Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG"

Átírás

1 Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D Alpen / Postafiók 11 60, D Alpen Telefon ( ) 81-0, Telex , Telefax ( ) lemken.com, Internet: Art.Nr HU-1/02.99

2 RENDELTETÉSSZER HASZNÁLAT A Topas 140 kizárólag a mez gazdasági munkák során szokásos alkalmazásra készült (meghatározás szerinti használat)! Minden ezen kívül es használat nem rendeltetés szerinti használatnak min sül! Az ebb l fakadó károkért a gyártó nem szavatol; a kockázatot egyedül a felhasználó viseli! A rendeltetésszer használathoz tartozik a gyártó által el írt üzemi, karbantartási és üzembentartási feltételek betartása is! A Topas 140 -et csak azok a személyek használhatják, helyezhetik üzembe és tarthatják karban, akik ennek kezelésével tisztában vannak és a veszélyekr l tájékozottak! A vonatkozó balesetelhárítási el írásokat, továbbá az egyébként általánosan érvényes biztonságtechnikai, munkaegészségügyi és közlekedési szabályokat be kell tartani! A gépen sajátkez leg végzett változtatások kizárják a gyártó felel sségét az ebb l fakadó károk esetén! TARTALOMJEGYZÉK RENDELTETÉSSZER HASZNÁLAT... 1 TARTALOMJEGYZÉK Biztonságtechnikai utasítások Figyelmeztet táblák és ezek jelentése El készületek a traktoron Gumiabroncsok A hárompontfüggesztés karjai Határolóláncok/tabilizátorok Szabályozás A traktor kormányozhatósága A T.L.T. áthajtóm és kardántengely A Topas kardántengelyének illesztése a rendelkezésre álló traktorra Fel-és leszerelés Felszerelés a traktorra Leszerelés a traktorról Forgóborona fel-és leszerelése A forgóborona felszerelése a Topas-ra A forgóboroba leszerelése a Topas-ról...9 1

3 7. Munkamélység A Topasra szerelt forgóborona munkamélysége Munkasebesség Kapaállás/nyíróbiztosítás Kapaszár állás Kapa állás Nyíróbiztosítás A Topas 140, mint mells kultivátor Gumiabroncsok Utasítások a közúti közlekedéshez Sötétedéskor és rossz id járásnál Nappal Karbantartás Megjegyzések Zaj, zajszigetelés Átadási nyilatkozat / garancia Tömegek...15 EG AZONOSÍTÓ NYILATKOZAT

4 1. BIZTONSÁGTECHNIKAI UTASÍTÁSOK Üzembehelyezés el tt a karbantartási utasítást és a biztonsági utasításokat olvassuk át és ügyeljünk azokra! A munkagépet és a traktort mindenegyes üzembe helyezés el tt át kell vizsgálni közlekedési és üzembiztonsági szempontból! A Topast csak azon személyek használhatják, tarthatják karban és helyezhetik üzembe, akik ezzel tisztában vannak és a veszélyekr l tájékozottak! A vonatkozó balesetelhárítási el írásokat továbbá az általánosan érvényes biztonságtechnikai, munkaegészségügyi és közúti közlekedési szabályokat tartsuk be! A gépen sajátkez leg végzett változtatások kizárják a gyártó felel sségét az ebb l fakadó károk esetén! Ezen kezelési tasítás el írásai mellett ügyeljünk az általánosan érvényes biztonsági és balesetelhárítási el írásokra! A gépen elhelyezett figyelmeztet és utasító táblák fontos utasításokat adnak a veszélytelen üzemeltetéshez; ezek betartása a biztonságot szolgálja! A közutak igénybevételekor a mindenkor érvényes közlekedési szabályokat kell betartani! A munka megkezdése el tt az összes berendezéssel és kezel elemmel, továbbá azok ködésével tisztában kell lenni! Ennek a munka közben történ megismerése már túl kés. A kezel ruházatának sz knek kell lenni. A laza ruházatot kerüljük! A t zveszély elkerülése érdekében a gépet tartsuk tisztán! Elindulás és üzembehelyezés el tt a gép közvetlen környezetét ellen rizzük (gyerekek)! A kielégít kilátásról gondoskodjunk! A munkagépet el írás szerint csatlakoztassuk és csak az el írt berendezésekkel rögzítsük! A munkagépnek a traktorra csatlakoztatásakor, illetve a traktorról történ levételekor különös óvatossággal járjunk el! A kitámasztó berendezéseket fel- vagy leszereléskor mindig megfelel helyzetbe hozzuk (leállítási biztonság)! A megengedett tengelyterhelésekre, össztömegre és szállítási méretekre ügyeljünk! A szállításhoz szükséges kiegészít felszereléseket, mint pl. a világítás, a figyelmeztet berendezések és az esetleges véd berendezések vizsgáljuk át és szereljük fel! A gyorscsatlakozók kioldó kötelének lazán kell lógni és annak a legmélyebb helyzetében sem szabad önmagától kioldani! Haladás során a vezet ülést sohasem szabad elhagyni! A haladási viszonyokat, a kormányzási és fékezhet ségi feltételeket a függesztett, vagy féligfüggesztett munkagépek és a pótsúlyok befolyásolják! A megfelel kormányzási és fékezhet ségi feltételekre ügyeljünk! Kanyarodáskor a munkagép kinyúló részeire és/vagy a lendít tömegére ügyeljünk! A munkagépet csak akkor állítsuk üzembe, ha az összes véd berendezést elhelyeztük és azok a megfelel védelmet biztosítják! A gép munkatartományában tartózkodni tilos! 3

5 A hidraulikus berendezéseket csak akkor m ködtessük, ha a forgatási tartományban senki sem tartózkodik! A küls er vel m ködtetett részeknél (pl. hidraulikus) zúzódást és vágást okozó helyek találhatók! A traktor elhagyása el tt a munkagépet helyezzük a talajra, a motort állítsuk le és az indítókulcsot vegyük ki! A traktor és a munkagép között senki sem tartózkodhat anélkül, hogy a járm vet elgurulás ellen a rögzít fékkel és/vagy alátét ékekkel ne biztosítottuk volna! A munkagépnek a hárompontfüggesztésre történ fel-és leszerelése el tt a kezel karokat hozzuk olyan helyzetbe, hogy a nemkívánatos emelés, vagy süllyesztés kizárt legyen! A hárompontfüggesztésre történ felszerelésnél a traktor és a munkagép csatlakozó pontjainak kategóriája feltétlenül meg kell egyezzen! A hárompontfüggesztés m ködési tartományában zúzódás- és sérülésveszély áll fenn! A hárompontfüggesztés küls m ködtetésekor nem szabad a traktor és a munkagép közé állni! A kiemelt munkagéppel történ közlekedés során a hidraulika kapcsolókart süllyesztés ellen rögzítenünk kell! Hidraulikus berendezés A hidraulikatöml knek a traktor hidraulikájára történ csatlakoztatásakor ügyeljünk arra, hogy a hidraulika rendszerek mind a traktor, mind a munkagép oldaláról nyomásmentesek legyenek! A hidraulikatöml ket rendszeresen ellen rizzük és sérülésük vagy elöregedésük esetén cseréljük ki azokat! A cseretöml knek a munkagép gyártója által el írt m szaki követelményeknek meg kell felelni! A nagy nyomás alatt kilép folyadékok (hidraulikaolaj) áthatolhatnak a b rön és súlyos sérüléseket okozhatnak! Sérülés esetén azonnal forduljunk orvoshoz! Fert zésveszély! A hidraulikus berendezésen történ munkavégzés el tt a munkagépet helyezzük le, a rendszert nyomásmentesítsük és a motort állítsuk le! Karbantartás Az üzembe helyezési, karbantartási és tisztítási munkákat, továbbá a meghibásodások elhárítását alapvet en csak kikapcsolt hajtásnál és álló motornál végezzük. Az indítókulcsot húzzuk ki! Az anyák és csavarok feszes meghúzását rendszeresen ellen rizzük és szükség esetén húzzuk utána azokat! Felemelt munkagépen végzett karbantartási munkáknál mindig biztosítsuk azt megfelel alátámasztó elem igénybevételével! A vágóéllel rendelkez munkavégz elemek cseréjekor megfelel szerszámot és keszty t használjunk! Az olajok, zsírok és sz k rendeltetésszer eltávolításáról gondoskodjunk! A traktoron és a függesztett munkagépen végzett ívhegesztésnél a kábeleket a generátorról és az akkumulátorról vegyük le! 4

6 Az alkatrészeknek legalább a munkagép gyártója által meghatározott m szaki követelményeknek kell megfelelni. Ez eredeti alkatrészek felhasználásával adódik! T.L.T. üzemmód Csak a gyártó által el írt kardántengelyeket szabad használnunk! A kardántengely véd csövét és véd tölcsérét, továbbá a T.L.T. csonk véd t munkagép oldalon is - fel kell szerelnünk és rendeltetésszer állapotban kell tartanunk! A kardántengelyeknél ügyeljünk az el írt cs átfedésre, szállítási és munkahelyzetben! A kardántengely fel-és leszerelése csak kikapcsolt T.L.T. hajtásnál, leállított motornál és kihúzott indítókulcs mellett történhet! Mindig ügyeljünk a kardántengely helyes szerelésére és rögzítésére! A kardántengely véd t együttfutás ellen a lánc beakasztásával biztosítsuk! A T.L.T. bekapcsolása el tt biztosítsuk, hogy a traktor kiválasztott T.L.T. fordulatszáma a munkagép megengedett fordulatszámával egyezzen! Gumiabroncsok A gumiabroncson végzett munkáknál ügyeljünk arra, hogy a munkagépet biztonságosan leállítsuk és elgurulás ellen rögzítsük (alátétékek)! A gumiabroncsok szerelése megfelel ismereteket és el írás szerinti szerel szerszámokat el feltételez! A gumiabroncsokon és a kerekeken javítási munkákat csak szakemberek végezhetnek, megfelel szerel szerszámokkal! A gumiabroncsok légnyomását ellen rizzük! Az el írt légnyomásra ügyeljünk! Az osztott keréktárcsával rendelkez kerekeknél a kerék levétele és szétszerelése el tt a gumiabroncsot engedjük le! 2. FIGYELMEZTET TÁBLÁK ÉS EZEK JELENTÉSE FIGYELEM: A MUNKAGÉP MUNKA- ÉS LENGÉSTARTOMÁNYÁBAN TARTÓZKODNI TILOS! FIGYELEM: ZÚZÓDÁSVESZÉLY! 5

7 3. EL KÉSZÜLETEK A TRAKTORON 3.1. Gumiabroncsok A légnyomásnak különösen a traktor hátsó kerekeinél azonosnak kell lenni A hárompontfüggesztés karjai A hárompontfüggesztés függeszt karjait (1) a megfelel beállítóegységekkel (2) azonos hosszúságra állítsuk be. Ahol a függeszt karok (1) az alsó vonórudakon áthelyezhet k, ott azokat lehet ség szerint hátul kell bekötnünk, hogy a traktor hidraulikáját tehermentesítsük Határolóláncok/tabilizátorok A határolóláncokat (4), illetve a stabilizátorokat úgy kell beállítanunk, hogy azok a traktor alsó vonórúdjainak oldalirányú elmozdulását munkavégzés közben csekély mértékben tegyék lehet vé Szabályozás A traktor hidraulikus berendezését a munkavégzéshez alapvet en a vegyes szabályozás, vagy helyzetszabályozás állásba kapcsoljuk A traktor kormányozhatósága A traktor megfelel mells pótsúylozásáról gondoskodjunk! Ha a traktor önsúlyának 20 %-a a mells tengelyre esik úgy meghatározott haladási mód mellett a traktor megfelel kormányozhatósága biztosítható! Lásd még a traktor gyártójának kezelési utasítását is. 4. A T.L.T. ÁTHAJTÓM ÉS KARDÁNTENGELY Mivel a forgóborona közvetlenül a traktorra szerelve kerül alkalmazásra a kardántengely hosszát a forgóborona el állítójának kezelési utasítása szerint el ször a rendelkezésre álló traktorhoz kell illeszteni. A kardántengely hosszát ezután már nem szabad változtatni, ha a forgóboronát a Topásra szereljük, mivel különben az a traktoron többé nem használható. A Topas keretére csavarozott T.L.T. áthajtóm vet a forgóborona kardántengelyéhez történ illesztés érdekében hátrafelé, vagy el re 5 különböz helyzetben helyezhetjük el. Azt a helyzetet válasszuk, melynél a kardántengely profilcsöve és véd csöve munkahelyzetben még legalább 2/3-os átlapolásban van és egyetlen helyzetben sem csúszik teljesen össze vagy szét. Egy minimális kb. 15 cm hosszú átlapolásnak mindig maradnia kell a véd és profilcs között. A T.L.T. áthajtóm áthelyezése a következ képpen történik: A T.L.T. áthajtóm (11) és a véd berendezés (12) rögzít csavarjainak anyáit (10) csavarjuk le és a csavarokat húzzuk ki. Az áthajtóm vet és a véd berendezést a szükséges állásban helyezzük el és a csavarokkal és anyákkal csavarozzuk a keretre. Az anyákat (10) gondosan húzzuk meg. 6

8 4.1. A Topas kardántengelyének illesztése a rendelkezésre álló traktorra Ha a forgóborona kardántengelyének hosszát a 4.0. fejezetben leírt módon illesztettük, akkor a Topas kardántengelyének hosszát is a rendelkezésre álló traktorhoz igazítjuk. Ez a következ képpen történik: A Topast függesszük a traktorra. A kardántengely feleket húzzuk szét és külön-külön szereljük a traktorra illetve a Topasra. A kardántengely feleket leengedett emel hidraulikánál = munkahelyzet a kardántengely vizszintes állásában és teljesen kiemelt hidraulikánál tartsuk egymás mellett. Eközben a két kardánfélnek munkahelyzetben legalább 2/3-os átlapolást kell mutatni és egyetlen helyzetben sem szabad összecsúszni, vagy szétcsúszni. A kb. 15 cm minimális átlapolásnak mindig meg kell maradni. Figyelem! Ha a Topas közvetlenül traktorral kerül alkalmazásra, akkor ismét meg kell vizsgálnunk, hogy az imént felsorolt feltételek teljesülnek-e. Ha a kardántengely a felsorolt követelményeket nem elégíti ki és túl hosszú, akkor annak hosszát a következ képpen változtatjuk meg: A profilcs és a véd cs mindkét felét a szükséges mértékben azonos értékben rövidítjük. A vágási helyeket a sorjától tisztítsuk meg. A profilcsövet kissé zsírozzuk meg és csúsztassuk össze a két kardánfelet, majd vizsgáljuk meg összetolás és széthúzás szempontjából. Figyelem! A túl rövid, vagy túl hosszú kardántengely sérülésekhez és balesetekhez vezethet. Kétséges esetekben forduljunk a mez gazdasági gép szállítójához, aki megítélheti, hogy a kardántengely helyesen illeszkedik-e a traktorra. Ezenkívül a profil és véd csövek könny eltolhatóságára ügyeljünk! Csak a gyártó által el írt kardántengelyt szabad használni! A kardántengelyeknél az el írt átlapolásokra szállítási és munkahelyzetben is ügyeljünk! A kardántengely véd csövének és véd tölcsérének, továbbá a T.L.T. véd burkolatának a munkagép oldalon is felszerelt és kifogástalan állapotban kell lennie! 7

9 5. FEL-ÉS LESZERELÉS 5.1. Felszerelés a traktorra Felszerelés el tt a traktor hidraulikus berendezését kapcsoljuk helyzetszabályozás állásba! A tarktor alsó vonórudjait csatlakoztassuk a függeszt tartóra (5) és csapszegekkel (6) rögzítsük azokat! A fels támasztórudat úgy kössük be, hogy az munkahelyzetben kissé a munkagép felé emelkedjen. A fels támasztórúd csapszegeit (7) rögzít csappal (8) biztosítsuk. Biztosítsuk, hogy a traktormotor ki legyen kapcsolva és az indítókulcs ki legyen húzva. A traktor T.L.T. csonkjára helyezzük rá a kardántengelyt. A kardántengely tartóját hajtsuk fel és rögzítsük. A biztonsági láncot, mely a karfántengely véd együttforgását akadályozza meg a munkagép egy rögzített pontjára csatlakoztassuk. Az elektromos vezetéket a világításhoz és a hidraulika töml t (ha rendelkezésre áll) csatlakoztassuk Leszerelés a traktorról A Topast mindig szilárd sík felületre állítsuk le. Leszerelés el tt a traktor hidraulika rendszerét "helyzetszabályozás" állásba kapcsoljuk! A traktor T.L.T.-jét kapcsoljuk ki, a traktormotort állítsuk le és az indítókulcsot húzzuk ki. A munkagépet engedjük le! A kardántengely tartó (9) rögzítését oldjuk és hajtsuk el re. A kardántengelyt a traktor T.L.T. csonkjáról húzzuk le és helyezzük azt a kardántengely tartóba. A fels támasztórudat vegyü le a munkagép toronyról, majd az alsó vonórudakat a munkagép oldalon szereljük le. Az elektromos vezetéket és a hidraulikatöml t a traktoroldalon húzzuk szét. A kardántengely fel-és leszerelése csak kikapcsolt T.L.T. hajtásnál, leállított motornál és kihúzott indítókulcs mellett történhet! A kardántengely véd burkolatát a lánc bekötésével együttfutás ellen rögzítsük! A hárompontfüggesztésre történ felszerelésnél a traktor és a munkagép függeszt kategóriájának azonosnak kell lenni. A hárompontfüggesztés m ködési tartományában a zúzó és nyíróhelyek miatt megnövekedett sérülésveszély áll fenn! A hárompontfüggesztés küls m ködtetésekor nem szabad a traktor és a munkagép közé állni! Kiemelt munkagéppel történ közúti közlekedésnél a kezel karokat süllyesztés ellen reteszelnünk kell! 8

10 6. FORGÓBORONA FEL-ÉS LESZERELÉSE 6.1. A forgóborona felszerelése a Topas-ra A csapszeget (14) egy mélyebben fekv furatba helyezzük be (a csatlakozó horognak mélyebben kell állnia, mint a forgóborona síntengelyének). A rögzít berendezés (18) rögzítését oldjuk. A traktorra szerelt Topas-zal haladjunk hátra a forgóboronához és a forgóborona síntengelyét a Topas csatlakozó horgaiba (19) csatlakoztassuk. A rögzít berendezést (18) szereljük fel és biztosítsuk. A hátsó fels támasztókart csatlakoztassuk a forgóborona toronnyal és rögzítsük azt. Biztosítsuk, hogy a traktormotor álló helyzetben legyen és az indítókulcs ki legyen véve. A forgóborona kardántengelyét csatlakoztassuk a Topas áthalytóm vének csonkjára (11) (olvassuk el ehhez a forgóborona gyártójának kezelési utasítását is). A rögzít láncot, mely a kardántengely véd együttforgását akadályozza meg, a munkagép egy pontjára rögzítsük A forgóboroba leszerelése a Topas-ról Már a szántóföldön a munkahelyzetben lév gépnél a csapot (14) egy mélyebben lév furatba helyezzük el, ami oda vezet, hogy a hárompontfüggeszt berendezés rúdjait és ezáltal a csatlakozó horgot a gépudvaron mélyebbre engedhetjük le. A munkagépet teljesen engedjük le. Biztosítsuk, hogy a T.L.T. hajtás és a traktormotor kikapcsolt állapotban legyen. Az indítókulcsot ki kell húznunk. A kardántengelyt vegyük le a Topas áthajtóm tengelycsonkjáról. A fels támasztórudat vegyük le. A rögzít berendezés (18) rögzítését oldjuk. A csatlakozóhorgot (19) engedjük le és a forgóboronától távolodjunk el. A rögzít berendezést (18) ismét szereljük fel és biztosítsuk. Ha a munkagépeket szerelünk a Topasra, akkor ezen munkagépek biztonságos használatához a megfelel munkagépgyártó kezelési utasításainak utalásaira ügyeljünk! A hárompontfüggeszt berendezés közelében a nyíró és zúzóhelyek miatt fokozott sérülésveszély áll fenn! Csak a gyártó által el írt kardántengelyt használhatjuk! A kardántengely véd csövének és véd tölcsérének, továbbá a T.L.T. csonk véd nek munkagép oldalon is felszerelt és kifogástalan állapotban kell lenni! A kardántengelyeknél az el írt cs átlapolásokra szállítási és munkahelyzetben is ügyeljünk! 9

11 A kardántengelyek fel-és leszerelése csak kikapcsolt T.L.T. hajtásnál, leállított motornál és kihúzot indítókulcs mellett történhet! A kardántengely véd t a lánc bekötésével együttfutás ellen biztosítsuk! A T.L.T. bekapcsolsása el tt gy djünk meg arról, hogy a traktor választott T.L.T. fordulatszáma a munkagép megengedett fordulatszámával egyezzen! 7. MUNKAMÉLYSÉG A Topas 140 munkamélységét a traktor hidraulikájával és a támkerekekkel (20) állítjuk be. A traktor hidraulikáját vegyes szabályozás állásba kell kapcsolnunk. A támkerekek (20) mélységbeállítása rögzít csapok (21) segítségével történik. A keréktartón sok furat (22) gondoskodik a nagy beállítási tartományról. A keréktartó d lése el re, vagy hátra is beállítható. Ehhez a csavarokat (23) egy másik furatpárban (24) kell elhelyeznünk. A támkerekeknek a Topast az adott munkamélységen kell tartaniuk,de túl nagy nyomással nem terhelhet k A Topasra szerelt forgóborona munkamélysége Ha hengerboronával ellátott forgóboronát szerelünk a Topasra, akkor a forgóborona munkamélységét a hengerboronával állítjuk be. Eközben a Topas hátsó hárompontfügesztését úszóhelyzetbe kell állítanunk s a csapot (14) egy mélyebben elhelyezked furatba kell helyeznünk. Ha a hengert nagyobb nyomás terheli, akkor a Topas súlyát és a behúzóer t a hengerre kell átterhelni. Ehhez a Topas munkamélységét a csappal (13) állítjuk be. A csatlakozó horgokat (19) az alsó vonórudakkal két helyzetben állíthatjuk be. Így a forgóboronát rövidebb távolságra, vagy ha szabad hely probléma lép fel, akkor nagyobb távolságra állíthatjuk a Topastól. Ha a forgóborona nincs hengerboronával felszerelve, akkor annak munkamélységét a csap (14) segítségével kell beállítanunk. Figyelem! Ha a forgóborona hengerborona nélkül kerül alkalmazásra, akkor alternatív véd berendezéssel kell azt ellátnunk, hogy a forgóborona forgó szerszámaihoz való 10

12 belépést megakadályozzuk! 11

13 8. MUNKASEBESSÉG A kapáktól függ en a Topas, mint szóló munkagép munkasebessége 5-9 km/h között van. A forgóboronával szerelt Topasnál a munkasebességet a forgóborona gyártójának adatai szerint választjuk meg. Ez a rotor fordulatszámtól és a talajviszonyoktól függ en rendszerint 4-7 km/h között van. 9. KAPAÁLLÁS/NYÍRÓBIZTOSÍTÁS 9.1. Kapaszár állás Ahhoz, hogy a követ gép optimális illesztését elérjük, a küls kapaszárakat a csavarok (26) oldása után oldalra tolhatjuk. A kapaszár eltolása után a csavarokat (26) ismét húzzuk szorora Kapa állás A kapaszárak és ezáltal a kapák helyzete a Topas 140-nél változtatható. Három kapa állás lehetséges: Normál állás Meredek állás = jó behatolás a talajba Lapos állás = könny vontathatóság (nehéz, kötött talajokon). Az átállítás a nyírócsavar (25) áthelyezésével történik. Figyelem! Minden átállítás, vagy a kapaszárak minden áthelyezése után a meglazított csavarokat ismét húzzuk szorosra Nyíróbiztosítás A nyíróbiztosítás védi a keretet és a kapaszárakat a túlterhelést l. Egy nyírócsavar (25) elnyíródása után a következ képpen járjunk el: A munkagépet annyira emeljük ki, hogy a a kapaszárak a talaj érintése nélkül munkahelyzetben felhajthatók legyenek. A T.L.T. hajtást és a traktormotort állítsuk le. A nyírócsavar maradványait távolítsuk el. A kapaszárat hajtsuk vissza. Új nyírócsavart helyezzünk be. Feltétlenül ügyeljünk arra, hogy csak cikkszámú M 12 X 60 /8.8 méret nyírócsavarokat használjunk, mivel csak ez a méret és min ség védi a keretet és a kapaszárakat a túlterhelést l és csak ez akadályozza meg a túl korai elnyíródást! A nyíróbiztosítás környezetében zúzó és nyíróhelyek találhatók! 12

14 10. A TOPAS 140, MINT MELLS KULTIVÁTOR A Topast mells függeszt berendezéssel és egy farkerék párral mells függesztés kultivátorként alkalmazhatjuk. A mells függeszt felszereléséhez a hátsó hárompontfüggesztés rúdjait teljesen fel kell hajtanunk és rögzítenünk kell. A traktor hidraulikus berendezését a mells hárompontfüggesztés rúdjaihoz a munkavégzés során úszó helyzetbe kell kapcsolnunk. A munkamélységet az acélból készült farkerekeknél a keréktartón lév csapszegek áthelyezésével állítjuk be. A gumiabroncsozású farkerekek mélységbeállítása feszít orsó segítségével történik. Ha a mells függeszt vön lév Topas több, mint 3,5 m-rel el re nyúlik a traktor kormánykerekének középpontjától, akkor a Topast csak akkor szabad közúton szállítani, ha veszélytelen szállítás biztosított. Ez az az eset amikor pl. egy megfelel irányító személy Topast hátul függesztve kell szállítani. áll rendelkezésre. Más esetekben a 11. GUMIABRONCSOK A mindenkori gumiabroncsoktól függ en a következ légnyomásértékek az irányadók. A gumiabroncsok adatai az abroncsokba vannak vulkanizálva. Gumiabroncs Cikkszám PR Profil max. megeng. min. megeng. légnyomás (bar) légnyomás (bar) T523 6,5 3, AF 3,5 2,5 185 R ,3 1,5 A táblázatban megadott maximálisan megengedett légnyomás értéket biztonsági okból nem szabad túllépnünk! A minimálisan megengedett légnyomás értéket ugyancsak be kell tartanunk, hogy a gumiabroncs túlterhelését és ezáltal a gumiabroncs sérüléseit elkerüljük! 13

15 12. UTASÍTÁSOK A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSHEZ Sötétedéskor és rossz id járásnál A bemutatott gép hátul világítóberendezéssel, zárófényekkel, fényvisszaver kkel, irányjelz kkel és féklámpákkal + rendszámvilágítással van ellátva, mivel ez több, mint egy méterrel túlnyúlik a traktor zárófényein és részben a traktor világítását takarja. Kiegészítésképpen el l két határolólámpát helyezzünk el ha a munkagép a traktor mells határoló fényeinél 40 cm-rel túlnyúlik Nappal Nappal a munkagépet a KRESZ szerint irányjelz kkel és féklámpákkal + rendszámvilágítással tegyük láthatóvá. Kiegészítésképpen a közlekedést veszélyeztet részeket figyelmeztet táblákkal, vagy fóliákkal jelöljük meg. Ha a munkagép több, mint 40 cm-rel kinyúlik a mells traktor határoló világításnál akkor a munkagépet el l is láthatóvá kell tenni. A világító berendezést szabványos rögzít elemekkel helyezhetjük el a munkagépen. Ezeket a rögzít elemeket csak a DIN számú szabvány szerint alkalmazhatjuk. Mind a világító berendezések a tartókkal, mind az ezen fejezetben említett figyelmeztet táblák külön felszerelésként szállíthatók. Figyelem! A munkavégzés során a világító berendezést le kell szerelnünk, hogy annak sérüléseit elkerüljük! A Topas 140 A 400 és a Topas 140 A m-nél szélesebb. Ezeket a munkagépeket közutakon a traktorra függesztve nem szabad szállítani! 13. KARBANTARTÁS Ezt a munkagépet csak azon személyek használhatják, tarthatják karban és helyezhetik üzembe, akik ezzel tisztában vannak és a veszélyekr l tájékozottak! Az üzembe helyezési, karbantartási és tisztítási munkákat, továbbá a meghibásodások elhárítását alapvet en csak kikapcsolt hajtásnál és álló motornál végezzük. Az indítókulcsot húzzuk ki! Az anyák és csavarok feszes meghúzását rendszeresen ellen rizzük és szükség esetén húzzuk utána azokat! Felemelt munkagépen végzett karbantartási munkáknál mindig biztosítsuk azt megfelel alátámasztó elem igénybevételével! A karbantartási munkákhoz megfelel szerszámot és keszty t használjunk! Az alkatrészeknek legalább a munkagép gyártója által meghatározott m szaki követelményeknek kell megfelelni. Ez eredeti alkatrészek felhasználásával adódik! 14. MEGJEGYZÉSEK Utalunk arra, hogy ezen kezelési utasítás elkészültekor semmiféle igény különösen konstruktív tekintetben nem támasztható ha id közben változások történtek, melyeket a nyomdába adáskor még nem lehetett figyelembe venni. 14

16 15. ZAJ, ZAJSZIGETELÉS A Topas 140 zajszintje munkavégzés közben 70 db(a) alatt van. 16. ÁTADÁSI NYILATKOZAT / GARANCIA Utalunk arra, hogy garanciális igényeket a Lemken-nel szemben csak a kitöltött és aláírt átadási nyilatkozat visszaküldése után lehet érvényesíteni. 17. TÖMEGEK Munkaszélesség (kb. cm ) Tömeg (kg) Topas Topas Topas

17 EG AZONOSÍTÓ NYILATKOZAT az EG 89/392 EWG sz. irányelveinek megfelel en. Mi a LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D Alpen cég nevében saját felel sséggel nyilatkozunk,. hogy a LEMKEN TOPAS 140 A (Gyártmány) (Gyártmányszám) megnevezés termék, amelyre a nyilatkozat vonatkozik, az EG 89/392EWG sz. irányelveinek vonatkozó és alapvet biztonsági és egészségügyi követelményeinek, továbbá a többi vonatkozó EG irányelv követelményeinek megfelel. Az EG irányelvekben megnevezett biztonsági és egészségügyi követelmények jogszer érvényesítéséhez a következ szabványokat és m szaki specifikációkat használtuk fel: EN292-1 (91.11), EN292-2 (91.11). (A szabványok és m szaki specifikációk megnevezése, továbbá hatályba lépési id pontja. Alpen,. (a kiállítás helye és id pontja) (fejlesztés és tervezés) (m szaki dokumentáció) 16

Kezelési utasítás. Rövidtárcsa. Heliodor S & K. LEMKEN GmbH & Co. KG

Kezelési utasítás. Rövidtárcsa. Heliodor S & K. LEMKEN GmbH & Co. KG Kezelési utasítás Rövidtárcsa Heliodor S & K - HU - Biztosítjuk biztonságát! LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02)

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

Használati Utasítás az Vetõgép D9 MG 688 B 6- H 06.0 Printed in Germany Üzembe helyezés elõtt a Használati Utasítást és a Biztonsági Elõírásokat olvassa el és vegye figyelembe! Copyright 00 by MZONEN-Werke

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz Kongskilde - Polska Spółka z o.o. ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno, Polska tel: (024) 355 15 15, fax: (024) 355 15 35 E-mail: mail@kpl.kongskilde.com VIBRO MASTER Kezelési utasítás VIBRO MASTER Magágykészítő

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX Mulcskultivátor MG5259 BAG0112.5 06.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Kultivátor Thorit 9 KA Version 2004 - HU - A BIZTONSÁGÉRT KEZESKEDÜNK! Cikkszám: 175 3932 HU-2/05.06 LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515

Részletesebben

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke Kezelési utasítás az Cayron 200 Cayron 200 V Váltva forgató eke MG5154 BAG0132.8 02.16 Nyomtatták Németországban hu Olvassa el és értelmezze ezt a használati utasítást az első üzembe helyezés előtt! Jövőbeni

Részletesebben

gyümölcsbetakarító rázógép

gyümölcsbetakarító rázógép LIPCO Kezelési útmutató HSA típusú gyümölcsbetakarító rázógép Gyártja:Lipco GmbH Forgalmazza: BARTIFARM KFT Am Fuchsgraben 5 b 6345 Nemesnádudvar D-77880 Sasbach Petőfi út 89 Tel: 49 7841 209 440 Tel:

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Utánfutó rögtömörítő VarioPack 110 Plus BIZTOSÍTJUK BIZTONSÁGÁT! Cikkszám: 175 3898 HU-1.08.02 LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Részletesebben

HORSCH Säwagen. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót! SW 3500 SD / 5000 S / 7000 SD

HORSCH Säwagen. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót! SW 3500 SD / 5000 S / 7000 SD 07/2005 A legmodernebb talajművelés és vetéstechnika szakértője! HORSCH Säwagen SW 3500 SD / 5000 S / 7000 SD Art.: 80630400 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg

Részletesebben

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 DF1 / DF2 Kezelési utasítás Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 Nyelv HU DF1 a következõ sorozatszámtól: 47049 DF2 a következõ sorozatszámtól: 48213 Cikkszám AC 753462 A gép azonosítója Annak érdekében, hogy

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Kultivátor Thorit 8 A BIZTONSÁGÉRT KEZESKEDÜNK! Cikkszám: 175 3853 HU-1/07.03 LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02)

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Kultivátor Thorit 10 KA A BIZTONSÁGÉRT KEZESKEDÜNK! Cikkszám: 175 3998 HU-1/11.05 LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung AL-KO Schneefräse Snowline 46E Betriebsanleitung 474 90_b I 0 / 0 D D...5 EN... FR...9 IT...6 SL... HR...40 SR...47 PL...54 CS...6 SK...68 HU...75 DA...8 SV...89 NO...96 FI...0 ET...0 LT...7 LV...4 RO...

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Forgóboronák Zirkon 7 és Zirkon 9 - HU - A biztonságért kezeskedünk LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax

Részletesebben

Használati útmutató. Altalajlazító

Használati útmutató. Altalajlazító Használati útmutató Altalajlazító EK - KONFORMITÁSI NYILATKOZAT Mi - a VOGEL & NOOT - ezennel kijelentjük, hogy az alábbi gép megfelel az EGK 89/392 sz. EK-gépirányelvek biztonsági követelményeinek. A

Részletesebben

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K Kezelési utasítás az szemenkéntvető gép ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K MG5194 BAH0023.0 03.14 Olvassa el és vegye figyelembe ezt az üzemelési útmutatót az első üzembe helyezés előtt! Őrizze meg a további

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP. Használati utasítás BTW250 BTW251

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP. Használati utasítás BTW250 BTW251 AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP Használati utasítás BTW250 BTW251 Normál csavarok Nagy szakítószilárdságú csavarok 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Piros rész 2. Gomb 3. Blokkakkumulátor

Részletesebben

Kezelési utasítás. Special Super Special

Kezelési utasítás. Special Super Special Kezelési utasítás AMAZONE Mulcskultivátor Cenius Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 Cenius 4003-2 Special

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 45758043417 HU - 07/2014

Eredeti használati utasítás. Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 45758043417 HU - 07/2014 Eredeti használati utasítás Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 45758043417 HU - 07/2014 Tartalomjegyzék g 1 Bevezetés A targoncára vonatkozó

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Centaur 3001 4001 Super / Special. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Centaur 3001 4001 Super / Special. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Centaur 3001 4001 Super / Special Mulcskultivátor MG3061 BAG 0069.1 12.08 Printed in Germany Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást!

Részletesebben

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

Használati utasítás. AMADOS III-D Fedélzeti számítógép. MG 1083 DB 547 (HU) 03.00 Printed in Germany

Használati utasítás. AMADOS III-D Fedélzeti számítógép. MG 1083 DB 547 (HU) 03.00 Printed in Germany Használati utasítás AMADOS III-D Fedélzeti számítógép MG 1083 DB 547 (HU) 03.00 Printed in Germany HU Üzembehelyezés előtt olvassa el és vegye figyelembe a használati utasítást, valamint a biztonsági előírásokat!

Részletesebben

Kezelési utasítás. ZA-M Profis Hydro. Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró

Kezelési utasítás. ZA-M Profis Hydro. Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró Kezelési utasítás az ZA-M Profis Hydro Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró MG3460 BAG0040.7 09.13 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást! A

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ÖNJÁRÓ OLLÓS SZEMÉLYEMELŐ H12S XL - H15S XL - H18S XL 242 032 6560 - E 01.06 HU Forgalmazók Miért használjon kizárólag eredeti Haulotte pótalkatrészeket? 1. A VONATKOZÓ

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Mulcskultivátor. Super / Special Special. Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T

Kezelési utasítás AMAZONE. Mulcskultivátor. Super / Special Special. Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T Kezelési utasítás AMAZONE Mulcskultivátor Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T Super / Special Special MG4721 BAG0100.5 11.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200 Ütve csavarhúzó gép TW0200 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében addig ne vegye használatba a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette ezt a Használati Utasítást.

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN 1298. Version 1.0 (C) 2006 KRAUSE-Werk STABILO. System. Serie 10

Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN 1298. Version 1.0 (C) 2006 KRAUSE-Werk STABILO. System. Serie 10 Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN 1298 Version 1.0 (C) 2006 KRAUSE-Werk STABILO System Serie 10 EN 1004 3 8/12 XXXD Alumínium gurulóállvány Állványosztály 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános... 3 1.1

Részletesebben

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz - 1 - I. Bevezetés A Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D és B1-17D olyan négy kerék meghajtású, többcélú kerti traktor, ami a kertészetek,

Részletesebben

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. UX 3200 Special UX 4200 Special. Vontatott permetezőgép

Kezelési utasítás AMAZONE. UX 3200 Special UX 4200 Special. Vontatott permetezőgép Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 Special UX 4200 Special Vontatott permetezőgép MG 1738 BAG0035.0 11.06 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást!

Részletesebben

Kezelési utasítás. Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró

Kezelési utasítás. Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró Kezelési utasítás az ZG-B 5500 ZG-B 8200 Ultra Hydro Ultra Hydro Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró MG3272 BAG0051.5 02.14 Printed in Germany hu Az első üzembevétel előtt, kérjük, olvassa el a kezelési

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100 KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA TERMÉKÜNKET! FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A ROLLER ÖSSZESZERÉLÉSE ÉS HASZNÁLATA

Részletesebben

Kezelési utasítás. Vetőgépek. AD 2500/3000 Special. AD 3000/3500/4000 Super

Kezelési utasítás. Vetőgépek. AD 2500/3000 Special. AD 3000/3500/4000 Super Kezelési utasítás az Vetőgépek AD 2500/3000 Special AD 3000/3500/4000 Super MG4101 BAH0042-3 08.14 Olvassa el és vegye figyelembe ezt az üzemelési útmutatót az első üzembe helyezés előtt! Őrizze meg a

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS DLA (K) 18-12 Vario CS DLA (K) 23-12 Vario CS DLA (K) 23-12 n. B. Vario CS DLA (K) 37 Vario CS GÉPEZETES TOLÓLÉTRÁK 50053 1541 UY 70-2203 HU 04/09 Tartalomjegyzék Kérem

Részletesebben

AMAZONE. ED-Control. Használati útmutató. Olvassa el és vegye figyelembe az üzemelte-tési útmutatót és a biztonsági utasításokat!

AMAZONE. ED-Control. Használati útmutató. Olvassa el és vegye figyelembe az üzemelte-tési útmutatót és a biztonsági utasításokat! AMAZONE Használati útmutató ED-Control MG BAG00. 0. Printed in Germany Olvassa el és vegye figyelembe az üzemelte-tési útmutatót és a biztonsági utasításokat! hu Copyright 0 AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

99 8412HU.80F.0 ROLLPROFI 3200 SC. (Típus RP 3200 : +.. 01001) Körbálázó. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 8412HU.80F.0 ROLLPROFI 3200 SC. (Típus RP 3200 : +.. 01001) Körbálázó. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8412U.80F.0 ROLLPROFI 3200 SC (Típus RP 3200 : +.. 01001) Körbálázó Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk Önnek,

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - Használati utasítás 51264328 11.14 ESE 220 ESE 320 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

AGRO SAT 2000 KFT. 92-377107 fax:92-577003 www.agrosat.hu agrosat@axelero.hu TRAKTORRA FÜGGESZTETT FORGÓGÉMES RAKODÓGÉP HU 6 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AGRO SAT 2000 KFT. 92-377107 fax:92-577003 www.agrosat.hu agrosat@axelero.hu TRAKTORRA FÜGGESZTETT FORGÓGÉMES RAKODÓGÉP HU 6 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS AGRO SAT 2000 KFT 8948 NOVA 92-377434 József A út 5/A 92-377107 fax:92-577003 www.agrosat.hu agrosat@axelero.hu TRAKTORRA FÜGGESZTETT FORGÓGÉMES RAKODÓGÉP HU 6 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS és HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FOCUS TD / ST

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FOCUS TD / ST HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FOCUS TD / ST HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT GONDOSAN OLVAS- SA EL! ŐRÍZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! ART.: KIADÁS: 80700401 02/2015 EK-megfelelőségi nyilatkozat cserélhető szerelvény (RL

Részletesebben

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Használati utasítás U 51171377 11.14 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200. Vontatott permetezőgép

Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200. Vontatott permetezőgép Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200 Vontatott permetezőgép MG 2328 BAG0054.0 11.07 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást! A

Részletesebben

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01350517 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Használati utasítás U 52016514 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás MAKITA FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230 Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS SPECIFIKÁCIÓK Típus LC1230 A fűrészlap átmérője 305 mm Furat (főtengely) átmérője 25,4 mm Üresjárati sebesség (percenkénti fordulatszám)

Részletesebben

Mover H SE R / H TE R

Mover H SE R / H TE R Mover H SE R / H TE R Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Kényelem útközben Mover H SE R / H TE R Biztonsági utasítások Az H SE R / H TE R vezérlések kizárólag a Mover H

Részletesebben

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA FIGYELMEZTETÉS! A versenyzés veszélyes sport! Olyan, hogy biztonságos verseny nem létezik. A versenyzés mindig magában hordozza a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát. Ez a veszély mindig

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót.

Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. GARDENA Nagynyomású tisztító készlet Power-forgókefével Cikksz. 5700 Használati útmutató Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000 Ütve csavarhúzó gép TW1000 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE

Részletesebben

Használati útmutató. AXR típusú tárcsás borona

Használati útmutató. AXR típusú tárcsás borona Használati útmutató AXR típusú tárcsás borona EK - KONFORMITÁSI NYILATKOZAT Mi - a VOGEL & NOOT - ezennel kijelentjük, hogy az alábbi gép megfelel az EGK 98/37 sz. EK-gépirányelvek biztonsági követelményeinek.

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

Szerzők: Dr. Szente Márk Kassai Zsolt

Szerzők: Dr. Szente Márk Kassai Zsolt SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK Az FVM Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai A 60-70 KW TELJESÍTMÉNYŰ, UNIVERZÁLIS TRAKTOROK KIVÁLASZTÁSÁNAK ALAPJAI Dr. Szente Márk Kassai Zsolt Kiadja: FVM Mezőgazdasági

Részletesebben

PUMA 165. Dévaványai Önkormányzat Földi Imre Úr részére. Tisztelt Földi Imre Úr! 1./ CASE IH PUMA 165 műszaki jellemzői a következők:

PUMA 165. Dévaványai Önkormányzat Földi Imre Úr részére. Tisztelt Földi Imre Úr! 1./ CASE IH PUMA 165 műszaki jellemzői a következők: Kasz-Coop Derecske ZRT. Békéscsabai telepe 5600 Békéscsaba Felsőnyomás 252. Tel: 66 / 446-837 Fax: 66 / 446-835 Dévaványai Önkormányzat Földi Imre Úr részére Dévaványa Hősök tere 1. Tárgy: Árajánlat Mobil:

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú Gardena 4000/6 Inox Art. 1474 H Használati utasítás Mélykúti szivattyú GARDENA Mélykúti szivattyú 4000/6 Inox Üdvözöljük a kertben GARDENA val Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

.R 99 385.HU.80I.0 NOVADISC

.R 99 385.HU.80I.0 NOVADISC 99 385.U.80I.0 NOVADISC 225 (Típus PSM 385 : +.. 01001) NOVADISC 265 (Típus PSM 386 : +.. 01001) NOVADISC 305 (Típus PSM 387 : +.. 01001) NOVADISC 350 (Típus PSM 388 : +.. 01001) Tárcsás kasza Ihre / Your

Részletesebben

Kezelési utasítás, szervizfüzet

Kezelési utasítás, szervizfüzet Kezelési utasítás, szervizfüzet az PROFIHOPPER PH SMARTCUT Fűnyíró és gyepszellőztető minden felhasználási célra MG5344 BAF0012.1 02.14 Nyomtatták Franciaországban hu Olvassa el és vegye figyelembe ezt

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Terra Kombi Kombinátor. Gépkönyv

Terra Kombi Kombinátor. Gépkönyv Terra Kombi Kombinátor Gépkönyv l./ ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 1.1 Munkagépek-felhasználási-területe Tavaszi és őszi vetésű növények magágykészítése Kelőfélben lévő gyomok szántóföldi irtása Mütrágyák, vegyszerek

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 107 Mûszaki adatok.................... 107 Az elsõ pillantásra................... 108 Az Ön biztonsága érdekében.......... 109 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2015.08.26. SOLARONICS Central Europe Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Tel.: 203-1125 Szerviz: (20) 495-7050, E-mail : szerviz@solaronics.hu

Részletesebben

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Biztonsági, környezetvédelmi és tűzbiztonsági rendszabályok 3. A traktor felépítése 3.1 Műszerfal és kezelő szervek 3.2

Részletesebben

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F 99 375.HU.80I.0. Tárcsás kasza. (Típus PSM 375 : +.. 01001) (Típus PSM 376 : +.. 01001)

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F 99 375.HU.80I.0. Tárcsás kasza. (Típus PSM 375 : +.. 01001) (Típus PSM 376 : +.. 01001) 99 375.U.80I.0 NOVACAT 266 F (Típus PSM 375 : +.. 01001) NOVACAT 306 F (Típus PSM 376 : +.. 01001) NOVACAT 356 F (Típus PSM 381 : +.. 01001) Tárcsás kasza Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Igen

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11 EFG 213-320 06.08- Használati útmutató U 51100018 07.11 El szó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EG-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EG-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALKATRÉSZ KATALÓGUS RÖVID TÁRCSÁS BORONA TerraDisc pro 300 400 A-8661 Wartberg / Mürztal T +43 (0)3858/605 0, F +43 (0)3858/605 109, E info@vogel-noot.net www.vogel-noot.info

Részletesebben

WA mérés alatt. mérés alatt

WA mérés alatt. mérés alatt GARDENA RM 380 akkumulátoros fűnyíró Cikksz. 4040 Vevőtájékoztató Tartsa be a készüléken levő biztonsági utasításokat!! Figyelem! Üzembe helyezés előtt olvassa el a vevőtájékoztatót! Az idegen személyeket

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

Kezelési és karbantartási utasítás

Kezelési és karbantartási utasítás Dokumentum sz. 3363-966 A. változat Groundsmaster 7200 és 7210 meghajtó egység Kezelési és karbantartási utasítás Modell: 30360 Szériaszám: 310000001 és felfelé Modell: 30363 Szériaszám: 310000001 és felfelé

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Billenővályús fűrészgép 700 D1150361 - - 1001 *D1150361-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

KULTIVÁTOR. WingMaster. 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó

KULTIVÁTOR. WingMaster. 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV KULTIVÁTOR WingMaster 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

5. Telepítés ASIAN PLASTIC

5. Telepítés ASIAN PLASTIC 5. Telepítés 5.1 Rögzítő anyagok eltávolítása A biztonsági ajtókat szállítás előtt kötéllel rögzítik. Telepítés előtt távolítsa el a köteleket. kötél kötél 5.1 Ábra - Rögzítő kötelek Forgalmazó: Extrémplast

Részletesebben

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben