Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú"

Átírás

1 Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció március

2 a. Adatok Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (továbbiakban Zalavíz Zrt.) Ajánlatkérő címe: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. Ajánlatkérő telefonszáma: +36 / Ajánlatkérő faxszáma +36 / Ajánlatkérő címe: b. A pályázati felhívás tárgya Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme c. A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés d. Teljesítés határideje, a szerződés időtartama: e. Teljesítés helye(i): Központi irodaház (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.) Központi telephely (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 10.) Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep (8900 Zalaegerszeg, 74-es elkerülő út) Lenti telephely (8960 Lenti, Honvéd u. 31.) Zalaszentgrót telephely (8790 Zalaszentgrót, Mező Ferenc u. 27.) f. Az ajánlat bírálati szempontjai: Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. g. Hiánypótlás és tisztázó kérdések lehetősége: Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. A pályázattal kapcsolatosan kérdéseket csak írásban lehet fel tenni (lehet is), amelyekre adott válaszok minden pályázónak/ajánlattevőnek megküldésre kerülnek. Kérdések feltevésének határideje: március 20. A kérdéseket az alábbi elérhetőségen lehet feltenni (mindkét címen együtt): és h. Ajánlattételi felhívás közzététel napja: március 17. i. Az ajánlattételi határidő: március :00 h 2/38

3 j. Ajánlat benyújtásának címe: Helye: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. k. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlattárgyalás nélkül kerül elbírálásra: Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el, azonban fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőkkel a beszerzési eljárás bármely szakaszában tárgyaljon a beszerzés mennyiségéről, értékéről, a feltételeket érdemben megváltoztassa, alternatív ajánlatokat kérjen be, vagy bármely más olyan dologban egyeztessen valamennyi ajánlattevővel, amely a Vállalkozás érdekeinek érvényesülését jobban szolgálja. E tárgyalásokra a verseny tisztaságának biztosítása érdekében minden érvényes ajánlatot tevőt meg kell hívni, és a meghívásra megjelentekkel együtt lehet tárgyalni. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt minden ajánlattevőnek meg kell küldeni, függetlenül attól, részt vett-e a tárgyaláson. l. Az eljárásban való részvétel feltétele: Az ajánlati felhívásra, határidőre történő dokumentáció/ajánlat beadása. Amennyiben az pályázó a leadási határidő előtt 5 nappal írásban [ is elég] jelzi, hogy részt kíván venni, ajánlattételt kíván tenni, abban az esetben a g. pontban feltett kérdésekre a válaszok neki is megküldésre kerülnek. m. Ajánlat elkészítése és költsége: Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását. Az ajánlattételi dokumentáció ingyenes, a honlapon mindenki számára elérhető. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. n. Ajánlat pénzneme: Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni. o. Ajánlati kötöttség: Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához, ezen idő alatt az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő a feltételeket nem kielégítőként visszautasít. p. Ajánlat formája: Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni: ajánlattevő neve és címe, kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma, -címe, beszerzés tárgyának megnevezése. Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban. Ezt követi az összes többi dokumentum. Az ajánlatot össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. 3/38

4 q. Ajánlat benyújtása, lezárása és jelölése: Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti példányát borítékban (csomagban) kell lezárniuk. A borítékon/csomagon fel kell tűntetni: a címet: Zalavíz Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8., Somlai Péter ajánlat megnevezését (ajánlattételi felhívás tárgyát), az ajánlattevő nevét és székhelyét, Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel, Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is. r. Ajánlat visszavonása: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlattételi felhívást (pályázatot) indoklás nélkül bármikor visszavonja. s. Ajánlat minimális tartalma: Cégbemutató. Ajánlattevő által kitöltött megbízási szerződéstervezet és azok mellékletei (1. sz. melléklet), (amennyiben van) Őrszolgálati utasítás Minőségirányítási (ISO stb.) tanúsítványok másolatai (ha van). AJÁNLATI NYILATKOZAT a pályázati dokumentációban foglaltak tudomásulvételéről és maradéktalan elfogadásáról (melléklet szerint). Jelentősebb referenciák években. Egyéb közölni kívánt részek. 4/38

5 MELLÉKLET 5/38

6 Megbízási szerződés (tervezet) amely létrejött egyrészről a ZALAVÍZ Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.), Adószáma: Cégjegyzékszáma: Képviselője: Nagy András vezérigazgató mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a (cím:.), Adószáma: Cégjegyzékszáma: Képviselője:. mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: A MEGBÍZÁS TÁRGYA 1. Megbízó megbízza a Megbízottat az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. - a szerződés 1. sz. mellékletében részletezett telephelyek és feladatok figyelembevételével az - objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelmére. A biztosítás célja a terület biztonságát veszélyeztető körülmények kiszűrése, rendkívüli események megelőzése. A terület biztonságát akadályozó vagy zavaró, a biztonságot veszélyeztető körülmények kiszűrése, rendkívüli események megelőzése. Amennyiben a biztosított helyszínen olyan rendkívüli esemény történik, amely nyilvánvalóan olyan mértékű és erejű, amelyet nem lehet befolyásolni, megakadályozni, akkor mindezekért a megbízott felelősséget nem vállal. Ha a biztosított helyen (beleértve az 1. mellékletben felsorolt összes telephelyet illetve az egyéb feladatok helyszínét) rendbontás, rongálás, illetéktelen behatolás vagy más a mindenkori hatályos jogszabályokba ütköző bűncselekmény illetve szabálysértés történik vagy bármely ott levő személy erőszakos magatartást tanúsít, akkor a Megbízott a rendőrség közreműködését veszi igénybe és ezzel egyidejűleg tájékoztatja a Megbízó illetékes munkatársát (telefonon vagy írásban). A riasztott járőr szolgálat köteles 10 percen belül az esemény helyszínére érni. 2. Megbízott a vagyonvédelmi tevékenységet május 01. napjától június 30. napjáig látja el. 3. A Megbízott köteles az 1. pontban megjelölt szolgáltatásokat a törvényesség keretein belül szakmailag elvárható gondoskodással elvégezni, feladatait a mindenkor érvényben lévő jogszabályok alapján speciálisan felkészített, objektumőrzésben jártas, a szükséges szolgálati felszereléssel, formaruhával ellátott személyi állománnyal hajtja végre, készenléti szolgálattal a Megbízó által a megjelölt helyen és időben. Gondoskodik a biztonsági őrök folyamatos képzéséről, indokolt távollét (pl.: szabadság, betegség, kiképzés, stb.) esetén az időbeni helyettesítésről. A szolgálatteljesítés helyét és időpontját a Megbízó határozza meg. Az objektumok éjszakai biztosítását betörés, illetve rendkívüli eseménynél értesítendő személyek: Név: beosztás: mobilszám: 6/38

7 A Megbízó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megbízás teljesítése érdekében a Megbízott további személyek, vállalkozók közreműködését is igénybe vegye. Az igénybe vett személyekről a Megbízott - azok kiválasztását követően, de alkalmazásuk előtt tájékoztatja a Megbízót. Abban az esetben, ha a Megbízott fővállalkozó egyéni vállalkozó megbízása útján kívánja ellátni, akkor ezzel a személlyel a évi CXXXIII. tv. szerinti szerződést köteles kötni, amelyben rendelkezni kell a fővállalkozó utasításadási jogáról, annak tartalmáról, illetve korlátairól. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 4. Biztonsági szolgálat alapvető feladatai: 4.1. A szerződésben szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott feladatok végrehajtására a vonatkozó jogszabály, a cég belső szabályzata, valamint a biztonsági őrzésre meghatározott speciális feladatok alapján Az alkalmazottak, valamint az objektumok területén tartózkodó személyek megóvása, jogtalan támadás és testi épséget veszélyeztető események bekövetkezésétől Általános heti 7 napos 24 órás portaszolgálat ill. telephelyőrzés A rendkívüli események (fegyveres támadás, robbanás, tűz, elemi kár, közmű súlyos meghibásodása, stb.) bekövetkezése esetén a szükséges intézkedések megtétele A megbízott a biztonsági őrszolgálat ellátása során tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli és azokat illetéktelen, harmadik személynek nem adja át Megbízott az általa végrehajtott biztonsági őrszolgálat valamint az 1. sz. mellékletben felsorolt Egyéb feladatok ellátásának ideje alatt az esetlegesen felmerülő saját hibás mulasztásokért anyagi es erkölcsi felelősséget vállal. A Megbízott a tevékenységére rendelkezik "Szakmai feleiősségbiztosítás -sal, valamennyi alkalmazottjára élet- es balesetbiztosítás"-sal, annak érvényességét a szerződés időtartama alatt fenntartja. 5. A biztonsági őr kötelezettségei és jogai: 5.1. Szolgálati helyén köteles pontos időben, pihent állapotban és az előírt öltözetben megjelenni Az őrzött területen lévő vagyontárgyakat és az ott tartózkodó személyeket és azok tulajdonát védelmezni A biztonsági őr köteles teljes figyelmét a kijelölt munkafeladatokra fordítani. Utasítást csak az Megbízott ügyvezetőjétől, vagy az általa kijelölt személytől fogadhat el. A MEGBÍZÁS DÍJA 6. A Megbízott a fenti szolgáltatásait az alábbiak szerint teljesíti: 1. Központi irodaház őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 2. Központi telephely őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 3. Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 4. Lenti telephely őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 5. Zalaszentgróti telephely őrzés-védelmi díja,- Ft/ó/fő+ÁFA 7/38

8 7. Megbízó a szerződés 1. Pontjában megjelölt szolgáltatások ellenértékét a számla kiállítását követő 15 napon belül átutalással egyenlíti ki, késedelem esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles fizetni. 8. A számlázás a tárgyhót követő hónap első munkanapján történik. 9. Megbízott a feladatok ellátására általános felelősségbiztosítással rendelkezik, kártérítési kötelezettsége azonban csak az őrzés idejére terjed ki. Az őrzés időpontjait szolgálati naplóban köteles rögzíteni. A biztonsági őr tevékenységéről, tett intézkedéseiről szolgálati naplót vezet. 10. Kapcsolattartó személyek: Megbízó részéről: Napi kapcsolattartáshoz, koordinációhoz Nierer Nikolett / Szerződés és más egyéb, a napi feladatokon túl: Somlai Péter / Megbízott részéről: A MEGBÍZÁS ELLÁTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE A Megbízó biztosítja az őrszemélyzet számára a feladatok ellátásához szükséges szociális és egyéb feltételeket (fűthető tartózkodóhely, WC, telefon, stb.). 12. A szerződés teljesítése során a szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő a jelen megbízási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 13. A szerződés felbontását mindkét fél kezdeményezheti, mindenfajta indoklás nélkül, 3 hónapos felmondási határidővel. Az alábbi felsorolt esetekben a szerződést a felek azonnali felmondással szüntetik meg: - a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél fizetésképtelen, csőd vagy felszámolási eljárás alá kerül, - valamint, ha a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. 14. A Megbízott köteles a munkavégzése során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, valamint a Megbízó belső szabályzatában levő előírásokat betartani. 15. A Megbízó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az első munkanapon a Megbízott alkalmazottait tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, valamint a beléptető rendszer használatával kapcsolatos oktatásban részesíti. A szerződés időtartama alatt a Megbízottnak érvényes működési engedéllyel rendelkeznie kell. Amennyiben az engedély a szerződés időtartama alatt lejár, illetve meghosszabbításra nem kerül, ebben az esetben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti. 8/38

9 IRÁNYADÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a évi CXXXIII. tv. (Tv.) rendelkezései az irányadóak. Abban az esetben, ha a jelen szerződés, vagy a további vállalkozókkal kötött szerződés tartalma eltérést mutat, akkor az adott kérdésben a Tv. Szabályai az irányadóak. 17. A felek kötelesek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket megbeszélés révén egyeztetni. Abban az esetben, ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor vitájuk eldöntésére a Megbízó telephelyéhez tartozó hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták. Zalaegerszeg, május 01.. Megbízó.. Megbízott Mellékletek: 1. sz. melléklet: Telephelyek, feladatok 2. sz. melléklet: Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv 3. sz. melléklet: Megbízó minőségirányítási rendszerével kapcsolatos Megbízott által aláírt nyilatkozatok és tájékoztató anyagok 4. sz. melléklet: SKET tájékoztató 9/38

10 1. sz. melléklet Telephelyek, egyéb feladatok: - Központi irodaház (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.): o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o A beérkező hibabejelentések fogadása és a diszpécserek értesítése o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Belső elektromos riasztó rendszer felügyelete. o Zászlók és zászlótartók felügyelete. o Központi tűzjelző rendszer kezelése, felügyelete o Kamera rendszer felügyelete, használata o Közös parkoló-bérletek átadás-átvételével kapcsolatos feladatok o Posta fogadása, posták átadása a szolgálat felé (kivétel céges csomagok) o Defibrillátor és elsősegélyláda felügyelete o Porta környékének téli síkosság mentesítése (személyi forgalom útvonala) - Központi telephely (Víztisztító épülete, és A, B, C épületek) (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 10.): o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi és jármű forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o A beérkező hibabejelentések fogadása és a diszpécserek értesítése o Gépjármű forgalom ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Telefonközpont kezelése. o Hibajelentések fogadása, naplózása, ügyelet értesítése. o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban. o Központi tűzjelző rendszer kezelése, felügyelete o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban o Kamera rendszer felügyelete, használata o Defibrillátor és elsősegélyláda felügyelete o A telepre érkezők engedély alapján való beléptetése o Porta környékének téli síkosság-mentesítése (személyi forgalom útvonala) 10/38

11 - Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep (Zalaegerszeg, 74-es elkerülő út) o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi és jármű forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Gépjármű forgalom ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Telefonközpont kezelése. o A beérkező hibabejelentések fogadása és a diszpécserek értesítése o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban. o A telepre érkezők engedély alapján való beléptetése o Defibrillátor és elsősegélyláda felügyelete o Kamera rendszer felügyelete, használata o A beérkező anyagok mérlegelése és nyilvántartása megbízás szerint - Lenti telephely (8960 Lenti, Honvéd u. 31.): o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi és jármű forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Gépjármű forgalom, ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Hibabejelentések fogadása, zalaegerszegi diszpécserközpont értesítése. o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban. o A telepre érkezők engedély alapján való beléptetése o Kamera rendszer felügyelete, használata o Ügyfélszolgálat támadásjelzés fogadása o Porta környékének téli síkosság-mentesítése (személyi forgalom útvonala) - Zalaszentgróti telephely (8790 Zalaszentgrót, Mező Ferenc u. 27.) o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o A beérkező hibabejelentések fogadása és a zalaegerszegi diszpécserközpont értesítése o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Alkalmanként posta fogadása, posták átadása az illetékes felé, illetékes értesítése o Alkalmanként gépjármű forgalom ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Objektumok ellenőrzése változó időpontban. o Kamera rendszer felügyelete, használata o Riasztó rendszer felügyelete, jelzésre reagálás o Porta környékének téli síkosság-mentesítése (személyi forgalom útvonala) További olyan feladatok, amelyek a társaság működéséből erednek, pl.: üzenetek, riasztás, térvilágítás, kapuk, nyílászárók, bejáratok körüli parkolás, stb. feladatainak felügyelete a kapcsolattartó utasításai szerint. 11/38

12 Munkaterület átadás-átvételi JEGYZŐKÖNYV 2. sz. melléklet Dátum: Helyszín: Zalavíz Zrt. Irodaház (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) Tárgy: Vállalkozó: Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. ( ) [Központi irodaház, Központi telephely, Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep, Lenti telephely, Zalaszentgróti telephely].. (cím: ) Nyilatkozatok: ZALAVÍZ Zrt., mint üzemeltető (Nierer Nikolett): A mai napon a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban átadjuk a vállalkozónak. A helyismeretre vonatkozó tájékoztatás ill. a helyi sajátosságok, veszélyforrások ismertetése megtörtént. Felhívjuk a figyelmet a fenti munká(k)ra vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások betartására, a fokozott vagyonvédelemre. A vállalkozó munkavállalóinak és alvállalkozóinak részére a vállalkozó képviselője köteles megtartani a munkavédelmi, tűzvédelmi és helyismereti oktatást, ebből eredő felelősséget nem vállalunk. A Zalavíz Zrt. által üzemeltetett vagyonában okozott anyagi és erkölcsi kárért ill. a védterület vagyonvédelméért a vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. Igény esetén vízvételi helyet és áramvételi helyet biztosítunk. Az áramvételi hely csatlakozási pontját csak a Zalavíz Zrt. munkavállalója alakíthatja ki, a kialakított szabványos csatlakozási helyhez a Zalavíz Zrt-től kapott engedély birtokában csatlakozhat rá a vállalkozó. Kapcsolattartó személy az üzemeltető részéről lásd a tárgyi témájú szerződés szerint, havária esetén kötelezően értesítendő éjjel-nappal: 92/ A munkaterületeket átadom: k.m.f.. Üzemeltető A fentieket megértettem és kötelezően betartom, a munkaterületeket átveszem:. Vállalkozó 12/38

13 Útmutató a ZALAVÍZ Zrt. területén munkát végző idegen kivitelezők, alvállalkozók részére 1. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. 2. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik. 3. A vállalkozón az alábbiakban a fővállalkozót kell érteni, akinek a feladata az alábbiakban foglaltak ismertetése, számonkérése, betartatása az alvállalkozói felé. Az alábbiakban leírtak azonban nemcsak a fővállalkozóra, hanem MINDEN ALVÁLLALKOZÓRA IS vonatkoznak. A létesítés követelménye A létesítésben közreműködő (tervező, kivitelező) köteles írásban nyilatkozni, hogy a munkavédelemről szóló jogszabályokat, utasításokat megtartotta, a vonatkozó szabványokat követte. A létesítés során be kell tartani a 4/2002. SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakat. MEBIR-követelmények 1. Kommunikáció A vállalkozó feladata és felelőssége a munkavégzés során észlelt vagy tudomására jutott munkavédelmi szempontú eltérések, hibák vagy rendellenességek haladéktalan jelzése a ZALAVÍZ Zrt. felé. Amennyiben az idő rövidsége nem engedi meg az információk átadását írásban, akkor ezt szóban, vagy telefonon kell megtenni az érintetteknek. Baleset eseten a 8. pontban lévők szerint kell eljárni. 2. Technológiák és munkaeszközök Vállalkozó köteles a veszélyes technológiát, gépet, berendezést munkavédelmi szempontból üzembe helyezni. A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. Ez munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül és írásban kell elrendelni. Az üzembe helyezésről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatokat el kell végezni. A vállalkozónak az üzembe helyezésre és a felülvizsgálatra vonatkozó dokumentációkat a gép, technológia használatának helyén kell bemutatnia és az elvégzését igazolnia. A vállalkozó a munkaállásokat úgy alakítja ki, hogy azok megfeleljenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek, így az állékonysági, stabilitási, időjárással szemben történő ellenállósági követelményeknek. 1.5 méter feletti szintkülönbség esetén a be- és leesés elleni védelemről gondoskodni kell (1m magas korlát, középdeszka, lábléc). A veszélyes technológiai elemek közelében (pl. szennyvíztelepi medencék) az elkerítésről gondoskodni kell, amennyiben a jelenlegi védelmi berendezések (korlátok, láncok) elbontásra vagy változtatásra kerülnek. Amennyiben a ZALAVÍZ Zrt-nek a vállalkozó szállítási, tárolási, raktározási tevékenységéből, munkavégzéséből, alkalmazott technológiájából, felhasznált anyagaiból adódóan bármilyen olyan különleges, egyéni (a vállalkozói tevékenység megkezdése előtt nem létező) kötelezettsége merül fel (pl. egyéni védőeszköz juttatás, kollektív védelem biztosítása, oktatási kötelezettség), akkor erről vállalkozó előzetesen, írásban a ZALAVÍZ Zrt-t tájékoztatni köteles. 3. Veszélyes anyagok kezelése A veszélyes anyagok felhasználásának helyén kell tárolni a veszélyes anyagra vonatkozó biztonsági adatlapot. A vállalkozónak a felhasznált veszélyes anyagokat nyilván kell tartani, a felhasználást folyamatosan nyomon kell követni. A ZALAVÍZ Zrt-t a felhasználni kívánt veszélyes anyagokról előzetesen írásban tájékoztatni kell. A felhasznált veszélyes anyagokkal és kezelésükkel kapcsolatos oktatások megtartása a saját munkavállalói részére a vállalkozó feladata, míg a ZALAVÍZ Zrt. munkavállalói esetében a ZALAVÍZ Zrt. feladata. 13/38

14 4. Munkavédelmi ellenőrzések A ZALAVÍZ Zrt. területén történő munkavégzés esetén a munkafolyamatokat, a munkavégzés menetét a ZALAVÍZ Zrt. munkabiztonsági- és egészségvédelmi szakemberei ellenőrizhetik. Az ellenőrzés eredményeképpen javaslatokat tehetnek, utasításokat adhatnak, amelyeket magára nézve vállalkozó kötelezőnek fogad el és teljesít. Az ellenőrzések megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely a ZALAVÍZ Zrt. feladata. A jegyzőkönyvekben meghatározott feladatok el nem végzése esetén minden felelősség a vállalkozót terheli. 5. Foglalkozás-egészségügy Vállalkozó munkavállalói részére foglalkozás-egészségügyi szolgálatot köteles biztosítani. Az előzetes, időszakos, soron kívüli és záró munkaköri alkalmassági vizsgálatokat elvégezteti, ezek hiányában a munkavállalót a munkavégzéstől eltiltja. A szükséges védőoltások beadatása a vállalkozó feladata saját munkavállalói esetén: szennyvíztelepen dolgozók: hastífusz mélyépítésben dolgozók: tetanusz külterületi, erdős munkaterületen, mezőgazdasági területen dolgozók részére: kullancs enkefalitisz Az oltások beadatását a ZALAVÍZ Zrt. kérésére igazolni kell. 6. Egyéni védőeszközök Vállalkozó vállalja, hogy a veszélyek károsító hatásainak elkerülése érdekében, amennyiben a hatásos védelem más módon nem valósítható meg (pl. kollektív védelem, szervezési intézkedések), munkavállalói részére egyéni védőeszközt biztosít. Az építési területeken a fejvédő sisak viselése kötelező. A 80db A hangnyomásszintet meghaladó zaj esetében a fülvédő tok viselése kötelező. A munkavállaló ruházatát és egyéb egyéni védőeszközeit (kesztyű, bakancs, stb.) az adott munkafolyamat és technológia ismeretében kell meghatározni úgy, hogy az kellő védelmet nyújtson. Amennyiben a vállalkozó által alkalmazott technológia különleges védőeszközt kíván meg, erről előzetesen a ZALAVÍZ Zrt-t írásban tájékoztatja. A ZALAVÍZ Zrt. munkavállalói részére az egyéni védőeszköz biztosítása a ZALAVÍZ feladata. 7. Vészhelyzeti készültség és reagálás A ZALAVÍZ Zrt-nek a vállalkozó rendelkezésére kell bocsátania minden olyan információt, amely az esetlegesen bekövetkező lehetséges vészhelyzetekkel, azok elkerülésével, a bekövetkezés esetén tanúsítandó magatartással kapcsolatban a birtokában vannak. Az átadott információk birtokában a vállalkozó által alkalmazott munkavállalók oktatását a vállalkozónak kell elvégezni és ezt írásban dokumentálni. Vészhelyzet esetén a ZALAVÍZ Zrt. haladéktalanul értesíti a területen tevékenykedő vállalkozásokat. Ilyen esetben a vállalkozó köteles a végzett munkát azonnal abbahagyni és a lehető legrövidebb időn belül a veszélyes területet elhagyni. A havária helyzet esetén esetlegesen alkalmazandó egyéni védőeszközök (légzőkészülékek, önmentő berendezések, stb.) biztosítása a vállalkozó feladata saját munkavállalói részére. 8. Balesetek, események A vállalkozói munkavállalóit ért vagy a vállalkozói gépei, berendezései, eszközei, technológiája által okozott esetleges baleset esetén a felelősség a vállalkozót terheli. 9. Villamos berendezéseken vagy azok közelében végzett munkák Minden villamos kapcsolással járó tevékenységet, amely a jelenlegi rendszer üzemszünetét, a villamos rendszer felépítésének, feszültségi, áramköri és teljesítménybeli viszonyainak megváltozását eredményezi, a vállalkozó köteles előzetesen bejelenteni a ZALAVÍZ Zrt. részére. Ilyen esetekben a villamos munka végrehajtásához a ZALAVÍZ Zrt. szakembereinek jelenléte szükséges. A villamos munkákhoz kapcsolódó egyéni védőeszközök, szerszámok, berendezések biztosítása, ezek jogszabály által előírt biztonsági felülvizsgálatainak biztosítása a vállalkozó feladata. A villamos munkák megkezdése előtt vállalkozónak tájékoztatást kell kérni a ZALAVÍZ Zrttől a helyi viszonyok tekintetében. A villamos munkák során csak olyan berendezések, készülékek, gépek alkalmazhatók, amelyek a munkavállalókra (mind a vállalkozó saját munkavállalóira, mind a ZALAVÍZ Zrt. munkavállalóira vonatkoztatva) és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt nem jelentenek, illetve a jogszabályok és szabványok által előírt biztonsági követelményeknek megfelelnek. Ezt érvényes dokumentációval kell igazolni. A fentieket tudomásul vettem és a munkavégzés során alkalmazom, kötelezőnek ismerem el. Zalaegerszeg, vállalkozó képviselője 14/38

15 TÁJÉKOZTATÓ A ZALAVÍZ ZRT. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉRŐL a Zalavíz ZRt. alvállalkozói és beszállítói részére 3. sz. melléklet 1. A Zalavíz Rt decemberében integrált minőség és környezetirányítási rendszert vezetett be az MSZ EN ISO 9001:2001, és az MSZ EN ISO 14001:1997 követelményeinek megfelelően, és azóta is az aktuálisan érvényben lévő szabványok (jelenleg MSZ EN ISO 9001:2009, és az MSZ EN ISO 14001:2005) szerint működik. 2. Környezetpolitika röviden: - jogszabályi követelmények, hatósági előírások betartása - környezetszennyezés megelőzése, a hulladékok mennyiségének csökkentése, veszélyes hulladékok begyűjtése, szennyvíziszap elhelyezés hosszú távú megoldásának keresése, energiafelhasználás csökkentése - környezeti célok meghatározása, éves értékelése, rendszeres tájékoztatás - környezetvédelmi szakmai ismeretek fejlesztése 3. A Zrt. környezetvédelmi céljait a környezetre hatást gyakorló környezeti tényezőiből határozza meg. Jelentős környezeti tényezőink: - a megtisztított szennyvízben ritkán előforduló határérték feletti szennyezőanyagtartalom, melyet folyamatosan mérünk, így azonnal be tudunk avatkozni, ez különösen fontos, hiszen a megtisztított szennyvíz befogadója a Zala folyó, mely a Balaton vízgyűjtőterületén található - a zalaegerszegi szennyvíztisztító telepen nem veszélyes hulladékot fogadó és kezelő műtárgyat üzemeltetünk, amellyel állati és növényi, folyékony és szilárd hulladékokat tudunk kezelni. A kezelt hulladékokkal növelni tudjuk a biogáz termelésünket. A fogadott hulladékokat a zárt rendszerű műtárgyban azonnal kezeljük, így hullaék a tárolására lehetőség sincsen. A kezelés során keletkező másodlagos hulladékokat zárt konténerben külön gyűjtjük, melyet engedéllyel rendelkező hulladékszállítóval vitetünk el. - a hálózatra bocsátott ivóvíz paraméterei az ivóvíztisztítási technológia hatására változhatnak; amennyiben a paraméterekben negatív irányú változás következik be, úgy azonnali technológiai beavatkozással intézkedünk ennek kijavítása érdekében - az ivóvíz arzénmentesítése során keletkezett arzénes vasiszap hulladék, amely hulladék az érintett vízműveknél keletkezik, ott külön gyűjtjük és arra alkalmas veszélyeshulladék-szállítóval elszállítatjuk ártalmatlanításra - a laboratóriumban dolgozó kollégáink az egyes vizsgálatokat rákkeltő anyagokkal végzik; ilyen tevékenység közben az anyaggal való érintkezés elkerülése a megfelelő munkavédelmi eszközök használatával valósul meg A jelentős környezeti tényezőkhöz meghatározott célok teljesülésével érjük el azt, hogy ezen környezeti tényezőinkkel kapcsolatban folyamatosan javulunk a környezetszennyezés megelőzésében, a felkészültségben és az esetleges intézkedések hatékonyságában. 15/38

16 4. A ZRt. hulladékkezelési szabályzatban szabályozza a veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal való tevékenységet. 5. A kommunális hulladékok gyűjtésére elhelyezett konténerekben a papírhulladékok, a fémhulladékok és a veszélyes hulladékok kivételével minden hulladék elhelyezhető. A papírhulladékokat erre a célra elhelyezett konténerekben kell gyűjteni. A PET-palackokat szintén erre a célra kihelyezett gyűjtő edényekben kell gyűjteni. Az irodákban keletkező veszélyes hulladékokat az erre a célra elhelyezett konténerekben kell összegyűjteni. Az egyéb veszélyes hulladékokat minden alvállalkozónak magával kell vinni és ártalmatlaníttatni. 6. A kommunális hulladékokat és a vasiszapot a részvénytársaság szerződött partnerekkel szállítatja el. A kommunális, a papír- és a PET-palackgyűjtő edényeket a szerződött partnereken kívül más szállítóval elszállítatni tilos! Tilos a veszélyes hulladékok más hulladékokkal való keverése, a kommunális hulladékgyűjtőben való gyűjtése! 7. A veszélyes hulladékok elszállítását minden esetben arra engedélyekkel rendelkező vállalkozónak kell átadni, aki az elszállítást illetve az ártalmatlanítást is bizonyíthatóan el tudja végezni. A veszélyes hulladékok gyűjtését minden esetben a munkával megbízott vállalkozó végzi, ártalmatlanításáról a törvényekben meghatározott módon jár el. 8. Társaságunk tevékenysége során veszélyes anyagokat is felhasznál. Az ezekről szóló biztonsági adatlapok a tevékenységek helyén és a raktárban is megtalálhatók. A telepeinkre belépő vállalkozóknak az általuk használt veszélyes anyagokról biztonsági adatlappal kell rendelkezniük és a felhasználás helyén biztosítani azt. A munka végeztével megmaradt veszélyes anyagaikat össze kell gyűjteniük, azokat nem hagyhatják a telepeinken. 9. Veszélyes anyagok kifolyása esetén felitató, semlegesítő anyagokat kell alkalmazni az anyag felitatására, továbbá a kifolyásokat a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni, valamint a megszüntetésig kármentőket kell alkalmazni. A kifolyt anyagok, a felitató anyagok veszélyes hulladékként kezelendők. 10. A fentiekre vonatkozó kérdésekkel és a mindenkori változtatásokkal kapcsolatban biztosítjuk, hogy munkavállalóik mindig naprakész információkat kapjanak a KIR asszisztenstől. Zalaegerszeg, október /38

17 Nyilatkozat Alulírott, mint a képviselője nyilatkozom, hogy munkatársainkkal együtt megértettük, tudomásul vettük és ránk vonatkozóan kötelező érvényűnek tekintjük azokat a Zalavíz ZRt. minőség- és környezetirányítási rendszerére vonatkozó ismérveket, melyeket a Zalavíz ZRt. tájékoztató anyagban rendelkezésünkre bocsátott. Tevékenységünk végzése során figyelembe vesszük a Társaság környezetpolitikáját, jelentős környezeti tényezőit, környezetvédelmi céljait, valamint ügyelünk a környezetvédelmi jogszabályok betartására. Tudomásul vesszük, hogy a ZRt. területén szelektív hulladékgyűjtés folyik, ennek megfelelően helyezzük el a keletkezett hulladékokat. A ZRt. telephelyein tevékenységeink során használt saját veszélyes anyagainkról biztonsági adatlapot biztosítunk a felhasználás helyén, valamint a feladat végrehajtása után ezen anyagokat összegyűjtjük, magunkkal visszük. A tevékenységeink során keletkező veszélyes hulladékokat a munka végeztével megfelelő ártalmatlanító helyre szállítjuk. Dátum:.. aláírás 17/38

18 TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Ezen nyilatkozat elválaszthatatlan részként kapcsolódik az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8., képviseli: Nagy András vezérigazgató) továbbiakban mint Titokgazda, és a..., képviseli:.....) továbbiakban mint Titokbirtokos cégek között fennálló érvényes írásbeli megállapodás(ok)hoz (megbízási, tervezési, kutatási, karbantartási, vállalkozói, alvállalkozói stb. szerződés(ek)). A Titokbirtokos jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Titokgazdával kötött fennálló érvényes írásbeli megállapodásokkal kapcsolatban és az alapján ellátott tevékenysége során a tudomására jutott minden információt beleértve a ZALAVÍZ Zrt.-re és tevékenységére vonatkozó bárminemű adatot - mint üzleti titkot, szigorúan bizalmasan kezel. Az így megszerzett információt külső harmadik személyek részére csak a Titokgazda erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye alapján teheti bármilyen módon hozzáférhetővé. A Titokbirtokos jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a tárgyi írásbeli megállapodások teljesítéséhez külső szakértőt, illetve alvállalkozót vont be, úgy jelen nyilatkozat rájuk is kötelező érvényű. A Titokbirtokos tudomással bír arról, hogy a fent meghatározott írásbeli megállapodás(ok) bármely okból való megszűnése a jelen nyilatkozatban foglaltakat nem érinti, azaz az ebben foglaltak az írásbeli megállapodás(ok) megszűnése esetén is változatlanul hatályban marad(nak) az írásbeli megállapodás(ok) megszűnésétől számított 3 évig. A Titokbirtokos kijelenti, hogy az írásbeli megállapodások tárgyi témájában sem ő, sem tulajdonosa, továbbá vezető tisztségviselője, illetve a szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottja és ez utóbbi személyek közeli hozzátartozói, a szerződéses jogviszony megszűnése után 3 éven belül nem hoz(nak) létre, a Titokgazda alaptevékenységi körével megegyező tevékenységet is folytató gazdálkodó szervezetet. A Titokgazda jogosult a Titokbirtokossal szemben a szerződésszegésből eredő teljes kárát érvényesíteni. Jelen nyilatkozat nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. Zalaegerszeg, 20. hó... Titokbirtokos p.h. 18/38

19 ÉBIR Útmutató a ZALAVÍZ Zrt. partnerei részére A ZALAVÍZ ZRt. felső vezetősége kidolgozta, dokumentálta, gyakorlatban megvalósította, fenntartja és folyamatosan javítja MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány és a WHO ajánlásai szerinti vízbiztonsági-tervrendszerét. A ZALAVÍZ Zrt. jelen dokumentummal minden érintett fél tudomására hozza, hogy a Társaságnál tanúsított Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer működik. A szabvány alapján kidolgozott ivóvízbiztonsági tervrendszer célja, hogy a keletkezés helyétől a fogyasztóig történő eljuttatáson keresztül a végső felhasználásig biztosítsa az ivóvíz élelmiszerként történő kezelését, annak szennyeződésmentességét és megfelelő kezelését. A fentiek alapján a ZALAVÍZ Zrt-vel kapcsolatban álló minden alvállalkozóra, partnerre és beszállítóra nézve kötelező a társaságnál érvényben lévő ivóvízbiztonsági előírások alkalmazása. Minden olyan esetben, ahol az érintett alvállalkozó, partner vagy beszállító kapcsolatba kerülhet az ivóvízzel, a feladat végrehajtása során biztosítani kell, hogy az ivóvízbiztonság követelményei teljesüljenek. Az ivóvízbiztonsági tervrendszer vonatkozó előírásait a ZALAVÍZ Zrt. a partnerei rendelkezésére bocsátja abból a célból, hogy az abban foglalt követelményeknek eleget tudjanak tenni. A fentieket tudomásul vettem és kötelezőnek ismerem el..., 20.. év.. hó. nap.. vállalkozó képviselője 19/38

20 4. sz. melléklet ZALAVÍZ Zrt. tájékoztatója a zalaegerszegi szennyvíztisztító telepről, mint veszélyes anyagokkal foglakozó küszöb érték alatti üzem /38

21 Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. Veszélyelemzés 3. Toxicitás (mérgező anyagok jelenléte) 4. Tűzveszélyesség (tűzveszélyes anyagok jelenléte) 4.1. Biogáz vonal 4.2. Biogáz tisztító - biometán 4.3. Veszélyforrások 4.4. Metán tulajdonságai 4.5. Robbanás veszélyes zóna: 5. Ökotoxicitás (környezetszennyező anyagok jelenléte) 6. A SKET elemzés eredménye 7. Külsős munkavállalók és kivitelezők teendője veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek bekövetkezése esetén 7.1. A balesetet a külsős munkavalló(k) észleli(k) 7.2. A balesetről a telep dolgozója tájékozatja a külsős munkavállaló(ka)t 7.3. Általános magatartási szabályok 8. További általános tudnivalók 8.1. Tűzveszélyes tevékenység 8.2. Dohányzás 8.3. Tűzveszélyességi szempontból további kiemelt helyiségek: 8.4 Tűz és veszélyjelzés 9. Biztonsági irányítási rendszer Melléklet: I. Biometán biztonsági adatlap 21/38

22 1. Általános információk A ZALAVÍZ Zrt. (Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.) önkormányzati tulajdonú vízi közmű szolgáltató, amely Zala megyében közel 120 ezer főt lát el egészséges ivóvízzel, és gondoskodik a keletkezett szennyvíz elvezetéséről és tisztításáról. Az alaptevékenység az ivóvíztermelés, - kezelés és -elosztás, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás. A Zrt. katasztrófavédelmi engedélyt szerzett szennyvíztisztító telephelye Zalaegerszeg külterületén helyezkedik el a 74. sz. másodrendű főút és a 25. sz. nemzetközi vasúti fővonal által közbezárt területen. Az említett telepen mechanikai és biológiai szennyvíztisztítást végeznek. A keletkező szennyvíziszapból biogázt termelnek, amelyet a telepen elhelyezett gázmotorokban, illetve kazánokban elégetve hasznosítják hő- és villamos energia formájában. A folyamatos fejlesztés eredményként a meglévő biogáz hasznosítási formák megtartása mellett egy biogáz kezelő üzem és biogáz (CNG) töltő állomás létesült a Társaság CNG üzemű járműflottája illetve - a zalaegerszegi ÖKO-város program részeként a Zala Volán Zrt.-vel együttműködve - a városi tömegközlekedés CNG autóbuszai számára. 2. Veszélyelemzés A vonatkozó jogszabály által elvégzett üzemazonosítás (azonosítási számítás) és elemzés több szempontból mérte fel az telep működését melyeket a továbbiakban fejtünk ki (a tárol anyagok és feldolgozásuk veszélyei stb.): Toxicitás (mérgező anyagok jelenléte, felhasználása) Tűzveszélyesség (tűzveszélyes anyagok jelenléte, felhasználása) Ökotoxicitás (környezetszennyező anyagok jelenléte, felhasználása) Az azonosítási számítás alapján a ZALAVÍZ Zrt. telephelyén az egyidejűleg tárolt és feldolgozott tűzveszélyes anyagok végett minősül küszöb érték alatti üzemnek. A telephelyen folytatott tevékenységből származó meghatározó veszélyeztető képesség a biogáz előállításából és tárolásából származik. A fentiek alapján Társaságunk kötelezett Súlyos Káresemény Elhárítási Terv készítésére (továbbiakban SKET), mely tartalmát jelen dokumentum több részében is idézzük. A tervet külsős szakértőkből álló team készítette, tartalmát az illetékes hatóság ellenőrizte és elfogadta. A ZALAVÍZ Zrt. súlyos ipari baleset esetén szükséges intézkedéseit, eljárási rendjét a Szabályzatok valamint a társaság súlyos káresemény elhárítási terve szabályozza. A SKET - az azonosítási számításon túl többek közt tartalmazza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos legsúlyosabb baleseti lehetőségeket, következményelemzést, a működés biztonságára vonatkozó megállapításokat valamint a védekezéssel kapcsolatos feladatokat. 3. Toxicitás (mérgező anyagok jelenléte, felhasználása) A telep területén mérgező anyag kijutásával járó baleset szinte csak a laboratóriumban lehetséges (üzemviteli épület I. emelet). A tárolt mérgező anyagok a vegyszer raktában elzártan - találhatóak. A mennyiségek igen minimálisak, a felhasználás kizárólag a labor dolgozói által, szigorúan szabályozott körülmények közt. 22/38

23 4. Tűzveszélyesség (tűzveszélyes anyagok jelenléte, felhasználása) 4.1. Biogáz vonal A szennyvíziszap a tornyokban (telep bejáratával szemben) álladó hőmérsékleten, anaerob úton (fermentáció) rothasztásra kerül. A biológiailag lebontható szerves anyagok megközelítőleg 63-65% metánná, % széndioxiddá és 1%-nál kevesebb egyéb gázokká (pl.: kénhidrogén, nitrogén), biogázzá alakulnak. A tornyokból az iszap elvétel a rothasztott iszaptárolóba történik (tornyok mellett). A rothasztott iszaptároló betonból készült fedett medence, melyben esetlegesen további kismértékű biogáz képződés is előfordulhat. A tornyokból a keletkezett gáz csőrendszeren és aknákon (összesen 3db) keresztül a biogáz tároló pufferbe kerül, amely a gáztermelés és gázfelhasználás köztes állomása. A puffer dupla falú, lufihoz hasonló kialakítású építmény (telep északi részén). A biogáz felhasználása előtt a belső szállítási veszteségek kompenzálása miatt a nyomás növelt, a kicsapódott kondenzviz pedig elvezetett. A technológiához kapcsolódó aknák telepített (metán) gázérzékelővel ellátottak a gyors és hatékony beavatkozás lehetősége végett. A - fent leírtak szerint - nyers biogáz köztes tárolóra kerülhet, vagy közvetlen módon hasznosulhat is. A ZALAVÍZ Zrt. a biogázt a következő módokon hasznosítja: Gázmotorok segítségével (kezelve, kezeletlenül) Gázkazánok segítségével (kezelve, kezeletlenül) CNG formájában motor hajtóanyagként (csak kezelést követően) 4.2. Biogáz tisztító - biometán Amennyiben a biogáz CNG formájában kerül felhasználásra, úgy szükséges a biogázt tisztítani (kénhidrogén és széndioxid mentesítés), vízteleníteni majd két lépésben sűríteni (nyomásfokozás). A leírt technológia a kerítéssel körül határolt gáztisztító és sűrítő állomáson történik. A nagynyomású biometán a palackkötegekből álló tároló egységre jut (3 db 25 palack). A biometánt - tisztított biogáz lásd I. melléket Biztonsági adatlap gépjárművekbe és autóbuszokba tankolják a biogáz kúton. A biogáz kút kezelésére és működtetésére kizárólag a ZALAVÍZ Zrt. jogosult, külső idegen személy töltést és tankolást nem végezhet Veszélyforrások A 4.1. és 4.2. pontban felsorolt berendezések és folyamatok fő veszélyforrása a metán (CH 4 ), mely a technológiában folyamatosan jelen van és kijutása vagy elszabadulása robbanásveszélyes légteret valamint tüzet eredményezhet (nagyobb veszély zárt térben) Metán tulajdonságai Színtelen, szagtalan gáz, nem mérgező. Levegőnél kisebb sűrűségű, ezért a zárt helységekben fönt helyezkedik el és felfelé törekszik. A metán a földgáz fő alkotórésze, növényi, állati illetve egyéb (hulladék) anyagok rohadásakor keletkezik. Belégzéskor az ember bódultságot érez, dekoncentráltság jellemzi, majd elalvás és eszméletvesztés következik be. Zárt térben való kiömléskor, kiszoríthatja a levegőt és fulladást okozhat. Tűzvédelmi szempontból a metán gyúlékony vegyület. A levegővel robbanóelegyet alkot, amit sújtólégnek hívunk. A metán meghatározott megközelítőleg 4.4 V% és 16.5 V% közti levegő keverékkel alkot robbanó elegyet. Tehát a metán esetében az ARH= 4.4 %, a FRH= 16.5 %. Magasabb metánszint esetén a levegő oxigénjével a gáz elég, de nem robban. A robbanás azonban csak abban az esetben következik be, ha a szikra hőmérséklete eléri a metán belobbanásához szükséges hőfokot. Oltása történhet vízpermettel, habbal, széndioxiddal, tűzoltóporokkal. Oltására nem alkalmazható a homok. 23/38

24 1. ábra A metán és levegő keveredése A metán az Országos Tűzvédelmi szabályzat alapján A tűzveszélyességi osztályba tartozik, mert alsó robbanási határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%. Az anyagkijutással járó meghibásodások és tömítetlenségek adják a technológia legkritikusabb pontjait. Két megelőzési elvet kell betartani: megakadályozni a metán technológiából való kijutását, a robbanási tartományába tartozó robbanóképes elegy kialakulását hatékony szellőztetéssel valamint kizárni a gyújtóforrást, veszélyes felmelegedés (szikra) keletkezését Robbanás veszélyes zóna: 3/2003. (III. 11.) FMM - ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről című jogszabály alapján: Az a munkatér, ahol az éghető gázok, gőzök vagy ködök (aerosolok) levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér állandóan, hosszú időtartamban, gyakran; vagy előfordulhat; vagy ritkán és rövid időtartamban van jelen. A technológiában több olyan szakértő által meghatározott légtér, robbanásveszélyes zóna áll fenn, ahol a robbanás feltételei adottak lehetnek, ezek az alábbiak táblával jelölve vannak: csövek és tartályok belső tere rotthasztó tornyok belső tere és a tornyok teteje rotthasztott iszaptároló belső tere, biofilter körüli tér és az aknafedlap körüli tér a lépcsőházban a mérőórák körüli tér az aknák (3 db) belső tere és a szellőző nyílás a biogáz fáklya és környezete biztonsági (lefúvató) szelep környezete biogáz puffer tartály belső tere és a tároló körüli tér tömítéssel ellátott csőcsatlakozások körüli tér biogáz tisztító és környezete biogáz töltő állomás belső tere és a körülötte lévő tér 24/38

25 A fokozottan tűz és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt építménybe, helyiségbe, veszélyességi övezetbe valamint robbanás veszélyes légtérbe gyújtóforrással (pl: mobiltelefon, öngyújtó stb.) vagy bármilyen szikraképző eszközzel, nyílt lánggal belépni szigorúan Tilos! Tilos olyan ruha, lábbeli és eszköz használata mely gyújtási veszélyt jelenthet. Az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. A robbanásveszélyes zónába bevitt (elektromos stb.) eszközök feleljenek meg a vonatkozó követelményeknek (gázcsoport, Zóna szám; felületi hőmérséklet), ellenkező esetben használatuk és bevitelük tilos. Robbanásveszélyes zónában munkát végezni csak előzetesen kiadott ZVMV Engedély robbanásveszélyes zónában történő munkavégzéshez kitöltött nyomtatvány birtokában szabad végezni. Robbanásveszélyes zónába belépni kizárólag metán-gázérzékelővel és minimum két embernek szabad, robbanásveszélyes zónába és robbanás veszélyes légtérben munkát csak a veszélyekre kioktatott személyek végezhetnek. Bármely potenciálisan robbanásveszélyes, robbanásveszélyes vagy vélhetően robbanásveszélyes zónában végzett munka esetén szükséges a további egyeztetés, a zónatérkép és zónabesorolás közös áttekintése, a munkafeltételek meghatározása, engedélyek kiállítása biztonságos munkavégzés eszközeinek és feltételeinek meghatározása a biztonságos munkavégzés biztosítása céljából. A Táraság saját előírásiban a jogi szabályozással összhangban - szabályozza a munkavégzés feltételeit. 5. Ökotoxicitás (környezetszennyező anyagok jelenléte, felhasználása) A telephelyen tárolt veszélyes anyagok között csak kis mennyiségben vannak jelen ökotoxikus (azaz R50, 50/53, 51, 51/53) anyagok. A legnagyobb mennyiségű jelenlévő, környezetre (is) veszélyes anyag a diesel olaj (gázolajkút) valamint a motorbenzin. További anyagok ezen felül csak igen kis mennyiségben találhatók (a laboratóriumban, műhelyépület) a telephelyen. A veszélyes anyagok környezetbe jutásának lehetősége minimalizált, mivel a műszaki kialakítás nem teszi lehetővé (kármentő edény). Amennyiben mégis kijutás történik generikus okok miatt, a kikerült anyagok a készenlétben tartott szaktechnikai eszközökkel összegyűjthetők, ártalmatlaníthatók. Az ökotoxikus anyag kikerülése esetén megvalósuló eljárási rend a SKET-be is bele foglalt. A ZALAVÍZ Zrt.-nél az ökotoxikus anyagok kezelésének műszaki biztonsági feltételei teljes körűen biztosítottak. 6. A SKET elemzés eredménye: A modellező számítás alapján több elméleti súlyos következménnyel járó baleseti lehetőséget mutat be a terv, mely a biogáz puffer tárolóban és a gáztisztítóban következhet be. Emellett a SKET dokumentáció megállapította, hogy a ZALAVÍZ Zrt. tevékenységével összefüggő súlyos ipari balesethez köthető veszélyeztetés mértéke elfogadható, katasztrófavédelmi engedély feltétel nélküli kiadásának nincs akadálya. A telepen minden szükséges SKET által előírt biztonsági valamint veszélyt jelző berendezés rendelkezésre áll, az előírt szaktechnikai eszközök készenlétben vannak tartva. 7. Külsős munkavállalók és kivitelezők teendője veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek bekövetkezése esetén Baleset (kijutás) kapcsán az alábbi két esete kell megkülönböztetni: A balesetet a külsős munkavalló(k) észleli(k) A balesetről a telep dolgozója tájékozatja a külsős munkavállaló(ka)t 25/38

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. november Oldal: 1 / 8 AJÁNLATI FELHÍVÁS a.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Műszaki Irányítási Rendszer beszerzése tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. május Oldal: 1 / 8 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Ajánlatkérő

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Foszfor eltávolító szerek szállítása. tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Foszfor eltávolító szerek szállítása. tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Foszfor eltávolító szerek szállítása tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő neve: Észak-Zalai

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. április a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Földgáz beszerzése 2014/15. gázévben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. március Oldal: 1 / 9 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Ajánlatkérő

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2006. (VI.1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2006. (VI.1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2006. (VI.1.) KGY r e n d e l e t e a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezéséről valamint közzétételéről szóló 68/2003. (XII. 22.) KGY rendelet módosításáról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

H o r n e t I T B u s i n e s s

H o r n e t I T B u s i n e s s H o r n e t I T B u s i n e s s r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalaegerszegi csapadékvíz integrált digitális lefolyási modell készítése tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. április Oldal: 1

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Helyreállítási munkák kivitelezése Zalaegerszeg város területén és annak 30 km-es ivóvíz-ellátási körzetében 2014. évben tárgyú Ajánlattételi

Részletesebben

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12.

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : 3&.ffÜ&\ tf&bl.hj&x A szerződés tárgya: A kötelezettségvállalása évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére

Részletesebben

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Név: Legfőbb Ügyészség adószám: 15300148-2-41 székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16. vagyonvédelmi Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másfelől a

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S Tisztelt Ajánlattevő! A (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-15/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-15/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. K-NY Metró telephelyre ISO 14001:2004 szabvány szerint kialakított Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) megújító és két felügyeleti auditjának végrehajtása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

KIVITELEZÉSI MŰSZAKI TANÁCSADÁS SZERZŐDÉS

KIVITELEZÉSI MŰSZAKI TANÁCSADÁS SZERZŐDÉS munkaszám: 1100 KIVITELEZÉSI MŰSZAKI TANÁCSADÁS SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott szerződő felek között ÉPÍTTETŐ Név: Lakcím: Születési dátum: Sz.ig. szám: Elérhetőségei: email: telefon: a továbbiakban

Részletesebben

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót!

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! A szállóra való bejelentkezés történhet telefonon, e- mailben vagy személyesen. Bejelentkezni csak érvényes személyi

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételi tevékenysége

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételi tevékenysége HungaroControl Zrt. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételi tevékenysége Műszaki tartalom Papp Zoltán LFCS 2015.06.15. Oldal:1 Tartalomjegyzék MŰSZAKI LEÍRÁS... 3 I.2.1. MUNKAERŐ BIZTOSÍTÁSA...

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez 95 íjdáh BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/1999./XII.10./. Ktr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Székkutas Község Képviselőtestülete az egyes helyi

Részletesebben

41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

40/2004. (X. 18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. az életjáradék lakásért konstrukcióról

40/2004. (X. 18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. az életjáradék lakásért konstrukcióról 40/2004. (X. 18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az életjáradék lakásért konstrukcióról Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Kérdések és érthető válaszok. Hogyan járjunk túl a hatóság eszén?

TŰZVÉDELEM. Kérdések és érthető válaszok. Hogyan járjunk túl a hatóság eszén? TŰZVÉDELEM Kérdések és érthető válaszok Hogyan járjunk túl a hatóság eszén? FIGYELMEZTETÉS Az itt olvasható anyagok célja nem a jogszabályok megkerülése, hanem a jogszabályok által nyújtott lehetséges

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozó iktatószáma:. Vállalkozó témafelelőse: Megrendelő iktatószáma: /2013 Megrendelő témafelelőse: Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ZALAVÍZ Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u.

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3.

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

BÉRTARTÁSI SZERZŐDÉS

BÉRTARTÁSI SZERZŐDÉS Bellandor Lovasközpont LK Páty Jenei dülő H 2071 Tel.: +36-1-2001191 LOGO BÉRTARTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött a BELLANDOR Kft. mint a lovasközpont üzemeltetője - továbbiakban LK Másrészről Neve: Lakcim:

Részletesebben

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel)

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) 5.számú függelék amely létrejött egyrészről a Tápióság Község Önkormányzata (képviseletében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A MOL Nyrt. (Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg, Algyő és Komárom) területén tartott EBK oktatásához.

TÁJÉKOZTATÓ. A MOL Nyrt. (Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg, Algyő és Komárom) területén tartott EBK oktatásához. TÁJÉKOZTATÓ I. EBK OKTATÁS A MOL Nyrt. (Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg, Algyő és Komárom) területén tartott EBK oktatásához. A FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: FER) a MOL Nyrt-vel,

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek:

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. Rendeletet (továbbiakban:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Új vízmérők szállítása a 2014. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. október Oldal: 1 / 13 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Ajánlatkérő

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015.

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. december

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben