Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú"

Átírás

1 Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció március

2 a. Adatok Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (továbbiakban Zalavíz Zrt.) Ajánlatkérő címe: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. Ajánlatkérő telefonszáma: +36 / Ajánlatkérő faxszáma +36 / Ajánlatkérő címe: b. A pályázati felhívás tárgya Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme c. A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés d. Teljesítés határideje, a szerződés időtartama: e. Teljesítés helye(i): Központi irodaház (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.) Központi telephely (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 10.) Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep (8900 Zalaegerszeg, 74-es elkerülő út) Lenti telephely (8960 Lenti, Honvéd u. 31.) Zalaszentgrót telephely (8790 Zalaszentgrót, Mező Ferenc u. 27.) f. Az ajánlat bírálati szempontjai: Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. g. Hiánypótlás és tisztázó kérdések lehetősége: Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. A pályázattal kapcsolatosan kérdéseket csak írásban lehet fel tenni (lehet is), amelyekre adott válaszok minden pályázónak/ajánlattevőnek megküldésre kerülnek. Kérdések feltevésének határideje: március 20. A kérdéseket az alábbi elérhetőségen lehet feltenni (mindkét címen együtt): és h. Ajánlattételi felhívás közzététel napja: március 17. i. Az ajánlattételi határidő: március :00 h 2/38

3 j. Ajánlat benyújtásának címe: Helye: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. k. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlattárgyalás nélkül kerül elbírálásra: Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el, azonban fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőkkel a beszerzési eljárás bármely szakaszában tárgyaljon a beszerzés mennyiségéről, értékéről, a feltételeket érdemben megváltoztassa, alternatív ajánlatokat kérjen be, vagy bármely más olyan dologban egyeztessen valamennyi ajánlattevővel, amely a Vállalkozás érdekeinek érvényesülését jobban szolgálja. E tárgyalásokra a verseny tisztaságának biztosítása érdekében minden érvényes ajánlatot tevőt meg kell hívni, és a meghívásra megjelentekkel együtt lehet tárgyalni. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt minden ajánlattevőnek meg kell küldeni, függetlenül attól, részt vett-e a tárgyaláson. l. Az eljárásban való részvétel feltétele: Az ajánlati felhívásra, határidőre történő dokumentáció/ajánlat beadása. Amennyiben az pályázó a leadási határidő előtt 5 nappal írásban [ is elég] jelzi, hogy részt kíván venni, ajánlattételt kíván tenni, abban az esetben a g. pontban feltett kérdésekre a válaszok neki is megküldésre kerülnek. m. Ajánlat elkészítése és költsége: Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását. Az ajánlattételi dokumentáció ingyenes, a honlapon mindenki számára elérhető. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. n. Ajánlat pénzneme: Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni. o. Ajánlati kötöttség: Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához, ezen idő alatt az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő a feltételeket nem kielégítőként visszautasít. p. Ajánlat formája: Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni: ajánlattevő neve és címe, kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma, -címe, beszerzés tárgyának megnevezése. Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban. Ezt követi az összes többi dokumentum. Az ajánlatot össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. 3/38

4 q. Ajánlat benyújtása, lezárása és jelölése: Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti példányát borítékban (csomagban) kell lezárniuk. A borítékon/csomagon fel kell tűntetni: a címet: Zalavíz Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8., Somlai Péter ajánlat megnevezését (ajánlattételi felhívás tárgyát), az ajánlattevő nevét és székhelyét, Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel, Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is. r. Ajánlat visszavonása: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlattételi felhívást (pályázatot) indoklás nélkül bármikor visszavonja. s. Ajánlat minimális tartalma: Cégbemutató. Ajánlattevő által kitöltött megbízási szerződéstervezet és azok mellékletei (1. sz. melléklet), (amennyiben van) Őrszolgálati utasítás Minőségirányítási (ISO stb.) tanúsítványok másolatai (ha van). AJÁNLATI NYILATKOZAT a pályázati dokumentációban foglaltak tudomásulvételéről és maradéktalan elfogadásáról (melléklet szerint). Jelentősebb referenciák években. Egyéb közölni kívánt részek. 4/38

5 MELLÉKLET 5/38

6 Megbízási szerződés (tervezet) amely létrejött egyrészről a ZALAVÍZ Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.), Adószáma: Cégjegyzékszáma: Képviselője: Nagy András vezérigazgató mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a (cím:.), Adószáma: Cégjegyzékszáma: Képviselője:. mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: A MEGBÍZÁS TÁRGYA 1. Megbízó megbízza a Megbízottat az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. - a szerződés 1. sz. mellékletében részletezett telephelyek és feladatok figyelembevételével az - objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelmére. A biztosítás célja a terület biztonságát veszélyeztető körülmények kiszűrése, rendkívüli események megelőzése. A terület biztonságát akadályozó vagy zavaró, a biztonságot veszélyeztető körülmények kiszűrése, rendkívüli események megelőzése. Amennyiben a biztosított helyszínen olyan rendkívüli esemény történik, amely nyilvánvalóan olyan mértékű és erejű, amelyet nem lehet befolyásolni, megakadályozni, akkor mindezekért a megbízott felelősséget nem vállal. Ha a biztosított helyen (beleértve az 1. mellékletben felsorolt összes telephelyet illetve az egyéb feladatok helyszínét) rendbontás, rongálás, illetéktelen behatolás vagy más a mindenkori hatályos jogszabályokba ütköző bűncselekmény illetve szabálysértés történik vagy bármely ott levő személy erőszakos magatartást tanúsít, akkor a Megbízott a rendőrség közreműködését veszi igénybe és ezzel egyidejűleg tájékoztatja a Megbízó illetékes munkatársát (telefonon vagy írásban). A riasztott járőr szolgálat köteles 10 percen belül az esemény helyszínére érni. 2. Megbízott a vagyonvédelmi tevékenységet május 01. napjától június 30. napjáig látja el. 3. A Megbízott köteles az 1. pontban megjelölt szolgáltatásokat a törvényesség keretein belül szakmailag elvárható gondoskodással elvégezni, feladatait a mindenkor érvényben lévő jogszabályok alapján speciálisan felkészített, objektumőrzésben jártas, a szükséges szolgálati felszereléssel, formaruhával ellátott személyi állománnyal hajtja végre, készenléti szolgálattal a Megbízó által a megjelölt helyen és időben. Gondoskodik a biztonsági őrök folyamatos képzéséről, indokolt távollét (pl.: szabadság, betegség, kiképzés, stb.) esetén az időbeni helyettesítésről. A szolgálatteljesítés helyét és időpontját a Megbízó határozza meg. Az objektumok éjszakai biztosítását betörés, illetve rendkívüli eseménynél értesítendő személyek: Név: beosztás: mobilszám: 6/38

7 A Megbízó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megbízás teljesítése érdekében a Megbízott további személyek, vállalkozók közreműködését is igénybe vegye. Az igénybe vett személyekről a Megbízott - azok kiválasztását követően, de alkalmazásuk előtt tájékoztatja a Megbízót. Abban az esetben, ha a Megbízott fővállalkozó egyéni vállalkozó megbízása útján kívánja ellátni, akkor ezzel a személlyel a évi CXXXIII. tv. szerinti szerződést köteles kötni, amelyben rendelkezni kell a fővállalkozó utasításadási jogáról, annak tartalmáról, illetve korlátairól. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 4. Biztonsági szolgálat alapvető feladatai: 4.1. A szerződésben szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott feladatok végrehajtására a vonatkozó jogszabály, a cég belső szabályzata, valamint a biztonsági őrzésre meghatározott speciális feladatok alapján Az alkalmazottak, valamint az objektumok területén tartózkodó személyek megóvása, jogtalan támadás és testi épséget veszélyeztető események bekövetkezésétől Általános heti 7 napos 24 órás portaszolgálat ill. telephelyőrzés A rendkívüli események (fegyveres támadás, robbanás, tűz, elemi kár, közmű súlyos meghibásodása, stb.) bekövetkezése esetén a szükséges intézkedések megtétele A megbízott a biztonsági őrszolgálat ellátása során tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli és azokat illetéktelen, harmadik személynek nem adja át Megbízott az általa végrehajtott biztonsági őrszolgálat valamint az 1. sz. mellékletben felsorolt Egyéb feladatok ellátásának ideje alatt az esetlegesen felmerülő saját hibás mulasztásokért anyagi es erkölcsi felelősséget vállal. A Megbízott a tevékenységére rendelkezik "Szakmai feleiősségbiztosítás -sal, valamennyi alkalmazottjára élet- es balesetbiztosítás"-sal, annak érvényességét a szerződés időtartama alatt fenntartja. 5. A biztonsági őr kötelezettségei és jogai: 5.1. Szolgálati helyén köteles pontos időben, pihent állapotban és az előírt öltözetben megjelenni Az őrzött területen lévő vagyontárgyakat és az ott tartózkodó személyeket és azok tulajdonát védelmezni A biztonsági őr köteles teljes figyelmét a kijelölt munkafeladatokra fordítani. Utasítást csak az Megbízott ügyvezetőjétől, vagy az általa kijelölt személytől fogadhat el. A MEGBÍZÁS DÍJA 6. A Megbízott a fenti szolgáltatásait az alábbiak szerint teljesíti: 1. Központi irodaház őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 2. Központi telephely őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 3. Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 4. Lenti telephely őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 5. Zalaszentgróti telephely őrzés-védelmi díja,- Ft/ó/fő+ÁFA 7/38

8 7. Megbízó a szerződés 1. Pontjában megjelölt szolgáltatások ellenértékét a számla kiállítását követő 15 napon belül átutalással egyenlíti ki, késedelem esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles fizetni. 8. A számlázás a tárgyhót követő hónap első munkanapján történik. 9. Megbízott a feladatok ellátására általános felelősségbiztosítással rendelkezik, kártérítési kötelezettsége azonban csak az őrzés idejére terjed ki. Az őrzés időpontjait szolgálati naplóban köteles rögzíteni. A biztonsági őr tevékenységéről, tett intézkedéseiről szolgálati naplót vezet. 10. Kapcsolattartó személyek: Megbízó részéről: Napi kapcsolattartáshoz, koordinációhoz Nierer Nikolett / Szerződés és más egyéb, a napi feladatokon túl: Somlai Péter / Megbízott részéről: A MEGBÍZÁS ELLÁTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE A Megbízó biztosítja az őrszemélyzet számára a feladatok ellátásához szükséges szociális és egyéb feltételeket (fűthető tartózkodóhely, WC, telefon, stb.). 12. A szerződés teljesítése során a szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő a jelen megbízási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 13. A szerződés felbontását mindkét fél kezdeményezheti, mindenfajta indoklás nélkül, 3 hónapos felmondási határidővel. Az alábbi felsorolt esetekben a szerződést a felek azonnali felmondással szüntetik meg: - a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél fizetésképtelen, csőd vagy felszámolási eljárás alá kerül, - valamint, ha a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. 14. A Megbízott köteles a munkavégzése során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, valamint a Megbízó belső szabályzatában levő előírásokat betartani. 15. A Megbízó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az első munkanapon a Megbízott alkalmazottait tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, valamint a beléptető rendszer használatával kapcsolatos oktatásban részesíti. A szerződés időtartama alatt a Megbízottnak érvényes működési engedéllyel rendelkeznie kell. Amennyiben az engedély a szerződés időtartama alatt lejár, illetve meghosszabbításra nem kerül, ebben az esetben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti. 8/38

9 IRÁNYADÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a évi CXXXIII. tv. (Tv.) rendelkezései az irányadóak. Abban az esetben, ha a jelen szerződés, vagy a további vállalkozókkal kötött szerződés tartalma eltérést mutat, akkor az adott kérdésben a Tv. Szabályai az irányadóak. 17. A felek kötelesek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket megbeszélés révén egyeztetni. Abban az esetben, ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor vitájuk eldöntésére a Megbízó telephelyéhez tartozó hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták. Zalaegerszeg, május 01.. Megbízó.. Megbízott Mellékletek: 1. sz. melléklet: Telephelyek, feladatok 2. sz. melléklet: Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv 3. sz. melléklet: Megbízó minőségirányítási rendszerével kapcsolatos Megbízott által aláírt nyilatkozatok és tájékoztató anyagok 4. sz. melléklet: SKET tájékoztató 9/38

10 1. sz. melléklet Telephelyek, egyéb feladatok: - Központi irodaház (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.): o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o A beérkező hibabejelentések fogadása és a diszpécserek értesítése o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Belső elektromos riasztó rendszer felügyelete. o Zászlók és zászlótartók felügyelete. o Központi tűzjelző rendszer kezelése, felügyelete o Kamera rendszer felügyelete, használata o Közös parkoló-bérletek átadás-átvételével kapcsolatos feladatok o Posta fogadása, posták átadása a szolgálat felé (kivétel céges csomagok) o Defibrillátor és elsősegélyláda felügyelete o Porta környékének téli síkosság mentesítése (személyi forgalom útvonala) - Központi telephely (Víztisztító épülete, és A, B, C épületek) (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 10.): o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi és jármű forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o A beérkező hibabejelentések fogadása és a diszpécserek értesítése o Gépjármű forgalom ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Telefonközpont kezelése. o Hibajelentések fogadása, naplózása, ügyelet értesítése. o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban. o Központi tűzjelző rendszer kezelése, felügyelete o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban o Kamera rendszer felügyelete, használata o Defibrillátor és elsősegélyláda felügyelete o A telepre érkezők engedély alapján való beléptetése o Porta környékének téli síkosság-mentesítése (személyi forgalom útvonala) 10/38

11 - Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep (Zalaegerszeg, 74-es elkerülő út) o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi és jármű forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Gépjármű forgalom ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Telefonközpont kezelése. o A beérkező hibabejelentések fogadása és a diszpécserek értesítése o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban. o A telepre érkezők engedély alapján való beléptetése o Defibrillátor és elsősegélyláda felügyelete o Kamera rendszer felügyelete, használata o A beérkező anyagok mérlegelése és nyilvántartása megbízás szerint - Lenti telephely (8960 Lenti, Honvéd u. 31.): o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi és jármű forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Gépjármű forgalom, ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Hibabejelentések fogadása, zalaegerszegi diszpécserközpont értesítése. o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban. o A telepre érkezők engedély alapján való beléptetése o Kamera rendszer felügyelete, használata o Ügyfélszolgálat támadásjelzés fogadása o Porta környékének téli síkosság-mentesítése (személyi forgalom útvonala) - Zalaszentgróti telephely (8790 Zalaszentgrót, Mező Ferenc u. 27.) o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o A beérkező hibabejelentések fogadása és a zalaegerszegi diszpécserközpont értesítése o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Alkalmanként posta fogadása, posták átadása az illetékes felé, illetékes értesítése o Alkalmanként gépjármű forgalom ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Objektumok ellenőrzése változó időpontban. o Kamera rendszer felügyelete, használata o Riasztó rendszer felügyelete, jelzésre reagálás o Porta környékének téli síkosság-mentesítése (személyi forgalom útvonala) További olyan feladatok, amelyek a társaság működéséből erednek, pl.: üzenetek, riasztás, térvilágítás, kapuk, nyílászárók, bejáratok körüli parkolás, stb. feladatainak felügyelete a kapcsolattartó utasításai szerint. 11/38

12 Munkaterület átadás-átvételi JEGYZŐKÖNYV 2. sz. melléklet Dátum: Helyszín: Zalavíz Zrt. Irodaház (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) Tárgy: Vállalkozó: Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. ( ) [Központi irodaház, Központi telephely, Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep, Lenti telephely, Zalaszentgróti telephely].. (cím: ) Nyilatkozatok: ZALAVÍZ Zrt., mint üzemeltető (Nierer Nikolett): A mai napon a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban átadjuk a vállalkozónak. A helyismeretre vonatkozó tájékoztatás ill. a helyi sajátosságok, veszélyforrások ismertetése megtörtént. Felhívjuk a figyelmet a fenti munká(k)ra vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások betartására, a fokozott vagyonvédelemre. A vállalkozó munkavállalóinak és alvállalkozóinak részére a vállalkozó képviselője köteles megtartani a munkavédelmi, tűzvédelmi és helyismereti oktatást, ebből eredő felelősséget nem vállalunk. A Zalavíz Zrt. által üzemeltetett vagyonában okozott anyagi és erkölcsi kárért ill. a védterület vagyonvédelméért a vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. Igény esetén vízvételi helyet és áramvételi helyet biztosítunk. Az áramvételi hely csatlakozási pontját csak a Zalavíz Zrt. munkavállalója alakíthatja ki, a kialakított szabványos csatlakozási helyhez a Zalavíz Zrt-től kapott engedély birtokában csatlakozhat rá a vállalkozó. Kapcsolattartó személy az üzemeltető részéről lásd a tárgyi témájú szerződés szerint, havária esetén kötelezően értesítendő éjjel-nappal: 92/ A munkaterületeket átadom: k.m.f.. Üzemeltető A fentieket megértettem és kötelezően betartom, a munkaterületeket átveszem:. Vállalkozó 12/38

13 Útmutató a ZALAVÍZ Zrt. területén munkát végző idegen kivitelezők, alvállalkozók részére 1. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. 2. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik. 3. A vállalkozón az alábbiakban a fővállalkozót kell érteni, akinek a feladata az alábbiakban foglaltak ismertetése, számonkérése, betartatása az alvállalkozói felé. Az alábbiakban leírtak azonban nemcsak a fővállalkozóra, hanem MINDEN ALVÁLLALKOZÓRA IS vonatkoznak. A létesítés követelménye A létesítésben közreműködő (tervező, kivitelező) köteles írásban nyilatkozni, hogy a munkavédelemről szóló jogszabályokat, utasításokat megtartotta, a vonatkozó szabványokat követte. A létesítés során be kell tartani a 4/2002. SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakat. MEBIR-követelmények 1. Kommunikáció A vállalkozó feladata és felelőssége a munkavégzés során észlelt vagy tudomására jutott munkavédelmi szempontú eltérések, hibák vagy rendellenességek haladéktalan jelzése a ZALAVÍZ Zrt. felé. Amennyiben az idő rövidsége nem engedi meg az információk átadását írásban, akkor ezt szóban, vagy telefonon kell megtenni az érintetteknek. Baleset eseten a 8. pontban lévők szerint kell eljárni. 2. Technológiák és munkaeszközök Vállalkozó köteles a veszélyes technológiát, gépet, berendezést munkavédelmi szempontból üzembe helyezni. A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. Ez munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül és írásban kell elrendelni. Az üzembe helyezésről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatokat el kell végezni. A vállalkozónak az üzembe helyezésre és a felülvizsgálatra vonatkozó dokumentációkat a gép, technológia használatának helyén kell bemutatnia és az elvégzését igazolnia. A vállalkozó a munkaállásokat úgy alakítja ki, hogy azok megfeleljenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek, így az állékonysági, stabilitási, időjárással szemben történő ellenállósági követelményeknek. 1.5 méter feletti szintkülönbség esetén a be- és leesés elleni védelemről gondoskodni kell (1m magas korlát, középdeszka, lábléc). A veszélyes technológiai elemek közelében (pl. szennyvíztelepi medencék) az elkerítésről gondoskodni kell, amennyiben a jelenlegi védelmi berendezések (korlátok, láncok) elbontásra vagy változtatásra kerülnek. Amennyiben a ZALAVÍZ Zrt-nek a vállalkozó szállítási, tárolási, raktározási tevékenységéből, munkavégzéséből, alkalmazott technológiájából, felhasznált anyagaiból adódóan bármilyen olyan különleges, egyéni (a vállalkozói tevékenység megkezdése előtt nem létező) kötelezettsége merül fel (pl. egyéni védőeszköz juttatás, kollektív védelem biztosítása, oktatási kötelezettség), akkor erről vállalkozó előzetesen, írásban a ZALAVÍZ Zrt-t tájékoztatni köteles. 3. Veszélyes anyagok kezelése A veszélyes anyagok felhasználásának helyén kell tárolni a veszélyes anyagra vonatkozó biztonsági adatlapot. A vállalkozónak a felhasznált veszélyes anyagokat nyilván kell tartani, a felhasználást folyamatosan nyomon kell követni. A ZALAVÍZ Zrt-t a felhasználni kívánt veszélyes anyagokról előzetesen írásban tájékoztatni kell. A felhasznált veszélyes anyagokkal és kezelésükkel kapcsolatos oktatások megtartása a saját munkavállalói részére a vállalkozó feladata, míg a ZALAVÍZ Zrt. munkavállalói esetében a ZALAVÍZ Zrt. feladata. 13/38

14 4. Munkavédelmi ellenőrzések A ZALAVÍZ Zrt. területén történő munkavégzés esetén a munkafolyamatokat, a munkavégzés menetét a ZALAVÍZ Zrt. munkabiztonsági- és egészségvédelmi szakemberei ellenőrizhetik. Az ellenőrzés eredményeképpen javaslatokat tehetnek, utasításokat adhatnak, amelyeket magára nézve vállalkozó kötelezőnek fogad el és teljesít. Az ellenőrzések megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely a ZALAVÍZ Zrt. feladata. A jegyzőkönyvekben meghatározott feladatok el nem végzése esetén minden felelősség a vállalkozót terheli. 5. Foglalkozás-egészségügy Vállalkozó munkavállalói részére foglalkozás-egészségügyi szolgálatot köteles biztosítani. Az előzetes, időszakos, soron kívüli és záró munkaköri alkalmassági vizsgálatokat elvégezteti, ezek hiányában a munkavállalót a munkavégzéstől eltiltja. A szükséges védőoltások beadatása a vállalkozó feladata saját munkavállalói esetén: szennyvíztelepen dolgozók: hastífusz mélyépítésben dolgozók: tetanusz külterületi, erdős munkaterületen, mezőgazdasági területen dolgozók részére: kullancs enkefalitisz Az oltások beadatását a ZALAVÍZ Zrt. kérésére igazolni kell. 6. Egyéni védőeszközök Vállalkozó vállalja, hogy a veszélyek károsító hatásainak elkerülése érdekében, amennyiben a hatásos védelem más módon nem valósítható meg (pl. kollektív védelem, szervezési intézkedések), munkavállalói részére egyéni védőeszközt biztosít. Az építési területeken a fejvédő sisak viselése kötelező. A 80db A hangnyomásszintet meghaladó zaj esetében a fülvédő tok viselése kötelező. A munkavállaló ruházatát és egyéb egyéni védőeszközeit (kesztyű, bakancs, stb.) az adott munkafolyamat és technológia ismeretében kell meghatározni úgy, hogy az kellő védelmet nyújtson. Amennyiben a vállalkozó által alkalmazott technológia különleges védőeszközt kíván meg, erről előzetesen a ZALAVÍZ Zrt-t írásban tájékoztatja. A ZALAVÍZ Zrt. munkavállalói részére az egyéni védőeszköz biztosítása a ZALAVÍZ feladata. 7. Vészhelyzeti készültség és reagálás A ZALAVÍZ Zrt-nek a vállalkozó rendelkezésére kell bocsátania minden olyan információt, amely az esetlegesen bekövetkező lehetséges vészhelyzetekkel, azok elkerülésével, a bekövetkezés esetén tanúsítandó magatartással kapcsolatban a birtokában vannak. Az átadott információk birtokában a vállalkozó által alkalmazott munkavállalók oktatását a vállalkozónak kell elvégezni és ezt írásban dokumentálni. Vészhelyzet esetén a ZALAVÍZ Zrt. haladéktalanul értesíti a területen tevékenykedő vállalkozásokat. Ilyen esetben a vállalkozó köteles a végzett munkát azonnal abbahagyni és a lehető legrövidebb időn belül a veszélyes területet elhagyni. A havária helyzet esetén esetlegesen alkalmazandó egyéni védőeszközök (légzőkészülékek, önmentő berendezések, stb.) biztosítása a vállalkozó feladata saját munkavállalói részére. 8. Balesetek, események A vállalkozói munkavállalóit ért vagy a vállalkozói gépei, berendezései, eszközei, technológiája által okozott esetleges baleset esetén a felelősség a vállalkozót terheli. 9. Villamos berendezéseken vagy azok közelében végzett munkák Minden villamos kapcsolással járó tevékenységet, amely a jelenlegi rendszer üzemszünetét, a villamos rendszer felépítésének, feszültségi, áramköri és teljesítménybeli viszonyainak megváltozását eredményezi, a vállalkozó köteles előzetesen bejelenteni a ZALAVÍZ Zrt. részére. Ilyen esetekben a villamos munka végrehajtásához a ZALAVÍZ Zrt. szakembereinek jelenléte szükséges. A villamos munkákhoz kapcsolódó egyéni védőeszközök, szerszámok, berendezések biztosítása, ezek jogszabály által előírt biztonsági felülvizsgálatainak biztosítása a vállalkozó feladata. A villamos munkák megkezdése előtt vállalkozónak tájékoztatást kell kérni a ZALAVÍZ Zrttől a helyi viszonyok tekintetében. A villamos munkák során csak olyan berendezések, készülékek, gépek alkalmazhatók, amelyek a munkavállalókra (mind a vállalkozó saját munkavállalóira, mind a ZALAVÍZ Zrt. munkavállalóira vonatkoztatva) és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt nem jelentenek, illetve a jogszabályok és szabványok által előírt biztonsági követelményeknek megfelelnek. Ezt érvényes dokumentációval kell igazolni. A fentieket tudomásul vettem és a munkavégzés során alkalmazom, kötelezőnek ismerem el. Zalaegerszeg, vállalkozó képviselője 14/38

15 TÁJÉKOZTATÓ A ZALAVÍZ ZRT. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉRŐL a Zalavíz ZRt. alvállalkozói és beszállítói részére 3. sz. melléklet 1. A Zalavíz Rt decemberében integrált minőség és környezetirányítási rendszert vezetett be az MSZ EN ISO 9001:2001, és az MSZ EN ISO 14001:1997 követelményeinek megfelelően, és azóta is az aktuálisan érvényben lévő szabványok (jelenleg MSZ EN ISO 9001:2009, és az MSZ EN ISO 14001:2005) szerint működik. 2. Környezetpolitika röviden: - jogszabályi követelmények, hatósági előírások betartása - környezetszennyezés megelőzése, a hulladékok mennyiségének csökkentése, veszélyes hulladékok begyűjtése, szennyvíziszap elhelyezés hosszú távú megoldásának keresése, energiafelhasználás csökkentése - környezeti célok meghatározása, éves értékelése, rendszeres tájékoztatás - környezetvédelmi szakmai ismeretek fejlesztése 3. A Zrt. környezetvédelmi céljait a környezetre hatást gyakorló környezeti tényezőiből határozza meg. Jelentős környezeti tényezőink: - a megtisztított szennyvízben ritkán előforduló határérték feletti szennyezőanyagtartalom, melyet folyamatosan mérünk, így azonnal be tudunk avatkozni, ez különösen fontos, hiszen a megtisztított szennyvíz befogadója a Zala folyó, mely a Balaton vízgyűjtőterületén található - a zalaegerszegi szennyvíztisztító telepen nem veszélyes hulladékot fogadó és kezelő műtárgyat üzemeltetünk, amellyel állati és növényi, folyékony és szilárd hulladékokat tudunk kezelni. A kezelt hulladékokkal növelni tudjuk a biogáz termelésünket. A fogadott hulladékokat a zárt rendszerű műtárgyban azonnal kezeljük, így hullaék a tárolására lehetőség sincsen. A kezelés során keletkező másodlagos hulladékokat zárt konténerben külön gyűjtjük, melyet engedéllyel rendelkező hulladékszállítóval vitetünk el. - a hálózatra bocsátott ivóvíz paraméterei az ivóvíztisztítási technológia hatására változhatnak; amennyiben a paraméterekben negatív irányú változás következik be, úgy azonnali technológiai beavatkozással intézkedünk ennek kijavítása érdekében - az ivóvíz arzénmentesítése során keletkezett arzénes vasiszap hulladék, amely hulladék az érintett vízműveknél keletkezik, ott külön gyűjtjük és arra alkalmas veszélyeshulladék-szállítóval elszállítatjuk ártalmatlanításra - a laboratóriumban dolgozó kollégáink az egyes vizsgálatokat rákkeltő anyagokkal végzik; ilyen tevékenység közben az anyaggal való érintkezés elkerülése a megfelelő munkavédelmi eszközök használatával valósul meg A jelentős környezeti tényezőkhöz meghatározott célok teljesülésével érjük el azt, hogy ezen környezeti tényezőinkkel kapcsolatban folyamatosan javulunk a környezetszennyezés megelőzésében, a felkészültségben és az esetleges intézkedések hatékonyságában. 15/38

16 4. A ZRt. hulladékkezelési szabályzatban szabályozza a veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal való tevékenységet. 5. A kommunális hulladékok gyűjtésére elhelyezett konténerekben a papírhulladékok, a fémhulladékok és a veszélyes hulladékok kivételével minden hulladék elhelyezhető. A papírhulladékokat erre a célra elhelyezett konténerekben kell gyűjteni. A PET-palackokat szintén erre a célra kihelyezett gyűjtő edényekben kell gyűjteni. Az irodákban keletkező veszélyes hulladékokat az erre a célra elhelyezett konténerekben kell összegyűjteni. Az egyéb veszélyes hulladékokat minden alvállalkozónak magával kell vinni és ártalmatlaníttatni. 6. A kommunális hulladékokat és a vasiszapot a részvénytársaság szerződött partnerekkel szállítatja el. A kommunális, a papír- és a PET-palackgyűjtő edényeket a szerződött partnereken kívül más szállítóval elszállítatni tilos! Tilos a veszélyes hulladékok más hulladékokkal való keverése, a kommunális hulladékgyűjtőben való gyűjtése! 7. A veszélyes hulladékok elszállítását minden esetben arra engedélyekkel rendelkező vállalkozónak kell átadni, aki az elszállítást illetve az ártalmatlanítást is bizonyíthatóan el tudja végezni. A veszélyes hulladékok gyűjtését minden esetben a munkával megbízott vállalkozó végzi, ártalmatlanításáról a törvényekben meghatározott módon jár el. 8. Társaságunk tevékenysége során veszélyes anyagokat is felhasznál. Az ezekről szóló biztonsági adatlapok a tevékenységek helyén és a raktárban is megtalálhatók. A telepeinkre belépő vállalkozóknak az általuk használt veszélyes anyagokról biztonsági adatlappal kell rendelkezniük és a felhasználás helyén biztosítani azt. A munka végeztével megmaradt veszélyes anyagaikat össze kell gyűjteniük, azokat nem hagyhatják a telepeinken. 9. Veszélyes anyagok kifolyása esetén felitató, semlegesítő anyagokat kell alkalmazni az anyag felitatására, továbbá a kifolyásokat a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni, valamint a megszüntetésig kármentőket kell alkalmazni. A kifolyt anyagok, a felitató anyagok veszélyes hulladékként kezelendők. 10. A fentiekre vonatkozó kérdésekkel és a mindenkori változtatásokkal kapcsolatban biztosítjuk, hogy munkavállalóik mindig naprakész információkat kapjanak a KIR asszisztenstől. Zalaegerszeg, október /38

17 Nyilatkozat Alulírott, mint a képviselője nyilatkozom, hogy munkatársainkkal együtt megértettük, tudomásul vettük és ránk vonatkozóan kötelező érvényűnek tekintjük azokat a Zalavíz ZRt. minőség- és környezetirányítási rendszerére vonatkozó ismérveket, melyeket a Zalavíz ZRt. tájékoztató anyagban rendelkezésünkre bocsátott. Tevékenységünk végzése során figyelembe vesszük a Társaság környezetpolitikáját, jelentős környezeti tényezőit, környezetvédelmi céljait, valamint ügyelünk a környezetvédelmi jogszabályok betartására. Tudomásul vesszük, hogy a ZRt. területén szelektív hulladékgyűjtés folyik, ennek megfelelően helyezzük el a keletkezett hulladékokat. A ZRt. telephelyein tevékenységeink során használt saját veszélyes anyagainkról biztonsági adatlapot biztosítunk a felhasználás helyén, valamint a feladat végrehajtása után ezen anyagokat összegyűjtjük, magunkkal visszük. A tevékenységeink során keletkező veszélyes hulladékokat a munka végeztével megfelelő ártalmatlanító helyre szállítjuk. Dátum:.. aláírás 17/38

18 TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Ezen nyilatkozat elválaszthatatlan részként kapcsolódik az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8., képviseli: Nagy András vezérigazgató) továbbiakban mint Titokgazda, és a..., képviseli:.....) továbbiakban mint Titokbirtokos cégek között fennálló érvényes írásbeli megállapodás(ok)hoz (megbízási, tervezési, kutatási, karbantartási, vállalkozói, alvállalkozói stb. szerződés(ek)). A Titokbirtokos jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Titokgazdával kötött fennálló érvényes írásbeli megállapodásokkal kapcsolatban és az alapján ellátott tevékenysége során a tudomására jutott minden információt beleértve a ZALAVÍZ Zrt.-re és tevékenységére vonatkozó bárminemű adatot - mint üzleti titkot, szigorúan bizalmasan kezel. Az így megszerzett információt külső harmadik személyek részére csak a Titokgazda erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye alapján teheti bármilyen módon hozzáférhetővé. A Titokbirtokos jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a tárgyi írásbeli megállapodások teljesítéséhez külső szakértőt, illetve alvállalkozót vont be, úgy jelen nyilatkozat rájuk is kötelező érvényű. A Titokbirtokos tudomással bír arról, hogy a fent meghatározott írásbeli megállapodás(ok) bármely okból való megszűnése a jelen nyilatkozatban foglaltakat nem érinti, azaz az ebben foglaltak az írásbeli megállapodás(ok) megszűnése esetén is változatlanul hatályban marad(nak) az írásbeli megállapodás(ok) megszűnésétől számított 3 évig. A Titokbirtokos kijelenti, hogy az írásbeli megállapodások tárgyi témájában sem ő, sem tulajdonosa, továbbá vezető tisztségviselője, illetve a szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottja és ez utóbbi személyek közeli hozzátartozói, a szerződéses jogviszony megszűnése után 3 éven belül nem hoz(nak) létre, a Titokgazda alaptevékenységi körével megegyező tevékenységet is folytató gazdálkodó szervezetet. A Titokgazda jogosult a Titokbirtokossal szemben a szerződésszegésből eredő teljes kárát érvényesíteni. Jelen nyilatkozat nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. Zalaegerszeg, 20. hó... Titokbirtokos p.h. 18/38

19 ÉBIR Útmutató a ZALAVÍZ Zrt. partnerei részére A ZALAVÍZ ZRt. felső vezetősége kidolgozta, dokumentálta, gyakorlatban megvalósította, fenntartja és folyamatosan javítja MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány és a WHO ajánlásai szerinti vízbiztonsági-tervrendszerét. A ZALAVÍZ Zrt. jelen dokumentummal minden érintett fél tudomására hozza, hogy a Társaságnál tanúsított Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer működik. A szabvány alapján kidolgozott ivóvízbiztonsági tervrendszer célja, hogy a keletkezés helyétől a fogyasztóig történő eljuttatáson keresztül a végső felhasználásig biztosítsa az ivóvíz élelmiszerként történő kezelését, annak szennyeződésmentességét és megfelelő kezelését. A fentiek alapján a ZALAVÍZ Zrt-vel kapcsolatban álló minden alvállalkozóra, partnerre és beszállítóra nézve kötelező a társaságnál érvényben lévő ivóvízbiztonsági előírások alkalmazása. Minden olyan esetben, ahol az érintett alvállalkozó, partner vagy beszállító kapcsolatba kerülhet az ivóvízzel, a feladat végrehajtása során biztosítani kell, hogy az ivóvízbiztonság követelményei teljesüljenek. Az ivóvízbiztonsági tervrendszer vonatkozó előírásait a ZALAVÍZ Zrt. a partnerei rendelkezésére bocsátja abból a célból, hogy az abban foglalt követelményeknek eleget tudjanak tenni. A fentieket tudomásul vettem és kötelezőnek ismerem el..., 20.. év.. hó. nap.. vállalkozó képviselője 19/38

20 4. sz. melléklet ZALAVÍZ Zrt. tájékoztatója a zalaegerszegi szennyvíztisztító telepről, mint veszélyes anyagokkal foglakozó küszöb érték alatti üzem /38

21 Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. Veszélyelemzés 3. Toxicitás (mérgező anyagok jelenléte) 4. Tűzveszélyesség (tűzveszélyes anyagok jelenléte) 4.1. Biogáz vonal 4.2. Biogáz tisztító - biometán 4.3. Veszélyforrások 4.4. Metán tulajdonságai 4.5. Robbanás veszélyes zóna: 5. Ökotoxicitás (környezetszennyező anyagok jelenléte) 6. A SKET elemzés eredménye 7. Külsős munkavállalók és kivitelezők teendője veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek bekövetkezése esetén 7.1. A balesetet a külsős munkavalló(k) észleli(k) 7.2. A balesetről a telep dolgozója tájékozatja a külsős munkavállaló(ka)t 7.3. Általános magatartási szabályok 8. További általános tudnivalók 8.1. Tűzveszélyes tevékenység 8.2. Dohányzás 8.3. Tűzveszélyességi szempontból további kiemelt helyiségek: 8.4 Tűz és veszélyjelzés 9. Biztonsági irányítási rendszer Melléklet: I. Biometán biztonsági adatlap 21/38

22 1. Általános információk A ZALAVÍZ Zrt. (Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.) önkormányzati tulajdonú vízi közmű szolgáltató, amely Zala megyében közel 120 ezer főt lát el egészséges ivóvízzel, és gondoskodik a keletkezett szennyvíz elvezetéséről és tisztításáról. Az alaptevékenység az ivóvíztermelés, - kezelés és -elosztás, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás. A Zrt. katasztrófavédelmi engedélyt szerzett szennyvíztisztító telephelye Zalaegerszeg külterületén helyezkedik el a 74. sz. másodrendű főút és a 25. sz. nemzetközi vasúti fővonal által közbezárt területen. Az említett telepen mechanikai és biológiai szennyvíztisztítást végeznek. A keletkező szennyvíziszapból biogázt termelnek, amelyet a telepen elhelyezett gázmotorokban, illetve kazánokban elégetve hasznosítják hő- és villamos energia formájában. A folyamatos fejlesztés eredményként a meglévő biogáz hasznosítási formák megtartása mellett egy biogáz kezelő üzem és biogáz (CNG) töltő állomás létesült a Társaság CNG üzemű járműflottája illetve - a zalaegerszegi ÖKO-város program részeként a Zala Volán Zrt.-vel együttműködve - a városi tömegközlekedés CNG autóbuszai számára. 2. Veszélyelemzés A vonatkozó jogszabály által elvégzett üzemazonosítás (azonosítási számítás) és elemzés több szempontból mérte fel az telep működését melyeket a továbbiakban fejtünk ki (a tárol anyagok és feldolgozásuk veszélyei stb.): Toxicitás (mérgező anyagok jelenléte, felhasználása) Tűzveszélyesség (tűzveszélyes anyagok jelenléte, felhasználása) Ökotoxicitás (környezetszennyező anyagok jelenléte, felhasználása) Az azonosítási számítás alapján a ZALAVÍZ Zrt. telephelyén az egyidejűleg tárolt és feldolgozott tűzveszélyes anyagok végett minősül küszöb érték alatti üzemnek. A telephelyen folytatott tevékenységből származó meghatározó veszélyeztető képesség a biogáz előállításából és tárolásából származik. A fentiek alapján Társaságunk kötelezett Súlyos Káresemény Elhárítási Terv készítésére (továbbiakban SKET), mely tartalmát jelen dokumentum több részében is idézzük. A tervet külsős szakértőkből álló team készítette, tartalmát az illetékes hatóság ellenőrizte és elfogadta. A ZALAVÍZ Zrt. súlyos ipari baleset esetén szükséges intézkedéseit, eljárási rendjét a Szabályzatok valamint a társaság súlyos káresemény elhárítási terve szabályozza. A SKET - az azonosítási számításon túl többek közt tartalmazza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos legsúlyosabb baleseti lehetőségeket, következményelemzést, a működés biztonságára vonatkozó megállapításokat valamint a védekezéssel kapcsolatos feladatokat. 3. Toxicitás (mérgező anyagok jelenléte, felhasználása) A telep területén mérgező anyag kijutásával járó baleset szinte csak a laboratóriumban lehetséges (üzemviteli épület I. emelet). A tárolt mérgező anyagok a vegyszer raktában elzártan - találhatóak. A mennyiségek igen minimálisak, a felhasználás kizárólag a labor dolgozói által, szigorúan szabályozott körülmények közt. 22/38

23 4. Tűzveszélyesség (tűzveszélyes anyagok jelenléte, felhasználása) 4.1. Biogáz vonal A szennyvíziszap a tornyokban (telep bejáratával szemben) álladó hőmérsékleten, anaerob úton (fermentáció) rothasztásra kerül. A biológiailag lebontható szerves anyagok megközelítőleg 63-65% metánná, % széndioxiddá és 1%-nál kevesebb egyéb gázokká (pl.: kénhidrogén, nitrogén), biogázzá alakulnak. A tornyokból az iszap elvétel a rothasztott iszaptárolóba történik (tornyok mellett). A rothasztott iszaptároló betonból készült fedett medence, melyben esetlegesen további kismértékű biogáz képződés is előfordulhat. A tornyokból a keletkezett gáz csőrendszeren és aknákon (összesen 3db) keresztül a biogáz tároló pufferbe kerül, amely a gáztermelés és gázfelhasználás köztes állomása. A puffer dupla falú, lufihoz hasonló kialakítású építmény (telep északi részén). A biogáz felhasználása előtt a belső szállítási veszteségek kompenzálása miatt a nyomás növelt, a kicsapódott kondenzviz pedig elvezetett. A technológiához kapcsolódó aknák telepített (metán) gázérzékelővel ellátottak a gyors és hatékony beavatkozás lehetősége végett. A - fent leírtak szerint - nyers biogáz köztes tárolóra kerülhet, vagy közvetlen módon hasznosulhat is. A ZALAVÍZ Zrt. a biogázt a következő módokon hasznosítja: Gázmotorok segítségével (kezelve, kezeletlenül) Gázkazánok segítségével (kezelve, kezeletlenül) CNG formájában motor hajtóanyagként (csak kezelést követően) 4.2. Biogáz tisztító - biometán Amennyiben a biogáz CNG formájában kerül felhasználásra, úgy szükséges a biogázt tisztítani (kénhidrogén és széndioxid mentesítés), vízteleníteni majd két lépésben sűríteni (nyomásfokozás). A leírt technológia a kerítéssel körül határolt gáztisztító és sűrítő állomáson történik. A nagynyomású biometán a palackkötegekből álló tároló egységre jut (3 db 25 palack). A biometánt - tisztított biogáz lásd I. melléket Biztonsági adatlap gépjárművekbe és autóbuszokba tankolják a biogáz kúton. A biogáz kút kezelésére és működtetésére kizárólag a ZALAVÍZ Zrt. jogosult, külső idegen személy töltést és tankolást nem végezhet Veszélyforrások A 4.1. és 4.2. pontban felsorolt berendezések és folyamatok fő veszélyforrása a metán (CH 4 ), mely a technológiában folyamatosan jelen van és kijutása vagy elszabadulása robbanásveszélyes légteret valamint tüzet eredményezhet (nagyobb veszély zárt térben) Metán tulajdonságai Színtelen, szagtalan gáz, nem mérgező. Levegőnél kisebb sűrűségű, ezért a zárt helységekben fönt helyezkedik el és felfelé törekszik. A metán a földgáz fő alkotórésze, növényi, állati illetve egyéb (hulladék) anyagok rohadásakor keletkezik. Belégzéskor az ember bódultságot érez, dekoncentráltság jellemzi, majd elalvás és eszméletvesztés következik be. Zárt térben való kiömléskor, kiszoríthatja a levegőt és fulladást okozhat. Tűzvédelmi szempontból a metán gyúlékony vegyület. A levegővel robbanóelegyet alkot, amit sújtólégnek hívunk. A metán meghatározott megközelítőleg 4.4 V% és 16.5 V% közti levegő keverékkel alkot robbanó elegyet. Tehát a metán esetében az ARH= 4.4 %, a FRH= 16.5 %. Magasabb metánszint esetén a levegő oxigénjével a gáz elég, de nem robban. A robbanás azonban csak abban az esetben következik be, ha a szikra hőmérséklete eléri a metán belobbanásához szükséges hőfokot. Oltása történhet vízpermettel, habbal, széndioxiddal, tűzoltóporokkal. Oltására nem alkalmazható a homok. 23/38

24 1. ábra A metán és levegő keveredése A metán az Országos Tűzvédelmi szabályzat alapján A tűzveszélyességi osztályba tartozik, mert alsó robbanási határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%. Az anyagkijutással járó meghibásodások és tömítetlenségek adják a technológia legkritikusabb pontjait. Két megelőzési elvet kell betartani: megakadályozni a metán technológiából való kijutását, a robbanási tartományába tartozó robbanóképes elegy kialakulását hatékony szellőztetéssel valamint kizárni a gyújtóforrást, veszélyes felmelegedés (szikra) keletkezését Robbanás veszélyes zóna: 3/2003. (III. 11.) FMM - ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről című jogszabály alapján: Az a munkatér, ahol az éghető gázok, gőzök vagy ködök (aerosolok) levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér állandóan, hosszú időtartamban, gyakran; vagy előfordulhat; vagy ritkán és rövid időtartamban van jelen. A technológiában több olyan szakértő által meghatározott légtér, robbanásveszélyes zóna áll fenn, ahol a robbanás feltételei adottak lehetnek, ezek az alábbiak táblával jelölve vannak: csövek és tartályok belső tere rotthasztó tornyok belső tere és a tornyok teteje rotthasztott iszaptároló belső tere, biofilter körüli tér és az aknafedlap körüli tér a lépcsőházban a mérőórák körüli tér az aknák (3 db) belső tere és a szellőző nyílás a biogáz fáklya és környezete biztonsági (lefúvató) szelep környezete biogáz puffer tartály belső tere és a tároló körüli tér tömítéssel ellátott csőcsatlakozások körüli tér biogáz tisztító és környezete biogáz töltő állomás belső tere és a körülötte lévő tér 24/38

25 A fokozottan tűz és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt építménybe, helyiségbe, veszélyességi övezetbe valamint robbanás veszélyes légtérbe gyújtóforrással (pl: mobiltelefon, öngyújtó stb.) vagy bármilyen szikraképző eszközzel, nyílt lánggal belépni szigorúan Tilos! Tilos olyan ruha, lábbeli és eszköz használata mely gyújtási veszélyt jelenthet. Az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. A robbanásveszélyes zónába bevitt (elektromos stb.) eszközök feleljenek meg a vonatkozó követelményeknek (gázcsoport, Zóna szám; felületi hőmérséklet), ellenkező esetben használatuk és bevitelük tilos. Robbanásveszélyes zónában munkát végezni csak előzetesen kiadott ZVMV Engedély robbanásveszélyes zónában történő munkavégzéshez kitöltött nyomtatvány birtokában szabad végezni. Robbanásveszélyes zónába belépni kizárólag metán-gázérzékelővel és minimum két embernek szabad, robbanásveszélyes zónába és robbanás veszélyes légtérben munkát csak a veszélyekre kioktatott személyek végezhetnek. Bármely potenciálisan robbanásveszélyes, robbanásveszélyes vagy vélhetően robbanásveszélyes zónában végzett munka esetén szükséges a további egyeztetés, a zónatérkép és zónabesorolás közös áttekintése, a munkafeltételek meghatározása, engedélyek kiállítása biztonságos munkavégzés eszközeinek és feltételeinek meghatározása a biztonságos munkavégzés biztosítása céljából. A Táraság saját előírásiban a jogi szabályozással összhangban - szabályozza a munkavégzés feltételeit. 5. Ökotoxicitás (környezetszennyező anyagok jelenléte, felhasználása) A telephelyen tárolt veszélyes anyagok között csak kis mennyiségben vannak jelen ökotoxikus (azaz R50, 50/53, 51, 51/53) anyagok. A legnagyobb mennyiségű jelenlévő, környezetre (is) veszélyes anyag a diesel olaj (gázolajkút) valamint a motorbenzin. További anyagok ezen felül csak igen kis mennyiségben találhatók (a laboratóriumban, műhelyépület) a telephelyen. A veszélyes anyagok környezetbe jutásának lehetősége minimalizált, mivel a műszaki kialakítás nem teszi lehetővé (kármentő edény). Amennyiben mégis kijutás történik generikus okok miatt, a kikerült anyagok a készenlétben tartott szaktechnikai eszközökkel összegyűjthetők, ártalmatlaníthatók. Az ökotoxikus anyag kikerülése esetén megvalósuló eljárási rend a SKET-be is bele foglalt. A ZALAVÍZ Zrt.-nél az ökotoxikus anyagok kezelésének műszaki biztonsági feltételei teljes körűen biztosítottak. 6. A SKET elemzés eredménye: A modellező számítás alapján több elméleti súlyos következménnyel járó baleseti lehetőséget mutat be a terv, mely a biogáz puffer tárolóban és a gáztisztítóban következhet be. Emellett a SKET dokumentáció megállapította, hogy a ZALAVÍZ Zrt. tevékenységével összefüggő súlyos ipari balesethez köthető veszélyeztetés mértéke elfogadható, katasztrófavédelmi engedély feltétel nélküli kiadásának nincs akadálya. A telepen minden szükséges SKET által előírt biztonsági valamint veszélyt jelző berendezés rendelkezésre áll, az előírt szaktechnikai eszközök készenlétben vannak tartva. 7. Külsős munkavállalók és kivitelezők teendője veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek bekövetkezése esetén Baleset (kijutás) kapcsán az alábbi két esete kell megkülönböztetni: A balesetet a külsős munkavalló(k) észleli(k) A balesetről a telep dolgozója tájékozatja a külsős munkavállaló(ka)t 25/38

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet amely létrejött egyrészről Tárnok Nagyközség Önkormányzata székhelye: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. stat. számjele: 15390149 adószáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Tárnok, 3217. hrsz.-ú köztemető és a kezelésében lévő Tárnok, 262. hrsz.-ú egyházi temető 2016. január 1-jétől

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. augusztus 19-től 2. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai Jelen Általános szerződési feltételek az Omexom Magyarország Kft., mint Megrendelő és a

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

3. Alkalmassági feltételek:

3. Alkalmassági feltételek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályáztató neve, címe, telefon- és faxszáma Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Telefon: +36-52/508-444 Fax: +36-52/415-193

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860.

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860. Készítette: M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 5. Tel: (30)-6333-925 Fax: (27)-353-925 E-Mail: iroda@munkavilaga.hu; iroda@munkaugyes.hu Web: www.munkavilaga.hu; www.munkaugyes.hu M-T

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Munkaruházat és védőeszközök szállítása tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Munkaruházat és védőeszközök szállítása tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Munkaruházat és védőeszközök szállítása tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. március Oldal: 11 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére elnevezésű nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához 2014. április TARTALOMJEGYZÉK I. ELJÁRÁSI ÚTMUTATÓ 2 1. Általános

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Büfé és nyári napközis gyerektábor üzemeltetési feladatainak ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

III. Útmutató az ajánlattevők részére 1. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk: 2. Határidők, időpontok: 2010. 08. 17. 10.

III. Útmutató az ajánlattevők részére 1. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk: 2. Határidők, időpontok: 2010. 08. 17. 10. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL KIÍRT, BALATONFÜRED, KOSSUTH UTCAI II. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE MEGNEVEZÉSŰ, KÖZÖSSÉGI ELJÁRÁSRENDBEN MEGINDÍTOTT,

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Tátra típusú villamos járművek elektromos alkatrészeinek szállítása Budapest, 2012. október 16. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: Vilonya Község Önkormányzata székhely: 8194 Vilonya, Kossuth L.u 18. képviseli: Fésüs Sándor Polgármester adószáma: : 15431480-1-19

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../201...

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

n) Elfogadó : Jelenti jelen ÁSZF tekintetében azt a kereskedelmi, illetve egészségügyi szolgáltató szervezetet, amely a forgalomba hozott SZÉP

n) Elfogadó : Jelenti jelen ÁSZF tekintetében azt a kereskedelmi, illetve egészségügyi szolgáltató szervezetet, amely a forgalomba hozott SZÉP CM Terminál Eszközhasználati és Rendszerszolgáltatási Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Széchenyi Pihenő Kártya és Egészségpénztári Kártya esetén 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya,

Részletesebben

A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra

A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra I. Kikötőhely-bérletre vonatkozó rendelkezések 1. A Balatoni Hajózási

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

ÁTI DEPO ZRT. Gabonalogisztikai Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

ÁTI DEPO ZRT. Gabonalogisztikai Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei Gabonalogisztikai Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1. Az Általános szerződési feltételek jogi jellege 1.1. Jelen Általános szerződési feltételek mezőgazdasági termékek bértárolására vonatkozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408643-2011:text:hu:html HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Magyar Olimpiai Bizottság Képviseli: Molnár Zoltán főtitkár Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: + 36 (1) 386-8000 Telefax: + 36 (1)

Részletesebben

MOL Green Kártya típusszerződés

MOL Green Kártya típusszerződés Levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Számlavezető pénzintézet: IG Bank.V. Magyarországi Fióktelepe Számlaszám: 13716-11521- Számlafogadási cím: Top Finance Kft., Szállítói folyószámlák,

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról 2007. évi CVI. Törvény és a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere 1. A feltételrendszer hatálya, alkalmazása A jelen általános, munka-, tűz- és környezetvédelmi feltételrendszer (a továbbiakban:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS. Lebonyolító megnevezése: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete által létrehozott lebonyolító szervezet

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS. Lebonyolító megnevezése: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete által létrehozott lebonyolító szervezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (8624 Balatonszárszó,

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011)

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) 0 VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) A( 2011 JGL, 22 2. amely létrejött egyrészt: név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja székhelv: 2098 Pilisszentkereszt.

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Műtői eszközök beszerzése az Országos Onkológiai Intézet részére. tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 241-391153 MEDIMPORT Kft - 1125 Budapest, Nógrádi út 11. fsz.2. Telefon:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya 1.1 Megbízó és az EP Stúdió Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján nyomdaipari,

Részletesebben