ESE 220/320. Használati utasítás ESE 220 ESE 320

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320"

Átírás

1 ESE 220/ Használati utasítás ESE 220 ESE 320 U

2 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási év ESE 220 ESE 320 Kiegészít adatok Megbízó Dátum U EK megfelel ségi nyilatkozat Alulírottak ezennel igazolják, hogy a részletesen leírt, gépi meghajtású önjáró targonca megfelel a 2006/42/EK (Gépdirektíva) és a 2004/108/EGK (Elektromágneses összeférhet ség - EMC) európai irányelveknek, beleértve azok módosításait, valamint az irányelvek nemzeti jogba történ átültetésére irányuló megfelel jogi rendelkezést. Az aláírok mindenkor külön-külön jogosultak a m szaki dokumentumok összeállítására. 1

3 2

4 El szó Megjegyzések az üzemeltetési útmutatóhoz Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ ismertet. Az anyag rövid és áttekinthet formában közli az információkat. Az egyes fejezetek bet rendben következnek egymás után, az oldalak számozása folyamatos. A jelen üzemeltetési útmutató többféle targoncatípusra vonatkozik. A kezelés és a karbantartási munkák kivitelezése során ügyelni kell arra, hogy az adott targoncára vonatkozó el írásokat vegyék figyelembe. Készülékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért fenn kell tartanunk magunknak a kialakítás, a felszereltség és a m szaki tartalom módosításárára vonatkozó jogot, amellyel kapcsolatban szíves megértésüket kérjük. Az üzemeltetési útmutató tartalma alapján ezért nem támasztható igény a berendezés egyes meghatározott tulajdonságaival kapcsolatban. Biztonsági útmutatások és jelölések A biztonsági útmutatásokat és a fontos megjegyzéseket a következ szimbólumok jelzik: VESZÉLY! Különösen nagy veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíthatatlan állapotot, sérülést vagy halált okozhat. FIGYELMEZTETÉS! Különösen nagy veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíthatatlan állapotot, ill. sérülést, vagy halálos sérülést okozhat. VIGYÁZAT! Veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása könny, vagy közepes mérték sérülést okozhat. Z ÉRTESÍTÉS Anyagi kár veszélyére hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása anyagi kárt okozhat. Általános útmutatások és magyarázatok el tt áll. t o A gép alapfelszereltségéhez tartozó elemeket jelzi. Az extra felszereltséget jelöli. 3

5 Szerz i jog A jelen üzemeltetési útmutató szerz i joga a JUNGHEINRICH AG tulajdonában marad. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Németország Telefon: +49 (0) 40/

6 Tartalomjegyzék A Rendeltetésszer használat Általános Rendeltetésszer használat Engedélyezett alkalmazási feltételek Az üzemeltet kötelezettségei A rászerelt egységek és/vagy tartozékok felszerelése... 8 B A járm leírása Alkalmazási leírás Járm típusok és névleges teherbírás A részegységek leírása és m ködésleírás A részegységek áttekintése M ködésleírás M szaki adatok Teljesítményadatok Méretek Tömeg Kerékabroncs EN szabványok Alkalmazási feltételek Villamos követelmények Jelölési helyek és típustáblák Típustábla A targonca terhelésdiagramja C Szállítás és els üzembe helyezés Darus berakodás Szállítás Els üzembe helyezés D Akkumulátor - karbantartás, töltés, csere A savas akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok 25 2 Akkumulátortípusok Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele Az akkumulátor feltöltése Az akkumulátor ki- és beszerelése

7 E Kezelés A targonca kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok A kijelz - és kezel elemek leírása Akkumulátor lemerülésjelz A targonca üzembe helyezése A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek A vezet ülés beállítása A fenéklemez magasságának beállítása Üzemkész állapot létrehozása A targonca biztonságos parkolása Akkumulátortöltés-felügyelet Munkavégzés a targoncával A targonca vezetésére vonatkozó biztonsági rendszabályok VÉSZKIKAPCSOLÓ, vezetés, kormányzás, fékezés Rakományegységek felvétele, szállítása és lerakása Zavarelhárítás A targonca nem mozgatható A rakományt nem lehet felemelni A targonca mozgatása saját hajtás nélkül Extra felszereltség Kijelz - és kezel egység Az id beállítása CanCode kezel billenty zet ISM hozzáférési modul (o) F A targonca karbantartása Üzembiztonság és környezetvédelem A targonca karbantartására vonatkozó biztonsági el írások Szervizelés és átvizsgálás Karbantartási ellen rz lista Üzemeltet Vev szolgálat Ken - és üzemanyagok, kenési útmutató A ken - és üzemanyagok biztonságos kezelése Kenési útmutató Ken - és üzemanyagok A szervizelési és karbantartási munkák leírása A targonca el készítése a karbantartási és szervizelési m veletekhez Húzza meg a kerékanyákat Az elektromos biztosítékok ellen rzése A targonca ismételt üzembe helyezése karbantartási vagy üzemfenntartási munkák után A targonca üzemen kívül helyezése Az üzemen kívül helyezést megel z tennivalók Üzemen kívül helyezés alatti tennivalók A targonca üzemen kívül helyezés utáni, ismételt üzembe helyezése Id közi és szokatlan jelenségek utáni biztonsági ellen rzések Végleges üzemen kívül helyezés, ártalmatlanítás A munkavállalókat ér vibrációk mérése

8 Függelék JH trakciós akkumulátor üzemeltetési utasítása Z A jelen üzemeltetési utasítás csak a Jungheinrich márkájú akkumulátorokra érvényes. Ha más márkát használ, akkor a gyártó üzemeltetési utasítását kell követnie H 1

9 H

10 A Rendeltetésszer használat 1 Általános A jelen üzemeltetési utasításban leírt targonca egységrakományok emelésére, süllyesztésére és szállítására alkalmas. A targoncát az üzemeltetési útmutatóban leírtak szerint kell használni, kezelni és karbantartani. Bármilyen ett l eltér használati mód nem rendeltetésszer nek min sül, és személyi sérüléshez, valamint a targonca és más anyagi értékek megrongálódásához vezethet. 2 Rendeltetésszer használat ÉRTESÍTÉS A felemelhet maximális teher és az engedélyezett maximális rakománytávolság a terhelési diagramon látható és nem léphet túl. A rakománynak fel kell feküdnie a teherfelvev szerkezetre vagy a gyártó által engedélyezett rászerelt egységgel vehet fel. A rakománynak a villatartó hátoldalán és középpontosan az emel villák között kell lennie. Rakományok felemelése és süllyesztése. Lesüllyesztett rakományok szállítása. Tilos személyek szállítása és emelése. Tilos az egységrakományok tolása vagy húzása. 3 Engedélyezett alkalmazási feltételek Alkalmazás ipari és kisüzemi környezetben. Engedélyezett h mérséklettartomány 5 C és 40 C között. Csak szilárd, teherbíró és egyenes talajon alkalmazható. Csak jól belátható és az üzemeltet által engedélyezett útvonalon alkalmazható. Haladás max. 13 %-os emelked n. Tilos a keresztben vagy átlósan történ haladás emelked n. A terhet az emelked oldalán kell szállítani. Részvétel részleges közforgalomban. FIGYELMEZTETÉS! Széls séges feltételek A széls séges feltételek közötti, mindenekel tt er sen poros vagy korrozív környzetben történ alkalmazás esetén a targoncához speciális felszereltség és engedély szükséges. A robbanásveszélyes környezetben történ alkalmazás nem engedélyezett. Rossz id ben (vihar, villámcsapás esetén) a targoncát tilos szabadban vagy veszélyeztetett területen üzemeltetni. 7

11 4 Az üzemeltet kötelezettségei Üzemeltet alatt az útmutatóban az a természetes vagy jogi személy értend, aki a targoncát saját maga használja, vagy akinek megbízásából azt mások használják. Különleges esetekben (pl. lízingelés, kölcsönzés) az üzemeltet az a személy, akire a jelen üzemeltetési kötelezettségek vonatkoznak a tulajdonos és a targonca használója között létrejött szerz déses megállapodásnak megfelel en. Az üzemeltet nek feltétlenül biztosítania kell, hogy a targoncát csak megfelel módon használják úgy, hogy az ne jelentsen élet- vagy balesetveszélyt használójára, illetve harmadik személyre nézve. Emellett külön figyelmet kell fordítani a balesetmegel zési el írások, egyéb biztonságtechnikai szabályok, valamint az üzemeltetési, karbantartási és javítási irányelvek betartására. Az üzemeltet nek biztosítania kell, hogy az összes használó elolvassa és megértse a jelen üzemeltetési utasítást. ÉRTESÍTÉS A jelen üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyásával jótállásunk megsz nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése nélkül a vev és/vagy valamely harmadik fél szakszer tlen munkát végez a garancia tárgyán. 5 A rászerelt egységek és/vagy tartozékok felszerelése Tartozékok felszerelése Olyan kiegészít felszerelések rá- illetve beépítése, amelyek hatással vannak a targonca m ködésére vagy kiegészítik ezeket a funkciókat, csak a gyártó írásos engedélye alapján történhet. Szükség esetén be kell szerezni a helyi hatóságok engedélyét. A hatóságok hozzájárulása azonban nem helyettesíti a gyártó engedélyét. 8

12 B A járm leírása 1 Alkalmazási leírás Az ESE 220/320 elektromos, oldalhelyzet üléssel, négy kerékkel, és elektromos kormánym vel rendelkez, emel villás targonca. Az ESE 220/320 villástargonca egyenes talajon történ teherszállításra alkalmas. Nyitott alsó résszel vagy keresztdeszkákkal rendelkez raklapokat képes felvenni a terhelt kerekek vagy görg s kocsik tartományán kívül. A targoncával a rakományt alacsony emeléssel hosszabb útszakaszon szállítani lehet. A terhelhet ségre vonatkozó adatot a Qmax terhelési grafikon tartalmazza. 1.1 Járm típusok és névleges teherbírás A névleges teherbírás típusfügg. A típus nevéb l lehet következtetni a névleges teherbírásra. ESE220 ESE Típusmegjelölés 2 Gyártási sorozat 20 Névleges teherbírás x 100 kg A névleges teherbírás általában nem felel meg az engedélyezett teherbírásnak. Az engedélyezett teherbírásra vonatkozó adatot a targoncán elhelyezett terhelési diagram tartalmazza. 9

13 2 A részegységek leírása és m ködésleírás 2.1 A részegységek áttekintése Poz Megnevezés Poz Megnevezés 1 t Töltési állapot kijelzése 8 t Kartámasz 2 t Kulcsos kapcsoló 9 t Padlólemez magasságállítása 3 o Kezel -/kijelz egység 10 t Kormánykerék 4 o CanCode kódzár 11 t Tehergörg k 5 o ISM hozzáférési modul 12 t Akkumulátor 6 t MULTI-PILOT 13 t Biztonsági kapcsoló 7 t VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló 14 t Ülésburkolat t = alapkivitel o = opció 10

14 2.2 M ködésleírás Biztonsági berendezések A targonca zárt, legömbölyített élekkel rendelkez körvonala lehet vé teszi a targonca biztos kezelését. A VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolóval veszélyes helyzetben valamennyi elektromos funkció gyorsan lekapcsolható. A vészleállítás biztonsági koncepciója A vészleállítást a menetvezérlés indítja. A kormányvezérlés rendszerállapot jelzést küld, amit a menetvezérlés felügyel. A jel kimaradása vagy hibák felismerése esetén automatikusan kiold a járm fékje a leállás eléréséig. A kijelz ellen rz kijelzései kijelzik a vészleállást. A targonca minden egyes bekapcsolása után a rendszer öndiagnosztikát végez. Vezet állás Beállítható vezet ülés. A haladási és emelési funkciók fogásváltás nélkül finoman kezelhet k. Döntött, ergonomikus kormánykerék a targonca biztonságos irányításához. Beállítható fenéklemez a különböz testmagasságú vezet k számára. Biztonsági vészkapcsoló A biztonsági vészkapcsolóval megakadályozható, hogy a kezel lába vezetés közben kilógjon a járm körvonalán kívülre. Az emelés- és/vagy menetfunkciók csak a biztonsági vészkapcsoló m ködtetése esetén aktívak. Hidraulikarendszer Az emelés és süllyesztés funkciók a multifunkciós kar markolatán lev gombokkal vezérelhet k. Az emelés nyomógomb egyenletes sebességgel emeli a kerékkarokat, a süllyesztés nyomógomb megnyomásával pedig a kerékkarok süllyesztése végezhet el. Az emelés funkció bekapcsolásával elindul a hidraulikus szivattyú, és az olajtartályból az emel munkahengerhez szállítja a hidraulika olajat. 11

15 Hajtóm Rögzített háromfázisú motor hajtja a hajtókereket egy hengeres-kúpos fogaskerékhajtáson keresztül. Az elektronikus menetvezérlés gondoskodik a haladóm -motor fokozatmentes fordulatszám-szabályozásáról és ezáltal az egyenletes, zökkenésmentes megindulásról, er teljes gyorsításról és az elektronikusan szabályozott, energiavisszanyer fékezésr l. A rakománytól és a környezett l függ en 3 menetprogram közül választhat: a nagyteljesítmény t l az energiatakarékosig. Kormánym A targonca döntött helyzet, ergonomikus kormánykerékkel kormányozható. A kormánymozdulatokat a kormányvezérlés kormánymotoron keresztül továbbítja közvetlenül a forgatható csapágyazású hajtás fogaskoszorújára. A hajtás +/- 90 -ban elfordítható. Opcióként rendelhet a kormányzási szögt l függ menetsebesség-csökkentés (Curve Control). Villamos berendezés 24 voltos rendszer. Alapfelszereltségként elektronikus menet- és kormányvezérlés. Kezel - és kijelz elemek Az ergonomikus kezel elemek fáradságmentes kezelést tesznek lehet vé a haladó mozgás és a hidraulikus mozgatások finom adagolhatósága érdekében. A rendelkezésre álló akkumulátorkapacitást az akkumulátortöltöttség-jelz mutatja. Az opcióként kapható kijelz n láthatók a vezet számára fontos információk, pl. az akkumulátorkapacitás, az üzemórák és az eseményüzenetek Üzemóra-számláló Z Helyezze a targoncát üzemkész állapotba, (lásd "Üzemkész állapot létrehozása" oldalon 44) vagy (lásd "CanCode kezel billenty zet" oldalon 56). Az üzemórák akkor számlálódnak, ha a targonca üzemkész állapotban van és a biztonsági vészkapcsolót m ködtették. 12

16 3 M szaki adatok Z M szaki adatok feltüntetése VDI 2198 szerint. A m szaki változtatás és kiegészítés jogát fenntartjuk. 3.1 Teljesítményadatok ESE 220 ESE 320 Q Névleges teherbírás 2000 kg Menetsebesség névleges terheléssel / 10/ 12,5 km/h névleges terhelés nélkül Emelési sebesség névleges terheléssel / 0,06/0,07 m/s névleges terhelés nélkül Süllyesztési sebesség névleges terheléssel / 0,06/0,05 m/s névleges terhelés nélkül max. kapaszkodóképesség névleges terheléssel / 7 / 13 % névleges terhelés nélkül Haladóm -motor, teljesítménye S2 60 min 2,8 AC kw Emel motor, teljesítmény S3 15% 1,5 DC kw 13

17 3.2 Méretek l 1435 h7 c Q 70 h3 187 l2 25 l1 x 95 h13 Wa b1 e b11 b5 a/2 Ast a/2 14

18 ESE 220 ESE 320 c Rakomány súlypontjának távolsága 600 mm x Rakománytávolság lesüllyesztve / felemelve 963 / 868 mm y Keréktáv lesüllyesztve / felemelve 1630 / / 1541 mm h3 Emelési magasság 125 mm h7 Ülésmagasság 1020 mm h13 Magasság lesüllyesztett 90 mm emel oszloppal l1 Hossz mm l2 Villahossz a villa hátoldalával együtt mm Teljes szélesség b2/b1 (hajtás / teheremel rész) 820 / 930 mm b5 Küls villaélek távolsága 570 mm s/e/l Villaméretek 60 / 185 / 1150 mm m2 Ast Wa 3.3 Tömeg Szabad magasság a keréktáv közepén Munkafolyosó szélessége hosszában elhelyezett 800x1200-as raklap esetén Fordulási sugár lesüllyesztve / felemelve 25 mm mm mm ESE 220 ESE 320 Önsúly akkumulátor nélkül kg Tengelyterhelés terhelt állapotban 1896 / / 1182 kg elöl/hátul + akkumulátor Tengelyterhelés terhelés nélkül 258 / / 816 kg elöl/hátul + akkumulátor Az akkumulátor tömege 380 kg 15

19 3.4 Kerékabroncs ESE 220 ESE 320 Hajtott kerék méret 230 x 78 mm Teherkerék méret 85 x 85 mm Támaszkerék (kett s görg ) 140 x 54 mm Kerekek, száma elöl / hátul (x = hajtott) 2-1x / 4 16

20 3.5 EN szabványok Z Z Z Tartós zajszint ESE 220/320: 73 db(a) az szabvány szerint, az ISO 4871 szabvány el írásaival összhangban. A folyamatos zajszint szabvány szerinti átlagérték, amely figyelembe veszi a zajszintet menet közben, emelésnél és üresjáratban. A zajszintet a kezel fülénél kell mérni. Vibráció ESE 220/320: 0,42 m/s² az EN szabvány szerint A kezelési pozícióban a testre ható rezgésgyorsulás a szabvány szerint a lineárisan összegzett, súlyozott gyorsulás függ leges irányban. A rezgésgyorsulás állandó sebesség mellett, küszöbön történ áthaladáskor kerül meghatározásra. A targoncára egyszeri alkalommal kerültek kiszámításra ezek a mérési adatok, amelyeket nem szabad összekeverni a 2002/44/EK/Vibrációk cím üzemeltetési irányelv szerinti, munkavállalókat érint vibrációkkal. A gyártó a munkavállalókat érint rezgések méréséhez különleges szolgáltatást kínál, (lásd "A munkavállalókat ér vibrációk mérése" oldalon 83). Elektromágneses összeférhet ség (EMC) A gyártó igazolja az elektromágneses zavarkibocsátás és zavarstabilitás határértékeinek betartását, valamint a statikus villamossággal kapcsolatos kisülésnek azen szabvány és az abban megnevezett normatív hivatkozások szerinti vizsgálatát. Az elektromos vagy elektronikus alkotóelemekben, és ezek elhelyezésében történ bárminem változtatáshoz a gyártó írásbeli engedélye szükséges. FIGYELMEZTETÉS! Orvostechnikai készülékek nem ionizáló sugárzás miatti meghibásodása A targonca olyan elektromos felszereltsége, amely nem ionizáló sugárzást bocsát ki (pl. vezeték nélküli adatátvitelnél), zavarhatja a kezel orvostechnikai készülékének (szívritumus-szabályozójának, hallókészülékének stb.) m ködését, és hibás m ködést idézhet el. Orvossal vagy az orvostechnikai készülék gyártójával kell tisztázni, hogy lehet-e alkalmazni a készüléket a targonca környezetében. 17

21 3.6 Alkalmazási feltételek Környezeti h mérséklet 5 C és 40 Cközötti üzemeltetés esetén Z Széls séges h mérséklet- vagy páratartalomváltozás melletti folyamatos használat esetén a targoncákhoz speciális felszereltség és engedély szükséges. 3.7 Villamos követelmények A gyártó igazolja az elektromos felszereltség méretezésére és gyártására vonatkozó követelmények betartását a targonca EN 1175 Targoncák biztonsága. Villamos követelmények szerinti, rendeltetésszer használata esetén. 18

22 4 Jelölési helyek és típustáblák 15 Qmax XXX kg Poz Megnevezés 15 A kerékkarok emelése / süllyesztése 16 A targonca terhelésdiagramja 17 MULTI-PILOT 18 Padlólemez beállítása 19 Típustábla 20 Vizsgamatrica 21 Kötési pont daruval történ berakodáshoz 22 Típusmegjelölés 23 Sorozatszám 19

23 4.1 Típustábla Z Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés 24 Típus 30 Gyártási év 25 Sorozatszám 31 Tehersúlypont távolsága mm-ben 26 Névleges teherbírás kg-ban 32 Hajtásteljesítmény 27 Akkumulátorfeszültség V-ban 33 Min./max. akkumulátorsúly kgban 28 Önsúly akkumulátor nélkül kg-ban 34 Gyártó 29 Opció 35 Gyártó logója A targoncára vonatkozó kérdés, ill. pótalkatrész rendelése esetén meg kell adni a sorozatszámot (25). 4.2 A targonca terhelésdiagramja Qmax XXX kg 16 A terhelési diagram (16) a Q maximális teherbírást adja meg (kg-ban) a teherfelvev szerkezet egyenletes terhelése esetén. 20

24 C Szállítás és els üzembe helyezés 1 Darus berakodás FIGYELMEZTETÉS! A daruval történ berakodás szakszer tlen elvégzése balesetet okozhat Nem megfelel emel szerszámok alkalmazása és azok szakszer tlen használata esetén a targonca lezuhanhat a daruval történ berakodás közben. A targoncát emelés közben ne lökje meg, ill. ügyeljen arra, hogy csak ellen rzött mozgást végezzen! Amennyiben szükséges, vezet kötelek segítségével tartsa meg a targoncát. A targonca rakodását kizárólag emel eszközök és emel szerszámok kezelésére betanított személyek végezhetik. A daruval történ berakodás során viseljen biztonsági véd cip t. Ne tartózkodjon a felemelt teher alatt. Ne lépjen be a veszélyzónába, ill. ne tartózkodjon a veszélyes területen. Csak megfelel teherbírású emel szerkezetet szabad használni (a targonca súlyát lásd a típustáblán). A daru láncát csak az el írt emelési pontokon szabad rögzíteni oly módon, hogy biztosítsa elcsúszás ellen. A kötöz eszközöket csak az el írt terhelési irányban szabad alkalmazni. A darulánc kötöz eszközeit úgy kell elhelyezni, hogy emeléskor ne érintkezzenek semmilyen rászerelt alkatrésszel. A targonca daruval történ rakodása El feltételek Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 45). Szükséges szerszám és anyag Emel szerkezet Darulánc Eljárásmód Csatlakoztassa a daru láncát a kötési pontokon (21). A targonca most már készen áll a daruval történ berakodásra

25 2 Szállítás FIGYELMEZTETÉS! Véletlenszer elmozdulás a szállítás közben A targonca és az emel állvány szállítás közbeni szakszer tlen rögzítése súlyos balaseteket idézhet el. A berakodást csak külön erre a feladatra kiképzett szakemberekkel szabad elvégezni a VDI 2700 és a VDI 2703 irányelv ajánlásai szerint. A rakomány biztosítását szolgáló intézkedések pontos meghatározását és végrehajtását minden egyes esetben el kell írni. Teherautóval vagy pótkocsival történ szállítás esetén a targoncát szakszer en rögzíteni kell. A teherautónak, ill. a pótkocsinak rendelkeznie kell rögzít gy r kkel. A targoncát ékekkel kell biztosítani a véletlenszer elmozdulás ellen! Csak megfelel névleges szilárdságú feszít - vagy rögzít hevedereket használjon A targonca rögzítése szállításhoz Szükséges szerszám és anyag Feszít hevederek/hevederek Eljárásmód Vezesse a targoncát a szállítójárm re. Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 45). Csatlakoztassa a hevedereket (36) a targoncához, és feszítse meg megfelel en. A targonca most már készen áll a szállításra. 22

26 3 Els üzembe helyezés VIGYÁZAT! A targoncát csak akkumulátor árammal szabad hajtani! Az egyenirányított váltóáram kárt okoz az elektronikus alkatrészekben. Az akkumulátor kábelcsatlakozásainak (úszókábel) rövidebbnek kell lenniük 6 m-nél, és legalább 50 mm² -es vezetékkeresztmetszettel kell rendelkezniük. Eljárásmód Ellen rizze a felszerelés teljességét Szükség esetén szerelje be az akkumulátort, (lásd "Az akkumulátor ki- és beszerelése" oldalon 30) Töltse fel az akkumulátort, (lásd "Az akkumulátor feltöltése" oldalon 28) A targoncát most üzembe helyezheti, (lásd "A targonca üzembe helyezése" oldalon 41) 23

27 24

28 D Akkumulátor - karbantartás, töltés, csere 1 A savas akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok Karbantartó személyzet Az akkumulátor feltöltését, karbantartását és cseréjét csak erre a feladatra kiképzett szakember végezheti el. A fenti m veletek elvégzése során a jelen használati útmutató, valamint az elem gyártója és az elem tölt állomás el írásait egyaránt be kell tartani. T zvédelmi követelmények Az akkumulátorok kezelése során tilos a nyílt láng használata és a dohányzás. A targonca töltésre kijelölt parkolási helyének legalább 2 m méteres körzetében nem tárolható gyúlékony anyag vagy szikrát kelt berendezés. A töltési helynek megfelel en szell ztetettnek kell lennie. A t zvédelmi felszerelésnek rendelkezésre kell állnia. Az akkumulátor karbantartása Tartsa tisztán és szárazon az akkumulátor cellafedeleit. Gondoskodjon arról, hogy a sarkok és a kábelsaruk tiszták legyenek, vékonyan kenje be azokat póluszsírral, és er sen húzza meg a csavarokat. VIGYÁZAT! Az akkumulátorház fedelének lezárása el tt gondoskodjon arról, hogy az akkumulátorkábel ne sérülhessen meg. A kábelek sérülése rövidzárlatot okozhat. Az akkumulátor ártalmatlanítása Az elhasználódott akkumulátorokat csak az országos környezetvédelmi rendelkezések, vagy a hulladékkezelésr l szóló törvények figyelembe vételével és betartásával szabad ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítás során feltétlenül figyelembe kell venni a gyártó által megadott adatokat. 25

29 FIGYELMEZTETÉS! Az akkumulátor kezelése során el forduló baleset- és sérülésveszély Az akkumulátorok oldott savat tartalmaznak, amely mérgez és maró anyag. Feltétlenül kerülje a közvetlen érintkezést az akkumulátorsavval. Az elhasználódott akkumulátorsavat az el írásoknak megfelel en ártalmatlanítsa. Az akkumulátoron végzett munkák során feltétlenül viseljen véd ruházatot és véd szemüveget. Ne engedje, hogy az akkumulátorsav b rre, ruházatra vagy a szembe kerüljön, szükség esetén pedig öblítse ki az akkumulátorsavat b séges mennyiség tiszta vízzel. Személyi sérülés esetén (pl. ha az akkumulátorsav szembe kerül, vagy b rrel érintkezik) azonnal forduljon orvoshoz. A kiömlött akkumulátorsavat b vízzel azonnal semlegesíteni kell. Csak zárt akkumulátortekn vel ellátott telepet szabad használni. Tartsa be a törvényi el írásokat. FIGYELMEZTETÉS! A nem megfelel akkumulátorok használata balesetet okozhat Az akkumulátor tömege és méretei jelent sen befolyásolják a targonca stabilitását és teherbírását. Az akkumulátorkialakítás módosítása csak a gyártó hozzájárulásával megengedett, mivel kisebb akkumulátorok beszerelése esetén kiegyenlít súlyok szükségesek. Az akkumulátor cseréjénél, ill. beszerelésénél ügyelni kell arra, hogy az akkumulátor az akkumulátortérben stabilan feküdjön fel. Miel tt az akkumulátoron bármilyen munkát végezne, a targoncát biztonságosan le kell parkolnia ((lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 45)). 2 Akkumulátortípusok A kivitelt l függ en a targoncák különböz akkumulátortípusokkal vannak felszerelve. A következ táblázat az alapkiépítés szerinti akkumulátorkapacitás értékeinek kombinációját mutatja: Akkumulátortípus Kapacitás Tömeg 24 V - akkumulátor 796X210X782 MM (HXSZXM) 3 PzS 465 Ah 380 kg Az akkumulátor súlya az akkumulátor típustábláján található. A szigeteletlen pólusú akkumulátorok pólusait csúszásgátló szigetel anyaggal kell lefedni. 26

30 3 Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele VIGYÁZAT! Becsíp désveszély A fedél/burkolat behelyezésekor gondoskodjon arról, hogy semmi ne legyen a fedél/burkolat és a targonca között. FIGYELMEZTETÉS! A rögzítetlen targonca balesetveszélyes A targonca emelked n, vagy felemelt teherfelvev szerkezettel történ leparkolása veszélyes, és alapvet en nem megengedett. A targoncát csak sík területen parkolja le. Különleges esetben biztosítsa a targoncát pl. ékekkel. Az emel állványt és az emel villát mindig teljesen engedje le. A parkolás helyét úgy válassza meg, hogy a leeresztett villák senkinek ne okozzanak sérülést. El feltételek A targoncát vízszintes területen parkolja le. Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 45). Eljárásmód Hajtsa fel a kartámaszt (8). Az akkumulátorcsatlakozó (38) hozzáférhet. Akkumulátor biztosíték (37) ESE 220 típus esetén hozzáférhet ESE 320 típus esetén az akkumulátor reteszelés (39) a targonca jobb oldalán található

31 4 Az akkumulátor feltöltése FIGYELMEZTETÉS! Robbanásveszély a töltéskor keletkez gázok miatt Az akkumulátor töltés közben oxigénb l és hidrogénb l álló elegyet (durranógázt) bocsát ki. A gázfejl dés kémiai folyamat. Ez a gázelegy rendkívül robbanásveszélyes, és tilos meggyújtani. Az akkumulátortölt állomás tölt kábelének az akkumulátordugaszhoz történ csatlakoztatása, ill. az onnan történ leválasztása csak kikapcsolt állapotú járm és tölt állomás mellett történhet. A tölt készülék feszültségének és töltési kapacitásának az akkumulátor paramétereihez kell igazodnia. A töltési folyamat elindítása el tt ellen rizze az összes kábel- és dugaszos csatlakozó épségét. Gondoskodjon a targonca feltöltésére szolgáló helyiség megfelel szell ztetésér l. A töltési folyamat során a megfelel szell zés érdekében tartsa nyitva az akkumulátorház fedelét, az akkumulátorcellák felületét pedig tegye szabaddá. Az akkumulátorok kezelése során tilos a nyílt láng használata és a dohányzás. A targonca töltésre kijelölt parkolási helyének legalább 2 m méret körzetében nem tárolható gyúlékony anyag vagy szikrát kelt berendezés. A t zvédelmi felszerelésnek rendelkezésre kell állnia. Ne helyezzen semmilyen fémb l készült tárgyat az akkumulátorra. Az akkumulátor és a tölt állomás gyártójának biztonsági el írásait feltétlenül be kell tartani. Az akkumulátor feltöltése El feltételek Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 45). Tegye hozzáférhet vé az akkumulátort, (lásd "Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele" oldalon 27). Kapcsolja ki a tölt készüléket. A tölt készüléken megfelel tölt program van beállítva. Eljárásmód Válassza le az akkumulátordugaszt a targoncáról. Az esetleg meglév szigetel lapot távolítsa el az akkumulátorról. Az akkumulátortölt állomás tölt kábelét csatlakoztassa az akkumulátordugaszhoz. Kapcsolja be a tölt készüléket / a töltési folyamat automatikusan elindul. Ekkor folyamatban van az akkumulátor töltése. 28

32 Az akkumulátortöltés befejezése, üzemkész állapot létrehozása ÉRTESÍTÉS A töltési folyamat megszakításakor nem áll rendelkezésre a teljes akkumulátorkapacitás El feltételek Az akkumulátor töltése teljesen befejez dött. Eljárásmód Kapcsolja ki a tölt készüléket. Válassza le az akkumulátordugaszt a tölt készülékr l. Csatlakoztassa az akkumulátordugaszt a targoncához. A járm ismét üzemkész 29

33 5 Az akkumulátor ki- és beszerelése FIGYELMEZTETÉS! Az akkumulátor ki- és beszerelése során fennálló veszélyek Az akkumulátor ki- és beszerelése során az akkumulátor súlya és az akkumulátorsav zúzódásos, ill. marásos sérüléseket okozhat. A jelen fejezetben szerepl, "Savas akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági rendelkezések" c. szakasz elõírásait be kell tartani. Az akkumulátor ki- és beszerelése során viseljen biztonsági véd cip t. Csak szigetelt cellákkal és szigetelt póluscsatlakozókkal felszerelt akkumulátorokat használjon. Az akkumulátor kicsúszásának elkerülése érdekében a targoncát vízszintes helyzetben parkolja le. Akkumulátorcserét csak megfelel teherbírású darulánccal végezzen. A m velet során csak akkumulátorcseréhez engedélyezett felszereléseket használjon (akkumulátorcserél állvány, akkumulátorcserél állomás, stb.). Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor a targonca akkumulátorterében stabilan feküdjön fel. Az akkumulátor kiszerelése El feltételek A targoncát vízszintes területen parkolja le. Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 45). Tegye hozzáférhet vé az akkumulátort, (lásd "Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele" oldalon 27). Szükséges szerszám és anyag Akkumulátorcserél állomás (o) Eljárásmód Válassza le az akkumulátordugaszt (38) a targoncáról. Tegye le az akkumulátoron lév akkumulátordugaszt. Húzza felfelé az akkumulátorreteszt (40) és forgassa el az óra járásával ellenkez irányban ütközésig. VIGYÁZAT! Ekkor kioldotta az akkumulátor rögzítését Húzza ki az akkumulátort (41) a járm b l. Tartsa be az akkumulátorcserél állomás üzemeltetési útmutatóját. 30

34 Akkumulátor kiszerelése ESE 320 típus esetén El feltételek A targoncát vízszintes területen parkolja le. Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 45). Tegye hozzáférhet vé az akkumulátort, Siehe Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele auf Seite Szükséges szerszám és anyag Akkumulátorcserél állomás (o) Eljárásmód Válassza le az akkumulátordugaszt (38) a targoncáról. Tegye le az akkumulátoron lév akkumulátordugaszt. Az akkumulátor reteszelést (39) hajtsa fel és húzza ki felfelé. Az akkumulátor rögzítést (40) hajtsa fel. 41 VIGYÁZAT! Ekkor kioldotta az akkumulátor rögzítését! 39 Húzza ki az akkumulátort (41) a targoncából. Tartsa be az akkumulátorcserél állomás üzemeltetési útmutatóját. 31

35 Az akkumulátor savszintjének ellen rzése El feltételek A targoncát vízszintes területen parkolja le. Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 45). Tegye hozzáférhet vé az akkumulátort, (lásd "Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele" oldalon 27) Eljárásmód Válassza le az akkumulátordugaszt (38) a targoncáról. Tegye le az akkumulátoron lév akkumulátordugaszt. Húzza felfelé (40) az akkumulátorreteszt. VIGYÁZAT! Ekkor kioldotta az akkumulátor rögzítését Húzza ki az akkumulátort (41) a járm b l. Engedje el az akkumulátorreteszt (40). Addig húzza ki tovább az akkumulátort a járm b l, amíg ismét be nem pattan a retesz az akkumulátoron. Ellen rizze az akkumulátor savszintjét. Valamennyi kijelz nek megfelel savszintet kell mutatnia, szükség esetén töltsön utána ioncserélt vizet. Húzza felfelé (40) az akkumulátorreteszt. VIGYÁZAT! Ekkor kioldotta az akkumulátor rögzítését Tolja be az akkumulátort (41) a járm be. Engedje el az akkumulátorreteszt (40). Addig tolja tovább az akkumulátort a járm be, amíg ismét be nem pattan a retesz az akkumulátoron. 32

36 Az akkumulátor savszintjének ellen rzése ESE 320 típus esetén El feltételek A targoncát vízszintes területen parkolja le. Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 45). Tegye hozzáférhet vé az akkumulátort, (lásd "Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele" oldalon 27). 40 Eljárásmód Válassza le az akkumulátordugaszt (38) a targoncáról. Tegye le az akkumulátoron lév 41 akkumulátordugaszt. Az akkumulátor rögzítést (40) hajtsa fel, hogy a szélesebb oldala az akkumulátor felett legyen. Az akkumulátor reteszelést (39) hajtsa fel és húzza ki felfelé. Húzza ki az akkumulátort (41) a targoncából. 39 Addig húzza ki tovább az akkumulátort a targoncából, amíg az akkumulátor hozzá nem ér az akkumulátor rögzítéshez. Ellen rizze az akkumulátor savszintjét. Valamennyi kijelz nek megfelel savszintet kell mutatnia, szükség esetén töltsön utána ioncserélt vizet. Tolja be az akkumulátort (41) a járm be. Az akkumulátor reteszelést (39) helyezze be és hajtsa fel. 33

37 34

38 E Kezelés 1 A targonca kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok Vezet i jogosultság A targoncát csak olyan személy használhatja, aki képesítést kapott a targoncavezetésre, az üzemeltet nek vagy megbízottjának a vezetésben és a rakományok kezelésében szerzett képességér l számot adott, és akit kimondottan megbíztak a targoncavezetéssel adott esetben be kell tartani a nemzeti el írásokat. A gépkezel jogai, kötelességei és viselkedése A gépkezel nek ismernie kell jogait és kötelességeit, a targonca kezelésére vonatkozóan megfelel képzésben kell részesülnie, és tisztában kell lennie a jelen üzemeltetési útmutató tartalmával. A kezel nek meg kell kapnia a szükséges jogosultságokat. A gyalogvezérlés szintenjáró szállítógépek kezelésénél biztonsági véd cip t kell viselni. Jogosulatlan használat tilalma Munkaid alatt a targoncáért a gépkezel felel s. Meg kell akadályoznia, hogy jogosulatlan személy vezesse vagy m ködtesse a targoncát. Tilos a targoncával személyeket szállítani vagy emelni. Károsodás és meghibásodás A targoncán vagy annak tartozékain észlelt sérüléseket és egyéb meghibásodásokat azonnal tudatni kell a felügyelettel megbízott személlyel. Ha a targonca nem m ködik biztonságosan (pl. kopott a gumi vagy hibás a fék), akkor azzal mindaddig tilos dolgozni, míg a hibát megfelelõen el nem hárították. Javítások Külön képzés és felhatalmazás nélkül a gépkezel nek tilos bármilyen javítást vagy átalakítást végeznie a targoncán. Semmilyen körülmények között sem változtathatja meg a biztonsági felszerelések vagy kapcsolók beállításait, azokat nem hatástalaníthatja. 35

39 Veszélyzóna FIGYELMEZTETÉS! Baleset- és sérülésveszély a targonca veszélyzónájában Veszélyzónaként kell számolni azzal a területtel, ahol az ott tartózkodó személyek veszélynek vannak kitéve a targonca, annak teherfelvev szerkezete (például az emel villa vagy a rászerelt egységek) vagy a szállított rakomány haladó, illetve emel mozgása miatt. Ez magában foglalja az esetlegesen lezuhanó rakomány vagy leeresztett / lezuhanó felszerelés által érintett területrészeket is. Az illetéktelen személyeket fel kell szólítani a veszélyzóna elhagyására. Személyek veszélyeztetésének esetén idõben figyelmeztetõ jelzést kell adni. A targoncát azonnal meg kell állítani, ha a jogosulatlan személy felszólítás ellenére sem hagyta el a veszélyzónát. Biztonsági eszközök és figyelmeztet feliratok A jelen üzemeltetési leírásban leírt biztonsági eszközök, figyelmeztet táblák ((lásd "Jelölési helyek és típustáblák" oldalon 19)) és utasítások figyelembe vétele minden esetben kötelez. 36

40 2 A kijelz - és kezel elemek leírása 1,

41 Sz. Kezel -, ill. kijelz elem Funkció 1 Töltés-/lemerüléskijelz t Kijelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát 3 Kijelz - és kezel egység o Fontos menet- és emelési paraméterek kijelzése; figyelmeztet jelzések, figyelmeztetések hibás kezelésre és szervizüzenetek kijelzése, helyettesíti az akkumulátortöltöttség-jelz t / lemerülésjelz t 6 MULTI-PILOT t A funkció kezelése: Haladás el re / hátra Teheremel szerkezet emelése / leengedése 42 Kürtkapcsoló t Figyelmeztet jelzés gomb 43 "Kerékkarok emelése" nyomógomb o Kerékkarok emelésére szolgáló nyomógomb 44 "Kerékkarok süllyesztése" nyomógomb o Kerékkarok süllyesztésére szolgáló nyomógomb 2 Kapcsolózár kulccsal t A targonca aktiválása a vezérl feszültség bekapcsolásával A kulcs kihúzásával biztosíthatja, hogy a targoncát illetéktelenek ne kapcsolják be CanCode kódzár o Helyettesíti a kapcsolózárat A targonca engedélyezése a megfelel kód beírásával Menetprogram kiválasztása Kódbeállítás ISM hozzáférési modul o Helyettesíti a kapcsolózárat A targonca engedélyezése kártyával vagy jeladóval Az üzemkész állapot kijelzése Rögzíti az üzemeltetési adatokat Adatcsere kártyával vagy transzponderrel 45 "Ülésf tés" kapcsoló o Ülésf tés ki- és bekapcsolása Bekapcsolt ülésf tés kijelzése 7 VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló t Megszakítja az akkumulátorhoz vezet csatlakozást Valamennyi elektromos funkció kikapcsol és a targonca lefékez dik 10 Kormánykerék t A targonca kormányzása 9 Fenéklemez magasságállítása t A fenéklemez meglazítására és magasságának módosítására szolgáló nyomógomb 46 Ülésbeállító kar t A vezet ülés vízszintes beállítása 47 Üléscsillapítás beállítókereke t Az optimális üléscsillapítás beállítása a vezet testsúlyára 38

42 Sz. Kezel -, ill. kijelz elem Funkció 48 Háttámla-beállító kar A háttámla d lésszögének beállítása 13 Biztonsági vészkapcsoló Nyomja le a biztonsági vészkapcsolót A haladási és hidraulikafunkciók engedélyezve vannak A biztonsági vészkapcsoló nincs lenyomva A haladási és hidraulikafunkciók le vannak tiltva. A targonca megállásig fékez dik. 39

43 2.1 Akkumulátor lemerülésjelz Ha a targoncát a kapcsolózárral, a kódzárral-dal vagy az ISM-mel aktiválja, a kijelz n megjelenik akkumulátor töltöttségi állapota. A LED színjelzései (49) a következ állapotokat jelzik ki: 49 Z A LED színe Kapacitástartalék zöld % narancssárga % zöld/narancssárga villog. 1Hz % piros 0-20 % Ha a LED pirosan világít, akkor már nem lehetséges a rakományegységek emelése. Az emelési funkciót a rendszer csak akkor engedélyezi ismét, ha a csatlakoztatott akkumulátor legalább 70 %-os töltéssel rendelkezik. Ha a LED pirosan villog és a targonca nem üzemkész, akkor értesíteni kell a gyártó szervizét. A piros villogás a járm vezérlés kódja. A villogás módja jelzi a hiba fajtáját. 40

44 3 A targonca üzembe helyezése 3.1 A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek FIGYELMEZTETÉS! A targoncán vagy a kiegészít eszközön (egyedi felszereltség) keletkez sérülések balesetekhez vezethetnek. Amennyiben az alábbi ellen rzések során sérülések vagy egyéb hibák állapíthatók meg a targoncán vagy a kiegészít eszközökön (egyedi felszereltségek), a targoncát a szabályszer helyreállításig tilos használni. A felfedezett hibákat haladéktalanul közölje felettesével. A meghibásodott targoncát jelölje meg és helyezze üzemen kívül. A targoncát csak a hiba azonosítása és megszüntetése után szabad ismét üzembe helyezni. A napi üzembe helyezés el tti ellen rzés végrehajtása Eljárásmód Ellen rizze a teljes járm vet kívülr l, hogy nincs-e rajta sérülés vagy szivárgási hely. A sérült töml ket feltétlenül cserélje ki. Ellen rizze az akkumulátor rögzítését és a kábelcsatlakozók épségét és feszességét. Ellen rizze az akkumulátordugasz szilárdságát. Ellen rizze, hogy a teherfelvev szerkezet nem rendelkezik-e olyan látható hibával, mint például repedés, meghajlott vagy er sen kopott villa. Ellen rizze a hajtókerék és a teherkerekek épségét. Ellen rizze a táblák olvashatóságát és teljességét ((lásd "Jelölési helyek és típustáblák" oldalon 19)). 41

45 3.2 A vezet ülés beállítása VIGYÁZAT! Sérülésveszély nem rögzített vezet ülés miatt A nem rögzített vezet ülés haladás közben kicsúszhat a vezetésb l és balesetet okozhat. Az ülésrögzítésnek bepattant helyzetben kell lennie. A vezet ülést tilos haladás közben beállítani. A targonca bekapcsolása el tt állítsa be a vezet ülést. Eljárásmód Foglaljon helyet a vezet ülésen. Az ülésrögzít t (46) oldja ki és állítsa a vezet ülést el re- vagy visszatolással a megfelel pozícióba. Az ülésrögzít ismét pattanjon be. Lazítsa meg a háttámla rögzít t (48) és vigye a háttámlát a kívánt pozícióba. Ismét pattintsa be a háttámlarögzít t. A beállítókerék elforgatásával állítsa be az üléscsillapítást (47) a kívánt csillapító hatásra. Ekkor beállította a vezet ülést a kezel elemeknek megfelel pozícióba

46 3.3 A fenéklemez magasságának beállítása Eljárásmód Foglaljon helyet a vezet ülésen. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fenéklemez beállítása nyomógombot (9). Most beállíthatja a fenéklemezt. A fenéklemezt (50) állítsa be terheléssel vagy tehermentesítéssel a kívánt magasságra. Engedje el a Fenéklemez beállítása nyomógombot. Ekkor beállította és reteszelte a fenéklemezt a kívánt magasságban

47 3.4 Üzemkész állapot létrehozása A targonca bekapcsolása El feltételek A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek végrehajtása, (lásd "A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek" oldalon 41). Eljárásmód Kapcsolja be húzással a VÉSZLEÁLLÍTÓ (7) kapcsolót. Kapcsolja be a targoncát, a m velet elvégzéséhez pedig: helyezze be a kulcsot a kapcsolózárba (2), és fordítsa el jobbra ütközésig. Írja be a kódot a kódzárba (o). Tartsa a kártyát vagy a jeladót az ISM hozzáférési modul elé, és beállítástól függ en nyomja meg az ISM hozzáférési modulon található zöld gombot (o). Ellen rizze a figyelmeztet jelzés nyomógomb (42) m ködését. Ellen rizze a biztonsági vészkapcsoló (13) m ködését. Ellen rizze a menetszabályozó (6) m ködését. Ellen rizze az emelésfunkció (6) m ködését. Ellen rizze a kormánym m ködését. A targonca üzemkész állapotban van

48 3.5 A targonca biztonságos parkolása FIGYELMEZTETÉS! A rögzítetlen targonca balesetveszélyes A targonca bekapcsolt fék nélkül emelked n, vagy felemelt rakománnyal, ill. felemelt teherfelvev szerkezettel történ leparkolása veszélyes, és alapvet en nem megengedett. A targoncát csak sík területen parkolja le. Különleges esetben a targoncát pl. ékekkel biztosítsa. Az emel villát mindig teljesen engedje le. A parkolás helyét úgy válassza meg, hogy a leeresztett villák senkinek ne okozzanak sérülést. A targoncát parkolja le biztonságosan Eljárásmód A teherfelvev szerkezetet teljesen engedje le. A kapcsolózárat kapcsolja ki és a kulcsot húzza ki. CanCode esetén nyomja meg az O gombot. ISM esetén a nyomja meg a piros gombot. Nyomja meg a VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolót. A targoncát leállította. 3.6 Akkumulátortöltés-felügyelet Z Az akkumulátor töltöttségét mutató kijelz / lemerülésfigyel alapbeállítása standard akkumulátorra vonatkozik. Karbantartást nem igényl, ill. speciális akkumulátorok esetén a lemerülésfigyel kijelzési és lekapcsolási pontjait hivatalos szakszemélyzettel kell beállíttatni. Ha a beállítást nem végzik el, akkor az akkumulátor mélykisülés miatt megrongálódhat. A maradékkapacitás túllépése esetén az emel m ködése kikapcsol. Megjelenik a megfelel kijelzés (49). Az emelési funkciót a rendszer csak akkor engedélyezi ismét, ha a csatlakoztatott akkumulátor legalább 70%-os töltéssel rendelkezik. 45

49 4 Munkavégzés a targoncával 4.1 A targonca vezetésére vonatkozó biztonsági rendszabályok Közlekedési útvonalak és munkaterületek Csak a közlekedés számára engedélyezett útvonalakon szabad a járm vel mozogni. Illetéktelen személy nem léphet be a munkaterületre. A terhet csak a külön e célra kijelölt helyen szabad tárolni. A targoncát kizárólag olyan munkaterületen szabad mozgatni, ahol elegend világítás van, hogy ne veszélyeztessen személyeket és anyagokat. A targonca elégtelen fényviszonyok mellett történ üzemeltetéséhez extra felszereltség szükséges. VESZÉLY! Tilos elhagyni a haladási útvonalak engedélyezett területét és meghaladni azok pontterhelését. A nem belátható területeken külön személy segítségét kell igénybe venni. A vezet nek biztosítania kell, hogy a ki- és berakodási folyamat alatt ne távolítsák el vagy ne lazuljon meg a rakodórámpa / rakodóhíd. Vezetés közbeni viselkedés A vezet nek a haladási sebességet a helyi adottságoknak megfelel en kell megválasztania. A sebességet le kell csökkenteni, ha például kanyarodik, sz k átjárón halad át vagy ezek mellett halad el, illetve leng ajtón halad át, valamint ha nem belátható szakaszon közlekedik. A vezet nek mindig megfelel féktávolságot kell tartania az el tte haladó járm t l, folyamatosan uralnia kell a targoncát. Tilos a hirtelen megállás (kivéve vészhelyzetben), a gyors fordulás, valamint az el zés veszélyes vagy nem belátható területeken. Tilos kihajolni vagy kinyúlni a munka- és kezel területr l. Beláthatóság haladás közben A vezet a haladási irányba nézzen, amely irányba folyamatosan tiszta, akadálytalan kilátással kell rendelkeznie. Ha a szállított rakomány korlátozza a kilátást, haladjon a targoncával úgy, hogy a rakomány hátul helyezkedjen el. Amennyiben ez nem lehetséges, külön személyt kell igénybe vennie a targonca irányításához, aki a járm mellett haladva belátja a haladási útvonalat, és ezzel egyidej leg a vezet vel is szemkontaktusban tud maradni. Ilyenkor csak lépésben, különös óvatossággal haladjon. A szemkontaktus elvesztésekor azonnal állítsa meg a targoncát. Emelked n és lejt n történ haladás Ferde vagy lejt s szakaszon csak akkor lehet áthaladni a targoncával, ha az kijelölt közlekedési út, valamint felülete tiszta, nem csúszós, és ha a targonca m szaki jellemz i lehet vé teszik a biztonságos áthaladást. Ennek során a rakomány mindig az emelked irányába helyezkedjen el. Ferde, illetve lejt s szakaszon megfordulni, átlós irányban haladni, valamint azon leparkolni tilos. Lejt s szakaszon csak csökkentett sebességgel szabad haladni, és folyamatosan fel kell készülni a járm fékezésére. 46

50 Felvonók és rakodóhidak használata Felvonót csak akkor szabad használni, ha ez megfelel teherbíró képességgel rendelkezik, építésmódjánál fogva alkalmas a rá történ felhajtásra, és az üzemeltet ezt engedélyezi. Err l a felhajtás el tt meg kell gy z dni. Felvonóba a rakományegységgel el re kell behajtani, és úgy kell elhelyezni a targoncát, hogy ne érhessen a felvonóakna falához. Azoknak a személyeknek, akik szintén a felvonóban utaznak, csak akkor szabad beszállniuk, ha a targonca már biztonságosan áll, és kiszálláskor a targonca el tt kell elhagyniuk a felvonót. A vezet nek biztosítania kell, hogy a ki- és berakodási folyamat alatt ne távolítsák el vagy ne lazuljon meg a rakodórámpa / rakodóhíd. A szállított terhek tulajdonságai A kezel nek meg kell gy z dnie a terhek el írásszer állapotáról. Csak biztonságosan és gondosan felhelyezett terheket szabad mozgatni. Ha fennáll annak veszélye, hogy a rakomány darabjai led lhetnek vagy leeshetnek, akkor megfelel véd eszközt kell alkalmazni. A folyékony terheket biztosítani kell kiloccsanás ellen. 47

51 4.2 VÉSZKIKAPCSOLÓ, vezetés, kormányzás, fékezés VÉSZLEÁLLÍTÓ A VÉSZLEÁLLÍTÓ megnyomása Z Eljárásmód VIGYÁZAT! Balesetveszély A VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló m ködtetését nem akadályozhatják a környezetében elhelyezett tárgyak. A VÉSZLEÁLLÍTÓ (7) nem használható üzemi fékként. Nyomja meg a VÉSZLEÁLLÍTÓ (7) kapcsolót. Valamennyi elektromos funkció kikapcsol. A targonca ekkora megállásig lefékez dik. A VÉSZLEÁLLÍTÓ feloldása Eljárásmód Oldja fel húzással a VÉSZLEÁLLÍTÓ (7) reteszelését. Ekkor minden elektromos funkció bekapcsol, és a targonca ismét üzemkész állapotban van (feltéve, hogy a targonca a VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló m ködtetése el tt üzemkész állapotban volt). CanCode és ISM esetén a targonca továbbra is kikapcsolt állapotban van Biztonsági vészkapcsoló Emeléshez, süllyesztéshez és haladáshoz a biztonsági vészkapcsoló m ködtetésére van szükség. Ha a biztonsági vészkapcsolót haladás közben elengedi, akkor a járm maximális generátoros fékezéssel megáll. Amennyiben a teherfelvev szerkezet emelésekor vagy süllyesztésekor engedi el a biztonsági vészkapcsolót, a funkció azonnal kikapcsol Haladás Eljárásmód Nyomja meg a biztonsági vészkapcsolót. Mozgassa a MULTI-PILOT kezel kart a kívánt menetirányba. A fék kioldódik és a járm megindul a kiválasztott irányba. Z A sebességet a Multi-Pilot kitérítésével szabályozhatja. A kijelz n megjelenik a menetirány (o). 48

52 4.2.4 Kormányzás Eljárásmód A kormánykereket balra vagy jobbra forgassa el. Z A kijelz n megjelenik a kerék kormányzási szöge (o) Fékezés A targonca fékezési tulajdonságai lényegesen függenek az úttest tulajdonságaitól. A vezet köteles ezt vezetéskor figyelembe venni. A targoncát három módon lehet lefékezni: Az üzemi fékkel Ellenáramú fékkel (menetszabályozó) A generátoros fékkel (lassító fék) VIGYÁZAT! Veszély esetén csak az üzemi fékkel fékezzen Fékezés üzemi fékkel Eljárásmód Haladás közben engedje el a biztonsági vészkapcsolót A targonca maximális késleltetéssel lefékez dik, és az üzemi fék bekapcsol. Fékezés ellenáramú fékkel Eljárásmód Haladás közben fordítsa át a MULTI-PILOT-ot az ellenkez menetirányba. A targoncát az ellenáramú fék addig fékezi, amíg meg nem kezd dik az ellenkez irányba történ hajtás. Fékezés generátoros fékkel Eljárásmód Haladás közben engedje el a MULTI-PILOT-ot - alaphelyzet A targonca ekkor lassító fékkel generátorosan megállásig fékez dik. Ezután bekapcsol az üzemi fék. Z A fékezés er sségét szerviz állíthatja be 49

53 4.3 Rakományegységek felvétele, szállítása és lerakása Z FIGYELMEZTETÉS! A nem el írásszer en rögzített és felhelyezett rakomány balesetveszélyt okoz A rakományegység felvétele el tt a vezet nek meg kell gy z dnie arról, hogy a rakományegységet szabályszer en rakták-e fel a raklapra, és a teher nem lépi-e túl a targonca megengedett teherbírását. Az ott tartózkodó személyeket ki kell utasítani a targonca veszélyzónájából. Azonnal meg kell szakítani a targoncával folytatott munkát, ha a személyek nem hagyják el a veszélyzónát. Csak el írásszer en rögzített és felhelyezett terhet szabad szállítani. Ha fennáll annak veszélye, hogy a rakomány darabjai led lhetnek vagy leeshetnek, akkor megfelel véd eszközt kell alkalmazni. Tilos sérült rakományt szállítani. Tilos túllépni a teherbírási diagramban feltüntetett max. terhelési értékeket. Tilos a megemelt teherfelvev eszközök alá lépni, és ott tartózkodni. A teherfelvev szerkezetre nem szabad fellépni. Tilos a targoncával személyeket felemelni. Tolja a villafogakat a rakomány alá olyan mélyen, amennyire csak lehet. Egységrakományok felvétele El feltételek Az egységrakomány legyen szabályszer en a raklapra helyezve. Az egységrakomány súlya feleljen meg a targonca teherbírásának. A villákat súlyos teher esetén egyenletesen kell megterhelni. Nyomja meg a biztonsági vészkapcsolót. Eljárásmód Irányítsa a targoncát lassan a raklaphoz. A villákat lassan vezesse be a raklapba, míg a villa hátlapja fel nem fekszik a raklapra. Az egységrakomány nem lóghat túl a villa hegyén 50 mm-nél nagyobb mértékben. Az "Emelés" gombot addig nyomva kell tartani, amíg el nem éri a kívánt emelési magasságot. Az egységrakomány felemelkedik. Egységrakomány szállítása El feltételek A rakomány legyen szabályszer en felvéve. A padlónak kifogástalan állapotban kell lennie. Eljárásmód A targoncát finoman gyorsítsa és fékezze le. A menetsebességet az út állapotának és a szállított rakománynak megfelel en kell megválasztania. A targoncával egyenletes sebességgel kell haladni. Keresztez désnél és átjárónál ügyeljen a forgalomra. 50

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Használati utasítás U 51171377 11.14 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

EJC 110/112/212. Használati utasítás 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Használati utasítás 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Használati utasítás 51222938 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11 EFG 213-320 06.08- Használati útmutató U 51100018 07.11 El szó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EME 114. Használati utasítás 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Használati utasítás 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Használati utasítás 51126181 12.14 U EME 114 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Használati utasítás U 52016514 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

EZS 130. Üzemeltetési utasítás 05.08 - 51112070 05.08

EZS 130. Üzemeltetési utasítás 05.08 - 51112070 05.08 ES 130 05.08 - Üzemeltetési utasítás U 51112070 05.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

ETV Q20/25. Üzemeltetési útmutató 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25

ETV Q20/25. Üzemeltetési útmutató 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25 ETV Q20/25 04.02- Üzemeltetési útmutató U 50147528 ETV Q20 02.10 ETV Q25 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője Típus Opció

Részletesebben

EKS 310k/310. Üzemeltetési utasítás 07.04 - 52025112 07.08

EKS 310k/310. Üzemeltetési utasítás 07.04 - 52025112 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Üzemeltetési utasítás U 52025112 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

ERE 120. Üzemeltetési utasítás 09.05- 50466116 04.08

ERE 120. Üzemeltetési utasítás 09.05- 50466116 04.08 ERE 120 09.05- Üzemeltetési utasítás U 50466116 04.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Használati utasítás U 52020435 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

KMS 100. Használati utasítás 07.99- 50145727 04.02

KMS 100. Használati utasítás 07.99- 50145727 04.02 KMS 100 07.99- Használati utasítás U 50145727 04.02 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

ETM/V 320/325 ETV-H 320

ETM/V 320/325 ETV-H 320 ETM/V 320/325 ETV-H 320 06.99- Használati utasítás U 50048209 03.06 z emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó ontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál Szállítás szállítás az emelőállvány

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Üzemeltetési utasítás Emelővillás vontató targonca KANVAN-05 1051 Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EUmegfelelőséginyilatkozat,EUmegfelelőségijelzés...

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 45758043417 HU - 07/2014

Eredeti használati utasítás. Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 45758043417 HU - 07/2014 Eredeti használati utasítás Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 45758043417 HU - 07/2014 Tartalomjegyzék g 1 Bevezetés A targoncára vonatkozó

Részletesebben

DFG / TFG 540s - 550s

DFG / TFG 540s - 550s DFG / TFG 540s - 550s 04.12 - Használai uasíás 51195797 03.13 U DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Gyáró vagy

Részletesebben

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Használati utasítás U 50047432 10.05 z emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó ontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál Szállítás szállítás az emelőállvány szerkezeti

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ÖNJÁRÓ OLLÓS SZEMÉLYEMELŐ H12S XL - H15S XL - H18S XL 242 032 6560 - E 01.06 HU Forgalmazók Miért használjon kizárólag eredeti Haulotte pótalkatrészeket? 1. A VONATKOZÓ

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz - 1 - I. Bevezetés A Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D és B1-17D olyan négy kerék meghajtású, többcélú kerti traktor, ami a kertészetek,

Részletesebben

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz Kongskilde - Polska Spółka z o.o. ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno, Polska tel: (024) 355 15 15, fax: (024) 355 15 35 E-mail: mail@kpl.kongskilde.com VIBRO MASTER Kezelési utasítás VIBRO MASTER Magágykészítő

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Kézi raklapemelő HPS-20 HPS-25 50988046022 HU - 09/2013

Eredeti használati utasítás. Kézi raklapemelő HPS-20 HPS-25 50988046022 HU - 09/2013 Eredeti használati utasítás Kézi raklapemelő HPS-20 HPS-25 0051 0052 50988046022 HU - 09/2013 Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EKmegfelelőség,CE-jelölés...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke Kezelési utasítás az Cayron 200 Cayron 200 V Váltva forgató eke MG5154 BAG0132.8 02.16 Nyomtatták Németországban hu Olvassa el és értelmezze ezt a használati utasítást az első üzembe helyezés előtt! Jövőbeni

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

2, rue Pont de Garonne - BP 36 47400 TONNEINS - FRANCE Tél: 33 (0)5 53 79 80 60 Fax: 33 (0)5 53 79 96 90 Email: contact@atnplatforms.

2, rue Pont de Garonne - BP 36 47400 TONNEINS - FRANCE Tél: 33 (0)5 53 79 80 60 Fax: 33 (0)5 53 79 96 90 Email: contact@atnplatforms. www.atnplatforms.com 2, rue Pont de Garonne - BP 36 47400 TONNEINS - FRANCE Tél: 33 (0)5 53 79 80 60 Fax: 33 (0)5 53 79 96 90 Email: contact@atnplatforms.com Kezelési utasítás Az eredeti útmutató fordítása

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-Y/ szériától 03w0 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI szimbolikus fotó Figyelem! Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy: - A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Használati utasítás. AMADOS III-D Fedélzeti számítógép. MG 1083 DB 547 (HU) 03.00 Printed in Germany

Használati utasítás. AMADOS III-D Fedélzeti számítógép. MG 1083 DB 547 (HU) 03.00 Printed in Germany Használati utasítás AMADOS III-D Fedélzeti számítógép MG 1083 DB 547 (HU) 03.00 Printed in Germany HU Üzembehelyezés előtt olvassa el és vegye figyelembe a használati utasítást, valamint a biztonsági előírásokat!

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

gyümölcsbetakarító rázógép

gyümölcsbetakarító rázógép LIPCO Kezelési útmutató HSA típusú gyümölcsbetakarító rázógép Gyártja:Lipco GmbH Forgalmazza: BARTIFARM KFT Am Fuchsgraben 5 b 6345 Nemesnádudvar D-77880 Sasbach Petőfi út 89 Tel: 49 7841 209 440 Tel:

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

E50 Kotrógép AHHE 11001 AHHE 99999

E50 Kotrógép AHHE 11001 AHHE 99999 1 Copyright 2000-2010 Bobcat Europe Méretek E50 Kotrógép AHHE 11001 AHHE 99999 28/01/10 (A) Tolólap magasság (B) Felső kocsi szabadmagasság a talajig (C) Magasság a talajszinttől a motortér tetejéig (D)

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

AVANTI TEHERFELVONÓ. Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell

AVANTI TEHERFELVONÓ. Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell AVANTI TEHERFELVONÓ Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell Kiadva: 8. CE kiadás: 2009 decembere Gyártó: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød Denmark P: +45 4824 9024 F: +45 4824 9124

Részletesebben

Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv

Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv 7200 Patents Pending The safe scrubbing alternativet Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv 331182 Rev.09 *331182* Ezt a kézikönyvet valamennyi új TENNANT Model 7200 típusú géphez mellékeljük. A kézikönyv

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX Mulcskultivátor MG5259 BAG0112.5 06.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

i-miev Mentési Kézikönyv

i-miev Mentési Kézikönyv i-miev Mentési Kézikönyv Bevezetés Az utasok mentése során egy balesetet szenvedett járműből, illetve a sérült jármű kezelésekor ennek az utasításnak az előírásait kell követni. Ha nem tartja be ezeket

Részletesebben

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KOMBINÁLT GÉP 5 az 1-ben UC-200

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KOMBINÁLT GÉP 5 az 1-ben UC-200 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje...

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 MINI KÖRFŰRÉSZ ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 GÉRVÁGÓ TALP ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (B. ÁBRA). 3 4 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 5 JELZÉSEK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

T110 Kompakt lánctalpas rakodó

T110 Kompakt lánctalpas rakodó T110 Kompakt lánctalpas rakodó Copyright 2000-2010 Bobcat Europe 03/04/2010 AE0J 11001 AE0J 99999 Méretek M N O A L K J B I C H D F E G P Q (A) Üzemi magasság... 3474 mm (B) Magasság kezelőfülkével...

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

Berendezéspélda TKR NKR BKA. Klima PRO vezérléssel

Berendezéspélda TKR NKR BKA. Klima PRO vezérléssel 9126111 Berendezéspélda HU TKR NKR BKA Klima PRO vezérléssel Verzió: 1.1 Kiadás: 2013/06 Nyomtatás: kétoldalú Szerkesztette: TZ Dresdener Straße 88 D-02625 Bautzen Telefon: +49 3591 360-0 Fax: +49 3591

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Használati utasítás. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500

Használati utasítás. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Használati utasítás EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Képviselet: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13.

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13. Leica Lino L4P1 Áttekintés 2 Műszaki adatok 3 A műszer beállítása 4 Műveletek 7 Üzenetkódok 9 A pontosság ellenőrzése 10 Karbantartás 13 Garancia 14 Biztonsági előírások 15 Leica Lino L4P1 1 Áttekintés

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS LR 38 P - G 38 P H HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA BEVEZETŐ A jelen kézikönyv figyelmes elolvasása nélkül ne kezdje

Részletesebben

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Elektromos csatolós vontató 51048070036 HU - 02/2012

Eredeti használati utasítás. Elektromos csatolós vontató 51048070036 HU - 02/2012 Eredeti használati utasítás Elektromos csatolós vontató 1050 51048070036 HU - 02/2012 Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 CE-jelölés... 2 EK megfelelőségi nyilatkozat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele

Részletesebben

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm 633079A Műszaki adatok NRP 90 NRP 90 Névleges feszültség 230V 400V A merőlegesen mért marási ék mélység Max. 85mm Max. 85mm Lapozófej marás mélység terjedelem max. 90 mm max. 90 mm Elfordítási tartomány

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Használati utasítás ESTETICA E70. Mindig a biztos oldalon.

Használati utasítás ESTETICA E70. Mindig a biztos oldalon. Használati utasítás ESTETICA E70 Mindig a biztos oldalon. Képviselet: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

Sarokcsiszoló gép GA7030 / GA7030F GA7030S / GA7030SF GA7040S / GA7040SF GA9030 / GA9030F GA9030S / GA9030SF GA9040S / GA9040SF

Sarokcsiszoló gép GA7030 / GA7030F GA7030S / GA7030SF GA7040S / GA7040SF GA9030 / GA9030F GA9030S / GA9030SF GA9040S / GA9040SF Sarokcsiszoló gép GA7030 / GA7030F GA7030S / GA7030SF GA7040S / GA7040SF GA9030 / GA9030F GA9030S / GA9030SF GA9040S / GA9040SF KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága

Részletesebben

Használati útmutató. Kerékkiegyensúlyozó készülék

Használati útmutató. Kerékkiegyensúlyozó készülék Használati útmutató Kerékkiegyensúlyozó készülék Tartalom 1. Felhasznált szimbólumok 1.1 Dokumentáció 1.2 WBE 5210 2. Információk a felhasználáshoz 2.1 Fontos megjegyzések 2.2 Biztonsági útmutatás 2.3

Részletesebben

FZR 2004-E 3 4 FZR 2004-E 5 6 FZR 2004-E Tartalom 59 HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az elektromos kerti fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Movano 07/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 58 Műszerek és kezelőszervek... 66 Világítás... 85 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben