ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK"

Átírás

1 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: / W W W. G R E E N PA S S. P R O GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: december 14-től visszavonásig

2 2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés oldal II. Értelmező rendelkezések oldal III. Az ÁÜF hatálya oldal IV. A GREEN PASS Utalványok kibocsátása oldal IV. 1. Megjelenés oldal IV. 2. Címletek oldal IV. 3. Érvényesség oldal V. GREEN PASS Utalványok megvásárlása oldal V. 1. A forgatható GREEN PASS Utalványok megvásárlása oldal V A megrendelés oldal V A vásárlás az Utalványkibocsátó Feldolgozó Központjában oldal V A szolgáltatás ellenértéke oldal V Az Utalvány cseréje és visszaváltása oldal V A megrendelés ellenértékének kiegyenlítése oldal V Az Utalványok átadása oldal V Átvételt követő reklamáció oldal V Az Utalványbirtokosok Utalványkibocsátóval szemben fennálló pénzkövetelésének fedezete oldal V. 2. A cafeteriaelemként adott GREEN PASS Utalványok megvásárlása oldal V Megrendelés oldal V A szolgáltatás és ellenértéke oldal V Az Utalványok cseréje és ellenértéke oldal V A megrendelés ellenértékének kiegyenlítése oldal V Az Utalványok átadása oldal V Átvételt követő reklamáció oldal V Kibocsátás korlátai oldal V Ellenőrzés oldal

3 3 VI. Használat, elfogadóhelyek, kedvezmények oldal VI. 1. Felhasználás oldal VI. 2. Az Utalványkibocsátó és az Elfogadóhely közötti jogviszony részletei oldal VI Az Elfogadóhelyi Szerződés létrejötte oldal VI Az Elfogadóhelyi Szerződés módosítása, megszűnése és megszüntetése oldal VI Módosítás oldal VI Megszüntetés rendes felmondással oldal VI Megszüntetés azonnali hatályű felmondással oldal VI Megszűnés oldal VI. 3. Utalványok elfogadása, elszámolása és beváltása, Partner által biztosított kedvezmény oldal VI Utalványok elfogadása oldal VI Utalványok elszámolása oldal VI Utalványok visszaváltása oldal VI Ellenőrzés oldal VII. Díjfizetés oldal VII. 1. Reklamációs díj oldal VII. 2. Beváltási jutalék oldal VIII. Reklámtevékenység oldal VIII. 1. Utalványbirtokosok tájékoztatása oldal IX. Tájékoztatási és együttműködési kötelezettség, ellenőrzési jog oldal X. Visszaváltás oldal X. 1. A visszaváltás kezdeményezése az Utalványbirtokos által oldal X. 2. A visszaváltás kezdeményezése az Utalványkibocsátó által oldal XI. Díjak, jutalékok, költségek oldal XII. Mellékletek oldal

4 4 I. BEVEZETÉS A SZABÁLYZAT TÁRGYI HATÁLYA Jelen Általános Üzleti Feltételek [a továbbiakban: ÁÜF] tartalmazza a GREEN PASS Utalványok kibocsátásának, forgalmazásának, felhasználásának, kezelésének, az utalványok típusainak, megvásárlásának, át- és visszaváltásának, valamint az Utalványelfogadókkal való kapcsolatnak az általános feltételeit és szabályait. A szabályzat és az általános szerződési feltételek keretei között - az Fsztv. 52..(3) bekezdése érdekében foglaltaknak megfelelően a kinntlevő, forgatható utalványok összesített cimletértékének törvényben előírt százalékát letétbe köteles helyezni EGT államban működő hitelintézetnél. A Utalványkibocsátó ezen tevékenységei a hatályos törvények értelmében kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak minősülnek, amely csak a törvényben meghatározott szigorú hatósági felügyelet és engedély birtokában végezhető. Az utalvány kibocsátásában és az annak elfogadás során felmerülő kérdésekben, beleértve az utalványok forgatását, beváltását és mindennemű felhsználását továbbá valamennyi, a jelen ÁSZF keretében történő joggyakorlást a felek kötelesek jogaikat jóhiszeműen gyakorolni és egymás tevékenységére, érdekeire mindenkor figyelemmel lenni és körültekintően eljárni. II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Utalványkibocsátó: a GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 172.; Cg ; adószáma: ), amely a GREEN PASS Utalványok kibocsátását a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Magyar Nemzeti Banknak (továbbiakban MNB) mint felügyeleti szervnek történő bejelentés és a működési feltételek valamint az általános szabályzatok felülvizsgálata alapján történt tudomásulvétel - mellett végzi. Az MNB a működés és forgalmazás szabályszerűségét és az utalvánnyal érintettek jogainak érvényreutását a törvény (Fsztv.) aiban foglalt irányelveknek megfelelően folyamatosan ellenőrzi és figyelemmel kíséri. Az Utalványkibocsátó minden naptári évet követő hónap végéig honlapján közzéteszi - illetve a közzétételt folyamatosan is biztosítja az utalványbirtokosoknál forgalomban levő, beváltásra nem került de még érvényes utalványok hazai és külföldi hivatalos pénznemben kifejezett, összesített névértékét. FSSZSZ: FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1146 Budapest, Thököly út ; Cg ; adószám: ), amely a Szövetkezetekről szóló hatályos jogszabályok alapján jött létre és amely az Utalványok értékesítése céljából az Utalványkibocsátó ún. ügyleti képviseletét látja el, amennyiben az Utalványkibocsátóval fennálló megállapodás alapján az Utalványkibocsátó Partnerekkel és Megrendelőkkel kötendő Elfogadóhelyi Szerződések és e Szerződések megkötése céljából közvetít az Utalványkibocsátó és a Partnerek között. A FSSZSZ az Elfogadóhelyi Szerződések és Szerződések Utalványkibocsátó helyett ügyletek megkötésére sem saját sem a Megbízó nevében történő megkötésére nem jogosult GREEN PASS Utalvány vagy Utalvány: a jelen ÁÜF 1. sz. mellékletében felsorolt valamennyi GREEN PASS Utalvány. Forgatható utalvány: az Utalványkibocsátóval szembeni pénzkövetelést megtestesítő, bankjegynek, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek és értékpapírnak nem minősülő, átruházható és többször felhasználható, papír alapú fizetési eszköz, amely áruk vagy szol- gáltatások ellenértékének a kiegyenlítésére szolgál. Utalványelfogadó vagy Elfogadóhely vagy Partner: az Utalványkibocsátóval Elfogadóhelyi Szerződésben álló személy, aki a GREEN PASS Utalványokat áru vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékének kiegyenlítésére fizetési eszközként az Utalványbirtokostól elfogadja. Az Utalványelfogadó a Utalványkibocsátóval szerződéses jogviszonyban álló személy, aki a GREEN PASS Utalványokat áru vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékének kiegyenlítésére fizetési eszközként az Utalványbirtokostól elfogadja. Az Utalványelfogadók hatályos listája és pontos elérhetősége illetve az esetleges korlátozásokat az Utalványkibocsátó honlapján ( folyamatosan elérhetők. Utalványbirtokos: az a személy, aki az Utalványkibocsátótól történő megvásárlás útján vagy bármely más jogszerű módon (pl.: átruházás, juttatás, fizetőeszközként való elfogadás útján) a birtokába, rendelkezése alá került Utalványkibocsátó által kibocsátott GRE- EN PASS Utalványt az Utalványelfogadónál áru vagy szolgáltatás ellenértékének a kiegyenlítésére fizetési eszközként felhasználhatja. Vevő: Utalványt vásárló természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Szerződés: az Utalványkibocsátó és a Vevő között a GREEN PASS utalvány vásárlása tárgyban létrejött megállapodás. FF: Független Forgalmazó az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a FSSZSZ tagja és Független Forgalmazói szerződést kötött a FSSZSZ-szel.

5 5 Tag: az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a FSSZSZ tagja is egyidejűleg. Ügyfél: az Utalványbirtokos (Vevő, FF, Tag) és az Utalványelfogadó azzal, hogy az Utalványbirtokos és az Utalványelfogadó személye megegyezhet. Partner/Elfogadóhely/Utalványelfogadó: az Utalványelfogadóval Elfogadóhelyi Szerződést kötő személy, aki a GREEN PASS Utalványokat áru vagy szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére fizetési eszközként az Utalványbirtokostól elfogadja. A három elnevezés azonos tartalommal használatos a jelen ÁSZF szabályai keretében és a gyakorlatban is. Üzlethelyiség vagy Üzlet: az Utalványelfogadó tevékenységi köréhez tartozó olyan kereskedelemi helyszín (szolgáltató egység), ahol az Utalvány- elfogadó árui, szolgáltatásai ellenértékeként a GREEN PASS Utalvány mint fizetőeszköz elfogadása történik. Névérték: a GREEN PASS Utalványon feltüntetett, hazai hivatalos pénznemben kifejezett címletérték. Elfogadóhelyi Szerződés: a GREEN PASS Utalványok névértéken történő elfogadására vonatkozó, az Utalványkibocsátó és az Utalványelfogadó között létrejött megállapodás. III. AZ ÁÜF HATÁLYA Jelen ÁÜF az Utalványkibocsátó és Ügyfelei jogviszonyában alkalmazandó. Harmadik személyekre vonatkozóan az ÁÜF-ben szabályozott kérdések csak abban az esetben terjednek ki, ha ezen harmadik személy és az Utalványkibocsátó között létrejött szerződés az ÁÜF-re, vagy annak bizonyos rendelkezéseire hivatkozik vagy azon alapul. Az ÁÜF-et az Utalványkibocsátó taggyűlése hagyja jóvá és a végrehajtásáért, alkalmazásáért ügyvezetője felelős aki a taggyűlés által meghatározott körben (pl jogszabályi változások átvezetése) saját hatáskörben módosítja, illetve helyezi hatályon kívül. Az ÁÜF mindenkor hatályos szövege az Utalványkibocsátó honlapján ( folyamatosan elérhető. Az Utalványkibocsátó az ÁÜF módosításáról annak hatálybalépése előtt legalább hatvan nappal tájékoztatja az Ügyfeleit az alábbi módokon: 1. Az Utalványbirtokost érintő módosítás esetében a módosítás tényét és annak elérhetőségét legalább egy regionális napilapban. 2. A módosítás tartalmát közzéteszi a) az interneten: honlapon, és b) az Utalványforgalmazó kirendeltségein (ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben) kifüggesztéssel. Az Utalványkibocsátó az ügyfelet az előző módokon - tájékoztatja arról is, hogy a módosítást az Ügyfél részéről elfogadottnak tekinti, ha annak hatály- balépése előtt az Ügyfél nem tájékoztatta az Utalványkibocsátót arról, hogy a módosítást nem fogadja el. Ha az Ügyfél a módosítást vagy jelenősebb változásozat nem fogadta el, a módosítás hatálybalépése előtti napig az Ügyfél jogosult az Utalványkibocsátóval kötött szerződést felmondani. IV. A OK KIBOCSÁTÁSA IV. 1. Megjelenés A GREEN PASS Utalvány nyomtatott formában kerül kibocsátásra, kinyomtatott mintáját és a biztonsági elemeket jelen ÁÜF 1. sz. melléklete tartalmazza. IV. 2. Címletek A GREEN PASS Utalványok az alábbi címletekben kerülnek kibocsátásra: A GREEN PASS Utalványok egy címletértéke egy magyar forintnak (HUF) felel meg. A GREEN PASS Utalvány névértéke nem csökken, amennyiben az érvényesnek minősül. IV. 3. Érvényesség A GREEN PASS Utalványok az egyes papír alapú utalványokon egyértelműen feltüntetett időpontban járnak le, mely lejárati határidő elteltével a GREEN PASS Utalványok a továbbiakban áruk vagy szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítésére érvényesen nem használhatók fel. Az Utalványkibocsátó a lejárt GREEN PASS Utalványokat az érvényességi idő lejártát követő év december 31. napjáig váltja vissza. A GREEN PASS Utalvány kizárólag abban az esetben érvényes, ha az alábbi követelményeknek egyidejűleg megfelel: 1. ha a biztonsági elemei (az 1. számú melléklet alapján) hiánytalanok és sérülésmentesek;

6 6 2. ha az Utalványkibocsátó általi érvénytelenítő jelölést nem tartalmazza; 3. ha a felhasználás időpontja nem későbbi a rajta feltüntetett érvényességi dátumnál; A sérült vagy megrongálódott GREEN PASS Utalvány nem váltható vissza. A sérült GREEN PASS Utalvány visszaváltásának szabályait a jelen ÁÜF 4. sz. melléklete tartalmazza. V. OK MEGVÁSÁRLÁSA V. 1. A forgatható GREEN PASS utalványok megvásárlása V A megrendelés Vevő az Utalványok megrendelését az Általános Szerződési Feltételek a GREEN PASS forgatható utalvány vásárlására elnevezésű dokumentum 1. sz. mellékletét tartalmazó megrendelőlap kitöltésével és az Utalványkibocsátóhoz postai vagy elektronikus ( ) vagy egyéb úton történő megküldésével kezdeményezheti. Vevő a megrendelést annak feladásától/megküldésétől kezdve 2 munkanapon belül indoklás nélkül visszavonhatja A megrendelés leadásának címe: postai úton: GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft Budapest, Thököly út 172. elektronikus úton: Vevő az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, pontosságáért teljes körű felelősséggel tartozik, egyúttal tudomásul veszi, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő mindennemű következményért az Utalványkibocsátó felelősségét kizárja. V A vásárlás az Utalványkibocsátó Feldolgozó Központjában A Vevő az Utalványkibocsátó Feldolgozó Központjában: 1146 Budapest, Thököly út 172. alatt személyesen is vásárolhat Utalványt munkanapokon 9:30 13:00 és 13:30 18:00 óráig. (Érkezés zárás előtt fél órával.) Vevő a személyes vásárlás során az Utalványok megfelelőségét azok kézhezvételekor köteles ellenőrizni, azok nem megfelelősége esetén reklamációt nyomban köteles előterjeszteni; ezt követően benyújtott bármely reklamáció lehetőségét Felek kizárják kivéve a bizonyítottan vis maior tartalmú reklamációkat amelyeket elbírál. V A szolgáltatás és ellenértéke Az Utalványok megrendelésének minimális rendelési értéke nincs. Az Utalványkibocsátó az Utalványokat 500 Ft, 1000 Ft, 2000 Ft, 5000 Ft és Ft automatikus címletezéssel bocsátja ki. Az Utalványok bármilyen módon történő vásárlása során az FF és a Tag a vásárolt Utalványok névértékének kedvezménnyel csökkentett összegét fizeti meg a vásárlás ellenértékeként amennyiben teljesítette/megfelelt a kedvezményes utalványvásárlási feltéleket/feltételeknek; a mindenkori kedvezményt az FF és a Tag által elérhető GREEN PASS Kompenzációs terv és a mindenkor hatályos Forgatható utalvány vásárlási hirdetmény tartalmazza; a hirdetmény megtalálható a weboldalon. Egyéb Vevő az Utalványokat névértéken vásárolja meg, vagy külön megállapodás alapján. V Az Utalvány cseréje és visszaváltása Csere: Vevő írásbeli kérelme alapján az Utalványkibocsátó a lejárt Utalványokat lecseréli időben hatályos jegyekre és ugyanazon típusu jegyekre, amennyiben az Utalványok a Vevőtől az Utalvány érvényességi idejét követő év január 31. napjáig az Utalványkibocsátóhoz beérkeznek. A cserélni igényelt Utalványok Utalványkibocsátóhoz történő visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik. Az utalvány csere díja a cserélendő Utalványok összesített névértékének 5% + ÁFA, de minimum 1000 Ft + ÁFA. Az újragyártott Utalványok a cserélt Utalványokkal megegyező címletértéken kerülnek legyártásra. Az Utalványkibocsátó jogosult a cserére benyújtott Utalványok érvényességének vizsgálatára. A nyilvánvaló vagy megalapozottan gyanítható módon hamis, meghamisított, illetve érvénytelen Utalványok nem cserélhetők viszsza (kivéve, ha az ily módon átvett Utalványokról utóbb egyértelműen bebizonyosodik, hogy azok nem hamisak vagy hamisí- tottak). A sérült vagy megrongálódott, illetve egyéb okból forgalomképtelen Utalványok bizonyítottan vis maior eeteket kivéve - szintén nem cserélhetők vissza. Visszaváltás: Az Utalványoknak az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény 69. -a szerinti visszaváltása az alábbiak szerint történik. Az Utalványkibocsátó az Utalványbirtokos kérésére, az annak birtokában lévő forgalomképes, érvényes Utalványt az Utalványon szereplő címletértékkel megegyező névértékű hazai törvényes fizetőeszközre az érvényességi idő lejártát követő év december

7 7 31. napjáig visszaváltja. A visszaváltani igényelt Utalványok Utalványkibocsátóhoz történő visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik. Az Utalványkibocsátó jogosult a visszaváltásra benyújtott Utalványok érvényességének vizsgálatára. A nyilvánvaló vagy megalapozottan gyanítható módon hamis, meghamisított, illetve érvénytelen Utalványok ellenértéke nem téríthető vissza (kivéve, ha az ily módon átvett Utalványokról utóbb egyértelműen bebizonyosodik, hogy azok nem hamisak vagy hamisítottak). A sérült vagy megrongálódott, illetve egyéb okból forgalomképtelen Utalványok szintén nem válthatók vissza. A visszaváltás díja a visszaváltandó Utalványok összesített névértékének: 25% + ÁFA, de minimum 1000 Ft + ÁFA. A visszaváltandó Utalványok visszaváltási díjjal csökkentett névértékének Vevő részére történő átutalása az Utalványok beérkezését követő 30 napon belül történik. V A megrendelés ellenértékének kiegyenlítése A megrendelés ellenértéke magában foglalja a megrendelt Utalványok összesített névértékét és a kiszállítás költségét, amelyek kiegyenlítése a megrendelés feladási napjától számított 10 napon belül átutalással történik. A 30 napon túli fizetési késedelem esetén a megrendelés törlésre kerül és új megrendelést köteles érvényesíteni Megrendelő. A megrendelés csak a fizetési késedelemmel érintett ügyletre vonatkozik. A megrendelés ellenértékének Utalványkibocsátó bankszámláján történő jóváírását követően az Utalványkibocsátó a megrendelt Utalványok összekészítését a megrendeléskor rögzített adatok és a Megrendelőlap adatai alapján teljesíti. V Az Utalványok átadása A megrendelt Utalványok a rendelés ellenértékének az Utalványkibocsátó bankszámláján történő jóváírását követő 20 napon belül átvehetőek vagy kiszállításra kerülnek a felek általános megállapodásától vagy konkrét rendelkezésétől függően. Vevő a megrendelt Utalványokhoz a megrendelés során kiválasztott alábbi módon juthat hozzá. Személyes átvétellel az Utalványkibocsátó Feldolgozó Központjában: 1146 Budapest, Thököly út 172. Kiszállítással országosan, rendelési értéktől függően a Magyar Posta Zrt. díjszabásának megfelelően ( hu/dijszabasok) Az Utalványok átvételére a megrendelésen feltüntetett átvevő vagy a Vevő által írásban meghatározott személyek jogosultak. Át- vétel során az átvevő személy átvételi jogosultságát személyi okmánnyal, meghatalmazott személy esetén érvényes meghatalma- zással köteles igazolni. Vevő panasza esetén a megrendelőlapon leadott rendelések az irányadóak. V Átvételt követő reklamáció A felek elsősorban az átvétellele egyidejűleg kötelesek ellenőrizni az Utalványok formai és mennyiségi megfelelőségét és csak abban az esetben halasztható el az átvett utalványok átvizsgálása és legfeljebb 2 napos határidővel amennyiben a megrendelt és átvett utalvány nagyságrendeje vagy egyéb körülmény indokolja. Ezt az átvételi dokumentumon jelezni kell. Abban az esetben ha a felek rögzített módon az átvétel során nem tudták a teljes átvizsgálást lebonyolítani, ezt követően Megrendelő 2 munkanapon belül köteles ellenőrizni az Utalványok megfelelőségét, a megrendelés szerinti teljesítést, és esetleges kifogásait jelezni az Utalványkibocsátó felé. Ezt követően benyújtott reklamáció lehetőségét Felek kizárják. Amennyiben az Utalványkibocsátó teljesítése eltér a Vevő megrendelésében foglaltaktól, úgy a Vevő ezt írásban jelzi a jelen ÁÜF- ben megjelölt megrendelési címeken a hibás/kifogásolt Utalványok egyidejű megküldésével. Ezt követően az Utalványkibocsátó a hibás/kifogásolt Utalványok kézhezvételét követő 10 munkanapon belül köteles a megrendelést teljesíteni. V Az Utalványbirtokosok Utalványkibocsátóval szemben fennálló pénzkövetelésének fedezete A forgatható GREEN PASS Utalványok ellenértékeként átvett pénzeszközt a továbbiakban: Fedezet az Utalványkibocsátó erre elkülönített, fedezeti (letéti) számlán köteles elhelyezni a felhasználás időpontjáig. A forgatható GREEN PASS Utalványok Fedezete nem térhet el az adott utalványtípus kibocsátási értékétől, azaz a Névértéktől. Az Utalványkibocsátó a Forgatható utalványokkal szembeni pénzkövetelések fedezeteként a Forgatható utalvány ellenében átvett pénzeszközöket EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézetnél vezetett letéti számlán az utalással egyidejűleg elhelyezi.

8 8 V. 2. A cafeteriaelemként adott GREEN PASS utalványok megvásárlása Az Utalványkibocsátó a cafeteriaelemként adott GREEN PASS utalványok kibocsátását és forgalmazását az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény 9. (2) bekezdésében foglaltak alapján végzi. A cafeteriaelemként megvásárolt GREEN PASS Utalvány megfelel a Személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított évi CXVII. törvény hatályos rendelkezéseinek (3) bekezdésében és 1. sz. mellékletének 9.1. pontjában foglaltak feltételek lényege: a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, továbbá ha az utalvány a magánszemélynek ki nem osztott (nem juttatott) utalványok visszaváltása kivételével nem visszaváltható, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek a illetve az adómentességre vonatkozó rendelke- zésben foglalt feltételeknek. A cafeteriaelemként megvásárolt GREEN PASS Utalványok esetében az érintett felek tudomásul veszik, hogy az utalvány magánszemély általi visszaváltása, vagy azok más típusú utalványra vagy más vagyoni értékre cserélése jogszabályok korlátozó rendelkezéseire tekintettel nem lehetséges. V Megrendelés Vevő az Utalványok megrendelését az Általános Szerződési Feltételek a munkáltató által munkavállalónak cafeteriaelemként juttatandó GREEN PASS utalvány vásárlására elnevezésű dokumentum 1. sz. mellékletét tartalmazó megrendelőlap kitöltésével és az Utalványkibocsátóhoz postai vagy elektronikus ( ) vagy egyéb úton történő megküldésével kezdeményezheti. Vevő a megrendelést annak feladásától/megküldésétől kezdve 2 munkanapon belül indoklás nélkül visszavonhatja. A megrendelés leadásának címe: postai úton: GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft Budapest, Thököly út 172. elektronikus úton: Vevő az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, pontosságáért teljes körű felelősséggel tartozik, egyúttal tudomásul veszi, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő mindennemű következményért az Utalványkibocsátó felelősségét kizárja. Az utalványkibocsátó a Vevők ezirányú vagy konkrét jogosultságát sem vizsgálja a hatályos jogszabályok alapján fennálló jogosultságát minden esetben a Vevő köteles megállapítani magára és az általa kedvezményezett körre vonatkozóan. Az Utalványkibocsátó a beérkezett megrendeléseket a beérkezést követő 2 munkanapon belül útján megerősíti és a megrendelés alapján Díjbekérőt küld Vevő (Megrendelő) részére. V A szolgáltatás és ellenértéke Az Utalványok megrendelésének minimális rendelési értéke Ft. Az Utalványkibocsátó az Utalványokat 500 Ft, 1000 Ft, 2000 Ft, 5000 Ft és Ft automatikus címletezéssel bocsátja ki. Vevő igénye alapján az Utalványkibocsátó a borítékokban szereplő fedőlapot nevesítéssel látja el. V Az Utalványok cseréje és visszaváltása Csere: Vevő írásbeli kérelme alapján az Utalványkibocsátó a lejárt Utalványokat lecseréli, amennyiben az Utalványok a Vevőtől az Utalvány érvényességi idejét követő év január 31. napjáig az Utalványkibocsátóhoz beérkeznek. A cserélni igényelt Utalvá- nyok Utalványkibocsátóhoz való visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik. A csere díja a cserélendő Utalványok összesített névértékének 3% + ÁFA, de minimum 1000 Ft + ÁFA. Az újragyártott Utalványok a cserélt Utalványokkal megegyező címletértéken kerülnek legyártásra. Visszaváltás: Vevő kérelme alapján az Utalványkibocsátó a lejárt érvényességű Utalványok névértékét visszatéríti, amennyiben a visszaváltandó Utalványok a Vevőtől az Utalványon feltüntetett érvényességi időt követő év január 31. napjáig az Utalványkibocsátóhoz beérkeznek. A visszaváltani igényelt Utalványok Utalványkibocsátó-hoz történő visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik. A visszaváltás díja a visszaváltandó Utalványok összesített névértékének 6% +ÁFA, de minimum 5000 Ft + ÁFA. A visszaváltan- dó Utalványok visszaváltási díjjal csökkentett névértékének Vevő részére történő átutalása az Utalványok beérkezését követő 30 napon belül történik. V A megrendelés ellenértékének kiegyenlítése A megrendelés ellenértéke magában foglalja a megrendelt Utalványok összesített névértékét, a megjelölt rendelési értékehatár ese-

9 9 tén a kiszállítás költségét és a szolgáltatási díjat, amelyek kiegyenlítése együttesen a Díjbekérő alapján, annak kiállítási napjától számított 10 napon belül átutalással történik a Megrendelő részéről. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy 30 napon túli fizetési késedelem esetén a megrendelés törlésre kerül. Vevő a fizetési kötelezettsége teljesítését megelőzően a Díjbekérőn szereplő adatokat ellenőrzi, adateltérés esetén a helyes adatokat haladéktalanul közli az Utalványkibocsátóval. A Díjbekérő szerint fizetendő érték Utalványkibocsátó bankszámláján történő jóváírását követően az Utalványkibocsátó a megrendelt Utalványok gyártását és a számlázást a megrendeléskor rögzített adatok és a Díjbekérő adatai alapján teljesíti. A megrendelési érték teljesítésének időpontja a Díjbekérő szerint fizetendő érték Utalványkibocsátó bankszámláján történő jóváírásának a napja. V Az Utalványok átadása A megrendelt Utalványok a rendelés ellenértékének az Utalványkibocsátó bankszámláján történő jóváírását követően, legkésőbb 20 napon belül átvehetőek vagy kiszállításra kerülnek. Vevő a megrendelt Utalványokhoz a megrendelés során kiválasztott alábbi módon juthat hozzá. Személyes átvétellel az Utalványkibocsátó Feldolgozó Központjában: 1146 Budapest, Thököly út 172. Munkanapokon 10:00 13:00 óra és 13:30 17:00 óra között. Kiszállítással kiszállítási díj nélkül. Az Utalványok átvételére a megrendelésen feltüntetett átvevő vagy a Vevő által írásban meghatározott személyek jogosultak. Át- vétel során az átvevő személy átvételi jogosultságát személyi okmánnyal, meghatalmazott személy esetén érvényes meghatalma- zással köteles igazolni. V Átvételt követő reklamáció A felek elsősorban az átvétellele egyidejűleg kötelesek ellenőrizni az Utalványok formai és mennyiségi megfelelőségét és csak abban az esetben halasztható el az átvett utalványok átvizsgálása és legfeljebb 2 napos határidővel amennyiben a megrendelt és átvett utalvány nagyságrendeje vagy egyéb körülmény indokolja. Ezt az átvételi dokumentumon jelezni kell. Abban az esetben ha a felek rögzített módon az átvétel során nem tudták a teljes átvizsgálást lebonyolítani, ezt követően Megrendelő 2 munkanapon belül köteles ellenőrizni az Az átvételt követően amennyiben az átvétellel egyidejű átvizsgálás nem történt meg - Megrendelő 2 munkanapon belül köteles ellenőrizni az Utalványok megfelelőségét, a megrendelés szerinti teljesítést, és esetleges kifogásait jelezni az Utalványkibocsátó felé. Ezt követően benyújtott reklamáció lehetőségét Felek kizárják. Amennyiben az Utalványkibocsátó teljesítése eltér a Vevő megrendelésében foglaltaktól, úgy Vevő ezt írásban jelezheti Utalvány- kibocsátó felé a hibás/kifogásolt Utalványok egyidejű megküldésével. V Kibocsátás korlátai Az Utalványkibocsátó a Taggyűlés felhatalmazása alapján vagy rendkívüli indok esetén ügyvezetőjének döntése alapján bármikor (különösen, de nem kizárólagosan nagyobb címlet igénylése esetén, címlethiány esetén) jogosult a GREEN PASS Utalványok kibocsátását felfüggeszteni.az utalványkibocsátó az ualványkibocsátás felső határának meghatározása és egyéb korlátozások esetén a vonatkozó törvényi előírások betartásával jár le. m Az Utalványkibocsátó jogosult a GREEN PASS Utalványok kibocsátásra határidőt meghatározni vagy bejelentési kötelezettséget előírni. VI. HASZNÁLAT, ELFOGADÓHELYEK, KEDVEZMÉNYEK VI. 1. Felhasználás köre és általános szabályai Utalványbirtokosnak azt kell tekinteni, akinek a forgatható GREEN PASS Utalvány a birtokában van. Ennél fogva az Utalvány- kibocsátótól közvetlenül megrendelő személyen kívül Utalványbirtokosnak kell tekinteni azt is, akinek a GREEN PASS Utalvány bármely jogszerű módon (pl.: átruházás, juttatás, fizető eszközként való elfogadás útján) a rendelkezése alá került. Az Utalványbirtokos jogosult az Elfogadóhelynél az értékesítési körbe tartozó bármely árut vásárolni, illetve szolgáltatást igénybe venni a GREEN PASS Utalvány ellenében. Az érvényes GREEN PASS Utalványt egyazon vásárlás, illetve szolgáltatás igénybe vétele alkalmával egyszer lehet felhaszálni. Egyebekben az érvényes és korábban fizetőeszközként elfogadott, kifizetés céljából átvett GREEN PASS Utalvány a rajta feltüntetett lejárat időpontjáig forgalomban marad, és íly módon többször felhasználható, illetőleg átruházható. A GREEN PASS Utalvány ellenében eladott áruk, illetve nyújtott szolgáltatások ellenértéke nem lehet magasabb, mint az egyéb fizetési

10 10 módok (készpénz, bankkártya) esetében alkalmazott árszínvonal. Emellett az Utalványelfogadó köteles az Elfogadóhelyi Szerződésben vállalt kedvezmény biztosítására. A Forgatható utalvány nem minősül bankjegynek, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek, illetve értékpapírnak. Az érvénytelen GREEN PASS Utalvány fizetőeszközként nem használható fel. Az áruvásárlásra, illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a készpénz vagy bankkártya felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén, azzal, hogy a GREEN PASS Utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén az érték és a GREEN PASS Utalvány kibocsátási értéke közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárló- nak. VI. 2. Az Utalványkibocsátó és az Elfogadóhelyek közötti jogviszony részletei VI Az Elfogadóhelyi Szerződés létrejötte Az Utalványkibocsátó/FSSZSZ az Elfogadóhelyi Szerződés Adatlap Partner részére igazolt módon történő megküldésével vagy átadásával az Elfogadóhelyi Szerződés megkötésére vonatkozóan jogi kötőerővel nem bíró, tájékoztató jellegű ajánlattételi felhívást tesz. Amennyiben a Partner érdeklődését az ajánlattételi felhívás felkelti, akkor az Elfogadóhelyi Szerződés Adatlap cégszerű aláírásával és az Utalványkibocsátó részére igazolt módon történő megküldésével vagy átadásával ajánlatot tesz az Elfogadóhelyi Szerződés megkötésére amely a konkrét feltételeket, időpontokat is tartalmazza. Az Utalványkibocsátó az Elfogadóhelyi Szerződés megkötésére irányuló ajánlat hozzá történő beérkezését, illetve jelenlévők között az igénylő erre irányuló ajánlatáról való tudomásszerzését követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül nyilatkozik az ajánlat elfogadásával vagy annak elutasításával kapcsolatban. Amennyiben az Utalványkibocsátó a szerződéskötési ajánlatot elfo- gadja, az Elfogadóhelyi Szerződést ellátja cégszerű aláírásával és megküldi a Partner részére; ellenkező esetben az ajánlatot elutasítja. Az ajánlat és annak visszaküldése még egyik fél részére sem keletkeztet ajánlati kötöttséget a polgári jog szabályai alapján. Az Elfogadóhelyi Szerződés az Utalványkibocsátó által aláírt példány Partner által történő átvétele napján lép hatályba, és főszabályként határozatlan időtartamra, de a Partnerrel való ettől eltérő megállapodás alapján is legalább 1 éves határozott időre szól. Amennyiben Felek a határozott idejű szerződésben foglalt kötelezettségeiket a határozott idő letelte után is teljesítik, illetve jogaikat gyakorolják, az Elfogadóhelyi Szerződés automatikusan határozatlan idejűvé alakul a Ptk előírásainak megfelelően egyebekben változatlan tartalommal. VI Az Elfogadóhelyi Szerződés módosítása, megszűnése és megszüntetése VI Módosítás: Partner köteles az Elfogadóhelyi Szerződés hatálya alá tartozó, annak teljesítésével kapcsolatos minden változást az Utalványkibo- csátóval haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 8 napon belül írásban közölni. Ez vonatkozik különösen az újabb Üzletek létesítésére, avagy korábbi Üzletek megszüntetésére, valamint az elfogadásra kerülő Utalványok felhasználási szoká- sainak (pl.: felhasználási körének) változására vagy a működési feltételeinek (cégjogi státuszában, adószámában stb. történt minden változás) azonnali közlésére. Ugyanilyen módon köteles haladéktalan tájékoztatást adni arról is, ha csőd vagy felszámolásie eljárási hatálya alá került vagy egyébként hatósági végrehajtással érintett. A közlés késedelméből vagy elmulasztásából eredő, az Utalványkibocsátó teljesítését befolyásoló következményekért való mindennemű felelősséget a Partner viseli azzal, hogy ezen indokok egyidejűleg a szerződés azonnal hatállyal történő felmondására is okot adó körülménynek minősülnek. Amennyiben az Elfogadóhelyi Szerződés módosítása vagy kiegészítse válik szükségessé, az Utalványkibocsátó a módosított Elfogadóhelyi Szerződést megküldi Partner részére. A partner tudomásul veszi, hogy az általános szerződési feltételek valamint az adott ügyletre érvényes Elogadóhelyi szerződési feltételek mellett a partnerrel megkötött konkrét szerződés feltételei is irányadóak. A konkrét feltételek csak annyiben térhetnek el vagy konkretizálhatják a szabályokat amennyiben azt az általános szerődési feltételek lehetővé teszik vagy az adott előírás nem ütközik jogszabályi előírásokba. VI A szerződés megszüntetése rendes felmondással Felek jogosultak az Elfogadóhelyi Szerződést az első év letelte után 30 napos, a második vagy azt követő években követően pedig a pedig 60 napos felmondási idő mellett a másik Félhez tértivevényes levélben intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal indokolás nélkül felmondani. A felmondási idő felének (15 nap illetve 30 nap) lejártától kezdődően a Partner nem jogosult Utalványt elfogadni, továbbá köteles a még el nem számolt Utalványokkal a felmondási idő hátralevő része alatt az Utalványkibocsátóval elszámolni. Amennyiben az elszá-

11 11 molásra az előbbi határidőben bármely oknál fogva nem kerülne sor, a felmondási időszakra eső beváltott Utalványokat Felek legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 nap alatt számolják el. A felmondás kezdő időpontja a másik Fél általi kézhezvétellel hatályosul. Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton, tértivevény különszolgáltatással továbbított jognyilatkozatot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintik, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a küldeményt nem vette át (az a feladóhoz nem kereste, elköltözött, ismeretlen jelzéssel érkezett vissza), a jognyilatkozatot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. VI Megszüntetés azonnali hatályú felmondással Ha a Felek bármelyike az Elfogadóhelyi Szerződésből származó kötelezettségét súlyosan megszegi, akkor a másik Fél a szerződészszegés orvoslására kitűzött 15 napos határidő eredménytelen elteltét követően jogosult az Elfogadóhelyi Szerződést a másik Félhez tértivevényes levélben intézett egyoldalú, indokolással ellátott írásbeli jognyilatkozat útján azonnali hatállyal megszüntetni. Amennyiben a súlyos szerződésszegé - annak tartalmból adódóan - következően nem orvosolható, akkor a 15 napos póthatáridő tűzése nem feltétele az azonnali hatályú felmondás érvényességének. Azonnali hatályú felmondás esetén Felek a beváltott Utalványokkal a szerződés megszűnését követő 30 napon belül számolnak el. A Partner részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: ha tájékoztatási kötelezettségének az Utalványkibocsátó írásbeli felszólítását követő 30 napon belül sem tesz eleget; az Utalványt bizonyítottan nem, vagy nem az Utalvány névértékén fogadja el fizetőeszközként; a Partner által fizetendő díjakat az Utalványbirtokosokra terheli; hamis vagy hamisított Utalványt fogad el Maga vagy alkalmazottja egyéb eljárárásával, magatartásával jelentős mértékben ronjta Utalványkibocsátó jóhírét vagy az utalvány használhatóságához fűződő bizalmat, Az Utalványkibocsátó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül: ha a beküldött Utalványok elszámolásából eredő fizetési kötelezettségével 30 napon túli késedelembe esik; az elszámolás során több ízben jelentős késedelem következik be vagy egyéb jelentős elszámolási porblémák merülnek fel, nyilatkozatával vagy magatartásával, illetőleg eljárásával alaptalanul és jelentős mértékben sérti a Partner jóhírnevét, üzleti tisztességét. Az azonnali hatályú felmondás a másik Fél általi kézhezvétellel hatályosul. Felek megállapodnak, hogy a postai úton, tértivevény különszolgáltatással továbbított jognyilatkozatot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintik, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a küldeményt nem vette át (az a feladóhoz nem kereste, elköltözött, ismeretlen jelzéssel érkezett vissza), a jognyilatkozatot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. VI Szerződés megszűnése Megszűnik az Elfogadóhelyi Szerződés, ha: a Felek valamelyike jogutód nélkül megszűnik (bele nem értve a Szerződő fél egy-egy üzleti egységének megszűnését), a Partner jogosultsága megszűnik az Utalvánnyal vásárlásra jogosító termékek forgalmazása / igénybevételre jogosító szolgáltatások nyújtása vonatkozásában) ; a Partner Elfogadóhelyi Szerződés Adatlapon megjelölt valamennyi Üzlethelyisége megszűnik; a jogszabályi rendelkezések vagy más hatósági előírások oly módon vagy mértékben változnak, hogy azok lényeges hatással bírnak az Utalványok kibocsátásának, forgalmazásának körülményeire, és erre tekintettel a szerződés további teljesítése a Felektől nem várható el. Az Elfogadóhelyi Szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén Felek a beváltott Utalványokkal a szerződés megszűnését követő 30 napon belül számolnak el. VI. 3. Utalványok elfogadása, elszámolása és beváltása, Partner által biztosított kedvezmény VI Utalványok elfogadása Partner köteles az érvényes az Utalványokat névértéken számítva fizetési eszközként (vásárlás ellenértékeként) elfogadni az Elfogadóhelyi Szerződés Adatlapon megjelölt Üzlethelyiségeiben, teljes nyitvatartási időben korlátozás nélkül, az Utalványon feltüntetett érvényességi időn belül, a megjelölt szolgáltatási és termékkörre. A megjelölt szolgáltatási és termékkörre a jelen ÁÜF 1. sz. mellékletében foglaltak irányadók azzal, hogy vitatott vagy nem egyértelmű termék vagy terméklista esetén az adott utalványtípus vonatkozásában

12 12 vitatható termék vagy termékkörre vonatkozóan köteles Utalványkibocsátóval előzetesen egyeztetni vagy szakértőt igénybe venni és errő Utalványkibocsátót tájékotatni.. A Partner az elfogadott Utalványok tekintetében felelősséggel tartozik az Utalványok fejében vásárolható termékkörre és igénybe vehető szolgáltatási körre, valamint az egyéb, Utalványok elfogadására vonatkozó jogszabályok betartásáért. A Partner kizárólag a www. greenpass.pro honlapon szereplő mintának mindenben megfelelő Utalványokat fogadhatja el, a minta szerinti azonosító jelek egyeztetését követően. Amennyiben Partner az Utalványok érvényességének és azonosító, illetve biztonsági elemeinek ellenőrzése során nem kellően körültekintő módon, nem fokozott gondossággal és körültekintéssel jár el, az ezen magatartásából, illetve mulasz- tásából eredő kárát maga köteles viselni, annak megtérítését az Utalványkibocsátótól nem követelheti. Felek megállapodnak, hogy az Utalványok elfogadása legkorábban az Utalványkibocsátó által az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény 52. (4) bekezdése szerint biztosítandó fedezet rendelkezésre állásától kezdve lép életbe. Az Utalvány kizárólag abban az esetben érvényes, ha az alábbi követelményeknek egyidejűleg megfelel: a felhasználás időpontja nem későbbi a rajta feltüntetett érvényességi dátumnál; a vonalkód vagy az egyedi azonosítók hiánytalanok és teljes mértékben sérülésmentesek (a GREEN PASS Utalvány biztonsági elemei a honlapon található segédlet alapján ellenőrizhetőek); az Utalványkibocsátó általi érvénytelenítő jelölés nincs az Utalványon; az Utalvány minden egyes biztonsági elemet sértetlenül tartalmaz. A Partner által megnyitott új Üzletekre a Felek között megkötött Elfogadóhelyi Szerződés hatálya valamennyi utalványtípus vonat- kozásában kiterjed, kivéve, ha az Utalványkibocsátó másként rendelkezik. Partner az Üzleteket érintő változásokról haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 8 napon belül, írásban köteles tájékoztatni az Utalványkibocsátót. A tájékoztatás elmu- lasztásából vagy késedelméből eredő károkért, többletköltségekért a Partner felel. Partner az Utalvány értékéből nem jogosult készpénzben visszaadni, sem pedig az Utalványt részben vagy teljes egészében kész- pénzre váltani. Az Utalványkibocsátó a Partnertől kizárólag olyan utalványtípust köteles elszámolásra elfogadni, amely vonatkozásá- ban érvényes Elfogadóhelyi Szerződés áll fenn az Utalványkibocsátó és a Partner között. Az Utalványok Utalványbirtokos és/vagy Partner általi jogosulatlan, illetőleg a jelen ÁÜF-fel vagy a Felek közötti Elfogadóhelyi Szerződéssel ellentétes felhasználásával kapcsolatban az Utalványkibocsátó harmadik személyek irányába a felelősségét kizárja. A Partner az utalványokat nem érvényteleníti (nem firkálja össze, nem tépi el, nem rongálja, nem semmisíti meg), és törekszik azok eredeti állapotának fenntartására. Az Utalványkibocsátó köteles az Utalványok elfogadásával és beváltásával kapcsolatos jogszabályi vagy egyéb változásokról a Partnert haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül rövid úton ( ben vagy faxon) tájékoztatni. VI Utalványok elszámolása Az Utalványok elszámolásával kapcsolatos feladatok teljesítése és lebonyolítása illetve az elszámolásról bizonylat kibocsátása az Utalványkibocsátó joga és kötelezettsége. A Partner az általa fizetési eszközként elfogadott Utalványokat elszámolás céljából az Utalványkibocsátó részére adja át, amely történhet személyesen vagy postai úton azzal, hogy elsősorban a személyes elszámolási kötelezettség áll fenn a felek érdekében. Az Utalványok átadása, illetve postai úton történő megküldése minden esetben csomagonként kitöltött összesítő kísérőjegyzékkel együtt és annak megfelelően címletenként kötegelve, zárt csomagban történik cégszerű aláírással.. Az azonosíthatóság érdekében a Partner köteles partnerkódjának és nevének a csomagokon és a kísérőjegyzéken való feltüntetésére és cégszerű aláírására melynek hiányában az Utalványkibocsátó jogosult a beküldött csomagok feldolgozásának az adatok Partner általi pótlásáig történő felfüggesztésére, illetve amennyiben az adatok kiegészítése és a csomag azonosítása ésszerű időn belül nem történik meg, a feldolgozás elutasítására. A Partner önmaga dönti el, hogy milyen időközönként, milyen rendszerességgel küldi meg elszámolás céljából az átvett utalványokat. Partner az Utalványokat tartalmazó zárt csomagokat leadhatja személyesen az Utalványkibocsátó Feldolgozó Központjában (1146 Budapest, Thököly út 172.), vagy megküldheti az Utalványkibocsátó Feldolgozó Központ részére. Az Utalványok Utalvány- kibocsátó Feldolgozó Központjába történő megérkezéséig terjedő időben való megsemmisülése, elvesztése vagy sérülése, és más hasonló eset következtében keletkezett kár a Partner terhére esik ezért elsődlegesen a személyes átadás a célszerű a felek részéről. Az Utalványkibocsátó a Partner által elszámolásra beküldött Utalványok feldolgozásáról összesítés céljából utalványtípusonként szám-

13 13 lamellékletet állít ki és küld meg a Partner részére. Ezen számlamelléklet képezi a Felek közötti pénzügyi elszámolás alapját. Az Utalványkibocsátó a számlamellékletben feldolgozott ként megjelölt Utalványok alapján téríti meg a Partner részére az Utalvá- nyok ellenértékét, és számolja el a beváltási jutalékát. Az Utalványkibocsátó a számlamellékleten jelzi a feldolgozás során feltárt eltéréseket, amelyekkel kapcsolatban felmerült esetleges reklamációját a Partner a számla kiállításától számított legfeljebb 20 naptári napos jogvesztő határidőn belül jelezheti az Utalványkibocsátó felé. Amennyiben a Partner a feldolgozás során feltárt eltérésekkel kapcsolatban reklamációval él, ez a reklamációval nem érintett, azaz a nem vitatott Utalványok ellenértékének kifizetését nem érinti. Az Utalványkibocsátó a Partner által beküldött Utalványok beváltási jutalékkal csökkentett névértékét az elszámolásra küldött Utalványoknak az Utalványkibocsátó Feldolgozó Központjába (1146 Budapest, Thököly út 172.) történő beérkezését követő 15 napon belül utalja át a Partner Elfogadóhelyi Szerződésében meghatározott bankszámlaszámára. Nem téríti meg az Utalványkibocsátó az Utalványok ellenértékét, amennyiben: a beküldött elszámolás és utalvány egésze vagy egy része - nem az Utalványkibocsátó által kibocsátott Utalványt tartalmazza; azokat amelyek esetében az elfogadott utalványok vagy egy része esetében Utalvány a rajta feltüntetett érvényességi idő lejártát követő év január 31-éig nem érkezik meg elszámolásra; a beküldött elszámolás azonosíthatatlan és/vagy feldolgozhatatlan (pl. a Partner adatainak és/vagy a kísérőjegyzéknek a hiánya miatt), valamint hamis vagy hamisított Utalványt tartalmaz; (A hamis vagy hamisított utalvány esetében az Utalványkibocsátó dönti el, hogy a teljes elszámolást megtagadja vagy csak anem valós utalványok értékével csökkenti az elszámolást.) az elszámolásra beküldött Utalvány bármely oknál fogva nem érvényes, illetve az Utalványkibocsátó érvénytelenítő bélyegzését tartalmazza; ha nem állapítható meg, hogy az Utalvány minden egyes biztonsági elemet sértetlenül tartalmaz; ha a Partner/Üzlet olyan típusú Utalványt küld be, amelyre vonatkozóan nincs az Utalványkibocsátó-val hatályos Elfogadóhelyi Szerződése. A sérült utalványok esetében kártérítéssel élhet az Utalványkibocsátó, amely értéke utalványonként 500 Ft +ÁFA. A sérült utalványokra vonatkozó szabályozás a weboldalon elérhető. A Partner a forgatható utalványokkal tovább fizethet, vagy vissza is küldheti az Utalványkibocsátó részére. Amennyiben Partner Utalványt fogad el fizetési eszközként, és ugyanezen Utalványt fizetési eszközként felhasználja egy Elfoga- dóhelyi Szerződéssel nem rendelkező személynél, úgy ezen felhasználás napjától a Partner Elfogadóhelyi Szerződésében megjelölt beváltási jutalék összegű fizetési kötelezettsége keletkezik az Utalványkibocsátóval szemben. Amennyiben Partner Utalványt fogad el fizetési eszközként, és ugyanezen Utalványt fizetési eszközként felhasználja egy másik Partnernél, úgy ezen felhasználás napjától a Partner Elfogadóhelyi Szerződésében megjelölt beváltási jutalék összegű fizetési kötelezettsége keletkezik az Utalványkibocsátóval szemben. A jelen pontban rögzített fizetési kötelezettség keletkezését követően az Utalványkibocsátó utalványtípusonként számlát állít ki, és küld meg a Partner részére. Ezen számla képezi a Felek közötti pénzügyi elszámolás alapját. VI Utalványok visszaváltása Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁÜF-ben foglalt hosszútávú és kölcsönösen előnyös együttműködésükre tekintettel Partner a termékek és szolgáltatások ellenértékéből az Elfogadóhelyi Szerződés Adatlapon meghatározott mértékű kedvezmény biztosítását vállalja az Utalványbirtokosok részére. A kedvezmény mértéke egységes a Partner által forgalmazott minden termékköre és általa nyújtott minden szolgáltatásra vonatkozóan, valamint a Partner minden Üzletében. Az Elfogadóhelyi Szerződés Adatlap aláírásával Partner kifejezetten kijelenti, hogy a kedvezmény mértékét a Partner marketing részlege előzetesen megtárgyalta és elfogadta. Az Elfogadóhely részére az Utalványkibocsátó számlát állít ki a beváltási jutalékról, ezt levonva utalja vissza a részére az Utalványkibocsátó az utalványok ellenértékét. A beváltási jutalék mértékéből adhat kedvezményt az Utalványkibocsátó az Elfogadóhely felé. Az Elfogadóhely adhat továbbá kedvezményt, ami a helyszini vásárláskor az utalványbirtokos felé egy azonnali kedvezmény, mely kedvezmény nem tartozik bele az Utalványkibocsátóval kötött elszámolási megállapodásba.

14 14 VI Ellenőrzés Az Utalványkibocsátó jogosult és köteles a GREEN PASS Utalványok forgalmát, elfogadásának tapasztalatait folyamatosan ellenőrizni. Ebből a célból akár önállóan eljárva, akár az Utalványkibocsátó segítségével adatokat, információkat esetleg jelentést szerezhet be az Elfogadóhelyektől, elemzéseket készíthet, illetve készíttethet. Ez különösen érvényes akkor, ha az Utalványkibocsátó adatszolgáltatási kötelezettsége körében merül fel illetve jogszabályi vagy más hatósági eljáráson alapul. Az ellenőrzés módja lehet telekommunikációs eszköz segítségével lebonyolított érdeklődés, tájékoztatáskérés, személyes meg- keresés, GREEN PASS Utalvány felhasználása nélküli, illetőleg GREEN PASS Utalvány felhasználásával megvalósuló vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele. Amennyiben az Elfogadóhelyek jelen ÁÜF szerinti működését az Utalványkibocsátó ellenőrzi, az Elfogadóhely az Utalvány- kibocsátó e tevékenységét nem akadályozhatja, köteles az ellenőrzést lehetővé tenni illetve a saját adatai szolgáltatásával előségíeni. VII. Díjfizetés Jelen pont rendelkezései a Partner díjfizetési kötelezettségeinek részletszabályait tartalmazzák. Partner Utalványkibocsátóval szembeni, az Elfogadóhelyi Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége: a beváltási jutalékokból a reklamációs díjakból (szemrevételezés/átszámolás esetén) tevődik össze. Az Utalványok elszámolásakor a beváltási jutalék mértéke a Partner jutalékszámláinak végösszegéből kerül levonásra. A reklamációs díj kiegyenlítése az Utalványkibocsátó pénzforgalmi számlájára történő banki átutalással teljesítendő. VII. 1. Reklamációs díj Partner a reklamációja esetén az Utalványkibocsátó Utalványok ismételt szemrevételezésével, szakértői megvizsgálásával, újraszámolásával kapcsolatban felmerült, adminisztratív jellegű többletköltségeit köteles megtéríteni az Utalványkibocsátó felé. A reklamációs díj az Utalványkibocsátó által Partner felé kiállított számla alapján teljesítendő. VII. 2. Beváltási jutalék Az Elfogadóhely az elszámolt Utalványok után beváltási jutalékot köteles fizetni az Utalványkibocsátó részére. A beváltási jutalék az Utalványkibocsátó részére elszámolásra megküldött Utalványok összértékéből kerül levonásra oly módon, hogy az Utalványkibocsátó a beváltási jutalék összegével csökkentett ellenértéket fizeti meg (utalja át) az Elfogadóhelynek. A számlában egyértelmű módon feltüntetésre kerül a beváltási jutalék alapját képező Utalványok értéke, valamint az arra vonatkozó jutalék összege. Az Elfogadóhely az általa fizetendő beváltási jutalékot és reklamációs díjat a nála terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybevevő Utalványbirtokosra nem háríthatja át. VIII. Reklámtevékenység VIII. 1. Utalványbirtokosok tájékoztatása A Partner az Elfogadóhelyi Szerződés hatályának fennállta alatt Üzlethelyiségeiben folyamatosan köteles az Utalványbirtokosokat az Utalványok elfogadásáról részletesen és jól észlelhető módon az Utalványkibocsátó logójának feltüntetése mellett (az Utalványkibocsátó előzetes jóváhagyásával) tájékoztatni, valamint ezáltal az Utalvánnyal történő fizetést az Utalványbirtokosok és más vásárlók, illetve ügyfelek körében népszerűsíteni. A Partner köteles az Utalványkibocsátó által biztosított tájékoztató matricákat jól látható helyen kihelyezni az Utalvány felhasználási körét és feltételeit meghatározó írásbeli tájékoztatással együtt az Elfogadóhelyi Szerződés hatálya alá tartozó Üzletek, Üzlethelyiségek valamennyi ügyfél illetve vevői bejárati ajtaján, információs tábláin a pénztár közelében valamint minden olyan ponton, ahol áru vagy szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése megtörténhet. Az Utalványkibocsátó jóváhagyását követően a Partner saját marketint tevékenysége keretében, és a saját költségén egyéb eszközökkel (szóróanyagok, hirdetőtáblák) is tájékoztathatja az Utalványbirtokosokat, illetőleg más vásárlókat és ügyfeleket az Utalvány elfogadásának lehetőségéről és előnyeiről. A tájékoztató matricákon feltüntetésre kerülő, illetve a honlapon megtalálható logó kizárólagos közösségi véd- jegyjogosultja az Utalványkibocsátó. A védjegy használatát, feltüntetésének lehetőségét a Partner kizárólag az Elfogadóhelyi Szer- ződésben megjelölt szolgáltató egységeinek engedélyezheti, és reklámozási tevékenysége során az Utalványkibocsátó előzetes jó- váhagyását követően használhatja fel oly módon, hogy az Utalványkibocsátó jogos üzleti-gazdasági érdekeit, jóhírnevét, illetve az Utalványba mint fizetőeszközbe vetett bizalmat ne sértse vagy veszélyeztesse.

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2016/I.) 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona. Működési szabályzat 2012.08.01.

HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona. Működési szabályzat 2012.08.01. HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona Működési szabályzat 2012.08.01. Tartalom 1. A Szabályzat célja... 3 2. Fogalmak... 3 3. A Szabályzat hatálya... 4 4. Kibocsátás... 4 3.1 Megjelenés:... 4 3.2 Címletek...

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek AUTO SECURIT Zrt. Szolgáltató székhelye 1117 Budapest, Kondorosi út 2. a. ép.. (Budafoki és Kondorosi út sarkán lévő irodaház) Telefon (06-1-555-4400) Hétfőtől - Péntekig: 7:30-17:30 óra között E-mail

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-003/2010. Jóváhagyó határozat száma:8/2014. (2014. 08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2014. augusztus 14. A jelen Betétügyletek

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu Üdvözöljük a Tengelic OPT Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február 1. Preambulum Köszöntjük Önt honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során cégünket tiszteli meg

Részletesebben

INTERTICKET Kft. ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELTÉTELEK Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. 03.01-től

INTERTICKET Kft. ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELTÉTELEK Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. 03.01-től I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK INTERTICKET Kft. ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELTÉTELEK Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. 03.01-től A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Székhelye és postai címe: Nyilvántartó

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

Hirdetések közzétételére

Hirdetések közzétételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hirdetések közzétételére A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a www.ozdsporjta.hu weboldal üzemeltetője ( Frölich Tamás egyéni vállalkozó,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kutyubazar.hu. weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. hatályos: 2016. június 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. hatályos: 2016. június 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. június 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Ászf hatálya Szolgáltató (Léleksziget) weblapján: leleksziget.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bakos és

Részletesebben

A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása

A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. (székhelye: 7636 Pécs, Akácfa dűlő 10., Nyilvántartási

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Hatályos 2016. január 1-től új ÜZLETSZABÁLYZAT megjelenéséig vagy visszavonásig Jelen Üzletszabályzat tartalmazza az InterPont Plus Kft.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

Általános szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek Általános szállítási feltételek 1. Általános feltételek: 1. A jelen szállítási feltételek minden szerződés vonatkozásában érvényesek, és minden szerződés vonatkozásában elsőbbséget élveznek a vevő vásárlási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Megrendelés: Írásban történik a megadott formanyomtatványon, melyet postai úton illetve e-mailben fogadunk el. A Kiadó a részére beérkező megrendelő lapot cégszerűen

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Az Üzemeltető A www.yesshop.hu domainhez tartozó weboldalon elérhető internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője a YES Certified Merchandise Kereskedelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a KVENTA Kft Webáruházában forgalomba hozott termékek megrendelőinek (Továbbiakban: Vásárló, természetes személy vásárló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről)

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) RUB2011VV mely létrejött egyrészről az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (székhely: Magyarország, 1051 Budapest,

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet A 107/2015. (V. 22.) határozat melléklete a társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban:

Részletesebben

hatályos: 2015.12.07-től visszavonásig

hatályos: 2015.12.07-től visszavonásig a G R E E N P A S S U t a l v á n y k i b o c s á t ó K f t. P É N Z Ü G Y I P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 1 hatályos: 2015.12.07-től visszavonásig I. Bevezetés I. 1. A GREEN PASS Utalványkibocsátó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához 1 Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához (a továbbiakban: "ÁSZF") A jelen ÁSZF cégnév: Ap Cash Centrum Kft. (székhely:1102 Budapest, Halom utca 16/a., cégjegyzékszám: 01-09-184264,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2012.02.22 Hatálybalépés

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.

AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016. AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK: Jelen OÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek A jelen feltételek tartalmazzák a www.zsibizoo.hu (Herman Richárd E.V.) webáruházban (a továbbiakban: webáruház/weboldal) forgalomba hozott

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Lifelearning.hu - ÁSZF - 2016. Lifelearning.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem

Részletesebben

A MAGYAR POSTA EGYES PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.

A MAGYAR POSTA EGYES PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. A MAGYAR POSTA EGYES PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI * PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 01-től TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ (1) Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Perfect Nails Kft. (továbbiakban: Perfect Nails) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.sarabeautysport.com

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 (23). Általános Szerződési Feltételek (a CM Sales Kft. Hirdetésértékesítési Általános Szerződési Feltételei) A jelen Hirdetésértékesítési Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: HÁSZF, vagy

Részletesebben

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése.

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.honeytoys.hu Üdvözöljük az X Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.honeytoys.hu webáruházban

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014.

AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK: Jelen OÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Szanex.hu - ÁSZF - 2015. Szanex.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész ~. ~.1- ocbká -0000-,LQÁC SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEF azonosító: 20030 Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA DabasNet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július 30. Utolsó módosítás:

Részletesebben