AGRO SAT 2000 KFT fax: TRAKTORRA FÜGGESZTETT FORGÓGÉMES RAKODÓGÉP HU 6 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AGRO SAT 2000 KFT. 92-377107 fax:92-577003 www.agrosat.hu agrosat@axelero.hu TRAKTORRA FÜGGESZTETT FORGÓGÉMES RAKODÓGÉP HU 6 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS"

Átírás

1 AGRO SAT 2000 KFT 8948 NOVA József A út 5/A fax: TRAKTORRA FÜGGESZTETT FORGÓGÉMES RAKODÓGÉP HU 6 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS és

2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU 6 rakódógép PÓTALKATRÉSZ KATALÓGUS a biztonságos kezeléshez és használathoz MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ és IMPORTŐR TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. ELŐSZÓ TANUSÍTÁS A MUNKAVÉDELMI MEGFELELŐSÉGRŐL BIZTONSÁGI ÉS BALESET-MEGELŐZÉSI ELŐÍRÁSOK BIZTONSÁGI JELEK, JELŐLÉSEK MŰSZAKI ADATOK, MŰSZAKI LEÍRÁS MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI LEÍRÁS ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT RAKODÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA A TRAKTORHOZRHOZ A RAKODÓGÉP LESZERELÉSE A TRAKTORRÓL MUNKAESZKÖZÖK SZERELÉSE A RAKODÓGÉP KEZELÉSE A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA A RAKODÓGÉP KARBANTARTÁSA A RAKODÓGÉP KARBANTARTÁSA...20 AGRO SAT 2000 Kft 8948 NOVA József A út 5/a 2

3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU 6 rakódógép 7.2. AZ OLAJ KIVÁLASZTÁSA ÉS CSERÉJE A SZÜRŐ TISZTÍTÁSA A GÉP KENÉSE TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A GÉP KARBANTARTÁSÁHOZ LEHETSÉGES MEGHIBÁSODÁSOK ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA A RAKODÓGÉP SZÁLLÍTÁSA, TÁROLÁSA JÓTÁLLÁS, JAVÍTÁS ÉS PÓTALKATRÉSZEK ALKATRÉSZ KATALÓGUS...27 AGRO SAT 2000 Kft 8948 NOVA József A út 5/a 3

4

5 1. ELŐSZÓ KEDVES VÁSÁRLÓNK! GARATULÁLUNK ÖNNEK abból az alkalomból, hogy az AGRO SAT 2000 Kft Által forgalémazott gépet vásárolt. KÉRJÜK, HOGY OLVASSA EL GONDOSAN ezt a használati utasítást, a gép szakszerű üzemeltetése és karbantartása, illetve a meghibásodások és a sérülések elkerülése érdekében. A használati utasítást mindazon személyeknek el kell olvasniuk és meg kell ismerniük, akik a gépet üzembe helyezni, kezelni, karbantartani és/vagy ellenőrizni fogják. Különös figyelemmel kérjük elolvasni a Biztonsági előírások című fejezetet. EZ A HASZNÁLATI UTASÍTÁS a géphez tartozik és annak értékesítésekor a vásárló rendelkezésére, kell bocsátani. A használati utasítást olyan helyen kell tartani, ahol könnyen hozzáférhető, hogy szükség információk mindig rendelkezésre álljanak. Ha megrongálódik vagy beszennyeződik, kérjen másikat a gyártótól, illetve a forgalmazótól. A jelen használati utasítás a gyártási számú és gyártási évű, HU 6C típusú traktorra függesztett, forgógémes rakodógép tartozéka. JEGYEZZE BE A GÉP AZONOSÍTÓ ADATAIT a fent üresen hagyott helyekre. Az adatok pontos rögzítése megkönnyíti a keresést, ha a gépet eltulajdonítanák. Az Ön márkakereskedőjének szintén szüksége van ezekre az adatokra, ha alkatrészt rendel. Írja fel az azonosító adatokat a géptől függetlenül tárolt, biztonságos helyre is. A JOBB ÉS A BAL OLDAL a gép üzemi haladási iránya szerint előre nézve értendő.

6 A jelen használati utasítás csak a rakodógép vonatkozásában tartalmaz információkat, de a kezelőnek az üzemeltető traktor használati utasításában foglaltakat is ismerni kell. A rakodógép és az üzemeltető traktor használati utasításában foglaltakat együtt kell alkalmazni. EZT A FÜGGESZTETT, FORGÓGÉMES RAKODÓGÉP ELSŐSORBAN a mezőgazdaságban, de az ipar- és a kommunális szolgáltatások területén is egyaránt használható. A forgórakodó a különféle munkaeszközökkel szerelve alkalmas mezőgazdasági jellegű anyagok - szálastakarmányok, szerves trágya, gumós növények stb. valamint

7 erdészeti alkalmazásban faanyagok mozgatására, rakodására. Alkalmazható az állattenyésztésben, növénytermesztésben és az erdőgazdálkodásban egyaránt. Árokásó kanál alkalmazásával a gép használható árok- és gödörásási munkák végzésére is. (Rendeltetésszerű használat) Minden más jellegű alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő sérülések és károsodások a gyártót nem kötelezik kártérítésre: ilyen esetekben egyedül az üzemeltetőt terheli a felelősség. A rendeltetésszerű használat tárgykörébe tartozik a gyártó által előírt üzemeltetési, karbantartási utasítások betartása is. ENNEK A FÜGGESZTETT, FORGÓGÉMES RAKODÓGÉPNEK az üzemeltetését és karbantartását csak az azzal megbízott és munkavédelmi oktatásban részt vett személy végezheti. Az ide vonatkozó biztonsági előírásokat szigorúan be kell tartani. A gép biztonságos és hatékony üzemeltetése csak a jelen utasításban foglaltak betartásával lehetséges. Ha nem tartaná be az előírásokat, az személyi sérüléses balesetekhez és a gép meghibásodásához vezethet Ha baleset vagy károsodás következik be a gépre vonatkozó előírások önkényes megváltoztatásából, a gyártó mentesül minden felelősség alól. A mi képviselőink és szervizeink, képzett személyzetükkel Önnek mindig eredeti alkatrészeket kínálnak a rakodógéphez. Ezek az alkatrészek is ugyanabban a gyárban készülnek, ahol a szárzúzó is készül, így kívánjuk az általunk készített gépek jó hatásfokú munkáját biztosítani. A HU 6 C forgógémes rakodógéphez a vásárló jótállást, használati utasítást, valamint megfelelőségi nyilatkozatot kap arról, hogy a gépeket a Munkavédelmi Törvény 83. Cikkelyének (Hivatalos lap 19/78) és A munkaeszközök ellenőrzésére vonatkozó Szabályzat 10. cikkelyének (Hivatalos lap 15/78) előírásaival és a vonatkozó európai normákkal összhangban gyártották. A jelen használati utasításban foglalt adatok a kiadás napján érvényesek!

8 A géppel sikeres és balesetmentes munkát kíván az AGRO SAT 2000 Kft : Turiné Gergál Mária igazgató

9 A nyilatkozat száma : / MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (megfelelőségi tanúsítás) kizárólagos felelőségem tudatában kijelentjük, hogy a következő termék: Típus Megnevezés HU 6 C Függesztett, hidraulikus, forgógémes rakodógép Gyártási szám MEGFELEL az alábbi dokumentumokban megfogalmazott, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek : a gépek megfelelőségének tanúsításáról, valamint a gépek alapvető biztonságáról és egészségvédelmi követelményeiről szóló, 98/37 EK irányelveknek, a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló, többszörösen módosított :a 21/1998.(IV.17.) IKIM rendeletnek, valamint a következő szabványok előírásainak: MSZ EN 292-2:1993 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános el- MSZ EN 982:1997 vei. 2.rész: Műszaki alapelvek és előírások. Gépek biztonsága. Fluidtechnikai berendezések és szerke- MSZ EN 1553:2001 zeti elemeik biztonsági követelményei. Hidraulika. Mezőgazdasági gépek. Önjáró, függesztett, félig függesz- MSZ ISO :1992 tett és vontatott mezőgazdasági gépek. Általános biztonsá- gi követelmények. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és gépek. Műszaki biztonság eszközei. Általános előírások További információk: A megfelelőségi nyilatkozat kiadásának alapját képező vizsgálat:

10 Megnevezése: Munkabiztonsági vizsgálat a megfelelőségi tanúsítás kiadásához A vizsgálatot végezte: AGROVÉD Vizsgálólaboratórium 2100 Gödöllő, Tessedik S.u.4. Akkreditálási szám: 501 / 0817 A vizsgálat azonosító száma: H NOVA Turi Lajos Ü.Ig. A nyilatkozat az MSZ EN 45014:2000 szabvány előírásai szerint készült 3. BIZTONSÁGI és BALESET-MEGELŐZÉSI ELŐÍRÁSOK Ez a jel egy biztonsági figyelmeztető jelzés. Amikor a gépén vagy a használati utasításban meglátja az Ön és más személyek biztonságára illetve a gépének a védelmére a legnagyobb figyelmet szentelje! Olvassa el gondosan és tanulmányozza át a jelen használati utasítást, a gép szakszerű üzemeltetése és karbantartása, illetve a meghibásodások és a sérülések elkerülése érdekében. A használati utasítást mindazoknak el kell olvasniuk és meg kell ismerniük, akik a gépet üzembe helyezni, kezelni, karbantartani és/vagy ellenőrizni fogják. Különös figyelemmel kérjük elolvasni a Biztonsági előírások című fejezetet. Készüljön fel az esetleges tüzek oltására. Tartsa kéznél az elsősegély-felszerelést és a tűzoltó készüléket. Tartsa a telefonkészüléke közelében az orvosa, az elsősegélyhely, a kórház, a mentők és a tűzoltók telefonszámát. MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107, SEGÉLYHÍVÁS: 112 Legtöbb baleset amely munkavégzés, karbantartás vagy szállítás közben történik, az elemi biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása miatt következik be. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minden személy aki a géppel dolgozik, legyen az

11 Ön a vásárló maga vagy a családtag vagy alkalmazott, pontosan kövesse és tartsa be a következő biztonságtechnikai- és baleset-megelőzési előírásokat valamint a gépen elhelyezett figyelmeztető feliratokat, jelképi jelöléseket. A gépet csak olyan személy helyezze üzembe, kezelje tartsa karban ; aki a 18. életévét betöltötte, testileg és szellemileg egészséges, megbízható, kellő szakmai ismeretekkel rendelkezik, a használati utasításban foglaltakat elsajátította és alkal- mazni tudja! A gép üzemeltetését és karbantartását csak az azzal megbízott és mun- kavédelmi oktatásban részt vett személy végezheti. Azoknak a személyeknek, akik a géppel dolgoznak (kezelés, tisztítás, karbantartás stb.)a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálatokon erre alkalmasnak kell lenniük. A gépen utazó illetéktelen személy leeshet, vagy idegen tárgy megütheti, ami súlyos sérülést okozhat. Az utasok befolyásolják a jármű vezetőjét a kezelőszervek működtetésében és módosítják a jármű tömegközéppontjának helyzetét is. A gépen lévő utas gátolja a vezetőt a szabad kilátásban, amely a jármű bizonytalan üzemi állapotához vezethet. Ezért a gépen utazni szigorúan tilos! A rakodógép közelében illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak. A kezelőnek a gép működtetése előtt meg kell győződnie, hogy sem emberek, sem állatok nem tartózkodnak a rakodógép hatókörében, különös tekintettel a gyerekekre.

12 A különböző csövekből, tömlőkből nagy nyomás alatt kilépő folyadékok behatolhatnak a bőr alá, és veszélyes sérüléseket okozhatnak. Ezért tartózkodjon a nyomás alatt álló hidraulikus vagy más vezetékek szétkapcsolásától. Rögzítse biztonságosan minden csatlakozást, mielőtt a rendszert nyomás alá helyezné. A szivárgások megkeresésére használjon karton papírt. Védje kezét és testét a nagynyomású folyadékoktól. Amennyiben mégis ilyen jellegű sérülés érné, azonnal forduljon orvoshoz. Bármilyen folyadék-behatolást néhány órán belül, műtéti úton el kell távolítani, máskülönben üszkösödés léphet fel. Ha a kezelőorvos járatlan az ilyen jellegű sérülések ellátásában, tájékozódnia kell megbízható orvosi forrásból. A hidraulikához kapcsolódó funkciók a traktor és a gép között megkövetelik, a kapcsolatok megjelölését. Ily módon elkerüljük a nem szabályos alkalmazást Ha a kapcsolatok felcserélődnek, felmerül az ellentétes használat esélye, (pl.: emelésleengedés). A hidraulikus csöveket rendszeresen ellenőrizze. A sérült és elhasználódott csöveket feltétlenül cseréje. Az új csöveknek meg kell felelni a gyártója által megsza- bott technikai feltételeknek. A munkavégzés során jól záródó ruházatot, hatásos védőfelszereléseket kell viselni. A személyi védőfelszerelések életteret jelentenek munkavégzés során. A kezelő érintkezésbe kerülhet a géprészekkel és a feldolgozandó anyaggal. Ennek megfelelő védőfelszerelést kell kiválasztani és viselni a munkavégzés során. Amíg dolgozik a rakodógéppel, tartsa távol magát tőle. Sose hordjon olyan öltözéket, ami beleakadhat és/vagy felcsavarhat a rakodógép mozgó-forgó részei. A gép olyan traktorra szerelhető fel, olyan traktorral üzemeltethető, mely rendelkezik legalább a következő paraméterekkel és felszereltséggel is: II. kategóriába tartozó hárompont függesztő szerkezettel,

13 540 fordulat/perc névleges fordulatszámú teljesítmény leadó tengely hajtással, 40/55 kw/le névleges motorteljesítménnyel, és biztonsági vezetőfülkével; mely traktornál a gép felszerelésével a gumiabroncsok terhelése nem haladja meg a megengedett értékeket és a kormányzott tengelyre közúton a traktor tömegének legalább 25 %-a esik. Ez úgy érhető el, hogy ha üzemeltetés megkezdése előtt a traktor hátsó pótsúlyait és a hátsó tengely mögött lévő, nem szükséges géprészeket leszereljük, a mellső pótsúlyokat pedig felszereljük. fel. Ha a traktor kormányzott kerekeire (tengelyére) a traktor tömegének 25 %-nál kisebb tömeg jut a kormányzás bizonytalanná válik. A megfelelő tömegelosztásról mérlegeléssel gyözödjőn meg.

14 Minden esetben ügyeljen arra, hogy a kormányzott kerekekre megfelelő nagyságú tömeg jusson! A forgógémes rakodót az üzemeltető traktor hárompont függesztő szerkezetére kell csatlakoztatni. A csatlakozó csapokat rugós biztosító szeggel kiesés ellen feltétlenül biztosítani kell. A hajtóművel szerelt hidraulika szivattyút a traktor T.L.T.-jére kell ráhúzni és a tengely körüli elmozdulás ellen a biztosító lánccal rögzíteni. A gép és az üzemeltető traktor össze-és szétkapcsolását minden esetben sík, szilárd alapú terepen végezze. A gép működtetéséhez szükséges teljesítményt a traktor TLT hajtása biztosítja. A TLT-t 540 1/min fordulatszámon üzemeltesse. A TLT bekapcsolásakor alacsony fordulatszámon járassa a motort. Miután be- kapcsolta a TLT hajtást és kész a mun- kavégzésre, növelje a TLT fordulatszámát 540 1/min-re és tartsa ezen az értéken a munkavégzés során. Minden használatba vétel előtt végezze el a következőket: Ellenőrizze az olajszintet a hidraulikaolaj tartályába és szükség szerint töltsön utána. Ellenőrizze a kenési helyeket, minden kenőhelyet, mozgó részt kenjen meg. Ellenőrizze a csavarkötések, csapszegek, biztosítások állapotát, a géprészek egymáshoz és a traktorhoz való csatlakozását különös tekintettel a támasztótalpakra, a gémszerkezetre és hidraulikus munkahengerekre. A hidraulika csatlakozók, biztonságos csatlakoztatását valamint a vezeté- kek és tömlők megfelelő bekötését. Az egyes hidraulikus elemek (pl.: munkahenger) helyes működését. Ellenőrizze alacsony motorfordulatszámnál a hidraulikus munkahengerek működését. Az üzemeltető traktor gumiabroncsainak állapotát és belső nyomását. A kezelő, a rakodógép használatba vétele (működtetése) előtt köteles meggyőződni arról, hogy a rakodógépen és a traktoron, illetve azok környezetében senki sem tartózkodik és hogy a környezetét: elektromos vezeték, kábelek, gerendák, oszlopok, tetőzetek stb. nem-e veszélyeztetik.

15 VIGYÁZAT! Szigorúan tilos! A rakodógépet emberek mozgatására, emelésére használni. A rakodógéppel dolgozni, ha a támasztótalpak nincsenek leengedve! Puha, porhanyós területen dolgozni, ha a támasztótalpak alá nem helyeztek keményfa alátéteket. Leszerelni a traktorról a biztonsági védőkeretet illetve a rakodógépet biztonsági vezetőfülke nélküli traktorral üzemeltetni!

16 A rakodóval végzett minden művelet megkezdése előtt figyelmeztető jelzést (hangjelzést) kell adni. A gépegységen (rakodó + traktor) csak a gép kezelője tartózkodhat (a traktor vezetőülésében ülve). A traktor beindítását, vezetését és a rakodógép működtetését csak a traktor vezetőülésében ülve, szabad végezni. Munkavégzés közben tilos a rakodógép munkaterületén, a gép 25 m-es körze- tében tartózkodni. A traktorról való leszállás előtt engedjük le a munkaeszközt a földre, vagy állítsuk a gémet szállítási helyzetbe, állítsuk le a motort és vegyük ki az indítókulcsot. Ha a gép kezelője bármilyen rendellenességet, hibát észlel, a munkát abba kell hagyni, a gépegységet biztonságosan le kell állítani. A munkát csak a rendellenesség megszüntetése, illetve a hiba kijavítása után szabad újrakezdeni. A munka megkezdése előtt Ismerje meg a karbantartási feladatokat. Tartsa a munkaterületet tiszta, száraz állapotban. Kapcsolja ki a TLT-t, állítsa le a traktor motorját és vegye ki az indítókulcsot. A karbantartási és javítási műveleteket csak a gép megtisztítását követően kezdje el. Rögzítse megfelelően a gépet (a támasztótalpak, munkaszerszám talajra helyezése, megfelelő alátámasztás elmozdulás, ellen. A tisztítást, kenést, beállítást és más munkálatokat, csak akkor végezzünk, ha már a motor le van állítva, a kardán meghajtás ki van kapcsolva, az indítókulcs ki van véve, és a rakodógép részei biztonságosan alá vannak támasztava. Csak a biztonságosan alátámasztott gép alatt szabad bármiféle munkát végezni. Biztonságosan támasszon alá minden olyan szerkezeti elemet, amelyet a szerviz munka során fel kellett emelnie. Tartsa az alkatrészeket jó állapotban, és azokat megfelelően építse be. A meghibásodásokat azonnal javítsa ki. Cserélje ki a kopott, törött alkatrészeket. Távolítsa el a felesleges olajat, zsírt vagy más szennyeződést.

17 Szükséges, hogy szezon végén a meghatalmazott szerviz átnézze a rakodógépet, szervizelje, az esetleges hibákat kijavítsa, a szükséges beállításokat elvégezze. Külön vizsgálja át a hidraulikus rendszert. Traktoron való szállításkor, mielőtt a traktorral elindulna a biztonságos szállítás érdekében ellenőrizze, hogy a traktor hidraulikus hárompont függesztő szerkeze- te mechanikusan tehermentesítve van-e, a gémszerkezet és a munkaszerszám elmozdulás elleni rögzítve van-e.

18 A rakodógépet soha ne szállítsa úgy, hogy ne rögzítette volna a gémszerkezetet és a munkaszerszámot elmozdulás ellen. Soha ne szállítsa a rakodógépet bekapcsolt T.L.T. hajtás mellett! Soha ne kapcsolja be a TLT-t, amíg a rakodógép szállítási helyzetben van! Szállítás közben a függesztő szerkezet alsó két karjának menetes rögzítő orsóit (stabilizátorokat) állítsa feszesre, és a traktor hidraulikus hárompont függesztő szerkezetét elmozdulás ellen mechanikusan biztosítsa. A gépegységgel (traktor + rakodógép) való közlekedés előtt a rakodógépet mindig szerelje szállítási helyzetébe, és biztonságosan rögzítse azt. A gépegységgel (traktor + rakodógép) mindenkor a közlekedési szabályok betartásával közlekedjen és szerelje fel (az ENSZ EGB előírásainak megfelelő) világító és fényjelző berendezésekkel. Ügyeljen arra, hogy a gépen személyt szállítani tilos! A géppel összekapcsolt traktorral 15 km/h sebességnél nagyobb sebességgel ne közlekedjen! A haladási sebességet mindenkor a környezeti feltételek figyelembevételével kell megválasztani. Kerülje a hirtelen fordulókat. A GYÁRTÓ A JÓTÁLLÁS IDEJE ALATT AZ ELŐÍRT ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK BETARTÁSA MELLETT SZAVATOL A GÉPÉRT!

19

20 4. BIZTONSÁGI JELEK, JELÖLÉSEK Az Ön gépén a következő biztonsági jelek és jelölések vannak elhelyezve, az Ön és a munkatársai érdekében. Járja körül a rakodógépet, kezében tartva a jelen utasítást és ellenőrizze, hogy a jelek, jelölések rajta vannak-e a gépen az utasítás szerint. A gépen lévő jeleket, jelöléseket óvja a szennyeződésektől és a rongálódástól, ha leváltak, megrongálódtak cserélje ki azokat A gép azonosítására az adattábla szolgál Típusjel MODEL Gyártási szám 2. T.F.T. fordulatszám és forgásirány Gyártási SERIJSKI BROJ: év GODINA IZRADE: A gép tömege TEZINA 3. A rakodógép maximális HU 6C kg

21 terhelhetősége 4. A géppel való munkavégzés előtt olvassa el a használati utasítást! 5. A javítási és karbantartási munkálatok megkezdése előtt állítsa le a motort és vegye ki az indító kulcsot 6. Emelési hely

22 A karbantartási és a javítási munkálatok megkezdése előtt állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot! 9. Lábsérülés veszélye, nagy fordulatszámú kések! Tartózkodjon biztonságos távolságra! Vigyázat! Mielőtt a munkát A kaszával szerelt traktor maximálisan megengedett sebesség km/h. Vigyázat! Lábsérülés ve- elkezdené gyözödjön meg, szélye. Ne lépjen a tá- hogy a gép hatókörében masztótalpak közelébe! senki sem tartózkodik és hogy a környezetét: elektromos vezeték, stb. nem-e veszélyeztetik. 12. A hidraulikus vezérlőkarok hovatartozására és működésére és hovatartozására utaló jelképei jelölések és felíratok 5. MŰSZAKI ADATOK, MŰSZAKI LEÍRÁS 5.1. MŰSZAKI ADATOK A megengedett maximális terhelhetőség 300 kg A maximális gémkinyúlás 4,0 m A maximális emelési magasság Elfordulási szög A hidraulikus rendszer maximális nyomása 3,2 m bar

23 A hajtó tengely minimális fordulatszáma A hidraulikaolaj tartályának térfogata A hidraulika olaj minősége A hidraulika olaj hőmérsékleti határai A gép tömege 1.ábra A rakodógép munkaterület ábrája 600 min 1 16 liter Hidrol oc 430 kg A szükséges min. teljesítmény a T.L.T. -én 6 kw Szükséges min. traktor teljesítmény 22 kw A maximális szállítási sebesség traktorral 15 km / h Az üzemeltető traktor minimálisan tömege 1500 kg

24 5.2. MŰSZAKI LEÍRÁS, A HU 6 C típusjelű gép traktorokra szerelhető; függesztett kivitelű, hidraulikus működtetésű forgógémes rakodógép. Elsősorban a mezőgazdaságban, de az ipar- és a kommunális szolgáltatások területén is egyaránt használható. A forgórakodó a különféle munkaeszközökkel szerelve alkalmas mezőgazdasági jellegű anyagok - szálastakarmányok, szerves trágya, gumós növények stb. valamint erdészeti alkalmazásban faanyagok mozgatására, rakodására. Alkalmazható az állattenyésztésben, növénytermesztésben és az erdőgazdálkodásban egyaránt. Árokásó kanál alkalmazásával a gép használható árok- és gödörásási munkák végzésére is (rendeltetésszerű használat). Minden más jellegű alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő sérülések és károsodások a gyártót nem kötelezik kártérítésre: ilyen esetekben egyedül az üzemeltetőt terheli a felelősség. A rendeltetésszerű használat tárgykörébe tartozik a gyártó által előírt üzemeltetési, karbantartási utasítások betartása is. A gép felépítése, főbb szerkezetei részei:

25 2.ábra Mechanikus egységek : a vázszerkezet (2.ábra-1), a forgatóoszlop (2.ábra-2), a hídraulikus vezérlőegység tartója (2.ábra-3), a gémszerkezet emelőkarja (2.ábra-4), a gémszerkezet billentő karja (2.ábra-5), a kétrészes csészés markoló szerszám (2.ábra-6), támasztalpak (2.ábra-7).

26 A hidraulikus egységek: a mechanikus elemekre vannak hozzákapcsolva, hozzáerősítve a hidraulikus elemek, melyek közé tartoznak a következők :a támasztó talpak munkahengerei (2.ábra-9), a forgatómű munkahengere (2.ábra-10), az emelőkar munkahengere (2.ábra-11), a billentő kar munkahengere (2.ábra-12), a munkaszerszámot működtető munkahenger (2.ábra-13), a vezérlőtömb (2.ábra-14), a hajtóműves hidraulika szivattyú (2.ábra-15), és a hidraulika csatlakozók. A függesztő szerkezet a váz mellső részéhez hegesztéssel csatlakozik. A négyszög keresztmetszetű zártszelvényből készült váz alkotja a rakodógép hidraulikus rendszerének olajtartályát. A gép saját kiépített, zárt rendszerű hidraulikára épül. Ennek elemei a következők: fogaskerék szivattyú, vezérlőtömb a biztonsági szeleppel és a kezelőelemekkel, olajtartály a hidraulikus szűrővel, hidraulikus munkahengerek: a támasztótalpakhoz, a forgatóműhöz, az emelőkar hoz, a billentő karhoz, és a munkaeszközökhöz. A forgógémes kialakítású rakodó forgatóműve hidraulikus munkahengerrel működtetett, fogasléces kivitelű. A forgórakodó elméleti elfordulási szöge 180 O. A forgatómű- höz csatlakozik csapszegen keresztül az emelő- és billentő karból álló gémszerkezet, amely zárt idomacélból készült. A hidraulikus elemek olajellátását a traktor TLT-jére rögzített hidraulikus olajszivattyú biztosítja. Az olaj a szivattyúhoz az olajtartályból közvetlen ráfolyással jut el, ahonnan - a megfelelő üzemi nyomást és szállított mennyiséget előállítva - a vezérlőtömbhöz kerül a szállított olajmennyiség. A vezérlőtömbből a hidraulikus munkahengerekhez kerül az olaj, ami lehetővé teszi a munkaeszköz többirányú mozgását. Az emelő- és billentőkar, a munkaeszköz, a hidraulikus támasztótalpak és a forgógém működteté- sét kettős működtetésű hidraulikus munkahengerek végzik. A vázszerkezethez konzol segítségével rögzítették a gép vezérlőtömbjét. A vezérlőtömb hat különálló kétútas útváltó szelepet foglal magában, ahol minden egye munkahengert külön vezérlőkar segítségével lehet üzemeltetni. A gémszerkezet végéhez az árokásó kanál közvetlenül csapszegekkel szerelhető fel, míg a kanál mozgatását végző munkahengert a billentő gém megfelelő

27 pontjaihoz csapszeggel rögzítik. A rönkfogó villa és a trágyarakó villa használatánál a gémszer- kezet végére kettős működtetésű munkahengerrel felszerelt felfogó keret rögzíthető, melyhez a különböző - cserélhető - munkaszerszámok csapszeggel kapcsolhatók. A szükséges T.L.T. fordulat : 540 min -1, teljesítmény szükséglet legalább : 22 kw. A géphez tartozó munkaeszközök: alapfelszerelés: trágyavilla külön megrendelésre :gumóskanál, kétcsészés markoló, árokásó kanál, rönkmarkoló.

28 6. ÜZEMBE HELYEZÉS és HASZNÁLAT A forgórakodó csatlakoztatását az üzemeltető traktorhoz, a rakodó vázszerkezetén kialakított függesztő szerkezet (függesztő csapok) biztosítják. A függesztő csapok segítségével kapcsolható a gép az üzemeltető traktor hidraulikus hárompont függesztő szerkezetéhez. A rakodógépet szabványos hátsó TLT-vel és 1. kategóriás hátsó hárompont függesz- tő szerkezettel rendelkező traktorra szereljük fel A RAKODÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA A TRAKTORHOZ VIGYÁZAT! Mielőtt a rakodót a traktorhoz csatlakoztatná, vagy bármilyen beállítást végezne a gépen, a traktor biztonságosan rögzítse és a motort állítsa le. VESZÉLY! A műveleteket nagyon óvatosan végezze, hogy ne okozzon károsodást a gépben, balesetet személyeknél. A támasztótalpakat egyenként emelje fel szállítási helyzetbe a vezérlőtömbön lévő karokkal. FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a traktor TLT fordulatszáma a megfelelő értékre legyen beállítva (540 min járásával. -1 ) és a forgásirány megegyezzen az óramutató FIGYELEM!: A rakodógép csatlakoztatását lehetőleg tiszta, fedett helyen, sima kemény felületen a következők szerint végezze: A traktorral tolasson a rakodóhoz oly módon, hogy a traktor függesztő karjain lévő csatlakozó furatokba a gép függesztő csapjai beilleszthetők legyenek. A hidraulika szivattyút illessze fel a TLT-re és biztosítsa le a támasztókarral és a lánccal. Kapcsolja be a TLT hajtását, és a vezérlőtömbön lévő megfelelő karokkal a támasztólábakkal emelje fel a rakodót annyira, hogy az alsó függesztő karokat csatlakoztatni tudja. A csatlakoztatás után a csapszegeket kicsúszás ellen rugós biztosítószeggel rögzítse.

29 Ezt követően az emelő- és billentő munkahengerek segítségével döntse meg a rakodót annyira, hogy a felső összekötő karral (harmadik pont) is össze tudja kapcsolni a gépet és a traktort. Az összekapcsolás után az alsó függesztő karokhoz hasonlóan a csapszegeket kicsúszás ellen rugós biztosítószeggel rögzítse. Ezután állítsa a rakodógépet szállítási helyzetbe. Az alsó függesztő karokat a feszítőorsók segítségével állítsa be úgy, hogy az oldal irányú lengésük a lehető legkisebb legyen, a felső kart pedig úgy állítsa be, hogy a gép vázszerkezete párhuzamos legyen a talaj síkjával.

30 6.2. A RAKODÓGÉP LESZERELÉSE A TRAKTORRÓL A rakodógép leszerelését a traktorról ugyanúgy kell elvégezni, mint a felszerelését, csak fordított sorrendben: Állítsa a rakodógéppel szerelt traktort sík, kemény felületre, lehetőleg fedett helyen. Rögzítse a traktort elmozdulás ellen. A támasztótalpak működtetésével helyezze a rakodógépet munkahelyzetbe. A hidraulika karokat lazítsa meg annyira, hogy könnyen lehessen mozgatni azokat. Az emelő- és billentő munkahengerek segítségével döntse meg a rakodót annyira, hogy a felső összekötő kart (harmadik pont) a rakodóról le tudja szerelni. A rugós biztosító szeg kivétele és a kar leszerelése előtt a rakodót biztonságosan támassza ki eldőlés ellen ( a munkaszerszám, a gém földre helyezésével, a gép elejének alátámasztásával stb.). Kapcsolja be a TLT hajtását, és a vezérlőtömbön lévő megfelelő karokkal a támasztótalpakkal emelje fel a rakodót annyira, hogy az alsó függesztő karokat le tudja szerelni. Szerelje le az alsó függesztő karokat a gép függesztő csapjairól. A hidraulika szivattyút szerelje le a TLT-ről. Mielőtt a traktorral elhagyná a forgórakodót, győződjön meg annak eldőlés elleni biztosításáról MUNKAESZKÖZÖK SZERELÉSE Az árokásó kanál felszerelése : A forgórakodóra alapeszközökként a trágyavilla van felszerelve ezért a következők szerint végezze el az árokásó kanál felszerelését : Először a trágyavillát, (a jelölt részeket ) a következő sorrendben szerelje le (3.ábra) : 1- A tartókaron csavarozza - és szerelje le az acélcsövet.

31 2- A trágyavillát szerelje le. 3- A hidraulikus munkahengert szerelje le. 3.ábra Így készen áll a gép az árokásó kanál felszerelésére.

32 Az árokásó kanál felszerelése : 4.ábra 1- Helyezze fel az árokásó kanalat a megjelölt helyre. 2- Szerelje fel a húzókart (csapszeggel és anyával). 3- Szerelje fel a bal és a jobb tartókarokat (csavarral és csapszeggel). 4- Szerelje fel a tartókart (csapszeggel és anyával). 5- Szerelje fel a hidraulikus munkahengert (csavarral és csapszeggel). 6- Csatlakoztassa a hidraulikus munkahenger tömlőit - ügyeljen arra, hogy ugyanzok a tömlők legyenek összekötve (csatlakoztatva), mint a trágyavillánál. 7- A tömlőket csőbilinccsel rögzítse. Az összeszerelés elvégzése után a beépített zsírzófejeken keresztül minden kenőhelyet kenjen meg. A kétrészes markoló felszerelése előtt a trágyavillát le kell szerelni és a helyébe ugyan azokkal a

33 csatlakozó részekkel felszerelni és a kétrészes markolót (felerősítési részek ugyanazok). VIGYÁZAT! Szerelést, átszerelést vagy bármilyen más munkát a rakodógépen, csak megfe- lelő szerszámokkal mindenféle külön erőhatás, ü- tés vagy más mechanikai károsítás nélkül végez- zen. 5.ábra

34 6.4. A RAKODÓGÉP KEZELÉSE A rakodógép kezelését, működtetését a traktor- és a rakodógép kezelőelemeivel együtt a következők szerint végezze : Indítsa el a traktor motorját a traktor kezelési utasításában foglaltak szerint. Kapcsolja be a TLT-t, ezzel beindította a hidraulika szivattyút. A TLT bekapcsolását kis fordulaton végezze, majd fokozatosan emelje fel a TLT fordulatszámát 540 fordulat/perc értékre. Ilyen helyzetben 5-10 percig hagyja járni a traktor motorját, hogy az olaj elérje az üzemi hőmérsékletét. Engedje le a támasztótalpakat a hidraulikus vezérlőkarok segítségével. Ezután kezdje el a forgórakodó működtetni. A forgórakodó működtetését az üzemeltető traktor vezetőfülkéjéből, a vezetőülésben ülve, a hidraulikus vezérlőtömbön elhelyezett vezérlőkarokkal végezze. A vezérlőkarok hovatartozása és működtetése: 6.ábra I. II.. - HC 1 HC 2 A munkaszerszám nyitása és zárása A kisgém emelése és süllyesztése

35 III.. - HC 3 A nagygém emelése és süllyesztése IV..- HC 4 Forgatómű jobbra, balra V. - HC 5 A támasztótalpak emelése és süllyesztése FIGYELEM!: A munka megkezdése előtt minden esetben terheletlenül próbálja ki a rakodógép működését. Győződjön meg a hidraulikus vezérlőkarok helyes (irányhű ) működéséről. A vezérlőkaroknak elengedésük után vissza kell térniük középső (semleges) helyzetükbe.

36 A rakodógép kezelését, működtetését csak az üzemeltető traktor vezetőfülkéjéből, a vezetőülésben ülve, a hidraulikus vezérlőtömbön elhelyezett vezérlőkarokkal végezze A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA A gép használatba vétele előtt a munka jellegének megfelelő munkaeszközt szerelje fel a gém végére. A munkaeszköz felszerelése után a munka megkezdése előtt ellenőrizze a gépegység (traktor + rakodógép) üzemképességét, biztonságos állapotát, ezen belül különösen: a hidraulikus rendszerekben az olaj mennyiségét; a hidraulikus rendszer tömítettségét, csatlakozásait, a tömlők állapotát; a hidraulikus vezérlőkarokat, hogy könnyen mozgathatóak és visszatérnek középső (semleges) állásba, a munkahengerek állapotát, hogy nem - e sérültek korrodeáltak, a csavarkötéseket, csapszegeket azok meghúzását és biztosításait; kenési helyek kenőanyaggal való ellátását; a traktor gumiabroncsainak állapotát, belső nyomását (a rakodógépes üzemnek megfelelő értékre kell beállítani). Az ellenőrzések elvégzése után a következők szerint használja a rakodógépet : Indítsa el a traktor motorját a traktor kezelési utasításában foglaltak szerint. Kapcsolja be a TLT-t, ezzel beindította a hidraulika szivattyút. A TLT bekacsolá- sát kis fordulaton végezze, majd fokozatosan emelje fel a TLT fordulatszámát 540 fordulat/perc értékre. Ilyen helyzetben 5-10 percig hagyja járni a traktor motorját, hogy az olaj elérje az üzemi hőmérsékletét. Engedje le a támasztótalpakat a hidraulikus vezérlőkarok segítségével. Ezután kezdje el a forgórakodót működtetni. Először terheletlenül (üresen) próbálja ki a gép működtetését, tapasztalja meg vezérlőkarok érzékenységét. Amikor már kellően begyakarolta a mozgásokat, csak akkor kezdje el a munkát, a rakodást, árokásást, stb.

37 A forgórakodóval a megfelelő munkaeszköz megválasztásával rakodhat: földet, homokot, kavicsot, és egyéb ömlesztett anyagot; répaszeletet, gumós növényeket, szerves trágyát; lécet és farönköt. Az árokásó kanál segítségével 2,25 m mélységig áshat árkot. A munkavégzés során törekedjen arra, hogy a rakodógép helyzetét a mozgatandó, felrakandó anyaghoz és a szállítandó eszközökhöz viszonyítva optimálisan válassza meg, mert a géppel elérhető rakodási teljesítményt ezzel nagy mértékben befolyásolni tudja.

38 Minden egyes GRAMIP gyártmányú rakodógépet névleges- és maximális terheléssel kipróbáltak a gyárban. A biztonsági és az összes többi szelep beállításra került. Minden egyes hidraulikus elemet a gyártó kipróbált. FIGYELEM! A HU 6 C típusú forgógémes rakodóval csak akkor dolgozzon, ha eredeti gyári munkaeszközökkel van felszerelve! VESZÉLY! A forgórakodó gépet sík, vízszintes, kemény felületen szabad üzemeltetni, lejtős területen dolgozni TILOS! Ügyelni kell arra, hogy a rakodógép hatósugarába senki se tartózkodjon. FIGYELEM!: Ne emeljen meg olyan tárgyat, amely le van erősítve, tapadva, le van fagyva; amely be van építve, amelyre más tárgyak vannak rátéve, vagy nekitámasztva. VIGYÁZAT! Soha ne terhelje túl a rakodót, ne emeljen nagyobb tömegű terhet mint a megengedett (300 kg). A biztonságos terhelés megválasztás a névleges terhelehetőség: 300 kg százalékában (7.ábra). 7.ábra VESZÉLY! Tilos a rakodót gyorsan leereszteni vagy megállítani teher alatt, valamint felemelt teherrel leállítani a traktor motorját, illetve a szivattyú hajtását.

39 VESZÉLY! A rakodógép kezelőhelyét: az üzemeltető traktor vezetőfülkéjét, a vezetőülést felemelt munka- eszköz esetén soha ne hagyja el. A vezetőülés elhagyása előtt engedje le a munkaeszközt a talajra és a T.L.T. hajtását kapcsolja ki. VESZÉLY! A rakodógéppel végzett munka közben soha ne emeljen terhet személyek, állatok fölé. FIGYELEM!:A rakodóval szerelt traktor a közúti közlekedésben csak a gép szállítási helyzetébe állítva (felhúzott támasztólábak, behúzott emelő- és billentő karok, elmozdulás ellen rögzített munkaeszköz, a traktor hátsó hárompont függesztő szerkezet kiemelt helyzetben mechanikusan rögzítve), maximum 15 km/h haladási sebességgel vehet részt a mindenkori közlekedési szabályok betartása mellett.

40 7. A RAKODÓGÉP KARBANTARTÁSA 7.1. A RAKODÓGÉP KARBANTARTÁSA A rakodógép karbantartásának időbeni és pontos elvégzése biztonságos üzemet és hosszú élettartamot biztosít. A rakodógép karbantartása mellett az üzemeltető traktor karbantartását is el kell végezni a traktor kezelési utasításában leírtak szerint. FIGYELEM! A rakodógép kezelése, működtetése, karbantartása, javítása során a rakodógépre vonatkozó előírásokon túl az üzemeltető traktorra vonatkozó előírásokat is szigorúan be kell tartani. VESZÉLY! A rakodógépen tisztítást, karbantartást, javítást végezni, csak a traktor motor leállítása, az indítókulcs kivétele és a gém megfelelő kitámasztása után szabad végezni. A rakodógépen rendszeresen, de legalább naponta, munkakezdés előtt végezze el a következő ellenőrzéseket, karbantartási műveleteket: 1. Alaposan tisztítsa meg a rakodógépet a rárakódott szennyeződésektől. 2. Szemrevételezéssel ellenőrizze a rakodógép és fő egységeinek állapotát, különösen a csavarkötéseket, csapszegeket, azok meghúzását és kicsúszás elleni biztosítását, szükség esetén a csavarokat húzza meg a biztosító szegeket pótolja, illetve cserélje ki. 3. Ellenőrizze a hidraulika rendszerben az olaj mennyiségét, az olajszintet; a hidraulikus rendszer tömítettségét, csatlakozásait, a tömlők állapotát. Szükség szerint töltse utána az olajat, a tömítetlenségeket, szivárgásokat szüntesse meg, a csatlakozások csavaranyáit húzza utána, a sérült elöregedett tömlőket cserélje ki. 4. Végezze el a kenési helyek kenését. 5. Ellenőrizze, és szükség szerint a terheléseknek megfelelően állítsa be a traktor gumiabroncsainak nyomását. 6. Végezze el a traktor kezelési utasításában leírt karbantartási műveleteket. A rakodóval való munkavégzés során figyeljen a következőkre :

41 Ellenőrizze a vezetékeket, és abban az esetben, ha valahol engedi az olajat, szorítsa meg a csatlakozást, és öntse utána az olajat. Rendszeresen zsírozza a csúszó csapágyakat. Ellenőrizze a munkahengereket, hogy nincsenek megkárosodva. Ellenőrizze a csöveket és a csatlakozókat. Ügyeljen a munkahengerek dugattyúinak tisztaságára. Figyelje, hogy a munkahengerek mozgása sima, nyugodt legyen, rázkódások nélkül. Ügyelje arra, hogy egyik alkatrész se legyen deformálódott vagy törött. Figyeljen ara, hogy a biztonsági szelepből ne folyjék az olaj.

42 Vigyázzon arra, hogy a hajlékony csövek ( tömlők ) 200 mm -nél nagyobb sugarú körben hajoljanak meg. Ügyeljen arra, hogy minden csatlakozás szabályosan és biztonságosan legyen felcsavarozva. FIGYELEM! A gép karbantartását és ellenőrzését olyan személy végezze, aki ismeri a gépet és műszakilag képzett az HU 6 C típusú forgórakodó géppel végzett munkára AZ OLAJ KIVÁLASZTÁSA ÉS CSERÉJE Munkakezdés előtt szükséges az olaj mennyiségét ellenőrizni és szükség esetén utántölteni HIDRAOL 40-el az olajszintjelzőig. Csere vagy utántöltés alkalmával többféle olaj keverése tilos! Amennyiben olajfajtát kíván cserélni, szükséges átmosni a vezetékeket azzal az olajjal, amelyiket használni akarja. Ellenkező esetben reakcióba léphet a kétfajta olaj, melynek következtében megkárosodhatnak a hidraulikus alkatrészek és a tömítések. Ha nem rendelkezik ugyanazzal az olajfajtával, akkor engedje ki a vezetékekből az olajat és mossa át őket azzal az olajjal, amelyiket használni kíván, majd töltse fel a szintjelzőig. Az olajat csak a beöntő szűrőn keresztül töltse fel. Terhelés nélkül tolja ki a munkahengereket, majd húzza vissza őket, hogy ilyen módon eltávolítsa a levegőt belőlük, és töltse utána az olajat a szintjelzőig. Használjon minőségi olajat. Ajánlott hidraulika olajok: HIDRAOL, 70 HD; Shell Tellus R 100, BP Energol HLP 100 Esso Teresso 100, Castrol Hyspin 175, Texaco Rand NDF, illetve az előzőeknek megfelelő minőségű olajok. Az első munkaóra után engedje ki a teljes olajmennyiséget a vezetékekből, szűrje át, majd öntse vissza a tartályba. Az olajcsere időközei függnek a munka feltételeitől is, ezért a következők szerint végezze el az olajcseréket : a.)nagyon nagy megterhelésnél 500 munkaóra után;

43 b.)nagy megterhelésnél munkaóra után; c.)normális megterheléseknél munkaóra után. Tekintet nélkül a munkaórák számára, évente feltétlenül szükséges elvégezni az olajcserét A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA Először munkaóra után tisztítsa ki a szűrőt, utána minden munkaóra után.

