GYEMSZI ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Energetikai beszerzések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYEMSZI ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Energetikai beszerzések"

Átírás

1 GYEMSZI ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Energetikai beszerzések A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések (a beszerzendő áruk egybeszámított értéke eléri a nettó: Ft-ot) Árubeszerzés Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus Árucsoport CPV kód Eljárás megindításának tervezett időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Vezetékes földgáz szállítása Villamos energia beszerzése Nyílt Nyílt I. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: (352) Információ és online formanyomtatványok ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2004/18/EK irányelv I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Postai cím: Diós árok 3. Város: Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Heiling Ottó főosztályvezető Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) A felhasználói oldal címe: (URL) Nemzeti azonosító: (ha ismert) AK15794 Postai irányítószám: 1125 Telefon: +36-1/ Fax: +36-1/ Ország: HU 1 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

2 További információk a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pontok Egyéb: töltse ki az A. melléklet I) pontját I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg) I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb: (nevezze meg) I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II.A SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS II.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: - II.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye A teljesítés helye:- NUTS-kód:- NUTS-kód: - NUTS-kód: - NUTS-kód: - II.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: igen nem II.4) Az építési beruházás jellegének és körének rövid meghatározása: - (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül - Pénznem: - VAGY: - és - között Pénznem: - Részek (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: igen nem 2 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

3 II.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben) Fő tárgy További tárgy(ak) II.6) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja és a szerződés időtartama A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja (ha ismert) / / (nap/hónap/év) Az időtartam hónapban: - vagy napban: - (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY (ha ismert) A következők tervezett időpontja az építési beruházás kezdete az építési beruházás befejezése / / (nap/hónap/év) / / (nap/hónap/év) II.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen nem II.8) További információk: (adott esetben) - II.B SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA- ÁRUBESZERZÉS VAGY SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉS II.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vezetékes földgáz szállítása az ajánlatkérőnek minősülő felhasználók fogyasztási helyei számára. II.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának) Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma: - (A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1 mellékletben) A teljesítés helye: Ajánlatkérők telephelyei NUTS-kód HU NUTS-kód II.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: igen nem II.4) Az árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének és mennyiségének, illetve értékének rövid meghatározása: (minden egyes szolgáltatási kategóriában) Földgáz adás vételi szerződés közbeszerzési eljárás keretében a fogyasztói csatlakozási pontokon történő átvétellel a magyar földgázhálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a hatályos magyar szabvány szerinti (MSZ 1648:2000) 2/H minőségű földgáz energia beszerzésére, szabadpiaci feltételek szerint, július :00 órától október :00 óráig terjedő időszakra, teljes ellátás alapú földgáz kereskedelmi szerződés keretében, mely tartalmazza a rendszerhasználati költségek elszámolását is. A 170 db 20 m3/h feletti névleges mérő(k) összteljesítményű felhasználási hely, összesen MJ szállítandó mennyiséggel. Ajánlatkérő az összes fogyasztói felhasználási hely vonatkozásában összevontan pótdíj mentesen + 50%- kal eltérhet a szerződött földgáz mennyiségtől. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány előírásai szerint 15 C és kpa referenciakörülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). 3 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

4 (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: - VAGY: - és - között Pénznem: - Pénznem: Részek (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: igen nem II.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgy(ak) II.6) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja (ha ismert) 01/04/2015 (nap/hónap/év) II.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen nem II.8) További információk: (adott esetben) - II.B SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA- ÁRUBESZERZÉS VAGY SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉS II.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Villamos energia beszerzése határozott időtartamú adásvételi szerződés alapján II.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának) Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma: - (A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1 mellékletben) A teljesítés helye: Ajánlatkérők telephelyei NUTS-kód HU NUTS-kód II.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: igen nem II.4) Az árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének és mennyiségének, illetve értékének rövid meghatározása: (minden egyes szolgáltatási kategóriában) Az ajánlatkérők (107 intézmény) (nap/hónap/év) 24:00 óráig terjedő határozott időtartamra vonatkozó villamos energia szükségletét biztosító, előreláthatólag kwh összmennyiségű villamos energia vásárlása a dokumentációban megadott 783 db felhasználási helyen. Az ajánlatkérő a szerződéses időszak alatt meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való külön díjmentes eltérést, a Kbt. 46. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően + 50 %-ban írja elő. Ajánlatkérő a fogyasztási helyekre vonatkozó T-görbével (¼ órás mérési adatokkal) nem rendelkezik, ezért az ajánlatokat ezen adatok ismerete nélkül kell megadni. (ha ismert, csak számokkal) 4 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

5 Becsült költség áfa nélkül: - VAGY: - és - között Pénznem: - Pénznem: Részek (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: igen nem II.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgy(ak) II.6) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja (ha ismert) 01/06/2015 (nap/hónap/év) II.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen nem II.8) További információk: (adott esetben) (E szakaszból szükség szerint több példány is használható, de ügyelni kell a II.2) pontban az árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés különválasztására) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (ha ismert, csak az építési beruházásra irányuló szerződések esetében kell megadni): Az ellenértéket, az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a földgáz és villamos energia árubeszerzés esetén a felhasználási hely szerinti vételező intézmény (felhasználó) egyenlíti ki a Kbt (1)-(6) bekezdése szerint számlaösszesítő alapján, átutalással, 30 napon belül, forintban (HUF), havonta. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A pénzügyi teljesítés feltétele az adózás rendjéről szóló évi XCII törvény (Art.) 36/A. -ban foglaltak teljesülése. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.2) További információk: (adott esetben) 5 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

6 VI.3) Az általános szabályozásra vonatkozó információk Megfelelő kormányzati weboldalak, ahonnan információ szerezhető be az alábbiakról Adózással kapcsolatos jogszabályok: (URL) - Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok: (URL) - Munkavédelemmel és munkafeltételekkel kapcsolatos jogszabályok: (URL) - További információkat a megfelelő kormányzati szervekről, ahonnan információ szerezhető be az adózásról, környezetvédelemről, munkavédelemről és munkafeltételekről az A. melléklet II-IV) rovatában adhat meg (adott esetben) VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja 11/02/2015 (nap/hónap/év) 6 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

7 A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be: Hivatalos név: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) Postai cím: Diós árok 3. Város: Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Csapó Dániel Internetcím (URL): Nemzeti azonosító: (ha ismert) AK15794 Postai irányítószám: 1125 Telefon: +36-1/ Fax: +36-1/ Ország: HU II) A megfelelő kormányzati szerv címe, kapcsolattartási pontjai és weboldala, ahonnan adózással kapcsolatos információ szerezhető be Hivatalos név: Postai cím: Nemzeti azonosító: (ha ismert) Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) A megfelelő kormányzati szerv címe, kapcsolattartási pontjai és weboldala, ahonnan környezetvédelemmel kapcsolatos információ szerezhető be Hivatalos név: Postai cím: Nemzeti azonosító: (ha ismert) Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): 7 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

8 IV) A megfelelő kormányzati szerv címe, kapcsolattartási pontjai és weboldala, ahonnan munkavédelemmel és munkafeltételekkel kapcsolatos információ szerezhető be Hivatalos név: Postai cím: Nemzeti azonosító: (ha ismert) Város: Postai irányítószám: Ország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi (kizárólag a földgáz árubeszerzés vonatkozásában) 1. Albert Schweitzer Kórház- AK17042, Kbt Hatvan, Balassi Bálint út Állami Szívkórház 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. AK00164 Kbt Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház AK17321, Kbt Tata, Váralja út 6. és 4. Bács-Kiskun Megyei Kórház 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. AK00505, Kbt Bajcsy-Zsilinszky Kórház és AK02464, Kbt Budapest, Maglódi út Bányászati Utókezelő és Éjjeli AK15944 Kbt Komló, Fürdő utca4. Szanatórium (1) c 7. Batthyány Kázmér Szakkórház 2870 Kisbér, Iskola u.11. AK17329, Kbt B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72- AK01128, Kbt. 6. Oktató Kórház Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház 5700 Gyula, Semmelweis utca 1. AK00824 Kbt Bonyhádi Kórház és 7150 Bonyhád, Bajcsy Zs.utca 25. AK17305, Kbt. 6. (1) a 11. Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház utca 1. AK08385, Kbt Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek AK01623, Kbt Deszk, Alkotmány u. utca 36. Szakkórháza 13. Csongrád Megyei Dr. Bugyi István 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44- AK15628, Kbt. 6. Kórház Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó 6800 Hódmezővásárhely, Dr.Imre AK18288, Kbt. 6. Központ Hódmezővásárhely-Makó József u Deák Jenő Kórház 8300 Tapolca, Ady E. u AK15874 Kbt Dombóvári Szent Lukács Kórház AK16307, Kbt Dombóvár, Kórház utca Dr. Réthy Pál Kórház Békéscsaba, Gyulai út 18. AK01876, Kbt Egyesített Szent István és Szent László AK09278, Kbt Budapest, Nagyvárad tér 1. Kórház- 19. Észak-Dunántúli Regionális Mosoda Kft Győr, Vasvári Pál utca 1. AK18758 Kbt. 6. (1) h 20. Fejér Megyei Szent György Egyetemi 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út AK02299, Kbt. 6. Oktató Kórház Felső-Szabolcsi Kórház 4600 Kisvárda, Árpád u.26. AK02320, Kbt HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

9 22. Gróf Esterházy Kórház és AK02690, Kbt Pápa, Jókai út.5-9. i Szakrendelő 23. Gróf Tisza István Kórház 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs AK16357, Kbt. 6. tér Gyógyszerészeti és Egészségügyi AK15794 Kbt Budapest, Diós árok - 3. Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 25. Heim Pál Gyermekkórház 1089 Budapest, Üllői út 86. AK02968, Kbt Hévízgyógyfürdő és Szent András 8380 Hévíz, Dr.Schulhof Vilmos AK15429 Kbt. 6. Reumakórház sétány Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és AK02487, Kbt Budapest, Köves u. 1. (1) c 28. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi AK15566, Kbt Szolnok, Tószegi út 21. Géza Kórház- 29. Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. AK17101, Kbt Karolina Kórház Mosonmagyaróvár, Régi AK16451, Kbt. 6. Vámház tér Károlyi Sándor Kórház 1041 Budapest, Nyár utca 103. AK02488, Kbt Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. AK16670 Kbt Kemenesaljai Egyesített Kórház 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér AK10629, Kbt Kenézy Gyula Kórház és AK03779, Kbt Debrecen, Bartók Béla út Keszthelyi Kórház 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2. AK15428, Kbt Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart AK09425, Kbt. 6. László utca utca Koch Róbert Kórház és 3780 Edelény, Dankó Pista utca 80. AK16339, Kbt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos AK17276, Kbt. 6. Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú utca 72. (1) c Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 39. Lumniczer Sándor Kórház- 40. Margit Kórház Pásztó 41. Markhot Ferenc Okatatókórház és 42. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház MÁV Kórház és, Szolnok Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 45. Misszió Egészségügyi Központ 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor utca Pásztó, Semmelweis utca Eger, Széchenyi út Szombathely, Markusovszky Lajos utca Szolnok, Verseghy út Miskolc, Csabai kapu utca Veresegyház, Gyermekliget utca 30. AK15700 Kbt. 6. AK17285, Kbt. 6., c AK09047, Kbt. 6. AK15486, Kbt. 6. (1) c AK16475, Kbt. 6. AK18586, Kbt. 6. AK17255, Kbt Nagykőrös Város Önkormányzatának AK05399, Kbt. 6. Rehabilitációs Szakkórháza és 2750 Nagykőrös, Fáskert utca 1. e 47. Nyírő Gyula Kórház Országos AK02494, Kbt Budapest, Lehel utca 59. Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet 48. Orosházi Kórház 5900 Orosháza, Könd utca 59. AK05914, Kbt Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 1145 Budapest, Amerikai út 57. AK16501 Kbt Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai AK05962 Kbt Budapest, Pihenő út út 1. Intézet 51. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Budapest, Szanatórium utca AK18769 Kbt HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

10 52. Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 1023 Budapest, Frankel Leó út Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest, Alkotás út Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Albert Flórián út Országos Vérellátó Szolgálat 1113 Budapest, Karolina út Parádfürdői Állami Kórház 3244 Parád- Parádfürdő, Kossuth u. utca Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér Péterfy Sándor Utcai Kórház- és Baleseti Központ 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, 9024 Győr, Vasvári Pál utca Siófoki Kórház Siófok, Semmelweis utca Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET MONOR Szakorvosi Szigetszentmiklós 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u Nyíregyháza, Szent István utca Monor, Balassa B. utca Szigetszentmiklós, Viola utca Szent Borbála Kórház 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út Szent Imre Kórház 1115 Budapest, Tétényi út Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 1125 Budapest, Diós árok Visegrád, Gizella telep Sárvári Kórház 9600 Sárvár, Rákóczi utca Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út kórház Szent Margit Kórház 1032 Budapest, Bécsi út Szent Pantaleon Kórház- Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Korányi S.utca Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest, Gyulai Pál utca Szigetvári Kórház 7900 Szigetvár, Szent István ltp Toldy Ferenc Kórház és 2700 Cegléd, Törteli út Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri B.Á.u Tüdőgyógyintézet Törökbálint 2045 Törökbálint, Munkácsy M.utca Uzsoki Utcai Kórház 1145 Budapest, Uzsoki utca Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 80. VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca utca Farkasgyepű, Hrsz. Hrsz. 049/2 81. Zala Megyei Kórház 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út. 1. AK15559 Kbt. 6. AK16430, Kbt. 6. (1) c AK05987 Kbt. 6. AK05989 Kbt. 6. AK06120, Kbt. 6. AK18777, Kbt. 6. AK15553, Kbt. 6. (1) c AK06295, Kbt. 6. AK17273, Kbt. 6. AK15948, Kbt. 6. AK08937, Kbt. 6. AK16415, Kbt. 6. AK17346, Kbt. 6. AK04073, Kbt. 6. AK16454, Kbt. 6. AK02503, Kbt. 6. AK09416, Kbt. 6. AK16442, Kbt. 6. AK16162, Kbt. 6. AK17770, Kbt. 6. AK10454 Kbt. 6. AK07251, Kbt. 6. AK07338, Kbt. 6. (1) c AK09002, Kbt. 6. AK07812 Kbt. 6. AK20306, Kbt. 6. AK02461, Kbt. 6. AK09294, Kbt. 6. AK15775, Kbt. 6. AK08562, Kbt HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

11 82. Zirci Erzsébet Kórház Zirc, József Attila utca Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. AK15955, Kbt. 6. AK15453, Kbt. 6. (1) c V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi (kizárólag a villamos energia árubeszerzés vonatkozásában) 1. Albert Sweitzer Kórház Budapest, Szentendrei u Állami Szívkórház Balatonfüred 8230 Balatonfüred, Gyógy tér Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetem Oktató Kórház 2890 Tata, Váralja u Miskolc, Szentpéteri kapu Bács-Kiskun Megyei Kórház 6000 Kecskemét Nyíri út Bajai Szent Rókus Kórház 6500 Baja, Rókus utca Bajcsy Zsilinszky Kórház és Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 1106 Budapest, Maglódi u Komló-Sikonda, Fürdő utca Batthyány Kázmár Szakkórház 2870 Kisbér, Iskola u Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház 5700 Gyula, Semmelweis u Bonyhádi Kórház és 7150 Bonyhád, Bajcsy Zs. u Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza 6600 Szentes, Sima Ferenc u Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u Deszk, Alkotmány u. utca Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni utca Deák Jenő Kórház 8300 Tapolca, Ady Endre utca Dombóvári Szent Lukács Kórház 7200 Dombóvár, Kórház u Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Dr. Kenessey Arbert Kórház Dorog, Kossuth L. utca Balassagyarmat, Rákóczi út út Dr. Réthy Pál Kórház 5600 Békéscsaba,Gyulai út Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 1088 Budapest, Szentkirályi utca Budapest, Nagyvárad tér Székesfehérvár, Seregélyesi út Felső Szabolcsi Kórház 4600 Kisvárda, Árpád u Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 1096 Budapest. Haller út 29. AK17042, Kbt. AK00164 Kbt. AK17321, Kbt. AK01128, Kbt. AK00505, Kbt. AK15756, Kbt. AK02464, Kbt. AK15944 Kbt. AK17329, Kbt. AK00824 Kbt. AK17305, Kbt. 6. (1) a AK08385, Kbt. AK15628, Kbt. AK18288, Kbt. AK01623, Kbt. AK04925, Kbt. AK15874 Kbt. AK16307, Kbt. AK17301, Kbt. AK01868, Kbt. AK01876, Kbt. AK18345, Kbt. 6. (1) a) AK09278, Kbt. AK02299, Kbt. AK02320, Kbt. AK02685, Kbt. 11 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

12 27. Gróf Eszterházy Kórház és i Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u Gróf Tisza István Kórház 4100 Berettyóújfalú, Orbán B. tér Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 1125 Bp. XII. Diós árok Heim Pál Gyermekkórház 1089 Budapest, Üllői u Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Jáhn Ferenc Dél-pesti Kórház és rendelőintézet Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány Budapest, Köves u Szolnok, Tószegi u Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 5100 Jászberény, Szelei út Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér Karolina Kórház Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér Károlyi Sándor Kórház 1041 Budapest, Nyár u Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca Kemenesaljai Egyesített Kórház 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér Kenézy Gyula Kórház és 4031 Debrecen, Bartók B. u Keszthelyi Kórház 8360, Keszthely, Ady E. u Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca utca Koch Róbert Kórház és 3780 Edelény, Dankó Pista u Komlói Egészségcentrum 7300 Komló, Majális tér Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet Lumniczer Sándor Kórház Kunhegyes, Kossuth L. utca Kapuvár, dr.lumniczer Sándor utca Magyar Imre Kórház 8400 Ajka, Korányi Frigyes utca Margit Kórház Pásztó 49. Markhot Ferenc Oktatókórház és 50. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 51. Mátrai Gyógyintézet 3060 Pásztó, Semmelweis utca Eger, Széchenyi u Szombathely Markusovszky Lajos utca Gyöngyös -Mátraháza hrsz MÁV Kórház és Szolnok 5000 Szolnok, Verseghy ut Mezőkövesd Városi Önkormányzat e 54. Mezőtúri Kórház és 55. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 56. Misszió Egészségügyi Központ 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u Mezőtúr, Kossuth Lajos út Miskolc, Csabai kapu Veresegyház, Gyermekliget utca 30. AK02690, Kbt. AK16357, Kbt. AK15794 Kbt. AK02968, Kbt. AK15429 Kbt. AK02487, Kbt. AK15566, Kbt. AK17015, Kbt. AK17101, Kbt. AK16451, Kbt. AK02488, Kbt. AK16670 Kbt. AK10629, Kbt. AK03779, Kbt. AK15428, Kbt. AK09425, Kbt. AK16339, Kbt. Ak19617, Kbt. AK17276, Kbt. AK15700 Kbt. AK04777, Kbt. AK17285, Kbt., c AK09047, Kbt. AK15486, Kbt. AK04972, Kbt. AK16475, Kbt. AK18586, Kbt. AK17259, Kbt. AK18586, Kbt. AK17255, Kbt., d 12 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

13 57. Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet 2750 Nagykőrös, Fáskert utca Budapest lehel utca Orosházi Kórház 5900 Orosháza, Könd utca Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft Oroszlány Alkotmány út Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 64. Országos Onkológiai Intézet 65. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 66. Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 1145 Bp. Amerikai út Bp. Pihenő utca Bp. Ráth György utca utca Budapest. Szanatórium utca Bp. Frankler Leó út Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest, Alkotás út Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest Albert Flórián út Országos Vérellátó Szolgálat 1113 Budapest, Karolina út Parádfürdői Állami Kórház 3244 Parádfürdő, Kossuth út Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér Péterfy Sándor Utcai Kórház- és Baleseti Központ 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9024 Győr, Vasvári Pál u Sátoraljaújhely Erzsébet Kórház 3980 Sátoraljaújhely Mártírok útja Selye János Kórház 2921 Komárom, Széchenyi u. út Siófoki Kórház Siófok Semmelweis u Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u Sopron, Győri u. út Nyíregyháza, Szent István utca Szakorvosi Gyömrő Gyömrő Szent István út SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET MONOR 82. Szakorvosi Nagykáta 83. Szakorvosi Szigetszentmiklós 2200 Monor, Balassa B. utca Nagykáta Dózsa György út Szigetszentmiklós Viola utca Szent Borbála Kórház 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. U Szent Imre Kórház 1115 Budapest, Tétényi út Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 1125 Budapest, Diós árok 1-3. AK05176, Kbt. AK05399, Kbt. AK02494, Kbt. AK05914, Kbt. AK17309, Kbt. 6. (1) h AK16501 Kbt. AK05962 Kbt. AK05974, Kbt. AK18769 Kbt. AK15559 Kbt. AK16430, Kbt. AK05987 Kbt. AK05989 Kbt. AK06120, Kbt. AK18777, Kbt. AK15553, Kbt. AK06295, Kbt. AK16213, Kbt. AK06761, Kbt. AK17273, Kbt. AK15948, Kbt. AK06876, Kbt. AK08937, Kbt. AK17773, Kbt. AK16415, Kbt. AK17331, Kbt. AK17346, Kbt. AK04073, Kbt. AK16454, Kbt. AK02503, Kbt. 13 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

14 87. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház Visegrád, 2026 Gizella telep 88. Szent László Kórház 9600 Sárvár Rákóczi utca Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út kórház Szent Margit Kórház 1032 Budapest, Bécsi út Szent Pantaleon Kórház Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Korányi S. utca Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest, Gyulai Pál u Szigetvári Kórház Szigetvár, Szent István ltp Toldy Ferenc Kórház és 2700 Cegléd, Törteli út Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á Tüdőgyógyintézet Törökbálint 2045 Törökbálint, unkácsy Uzsoki Utcai Kórház 1145 Budapest, Uzsoki utca Vaszary Kolos Kórház Esztergom 2500 Esztergom Petőfi u VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET 100. Zala Megyei Kórház 8582 FARKASGYEPŰ Hrsz. Hrsz. 049/2 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u Zirci Erzsébet Kórház Zirc, József A. u Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 103. Bugát Pál Kórház 7815 Harkány, Zsigmondy sétány Gyöngyös, Dózsa György út Észak-Dunántúli Regionális Mosoda Kft Győr, Vasvári Pál utca Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft Kazincbarcika, Május 1.u Nagyatádi Kórház 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zs. u Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke u. 1. AK09416, Kbt. AK16442, Kbt. AK16162, Kbt. AK17770, Kbt. 6. AK10454 Kbt. AK07251, Kbt. AK07338, Kbt. AK09002, Kbt. AK07812 Kbt. AK07929, Kbt. AK02461, Kbt. AK09294, Kbt. AK15775, Kbt. AK08562, Kbt. AK15955, Kbt. AK15453, Kbt. AK15955, Kbt. AK15453, Kbt. 6. (1) h AK15453, Kbt. 6. (1) h AK15955, Kbt. AK15955, Kbt.. (Az A. melléklet V) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. 14 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

15 Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Rész száma: 1) Rövid meghatározás: B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Elnevezés: Ez a melléklet a következőkhöz kapcsolódik IIA. szakasz: A szerződés tárgya (Építési beruházás) IIB. szakasz: A szerződés tárgya (Árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés) 2) Közös Közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgy(ak) ) Mennyiség (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül : VAGY: és között Pénznem: Pénznem: 4) A közbeszerzési eljárás kezdetére és/vagy a szerződés időtartamára vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja: (ha ismert) / / (nap/hónap/év) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY (ha ismert) A következők tervezett időpontja az építési beruházás kezdete az építési beruházás befejezése 5) További információk a részekről: / / (nap/hónap/év) / / (nap/hónap/év) (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

16 C1. MELLÉKLET A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSI KATEGÓRIÁK 2004/18/EK irányelv 16 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

17 Kategória száma. 1 Tárgy Reklámszolgáltatások Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások Kiadói vagy nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások; fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi közlekedési szolgáltatások 2, ideértve a páncélozott járművel végzett futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemén 4 Szárazföldi 3 és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 6 Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások b) Banki és befektetési szolgá 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 5 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások 6 és ezzel összefüggő szolgáltatások Szállodai és éttermi szolgáltatások Vasúti szállítási szolgáltatások Vízi szállítási szolgáltatások Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások Jogi szolgáltatások Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat Oktatási és szakképzési szolgáltatások Egészségügyi és szociális szolgáltatások Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 Egyéb szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépíté városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudomá tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklet szerinti szolgáltatási kategóriák. 2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatásokat. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy utánbármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 8 Kivéve a munkaszerződéseket. 9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket. 1 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

I. MELLÉKLET. 1 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

I. MELLÉKLET. 1 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató I. MELLÉKLET 1 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

Részletesebben

Electricity. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:20 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42901811.

Electricity. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:20 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42901811. Electricity Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42901811.aspx External tender id 25907-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende kundgøring

Részletesebben

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról hatályos: 2013.11.20-2013.11.20

Részletesebben

Endret dato 11.10.2013 04:17

Endret dato 11.10.2013 04:17 Natural gas Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40169219.aspx Ekstern anbuds ID 342021-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen anbudskonkurranse

Részletesebben

Germany Bielefeld Evangelisches Krankenhaus Bielefeld

Germany Bielefeld Evangelisches Krankenhaus Bielefeld Baja Bajai Szent Rókus Kórház Paediatrics 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Internal Medicine 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Psychiatry 6500 Baja, Rókus u. 10.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147. Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147. Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Adásvételi szerződés informatikai eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.8/14 azonosító számú, Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. kiemelt projekt keretében

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ2004/18/EK

TÁJÉKOZTATÓ2004/18/EK Előzetes tájékoztató - Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában álló épületeiben napi rendszerességgel történő és eseti takarítási szolgáltatás ellátása. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közremûködõ szerzõdések adatai

Közremûködõ szerzõdések adatai OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat V. kötet Közremûködõ szerzõdések adatai 2014 ENKK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ TARTALOM K/1. Közreműködői szerződésekről adatjelentést

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás

Ajánlati/részvételi felhívás I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

1134 Telefon:+36/1/4368200. Fax:+36/1/4368-370

1134 Telefon:+36/1/4368200. Fax:+36/1/4368-370 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2013.

Villamos energia beszerzés 2013. Villamos energia beszerzés 2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati osztályon 2 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2012.09.15.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7. Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7. Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ - Az Akadémiai Kiadó Zrt. által forgalmazott online folyóiratcsomagok valamint elektronikus szótárcsomagok, lexikonok beszerzése a 2015. évre

Részletesebben

19. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2417. Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.

19. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2417. Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. Budapest Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. V. 9. 316-3926 Budapest Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Korlátolt Felelõsségû

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód Tájékoztatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés szerinti működési támogatásról Megye 01 1052

Részletesebben

igen nem jogosult Postai irányítószám: 1013

igen nem jogosult Postai irányítószám: 1013 Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Vállalkozási szerződés keretében őrzési és vagyonvédelmi tevékenység ellátása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség - és Szervezetfejlesztési Intézet vagyongazdálkodásába tartozó telephelyeken Közbeszerzési

Részletesebben

Háztartási hűtőgépek - tájékoztató

Háztartási hűtőgépek - tájékoztató Háztartási hűtőgépek - tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/10 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

/ 12 2014.05.26. 12:06

/ 12 2014.05.26. 12:06 / 12 2014.05.26. 12:06 Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Tájékoztató az eljárás eredményéről - Villamos energia adásvételi szerződés a Nemzeti Sportközpontok intézményei feljogosított fogyasztási helyei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú) projekt megvalósításához szükséges hulladékkezelési eszközök beszerzése - eredménytájékoztató

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú) projekt megvalósításához szükséges hulladékkezelési eszközök beszerzése - eredménytájékoztató KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú) projekt megvalósításához szükséges hulladékkezelési eszközök beszerzése - eredménytájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Rácalmás Gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó tervezési és szaktanácsadási faladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről

Rácalmás Gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó tervezési és szaktanácsadási faladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről Rácalmás Gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó tervezési és szaktanácsadási faladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati törzsképzési program 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 2 fő

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2016

Villamos energia beszerzés 2016 Villamos energia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Hang-, fény- és vizuáltechnikai eszközök beszerzése a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú a Várkert Bazár fejlesztése című projekt keretében - 3 részben TEE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés

Részletesebben

Éves jelentés a szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásáról Magyarország-2014

Éves jelentés a szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásáról Magyarország-2014 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 1096 Budapest, Haller u. 29. Telefon: 299-8100, Fax: 299-8181 FŐIGAZGATÓSÁG Éves jelentés a szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásáról Magyarország-2014

Részletesebben

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. oldal 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK 1. oldal Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/86.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Főkert Nonprofit Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Főkert Nonprofit Zrt. EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2 rue Mercier L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről-"közop forrásból finanszírozott közlekedésbiztonsági beavatkozások független mérnöki szolgáltatása"

Tájékoztató az eljárás eredményéről-közop forrásból finanszírozott közlekedésbiztonsági beavatkozások független mérnöki szolgáltatása Tájékoztató az eljárás eredményéről-"közop forrásból finanszírozott közlekedésbiztonsági beavatkozások független mérnöki szolgáltatása" Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Vállalkozási szerződés alapján a parkolás-üzemeltetés

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Vállalkozási szerződés alapján a parkolás-üzemeltetés Tájékoztató az eljárás eredményéről - Vállalkozási szerződés alapján a parkolás-üzemeltetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/143 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati törzsképzési gyakorlat 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József Rész 4 hónap

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Budapest, XVIII. Igló utca 33-35. sz. alatti ANS III. épület takarítási munkái

A HungaroControl Zrt. Budapest, XVIII. Igló utca 33-35. sz. alatti ANS III. épület takarítási munkái A HungaroControl Zrt. Budapest, XVIII. Igló utca 33-35. sz. alatti ANS III. épület takarítási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/140 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ország: HU Budapest. Postai

Ország: HU Budapest. Postai EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2 rue Mercier L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax +352 2929-42670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax +352 2929-42670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatványok:

Részletesebben

Audi Hungaria Motor Kft. Projekt- és Tréningcentrum fejlesztése - CNC esztergagépek beszerzése

Audi Hungaria Motor Kft. Projekt- és Tréningcentrum fejlesztése - CNC esztergagépek beszerzése Audi Hungaria Motor Kft. Projekt- és Tréningcentrum fejlesztése - CNC esztergagépek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/2013.

Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/2013. Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/03. Közbeszerzési Értesítő száma: 03/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/0.08.9. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 MKB /16/2015 Ipari-kereskedelmi üveg csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása 2015. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás Hirdetmény típusa: eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tájékoztató a csoportos villamos energia beszerzés eredményéről - Isaszeg VÖ

Tájékoztató a csoportos villamos energia beszerzés eredményéről - Isaszeg VÖ Tájékoztató a csoportos villamos energia beszerzés eredményéről - Isaszeg VÖ Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Az MNV Zrt. rábízott vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyreállítási munkái című keretmegállapodásos eljárás második része.

Az MNV Zrt. rábízott vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyreállítási munkái című keretmegállapodásos eljárás második része. Az MNV Zrt. rábízott vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyreállítási munkái című keretmegállapodásos eljárás második része. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tájékoztató

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

1185 Budapest, Igló u 33-35. 1180 Budapest, Gyömrői út 157260 hrsz. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

1185 Budapest, Igló u 33-35. 1180 Budapest, Gyömrői út 157260 hrsz. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: HungaroControl Zrt. létesítményeiben (ANS I., ANS II., ANS III. épületek, a parkolók és az egyéb területek) végzendő, a műszaki tartalomban meghatározott kertészeti, síkosságmentesítési és egyéb munkák.

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatványok:

Részletesebben

Dabasi Hulladékkezelési Központ (valamennyi rész tekintetében), 2370 Dabas, 0108/2 hrsz. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Dabasi Hulladékkezelési Központ (valamennyi rész tekintetében), 2370 Dabas, 0108/2 hrsz. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: gyűjtő- és kezelő, illetve hasznosító- és újrahasználati eszközök beszerzése a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projektben (tájékoztató az eljárás eredményéről) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2 rue Mercier L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Fogászati anyagtan 7 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás József 7 hét 3 fő 2012.09.01. - 2016.09.01. Fogpótlástan 8 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.18. Iktatószám: 300/2016 CPV Kód: 90911200-8

Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.18. Iktatószám: 300/2016 CPV Kód: 90911200-8 Tájékoztató az eljárás eredményéről (DEK-234/2015.: Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem debreceni, debrecen-pallagi és nyíregyházi campusain lévő épületeiben) Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt.

Csenger Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 121 Ajánlatkérő: Csenger Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. Teljesítés helye: Csenger Város közigazgatási területe Beszerzés

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Osztály Dr. Paraicz Éva 1 hónap 2 fő 2012.09.15.

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

ET - Orvostechnikai eszközök és gépek beszerzése (TIOP-2.2.6)

ET - Orvostechnikai eszközök és gépek beszerzése (TIOP-2.2.6) ET - Orvostechnikai eszközök és gépek beszerzése (TIOP-2.2.6) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Előzetes tájékoztató/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem külföldi hallgatóinak és külföldi kutatóinak egészségbiztosítása

A Szegedi Tudományegyetem külföldi hallgatóinak és külföldi kutatóinak egészségbiztosítása A Szegedi Tudományegyetem külföldi hallgatóinak és külföldi kutatóinak egészségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Zöldfelületek karbantartása)

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Zöldfelületek karbantartása) Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Zöldfelületek karbantartása) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - MH EK Egészségügyi textíliák mosatása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - MH EK Egészségügyi textíliák mosatása Tájékoztató az eljárás eredményéről - MH EK Egészségügyi textíliák mosatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet Élőerős őrzés-védelem, utasfelügyelet, monitorfelügyelet, gépjármű mozgás regisztrálás, telefon és kulcskezelés, pénzkísérés, valamint biztonságtechnikai berendezés telepítése, felügyelete Közbeszerzési

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati osztályos gyakorlat 2 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2012.09.01.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 16 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Beszerzés

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatala irományszám :,!L I g `J--- Érkezett : 2016 FEBR 2 5. Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatala irományszám :,!L I g `J--- Érkezett : 2016 FEBR 2 5. Írásbeli kérdés Anin, o nem a mnn$irn. ' FE26Rniiw. i11i~il!~i~ l w. _ IJi 1111"I~IiN YI I II1 rry. ry Dr. Lukács László György országgyűlési képvisel ő Kövér László úrnak, az Országgy űlés elnökének Országgy űlés Hivatala

Részletesebben

Önállóan gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Önállóan gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 11/OVSz/2013. Donorvérminták vizsgálatához LightCycler 480 II automatára validált HIV-1, HCV, HBV nukleinsav amplifikációs (NAT) rendszerű megerősítő vizsgálatok végzésére alkalmas tesztkészletek beszerzése

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános neurológiai gyakorlat 9 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 i Osztály Dr. Köves Ágnes 9 hónap 2 fő 2012.09.01. - 2016.09.01. Egyesített

Részletesebben

Teljesítés helye: 7700 Mohács, Szepessy tér 7. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Teljesítés helye: 7700 Mohács, Szepessy tér 7. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Mohácsi kórház Adásvételi szerződés a TIOP2.2.612/ 1B20130019 jelű projekt keretében megvalósuló, medikai bútorok és rozsdamentes berendezések (mobíliák) beszerzésére táj elj.eredm. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Keretszerződés műanyag- és fémcsövek és idomaik, tartozékaik beszerzésére

Keretszerződés műanyag- és fémcsövek és idomaik, tartozékaik beszerzésére Keretszerződés műanyag- és fémcsövek és idomaik, tartozékaik beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Egyes

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Ambuláns sebészet, járóbeteg-rendelés 3 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 432-7774 Sebészet-i Részleg Dr. Benedek György 3 hónap 2 fő 2012.09.15.

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. OKTÓBER 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

TARTALOM HIRDETMÉNYEK. Ajánlati felhívás

TARTALOM HIRDETMÉNYEK. Ajánlati felhívás TARTALOM HIRDETMÉNYEK Ajánlati felhívás DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (Hirdetésszervezési és kapcsolódó feladatok ellátása - K. É. - 13281/2008) Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet

Részletesebben

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató 11/04/2013 S71 Tagállamok - re irányuló szerződés - Előzetes tájékoztató hirdetmény - Nem alkalmazható I. II.B. III. VI. HU-Budapest: Vérzés elleni szerek 2013/S 071-118058 Előzetes tájékoztató 2004/18/EK

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános belgyógyászati gyakorlat 5 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József Rész 3 hónap 2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÓRBONCTAN ÉS KÓRSZÖVETTAN SZAKMAKÓD: 5400 Patológia Szakma főcsoport 54 PATOLÓGIA

ÁLTALÁNOS KÓRBONCTAN ÉS KÓRSZÖVETTAN SZAKMAKÓD: 5400 Patológia Szakma főcsoport 54 PATOLÓGIA ÁLTALÁNOS KÓRBONCTAN ÉS KÓRSZÖVETTAN SZAKMAKÓD: 5400 Patológia Szakma főcsoport 54 PATOLÓGIA Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása progresszív ellátási szint I. II. III. 11041 Vizsgálat

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata "IKOP 36 db földgázmotor (CNG)(Euro 6) hajtású alacsonypadlós szóló, és 5 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG) (Euro 6)hajtású csuklós autóbusz szállítására,üzembe

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Tájékoztató az eljárás eredményéről-telephely biztosítása, gépjármű bérlet és edényzet biztosítása a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. számára. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés

Részletesebben