2013/32. SZÁM TARTALOM. 41/2013. (XI. 08. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. toborzás-kiválasztás szabályairól...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013/32. SZÁM TARTALOM. 41/2013. (XI. 08. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. toborzás-kiválasztás szabályairól..."

Átírás

1 2013/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 41/2013. (XI. 08. MÁVSTART Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁVSTART Zrt. toborzáskiválasztás szabályairól... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁVTRAKCIÓ Zrt. és a MÁVGÉPÉSZET Zrt. megjelent utasításairól A 2013/29. sz. MÁVSTART Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések Elveszett okmányok... 22

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ Alapdokumentumok munkaerőigénylő lap; munkaköri leírás; 2 41/2013. (XI. 08. MÁVSTART Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁVSTART Zrt. toborzáskiválasztás szabályairól 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás elősegíti a MÁVSTART Zrt. stratégiai és foglalkoztatáspolitikai céljainak megfelelő üzleti szemlélettel rendelkező, szakmailag felkészült, magas színvonalú teljesítményre képes, a kihívásoknak megfelelni tudó munkavállalói állomány megszerzését, szabályozza a MÁVSTART Zrt.nél az adott munkakörre alkalmas személyek felkutatását és alkalmasságuk megállapítását, segítve ezzel a mindenkori feladatok elvégzésére alkalmas emberi erőforrás állomány biztosítását. meghatározza a toborzáskiválasztással összefüggő döntések folyamatát. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁVSTART Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelősek Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás menedzsment szervezet vezetője, az utasítás végrehajtásáért a munkáltatói jogkörgyakorlók, Humánerőforrás menedzsment szervezet, valamint a Vezető Személyügy szervezet munkatársai (a kiválasztási szakemberek és a humán partnerek) felelősek. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Munkaerőigény Egy adott szervezeti egységnél megüresedett munkakör (pozíció), vagy újonnan létrehozott munkakör betöltése, illetve szervezeti változás esetén jelentkező munkaerő szükséglet. Munkaerőigény bejelentés Kitöltött Munkaerőigénylő lap, amely a munkaköri leírás csatolásával érvényes. Dokumentumok: önéletrajz; iskolai és egyéb szakmai végzettséget igazoló okmányok; nyelvvizsga bizonyítványok; erkölcsi bizonyítvány; referencia levél; gépjárművezetői jogosítvány, stb. Általános jelentkezés Belső vagy külső jelentkezés, mely nem konkrét, meghirdetett pozícióra történik. Toborzás Azon tevékenységek összessége, melyek a megfelelő számú, megfelelően szakképzett jelentkező megszerzésére irányulnak. Keresés Az adott munkakörre megfelelő jelölt felkutatása. A keresés történhet belső és külső forrásból. Belső forrás: MÁVSTART Zrt.n belüli keresés, a munkakört a MÁVSTART Zrt. munkavállalójával kívánja megtölteni a munkáltató Külső forrás: A munkakör betölthető a MÁVSTART Zrt., a MÁV Csoport munkavállalói, és a MÁV Csoporton kívüli munkaerő piacról is. Ajánlás Az adott munkakörre szóló konkrét személyt megjelölő írásos javaslat. Kompetencia Mindazt a szakmai tudást, tapasztalatot, képességet, készséget és személyiségtulajdonságot foglalja magába, amelyek biztosítják, hogy a jelölt egy adott területen a munkaköri követelményeknek megfeleljen. Szakmai alapkövetelmény A munkakör követelményrendszerében rögzített, az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai/vezetői gyakorlati időt, speciális ismereteket és szakmai igényeket tartalmazó elvárásrendszer.

3 Interjú A kiválasztási szakember, a munkáltatói jogkörgyakorló, vagy az általa delegált személy és a jelölt személyes kapcsolatfelvétele révén megvalósuló, a jelölt képességeit, jártasságát, szakmai hátterét feltérképező, illetve a betöltendő munkakörrel kapcsolatos információk cseréjét szolgáló beszélgetés. Alkalmassági vizsgálat: képzett szakemberek által végzett vizsgálatok, melyek a jelölt személyiségét, képességeit mérik fel; foglalkozásegészségügyi szakorvos által végzett adott munkakör ellátáshoz előírt vizsgálatok, melyek felmérik a jelölt egészségi állapotát. Tesztek Olyan szabványosított feladatrendszerek, amelyek a teljesítményre és a viselkedésbeli megnyilvánulásokra engednek következtetni, az értelmi képességek, személyiségjellemzők, az érdeklődés, valamint a motiváció felmérésén keresztül. Tesztelés Olyan eljárás, amely sztenderdizált feltételek között alkalmazható, szisztematikus pontozási előírásokat követ, és a végén konkrét teljesítménnyel mérhető eredményt kapunk. Értékelő Központ (Assessement Center) Az Értékelő Központ (AC) egy szakértőkből álló csoport által végzett vizsgálati forma, amely a jövendőbeli munkatársak kiválasztására, beválásának előrejelzésére kifejlesztett vizsgálati módszer és vizsgálati koncepció. Az AC célja felmérni és értékelni a betöltendő munkakör szempontjából a személyek szakmai tudását, képességeit, személyiségüket olyan kísérleti tevékenységek szituációs gyakorlatok, elemzések, előadások, stb elvégzésével, amelyek a mindennapi munkát modellezik. Az AC tagjai az erre képzett kiválasztási szakemberek, valamint azon szervezeti egység vezető(i), ahol a munkaerőigény felmerült. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A TOBORZÁSKIVÁLASZTÁSI RENDSZER ALAPELVEI a MÁVSTART Zrt. stratégiai érdekeinek szolgálata, a vezetői munka támogatása, a kiválasztás során a vezető döntési jogának és felelősségének tiszteletben tartása, a toborzáskiválasztási rendszer egységes alkalmazása, az álláspályázók számára egyenlő esélyek biztosítása, a kiválasztási eljárások során szakmailag megalapozott, objektív eszközök, módszerek alkalmazása. 4.1 A toborzáskiválasztás folyamata A MÁVSTART Zrt. munkavállalóinak, vezetőinek munkaerő toborzását és kiválasztását a szervezet valamennyi szintjén a Társaság Humánerőforrás menedzsment szervezete és a Vezetői személyügy szervezete irányítja, koordinálja, illetve látja el. A kiválasztás során minden esetben egyedileg meg kell vizsgálni, az adott munkakör követelményeihez, illetve az adott pozíció sajátosságaihoz milyen toborzási és szelektálási eszköz alkalmazása a legcélszerűbb. A toborzási és szelektálási eszközökről a Humánerőforrás menedzsment vezetője/ a kiválasztási szakember, illetve vezetői pozíció esetében a Vezetői személyügy szervezet vezetője dönt munkáltatói jogkör gyakorlójával történt konzultáció után. Az adott munkakörhöz kapcsolódó toborzási kiválasztási eszközöket a munkakör/vezetői munkakör egyedi jellegzetességei, a pozíció betöltésének körülményei, a szakmai követelmények, a személyiséggel kapcsolatos szempontok alapján határozzák meg. 3

4 4.1.1 A pozíció betöltésével összefüggő adminisztratív feladatok Munkaerő igény az alábbi okok miatt merülhet fel: szervezeti változás (tevékenység bővülés, vagy átalakulás) belső munkaerőmozgás miatti pozíció megüresedés (tartós távollét, áthelyezés, előléptetés) munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése miatt bekövetkező pozíció megüresedés A munkaerőigénylő lapot (1. sz. melléklet) a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpartner közreműködésével tölti ki. Belső keresés esetén a humánpartner a humán koordinátori feladatokat ellátó munkatárson keresztül eljuttatja a humán koordinátor által véleményezett munkaerőigénylő lapot a munkáltatói jogkörgyakorló felettesének. Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorló felettese egyetért a munkaerő igénylési lapon meghatározott feltételekkel, ezt aláírásával jelzi. Ezt követően a munkaerő igénylést a Humán igazgató kapja meg, aki a folyamat megkezdését engedélyezi. Külső keresés esetén a humánpartner a humán koordinátori feladatokat ellátó munkatárson keresztül eljuttatja a munkáltatói jogkörgyakorló felettesének majd a Humán igazgatónak. Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorló felettese és a Humán igazgató egyetért a munkaerő igénylési lapon meghatározott feltételekkel, ezt aláírásával jelzi. Ezt követően a Vezérigazgató a folyamat megkezdését engedélyezi. A toborzási folyamatot az elfogadott, aláírt munkaerő igénylés alapján lehet megkezdeni. A munkaerőigénylő lapon a munkáltatói jogkörgyakorló vezető kötelező jelleggel megjelöli: igénye mely munkakörre szól, mely besorolási kategóriába (MMK) tartozik a munkakör, hány főt keres az adott munkakörben, a munkakör betöltésének tervezett időpontját, alapbér és egyéb juttatások. 4 A munkaköri leírást (2. sz. melléklet) az általános munkaköri leírás alapján elkészíti a szervezet vezetője az adott pozíciónak megfelelő egyéni tartalommal. A vezetőnek minősített munkakörökben kötelező, más munkakörökben ajánlott a munkáltatói jogkörgyakorló által, a szakmai és személyiségbeli követelményeket tartalmazó kompetencia leírás elkészítése, melyet a munkáltatói jogkörgyakorló és a kiválasztási szakember egyeztetésének kell megelőznie, kivételt képeznek azok a munkakörök, melyeknél központilag meghatározottak a kompetenciák Toborzás Az aláírt munkaerő igénylő lap birtokában lehet megkezdeni a toborzást. A keresési eljárás az adott pozícióra megfelelő jelöltek felkutatását foglalja magába, amely történhet MÁVSTART Zrt.n belüli és kívüli kereséssel. Belső és külső eljárás esetén is a kiválasztási szakember és a munkáltatói jogkörgyakorló egyeztetését követően időterv (5. sz. mellékelt) készíthető. A cél az, hogy a döntéshozatalhoz a megállapodás szerinti határidőre elegendő potenciális jelölt álljon rendelkezésre A toborzás lehetséges eszközei Hirdetés A hirdetések tervezetét (3. sz. melléklet) (forma, tartalom, arculat, költség, stb.) a toborzásért felelős munkatárs megküldi a Humánerőforrás menedzsment vezetőjének engedélyezés céljából. A Ftot meghaladó hirdetési igényt Beszerzési szervezettel egyeztetve lehet indítani, a CENTER LED rendszerben való rögzítési feladat miatt. A hirdetést a folyamatra vonatkozó döntés alapján a következő helyeken lehet megjelentetni. Nyomtatott formában: MÁVSTART Zrt. belső kiadványaiban MÁV Zrt. belső kiadványaiban A sajtóban (napi vagy hetilapokban) területileg illetékes Munkaügyi Központban

5 Elektronikus formában: A MÁV Karrierportálon (külső vagy belső elérési lehetőséggel) Külső elektronikus portálokon MÁVSTART Zrt. honlapján MÁVSTART Zrt. Hírlevélben Adatbázisok: Belső adatbázis: a korábbi munkakörökre, vagy a spontán jelentkezők önéletrajzait a évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.), valamint a Társaság mindenkori Adatvédelmi Szabályzata vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével lehet felhasználni. Külső adatbázis: A MÁVSTART Zrt.vel szerződésben álló toborzással foglalkozó vállalkozások adatbázisai Személyzeti tanácsadók: Esetenként indokolt lehet külső, toborzással, kiválasztással foglalkozó vállalkozások bevonása a folyamatba. Külső tanácsadó igénybevétele kizárólag a Humán igazgató engedélyével történhet Munkaügyi Központok: A kiválasztási szakember a betöltendő munkakör székhelye szerint illetékes Munkaügyi Központ adatbázisából kérhet információt Egyéb csatornák: A munkáltatói jogkörgyakorló a humán igazgatóval való megállapodás alapján dönthet egyéb csatornákon történő keresésről (pl. állásbörze, ajánlás, stb.) A jelentkezés módja, kapcsolattartás a jelentkezőkkel A munkakörök betöltésére a hirdetésben meghatározott módon, a megadott tartalommal és formában lehet jelentkezni. A beérkezett jelentkezésekre a kiválasztási szakember 5 napon belül en válaszol. Amennyiben a jelentkező valamelyik bekért adatot nem adta meg, tőle hiánypótlás kérhető. A jelentkezők telefonos érdeklődésére rövid tájékoztatást kell adni, amely nem jelent számára előnyt a kiválasztási folyamat során A kiválasztás A kiválasztási eljárás célja, hogy a munkakör követelményrendszerének megfelelően a felkutatott jelöltekből a vizsgálatok alapján sorrendet állapítson meg. A sorrend megállapítása érdekében meg kell vizsgálni a betöltendő munkakörhöz szükséges követelmények (végzettségek, szakmai tapasztalat, vezetői gyakorlat, személyiségjegyek) meglétét A kiválasztási folyamat lépései, eszközei: A szelektálási eljárás első lépcsőjeként a kiválasztási szakember az önéletrajzok és a dokumentumok alapján vizsgálja, hogy a jelöltek megfelelneke a felhívásban rögzített követelményeknek. Telefonos interjú a pontosítások miatt, Humán interjú az önéletrajz alapján megfelelt jelöltekkel. A kiválasztási szakember és a munkáltatói jogkörgyakorló a humán interjú alapján együtt választja ki azokat a jelölteket, akik részt vesznek a szelektálási eljárás következő fázisán, az alkalmassági vizsgálaton, vagy közvetlenül a szakmai interjún. Az alkalmassági vizsgálatok személyiség és képességvizsgálatokból állnak, ezek eredményeként dől el, rendelkezésre álle a megfelelő számú jelölt, akik már potenciálisan alkalmasak lehetnek az adott munkakör betöltésére. A szakmai interjú eredménye alapján a munkáltató jogkörgyakorló dönt arról, hogy mely jelöltek alkalmasak a toborzási folyamat következő fázisában történő részvételre. A megfelelő jelölt kiválasztásához további támogatást adhat az Értékelő Központ (AC). Ennek szükségessége a vezetői interjú során dől el. MÁV csoporton belüli alkalmazást minden esetben előzetes munkáltatói egyeztetés előzi meg. A munkáltatói jogkörgyakorló az interjúk, illetve az alkalmasság vizsgálatok eredményeinek ismerete alapján dönt a foglalkoztatni kívánt jelölt személyéről. A döntés előtt az esélyes jelentkezőket tájékoztatni kell a MÁVSTART Zrt.nél érvényben lévő összeférhetetlenségi szabályozásról.

6 A kiválasztás utolsó lépcsője a foglalkozásegészségügyi vizsgálaton való részvétel Szelektálás önéletrajzok alapján A munkakör követelményei közül az önéletrajzokból kiszűrhető elemeket vizsgálja a kiválasztási szakember. A kiírt feltételeknek nem megfelelő jelentkezőket kiszűri és az eredményről tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját. A feltételeknek nem megfelelő jelentkezőket 5 napon belül en értesíti arról, hogy a továbbiakban nem vesznek részt a folyamatban. Amennyiben egyetlen jelölt sem felelt meg a felhívásban rögzített szakmai követelményeknek, a kiválasztási szakember kezdeményezheti a munkakör újbóli meghirdetését Humán interjú A humán interjú során a jelentkező a kiválasztási szakemberrel találkozik. Az interjú során strukturált formában olyan témákat érintenek, amelyek a jelentkező személyiségével, tanulmányaival, karrier elképzeléseivel vannak összefüggésben. Ezen a beszélgetésen tájékozódik a kiválasztási szakember a jelentkező kompenzációval kapcsolatos elképzeléseiről, az esetleges belépés feltételeiről, idejéről. Az interjú tapasztalatairól rövid, tényszerű feljegyzést készít. A feljegyzést a következő fő szerkezeti és tartalmi szempontok alapján kell elkészíteni: A betöltendő munkakörre a szelektálási eljárás eredményeképpen alkalmasnak talált pályázók rangsora. A jelöltek részletes bemutatása a jelölt neve; a jelölt iskolai végzettségei, intézmény megnevezése, szakképzettségek és az erről szóló oklevelek megszerzésének időpontjai; nyelvismeret; szakmai pályafutás tömör bemutatása; a jelöltek és a betöltendő munkakör követelményrendszerének összehasonlítása A humán interjú eredményét a kiválasztási szakember a munkáltatói jogkörgyakorlóval egyezteti. A munkáltatói jogkör gyakorlója döntést hozhat arról, hogy egyes jelöltek ne 6 vegyenek részt a további folyamatban. A munkáltatói jogkörgyakorló, vagy az általa delegált személy dönthet úgy is, hogy részt kíván venni az első interjún. Azokban az esetekben, amikor az adott munkakör betöltése sürgős feladat, vagy kevés a jelentkezők száma, illetve ha a munkakör betöltése nincs alkalmassági vizsgálathoz kötve, az első interjú lehet egyben a döntést megelőző vezetői interjú is. A nem megfelelő jelentkezőket a kiválasztási szakember 5 napon belül en értesíti erről Tesztek Az objektív döntés megalapozása érdekében a jelentkezőket képesség és személyiségtesztek segítségével is értékelhetjük. A tesztek kiválasztása során alkalmazhatunk saját készítésű, valamint a humán igazgató és a munkáltatói jogkörgyakorló együttes döntése alapján speciális standardizált személyiség vagy képességteszteket vizsgálati eszközöket. A tesztek használatáról tájékoztatni kell az érintett jelentkezőket és írásban nyilatkoztatni kell őket arról, hogy alávetik magukat a vizsgálatoknak, elfogadják azok feltételeit (4. sz. mellékelt). A vizsgálatok eredményéről a jelentkezőket tájékoztatni kell annak megfelelően, ahogyan az adott teszt felhasználásával kapcsolatban a teszt szolgáltatójával megállapodtunk. A tesztek lehetnek: személyiségvizsgálatok, képességvizsgálatok, a meghirdetett munkakörhöz kapcsolódó feladat megoldás Személyiség, illetve képességvizsgálatokat kizárólag a humánerőforrás menedzsment vezető, illetve a vezető személyügyi vezető jóváhagyásával történhet és csak arra jogosult szakképzett kiválasztási szakemberek végezhetik, melyről írásos értékelés készül. Az alkalmassági vizsgálat eredményeibe a jelöltön, tesztet szolgáltató cég képviselőjén és vizsgálatot végző szakemberen kívül kizárólag a munkáltatói jogkörgyakorló jogosult betekinteni. A vizsgálati anyagok kezelésénél be kell tartani az évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről, a évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről személyiségi jogok védelmére, valamint az Info tv. személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseit.

7 A döntést megelőző interjún az alkalmassági vizsgálatok eredményei alapján, a követelményszintet meghaladó eredménnyel rendelkező, a legjobban megfelelt jelöltek vehetnek részt. A követelményszintet a tesztek összeállításánál meg kell határozni. Amennyiben a munkáltatói jogkörgyakorló az alkalmassági vizsgálatról szóló jelentés alapján úgy dönt, hogy egy jelölt sem bocsátható döntést megelőző interjúra, újra kell indítani a keresési eljárást. Az alkalmassági vizsgálaton részt vett, de a munkakört el nem nyert jelölteket a kiválasztási szakember írásban értesíti a döntésről. Amennyiben tesztek alkalmazására is sor kerül az eredményeket a munkáltatói jogkör gyakorlója, a kiválasztási szakember és a tesztet szolgáltató cég képviselője együtt értelmezi, értékeli Értékelő Központ A Humánerőforrás menedzsment vezető vagy a Vezetői személyügy vezető és a munkáltatói jogkörgyakorló megállapodása alapján a jelentkezőket Értékelő Központ módszer segítségével is megfigyelhetjük. A módszer alkalmazásáról tájékoztatni kell az érintett jelentkezőket és írásban nyilatkoztatni kell őket arról, hogy alávetik magukat a vizsgálatoknak, elfogadják azok feltételeit. Az Értékelő Központ gyakorlatok kidolgozásáért, az értékelők felkészítéséért, a folyamat előkészítéséért és lebonyolításáért a Humánerőforrás menedzsment vezető vagy a Vezetői személyügy szervezet vezetője felelős. Az értékelőket a munkáltatói jogkör gyakorlóval egyeztetve kell kiválasztani Szakmai interjú A szakmai interjú során a jelentkező a munkáltatói jogkör gyakorlójával, vagy annak megbízottjával, esetleg az adott szakterület felettes vezetőjével találkozik. Az interjú során strukturált formában elsősorban szakmai témákat érintenek. A szakmai interjú eredménye alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója döntést hozhat arról, hogy egyes jelöltek ne vegyenek részt a további folyamatban. A nem megfelelő jelentkezőket a kiválasztási szakember 5 napon belül en értesíti erről Referenciák kérése A munkáltatói jogkörgyakorló kérésére, a jelentkezők tudtával és beleegyezésével, az általuk megadott referencia személytől írásos vélemény kérhető a jelentkező korábbi munkahelyén végzett tevékenységéről, valamint a jelentkező már a munkakörre való jelentkezésekor is csatolhatja azt. (A munkáltató a munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább egy évig fennállt, a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) vagy legfeljebb az ezt követő egy éven belül a munkavállaló munkájáról írásban értékelést ad. (Mt (1) ) Egészségügyi alkalmasság A MÁVSTART Zrt. vonatkozó szabályzata alapján a különböző munkakörök betöltésének feltétele az eltérő szintű orvosi alkalmassági vizsgálaton való alkalmasság. A jelölt beutalása az orvosi alkalmassági vizsgálatra és a megállapított munkaköri alkalmasság összevetése a munkakör követelményeivel az adott terület humánpartnere, vezető munkakör esetén a Vezetői személyügy szervezet munkatársainak feladata Összeférhetetlenség A döntés előtt az esélyes jelentkezőket tájékoztatni kell a MÁVSTART Zrt.nél érvényben lévő összeférhetetlenségi szabályozásról, minden esetben tisztázni kell a jelölt összeférhetetlenségi helyzetét. 4.3 A döntés A humán szervezet munkatársa a megszerzett információk, a különböző vizsgálatok eredménye alapján döntés előkészítő összefoglalót készít (6. sz. mellékelt) és rangsort állít fel, illetve javaslatot tesz. Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója ezt kezdeményezi, az első számú jelölttel újabb egyeztető beszélgetés szervezésére van lehetőség, amelyen rajtuk kívül részt vehet a kiválasztási szakember és a munkáltató által meghívott felelős vezető. A munkáltatói jogkörgyakorló a rendelkezésre álló információk birtokában meghozza döntését és erről írásban értesíti a kiválasztási szakembert.

8 4.3.1 A döntéssel kapcsolatos nyilvántartási és adminisztrációs feladatok A munkakör betöltésére kiválasztott jelölt számára a MÁVSTART Zrt. állásajánlatot tesz, mely történhet írásban vagy szóban. Az illetékes humán partner, illetve vezető munkakör esetében a Vezetői személyügy szervezet elkészíti a munkaszerződést és az alkalmazáshoz szükséges dokumentumokat. A munkáltatói jogkörgyakorló és a jelölt szándéknyilatkozatot tehetnek, vagy előszerződést köthetnek oly módon, hogy a szerződéskötés megelőzi a munkába lépés napját. A munkakört el nem nyert jelölteket a kiválasztási szakember a kiválasztott jelölt általi állásajánlat elfogadásával egyidejűleg értesíti. Azokat a jelölteket, akik a munkakör betöltésére alkalmasak, de a munkáltató nem az ő foglalkoztatásuk mellett döntött az Info tv. rendelkezéseit betartva, az érintettől a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának (9. sz. melléklet) beszerzése alapján az adatbankba szerepeltetni kell. A jelentkező által adott hozzájárulást a Humán szervezet köteles addig megőrizni, amíg az érintett adatainak kezelése történik. Az érintett kérelmére részére vissza kell juttatni a megküldött személyes adatait, azok kezelését pedig meg kell szüntetni. Belső kiválasztás esetén az eddigi munkáltatói jogkörgyakorló és a leendő munkáltatói jogkörgyakorló köteles egyeztetni az áthelyezés körülményeit illetően. A kiválasztási szakember az alkalmassági vizsgálat anyagait az Info tv. és az AVSZ személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezései szerint zárható helyen tartja, és fél évig megőrzi. 4.4 A toborzáskiválasztási folyamat lezárása, értékelése, visszacsatolás A toborzási kiválasztási folyamat akkor tekinthető lezártnak, ha a MÁVSTART Zrt.nél a munkakör betöltésre került, vagy a folyamat eredménytelenül zárult. Az új belépőket az illetékes humán szervezet a beilleszkedést támogató 8 rendszer alapján segíti, illetve a meghatározott módon értékeli a beválást, A próbaidő lejárta előtt köteles a munkáltatói jogkör gyakorló értékelni a beválást, ha szükséges a munkáltató döntést hozhat fejlesztésről, munkaviszony megszüntetésről, munkaszerződésmódosításról (7. sz. melléklet) Adatvédelem A kiválasztási eljárás során a Társaság képviselőinek birtokába jutott információkat, teszt és Értékelő Központ vizsgálati összefoglalókat a Humán szervezet az Info tv. és az AVSZ személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és fél évig megőrzi, ezt követően jegyzőkönyv (8. sz. melléklet) felvétele mellett megsemmisíti. A személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet kell fordítani az Info tv. és a Társaság mindenkori Adatvédelmi Szabályzata személyes adatok védelmére vonatkozó előírásainak betartására. 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1 Hivatkozások évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről 8/2010. (IV.2. MÁVSTART Ért. 4.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁVSTART Zrt. Adatvédelmi Szabályzatáról szóló 19/2008. (IV.11. MÁVSTART Ért. 6) VIG sz. vezérigazgatói utasítás 1. sz. módosításáról (egységes szerkezetben) (AVSZ) 5.2 Módosítások Nincsenek 5.3 Hatályon kívül helyezések Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a toborzáskiválasztás szabályairól szóló 26/2009. (X. 27. MÁV START Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás.

9 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba MELLÉKLETEK 1. sz.melléklet: Munkaerőigénylő lap 2. sz. melléklet: Munkaköri leírás 3. sz. melléklet: Hirdetés 4. sz. melléklet: Nyilatkozat alkalmassági vizsgálathoz 5. sz. melléklet: Időterv 6. sz. melléklet: Értékelő lap 7. sz. melléklet: Munkáltatói értékelő lap az új munkavállaló beválásáról 8. sz. melléklet: Megsemmisítési jegyzőkönyv 9. sz. melléklet: Személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás Ungvári Csaba s.k. vezérigazgató

10 SAP rögzítés dátuma (HR tölti ki): Egyéb hirdetés indítása: Igénybejelentő neve, munkaköre: Telefonszáma.: Pozíció megnevezése: Létszámtervnek megfelelő igény: igen nem A pozíció betöltésének indoklása: Kiválasztási szakember neve: Telefonszáma: Iktatószám: Szervezet megnevezése: Költséghely száma: Pozíciók száma: sz. melléklet MÁVSTART, MÁV Gépészet, MÁV Trakció munkaköri kategória: Besorolási bér (MMK minimum): Szabályozástól eltérő javasolt besorolási bér: Egyéb járandóság (pótlék, prémium stb.):..... A szabályozástól eltérő besorolási bér illetve egyéb juttatások indoklása: A munkaerőpiac ismeretében javaslom a kategória sávminimumtól való eltérést, a mértéke a kiválasztott jelölt kompetenciáinak függvénye. MMK Munkakör csoport: vezetői = szellemi fizikai Munkaerő keresés módja: intranet internet helyi lap országos lap közvetítő cég egyéb Megjegyzés: Munkavégzés helye: Kezdés várható időpontja: Munkarend: Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű határozott idejű szerződés időtartama: egyéb:... Foglalkoztatási fok: teljes munkaidő részmunkaidő részmunkaidő, napi 4 óra egyéb Előnytényezők: (további nyelvismeret, számítógépes ismeret, speciális szakterületi gyakorlat stb.) Munkáltatói jogkörgyakorló dátum, aláírás HR koordinátor dátum, aláírás A munkáltatói jogkör gyakorló felettesének döntése: támogatom nem támogatom dátum, aláírás.... Humán Igazgató döntése: támogatom nem támogatom Vezérigazgató döntése: IGEN NEM dátum, aláírás. dátum, aláírás....

11 Á l t a l á n o s m u n k a k ö r i l e í r á s sz. melléklet 1. Munkakör megnevezése: 2. Munkakör FEOR száma: 3. A munkakör célja: 4. Fő feladatok és a feladatok végeredménye: Dimenziók: 6. A munkakörbe tartozó feladatok alapján végzett tevékenység jellege: 7. A munkakör betöltéséhez szükséges tudás, gyakorlat, kompetenciák: Tudás: szakképzettség, szaktudás, nyelvtudás: ismeretek: Gyakorlat:

12 12 Viselkedési jellemzők: 8. Munkakörülmények: normál irodai számítógépes munkakörnyezet. 9. A munkakör összefüggései a munkaköri kapcsolatok jellemzői: a.) Irányítási jellemzők: felettes: szakmai irányítás: beosztottak: b.) A munkakör kerete és határai:. c.) Kapcsolatok: belső: külső

13 13 3. sz. melléklet munkatársat keres Munkakör neve pozícióba A betöltendő munkakör feladatai: feladat1 feladat2 feladat3 felada4 feladat5 feladat6 Feltétel: A munkakör betöltésénél előnyt jelent: Munkavégzés helye: Jelentkezés határideje: Jelentkezés szakmai önéletrajz és motivációs levél megküldésével az alábbi címre: Bővebb felvilágosítást ad: Várjuk jelentkezését!

14 14 4. sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! N Y I L A T K O Z A T (a teszt eredményének felhasználásáról kiválasztási célra) A MÁVSTART Zrt. az egyéb alkalmassági vizsgálatok végzésekor, értékelésekor és felhasználásakor minden esetben betartja a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról II. fejezete előírásait. Alulírott (név) (szül. időpont) születési hely.(lakcím) Hozzájárulok. Nem járulok hozzá ezzel kijelentem, hogy nem kívánok részt venni a kiválasztási folyamatban (a megfelelő részt húzza alá) ahhoz, hogy a MÁVSTART Zrt. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok eredményét a kiválasztási eljárásában felhasználja, azt tárolja. Tudomásul veszem: hogy bármikor, írásban benyújtott ez irányú kérésem alapján az alkalmassági vizsgálat eredményét tartalmazó dokumentumokat (papír és elektronikus) a MÁVSTART Zrt. jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíti. Ezen irányú kérésemet a MÁVSTART Zrt. Humán szervezet, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt címre juttatom el. Kelt:.., hó..nap. nyilatkozó aláírása Kifogásokkal, észrevételekkel kapcsolatban a MÁVSTART Zrt. Humán szervezete ad felvilágosítást. Kitöltendő: 1 példányban Kapja: 1 példány. Humán szervezet

15 A kiválasztási eljárás időterve (nap) ÉRTESÍTŐ sz. melléklet hónap hónap munkaerőigény megjelenése, engedélyezése, munkaköri leírás csatolása hirdetés megszövegezése hirdetés megjelenése jelentkezések beérkezése szelektálási eljárás elindítása humán szervezet kiválasztás vezetői interjú, döntés foglalkozásegészségügyi vizsgálat jelentkezők kiértesítése

16 ÉRTÉKELŐ LAP sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! A jelölt neve: Betöltendő pozíció: Döntéshozó neve, beosztása: Kiválasztási szakember: A kompenzációra/javadalmazásra vonatkozó elképzelések: Felmondási idő/belépési határidő: Állásfoglalás a felvételre (jelölje Xszel): javasolt nem javasolt Szöveges megjegyzés: ÉRTÉKELÉSI DIMENZIÓK (15ig) 1 Képzések, kvalifikációk 2 Szakmai felkészültség 3 Szakmai tapasztalatok 4 Kommunikáció 5 Fellépés 6 >>A kompetencia megnevezése<< 7 >>A kompetencia megnevezése<< 8 >>A kompetencia megnevezése<< 9 >>A kompetencia megnevezése<< 10 >>A kompetencia megnevezése<< Öszesített eredmény: 0,00 Dátum Aláírás

17 17 7. sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! Munkáltatói értékelő lap új munkavállaló beválásáról Munkavállaló neve: Szül. hely, idő: Szervezeti egység: Munkakör: Törzsszám: Mentor neve (ha van): A munkavállaló minősítése és a minősítés indoklása kritériumonként, öt fokozat szerint: a kiváló, jó, megfelelő, elégséges, elégtelen skálán. Teljesítmény kritériumai 1. Hogyan jellemezné a munkavállalóval való munkakapcsolatát? Minősítés kiváló, jó, megfelelő, elégséges, elégtelen Egyéb vélemény: 2. Értékelje a munkavállaló szakmai felkészültségét, rátermettségét! kiváló, jó, megfelelő, elégséges, elégtelen Egyéb vélemény: 3. Hogyan értékelné a munkavállaló elkötelezettségét, azonosulását a szervezeti célokkal, illetve a feladatokban való aktív részvételét? kiváló, jó, megfelelő, elégséges, elégtelen Egyéb vélemény:

18 18 4. Értékelje a munkavállaló önállóságát a munkafolyamatokban? kiváló, jó, megfelelő, elégséges, elégtelen Egyéb vélemény: 5. Értékelje a munkavállaló által elvégzett munka minőségét! kiváló, jó, megfelelő, elégséges, elégtelen Egyéb vélemény: 6. Mennyire határozott a munkavállaló a munkavégzés során? kiváló, jó, megfelelő, elégséges, elégtelen Egyéb vélemény: 6. Milyen az együttműködése közvetlen kollégáival? kiváló, jó, megfelelő, elégséges, elégtelen Egyéb vélemény: 7. Értékelje a munkavállaló megbízhatóságát, valamint a belső szabályzatokhoz való hozzáállását? kiváló, jó, megfelelő, elégséges, elégtelen Egyéb vélemény:

19 8. Hogyan értékelné a munkavállaló beilleszkedésének sikerességét? Egyéb vélemény: kiváló, jó, megfelelő, elégséges, elégtelen 19 Kérem, hogy aláhúzással jelölje a munkavállaló továbbfoglalkoztatására vonatkozó véleményét, észrevételét. A fent nevezett munkavállaló jelenlegi munkakörben való továbbfoglalkoztatását javaslom nem javaslom fejlesztendő terület: személyes kompetenciák: szakmai kompetenciák: A munkakörhöz javasolt további végzettség, szakképesítés megszerzését javaslom: Dátum:.., 201. Munkáltatói jogkört gyakorló Munkavállaló Kapja: humánpartner Képzési szervezet

20 20 8. sz. melléklet MEGSEMMISÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV a MÁVSTART Zrt. egyéb alkalmassági vizsgálata során keletkezett dokumentumokról A megsemmisített dokumentum készítője:...(név) beosztása szolgálati helye Megsemmisítést végző személy:...(név) A megsemmisített dokumentumok Sorszám Dokumentum neve Típusa A megsemmisítés módja A megsemmisítés helyszíne:. A megsemmisítés időpontja:.. A megsemmisítést ellenőrzők (tanúk) neve, címe, aláírása: Név Cím Aláírás Kelt:..20. hó..nap

21 21 9. sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulási nyilatkozat a évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) alapján: Adatkezelés alapja: az érintett hozzájárulása. Adatkezelés célja: a Társaság részére megküldött személyes adatok adatbankban történő adatkezelés. Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása aláírt nyilatkozata alapján. Az adatkezelésre jogosult: MÁVSTART Vasúti Személyszállító Zrt. (Társaság) Az adatfeldolgozásra jogosult: MÁV Szolgáltató Központ Zrt., amely az adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel. A személyes adatok megismerésére jogosultak: a Társaság humánerőforrás toborzáskiválasztási tevékenységében résztvevő munkavállalók. Az adatkezelés időtartama: az érintett személyes adatainak törlésére vonatkozó kéréséig. Az érintett jogosult az Info tv. 14. szerint: tájékoztatást kérni a személyes adatainak kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését kérni, a kötelező adatkezelés kivételével a személyes adatainak törlését, vagy zárolását kérni. Jogorvoslati lehetőségek: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bárki vizsgálatot kezdeményezhet személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén. Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Hozzájárulok, hogy az általam megadott személyes adatokat a MÁVSTART Zrt. kezelje, és adatfeldolgozás céljából harmadik személy részére átadja. Kelt:, év hó nap. olvasható név. aláírás

22 Egyéb közlemények ÉRTESÍTŐ Elveszett utazási okmányok 22 Tájékoztatás a MÁVTRAKCIÓ Zrt. és a MÁVGÉPÉSZET Zrt. megjelent utasításairól November 05én megjelent a MÁVTRAKCIÓ Zrt. 16/2013. VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁVTRAKCIÓ Zrt október 1jétől hatályos, a munkáltatói jogkörgyakorlás szabályozásáról szóló utasítás. November 05én megjelent a MÁVGÉPÉSZET Zrt. 17/2013. VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁVGÉPÉSZET Zrt október 1jétől hatályos, a munkáltatói jogkörgyakorlás szabályozásáról szóló utasítás. A 2013/29. sz. MÁVSTART Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések 86/2013. sz. díjszabási rendelkezés Horgász Show 87/2013. sz. díjszabási rendelkezés OperaKaland 88/2013. sz. díjszabási rendelkezés Csabai Kolbászfesztivál /2013. sz. díjszabási rendelkezés Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum látogatása Ismeretlen körülmények között elveszett az SzSzK. Szeged létszámába tartozó Nyári Edit nemzetközi vezető jegyvizsgáló nevére kiállított HP sz., ig érvényes határátlépési igazolvány. Ismeretlen körülmények között elveszett a Személyzetmenedzsment létszámába tartozó Fehér Takács Pál vizsgáló főkalauz nevére a MÁVSTART Zrt. által kiállított sz. idegen nyelvű szolgálati megbízólevele és a sz. szolgálati megbízólevele, továbbá a MÁV Zrt. által kiállított sz. belépési engedélye. Fenti sorszámú okmányok érvénytelenek; megtalálásuk esetén azokat be kell vonni és a körülményeket tisztázó jegyzőkönyvvel a MÁVSTART Zrt. Kabinet (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ) részére meg kell küldeni.

23 23 Szerkeszti: MÁVSTART Zrt. Kabinet Felelős kiadó: Ungvári Csaba vezérigazgató

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Teljes Cégnév: Cégjegyzékszám:... Adószám:.... Bankszámlaszám:.. -....-.......

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

2013/16. SZÁM TARTALOM

2013/16. SZÁM TARTALOM 2013/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 20/2013. (V. 06. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-hez kötelező szakmai gyakorlatra érkező hallgatók fogadásáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

2015/31. SZÁM TARTALOM

2015/31. SZÁM TARTALOM 2015/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2015. (VIII. 14. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások igénylése és juttatása

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

Adatvédelmi rendelkezések

Adatvédelmi rendelkezések Adatvédelmi rendelkezések (Partneri Együttműködési Feltételek 7. számú melléklete) I. Adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezések A Partner kijelenti és szavatol azért, hogy az általa átvett, rendelkezésére

Részletesebben

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Tamási Város Önkormányzatai Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

2014/48. SZÁM TARTALOM

2014/48. SZÁM TARTALOM 2014/48. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 85/2014. (XII. 01. MÁV-START Ért. 48.) sz. vezérigazgatói utasítás a mobiltelefonok juttatási, jogosultsági és használati rendjéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 85/2014.

Részletesebben

Napi Földgáz és Kapacitás kereskedelmi Piac

Napi Földgáz és Kapacitás kereskedelmi Piac Napi Földgáz és Kapacitás kereskedelmi Piac Elszámolóár Bizottság Működési Szabályzat A Szabályzat elfogadásra és kiadásra került:2010. december 1-én. A V1.1-es módosítás átvezetésre került 2011. január

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10.

Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10. JÁTÉKSZABÁLYZAT Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10. 1. A Játék szervezője A Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet

311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

2014/42. SZÁM TARTALOM

2014/42. SZÁM TARTALOM 2014/42. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 78/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás az alapszemélyzeten felül a vonatok fedélzetére vezényelt személyzet általi, valamint a fokozott

Részletesebben

Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg.

Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A) A promóció lebonyolításában együttműködő partner (továbbiakban:

Részletesebben

NN Biztosító Zrt. Oldal: 1/13. Adatvédelmi szabályzat, 2016. április 1.

NN Biztosító Zrt. Oldal: 1/13. Adatvédelmi szabályzat, 2016. április 1. Oldal: 1/13 Adatvédelmi szabályzat, 2016. április 1. Az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B., Magyarország; Cégjegyzékszám: 01-10-041574, a továbbiakban a Biztosító ) a személyes

Részletesebben

Az OTP Bank, Életrevaló kvízjáték középiskolásoknak című promóciójának hivatalos Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Játékszabályzat)

Az OTP Bank, Életrevaló kvízjáték középiskolásoknak című promóciójának hivatalos Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Játékszabályzat) Az OTP Bank, Életrevaló kvízjáték középiskolásoknak című promóciójának hivatalos Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Játékszabályzat) 1.Szervező: OTP Bank Nyrt., székhely: 1051 Budapest, Nádor

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályba lépés napja: 2015. október 1. Dokumentum információk Kibocsátás 2015.10.01. Érvényesség visszavonásig Jóváhagyva Vezérigazgató Megfelelőségi biztos

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Fairker Társas Kft. 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2.

Fairker Társas Kft. 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2. Hatályos: 2015. december 02. Adatvédelmi Szabályzat Fairker Társas Kft. 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2. Tartalom Adatvédelmi Szabályzat... 1 3. Adatkezelés... 5 6. Adatfeldolgozó igénybevétele... 7 Adatvédelmi

Részletesebben

2014/30. SZÁM TARTALOM

2014/30. SZÁM TARTALOM 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. MÁRCIUS 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 564. Társaság

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató

Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató Hatályos: 2016.01.01 Az ügyfél-tájékoztató célja hogy a Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről)

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) RUB2011VV mely létrejött egyrészről az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (székhely: Magyarország, 1051 Budapest,

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 23 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. szeptember 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint: I. A szabályzat

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2012.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2012.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2012.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (a 36/2015.(XI.25.) Ö. rendelettel egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012. HATTÁROZATI JAVASLAT A 4. NAPIRENDI PONTHOZ NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.) alapján Az OPIMUS GROUP

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

2. A pályázat tárgya, illetőleg mennyisége 80/80/12 méretű, nyomott hőnyomtató tekercsek beszerzése

2. A pályázat tárgya, illetőleg mennyisége 80/80/12 méretű, nyomott hőnyomtató tekercsek beszerzése Pályázati Felhívás 80 mm szélességű hőpapír alapú jegyalap-tekercsek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról

10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról 10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. december 12-én tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. december 12-én tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. december 12-én tartandó testületi ülésére Az előterjesztés tárgya: A TIVA-Szolg Kft. víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó működtetői

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A 2 0 1 3 c. P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A (Pályázat kiírás kódja: NEA-13-M)

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A minőséggel most Ön is nyerhet! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

NAGY TCHIBO MEGLEPETÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NAGY TCHIBO MEGLEPETÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 NAGY TCHIBO MEGLEPETÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ALAPELVEK. Jelen szabályzat létrehozása a Tchibo Budapest Ipari és Kereskedelmi Kft (2040 Budaőrs, Neumann János u. 1.). (továbbiakban:

Részletesebben

DÍJNET ZRT. Díjnet-MasterCard NYERŐ PÁROS nyereményjáték elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

DÍJNET ZRT. Díjnet-MasterCard NYERŐ PÁROS nyereményjáték elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA DÍJNET ZRT. Díjnet-MasterCard NYERŐ PÁROS nyereményjáték elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 2016. május 1. 2016. június 15. 1. A Játék szervezője A Díjnet Zrt. (1117

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet 1/153 oldal A MÁV-START Zrt. Alapítója elfogadta a Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek rendelkezései 2016. január 01. napján lépnek hatályba. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás A 2011. évi CVIII. tv a közbeszerzésekről (Kbt.) 122. (7) bekezdése szerint a. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, faxszáma: Az ajánlatkérő hivatalos neve: Nitrokémia Környezetvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Olmunkaido.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyes adatok kezeléséről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. -ának (4) bekezdése alapján

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71175-2011:text:hu:html HU-Siófok: Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások 2011/S 43-071175 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2007. (II. 9. MÁV. Ért. 6.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel 2009. július 1. Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/102 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955.

MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955. MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. 2 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 BEVEZETŐ

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Junior kártyabajnok nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor

Részletesebben

Nyerj Te is egy Maybelline kozmetikai bőröndöt! játékszabálya Magyarország

Nyerj Te is egy Maybelline kozmetikai bőröndöt! játékszabálya Magyarország Nyerj Te is egy Maybelline kozmetikai bőröndöt! játékszabálya Magyarország 1. Játékszabályzat A jelen dokumentum tárgya a Nyerj Te is egy Maybelline kozmetikai bőröndöt! reklám-akció szabályainak (a továbbiakban

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

Az Igazgatóság ügyrendje

Az Igazgatóság ügyrendje FHB Jelzálogbank Nyrt. Az Igazgatóság ügyrendje Budapest, 2010. október 22. 1 1. Általános rendelkezések Az Igazgatóság a Társaság törvényes képviselője és ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben