ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 21/2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. fizetési kötelezettségei teljesítésének és a betétek elhelyezésének rendjéről /2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a Vasutas IC kártyák használatáról szóló 4/2008. (II. 29. MÁV-START Ért. 4.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás 4.sz. módosításáról /2008. (II. 29. MÁV-START Ért. 4.) sz. vezérigazgatói utasítás a Vasutas IC kártya használatáról /egységes szerkezetben a 4. sz. módosítással/ /2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a P.2. sz. Utasok által benyújtott kártérítések és visszatérítések intézése utasítás 2. sz. módosításának hatályba léptetése január 1-jétől /2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról kiadott 32/2008. (V. 9. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás 1.sz. módosításáról /2012. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a személygépjárművek hivatalos használatának bizonylatolására /2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi utasítás a munkakör-elemzési, - értékelési és besorolási rendszer működtetésről c. utasítás 2.sz. módosításáról /2010. (VII. 30. MÁV-START Ért. 8.) sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás /a 2/2011. (2011. VI. 15. MÁV-START Ért. 2.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgatóhelyettesi utasításban és a 17/2011.( II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi utasításban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ a munkakör-elemzési-, értékelési és besorolási rendszer működtetéséről /2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi utasítás a Személyszállítási Helyi Végrehajtási Utasítás elkészítésének szabályairól és tartalmi elemeiről Egyéb közlemények: A 7/2011. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések Elveszett utazási okmányok... 55

2 2 ÉRTESÍTŐ Utasítások 21/2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. fizetési kötelezettségei teljesítésének és a betétek elhelyezésének rendjéről 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A szabályzat irányelveket ad a MÁV-START Zrt. (a továbbiakban: Társaság) fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez és a szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezéséhez. Célja a banki utalások biztonságos és zavartalan ellátásának, a Társaság pénzeszközeinek biztonságos és hatékony kezelésének biztosítása. 2. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Jelen utasítás hatálya kiterjed a Társaság Pénzügyi Szervezetének munkavállalóira, a banki aláírási joggal rendelkező munkavállalókra, a pénzkezeléssel foglalkozó alkalmazottakra, valamint minden szervezeti egységre, amely kötelezettség kiegyenlítését igényli Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A Társaság pénzügyi vezetője. 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1. Fizetési utalvány: Pénztárból történő készpénz felvételére jogosító nyomtatvány Fizetési utalvány aláírására jogosult munkavállaló: A Társaság vezérigazgatója által fizetési utalvány aláírására felhatalmazott munkavállaló Utalványozó: Az a munkavállaló, aki a Társaság terhére fizetési kötelezettséget ismer el, illetve keletkeztet Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállaló: Az Alapító Okiratban foglaltak szerint a vezérigazgató önállóan, valamint a vezérigazgató által felhatalmazott munkavállalók együttesen, akik a Társaság nevében a bankszámlán levő pénzről kettős aláírással, felhatalmazásuknak megfelelően rendelkezhetnek Banki műveleteket ellátó munkatárs: A banki utalási teendők ellátására jogosult munkavállaló Banki utalást ellenőrző munkavállaló: A banki műveleteket ellátó munkatárs által elektronikusan elkészített bizonylatok, adatállományok alaki és tartalmi ellenőrzését végző munkavállaló, aki banki csomagokat írhat alá Banki utalás: A szállítói számlák elektronikus úton történő kiegyenlítésének folyamata. A kiegyenlítésre kerülő szállítói számlák összegyűjtése, banki csomagok képzése, aláírása és elküldése az adott kereskedelmi bankokba, majd GIR rendszerből való utalás esetén az elutalt tételek visszaigazolása a GIR felé Cash pool: Egy, vagy több vállalat adott banknál levő bankszámlaegyenlegeinek munkanap végi összevonása; a Társaság, illetve a résztvevő társaságok tényleges pénzügyi pozíciója szerinti elszámolás az adott bankkal a költséghatékonyság megvalósítása érdekében Betétek: a kereskedelmi bankoknál számlán vagy szerződés alapján elhelyezett pénzösszegek, melyekre a pénzintézet kamatot ír jóvá. Betét lekötés időtartama és felmondási módja szerint két fajta betétet különböztetünk meg: Látra szóló betétek, melyek a fizetési forgalom lebonyolítására szolgáló elszámolási betétszámlán képződnek. Lekötött betétek avagy határidős betétek, melyeket a tulajdonos határozott lejáratra leköt, így a felhasználása korlátozottá válik, de magasabb kamatra tarthat igényt. Korábbi igénybevétel esetén a bank a kamatszint módosításával szankcionálhat. 4. UTASÍTÁS LEÍRÁSA A Társaság fizetési kötelezettségeinek teljesítése alapvetően háromféleképpen történhet: átutalással, üzleti bankkártyával és készpénzzel. Amennyiben a Társaságnak a kifizetett számlákon felül szabad pénzeszköze keletkezik, úgy betéti kamat elérése érdekében a bankszámlán lekötött betétet helyez el A fizetési kötelezettségek készpénzzel történő kiegyenlítése A fizetési kötelezettségek készpénzzel történő kiegyenlítésére csak akkor kerülhet sor, ha banki átutalással a kötelezettség kiegyenlítése nem lehetséges. A készpénzátutalási megbízással való teljesítésre is ez a szabály alkalmazandó. A fizetési kötelezettségek készpénzzel történő kiegyenlítésének két módja lehetséges: előleg utólagos elszámolással, valamint számla ellenében történő készpénzkifizetés. Mindkét esetben a készpénzfelvétel igénylésének feltétele ügyirat felfektetése, melyben az Utalványozó a betétlapon ismeri el a fizetési kötelezettséget a DHL-ben meghatározott hatáskörének megfelelően, és rögzíti az utalványozás célját, összegét, megnevezi a készpénzfelvételre jogosult munkavállalót, valamint feltünteti, hogy a felveendő összeget milyen költséghelyre kívánja könyveltetni. Előlegfelvétel esetén rögzíti az előleggel való leszámolás határidejét. Az utalványozáshoz kapcsolódó pénzkifizetéseket a Személyszállítási Szolgáltatási Központoknál a székhely szerinti számadó pénztárakból biztosítják. A Társaság központi irányítási szervezeteinek, valamint az Utasellátó Központ utalványozásához kapcsolódó pénzkifizetések az SZSZK Bp. Keleti számadópénztárából történnek. A számadópénztárakra vonatkozó szabályozást a P 5. utasítás tartalmazza. A fizetési utalvány aláírására jogosult munkakörökben dolgozó munkavállalók listáját, az összeghatárt, valamint a jogcímet az 1. számú melléklet tartalmazza. A központi irányítási szervezetek utalvány aláírására jogosult munkavállalóinak névsorát az aláírás-mintákkal együtt valamenynyi pénztárhelyiségben és a Pénzügyi Szervezetnél ki kell függeszteni. A központi irányítási szervezetek esetében az utalvány aláírására jogosult munkavállalókat a vezérigazgató jelöli ki és a Pénzügyi Szervezet végzi el az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat.

3 ÉRTESÍTŐ 3 A Személyszállítási Szolgáltatási Központok és az Utasellátó Központ utalvány aláírására jogosult munkavállalóinak névsorát az aláírási mintákkal együtt valamennyi pénztárban és a Pénzügyi Szervezetnél ki kell függeszteni. Az utalvány aláírására jogosult munkavállalók személyében bekövetkezett változásról (ideértve annak időpontját is) a személyszállítási szolgáltatási központvezető írásban értesíti a Pénzügyi Szervezetet és megküldi az új aláírási jogosultsággal rendelkező munkavállaló aláírási mintáját. A MÁV-START Zrt. fizetési utalvány aláírására jogosult munkaköreiben dolgozó munkavállalók listája, az utalványozás összeghatára, valamint jogcíme az utasítás hatálybalépésekor megtalálható az 1. számú mellékletben A fizetési kötelezettségek üzleti bankkártyával történő kiegyenlítése A Társaság vezetői, a Személyszállítási Szolgáltatási Központok, az Utasellátó Központ vezetői részére, valamint egyedi rendelkezések alapján más munkakört betöltő munkavállalók részére bevezetésre került a vállalati üzleti bankkártya, amelynek kezelésére a vállalati üzleti bankkártya igényléséről és használatáról szóló, 2/2009. (II. 6. MÁV-START Ért. 3.) VIG sz. vezérigazgatói utasításban foglaltakat kell alkalmazni A fizetési kötelezettségek banki átutalással történő kiegyenlítése A banki átutalások két fajtája: papír alapú banki átutalás, valamint elektronikus úton történő banki átutalás Papír alapú banki átutalás A papír alapú banki átutalás csak rendkívüli esetben kezdeményezhető. Ilyen rendkívüli eset lehet, ha hálózati probléma lép fel, és az belátható időn belül nem állítható helyre. A papír alapú banki átutalást kizárólag a pénzügyi vezető engedélyezheti, aki tájékoztatja a gazdasági vezetőt a papír alapú utalás szükségességéről. A papír alapú banki átutalást megelőzően telefonon, illetve írásos formában is értesíteni kell az érintett bankot az aláírók személyéről, az átutalás összegéről, valamint a kedvezményezett személyéről és bankszámlaszámáról a visszaélések elkerülése érdekében Elektronikus úton történő banki átutalás Bankszámlák nyitása, zárása, aláírási jogosultságok ügyintézése, bankszámlastruktúra alakítása Bankszámlákat kizárólag a Pénzügyi Szervezet nyithat és szüntethet meg. Az aláírási jogosultságok bankhoz történő bejelentését a DHL-ben meghatározott jogosultságok figyelembevételével a Pénzügyi Szervezet intézi. Bankszámlák nyitásának és megszüntetésének igényét a Pénzügyi Szervezet részére bármely szervezeti egység jelezheti. Az igényeket a Pénzügyi Szervezet vizsgálja felül és a Pénzügyi Szervezet vezetője hagyja jóvá, indokolt esetben megteszi a szükséges lépéseket a számlák nyitásához/megszüntetéséhez. Az igény elbírálásáról az illetékes egységet a Pénzügyi Szervezet értesíti. Bankszámlanyitás/megszüntetés esetén az érintett könyvelőegységet a Pénzügyi Szervezet értesíti Bankszámlák rendszere A bankkapcsolatok alakításáért a Pénzügyi Szervezet felelős. A kereskedelmi bankoknál a Társaság rendelkezik egy központi vagy főszámlával. A szállítói számlák GIR rendszeren keresztül történő kifizetéséhez alszámlák kerülnek megnyitásra, melyek a kifizetésekhez szükséges forrást a főszámláról ellátmányként kapják meg Bankszámlák feletti rendelkezési jog Bankszámlák felett a vezérigazgató önállóan, illetve a vezérigazgató által felhatalmazott munkavállalók kizárólag együttes aláírással rendelkezhetnek. Aláírásra a vezérigazgató vagy két, a vezérigazgató által felhatalmazott munkavállaló jogosult. A bank részére meg kell jelölni, hogy első- vagy másodhelyi aláírásra jogosult-e egy munkavállaló. Az elsőhelyi aláíró másodhelyiként is elfogadott. A bankszámlák felett rendelkező munkavállalók közül legalább az egyik munkavállaló első helyi aláíró kell, legyen. Első helyi aláírási joggal rendelkező munkavállaló lehet a vezérigazgató, valamint a vezérigazgató által felhatalmazott munkavállalók. Második helyi aláírási joggal rendelkezhetnek a vezérigazgató által felhatalmazott munkavállalók. A bankszámlák felett rendelkező munkavállalók számának, összetételének (első és másodhelyi aláíró) meghatározásakor arra kell törekedni, hogy a Pénzügyi Szervezet a banki utalási tevékenységet még rendkívüli esetekben is saját állományával elvégezhesse. A kereskedelmi bankok részére minden számla megnyitásakor a hozzátartozó aláírásra jogosultakról aláírás mintát kell küldeni a személyazonosításukhoz szükséges adatokkal, illetve az ahhoz szükséges dokumentummásolatokkal együtt. A megjelölt munkavállalók a bankszámlán tranzakciót kezdeményezhetnek kettős aláírással függetlenül attól, hogy a banki tranzakció bankba történő eljuttatása papír alapon vagy elektronikusan történik. A banki aláírási jogosultsággal rendelkezők névsorát az aláírás-mintákkal együtt az Pénzügyi Szervezetnél kell őrizni Bankszámlák feletti lekérdezési jogosultság Bankszámlák feletti lekérdezési jogosultsággal rendelkezhetnek mindazon munkavállalók, akik munkájához a banki információk szükségesek (pl. a követeléskezeléssel foglalkozó munkavállalók). Indokolt esetben lekérdezési jogosultságot kaphatnak nem a Társaság alkalmazásában álló személyek is. Ilyen indokolt esetnek minősül pl. a MÁV Zrt. humán szervezet bér tartalmú banki csomagok összeállításáért felelős munkavállalója számára biztosított lekérdezési jogosultság a bér jellegű utalások kifizetésére használt bankszámlák vonatkozásában Banki pénzforgalmazás biztonsági feltételei A pénzforgalom elektronikus úton csak abban az esetben bonyolítható, ha az biztonságos. A biztonsági feltételeket a Társaság mindenkori Informatikai Biztonsági Szabályzata (IBSZ) szerint kell kialakítani. A biztonság folyamatos meglétét (ideértve a fizikai és az informatikai biztonságot) a Biztonsági Szervezetnek ellenőriznie kell.

4 4 ÉRTESÍTŐ Ahhoz, hogy valamely helyiségben elektronikus banki kapcsolat kiépítésére szolgáló számítógép beszerelésre kerülhessen, valamint a banki programok telepítése megtörténhessen, a Biztonsági Szervezet előzetes jóváhagyása szükséges. A telepített programok és az eljárás biztonságát a használatba vételt megelőzően ismét ellenőrizni, biztonsági megfelelőségét írásban dokumentálni kell. A valamennyi számla felett elektronikus hozzáféréssel ellátott, hálózati kapcsolattal nem rendelkező számítógépet az IBSZ előírásai szerint kell elhelyezni, illetve tárolni. Az elektronikus banki kapcsolat kiépítésére szolgáló számítógép kizárólag banki utalások lebonyolítására használható. Ezen számítógéphez tartozó jelszót kizárólag a bankszámlák felett rendelkező munkavállalók ismerhetik, melyet azok körében ismertté kell tenni szóban, hogy az utalási tevékenység biztosított legyen rendkívüli esetben is. A jelszót a pénzügyi vezető biztosítja az érintettek részére. A jelszó-politikára (erősség, rendszeres csere, stb.) az IBSZ előírásai az irányadók Az elektronikus úton történő banki átutalás rendszere Az elektronikus úton történő banki átutalásnak két formája van: GIR rendszeren keresztül történő elektronikus banki átutalás, valamint GIR rendszeren kívül történő elektronikus banki átutalás. a) GIR rendszeren keresztül történő elektronikus banki átutalás A hatékony működés érdekében alapesetben a GIR rendszeren keresztül történik a banki átutalás. A GIR rendszerben megjelenő tételek kifizethetőségéért a tételt beállító könyvelési egység a felelős. A GIR rendszeren keresztül történő banki átutalás esetén a Pénzügyi Szervezetet felelősség nem terheli, a számla jogosságát nem kell, felülvizsgálja. A szállítói számlák GIR rendszerben való megjelenése a számla jogosságát, illetve elismerését igazolja. A banki műveleteket ellátó munkatárs a szállítói számlakifizetések beállítását megelőzően lekérdezi a GIR rendszerből, hogy az elkövetkezendő hét napra milyen kifizetések kerültek beállításra, így az esetlegesen beérkező jóváírásokból tervezni tudja a kifizetési kötelezettségeket. Az adott napra kifizetésre beállított tételek közül leellenőrzi a kiugró tételeket (pl. rendszeres beszállítók esetében gyakori alacsony összegű kifizetések jelentős emelkedése). A reggel lekérdezett banki egyenlegek alapján látható, hogy melyik bankról milyen összegben végezhető utalás a felhasználható összeg alapján összeállítja a napi kifizetendő tételek listáját. Ha nagyobb (100 M Ft felett) számla kerül kifizetésre beállításra (általában a MÁV Csoport tagjainál), akkor a bankköltség csökkentése érdekében a bankon belüli utalás lehetőségéről egyeztet. Amennyiben lehetőség van a bankon belüli utalásra, akkor a GIR rendszerben beállítja a megfelelő bankszámlaszámot. Az utalásra elkészített banki csomagokat a banki műveleteket ellátó munkatárs bemásolja a megfelelő banki programokba. A banki műveleteket ellátó munkatárs, valamint a banki utalást ellenőrző munkavállaló egyaránt ellenőrzi az elektronikusan előállított átutalási megbízásokat, mind alaki mind tartalmi szempontból, külön figyelemmel a könyvelési rendszerből előállt összegek és az átutalási megbízás összegeinek egyezőségére, valamint megvizsgálják, hogy az adott bankszámlán elegendő pénzállomány áll-e rendelkezésre az utalandó összegekhez. Az ellenőrzést követően a banki műveleteket ellátó munkatárs, valamint a banki utalást ellenőrző munkavállaló elektronikus jelszavukkal aláírják az utalandó tételeket. A kifizetendő tételek elutalását követően a banki műveleteket ellátó munkatárs ellenőrzi, hogy minden tételt befogadott-e a banki rendszer, valamint jóváhagyja a GIR rendszerben az átutalt tételek listáját. b) GIR rendszeren kívül történő elektronikus banki átutalás Bankszámláról történő GIR-en kívüli banki átutalásokat Ft értékben és afelett kizárólag a vezérigazgató, az általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettes, valamint a gazdasági vezető, Ft alatt a pénzügyi vezető engedélyezheti. A GIR rendszeren kívül történő elektronikus banki átutalásnak három alapesete lehetséges: GIR rendszerben rögzített számlák sürgős esetben, illetve költségmegtakarítási szempontból történő kivétele a rendszerből. Ügyiratban rögzített, sürgős kifizetési kötelezettség. Devizás tételek kifizetése. b/1.) A GIR rendszerben rögzített számlák csak a vezérigazgató, az általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettes, valamint a gazdasági vezető, illetve a pénzügyi vezető engedélyével utalhatók rendszeren kívül (kivéve a GIR rendszerben rögzített devizás tételeket, mivel azok a GIR rendszerből nem indíthatók). Amennyiben a rendszeren kívüli utalás végrehajtható, a banki műveleteket ellátó munkatárs a tételt a GIR rendszerben elszámolásra állítja annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a tétel kétszeri kifizetésére. Ezt követően rögzíti az utalandó tételt az adott banki rendszerben, majd az általa és a banki utalást ellenőrző munkavállaló által elvégzett ellenőrzést mely összeolvasással történik és az elektronikus aláírásokat követően továbbítja a tételt a bankba. A kifizetendő tételek elutalását követően a banki műveleteket ellátó munkatárs ellenőrzi, hogy minden tételt befogadott-e a banki rendszer. A banki műveleteket ellátó munkatárs értesíti az illetékes könyvelői egységet az összeg GIR rendszeren kívüli elutalásáról. A GIR rendszerben rögzített számlák GIR rendszeren kívül történő utalásának hibátlanságáért a fájlokat ellenőrző és elektronikus banki aláírással ellátó munkavállalók a felelősek. b/2.) Az ügyiratban kérelmezett kifizetésnek két fajtája lehetséges. b/2/1.) Az egyik eset, amikor a kérelmező szervezet az ügyirathoz teljesítésigazolást, valamint számlát csatol, melyre rávezeti, hogy A számla jogosságát elismerem, a/az Ft, azaz.. (betűvel) Ft, kifizethető.. Ebben az esetben betétlapon fel kell tüntetni az utalás értéknapját és összegét, az utalás jogcímét, az utalás jogosultját, annak bankszámlaszámát, valamint a tétel költséghelyét és esetlegesen a közleményt. A kifizetést kezdeményező felelős a kötelezettség tényéért,

5 ÉRTESÍTŐ 5 összegéért, a számla számviteli törvénynek való megfeleléséért. A banki műveleteket ellátó munkatárs rögzíti a tételt a banki rendszerben, majd az ezt követő ellenőrzést amely ebben az esetben is a banki utalást ellenőrző személlyel való összeolvasással történik-, valamint aláírásokat követően továbbítja a tételt a bankba. A kifizetendő tétel elutalását követően a banki műveleteket ellátó munkatárs ellenőrzi, hogy a tételt befogadta-e a bank. A tétel sikeres átutalását igazoló banki bizonylatot az ügyiratba helyezi és rögzíti a számlán a többszöri utalást megelőzendő, hogy a számla kifizetésre került. Ezt követően a Pénzügyi Szervezet az ügyiratot az érintett könyvelési egységhez továbbítja annak érdekében, hogy az átutalás lekönyvelése megtörténhessen. b/2/2.) A másik esetben pl. igazgatási szolgáltatási díjaknál, vagy kártérítés esetében az ügyirathoz számla nem csatolható. Ebben az esetben az ügyiratot felfektető szervezet az utalás jogosságát igazoló dokumentumok csatolása mellett betétlapon kéri az adott összeg kifizetését. A kifizetést kezdeményező felelős a kötelezettség tényéért, összegéért, valamint a kötelezettség határidőben történő kifizetéséért. A banki programban való rögzítés, ellenőrzés, illetve banki átutalás az előző esetnek megfelelően történik. Ezt követően a tétel sikeres átutalását igazoló banki bizonylatot az ügyiratba helyezi és az ügyiratot megküldi az érintett könyvelési egységnek, hogy az átutalás lekönyvelése megtörténhessen. Az ügyiratban kért forintos kifizetések banki programban történő rögzítésének hibátlanságáért a tételt ellenőrző és elektronikus banki aláírással ellátó munkavállalók a felelősek. A kötelezettség határidőre történő kiegyenlítéséért amennyiben a fizetési határidőt megelőző munkanap 12:00 óráig a fizetési igény a Pénzügyi Szervezethez megérkezik a Pénzügyi Szervezet felelős. b/3.) A GIR rendszeren kívül történő elektronikus banki átutalás harmadik csoportja a devizás kifizetés, melynek két lehetséges esete van. b/3/1.) Az egyik esetben a kifizetési kötelezettség a GIR rendszerben kerül rögzítésre. A GIR rendszerben megjelenő tételek kifizethetőségéért a tételt beállító könyvelési egység a felelős. Mivel a devizás kifizetések GIR rendszerből történő átutalására nincs lehetőség, ezért a rendszerben rögzített tételeket a banki műveleteket ellátó munkatárs elszámolásra állítja és a banki rendszerben rögzíti. A számla jogosságát a banki műveleteket ellátó munkatársnak nem kell felülvizsgálnia, a számla GIR rendszerben való megjelenése a számla jogosságát, szabályosságát, illetve elismerését igazolja. A Pénzügyi Szervezetet felelősség csak a banki rendszerben való rögzítés helyességéért terheli. b/3/2.) A devizás kifizetések másik esete az ügyiratban kért eurós kifizetés. A kifizetést kezdeményező felelős a kötelezettség tényéért, összegéért, a számla szerződés szerinti kiállításáért, valamint a kötelezettség határidőben történő kifizetéséért. A Pénzügyi Szervezettől eredeti számla, valamint teljesítésigazolás csatolásával kérelmezi a kötelezettség kifizetését. A számlára rá kell vezetni, hogy A számla jogosságát elismerem, a/az euró, azaz.. (betűvel) euró kifizethető.., A banki műveleteket ellátó munkatárs rögzíti a tételt a banki rendszerben. Mindkét devizás kötelezettség banki rendszerben való rögzítését követően a banki műveleteket ellátó munkatárs és a banki utalást ellenőrző munkavállaló összeolvasással történő ellenőrzését, valamint aláírásaikat követően a számla kifizetésre kerül. Az ügyiratban kérelmezett eurós kifizetés esetén a tétel átutalását követően a banki műveleteket ellátó munkatárs az ügyiratba helyezi az átutalást igazoló banki bizonylatot, valamint az átutalás tényét rögzítő betétlapot, és rögzíti a számlán a többszöri utalást megelőzendő, hogy a számla kifizetésre került. Ezt követően a Pénzügyi Szervezet az ügyiratot az illetékes könyvelési egységhez továbbítja a szükséges könyvelések elvégzése céljából. A kötelezettség határidőre történő kiegyenlítéséért amennyiben a fizetési határidőt megelőző harmadik munkanap 12:00 óráig a fizetési igény a Pénzügyi Szervezethez megérkezik a Pénzügyi Szervezet felelős Jövedelem jellegű kifizetések A MÁV Zrt. humán területe által szükség szerint rendelkezésre bocsátott bér jellegű kifizetéseket tartalmazó banki fájlokat a Pénzügyi Szervezet banki műveleteket ellátó munkatársa a banki rendszerbe importálja. A bér jellegű kifizetéseket tartalmazó banki fájlok hibátlanságáért a fájlokat összeállító MÁV Zrt. humán területének munkavállalója a felelős. A banki műveleteket ellátó munkatárs, illetve a banki utalást ellenőrző munkavállaló összeolvasással ellenőrzik, hogy a megfelelő összeg kerül-e a megfelelő technikai számlára. Az aláírások megtörténtét követően a banki műveleteket ellátó munkatárs a jövedelem jellegű kifizetéseket a bankba továbbítja Bankbetétek elhelyezése Amennyiben az aznapi határidős számlák kifizetését követően a Társaság bankszámláin szabad pénzeszköz marad és nincs felhasznált folyószámlahitel, úgy a banki műveleteket ellátó munkatárs a számlavezető kereskedelmi bankoktól betétlekötési ajánlatot kér a szabad pénzeszköz összegére és időtartamára írásban, ajánlatadási időpont megjelölésével. A bankok írásban történő betétlekötési ajánlatadásának beérkezését követően a banki műveleteket ellátó munkatárs egy táblázatban összehasonlítja a kapott ajánlatokat. A táblázatban rögzítésre kerülnek az ajánlatot adó bankok, a lekötendő összeg, a lekötési időszak hoszsza, annak kezdő, illetve záró napja, a betétlekötésre adott kamatlábajánlat mértéke, a pénzeszköz esetleges utalási költsége, valamint a számolt tényleges kamat mértéke. A táblázat tartalmazza az ajánlatot adó bankok számolt tényleges kamatának a legjobb ajánlatot adó bank tényleges kamatától való eltérését. Számításba kell venni azt is, hogy a lekötendő összeg hol kerül a felszabadulást követően felhasználásra. A táblázat összeállítását követően a banki műveleteket ellátó munkatárs javaslatot tesz a nyertes bank személyéről. Döntéshozó: pénzügyi vezető. A legjobb ajánlatot tevő banknak a banki műveleteket ellátó munkatárs válaszlevélben jelzi, hogy a bankbetétet a Társaság nála kívánja elhelyezni, míg a többi ajánlatot tevő banknak megköszöni

6 6 ÉRTESÍTŐ az ajánlatadást és tájékoztatja őket, hogy kaptunk kedvezőbb betétlekötési ajánlatot, a nyertes ajánlat mértékéről azonban nem. Ezt követően a banki műveleteket ellátó munkatárs, illetve a banki utalást ellenőrző munkavállaló ha szükséges a szabad pénzeszközt a legjobb betétlekötési ajánlatot adó banknál vezetett főszámlánkra sürgős átutalás útján továbbítja. Amint a pénzeszköz rendelkezésre áll az adott banknál vezetett bankszámlán, az összeg lekötése a banknál szokásos módon papír alapon vagy elektronikusan két banki aláíró által megtörténik. 5. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1. Hivatkozások: A vállalati üzleti bankkártya igényléséről és használatáról szóló, 2/2009. (II. 6. MÁV-START Ért. 3.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás. P.5-ös személypénztári és leszámolási utasítás Módosítások: A jelen utasítással nincs Hatályon kívül helyezések: A jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a MÁV-START Zrt. Pénzkezelési szabályzatáról szóló az 1/2008. (V.30. MÁV- START Ért. 10) GVH. sz. gazdasági vezérigazgató-helyettesi utasítás hatályát veszti. 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás közzététele napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. 7. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: A MÁV-START Zrt. fizetési utalvány aláírására jogosult munkaköreiben dolgozó munkavállalók listája, az utalványozás összeghatára, valamint jogcíme az utasítás hatálybalépésekor 2. sz. melléklet: Fizetési utalványminta Kővári Zsolt s.k. vezérigazgató

7 ÉRTESÍTŐ 7 1. sz. melléklet A MÁV-START Zrt. fizetési utalvány aláírására jogosult munkaköreiben dolgozó munkavállalók listája, az utalványozás összeghatára, valamint jogcíme az utasítás hatálybalépésekor Szervezet Utalványozási jogcímek Érték Ft/tranzakció Utalványozásra jogosultak Karbantartás Területi szervezetek Rendkívüli esetekben (hideg idő, hófúvás esetén melegítő italokra stb.) Nyomtatvány, irodaszer, szakkönyv Szerződéses jegyértékesítési partner részére szolgáltatási díj Szolgáltatásfelügyeleti Központ vezető, Utasellátó Központ vezető és helyettese (személyszállítási szakértő), Személyszállítási Szolgáltatási Központ vezető és helyettesei (üzemeltetési, valamint gazdálkodási és értékesítési koordinátor) Eseti postaköltség, közlekedés, kulcsmásolás, hivatalos utazás belföldre Központi irányítás Budapest Valamennyi jogcímre Menetdíj-visszatérítés postai úton Általános gazdálkodási vezérigazgatóhelyettes gazdasági vezető pénzügyi vezető, Meghatalmazott pénzügyi szakértő Működésellenőrzési Szervezet vezető Menetdíj-visszatérítés postai úton Menetdíj-visszatérítés postai úton Pénztárvizsgálati és Elszámolási Központ Központvezető Meghatalmazott Pénztárvizsgálati és Elszámolási Központ szakértő

8 8 ÉRTESÍTŐ 2. sz. melléklet Fizetési utalvány: Tömbszám: Sor- Nr: Szám: Ügyiratszám: Mell: db Fizetési utalványminta FIZETÉSI UTALVÁNY MÁV START Zrt. P. H. állomás pénztára fizesse ki - nak címe: ért Ft-ot, azaz Ft-ot Számlázás: (több számla estén részletezés a hátoldalon), év hó -n Kiállította: Utalványozta: Kifizette: Fenti összeget átvettem: év hó n címzett-alfizető Személyi igazolvány sz.: Hátoldal: Számlázás Bevétel Kiadás Jegyzékösszesítés: Összesen: Le a bevétel: Kifizetendő: Bevétel Kiadás

9 ÉRTESÍTŐ 9 22/2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a Vasutas IC kártyák használatáról szóló 4/2008. (II. 29. MÁV-START Ért. 4.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás 4. sz. módosításáról 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a belföldi pót- és helyjegy, pótjegy, illetve helyjegy köteles vonatok Vasutas IC kártyá -val történő igénybevételét szabályozó utasítás módosítása a megváltozott minta és az új ideiglenes vasutas utazási igazolvány bevezetése miatt. 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Jelen utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. menetjegy értékesítéssel és menetjegy ellenőrzéssel, valamint információadással foglalkozó munkavállalóira Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója felelős. 3. FOGALMAK Az utasítás nem tartalmaz meghatározandó, új fogalmat. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A Vasutas IC kártya mintáját a 1. sz. mellékletében törölni kell és helyette a jelen utasítás 1. sz. mellékletében közölt évi mintát kell behelyezni Az 4/2008. (II.29. MÁV-START Értesítő 4.) sz. VIG. Utasítás 4.2. pont új szövege a következő: A Vasutas IC kártya -t a következő utazási okmányok felmutatása mellett lehet használni: évi érvényesítési szelvénnyel ellátott 1. és 2. mintaszámú arcképes igazolvány, figyelembe véve a K 4963 / számú a A MÁV-START Zrt. által kibocsátott új vasúti utazási igazolvány bevezetése utasításban leírtakat vagy az. 1-es és 2-es sorszámmal kezdődő új típusú vasúti utazási igazolvány vagy a 9A és 9B mintaszámú. ideiglenes vasúti utazási igazolvány vagy a GYSEV által kibocsátott arcképes igazolvány vagy a tárgyévre érvényes 29. és 30. msz. felmutatóra szóló összvonalas Szabadjegy Az eredeti utasítás 4.1. pontjában az igazolvány leírásában a Vasutas IC kártya színét (világoskék) áthúzni, helyette mustárszínű beírni. 5. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás január 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. 7. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: A Vasutas IC kártya mintája Kővári Zsolt s.k. vezérigazgató

10 10 ÉRTESÍTŐ 1. sz. melléklet A évi Vasutas IC kártya mintája

11 ÉRTESÍTŐ 11 4/2008. (II. 29. MÁV-START Ért. 4.) sz. vezérigazgatói utasítás a Vasutas IC kártya használatáról /egységes szerkezetben a 4. sz. módosítással/ 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a belföldi pót- és helyjegy, pótjegy, illetve helyjegy köteles vonatok Vasutas IC kártyá -val történő igénybevételének szabályozása. 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Jelen utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. menetjegy értékesítéssel és menetjegy ellenőrzéssel, valamint információadással foglalkozó munkavállalóira Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója felelős. 3. FOGALMAK Az utasítás nem tartalmaz meghatározandó, új fogalmat. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A Vasutas IC kártya bankkártya méretű, mustárszínű alapnyomású műanyagból készült. Tartalmazza előoldalon a MÁV-START logóját, sorszámot, hologramot, az érvényesség idejét, hátoldalon a használati feltételeket A Vasutas IC kártya -t a következő utazási okmányok felmutatása mellett lehet használni: évi érvényesítési szelvénnyel ellátott 1. és 2. mintaszámú arcképes igazolvány, figyelembe véve a K 4963 / számú a A MÁV-START Zrt. által kibocsátott új vasúti utazási igazolvány bevezetése utasításban leírtakat vagy az 1-es és 2-es sorszámmal kezdődő új típusú vasúti utazási igazolvány, vagy a 9A és 9B mintaszámú ideiglenes vasúti utazási igazolvány vagy a GYSEV által kibocsátott arcképes igazolvány vagy a tárgyévre érvényes 29. és 30. msz. felmutatóra szóló összvonalas Szabadjegy A helybiztosítással közlekedő vonatokon a kártyával csak olyan szabad ülőhely foglalható el, amelyre helybiztosítással rendelkező utas nem jelentkezik Helybiztosítási gond (pl.: dupla helyeladás) esetén a jegyvizsgáló kérésére egyéb szabad ülőhely hiánya esetén a Vasutas IC kártyá -val rendelkező személy köteles átadni a helyét Amennyiben a kártya tulajdonosa kérésre nem adja át a helyet, a jegyvizsgáló köteles a Vasutas IC kártya -t bevonni és jelentés kíséretében az Üzletszabályozási Szervezet vezetőjének felterjeszteni Elveszett vagy jogtalan használat miatt bevont Vasutas IC kártya a térítési díj megfizetése mellett sem pótolható. 5. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK A jelen utasítás hatályba lépésével a 110/2001.(MÁV Ért.46.) Sz.Sz.Ig. sz. utasítás hatályon kívül helyezve. 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen egységes szerkezetbe foglalt utasítás január 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. 7. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: A Vasutas IC kártya mintája Kővári Zsolt s.k. vezérigazgató

12 12 ÉRTESÍTŐ 1. sz. melléklet A Vasutas IC kártya mintája

13 ÉRTESÍTŐ 13 23/2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a P. 2. sz. Utasok által benyújtott kártérítések és visszatérítések intézése utasítás 2. sz. módosításának hatályba léptetése január 1-jétől 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a MÁV-START Zrt. P. 2. sz. Utasok által benyújtott kártérítések és visszatérítések intézése utasítás hatályba léptetésével kapcsolatos feladatok szabályozása. 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi munkavállalójára, illetve azokra a szervezetekre, amelyek a MÁV-START Zrt. jelen utasításban ismertetett feladatainak végzésére a MÁV-START Zrt-vel szerződéses viszonyban állnak, amennyiben a szerződő felek így állapodtak meg Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A MÁV-START Zrt. Üzleti Szervezete 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA P. 2 sz. Utasok által benyújtott kártérítések és visszatérítések intézése utasítás: a MÁV-START Zrt. betűs utasításainak rendszerében az utasok által benyújtott kártérítési és visszatérítési igények kezelését szabályozó utasítás. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Személydíjszabási utasítás érvényessége A 26/2010. (X. 29. MÁV-START Ért. 11.) VIG. (K /2010) számon kiadott P. 2 sz. Utasok által benyújtott kártérítések és visszatérítések intézése utasítás 2. sz. módosítása január 1-jén lép hatályba. Hatályba lépést követően az abban foglaltakat valamennyi érintett munkavállaló köteles alkalmazni Kinyomtatott utasítások A P. 2 sz. Utasok által benyújtott kártérítések és visszatérítések intézése utasítás az 2. sz. módosítással egységes szerkezetben az érintett munkavállalók részére elektronikus úton megküldésre kerül, valamint elérhető a MÁV-START belső számítógépes hálózatán. Az utasítást a szervezeti egységek az általuk igényelt mennyiségben nyomdai úton előállított formában is megkapják. 5. HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁ- SOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás megfelel a évi vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek. 24/2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról kiadott 32/2008. (V. 9. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás 1. sz. módosításáról 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA: A 32/2008. (V. 9. MÁV- START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról 1. sz. módosítása. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA: A munkára képes állapot ellenőrzésének rendje Az alkoholos állapot ellenőrzése Az eredeti szöveg: Az alkoholos állapot ellenőrzésének nyilvántartására az /1.sz. melléklet szerinti "Alkoholszondás ellenőrzési napló"-t kell a munkáltatónak rendszeresíteni valamennyi szolgálati egységnél. Elektronikus készülékkel történő vizsgálat esetén az ellenőrzöttek számát szolgálatonként (műszakonként) kell bejegyezni. Az ellenőrzöttek közül csak azoknak a nevét kell a naplóban felsorolni, akiknél a készülék alkoholos állapotot mutatott ki. Alkoholszondával végzett vizsgálatnál minden ellenőrzött nevét és a vizsgálati eredményt a naplóba be kell jegyezni. A napló tárolási helyét az MvSz Helyi Függelékében kell meghatározni. A módosítás szövegrész pedig az alábbiak szerint: Az alkoholos állapot ellenőrzésének nyilvántartására az /1.sz. melléklet szerinti "Alkoholszondás ellenőrzési napló"-t kell a munkáltatónak rendszeresíteni valamennyi szolgálati egységnél. Elektronikus készülékkel (teszterrel) történő vizsgálat esetén is az ellenőrzöttek nevét, az eredményt, a naplóba be kell jegyezni és azt a vizsgált személy aláírásával nyugtázni kell. Minden elektronikus készülékkel végzett vizsgálatot a fentiek szerint kell az "Alkoholszondás ellenőrzési napló"-ba szolgálatonként (műszakonként) bejegyezni. Alkoholszondával végzett vizsgálatnál minden ellenőrzött nevét és a vizsgálati eredményt a naplóba be kell jegyezni és azt e fentiek szerint a vizsgálat személyekkel aláíratni. A napló tárolási helyét az MvSz Helyi Függelékében kell meghatározni Az utasítás /1. sz. melléklete lapcserével módosítandó 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS: A módosítás közzétételének napján lép hatályba 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás január 1-jétől hatályos. 7. MELLÉKLET 1. sz. melléklet: P. 2 sz. Utasok által benyújtott kártérítések és visszatérítések intézése utasítás, meghirdetése a 4. pont szerint. Kővári Zsolt s.k. vezérigazgató 7. MELLÉKLETEK: /1. sz. melléklet Kővári Zsolt s.k. vezérigazgató

14 14 ÉRTESÍTŐ /1. sz. melléklet Alkoholszondás ellenőrzési napló Sorszám A vizsgálat időpontja (nap/óra) A vizsgált személy neve, beosztása A vizsgálat eredménye A vizsgálatot végző neve A vizsgált személy aláírása

15 ÉRTESÍTŐ 15 1/2012. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a személygépjárművek hivatalos használatának bizonylatolására. 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA február hónaptól kezdődően Társaságunk a törvényi lehetőségek (általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. évi törvény 120. ) keretén belül vissza kívánja igényelni a személygépkocsik bérleti díjában felszámított, adóköteles üzleti tevékenységünk érdekében történő használatra jutó ÁFA-t. Az üzleti célú használat pontos és megalapozott kimutatása érdekében szükséges az utasítás hatálya alá tartozó személygépjárművek menetteljesítmény adatainak korábbiaknál részletesebb bizonylatolása, elszámolása. 2. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az Utasítás személyi hatálya kiterjed a Társaságunk valamennyi munkavállalójára, aki korlátlan, vagy korlátozott személygépjármű magánhasználattal rendelkezik, illetve a Társaság tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő személygépjárművet vezet Az utasítás kidolgozásáért és gondozásáért felelős Az Utasítás kidolgozásáért és gondozásáért a MÁV-START Zrt. Beszerzési Szervezetvezetője a felelős. Az utasítás bizonylatolásra és ÁFA elszámolásra vonatkozó szabályainak kidolgozása a Pénzügyi és Számviteli vezetők feladata. 3. FOGALMAK 3.1. Személygépjármű Személygépkocsi minden olyan gépjármű, melynek a forgalmi engedélyében jármű kategóriaként személygépkocsi van feltüntetve (mikrobusz is). A Kereskedelmi Vámtarifa július 31. napján hatályos besorolása szerint vtsz 8703 alá tartozó gépjármű Magánhasználat Minden olyan gépjármű használat, amely a magánszemély személyes ügyeinek elvégzése érdekében merül fel. Magánhasználatnak minősül a lakóhelyről a munkahelyre, illetve munkahelyről a lakóhelyre történő bejárás, valamint az olyan utazás, amelyre vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya) valós tartalma alapján akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti Üzleti célú használat A MÁV-START Zrt. tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében történő személygépkocsi használat, ideértve különösen a kiküldetés, kirendelés miatt szükséges gépkocsi használatot. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Kulcsos személygépjárművek A kizárólag hivatalos használatra rendszeresített kulcsos személygépjárművek esetén az 1. számú melléklet szerinti Személygépkocsi menetlevél vezetésével kell a továbbiakban is dokumentálni a használatot. Ezen gépkocsik kizárólag hivatali célra vehetők igénybe Korlátlan és korlátozott személyi használatú személygépkocsik A korlátlan és korlátozott személyi használatú menedzseri, vezetői személygépkocsik esetében a 2. számú melléklet szerinti Útnyilvántartás vezetésével dokumentálni kell a hivatalos és a magáncélú használatot. A mellékletként csatolt, és az utasítás kiadásával egyidejűleg a személygépkocsi használatra jogosultak részére megküldött excel file rendszeres kitöltése kötelező, ebben naptári hónaponként meg kell határozni az üzleti használat összes használathoz viszonyított arányát. A nyilvántartás vezetése során rögzíteni kell a havi kezdő és záró kilóméteróra állást. Üzleti célú futás alkalmával rögzíteni szükséges induláskor és érkezéskor is a kilométeróra állást. Ebben az esetben meg kell jelölni az üzleti partner nevét, pontos címét, az utazás célját. Az excel táblázat automatikusan számolja az üzleti célú megtett kilométert utanként és összesen, továbbá a összes futás és az üzlet célú futás különbségéből a magánhasználatot, illetve az üzleti célú futás arányát. A gépjárműhasználatra jogosult vezetőnek az útnyilvántartást kitöltés után, (hibajelzés nélkül) nyomtatva, aláírva és szkennelve kell eljuttatnia minden tárgyhónapot követő hó 3. napjáig a Beszerzési Szervezet címére és ezzel egyidőben a gépjármű használónak a kitöltött excel file-t a L meghajtó erre kijelölt könyvtárába le kell mentenie Bizonylatkezelés, adatszolgáltatás Jelen utasítás alapján előállított bizonylatok megőrzéséről a tárgyévet követő 6. év végéig a Beszerzési szervezetvezető köteles gondoskodni, illetve azokról a szükséges adatokat a Szállítói és Vevőszámla Feladó rendszer Gépjármű Flottakezelő Alrendszerébe (VERDA) a tárgyhónapot követő 5. munkanapig berögzíttetni. Az ÁFA levonás érdekében a Beszerzési Szervezet havonta adatszolgáltatást készít a Könyvelés felé a gépkocsik bérleti díját kiterhelő számla teljesítés igazolásakor, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hó 16-ig az útnyilvántartások és menetlevelek üzleti és magán célú használat adatai alapján gépjárművenként és összesítetten Felelősség a szabályok betartásáért Jelen utasításban rögzített szabályok be nem tartása munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegésének minősülhet. Minden munkavállaló felelős az általa rögzített, közölt adatok valódiságáért. Amennyiben adott jármű esetében a nem megfelelő adminisztrációból eredően nem tud a MÁV- START Zrt. élni az ÁFA levonás lehetőségével, vagy a téves elszámolás miatt jogosulatlan ÁFA levonás keletkezik, úgy a valótlan adatszolgáltatóval szemben kártérítési eljárás kezdeményezésére kerül sor. A késedelmes elszámolást készítő gépjárművet használóval szemben is kártérítés kezdeményezhető.

16 16 ÉRTESÍTŐ 5. HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. évi törvény. 6. HATÁLYBALÉPTETÉS Jelen utasítás február 10-én lép hatályba és rendelkezései visszavonásáig, illetve a szabályok új Gépjármű Flotta utasításba történő beépítéséig érvényesek. 7. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: személygépkocsi menetlevél minta 2. sz. melléklet: Útnyilvántartás minta 3. sz. melléklet: VERDA felhasználók Kővári Zsolt s.k. vezérigazgató

17 ÉRTESÍTŐ sz. melléklet

18 18 ÉRTESÍTŐ 2. sz. melléklet

19 ÉRTESÍTŐ sz. melléklet

20 20 ÉRTESÍTŐ 17/2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi utasítás a munkakör-elemzési, -értékelési és -besorolási rendszer működtetésről c. utasítás 2. sz. módosításáról 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A munkakör-elemzési, -értékelési és -besorolási rendszer működtetéséről szóló, a 2/2011. (VI. 15. MÁV-START Ért. 2.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi utasítással módosított 17/2010. (VII. 30. MÁV-START Ért. 8.) ÁAVH. sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás módosítása az oktatási rendszer változásával, s a MÁV-START Zrt. oktatási és képzési utasításaival összhangban. 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás szervezeti és személyi hatálya kiterjed a MÁV- START Zrt. valamennyi szervezeti egységére, vezetőjére és munkavállalójára Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Menedzsment vezető, működtetéséért a munkáltatói jogkör gyakorlók, a szervezeti egység vezetők és a humánpartnerek felelősek. 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Jelen utasításban nem szerepelnek újabb fogalmak. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A munkakör-elemzési, -értékelési és -besorolási rendszer működtetéséről szóló 2/2011. (VI. 15. MÁV-START Ért. 2.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi utasítással módosított 17/2010. (VII. 30. MÁV-START Ért. 8.) ÁAVH. sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás pont 4. bekezdéséből és a 4.5. pont 2. bekezdéséből a képzési utasításra való hivatkozás törlésre került A munkakör-elemzési, -értékelési és -besorolási rendszer működtetéséről szóló 2/2011. (VI. 15. MÁV-START Ért. 2.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi utasítással módosított 17/2010. (VII. 30. MÁV-START Ért. 8.) ÁAVH. sz. általános adminisztrációs vezérigazgatóhelyettesi utasítás 4.5. pontjának 1. bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi szöveg lép: A munkakörök betöltéséhez szükséges állami iskolai végzettségi és/vagy szakképesítési feltételeket az általános munkaköri leírások tartalmazzák, a további szabályokat a 8. számú melléklet sorolja fel A munkakör-elemzési, -értékelési és -besorolási rendszer működtetéséről szóló 2/2011. (VI. 15. MÁV-START Ért. 2.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi utasítással módosított 17/2010. (VII. 30. MÁV-START Ért. 8.) ÁAVH. sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás 7. számú mellékletének utolsó két bekezdése helyébe az alábbi szövegek kerülnek: A szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező fizikai munkavállalók ágazatközi besorolását a tevékenység jellegétől függetlenül szakmunkás besorolási kódszám szerint kell meghatározni. A munkakörök betöltéséhez szükséges állami iskolai végzettségeket, a munkakörben minimálisan elvárt alap-, közép- és felsőfokú képesítéseket nyújtó vizsgákat, tanfolyamokat az általános munkaköri leírások 7. pontjai tartalmazzák A munkakör-elemzési, -értékelési és -besorolási rendszer működtetéséről szóló 2/2011. (VI. 15. MÁV-START Ért. 2.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi utasítással módosított 17/2010. (VII. 30. MÁV-START Ért. 8.) ÁAVH. sz. általános adminisztrációs vezérigazgatóhelyettesi utasítás 8. számú melléklete helyébe jelen utasítás 1. számú melléklete lép. 5. Hivatkozások, módosítások, hatályon kívül helyezések 5.1. Hivatkozások Nincsenek Módosítások Nincsenek Hatályon kívül helyezések Nincsenek. 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba. 7. MELLÉKLETEK 1.számú melléklet: A szakmai végzettségekre vonatkozó besorolás szabályai Lebovits Gábor s.k. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettes

21 ÉRTESÍTŐ sz. melléklet A szakmai végzettségekre vonatkozó besorolás szabályai Az állami szintű oktatási rendszer folyamatos és hosszantartó átalakításával, a műszaki és gazdasági élet fejlődésével párhuzamosan egyre több, sokrétűbb szakképesítés megszerzésére nyílik lehetőség, továbbá gyakori a képző intézmények és karok névváltozása, ezek mindenkor aktuális listája az interneten megtalálható. A munkakörök betöltésénél szakirányúnak tekinthető állami iskolai végzettség és szakképesítés az a szakképzettség részeként megszerezhető, speciális szaktudást biztosító képzés, amely speciális szakirányú képzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul. A felsőfokú állami iskolai végzettség a hagyományos képzési rendszerben a főiskolai és egyetemi alapképzésben, a többciklusú képzési rendszerben pedig az alapképzésben és mesterképzésben, illetve a doktori képzésben szerzett végzettség. A szakképesítés az adott tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, valamint a külföldön szerzett és Magyarországon honosított, illetve elismert, alap-, közép- és felsőfokú szakképzésben, az egyetemi vagy főiskolai szintű alap- és mesterképzésben megszerzett szakképzettség. Mivel a munkakörök betöltésénél szakirányúnak tekinthető állami iskolai végzettségek, képesítések, szakképzettségeket nyújtó vizsgák és tanfolyamok elnevezései gyakran változnak, ezeket a munkakörök betöltésénél ennek megfelelően kell figyelembe venni. Vagyis értelemszerűen az elvégzésük idejében érvényes oktatási, képzési rendszereket, intézményeket kell megfeleltetni az általános munkaköri leírásban előírt követelményekkel. Miután a tanfolyamot, szakvizsgát igazoló bizonyítvány egyik fontos formai követelménye, hogy tartalmazza annak minősítését (alap-, közép-, emelt szintű vagy alap-, közép-, felsőfokú), így a dokumentum alapján egyértelműen el lehet dönteni, hogy a besorolásnál milyen szintű képzettségnek felel meg. Amennyiben nem tartalmaz minősítést, csak a szakképzettség OKJ számát, akkor a képzettségi szint az OKJ szám első két számából határozható meg. További szabályok: Műszaki-szakoktató végzettség: akkor fogadható el felsőfokú állami iskolai végzettségnek, ha a képzés időtartama elérte a 3 évet és az oklevél/diploma főiskolai végzettséget tanúsít, és szakközépiskolákban, valamint szakmunkásképző intézetekben szakmai gyakorlati tárgyak oktatására képesít. Közlekedési főiskolát/egyetemet végzettnél, amennyiben a szakirány vasúti volt, a megszerzett diplomát el kell fogadni vasúti felsőfokú szaktanfolyamként is (amennyiben a munkakörhöz mélyebb díjszabási, pénztári, forgalmi ismeretek szükségesek, akkor természetesen ezek megszerzésétől nem lehet eltekinteni). Amennyiben valamely általános munkakör módosítására kerül sor, egyebek mellett az új munkaköri leírásban a módosítás időpontjában érvényes aktuális oktatási utasítás szerinti tanfolyami elnevezéseket kell szerepeltetni, de a besorolás vizsgálatakor ezeknek a végzettségeknek megfelel a régi tanfolyami elnevezésük is. Amennyiben valamely munkakör vonatkozásában jogszabály, vagy egyéb vasúti rendelkezés az általános munkaköri leírásban nem szereplő szakképzettséget, tanfolyamot, vizsgát is előír, a munkakör betöltésekor ezeknek is meg kell felelni.

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2007. (II. 9. MÁV. Ért. 6.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 93/2015 DR 69499/2015/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Érvényes: 2016. január 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás Sorszáma Száma száma hatályba lépés 93/2015.DR.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

2014/42. SZÁM TARTALOM

2014/42. SZÁM TARTALOM 2014/42. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 78/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás az alapszemélyzeten felül a vonatok fedélzetére vezényelt személyzet általi, valamint a fokozott

Részletesebben

2013/2. SZÁM TARTALOM

2013/2. SZÁM TARTALOM 2013/2. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 3/2013 (I. 09. MÁV-START Ért. 2.) sz. vezérigazgatói utasítás a 16/2012. (V. 07. MÁV-START Ért. 9.) sz. a Vasutas IC kártya használatáról szóló vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes: 2016. január 05 -tól

HIRDETMÉNY. Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes: 2016. január 05 -tól Ikt.szám: 17 /2016. 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes:

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI 7954./ 2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI Nyilvános példány Érvényes: 2016. május 1-től 1 Előjegyzés az Üzletpolitikai kedvezmények

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat

Elszámolási Szabályzat Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Elszámolási Szabályzat 2. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.04.25. Elfogadva: a 22/2014. számú igazgatótanácsi

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont T 0651-06/1/1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

2014/48. SZÁM TARTALOM

2014/48. SZÁM TARTALOM 2014/48. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 85/2014. (XII. 01. MÁV-START Ért. 48.) sz. vezérigazgatói utasítás a mobiltelefonok juttatási, jogosultsági és használati rendjéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 85/2014.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ Együtt vigyáz(z)unk a pénzére! 2009 TARTALOM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Mi a betétbiztosítás feladata és miért fontos az Ön számára? 2. Kik tartoznak a betétbiztosítási rendszerbe?

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM 29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 40/2008. (XII. 5. MÁV Ért. 29.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

2014/13. SZÁM TARTALOM

2014/13. SZÁM TARTALOM 2014/13. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 3/2014. (II. 24. MÁV-START Ért. 13.) sz. díjszabási rendelkezés a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási jogosultságot is biztosító

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu Á L T A L Á N O S S Z

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET Irattartó szám: Dokumentumazonosító: Együttműködési Megállapodás, TERVEZET amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) a továbbiakban MVH

Részletesebben

Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Kártyahasználati szabályzat (IT-30)

Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Kártyahasználati szabályzat (IT-30) Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Kártyahasználati szabályzat (IT-30) MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás leírása Módosítás Hatályba lépés 1.0 Új szabályzat kiadása 7/2016.03.10. IT határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: 2015. december 14-től

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona. Működési szabályzat 2012.08.01.

HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona. Működési szabályzat 2012.08.01. HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona Működési szabályzat 2012.08.01. Tartalom 1. A Szabályzat célja... 3 2. Fogalmak... 3 3. A Szabályzat hatálya... 4 4. Kibocsátás... 4 3.1 Megjelenés:... 4 3.2 Címletek...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyintéző szervezetének szervezeti és működési szabályzata (a 2003. június 20-i, a 2006. december 21-i és a 2009. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

Bírósági végrehajtás 2012

Bírósági végrehajtás 2012 Bírósági végrehajtás 2012 Módosító szabályok 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak

Részletesebben

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2016. Bevezető A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: Pénztár) a szolgáltatások igénybevételének korszerűsítésére Egészségkártyát bocsát ki tagjai és azok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE A hatálybalépés dátuma: 2015. december 14. I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. Szám: 35425/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNABOGDÁNY BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzatot az Igazgatóság a 9/2/1/2012. (2012. 12. 12.) számú határozatával 2012.12.12. napján

Részletesebben

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01.

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2015. július 01. 1 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi hivatkozások:... 4 1.2 Általános összefoglaló... 4 2. Egészségpénztári

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-003/2010. Jóváhagyó határozat száma:8/2014. (2014. 08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2014. augusztus 14. A jelen Betétügyletek

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2009. (IV. 3. MÁV Ért. 12.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 5. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és Működési Szabályzat 8. számú melléklete A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016. Tartalom Tartalom...1 A szabályzat hatálya...2 A szabályzat felügyelete...2

Részletesebben

AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2015. ÁPRILIS 17-TŐL)

AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2015. ÁPRILIS 17-TŐL) AKCIÓK (ÉRVÉNYES: 2015. ÁPRILIS 17-TŐL) A nem akciós (standard feltételekkel igénybe vehető) hitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény további mellékletei tartalmazzák.

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2015. NOVEMBER 1-TŐL (az egyes, a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ Fogalom meghatározások: Fizetési számla: a Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

Részletesebben

A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től

A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. cégjegyzékszáma: 03-02-000284,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

A K O R M Á N Y. ------------------- rendelete

A K O R M Á N Y. ------------------- rendelete MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Közli: Magyar Közlöny A K O R M Á N Y ------------------- rendelete a mezőgazdasági őstermelői igazolványról A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2016. FEBRUÁR 1-TŐL INTERNET: www.kh.hu

Részletesebben

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016.

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Iktatószám: 2681-3/2013. Jóváhagyom Név: Majláth Konrád Konstantin Aláírás: Dátum: 2013.06. 28. Név: Aláírás: Dátum: A jelentést elfogadom és

Részletesebben