A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap"

Átírás

1 Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap Rövidített Tájékoztató A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap nyíltvégő értékpapír befektetési alap rövidített tájékoztatója a tıkepiaci törvény és a BAMOSZ által meghatározott norma rendszer szerint Alapkezelı: Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Letétkezelı: UniCredit Bank Hungary Zrt. Vezetı Forgalmazó UniCredit Bank Hungary Zrt. Forgalmazó BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe Jelen kiadvány célja, hogy a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által kibocsátott, Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvvégő Alapja elnevezéső értékpapír befektetési alapokba befektetı befektetési alapról közérthetı módon nyújtson Befektetıinknek hasznos és befektetései döntéseiket megkönnyítı információkat. Ez a rövidített Tájékoztató a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) elıírásai, illetve a Befektetési Alapkezelık Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) által elfogadott Etikai kódex 1 ajánlásai alapján készült, és rövidítve tartalmazza a Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap Tpt.-ben meghatározott, hivatalos kibocsátási tájékoztatóját, illetve alapkezelési szabályzatát, amely az Alap kibocsátásakor a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által került elfogadásra. A Tpt. a következıképpen határozza meg a rövidített tájékoztató célját: A rövidített tájékoztató feladata, hogy a kibocsátási tájékoztató, illetve alapkezelési szabályzat helyett egy rövid, lényegre szorítkozó információs anyag álljon a befektetı rendelkezésére. A rövidített tájékoztató nem lehet régebbi tizenöt hónaposnál. A fentiek szellemében egy olyan kiadvány elkészítése lebegett szemünk elıtt, amely megfelelıen részletes ahhoz, hogy minden, az alappal kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdésre választ leljen benne az olvasó, azonban a részletezettség még ne menjen a könnyő fellelhetıség, az eligazodás rovására. Hangsúlyozzuk tehát, hogy jelen kiadvány nem tartalmazza az Alap kibocsátási tájékoztatójának, illetve alapkezelési szabályzatának teljes szövegét. Aki az Alappal kapcsolatosan minden részletre kíváncsi, annak javasoljuk ezen dokumentum áttanulmányozását is, amely az egyes forgalmazási helyeken szintén hozzáférhetı. A Triatlon 2 Alap rövidített Tájékoztatója szándékaink szerint minden forgalmazási helyen folyamatosan hozzáférhetı és párhuzamosan azzal, ahogyan az Alap tekintetében a tájékoztató tartalmát illetıen esetleg változások állhatnak be, úgy az Alapkezelı is megfelelı idıközönként felújított kiadást fog megjelentetni. Reméljük, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos segítınek bizonyul majd megtakarítási, befektetési döntései meghozatalában. Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság március Az Etikai kódex hozáférhetı a BAMOSZ Internetes honlapján: 1

2 I. Az Alap sajátosságai Alapkezelı A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap alapkezelıje a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 1011 Budapest, Fı u. 14.). A társaság alaptıkéje 100 millió forint, tulajdonosa 100%-ban a Pioneer Global Asset Management S.p.A. Az Alapkezelı a legrégebben (1992.) alapított hazai alapkezelı társaság, akinek a legelsı hazai értékpapír befektetési alap létrehozatala is a nevéhez főzıdik. A CA IB Alapkezelı volt az elsı, aki az alapcsalád koncepciót (különbözı kockázati szintő alapok palettája, költséghatékony átcsoportosítási lehetıséggel az alapok között) elıször megvalósította, s többek között az ı nevéhez főzödik az elsı nemzetközi kötvény- és részvény alap, az elsı pénzpiaci alap és az elsı ún. szektor alap létrehozatala Magyarországon. Az alapcsalád most változatlan összetételben, de immáron új néven: Pioneer Hazai Alapcsaládként nyújtja eddigi szolgáltatásait. Jelen tájékoztató írásakor az Alapkezelı 19 nyíltvégő és 7 zártvégő értékpapír befektetési alapjában 121 milliárd forint értékő vagyont kezel. Forgalmazó Az Alap Befektetési jegyeinek elsıdleges forgalmazója a UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), aki e tevékenységét Vezetı Forgalmazóként látja el. Az Alap Forglamazója továbbá a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.). Az Alap - jelen Tájékoztató írásakor bejelentett - forgalmazási helyeinek listája a Tájékoztató végén található december 31-ig az Alapkezelı által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeinek Vezetı Forgalmazója a CA IB Értékpapír Rt. volt (1054 Budapest, Nagysándor József u. 10.), azonban a CA IB Értékpapír Rt. HVB Bank Hungary Rt.-be történt január 1-jei beolvadása után a Vezetı Forgalmazói jogkörrel járó jogokat és kötelezettségeket a CA IB Értékpapír Rt. jogutódjaként - a HVB Bank Hungary Rt. gyakorolja. A HVB Bank Hungary Zrt február 1-tıl UniCredit Bank Hungary Zrt. néven mőködik tovább. A Vezetı Forgalmazó általános adatait és bemutatását jelen Tájékoztató következı fejezete (Letétkezelı) tartalmazza, tekintve hogy a Vezetı Forgalmazó személye - az Alap tekintetében - megegyezik egymással. Letétkezelı Az Alap letétkezelıje a UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.). Az UniCredit Bank a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. és a HypoVereinsbank Hungária Rt. egyesülése révén szeptember 30-án jött létre, és a Bank Austria AG, Bécs 100%-os magyarországi leánybankja januárjában a HypoVereinsbank AG értékesítette 77,53%-os részesedését a BA-CAban, így jelenleg az UniCredit Bank 96,35%-os tulajdonosa a Bank Austria AG-nek, a részvények maradék 3,65%-a továbbra is a bécsi és a varsói tızsdén forog augusztusában Olaszország legjelentısebb bankcsoportja, az UniCredit csoport vételi ajánlatot tett az UniCredit csoport rézvényeseinek. A novemberében lejáró vételi ajánlatot a részvényesek 93,93%-a fogadta el. Ezzel az akvizícióval létrejött Európa harmadik legnagyobb, valamint közép-kelet és dél-európa legjelentısebb bankcsoportja. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. továbbra is a bécsi székhelyő BA-CA leányvállalata maradt, amely az újonnan alakult UniCredit Csoport tagja. Az új UniCredit Csoport az európai bankszféra meghatározó szereplıjévé vált, mely immár bankfiókból álló hálózatán keresztül, 23 országban összesen 40 millió ügyfelet szolgál ki alkalmazott munkájával ban 960 milliárd euró mérlegfıösszeget ért el a bankcsoport, amely európai viszonylatban is meghatározó pénzügyi szereplıvé teszi. Az UniCredit Bankot a magyar hitelintézetek rangsorában az ország legnagyobb kereskedelmi bankjai között tartják számon. Mint univerzális bank, közel 90 egységbıl álló országos fiókhálózatán keresztül kínálja szolgáltatásait vállalati és lakossági ügyfeleinek. A bank jegyzett tıkéje szeptemberében 9,077 milliárd forint volt, amely 2002-re 24,118 milliárd forintra nıtt, s azóta változatlan maradt. Tevékenysége az elmúlt esztendıkben igen látványos növekedést mutatott, amely a mérlegfıösszeg növekedésében is megnyilvánul. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. mérlegfıösszege év végére - az IAS nemzetközi számviteli szabvány szerint auditált és konszolidált mérlegében - dinamikusan, 28,9%-kal millió forintra emelkedett a évi millió forintról. Ez a növekedési ütem csaknem másfélszerese a magyar bankrendszer átlagos teljesítményének. A pénzintézet adózás elıtti eredménye év végére millió forintra emelkedett a év végi millió forintról. Az UniCredit Bank egyik vezetı üzletága csakúgy, mint a teljes régió tekintetében a Bank Austria Creditanstalt Csoport esetében az értékpapír letétkezelés. A Bank letétkezelési üzletág iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy 1999-ben megvásárolta a Budapest Bank teljes értékpapír letétkezelıi üzletágát, mely révén a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. egyedülálló vezetı szerephez jutott mind a hazai, mind pedig a nemzetközi ügyfelek kiszolgálása terén. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. 16 éves letétkezelıi tapasztalatával és milliárd forintot meghaladó értékpapír ügyfélállományával ennek a területnek a piacvezetı befektetési szolgáltatója. A letétkezelési üzletág ma a pénzintézet teljes nyereségének a 12%-át adja, ami biztosítja a megfelelı figyelmet és támogatást a bank menedzsmentjének részérıl. 2

3 A nemzetközi szakma által mértékadónak tartott amerikai Global Custodian Magazin 1999 és 2000 után 2001-ben is a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt-t nevezte meg Közép- és Kelet Európa legjobb letétkezelı bankjának sorban harmadszor "top-rated" státusszal jutalmazva. Ezt a minısítést támasztotta alá a másik szakmát elemzı vezetı publikáció, a GSCS Benchmarks, mely 2001 óta immár harmadszor 2003-ban is az UniCredit Bank Hungary Rt-nek adományozta a "Feltörekvı piacok legjobb letétkezelı bankja" címet. A Letétkezelıvel szemben mőködése óta sohasem volt csıdeljárás folyamatban. Könyvvizsgáló Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. (székhely:1139 Budapest, Váci út 99. cégbejegyzési szám:000202). A kijelölt könyvvizsgáló az Alap esetében: Horváth Zsuzsanna (kamarai nyilvántartási száma: ). Tanácsadó Az Alap befektetései során az Alapkezelı nem vesz igénybe külön tanácsadót. PSZÁF engedélyszám, kelte: E-III /2009., március 30. A HVB Triatlon 2 Tıkegarantált Alap átalakulása Az Alap április 30. napi átalakulását az Alapkezelı Igazgatósága a február 26- án 5/2009. (II.26.) számú határozatával határozta el. Az átalakulást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a március 30. napján meghozott, E-III/ /2009. számú határozatával hagyta jóvá, e határozattal jóváhagyva egyben az Alap Kezelési Szabályzatának módosítását és engedélyezve a nyíltvégővé alakult Alap Befektetési Jegyei folyamatos forgalmazásának alapját képezı, módosított Tájékoztató és Rövidített tájékoztató közzétételét. Az átalakulás napja április 30., amely nap az Alap eredeti (határozott) futamideje lejártának napjaként került az Alap tájékoztatójában meghatározásra. Az átalakulás azt eredményezi, hogy az Alap Tpt a) pontján alapuló törlésére, azaz megszőnésére nem kerül sor, ehelyett az eredetileg lejárat napjaként meghatározott nappal határozott futamidejő nyíltvégő alappá alakul át, melynek keretében a Befektetıknek módjuk van szabadon megválasztani, az Alapba történı befektetést - az átalakult alap lejáratáig (2012. június 29-ig) - mely idıpontig kívánják fenntartani. Az átalakulás napjaként meghatározott április 30. utáni elsı munkanap, azaz május 4. az Alap Befektetési Jegyei folyamatos forgalmazásának elsı forgalmazási napja is, azaz az elsı olyan nap, amelyen a Befektetı a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása keretében történı visszaváltására megbízást adhat a Forgalmazónak, az erre az Alapkezelési Szabályzat (12) pontjában meghatározott feltételek szerint. Hangsúlyozzuk, hogy az Alap április 30-i átalakulásával nem jön létre új alap, s új sorozat kibocsátására sem kerül sor, csupán a már a nyilvántartásba vételével létrejött Alap nyilvántartásba vételkor kibocsátott egyetlen sorozatát alkotó Befektetési Jegyek, illetve az Alap egyes jellemzıi módosulnak. Az átalakulás a Tpt (1) bekezdésében meghatározott jellemzık közül az alábbiaknak az átalakulás napjával április 30 án történı, egymással összefüggı változását jelenti: Az Alap új név alatt zártvégő alapból nyíltvégő alappá alakul át. Befektetési jegyei minden banki munkanapon - amely egyben forgalmazási napnak tekinthetı - vásárolhatók és visszaválthatóak. Az Alap új befektetés politikája június 3-án indul, aminek része a június 3. napi egy befektetési jegyre jutó eszközértékre szóló, a lejárat napjára vonatkozó tıkevédelem is, amit az alap új befektetési politikája biztosít. Azonban felhívjuk a befektetık figyelemét, hogy az Alaphoz hozamgarancia továbbra sem kapcsolódik. Ha ezen a dátumon az Alap eszközértéke nem éri el az 500 millió forintot, az Alap megszőnik és vagyona végelszámolás keretében felosztásra kerül a befektetık között a június 2- án birtokukban lévı befektetési jegy darabszámok arányában. Amennyiben az alap tıkemérete június 2-án meghaladja az 500 millió forintot, indul az alap új befektetési politikája, futamideje meghosszabbodik, az átalakult alap lejárata június 29. Az Alap futamideje Az Alap futamideje az átalakulást követıen június 29-ig tart. Az Alap típusa, fajtája Az Alap a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény szerint Magyarországon, befektetési jegyek - típusát tekintve - nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott, fajtáját tekintve nyíltvégő befektetési alap. A Befektetési jegyek A befektetési jegyek névértéke nem változik, marad a korábbi forint. Eszközértékük az eszközértékszámítás (lásd az Alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát) szabványai szerint a mögöttes piaci folyamatokat tükrözve naponta kerül meghatározásra. Üzleti év Az Alap üzleti éve megegyezik a naptári évvel. Befektetési politika és a portfolió lehetséges elemei Befektetési cél Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére adóoptimalizálva részesedést kínáljon a hazai állampapírpiac által elérhetı magas hozamokból, oly módon, hogy - a befektetési politika által biztosítva - az Alap lejáratakor a hozamok változásától függetlenül a Befektetık 3

4 az átalakult Alap június 3-i egy jegyre jutó eszközértékére vetítve tıkevédettséget élvezzenek. Befektetési politika Az Alap új befektetési politikája tıkevédelmet biztosít a június 3-án meglévı tıkére: az aznapi egy jegyre jutó nettó eszközértéket biztosítja a lejáratkor befektetési jegyenként. Az Alapkezelı az összegyőjtött tıke visszafizetésére szolgáló befektetési eszközt oly módon alakítja ki, hogy annak befektetési politikája a futamidı alatti kamat és állampapír-piaci hozammozgásoktól függetlenül lejáratkor a teljes eredetileg lejegyzett tıke kifizetésére fedezetet nyújtson. Az Alapkezelı az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében az alábbi befektetéseket eszközli: az Alap új befektetési politikájának indulásakor magyar állampapírokat vásárol és megtartja ıket lejáratukig. A futamidı alatti kamatfizetésekbıl ismételt olyan állampapírokat és betéteket vásárol, amelyek lejárata rövidebb az Alap lejáratánál. Ez a befektetési politika felel majd a lejáratkori, június 3-i tıkére vetített védettségért. Kockázatok A Befektetık számára elengedhetetlen, befektetési döntésük meghozatala elıtt a kockázati tényezık áttanulmányozása. Az Alap eszközeinek kockázata Az Alap eszközállományának lehetséges elemei határozzák meg a vállalt kockázatok körét. Az eszközállomány lehetséges elemeit az Alapkezelési Szabályzat tartalmazza. Az Alap által felvállalt kockázatok függvényében a Befektetési jegyek árfolyama pozitív és negatív irányba egyaránt változhat. A változás mértéke attól függ, hogy az Alap milyen kockázatú pénz- és tıkepiaci eszközöket tart. Az Alapkezelı az összegyőjtött tıke visszafizetésére szolgáló befektetési eszközöket oly módon alakítja ki, hogy annak befektetési politikája a futamidı alatti kamat és állampapírpiaci hozammozgásoktól függetlenül lejáratkor a teljes eredetileg lejegyzett tıke kifizetésére fedezetet nyújtson. A nemzetközi és hazai politikai és gazdasági környezetbıl eredı kockázat Az elmúlt idıszak hazai és nemzetközi gazdasági folyamatai a kedvezıtlen változás jeleit mutatják. A jövıben sem zárható ki a magyar gazdaságot is érintı további kedvezıtlen fordulatok bekövetkezése. Ennek megfelelıen minden olyan politikai vagy gazdasági esemény, amely hatással lehet az általános tıkepiaci feltételekre és így a befektetések hozamára, befolyásolhatja az Alap eszközeinek értékét is. Infláció és a piaci kamatszint alakulása A befektetésekkel megcélzott ország(ok) inflációs rátája, illetve a piaci hozamszint esetleges emelkedése hátrányosan érintheti a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamát, s ez az Alap nettó eszközértékét jelentısen csökkentheti. Elıfordulhat, hogy a kamatszint alulmarad az infláció mértékéhez képest, amely negatív reálhozamot eredményezhet az Alapok eszközei tekintetében. Nettó eszközérték alkalmazásából és számításából adódó kockázat Az Alapkezelı úgy alakítja ki az eszközök értékelésének szabályait, hogy a nettó eszközérték a lehetı legpontosabban tükrözze az Alap eszközeinek pillanatnyi értékét. A nyilvános értékpapírpiacok (pl. BÉT, OTC) esetlegesen alacsony likviditása miatt azonban elıfordulhat, hogy az Alap tulajdonában lévı értékpapírok utolsó piaci ára - amely az értékelés alapját képezi - nem tükrözi objektíven az adott értékpapír pillanatnyi piaci értékét. Elıbbiek miatt a nettó eszközérték idınként enyhe alulértékeltséget vagy felülértékeltséget mutathat. A nettó eszközértéken történı forgalmazás miatt a fentiek (felülértékelt nettó eszközértéken történı vásárlás, alulértékelt nettó eszközértéken történı eladás) a Befektetı által realizált hozam csökkenését okozhatják. A hozamok ingadozásából eredı kockázat jelentısen mérséklıdik hosszabb távú, illetve rendszeres befektetés esetén. Az árazás kockázata Mind a vételi, mind pedig a visszaváltási megbízások esetében kockázatot jelent a Befektetık számára az a tény, hogy a megbízás megadásának idıpontjában még nem ismert a megbízás teljesítésének árfolyama, amely árfolyam a Befektetık számára mind kedvezı, mind pedig kedvezıtlen irányba elmozdulhat a megbízás megadása és annak teljesítése között eltelt idıszakban. Elszámolási kockázat A pénzügyi teljesítés szempontjából esedékes szerzıdések nemteljesítésébıl eredı kockázat, amely abból fakad, hogy a szerzıdéses partner vagy egy elszámolóház nem akar, vagy nem képes eleget tenni szerzıdés szerinti fizetési kötelezettségének. Letétkezelıi kockázat Annak a kockázata, hogy az eszközök letétbe helyezésébıl az intézménynek vesztsége származik a Letétkezelı vagy alvállalkozójának csıdje, illetve mőködése, hanyag értékpapír kezelése miatt. Az Alapok eszközeinek kockázata Az Alap eszközállományának lehetséges elemei határozzák meg a vállalt kockázatok körét. Az Alap által felvállalt kockázatok függvényében a Befektetési jegyek árfolyama pozitív és negatív irányba egyaránt változhat. A változás mértéke attól függ, hogy az Alap milyen kockázatú pénz- és tıkepiaci eszközöket tartanak. Ha az Alap Befektetési jegyeinek forgalmában a piac mindenkori likviditási helyzetéhez képest nagyarányú vagy nagy volumenő mozgások játszódnak le, akkor a Befektetık likviditási kockázatot futnak, hiszen az Alap eladásai vagy vételei a piacon akár nagyarányú árelmozdulásokat is eredményezhetnek. Partnerkockázat 4

5 Befektetık ki vannak téve a befektetési Alappal kapcsolatban álló partnerek teljesítésével összefüggı kockázatoknak. Beleértve azt is, ha a tıkevédelem alapját képezı állampapírok kibocsátója, a Magyar Köztársaság fizetésképtelenné válik, vagy egyéb módon nem teljesíti a kötelezettségeit, a befektetık elveszítik a 100%-os tıkevédelmet és a remélt hozamokat. Ebben az esetben az alap kifizetése a mögöttes portfolióelemek piaci értékétıl függ kizárólag. Újrabefektetési kockázat Elıfordulhat, hogy az Alapban szabad újrabefektethetı pénzeszközök állnak rendelkezésre. Nincs garancia arra nézve, hogy akkor is olyan hozamlehetıséget rejtenek a befektetési eszközök, mint amikor a befektetı eredetileg eldöntötte a befektetési jegy megvásárlását. A befektetési alapokat és a befektetıket érintı adószabályok esetleges kedvezıtlen irányú megváltozása A Befektetési jegyekre vonatkozó adózási szabályok jelenleg kedvezıek a magánszemélyekre nézve. Szintén kedvezıek a Befektetési Alapok adózására vonatkozó elıírások is. Az adózással kapcsolatos szabályok a jövıben esetleg kedvezıtlen irányban is változhatnak. A felfüggesztés kockázata Az Alap Befektetési jegyeinek visszaváltása a Törvényben meghatározott feltételek esetén felfüggeszthetı, ez esetben a Befektetési jegyek visszaváltása csak a felfüggesztés lejárta utáni elsı forgalmazási napon lehetséges Az Alap megszőnésének kockázata Amennyiben az Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke június 3-án nem éri el az forintot az alap megszőnik, és a befektetési jegyek befektetıi részére a Tpt-ben foglaltak szerint - kifizetésre kerülnek. Befektetési korlátozások Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját a saját megítélése szerint, kizárólagos jogkörben eljárva hajtja végre és a tıkepiacról szóló évi CXX. törvényben meghatározott befektetési korlátozásokat alkalmazza a portfolió tekintetében. A Befektetık érdekvédelme: garanciák és biztonsági elemek Az Alapok Befektetési jegyeit megvásárló Befektetık vagyonát szerteágazó garanciális elemek védik. Az alapok mőködését, befektetéseit szabályozó tıkepiaci törvény szigorú keretek között engedélyezi csak a nagy tıkevesztés lehetıségét is magában rejtı befektetéseket, illetve közvetett módon elıírja a portfolió széleskörő diverzifikációját. A törvényen kívül további garanciát nyújt a Letétkezelı, aki azon kívül, hogy letétben tartja az alapok értékpapír- és pénzeszközeit, a befektetések törvényességét, piacszerőségét is vizsgálja, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, aki napi szinten figyelemmel kíséri az alapok befektetéseinek alakulását és a törvényeknek való megfelelést. Végül pedig az auditor az, aki a pénzügyi év végén az Alapkezelı teljes éves tevékenységét górcsı alá veszi, s javaslataival elısegíti a hatékony mőködést. Minden, a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövı jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket a szereplık, így különösen a Befektetık, a Kibocsátó, a Forgalmazó és a Letétkezelı egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket, és alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Pp. hatásköri szabályai alapján a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A Befektetési jegyek elıállítása és nyilvántartása Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek névre szólóak, elıállításuk dematerializált formában történik, így azok nem kerülnek kinyomtatásra. A dematerializált formában elıállított befektetési jegyeket az Alapkezelı megbízásából eljáró Vezetı Forgalmazó kezdeményezésére az általa megállapított értéknappal a központi értéktár (KELER Zrt.) keletkezteti, illetve törli. Nyílt végő befektetési alap által kibocsátott dematerializált formában elıállított befektetési jegy esetében a központi értéktár naponta állítja elı, illetve vonja ki a forgalomból a befektetési jegyeket az Alapkezelı megbízásából eljáró Vezetı Forgalmazó utasítása alapján. Befektetési jegyek megvásárlásakor minden befektetési jegy tulajdonos értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek a dematerializált befektetési jegyek, melyek tulajdonjogát a Számlavezetı által kiállított számlakivonat igazolja. Az értékpapír-számlán végrehajtott mőveletrıl a Számlavezetı számlakivonatot állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A Számlavezetı az értékpapír-számla forgalmáról és egyenlegérıl a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul tájékoztatást ad. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás idıpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. Befektetési jegyekhez főzıdı jogok A Befektetési jegyek minden tulajdonosa: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazó pénztári óráiban vásárolja és visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a vételi, illetve visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, 5

6 jogosult - az adott Befektetı számára a Befektetési Jegy elsı alkalommal történı értékesítésekor - az Alap Kezelési Szabályzatát és az Alap Rövidített Tájékoztatóját kérése alapján térítésmentesen megkapja, jogosult arra, hogy a Befektetési Jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves vagy az éves jelentést, valamint a legfrissebb Portfóliójelentést kérésére térítésmentesen rendelkezésére bocsássák, szóbeli és elektronikus értékesítés során felhívják a figyelmét, hogy hol éri el felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása Az Alap, mint nyilvános és az átalakulása napját követı Banki munkanaptól kezdıdıen nyílt végő alap esetében az Alap futamideje alatt az Alapkezelı - a Forgalmazó útján - minden forgalmazási napon köteles elfogadni és a Kezelési Szabályzatban meghatározott értéknapra megállapított egy jegyre jutó eszközértéken elszámolni a Befektetési Jegyre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízásokat, kivéve a Felügyelet által engedélyezett zárva tartást, valamint a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének eseteit, melyek idıtartamába tartozó napok nem minısülnek forgalmazási napnak. Az engedélyezett zárva tartás vagy a forgalmazás felfüggesztése vagy a forgalmazás szünetelése elıtt felvett és még el nem számolt megbízások elszámolására az Alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidı számításakor az elıbbiek idıtartama figyelmen kívül marad. Az Alap adott sorozata forgalmazási napjának tekintendı minden olyan nap, amely az Alap adott sorozata forgalmazási helyén munkanapnak minısül, kivéve a fenti bekezdésben meghatározott eseteket. A Befektetési Jegyek Befektetık részére történı értékesítésére az Alapkezelı Forgalmazót bíz meg. Az Alapkezelı a Forgalmazó útján - az Alapra kibocsátott Befektetési Jegyekre a pénztári órák alatt köteles visszaváltási megbízást elfogadni. Az Alap Befektetési jegyeit a Forgalmazó minden banki munkanapon - amely egyben forgalmazási napnak tekinthetı - forgalmazza, kivéve a Felügyelet által engedélyezett zárva tartást és a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének esetét. A Befektetési Jegyek forgalmazási árfolyamának alapja az egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközérték. A folyamatos forgalmazás során a Befektetı terhére eladási, illetve visszaváltási jutalék kerülhet felszámításra. A Befektetık által egy-egy tranzakcióra megadott vételi-, illetve visszaváltási megbízások darabszámára vagy árfolyamértékére nincsen korlátozás. A Befektetési Jegy eladása és visszaváltása a Forgalmazó feladata. Az értékesítésért kizárólag a Forgalmazó felel. Tıkevédelem és a hozam A tıkevédelem biztosítása A Befektetık által az Alap befektetési jegyeinek június 3-i nettó eszközértékére vonatkozó tıkevédelem azt jelenti, hogy az aznapi egy jegyre jutó nettó eszközértéket biztosítja a lejáratkor befektetési jegyenként és az visszafizetésre kerül az Alap lejáratakor a Befektetési jegy tulajdonosok számára. A tıke visszafizetését olyan fix hozamú befektetési eszközök biztosítják, amelyek lejáratkori kamattal/hozammal növelt értéke minimum megegyezik az Alap átalakulás napján érvényes saját tıkéjével. Ez az eszköz vagy (1) hazai állampapír vagy (2) bankbetét. A hozam Az Alap nem ígér garantált hozamot a befektetıinek, mivel elıre nem látható az új befektetési politika által eszközölt befektetések fix hozamának mértéke. A lejáratkor kifizetésre kerülı árfolyamnyereséget, a fix hozamú, államilag garantált államkötvényekben, valamint banki betétben lekötött tıke biztosítja. A nettó eszközérték kalkulációjának fıbb elvei Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét a Letétkezelı T értéknapra vonatkozóan T napon állapítja meg oly módon, hogy (1) devizanemek szerint elkülönítve meghatározza az Alap T-1 napi eszközeinek T napi árfolyamadatok alapján, az alábbiakban részletezésre kerülı számítási eljárások szerint kalkulált T napi, egyes devizanemekben meghatározott piaci értékét, és devizanemek szerint elkülönítve levonja belıle az Alapot T értékelési napig terhelı kötelezettségeket és elosztja az Alap Befektetési jegyeinek számával. (2) Az Alap nem forintban meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek más devizanemekben kalkulált, T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos devizaárfolyamon kell a T napi nettó eszközérték meghatározása céljából forintra átszámítani. A Letétkezelı az Alap egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét kettı tizedesjegy pontossággal állapítja meg. Az Alap nettó eszközértékének közzététele A Letétkezelı az Alap T napra vonatkozó teljes, illetve egy jegyre jutó nettó eszközértékét T+2 napon teszi közzé az elektronikusan a internetes oldalon. Az Alapot terhelı költségek Alapkezelési díj (folyamatos díj éves szinten %): max. 2,00* Forgalmazói díj (folyamatos díj éves szinten %): max. 2,00** Letétkezelıi díj (éves szinten %): max. 0,10 Letétkezelınek fizetendı tranzakciós díjak, letétkezelı által költségnövekedés miatt továbbhárított díjak és költségek, valamint az Alap hitelkeret és hitelköltségei elıre nem kalkulálható Felügyeleti (PSZÁF) díj (éves szinten %): 0,025 Könyvvizsgálói díj 2009 (éves szinten): Ft,-+ÁFA 6

7 Tranzakciós díj letétkezelınek (Mo.-on, kibocsátott papírok esetén): ,-Ft / tranzakció A Befektetıt terhelı költségek Vételi jutalék (%): 2 Visszaváltási jutalék (%): 1,5 Értékpapírszámla ingyenes És ügyfélszámlavezetési díj: 200forint/hónap + 15 forint/könyvelési tétel Letéti ırzés díja*** (negyedévente, a negyedév végi piaci érték %-ában) 0,025 A Befektetıket terhelı költségek kondíciós listái a Forgalmazók honlapjain érthetıek el: és *Az Alapkezelı által, az alap terhére felszámított díj, amelynek mértékétıl az Alapkezelı lefelé eltérhet. **A Forgalmazó által, az alap terhére felszámított díj, amelynek mértékétıl a Forgalmazó lefelé eltérhet. ***A feltüntetett számlavezetési, letéti és egyéb díjak a Forgalmazónál a tájékoztató írásakor érvényben lévı díjak, melyek a késıbbiekben változhatnak. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Áz átalakulás folytán jelentısen módosul az Alap befektetési politikája. Információk az alapról, közzétételi helyek Az Alapkezelı az Alap mőködésérıl és teljesítményérıl az Alap mőködésének minden évében féléves és éves beszámolót készít. A féléves beszámolót az Alap mőködésének minden évében június 30-tól számított 45 napon belül, az éves beszámolót az Alap mőködésének minden évében az üzleti év befejezésétıl számított 120 napon belül kell elkészíteni és nyilvánosságra hozni. Az Alapkezelı havonta az Alap tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfoliójelentést készít, amely tartalmazza az Alap eszközeinek befektetési eszköz fajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, az elszámolt költségek felsorolását, az Alap hitelfelvételét, a zárolt, illetıleg óvadékba adott eszközöket, a saját tıkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket. A Alapkezelı a Közzétételi helyeken (az Alapkezelı honlapja, a és a Vezetı Forgalmazó honlapja, a valamint a Forgalmazó honlapja internetes oldalak), teszi közzé az Alappal kapcsolatos minden rendes és rendkívüli tájékoztatót, hirdetményt. 7

8 Az Alap forgalmazási helyeinek listája: Sorsz. Cím Észak-Budapesi Régió Budapest, Törökvészi út 30/a Budapest, Bécsi út Budapest, Margit krt (Mamut II.) Budapest, Hidegkúti út Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) Budapest, Lajos u Budapest, Heltai Jenı tér Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) Budapest, Alkotmány u Budapest, Szabadság tér Budapest, Deák tér Budapest, Nagymezı u Budapest, Teréz krt Budapest, Erzsébet körút Budapest, Thököly út Budapest, Hungária krt (Arena Corner) Budapest Váci út Budapest, Lehel út Budapest, Lehel u Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Nagy Lajos király útja

9 Budapest, Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Szentmihályi út Budapest Veres Péter út Szentendre, Dobogókıi út 1. (Városkapu Üzletház) Budakeszi, Fı u Gödöllı, Dózsa György út Dunakeszi, Fı út Vác, Szent István tér 4. Dél-Budapesti régió Budapest, Fehérhajó u Budapest, Károly krt Budapest, Szervita tér Budapest, Ferenciek tere Budapest, József krt Budapest, Kerepesi út Budapest, József krt Budapest, Ferenc krt Budapest, Vámház krt Budapest, Könyves K. krt (Lurdy Ház) Budapest, Koppány u Budapest, Kırösi Csoma sétány Budapest, Gyömrıi u Budapest, Lágymányosi u Budapest, Bartók Béla út Budapest Fehérvári út Budapest, Hengermalom út Budapest, Andor u Budapest, Alkotás u.50. 9

10 Budapest, Alkotás u. 1/A Budapest, Üllıi út Budapest, Üllıi út Budapest, Nagykırösi út Budapest, Üllıi út 201. (Europark) Budapest, Kossuth Lajos u Budapest Mártírok útja Budapest, Kossuth L. út Budapest, II. Rákóczi Ferenc út Budapest, Nagytétényi út (Campona) Budapest, Hısök tere Érd, Budai út Budaörs, Kinizsi u Budaörs, Szabadság út Törökbálint, DEPO-Raktárváros Vecsés, Fı út Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. Nyugati régió Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d Esztergom, Vörösmarty u Tatabánya, Szent Borbála tér Tatabánya, Gyıri út 7-9. (Vértes Center) Szekszárd, Arany J. u Szekszárd, Széchenyi u Paks, Dózsa György út Kaposvár, Dózsa György u Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) Pécs, Rákóczi út Székesfehérvár, Budai út Székesfehérvár, Palotai u

11 Veszprém, Óváros tér Veszprém, Kossuth u Ajka, Szabadság tér Pápa, Fı u Siófok, Fı. utca Keszthely, Kossuth u Nagykanizsa, Fı u Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A Zalaegerszeg, Kossuth u Gyır, Árpád út Gyır, Budai u Mosonmagyaróvár, Fı u Sopron, Várkerület 1-3., Sárvár, Hunyadi u Szombathely, Fı tér Szombathely, Kıszegi út Keleti régió Cegléd, Kossuth tér Salgótarján, Rákóczi út Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u Eger, Bajcsy-Zs. u Eger, Törvényház u Miskolc, Széchenyi út Miskolc, Hunyadi út Tiszaújváros, Mátyás Király út Debrecen, Kossuth Lajos u Debrecen, Kálvin tér 2/A Hajdúszoboszló, Szilfákalja u Nyíregyháza, Dózsa György út Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó 11

12 Bevásárlóközpont) Nyíregyháza, Szarvas u Szolnok, Baross Gábor út Szolnok, Kossuth Lajos utca Jászberény, Szabadság tér Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a Gyula, Városház u Kecskemét, Kisfaludy u Baja, Tóth Kálmán tér Szentes, Kossuth u Hódmezıvásárhely, Andrássy u Szeged, Kárász u Szeged, Kossuth Lajos sugárút Szeged, Széchenyi tér 2/A. BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Roosevelt tér

13 13

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB Magaslat II. Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15.

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15. Végleges Feltételek Minimum 1.000.000.000 forint maximum 20.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Classic 2011/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba

Részletesebben

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó (székhely: 1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı

Részletesebben

Nyilvános Ajánlattétel

Nyilvános Ajánlattétel Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB EURO TİKEVÉDETT Likviditási Alap elnevezéső befektetési alap befektetési jegyeit Alapkezelı: MKB Befektetési

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT 1 A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Terét krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó,

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 1 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetıi számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetıi számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetıi számára 2009. szeptember hónapra 2009. szeptember 30. Az Alapkezelı ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tıkepiacról alapján készítette el és teszi

Részletesebben

Az UniCredit Bank ATM hálózata

Az UniCredit Bank ATM hálózata Az UniCredit Bank ATM hálózata Budapesti ATM-ek Készpénz be/kifizetés Cím Hely Nyitva tartás Ki 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. volt UniCredit Bank fiók 0-24 óra Ki 1023 Budapest, Bécsi út 3-5 UniCredit

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves Jelentés 2010 I. félév A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan Összevont Tájékoztató a zártvégű és nyilvános BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott

Részletesebben

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2004. szeptember TARTALOM 1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL... 3 2. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára 2006. július hónapra 2006. július 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP. Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP. Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról tájékoztatás a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a kibocsátó törvényes képviselője

Részletesebben

BAMOSZ ajánlás a befektetési alapok kategorizálására

BAMOSZ ajánlás a befektetési alapok kategorizálására BAMOSZ ajánlás a befektetési kategorizálására Jelen ajánlás hatálya kiterjed a BAMOSZ tagjai által kezelt befektetési ra, továbbá a BAMOSZ hivatalos adatbázisában szereplı minden egyéb befektetési alapra.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTSON A

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2007. március hónapra 2007. március 30. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves és 10 hónapos futamidejő, EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet az Allegro Investment Corporation S.A. (a továbbiakban

Részletesebben

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ez a nyereményjáték az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..) sorsolásos játéka. Játékidőszak: 2009. június 29 2009.

Részletesebben

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. hirdetménye befektetési jegy nyilvános eladására A Magyar Nemzeti Bank által 2015. szeptember 1-én kelt, H-KE-III-798/2015. számú határozatával engedélyezett Tájékoztató

Részletesebben

AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Alfa Származtatott

Részletesebben

Hirdetmény a HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Alap átalakulásáról és Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap néven történı további mőködésérıl

Hirdetmény a HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Alap átalakulásáról és Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap néven történı további mőködésérıl Hirdetmény a HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Alap átalakulásáról és Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap néven történı további mőködésérıl A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. (1011 Budapest, Fı

Részletesebben

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek A 8400 Ajka, Csingeri u.2 B 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 7570 Barcs, Köztársaság út 25. 5630 Békés, Kossuth u. 3. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68/2. Stop-Shop 4100 Berettyóújfalú,

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap mint nyíltvégű, határozott futamidejű, az ÁÉKB Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama 1.1. A társaság elnevezése: MKB Bank Zrt., rövidített neve: MKB Zrt. 1.2. A társaság tevékenységi köre 1.2.1.

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP 1 GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT OZAM ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank ungary Zrt. vezetõ forgalmazó (székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

1. Szervezeti felépítés

1. Szervezeti felépítés AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 2008. üzleti évi kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. Rendeletnek

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/085-021/2010. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Ujfalussy Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén) által képviselt Hungaropharma

Részletesebben

Strand kiegészítőkkel rendelkező dm üzletek listája

Strand kiegészítőkkel rendelkező dm üzletek listája A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt.

Részletesebben

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Gyereknapi játékok kihelyezése dm üzletekben

Gyereknapi játékok kihelyezése dm üzletekben B 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 7570 Barcs, Köztársaság u. 25. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 Csabacenter 5600 Békéscsaba, Szarvasi u. 68/2 2051

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015 A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. 2040 Budaörs, Malomkő u. 7. 2040 Budaörs, Szabadság út 40. 1032 Budapest Bécsi út 33-35, Bécsi Corner 1061 Budapest, Andrássy út 35. B 6500

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Terméktájékoztató Prémium befektetés

Terméktájékoztató Prémium befektetés Frissítve: 2012.09.27. Terméktájékoztató Prémium befektetés Termékleírás A prémium befektetés a futamidı végén magas fix hozamot fizet a befektetett devizában. A befektetett összeg a futamidı végén egy

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-36/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezetı jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

A Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi Szövetsége

A Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi Szövetsége A Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) Teljesítménybemutatási és Hirdetési Normái Tartalomjegyzék Preambulum... 2 1 Teljesítménybemutatás... 2 1.1 Általános szabályok...

Részletesebben

MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen

Részletesebben

A Befektetési Jegyek Forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt..(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

A Befektetési Jegyek Forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt..(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Hirdetmény a HVB Hozamhajrá 2 Tıkegarantált Alap átalakulásáról és Magellán 2 Tıkevédett Származtatott Alap néven történı további mőködésérıl és a kapcsolódó Tájékoztató és Alapkezelési szabályzat módosításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST (I.) ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18. zártvégû értékpapír befektetési alap elnevezésû, nyilvános, zártvégû értékpapír befektetési alap összevont tájékoztatója K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18.

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) HATÁLYOS:

AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) HATÁLYOS: AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091

Részletesebben

VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAPRÓL

VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAPRÓL RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ a VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAPRÓL Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Forgalmazó: Magyarországi Volksbank Zrt. Székhely: 1088 Budapest,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-49/2007/064. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Citibank Zrt. Budapest a Shell Hungary Zrt. Budapest a Magyar Légiközlekedési Zrt. Budapest a Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: 2012. május 11-én a felhalmozott kamat 0%. 2012. május 10. 2012. május 11. 2012. május 11.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: 2012. május 11-én a felhalmozott kamat 0%. 2012. május 10. 2012. május 11. 2012. május 11. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. április 20. MKB Bank Zrt. minimum 50.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható 20131128 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 250.000.000.000

Részletesebben

Alaptájékoztató. RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság. Raiffeisen. 2007-2008. évi. 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság. Raiffeisen. 2007-2008. évi. 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság Raiffeisen 2007-2008. évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról 2007. április 4. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 1 1.

Részletesebben