Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A augusztus 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15."

Átírás

1 Végleges Feltételek Minimum forint maximum forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Classic 2011/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a CIB évi Ft keretösszegő Kötvényprogramja keretében A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A augusztus 15.

2 VÉGLEGES FELTÉTELEK CIB BANK Zrt. Minimum forint maximum forint össznévértékő, névre szóló Kötvények Forgalomba hozatala a CIB évi Ft Keretösszegő Kötvényprogramja keretében A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a április 21-én kelt Alaptájékoztatóban, illetve az Alaptájékoztató június 19-én kelt 1. számú kiegészítésében kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval együtt olvasandóak. 1. Kibocsátó: CIB BANK Zrt Budapest, Medve u (i) A Sorozat megjelölése: CIB Classic 2011/A (ii) A Sorozatrészlet száma: Össznévérték: (i) Eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke: 0 HUF (ii) Az Elsı Sorozatrészlet össznévértéke: Minimum forint, maximum forint 4. Meghatározott pénznem Forint 5. Az Elsı Sorozatrészlet Kötvény darabszáma / névértéke: Minimum db, maximum db / Forint 6. (i) A Jegyzési idıszak: Jegyzési idıszak kezdete: augusztus 18., 08:00 óra (ii) Az Elsı Sorozatrészlet Elszámolási Napja: szeptember 29. (iii) Dematerializált Okirat Értéknapja: szeptember 29. (iv) A futamidı és a Kamatszámítási Kezdınapja: szeptember Lejárati Nap: szeptember 29. Jegyzési idıszak lezárása: szeptember 26., 14:00 óra 8. Kamatláb: 3 hónapos BUBOR + 0,30%, Változó kamatláb 9. Felhalmozott kamat: A felhalmozott kamat napján 0,0000%, azaz 00,00 forint egy forint névértékő Kötvényre 10. A Kötvények visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja: 11. A Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános Kötvényenként forint, azaz minden egyes Kötvény névértéke 12. Jegyzık köre: Jegyzést devizabelföldi természetes személyek és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok, és/vagy az alkalmazandó magyar és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi természetes személyek, és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok nyújthatnak be. 13. Tızsdei bevezetés: A Kibocsátó kérelmezni fogja a Kötvények bevezetését a BÉT-re. A Kibocsátó nem kérelmezi a Kötvények más szabályozott piacra történı bevezetését. A FIZETENDİ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) 1

3 14. Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések 15. Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések Nem alkalmazandó (i) Kamatfizetési Napok: december március 30., június 29., szeptember 29., december 29., március 29., június 29., szeptember 29., december 29., március 29., június 29., szeptember 29., A Kamatfizetési Napokon a Kötvények adott napi felhalmozott kamata 0,00%. (ii) Munkanap Szabály: Következı Munkanap Szabály (iii) A Kamatláb(ak) meghatározásának módja: (iv) A Kamatláb(ak) és Kamatösszeg(ek) meghatározásáért felelıs Fél: (v) Képernyıoldal Szerinti Meghatározás: Alkalmazandó Idı: A Változó Kamatláb Elsıdleges Forrása: (vi) Referencia Kamatláb: Képernyıoldal Szerinti Meghatározás / Minden Kamatfizetési Idıszak kezdete elıtti második Munkanap Kibocsátó 14:00 óra Reuters BUBOR oldal 3 hónapos BUBOR (vii) Kamatfelár: Évi + 0,30% (viii) Kamatbázis: 30/360 (ix) Csökkenéssel, kerekítéssel kapcsolatos elıírások, közös számbavételi egység. 16. Indexált kamatozású kötvényekkel összefüggı rendelkezések Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó 17. Diszkontkötvényekkel összefüggı rendelkezések Nem alkalmazandó A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK 18. A Lejárat elıtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: 19. A Lejárat elıtti visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján: Nem megengedett Nem megengedett 20. A Kötvények lejáratkori Visszaváltási Értéke: Kötvényenként forint, azaz minden egyes Kötvény névértéke 21. Lejárat elıtti Visszaváltási Összeg és dátum: Nem alkalmazandó A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGİ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 22. A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények 23. A Kötvények elıállítási módja: Dematerializált kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat. 24. Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Nem alkalmazandó ÉRTÉKESÍTÉS 25. A forgalomba hozatal módja: Jegyzési eljárás keretében 2

4 (i) A Jegyzés idıszaka: augusztus 18., 08:00 óra, és szeptember 26., 14:00 óra közötti idıszak (ii) Jegyzési idıszak alatti ár (Kötvényenként): A Névérték, a keletkeztetésig hátralévı napokkal, és évi 8,50% kamatlábbal diszkontálva, 365 napos kamatbázis alapulvételével. (iii) A Jegyzési Vásárlási Ajánlat összege: minimális forint (iv) Jegyzési helyek: A Jegyzési Szabályok fejezetben megjelölt értékesítési helyek. 26. Forgalomba hozatali korlátozások: Nem alkalmazandó A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ FELTÉTELEK 27. A Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma: Kifizetési hely: CIB Bank Zrt. 29. (i) A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó engedélyének dátuma és száma: (ii) A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról: 30. ISIN Kód: HU május 22., E/III/10.362/ A Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán 32. Központi értékpapírszámla vezetı: KELER ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A Kibocsátó Igazgatóságának ( ) számú határozata, valamint a Kibocsátó Eszköz- Forrás Bizottságának A/2007/50/6 ( ) számú az A/2008/42/1 ( ) számú határozata. 33. Hitelminısítés: A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 34. A Forgalomba hozatalból származó bevétel összege, felhasználása / a Forgalomba hozatal célja: A Forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó a CIB Csoport üzleti tevékenységének finanszírozására, a Kibocsátó középtávú forint forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elısegítésére használja fel. 35. A Forgalomba hozatal becsült összköltsége: Várhatóan nem haladják meg az 5 millió Ft-ot. 36. Hirdetmények, és a nyilvánosság felé történı tájékoztatás: A Kibocsátó a Nyilvános Ajánlatot (Hirdetményt), a Végleges Feltételeket, az Alaptájékoztatót, azokat az információkat, amelyekre a rendszeres illetve a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a BÉT ( a PSZÁF ( és a Kibocsátó honlapján ( teszi közzé. 37. Irányadó jog és illetékesség: A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggı bármely jogvita eldöntésére a Fıvárosi Bíróságnak van illetékessége. A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a Forgalomba hozatallal kapcsolatban. 3

5 JEGYZÉSI SZABÁLYOK A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a jelen fejezetben leírtak szerint. A Jegyzési vásárlási ajánlatot a Kibocsátó alább megjelölt értékesítési helyein lehet benyújtani személyesen, illetve faxon: Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Fax Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/ / Andrássy úti Fiók 1062 Budapest, Andrássy út , Andrássy 19. Fiók 1061 Budapest, Andrássy út Aréna Corner Fiók 1087 Budapest, Hungária krt Árpád Üzletház Fiók H: K: Sz: Cs: P: Budapest, Árpád út Bajai Fiók 6500 Baja, Déri Frigyes sétány / /

6 Balatonfüredi Fiók 8230 Balatonfüred, Petıfi Sándor u / / Baross téri Fiók 1077 Budapest, Baross tér Bartók Béla úti Fiók 1111 Budapest, Bartók Béla út Bécsi úti Fiók - Eurocenter H: K: Sz: Cs: P: Budapest, Bécsi út Békásmegyeri Fiók H: K: Sz: Cs: P: Budapest, Heltai Jenı tér Béke téri Fiók 1135 Budapest, Lehel út Békéscsabai Fiók 5600 Békéscsaba, Andrássy út 2. 66/ / , 66/ Békéscsaba II. Fiók 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út / / Belvárosi Fiók 1052 Budapest, Petıfi S. u

7 Bokor utcai Fiók 1037 Budapest, Bokor utca Boráros téri Fiók H: K: Cs: Budapest, Soroksári út Bosnyák téri Fiók 1149 Budapest, Bosnyák tér Böszörményi úti Fiók 1126 Budapest, Böszörményi út Budafoki Fiók 1221 Budapest, Kossuth Lajos u Budakeszi Fiók 2092 Budakeszi, Fı u / / Budaörsi Fiók 2040 Budaörs, Szabadság út / / Campona Fiók H: K: Sz: Cs: P: Budapest, Nagytétényi út Ceglédi Fiók 2700 Cegléd, Szabadság tér 8. 53/ /

8 Csepeli Fiók 1211 Budapest, Kossuth L. u Csillaghegyi Fiók 1039 Budapest, Mátyás kir. u Debreceni Központi Fiók 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/a. 52/ / Debrecen II. Fiók 4025 Debrecen, Csapó u / / Debrecen III. Fiók H: Sz: Debrecen, Piac u / / Debrecen IV. Fiók H: K: Debrecen, Piac u / / Duna utcai Fiók 1056 Budapest, Duna u Dunakeszi Fiók 2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 4. 27/ / Dunaújvárosi Fiók 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u / /

9 Egri Fiók 3300 Eger, Érsek u / / Eger Agria Pláza Fiók H: K: Sz: Cs: P: Eger, Törvényház út 4. 36/ / Érdi Fiók 2030 Érd, Budai út / / Esztergomi Fiók 2500 Esztergom, Széchenyi tér / / Fehérvári úti Fiók 1116 Budapest, Fehérvári út Fényes Elek Fiók 1024 Budapest, Petrezselyem u Ferenc körúti Fiók 1094 Budapest, Ferenc krt Flórián téri Fiók Flórián Üzletközpont 1033 Budapest, Flórián tér Gazdagréti Fiók H: K: Sz: Cs: P: Eleven Center 1118 Budapest, Rétköz u

10 Gödöllıi Fiók 2100 Gödöllı, Szabadság tér / / Gödöllı II. Fiók 2100 Gödöllı, Kossuth Lajos u / / Gyöngyösi Fiók 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u / / Gyıri Központi Fiók 9021 Gyır, Aradi vértanúk útja / / Gyır II. Fiók 9022 Gyır, Czuczor Gergely u / / Gyır III. Fiók 9022 Gyır, Czuczor Gergely. u / / Gyulai Fiók 5700 Gyula, Kossuth tér / / Hajdúböszörményi Fiók 4220 Hajdúböszörmény, Petıfi S. u / / Hatvani Fiók 3000 Hatvan, Kossuth tér / /

11 Hilton Fiók 1014 Budapest, Hess András tér Hódmezıvásárhelyi Fiók 6800 Hódmezıvásárhely, Deák F. u / / Hővösvölgyi Fiók 1021 Budapest, Hővösvölgyi út József körúti Fiók 1085 Budapest, József krt Kalocsai Fiók 6300 Kalocsa, Búzapiac tér 13/A. 78/ / Kálvin téri Fiók 1053 Budapest, Kálvin tér Kaposvári Fiók 7400 Kaposvár, Fı u / / Kaposvár II. Fiók 7400 Kaposvár, Ady Endre u / / Károly körúti Fiók 1075 Budapest, Károly krt. 3/b

12 Kazincbarcikai Fiók 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/c. T:48/ / Kecskeméti Fiók 6000 Kecskemét, Csányi u / / Kecskemét II. Fiók 6000 Kecskemét, Rákóczi u / / Kékgolyó utcai Fiók 1122 Budapest, Kékgolyó u Kerepesi úti Fiók 1144 Budapest, Kerepesi út Keszthelyi Fiók 8360 Keszthely, Kossuth Lajos u / / Kiskunfélegyházi Fiók 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u / / Kiskunhalasi Fiók 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u / / Kıbányai Fiók 1102 Budapest, Kırösi Csoma S. út

13 Lízing Fiók P: Budapest, Váci út Lövıház utcai Fiók 1024 Budapest, Lövıház u Lurdy - Ház Fiók H: K: Sz: Cs: P: Budapest, Könyves K. krt Mátészalkai Fiók 4700 Mátészalka, Kazinczy u / / Mátyásföldi Fiók 1165 Budapest, Veres Péter út Medve utcai Fiók 1027 Budapest, Medve u Miskolci Központi Fiók 3525 Miskolc, Déryné u / / , 46/ Miskolci Fiók H: Miskolc, Corvin u / / MOM Park Fiók H: K: Sz: Cs: P: Budapest, Alkotás út

14 Monori Fiók 2200 Monor, Kossuth Lajos u / / Mosonmagyaróvári Fiók 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u / / Nagykanizsai Fiók 8800 Nagykanizsa, Király u / / Népfürdı utcai Fiók 1138 Budapest, Népfürdı utca Nyíregyházi Fiók 4400 Nyíregyháza, Hısök tere 7. 42/ / Nyíregyháza II. Fiók 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 42/ / Nyugati téri Fiók 1139 Budapest, Váci út Oktogon Fiók 1064 Budapest, Teréz krt Orosházi Fiók 5900 Orosháza, Széchenyi tér 1. 68/ /

15 Ózdi Fiók 3600 Ózd, Vasvár út / / Örs vezér téri Fiók 1148 Budapest, Örs vezér tér Paksi Fiók 7030 Paks, Dózsa György út / / Pápai Fiók 8500 Pápa, Fı tér / / Pasaréti Fiók 1026 Budapest, Pasaréti út Pécsi Központi Fiók 7621 Pécs, Ferencesek utcája / / Pécs II. Fiók 7621 Pécs, Irgalmasok u. 3/1. 72/ / Pécs III. Fiók 7621 Pécs, Ferencesek utcája / / Pesterzsébeti Fiók 1203 Budapest, Kossuth L. u

16 Pestszentlırinci Fiók 1181 Budapest, Üllıi út Pestszentlırinc II. Fiók 1184 Budapest, Üllıi út Piliscsabai Fiók 2081 Piliscsaba, Kinizsi u / / Pók utcai Fiók 1031 Budapest, Vízimolnár u Pólus Fiók H: Sz: Cs: P: Pólus Irodaház 1152 Budapest, Szentmihályi út Rákoskeresztúri Fiók 1173 Budapest, Pesti út Rákóczi téri fiók 1084 Budapest, József krt Récsei Center Fiók H: K: Sz: Cs: P: Récsei Center Üzletház 1146 Budapest, Istvánmezei út Rózsakerti Fiók H: K: Sz: Cs: P: Rózsakert Üzletház 1026 Budapest, Gábor Áron u

17 Salgótarjáni Fiók 3100 Salgótarján, Rákóczi u / / Siófoki Fiók 8600 Siófok, Szabadság tér / / Soproni Fiók 9400 Sopron, Várkerület / / Soroksári Fiók 1238 Budapest, Hısök tere Szabadság téri Fiók 1054 Budapest, Szabadság tér Százhalombattai Fiók 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 2/a. 23/ / Szegedi Központi Fiók 6720 Szeged, Kiss Menyhért u / / Szeged II. Fiók 6722 Szeged, Mérey u. 6/c. 62/ / Szeged III. Fiók 6720 Szeged, Széchenyi tér 2. 62/ /

18 Szeged IV. Fiók 6720 Szeged, Széchenyi tér 3/a. 62/ / Székesfehérvári Központi Fiók 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/b. 22/ / Székesfehérvár II. Fiók H: K: Sz: Cs: P: Fehér Palota Üzletközpont 8000 Székesfehérvár, Palotai út 6. 22/ / Székesfehérvár III. Fiók 8000 Székesfehérvár, Basa u / / Szekszárdi Fiók 7100 Szekszárd, Garay tér 1. 74/ / Szekszárd II. Fiók 7100 Szekszárd, Széchenyi utca / / Szent István körúti Fiók 1055 Budapest, Szent István krt Szentendrei Fiók 2000 Szentendre, Fı tér / / Szigetszentmiklósi Fiók 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/A. 24/ /

19 Szolnoki Fiók 5000 Szolnok, Szapáry u / / Szombathelyi Fiók 9700 Szombathely, Fı tér / / Szombathely II. Fiók 9701 Szombathely, Uránia udvar 4. 94/ / Tatabányai Fiók 2800 Tatabánya, Köztársaság út 1. 34/ / Tatabánya II. Fiók 2800 Tatabánya, Fı tér / / Tatai Fiók H: Tata, Ady Endre u / / Tétényi úti Fiók 1117 Budapest, Tétényi út Törökbálinti Fiók 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zs. u / / Új Buda Center Fiók H: K: Sz: Cs: P: Budapest, Hengermalom út

20 Újpalotai Fiók 1156 Budapest, Páskomliget u Újpesti Fiók 1043 Budapest, István u Váci Fiók 2600 Vác, Széchenyi u / / Váci úti Fiók 1138 Budapest, Váci út Vecsési Fiók 2220 Vecsés, Telepi út / / Veszprémi Fiók 8200 Veszprém, Szeglethy u / / Veszprém II. Fiók 8200 Veszprém, Óváros tér / / Vörösvári úti Fiók 1037 Budapest, Vörösvári út Zalaegerszegi Fiók 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u / /

21 Zalaegerszeg II. Fiók 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u / / Zöldfa Fiók 1013 Budapest, Krisztina tér Zuglói Fiók 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 56/a A Kibocsátó a hozzá beadott és általa érvényesnek minısített Jegyzési vásárlási ajánlatokat a Forgalomba Hozatal Zárását követıen 17:00 óráig összesíti. A Jegyzési vásárlási ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részérıl) a Kibocsátó a Jegyzési idıszak lezárását követıen értesíti az ajánlattevıket. A KIBOCSÁTÓ TİZSDEI BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATA A Kibocsátó kérelmezi a kötvények bevezetését a BÉT-re. A bevezetésben közremőködı befektetési szolgáltató neve: CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14). A kötvények a BÉT-en kívül más szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. A kibocsátó tızsdei bevezetését kezdeményezı döntésrıl szóló határozata: A Kibocsátó Igazgatóságának ( ) számú határozata, valamint a Kibocsátó Eszköz-Forrás Bizottságának A/2007/50/6 ( ) számú, és az A/2008/42/1 ( ) számú határozata. A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban a legutóbbi auditált mérleg óta semmilyen jelentıs változás nem következett be. FELELİSSÉG Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelıs személyek kijelentjük, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehetı legjobb tudásunk szerint a jelen Végleges Feltételekben szereplı információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak, továbbá nem mellızik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Budapest, augusztus 15. Kibocsátó: CIB BANK Zrt. 20

22 JEGYZÉSI ÍV CIB BANK Zrt. FORMANYOMTATVÁNY A 100 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŐ CIB ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLİ LEGFELJEBB HUF ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT CIB CLASSIC 2011/A KÖTVÉNYEK ( KÖTVÉNYEK ) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ A jegyzés idıpontja: A jegyzési hely neve és címe: A jegyzı neve * : Lakhelye/Székhelye: Besorolása 1 : devizabelföldi természetes személy devizabelföldi jogi személy devizabelföldi jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság devizakülföldi (ország megnevezésével) Sz.ig.sz./útlevél száma: Cégjegyzékszáma/nyilvántartás száma: Adóazonosító jel/adószám: Bankszámlaszáma: Értékpapírszámla száma, számlavezetıje: Képviselıjének/meghatalmazottjának neve szem.ig.száma/azonosító jele: Képviselıjének/meghatalmazottjának címe/székhelye: - Telefonszáma: Faxszáma: címe: A Kötvény alapcímlete: ,- forint, azaz tízezer forint. A Kötvény kibocsátási árfolyama: %, azaz. forint A felhalmozott kamat. napján..%. A jegyzett Kötvények darabszáma: A jegyzett Kötvények összellenértéke: db azaz darab forint azaz forint Jelen jegyzési ív aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok (vállalunk) arra, hogy a április 21. napján kelt, a CIB évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglalt rendelkezésekkel összhangban fenti darab számú Kötvényt lejegyzem (lejegyezzük). Kijelentem (kijelentjük), hogy a fenti összeg befizetésre került a jegyzési helynek a jelen sorozatrészlet Forgalomba hozatali adataiban meghatározott elkülönített letéti számlájára. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a Kötvények megszerzésére vonatkozva kötelezettségem (kötelezettségünk) abban az esetben is fennáll, ha túljegyzés miatt a fenti összegek csak részben kerülnek elfogadásra. Jegyzésem (jegyzésünk) bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó vagy a Forgalmazó a CIB évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Kibocsátótól, sem a jegyzési helytıl kamatot vagy kártérítést nem követelek (követelünk), csakis a befizetett összeg visszatérítését. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a) az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ahhoz kapcsolódóan teljesítendı befizetés is az arra rendelt határidıben, azaz * A jegyzési ív adatait kérjük nyomtatott betőkkel kitölteni. 1 A megfelelı rész aláhúzandó 21

23 a jegyzési ív benyújtásával egyidejőleg, b) az érvényes ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott Kötvények dematerializált értékpapírok, amelyek az értékpapírszámlámon (értékpapírszámlánkon) kerülnek jóváírásra, ennek megfelelıen jegyzés érvényesen csak az értékpapír számlaszám és a számlavezetı megadásával tehetı. A jelen jegyzési ív aláírásával tudomásul veszem (vesszük), hogy a CIB évi Kötvényprogramjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által E-III/10.362/2008. számú határozatában május 22. napján jóváhagyott Alaptájékoztató és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek megismerése az én feladatom (a mi feladatunk). A jelen Kötvény jegyzést kizárólag saját döntésem (döntésünk) alapján tettem (tettük) és azt a jelen Kötvény jegyzési ív aláírása után nem módosíthatom (módosíthatjuk) és vissza sem vonhatom (vonhatjuk). Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlan adatokat tüntettem fel, az a nyilatkozat semmisségét eredményezheti. Jelen nyilatkozatomat a CIB évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban foglaltak és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek ismeretében teszem meg....(év)...(hó)...(nap) Jegyzı Forgalmazó 22

CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja. Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése

CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja. Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése A CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s hosszú lejáratú forintkötelezettségek Aa3 hosszú lejáratú

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB Magaslat II. Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

Nyilvános Ajánlattétel

Nyilvános Ajánlattétel Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB EURO TİKEVÉDETT Likviditási Alap elnevezéső befektetési alap befektetési jegyeit Alapkezelı: MKB Befektetési

Részletesebben

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ez a nyereményjáték az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..) sorsolásos játéka. Játékidőszak: 2009. június 29 2009.

Részletesebben

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. hirdetménye befektetési jegy nyilvános eladására A Magyar Nemzeti Bank által 2015. szeptember 1-én kelt, H-KE-III-798/2015. számú határozatával engedélyezett Tájékoztató

Részletesebben

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015 A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. 2040 Budaörs, Malomkő u. 7. 2040 Budaörs, Szabadság út 40. 1032 Budapest Bécsi út 33-35, Bécsi Corner 1061 Budapest, Andrássy út 35. B 6500

Részletesebben

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel

Részletesebben

A CIB Classic 2011/A-001 KÖTVÉNY NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE

A CIB Classic 2011/A-001 KÖTVÉNY NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE A CIB Classic 2011/A-001 KÖTVÉNY NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE A CIB Bank Zrt. ( Kibocsátó ) (1027 Budapest, Medve u. 4-14., nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzékszám cg.: 01-10-041004,

Részletesebben

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek A 8400 Ajka, Csingeri u.2 B 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 7570 Barcs, Köztársaság út 25. 5630 Békés, Kossuth u. 3. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68/2. Stop-Shop 4100 Berettyóújfalú,

Részletesebben

Strand kiegészítőkkel rendelkező dm üzletek listája

Strand kiegészítőkkel rendelkező dm üzletek listája A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt.

Részletesebben

Gyereknapi játékok kihelyezése dm üzletekben

Gyereknapi játékok kihelyezése dm üzletekben B 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 7570 Barcs, Köztársaság u. 25. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 Csabacenter 5600 Békéscsaba, Szarvasi u. 68/2 2051

Részletesebben

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról tájékoztatás a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a kibocsátó törvényes képviselője

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: 2012. május 11-én a felhalmozott kamat 0%. 2012. május 10. 2012. május 11. 2012. május 11.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: 2012. május 11-én a felhalmozott kamat 0%. 2012. május 10. 2012. május 11. 2012. május 11. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. április 20. MKB Bank Zrt. minimum 50.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható 20131128 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 250.000.000.000

Részletesebben

Shell. Hálózat BUDAPEST

Shell. Hálózat BUDAPEST Shell Hálózat BUDAPEST 1138, Váci út 196. 1037, Bécsi út 277. 1089, Kálvária tér 035865 1143, Stefánia út 1-5 1115, Tétényi út 2. 1138, Népfürdő utca 25832/2 hrsz. IDEIGLENESEN ZÁRVA 1016, Mészáros utca

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

Az UniCredit Bank ATM hálózata

Az UniCredit Bank ATM hálózata Az UniCredit Bank ATM hálózata Budapesti ATM-ek Készpénz be/kifizetés Cím Hely Nyitva tartás Ki 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. volt UniCredit Bank fiók 0-24 óra Ki 1023 Budapest, Bécsi út 3-5 UniCredit

Részletesebben

6500 Baja, Déri Frigyes sétány Budapest, Bajcsy- Zsilinszky Endre út Budapest, Erzsébet krt. 2.

6500 Baja, Déri Frigyes sétány Budapest, Bajcsy- Zsilinszky Endre út Budapest, Erzsébet krt. 2. Megye CIB bankfiók neve Nyitvatartás Cím Kutya behozható Megjegyzés/ kiegészítés Budapest Allee Fiók H: 10.00-18.00 K: 10.00-18.00 Sz: 10.00-18.00 Cs: 10.00-18.00 P: 10.00-18.00 Allee Bevásárlóközpont

Részletesebben

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja Rókus Inmedio 6500 Baja Inmedio 5630 Békés 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Inmedio 2708.

Részletesebben

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: 13-10-040628, a továbbiakban: Szervező ) megbízásából az UNGA (Herengracht

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2013. december 9.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2013. december 9. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. december 9. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

Árus neve Irszám Helység. Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza Inmedio 2409 Bp Budagyöngye Inmedio 2420 Bp Csobánka tér

Árus neve Irszám Helység. Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza Inmedio 2409 Bp Budagyöngye Inmedio 2420 Bp Csobánka tér Árus neve Irszám Helység Relay 1426 Batthyány 2. 1011 Budapest Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár 1011 Budapest Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza 1081 Budapest Inmedio 2409 Bp Budagyöngye 1026 Budapest Inmedio

Részletesebben

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2004. szeptember TARTALOM 1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL... 3 2. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

SPAR és INTERSPAR áruházak

SPAR és INTERSPAR áruházak SPAR és INTERSPAR áruházak INTERSPAR: 1032 Budapest, Bécsi u. 154. 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. 1117 Budapest, Október 23-a u. 8-10. 1191 Budapest, Üllői u. 201. 1201

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

ALMA Duna Plaza Patika 1138 Budapest Váci út 178. Róna Patika 1145 Budapest Bosnyák u.1/a. A TE PATIKÁD Gyógyszertár 1145 Budapest Erzsébet Királyné

ALMA Duna Plaza Patika 1138 Budapest Váci út 178. Róna Patika 1145 Budapest Bosnyák u.1/a. A TE PATIKÁD Gyógyszertár 1145 Budapest Erzsébet Királyné Eucerin hetek akcióban résztvevő gyógyszertárak listája Az akció időtartama: 2014.09.06.-09.21. Az akcióban minden Eucerin termék 20% árkedvezménnyel vásárolható meg (kivéve az ajándékcsomagok) Gyógyszertár

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama 1.1. A társaság elnevezése: MKB Bank Zrt., rövidített neve: MKB Zrt. 1.2. A társaság tevékenységi köre 1.2.1.

Részletesebben

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR Közép-Magyarországi Régió Szentendre Dobogókői u.4,. Budapest X. Fehér út Budapest Sibrik Miklós u. 30. Diósd Balatoni út 2/A Budapest XIX. Üllői u.201 Budapest XX. Pesterzsébet, Széchenyi u.1. Budapest

Részletesebben

Cím cím Telefon Fax

Cím  cím Telefon Fax Megye Fiók neve Nyitvatartási rend Cím E-mail cím Telefon Fax Mozgáskorlátozott ügyfelek számára akadálymentes? Allee Fiók Allee Bevásárlóközpont 1117, Október 23. u. 6-8. allee 1/666-2400 489-6230 Akadálymentes

Részletesebben

NESTLÉ PNM 2015. Promóció hivatalos szabályzata.

NESTLÉ PNM 2015. Promóció hivatalos szabályzata. NESTLÉ PNM 2015 Promóció hivatalos szabályzata. 1. A Promóció szervezője A "Nestlé Pick and Mix 2015 TESCO promóció (a továbbiakban: "Promóció") szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest,

Részletesebben

A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap

A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap Rövidített Tájékoztató A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap nyíltvégő értékpapír befektetési alap rövidített tájékoztatója a tıkepiaci törvény és a BAMOSZ által meghatározott

Részletesebben

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves Jelentés 2010 I. félév A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje

Részletesebben

Felhívjuk kedves vásárolóink figyelmét, hogy a pontgyűjtés időszaka 06. 30-ával lezárul, azonban az összegyűjtött pontok 07. 15-ig beválthatóak!

Felhívjuk kedves vásárolóink figyelmét, hogy a pontgyűjtés időszaka 06. 30-ával lezárul, azonban az összegyűjtött pontok 07. 15-ig beválthatóak! Felhívjuk kedves vásárolóink figyelmét, hogy a pontgyűjtés időszaka 06. 30-ával lezárul, azonban az összegyűjtött pontok 07. 15-ig beválthatóak! Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata A Magyar

Részletesebben

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek Minimum 1.000.000 EUR, Maximum 10.000.000 EUR össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Euró Kamatkövetı 2013/A-001 Kötvények nyilvános

Részletesebben

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek Minimum 500.000.000 forint maximum 3.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Kamatkövetı 2012/A-001 Kötvények nyilvános

Részletesebben

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat)

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat) Melléklet 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye Település 2. Ajka Bródy Imre utca 4. 47.10332 17.56133 3. Budapest I. kerület, Széna tér 47.508686 19.027954 4. Budapest

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása A CIB Bank Zrt. tájékoztatása A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja, hogy I. a CIB Bank Zrt. (székhely:

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

A B C D E Márkaképivselet Irányítószám Város Cím 01.jan MAMMUT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1024 Budapest Lövőház u. 2-6. Zárva ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1117

A B C D E Márkaképivselet Irányítószám Város Cím 01.jan MAMMUT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1024 Budapest Lövőház u. 2-6. Zárva ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1117 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 E 01.jan MAMMUT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Budapest Lövőház u. -. ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1 Budapest Október Huszonharmadika utca - DUNA PLAZA MÁRKAKÉPVISELET Budapest Váci út 1. WEST END CITY

Részletesebben

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTSON A

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

Rövidített tájékoztatója

Rövidített tájékoztatója 1/22 CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Rövidített tájékoztatója Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyta határozat szám és dátum: E-III/110.295/2005. számú 2005. november 11-én

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági Net számlacsomag nyitási akciójáról IV.

HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági Net számlacsomag nyitási akciójáról IV. Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585) 2016. február 29-től lakossági ügyfélkörben számlanyitási akciót indított. I. AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA Az akció 2016.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Miniszteri döntés idıpontja. Sorszám Pályázó Pályázati kód

Miniszteri döntés idıpontja. Sorszám Pályázó Pályázati kód Csoportos támogatási módosítások 1. Gyır, Építık Lakásfenntartó Szövetkezete LFP-2008-LA-2-08-06-19 2009.06.12 2011.03.11 2. Gyır, Mártírok útja 34-36. Társasház LFP-2008-LA-2-08-06-25 2009.06.12 2011.03.11

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL ÉS

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. MKB Bank Zrt. minimum 50.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Fix 5x5% Euró Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás 5241 Abádszalók Füredi út 0:00 24.00 0 0 0 0 1 20.589420 47.464230 2740 Abony Radák utca 6:00 22:00 0 1 1 0 1 20.002530 47.191410 2457 Adony 6.sz. fıút 6:00 22:00 1 1 1 0 1 18.865122 47.130488 8400 Ajka

Részletesebben

Alaptájékoztató. RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság. Raiffeisen. 2007-2008. évi. 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság. Raiffeisen. 2007-2008. évi. 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság Raiffeisen 2007-2008. évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról 2007. április 4. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 1 1.

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata OMV Hungária Ásványolaj Kft. 1. Az OMV Hungária Kft. (címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10. V. emelet 5/a.), (továbbiakban:

Részletesebben

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája 1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu Szerviz név Délity Karosszéria Kft. Cím 6500 Baja, Szegedi út 87. Elérhetőségek tel: 06 (79) 324-903 06 (79) 324-903 Dani Autófényező és Karosszériajavító Kft. 5600 Békéscsaba, Egressy u. 17-19. email:

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja, hogy I. a

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet A jelek a bekezdések múltbeli és jövıbeli változásait jelölik. 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhıszolgáltatási támogatásról A távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g)

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Bankár Tıkebefektetési és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., a továbbiakban: Bankár Zrt. ) által tett,

Részletesebben

MKB Egyensúly Nyíltvégő Befektetési Alap

MKB Egyensúly Nyíltvégő Befektetési Alap Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye befektetési jegy nyilvános eladására A Pénzügyi Szervezetek Állami 2013. március 29.-én kelt, H-KE-III-176/2013. számú határozatával engedélyezett Tájékoztató

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BUDAPEST BANK ZRT. FIÓKHÁLÓZATÁRÓL ÉS AZ ÁLTALUK VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL (HATÁLYOS JÚLIUS 02-TŐL)

HIRDETMÉNY A BUDAPEST BANK ZRT. FIÓKHÁLÓZATÁRÓL ÉS AZ ÁLTALUK VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL (HATÁLYOS JÚLIUS 02-TŐL) HIRDETMÉNY A BUDAPEST BANK ZRT. FIÓKHÁLÓZATÁRÓL ÉS AZ ÁLTALUK VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL (HATÁLYOS 2018. JÚLIUS 02-TŐL) A Budapest Bank Zrt. Fiókhálózata: Fiók: lakossági, kisvállalkozási és vállalati termékértékesítés

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/35. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/35. SZÁM TARTALOM 2015/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 39/2015. (IX. 10. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg-ellátásról...

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és Vámigazgatóságai közérdekű információi: Igazgatói titkárság. H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és Vámigazgatóságai közérdekű információi: Igazgatói titkárság. H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és i közérdekű információi: NAV Repülőtéri Igazgatósága Igazgatói titkárság H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30 Szabálysértési ügyekben H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 5630 Békés, Kossuth utca 3.

Részletesebben

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca 2. 2015.12.08 07.00. - 09.00. ADÁCS ajtótól ajtóig naponta

Részletesebben

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr.

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr. Ejelöltek pártonként 1 Körz. Budapest Ejelölt elérhetőség Megjegyzés tel.:702749891- email. hapeduo@gmail.co m 1. Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy Frigyes út 15/1/9, 2. 11. Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt Multipont Program Partneri kör kuponos akciójához KUPONOS AKCIÓ 2013. október-december A Kuponos akciót a Multipont Program Zrt. (1117, Budafoki út 79., a továbbiakban

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

Levél a Mikulásnak nyereményjáték részvételi szabályzata (játékszabályzat)

Levél a Mikulásnak nyereményjáték részvételi szabályzata (játékszabályzat) Levél a Mikulásnak nyereményjáték részvételi szabályzata (játékszabályzat) 1. A Mattel Toys Hungary Kft. (1139 Budapest, Váci út 91., továbbiakban: Szervező) országos, Levél a Mikulásnak elnevezésű promóciót

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek

OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek OMV Refining & Marketing 1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 1.1. Az OMV Hungária Kft. (címe: 1117 Budapest,

Részletesebben

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abasár Petőfi u. 28 2015.12.11.- 2015.12.14. 17:00-19:00 Abony Abony Városi Piac és környéke - Abony,

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abasár Petőfi u. 28 2015.12.11.- 2015.12.14. 17:00-19:00 Abony Abony Városi Piac és környéke - Abony, Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abasár Petőfi u. 28 2015.12.11.- 2015.12.14. 17:00-19:00 Abony Abony Városi Piac és környéke - Abony, Szelei út 1. 2015.12.12 08:00-11:30 ADÁCS ajtótól ajtóig

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: június 24-én a felhalmozott kamat 0% június június június 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: június 24-én a felhalmozott kamat 0% június június június 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2009. június 17. MKB Bank Zrt. minimum 10.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható 3. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt MOL töltőállomások kuponos árakciójához TELEKOM KUPONOS ÁRAKCIÓ 2014. december 1. 2015. január 31. A Telekom kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu Szerviz név Délity Karosszéria Kft. Cím 6500 Baja, Szegedi út 87. Elérhetőségek tel: 06 (79) 324-903 06 (79) 324-903 Dani Autófényező és Karosszériajavító Kft. 5600 Békéscsaba, Egressy u. 17-19. email:

Részletesebben

Alaptájékoztató. Raiffeisen Bank Részvénytársaság. 2005-2006. évi. 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. Raiffeisen Bank Részvénytársaság. 2005-2006. évi. 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a Raiffeisen Bank Részvénytársaság 2005-2006. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról 2005. november 28. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1. EGYSÉGES KOCKÁZATI TÉNYEZŐK...

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: MKB Kiszámítható Euró Kötvény. Sorozatrészlet száma: (ii)

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: MKB Kiszámítható Euró Kötvény. Sorozatrészlet száma: (ii) VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. június 28. MKB Bank Zrt. minimum 50.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható Euró 20130205 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

Hirdetmény és Végleges Feltételek

Hirdetmény és Végleges Feltételek FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: 01-10-041585

Részletesebben

Alaptájékoztató. RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság. Raiffeisen. 2006-2007. évi. 25 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság. Raiffeisen. 2006-2007. évi. 25 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság Raiffeisen 2006-2007. évi 25 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról 2006. április 19. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 1 1.

Részletesebben

Sorszám Pályázó Pályázati kód Megvalósítás helyszíne

Sorszám Pályázó Pályázati kód Megvalósítás helyszíne 1 Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet LFP-2008-LA-2-08-10-329 8400 Ajka, Béke u. 2., 4. 30 6 656 682 Ft 2 "Tornamenti" Lakásfenntartó Szövetkezet LFP-2008-LA-2-08-10-332 8400 Ajka, Fő u. 7., 9., 11.

Részletesebben