Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató"

Átírás

1 Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

2 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása nélkül nem terjeszthetők, nem sokszorosíthatók, nem szerkeszthetők és nem adhatók tovább harmadik félnek. Általánosságban: a műszaki változtatások jogát fenntartjuk. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szójegyzék Általános ismertetés Alapelvek Hiányos gépek beépítése Célcsoport Kapcsolódó dokumentumok Jelmagyarázat Biztonság Figyelmeztető utasítások jelölése Általános ismertetés Rendeltetésszerű használat Személyzet szakképesítése és oktatása Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Biztonságra ügyelő munkavégzés Biztonsági útmutatások az üzemeltető és gépkezelő számára Karbantartási-, inspekciós- és szerelőmunkák biztonsági útmutatásai Meg nem engedett üzemmódok Robbanásvédelem Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás Szállítás Tárolás/állagmegóvás Visszaszállítás Ártalmatlanítás A szivattyú/szivattyúaggregát leírása Általános leírás Megnevezés Típustábla Szerkezeti felépítés Felépítés és működés Zajosság várható értékei Szállítási terjedelem Méretek és súlyok Felállítás/beépítés Biztonsági rendelkezések Felállítás kezdete előtti ellenőrzés A szivattyúaggregát felállítása Csővezetékek Védőberendezések Etanorm-RSY 3 / 66

4 Tartalomjegyzék 5.6 A tengelykapcsoló beszabályozásának az ellenőrzése A szivattyú és motor beszabályozása Elektromos csatlakozás A forgásirány ellenőrzése Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés Üzembe helyezés Az üzemi tartomány határai Üzemen kívül helyezés/beraktározás/konzerválás Újbóli üzembe helyezés Karbantartás/fenntartás Biztonsági rendelkezések Karbantartás/inspekció Leürítés/ártalmatlanítás A szivattyúaggregát szétszerelése A szivattyúaggregát összeszerelése Csavarmeghúzási nyomatékok Pótalkatrészek készenlétben tartása Üzemzavarok: okok és elhárításuk Kapcsolódó dokumentumok Összeállítási rajz EK megfelelőségi nyilatkozat Veszélytelenséget igazoló nyilatkozat...62 Címszójegyzék / 66 Etanorm-RSY

5 Szójegyzék Szójegyzék Betolható egység Hidraulika Szivattyú szivattyúház nélkül; hiányos gép A szivattyúnak az a része, amelyben a sebességből származó energia átalakul nyomási energiává Nyomóvezeték A nyomócsonkra csatlakoztatott vezeték Raktári szivattyúk Szivattyú Későbbi használatuktól függetlenül vásárolt és beraktározott szivattyúk. Gép hajtás, komponensek vagy tartozékok nélkül Szívóvezeték/beömlővezeték A szívócsonkra csatlakoztatott vezeték Technológiai folyamatba építhető (processz) kivitel A komplett betolható egység kiszerelhető, miközben a szivattyúház a csővezetékben marad Veszélytelenséget igazoló nyilatkozat A veszélytelenséget igazoló nyilatkozat egy nyilatkozat arról, hogy a szivattyút/a szivattyúaggregátot előírásszerűen leürítették, így a szállított közeggel érintkező alkatrészek a továbbiakban nem veszélyeztetik a környezetet és az emberi egészséget. Szivattyúaggregát Komplett szivattyú gépegység, amely szivattyúból, hajtásból, részegységekből és tartozékokból áll Etanorm-RSY 5 / 66

6 1 Általános ismertetés 1 Általános ismertetés 1.1 Alapelvek Az üzemeltetési útmutató a címlapon megnevezett típusokra és kivitelekre vonatkozik. Az üzemeltetési útmutató az üzemeltetés minden szakaszára vonatkozóan bemutatja a készülék szakszerű és biztonságos használatát. A típus és a sorozatnagyság, a legfontosabb üzemi adatok, a rendelési szám és a rendelési tételszám a gyári adattáblán vannak feltüntetve. A rendelési szám és a rendelési tételszám egyértelműen leírja a szivattyút/szivattyú gépegységet, és azonosításra szolgál minden további ügyletnél. Kár esetén haladéktalanul értesíteni kell a legközelebbi KSB szervizt, mert csak így érvényesíthető a szavatossági igény. Várható zajértékek ( fejezet 4.6 Oldal 18) 1.2 Hiányos gépek beépítése A KSB által szállított, hiányos gépek beépítéséhez lásd a Karbantartás/fenntartás c. fejezet mindenkori alfejezeteit. 1.3 Célcsoport A jelen üzemeltetési útmutató műszakilag képzett szakembereknek készült. ( fejezet 2.4 Oldal 9) 1.4 Kapcsolódó dokumentumok Táblázat 1: A kapcsolódó dokumentumok áttekintése Dokumentum Adatlap Felállítási terv/méretlap Csatlakozási terv Hidraulikus jelleggörbe Összeállítási rajz 1) Beszállítói dokumentáció 1) Pótalkatrészlisták 1) Csővezetékterv 1) Alkatrészlista 1) Tartalom A szivattyú/szivattyúaggregát műszaki adatainak a leírása A szivattyú/szivattyúaggregát csatlakozási és felállítási méreteinek a leírása A kiegészítő csatlakozások ismertetése Szállítómagasság, NPSH szüks., hatásfok és teljesítményigény jelleggörbék A szivattyú ismertetése metszeteken megjelenítve Üzemeltetési útmutatók és további dokumentáció a tartozékokhoz és a beépített gépalkatrészekhez Pótalkatrészek ismertetése Segédcsővezetékek ismertetése A szivattyú szerkezeti elemeinek az ismertetése 1.5 Jelmagyarázat Táblázat 2: Alkalmazott szimbólumok Szimbólum Jelentés Cselekvési utasítás előfeltétele Cselekvési felszólítás biztonsági tudnivalók esetén Cselekvés eredménye Kereszthivatkozás 1) amennyiben megállapodás szerint a szállítási terjedelem része 6 / 66 Etanorm-RSY

7 1 Általános ismertetés Szimbólum Jelentés Több lépésből álló cselekvési utasítás Útmutatás ajánlásokat és fontos útmutatásokat tartalmaz a készülék kezelésére vonatkozóan. Etanorm-RSY 7 / 66

8 2 Biztonság! VESZÉLY 2 Biztonság Az ebben a fejezetben található útmutatásokban megnevezett veszélyek nagy kockázattal járnak. 2.1 Figyelmeztető utasítások jelölése Táblázat 3: Figyelmeztető utasítások jellemzői Szimbólum Magyarázat! VESZÉLY VESZÉLY ez a jelzőszó nagy kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezet.! VIGYÁZAT VIGYÁZAT ez a jelzőszó közepes kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet. FIGYELEM FIGYELEM ez a jelzőszó olyan veszélyre figyelmeztet, melynek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy működését fenyegető veszélyeket idézhet elő. Robbanásvédelem ez a szimbólum robbanásveszélyes területeken keletkező robbanások elleni védelemről szolgál információkkal, a 94/9/EK (ATEX) európai irányelvben foglaltak szerint. Általános veszélyhely ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt súlyos vagy halálos következményekkel járó veszélyekre figyelmeztet. Veszélyes elektromos feszültség ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt elektromos feszültséggel kapcsolatos veszélyekre figyelmeztet, és információkkal szolgál az elektromos feszültséggel szembeni védelemhez. A gép megrongálódása ez a szimbólum a FIGYELEM jelzőszóval együtt a gépet és működését fenyegető veszélyre figyelmeztet. 2.2 Általános ismertetés Az üzemeltetési útmutató alapvető útmutatásokkal szolgál a szivattyú felállításához, üzemeltetéséhez és karbantartásához; betartásuk biztosítja a szivattyú biztonságos kezelését, valamint a személyi sérülések és anyagi károk elkerülését. Minden fejezet biztonsági útmutatásait figyelembe kell venni. Az illetékes szakembereknek/az üzemeltetőknek az összeszerelés és az üzembe helyezés előtt el kell olvasniuk és maradéktalanul meg kell érteniük az üzemeltetési útmutatót. Az üzemeltetési útmutatónak mindenkor a szakemberek rendelkezésére kell állnia a helyszínen. A közvetlenül a szivattyún található útmutatásokat figyelembe kell venni és maradéktalanul olvasható állapotban kell tartani. Ez érvényes például a következőkre: Forgásirányt mutató nyíl Csatlakozások jelölései Gyári adattábla Az üzemeltetési útmutatóban nem tárgyalt helyi előírások betartásáért az üzemeltető felelős. 2.3 Rendeltetésszerű használat A szivattyút/szivattyú gépegységet csak a kapcsolódó dokumentumokban leírt alkalmazási területekenszabad üzemeltetni. ( fejezet 1.4 Oldal 6) 8 / 66 Etanorm-RSY

9 2 Biztonság A szivattyút/szivattyú gépegységet csak műszakilag kifogástalan állapotban szabad üzemeltetni. Tilos a szivattyút/szivattyú gépegységet részben összeszerelt állapotban üzemeltetni. A szivattyúval csak az adatlapon vagy az érintett kivitel dokumentációjában leírt közegek szállíthatók. A szivattyút soha nem szabad szállított közeg nélkül üzemeltetni. Az adatlapon vagy a dokumentációban feltüntetett minimális térfogatáramot be kell tartani (túlmelegedés miatti károk, csapágykárok elkerülése,...). Az adatlapon vagy a dokumentációban feltüntetett maximális térfogatáramot be kell tartani (túlmelegedés, csúszógyűrűs tömítés kárai, kavitációs károk, csapágykárok elkerülése,...). A szivattyút nem szabad a szívó oldalon lefojtani (kavitációs károk elkerülése). Az adatlapon vagy a dokumentációban közölttől eltérő üzemeltetési módokat egyeztesse a gyártóval. Az előre látható hibás használat elkerülése A nyomó oldali elzáró szerelvényeket soha nem szabad a megengedett tartományon túl kinyitni Az adatlapon vagy a dokumentációban közölt maximális szállított mennyiségek túllépése kavitációs károk lehetősége Az adatlapon vagy a dokumentációban közölt megengedett használati határokat nyomás, hőmérséklet stb. soha nem szabad túllépni. A jelen üzemeltetési útmutatóban található összes biztonsági tudnivalót és cselekvési utasítást be kell tartani. 2.4 Személyzet szakképesítése és oktatása A gép összeszerelését, kezelését, karbantartását és inspekcióját végző személyzetnek megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell a személyzet felelősségi körét, illetékességét és az ellenőrzését az összeszerelés, a kezelés, karbantartás és inspekció tekintetében. Ha a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor oktatásban és tájékoztatásban kell részesíteni. Ezt szükség esetén a gép üzemeltetőjének megbízására a gyár illetve a szállító cég is elvégezheti. A szivattyúval/szivattyúaggregáttal kapcsolatos oktatás csak műszaki szakember felügyeletével történhet. 2.5 Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyása mindennemű kártérítésre vonatkozó igényjogosultságot megszüntet. A figyelmen kívül hagyás például a következő veszélyeztetéseket okozhatja: elektromos áramtól, hő-, mechanikai és kémiai hatásoktól eredő, vagy robbanás okozta személyi veszélyeztetés a termék fontos funkciói felmondják a szolgálatot elmaradnak a karbantartás és fenntartás előírt módszerei a környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása által 2.6 Biztonságra ügyelő munkavégzés Az útmutatóban felsorolt meglevő biztonsági előírások figyelembe vétele valamint a rendeltetésszerű használat betartása mellett a következő biztonsági előírásokat is figyelembe kell venni: : Etanorm-RSY 9 / 66

10 2 Biztonság Balesetvédelmi előírások, biztonsági és üzemeltetési rendelkezések Robbanásvédelmi előírások Veszélyes munkaanyagok használatára vonatkozó biztonsági rendelkezések Érvényben lévő előírások és törvények 2.7 Biztonsági útmutatások az üzemeltető és gépkezelő számára A gép forró vagy hideg alkatrészeit a helyszínen megfelelő érintés elleni védelemmel kell ellátni, melynek működését ellenőrizni kell. A szivattyú üzeme közben nem szabad eltávolítani az érintés elleni védelmet. A szállított közeg elektrosztatikus feltöltődése esetére a fémköpenyen földelőcsatlakozót kell elhelyezni. A személyzet részére védőfelszerelést kell biztosítani, melyet használni kell. A (pl. a tengelytömítésnél) szivárgó veszélyes (pl. robbanásveszélyes, mérgező, forró) szállított közegeket úgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztessék a közelben tartózkodókat és a környezetet. Követni kell az érvényben lévő törvényi előírásokat. Az elektromos energia által előidézett veszélyeztetést ki kell zárni (a részletes előírásokat lásd a felhasználó országban érvényes előírások, és/vagy a helyi áramszolgáltató követelményei szerint). 2.8 Karbantartási-, inspekciós- és szerelőmunkák biztonsági útmutatásai A szivattyún átépítés vagy változtatás csak a gyártó jóváhagyásával megengedett. Kizárólag eredeti alkatrészek vagy a gyártó által engedélyezett alkatrészek használhatók. Más alkatrészek felhasználásából eredő károk nem tartoznak a szavatosság körébe. Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a karbantartási, ellenőrzési és szerelési munkákat olyan, arra hivatott szakemberek hajtsák végre, akik az üzemeltetési útmutató figyelmes tanulmányozása után kellően tájékozottak. A szivattyún/szivattyú gépegységen bármilyen munka csak kikapcsolt állapotban végezhető. A szivattyúháznak fel kell vennie a környezeti hőmérsékletet. A szivattyúházat nyomásmentesíteni kell, és le kell üríteni. A szivattyú gépegység üzemen kívül helyezésekor az üzemeltetési útmutatóban leírtakat feltétlenül be kell tartani. ( fejezet Oldal 34) ( fejezet 6.3 Oldal 37) Az egészségre veszélyes közeget szállító szivattyúkat meg kell tisztítani. Közvetlenül a munkák befejezése után minden biztonsági és védőberendezést ismét fel kell szerelni, illetve működésbe kell hozni. Az újbóli üzembe helyezés előtt az üzembe helyezéshez felsorolt pontokat figyelembe kell venni. ( fejezet 6.1 Oldal 31) 2.9 Meg nem engedett üzemmódok A szivattyú/szivattyú gépegység üzemeltetésekor az adatlapon valamint az üzemeltetési útmutatóban megadott értékeket semmi esetre sem szabad túllépni. A gyárból kiszállított szivattyúk üzembiztossága csak rendeltetésszerű használat esetén szavatolt. ( fejezet 2.3 Oldal 8)! VESZÉLY 2.10 Robbanásvédelem Robbanásveszélyes környezetben történő üzemeltetés esetén kötelező figyelembe venni az ebben a fejezetben felsorolt robbanásvédelmi útmutatásokat. 10 / 66 Etanorm-RSY

11 2 Biztonság Robbanásveszélyes területeken csak a megfelelő jelöléssel ellátott és az adatlap szerint erre alkalmas szivattyúk/szivattyú gépegységek használhatók. A robbanásvédett szivattyú gépegységek üzemére a 94/9/EK (ATEX) európai irányelv szerinti különleges feltételek érvényesek. E tekintetben külön figyelmet kell fordítani az üzemeltetési útmutatóban és a következő ( fejezet Oldal 11) - ( fejezet Oldal 12) fejezetekben az oldalt látható jelöléssel ellátott szakaszokra. A robbanásvédelem csak rendeltetésszerű használat esetén biztosított. Az adatlapon és a gyári adattáblán feltüntetett határértékeket semmi esetre sem szabad sem pozitív, sem negatív irányban túllépni. A meg nem engedett üzemmódokat feltétlenül kerülni kell. Szivattyú Tengelykapcsoló Motor Jelölés A szivattyún látható jelölés csak a szivattyúra vonatkozik. Példa a jelölésre: II 2 G c TX A szivattyú mindenkori kivitele alapján megengedett hőmérsékletek a Hőmérséklethatárok táblázatban közölt adatok alapján határozhatók meg. ( fejezet Oldal 11) A tengelykapcsolás legyen megfelelő jelölésű, valamint rendelkezésre kell állnia a gyártó nyilatkozatának. A motor saját megítélés alá tartozik Hőmérséklet-határok Normális üzemi állapot mellett a szivattyú házának legmagasabb felületi hőmérséklete a tengelytömítésnél és a csapágyak közelében várható. A szivattyú házán kialakuló felületi hőmérséklet megfelel a szállított közeg hőmérsékletének. Ha a szivattyút fűtik, akkor az üzemeltető felel az előírt hőmérsékleti osztály, valamint a szállított közeg előírt hőmérsékletének (az üzemi hőmérsékletnek) betartásáért. A következő táblázat a hőmérsékleti osztályokat és a szállított közeg hőmérsékletének azokból eredő elméleti határértékeit tartalmazza (a hőmérsékletek meghatározása a tengelytömítésnél esetleg bekövetkező hőmérséklet-emelkedés figyelembevételével történt). A hőmérsékleti osztály a szivattyúaggregát működése során maximálisan elérhető felületi hőmérsékletet mutatja. A szivattyú mindenkor megengedett üzemi hőmérséklete az adatlapon található. Táblázat 4: Hőmérséklet-határok T5 hőmérsékleti osztály T6 hőmérsékleti osztály Hőmérsékleti osztály az EN szerint A szállított közeg maximálisan megengedett hőmérséklete T1 A szivattyú hőmérséklet-határa T2 280 C T3 185 C T4 120 C T5 85 C T6 csak a gyártóval egyeztetve A következő esetekben, csakúgy mint magasabb környezeti hőmérsékletnél, egyeztetni kell a gyártóval. A gördülőcsapágyak területén a 40 C-os környezeti hőmérsékletből, az előírásszerű karbantartási és üzemállapotból valamint a csapágyterület felületeinek az atmoszférával való szabad érintkezéséből kiindulóan a T5 hőmérsékleti osztály betartása biztosított. A T6 hőmérsékleti osztály esetén előfordulhat, hogy a csapágyhőmérséklettel kapcsolatban különleges intézkedések szükségesek. Kezelési hibák vagy üzemzavarok illetve az előírt intézkedések figyelmen kívül hagyása esetén lényegesen magasabb hőmérséklet léphet fel. Etanorm-RSY 11 / 66

12 2 Biztonság Magasabb hőmérséklettel történő üzemeltetés, adatlap hiánya vagy Poolszivattyúk esetén a KSB-től kell megtudakolni a maximálisan megengedett üzemi hőmérsékletet Felügyeleti berendezések A szivattyú/szivattyúaggregát kizárólag az adatlapon és a gyári adattáblán megadott határértékeken belül üzemeltethető. Ha a berendezés üzemeltetője nem tudja biztosítani a szükséges üzemi határértékek betartását, akkor megfelelő felügyeleti berendezésekről kell gondoskodni. Ellenőrizni kell azt, hogy szükségesek-e felügyeleti berendezések a működés biztosításához. A felügyeleti berendezésekről a KSB-től kérhető további információ Az üzemi tartomány határai A ( fejezet Oldal 36) alatt közölt minimális mennyiségek vízre és hasonló szállított közegekre vonatkoznak. A megadott szállított közegek esetében ezek a mennyiségek hosszabb üzemi fázisok során sem vezetnek a szivattyú felületi hőmérsékletének a járulékos növekedéséhez. Eltérő fizikai paraméterekkel rendelkező szállított közeg esetén azonban ellenőrizni kell, hogy fennáll-e a járulékos melegedés veszélye, és emiatt szükséges-e a minimális mennyiség növelése. A ( fejezet Oldal 36) alatt megadott számítási képlettel megállapítható, hogy a járulékos melegedés okozhatja-e a szivattyú felületi hőmérsékletének a veszélyes mértékű növekedését. 12 / 66 Etanorm-RSY

13 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3.1 Szállítás VESZÉLY A szivattyú / aggregát kicsúszása a felfüggesztésből A lezuhanó alkatrészek életveszélyt idézhetnek elő! A szivattyút/aggregátot kizárólag vízszintes helyzetben szabad szállítani. A kötelet semmi esetre nem szabad a szivattyú szabad tengelyvégére vagy a motor emelőfülére függeszteni. A felállítási terven feltüntetett súlyt figyelembe kell venni. A helyben érvényes balesetvédelmi előírásokat figyelembe kell venni. A célnak megfelelő és engedélyezett teherfelakasztó eszközöket kell használni, pl. önfeszítő markolókapcsokat. Aszivattyút/szivattyúaggregátot a képen jelzett módon kell rögzíteni és szállítani. ábra 1: Szivattyú szállítása max. 90 ábra 2: A komplett szivattyúaggregát szállítása max. 90 ábra 3: A szivattyú alaplemezen történő szállítása 3.2 Tárolás/állagmegóvás Ha a szivattyút a szállítás után hosszabb idő után kívánják üzembe helyezni, akkor a szivattyú/szivattyúaggregát tárolásához a következő intézkedések ajánlottak: Etanorm-RSY 13 / 66

14 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás VIGYÁZAT Tárolás során a berendezés nedvesség, szennyeződések vagy kártevők következtében megrongálódhat A szivattyú/szivattyúaggregát korrodálódhat/szennyeződhet! Kültéri tárolás esetén a szivattyút/szivattyúaggregátot vagy a becsomagolt szivattyút/szivattyúaggregátot és tartozékait vízhatlanul le kell fedni. VIGYÁZAT Nedves, szennyezett vagy megrongálódott nyílások és csatlakozási helyek A szivattyúaggregát tömítetlenné válhat vagy megrongálódhat! A szivattyúaggregát lezárt nyílásait csak a felállításkor szabad felnyitni. A szivattyút/szivattyúaggregátot száraz, védett, lehetőleg állandó páratartalmú helyiségben kell tárolni. A tengelyt havonta egyszer kézzel át kell forgatni (pl. a motor ventilátorával). Szakszerű beltéri tárolás esetén 12 hónapig biztosított a berendezés védelme. Az új szivattyúkat/szivattyú gépegységeket a gyár megfelelő kezeléssel látja el. Korábban már üzemelt szivattyú/szivattyú gépegység tárolásakor a következő előírásokat kell figyelembe venni: ( fejezet Oldal 37). 3.3 Visszaszállítás 1. A szivattyút előírásszerűen le kell üríteni. 2. A szivattyút alapvetően át kell öblíteni és meg kell tisztítani, különösen akkor, ha káros, robbanásveszélyes, forró vagy más okból veszélyes közeget szállítottak vele. 3. Ha a szállított közeg maradványai a levegő páratartalmával reakcióba lépve korróziós károkat okozhatnak vagy oxigénnel érintkezve lángra lobbanhatnak, akkor a szivattyú gépegységet az előzőeken túlmenően közömbösíteni kell, valamint szárítás céljából vízmentes inert gázzal át kell fúvatni. 4. A szivattyúhoz/szivattyú gépegységhez mindig egy teljesen kitöltött, veszélytelenséget igazoló nyilatkozatot kell csatolni. ( fejezet 11 Oldal 62) Az alkalmazott biztonsági és szennyezésmentesítési intézkedéseket feltétlenül be kell tartani. FONTOS TUDNIVALÓ Szükség esetén a veszélytelenséget igazoló nyilatkozat letölthető az internetről a következő címen: Ezzel kapcsolatosan lásd még: Veszélytelenséget igazoló nyilatkozat [ 62] 3.4 Ártalmatlanítás FIGYELEM Egészségre káros szállított közegek Személyek és a környezet veszélyeztetése! Az öblítőfolyadékot valamint az adott esetben megmaradt folyadékot össze kell gyűjteni és ártalmatlanítani kell. Szükség esetén védőruhát és védőmaszkot kell viselni. Az egészségre káros folyadékok ártalmatlanítására vonatkozó törvényi rendelkezéseket be kell tartani. 1. A szivattyút/szivattyúaggregátot szét kell szerelni. A szétszereléskor a zsírokat és kenőfolyadékokat össze kell gyűjteni. 14 / 66 Etanorm-RSY

15 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 2. A szivattyú szerkezeti anyagait szét kell válogatni, pl.: - fém - műanyag - elektronikai hulladék - zsírok és olajok 3. Az ártalmatlanítani a helyi előírások szerint, illetve szabályozott módon kell végezni. Etanorm-RSY 15 / 66

16 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása 4.1 Általános leírás Szivattyú folyadékok szállításához hőátviteli berendezésekben (DIN 4754) vagy forróvíz-keringetéshez 4.2 Megnevezés Példa: EN-RSY / 2 Táblázat 5: Magyarázat a megnevezéshez Rövidítés Jelentés Etanorm-R Típus S Készülékház szerkezeti anyaga Y Hőközlőolaj-/forróvíz-szivattyú kivitel 200 Nyomócsonk névleges átmérője [mm] 400 Járókerék névleges átmérője [mm] 2 kétfokozatú 4.3 Típustábla Aktiengesellschaft D Frankenthal ETANORM RSY P-No Q 600 m 3 /h H 50 m n /min Mat.-No ZN D 52 x 74 ábra 4: Etanorm-RSY típustábla 1 Típus, beépítési méret és kivitel 2 KSB rendelési szám (tízjegyű) 3 Térfogatáram 4 Fordulatszám 5 Gyártási év 6 Rendelési tételszám (hatjegyű) 7 Sorszám (kétjegyű) 8 Emelőmagasság 4.4 Szerkezeti felépítés Típus Spirálházas szivattyú Technológiai folyamatba építhető (processz) kivitel Vízszintes elhelyezés egyfokozatú ( /2 kétfokozatú) Szivattyúház radiális osztott spirálház cserélhető résgyűrűk Spirálház öntött szivattyúlábakkal 16 / 66 Etanorm-RSY

17 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása Járókerék kialakítása zárt radiálkerék térben hajlított lapátokkal Csapágyazás motoroldali csapágy: Radiális golyóscsapágy Zsírkenés szivattyúoldali csapágy: Siklócsapágy szállított közeg által kent Tengelytömítés Szabvány csúszógyűrűs tömítés az EN szerint 4.5 Felépítés és működés ábra 5: Metszet Fojtórés 2 Nyomócsonk 3 Házfedél 4 Tengely 5 Csapágytartó 6 Szívócsonk 7 Járókerék 8 Siklócsapágyak 9 Tengelytömítés 10 Gördülőcsapágy, motoroldali Etanorm-RSY 17 / 66

18 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása Kivitel Működésmód Tömítés A áramló közeg szivattyúba való belépése tengelyirányban, a szivattyúból való kilépése pedig radiálisan történik. A hidraulika megvezetését saját csapágyazás biztosítja, a motorral pedig tengelykapcsolás köti össze. A szállított közeg a szívócsonkon (6) keresztül tengelyirányban lép be a szivattyúba, ahol a forgó járókerék (7) kifelé irányuló hengeres áramlássá gyorsítja. A szivattyúház áramlási kontúrjában a szállított közeg sebességéből származó energia nyomási energiává alakul át, amely a szállított közeget a nyomócsonkhoz (2) vezeti, melyen keresztül távozik a szivattyúból. A szállított közegnek a házból a szívócsonkba való visszaáramlását fojtószelep-hézag (1) akadályozza meg. A hidraulikát a járókerék hátoldalán egy házfedél (3) határolja, melyen átvezet a tengely (4). A tengelyt a csapágytartón való átvezetés helyén tengelytömítés (9) választja el a környezettől. A tengelyt egy siklócsapágy és egy gördülőcsapágy (8 és 10) támasztja meg, melyek a szivattyúházzal és/vagy a házfedéllel összekapcsolt csapágytartón (5) nyugszanak. A szivattyú normál csúszógyűrűs tömítéssel van ellátva. 4.6 Zajosság várható értékei Táblázat 6: Zajnyomás-szint mérési felületek L pa 2)3) Névleges teljesítményigény P N [kw] 1450 ford./perc [db] 1450 ford./perc [db] Hajtás 4.7 Szállítási terjedelem Kiviteltől függően a következő tételek tartoznak a szállítási terjedelembe: Szivattyú felülethűtéses IEC váltakozó áramú 2) térbeli középérték; ISO 3744 és EN szerint. Érvényes a szivattyú Q/Qopt =0,8-1,1 üzemi tartományában és kavitációtól mentes üzemre. Szavatosság esetén: a mérési tűrésre és gyártási játékra +3dB 3) növelés érvényes. Növelés 60 Hz-es üzemnél: 3500 ford./perc, +3dB; 1750 ford./perc + 1dB 18 / 66 Etanorm-RSY

19 4 A szivattyú/szivattyúaggregát leírása VIGYÁZAT Az elégtelen hűtés túl magas hőmérséklethez vezethet A szivattyúaggregát megrongálódása! Csak a szivattyúoldalhoz képest tengelyirányú hűtőlevegő-árammal működő elektromos motorokat használjon. Tartsa be a levegő sebességére vonatkozó 3 m/s-os értéket, a hajtás oldali motorcsapágy-tábla közelében mérve. Belső égésű motoros hajtás esetén csak olyan kivitelt alkalmazzon, amelynél a hűtőlevegő beszívása vagy kifúvása a tengelykapcsolón/lendítőtárcsán keresztül történik. Tengelykapcsoló Érintésvédelem rugalmas tengelykapcsoló közbenső hüvellyel/hüvely nélkül Tengelykapcsoló védelem EN 294 szerint VESZÉLY Súrlódási szikrázás miatti gyulladásveszély Robbanásveszély! A tengelykapcsoló védelem szerkezeti anyagát úgy kell kiválasztani, hogy mechanikai érintkezéskor ne képződjön szikracsóva (lásd DIN EN ). Alumíniumból gyártott tengelykapcsoló-alkatrészek esetén réz tengelykapcsoló-védelmet kell alkalmazni. Alaplemez Különleges tartozék U-profilacél vagy peremezett acéllemez opcionális: öntött alaplemez az ISO 3661 szerint esetenként különböző 4.8 Méretek és súlyok A méret- és súlyadatokat a szivattyú/szivattyúaggregát felállítási terve/méretlapja tartalmazza. Etanorm-RSY 19 / 66

20 5 Felállítás/beépítés 5 Felállítás/beépítés 5.1 Biztonsági rendelkezések VESZÉLY Szakszerűtlen felállítás robbanásveszélyes területeken Robbanásveszély! A szivattyúaggregát megrongálódása! Tartsa be a helyi érvényű robbanásvédelmi előírásokat. Vegye figyelembe a szivattyú és a motor adatlapján és gyári adattábláján található adatokat. 5.2 Felállítás kezdete előtti ellenőrzés A felállítás helye FIGYELEM Felállítás nem kellő szilárdságú vagy kellő teherbírású alapra Személyi és anyagi károk! A betonalap legyen a DIN 1045 előírásának megfelelően kellő szilárdságú (min X0 szilárdsági osztály). A betonalapnak meg kell kötnie, mielőtt ráhelyezik a szivattyúaggregátot. A szivattyúaggregátot csak vízszintes és sima felületre szabad helyezni. A felállítási terven feltüntetett súlyadatokat figyelembe kell venni. 1. Az építmény kialakítását ellenőrizni kell. Az építmény kialakítását a méretlapon/felállítási terven feltüntetett méretek szerint kell előkészíteni. 5.3 A szivattyúaggregát felállítása A szivattyúaggregátot csak vízszintesen szabad felállítani. VESZÉLY A szakszerűtlen felállítás túl magas hőmérséklethez vezethet Robbanásveszély! Vízszintes felállítással biztosítható az, hogy a szivattyú önmagát légtelenítse Felállítás alaptestre ábra 6: Alátétlemezek elhelyezése 1 Alapcsavarok távolsága 2 Alátétlemez 3 Alátétlemez > 800 mm esetén 4 Alapcsavar Az alaptest rendelkezzen a szükséges szilárdsággal és tulajdonságokkal. 20 / 66 Etanorm-RSY

21 5 Felállítás/beépítés Az alaptest legyen előkészítve a méretlap/felállítási terv méretei szerint. 1. A szivattyúaggregátot el kell helyezni az alaptesten, majd vízmértékkel a tengelyhez és a nyomócsonkhoz kell igazítani. A megengedett helyzeteltérés: 0,2 mm/m. 2. Szükség esetén magasságkiegyenlítő alátétlemezeket (2) kell behelyezni. Az alátétlemezeket a bal és a jobb oldalon, közvetlenül az alapcsavarok (4) közelében kell az alaplemez/alapkeret és az alaptest közé behelyezni. Ha az alapcsavarok távolsága > 800 mm, akkor az alaplemez közepén kiegészítő alátétlemezek (3) is szükségesek. Minden alátétlemez sík felületű legyen. 3. Az alapcsavarokat (4) az erre szolgáló furatokba kell behelyezni. 4. Ezután az alapcsavarokat (4) betonnal kell kiönteni. 5. A beton megkötése után az alaplemezt a helyére kell igazítani. 6. Az alapcsavarokat (4) egyenletesen és erősen meg kell húzni. FONTOS TUDNIVALÓ Az alaplemezeket > 400 mm szélességben, zsugorodásmentes habarccsal ajánlott kiönteni. FONTOS TUDNIVALÓ A szürkeöntvény alaplemezeket zsugorodásmentes habarccsal ajánlott kiönteni. FONTOS TUDNIVALÓ A zajszegény üzem érdekében (előzetes egyeztetés után) a szivattyúaggregátot rezgéscsillapítóra lehet ráhelyezni Alaptest nélküli felállítás ábra 7: Beállító elemek beszabályozása 1, 3 Ellenanya 2 Állítóanya 4 beállító elem Az alapfelület rendelkezzen a szükséges szilárdsággal és tulajdonságokkal. 1. A beállító elemekre (4) helyezett szivattyúaggregátot (tengelyre/nyomócsonkra helyezett) vízmértékkel kell vízszintbe kell állítani. 2. Szükség esetén magasságkiegyenlítés céljából meg kell lazítani a beállító elemeken (4) a csavarokat és ellenanyákat (1, 3). 4 Etanorm-RSY 21 / 66

22 5 Felállítás/beépítés 3. Az esetleges magasságkülönbségeket az állítóanyák (2) utánszabályozásával kell kiegyenlíteni. 4. Ezután ismét meg kell húzni a beállító elemeken (4) az ellenanyákat (1, 3). 5.4 Csővezetékek Csatlakozás a csővezetékekhez VESZÉLY A megengedett terhelés túllépése a szivattyúcsonkokon A tömítetlen helyeken kilépő forró, mérgező, maró vagy gyúlékony szállított közeg életveszélyt idézhet elő! Ne használja a szivattyút a csővezetékek fix pontjaként. A csővezetékeket közvetlenül a szivattyú előtt alá kell támasztani, és feszüléstől mentesen kell csatlakoztatni. Vegye figyelembe a szivattyúcsonkokon megengedett erőket és nyomatékokat. Kompenzálja a csővezeték hőmérséklet-növekedés által okozott tágulását megfelelő intézkedésekkel. VIGYÁZAT Hibás földelés csővezetéken végzett hegesztési munkáknál Gördülőcsapágy roncsolódása (pitting (lyukkorróziós) hatás)! Elektromos hegesztési munkáknál soha nem szabad a szivattyút vagy az alaplemezt földelésre használni. Kerülni kell az áramnak a gördülőcsapágyon való áthaladását. FONTOS TUDNIVALÓ A berendezés és a szivattyú fajtájától függően ajánlott lehet visszafolyásgátlók és elzáró szerelvények beépítése. Ezeket azonban úgy kell beépíteni, hogy ne akadályozzák a szivattyú leürítését vagy kiszerelését. A szívóvezetéket/beömlővezetéket a szivattyú felé emelkedő módon, a beömlésnél lejtésben szerelje. A vezetékek névleges átmérői érjék el legalább a szivattyú csatlakozási méreteit. A fokozott nyomásvesztés elkerülése érdekében az átmeneti csőidomok nagyobb névleges átmérőknél kb. 8 -os szögben tágulnak. A csővezetékeket közvetlenül a szivattyú előtt alá kell támasztani, és feszülésmentesen kell csatlakoztatni. 1. A tartályokat, csővezetékeket és csatlakozásokat alaposan meg kell tisztítani, át kell öblíteni és át kell fúvatni (mindenekelőtt új berendezéseknél). 2. A szivattyú szívó- és nyomócsonkjait takaró fedeleket a csővezetékbe való beszerelés előtt el kell távolítani. VIGYÁZAT Hegesztési gyöngyök, salak és más szennyeződések a csővezetékekben A szivattyú megrongálódása! A szennyeződéseket el kell távolítani a vezetékekből. Szükség esetén szűrőket kell használni. Figyelembe kell venni a ( fejezet Oldal 41) alatt közölt adatokat. 3. Szükség esetén helyezzen szűrőt a csővezetékbe (lásd a Szűrő a csővezetékben ábrát). 22 / 66 Etanorm-RSY

23 5 Felállítás/beépítés 1 ábra 8: Szűrő a csővezetékben 2 1 Nyomáskülönbség-mérő műszer 2 Szűrő FONTOS TUDNIVALÓ 0,5 mm-es dróthálóból készült, 0,25 mm-es drótátmérőjű, korrózióálló anyagból készült szűrőt kell használni. A szűrő keresztmetszete a háromszorosa legyen a csővezetékének. A gyakorlatban a kalap alakú szűrők váltak be. 4. A szivattyúcsonkot össze kell kötni a csővezetékkel. VIGYÁZAT Agresszív öblítő- és maratószerek A szivattyú megrongálódása! Öblítő és marató üzem esetén a tisztítás módját és időtartamát a ház és a tömítések szerkezeti anyagának megfelelően kell megválasztani Megengedett erők és nyomatékok a szivattyúcsonkokon F V F H F H F V F H F H F V F Vmax 2 F H F Hmax 2 M t M tmax ábra 9: Erők és nyomatékok a szivattyúcsonkokon A következő feltételnek kell teljesülnie: A IF V I, IF H I, és IM t I összegek a csonkokra nehezedő terhek abszolút értékeinek az összegei. Az összegek meghatározásakor sem a terhelések iránya, sem a csonkok közötti eloszlásuk nem lett figyelembe véve. Etanorm-RSY 23 / 66

24 5 Felállítás/beépítés Táblázat 7: Erők és nyomatékok a szivattyúcsonkokon 4) Beépítési méret F Vmax t = 20 C t = 300 C F Hmax M tmax F Vmax F Hmax M tmax [kn] [kn] [knm] [kn] [kn] [knm] 125 3,8 5,3 1,45 3,28 4,58 1, ,2 5,9 2,2 3,63 5,1 1, ,0 8,4 3,6 5,18 7,25 3, ,5 10,5 5,7 6,48 9,1 4, ,5 10,5 9,3 6,48 9,1 8, ,5 10,5 12,9 6,68 9,1 11, Vákuumkiegyenlítés FONTOS TUDNIVALÓ Vákuum alatt álló tartályokból történő szállításkor ajánlott vákuumkiegyenlítő vezetékről gondoskodni. Vákuumkiegyenlítő vezetékekre a következő előírások érvényesek: A csővezeték minimális névleges átmérője 25 mm. A csővezeték torkolata a tartályban megengedett legmagasabb folyadékszint felett van ábra 10: Vákuumkiegyenlítés Vákuumtartály 2 Vákuumkiegyenlítő vezeték 3 Elzáró szerelvény 4 Visszacsapó szelep 5 Fő elzáró szerelvény 6 Vákuumzáró elzáró szerelvény FONTOS TUDNIVALÓ Egy további elzárható csővezeték a szivattyú nyomócsonkjára csatlakozó kiegyenlítő vezeték megkönnyíti a szivattyú indítás előtti légtelenítését. 4) A megadott értékek a JS1025 típusú gömbgrafitos öntvényre érvényesek. 24 / 66 Etanorm-RSY

25 5 Felállítás/beépítés Kiegészítő csatlakozások VIGYÁZAT Nem vagy helytelenül használt kiegészítő csatlakozások (z. B. zárófolyadék, öblítőfolyadék stb.) A szivattyú működési zavara! A kiegészítő csatlakozásoknak a felállítási- illetve csővezetékterven feltüntetett méreteit és helyét, valamint a szivattyún esetleg található táblákat figyelembe kell venni. Az előírt kiegészítő csatlakozásokat kell használni. 5.5 Védőberendezések VESZÉLY Nem kielégítő szellőzés következtében robbanásveszély alakulhat ki Robbanásveszély! Gondoskodni kell a házfedél/nyomófedél és a csapágyfedél közötti tér szellőzéséről. FIGYELEM A spirálház és a házfedél/nyomott fedél felveszi a szállított közeg hőmérsékletét. Égésveszély! A spirálházat szigetelni kell. A védőberendezéseket fel kell helyezni. VIGYÁZAT Hőtorlódás a csapágytartóban Csapágykár! A csapágytartót/a csapágytartó idomtestet és a házfedelet nem szabad szigetelni. 5.6 A tengelykapcsoló beszabályozásának az ellenőrzése VESZÉLY Nem megengedett hőmérséklet a tengelykapcsolón vagy csapágyazáson a tengelykapcsoló hibás beszabályozása következtében Robbanásveszély! A tengelykapcsoló helyes beszabályozását mindenkor biztosítani kell. VIGYÁZAT Szivattyú- és motortengely elmozdulása A szivattyú, a motor és a tengelykapcsoló megrongálódása! A szivattyú felállítása és a csővezetékhez való csatlakoztatás után mindig ellenőrizni kell a tengelykapcsolót. A tengelykapcsoló ellenőrzését közös alaplemezen szállított szivattyúaggregátok esetében is el kell végezni. Etanorm-RSY 25 / 66

26 5 Felállítás/beépítés 1 a) b) 1 A B A B A B A B ábra 11: a) A tengelykapcsoló beszabályozásának az ellenőrzése és b) a közbenső hüvelyes tengelykapcsoló beszabályozása 1 Vonalzó 2 Idomszer A tengelykapcsoló védelem és adott esetben a lépésvédő legyen leszerelve. 1. A támasztólábat ki kell lazítani, majd feszüléstől mentesen ismét meg kell húzni. 2. Helyezze a vonalzót axiális irányban a tengelykapcsoló két féldarabjára. 3. Miután felhelyezte a vonalzót, forgassa tovább kézzel a tengelykapcsolót. A tengelykapcsoló akkor van helyesen beszabályozva, ha vonalzó a mindenkori tengelytől a teljes kerület mentén azonos A) ill. B) távolságra van. A két tengelykapcsolófél közötti eltérés radiális és axiális irányban nyugalmi állapotban és üzemi hőmérsékleten valamint szívási nyomás fennállása esetén sem lehet nagyobb, mint 0,1 mm. 4. Ellenőrizze a távolságot a teljes kerület mentén a tengelykapcsolófelek között. A tengelykapcsoló akkor van helyesen beszabályozva, ha a tengelykapcsolófelek közötti távolság a teljes kerület mentén azonos. A két tengelykapcsolófél közötti eltérés radiális és axiális irányban nyugalmi állapotban és üzemi hőmérsékleten, valamint szívási nyomás fennállása esetén sem lehet nagyobb, mint 0,1 mm. 5.7 A szivattyú és motor beszabályozása A szivattyúaggregát felállítása és a csővezetékek csatlakoztatása után ellenőrizni kell a tengelykapcsoló beszabályozását, és szükség esetén (a motoron) újból be kell szabályozni a szivattyúaggregátot. 26 / 66 Etanorm-RSY

27 5 Felállítás/beépítés Motorok állítócsavarral ábra 12: Motor állítócsavarral 1 Hatlapú csavar 2 Állítócsavar 3 Ellenanya A tengelykapcsoló védelem és adott esetben a lépésvédő legyen leszerelve. 1. Ellenőrizze a tengelykapcsoló beszabályozását. 2. Lazítsa meg az alaplemezen levő hatlapú csavarokat (1) és az ellenanyákat (3). 3. Az állítócsavarokat (2) kézzel vagy villáskulccsal állítsa utána, míg a tengelykapcsoló beszabályozása megfelelő nem lesz. 4. Ezután húzza meg a hatlapú csavarokat (1) a motoron és az ellenanyákat (3) az alaplemezen. 5. Ellenőrizze a tengelykapcsoló/tengely működését. A tengelykapcsolónak/tengelynek kézzel könnyedén elforgathatónak kell lennie. FIGYELEM Nyitott forgó tengelykapcsoló A forgó tengelyek sérülésveszélyt idézhetnek elő! A szivattyúaggregátot csak tengelykapcsoló védelemmel szabad üzemeltetni. Amennyiben a KSB a megrendelő kifejezett kérésére nem szállít tengelykapcsoló védelmet, akkor azt az üzemeltetőnek kell biztosítania. A tengelykapcsoló védelem kiválasztásakor figyelembe kell venni a vonatkozó irányelveket. VESZÉLY Súrlódási szikrázás miatti gyulladásveszély Robbanásveszély! A tengelykapcsoló védelem szerkezeti anyagát úgy kell kiválasztani, hogy mechanikai érintkezéskor ne képződjön szikracsóva (lásd DIN EN ). 6. A tengelykapcsoló védelmet és adott esetben a lépésvédőt ismét fel kell szerelni. 7. Ellenőrizze a tengelykapcsoló és a tengelykapcsoló védelem közötti távolságot. A tengelykapcsoló és a tengelykapcsoló védelem nem érintkezhet Motorok állítócsavar nélkül A szivattyú és a motor közötti tengelymagasság-távolságokat alátétlemezekkel kell kiegyenlíteni. Etanorm-RSY 27 / 66

28 5 Felállítás/beépítés 1 ábra 13: Szivattyúaggregát alátétlemezzel 1 Alátétlemez A tengelykapcsoló védelem és adott esetben a lépésvédő legyen leszerelve. 1. Ellenőrizze a tengelykapcsoló beszabályozását. 2. Lazítsa meg a hatlapú csavarokat a motoron. 3. Helyezzen a motortalpak alá alátétlemezeket, amíg ki nem egyenlítődik a tengelymagasság-különbség. 4. Húzza meg ismét a hatlapú csavarokat. 5. Ellenőrizze a tengelykapcsoló/tengely működését. A tengelykapcsolónak/tengelynek kézzel könnyedén elforgathatónak kell lennie. FIGYELEM Nyitott forgó tengelykapcsoló A forgó tengelyek sérülésveszélyt idézhetnek elő! A szivattyúaggregátot csak tengelykapcsoló védelemmel szabad üzemeltetni. Amennyiben a KSB a megrendelő kifejezett kérésére nem szállít tengelykapcsoló védelmet, akkor azt az üzemeltetőnek kell biztosítania. A tengelykapcsoló védelem kiválasztásakor figyelembe kell venni a vonatkozó irányelveket. VESZÉLY Súrlódási szikrázás miatti gyulladásveszély Robbanásveszély! A tengelykapcsoló védelem szerkezeti anyagát úgy kell kiválasztani, hogy mechanikai érintkezéskor ne képződjön szikracsóva (lásd DIN EN ). 6. A tengelykapcsoló védelmet és adott esetben a lépésvédőt ismét fel kell szerelni. 7. Ellenőrizze a tengelykapcsoló és a tengelykapcsoló védelem közötti távolságot. A tengelykapcsoló és a tengelykapcsoló védelem nem érintkezhet. 5.8 Elektromos csatlakozás VESZÉLY Szakszerűtlen elektromos szerelés Robbanásveszély! Az elektromos szerelésnél az IEC előírásait is figyelembe kell venni. A robbanásvédett motorokat mindig motorvédő kapcsolón keresztül kell csatlakoztatni. 28 / 66 Etanorm-RSY

29 5 Felállítás/beépítés VESZÉLY A szivattyúaggregáton képzetlen személyzet által végzett munkák Áramütés miatti életveszély! Az elektromos csatlakoztatást csak szakképzett villanyszerelő végezheti! Az IEC (DIN VDE 0100), valamint robbanásvédelem esetén az IEC (DIN VDE 0165) előírásait figyelembe kell venni. FIGYELEM Hibás hálózati csatlakoztatás Az elektromos hálózat megrongálódása, rövidzárlat! A helyi áramszolgáltató műszaki csatlakoztatási feltételeit figyelembe kell venni. 1. A rendelkezésre álló hálózati feszültséget össze kell hasonlítani a motor gyári adattábláján feltüntetett adatokkal. 2. A megfelelő kapcsolást kell választani. FONTOS TUDNIVALÓ Motorvédő kapcsoló beépítése ajánlott. 5.9 A forgásirány ellenőrzése VESZÉLY Forgó és álló alkatrészek megérintése miatti hőmérséklet-növekedés Robbanásveszély! A szivattyúaggregát megrongálódása! A forgásirányt soha nem szabad olyankor ellenőrizni, amikor a szivattyú száraz. A szivattyút a fogásirány ellenőrzéséhez le kell csatlakoztatni. FIGYELEM Kéz illetve idegen test a szivattyúházban Sérülésveszély, a szivattyú megrongálódása! Sem kézzel, sem más tárggyal nem szabad a szivattyú belsejébe nyúlni. Ellenőrizni kell, hogy nincs-e idegen test a szivattyú belsejében. VIGYÁZAT Hibás forgásirány forgásiránytól függő csúszógyűrűs tömítés esetén A csúszógyűrűs tömítés megrongálódása és szivárgás! A szivattyút a fogásirány ellenőrzéséhez le kell csatlakoztatni. VIGYÁZAT Motor és szivattyú hibás forgásiránya A szivattyú megrongálódása! A szivattyún lévő, forgásirányt mutató nyilat figyelembe kell venni. Ellenőrizze a forgásirányt és ha szükség az elektromos csatlakozást, majd helyesbítse a forgásirányt. A motor és a szivattyú helyes forgásiránya megegyezik az óramutató járásával (a motor felől nézve). Etanorm-RSY 29 / 66

30 5 Felállítás/beépítés 1. Járassa a motort be- majd azonnal kikapcsolva rövid ideig, közben figyelje meg a motor forgásirányát. 2. Ellenőrizze a forgásirányt. A motor forgásirányának meg kell egyeznie a szivattyún lévő, forgásirányt mutató nyíllal. 3. Hibás forgásirány esetén ellenőrizze a motor csatlakozását és szükség esetén a kapcsolóberendezést. 30 / 66 Etanorm-RSY

31 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 6.1 Üzembe helyezés Az üzembe helyezés előfeltétele A szivattyú gépegység üzembe helyezése előtt ellenőrizze a következő pontok betartását: A szivattyú gépegység elektromosan az előírásoknak megfelelően minden védőberendezéssel legyen összekapcsolva. A szivattyú szállított közeggel feltöltött. ( fejezet Oldal 31) A forgásirány ellenőrzése megtörtént. ( fejezet 5.9 Oldal 29) Minden kiegészítő csatlakozás csatlakoztatva van és működőképes. A kenőanyagok ellenőrzése megtörtént. Ha a szivattyú/szivattyú gépegység hosszabb ideig üzemen kívül volt, akkor hajtsa végre a ( fejezet 6.4 Oldal 37) pontban leírt intézkedéseket Szivattyú feltöltése és légtelenítése VESZÉLY Robbanásveszélyes légkör kialakulása a szivattyú belsejében Robbanásveszély! A szivattyút és a szívóvezetéket indítás előtt légteleníteni kell, és fel kell tölteni szállított közeggel. VIGYÁZAT Szárazonfutás miatti fokozott kopás A szivattyúaggregát megrongálódása! A szivattyúaggregátot soha ne szabad feltöltés nélkül üzemeltetni. Üzem közben semmi esetre sem szabad elzárni a szívóvezetékben és/vagy az ellátóvezetékben lévő elzáró szerelvényt. 1. A csapágyház feltöltéséhez és légtelenítéséhez távolítsa el a leürítő csavart (6D csatlakozó). 2. A szivattyú és a szívóvezeték legyen légtelenítve és szállított közeggel feltöltve. A szivattyút a rendszer felől a beömlővezetéken át lehet szállított közeggel feltölteni. 3. Teljesen nyissa ki a szívóvezetékben lévő elzáró szerelvényt. 4. Minden meglévő kiegészítő csatlakozást (zárófolyadék, öblítő folyadék stb.) teljesen nyisson ki. 5. Nyissa ki az elzáró szerelvényt a vákuumkiegyenlítő vezetékben és zárja el a vákuumzáró elzáró szerelvényt - ha van ilyen. ( fejezet Oldal 24) FIGYELEM A forró szállított közeg kitörése a légtelenítő csavar nyitásakor Elektromos áramütés! Forrázásveszély! Óvja az elektromos alkatrészeket a szivattyúból kilépő szállított közegtől. Viseljen megfelelő védőruhát (pl. védőkesztyűt) Etanorm-RSY 31 / 66

32 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés FONTOS TUDNIVALÓ Konstrukciós okokból nem zárható ki, hogy az üzembe helyezést megelőző, szállított közeggel való feltöltés után a térfogat egy része feltöltetlen marad. Ez a térfogat a motor bekapcsolása után fellépő szivattyúhatás következtében azonnal feltöltődik szállított közeggel. 6. Zárja el a légtelenítő furatot (6D csatlakozó) a leürítő csavarral Végellenőrzés 1. Távolítsa el a tengelykapcsoló védelmet, és adott esetben a lépésvédőt. 2. Ellenőrizze, és szükség esetén végezze el újra a tengelykapcsoló beszabályozását. ( fejezet 5.6 Oldal 25) 3. Ellenőrizze a tengelykapcsoló/tengely működését. A tengelykapcsolónak/tengelynek kézzel könnyen elforgathatónak kell lennie. 4. A tengelykapcsoló védelmet és adott esetben a lépésvédőt ismét fel kell szerelni. 5. Ellenőrizze a tengelykapcsoló és a tengelykapcsoló védelem közötti távolságot. A a tengelykapcsoló és a tengelykapcsoló védelem nem érhet egymáshoz. FONTOS TUDNIVALÓ A tengelykapcsoló beszabályozásának ellenőrzését meg kell ismételni üzemi hőmérsékleten A szivattyú/szivattyúaggregát felfűtése/melegen tartása VIGYÁZAT A szivattyú blokkolása A szivattyú megrongálódása! Üzembe helyezés előtt a szivattyút előírásszerűen fel kell fűteni. 150 C-nál magasabb hőmérsékletű szállított közeg Hőmérséklet-különbség A szivattyú/szivattyúaggregát felfűtésekor/melegen tartásakor a következőket kell figyelembe venni: Folyamatos felfűtés Felfűtési sebesség legfeljebb 10 C/min (10 K/min) 150 C-nál magasabb hőmérsékletű szállított közegnél biztosítani kell azt, hogy a szivattyúaggregát bekapcsolása előtt a szivattyú kellően átmelegedjen. A szivattyú felülete és a szállított közeg között hőmérséklet-különbség az üzembe helyezéskor nem lehet nagyobb mint 100 C (100 K) Bekapcsolás VESZÉLY A megengedett nyomás-/hőmérséklet-határok túllépése a csatlakoztatott szívó- és nyomóvezetéken keresztül Robbanásveszély! Forró vagy mérgező szállított közegek kifröccsenése! A szivattyút soha nem szabad a szívó- és/vagy nyomóvezeték elzáró szerelvényeinek zárt helyzetében üzemeltetni. A szivattyúaggregát csak kis mértékben vagy teljesen nyitott nyomóoldali tolózár mellett szabad elindítani. 32 / 66 Etanorm-RSY

33 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés VESZÉLY Túl magas hőmérsékletek szárazonfutás vagy a szállított közeg túl nagy gáztartalma miatt Robbanásveszély! A szivattyú gépegység megrongálódása! A szivattyú gépegységet soha nem szabad feltöltés nélküli állapotban üzemeltetni. A szivattyút előírásszerűen fel kell tölteni. A szivattyút csak a megengedett üzemi tartományon belül szabad üzemeltetni. VIGYÁZAT Szokatlan zaj, rezgés, hőmérséklet vagy szivárgás A szivattyú megrongálódása! A szivattyút/szivattyúaggregátot azonnal ki kell kapcsolni. A szivattyúaggregátot csak az okok elhárítása után szabad ismét üzembe helyezni. A berendezés oldali csőrendszer legyen megtisztítva. A szivattyú, a szívóvezeték és adott esetben az előtartály legyen légtelenítve és szállított közeggel feltöltve. A feltöltő és légtelenítő vezetékek legyenek zárva. VIGYÁZAT Indítás nyitott nyomóvezeték mellett A motor túlterhelése! A motor számára elegendő teljesítménytartalékot kell biztosítani. Lágy indítást kell alkalmazni. Fordulatszám-szabályozást kell alkalmazni. 1. A beömlő-/szívóvezeték elzáró szerelvényét teljesen ki kell nyitni. 2. Zárja el vagy nyissa ki kis mértékben a nyomóvezetékben található elzáró szerelvényt. 3. Kapcsolja be a motort. 4. A szükséges fordulatszám elérésekor azonnal nyissa ki lassan a nyomóvezetékben lévő elzáró szerelvényt, és szabályozza a munkapontra. VESZÉLY Szivárgások a tömítési helyeken üzemi hőmérsékleten Kiömlő forró vagy mérgező szállított közeg! Az üzemi hőmérséklet elérését követően a házfedélen/nyomott fedélen lévő hatlapú anyákat utána kell húzni. A tengelykapcsoló beszabályozását ellenőrizni kell, illetve szükség esetén utána kell szabályozni. 5. Az üzemi hőmérséklet elérésekor és/vagy szivárgások esetén a és hatlapfejű anyákat a szivattyú gépegység kikapcsolt állapotában után kell húzni. 6. A tengelykapcsoló beszabályozását ellenőrizni kell, illetve ha szükséges, utána kell szabályozni. Csúszógyűrűs tömítés A tengelytömítés ellenőrzése Csúszógyűrűs tömítés esetén az üzem során csekély vagy láthatatlan (gőz alakú) a szivárgási veszteség. A csúszógyűrűs tömítések nem igényelnek karbantartást. Etanorm-RSY 33 / 66

34 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés FONTOS TUDNIVALÓ Ha megsérül a csúszógyűrűs tömítés, bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a behatoló szállított közeg károsítja a gördülőcsapágy zsírtöltését. Ezért ha a szállított közeg kilépése tapasztalható, elővigyázatosságból ki kell cserélni a gördülőcsapágyat. Ez fokozottan érvényes szintetikus hőhordozók alkalmazása esetén Kikapcsolás VIGYÁZAT Hőtorlódás a szivattyún belül A tengelytömítés megrongálódása! Berendezéstől függően a fűtés forrásának a kikapcsolása után kellő utánjárási időt kell biztosítani a szivattyú számára, amíg a szállított közeg hőmérséklete lecsökken. A szívóvezeték elzáró szerelvénye nyitva van, és nyitva kell maradnia. 1. Zárja el a nyomóvezeték elzáró szerelvényét. 2. Kapcsolja ki a motort, és figyelje meg, hogy egyenletes-e a kifutása. FONTOS TUDNIVALÓ Ha visszafolyásgátló van beépítve a nyomóvezetékbe, akkor az elzáró szerelvény nyitva maradhat, amennyiben van ellennyomás. Hosszabb állásidők esetén: 1. Zárja el a szívóvezeték elzáró szerelvényét. 2. Csatlakoztassa a kiegészítő csatlakozásokat. Vákuum alatt beömlő szállított közegeknél a tengelytömítést álló helyzetben is el kell látni zárófolyadékkal. VIGYÁZAT Befagyás veszélye a szivattyú hosszabb állásánál A szivattyú megrongálódása! A szivattyút és a meglevő hűtőtereket/fűtőtereket ürítse le, illetve biztosítsa befagyás ellen. 6.2 Az üzemi tartomány határai VESZÉLY Az alkalmazási határok túllépése a nyomás, hőmérséklet és fordulatszám tekintetében Robbanásveszély! Kiömlő forró vagy mérgező szállított közeg! Tartsa be az adatlapon megadott üzemeltetési adatokat. Kerülni kell a zárt elzáró szerelvénnyel szembeni hosszabb ideig tartó üzemeltetést. A szivattyút ne működtesse az adatlapon ill. gyári adattáblán megadottnál magasabb hőmérsékleten, kivéve ha ahhoz a gyár írásban hozzájárult Környezeti hőmérséklet Az üzem közben be kell tartani a következő paramétereket és értékeket: 34 / 66 Etanorm-RSY

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Processz szivattyú RPH Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató RPH Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Merülőmotoros szivattyú Amacan P 50 Hz Amacan P 700-470 Amacan P 800/900-540 Amacan P 1000-700 Amacan P 1200-870 Amacan P 1500/1600-1060 Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01230518 Impresszum

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési

Részletesebben

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01350517 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-Y/ szériától 03w0 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-szivattyú Amarex N S 32-160 Beépítési méret DN 32 Motorok: 2 pólusú: 02 ATEX nélkül Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 39024180 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amarex

Részletesebben

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-V/ szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47.

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. Kiadás: 12.2009 610.44440.77.000 Kezelési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Nyomásfokozó berendezés Hyamat V S-V/1 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hyamat V Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú HU Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC

Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC Edition: 1.12.2009 BA 146/1-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-VGA / V-VGC V-VGA 4 6 V-VGC 4 6 V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

Használati útmutató. Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ. Termék kód: 123480

Használati útmutató. Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ. Termék kód: 123480 Használati útmutató Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ Termék kód: 123480 Tisztelt Vásárló! Köszönjük megtisztelı bizalmát, hogy cégünk készülékét vásárolta! A SALGÓ tőzhely egy nagyon közkedvelt készülék

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Hungary Tel.: 34/487-122 Fax: 34/382-452 Elıszó Jelen gépkönyv a cégünk által gyártott TEK evaporatív kondenzátorcsaládra

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4104146- Ed.1-11/06 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra 2 4. ábra 5. ábra 6. ábra 7. ábra 3 8. ábra 4 8. ábra 5 9. ábra 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Üzemeltetési utasítás Emelővillás vontató targonca KANVAN-05 1051 Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EUmegfelelőséginyilatkozat,EUmegfelelőségijelzés...

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FŰTÉS/USZODAVÍZ (QWT, WTI) SOLAR-BERENDEZÉS/USZODAVÍZ (SWT) Tartalomjegyzék 1 Biztonság 2 1.1 Ezen hőcserélővel történő bánásmód veszélyei 2 1.2 Biztonsági útmutató

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató

Eredeti üzemeltetési útmutató Edition: 1.4.2014 BA 231-HU Eredeti üzemeltetési útmutató V-VC 50 75 100 150 Vacuum pump Vákuumszivattyú V-Serie V-sorozat Drehschieber Forgólapát Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz Kongskilde - Polska Spółka z o.o. ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno, Polska tel: (024) 355 15 15, fax: (024) 355 15 35 E-mail: mail@kpl.kongskilde.com VIBRO MASTER Kezelési utasítás VIBRO MASTER Magágykészítő

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata

Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata Klímakompresszorok felújítása Alig pár hónapja számoltunk be a Turbo-Tec kormánymű-felújító tevékenységéről, most egy újabb termékcsoporttal bővült a szolgáltatásuk,

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Általános biztonsági óvintézkedések Általános biztonsági óvintézkedések Magyar 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS DLA (K) 18-12 Vario CS DLA (K) 23-12 Vario CS DLA (K) 23-12 n. B. Vario CS DLA (K) 37 Vario CS GÉPEZETES TOLÓLÉTRÁK 50053 1541 UY 70-2203 HU 04/09 Tartalomjegyzék Kérem

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocraft exclusiv Gázüzemű kondenzációs kazán VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Használati utasítás. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500

Használati utasítás. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Használati utasítás EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Képviselet: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - préselt csatornák... Általános

Részletesebben

Felhasználói utasítás

Felhasználói utasítás Felhasználói utasítás -Az eredeti utasítás fordítása- H Általános szerelési és karbantartási utasítás gépek részegységeihez A szerelési utasítás a következő tömítés-típusokhoz használható: Rugós tömítések:

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv rendszerű inverter klímaberendezések FXDQ20PBVE FXDQ25PBVE FXDQ32PBVE FXDQ40NBVE FXDQ50NBVE FXDQ63NBVE FXDQ20PBVET FXDQ25PBVET FXDQ32PBVET FXDQ40NBVET FXDQ50NBVET FXDQ63NBVET A 2 2 3 5 9 8 0 4 7 6 6 B

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

FZR 2004-E 3 4 FZR 2004-E 5 6 FZR 2004-E Tartalom 59 HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az elektromos kerti fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz SÜDDEUTSCHLAND COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Telefon: (36 1) 250 5060 Telephely: Óbudai Telefax: (36 1) 368 8412 Hajógyári Sziget E-mail: compteur@axelero.hu Postacím: 1306 http://www.compteur.hu

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12 83252712 1/2011-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 5 1.1 Üzemeltetői útmutató... 5 1.1.1 Szimbólumok... 5 1.1.2 Célcsoport... 5 1.2 Szavatosság és jótállás... 6 2 Biztonság... 7 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,142,1431 Használati útmutató A használati útmutatóhoz tartozó ábrák a német nyelvű tájékoztató kihajtható oldalain találhatók. 1. Megjegyzések

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005.

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. MŰSZAKI LEÍRÁS AS-TANK Általános tárolótartályok Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 2 Jelen Műszaki Leírás (ML) tárgya az ASIO, spol. S.r.o. (Jiřikovice 8,

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

H - Szerelési és üzemeltetési utasítás

H - Szerelési és üzemeltetési utasítás SANIPUMP Vécét, fürdőt bárhova! H - Szerelési és üzemeltetési utasítás SANIPUMP Sanilift I. (H50); Sanilift II. (H75); Sanilift III. (H100) Tartalomjegyzék: 1. Köszöntő 2.oldal 2. Konformitási nyilatkozat

Részletesebben

UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép. Használati utasítás

UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép. Használati utasítás UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép Használati utasítás 1 Gratulálunk, hogy gondosan megtervezett termékünket választotta. Annak érdekében, hogy a leghasznosabban alkalmazhassa a készüléket, kérjük, figyelmesen

Részletesebben

Oldalcsatornás vákuumszivattyúk /oldalcsatornás sűrítők

Oldalcsatornás vákuumszivattyúk /oldalcsatornás sűrítők Kezelési utasítás Oldalcsatornás vákuumszivattyúk /oldalcsatornás sűrítők SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Kivitelek z a kezelési utasítás a SH oldalcsatornás

Részletesebben

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között Fokolus nevő vegyestüzeléső kazán (Majdnem-faelgázosító-kategória! És talán pellet-égı is felszerelhetı rá?) Használati útmutató a felhasználónak 2010.12. hónaptól Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső

Részletesebben

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200 Ütve csavarhúzó gép TW0200 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében addig ne vegye használatba a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette ezt a Használati Utasítást.

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Termodinamikus kondenzleválasztó CONA TD (PN40-63) PN40 - karimás (BR 640/641...1) - menetes (BR 640/641...2) - behegeszthető karmantyús (BR 640/641...3) - behegeszthető (BR 640/641...4) PN63 - menetes

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

gyümölcsbetakarító rázógép

gyümölcsbetakarító rázógép LIPCO Kezelési útmutató HSA típusú gyümölcsbetakarító rázógép Gyártja:Lipco GmbH Forgalmazza: BARTIFARM KFT Am Fuchsgraben 5 b 6345 Nemesnádudvar D-77880 Sasbach Petőfi út 89 Tel: 49 7841 209 440 Tel:

Részletesebben

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep Használati útmutató 1.3G-28001-C06 Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep 1027B06 Előszó a használati utasításhoz A használati utasítás célja, hogy megismerjük

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

JBY 76. H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 76. H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. H JBY 76 H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék ismertetése...2 2 Jelmagyarázat...2

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben