jelenik meg A pályahálózat működtetője által kiadott betűs utasítás kidolgozása során nem kell alkalmazni jelen utasítás 4.3 illetve 4.4 pontjában meghatározott tartalmi és formai követelményeket, a hatályba léptető utasításnak azonban maradéktalanul meg kell felelnie az itt előírt tartalmi és formai követelményeknek.

19 4.1.5 A díjszabási rendelkezésekre és a Gazdasági igazgató rendelkezéseire a normatív utasításokra vonatkozó előírásokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: Gazdasági igazgatói rendelkezést (GR) csak a Gazdálkodás vezetője, díjszabási rendelkezést (DR) csak az Értékesítés vezetője adhat ki A rendelkezéseket más tevékenységi kört irányító vezetőkkel csak abban az esetben kell véleményeztetni, ha az adott szakterületet a szabályozás érinti és a szakterület bevonására az előkészítés folyamatába más módon nem került sor. A véleményezési kör meghatározása a kiadmányozásért felelős vezető feladata és felelőssége. A rendelkezéseket a Kabinettel kötelezően kell véleményeztetni a Társaság belső szabályozási rendszerének egységessége és összhangjának biztosítása érdekében. Az utasításokra vonatkozó formai és tartalmi követelményeket (ideértve az utasításkísérő lapot is) értelemszerűen kell alkalmazni A díjszabási rendelkezés készítése során amennyiben a díjszabási rendelkezés terjedelme vagy összetettsége indokolja, végrehajtásához el kell készíteni a jegyvizsgálókat érintő legfontosabb rendelkezések kivonatát. Díjszabási rendelkezés módosítása esetén a módosításokat magába foglaló és azokat egyértelműen jelölő, egységes szerkezetű rendelkezés alapján kell a kivonatot elkészíteni. Amennyiben a díjszabási rendelkezések végrehajtása szükségessé teszi, úgy a kivonatot a hatályba lépő díjszabási rendelkezések adott csoportjára vonatkozóan, együttesen is el lehet készíteni. A jegyvizsgálói kivonat normatív erővel nem rendelkezik; az üzletpolitikai kedvezmények hirdetménnyel való közzététele érdekében a díjszabási rendelkezés mellékleteként/függelékeként el kell készíteni annak az utasoknak szóló kivonatát A rendelkezések előlapján egyértelműen fel kell tüntetni, hogy gazdasági igazgatói rendelkezésről (GR) vagy értékesítési igazgatói rendelkezésről (díjszabási rendelkezés DR) van szó. A rendelkezéseket évente újrakezdve, a többi utasítástól elkülönülő sorszámmal kell ellátni A díjszabási rendelkezéseket akkor kötelező a MÁV-START Értesítőben megjelentetni, ha munkavállalók juttatását közvetlenül érintő szabályokat is tartalmaz. Minden más esetben a főszabálytól eltérően akkor tekinthetők kihirdetettnek és hatályosnak, ha azt az utasítások kiadásáért felelős szervezeti egység a Társaság számítógépes hálózatán külön erre a célra létrehozott mappában közzétette. A hálózaton közzétett díjszabási rendelkezéseket kimutatható módon kell a végrehajtásért felelős munkavállalók tudomására hozni, így ezen rendelkezések hatályba lépése a MÁV- START Értesítőben való meghirdetéstől nem függ. A díjszabási rendelkezés hatályba lépését minden esetben konkrét napban kell megjelölni, ha a hatályba lépés a kiadás előre meg nem határozható napja, akkor kiadáskor kell ezt a napot jól láthatóan feltüntetni Díjszabási rendelkezés (vagy DR kivonata) a végrehajtására kötelezett munkavállaló számára, olyan szolgálata ellátásához átadott és/vagy szolgálata alatt rendelkezésre álló és használt elektronikus eszközön is átadható, tudomására hozható, amely alkalmas annak megjelenítésére és a tudomásulvétel rögzítésére. Az ilyen módon megjelenített rendelkezés átadásának és tudomásul vételének módját részletesen, külön utasítás szabályozza. 4.2 A normatív utasítások kiadásának előkészítése Amennyiben a tevékenységi kört irányító vezető a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a hatáskörébe tartozó valamely tevékenység szabályozását szükségesnek ítéli, intézkedik az utasítás tervezetének az általa irányított munkaszervezeten belül történő elkészítéséről Az utasítás-tervezeteket véleményeztetni kell, amiért az utasítás kiadmányozására jogosult vezető a felelős. Ennek érdekében a kiadmányozásért felelős előzetesen megküldi a szabályozással érintett tevékenységi körök vezetőinek, továbbá a kötelező véleményezési kör vezetőinek az utasítás tervezetét.

20 Az opcionális véleményezők körébe különösen akkor kell bevonni - a Gazdálkodást, amennyiben az utasítás pénzügyi-gazdasági vonatkozással bír; - az Ügyfélközpontot valamint az Ügyfélszolgálatot, amennyiben az utasítás az utaskiszolgálásra, illetőleg az ügyfélkezelés gyakorlatára vonatkozással bír, - az Üzletszabályozás és menetkedvezményt, amennyiben az utasítás a munkavállalók és az utasok kapcsolatára, vagy az utasok jogaira, kötelezettségeire hatással van, - a Biztonságot, amennyiben az utasítás valamely védelmi területet (munka-, tűz-, környezet-, vagyonvédelem, információvédelem) érint, - a Humánt, amennyiben az utasítás a munkavállalókat érinti. Az előzetes véleményezés határidejét legfeljebb 4 munkanapban lehet meghatározni, kivéve a kiemelt jelentőségű és sürgős utasításokat, amelyek esetén a határidő 2 munkanap Ennél hosszabb határidő csak abban az esetben lehetséges, ha a tervezetet a Központi Üzemi Tanáccsal (KÜT) és a Központi Munkavédelmi Bizottsággal (KMvB) is véleményeztetni kell, de a Társaság szervezetei részére közölt véleményezési határidő ebben az esetben sem haladhatja meg a 10 napot. Amennyiben a határidőn belül válasz nem érkezik, a tervezetet a véleményezést elmulasztó szervezet részéről elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a szignálás során tett javaslatokat indokolni szükséges. Ha az utasításhoz hatóság előzetes jóváhagyása, engedélye szükséges, a kiadásért felelős vezető köteles intézkedni annak beszerzése érdekében A munkavállalók nagyobb csoportját érintő tárgykörökre vonatkozó utasítástervezeteket a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a KÜTtel, amennyiben munkavédelmi vagy technológiai kérdéseket érint, a KMvB-vel is a véleményeztetni kell a Humán útján. Ennek érdekében a kiadásért felelős vezető az előzetesen véleményezendő tervezetet megküldi a Humán igazgató részére is, aki azt továbbítja a KÜT és a KMvB, továbbá - ezzel egyidőben - tájékoztatás céljából a szakszervezetek részére. 20 A Humán által a KÜT és a KMVB részéről továbbított vélemény az ügyirat alapdokumentációjának elválaszthatatlan része A véleményezőknek a saját tevékenységi körükre vonatkozóan fel kell sorolniuk azokat az egyéb szabályzatokat, amelyeknek az utasítás kiadása miatt módosítása vagy hatályon kívül helyezése szükséges. Szükség esetén javaslatot kell tenniük új utasítás(ok) kidolgozására. Ezeket az utasításokat az utasítás készítőjének az adott utasítás 5.0 Hivatkozások, bizonylatok, módosítások, hatályon kívül helyezések, rendelkezések című pontjában ismertetnie kell Az utasítástervezet előkészítése és véleményezése során fokozott figyelmet kell fordítani a tervezet és a hatályos vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés összhangjának, illetve a szerződésben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés biztosítására. A szerződésnek való megfelelésért kizárólagosan az utasítás készítője felel, melyről az adott utasítás 5.0 Hivatkozások, bizonylatok, módosítások, hatályon kívül helyezések, rendelkezések című pontjában nyilatkozni köteles. Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős vezető az adott év közszolgáltatási szerződésének aláírásától számított 30 napon belül ellenőrizni köteles az utasítás és a közszolgáltatási szerződés rendelkezései közötti összhangot, valamint, szükség esetén haladéktalanul gondoskodni köteles az utasítás módosításáról Az utasítástervezetek véleményeztetése során az utasítás kiadmányozásáért felelős vezető hatáskörébe tartozik a beérkezett vélemények elfogadása illetőleg indokolt elutasítása (2. sz. melléklet). A véleményezést csak a véleményeket dokumentáló adatlapon lehet rögzíteni, az utasítás-tervezetet korrektúrával javítani csak elírás, elütés esetén szabad. Saját szakterületére vonatkozóan a véleményezőnek a kifogásolt szöveg helyett érdemi szövegjavaslatot kell adnia. Jelentős véleményeltérés vagy javaslat esetén az ellentmondásokat egyeztetéssel fel kell oldani, a megegyezés tényét dokumentálni kell.

21 Ha valamely szervezet egy másik szervezetre vonatkozóan javasol jogosultság vagy kötelezettség bevezetését, a javaslatot a jogosult/kötelezett szervezettel kötelező egyeztetni. Az észrevételezésre rendelkezésre álló határidő lejártát követő 2 munkanapon belül el kell készíteni az utasítás módosított írásbeli változatát. A módosított tervezetet szükség esetén meg lehet küldeni második véleményezésre a pont szerinti véleményező szervezeteknek. Így különösen akkor, ha az utasítás nem homogén azaz a feladatok végrehajtása (jogok és/vagy kötelezettségek) több szervezeti egység között oszlik meg. E véleményezési határidő legfeljebb 2 munkanap lehet. A beérkezett válaszok után 1 munkanapon belül el kell készíteni az utasítás végleges írásbeli változatát. Az ügyiratot sürgősséggel lehetőség szerint személyesen, átadókönyvvel/kézbesítő lappal kell az érintett szervezetek részére szignózásra átadni A 3. számú melléklet szerinti utasításkísérő lapon valamennyi szervezetnek dokumentálnia kell a véleményezés megtörténtét. A szignó megadása az utasítás helyességének elismerését és annak kiadásához történő hozzájárulást jelenti. Amennyiben valamely szervezet a szignó megadását meg kívánja tagadni, köteles haladéktalanul egyeztetést kezdeményezni a készítő szervezettel. A vitatott kérdés(ek) tekintetében a közös álláspont kialakítása kötelező, szükség esetén az egyezséget írásba kell foglalni, mely az ügyirat elválaszthatatlan része. Az ügyirat megtagadott szignóval nem továbbítható egyik szervezettől sem A véglegesített utasítást a kidolgozásért felelős vezető haladéktalanul megküldi a Kabinet részére ellenőrzés céljából. A szükséges szignók meglétét a Kabinet ellenőrizni köteles, majd az igazgatási szignó megadása után haladéktalanul az illetékes aláíró(k) elé terjeszti aláírásra. Az elfogadás után az utasítások kihirdetése és nyilvántartása a 4.6. és 4.7. pontban leírtak szerint történik Amennyiben Alapítói Határozat eltérést meg nem engedő módon teszi kötelezővé a MÁV Zrt. valamely normatív utasításának alkalmazását, akkor azt az Alapítói Határozatban megjelölt időpontban (egyébként sürgősséggel) a MÁV-START Értesítőben hatályba léptető utasítással közzé kell tenni és hatályba kell léptetni. Ha a feladatok maradéktalan végrehajtása indokolja, az utasítás szövegét a gyakorlati végrehajtás elősegítése, valamint a Társaságnál történő teljeskörű adaptálás céljából meg kell küldeni a feladatok végrehajtásában érintett belső szervezeti egységek és a Központi Üzemi Tanács részére. A beérkezett véleményeket egységes szerkezetbe kell szerkeszteni, majd vezérigazgatói jóváhagyással a szükséges állásfoglalások céljából a MÁV Zrt. részére meg kell küldeni. Ezen feladatok végrehajtása a Kabinet hatáskörébe tartozik Amennyiben az Alapítói Határozat felhatalmazást ad arra, hogy a MÁV-START Zrt. a tárgybani utasítást a Társaság sajátosságainak megfelelően alkalmazza, úgy az utasítást át kell dolgozni, a tervezetet a pontokban írtaknak megfelelően el kell készíteni, majd a tervezetet a vélemények összegzését tartalmazó kísérő irattal a MÁV Zrt. felelős szervezeti egysége részére normakontroll és előzetes jóváhagyás céljából meg kell küldeni. A feladatok végrehajtását a Kabinet fogja össze. 4.3 A normatív utasítások tartalmi követelményei Az utasítások szerkezeti felépítése és kötelező tartalmi elemei: 1.0 pont: Az utasítás célja (miért készül, és mit szabályoz az utasítás). 2.0 pont: Hatály- és felelősség meghatározása (mely területekre vagy szervezeti egységekre, illetve munkavállalói csoportokra vonatkoznak az előírások, milyen körben kell azokat alkalmazni, ki a felelős az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért). 3.0 pont: Fogalom-meghatározások (az utasításban használt feltehetően értelmezésre vagy pontosításra szoruló

22 fogalmak rövid meghatározása; ha az utasításban értelmezésre szoruló fogalom nincs, akkor e tény megjelölése szükséges). 4.0 pont: Az utasítás leírása (az utasítás részletes leírása, amelyen belül meg kell nevezni a feladatot végző szervezeti egységet, a pontos hatásköröket és felelősséget). 5.0 pont: Hivatkozások, bizonylatok, módosítások, hatályon kívül helyezések, rendelkezések (az utasításban hivatkozott dokumentumok más szabályzatok, utasítások, jogszabályok és egyéb külső, illetve belső előírások felsorolása; fel kell tüntetni azokat a belső szabályozásokat is, amelyeket az utasítás vonatkozásában felülvizsgálni, módosítani vagy hatályon kívül helyezni szükséges, milyen új utasítások elkészítése javasolt (szükséges), valamint azon MÁV Zrt. utasításokat, melyek az utasítás hatályba lépését követően nem alkalmazhatóak; nyilatkozat a közszolgáltatási szerződésnek való megfelelőségről, vagy arról, hogy erre a tevékenységre a szerződés előírást nem tartalmaz. Ebben a pontban kell jelezni azt is, ha a normatív utasítást tartalmazó MÁV-START Értesítőt - a MÁV Szolgáltatási Központ Zrt.-vel megkötött szolgáltatási szerződés alapján a MÁV SZK Zrt. részére meg kell küldeni. Ennek meghatározása a készítő szervezet kötelezettsége. Itt kell feltüntetni a pont alapján szükséges Meghatalmazás -t is.) 6.0 pont: Hatályba léptetés (az utasítás hatályba lépése időpontjának a meghatározása; amennyiben az utasítás oktatása, avagy egyéb feladatok elvégzése szükséges, akkor annak a követelményét, és az ehhez igazodó hatályba lépést itt kell meghatározni). 7.0 pont: Mellékletek (az utasítás mellékletében szereplő minták, folyamatábrák nyomtatványok stb, továbbá szükség esetén függelékek felsorolása). 4.4 A normatív utasítások formai követelményei A MÁV-START Értesítőben történő közzé tétel a közlönyszerkesztés szabályai szerint zajlik. Az utasítások formai követelményei a következők: 22 oldalszámozás az összes és az aktuális oldalszámmal, decimális fejezetszámozás a tartalmi követelmények szerint (4.3 pont), tartalomjegyzék szükség szerint (nagyobb terjedelmű utasításoknál elengedhetetlen), normatív utasítás fedlapja, ami tartalmazza a készítő nevét, elérhetőségét, szervezeti egységét, a normatív utasítás azonosító adatait, típusának egyértelmű megjelölését, címét, a jóváhagyó aláírását, valamint a módosítások jegyzékét (4. sz. melléklet). 4.5 A normatív utasítások azonosítása Minden utasításnak azonosítóval kell rendelkeznie. Az azonosítót a mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szervezet vezetője az utasítás kiadásakor a kabinetvezető - határozza meg az alábbiak szerint Vezérigazgatói utasítás esetében: évente 1-től kezdődő sorszám a kiadás éve megjelenés dátuma MÁV-START Értesítő száma az utasítás típusa teljes névvel kiírva vagy a kiadó szerinti rövidítés: vezérigazgatói utasítás vagy VIG utasítás A betűs utasítások esetében a megkülönböztető jelzést az utasítás címe előtt kell feltüntetni valamennyi utasítás esetén Általános vezérigazgató-helyettesi utasítás esetében: évente 1-től kezdődő sorszám a kiadás éve megjelenés dátuma MÁV-START Értesítő száma az utasítás típusa teljes névvel kiírva vagy a kiadó szerinti rövidítést használva: általános vezérigazgató-helyettesi utasítás vagy ÁVIGH utasítás Rendelkezések esetén: évente 1-től kezdődő sorszám a kiadás éve megjelenés dátuma és a MÁV-START Értesítő száma vagy az aláírás dátuma az utasítás típusa teljes névvel kiírva vagy a rendelkezés fajtájára utaló rövidítést használva: - a gazdasági igazgatói rendelkezés (GR) vagy - értékesítési igazgatói rendelkezés (azaz díjszabási rendelkezés DR)

23 Díjszabási rendelkezés esetén a megjelenés dátumát és a MÁV-START Értesítő számát értelemszerűen, opcionálisan kell feltüntetni Mellékletek azonosítása: Azon mellékletek esetében, amelyeket a gyakorlati munkavégzés során nyomtatványként kell felhasználni, már az utasítás készítésekor a fejléc bal oldalán fel kell tüntetni az utasítás azonosító adatait./201 (.MÁV-START Értesítő.) sz. VIG /ÁVIGH/GR/DR formátumban, a fejléc jobb oldalán pedig a melléklet számát. Az adatokat a melléklet valamennyi oldalán jelezni szükséges. Az utasítás MÁV-START Értesítőben történő kihirdetésekor az azonosító adatokat ki kell egészíteni. Ezeket a mellékleteket nyomtatványként történő alkalmazás során csak a fenti adatok feltüntetésével szabad felhasználni, hogy azok aktualitása, felhasználáskori hatályossága igazolható legyen. Ettől eltérni csak egyedi esetekben, az Integrált Irányítással történt előzetes egyeztetés után lehetséges. 4.6 A normatív utasítások kihirdetése Az utasítás kidolgozásáért felelős szervezeti egység vezetője a jóváhagyott utasítás ügyiratát megküldi a Kabinet részére. Az ügyiratnak tartalmaznia kell az eredeti tervezetet, a beérkezett véleményeket a 2. sz. melléklet szerinti adatlapon (adott esetben beleértve a KÜT és a KMvB véleményét is), az utasítás aláírt, végleges szövegváltozatát, valamint a szükséges szignókkal ellátott utasításkísérő lapot Az utasítás kihirdetéséért felelős szervezet vezetője jelen utasítás kiadásakor a kabinetvezető - gondoskodik a 4.5 pont szerint azonosító sorszámmal ellátott utasításnak a MÁV-START Értesítőben való kihirdetéséről. Az utasításban fel kell tüntetni a hatályba lépése napját, mely az e rendelkezésben feltüntetett kivételekkel nem lehet korábbi, mint az utasítás MÁV-START Értesítőben történő megjelenésének napja. Amennyiben az utasítás erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz, a MÁV-START Értesítőben történő megjelenése napján lép hatályba. Ha az utasítás alkalmazására való felkészüléshez idő szükséges, a hatályba lépés időpontját egy későbbi időpontra kell kitűzni. 23 A megjelenés dátumához képest korábbi időpontban megjelölt hatályba lépés (visszamenőleges hatály) kivételesen alkalmazható, ha a hatályba lépés jogszabály előírása, vagy a MÁV-START Zrt. jogos üzleti vagy üzemi érdeke miatt szükséges, illetőleg ha a munkavállalók részére kizárólag jogokat állapít meg. Ilyen esetben az utasítás jóváhagyója gondoskodik a szabályozással érintett munkavállalók értesítéséről A kiadmányozásra jogosult vezetői aláírást követően az utasítást/utasításokat nem módosítható formátumban haladéktalanul meg kell jelentetni a MÁV- START Értesítő elektronikus változatában. A MÁV-START Értesítőnek a belső hálózat nyilvános mappájában történő elhelyezéséről a Társaság címmel rendelkező valamennyi munkavállalóját elektronikus úton tájékoztatni kell. A hálózati hozzáféréssel nem rendelkező munkavállalók esetében a szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni a szükséges másolati példányok elkészítéséről és kimutatható átadásáról. Normatív utasítás a MÁV-START Értesítőjén kívül csak jelen utasításban rögzített kivételes esetekben adható ki Amennyiben a kiadandó utasítás üzleti titkot, szolgálati titkot, vagy egyéb olyan bizalmas információt tartalmaz, melynek az esetleges nyilvánosságra kerülése a MÁV- START Zrt. érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, illetve ha ez egyéb ok miatt indokolt, vagy terjedelmi okból nem lehetséges, az utasítás teljes szövegét nem kell a MÁV- START Értesítőben megjelentetni. Ebben az esetben a kihirdetés az utasítás címének (tárgyának) és azonosító adatainak a közzétételével valósul meg. A kihirdetés során utalni kell arra, hogy az utasítás szövegét az érintettek közvetlenül kapják meg Amennyiben a MÁV-START Értesítőben a teljes normaszöveg nem került meghirdetésre, az utasítást a szolgálati felettes kimutathatóan köteles az érintett munkavállalók részére átadni. Az utasítás érintett munkavállalókhoz történő - eljuttatása a kidolgozásért és karbantartásért felelős szervezeti vezető feladata és felelőssége. Az átadást bizonyító kimutatás eltérő rendelkezés hiányában - az ügyirat elválaszthatatlan része.

24 4.6.6 Amennyiben az utasítás pontos szövege tekintetében vita merül fel, az ügyiratban maradó eredeti aláírt példány szövege az irányadó Abban az esetben, ha az utasítás vagy rendelkezés nyomdai úton is előállításra kerül, akkor a kidolgozásért felelős szervezeti egységnek az ügyirat irattározása előtt legalább két példányt az ügyiratba kell helyeznie. 4.7 A normatív utasítások nyilvántartása A kiadott és hatályban lévő utasításokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásba vételért és annak folyamatos karbantartásáért a kabinetvezető a felelős. A MÁV-START Értesítőket tartalmazó nyilvános mappában a hatályos utasítások listáját is közzé kell tenni A nyilvántartásnak kötelezően tartalmaznia kell: az utasítás azonosítóját, az utasítás megnevezését, az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős szervezet megjelölését, a kiadás és a módosítások dátumát, a hatályon kívül helyezés dátumát és módját. 4.8 A normatív utasítások módosítása Az utasítás módosítását a kidolgozásért és karbantartásért felelős szervezeti egység vezetőjénél kell kezdeményezni. A módosítás előkészítése a 4.2 pontban meghatározottak szerint történik azzal a különbséggel, hogy a módosítás esetében nem kell alkalmazni a 4.3 pont szerinti szerkezeti felépítést, és szükség szerint kell alkalmazni az ott meghatározott kötelező tartalmi elemeket A módosításokat a MÁV-START Értesítőben ki kell hirdetni. A utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős vezető gondoskodik a módosított utasítás egységes szerkezetbe foglalt szövegének elkészítéséről, és azt a módosító rendelkezéssel együtt a kabinetvezető részére megküldi. Ha a módosítás terjedelme vagy jelentősége azt indokolja, a MÁV-START Értesítőben az egységes szerkezetbe foglalt szöveget (is) meg kell jelentetni A módosítás leírását (a módosítás sorszámát, dátumát, rövid leírását) a borítón található módosítások jegyzékébe be kell vezetni Jogszabály módosítása miatt szükségessé váló utasítás-módosítás esetén a módosítást csak a kötelező véleményezési körrel kell véleményeztetni, amennyiben a megváltozott/új feladatok csak az utasítást készítő szervezetet érintik. Abban az esetben, ha a jogszabály változása más szervezet számára is új/megváltozott tevékenységet jelent, az opcionális véleményezői kört is be kell vonni a módosítás elkészítésébe. Amennyiben a jogszabály-változás eltérést nem engedélyez, ezt a tényt az utasítás készítőjének rögzíteni kell. 4.9 Ügyviteli előírások A normatív utasításokat a DMS Poszeidon rendszerben kezelni kell, azonban a véleményezés folyamata további intézkedésig az elektronikus levelező rendszerben végezhető. 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSITÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK, RENDELKEZÉSEK Jelen utasításban szabályozott tevékenységre a közszolgáltatási szerződés előírást nem tartalmaz. 5.1 Hivatkozások évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről Kollektív Szerződés Szervezeti és Működési Szabályzat 28/2014. (II. 17. MÁV-START Értesítő 10.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. valamint az érintett leányvállalati csoport Iratkezelési Szabályzatáról szóló 58/2013. (XII. 20. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás hatályba léptetéséről - IUE02 számú, A dokumentumok és feljegyzések kezelése című Eljárási Utasítás - DMS Poszeidon kezeléséhez kiadott hírlevelek, tájékoztatók 5.2 Módosítások Nincsenek

25 5.3. Hatályon kívül helyezések Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezzük a normatív utasítások kiadásának rendjéről című 37/2012. (XI. 28. MÁV-START Ért. 24.) sz. vezérigazgatói utasítást, valamint a MÁV- TRAKCIÓ Zrt. 3/2008. (I. 28.) VIG sz. vezérigazgatói utasítást a normatív utasítások kiadásának rendjéről. 5.4 A normatív utasítást tartalmazó MÁV- START Értesítő a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. részére megküldendő? Nem Vezérigazgatói meghatalmazás Jelen utasításhoz nem szükséges. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás a közzétételének napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet: Betűs utasítások besorolása. 2.sz. melléklet: Beérkezett észrevételeket és véleményeket dokumentáló adatlap. 3. sz. melléklet: Utasításkísérő lap. 4. sz. melléklet: Normatív utasítás fedlapja. 5. sz. melléklet: Vezérigazgatói Meghatalmazás mintája. Ungvári Csaba s.k. vezérigazgató

26 26 1. sz. melléklet Betűs utasítások besorolása A. általános igazgatás, jog B. pénzügy C. árufuvarozás, menetkedvezmény D. pálya E. vontatás, gépészet, kocsiszolgálat, felsővezeték és erősáramú F. forgalom G. anyaggazdálkodás H. hidak I. informatika J. jármű K. kontrolling L. beszerzés M. műszak O. oktatás P. személyszállítás Q. integrált irányítás R. ellenőrzés S. statisztika, számvitel T. távközlés, biztosítóberendezés U. Utasellátó, Étkezőkocsi üzemeltetés V. védelem X. kommunikáció

27 79/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. VIG../2014/START számú melléklet Beérkezett észrevételek, vélemények Véleményt adó szervezet, vélemény, észrevétel Kidolgozásért felelős szervezet által adott válasz

28 79/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. VIG 3.sz. melléklet 28 Utasítás kiadásáért felelős szervezet tölti ki: Ügyirat száma: Utasítás kiadásáért felelős szervezet neve: Utasításkísérő lap Utasítás kiadásáért felelős szervezet jogosultjának aláírása (nyomtatott és szignó): Dátum: Opcionális szignálói kör: (a kiadásért felelős tölti ki) Szervezet megnevezése Egyetért? Igen / Nem dátum, aláírás 1. Igen / Nem 2. Igen / Nem 3.. Igen / Nem 4. Igen / Nem 5. Igen / Nem Amennyiben szükséges, a rovatokat tovább kell folytatni Kötelező szignálói kör: a.) Integrált Irányítás tölti ki: Az utasítás kihirdetésre alkalmas? Igen / Nem*: Az Integrált Irányítás jogosultjának aláírása (nyomtatott és szignó): Dátum: b.) Jogi szignót adó szervezet tölti ki: Az utasítás jogi szempontból rendben van? Igen / Nem*: A Jog jogosultjának aláírása (nyomtatott és szignó): Dátum: c.) Igazgatási szignót adó szervezet tölti ki: Az utasítás alaki-formai szempontból rendben van, a munkavállalói érdekképviseletekkel való véleményeztetés ha szükséges megtörtént. Az utasítás kihirdetésre alkalmas? Igen / Nem*: Az igazgatási szervezet jogosultjának aláírása (nyomtatott és szignó): Dátum: d.) Általános vezérigazgató-helyettes tölti ki:. Az utasítás kihirdetésre alkalmas? Igen / Nem*: Aláírás (nyomtatott és szignó): Dátum: *Az egyet nem értést külön betétlapon kell megindokolni.

29 29 4. sz. melléklet Készítette: MÁV-START Zrt. Szervezeti egység megjelölése Készítő neve, elérhetősége /201../START./201.. (. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás (általános vezérigazgató-helyettesi utasítás/gazdasági igazgatói rendelkezés/díjszabási rendelkezés) Tárgy: utasítás tárgya.. aláíró neve beosztása MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás száma A módosítás rövid leírása MÁV-START Értesítő száma, megjelenés dátuma

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM TARTALOM Utasítások 1/2007. (VII. 30. MÁV-START Ért. 1.) VIG. sz. utasítás a BKV jegyértékesítés szabályairól... 2/2007. (VII. 30. MÁV-START Ért. 1.) VIG. sz. utasítás a Ferihegy

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. Szám: 35425/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999.

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. A BUDAPESTI HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS FORGALMI UTASÍTÁSA Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával Érvényes: 1999. október

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 21/2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. fizetési kötelezettségei teljesítésének és a betétek elhelyezésének

Részletesebben

Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése

Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése iktatószám: 1/30/4/2013 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA 1173 BUDAPEST, PESTI ÚT 117. 3.7. Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése 2013. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 10 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni az utastájékoztatás célját, módját és helyszíneit; kiválasztani az utastájékoztatás célját,

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 2. pontjában foglalt felhatalmazás, továbbá

Részletesebben

2014/48. SZÁM TARTALOM

2014/48. SZÁM TARTALOM 2014/48. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 85/2014. (XII. 01. MÁV-START Ért. 48.) sz. vezérigazgatói utasítás a mobiltelefonok juttatási, jogosultsági és használati rendjéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 85/2014.

Részletesebben

Hatálytalanítva: 2014.02.07

Hatálytalanítva: 2014.02.07 Hatálytalanítva: 2014.02.07 A NÓGRÁD VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. május 23-tól 2013.

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. TARTALOM 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 7/2007. (III. 2. MÁV Ért. 9.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az előterjesztések

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2009. (IV. 3. MÁV Ért. 12.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

2014/13. SZÁM TARTALOM

2014/13. SZÁM TARTALOM 2014/13. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 3/2014. (II. 24. MÁV-START Ért. 13.) sz. díjszabási rendelkezés a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási jogosultságot is biztosító

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

2013/32. SZÁM TARTALOM. 41/2013. (XI. 08. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. toborzás-kiválasztás szabályairól...

2013/32. SZÁM TARTALOM. 41/2013. (XI. 08. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. toborzás-kiválasztás szabályairól... 2013/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 41/2013. (XI. 08. MÁVSTART Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁVSTART Zrt. toborzáskiválasztás szabályairól... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁVTRAKCIÓ

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve:

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve: Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.(I. 31.) rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

I. Közös szabályok. I.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatai

I. Közös szabályok. I.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatai I. Közös szabályok I.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatai Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. Telefon: 46/512-901 Fax: 46/512-903 E-mail: kormanyhivatal@borsod.gov.hu I.2. Az Ügyrend

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a X-160/271.698/2015. számú

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011)

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) 0 VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) A( 2011 JGL, 22 2. amely létrejött egyrészt: név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja székhelv: 2098 Pilisszentkereszt.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához

ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Főosztály ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához I. 2002. december 2002. december 2. Útmutató a külterületi közúthálózati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE 9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József Az ellenőrzés lényege, jellemzői

Részletesebben

Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere

Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. május 23. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint közlekedési hatóság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 195/8. KÉZIKÖNYV

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 195/8. KÉZIKÖNYV VÁLASZTÁSI FÜZETEK 195/8. KÉZIKÖNYV a szavazatszámláló bizottságok részére a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásának lebonyolításához 2014. október 12. NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 2/2012. SZ. SZABÁLYZATA A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY KEZELÉSÉRŐL. Budapest 2012. január 25.

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 2/2012. SZ. SZABÁLYZATA A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY KEZELÉSÉRŐL. Budapest 2012. január 25. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 2/2012. SZ. SZABÁLYZATA A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY KEZELÉSÉRŐL Budapest 2012. január 25. 1 I. FEJEZET AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS DOKUMENTUMAINAK KÖRE 1. A hatályban lévő 22/2005.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n

31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n 31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, valamint a Heves Megyei

Részletesebben

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június .. / (dátum, Oldal:/264 Kiadva: Változat:. Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: június / (dátum, MÁV Ért.) EVIG sz. UTASÍTÁS

Részletesebben

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Töltéstava - Győrság

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: I. Fejezet

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2007. (II. 9. MÁV. Ért. 6.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó B E S Z Á M O L Ó az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztő: Alpolgármester

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS

D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Hatályba lépés időpontja: 2006. év december hó 31. nap Pótlékok és módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlannyilvántartási

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlannyilvántartási 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről A Kormány

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. TARTALOM. Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú

22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. TARTALOM. Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú 22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Magyar

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Borgulya Mónika s.k. Számviteli osztályvezető

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Büfé és nyári napközis gyerektábor üzemeltetési feladatainak ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben