Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Kártyahasználati szabályzat (IT-30)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Kártyahasználati szabályzat (IT-30)"

Átírás

1 Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Kártyahasználati szabályzat (IT-30) MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás leírása Módosítás Hatályba lépés 1.0 Új szabályzat kiadása 7/ IT határozat Vokony János IT elnök

2 1 Bevezető A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: Pénztár) az egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások igénybevételének és finanszírozásának korszerűsítése céljából a szolgáltatások készpénzkímélő igénybevételére Egészségpénztári kártyát bocsát ki Pénztártagjai részére, valamint Társkártyát a szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozóik részére. A kártya birtokosa a kártyán megjelölt természetes személy. Az Egészségpénztári kártya igazolja, hogy birtokosa jogosult a Pénztár Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata előírásainak megfelelően szolgáltatások igénybevételére, biztosítja, hogy a Pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott aktuális fedezetéhez elektronikus úton bármikor hozzáférhet, azt ő és Társkártyával a Pénztárnak bejelentett szolgáltatásra jogosultjai felhasználhatják. 2 A szabályzat hatálya Időbeli hatály Területi hatály Személyi hatály : Jelen szabályzat április 1. napjáról hatályos. : Magyarország : A Pénztár, pénztártagok, illetve szolgáltatási kedvezményezettje, Egészségpénztári szolgáltatók, akik az Egészségpénztári kártya elfogadására is kiterjedő szolgáltatási szerződést kötöttek 3 Az Egészségpénztári kártyával kapcsolatos fogalmak Pénztár: Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhelye és ügyfélszolgálata:1072 Budapest, Nyár utca 12.), Jogelőd Pénztár: Pannónia Egészségpénztár (2015. július 1-jéig QUAESTOR Egészségpénztár), amely Egészségpénztár április 1-jével beolvadás útján egyesült a Pénztárral. Pénztártag: A Pénztár Alapszabály szerinti tagja. Szolgáltatási kedvezményezett (társjogosult): A Pénztártag által, az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően, a pénztári szolgáltatások igénybevételére bejelentett, a Pénztár által nyilvántartásba vett közeli hozzátartozó. Egészségpénztári kártya: Olyan, a Pénztár által kibocsátott eszköz, amely alkalmas a Pénztártag azonosítására, az egyéni számlán meglévő fedezet igazolására, valamint az egyéni számlán zárolási művelet elvégzésére, valamint alkalmas lehet egészségügyi és egészségbiztosítási adatkezelés támogatására. Főkártya: A Pénztártag részére kibocsátott Egészségpénztári kártya. Társkártya: A szolgáltatási kedvezményezett részére kibocsátott Egészségpénztári kártya. Kártyabirtokos: Az a pénztártag, aki pénztártagsági jogviszonya alapján az Egészségpénztári kártya használatára jogosult. Társkártyabirtokos: Az a 16. életévét betöltött szolgáltatási kedvezményezett, aki a pénztártag igénylése alapján Társkártya használatára jogosult. Elfogadó: A Pénztárral szerződéses jogviszonyban álló szolgáltató (terméket értékesítő), amely az Egészségpénztári kártya elfogadásra vonatkozólag írásban kártyaelfogadási szerződést kötött. Logó: A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár megszövegezésű zöld színű, pajzsot tartó emberalak embléma, narancssárga és zöld színű stilizált V betűvel, amely megjelenik az Egészségpénztári kártya előoldalán, hátoldalán és az Elfogadóhelyen, ahol az Egészségpénztári kártya elfogadásának lehetőségét jelzi. Pannónia EP logó: A Jogelőd Pénztár által kibocsátott Egészségpénztári kártyán Pannónia Egészségpénztár megszövegezésű zöld színű, pajzsot tartó emberalak embléma, narancssárga és zöld 2

3 színű stilizált V betűvel, amely megjelenik az Egészségpénztári kártya előoldalán, hátoldalán és az Elfogadóhelyen, ahol az Egészségpénztári kártya elfogadásának lehetőségét jelzi. QUAESTOR EP logó: A Jogelőd Pénztár korábbi neve alatt kibocsátott Egészségpénztári kártyán QUAESTOR Egészségpénztár megszövegezésű piros színű, egy sarkán behajló rombusz embléma. Pótkártya: Az elvesztett, ellopott, megrongálódott vagy más ok (pl. névváltozás) miatt pótlásra szoruló kártya helyébe lépő kártya. Cserekártya: A lejárt kártya helyébe lépő, a Pénztár által biztosított kártya. Kártyaszám: Az Egészségpénztári kártyához rendelt 16 jegyű egyedi azonosító szám. PIN kód (Personal Identification Number): Az Egészségpénztári kártyához nem tartozik PIN kód. POS (Point of Sale) Terminal: A Pénztár Alapszabályában meghatározott szolgáltatások, termékek ellenértékének az Egészségpénztári kártyán lévő mágneses adathordozón lévő adatok alapján történő zárolását lehetővé tévő elektronikus berendezés. Bizonylat: Az elfogadóhelyen a Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos rendelkezésére bocsátott, a tranzakció lebonyolítását igazoló dokumentum. Engedélyezés (authorizáció): Az Egészségpénztári kártya kibocsátója, illetve annak megbízottja által az Elfogadóhelyre továbbított, a zárolás lebonyolítását engedélyező üzenet. Zárolás: A Pénztártag egyéni számláján lévő összeg elkülönítése az Egészségpénztári kártyát elfogadó követelése kielégítésének biztosítása céljából. A zárolás összege csökkenti a felhasználható egyenleg összegét. Művelet (tranzakció): Az az ügylet, amely a Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos és az Elfogadó között jön létre, és amelynek során az Elfogadó az Egészségpénztári kártyát azonosító és zároló eszközként elfogadja 4 Az Egészségpénztári kártya leírása, jellemzői 4.1 Az Egészségpénztári kártya fizikai leírása A Pannónia Egészségpénztári kártya a Pénztár logójával ellátott, megszemélyesített 86x54 mm-es műanyag lap. A kártyán szerepel: a 16 karakterből álló kártyaszám (dombornyomással), a pénztári kártya érvényességének lejárata, a kártya használatára jogosult Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos neve (dombornyomással), és a Pénztártag tagsági száma, a hátoldalon az azonosításra szolgáló mágnescsík, Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos aláírás helye és tájékoztatás található arra az esetre, ha a Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos el akarja érni a Pénztárat, továbbá, ha valaki talál egy Pannónia Egészségpénztári kártyát. 4.2 A Pannónia EP logóval ellátott Egészségpénztári kártya leírása Jogelőd Pannónia Egészségpénztár március 31-éig működött és bocsátott ki Egészségpénztári kártyát. A Pannónia Egészségpénztár névvel és logóval kibocsátott egészségpénztári kártyák a kártyán jelölt időpontig érvényesek. Az Egészségpénztári kártya fizikai jellemzői a 4.1 pontban leírt jellemzőkkel azonos. 4.3 QUAESTOR EP logóval ellátott Egészségpénztári kártya leírása Jogelőd Pannónia Egészségpénztár június 30-áig QUAESTOR Egészségpénztár néven működött és bocsátott ki Egészségpénztári kártyát. A QUAESTOR Egészségpénztár névvel és logóval kibocsátott egészségpénztári kártyák a kártyán jelölt időpontig érvényesek. 3

4 Az Egészségpénztári kártya fizikai jellemzői a 4.1 pontban leírt jellemzőkkel azonos. 4.4 Az Egészségpénztári kártya logikai jellemzői A kártya csak azt követően használható, ha azt a hátoldalán a Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos aláírta. A kártyához PIN kód nem tartozik. Az Egészségpénztári kártya: Belföldi (nem nemzetközi logo-val ellátott), PIN kóddal nem rendelkező, csak a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárral szerződésben álló elfogadóhelyen használható. Betéti (debit) típusú kártya, azaz a kártyával tranzakciók csak a kártya használat céljára elkülönített fedezeti összeg erejéig végezhetők. (A Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos a kártyájával negatív egyenlegbe nem mehet, kizárólag a Pénztártag számláján lévő szabadon felhasználható összeg erejéig vásárolhat. Amennyiben a Pénztártagnak a Pénztár által befogadott, de részleges forráshiány miatt ki nem fizetett számlája van, a szabad egyenleg 0 Ft). Megszemélyesített kártya, azaz a kártyával tranzakciók elektronikus kártyaolvasó berendezések (a továbbiakban: POS) segítségével, telefonos engedélyezési (voice authorizációs) joggal rendelkező elfogadói környezetben végezhetők. Érvényességi ideje három (3) év (a lejárat a kibocsátástól számított harmadik év azonos hónapja utolsó napjának 24. órája); Egy Pénztártagi számlához (a továbbiakban: tagi számla) kapcsolódóan egy Főkártya és több Társkártya igényelhető; 4.5 Az Egészségpénztári kártyával végezhető műveletek köre Az Egészségpénztári kártya rendeltetésszerűen használható a Pénztár Alapszabályában meghatározott szolgáltatások, termékek ellenértékének zárolására, az egyéni számlán meglevő fedezet igazolására, és a pénztártagi (társkártyabirtokosi) jogviszony igazolására. 5 Egészségpénztári kártya igénylése 5.1 A Pénztár július 1-jétől Egészségpénztári kártyával még nem rendelkező pénztártagjai részére kötelezően Egészségpénztári kártyát (Főkártyát) bocsát ki a tagsági jogviszony ideje alatt. 5.2 A július 1-je után újonnan belépő tagok számára az Egészségpénztári kártya igénylése kötelező, a belépési nyilatkozattal a pénztártag igénylési kötelezettségének eleget tesz. 5.3 A április 1-je előtt a Jogelőd Pannónia Egészségpénztárban Egészségpénztári kártyával rendelkező tagok részére Cserekártya, Pótkártya és Társkártya igénylése önkéntes. 5.4 Az Egészségpénztári kártya kibocsátási díjával a Pénztár a pénztártag egyéni számláját megterheli. Az első Egészségpénztári kártya (Főkártya) kibocsátásáról a Pénztár akkor intézkedik, amikor az Egészségpénztári kártya kibocsátási díja a pénztártag egyéni számlájával szemben megterhelhetővé válik. A kibocsátási díj július 1-jétől kezdődően akkor vonható le, amikor a pénztártag egyéni számlájának egyenlege forinttal meghaladja a kibocsátási díj összegét. Az Egészségpénztári kártya megküldése a kártyakibocsátási díj levonását követő 30 napon belül esedékes. 5.5 A Pénztártag szolgáltatásra jogosult, 16. életévét betöltött közeli hozzátartozóinak igényelhet Társkártyát. 5.6 A Pénztártag az érvényességi időn belül Pótkártyát igényelhet (pl. névváltozás, elvesztés, ellopás, megrongálódás miatt, vagy QUAESTOR EP logós vagy Pannónia EP logós kártyája cseréje miatt). 4

5 5.7 Egészségpénztári kártya akkor igényelhető (az igénylés akkor tekinthető érvényesnek), ha a kártya kibocsátási költségének megfelelő összeg a Pénztártag egyéni számláján rendelkezésre áll. 5.8 Egészségpénztári kártya és Társkártya kibocsátásnak és igénylésének további feltétele, hogy a Pénztártag ill. a Társjogosult a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően azonosított. 6 Lejárt Egészségpénztári kártya cseréje 6.1 Egészségpénztári Főkártya érvényességi ideje lejárta esetén az új kártya (Cserekártya) kibocsátása automatikus, a lejárat előtti 30 napon belül, feltéve, hogy a pénztártag egyéni számlájának egyenlege forinttal meghaladja a kibocsátási díj összegét. Amennyiben az egyéni számla a szükséges fedezettel nem rendelkezik, új kártya kibocsátása a szükséges fedezet rendelkezésre állását követő 30 napon belül történik. 6.2 Egészségpénztári Társkártya érvényességi ideje lejárta előtt 45 nappal a Pénztár írásban értesíti a kártya lejáratáról az érintett Pénztártagot. Az értesítésben a Pénztár tájékoztatja a Pénztártagot: a lejáró kártya típusáról a lejáró kártya lejáratának dátumáról az új kártya megrendelésének módjáról és díjáról megrendelés esetén az új kártya megérkezése mikorra várható, és megérkezése esetén a régi kártyával mi a teendő. 6.3 A lejárt Egészségpénztári kártyát a Pénztártag a Pénztár ügyfélszolgálati irodájában leadhatja, vagy saját hatáskörben megsemmisítheti. 7 Az Egészségpénztári kártya kibocsátási költsége 7.1 Az Egészségpénztári kártya kibocsátási költsége a Pénztártagot terheli, amely az egyéni számlájáról kerül levonásra. 7.2 Az Egészségpénztári Főkártya kibocsátási díja Ft, a Társkártya, Pótkártya, Csere kártya kibocsátási díja egységesen Ft. 7.3 A Pénztár Igazgatótanácsa egyedi döntésekkel módosíthatja vagy elengedheti a kibocsátási díjat. 8 Az Egészségpénztári kártya kiküldése 8.1 A Kártyabirtokosok/Társkártyabirtokosok a kártyát inaktív állapotban az Ügyfélszolgálaton személyesen vagy postai küldeményként kapják kézhez. A Pénztár az át nem vett kártyákat a visszaérkezéstől számított 90 nap tárolás után érvénytelenítheti. A kártya kiküldésével, használatával kapcsolatos reklamációk bejelentése a Pénztár Kártyaközpontjában, tel: (06-1) vagy a Pénztár Ügyfélszolgálatán tel: (06-1) lehetséges. 9 Az Egészségpénztári kártya aktiválása 9.1 A kártyát aktiválni a Kártyaközpont (06-1) telefonszámán a Kártyaközpont nyitvatartási idején (munkanapokon 8 20 óra között) belül lehet. Aktiválás után, az aktiválást követő 2. munkanaptól a kártya már vásárlásra alkalmas. 10 Teendő az Egészségpénztári kártya elvesztése esetén (letiltás) 10.1 Ha a Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos elvesztette a kártyáját, azt a lehető legkorábbi időpontban le kell tiltani, hogy illetéktelen ne használhassa. A letiltást a Kártyaközpont 5

6 nyitvatartási ideje alatt, hétköznapokon 8-20 óra között annak (06-1) telefonszámán lehet kezdeményezni. A Kártyaközpont azonosítja a bejelentő személyét, és az adott válaszok alapján dönt a letiltás elfogadásáról vagy elutasításáról. A letiltást segíti a kártyaszám ismerete A letiltott kártyát a későbbiekben használni nem lehet, új kártyáért a Pénztárhoz kell fordulni. A letiltás után megtalált kártyát nem lehet újra aktiválni. A Pénztár a letiltás kezdeményezésére vonatkozó bejelentés elfogadását követően felel a kártya jogosulatlan felhasználása miatt a tagot ért kárért. A Pénztár mentesül felelőssége alól, ha a kár a kártyabirtokos szándékos vagy gondatlanságból okozott magatartása miatt következett be. 11 Az Egészségpénztári kártya használata 11.1 A Pénztár az Egészségpénztári kártyát kizárólag Pénztártagjai és azok szolgáltatásra jogosult és nyilatkozatban a Pénztár felé bejelentett közvetlen hozzátartozói számára bocsátja ki. A kártya birtokosa a kártyán megjelölt természetes személy. Kártyabirtokos tagi kártya estén a pénztártag, társkártya esetén a pénztártag által nyilatkozatban a Pénztár felé bejelentett közvetlen hozzátartozói (a továbbiakban együtt: Kártyabirtokos). A kártya a Pénztártag egyéni számlájához kapcsolódóan a vásárolt termékek, az igénybevett szolgáltatások ellenértéke kiegyenlítésére, valamint a Pénztár szolgáltatásainak és az Elfogadó által nyújtott kedvezmények igénybevételére szolgál, továbbá a tagság igazolására alkalmas Termékek vásárlása, szolgáltatások igénybevétele a Pénztárral szerződésben álló egészségpénztári elfogadóhelynél történik. Az Egészségkártyával vásárolni csak a Pénztártag egyéni számláján rendelkezésre álló fedezet erejéig lehet A kártyával készpénz nem vehető fel A szolgáltatásra jogosult közvetlen hozzátartozók részére kibocsátott társkártya költhető kerete megegyezik a Pénztártag Főkártyájának költhető keretével Az Egészségpénztári kártya át nem ruházható, tilos azt biztosítékul zálogba adni, vagy óvadékként letétbe helyezni A Főkártyát kizárólag a pénztártag, a Társkártyát kizárólag az a személy használhatja, akinek nevére megrendelték A kártyaelfogadó helyekről a pénztártagok a Pénztár honlapján ( a Kártyaközponton és a Pénztár ügyfélszolgálatán keresztül kaphatnak tájékoztatást. 12 Díjfizetés 12.1 Az Egészségpénztári kártya használatáért költség a Pénztártagot nem terheli. 13 Az Egészségpénztári kártya elfogadásának szabályai 13.1 A szolgáltatás igénybevételekor az Elfogadó minden esetben elkéri a kártyát, vagy a Kártyaközpont segítségével azonosítja a pénztártagot. Az Elfogadó a kártya elfogadását ahhoz az előfeltételhez kötheti, hogy a Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos személyazonosságot igazoló okmányával (személyi igazolvány, útlevél stb.) igazolja személyazonosságát, így ellenőrzi, hogy a kártyát a jogosult személy használja-e Az Elfogadó a kártya használatának jogosultságát leellenőrizheti a Pénztár Kártyaközpontjának telefonos megkeresésével is (telefonos authorizáció) Az Elfogadó ellenőrzi, hogy a kártya megfelel a Pénztár kártyájára jellemző tulajdonságoknak és nincs lyukasztással vagy más módon érvénytelenítve. Amennyiben az Elfogadó elektronikus rendszere elutasítja a tranzakciót a szolgáltató felajánlja a készpénzes fizetés lehetőségét, vagy az 6

7 alábbi esetekben a kártya elutasítása esetén a Kártyaközpontnál telefonos engedélyeztetést kezdeményezhet. Az elutasítás okai leggyakrabban a következők: a) fedezethiány: kevesebb összeg áll rendelkezésre, mint a szolgáltatás ellenértéke; b) inaktív a kártya: a kártyát a pénztártag nem élesítette be a Kártyaközpontban, vagy a kártyát letiltották; c) a kártyaelfogadó terminál nem ismeri fel a kártyát az Elfogadó jelentse azonnal a Kártyaközpontban; d) terminál műszaki meghibásodása vagy telefonvonal hiánya; e) a kártya mágnesezettsége vagy maga a kártya sérült. Az a) c) esetekben csak készpénzzel tud fizetni a Kártyahasználó, d) e) esetben lehetséges a telefonos engedélyeztetés. 14 Vásárlás az Egészségkártyával (kártyaelfogadás) 14.1 Az Egészségpénztári kártya Elfogadó általi elfogadása elektronikus kártyaelfogadás (gépi leolvasó berendezés, ún. POS terminál) útján vagy telefonos engedélyeztetés (authorizáció) útján történik 14.2 Elektronikus kártyaelfogadás: a tranzakció engedélyezése és továbbítása POS terminálon keresztül történik. Az elektronikus kártyaelfogadás esetében a POS terminál minden tranzakcióra automatikusan engedélyt kér, a kártya érvényessége elektronikus úton automatikusan ellenőrzésre kerül. Letiltott kártyát a rendszer nem fogad el Elektronikus kártyaelfogadás esetében a POS terminál kétpéldányos bizonylatot (slip) nyomtat, amelyet az Elfogadó köteles a Kártyahasználóval aláíratni. A POS terminál által továbbított elektronikus adat és az Elfogadó által a Pénztár részére beküldött, a Kártyahasználó vagy a Pénztár nevére kiállított számla együttesen képezi az Elfogadó és a Pénztár közötti elszámolás alapját A POS terminál működésképtelensége esetén, vagy ha a kártyát az Elfogadó valamilyen okból nem tudja elfogadni, a telefonos engedélyeztetés szabályai érvényesek Telefonos engedélyeztetés: abban az esetben használható, ha nem POS terminálon keresztül végzi az Elfogadó az engedélyeztetést. Az Elfogadó munkanapokon 8-20 óra között telefonon bejelentkezik a Kártyaközpontba a (06-1) telefonszámon, azonosítja magát, a Kártyabirtokost/Társkártyabirtokost, a kártyát (tagkódját), a számlát és a számla ellenértékét, és engedélyszámot kér. Telefonos engedélyezés csak a Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos jelenlétében és aktív közreműködésével történhet A Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos a kártyabizonylatot, illetve a számlát ellenőrzi, és helytállósága esetén aláírja. Aláírásával elismeri, hogy a kártya használata a kártyabizonylaton feltüntetettek szerint megtörtént, a szolgáltatást vagy az árut hiánytalanul, jó minőségben megkapta. Az aláírást minden esetben a kártya használatára jogosulttól származónak kell tekintetni A kártyaelfogadás során bekövetkező elgépelésből, tévesztésből bekövetkező hibák, visszáru és egyéb a szolgáltatói árcsökkentések javítására csak az elfogadás napján van mód. Az eredeti tranzakciós érték visszavonása után az új érték engedélyezése ezt követően történhet. Az üzleti napon túl, de még a tranzakcióhoz tartozó számla elküldése előtt lehetséges a tranzakció törlését kezdeményezni az elfogadóhelyről. A tranzakciótörlést a jegyzőkönyv felvételével levélben vagy faxon kell kérni a Pénztártól, az esemény rövid leírásával és az eseményhez tartozó fizetési tranzakció bizonylat másolatának csatolásával. A számla beküldését követően pénzügyi rendezést igénylő, reklamációs ügyintézést csak külön eljárásban lehet intézni, ennek szabályait az Elfogadónak és a Pénztárnak egyedileg kell megállapítani Kártyával történő fizetés esetén tilos a pénztártag részére készpénzt visszafizetni. 7

8 14.9 A Pénztár az engedélykérések, hibás tranzakciók, tranzakciótörlések, jóváírások, stb. teljesítéséért, azok bizonylatainak az elfogadóhelytől történő megérkezését követően vállal felelősséget. 15 Vásárlás ellenértékének zárolása 15.1 Az Egészségpénztári kártya használata során az Elfogadó a Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos kezdeményezésére az igénybe vett szolgáltatás, megvásárolt termék ellenértékét a Pénztártag egyéni számláján zároltatja. A zárolás történhet az Elfogadó által elektronikus kommunikációs csatornán a Kártyaközponton keresztül, vagy telefonos engedélyezéssel a Kártyaközpontban A zárolás biztosítja, hogy az Elfogadó hozzájut jogos követeléséhez A Pénztár a zárolt összeget csak a zárolással kapcsolatos követelés kiegyenlítésére használhatja fel. A zárolt összeg felhasználása, az Elfogadó részére történő kifizetés csak akkor történhet meg, ha a Pénztár a jogszabályokban előírt számviteli bizonylat alapján az igénybe vett szolgáltatást jogszerűségéről meggyőződött A Pénztártag egyéni számláján az Elfogadó javára végrehajtott zárolás megszűnik az összeg felhasználásával (Elfogadó részére történő kifizetéssel), továbbá az önkéntes kölcsönös egészségés önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előírása szerint az Pénztár általi feloldással a zárolás kezdeményezésétől számított 181. napon, amennyiben ez időpontig az Elfogadó által kiállított számla nem érkezett be a Pénztárba. A zárolás megszűntét követően, továbbá számlának a tag egyéni számláján fedezettel nem rendelkező részösszege tekintetében az Pénztár pénzügyi rendezésre nem kötelezett. 16 A számlázás szabályai 16.1 Egészségkártyával történő szolgáltatás (termék vásárlás) igénybevételekor az Elfogadóhely közvetlenül juttatja el számláját a Pénztárnak, melyet az részére a kártyaelfogadásról szóló szerződésben megállapított határidőn belül átutalással kiegyenlít. A számlát a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell kiállítani. A számlából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy a szolgáltatást a Pénztár tagja vagy a Társjogosult vette igénybe, amelyet a Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos nevének, címének és kártyaszámának vagy tagi azonosítójának a feltüntetésével kell jelölni. Amennyiben a szolgáltatást a Társjogosult vette igénybe, a számlára olvashatóan rá kell vezetni a Pénztártag nevét vagy tagkódját A természetbeni szolgáltatás (pl. egészségügyi szolgáltatás) igénybevétele esetén az Elfogadó szolgáltató a számlát a Pénztár nevére és címére állítja ki, feltüntetve a szolgáltatást igénybe vevő Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos nevét, a Pénztártag tagi azonosítóját/egészségpénztári kártya számát Egyéb szolgáltatás (termékek vásárlása) pl. gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, sportszervásárlás igénybevétele esetén az Elfogadó a számlát szolgáltatást igénybe vevő Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos nevére és címére állítja ki, feltüntetve a Pénztártag tagi azonosítóját/egészségpénztári kártya számát A szolgáltatás teljesítését (termék átvételét) az Elfogadó a Kártyabirtokossal/Társkártyabirtokossal igazoltatni köteles (pl. számlán, számlához csatolt Slip kártyabizonylaton vagy átvételi elismervényen történő aláírással) A számlához csatolni kell a POS terminál által kiadott engedélyező bizonylat egy példányát, vagy a számlára ugyancsak olvashatóan rá kell írni a tranzakció engedélyszámát (POS terminál esetén a kártyabizonylat (slip) engedély kódját, telefonos engedélyeztetés esetén az engedélyező központ által adott számot). 8

9 16.6 A számlát a szolgáltatást igénybevevő Kártyabirtokosnak/Társkártyabirtokosnak alá kell írnia, mely egyrészt teljesítésigazolás, másrészt utalványozás (rendelkezés) a pénzügyi rendezésre Mindazon esetben, amikor az Egészségpénztári kártya használata fedezethiány, vagy valamilyen műszaki ok miatt nem lehetséges, és a telefonos engedélyeztetés is akadályba ütközik, úgy a Pénztártagnak, Társjogosultnak készpénzben (bankkártyával) kell kiegyenlítenie a szolgáltatás értékét. Készpénzes fizetés esetén a számlát a Pénztártag, Társjogosult kapja meg és nyújtja be a Pénztár felé. A kifizetés alapját képező bizonylatnak meg kell felelnie a jogszabályoknak és jelen Szabályzatnak Ha a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére csak kétféle elszámolási mód együttes alkalmazásával kerülhet sor (a kártyán lévő fedezet nem elegendő, és egy részét készpénzben kell kifizetni), akkor az elszámolási módnak megfelelően külön-külön rész számlát kell kiállítani. Amennyiben ez nem lehetséges, a pénztártag az általa készpénzben térített rész Pénztár általi megtérítésére nem tarthat igényt. 17 A Pénztár Kártyaközpontja 17.1 A Pénztár Kártyaközpontja a Card Consulting Kft., elérhetőségei: címe: 1133 Budapest, Kárpát u. 52. telefonszáma: , , , faxszáma: címe: nyitvatartási ideje: az év minden napján 8-20 óra között 18 Felelősségi kérdések 18.1 A Pénztár nem vállal felelősséget az egészségügyi és kereskedelmi elfogadóhelynek az Egészségpénztári kártya elfogadásakor alkalmazott magatartásáért, továbbá az Egészségpénztári kártyával történt vásárlásokért, így nem részese a Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos és az Elfogadóhely között a szolgáltatással kapcsolatban esetlegesen felmerült jogvitának Jelen Kártyaszabályzat a szolgáltatások tekintetében Pénztár Alapszabályával és Szolgáltatási szabályzatával együtt alkalmazandó Az Egészségpénztári kártyával csak azok a szolgáltatások vehetők igénybe, és csak azok a termékek vásárolhatók meg, melyeket a mindenkor hatályos Szolgáltatási szabályzat rögzít. Ennek betartása a Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos felelőssége Amennyiben a Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos a Szolgáltatási Szabályzatban meghatározott, ún. életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat vesz igénybe, az e célra felhasznált összeg után a Pénztártagnak személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A kártyával finanszírozott életmódjavító szolgáltatások összegét az Pénztár a szolgáltatás nyújtásáról szabályosan kiállított számla alapján megtéríti a Szolgáltató számára, de jelzi a Pénztártagnak, hogy adóköteles jövedelme keletkezett, amelyről jövedelemigazolást állít ki. Annak figyelemmel követése, hogy mely szolgáltatások tartoznak az életmódjavító (azaz adóköteles) egészségpénztári szolgáltatások körébe, a Pénztártag (társjogosultja) felelőssége Amennyiben a vásárolt termék/szolgáltatás ellenértéke a hatályos jogszabályok szerint nem finanszírozható, vagy finanszírozható, de a kifizethetőséget a jogszabályok további igazoló iratok meglétéhez kötik, a Pénztár a zárolt összeget kifizeti az Elfogadónak. A Pénztár egyúttal jelzi a Pénztártagnak, hogy jogosulatlan szolgáltatás történt és felszólítja a Pénztártagot, hogy a szükséges iratokat pótolja. Ha a dokumentum pótlása, vagy a jogalap nélkül igénybevett szolgáltatás visszafizetése tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig nem történik meg, úgy az igénybevett szolgáltatás a pénztártag egyéb jövedelme, amelyről a Pénztár jövedelemigazolást állít ki. 9

10 18.6 Nem teljesít kifizetést az Pénztár az Elfogadó részére amennyiben nincs a Pénztár és az Elfogadó között érvényes kártyaelfogadási szerződés. 19 Egészségpénztári kártya inaktiválása tagsági jogviszony megszűnése miatt 19.1 A tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó bejelentés Pénztárhoz való beérkezésének napjával a Pénztár inaktiválja az Egészségpénztári kártyát (főkártya és társkártya), ezt követően a kártya vásárlásra nem használható. 20 Reklamációkezelés 20.1 A Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos az egyes kártyaműveletekkel kapcsolatos kifogását szóban vagy írásban bejelentheti a Pénztár ügyfélszolgálatának vagy a Kártyaközpontnak Az egyes kártyaműveletekhez kapcsolódó kifogását, észrevételét bejelentheti a Pénztár ügyfélszolgálatán (1072 Budapest, Nyár utca 12.) személyesen vagy írásban (postacím: 1441Budapest, Pf. 50), továbbá a Kártyaközpontban. A szóban bejelentett kifogásokat 15 napon belül írásban meg kell erősíteni, és minden esetben csatolni kell a rendelkezésre álló bizonyítékokat A kifogást a Pénztár megvizsgálja és a kézhezvételtől számított 15 napon belül dönt, amelyről 8 napon belül írásban tájékoztatja a Pénztártagot A Pénztár által finanszírozott, Egészségpénztári kártya használatával igénybe vett szolgáltatásokkal, illetve a számlázással kapcsolatban felmerülő, nem technikai jellegű panaszok, problémák (pl. elszámolás, kártyagyártás, pótkártya, cserekártya) bejelentése a Pénztár telefonos Ügyfélszolgálatán személyesen vagy telefonon ( ) lehetséges. 21 Adatkezelés 21.1 Az Egészségpénztári kártyát igénylő Pénztártag és Társkártyát igénylő Társjogosult a kártyaigénylő lap aláírásával hozzájárul, hogy a kártya elkészítéséhez és használatához szükséges adatokat a Pénztár az információs önrendelkezésre jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően kezelje, feldolgozza és a Kártyaközpont részére továbbítsa, aki azokat a kártya elkészítése és a kártya-elfogadórendszer üzemeltetése céljából az ahhoz szükséges mértékben használhatja fel A kártyával összefüggésben kezelt személyes adatok: Kártyabirtokos neve, anyja neve, lakcíme, születési helye és ideje, valamint személyi azonosító okmányának száma, Társkártyabirtokos esetében neve, születési helye és ideje, anyja neve és lakcíme A Pénztár által kibocsátott Egészségpénztári kártya nem támogatja az egészségügyi és egészségbiztosítási adatkezelést A Kártyabirtokos a kártyával összefüggésben kezelt személyes adatairól tájékoztatást kérhet telefonon, személyesen az Ügyfélszolgálaton, vagy írásban. A Pénztár székhelyén, ügyfélszolgálati időben lehetőséget biztosít arra, hogy a Kártyabirtokosok személyes megjelenés esetén a kártyával összefüggésben kezelt adataikat megismerhessék, ahhoz hozzáférhessenek. 10

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2016. Bevezető A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: Pénztár) a szolgáltatások igénybevételének korszerűsítésére Egészségkártyát bocsát ki tagjai és azok

Részletesebben

Kardirex Egészségpénztár EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Hatálybalépés: 2012. január 01. Hatályát vesztette:

Kardirex Egészségpénztár EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Hatálybalépés: 2012. január 01. Hatályát vesztette: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2012. január 01. Hatályát vesztette: Egészségpénztári kártyahasználati Szabályzata Bevezető A Kardirex Egészségpénztár (a továbbiakban: Pénztár)

Részletesebben

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01.

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2015. július 01. 1 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi hivatkozások:... 4 1.2 Általános összefoglaló... 4 2. Egészségpénztári

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. április 1-től

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. április 1-től PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 1-től Tartalom 1 A kibocsátott kártyák típusai... 2 2 A felhasználás helye... 2 3 Vásárolható

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016. (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016.

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A

Részletesebben

IZYS ÖNSEGÉLYEZİ PÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

IZYS ÖNSEGÉLYEZİ PÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA IZYS ÖNSEGÉLYEZİ PÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. FOGALMAK 3 1. IZYS KÁRTYA 3 2. TÁRSKÁRTYA 3 3. CSEREKÁRTYA 3 4. PÓTKÁRTYA 3 5. KÁRTYABIRTOKOS 3 6. SZOLGÁLTATÁSI KEDVEZMÉNYEZETT

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az IZYS Önkéntes Kölcsönös Önsegélyező Pénztár (adószám: 18254596-1-43, székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20., PSZÁF engedély:

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. Általános eljárási szabályok... 5 II. 2. Eljárási szabályok a szolgáltatás ellenértékének

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Üzleti hitelkártya Hatályos: 2009. november 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE A hatálybalépés dátuma: 2015. december 14. I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan 2194 Tura, Bartók tér 21. Tel: 28/466-002, Fax: 28/468-025 Adószám: 10045260-2-13 Cégjegyzékszám: Cg. 13-02-050296 Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan Tartalom I. FOGALMI

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. Preambulum A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyar Államkincstár által az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.január 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01.

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabály Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. TARTALOMJEGYZÉK I. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓ ADATAI... 3 II. A PÉNZTÁRRA

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. MÁRCIUS 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 564. Társaság

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

2/2000. számú Gazdasági Főigazgatói utasítás A Kincstári Kártya használatához

2/2000. számú Gazdasági Főigazgatói utasítás A Kincstári Kártya használatához 2/2000. számú Gazdasági Főigazgatói utasítás A Kincstári Kártya használatához A kincstári kártya (továbbiakban: kártya) annak birtokosát közvetlen fizetésre és/vagy készpénzfelvételre jogosítja. A kártya

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Egészségpénztári Szolgáltatók részére

Egészségpénztári Szolgáltatók részére MEDISMART KÁRTYAELFOGADÓ SZABÁLYZAT Egészségpénztári Szolgáltatók részére Egészségpénztári Szolgáltatói és Kártyaelfogadói szerződés 3.sz. melléklet MediSmart Kft. 1135 Jász u.35. Tel: +36 1 236 03 57,

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

munkáltatói tájékoztató

munkáltatói tájékoztató OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS munkáltatói tájékoztató Köszönjük, hogy az OTP ADLAK teljes körű szolgáltatáscsomagot választotta a Munkavállalói lakáscélú felhasználásra felvett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33)

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Pannónia Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat

Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 9. Szabályzat címe: Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice,

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben a módosításokkal egységes szerkezetben 1023. Budapest, Bécsi út 4. Tel.: (1) 304-6278 Fax: (1) 214-22-24 Adószám: 18085246-0-41 Pénzforgalmi jelzőszám: CIB Bank ZRt. 10700024-04451202-51100005 PSZÁF tevékenységi

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Budapest, 2014. június Tartalom 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Kincstári készpénzforgalom... 3 3. Forint és devizaszámla tulajdonosok

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat

Elszámolási Szabályzat Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Elszámolási Szabályzat 2. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.04.25. Elfogadva: a 22/2014. számú igazgatótanácsi

Részletesebben

COOP KLUB TÖRZSVÁSÁRLÓ RENDSZER

COOP KLUB TÖRZSVÁSÁRLÓ RENDSZER CO-OP Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C Cégjegyzékszám: 01-10-043522 COOP KLUB TÖRZSVÁSÁRLÓ RENDSZER ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. február 20. Hatályos: 2013. január

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 29 / 2013. számú INTÉZKEDÉSE

A FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 29 / 2013. számú INTÉZKEDÉSE FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG A FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK 29 / 2013. számú INTÉZKEDÉSE az adatvédelem és adatbiztonság rendjéről, továbbá a közérdekű és közérdekből

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Tiszavasvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

Egészségpénztári kártya elfogadási szerződés

Egészségpénztári kártya elfogadási szerződés Medicina Egészségpénztár 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. Az adatkezelő neve: Morelló 2006 Kft. (a továbbiakban Adatkezelő ) 2. Az adatkezelő címe: 1204 Budapest, Székelyhíd u. 24/B. 3. Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1/ 283 0966 4.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2016. március 25. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ 6. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ Érvényes: 2016. július 1-től Tartalomjegyzék 1. Fogalmi meghatározások...

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Térítési limitek (Ft/EUR) Külföldön felmerült orvosi költségek megtérítése Külföldön

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás Rendezvényszervezõi felcím felelõsségbiztosítás ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/6 Biztosítási esemény 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Cg.01-10-041356., a Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság,

Részletesebben

EP001 Belépési nyilatkozat

EP001 Belépési nyilatkozat Ügyfélszolgálat: +36 40 100 114 kapcsolat@premiumpenztarak.hu www.premiumpenztarak.hu EP001 Belépési nyilatkozat 1. Egészségpénztár adatai 1.1 PRÉMIUM Egészségpénztár adatai Bankszámlaszám 10918001-00000005-06060007

Részletesebben

Szabadon választott. egészség

Szabadon választott. egészség Szabadon választott egészség 2016 Kedves Pénztártagunk! A Medicina Egészségpénztár 2016-ban is arra törekszik, hogy biztonságban tudhassa egészségügyi célokra szánt megtakarításait. Számunkra fontos, hogy

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA

A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A belföldi pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom gyűjtőfogalom, Közvetlen a pénzforgalom Közvetett a pénzforgalom Bankszámla Bankszámlán a bankszámlaszerződéssel létrehozott

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 23 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. szeptember 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY az Elektronikus bankszámláról és a hozzá kapcsolódó bankkártyáról 2. HIRDETMÉNY

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére B. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya

Részletesebben

Garanciális kifizetések szabályzata (az 1. számú módosítással, egységes szerkezetben)

Garanciális kifizetések szabályzata (az 1. számú módosítással, egységes szerkezetben) Pénztárak Garancia Alapja Garanciális kifizetések szabályzata (az 1. számú módosítással, egységes szerkezetben) Elfogadta az Igazgatóság: Jóvá hagyta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete: Hatályba

Részletesebben

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Groupama Biztosító Zrt. a nála egyedi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette:

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (2014.05.07-én tartott küldöttközgyűlésen

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartandó képviselő-testületi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. KÁRTYAELFOGADÓI KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA

A CIB Bank Zrt. KÁRTYAELFOGADÓI KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA A CIB Bank Zrt. KÁRTYAELFOGADÓI KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA DEVIZABELFÖLDI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, NON-PROFIT SZERVEZETEK VALAMINT EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2016. MÁRCIUS 21. NAPJÁTÓL 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben