Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány"

Átírás

1 Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

2 Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop - Biogáz állvány Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft Halle Minden jog fenntartva. A tartalmak a KSB írásos hozzájárulása nélkül nem terjeszthetők, nem sokszorosíthatók, nem szerkeszthetők és nem adhatók tovább harmadik félnek. Általában érvényes: A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szójegyzék Általános ismertetés Alapelvek Célcsoport Kapcsolódó dokumentumok Jelmagyarázat Biztonság Figyelmeztető utasítások jelölése Általános ismertetés Rendeltetésszerű használat Személyzet szakképesítése és oktatása Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Biztonságra ügyelő munkavégzés Nem megengedett üzemeltetési módok Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás Szállítás Csapágyazás/konzerválás Visszaszállítás Ártalmatlanítás Leírás Általános leírás Megnevezés Típustábla Szerkezeti felépítés Felépítés és működés Szállítási terjedelem Méretek és súlyok Felállítás/beépítés Biztonsági rendelkezések Előfeltételek Felállítás előtti ellenőrzés A merülőmotor-keverőműállvány szerelése A merülőmotor-keverőmű felszerelése a merülőmotor-keverőműállványra Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés Üzembe helyezés Üzemen kívül helyezés Amaprop - Biogáz állvány 3 / 42

4 Tartalomjegyzék 7 Karbantartás/fenntartás Biztonsági rendelkezések Karbantartás/ellenőrzés Csavarok meghúzási nyomatékai Üzemzavarok: Okok és elhárításuk Kapcsolódó dokumentumok Tejes rajz az alkatrészek megnevezésével Felállítási terv Veszélytelenséget igazoló nyilatkozat Címszójegyzék / 42 Amaprop - Biogáz állvány

5 Szójegyzék Szójegyzék Erjesztő szubsztrátum Közeg Az erjesztő szubsztrátum fogalmat a biogáz gyártás területén használják az erjesztőben lévő fermentáló tartalom megnevezésére. Az erjesztő szubsztrátum eljárástól és berendezéstől függően biohulladékból, trágyaléből, kukorica- vagy fűsilóból vagy más, biogáz kinyerését szolgáló anyagból állhat. A merülőmotor-keverőmű alkalmazási meghatározásának megfelelően a közeg (szállított közegnek is nevezik) a keverőművet körülvevő folyadékot jelöli. Rendszerint kommunális vagy ipari szennyvizekről és iszapokról van szó. A közeg pontos leírására a gáz és szilárdanyag-tartalomra, a szálas alkotóanyagok arányára és hosszára, valamint a vegyi összetételre és a hőmérsékletre vonatkozó adatok szolgálnak. Merülőmotor-keverőmű A merülőmotor-keverőművek nyitott, axiális propellerhidraulikával és szárazan futó merülőmotorral rendelkező keverőkészülékek. Veszélytelenséget igazoló nyilatkozat A veszélytelenséget igazoló nyilatkozat egy nyilatkozat arról, hogy a merülőmotorkeverőművet előírásszerűen megtisztították, így a közeggel érintkező alkatrészek a továbbiakban nem veszélyeztetik a környezetet és az emberi egészséget. Amaprop - Biogáz állvány 5 / 42

6 1 Általános ismertetés 1 Általános ismertetés 1.1 Alapelvek Az üzemeltetési / szerelési útmutató a címlapon megnevezett típusokra és kivitelekre vonatkozik. Az üzemeltetési / szerelési útmutató a szakszerű és biztonságos szerelést írja le. A típus, a beépítési méret, a legfontosabb üzemi adatok, a rendelési szám és a rendelési tételszám a típustáblán van feltüntetve. A rendelési szám és a rendelési tételszám egyértelműen leírja a telepítési készletet/tartozékokat, és azonosításra szolgál minden további ügyletnél. Kár esetén haladéktalanul értesíteni kell a legközelebbi KSB szervizt, mert csak így érvényesíthető szavatossági igény. 1.2 Célcsoport A jelen üzemeltetési / szerelési útmutató műszakilag képzett szakembereknek készült. 1.3 Kapcsolódó dokumentumok Táblázat 1: A kapcsolódó dokumentumok áttekintése Dokumentum Tartalom Adatlap A műszaki adatok leírása Felállítási terv/méretlap Csatlakozási és felállítási méretek ismertetése Összeállítási rajz 1) Ismertetés metszeteken megjelenítve 1.4 Jelmagyarázat Táblázat 2: Alkalmazott szimbólumok Szimbólum Jelentés Cselekvési utasítás előfeltétele Cselekvési felszólítás biztonsági tudnivalók esetén Cselekvés eredménye Kereszthivatkozás Több lépésből álló cselekvési utasítás Útmutatás ajánlásokat és fontos útmutatásokat tartalmaz a készülék kezelésére vonatkozóan. 1) amennyiben megállapodás szerint a szállítási terjedelem része 6 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

7 2 Biztonság! VESZÉLY 2 Biztonság Az ebben a fejezetben található útmutatásokban megnevezett veszélyek nagy kockázattal járnak. 2.1 Figyelmeztető utasítások jelölése Táblázat 3: Figyelmeztető utasítások jellemzői Szimbólum Magyarázat! VESZÉLY VESZÉLY ez a jelzőszó nagy kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezet.! VIGYÁZAT VIGYÁZAT ez a jelzőszó közepes kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet. FIGYELEM FIGYELEM ez a jelzőszó olyan veszélyre figyelmeztet, melynek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy működését fenyegető veszélyeket idézhet elő. Robbanásvédelem ez a szimbólum robbanásveszélyes területeken keletkező robbanások elleni védelemről szolgál információkkal, a 94/9/EK (ATEX) európai irányelvben foglaltak szerint. Általános veszélyhely ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt súlyos vagy halálos következményekkel járó veszélyekre figyelmeztet. Veszélyes elektromos feszültség ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt elektromos feszültséggel kapcsolatos veszélyekre figyelmeztet, és információkkal szolgál az elektromos feszültséggel szembeni védelemhez. A gép megrongálódása ez a szimbólum a FIGYELEM jelzőszóval együtt a gépet és működését fenyegető veszélyre figyelmeztet. 2.2 Általános ismertetés Az üzemeltetési / szerelési útmutató alapvető tudnivalókat tartalmaz a készülék felállítására, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozóan, melyek betartásával biztosítható a készülék biztonságos kezelése, valamint elkerülhetők a személyi és anyagi károk. Minden fejezet biztonsági útmutatásait figyelembe kell venni. Az illetékes szakembereknek/az üzemeltetőknek az összeszerelés és az üzembe helyezés előtt el kell olvasniuk és maradéktalanul meg kell érteniük az üzemeltetési / szerelési útmutatót. Az üzemeltetési / szerelési útmutatónak mindenkor a szakemberek rendelkezésére kell állnia a helyszínen. Az üzemeltetési / szerelési útmutatóban nem tárgyalt helyi előírások betartásáért az üzemeltető felelős. 2.3 Rendeltetésszerű használat A merülőmotor-keverőműállványt csak a kapcsolódó dokumentumokban leírt alkalmazási területeken szabad üzemeltetni. A merülőmotor-keverőműállványt csak műszakilag kifogástalan állapotban szabad üzemeltetni. A merülőmotor-keverőműállvánnyal csak az adatlapon vagy az érintett kivitel dokumentációjában leírt közegek szállíthatók. Amaprop - Biogáz állvány 7 / 42

8 2 Biztonság Az adatlapon vagy a dokumentációban közölttől eltérő alkalmazási módokat egyeztesse a gyártóval. Soha ne lépje túl az adatlapon vagy a dokumentációban közölt megengedett használati határokat hőmérséklet stb. vonatkozásában. Tartsa be a jelen üzemeltetési útmutatóban található összes biztonsági tudnivalót és cselekvési utasítást. 2.4 Személyzet szakképesítése és oktatása A gép összeszerelését, kezelését, karbantartását és inspekcióját végző személyzetnek megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell a személyzet felelősségi körét, illetékességét ellenőrzés, összeszerelés, a kezelés, karbantartás és inspekció tekintetében. Ha a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor oktatásban és tájékoztatásban kell részesíteni. Ezt szükség esetén a gép üzemeltetőjének megbízására a gyár, illetve a szállító cég is elvégezheti. Oktatás csak műszaki szakemberek felügyelete mellett folytatható. 2.5 Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyása mindennemű kártérítésre vonatkozó igényjogosultságot megszüntet. A figyelmen kívül hagyás például a következő veszélyeztetéseket okozhatja: elektromos áramtól, hő-, mechanikai és kémiai hatásoktól eredő, vagy robbanás okozta személyi veszélyeztetés a termék fontos funkciói felmondják a szolgálatot elmaradnak a karbantartás és fenntartás előírt módszerei a környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása által 2.6 Biztonságra ügyelő munkavégzés Az útmutatóban felsorolt meglevő biztonsági előírások figyelembe vétele valamint a rendeltetésszerű használat betartása mellett a következő biztonsági előírásokat is figyelembe kell venni: : Balesetvédelmi előírások, biztonsági és üzemeltetési rendelkezések Robbanásvédelmi előírások Veszélyes munkaanyagok használatára vonatkozó biztonsági rendelkezések Érvényben lévő előírások és törvények 2.7 Nem megengedett üzemeltetési módok A merülőmotor-keverőműállvány üzemeltetésekor az adatlapon valamint az üzemeltetési / szerelési útmutatóban megadott értékeket semmi esetre sem szabad túllépni. A szállított merülőmotor-keverőműállványok üzembiztossága csak rendeltetésszerű használat esetén szavatolt. 8 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

9 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3.1 Szállítás VESZÉLY Szakszerűtlen szállítás A lezuhanó vagy felbillenő alkatrészek életveszélyt idézhetnek elő! A merülőmotoros keverőmű állvány károsodása! Használjon alkalmas emelőeszközöket a szállításhoz. Biztosítsa megfelelően a szabadon álló részeket. Szállítás A merülőmotoros keverőmű állványt az eredeti csomagolásában (a merülőmotoros keverőmű állványt a raklapra szíjazva), az ábrázolt módon szállítsa. A merülőmotoros keverőmű állványt megfelelő teherbírású villástargoncával vagy emelőkocsival szállítsa. Felállítás A merülőmotoros keverőmű állványt megfelelő teherbírású daruval állítsa fel. VESZÉLY Ingamozgás felállítás közben A lezuhanó vagy felbillenő alkatrészek életveszélyt idézhetnek elő! A merülőmotor-keverőműállványt csak szilárd, egyenes alapon állítsa fel. A teheremelő eszközt hagyja beakasztva. 1. Rögzítse az emelőkötelet vagy a láncot a merülőmotoros keverőmű állványra, és akassza rá a darura. 2. Tartsa feszesen az emelőkötelet vagy a láncot. 3. Állítsa fel a merülőmotoros keverőmű állványt. 3.2 Csapágyazás/konzerválás Ha a berendezést a szállítást követően hosszabb idő elteltével kívánja üzembe helyezni, akkor a következő intézkedések ajánlottak: VIGYÁZAT Tárolás során a berendezés nedvesség, szennyeződések vagy kártevők következtében károsodhat A merülőmotoros keverőmű állvány szennyeződése! Kültéri tárolás esetén a merülőmotoros keverőmű állványt és tartozékait vízzáró módon le kell takarni. Amaprop - Biogáz állvány 9 / 42

10 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás Száraz és rázkódásoktól mentes helyen tárolja a merülőmotoros keverőmű állványt. Kerülje el az esővíz és szennyeződés behatolását. Kerülje el az elfagyást. Táblázat 4: A tárolás környezeti feltételei Környezeti feltétel Érték Relatív páratartalom 5% - 85% Környezeti hőmérséklet (nem lecsapódó) -10 C és +50 C között 3.3 Visszaszállítás 1. A merülőmotor-keverőműállványt alaposan át kell öblíteni és meg kell tisztítani, különösen akkor, ha káros, robbanásveszélyes, forró vagy más okból veszélyes közeget szállítottak vele. 2. Ha a szállított közeg maradványai a levegő páratartalmával reakcióba lépve korróziós károkat okozhatnak vagy oxigénnel érintkezve lángra lobbanhatnak, akkor a merülőmotor-keverőműállványt az előzőeken túlmenően közömbösíteni kell, valamint szárítás céljából vízmentes inert gázzal át kell fúvatni. 3. A merülőmotor-keverőműállványhoz mindig csatolni kell egy teljesen kitöltött, veszélytelenséget igazoló nyilatkozatot. Az alkalmazott biztonsági és szennyezéseltávolítási intézkedéseket feltétlenül be kell tartani. FONTOS TUDNIVALÓ Szükség esetén a veszélytelenséget igazoló nyilatkozat letölthető az internetről a következő címen: Ártalmatlanítás FIGYELEM Egészségre káros közegek Személyek és a környezet veszélyeztetése! Azon merülőmotor-keverőműveket, amelyeket egészségre káros közegekben használnak, mentesíteni kell a szennyeződésektől. Az öblítőfolyadékot, valamint az adott esetben megmaradt folyadékot össze kell gyűjteni és ártalmatlanítani kell. Szükség esetén védőruhát és védőmaszkot kell viselni. Az egészségre káros anyagok ártalmatlanítására vonatkozó törvényi rendelkezéseket be kell tartani. 1. Szerelje le a merülőmotor-keverőművet. Leszereléskor gyűjtse össze a zsírokat és kenőfolyadékokat. 2. Válogassa szét az anyagokat pl.: - fémek - műanyag 3. Ártalmatlanítsa őket a helyi előírások szerint, illetve szabályozott módon. 10 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

11 4 Leírás 4 Leírás 4.1 Általános leírás A merülőmotoros keverőműveket biogázos berendezésekben használják. Ehhez a merülőmotoros keverőművet a keverőmű állványára szerelik. A kép a merülőmotoros keverőművek tipikus beépítési helyzetét mutatja fermentálókban, ill. utóerjesztőkben. A tartályok a biogáz előállításához a legkülönbözőbb összetételű erjesztő szubsztrátummal vannak feltöltve. Ahhoz, hogy a tartályokban optimális módon, homogén koncentrációban és hőmérsékleteloszlásban lehessen a gázt kinyerni, egy gépegységet a fenék közelében, egy másikat pedig a tető közelében helyeznek el. Mindkettő az optimális erjesztésről gondoskodik azzal, hogy áramlást hoz létre a közegben. Kritikus üzemi állapotok (pl. áramkimaradás utáni) esetekre egy Amaprop 1000 (gyakran állítható magasságú) van a tartályban, hogy széttördelje és elkeverje az úszó iszaprétegeket. Ábra 1: Pozicionálás a fermentálóban 4.2 Megnevezés A merülőmotoros keverőmű állványt a típustáblán megadott KSB rendelési/rendelési tételszám egyértelműen azonosítja. 4.3 Típustábla 1 2 KSB Werk-Nr Made in Germany Mat-No.: ZN D 59 Ábra 2: Típustábla 1 KSB rendelési szám 2 KSB rendelési tételszám Amaprop - Biogáz állvány 11 / 42

12 4 Leírás 4.4 Szerkezeti felépítés Építés i mód Nemesacél hegesztett rész három blokkos kivitelben Kivite l A merülőmotoros keverőmű állvány részei: állvány (három blokkos) négylapú vezetőcső megtartó szögidom opcionálisan: 3 támasztóláb (csak felső felállításnál) 6 átlós merevítő (csak felső felállításnál) négylapú vezetőcső hosszabbítója Rögzít és A merülőmotoros keverőmű állvány rögzítése a medence alján (betonminőség min. C20/25 a DIN 1045 szerint) csapszeges horgonyokkal Négyla pú vezető cső keresztmetszet 100 x 100 mm falvastagság 3, ill. 5 mm (a vezetőcső hosszától és a felső rögzítéstől függően) anyag 1,4571 Feláll ítás szabadon álló, felső rögzítés nélkül felső rögzítéssel a medence falán vagy a tetőszerkezeten Merülőmotoros keverőmű állvány alsó felállítás szabadon álló felállítás dugaszolható persellyel felállítás felső tartószerkezettel Merülőmotoros keverőmű állvány felső felállítás szabadon álló felállítás dugaszolható persellyel felállítás felső tartószerkezettel 12 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

13 4 Leírás 4.5 Felépítés és működés Ábra 3: Merülőmotoros keverőmű állvány gépcsoporttal Felépítés Működésmód 1 felső tartószerkezet, ill. 2 Négylapú vezetőcső hosszabbítója dugaszolható persely 3 Négylapú vezetőcső 4 Merülőmotoros keverőmű 5 Merülőmotoros keverőmű állvány A merülőmotoros keverőmű állványra (5) egy négylapú vezetőcső (3) van rögzítve. A négylapú vezetőcső kiviteltől függően négylapú csőhosszabbítóval (2) lehet összekötve. A merülőmotoros keverőmű állvány felső tartószerkezettel (1) a tetőszerkezethez rögzíthető. Lehetőség van azonban a szabadon álló felállításra is egy dugaszolható persely (1) segítségével. A merülőmotoros keverőmű a négylapú vezetőcsőhöz van rögzítve, és az állványra fekszik fel. A merülőmotoros keverőmű állvány képes a merülőmotoros keverőmű működéséből adódó minden erő és nyomaték felvételére és az alapozásba történő átadására. 4.6 Szállítási terjedelem Kiviteltől függően a következő tételek tartoznak a szállítási terjedelembe: m erülőmot oros keve rőmű á llvány - alsó felá llítás állvány (három blokkos) négylapú vezetőcső / esetleg négylapú csőhosszabbító Amaprop - Biogáz állvány 13 / 42

14 4 Leírás megtartó szögidom a négylapú vezetőcsőhöz (2 db) dugaszolható persely vagy felső tartószerkezet (fix vagy állítható) csapszeges horgony (6 db) szerelési tartozékok Merül őmotoros keverő mű állvá ny - fels ő felál lítás állvány (három blokkos) négylapú vezetőcső / esetleg négylapú csőhosszabbító megtartó szögidom a négylapú vezetőcsőhöz (2 db) támasztólábak (3 db) keresztmerevítő (6 db) dugaszolható persely vagy felső tartószerkezet (fix vagy állítható) csapszeges horgony (10 darab) 14 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

15 4 Leírás szerelési tartozékok 4.7 Méretek és súlyok A méretek és súlyok a merülőmotoros keverőmű felállítási tervében/méretrajzán, valamint adatlapján találhatók. Táblázat 5: Súlyok Megnevezés Súly (kg) Merülőmotoros keverőmű állvány 124 három blokkos - alsó felállítás szerelési tartozékokkal Merülőmotoros keverőmű állvány 137 három blokkos - felső felállítás Négylapú vezetőcső (100 x 100 x 3) 9 2) Négylapú vezetőcső (100 x 100 x 5) 14,4 2) felső tartószerkezet (merev) 7 felső tartószerkezet (állítható) 7,8 Támasztólábak (3 darab) és 3,0 m 95,7 keresztmerevítő (6 darab) tengelymagasságig 3,5 m 110,7 tengelymagasságig 4,0 m 143,1 tengelymagasságig 4,5 m 168,9 tengelymagasságig 5,0 m 261,6 tengelymagasságig 5,5 m 295,5 tengelymagasságig 6,0 m 329,7 tengelymagasságig 6,5 m 363,6 tengelymagasságig 7,0 m 397,8 tengelymagasságig Szerelési tartozékok (láda) (csak felső felállításnál) 27,5 2) Adatok méterenként Amaprop - Biogáz állvány 15 / 42

16 5 Felállítás/beépítés 5 Felállítás/beépítés 5.1 Biztonsági rendelkezések VESZÉLY Szakszerűtlen felállítás robbanásveszélyes területeken Robbanásveszély! A merülőmotor-keverőműállvány megrongálódása! Tartsa be az érvényben lévő, helyi robbanásvédelmi előírásokat. Vegye figyelembe az adatlapon és a típustáblán feltüntetett adatokat. 5.2 Előfeltételek A merülőmotoros keverőmű állvány szereléséhez az alábbiak szükségesek: legalább két szerelő megfelelő teherbírású emelőeszköz az engedélyezett rögzítőeszközökkel fúrógép keményfém fúróval (inkább maglyukfúró) Ø 18 mm és Ø 25 mm, lyukmélység 125 mm, ill mm - az állványnak a fenékhez rögzítéséhez sűrített levegő a furatok kifúvásához kinyomópisztoly kereskedelemben kapható patronokhoz hegesztőkészülék a csőhosszabbító felhegesztéséhez (ha szükség van rá) vágóköszörű a négylapú vezetőcső rövidítéséhez francia-. ill. csillagkulcs M12 (19-es kulcsnyílás), M16 (24-es kulcsnyílás), M20 (30- as kulcsnyílás), M24 (36-os kulcsnyílás) hatlapú csavarokhoz dugókulcs M12 (19-es kulcsnyílás) hatlapú csavarokhoz hosszabbítóval nyomatékkulcs (max. 350 Nm) 5.3 Felállítás előtti ellenőrzés A felállítási hely előkészítése FIGYELEM Felállítás nem kellő szilárdságú vagy kellő teherbírású alapra Személyi sérülések és anyagi károk! A betonalap legyen a DIN 1045 előírásának megfelelően kellő szilárdságú (min C20/25 szilárdsági osztály). A betonalapnak meg kell kötnie, mielőtt ráhelyezik a merülőmotorkeverőműállványt. Tartsa be az adatlapon/típustáblán feltüntetett súlyadatokat. 1. Az építmény kialakítását ellenőrizni kell. Az építmény kialakítását a méretlapon/felállítási terven feltüntetett méretek szerint kell előkészíteni. 2. Tisztítsa meg a betonfelületet, szükség esetén seperje le és az esetleges laza maradványokat távolítsa el. 16 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

17 5 Felállítás/beépítés 5.4 A merülőmotor-keverőműállvány szerelése Az alap előkészítése FONTOS TUDNIVALÓ Padlófűtéses biogázos berendezéseknél ügyelni kell arra, hogy a felállítási területen ne legyenek fűtőkígyók. 1. A berendezés rajza szerint jelölje be a felállítási pozíciót. Jelölje be a merülőmotoros keverőmű állvány körvonalát és a rögzítési pontokat. Szükség esetén használjon sablont. Felső rögzítéses felállításnál: vegye figyelembe a négylapú vezetőcső állását. 2. Jelölje be az áramlási irányt A vezetőcső előkészítése 1. Adott esetben rajzolja be a vezetőcső szükséges hosszát. 2. Adott esetben alkalmas munkahelyen szabja le a vezetőcsövet derékszögben a kívánt hosszra. 3. Adott esetben sorjátlanítsa a vágási éleket. 4. Adott esetben fúrjon lyukakat a vezetőcsőbe az alsó rögzítés számára az ábrázolt módon ,5 12,5 Ø 13 Ábra 4: A vezetőcső előkészítése A merülőmotoros keverőmű állvány felállítása VESZÉLY Szakszerűtlen szállítás A lezuhanó vagy felbillenő alkatrészek életveszélyt idézhetnek elő! A merülőmotoros keverőmű állvány károsodása! Használjon alkalmas emelőeszközöket a szállításhoz. Biztosítsa megfelelően a szabadon álló részeket. Amaprop - Biogáz állvány 17 / 42

18 5 Felállítás/beépítés VESZÉLY Ingamozgás felállítás közben A lezuhanó vagy felbillenő alkatrészek életveszélyt idézhetnek elő! A merülőmotor-keverőműállványt csak szilárd, egyenes alapon állítsa fel. A teheremelő eszközt hagyja beakasztva. Merül őmotoros keverő mű állvá ny - alsó felállít ás 1. Erősítsen a darura és a merülőmotoros keverőmű állvány felső részére alkalmas teherfelvevő eszközt. 2. Állítsa fel a merülőmotoros keverőmű állványt (három blokkos). (Vegye figyelembe a felállítási tervet és felső tartószerkezetes kivitel esetén a tetőhöz viszonyított állást.) 3. Helyezze be a négylapú vezetőcsövet a merülőmotoros keverőmű állványba. 4. Rögzítse a négylapú vezetőcsövet a merülőmotoros keverőmű állványon M12 x 150 kengyeles csavarral és M12 ellenanyákkal. ( fejezet 7.3 oldal 33) 18 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

19 5 Felállítás/beépítés 5. Rögzítse a megtartó szögidomokat a négylapú vezetőcsőhöz és a fenékhez. (A szögidomoknak a teljes felületükkel fel kell feküdniük a fenékre.) 6. Rajzolja be a talplemezek és a furatok körvonalait. 7. Állítsa oldalára a merülőmotoros keverőmű állványt. 8. Készítse el a furatokat. 9. Tisztítsa meg teljesen a furatokat a fúróportól. 10. Helyezze be a habarcspatronokat a furatokba. 11. Menetes rudakkal törje fel a furatokban lévő habarcspatronokat. A habarcs kötési ideje miatt dolgozzon gyorsan! Vegye figyelembe a gyártó cég feldolgozási útmutatásait! 12. Fúrógéppel és betéttel csavarja be a menetes rudakat. Vegye figyelembe a kétkomponensű gyanta feldolgozási idejét. Olvassa el a habarcspatronok csomagolásán található útmutatót is. 13. Tegye rá a merülőmotoros keverőmű állványt a csapszeges horgonyokra. 14. Ahhoz, hogy a merülőmotoros keverőmű állvány optimálisan felfeküdjön a betonalapra, vigye fel kereskedelemben kapható kinyomópisztollyal a kiegyenlítő habarcsot. A kiegyenlítő habarcs kötési ideje miatt gyorsan dolgozzon! Amaprop - Biogáz állvány 19 / 42

20 5 Felállítás/beépítés Vegye figyelembe a gyártó cég feldolgozási tudnivalóit. 15. Húzza meg az ellenanyákat a csapszeges horgonyokon. ( fejezet 7.3 oldal 33) 16. Szabadon álló felállítás esetén: Tegye be a dugaszolható perselyt a négylapú vezetőcsőbe. 17. Felső tartószerkezetes felállítás esetén: Tegye be a felső tartószerkezetet a négylapú vezetőcsőbe. 18. Csavarozza össze a felső tartószerkezetet. Betonfal esetén: készítse el a furatokat. Átmérő: 14 mm, mélység: 110 mm M12 x 160 csapszeges horgonyhoz meghúzási nyomaték: 35 Nm Acél vagy fa falak, hidak vagy tartók esetén: a felső tartószerkezet rögzítése M12 csavarokkal a helyszínen lévő konstrukciós adottságoknak megfelelően. Meghúzási nyomaték: 60 Nm 20 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

21 5 Felállítás/beépítés 19. Húzza szorosra az összes csavarkötést. ( fejezet 7.3 oldal 33) Merül őmotoros keverő mű állvá ny - fels ő felál lítás 1. Helyezze két EURO raklapra a merülőmotoros keverőmű állványt az ábrázolt módon. 2. Csavarozza fel a megtartó szögidomot 4 darab M16 x 55 csavarral, alátéttel és ellenanyával a merülőmotoros keverőmű állványra, de ne húzza szorosra a csavarokat. 3. Helyezze be a négylapú vezetőcsövet a merülőmotoros keverőmű állványba, vezesse be két szögidom közé, és rögzítse M12 x 150 hatlapú csavarral, alátéttel Amaprop - Biogáz állvány 21 / 42

22 5 Felállítás/beépítés és ellenanyákkal a szögidomokon. 4. Csavarozza fel szorosan a négylapú vezetőcsövet a csapágytalpra. ( fejezet 7.3 oldal 33) 5. Vegye le az EURO raklapokról a merülőmotoros keverőmű állványt, és állítsa sík talajra. 6. Rögzítse a támasztólábakat 8-8 darab M16 x 55 hatlapú csavarral, alátéttel és ellenanyával a merülőmotoros keverőmű állványra, és húzza meg a csavarokat. 22 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

23 5 Felállítás/beépítés ( fejezet 7.3 oldal 33) 7. Erősítsen a darura és a merülőmotoros keverőmű állvány felső részére alkalmas teherfelvevő eszközt. 8. Óvatosan állítsa fel a daruval a merülőmotoros keverőmű állványt. 9. Rajzolja be a talplemezek és a furatok körvonalait. 10. Készítse el a furatokat. 11. Tisztítsa meg teljesen a furatokat a fúróportól. 12. Helyezze be a habarcspatronokat a furatokba. 13. Menetes rudakkal törje fel a furatokban lévő habarcspatronokat. A habarcs kötési ideje miatt dolgozzon gyorsan! Vegye figyelembe a gyártó cég feldolgozási útmutatásait! 14. Fúrógéppel és betéttel csavarja be a menetes rudakat. Vegye figyelembe a kétkomponensű gyanta feldolgozási idejét. Olvassa el a habarcspatronok csomagolásán található útmutatót is. 15. Tegye rá a merülőmotoros keverőmű állványt a csapszeges horgonyokra. 16. Ahhoz, hogy a merülőmotoros keverőmű állvány optimálisan felfeküdjön a betonalapra, vigye fel kereskedelemben kapható kinyomópisztollyal a kiegyenlítő habarcsot. A kiegyenlítő habarcs kötési ideje miatt gyorsan dolgozzon! Vegye figyelembe a gyártó cég feldolgozási útmutatásait! 17. Húzza szorosra az ellenanyákat. ( fejezet 7.3 oldal 33) 18. Szabja le a keresztmerevítőket. 19. Rajzolja be az M24 furatokat a keresztmerevítőkhöz, és készítse el a furatokat. Amaprop - Biogáz állvány 23 / 42

24 5 Felállítás/beépítés 20. Szerelje fel a keresztmerevítőket. 21. Szabadon álló felállítás esetén: Tegye be a dugaszolható perselyt a négylapú vezetőcsőbe. 22. Felső tartószerkezetes felállítás esetén: Tegye be a felső tartószerkezetet a négylapú vezetőcsőbe. 23. Csavarozza össze a felső tartószerkezetet. Betonfal esetén: készítse el a furatokat. Átmérő: 14 mm, mélység: 110 mm M12 x 160 csapszeges horgonyhoz Meghúzási nyomaték: 35 Nm Acél falak vagy hidak esetén: a felső tartószerkezet rögzítése M12 csavarokkal a helyszínen lévő konstrukciós adottságoknak megfelelően. Meghúzási nyomaték: 60 Nm 24 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

25 5 Felállítás/beépítés 24. Húzza szorosra az összes csavarkötést. ( fejezet 7.3 oldal 33) 5.5 A merülőmotor-keverőmű felszerelése a merülőmotorkeverőműállványra Tartókengyel felszerelése Ábra 5: Tartókengyel felszerelése Az 571 tartókengyelt általában már felszerelték a gyárban a gépcsoport súlyponti helyére. 1. Állítsa fel a merülőmotoros keverőművet az ábrázolt módon. 2. Csavarozza fel a tartókengyelt a hatlapú csavarokkal a 732 tartószerkezetre. 3. Csavarozza fel a tartókengyelt a hatlapú csavarral, az alátéttel és a 920 anyákkal a 476 ellengyűrűtartóra A merülőmotoros keverőmű szállítása VESZÉLY Szakszerűtlen szállítás A lezuhanó alkatrészek életveszélyt idézhetnek elő! A merülőmotoros keverőmű károsodása! A teherfelvevő eszköz rögzítéséhez használja a tartókengyelen az erre kialakított felfüggesztési pontot. Sohase függessze fel a merülőmotoros keverőművet a csatlakozó vezetékénél fogva. Sohase használja a szállítási terjedelem részét képező láncokat, ill. emelőköteleket általános teherfelvevő eszközként. Akassza fel biztonságosan az emelőköteleket vagy láncokat a merülőmotoros keverőműre és a darura. A merülőmotoros keverőművet az ábrázolt módon szállítsa. Amaprop - Biogáz állvány 25 / 42

26 5 Felállítás/beépítés Ábra 6: A merülőmotoros keverőmű szállítása Felfüggesztési pont A tartókengyelen lévő felfüggesztési pont a tartókengyellel felszerelt komplett gépegységnek a medencébe történő lesüllyesztésére szolgál a függőlegesen álló négylapú vezetőcső mentén. Ábra 7: Ferde helyzet kb. 5 A problémamentes emeléshez/süllyesztéshez a tartókengyelre való felfüggesztésnél kb. 5 -os ferde helyzetet kell beállítani (propeller felfelé mutat). Ha ettől eltérő szöghelyzet adódik, akkor korrigálni kell a felfüggesztési pontot. Felfü ggesztési pont kor rigálása 1. Lazítsa meg kissé a csavarokat a 732 tartószerkezeten és a csavarokat a 476 ellengyűrűtartón. 2. Oldja meg a felső csavarkötést a tartókengyelen. 3. A meglévő ferde állástól függően válassza a lyukléc egyik lyukát. VIGYÁZAT Megoldott vagy túl laza csavarkötések A telepítési készlet károsodása üzem közben Vegye figyelembe a csavarok meghúzási nyomatékait. 4. Húzza meg újra az összes csavart. Meghúzási nyomaték: 60 Nm 5. Végezze el újra a felfüggesztési kísérletet. Ha most kb. 5 -os szöget kap, akkor megtalálta a helyes súlypontot. 26 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

27 5 Felállítás/beépítés Fogóhorog FONTOS TUDNIVALÓ Fogóhorog alkalmazása csak hígfolyós szubsztrátumokban lehetséges. Ábra 8: Fogóhorog A fogóhorgot (teherbírása max. 500 kg) csak Amaprop sorozatú keverőművekben szabad használni. A gépcsoport fogóhoroggal történő emeléséhez/süllyesztéséhez a fogóhorgot egy szemmel kell rögzíteni az emelőberendezés (daru) emelőköteléhez. VIGYÁZAT A szem szakszerűtlen csavarozása A gépcsoport vagy a felállítási készlet károsodása Ellenőrizze a szem szakszerű csavarozását, szükség esetén korrigálja Kiemelő kötél A gépcsoport emelőkészülékkel történő emeléséhez/süllyesztéséhez az emelőkötelet közvetlenül a tartókengyelhez is lehet rögzíteni a felfüggesztési pontban. VIGYÁZAT Lazán leakasztott emelőkötelek A gépegység, telepítési készlet vagy az emelőkészülék károsodása! Az emelőkötélnek mindig enyhén megfeszítettnek kell lennie. Adott esetben használjon kötélfeszítőt/húzót vagy alkalmas kötélrögzítőt. ( fejezet oldal 30) Ahhoz, hogy elkerülhető legyen az emelőkötélnek a keverőmű üzemelése közbeni károsodása, az emelőkötélnek mindig enyhén megfeszítettnek kell maradnia Kábelvédő rögzítése a merülőmotoros keverőműn Ábra 9: Kábelvédő rögzítése 1. Az elektromos csatlakozó vezeték védelméhez a védőtömlőt át kell vezetni a kábel végén, és annyira el kell tolni, hogy a védőtömlő (719) felfeküdjön a kábelcsonkra. 2. Rögzítse a védőtömlőt kábelkötőkkel (81-73) a tartókengyelhez (571). Amaprop - Biogáz állvány 27 / 42

28 5 Felállítás/beépítés A merülőmotoros keverőmű rögzítése a merülőmotoros keverőmű állványra Az emelőkészülék fel van szerelve a merülőmotoros keverőműre. A súlyponti helyzet be van állítva. 1. Akassza be a merülőmotoros keverőművet, és állítsa a négylapú vezetőcső fölé. 2. Tolja felülről a merülőmotoros keverőművet a négylapú vezetőcsőre. A négylapú vezetőcső felső végén lévő, piramis alakú dugaszolható persely (csak szabadon álló felállításnál) megkönnyíti a merülőmotoros keverőmű felfűzését. 3. A négylapú vezetőcső mentén süllyessze le annyira a merülőmotoros keverőművet, hogy a motorházon lévő rugalmas gumifelület felfeküdjön a csapágytalpban lévő csészére. Előzőleg helyezze fel a tartószerkezet műanyag lemezeit a csapágytalp felső szélére - ekkor a gépcsoport beigazodik a vízszintes beépítési helyzetébe. Most észlelhető a kötélfeszítés enyhülése. 4. Fogóhorog használata esetén süllyessze még egy kicsit lejjebb az emelőkötelet annyira, hogy a fogóhorgot ki lehessen venni a tartókengyelből (571), és az emelőkötelet be lehessen húzni. FONTOS TUDNIVALÓ Ahhoz, hogy a merülőmotoros keverőmű helyzetét könnyebben lehessen újra megtalálni, jelölje meg az emelőkötelet a korlát magasságában. 28 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

29 5 Felállítás/beépítés Villamos csatlakozóvezeték rögzítése és lefogása Ábra 10: villamos csatlakozóvezeték rögzítése és lefogása 1 Rögzítő karabiner 2 Kábeltartó VIGYÁZAT Lazán fektetett villamos csatlakozóvezeték A villamos csatlakozóvezeték propellerszárnyak általi megrongálása! A villamos csatlakozóvezetéket feszesen rögzítse a medence peremén. A villamos csatlakozóvezetéket lehetőség szerint kb. 0,8 m oldaltávolságban kell a négyszögprofilú vezetőcsőtől rögzíteni a négyszögprofilú vezetőcsövön történő kidörzsölődés és ezzel a villamos csatlakozóvezeték megrongálódásának elkerülése érdekében. 1. A kábeltartó a medence pereménél rögzítse a villamos csatlakozóvezetékre és a rögzítő karabinerrel alkalmas helyen (pl. korlát) vagy egy gyűrűs csavarral rögzítse. 2. A kábeltartó csavarjainak meghúzása előtt a villamos csatlakozóvezetéket feszesen vezesse a medence pereméhez. Kerülje el a kidörzsölődési helyeket a villamos csatlakozóvezetéken (adott esetben használjon alátétet a medence peremén) A kiemelő kötél rögzítése VIGYÁZAT Lazán függő kiemelő kötelek A kiemelő kötelek propellerszárnyak általi megrongálása! A beépítés helyéhez kötött daruk esetében a kiemelő kötelet a merülőmotorkeverőmű működése közben az emelőműhöz képest minimális belógással kell tartani Emelőkészülék (daru) felszerelése/kezelése Ha a szállítási terjedelem része egy daru, akkor a daru felszereléséhez és kezeléséhez kötelező a gyártó cég mellékelt üzemeltetési útmutatójának betartása. Táblázat 6: A KSB és darugyártó megnevezésének egymáshoz rendelése KSB megnevezése KRAN 4.2 KRAN 4.4 KRAN 4.6 Darugyártó megnevezése , típus és , típus , típus és , típus ,36 típus és ,36 típus Amaprop - Biogáz állvány 29 / 42

30 5 Felállítás/beépítés Kötélfeszítő/-bak szerelése Ábra 11: Kötélfeszítő/-bak (SP) A KSB szállítási terjedelméből származó szállítható daruk esetén a merülőmotorkeverőmű medencébe süllyesztése után a kiemelő kötelet (Ø 5 mm) az emelőeszköz emelőművéből eltávolítják, a kötélfeszítővel/-bakkal biztosítják és felcsévélik. VIGYÁZAT Lazán függő kiemelő kötél Különböző sérülések, mint például a kiemelő kötél propellerszárnyak általi megrongálása A kiemelő kötél biztonságos rögzítése. A kiemelő kötelet bár tehermentesítve, de nagyobb belógás nélkül rögzítse. A csavarmeghúzási nyomatékokat a rögzítéskor vegye figyelembe 1. A kötélfeszítőt/-bakot a medence peremén (pl. a korlát alatt) állítsa megfelelő helyzetbe és rögzítse M10 x 130-as rögzítő csapszegekkel vagy M10-es csavarokkal. 2. A kiemelő kötelet szabad végével vezesse át egy kengyelcsavaron és húzza át teljesen. 3. A kiemelő kötelet biztosítsa az M5-ös kengyelcsavarral. A csavarmeghúzási nyomatékokat vegye figyelembe! 4. A kiemelő kötelet tekerje a két lemez szögidom köré. 5. A kiemelő kötelet a második M5-ös kengyelcsavarral biztosítsa a kötélbakról történő véletlen letekeredés ellen. A csavarmeghúzási nyomatékokat vegye figyelembe! A kötélfeszítő/-bak alternatív módon a korláton is rögzíthető. 30 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

31 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 6.1 Üzembe helyezés Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a következő pontok betartását: A merülőmotor-keverőműállványt előírásszerűen kell felállítani. Az összes csavarzat előírásszerűen meg van húzva. A merülőmotor-keverőmű üzemeltetési útmutatójának minden pontját ellenőrizték. 6.2 Üzemen kívül helyezés FIGYELEM Egészségre káros közegek Személyek és a környezet veszélyeztetése! Azon merülőmotor-keverőműállványokat, amelyeket egészségre káros közegek szállítására használták, mentesíteni kell a szennyeződésektől. Szükség esetén védőruhát és védőmaszkot kell viselni. Az egészségre káros anyagok ártalmatlanítására vonatkozó törvényi rendelkezéseket be kell tartani. A mer ülőmotor- keverő műállván yt üzemen kívül he lyezik A biztonsági rendelkezéseket betartják. 1. A merülőmotor-keverőműállványt tisztítsa meg. 2. Végezze el a karbantartási munkákat. Amaprop - Biogáz állvány 31 / 42

32 7 Karbantartás/fenntartás 7 Karbantartás/fenntartás 7.1 Biztonsági rendelkezések Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a karbantartási-, inspekciós- és szerelő munkákat olyan arra hivatott szakemberek hajtsák végre, akik az üzemeltetési útmutató figyelmes tanulmányozása után kellően tájékozottak. VESZÉLY Szikraképződés a karbantartási munkálatok közben Robbanásveszély! A robbanásbiztos merülőmotor-keverőművek karbantartási munkálatait mindig a robbanásveszélyes területen kívül végezze el. FIGYELEM A merülőmotor-keverőmű véletlen bekapcsolása Mozgó szerkezeti elemek miatti sérülésveszély! A merülőmotor-keverőművön bármilyen munkát csakis lekapcsolt villamos csatlakozások mellett szabad végezni. A merülőmotor-keverőművet biztosítani kell a véletlen bekapcsolás ellen! FIGYELEM Egészségre káros vagy forró közegek Sérülésveszély! Figyelembe kell venni a törvényben előírtakat. Tegye meg a közelben tartózkodókra és a környezetre vonatkozó védőintézkedéseket! Azon merülőmotor-keverőműveket, amelyeket egészségre káros közegekben használnak, mentesíteni kell a szennyeződésektől. FONTOS TUDNIVALÓ A robbanásbiztos merülőmotor-keverőművek javítására különleges előírások vonatkoznak. A merülőmotor-keverőművek átépítése vagy megváltoztatása hátrányosan befolyásolhatja a robbanásvédelmet. Ezért az csak a gyártóval történt egyeztetést követően hajtható végre. FONTOS TUDNIVALÓ Megfelelő karbantartási terv birtokában minimális karbantartási ráfordítással elkerülhetők a drága javítások, és így biztosítható a zavartalan és megbízható üzem. FONTOS TUDNIVALÓ A KSB szerviz minden karbantartási, fenntartási és szerelési munkához rendelkezésre áll. Elérhetőségeinket lásd a mellékelt Címjegyzék c. füzetben vagy az interneten a címen. A merülőmotor-keverőmű szétszerelésekor és összeszerelésekor mindennemű erőkifejtést kerülni kell. Szemrevételezéses ellenőrzés 7.2 Karbantartás/ellenőrzés A merülőmotoros keverőmű állvány és a talajba rögzítés (csapszeges horgonyok) szemrevételezéses ellenőrzése. Feltöltött medencénél / tartálynál: A felső tartószerkezet ellenőrzése A rugalmas alakos darab vizsgálata (ha van ilyen) 32 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

33 7 Karbantartás/fenntartás A csavarok meghúzási nyomatékainak ellenőrzése Leürített medencénél / tartálynál: A merülőmotoros keverőmű állvány szemrevételezéses ellenőrzése Az emelőkötél rögzítésének szemrevételezéses ellenőrzése Az elektromos csatlakozó vezeték szemrevételezéses ellenőrzése Az összes csavarkötés és csapszeges horgony ellenőrzése A csapszeges horgonyokkal és ellenanyákkal való rögzítés ellenőrzése A vezetőcső és a gépcsoport felfekvő felületei állapotának ellenőrzése. Az összes csavarkötést a csavarok megadott meghúzási nyomatékainak megfelelően ellenőrizni kell. 7.3 Csavarok meghúzási nyomatékai Táblázat 7: Csavarok meghúzási nyomatékai, csapszeges horgonyok Menet Nyomaték [Nm] M12 35 M16 60 M Táblázat 8: Csavarok meghúzási nyomatékai, metrikus csavarok Menet Nyomaték [Nm] M12 60 M M Amaprop - Biogáz állvány 33 / 42

34 8 Üzemzavarok: Okok és elhárításuk A B C D 8 Üzemzavarok: Okok és elhárításuk A merülőmotoros keverőmű nem hoz létre áramlást Túl kicsi az áramlás Áram-/teljesítményfelvétel túl nagy A merülőmotor-keverőmű egyenetlenül és zajosan működik A B C D Lehetséges ok Elhárítás X X Szabadon álló felállítás esetén a merülőmotoros keverőmű 180 -kal eltolva van Beépítés ellenőrzése beépítés a helyes áramlási irányban beépítve; a merülőmotoros keverőmű nem ül az állványa felvevő részében X Szabadon álló felállítás esetén erősen Ellenőrzés + korrekció, a medence leürítése szükséges ingadozik a szabadon álló vezetőcső a hibás talajrögzítés miatt X hibás talajrögzítés Ellenőrzés + korrekció, a medence leürítése szükséges 34 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

35 9 Kapcsolódó dokumentumok 9 Kapcsolódó dokumentumok 9.1 Tejes rajz az alkatrészek megnevezésével Biogáz ál lvány, al só feláll ítás Dugaszolható persely polipropilénből (PP) négylapú vezetőcső < 7 m esetén Felső tartószerkezet négylapú vezetőcső merev (90 ) Felső tartószerkezet négylapú vezetőcső beállítható (45 / 60 / 75 ) Négylapú vezetőcső hosszabbítója (rövidítve ábrázolva) Négylapú vezetőcső (rövidítve ábrázolva) Merülőmotoros keverőmű állvány (alsó felállítás) M16 x 190 csapszeges horgony habarcspatronokkal furat átmérője 18 mm furat mélysége 125 mm Betonaljzat vastagsága legkevesebb 160 mm Ábra 12: Biogáz állvány, alsó felállítás Amaprop - Biogáz állvány 35 / 42

36 9 Kapcsolódó dokumentumok Biogá z állvány, felső felállítá s Dugaszolható persely polipropilénből (PP) négylapú vezetőcső < 7 m esetén Felső tartószerkezet négylapú vezetőcső merev (90 ) Felső tartószerkezet négylapú vezetőcső beállítható (45 / 60 / 75 ) Négylapú vezetőcső hosszabbítója (rövidítve ábrázolva) Négylapú vezetőcső (rövidítve ábrázolva) Merülőmotoros keverőmű állvány (felső felállítás) Csapszeges horgony M20 x 260 habarcspatronokkal furatátmérő 25 mm furatmélység 170 mm Betonalap vastagsága legkevesebb 220 mm Ábra 13: Biogáz állvány, felső felállítás 36 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

37 9 Kapcsolódó dokumentumok 9.2 Felállítási terv Amaprop 2500/ x Ø Ábra 14: Amaprop biogáz állvány, alsó felállítás FONTOS TUDNIVALÓ A merülőmotoros keverőmű állvány tetőnyílásos felszereléséhez egy 1500 x 1300 mmes nyílás áll rendelkezésre. Amaprop - Biogáz állvány 37 / 42

38 9 Kapcsolódó dokumentumok x 100 Amaprop 2500/64 M4 M6 M M9 L Tube Ø 2500 H Achs M8 M7 H 151 M1 M3 M2 Ábra 15: Amaprop biogáz állvány, felső felállítás FONTOS TUDNIVALÓ Táblázat 9: Amaprop biogáz állvány, felső felállítás H tengely H W T A merülőmotoros keverőmű állvány tetőnyílásos felszereléséhez egy 1600 x 1420 mmes nyílás áll rendelkezésre. L Tube M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M / 42 Amaprop - Biogáz állvány

39 9 Kapcsolódó dokumentumok H tengely H W T L Tube M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M Amaprop - Biogáz állvány 39 / 42

40 10 Veszélytelenséget igazoló nyilatkozat 10 Veszélytelenséget igazoló nyilatkozat Típus... Rendelési szám/ Rendelési tételszám 3)... Szállítás dátuma... Felhasználási terület:... Szállított közeg 3) :... Jelölje meg a megfelelőt 3) : radioaktív robbanékony maró hatású mérgező egészségre káros hatású biológiailag veszélyes gyúlékony ártalmatlan Visszaküldés oka 3) :... Megjegyzések: A merülőmotor-keverőmű/a tartozékok szállítás/átadás előtt gondosan ki lettek ürítve, valamint kívül-belül meg lettek tisztítva. A további kezelés során nem szükségesek különleges biztonsági óvintézkedések. Az öblítőközegek, maradék folyadékok és az ártalmatlanítás tekintetében a következő biztonsági óvintézkedések szükségesek: Kijelentjük, hogy a fent közölt adatok helyesek és teljeskörűek, és hogy a szállítás a törvényben előírtaknak megfelelően történik Keltezés (dátum és aláírás) Cím Cégbélyegző 3) Kötelezően kitöltendő mezők 40 / 42 Amaprop - Biogáz állvány

41 Címszójegyzék Címszójegyzék Á Ártalmatlanítás 10 B Biztonság 7 Biztonságra ügyelő munkavégzés 8 C Csapágyazás 9 Csavarok meghúzási nyomatékai 33 É Építési mód 12 F Felállítás 12 K Kapcsolódó dokumentumok 6 Karbantartás 32 Kivitel 12 Konzerválás 9 R Robbanásvédelem 16, 32 S Szállítás 9 Szállítási terjedelem 13 V Veszélytelenséget igazoló nyilatkozat 40 Visszaszállítás 10 Amaprop - Biogáz állvány 41 / 42

42 KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Johann-Klein-Str Frankenthal (Germany) Tel Fax HU

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01350517 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Merülőmotoros szivattyú Amacan P 50 Hz Amacan P 700-470 Amacan P 800/900-540 Amacan P 1000-700 Amacan P 1200-870 Amacan P 1500/1600-1060 Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01230518 Impresszum

Részletesebben

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-Y/ szériától 03w0 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-szivattyú Amarex N S 32-160 Beépítési méret DN 32 Motorok: 2 pólusú: 02 ATEX nélkül Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 39024180 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amarex

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-V/ szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Processz szivattyú RPH Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató RPH Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47.

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. Kiadás: 12.2009 610.44440.77.000 Kezelési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez HU VFK 900 S Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz 2 Biztonsági tudnivalók Tartalomjegyzék

Részletesebben

Global Gym kézikönyv

Global Gym kézikönyv Global Gym kézikönyv Összeszerelési instrukciók: Távolítsa el a doboz tartalmát és győződjön meg arról, hogy minden elem kifogástalan állapotban a rendelkezésre áll! Az összeszereléshez két személy munkája

Részletesebben

Geberit UNIVERSAL. Operation Manual. Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento

Geberit UNIVERSAL. Operation Manual. Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento Geberit UNIVERSAL Operation Manual Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento Biztonság Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Biztonság Alapvet biztonsági el írások - A szerszám

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung AL-KO Schneefräse Snowline 46E Betriebsanleitung 474 90_b I 0 / 0 D D...5 EN... FR...9 IT...6 SL... HR...40 SR...47 PL...54 CS...6 SK...68 HU...75 DA...8 SV...89 NO...96 FI...0 ET...0 LT...7 LV...4 RO...

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ 1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz. Helytelen felszerelés

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WEEVSY1909.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Hungary Tel.: 34/487-122 Fax: 34/382-452 Elıszó Jelen gépkönyv a cégünk által gyártott TEK evaporatív kondenzátorcsaládra

Részletesebben

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

Ládaderbi-járgány kis autóversenyzőknek Fúrás, csavarozás és padlógáz!

Ládaderbi-járgány kis autóversenyzőknek Fúrás, csavarozás és padlógáz! Ládaderbi-járgány kis autóversenyzőknek Fúrás, csavarozás és padlógáz! Lóerő ugyan nincs benne, de szenvedély annál több: a ládaderbi-járgány megdobogtatja a kis autóversenyzők szívét. 1. Bevezetés Ugyan

Részletesebben

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ WREN 07IBT, 1IBT, 3IBT, 5IBT, 8IBT, 10IBT, 20IBT, 25IBT, 35IBT ÉS 50IBT NÉGYSZÖGKIHAJTÁSÚ HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCSOKHOZ Olvassa el ezt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100 KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA TERMÉKÜNKET! FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A ROLLER ÖSSZESZERÉLÉSE ÉS HASZNÁLATA

Részletesebben

Ipari hajtóművek Szervizkönyv. For further technical details refer to selection chart on page XX.

Ipari hajtóművek Szervizkönyv. For further technical details refer to selection chart on page XX. Ipari hajtóművek Szervizkönyv For further technical details refer to selection chart on page XX. 1 Bevezetés Ezt a szervizkönyvet azért készítettük, hogy könnyű és gyors segítséget nyújtsunk azoknak a

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Billenővályús fűrészgép GS D1150428 - - 1025 *D1150428-1025* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200 Ütve csavarhúzó gép TW0200 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében addig ne vegye használatba a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette ezt a Használati Utasítást.

Részletesebben

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható kábeltoldással

Részletesebben

MŰSZAKI ADATOK GARANCIA

MŰSZAKI ADATOK GARANCIA MŰSZAKI ADATOK Modell száma:...885-ck1 Pontosság:... 0,25mm/M(±6,25mm 25 méteren) Hatótávolság:...50 méter Ideális távolság:...15-25 méter Jelzőpont mérete 20 méteren:... Ø 6mm Lézer dióda:... II. osztály

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

gyümölcsbetakarító rázógép

gyümölcsbetakarító rázógép LIPCO Kezelési útmutató HSA típusú gyümölcsbetakarító rázógép Gyártja:Lipco GmbH Forgalmazza: BARTIFARM KFT Am Fuchsgraben 5 b 6345 Nemesnádudvar D-77880 Sasbach Petőfi út 89 Tel: 49 7841 209 440 Tel:

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12 83252712 1/2011-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 5 1.1 Üzemeltetői útmutató... 5 1.1.1 Szimbólumok... 5 1.1.2 Célcsoport... 5 1.2 Szavatosság és jótállás... 6 2 Biztonság... 7 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

a zsaluzás szakértői

a zsaluzás szakértői 05/2008 Ü lkalmazási utasítás 999767019 H Szerelési és felhasználási útmutató Dokamatic asztal 9767-307-01 a zsaluzás szakértői evezetés lkalmazási utasítás Dokamatic asztal by Doka Industrie GmbH, -3300

Részletesebben

STIHL SG 51, 71. Használati utasítás

STIHL SG 51, 71. Használati utasítás { STIHL SG 5, 7 Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható. Ehhez

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz Kongskilde - Polska Spółka z o.o. ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno, Polska tel: (024) 355 15 15, fax: (024) 355 15 35 E-mail: mail@kpl.kongskilde.com VIBRO MASTER Kezelési utasítás VIBRO MASTER Magágykészítő

Részletesebben

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4104146- Ed.1-11/06 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra 2 4. ábra 5. ábra 6. ábra 7. ábra 3 8. ábra 4 8. ábra 5 9. ábra 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A HU MAGYAR törzsfájl g60 TEN, TEL K085109A 0814 Ezennel kijelentjük, hogy az alább megnevezett termék klalakitésa és épitési módja alapján, valamint az általunk forgalmezott kivitelben megfelel az idevágó,

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Termodinamikus kondenzleválasztó CONA TD (PN40-63) PN40 - karimás (BR 640/641...1) - menetes (BR 640/641...2) - behegeszthető karmantyús (BR 640/641...3) - behegeszthető (BR 640/641...4) PN63 - menetes

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX Mulcskultivátor MG5259 BAG0112.5 06.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04 83266012 1/2014-04 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4802000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: szolár síkkollektor WTS-F2 K3, WTS-F2 K4 A fent nevezett

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú HU Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató auromatic 620 Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez HU VRS 620 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Használati utasítás. Egyesített adagolófúvókás dízel befecskendező rendszerek vizsgálókészlete

Használati utasítás. Egyesített adagolófúvókás dízel befecskendező rendszerek vizsgálókészlete Használati utasítás Egyesített adagolófúvókás dízel befecskendező rendszerek vizsgálókészlete 1 687 001 847 Tartalomjegyzék 1. Használt szimbólumok 1.1 Dokumentáció 1.2 CAM 847 2. Felhasználói utasítások

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS DLA (K) 18-12 Vario CS DLA (K) 23-12 Vario CS DLA (K) 23-12 n. B. Vario CS DLA (K) 37 Vario CS GÉPEZETES TOLÓLÉTRÁK 50053 1541 UY 70-2203 HU 04/09 Tartalomjegyzék Kérem

Részletesebben

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez 1 Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez Gyártó: DECA SA San Marino Forgalmazó: Hód-Welding Kft 6800 Hódmezővásárhely Könyves u. 29 Tel: +36 62 534 830 Használati utasítás SW ponthegesztő

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1 Tartalom 1 Biztonságtechnikai javaslatok 2 A készlet tartalma 3 Beszerelés előtt ellenőrizendő 4 Összeszerelés

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,142,1431 Használati útmutató A használati útmutatóhoz tartozó ábrák a német nyelvű tájékoztató kihajtható oldalain találhatók. 1. Megjegyzések

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz Ezt az útmutatót a használat és szerelés el tt el kell olvasni! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz... Általános felhívások... CE jelölés... Biztonsági felhívások...

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-2.6PA; JS-2.6PB 2.65 m 2 -ES SÍKKOLLEKTOROK FERDE TETİRE TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSÉHEZ 02/2009 A szerelés megkezdése elıtt kérjük elolvasni! 1 1. Bevezetı információk: Villámvédelem Amennyiben

Részletesebben

502333-95 H DW716 2 3 4 5 I2 7 52 51 J1 14 54 53 55 48 14 20 J2 54 55 J3 57 56 58 48 57 59 56 J4 58 J5 61 1 12 1 60 2 3 5 4 53 J6 K 6 45 30 38 L M 7 3 N O1 O2 P1 A P2 Q1 7 Q2 Q3 8 GÉRFŰRÉSZ Szívből gratulálunk

Részletesebben