Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató"

Átírás

1 Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató

2 Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása nélkül nem terjeszthetők, nem sokszorosíthatók, nem szerkeszthetők és nem adhatók tovább harmadik félnek. Általánosságban: a műszaki változtatások jogát fenntartjuk. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szójegyzék Általános ismertetés Alapelvek Célcsoport Kapcsolódó dokumentumok Jelmagyarázat Biztonság Figyelmeztető utasítások jelölése Általános tudnivalók Rendeltetésszerű használat Kezelőszemélyzet képzettsége és képzése Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Biztonságra ügyelő munkavégzés Biztonsági útmutatások az üzemeltető/gépkezelő számára Biztonsági utasítások a karbantartáshoz, felülvizsgálathoz és szereléshez Nem megengedett üzemeltetési módok Általános biztonsági rendelkezések Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás Szállítási állapot ellenőrzése Szállítás Tárolás/konzerválás Visszaküldés Ártalmatlanítás A szerelvény leírása Általános leírás Jelölés Szabályozó- és mérőszelepek Szállítási terjedelem Méretek és tömegek Beépítés Általános tudnivalók/biztonsági rendelkezések Összeszerelés BOA-Control/BOA-Control IMS Szigetelés Mérőműszer Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés Üzembe helyezés Üzemen kívül helyezés...27 BOA-Control/BOA-Control IMS 3 / 36

4 Tartalomjegyzék 8 Karbantartás / fenntartás Biztonsági rendelkezések Karbantartás Üzemzavarok: okok és elhárításuk EK megfelelőségi nyilatkozat EK megfelelőségi nyilatkozat BOA-Control/BOA-Control IMS Veszélytelenségi nyilatkozat Címszójegyzék / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

5 Szójegyzék Szójegyzék DGR EPDM A 97/23/EK nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv az európai gazdasági térségen belül a nyomástartó berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. Etilén-propilén-dién-kaucsuk Veszélytelenségi nyilatkozat A veszélytelenséget igazoló nyilatkozatot az ügyfél állítja ki a termék visszaküldése esetén, arról, hogy a terméket előírásszerűen leürítették, így a szállított közeggel érintkező alkatrészek a továbbiakban nem veszélyeztetik a környezetet és az emberi egészséget. Teljes dokumentáció A dokumentáció megtalálható a termékkatalógusban a címen. BOA-Control/BOA-Control IMS 5 / 36

6 1 Általános ismertetés 1 Általános ismertetés 1.1 Alapelvek Az üzemeltetési útmutató a címlapon megnevezett típusokra és kivitelekre vonatkozik. Az üzemeltetési útmutató az üzemeltetés minden szakaszára vonatkozóan bemutatja a készülék szakszerű és biztonságos használatát. Kár esetén haladéktalanul értesíteni kell az illetékes KSB szervizt, mert csak így érvényesíthető a szavatossági igény. 1.2 Célcsoport A jelen üzemeltetési útmutató műszakilag képzett szakembereknek készült. 1.3 Kapcsolódó dokumentumok Táblázat 1: A kapcsolódó dokumentumok áttekintése Dokumentum Típusfüzet Átáramlási tulajdonságok 1) Összeállítási rajz 2) Beszállítói dokumentáció 3) Tartalom A szerelvény leírása Kv és Zeta értékek adatai A szerelvény ismertetése metszeteken megjelenítve Üzemeltetési útmutatók és további dokumentáció a tartozékokhoz A tartozékok tekintetében a mindenkori gyártó megfelelő dokumentációja az irányadó. 1.4 Jelmagyarázat Táblázat 2: Alkalmazott szimbólumok Szimbólum Jelentés Kezelési utasítás feltételei Kezelési utasítás biztonsági tudnivalók esetén Cselekvés eredménye Kereszthivatkozás Több lépésből álló cselekvési utasítás Útmutatás ajánlásokat és fontos útmutatásokat tartalmaz a készülék kezelésére vonatkozóan. 1) Amennyiben van 2) A szállítási terjedelemmel kapcsolatos megegyezés szerint, egyéb esetben a típusfüzet része 3) A szállítási terjedelemmel kapcsolatos megegyezés szerint 6 / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

7 2 Biztonság! VESZÉLY 2 Biztonság Az ebben a fejezetben található útmutatásokban megnevezett veszélyek nagy kockázattal járnak. 2.1 Figyelmeztető utasítások jelölése Táblázat 3: Figyelmeztető utasítások jellemzői Szimbólum Magyarázat! VESZÉLY VESZÉLY ez a jelzőszó nagy kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezet.! VIGYÁZAT VIGYÁZAT ez a jelzőszó közepes kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet. FIGYELEM FIGYELEM ez a jelzőszó olyan veszélyre figyelmeztet, melynek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy működését fenyegető veszélyeket idézhet elő. Robbanásvédelem ez a szimbólum robbanásveszélyes területeken keletkező robbanások elleni védelemről szolgál információkkal, a 94/9/EK (ATEX) európai irányelvben foglaltak szerint. Általános veszélyhely ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt súlyos vagy halálos következményekkel járó veszélyekre figyelmeztet. Veszélyes elektromos feszültség ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt elektromos feszültséggel kapcsolatos veszélyekre figyelmeztet, és információkkal szolgál az elektromos feszültséggel szembeni védelemhez. A gép megrongálódása ez a szimbólum a FIGYELEM jelzőszóval együtt a gépet és működését fenyegető veszélyre figyelmeztet. 2.2 Általános tudnivalók Az üzemeltetési útmutató alapvető útmutatásokkal szolgál a szerelvény beépítéséhez felállításához, üzemeltetéséhez és karbantartásához; betartásuk biztosítja a biztonságos kezelést, valamint a személyi sérülések és anyagi károk elkerülését. Minden fejezet biztonsági útmutatásait figyelembe kell venni. Az illetékes szakembereknek/az üzemeltetőknek az összeszerelés és az üzembe helyezés előtt el kell olvasniuk és maradéktalanul meg kell érteniük az üzemeltetési útmutatót. Az üzemeltetési útmutatónak mindenkor a szakemberek rendelkezésére kell állnia a helyszínen. A közvetlenül a szivattyún található útmutatásokat figyelembe kell venni és maradéktalanul olvasható állapotban kell tartani. Ez érvényes például: az áramlási irányt jelző nyílra, gyártóra, típusmegjelölésre, névleges nyomásra, névleges méretre, gyártási évre és alapanyagra. Az üzemeltetési útmutatóban nem tárgyalt helyi előírások betartásáért az üzemeltető felelős. A szerelvények kialakítása, gyártása és ellenőrzése megfelel a DIN EN ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszerben, valamint a 97/23/EK nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvben foglaltaknak. Ehhez elsősorban normál, nyugalmi terhelést feltételezünk. Tartós alkalmazású szerelvények esetében figyelembe kell venni korlátozott élettartamukat, valamint a szabályozóművek előírásait. BOA-Control/BOA-Control IMS 7 / 36

8 2 Biztonság Ügyfélspecifikus különleges kivitel esetén további korlátozások lehetnek érvényesek az üzemeltetés módjára és idejére vonatkozóan. Ezeket az eladáskor mellékelt dokumentációkban lehet megtalálni. Az üzemeltetési útmutató nem veszi figyelembe: a szerelésnél, üzemeltetésnél és karbantartásnál előforduló véletlen eseményeket. a helytől függő biztonsági rendelkezéseket, amelyek betartásáért, a szerelést végző személyzetet is beleértve, az üzemeltető felel. 2.3 Rendeltetésszerű használat A szerelvényt csak műszakilag kifogástalan állapotban szabad üzemeltetni. Tilos a szerelvényt részben összeszerelt állapotban üzemeltetni. A szerelvényt csak a dokumentációban leírt közeggel szabad átáramoltatni. A szerelvényt csak a megengedett alkalmazási nyomás- és hőmérséklettartományokon belül üzemeltesse. A dokumentációban közölttől eltérő üzemeltetési módokat egyeztetni kell a gyártóval. Az előre látható hibás használat elkerülése Az adatlapon vagy a dokumentációban közölt megengedett használati határokat nyomás, hőmérséklet stb. soha nem szabad túllépni. Tartsa be a jelen üzemeltetési útmutatóban található összes biztonsági tudnivalót és cselekvési utasítást. 2.4 Kezelőszemélyzet képzettsége és képzése A személyzetnek rendelkeznie kell a szállításhoz, szereléshez, kezeléshez, karbantartáshoz és felülvizsgálathoz szükséges képzettséggel, és tisztában kell lennie a szerelvény és berendezések közötti kölcsönhatásokkal. Az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell a személyzet feladat- és hatáskörét, valamint felügyeletét a szállítás, összeszerelés, kezelés, karbantartás és ellenőrzés tekintetében. Ha a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor oktatásban és tájékoztatásban kell részesíteni. Ezt szükség esetén a gép üzemeltetőjének megbízására a gyár, illetve a szállító cég is elvégezheti. A szerelvénnyel kapcsolatos oktatás csak műszaki szakember felügyeletével történhet. 2.5 Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyása mindennemű kártérítésre vonatkozó igényjogosultságot megszüntet. A figyelmen kívül hagyás például a következő veszélyeztetéseket okozhatja: elektromos áramtól, hő-, mechanikai és kémiai hatásoktól eredő, vagy robbanás okozta személyi veszélyeztetés a termék fontos funkciói felmondják a szolgálatot elmaradnak a karbantartás és fenntartás előírt módszerei a környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása által 2.6 Biztonságra ügyelő munkavégzés Az útmutatóban felsorolt meglevő biztonsági előírások figyelembe vétele valamint a rendeltetésszerű használat betartása mellett a következő biztonsági rendelkezések is figyelembe kell venni: Balesetvédelmi előírások, biztonsági és üzemeltetési rendelkezések Robbanásvédelmi előírások 8 / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

9 2 Biztonság Veszélyes anyagok használatára vonatkozó biztonsági rendelkezések Érvényben lévő szabványok, irányelvek és törvények 2.7 Biztonsági útmutatások az üzemeltető/gépkezelő számára A hajtással rendelkező szerelvények személyforgalomtól mentes területekre készültek. Ezen szerelvények üzemeltetése személyforgalommal rendelkező területeken ezért csak az építményoldalon létrehozott elegendő mértékű védőberendezések megléte mellett megengedett. Ezt az üzemeltetőnek kell biztosítania. A gép forró vagy hideg alkatrészeit a helyszínen megfelelő érintésvédelemmel kell ellátni, melynek működését ellenőrizni kell. Üzem közben nem szabad eltávolítani az érintésvédelmet. A személyzet részére védőfelszerelést kell biztosítani, melyet használni kell. A (pl. az orsótömítésnél) szivárgó veszélyes (pl. robbanásveszélyes, mérgező, forró) közegeket úgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztessék a közelben tartózkodókat és a környezetet. Be kell tartani a hatályos törvényi előírásokat. A villamos energia által előidézett veszélyeket ki kell zárni (a részletes előírásokat lásd a felhasználó országában érvényes előírások és/vagy a helyi áramszolgáltató követelményei szerint). 2.8 Biztonsági utasítások a karbantartáshoz, felülvizsgálathoz és szereléshez A szerelvényen átépítés vagy változtatás csak a gyártó jóváhagyásával megengedett. Kizárólag eredeti alkatrészek vagy a gyártó által engedélyezett alkatrészek használhatók. Más alkatrészek felhasználásából eredő károk nem tartoznak a szavatosság körébe. Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a karbantartási, ellenőrzési és szerelési munkákat olyan, arra hivatott szakemberek hajtsák végre, akik az üzemeltetési útmutató figyelmes tanulmányozása után kellően tájékozottak. A szerelvényen bármilyen munkát mindenkor csak a leállított állapotában szabad végezni. A szerelvényháznak fel kell vennie a környezeti hőmérsékletet. A szerelvényházat nyomás mentesíteni kell, és le kell üríteni. A szerelvény üzemen kívül helyezésének az üzemeltetési útmutatóban leírt eljárási módját feltétlenül be kell tartani. ( fejezet Oldal 27) Az egészségre veszélyes közeget szállító szerelvényeket dekontaminálni kell. Közvetlenül a munkák befejezése után minden biztonsági és védőberendezést ismét fel kell szerelni, illetve működésbe kell hozni. Az újbóli üzembe helyezés előtt az üzembe helyezéshez felsorolt pontokat figyelembe kell venni. 2.9 Nem megengedett üzemeltetési módok A szerelvény üzemeltetésekor az adatlapon valamint az üzemeltetési útmutatóban megadott értékeket semmi esetre sem szabad túllépni. A gyárból kiszállított szerelvény üzembiztossága csak rendeltetésszerű használat esetén szavatolt ( fejezet 2.3 Oldal 8). BOA-Control/BOA-Control IMS 9 / 36

10 3 Általános biztonsági rendelkezések 3 Általános biztonsági rendelkezések VESZÉLY A hajtással rendelkező szerelvények kezelése Életveszély! Hajtással rendelkező szerelvények esetén a hajtás üzemeltetési útmutatóját is figyelembe kell venni. VESZÉLY Esetenként fellépő nyomáslökések/vízlökések magas hőmérséklet esetén Életveszély a forrázás és égés veszélye miatt! Ne lépje túl a szerelvény megengedett legnagyobb nyomását. ( fejezet 5 Oldal 15). Gömbgrafitos öntvény vagy acél szerelvényeket használjon. A berendezés biztonsági előírásainak betartása az üzemeltető felelőssége. FIGYELEM Egészségre veszélyes és/vagy forró szállított közegek, segéd- és üzemanyagok Személyek és a környezet veszélyeztetése! Az öblítőközeget, valamint adott esetben a maradék közeget fel kell fogni, és ártalmatlanítani kell. Szükség esetén védőruhát és védőmaszkot kell viselni. Az egészségre veszélyes anyagok ártalmatlanítására vonatkozó törvényi rendelkezéseket be kell tartani. FIGYELEM Hideg/forró csővezeték és/vagy szerelvény Hőhatás miatti sérülésveszély! Szigetelje a szerelvényt. Helyezzen ki figyelmeztető táblákat. FIGYELEM Nem megengedett feszültségek a csővezetékben A szerelvényház tömítetlenné válhat vagy megrongálódhat! A csővezetéket feszülésmentesen fektesse le. FIGYELEM Képzetlen személyzet munkavégzése az szerelvényen Sérülésveszély! A javítási/karbantartási munkákat szakképzett személyre kell bízni. VIGYÁZAT Kondenzátumképződés klíma-, ill. hűtőberendezésekben Jegesedés! A kezelés ellehetetlenülése! Korrózió okozta károsodás! Szigetelje a szerelvényt diffúziótömören. 10 / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

11 3 Általános biztonsági rendelkezések VIGYÁZAT Szakszerűtlen beépítés A szerelvény megrongálódása! Beépítés előtt távolítsa el a takarósapkákat. Tisztítsa meg a csatlakozó karimák tömítőfelületeit. A házat és házfedelet védje az ütésektől. VIGYÁZAT Beépítés kültéren Korrózió okozta károsodás! A szerelvényt védje az időjárási viszontagságoktól és nedvességtől. VIGYÁZAT A csővezetékek festése/információveszteség A szerelvény működésének befolyásolása! Az orsót és a műanyag részeket óvja a festéktől. A nyomtatott típustáblákat védje a festéstől. VIGYÁZAT Nem megengedett terhelés A kezelőberendezés megrongálódása! A szerelvényt ne használja lépéstámasznak. VIGYÁZAT Szakszerűtlen összeszerelés A szerelvény megrongálódása! A szerelvényt a gépgyártásban érvényes szabályok figyelembe vételével kell összeszerelni. Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon. BOA-Control/BOA-Control IMS 11 / 36

12 4 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 4 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 4.1 Szállítási állapot ellenőrzése 1. Az áru átadásakor ellenőrizze valamennyi csomagolási egység sértetlenségét. 2. Határozza meg pontosan és dokumentálja a szállítás során keletkezett kárt, majd haladéktalanul értesítse írásban a KSB céget illetve a szállítást végző céget és a biztosítótársaságot. 4.2 Szállítás A szerelvényeket lezárt állapotban szállítjuk. A BOA-Control IMS-t DN 50 méretig kartondobozba csomagolják. DN 65 mérettől fedősapka található a BOA-Control IMS csatlakozónyílásain. A szerelvényeket üzemkész állapotban szállítják. Az eredeti alkatrészek csak beszerelést, majd szerelvény nyomás-/tömítettségi próbájának elvégzését követően válnak üzemkésszé. VESZÉLY A szerelvény kicsúszása a felfüggesztésből A lezuhanó alkatrészek életveszélyes sérüléseket okozhatnak! A szerelvényt kizárólag az előírt helyzetben szabad szállítani. Soha ne függessze fel a szerelvényt a kézikeréknél. Vegye figyelembe a berendezés súlyára és tömegközéppontjára vonatkozó adatokat. Tartsa be a helyileg érvényes balesetvédelmi előírásokat. Megfelelő és engedélyezett teherfelvevő eszközt használjon. A hajtásban esetleg meglévő szállítóelemek lehetséges, hogy nem alkalmasak a teljes szerelvény felfüggesztéséhez. A megengedett terhelést a hajtás üzemeltetési útmutatóban találja meg. VIGYÁZAT Az érzékelő technológia megsérült Nem lehet tovább mérni! Ne használjon teherfelvevő szerkezetet az érzékelő technológia, a kábelezés és a mérőcsonkok közelében. A szerelvényt a képen jelzett módon kell rögzíteni és szállítani. ábra 1: A szerelvény szállítása 4.3 Tárolás/konzerválás Ha a szállítást követően csak hosszabb idő után kívánják üzembe helyezni a szerelvényt, akkor a tárolásához a következő intézkedések ajánlottak: 12 / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

13 4 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás VIGYÁZAT Helytelen tárolás A szerelvény megrongálódása! A szerelvényt fagyvédett helyiségben, lehetőleg állandó páratartalom mellett, por- és rázkódásmentesen tárolja, pl. a megfelelő takarósapkákkal vagy fóliával védve. A szerelvény EPDM köpennyel ellátott kúpját védje napsütéstől és más fényforrásból származó UV sugárzástól. Vegye figyelembe az elasztomerek tárolására vonatkozó szabvány (DIN 7716) előírásait. A szerelvényt kis erővel zárja, és tárolja zárt állapotban. A szerelvényt védje oldószerekkel, kenőanyagokkal, üzemanyagokkal, vegyszerekkel való érintkezéstől. Szakszerű beltéri tárolás esetén 12 hónapig biztosított a berendezés védelme. FONTOS TUDNIVALÓ Hajtással rendelkező szerelvények esetében a hajtás üzemeltetési útmutatóját is figyelembe kell venni. 4.4 Visszaküldés 1. A szerelvényt előírásszerűen le kell üríteni. 2. A szerelvényt alaposan át kell öblíteni és meg kell tisztítani, különösen akkor, ha káros, robbanásveszélyes, forró vagy más okból veszélyes szállított közeg esetén. 3. Ha a szállított közeg maradványai a levegő páratartalmával reakcióba lépve korróziós károkat okozhatnak, vagy oxigénnel érintkezve lángra lobbanhatnak, akkor a szerelvényt az előzőeken túlmenően közömbösíteni kell, valamint szárítás céljából vízmentes inert gázzal át kell fúvatni es folyadékcsoport szerinti szerelvények esetén a szerelvényhez mindig egy teljesen kitöltött, veszélytelenséget igazoló nyilatkozatot kell csatolni. Az alkalmazott biztonsági és szennyezés-mentesítési intézkedéseket feltétlenül be kell tartani. ( fejezet 11 Oldal 33) FONTOS TUDNIVALÓ Szükség esetén a veszélytelenséget igazoló nyilatkozat letölthető az internetről a következő címen: Ártalmatlanítás v FIGYELEM Egészségre veszélyes és/vagy forró szállított közegek, segéd- és üzemanyagok Személyek és a környezet veszélyeztetése! Az öblítőközeget, valamint adott esetben a maradék közeget fel kell fogni, és ártalmatlanítani kell. Szükség esetén védőruhát és védőmaszkot kell viselni. Az egészségre veszélyes anyagok ártalmatlanítására vonatkozó törvényi rendelkezéseket be kell tartani. 1. Szerelje ki a szerelvényt. Kiszereléskor gyűjtse össze a zsírokat és kenőfolyadékokat. BOA-Control/BOA-Control IMS 13 / 36

14 4 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 2. Válogassa szét a szerelvény anyagait pl.: - fémek - műanyagok - elektronikai hulladék - zsírok és kenőfolyadékok szerint 3. Az aktuálisan érvényes előírásoknak megfelelően, illetve szabályozott körülmények között végezze el az ártalmatlanítást. 14 / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

15 5 A szerelvény leírása 5 A szerelvény leírása 5.1 Általános leírás Az alábbiakban megtalálható metszeti ábrák a szerelvény felépítési elvét szemléltetik. További és részletes információt az adott típusfüzetben talál. 2-es folyadékcsoport 5.2 Jelölés Táblázat 4: Általános jelölés Névleges méret DN... Névleges nyomási fokozat PN... A gyártó jelölése KSB Gyártási sorozat/típus jelölése BOA-... Gyártási év 20.. Anyagminőség... Áramlási irányt jelző nyíl Az anyag visszakereshetősége... (a II DGR 97/23/EK kategóriától) CE jelölés (az I DGR 97/23/EK kategóriától) A nevezett hely száma 0036 (az I DGR 97/23/EK kategóriától, a H modul szerint) Ügyféloldali jelölés pl. berendezésszám stb. Gyári belső jelölés A vizsgáló személy pecsétje, a szerelvény sikeres végellenőrzése után, a karimán A nyomástartó berendezésekre vonatkozó 97/23/EG irányelveknek megfelelően a szerelvények az alábbi táblázat szerinti jelölést kapják: PN DN ábra 2: BOA-Control/BOA-Control IMS 5.3 Szabályozó- és mérőszelepek BOA-Control/BOA-Control IMS BOA-Control/BOA-Control IMS 15 / 36

16 5 A szerelvény leírása Üzemi adatok Táblázat 5: Üzemi tulajdonságok Jellemző Érték Névleges nyomás PN 16 Névleges méret DN ) max. engedélyezett nyomás 16 bar min. engedélyezett hőmérséklet -10 C max. megengedett hőmérséklet +120 C Közegek Glikolt tartalmazó és nem tartalmazó fűtési meleg víz (max. 60 %) Glikolt tartalmazó és nem tartalmazó légkondicionáló hideg víz (max. 60 %) A közegnek meg kell felelnie a VdTÜV/AGFW TCh 1466, vagy a VDI 2035 szerinti követelményeknek. Nem alkalmazható ásványolajat tartalmazó közegekhez, gőzhöz és olyan közegekhez, amelyek megtámadják az EPDM-et és az öntöttvasat Szerkezeti felépítés Típus Szerelvény: Szerelvények a típusfüzet szerint BOA-Control IMS érzékelő technológiával átfolyó mennyiség és hőmérséklet mérésére. BOA-Control előkészítve érzékelő technológia számára átfolyó mennyiség és hőmérséklet mérésére. Átáramlási alak ferdeülékes kivitelben egyenes felső résszel Nem forgó orsó, védett, külső menettel Nem emelkedő kézikerék Rögzítőszerkezet, emelkedéshatárolás, pozíciókijelző százalékos értékben, fojtókúp és szigetelő sapka harmatpontzárral alapfelszereltségként Kompakt fojtókúp EPDM burkolattal, lágy tömítéssel ellátott átmeneti- és visszatömítésként Karbantartásmentes orsótömítés EPDM tömítőgyűrűvel Beépítési hossz, DIN EN sorozat 1 Külső festés: kék RAL 5002 A szerelvények megfelelnek a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 97/23/EK irányelv I. melléklete szerinti 2. csoportba tartozó folyadékokra érvényes biztonsági követelményeknek. Mérőműszer: A térfogatáram és a hőmérséklet méréséhez mérőműszer szükséges. Mobil, rövid ideig tartó mérésekhez az akkumulátorral üzemelő BOATRONIC MS használható. Folyamatos mérés BOATRONIC MS-420 készülékkel (tápfeszültség 24 V DC). Változatok Plombálható sapka szerelőkészletként az illetéktelen működtetés ellen Elektromos meghajtású szabályozó szelep (DN 15 és 200 között) 4) DN típus BOA-H 16 / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

17 5 A szerelvény leírása Táblázat 6: Próba- és üzemi nyomások Névleges nyomás Névleges méret Nyomás-hőmérséklet táblázat Anyagminőségek Ház nyomáspróba Ülék tömítettségi próba vízzel a DIN EN szabvány szerint P10, P11 P12, A szivárgási arány PN DN [bar] [bar] [bar] EN-GJL , EN-GJS LT 16 Megengedett üzemi túlnyomások 5) -10 és +120 C között DN 250 mérettől a szerelvényeket, kézikerék kiegészítő karok használata ellenére, csak az alábbiakban megadott nyomáskülönbségekig szabad elzáró szelepként használni! Táblázat 7: Megengedett nyomáskülönbségek PN DN p bar-ban / Anyagminőségek BOA-Control/BOA-Control IMS, típus BOA-CL, DN DN ) 2) DN 200 1) Érzékelő készlet 2) Szigetelés 5) statikus igénybevétel BOA-Control/BOA-Control IMS 17 / 36

18 5 A szerelvény leírása Táblázat 8: Alkatrészlista Alkatrészszám Megnevezés Anyagminőség Megjegyzés 49-1 Szigetelő héj Tartozékok 100 Ház EN-GJL-250 (5.1301) 200 Orsó rozsdamentes acél, min. 13% króm (Cr) 350 Kúp Öntöttvas/EPDM 410 Profiltömítés EPDM elasztomer Tartógyűrű, hosszú műanyag horganyzott acél DN Tartógyűrű, rövid műanyag horganyzott acél DN Sapka emelkedést jelző üvegszál erősítésű műanyag, ütésálló skálával Védősapka műanyag 689 Szigetelő sapka műanyag 903 Lökethatároló horganyzott acél Rögzítőszerkezet horganyzott acél Lökethatároló horganyzott acél 914 Hengeres fejű csavar horganyzott acél 916 Dugó műanyag Hatlapú anya horganyzott acél Hatlapú anya horganyzott acél Hatlapú anya horganyzott acél Hatlapú anya horganyzott acél 925 Orsóanya horganyzott acél 961 Kézikerék üvegszál erősítésű műanyag, ütésálló DN alumínium présöntvény DN Szürkeöntvény DN 200 Érzékelő készlet Műanyag kerámiával csak BOA-Control IMS BOA-Control IMS, típus BOA-H, DN ) 1) Szenzor készlet 18 / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

19 5 A szerelvény leírása Táblázat 9: Alkatrészlista Alkatrészszám Megnevezés DN Anyagminőség Anyagminőség anyagszáma 49-1 Szigetelő héj Tartozékok 100 Ház EN-GJL EN-GJS LT Házfedél EN-GJL EN-GJS LT Axiális csapágy rozsdamentes acél/ptfe 352 Fojtókúp C22+N--NP 411 Tömítőgyűrű CrNiSt grafit 440 A csőmembrán-garnitúra: 200 Orsó rozsdamentes acél (min. 13 % Cr) 401 Hegesztőgyűrű rozsdamentes acél 442 Csőmembrán X 6 CrNiTi Tömszelence-gyűrű rozsdamentes acél 45-6 Tömszelence-csavar horganyzott acél 461 Tömszelencés tömítés Tiszta grafit 474 Nyomógyűrű rozsdamentes acél 500 Gyűrű horganyzott acél 515 Gyűrűülék rozsdamentes acél 561 Hasított csapszeg Acél 580 Sapka horganyzott acél 900 Csavar horganyzott acél 901 Hatlapfejű csavar 8.8 az EN-GJL-250 esetén 902 Tőcsavar C 35 V az EN-GJS LT esetén 914 Hengeres fejű csavar horganyzott acél Hengeres fejű csavar horganyzott acél 916 Dugó műanyag Hatlapú anya C 35 az EN-GJS LT esetén Hatlapú anya horganyzott acél 925 Orsóanya Bevonatos acél 932 Biztosítógyűrű Rugóacél 961 Kézikerék Szürkeöntvény Szenzor készlet Műanyag kerámiával BOA-Control IMS Működési mód A BOA-Control IMS típusú strangszabályozó szelepek átfolyó mennyiség és hőmérséklet mérésére alkalmas érzékelő készlettel vannak felszerelve. A felrögzített szenzor készlet segítségével, egy mérőműszeren keresztül (BOATRONIC MS vagy BOATRONIC MS-420) a berendezésre vonatkozó átfolyási értékek és a kézikeréken beállított szelepállás folyamatosan megjeleníthető. A strangszabályozó szelep beállított szelepállásának megőrzéséhez a házon található rögzítőszerkezetet használják. Az első mérés megkezdése előtt az alkalmazott közeget be kell táplálni a mérőműszerbe. A 15 és 200 közötti névleges méretű BOA-Control IMS strangszabályozó szelepek peremes csatlakozású, házfedél nélküli, egyrészes házból (100) állnak. Ezeknél az elasztomer orsótömítéssel ellátott elzárószelepeknél a funkcionális egység, illetve elzáró egység a kúpból (350), az orsóból (200) és a kézikerékből (961) áll. Az orsó (200) házon való átvezetését egy profilgyűrű (412) tömíti. Az orsótömítés karbantartásmentes, és nem kell utánhúzni. Az érzékelő készlet a szerelvényházon található mérőcsonkra rá van ragasztva. A 250 és 350 közötti névleges méretű BOA-Control IMS strangszabályozó szelepek a ház (100) nyomásvezető részeiből és a házfedélből (161), valamint funkcionális- és elzáró egységből állnak. A funkcionális- és elzáró egységek orsóból (200), fojtókúpból (350), harmonikatömítésből (442) és kézikerékből (961) épülnek fel. A ház (100) és a házfedél (161) hatlapfejű csavarral (901) és hatlapfejű anyával (920) (EN-GJL-250 esetén) ill. tőcsavarral (902) (DN 350 EN-GJS LT esetén) vannak összekötve és tömítőgyűrűvel (411) kifelé letömítve. Az orsó (200) átvezetését, a TA-Luft BOA-Control/BOA-Control IMS 19 / 36

20 5 A szerelvény leírása követelményei szerint, harmonikatömítéssel (442) tömíti. Az utána beszerelt biztonsági tömszelencetömítést (461) a tömszelence-gyűrűn (454) lévő két tömszelencscsavar segítségével (45-6) kell meghúzni. A házülék (100) és/vagy a fojtókúp (350) tömítőfelületei alapkivitelben rozsdamentes alapanyagból készülnek. A szenzor készlet a szerelvényházon található mérőcsonkra rá van ragasztva. BOA-Control A BOA-Control típusú strangszabályozó szelepeket két mérőcsonkkal látták el. Ezek az átfolyás és a hőmérséklet mérésének előkészítésére szolgálnak. A szenzor készlettel és a megfelelő mérőműszerrel BOATRONIC MS a berendezésre vonatkozó átfolyási adatok és a kézikeréken beállított szelepállás folyamatosan megjeleníthető. A strangszabályozó szelep beállított szelepállásának megőrzéséhez a házon található rögzítőszerkezetet használják. Az első mérés megkezdése előtt az alkalmazott közeget be kell táplálni a mérőműszerbe. A 15 és 200 közötti névleges méretű BOA-Control strangszabályozó szelepek peremes csatlakozású, házfedél nélküli, egyrészes házból (100) állnak. Ezeknél az elasztomer orsótömítéssel ellátott elzárószelepeknél a funkcionális egység, illetve elzáró egység a kúpból (350), az orsóból (200) és a kézikerékből (961) áll. Az orsó (200) házon való átvezetését egy profilgyűrű (412) tömíti. Az orsótömítés karbantartásmentes, és nem kell utánhúzni. A mérések előkészítésére a BOA-Control házán két mérőcsonk található. 5.4 Szállítási terjedelem BOA-Control vagy BOA-Control IMS felszerelt érzékelő technológiával Üzemeltetési útmutató a csomagolási egységben BOA-Control BOA-Control IMS 5.5 Méretek és tömegek A méret- és tömegadatokat a típusfüzet tartalmazza. 20 / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

21 6 Beépítés 6 Beépítés 6.1 Általános tudnivalók/biztonsági rendelkezések A szerelvény elhelyezéséért és beépítéséért a tervező, a kivitelező, ill. az üzemeltető a felelős. A tervezési és beépítési hibák befolyásolhatják a szerelvény működését, és jelentős veszélyforrást jelentenek. FONTOS TUDNIVALÓ A kényelmesebb használat érdekében az érzékelő technológia jelátalakítójában mágnesek találhatók. Adattároló eszközökkel, vagy más olyan elektromos készülékekkel való közvetlen kapcsolatot, amelyek mágneses térre reagálhatnak, el kell kerülni. 6.2 Összeszerelés VIGYÁZAT Hegesztés lágytömítésű szerelvények közelében A tömítőfelületek megrongálódása! A szerelvényt ne melegítse a típusfüzetben megadott hőmérsékleti határok fölé. Az egyes átmérőkhöz engedélyezett anyagminőségű, pl. a DIN EN szerinti összekötőelemeket, és pl. a DIN EN 1514 szerinti tömítőelemeket használjon. A szerelvény és a szerelvény, ill. a csővezeték közötti karimacsatlakozás létrehozásához használjon minden erre a célra szolgáló karimafuratot. A karimacsatlakozás adatait a típusfüzetben találja meg és ( fejezet Oldal 30). FONTOS TUDNIVALÓ Különleges eset DN 65 PN 16 A DIN EN szerinti acélkarimák használatakor a DIN EN szerinti karimakivitelű öntvényszerelvényekben DN 65 átmérő esetén PN 16-ban az ellenkarimát 22,5 -os eltolással kell beszerelni. Táblázat 10: A DN 65 PN 16 szerelvény csavarzata DN 65 PN 16 (acél/acél): DIN EN , DIN EN gyel: 8 furat csavarozva DN 65 PN 16 (acél/öntöttvas): DIN EN , DIN EN vel: DIN EN lyukkör 22,5 -kal elforgatva, 4 furat csavarozva, 4 furat üresen FONTOS TUDNIVALÓ A dokumentált Kv érték eléréséhez figyelembe kell venni az áramlási irányt és az áramlás irányát mutató nyilat. BOA-Control/BOA-Control IMS 21 / 36

22 6 Beépítés FONTOS TUDNIVALÓ A csatlakozó nyílásokon lévő karima lefedéseket a beépítés előtt el kell távolítani. 6.3 BOA-Control/BOA-Control IMS A következő beépítési útmutatások figyelmen kívül hagyása a mérési funkciók működésképtelenné válásához vezethet. VIGYÁZAT Hegesztési munkák a csőkarimák környezetében A kúp és az érzékelő technológia hő okozta sérülésének veszélye! Hegesztési munkát csak kiszerelt szelep esetén végezzen. VIGYÁZAT Az áramlás irányát mutató nyíllal ellentétes irányú áramlás Mérés nem lehetséges! BOA-Control/BOA-Control IMS szelepeken, a mérés lefolytatásához, az átfolyásnak az áramlás irányát mutató nyílnak megfelelően kell történnie. Zárófunkcióhoz a BOA-Control/BOA-Control IMS esetében, DN 200 méretig megengedett a váltakozó áramlási irány. DN 250 mérettől a szerelvényeket, kézikerék kiegészítő karok használata ellenére, csak az alábbiakban megadott nyomáskülönbségekig szabad elzáró szelepként használni! Táblázat 11: Megengedett nyomáskülönbségek PN DN Δp bar-ban / / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

23 6 Beépítés Beépítési helyzet és beömlő szakaszok, ill. kiömlő szakaszok 1) Érzékelő elöl, kézikerék fent Függőleges beépítési helyzet: Vízszintes beépítési helyzet: 2) Érzékelő hátul, kézikerék lent 3) Érzékelő lent, 4) Érzékelő fent, kézikerék elöl, nem kézikerék hátul, nem megengedett beépítés megengedett beépítés Függőleges csővezetékbe történő beépítés esetén nem korlátozott a szelepek beépítési helyzete. A "fekvő" beépítési helyzet az esetleges légbuborékok, vagy a mérőblendén keletkező lerakódások miatt, nem megengedett. Az orsóval lefelé történő beépítést, 250 és 350 névleges méretek között, lehetőleg el kell kerülni, mert harmonikatömítés redőiben szennyeződés gyűlhet össze, és ez a szerelvény kieséséhez vezethet. A beépítési helyzettől függetlenül az optimális pontosság biztosítása érdekében be kell tartani a következő egyenes, megszakítás nélküli minimális beömlési szakaszokat: Legalább 5 x DN a BOA-Control/BOA-Control IMS és az egyszerű problémás helyek, például egyedül álló 90 -os ívek vagy nyitott elzáró szerelvények között. Legalább 10 x DN a BOA-Control/BOA-Control IMS és a nagyobb örvényt képző problémás helyek, például szivattyúk vagy szabályozó szerelvények között. Ajánlott a visszatérő ágba történő beépítés. Kerülni kell a beömlő szakasz területén fellépő, például merülő érzékelők vagy nem szabványos tömítések okozta zavarokat. A meglévő problémás helyek felmérésénél az EN ISO szabvány 7.3 fejezetét (a korábbi DIN 1952 szabvány 6. fejezetét) kell figyelembe venni. Kiömlő szakasz nem szükséges! FONTOS TUDNIVALÓ Az érzékelő technológia és a BOATRONIC közötti összekötő kábel meghatározott hosszúságú, és ez nem változtatható meg. BOA-Control/BOA-Control IMS 23 / 36

24 6 Beépítés 6.4 Szigetelés Meleg közegek szállítása esetén a szerelvényt az energiatakarékossági rendelet szerint szigetelni kell. VIGYÁZAT Kondenzátumképződés klíma-, ill. hűtőberendezésekben Jegesedés! A kezelés ellehetetlenülése! Korrózió okozta károsodás! Szigetelje a szerelvényt diffúziótömören ábra 3: Szakszerű, diffúziótömör szigetelés (sematikus ábra) 1 3 A komplett szerelvény, a kézikereket is beleértve szakszerű, diffúziótömör szigetelése A szerelvény szakszerű, diffúziótömör szigetelése 2 4 levehető sapka szigetelőanyag 6.5 Mérőműszer VIGYÁZAT A mérőműszer kezelése Hibás mérési értékek és a szerelvény hibás beállítása! A mérőműszer használatba vétele előtt a mérőműszer üzemeltetési útmutatóját gondosan tanulmányozni kell. A BOA-Control/BOA-Control IMS strangszabályozó szelepek beállításához és működéséhez mérőműszer szükséges. Csak ezen a módon képes a felhasznált szerelvény a feladatát teljesíteni. Mérőműszer használata nélkül a skálabeosztással ellátott emelkedésjelző és a jelleggörbék segítségével csupán elő-beállítást lehet végezni. 24 / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

25 6 Beépítés A BOA-Control IMS-t BOATRONIC MS és BOATRONIC MS-420 mérőműszerrel lehet beállítani és beszabályozni. Az érzékelővel összekötő kábel hosszát nem szabad megváltoztatni. A BOA-Control-t csak a BOATRONIC MS mérőműszerrel lehet beállítani és beszabályozni. Az érzékelővel összekötő kábel hosszát nem szabad megváltoztatni. A BOA-Control/BOA-Control IMS típusú szerelvényeket elzáró szerelvényként lelehet használni. Ilyenkor úgy látják el a záró és tömítő feladatukat, mint egy normál elzáró szelep. Ehhez nincs szükség külön beavatkozásra az érzékelőket, vagy a mérési pontokat illetően. BOA-Control/BOA-Control IMS 25 / 36

26 7 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 7 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 7.1 Üzembe helyezés Az üzembe helyezés előfeltételei A szerelvény üzembe helyezése előtt ellenőrizze a következő pontok betartását: Az anyagminőség, a nyomás- és hőmérsékletadatok megegyeznek a csővezetékrendszer üzemi feltételeivel. ( fejezet 5 Oldal 15) Az anyag ellenállósága és terhelhetősége ellenőrizve van. VIGYÁZAT Hegesztési gyöngyök, salak és más szennyeződések a csővezetékekben A szerelvény megrongálódása! A szennyeződéseket el kell távolítani a vezetékekből. Szükség esetén szennyfogót kell alkalmazni. 1. A tartályokat, csővezetékeket és csatlakozásokat alaposan meg kell tisztítani, át kell öblíteni és át kell fúvatni (mindenek előtt új berendezéseknél). 2. A szerelvény karimáit takaró fedeleket a csővezetékbe való beszerelés előtt el kell távolítani. 3. Ellenőrizze, hogy vannak-e idegen testek a szerelvény belsejében, és távolítsa el azokat. 4. Szükség esetén helyezzen szennyfogót a csővezetékbe. VESZÉLY Esetenként fellépő nyomáslökések/vízlökések magas hőmérséklet esetén Életveszély a forrázás és égés veszélye miatt! Ne lépje túl a szerelvény megengedett legnagyobb nyomását. ( fejezet 5 Oldal 15). Gömbgrafitos öntvény vagy acél szerelvényeket használjon. A berendezés biztonsági előírásainak betartása az üzemeltető felelőssége. Működésellenőrzés az üzembe helyezés előtt A beépített szerelvény zárási funkcióját többszöri nyitással és zárással kell ellenőrizni Működtetés A szerelvényt felülről nézve a kézikerék jobbra forgatásával kell zárni, balra forgatásával nyitni. A megfelelő szimbólumok a kézikerék felső oldalán találhatók. A strangszabályozó szelepeket rendszerint úgy használják, hogy a beállítandó átfolyó mennyiségnek megfelelően kinyitják, ill. bezárják. Az alapkivitelben beépített fojtókúp lehetővé tesz közbenső állásokat is. VIGYÁZAT Túl hosszú állásidő A szerelvény megrongálódása! A szerelvény működését évi egy-két nyitással és zárással ellenőrizni kell. 26 / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

27 7 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés VIGYÁZAT Kiegészítő erőkar használata A szerelvény megrongálódása a túl nagy erőhatás miatt! A kézikerekes szerelvényt csak kézzel működtesse. Kiegészítő karokat csak kivételes esetekben, az alábbi táblázat szerint lehet alkalmazni. Ne használjon kiegészítő erőkart a pozíciókijelző területén. Kiegészítő forgatónyomaték határok a kiegészítő karhoz DN 125 méretig egyetlen névleges mérethez sem használható kiegészítő kar, nehogy a túl nagy erők a szerkezetet megrongálják. Megfelelő kiegészítő kar minden DN 125-nél nagyobb névleges méretnél az alábbi forgatónyomaték határig használható: Táblázat 12: BOA-Control/BOA-Control IMS DN M t [Nm] Hatlapú kulcs nyílásmérete Elsősorban hatlapú nyomatékkulcsot kell kiegészítő karként használni, amelyet a hatlapú orsóanyára (925) kell ráhelyezni. Ebben az esetben a kézikereket le kell szerelni. 7.2 Üzemen kívül helyezés Teendők az üzemen kívül helyezéshez Hosszabb állásidők esetén ellenőrizze a következő pontok betartását: 1. Azon közegeket, amelyek állapotukat a koncentráció változása, polimerizáció, kikristályosodás, megszilárdulás vagy hasonlók miatt változtatják, a vezetékrendszerből le kell ereszteni. 2. Szükség esetén a teljes vezetékrendszert teljesen nyitott szerelvények mellett öblítse ki. BOA-Control/BOA-Control IMS 27 / 36

28 8 Karbantartás / fenntartás 8 Karbantartás / fenntartás 8.1 Biztonsági rendelkezések FIGYELEM Egészségre veszélyes és/vagy forró közegek, segéd- és üzemanyagok Sérülésveszély! Figyelembe kell venni a törvényben előírtakat. A közeg leeresztésénél ügyelni kell a közelben tartózkodók és a környezet védelmére. Azon szerelvényeket, amelyeket egészségre káros közegekhez használnak, mentesíteni kell a szennyeződésektől. FIGYELEM Nyomás alatt álló szerelvény Nagy nyomás veszélye! Forró és/vagy mérgező szállított közegek szivárgásának veszélye! Égésveszély! Soha ne nyissa fel a szerelvényt, ha az nyomás alatt van. Nyomás mentesítse a szerelvényt a karima csavarzatának oldása előtt. Nyomás mentesítse a szerelvényt a fedél csavaros kötéseinek (901) oldása előtt. Sérült harmonikatömítés esetén, ill. közeg szivárgása esetén nyomás mentesítse a szerelvényt. Nyomás mentesítse a szerelvényt a záró-, nyitó- és légtelenítő dugasz oldása előtt. Nyomás mentesítse a szerelvényt a csővezetékből történő kiszerelés és a karbantartási munkálatok megkezdése előtt. Ezután hagyja a szerelvényt lehűlni, míg a közeg hőmérséklete minden, a közeggel érintkezésbe lépő térben a közeg elpárolgási hőmérséklete alá csökken, és a forrázás veszélye kizárható. A csővezetéket a szerelvény kiszerelése előtt szabaddá kell tenni. Megfelelő karbantartási terv birtokában minimális karbantartási ráfordítással elkerülhetők a drága javítások, és így biztosítható a szivattyú zavartalan és megbízható üzeme. FONTOS TUDNIVALÓ A KSB szerviz vagy a KSB által feljogosított műhelyek minden karbantartási, fenntartási és szerelési munkához rendelkezésre állnak. Elérhetőségeinket lásd a mellékelt Címjegyzék c. füzetben vagy az interneten a címen. A szerelvény szét- és összeszerelésekor mindennemű erőltetést kerülni kell. 8.2 Karbantartás A szerelvény minden alkatrészét teljesen karbantartásmentesre tervezték. A csúszó alkatrészek anyagait úgy választották meg, hogy minimális legyen a kopásuk. Minden elasztomer szerves anyag, azért ki van téve a természetes öregedésnek. Ez tartósan magas üzemi hőmérséklet esetén az élettartam csökkenéséhez vezethet. FONTOS TUDNIVALÓ Az üzemeltető felelős a szerelvény használatának függvényében történő ellenőrzési és karbantartási intervallumok meghatározásáért. Az élettartam a következő intézkedésekkel hosszabbítható meg: 28 / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

29 8 Karbantartás / fenntartás A szerelvény működését évi egy-két nyitással és zárással ellenőrizni kell. A mozgó alkatrészeket, mint orsó (200), és orsóanya (925) DIN szerinti szabványos kenőanyagokkal kell kenni. A fedéltömítést (411) időben kell utánhúzni, ill. cserélni A fedélkarima csatlakozásának meg- és utánhúzása A BOA-Control IMS esetében a felsőrész, vagy a fedéltömítés cseréje 250 és 350 névleges méret között lehetséges és megengedett. A karbantartási, ill. javítási munkák elvégzését követően újra húzza meg a fedél összekötő csavarjait a szükséges nyomatékkal. FIGYELEM Hiányos ellenőrzés, elavult szerelvények Személyek és a környezet veszélyeztetése! A javított szerelvények összeszerelése és üzembe helyezése előtt a DIN EN szerinti szilárdsági és tömítettségi próbát kell végezni. FONTOS TUDNIVALÓ Azbesztmentes tömítőgyűrűk esetén ne használjon további, tömítőanyagokat. Tapadásgátló bevonatok alkalmazása esetén csak a tömítő gyártója által kifejezetten ajánlott anyagok alkalmazhatók A biztonsági tömszelence meg- és utánhúzása A BOA-Control IMS esetében, 250 és 350 névleges méretek között, kiszállításkor a biztonsági tömszelence nincs úgy meghúzva, hogy tömíteni tudjon. VESZÉLY A harmonikatömítések meghibásodása Forró és/vagy mérgező szállított közegek szivárgásának veszélye! Égésveszély! A tömszelencecsavarokat (45-6) addig kell húzni, amíg már nem tapasztalható szivárgás. Táblázat 13: Tömszelencecsavarok a DIN 913 szabvány szerint ábra 4: BOA-Control IMS DN metszete DN Menet Belső hatlapú M 16 SW 8 A működőképesség biztosítása érdekében a szerelvényt a lehető leggyorsabban ki kell cserélni! A elektromos, pneumatikus vagy hidraulikus hajtások szétszerelése VESZÉLY Hajtások leszerelése/szétszerelése Sérülésveszély! Vegye figyelembe a hajtás üzemeltetési útmutatóját A szerelvény felszerelése A szerelvény felszerelése a leszereléssel ellentétes sorrendben történik. BOA-Control/BOA-Control IMS 29 / 36

30 8 Karbantartás / fenntartás FONTOS TUDNIVALÓ A működés biztonságának fenntartásához új tömítéseket kell használni Meghúzási nyomatékok A fedélkarima meghúzási nyomatéka A fedél és a ház közötti csavarkötéseket (902/920, ill. 901) nyomatékkulccsal kell meghúzni. Táblázat 14: A BOA-Control IMS csavarkötéseinek meghúzási nyomatékai [Nm] Névleges nyomás PN Anyagminőség anyagszáma Névleges méret ) ) Csavarhosszak a karimás csőkötéshez A szerelvény csővezetékre szereléséhez összekötő csavarokra van szükség. Anyás csavarokat kell használni. A csavarokat és anyákat a DIN EN "Karimák és csatlakozásaik, 4. rész, Csavarok és anyák kiválasztása" szabvány szerint kell kiválasztani. A nyomástól és hőmérséklettől függően a csavaroknak és anyáknak a szerelvény megfelelő beépítésének biztosításához a szabványban hozzárendelt, a nyomástartó berendezésekre vonatkozó, 97/23/EK irányelv érvényességi tartományába tartozó anyagminőségből kell készülniük. A csavarhosszok tűrés figyelembe vétele nélkül vannak megadva, és a szerelvény szabványos, a DIN EN szerinti acél ellenkarimával rendelkező csővezetékbe történő beépítésére vonatkoznak. Az adott szerelvénytípushoz a névleges nyomásnak megfelelően meg van adva a darabszám, a menetméret és a csavarhossz. Ezek az adatok megtalálhatók a KSB karima tolómérőn is (sorozatszám: ). Táblázat 15: Csavarméretek és -hosszok a DIN EN szerint PN 16 DN BOA-Control/BOA-Control IMS 15 4x M12 x x M12 x x M12 x x M16 x x M16 x x M16 x x M16 x x M16 x x M16 x x M16 x x M20 x x M20 x x M24 x x M24 x x M24 x 95 6) EN-GJL-250 (JL1040) 7) EN-GJS LT (JS1025) 30 / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

31 9 Üzemzavarok: okok és elhárításuk 9 Üzemzavarok: okok és elhárításuk FIGYELEM Szakszerűtlen zavarelhárítási munkálatok a szerelvényen Sérülésveszély! A szerelvény üzemzavarának elhárítása során mindig vegye figyelembe a jelen üzemeltetési útmutató utasításait és a tartozékok gyártói dokumentációját. Táblázat 16: Zavarelhárítás Ha olyan probléma lép fel, amelynek a leírása nem szerepel a következő táblázatban, akkor lépjen kapcsolatba a KSB ügyfélszolgálattal. Probléma Lehetséges ok Elhárítás Tömítetlenség az ülék körzetében BOA-Control/BOA-Control IMS esetében, DN 15 és 200 között Tömítetlenség az ülék körzetében BOA-Control/BOA-Control IMS esetében, DN 250 és 350 között Tömítetlenség a fedéltömítésen BOA-Control/BOA-Control IMS esetében, DN 250 és 350 között Tömítetlenség az orsótömítésen BOA-Control/BOA-Control IMS esetében, DN 15 és 200 között Tömítetlenség az orsótömítésen BOA-Control/BOA-Control IMS esetében, DN 250 és 350 között A fedél csavarjai nincsenek egyformán meghúzva. Utólagos igazítás nem lehetséges. A szerelvény cseréje. 1. Szerelje le a fedél csavarkötését (902/920/901). 2. A kúp és a ház tömítési felületeit megfelelő köszörűberendezéssel munkálja le. 3. A köszörülést mindaddig folytassa, míg a tömítési felületek folyamatos tartógyűrűt nem alkotnak. 1. Oldja ki a fedél csavarkötését (902/920, ill. 901). 2. Cserélje ki a tömítőgyűrűt (411). 3. Húzza meg az előírás szerint a fedél csavarkötését (902/920, ill. 901). A fedéltömítés sérült. 1. Szerelje le a fedél csavarkötését (902/920/901). 2. Tisztítsa meg a tömítőfelületeket. 3. Cserélje ki a tömítőgyűrűt (411). Utólagos igazítás nem lehetséges. A szerelvény cseréje. 1. Tömszelencecsavarokat (45-6) a szivárgás elkerülése érdekében megfelelően meg kell húzni. 2. A teljes felsőrész halaszthatatlan cseréje. BOA-Control/BOA-Control IMS 31 / 36

32 10 EK megfelelőségi nyilatkozat 10 EK megfelelőségi nyilatkozat Ezennel kijelentjük, hogy a következő termék: 10.1 EK megfelelőségi nyilatkozat BOA-Control/BOA-Control IMS KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Straße Frankenthal (Németország) BOA-Control PN 16 DN BOA-Control IMS PN 16 DN teljesíti a nyomástartó berendezésekre vonatkozó, 97/23/EK irányelv biztonsági követelményeit. Alkalmazott harmonizált európai szabványok: EN 19, EN , EN , EN 13789, EN Egyéb szabványok/előírások: DIN 3840 Alkalmas a következőkhöz: 2-es folyadékcsoport Megfelelőségi értékelési eljárás: H modul A megnevezett engedélyező és felügyeleti hely elnevezése és címe: TÜV SÜD Industrie Service GmbH Dudenstraße Mannheim (Németország) A nevezett hely száma: 0036 A DN 50 (PN 16), DN 100 (PN 10) és DN 150 (PN 6 szerelvények megfelelnek a nyomástartó berendezésekről szóló, 97/23/EK számú irányelv 3. fejezet 3. szakaszában foglaltaknak. Ezért ezeket tilos CE jelzéssel vagy egy nevezett hely számával megjelölni. Wolfgang Glaub KSB AG integrált menedzsment igazgató-helyettes Dieter Hanewald Kisnyomású szerelvények részleg fejlesztési vezetője Ez a dokumentum elektronikus formában készült és aláírás nélkül is érvényes. 32 / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

33 11 Veszélytelenségi nyilatkozat 11 Veszélytelenségi nyilatkozat Típus:... Rendelési szám/ Rendelési tételszám 8) :... Szállítás dátuma:... Felhasználási terület:... Szállított közeg 8) :... Jelölje meg a megfelelőt 8) : radioaktív robbanásveszélyes maró hatású mérgező egészségre káros hatású biológiailag veszélyes gyúlékony ártalmatlan Visszaküldés oka 8) :... Megjegyzések: A termék/tartozékok gondos leürítése, valamint külső és belső megtisztítása a szállítás/átadás előtt megtörtént. Ezúton kijelentjük, hogy ez a termék mentes veszélyes vegyi, biológiai és radioaktív anyagoktól. Mágneses tengelykapcsolóval ellátott szivattyú esetén a belső forgórész egységet (járókerék, házfedél, csapágygyűrű-tartó, siklócsapágy, belső forgórész) ki kell szerelni a szivattyúból és meg kell tisztítani. Az elválasztóedény tömítetlensége esetén a külső forgórész, csapágytartó idomtest, szivárgásgátló és csapágytartó, ill. közdarab tisztítása is megtörtént. Hasított csőmotoros szivattyúk esetén a forgórész és a siklócsapágy el volt távolítva a szivattyú tisztításához. Az állórész tömítetlensége esetén ellenőrizték a szállított közeg állórésztérbe jutását, és ezt szükség esetén eltávolították. A további kezelés során nem szükségesek különleges biztonsági óvintézkedések. Az öblítőközegek, maradék folyadékok és az ártalmatlanítás tekintetében a következő biztonsági óvintézkedések szükségesek: Kijelentjük, hogy a fent közölt adatok helyesek és teljes körűek, és hogy a szállítás a törvényben előírtaknak megfelelően történik Hely, dátum és aláírás Cím Cégbélyegző 8) Kötelezően kitöltendő mezők BOA-Control/BOA-Control IMS 33 / 36

34 Címszójegyzék Címszójegyzék Á Alkalmazási területek 8 Anyagminőségek BOA-Control IMS DN BOA-Control IMS DN Ártalmatlanítás 13 B Biztonság 7 Biztonságos munkavégzés 8 C CE jelölés 15 Cs Csavarmeghúzási nyomatékok 30 H Hibás alkalmazások 8 J Jelölés 15 K Kapcsolódó dokumentumok 6 Karbantartás 28 M Működési mód BOA-Control IMS 19 Ny Nyomás-hőmérséklet táblázat BOA-Control IMS 17 R Rendeltetésszerű használat 8 Sz Szállítás 12 Szállítási terjedelem 20 Szerkezeti felépítés BOA-Control IMS 16 Szigetelés 24 T Tárolás 13 Ű Üzembe helyezés 26 Üzemen kívül helyezés 27 Üzemi adatok BOA-Control IMS 16 Üzemzavarok Hibaokok és elhárításuk 31 V Veszélytelenségi nyilatkozat 33 Visszaküldés / 36 BOA-Control/BOA-Control IMS

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési

Részletesebben

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-Y/ szériától 03w0 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató

Részletesebben

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Merülőmotoros szivattyú Amacan P 50 Hz Amacan P 700-470 Amacan P 800/900-540 Amacan P 1000-700 Amacan P 1200-870 Amacan P 1500/1600-1060 Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01230518 Impresszum

Részletesebben

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01350517 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-V/ szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Processz szivattyú RPH Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató RPH Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-szivattyú Amarex N S 32-160 Beépítési méret DN 32 Motorok: 2 pólusú: 02 ATEX nélkül Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 39024180 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amarex

Részletesebben

Csatlakozórendszer szelepes fűtőtestekhez. G 3/4" kónuszos. G 3/4" AG kónuszos

Csatlakozórendszer szelepes fűtőtestekhez. G 3/4 kónuszos. G 3/4 AG kónuszos Csatlakozórendszer szelepes fűtőtestekhez Normblatt áttekintés 2006. jan. kiadás áttekintés Bypass egységek és csatlakozóidomok Kivitel Fűtőtest-csatlakozó G 3/4" Rp 1/2" 2 db 1 3001 01 1 3002 01 Csőcsatlakozások

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú HU Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Termodinamikus kondenzleválasztó CONA TD (PN40-63) PN40 - karimás (BR 640/641...1) - menetes (BR 640/641...2) - behegeszthető karmantyús (BR 640/641...3) - behegeszthető (BR 640/641...4) PN63 - menetes

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47.

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. Kiadás: 12.2009 610.44440.77.000 Kezelési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Csapózárak, visszacsapószelepek

Csapózárak, visszacsapószelepek Csapózárak, visszacsapószelepek Csapózár kétszeresen excentrikus csapágyazással Termékleírás EN 593 szerint Nr. 9881 Beépítési méretek EN 558-1 szerint (Series 14) Karimás csatlakozás EN 1092-2 szerint

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK HG és HGV típusú AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK GÉPKÖNYVE Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(3)-285(3) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) 1103 Budapest, Szlávy u. 22-30. Levélcím: 1475

Részletesebben

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel Leírás A VRG szelepek minőségi, költséghatékony megoldást adnak a legtöbb víz és hűtött víz alkalmazás esetén.

Részletesebben

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Hungary Tel.: 34/487-122 Fax: 34/382-452 Elıszó Jelen gépkönyv a cégünk által gyártott TEK evaporatív kondenzátorcsaládra

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FŰTÉS/USZODAVÍZ (QWT, WTI) SOLAR-BERENDEZÉS/USZODAVÍZ (SWT) Tartalomjegyzék 1 Biztonság 2 1.1 Ezen hőcserélővel történő bánásmód veszélyei 2 1.2 Biztonsági útmutató

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-2.6PA; JS-2.6PB 2.65 m 2 -ES SÍKKOLLEKTOROK FERDE TETİRE TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSÉHEZ 02/2009 A szerelés megkezdése elıtt kérjük elolvasni! 1 1. Bevezetı információk: Villámvédelem Amennyiben

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Felhasználói utasítás

Felhasználói utasítás Felhasználói utasítás -Az eredeti utasítás fordítása- H Általános szerelési és karbantartási utasítás gépek részegységeihez A szerelési utasítás a következő tömítés-típusokhoz használható: Rugós tömítések:

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

Fisher GX Szabályozószelep és hajtómű együttes

Fisher GX Szabályozószelep és hajtómű együttes Használati útmutató GX Szelep és hajtómű együttes Fisher GX Szabályozószelep és hajtómű együttes Tartalom Bevezetés... 1 A kézikönyv tartalma... 1 Leírás... 1 Jellemzők... 2 A szelep beszerelése... 2 Karbantartás...

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

szivattyú Termékjelölés:

szivattyú Termékjelölés: Termékjelölés: új régi Hydrocontrol VFC Hydrocontrol F Hydrocontrol VFR Hydrocontrol FR Hydrocontrol VFN Hydrocontrol FS Alkalmazási terület: A Hydrocontrol VFC/VFR/VFN típusú beszabályozószelepek víz

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, SZENTHÁROMSÁG U. 5. SZ. 3498 HRSZ. SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÉS ORVOSI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKFORDÍTÓKÉPZŐ CSOPORT ÉPÜLETE EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható kábeltoldással

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100 KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA TERMÉKÜNKET! FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A ROLLER ÖSSZESZERÉLÉSE ÉS HASZNÁLATA

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez HU VFK 900 S Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz 2 Biztonsági tudnivalók Tartalomjegyzék

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2

Részletesebben

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat 1. oldal, összesen: 24 1. oldal, összesen: 24 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról A munkavédelemr l szóló 1993. évi

Részletesebben

Pico 180 Pico 180 VRD Pico 180 VRD 12V

Pico 180 Pico 180 VRD Pico 180 VRD 12V Kezelési- és karbantartási utasítás HU Hegesztőgép Pico 180 Pico 180 VRD Pico 180 VRD 12V Általános tanácsok VIGYÁZAT Olvassa el a kezelési- és karbantartási utasítást! A kezelési utasítás megismerteti

Részletesebben

Pillangószelepek PN 6, PN 10, PN 16

Pillangószelepek PN 6, PN 10, PN 16 4 131 Pillangószelepek PN 6, PN 10, PN 16 VKF41 Szürke öntvény szeleptest EN-GJL-250 DN 40 200 k vs 50 4000 m 3 /h PN 6, PN 10, PN 16 karimák közé építéshez ISO 7005 szerint Fém-fém zárás 90 -os elfordulási

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12 83252712 1/2011-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 5 1.1 Üzemeltetői útmutató... 5 1.1.1 Szimbólumok... 5 1.1.2 Célcsoport... 5 1.2 Szavatosság és jótállás... 6 2 Biztonság... 7 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Berendezéspélda TKR NKR BKA. Klima PRO vezérléssel

Berendezéspélda TKR NKR BKA. Klima PRO vezérléssel 9126111 Berendezéspélda HU TKR NKR BKA Klima PRO vezérléssel Verzió: 1.1 Kiadás: 2013/06 Nyomtatás: kétoldalú Szerkesztette: TZ Dresdener Straße 88 D-02625 Bautzen Telefon: +49 3591 360-0 Fax: +49 3591

Részletesebben

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4104146- Ed.1-11/06 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra 2 4. ábra 5. ábra 6. ábra 7. ábra 3 8. ábra 4 8. ábra 5 9. ábra 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000 Ütve csavarhúzó gép TW1000 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok

Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok A készülékek beépítése és üzembe helyezése előtt jelen szerelési és használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban

Részletesebben

Légbeszívó és légtelenítő szelep. Légbeszívó és légtelenítő szelep DN 1" kis levegő mennyiséghez DN 2" / DN 50

Légbeszívó és légtelenítő szelep. Légbeszívó és légtelenítő szelep DN 1 kis levegő mennyiséghez DN 2 / DN 50 Rend. szám Kivitel Közeg 987 1" standard hideg víz 987 standard hideg víz 9874 50 karimacsatlakozással, gömbgrafitos öntvény hideg víz 1" kis levegő mennyiséghez Üzemi tartomány, PN 0,1 PN PN 0,8 PN 1

Részletesebben

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA FIGYELMEZTETÉS! A versenyzés veszélyes sport! Olyan, hogy biztonságos verseny nem létezik. A versenyzés mindig magában hordozza a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát. Ez a veszély mindig

Részletesebben

M 22 x 1,5 G 3/4" HERZ Armatúra Hungária Kft. Szabályozószelepek. Csatlakozócső. Bypass egységek. Réz- és lágyacélcső. Csőcsatlakozások.

M 22 x 1,5 G 3/4 HERZ Armatúra Hungária Kft. Szabályozószelepek. Csatlakozócső. Bypass egységek. Réz- és lágyacélcső. Csőcsatlakozások. Normblatt Fűtőtest-csatlakozó készletek termosztát- és kézi szabályozó üzemhez HERZ-1000 2003. nov. kiadás Csatlakozócső Szabályozószelepek nem lezárható lezárható Bypass egységek M 22 x 1,5 G 3/4" Csőcsatlakozások

Részletesebben

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocraft exclusiv Gázüzemű kondenzációs kazán VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Üzemeltetési utasítás Emelővillás vontató targonca KANVAN-05 1051 Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EUmegfelelőséginyilatkozat,EUmegfelelőségijelzés...

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2015.08.26. SOLARONICS Central Europe Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Tel.: 203-1125 Szerviz: (20) 495-7050, E-mail : szerviz@solaronics.hu

Részletesebben

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Nyomásfokozó berendezés Hyamat V S-V/1 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hyamat V Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200 Ütve csavarhúzó gép TW0200 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében addig ne vegye használatba a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette ezt a Használati Utasítást.

Részletesebben

Termosztátok, Ex-termosztátok

Termosztátok, Ex-termosztátok Összeszerelési és használati útmutató Termosztátok, Ex-termosztátok FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ! Olvassa el a beszerelés és az első használat előtt! Alapmodellek TAM TRM TX Ex-TAM Ex-TRM Ex-TX További

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP. Használati utasítás BTW250 BTW251

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP. Használati utasítás BTW250 BTW251 AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP Használati utasítás BTW250 BTW251 Normál csavarok Nagy szakítószilárdságú csavarok 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Piros rész 2. Gomb 3. Blokkakkumulátor

Részletesebben

Használati utasítás. 301 plus

Használati utasítás. 301 plus Használati utasítás 301 plus Tartalomjegyzék W&H szimbólumok...3 1. Bevezetés...4 5 2. Kicsomagolás...6 3. Szállítási terjedelem...7 4. Biztonsági tájékoztató...8 5. Az előlap ismertetése...9 6. A hátlap

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató

Eredeti üzemeltetési útmutató Edition: 1.4.2014 BA 231-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-VC 50 75 100 150 Vacuum pump Vákuumszivattyú V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04 83266012 1/2014-04 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4802000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: szolár síkkollektor WTS-F2 K3, WTS-F2 K4 A fent nevezett

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott gázkonvektorok el írásában leírtak kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez gázszerel k részére készültek B ESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI A

Részletesebben