ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM TARTALOM Utasítások 1/2007. (VII. 30. MÁV-START Ért. 1.) VIG. sz. utasítás a BKV jegyértékesítés szabályairól... 2/2007. (VII. 30. MÁV-START Ért. 1.) VIG. sz. utasítás a Ferihegy megállóhely megnyitásával kapcsolatos szabályozásról... Oldal 2 7

2 2 ÉRTESÍTŐ Utasítások 1/2007. (VII. 30. MÁV-START Ért. 1.) VIG. sz. utasítás a BKV jegyértékesítés szabályairól 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV-START Zrt. által a megyeszékhelyek állomásain történő BKV jegy értékesítés és leszámolás szabályozása. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Jelen utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi szervezeti egységére és szakmai irányítása alá tartozó munkavállalókra Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A MÁV-START Zrt. vezérigazgatója. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Jegyek: BKV ZRt. által biztosított, kinegrammal védett, meghatározott számú utazásra felhasználható jegyek (vonal-, gyűjtő- és metrójegyek) örökjegyek, azaz időkorlát nélküli az érvényességük. Ezek a jegyek a viteldíjemelést követően is ráfizetés nélkül, meghatározatlan ideig felhasználhatóak, de vissza nem válthatóak. Vonaljegy: érvényes az autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti, metró, fogaskerekű járatainak teljes hosszán, valamint az elővárosi vasút (HÉV) közigazgatási határon belüli vonalszakaszára, egy utazásra, átszállás nélkül, bélyegzős készülékkel történő érvényesítés esetén felszíni járműveken és a metrón a kezeléstől számított 60 percig, a földalatti vasúton 30 percig. Ára: 230 Ft. 10-es Gyűjtőjegy: 10 db vonaljegyet tartalmaznak. Érvényességük azonos a vonaljegynél feltüntetettekkel. A tömb, vásárlás után szétbontható, de a gyűjtőjegyek jegydarabonkénti árusítása tilos. Ára: 2050 Ft. Metrószakaszjegy: érvényes a metrón és a földalattin egy utazásra, átszállás nélkül, az utazás kezdőpontjától távolodó irányban legfeljebb 3 megálló távolságra a kezeléstől számított 30 percig. Ára: 180 Ft. 4.0 A BKV JEGYÉRTÉKESÍTÉS SZABÁLYOZÁ- SA 4.1. Igényjogosultság BKV ZRt. Üzletszabályzata alapján bármely személy Érvényességi terület A jegyeket bárki korlátozás nélkül megválthatja. Érvényes a 3. pontban leírtak szerint A jegyértékesítés időszaka A jegyek értékesítési tevékenysége július 1. és december 31. között végezhető Menetjegyek értékesítése Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg szolgálati helyeken naponta egy kijelölt, BKV jegyértékesítés felirattal ellátott pénztárnál vásárolható meg Nyugta/Készpénzfizetési számla A BKV jegyekhez külön Nyugtát kiállítani nem kell. Az utas kérésére a BKV jegyekről egyszerűsített Készpénzfizetési számlát kell a BKV Zrt. nevében kiállítani Az értékesítést végző pénztárak részére a BKV Zrt számú készpénzfizetési számlát biztosít. A készpénzfizetési számla rovatait értelemszerűen, rovatainak és az előírásoknak megfelelően kell kiállítani. A számlán, nyomdai úton van feltüntetve az Eladó neve, címe, adószáma Bizonylatok megrendelése, készletben tartás A Készpénzfizetési számla tömb 50x3 példányos kiszerelésben kerül megküldésre A BKV bizonylatok első készletét a Marketing határozza meg, és a TLK Menetjegyelosztó küldi ki 2 példányban kiállított, Vét- és ellenlevéllel. A továbbiakban Bárcajegy-megrendelőlevélen kell megrendelni a bizonylatokat, típustól függetlenül együtt rendelhető a BKV bizonylat, de más jeggyel együtt nem. A megrendeléseknél, nyilvántartásoknál a BKV vonaljegy, BKV 10-es gyűjtőjegy, BKV Metrószakaszjegy elnevezéseket kell alkalmazni. Egy számadópénztár köteles készletben tartani a jegyeket, aki azt rövidúton adja tovább az aznap szolgálatot teljesítő egy kijelölt pénztárosnak. A pénztárkezelő a készletben lévő jegyeket darabszámuk és sorszámuk feltüntetésével átadási könyvben köteles a leváltó pénztár-

3 ÉRTESÍTŐ 3 kezelőnek átadni a rövidútoni átadási előírásoknak megfelelően. A készlet átvétele után az ellenőrzésre kötelezett a Vétlevél eredeti példányát a Menetjegyelosztó egységbe, a másolati példányt a MÁV-START Zrt. Pénzügyi Elés Leszámolási Csoport (SZBEK) részére köteles megküldeni. A jegypénztárakban történt átadást követően az esetlegesen felmerülő hiányokért a pénztáros az érintett bizonylatok értékének erejéig tartozik anyagi felelősséggel. Sérülés esetén a jegy rontottként kezelendő és a készletjelentés mellékleteként kell beszállítani Pénztári el- és leszámolási teendők A bizonylatok nyilvántartását és leszámolását 3 példányban vezetett, reformjegy számadáson, darabszám szerint kell végezni. A Reformjegy és Ruhatári jegy szöveget a számadáson át kell húzni és BKV menetjegyek szöveget kell rávezetni. A pénztári és számadási zárlatkor az ismétlésben, pénztárnaplóban, zárlati füzetben ezzel a megnevezéssel kell bevezetni. A számadás készlet-nyilvántartási és a felhasználási részébe, a jegy kódszáma rovatba a bizonylat megnevezését kell feltüntetni. ( BKV vonaljegy, BKV 10-es gyűjtőjegy, BKV Metrószakaszjegy ) Tételszám Megnevezés Rövidítése 1 BKV vonaljegy BKV VJ 2 BKV 10-es gyűjtőjegy BKV 10 3 BKV Metrószakaszjegy BKV MSZ A számadás nyilvántartási részének sorait a jegy kódszám rovata előtt meg kell számozni. A kódszám rovatba az előzőekben megadott rövidítéseket kell írni. A nyilvántartási rész többi oszlopába az adatokat a Reformjegy számadásra előírtak szerint kell feltüntetni. A Részletezés részben a bizonylatok tételszámozásának megfelelően haladva kell a felhasználási adatokat feltüntetni. A felhasználás részletezésének vezetése: JF: pénztári zárlat időpontja, V és O: pénztári zárlatkor a készletmaradvány db száma, Km: a pénztári zárlathoz tartozó elhasznált készlet db száma, Eladott db: rontott készlet darabszám, Egységár: eladott készlet darabszáma Terhelés: az egységár és az eladott db-szám szorzatát kell bevezetni Összesen: pénztári zárlati összeget kell feltüntetni, tárgyhó végén a számadási zárlat terhelő összegét, összeadással képezve, kell ebben az oszlopban feltüntetni. A pénztári zárlatokhoz tartozó részletezést a számadás hátoldalán kell elkészíteni. A számadás előoldalán levő részletező részben csak akkor szabad adatokat feltüntetni, ha a számadási zárlat elkészítése után naptári hónap (pl ) végéig történik eladás. Pénztári zárlatkor összeadással meg kell állapítani a bevétel összegét, melyet az utolsó bevezetett tétellel egy vonalban vízszintesen kell feltüntetni az összesen rovatban. A következő pénztári zárlathoz tartozó eladási adatokat függőlegesen az első pénztári zárlat alatt kell feltüntetni a tételszámok felsorolásával. Amennyiben egy termékből nem volt eladás, a Terhelés rovatot egy vízszintes vonallal át kell húzni. A további pénztári zárlatoknál az eljárást újra kell kezdeni a tételek felsorolásával a bizonylatokra megadott tételszám sorrendjében és megállapítani a pénztári zárlat összegét. Az utolsó pénztári zárlat bevételi összege alatt fel kell sorolni az előző pénztári zárlatok bevételi összegeit, és összegzéssel meg kell állapítani a számadási időszakra eső terhelő összeget. Számadási időszak végén bizonylatonként megállapított zárókészletet a készletkimutatási rész Zárókészlet oszlopába kell átvezetni. A rontott szelvények db számát tényleges megszámlálás után kell feltüntetni a megfelelő oszlopban. A nyitó és zárókészlet adatokból meg kell állapítani az elhasznált db számot, a rontott jegyek db számának levonása után az eladott db számot. Az eladott db szám és az egységár szorzatának eredménye képezi a havi terhelő összeget. A megállapított eredményeket fel kell tüntetni a számadás készletkimutatási részének Elhasznált és Eladott, valamint terhelő részösszegeinek feltüntetésére szolgáló rovatokba. A számadáson az Eladva és a Terhelés oszlop alatt az összes db, és összes terhelés összeget is fel kell tüntetni. A számadási zárlat és a naptári hónap utolsó szolgálata közötti értékesítésről az adatszolgáltatást úgy kell végezni, hogy a számadás előoldalán levő részletező részben el kell végezni az első összesítést a pénztári zárlat készítésére előzőekben leírtak alapján, (de ez nem minősül pénztári zárlatnak), de a készletkimutatás részét nem kell lezárni. A számadás első másolati példányát kiemelve, az időszakhoz tartozó rontott szelvényekkel együtt, külön BKV menetjegy leszámolás megnevezésű borítékban, a MÁV-START Zrt. Pénzügyi El- és Leszámolási Csoport nak (Budapest, Kerepesi út 6.) kell beküldeni úgy, hogy az legkésőbb a főszámadással egyidejűleg megérkezzen. Az elszámolási időszakot az adatközlés fölött kell feltüntetni. (pl.: ). A pénztári zárlatban a bizonylatok eladásából származó összeget bevételként a BEB bérletekkel összesítve egy összegben kell elszámolni. (Ennek változtatásáról a későbbiekben történik intézkedés.)

4 4 ÉRTESÍTŐ A számadási időszak végén a tárgyhavi adatokat tartalmazó számadás eredeti példányát a maradék rontott szelvényekkel, külön BKV menetjegy leszámolás megnevezésű borítékban, a MÁV-START Zrt. Pénzügyi Elés Leszámolási Csoport nak kell beküldeni, hogy legkésőbb a főszámadással egyidejűleg megérkezzen. A számadás második másolati példányát az állomáson, a számadásmásolatok mellett kell megőrizni. A menetjegyek kiadási idejének pontos megállapítása és az esetleges visszaélések elkerülése érdekében a pénztáraknak napi eladásokat sorszámuk szerint is nyilván kell tartani. A nyilvántartáshoz 1 példányban vezetet Zárlatív nyomtatványt kell használni. A fejrovatban BKV menetjegyek sorszámnyilvántartása szöveget kell feltüntetni. A nyomtatványon az előzőekben megadott sorrendben és megnevezéssel kell felsorolni a jegyeket. A következő rovatokban szolgálatonként az értékesített jegyek kezdő és végsorszámát kell bevezetni. A kiadás napjának dátumát az oszlop fejrovatában kell feltüntetni. A nyilvántartást a havi számadásmásolatokkal együtt kell megőrizni Bankkártyával történő fizetés Amennyiben a pénztár saját BKV jegykészlettel nem rendelkezik és az utas bankkártyával kíván fizetni, a BKV menetjegy értékét külön-külön kell rendezni. A nem saját pénztár részére szóló Eladási bizonylatot az átadási könyvben feltüntetve kell továbbadni a rövidútoni átadás szabályai szerint. A BKV menetjegy készletet nyilvántartó számadó pénztárnak kell az Eladási bizonylatokat beszolgáltatni. A számadó- és jegypénztárak (a készletet nyilvántartó pénztár) a BKV menetjegy és a MÁV-START menetjegy értékét együtt is rendezheti Készpénzfizetési számla nyilvántartása A BKV menetjegyekhez használandó Készpénzfizetési számla készletének nyilvántartását és felhasználása utáni részletezését a vasúti előírások szerint kell végezni, azzal az eltéréssel, hogy a számadást 2 példányban és naptári hónapra (pl.: ) kell vezetni. Valamennyi felhasznált számla másolati példányát és a rontott számlák minden példányát a tömbből ki kell fejteni és a számadáshoz kell csatolni. A számadás eredeti példányát a mellékletekkel együtt az MÁV-START Zrt. El- és Leszámolási Csoport nak kell megküldeni. A számadás másolatát az állomáson kell megőrizni Pénzügy El- és Leszámolási csoport feladatai (SZBEK) A BKV menetjegy bizonylatok elszámolásának bevételellenőrzésére az általános szabályok érvényesek. A BKV és MÁV közötti megállapodásban foglaltaknak megfelelően minden hónap első és utolsó napja közötti időszakra eső eladásokról összesítő Kimutatást kell készíteni, számítógéppel. A Kimutatásnak tartalmaznia kell a tárgyhó megnevezésén kívül bizonylat fajtánként: a nyitó készlet és záró készlet, vételezett készlet, összes eladás db számát és értékét, rontott db számát, értékét. A felhasznált Készpénzfizetési számlákról összesítő kimutatást kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a szolgálati hely nevét, pénztár számát, számla sorozat és sorszámát tól ig. A BKV nak megküldendő anyagot külön-külön dobozba kell becsomagolni, az összesítő kimutatások szerint. A dobozon el kell helyezni a számítógéppel elkészített kimutatás 1 példányát. Az értékesített menetjegyekről az összesítő kimutatásokat tárgyhót követő hónap 6-ig címre, és levél formájában a számadás és kimutatás nélküli mellékletekkel együtt kell megküldeni a BKV Zrt. Menetdíjbevételi főosztály Jegy és Bérletértékesítési szakszolgálat 1072 Budapest VII. Akácfa u. 15. A kimutatásból megállapított bevételnek (eladás rontott visszatérítés) az átutalásáról a V-1547/2007 sz. szerződésben foglaltak alapján gondoskodnia kell. A szolgálati helyek által beküldött felhasznált készpénzfizetési számla másolatokat és a rontott példányokat a BKV Zrt. Jegyraktárába kell visszaszállítani (1072 Bp. Akácfa út 15.) Oktatás Az érintett jegykiadó- információs személyzet tájékoztatásáról, oktatásáról kimutathatóan gondoskodni kell! 5.0 HIVATKOZÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HE- LYEZÉSEK A jelen utasításban nem szabályozott esetekben a P.5 sz. utasítás előírásait kell alkalmazni, értelemszerűen. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás július 15.-től érvényes. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Értékesítési helyek felsorolása 2. sz. melléklet Értékesítési kimutatás Dr. Mosóczi László s. k. elnök, vezérigazgató

5 ÉRTESÍTŐ 5 1. melléklet MÁV- START Zrt. értékesítő helyei Értékesítésre átadott menetjegyek darabszáma vonaljegy db. 10 db-os gyűjtőjegy db. Metrószakaszjegy db. Békéscsaba Debrecen Eger Győr Kaposvár Kecskemét Miskolc Nyíregyháza Pécs Salgótarján Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Az értékesítés valamennyi szolgálati helyen egy kijelölt ablakban történik.

6 6 ÉRTESÍTŐ 2. melléklet Értékesítési kimutatás Értékesítési kimutatás darab Bruttó ár Vonaljegy 230 Ft Nyitó készlet Vételezett Eladás Selejt Maradvány: Össz értékesítés (Ft) 10-es gyűjtőjegy 2050 Ft Nyitó készlet Vételezett Eladás Selejt Maradvány: Metrószakaszjegy 180 Ft Nyitó készlet Vételezett Eladás Selejt Maradvány: Összesen

7 ÉRTESÍTŐ 7 2/2007. (VII. 30. MÁV-START Ért. 1.) VIG. sz. utasítás a Ferihegy megállóhely megnyitásával kapcsolatos szabályozásról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A Ferihegy megállóhely megnyitásával kapcsolatos feladatok és a megnyitás alkalmából adott kedvezmény szabályozása. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Jelen utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi szervezeti egységére és szakmai irányítása alá tartozó munkavállalókra Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A MÁV-START Zrt. vezérigazgatója 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA BEB bérlet: Budapesti Egyesített Bérlet 4.0 A MEGNYITÁSSAL KAPCSOLATOS TEEN- DŐK Ferihegy néven új budapesti megállóhely kerül átadásra július 15.-én. A megállóhely Budapest területén van, ezért a BEB bérletek területi érvényessége is megváltozik. A MÁV START Zrt. a megnyitás napján utazási kedvezményt biztosít A megállóhely adatai Ferihegy megállóhely Budapest területén, Bp. Nyugati pályaudvartól 18 km, Szemeretelep megállóhelytől 2 km távolságra van. Bp. Nyugati pu. Ferihegy viszonylatban valamennyi naponta óránként közlekedő zónázó vonat, továbbá valamennyi naponta és munkanapokon közlekedő monori vonat igénybe vehető. A kora reggeli és esti órákban közlekedő mindenhol megálló vonatok, valamint a reggeli csúcsidőszak (6-9 óra között) vonatai is megállnak Ferihegy megállóhelyen. 1 A munkavállalókat érintő normatív utasításokat az érdekképviseletekkel véleményeztetni kell Utazási kedvezmény Bp. Nyugati pályaudvarról Ferihegyre, vagy Ferihegyről Bp. Nyugati pályaudvarra utazók szolgáltatásainkat díjfizetés nélkül vehetik igénybe. A kedvezmény július 15-én 0.00 órától óráig tart. Hosszabb út részbeni fedezésére a kedvezmény nem használható fel. Azokat az utasokat, akik nem a kedvezményezett viszonylatban utaznak, és nem rendelkeznek érvényes menetjeggyel, a felszállás helyétől jegynélküli utasnak kell tekinteni, és az általuk megváltandó menetjegyet a SZÜSZ V. rész C. fejezetében meghatározott pótdíj felszámításával kell elszámolni A BEB bérletek felhasználása A BEB bérletek területi érvényességi határa a 100/a vonalon Ferihegy megállóhelyig terjed ki. A VMAEF, az MJR és a Jegykiadó automaták Ferihegy megállóhelytől/ig július15-től kiadnak menetjegyet, illetve a csatlakozó jegyet Menetjegy értékesítés A MÁV-START Zrt. menetjegy-értékesítési pontot nyit Ferihegy 1 központi épületében. Az értékesítést a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. (továbbiakban BTH Kht.) a saját helyiségében végzi, ahol belföldi vasúti menetjegyek, valamint helybiztosítási okmányok válthatók. A menetjegykiadás a BTH Kht. Iroda nyitvatartási idejében hétfőtől vasárnapig naponta 9-22 óráig biztosított augusztus 31.-ig a menetjegykiadást Bp. Nyugati pu. belföldi személypénztáros munkavállalói végzik A menetjegy értékesítés és a leszámolás végrehajtása Bp. Nyugati pályaudvar vezénylőjének annyi munkavállalót kell vezényelnie, hogy a folyamatos (nyitvatartási rendnek megfelelő) munkavégzést biztosítani lehessen (legalább 3 fő). A Ferihegy megállóhelyre vezényelt munkavállalókat olyan lemezkazettával kell ellátni, ami alkalmas az értékek őrzésére. A pénztárkezelő saját készletéből köteles jegyalap-tekercset, Készpénzfizetési számlát, kifizetési bizonylatot, valamint a bélyegzőit és a váltópénz ellátmányát magával vinni. Folyamatosan pótolnia kell saját készletéből az elhasznált bizonylatait. Napi bevételeit beszállítja a készpénzbeszállítás szabályai szerint, és a beszállított összeget egyidejűleg beszolgáltatásként számolja el. (Szükség esetén a pénztárkezelőket ki kell oktatni a pénzbeszállítás szabályairól)

8 8 ÉRTESÍTŐ A munkavállalót Bp. Nyugati pályaudvarnak el kell látni a beszállításhoz szükséges eszközökkel.(pénzrészle tező, szállítólevél, értékszállító tasak) A GS4 a pénzbeszállítást és óra között végzi. A beszállítás után beszedett összegeket a lemezkazettában elzárva kell őrizni és a következő szolgálat bevételeivel együtt beszállítani. Szolgálat végén a pénztárkezelő a BTH Kht. jelen lévő munkavállalójának közreműködésével a lemezkazettában elzárt értékeit a BTH Kht. által biztosított páncélszekrényben kell elhelyezni, és innen viszi el következő szolgálata kezdetekor. Az elfogadott üdülési csekket és a visszatérített menetjegyeket valamint a hozzá tartozó kifizetési bizonylatokat megőrzi, és zárlatkészítéskor szolgáltatja be Bp. Nyugati pu. számadópénztárába. A számadópénztáros a nála lévő Beszolgáltatások ismétlésébe bevezeti a pénztárkezelő Beszolgáltatások ismétlésében feltüntetett beszolgáltatások összegeit. A pénztárkezelő által átadott szállítólevelek adatait bevezeti a Főszámadásába, a tényleges beszállítási idők feltüntetésével Utastájékoztatás A megállóhely megnyitásával és a kedvezménnyel kapcsolatos információkról a MÁV-START Zrt. honlapján, és az állomásokon kifüggesztett hirdetmények útján tájékoztatni kell utasainkat. 5.0 HIVATKOZÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HE- LYEZÉSEK A jelen utasításban nem szabályozott estekben a P. 5 utasítás előírásait kell alkalmazni, értelemszerűen. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás július 15.-től visszavonásig érvényes. Dr. Mosóczi László s. k. elnök, vezérigazgató Szerkeszti a MÁV-START ZRt. Jogi Szervezete Kiadja a MÁV-START ZRt. Felelős kiadó: Dr. Mosóczi László elnök, vezérigazgató. Terjeszti a MÁV ZRt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (Budapest VI., Andrássy út ). Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó Károly

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont T 0651-06/1/1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

2014/42. SZÁM TARTALOM

2014/42. SZÁM TARTALOM 2014/42. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 78/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás az alapszemélyzeten felül a vonatok fedélzetére vezényelt személyzet általi, valamint a fokozott

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

52 841 04 0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó

52 841 04 0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2007. (II. 9. MÁV. Ért. 6.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 93/2015 DR 69499/2015/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Érvényes: 2016. január 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás Sorszáma Száma száma hatályba lépés 93/2015.DR.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város közigazgatási határain belül végzett menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú autóbusz-közlekedés

Részletesebben

Használható segédeszköz: íróeszköz, vonalzó, számológép, vasúti menetrend (legfrissebb kiadás), belföldi menetdíjtáblázatok (legfrissebb kiadás).

Használható segédeszköz: íróeszköz, vonalzó, számológép, vasúti menetrend (legfrissebb kiadás), belföldi menetdíjtáblázatok (legfrissebb kiadás). 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 07 Vasúti személyszállítási ügyintéző Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

2014/13. SZÁM TARTALOM

2014/13. SZÁM TARTALOM 2014/13. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 3/2014. (II. 24. MÁV-START Ért. 13.) sz. díjszabási rendelkezés a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási jogosultságot is biztosító

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől)

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. május 23. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint közlekedési hatóság

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló

1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló 1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló Km BORSOD VOLÁN Zrt. 321 1371 311 1373 103 113 203 243 213 133 223 0,0 0,0 Miskolc,aut.áll. k 5 30 5 50 6 00 6 20 7 00 M 8 00 14 8 20 8 45 D 9 00 9 30 X10 20

Részletesebben

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT 10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A GTE Házipénztár Kezelési Szabályzata általánosan értelmezendő és érvényes valamennyi szervezeti egységre, ahol az egyesület működtetése kapcsán pénzkezelési

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. TARTALOM 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 55/2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról

Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról A Képviselő-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.tv. 7.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK MENETRENDJE

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK MENETRENDJE SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK MENETRENDJE Érvényes: 2013. március 30-tól A kiadvány tartalmazza Szeged Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbuszvonalainak komplett menetrendjét,

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 1 db Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről Összeállította:

Részletesebben

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM 29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 40/2008. (XII. 5. MÁV Ért. 29.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a menetrend szerinti helyi közösségi autóbusz-közlekedés 2008. évi évközi tarifaemelésére, hatósági árának megállapítására

Tárgy: Javaslat a menetrend szerinti helyi közösségi autóbusz-közlekedés 2008. évi évközi tarifaemelésére, hatósági árának megállapítására NÓGRÁD VOLÁN Zrt. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Székyné dr. Sztrémi Melinda Polgármester asszony részére Levelük jele: Kelte:. Ügyintézıjük: Levelünk jele: 12-92/1 /2008. Kelte: Salgótarján,

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/35. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/35. SZÁM TARTALOM 2015/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 39/2015. (IX. 10. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg-ellátásról...

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata Borsodvíz Zrt.. 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Ügyirat szám: Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata A beszerzési és anyagellátási tevékenységnek meghatározott szabályok

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/1996. (XII.23.) rendelete az adatvédelmi szabályzatról

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/1996. (XII.23.) rendelete az adatvédelmi szabályzatról Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/1996. (XII.23.) rendelete az adatvédelmi szabályzatról A polgárok személyes adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 46 /1997.(09.25) számú rendelete a települési folyékony kommunális hulladék ideiglenes elhelyezéséről, gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről

Részletesebben

Menetjegy gyűjtemény

Menetjegy gyűjtemény Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Menetjegy gyűjtemény Összeállította: Krizsán Sándor, Rózsa László Leltári szám Kép Megnevezés Kölnik-Resica. Egész jegy, 25 kr. 70. sz. 2908 Monio-Német-Bogsán. Egész

Részletesebben

20. szám 124. évfolyam 2009. június 19. TARTALOM

20. szám 124. évfolyam 2009. június 19. TARTALOM 20. szám 124. évfolyam 2009. június 19. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 46/2009. (VI. 19. MÁV Ért. 20.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a kárnyilvántartási

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

BIZTONSÁGOSAN KÖZLEKEDNI EGY ÉLETÚTON

BIZTONSÁGOSAN KÖZLEKEDNI EGY ÉLETÚTON BIZTONSÁGOSAN KÖZLEKEDNI EGY ÉLETÚTON ORSZÁGJÁRÓ KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ÉS OKTATÓ PROGRAM 2012. A PROGRAM IDŐTARTAMA március 20 - március 25. március 27 - április 1. április 3 - április 8. április 10 - április

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI 1/249 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: : Behúzás: Bal: 0 pt, Első sor: 0 pt, Sorköz: szimpla : Középre zárt, Sorköz: szimpla 200 év hó nap.

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI 7954./ 2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI Nyilvános példány Érvényes: 2016. május 1-től 1 Előjegyzés az Üzletpolitikai kedvezmények

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

ÁSZF BELFÖLDI CSOMAGSZÁLLÍTÁS

ÁSZF BELFÖLDI CSOMAGSZÁLLÍTÁS ÁRAJÁNLAT BELFÖLDI CSOMAGSZÁLLÍTÁSRA Tisztelt Hölgyem/Uram! A továbbiakban a Sprinter Futárszolgálat árajánlatát tekintheti meg, minimum elvárt csomagszám nélkül. Internetes csomagfeladás Kérjük, az ajánlatban

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Hatálytalanítva: 2014.02.07

Hatálytalanítva: 2014.02.07 Hatálytalanítva: 2014.02.07 A NÓGRÁD VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. május 23-tól 2013.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 21/2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. fizetési kötelezettségei teljesítésének és a betétek elhelyezésének

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd, 2013. március 19. Előterjesztő:

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A módosítás hatályba lépésének ideje 2016. április 7. ÁSZF Printer-fair Kft. 2500

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (35 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ 1 AV-6/2009. MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ Az AGRIA VOLÁN Zrt.által közlekedtetett menetrendszerinti autóbuszjáratainak 2009. karácsonyi és 2010. újévi ünnepek körüli forgalmi rendje. (Hivatalos Autóbusz Menetrend

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése

Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése iktatószám: 1/30/4/2013 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA 1173 BUDAPEST, PESTI ÚT 117. 3.7. Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése 2013. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

2007/3. SZÁM TARTALOM. 36/2007. (MÁV-START Értesítő 3.) VIG. sz. utasítás: Végrehajtási. jegykiadó gép felhasználói kézikönyv...

2007/3. SZÁM TARTALOM. 36/2007. (MÁV-START Értesítő 3.) VIG. sz. utasítás: Végrehajtási. jegykiadó gép felhasználói kézikönyv... ÉRTESÍTŐ 2007/3. SZÁM TARTALOM Utasítások 29/2007. (MÁV-START Értesítő 3.) VIG. sz. utasítás: VMAEF jegykiadó gép felhasználói kézikönyv... 34/2007. (MÁV-START Értesítő 3.) VIG. sz. utasítás: A MÁV START

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve:

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve: Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.(I. 31.) rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Üzemirányítási, Forgalomirányítási Rendszerek Magyarországon. MÁV Zrt. 2016. ATLASZ

Üzemirányítási, Forgalomirányítási Rendszerek Magyarországon. MÁV Zrt. 2016. ATLASZ Üzemirányítási, Forgalomirányítási Rendszerek Magyarországon MÁV Zrt. 2016. ATLASZ Számítógépes Program Pártai Gábor MÁV Zrt. KÖFI Üzemeltetési Szakértő Forgalomirányítási Csoport Pécs Fonyód KÖFI Ki is

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ( ÁSZF )

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az Altering Bt. (székhely: 1107 Budapest, Mázsa u. 9., adószám: 29114913-2-42), mint szolgáltató

Részletesebben

Zúzmara Expressz Mahócára

Zúzmara Expressz Mahócára Lillafüredi Állami Erdei Vasút Üzemigazgatóság 3535 Miskolc, Erdész utca 24. +36 (46) 530-593, +36 (30) 488-7528 www.eszakerdo.hu, www.laev.hu A reggel 9:30-kor Miskolcról Mahócára induló kirándulóvonatra

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Egyesület működéséhez szükséges pénzeszközök

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 11. szám 2009. június 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 16/2009. (VI. 30.) Ö.r. Debrecen város

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Konferenciák, rendezvények szervezési szabályzata

Konferenciák, rendezvények szervezési szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Konferenciák, rendezvények szervezési szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a 20-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12. 12. napjával elfogadta 2006. Dunaújváros 2. kiadás 0.

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1520 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 2004. ÁPRILIS 16. TARTALOM Ajánlati

Részletesebben

internet szolgáltatás nyújtása az OFFI Zrt. részére 2015/2017 - tájékoztató az eljárás eredményéről

internet szolgáltatás nyújtása az OFFI Zrt. részére 2015/2017 - tájékoztató az eljárás eredményéről internet szolgáltatás nyújtása az OFFI Zrt. részére 2015/2017 - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szeged, 2008. Tartalom I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 A Szabályzat hatálya 5 Az iratkezelés szervezete 6 Az iratkezelés felügyelete, ellenőrzése

Részletesebben

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

MVK Zrt. A megbízható útitárs. Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2016. február 24. napjától Az üzletszabályzatot jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság a PU/VA/NS/A/41/2/2016

Részletesebben

Elnöki ügyvitel szabályai

Elnöki ügyvitel szabályai Elnöki ügyvitel szabályai Elnöki ügynek minősül minden olyan ügy, amelyben a bíróság elnöke, illetőleg jogszabályban vagy OBH Elnöke által kiadott szervezetirányító eszközben, a bíróság szervezeti és működési

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2016. 03.03 ALASZTICS ILDIKÓ Igazgató 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató trans-o-flex Hungary Kft. (továbbiakban: trans-o-flex) Székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12 Postacím:

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) 8314./2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa:

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

Takarítási szolgáltatások

Takarítási szolgáltatások 90910000-9;90900000-6;90919200-4;90900000-6;90910000-9;90911200-8;90900000-6;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4

Részletesebben

Chip kártya, parkolóbérlet, mobiltelefon, jegy

Chip kártya, parkolóbérlet, mobiltelefon, jegy Megyei Jogú város 5 perces szabály Utólagos bemutatás Díj megfizetéséne k módja Nyíregyháza Igen 3 napon belül. Pótdíj fejében Jegy, bérlet, parkoló kártya Miskolc Igen 5 napon belül, korlátozottan, pótdíj

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.szazlabucipo.hu. hatályos: 2015-12-15

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.szazlabucipo.hu. hatályos: 2015-12-15 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.szazlabucipo.hu hatályos: 2015-12-15 Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Számunkra fontos, hogy

Részletesebben