ÉRTESÍTŐ 2015/35. SZÁM TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2015/35. SZÁM TARTALOM"

Átírás

1 2015/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 39/2015. (IX. 10. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg-ellátásról... 2 Egyéb közlemények A 2015/28. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések... 18

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 39/2015. (IX. 10. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg-ellátásról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV-START Zrt. munkavállalói számára a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló, többször módosított 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) szerinti képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg ellátás végrehajtásának egységes szabályozása. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás személyi hatálya: Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi képernyős eszközt használó a MÁV-START Zrt. mindenkor hatályos Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott képernyős munkakörben foglalkoztatott - munkavállalójára. Nem terjed ki az utasítás hatálya: 1. a munkavállaló által arra a szemüveg és kontaktlencse használatra, mely a képernyő előtti munkavégzéstől független, 2. továbbá a következő gépeket, eszközöket működtető / használó munkavállalókra: a járművek vagy munkagépek vezető- illetve kezelőfülkéi, a szállítóeszközökön lévő számítógéprendszerek, az elsősorban közhasználatra szánt számítógépes rendszerek, hordozható rendszerek, amelyeket a munkahelyen nem tartósan használnak, számológépek, pénztárgépek és olyan egyéb készülékek, amelyek azok közvetlen használatát biztosító kisméretű adatokat vagy mérési 2/19 oldal eredményeket mutató képernyővel vannak ellátva, továbbá az ablakos írógépek elnevezésű, hagyományos típusú elektromos, elektronikus írógépek Az utasítás időbeli hatálya: Az utasításban meghatározottakat a hatályba lépést követően keletkezett, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg igényekre kell alkalmazni. 2.2 Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás szervezet Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció vezetője a felelős. Az utasításban meghatározott szabályok, elvek betartásáért és betartatásáért a munkáltatói jogkörgyakorlók, valamint a humánpartner munkatársak a felelősek. A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Számviteli vezető a Rendeletben meghatározott szemüveg készítéséről szóló a MÁV-START Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó által kiállított és megküldött számla alapján felelős a beérkezett számlák kiegyenlítéséért és könyveléséért. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Képernyős eszköz: számjegy-, betű-, grafikus képsorokat képernyőn megjelenítő készülék, függetlenül az alkalmazott megjelenítési folyamattól, 3.2 Képernyős munkahely: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős eszközön kívül csatlakozhat adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli eszköz), egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyomtató, plotter, lemezegység, modem stb.), esetleges tartozékok, ember-gép kapcsolatot meghatározó szoftver, irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy munkafelület, telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet. 3.3 Képernyős munkakör: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is.

3 3.4 Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg: a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Általános rendelkezés A képernyős munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat az utasítás hatálybalépését követően a munkaviszony létesítésekor, a soron következő orvosi alkalmassági vizsgálat időpontjában, majd azt követően legalább kétévenként a területileg illetékes foglalkozásegészségügyi orvoshoz a 2. sz. melléklet (melynek érvényességi kelléke, hogy azt mind a munkáltató, mind a foglalkozás-egészségügyi orvos aláírja és lebélyegezze) szerinti 2 (két) példányban kiállított kérelemmel látásvizsgálatra kell küldeni, amelyen a munkavállaló köteles részt venni. Amennyiben a képernyős munkakörben foglalkoztatott munkavállaló tevékenységének végzése közben látásának romlását észleli, a munkáltatói jogkörgyakorlójánál soron kívül is kezdeményezheti látásvizsgálatra történő küldését szintén a 2. sz. melléklet szerinti kérelem kitöltésével. Amennyiben a foglalkozás-egészségügyi orvos megállapítja, hogy a munkavállaló részére a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg biztosítása szükséges lehet, a munkavállalót a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges vizsgálat elvégzése érdekében szemészeti szakvizsgálatra utalja be (3. sz. melléklet). A szakvizsgálatot Budapesten (1062 Budapest, Podmaniczky utca ) lévő Központi Rendelőintézet, míg a régiókban a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: VNK Kft.) területi divízióinak szemészeti szakrendelőiben végzik. Amennyiben a szakvizsgálat eredménye indokolttá teszi, illetve a munkavállaló által használt szemüveg, vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem meg- 3/19 oldal felelő, a munkavállalót el kell látni a szemészeti szakvizsgálat eredményének függvényében, de legalább kétévente a képernyő előtti munkavégzéshez minimálisan szükséges éleslátást biztosító szemüveggel, melynek költsége a munkáltatót terheli. A munkavállaló részére biztosított szemüveg 2 éven belüli elvesztése, megsemmisülése, törése esetén annak pótlását a munkáltató nem biztosítja, kivéve a 4.3. pont utolsó bekezdésében foglalt esetekben A munkavállaló kötelezettségei A munkavállaló köteles: - a beutalás alapján a szemészeti vizsgálaton részt venni és a szemész szakorvos által átadott vizsgálati leletet a beutalást kiállító orvos részére átadni; - a foglalkozás-egészségügyi orvos által 2 példányban kitöltött, aláírt és lepecsételt 2. számú melléklet szerinti eredeti igazolás o egy példányát az illetékes humánpartner részére eljuttatni, o a másik példányt megőrizni, képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüvegre jogosultság és szemüveg készíttetése esetén a MÁV-START Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban lévő a 1. sz. mellékletben felsorolt szaküzletben megrendeléskor leadni. - új éleslátást biztosító szemüvegre jogosultság esetén a szaküzlet szolgáltatásának igénybe vétele előtt a 4. számú melléklet szerint nyilatkozni, és a nyilatkozat egy példányát a Jogosultsági Igazolás átadásával egyidejűleg az illetékes humánpartner részére eljuttatni. - a számára elkészített, a képernyő éleslátását biztosító szemüveget átvenni, valamint annak épségét megőrizni; - munkavégzés során a szemüveget viselni, - a szemüveg megrongálódása esetén - munkáltatói felelősség hiányában viselni annak javítási költségét; - saját költségén gondoskodni a képernyő éleslátását biztosító szemüveg pótlásáról, amennyiben a 2 éven belül a részére biztosított szemüveget elveszti, megsemmisül, vagy összetöri.

4 4.3. A munkáltató kötelezettségei A munkáltató köteles: - meghatározni mely munkakörök tartoznak a képernyős munkakörök közé (Munkavédelmi Szabályzat) - tájékoztatni a munkavállalót arról, hogy képernyős munkakörben kívánja foglalkoztatni. - a munkát úgy megszervezni, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces, össze nem vonható szünetek szakítsák meg és a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi 6 (hat) órát ne haladja meg. Amennyiben a munkavégzés megszakítása más életét, testi épségét, valamint egyes vagyontárgyak biztonságát veszélyezteti, vagy az adott technológia miatt nem lehetséges, a munkáltató úgy szervezi meg a munkahelyen a napi munkavégzést, hogy a munkavállalót érő képernyő előtti megterhelés csökkentése érdekében a képernyős munkavégzést rendszeres időszakonként - a munka jellegéhez igazodóan a veszélyhelyzet kizárásával - szünetekkel szakítsák meg, vagy más tevékenységgel cseréljék fel. A munkavégzés megszakításának egyszeri időtartama ebben az esetben sem lehet kevesebb, mint tíz perc, és a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje nem haladhatja meg a napi munkaidő hetvenöt százalékát. - a foglalkozás-egészségügyi orvosnál (a továbbiakban: orvos) a 2. számú melléklet szerinti - 2 példányban kiállított nyomtatványon kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését: a) a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt, b) ezt követően kétévente, c) amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe. - ellátni a munkavállalót a minimálisan szükséges, képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel amennyiben az a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve ha a munkavállaló által használt szemüveg/kontaktlencse képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő 4/19 oldal a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg rongálódása esetén, amennyiben a munkáltatót terheli a felelősség, a munkáltató köteles a javítást a saját költségén elvégeztetni Szemészeti vizsgálat A VNK Kft. foglalkozási-egészségügyi orvosa indokolt esetben a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra utalja be (3. sz. melléklet), amennyiben: a) megállapítja, hogy a munkavállaló részére a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg biztosítása szükséges b) a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott, panaszokat okozó látórendszeri eltérések fennállásának valószínűsége esetén c) a munkavállalót olyan munkakörben foglalkoztatják, ahol a munka végzése során változtatva kell különböző távolságban lévő tárgyakra fókuszálni d) az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatnál, panaszmentesség esetén is, ha a munkavállaló korábban képernyő előtti munkát nem végzett e) az orvos a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra beutalhatja, ha egyéb, panaszokat okozó látórendszeri eltérések valószínűsége áll fenn. A szemészeti szakvizsgálatot a VNK Kft. szemészeti szakrendelői végzik, különösen indokolt esetben (pl. hosszú várakozási/utazási idő) esetén más olyan egészségügyi intézmény szemészeti szakrendelőjét is igénybe lehet venni, ahol a szemészeti szakrendelés költségmentes. A munkáltató a szemészeti szakrendelés költségeit, amennyiben azt a munkavállaló nem költségmentesen vette igénybe, nem téríti meg. A munkavállaló kontroll szemvizsgálatot kérhet a szaküzletben, melynek eredményeként megállapított szemüveglencse specifikációit meg kell feleltetnie a Jogosultsági Igazolásban (2. sz. melléklet) meghatározott feltételeknek, a szaküzlet az alapszolgáltatáson felül további díjat ez esetben nem számít fel.

5 A szaküzlet szakképesítéssel rendelkező munkavállalója által elvégzett látásvizsgálat 4.6. pontban meghatározott díja nem kerül felszámításra abban az esetben, ha a munkavállaló az elvégzett látásvizsgálat eredménye alapján a számára szükséges szemüveget megrendeli. A kontroll vizsgálat nem helyettesíti a szemészeti szakvizsgálatot, csak kontrollálásra alkalmazható. A látásvizsgálatok esedékességének időpontját az illetékes humánpartner munkatársaknak kell rögzíteni az SAP Határidő figyelés Infótípuson a látásvizsgálat határidő fajta kiválasztásával. 4.5 A szemüveg elkészíttetése, számlázás A képernyő előtti éleslátást biztosító szemüvegek erre vonatkozó, a munkáltató által kötött szerződés alapján az 1. sz. mellékletben felsorolt szaküzletekben készíttethetők el. Ennek érdekében a szemészeti szakvizsgálat eredményeit tartalmazó szemvizsgálati vénnyel, valamint a véleményező orvos által kiállított, aláírt és lepecsételt 2. számú melléklet (melynek érvényességi kelléke, hogy azt mind a munkáltató, mind a foglalkoztatás-egészségügyi orvos aláírja és lebélyegezze) szerinti Jogosultsági Igazolás egy eredeti példányával a munkavállalónak fel kell keresnie az 1. számú mellékletben felsorolt szaküzletek bármelyikét, ahol a szemüveget a lencsetípustól függően legfeljebb 16 munkanap határidővel elkészítik. A jogosultsági igazolás átvételének időpontját és a szemüveg elkészítésének időpontját a szaküzlet az általa átvett jogosultsági igazolásra köteles rávezetni. Az elkészült szemüveg átvételét a munkavállaló köteles a Jogosultsági Igazoláson aláírásával és a szemüveg átvételének dátumával igazolni. Amennyiben a szemüvegellátásban részesülő munkavállaló a 4.7 pontban meghatározott minimálisan szükséges követelményen túlmenő szemüveget készíttet (pl. üveglencse, drágább keret, színezés, stb.) a többletköltséget a munkavállalónak kell a szaküzlet felé kifizetnie. A többletszolgáltatás esetén a szaküzlet a kiválasztott többletszolgáltatás(ok)ra a szemüveg megrendelésekor érvényes 5/19 oldal árlistából számított 35%-os kedvezményt ad. A kedvezménnyel csökkentett többletszolgáltatást a szemüveg megrendelésekor a munkavállalónak kell kiegyenlíteni. Az elkészült szemüvegeket a szaküzlet az elkészülés napjától számítottan legfeljebb 2 hónapig tárolja. Ezen idő alatt a munkavállaló által át nem vett szemüvegek esetén, a munkáltató által kifizetett költségek erejéig a munkáltatói jogkörgyakorló a munkavállalót a Kollektív Szerződésben meghatározott kártérítési szabályok alapján kártérítésre kötelezheti. 4.6 Költségviselés, költségek elszámolása A munkáltatót terheli a szemészeti szakvizsgálatra történő beutalás költsége. Az utasítás szerinti szemüvegellátás költségeit a munkavállalót foglalkoztató szervezeti egységnek kell tervezni. A szemüveg átvételét követően a MÁV Zrt.- vel, MÁV-START Zrt.-vel, valamint a MÁV SZK Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban lévő vállalkozó a munkáltató nevére a jogosultsági igazoláson megjelölt csomag 4.7 pontban meghatározott szerinti összegről számlát állít ki, amelynek ellenértékét - a számla beérkezését követően az érintett Társaság átutalással egyenlít ki. A munkavállaló az 1. sz. mellékletben felsorolt látásvizsgálatra kijelölt szaküzletekben kontroll látásvizsgálatot is kérhet, amelynek díja FT ÁFA, azaz Ft. Az elvégzett látásvizsgálat díja külön tételként nem kerül felszámításra abban az esetben, ha a látásvizsgálati eredmény alapján a munkavállaló az 1. sz. mellékletben felsorolt szaküzletében megrendeli a számára szükséges szemüveget. Amennyiben a munkavállaló az elvégzett látásvizsgálatot követően a szaküzletben nem rendeli meg a szemüveget és a látásvizsgálat díja a munkáltatónak kiszámlázásra kerül, abban az esetben a látásvizsgálati díj a kiszámlázás hónapjában a munkavállaló munkabéréből a 4. számú mellékletnek megfelelően az előlegnyújtás szabályai szerint levonásra kerül, illetve munkaviszonyának megszűnése esetén azt köteles megtéríteni.

6 6/19 oldal 4.7. Munkáltatói költségtérítés A munkáltató a munkavállalója részére készített jogszabályi követelményeknek megfelelő, a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg esetén (összeg a mindenkor érvényes ÁFA összegét is tartalmazza) az alábbi összeget fizeti meg a vállalkozónak, az összegek forintban értendőek: Munkáltató által éleslátást biztosító szemüveg keret lencse Összesen 1. csomag: egyfókuszú műanyag szemüveglencse pár + szemüvegkeret 2. csomag: Business műanyag szemüveglencse pár + szemüvegkeret 3. csomag: bifokális műanyag munkaszemüveglencse pár + szemüvegkeret 4. csomag: progresszív műanyag munkaszemüveg-lencse pár + szemüvegkeret 35%-kal csökkentett ár Kedvezmények Abban az esetben, ha a munkavállaló a 4.7. pontban meghatározott összegnél magasabb árú a vonatkozó egészségügyi követelményeknek megfelelő szemüveget rendel, annak többletköltsége a munkavállalót terheli, a többletköltségből az 1. sz. mellékletben felsorolt szaküzletek 35%-os kedvezményt biztosítanak. Példa: Amennyiben a munkavállaló 1. csomagot vásárolhat és a választott szemüveg összértéke Forint (tehát több, mint a csomag által biztosított költségkeret), akkor ha az 1. sz. mellékletben felsorolt szaküzletekben vásárol, a különbözetből további 35% kedvezményre jogosult: Összesen Ft 1. csomag térítése: Ft Különbözet: = Ft Melyből további 35% kedvezmény érvényesíthető, azaz a példa esetében Ft Így a munkavállaló által fizetendő plusz költség: = Ft. Amennyiben a munkavállaló a 35%-os kedvezménnyel csökkentett többletköltséget egészségpénztári költség terhére szeretné elszámoltatni, abban az esetben a munkavállaló kérésére a szaküzlet pénztárgépen előállított egyszerűsített számlát készít a készpénzzel vagy bankkártyával kifizetett összegről a munkavállaló által megjelölt/meghatározott egészségpénztár nevére, címére. A szaküzlet technikai lehetőségek fennállása esetén egészségpénztári kártya használatot is biztosít az ellenszolgáltatás kiegyenlítésére. A jelen pont előírásai megfelelően alkalmazandóak abban az esetben is, ha a munkavállaló más célra kívánja elszámolni a többletköltséget Eljárás munkaviszony illetve szemüvegellátásra való jogosultság megszűnése esetén Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya, vagy szemüvegellátásra való jogosultsága megszűnik, a szemüveget tekintettel, hogy egyén specifikus eszköz és másik munkavállalónak nem adható át nem kell visszavenni, a munkavállaló tulajdonában marad, térítésmentesen. Új szemüveg biztosítása esetén a régi szemüveg is a munkavállaló tulajdonában marad.

7 Amennyiben a Jogosultsági Igazolással (2. sz. melléklet) rendelkező munkavállaló munkaviszonya bármilyen okból megszűnik, a megszűnés napját követő naptól a munkavállaló szemüveg készíttetésére nem jogosult. A munkaviszony megszűnését követően jogosulatlanul elkészíttetett szemüveg és/vagy látásvizsgálat - munkáltatónak kiszámlázott - díját a munkavállaló köteles a munkáltatónak megtéríteni. Ilyen esetben a MÁV-START Zrt. részére kiszámlázott összeg a munkavállalónak a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozata alapján- továbbszámlázásra kerül. 7/19 oldal 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK, RENDELKEZÉSEK - A Munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény - A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a MÁV-START Értesítőben történő közzététel napján lép hatályba és rendelkezéseit e naptól kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg az 56/2003. (MÁV Ért. 15.) EBK.-Pg.F. sz. utasítás [a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg-ellátásról] és annak módosításai a MÁV-START Zrt. területén nem alkalmazhatók. 7.0 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Szaküzletek címlistája 2. számú melléklet: Jogosultsági Igazolás 3. számú melléklet: Beutalás képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti szakvizsgálatra 4. számú melléklet: Munkavállalói nyilatkozat Csépke András sk. vezérigazgató

8 CÍMLISTA* A következő üzleteink állnak rendelkezésre: 8/19 oldal 1. számú melléklet Ofotért Szaküzletek Budapesten IR.SZ VÁROS CÍM TELEFON NY:H-P SZO 1024 BUDAPEST LÖVŐHÁZ U.2-6. (MAMMUT I.) VA 1026 BUDAPEST SZILÁGYI E. FASOR BUDAPEST MARGIT KRT BUDAPEST FLÓRIÁN TÉR BUDAPEST ISTVÁN U BUDAPEST ÁRPÁD ÚT BUDAPEST BAJCSY ZS. ÚT 16. ** BUDAPEST KÁROLY KRT BUDAPEST KÁROLYI M. U BUDAPEST SZT. ISTVÁN KRT BUDAPEST RÁKÓCZI ÚT BUDAPEST ERZSÉBET KRT BUDAPEST RÁKÓCZI ÚT BUDAPEST JÓZSEF KRT BUDAPEST BORÁROS TÉR BUDAPEST LIGET TÉR BUDAPEST BARTÓK B. ÚT 60. ** BUDAPEST OKTÓBER HUSZONHARMADIKA U. 9. ** BUDAPEST ALKOTÁS U BUDAPEST HEGEDŰS GYULA U. 39.** BUDAPEST VÁCI ÚT 178. (DUNA PLÁZA) BUDAPEST ÖRS VEZÉR TÉR 24. ** H-Cs 10-20, P BUDAPEST SZENTMIHÁLYI ÚT 131. (PÓLUS) BUDAPEST FERIHEGYI ÚT BUDAPEST ÜLLŐI ÚT BUDAPEST VAK BOTTYÁN U. 75/A-C BUDAPEST KOSSUTH L. U ** BUDAPEST KOSSUTH L. U

9 Vision Express Szaküzletek Budapesten 9/19 oldal IR.SZ VÁROS CÍM TELEFON NY:H-P SZO VA 1027 BUDAPEST MARGIT KRT 36. ** BUDAPEST LÖVŐHÁZ U BUDAPEST KOLOSY TÉR 1/A BUDAPEST BÉCSI ÚT BUDAPEST KÁROLY KRT. 12. ** BUDAPEST ANDRÁSSY ÚT 8. ** BUDAPEST FUTÓ U BUDAPEST VÁCI ÚT H-Cs:9-21 P:9-22 H-Sze:10-21 Cs-P: BUDAPEST MÚZEUM KRT. 11. ** BUDAPEST KEREPESI ÚT BUDAPEST ÖRS VEZÉR TÉR 25. ** H-Cs:10-21, P:10-22 H-Sze: Cs-P: BUDAPEST OKTÓBER 23. U BUDAPEST HUNYADI J. U BUDAPEST ALKOTÁS U. 53. ** H-Sze:10-20 Cs-P: BUDAPEST NYUGATI TÉR 5. ** BUDAPEST VÁCI ÚT BUDAPEST SZENTMIHÁLYI ÚT BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 201. ** BUDAPEST MÁRTÍROK ÚTJA 281.** BUDAPEST RÁKÓCZI F. ÚT BUDAPEST NAGYTÉTÉNYI ÚT H-Cs:10-20 P: * Szerződéskötés idején érvényes adatok, a nyitva tartás ideje változhat ** A megjelölt üzleteinkben, szemész szakorvos által végzett szemvizsgálatot is biztosítunk A nem jelölt üzleteinkben az üzlet teljes nyitvatartási ideje alatt optometrista által végzett szemvizsgálatot biztosítunk.

10 Ofotért Szaküzletek vidéken VÁROS CÍM TELEFON SZO NY:H-P IR.SZ 8400 AJKA CSINGERI U /19 oldal VA 6500 BAJA EÖTVÖS U BÉKÉSCSABA ANDRÁSSY ÚT CEGLÉD SZABADSÁG TÉR 1./A. ** DEBRECEN PIAC U DEBRECEN KÁLVIN TÉR DUNAÚJVÁROS DÓZSA GYÖRGY ÚT 4/B.* EGER ÉRSEK U. 2. ** EGER TÁRKÁNYI BÉLA U ** ESZTERGOM KOSSUTH LAJOS U ÉRD BUDAI ÚT GÖDÖLLŐ DÓZSA GYÖRGY ÚT GYÖNGYÖS FŐ TÉR GYŐR BAROSS U. 20.** GYULA VÁROSHÁZ UTCA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KOSSUTH L. U. 7. ** HATVAN KOSSUTH LAJOS TÉR HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ANDRÁSSY U ** JÁSZBERÉNY LEHEL VEZÉR TÉR KAPOSVÁR FŐ U KECSKEMÉT ARANY J. UTCA 6. ** KECSKEMÉT NAGYKŐRÖSI ÚT 2. ** KISKUNFÉLEGYHÁZA KOSSUTH U KISKUNHALAS HŐSÖK TERE KISVÁRDA SZENT LÁSZLÓ U KOMÁROM IGMÁNDI U MAKÓ SZÉCHENYI TÉR MISKOLC CORVIN U MISKOLC ANDRÁSSY UTCA NAGYKANIZSA FŐ ÚT ** NYÍREGYHÁZA BÚZA TÉR

11 4400 NYÍREGYHÁZA KOSSUTH TÉR 14. ** /19 oldal 5900 OROSHÁZA KOSSUTH L. U PAKS DÓZSA GYÖRGY U.35/ PÉCS NAGY LAJOS KIRÁLY ÚT 6. ** PÉCS LÁNC U. 2/B. ** SALGÓTARJÁN RÁKÓCZI ÚT 14.** SIÓFOK FŐ TÉR 7.** SOPRON VÁRKERÜLET SZENTES KOSSUTH TÉR SZEGED SZABADKAI ÚT 7. TESCO MÓRAVÁROS** SZEGED KÁRÁSZ U. 16. ** SZEGED TISZA L. KRT SZEGED KELEMEN UTCA 8. ** SZÉKESFEHÉRVÁR FŐ. U SZEKSZÁRD SZÉCHENYI U SZOLNOK BAROSS U. 2. ** SZOMBATHELY FŐ TÉR SZOMBATHELY HONVÉD U TATA ADY ENDRE U VÁC SZÉCHENYI U VESZPRÉM KOSSUTH L.UTCA ZALAEGERSZEG KOSSUTH U ** ZALAEGERSZEG KOSSUTH U. 36. ** FRANCHISE ÜZLETEK 9200 MOSONMAGYARÓVÁR MAGYAR U. 9. ** PÁPA KOSSUTH U * Szerződéskötés idején érvényes adatok, a nyitva tartás ideje változhat ** A megjelölt üzleteinkben, szemész szakorvos által végzett szemvizsgálatot is biztosítunk. A nem jelölt üzleteinkben az üzlet teljes nyitvatartási ideje alatt optometrista által végzett szemvizsgálatot biztosítunk.

12 Vision Express Szaküzletek vidéken 12/19 oldal IR.SZ VÁROS CÍM TELEFON NY:H-P SZO VA 2040 BUDAÖRS KINIZSI U DEBRECEN CSAPÓ UTCA 30. ** H-Sze: 9-20 Cs-P: DEBRECEN SZÉCHENYI U. 1. ** EGER TÖRVÉNYHÁZ U GYŐR ÁRPÁD U.43.** GYŐR BUDAI ÚT H-Sze: 9-20 Cs-P: KAPOSVÁR ÁCHIM ANDRÁS U KECSKEMÉT PETŐFI SÁNDOR U KECSKEMÉT KORONA U MISKOLC SZÉCHENYI U NYÍREGYHÁZA NAGY IMRE TÉR 1. ** PÉCS BAJCSY ZS. U. 11/1 ** H-Cs:9-20 P:9-21 H-Sze:9-20 Cs-p: SOPRON VÁRKERÜLET 33. ** SZEGED LONDONI KRT H-SZe: 9-20 Cs-P: SZÉKESFEHÉRVÁ R KOSSUTH U SZOLNOK ADY ENDRE U TATABÁNYA KOMÁROMI ÚT TATABÁNYA GYŐRI ÚT VECSÉS MARKET CENTRAL FERIHEGY H-Cs:9-20 P: VESZPRÉM DORNYAI B.U BÉKÉSCSABA ANDRÁSSY U H-Cs: 9-20 P:

13 * Szerződéskötés idején érvényes adatok, a nyitva tartás ideje változhat 13/19 oldal ** A megjelölt üzleteinkben, szemész szakorvos által végzett szemvizsgálatot is biztosítunk. A nem jelölt üzleteinkben az üzlet teljes nyitvatartási ideje alatt optometrista által végzett szemvizsgálatot biztosítunk. javasolt település közeli üzletünk IR.SZ VÁROS CÍM TELEFON NY:H-P Dombóvár 7400 KAPOSVÁR FŐ U SZO VA Celldömölk 8400 AJKA CSINGERI U Záhony 4600 KISVÁRDA SZENT LÁSZLÓ U Szerencs 3530 MISKOLC CORVIN U Püspökladány 4025 DEBRECEN PIAC U Tapolca 8200 VESZPRÉM KOSSUTH L.UTCA Mátészalka 4600 KISVÁRDA SZENT LÁSZLÓ U Balassagyarmat 3100 SALGÓTARJÁN RÁKÓCZI ÚT 14.** Füzesabony 3300 EGER ÉRSEK U. 2. ** Bátaszék 6500 BAJA EÖTVÖS U Vésztő 5600 BÉKÉSCSABA ANDRÁSSY ÚT Mezőhegyes 5900 OROSHÁZA KOSSUTH L. U

14 KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! 14/19 oldal 2. sz. melléklet Jogosultság Igazolás Tájékoztatás a szemészeti vizsgálat eredményéről a munkáltató részére a foglalkozás-egészségügyi orvostól Név: (anyja neve:. szül.idő: ) Törzsszám:.. Foglalkozás, beosztás:.. Kérem a nevezett szemészeti vizsgálatának eredményét. munkáltató aláírása és P.H. A MÁV Zrt. foglalkozás-egészségügyi orvos tölti ki (a két oszlop közül kérem csak az egyiket aláírni, adott esetben kitölteni): - Nevezett dolgozó látásvizsgálata alapján, munkakörében: - látásjavító eszköz nélkül foglalkoztatható; - a jelenleg használt szemüveg (kontaktlencse) viselésével foglalkoztatható; - a jelenleg közel- vagy távollátást korrigáló szemüveg (kontaktlencse) dioptriáinak változtatásával foglalkoztatható; Alulírott véleményező orvos nyilatkozom, hogy a fent nevezett munkavállalónak új, képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüvegre szüksége van., menynek a szakorvos által kiállított javaslat alapján a kategóriája: 1. csomag: egyfókuszú műanyag szemüveglencse pár + szemüvegkeret 2. csomag: Business műanyag szemüveglencse pár + szemüvegkeret 3. csomag: bifokális műanyag munkaszemüveglencse pár + szemüvegkeret 4. csomag: progresszív műanyag munkaszemüveglencse pár + szemüvegkeret Kérjük a megfelelőt aláhúzással jelölni! Dátum: P.H. véleményező orvos Jogosultság igazolás átvételének dátuma*:. Dátum: P.H. véleményező orvos Szemüveg rendelkezésre áll az alábbi dátumtól*:

15 15/19 oldal A szemüveg átvételének időpontja**: Ezúton igazolom, hogy az elkészült szemüveget átvettem**:. * Vállalkozó tölti ki ** Munkavállaló tölti ki

16 16/19 oldal KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! 3. számú melléklet 1. számú melléklet az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletnek A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató megnevezése, cégszerű bélyegzője... Beutalás képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti szakvizsgálatra (A foglalkozás-egészségügyi orvos tölti ki.) A munkavállaló neve:... Szül.:... év... hó... nap... Lakcíme:... Munkaköre:... TAJ száma:... Tevékenység leírása, különös tekintettel az elvégzendő látási feladatokra (milyen távol helyezkedik el a monitor, a billentyűzet, kell-e nyomtatott szöveget is olvasni munka közben, kell-e egyidejűleg vagy gyors egymásutánban távolabb elhelyezkedő személyekkel kapcsolatot tartani stb.): A szemészeti szakvizsgálatot indokoló látórendszeri panasz: Napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használt: igen nem A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, időszakos, soron kívüli 17 Kelt:...,... év... hó... napján... foglalkozás-egészségügyi szolgáltató orvosának aláírása, hiteles bélyegzője P. H.

17 39/2015. (IX. 10. MÁV-START Ért. 35.) sz. VIG KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! Nyilatkozat 17/19 oldal 4. számú melléklet Alulírott Név:.. Törzsszám:.... Szervezet:.. TAJ: Lakcím: - ezennel feltétlen és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy munkáltatóm a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. megbízásával, a munkabéremből a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg készítése nélkül a Fotex-Ofotért,Vision Express szaküzletben igénybe vett és a MÁV-START Zrt. részére kiszámlázásra kerülő látásvizsgálat díját (5.000,-Ft) az előlegnyújtás szabályai szerint munkabéremből levonja; - kötelezettséget vállalok arra, hogy munkaviszonyom bármilyen okból történő megszűnése esetén a megszűnés után jogosulatlanul elkészíttetett és a Fotex-Ofotért által a MÁV-START Zrt. részére kiszámlázott - képernyő előtti éleslátást biztosító - szemüveg árát és/vagy látásvizsgálat díját a MÁV-START Zrt. részére az erről szóló számla alapján haladéktalanul megtérítem...., év hó napján Munkavállaló Tanú: Tanú: (név). (lakcím) (név). (lakcím)

18 Egyéb közlemények ÉRTESÍTŐ A 2015/28. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések 18/19 oldal 67/2015. sz. díjszabási rendelkezés Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap 55/2015. sz. díjszabási rendelkezés Sziget Fesztivál /2015. sz. díjszabási rendelkezés I. Séfrandevú 57/2015. sz. díjszabási rendelkezés Nem került kiadásra. 58/2015. sz. díjszabási rendelkezés RockPart 15 59/2015. sz. díjszabási rendelkezés Chagall remekművei Pécsett 60/2015. sz. díjszabási rendelkezés augusztus 20-tól érvényes díjszabási változások és az elektronikus jegyértékesítési felületek programmódosításai 61/2015. sz. díjszabási rendelkezés Kisvasútra Fel! Észak-Magyarországi kisvasutak napja PÁÉV 62/2015. sz. díjszabási rendelkezés SAVARIA Történelmi Karnevál és SAVARIA Kombinált jegy 63/2015. sz. díjszabási rendelkezés Kisvasútra fel! Muzsikál az Erdő LÁEV 64/2015. sz. díjszabási rendelkezés Feláras vonatok belföldön történő igénybevételének szabályozása a 2014/2015. évi menetrendi időszakban 4. sz. módosítás 65/2015. sz. díjszabási rendelkezés Kisvasútra fel! XVIII. Balatonfenyvesi Kisvasúti Nap 66/2015. sz. díjszabási rendelkezés HVG Állásbörze

19 19/19 oldal Szerkeszti: MÁV-START Zrt. Kabinet Felelős kiadó: Csépke András vezérigazgató

ÉRTESÍTŐ 2015/42. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/42. SZÁM TARTALOM 2015/42. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 48/2015. (X. 20. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. és a MÁV Csoportba tartozó leányvállalatok munkavállalói részére a képernyő előtti munkavégzéshez

Részletesebben

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. hirdetménye befektetési jegy nyilvános eladására A Magyar Nemzeti Bank által 2015. szeptember 1-én kelt, H-KE-III-798/2015. számú határozatával engedélyezett Tájékoztató

Részletesebben

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u.

Részletesebben

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015 A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. 2040 Budaörs, Malomkő u. 7. 2040 Budaörs, Szabadság út 40. 1032 Budapest Bécsi út 33-35, Bécsi Corner 1061 Budapest, Andrássy út 35. B 6500

Részletesebben

A B C D E Márkaképivselet Irányítószám Város Cím 01.jan MAMMUT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1024 Budapest Lövőház u. 2-6. Zárva ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1117

A B C D E Márkaképivselet Irányítószám Város Cím 01.jan MAMMUT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1024 Budapest Lövőház u. 2-6. Zárva ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1117 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 E 01.jan MAMMUT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Budapest Lövőház u. -. ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1 Budapest Október Huszonharmadika utca - DUNA PLAZA MÁRKAKÉPVISELET Budapest Váci út 1. WEST END CITY

Részletesebben

Strand kiegészítőkkel rendelkező dm üzletek listája

Strand kiegészítőkkel rendelkező dm üzletek listája A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt.

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek A 8400 Ajka, Csingeri u.2 B 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 7570 Barcs, Köztársaság út 25. 5630 Békés, Kossuth u. 3. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68/2. Stop-Shop 4100 Berettyóújfalú,

Részletesebben

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja Rókus Inmedio 6500 Baja Inmedio 5630 Békés 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Inmedio 2708.

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ez a nyereményjáték az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..) sorsolásos játéka. Játékidőszak: 2009. június 29 2009.

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

Árus neve Irszám Helység. Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza Inmedio 2409 Bp Budagyöngye Inmedio 2420 Bp Csobánka tér

Árus neve Irszám Helység. Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza Inmedio 2409 Bp Budagyöngye Inmedio 2420 Bp Csobánka tér Árus neve Irszám Helység Relay 1426 Batthyány 2. 1011 Budapest Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár 1011 Budapest Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza 1081 Budapest Inmedio 2409 Bp Budagyöngye 1026 Budapest Inmedio

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB Magaslat II. Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési

Részletesebben

Gyereknapi játékok kihelyezése dm üzletekben

Gyereknapi játékok kihelyezése dm üzletekben B 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 7570 Barcs, Köztársaság u. 25. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 Csabacenter 5600 Békéscsaba, Szarvasi u. 68/2 2051

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról tájékoztatás a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a kibocsátó törvényes képviselője

Részletesebben

Nyilvános Ajánlattétel

Nyilvános Ajánlattétel Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB EURO TİKEVÉDETT Likviditási Alap elnevezéső befektetési alap befektetési jegyeit Alapkezelı: MKB Befektetési

Részletesebben

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. TARTALOM 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 55/2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama 1.1. A társaság elnevezése: MKB Bank Zrt., rövidített neve: MKB Zrt. 1.2. A társaság tevékenységi köre 1.2.1.

Részletesebben

CHIO és PLAYERSROOM KÖZÖS PROMÓCIÓJÁNAK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA

CHIO és PLAYERSROOM KÖZÖS PROMÓCIÓJÁNAK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA CHIO és PLAYERSROOM KÖZÖS PROMÓCIÓJÁNAK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A játék szervezője az Intersnack Magyarország Kft., melynek bejegyzett székhelye: 1117 Budapest, Alíz u.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: 13-10-040628, a továbbiakban: Szervező ) megbízásából az UNGA (Herengracht

Részletesebben

ALMA Duna Plaza Patika 1138 Budapest Váci út 178. Róna Patika 1145 Budapest Bosnyák u.1/a. A TE PATIKÁD Gyógyszertár 1145 Budapest Erzsébet Királyné

ALMA Duna Plaza Patika 1138 Budapest Váci út 178. Róna Patika 1145 Budapest Bosnyák u.1/a. A TE PATIKÁD Gyógyszertár 1145 Budapest Erzsébet Királyné Eucerin hetek akcióban résztvevő gyógyszertárak listája Az akció időtartama: 2014.09.06.-09.21. Az akcióban minden Eucerin termék 20% árkedvezménnyel vásárolható meg (kivéve az ajándékcsomagok) Gyógyszertár

Részletesebben

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR Közép-Magyarországi Régió Szentendre Dobogókői u.4,. Budapest X. Fehér út Budapest Sibrik Miklós u. 30. Diósd Balatoni út 2/A Budapest XIX. Üllői u.201 Budapest XX. Pesterzsébet, Széchenyi u.1. Budapest

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata OMV Hungária Ásványolaj Kft. 1. Az OMV Hungária Kft. (címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10. V. emelet 5/a.), (továbbiakban:

Részletesebben

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2004. szeptember TARTALOM 1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL... 3 2. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen módosítás hatályba lépésének napja: 2014. július 15.

Részletesebben

Az UniCredit Bank ATM hálózata

Az UniCredit Bank ATM hálózata Az UniCredit Bank ATM hálózata Budapesti ATM-ek Készpénz be/kifizetés Cím Hely Nyitva tartás Ki 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. volt UniCredit Bank fiók 0-24 óra Ki 1023 Budapest, Bécsi út 3-5 UniCredit

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Az Alapszabály 7.4.1. p) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: 2012. május 11-én a felhalmozott kamat 0%. 2012. május 10. 2012. május 11. 2012. május 11.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: 2012. május 11-én a felhalmozott kamat 0%. 2012. május 10. 2012. május 11. 2012. május 11. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. április 20. MKB Bank Zrt. minimum 50.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható 20131128 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 250.000.000.000

Részletesebben

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról hatályos: 2013.11.20-2013.11.20

Részletesebben

SPAR és INTERSPAR áruházak

SPAR és INTERSPAR áruházak SPAR és INTERSPAR áruházak INTERSPAR: 1032 Budapest, Bécsi u. 154. 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. 1117 Budapest, Október 23-a u. 8-10. 1191 Budapest, Üllői u. 201. 1201

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

Felhívjuk kedves vásárolóink figyelmét, hogy a pontgyűjtés időszaka 06. 30-ával lezárul, azonban az összegyűjtött pontok 07. 15-ig beválthatóak!

Felhívjuk kedves vásárolóink figyelmét, hogy a pontgyűjtés időszaka 06. 30-ával lezárul, azonban az összegyűjtött pontok 07. 15-ig beválthatóak! Felhívjuk kedves vásárolóink figyelmét, hogy a pontgyűjtés időszaka 06. 30-ával lezárul, azonban az összegyűjtött pontok 07. 15-ig beválthatóak! Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata A Magyar

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen módosítás hatályba lépésének napja: 2012. április

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2014. december 01.

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15.

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15. Végleges Feltételek Minimum 1.000.000.000 forint maximum 20.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Classic 2011/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

Shell. Hálózat BUDAPEST

Shell. Hálózat BUDAPEST Shell Hálózat BUDAPEST 1138, Váci út 196. 1037, Bécsi út 277. 1089, Kálvária tér 035865 1143, Stefánia út 1-5 1115, Tétényi út 2. 1138, Népfürdő utca 25832/2 hrsz. IDEIGLENESEN ZÁRVA 1016, Mészáros utca

Részletesebben

NESTLÉ PNM 2015. Promóció hivatalos szabályzata.

NESTLÉ PNM 2015. Promóció hivatalos szabályzata. NESTLÉ PNM 2015 Promóció hivatalos szabályzata. 1. A Promóció szervezője A "Nestlé Pick and Mix 2015 TESCO promóció (a továbbiakban: "Promóció") szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest,

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2015. január 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról. 1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei. 2. A támogatás mértéke

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról. 1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei. 2. A támogatás mértéke Hatály: 2016.I.1. - 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek

OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek OMV Refining & Marketing 1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 1.1. Az OMV Hungária Kft. (címe: 1117 Budapest,

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A módosítás hatályba lépésének ideje 2016. április 7. ÁSZF Printer-fair Kft. 2500

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek és tájékoztató a Leier Autó webáruházban történő vásárláshoz

Általános szerződési feltételek és tájékoztató a Leier Autó webáruházban történő vásárláshoz Általános szerződési feltételek és tájékoztató a Leier Autó webáruházban történő vásárláshoz Üzemeltetői adatok Cégnév: Leier Autó Kft. Székhely: 9024 Győr, Baross Gábor út 42. Adószám: 11302179-2-08 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

Puebla Utalványkibocsátó Kft. ELFOGADÓHELYI MEGÁLLAPODÁS

Puebla Utalványkibocsátó Kft. ELFOGADÓHELYI MEGÁLLAPODÁS Puebla Utalványkibocsátó Kft. ELFOGADÓHELYI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Puebla Utalványkibocsátó Kft. (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 41. cégjegyzékszám: 01 09 180590, adószám: 24754813-2-42,

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető

Részletesebben

Levél a Mikulásnak nyereményjáték részvételi szabályzata (játékszabályzat)

Levél a Mikulásnak nyereményjáték részvételi szabályzata (játékszabályzat) Levél a Mikulásnak nyereményjáték részvételi szabályzata (játékszabályzat) 1. A Mattel Toys Hungary Kft. (1139 Budapest, Váci út 91., továbbiakban: Szervező) országos, Levél a Mikulásnak elnevezésű promóciót

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Általános elvek, szempontok

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Általános elvek, szempontok TÁJÉKOZTATÓ A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában felmerült védekezési költségekről és károk enyhítéséről szóló 1148/2010. (VII. 8.) Korm. határozatból adódó helyi önkormányzati

Részletesebben

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2014. május 15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2015. november 10-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

GYEMSZI ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Energetikai beszerzések

GYEMSZI ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Energetikai beszerzések GYEMSZI ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Energetikai beszerzések A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések (a beszerzendő áruk egybeszámított értéke eléri a nettó: 60 690 330 Ft-ot)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Közcélú, nyilvános távbeszélő szolgáltatására vonatkozóan (továbbiakban:

Részletesebben

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62778-2013:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz A fenti című fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyı elıtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 88. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22.

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. Az elszámolhatóság időbeli és területi hatálya A 2007. január 1. és 2015. június

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2016. május 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALTAINTERNET INTERNET, TELEFON ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Az (továbbiakban: ) az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési Előfizetői

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és Vámigazgatóságai közérdekű információi: Igazgatói titkárság. H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és Vámigazgatóságai közérdekű információi: Igazgatói titkárság. H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és i közérdekű információi: NAV Repülőtéri Igazgatósága Igazgatói titkárság H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30 Szabálysértési ügyekben H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014.. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA...

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

VIZSGÁLÓORVOSI HÁLÓZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

VIZSGÁLÓORVOSI HÁLÓZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Hatályos: 2016. március 1-jétől VIZSGÁLÓORVOSI HÁLÓZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Ügyfeleink az előre egyeztetett időpontban a felsorolt dokumentumokkal keressék fel a vizsgáló orvost:

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Váltson MOL Törzsvásárlói kártyáról Multipont kártyára töltőállomási akcióhoz kapcsolódó nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2014. november 5 -től Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) ára vonatkozóan. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára 2012. október III. ütem TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat keretében megvalósítandó

Részletesebben

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató TvNetTel Hírközlési Szolgáltató 6726 Szeged, Németh András utca 6. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon Nyújtott Készítés dátuma: 2013. június 24. Utolsó módosítás: 2013. június 24. Hatálybalépés:

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készítés időpontja: 2011. május 16. Utolsó módosítás időpontja: 2015. október

Részletesebben

GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Készítés időpontja: 2015.08.25. Hatályos: 2015.08.25. Utolsó

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA AutoCarma Szerviz Kft. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Telephelyei: AutoCarma Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: 24 443 443 E-mail: szigetszentmiklos@autocarma.hu AutoCarma. Debrecen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Szanex.hu - ÁSZF - 2015. Szanex.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1. oldal InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról 1. oldal 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTSON A

Részletesebben

HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági Net számlacsomag nyitási akciójáról IV.

HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági Net számlacsomag nyitási akciójáról IV. Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585) 2016. február 29-től lakossági ügyfélkörben számlanyitási akciót indított. I. AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA Az akció 2016.

Részletesebben

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. Budapest, 2008. március 25. Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147. Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147. Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Adásvételi szerződés informatikai eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.8/14 azonosító számú, Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. kiemelt projekt keretében

Részletesebben