44 Tisztításkor ellenőrizze, hogy a szűrő sértetlen. Szakadás vagy sérülés esetén cserélje ki. Minden olajcsere alkalmával feltétlenül ellenőrizze és mossa ki a szűrőt A GÉP KENÉSE A forgórakodó minden csuklópontját 25 üzemóránként, LIMOLARD, illetve ennek megfelelő minőségű kenőzsírral (EKS-2, LIS-2, LM-2, Shell Retinax A, Mobil Mobim X2, Castrol Castrolea LM, BP Energease LS-EP-2, Texaco Marface EP-2) fel kell tölteni. Eltömődés esetén a zsírzó csatornákat ki kell tisztítani TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A GÉP KARBANTARTÁSÁHOZ Figyeljen arra, hogy szükségtelenül ne dolgozzon a hidraulikakör, mert nő az olaj hőmérséklete és megsérülhet a biztonsági szelep vagy más része a hidraulikus rendszernek. Túl magas vagy túl alacsony fordulatszámon ne dolgozzon a rakodóval ( állítsa be az optimális fordulatszámot a fordulatszámmérő segítségével illetve a traktor gázkar állásának bejelölésével). Magas fordulatszám következtében jobban melegszik az olaj és súgni kezd a habzás következtében. Felszerelés és leszerelés alkalmával külön figyelmet szenteljen a hidraulikus elemek tisztítására, sérülésük megelőzésére, mert minden tisztátalanság, sérülés csökkenti a munka hatékonyságát és növeli a balesetek esélyét. A szivattyú cseréje alkalmával szükséges újra ellenőrizni a vezetékeket és beállítani az üzemi nyomás értékét 160 bar-ra. A leplombázott biztonsági szelep mindennemű javítása és kinyitása a jótállás elvesztéséhez vezet. A jótállási idő alatt semmiféle javítást ne végezzen a rakodógépen, különösen a gémszerkezeten, a vezérlőtömbön és karjain, a munkahenge- reken és a biztonsági szelepen. A javításokkal a forgalmazó, szerviz szolgálatához kell fordulni. Ellenkező esetben megszűnik a jótállás.

45 A nyomásszabályzó biztonsági szelepen csak a szervizt ellátó szervezet munkatársa állíthat. A nyomás, illetve az emelőképesség növelése TILOS! Az előírt érték (max.: 160 bar) beállítása után a szelepet ólom- zárral kell ellátni.

46 8. LEHETSÉGES MEGHIBÁSODÁSOK ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA Ha a gép kezelője bármilyen rendellenességet, hibát észlel, a munkát abba kell hagyni, a gépegységet biztonságosan le kell állítani. A munkát csak a rendellenesség megszüntetése, illetve a hiba kijavítása után szabad újrakezdeni. A rakodógépen tisztítást, karbantartást, javítást végezni, csak a traktor motor leállítása, az indítókulcs kivétele és a gém megfelelő kitámasztása után szabad végezni. A következő táblázat segít megkeresni és elhárítani a hibákat. Ebben a táblázatban azok a rendellenességek vannak felsorolva, amelyek idáig leggyakrabban előfordultak a HU 6 C típusú forgógémes rakodógép használata során. A felsorolt javítási módok a többéves tapasztalatainkon alapszanak, de nem zárnak ki más javítási módokat sem. Hibajelenség Folyik, szivárog az olaj a csatakozásoknál. A lehetséges okok A rakodó szakaszosan, szabálytalanul működik, súsog. Szaggatott mozgású, vagy terhelve "rugózó gém". A csatlakozócsavar ill. anya nincs eléggé meghúzva. A csatlakozók nincse- nek eléggé meghúzva. Meghibásodott a tömí- tés. Meghibásodott a veze- ték. Túl kevés olaj van a tartályban. Víz van az olajban. A szivattyú levegőt sziv be. A szívóvezeték ellenál- lást fejt ki. Vibrációk vannak a nyomóágban. A hiba elhárítása Szorítsa anyát. meg az Szorítsa meg a csatla-kozót. Cserélje ki a tömítést. Cserélje ki a meghibá- sodott csövet. Töltse fel a tartályt olaj-jal. Cserélje ki az olajat. Tömítse el a szivóveze- téket. Tisztítsa meg és ellenő-rizze a szívóvezetéket. Rögzítse le a

47 A szivattyú nem biztosítja a nyomást. nyomóve-zetéket Levegő van a Távolítsuk el a vezeték- ben. levegőt Elhasználódott az a vezetékből. Cserélje ki az olajat. olaj. Túl kevés olaj van Töltse fel a tartályt a tartályban. olaj-jal. Megszakadt a Szerelje fel a kapcso- lat a szivattyú szivattyút a TLT-re. és a trak- tor között.

48 Hibajelenség A szivattyú nem biztosítja a nyomást. A lehetséges okok Melegszik a szivattyú A munkahenger dugattyúja ugrálva mozog. A rendszer nem működik terhelés nélkül. A hiba elhárítás Rossz minőségű olaj. Sűrű az olaj (hideg) Rossz minőségű olaj. Túl áramlik az olaj a vezetékben. Habzik az olaj. A gép túl van terhelve. Cseréljük ki az olajat. Működtesse a gépet ter- helés nélkül 8-10 percig. Túl magas a Csökkentse a fordulat- szám fordulat- számot. Eldugult a szívóág. Tisztítsa meg. Eldugult a beöntő Tisztítsa meg. nyílás. Cserélje ki az olajat. Csökkentse a fordulat- számot. Távolítsa el a levegőt. Ne terhelje túl a gépet. Engedje ki a levegőt a rendszerből. Levegő van a Távolítsa el a munka- hengerben. levegőt. A tömítések Cserélje ki a az elhaszná- lódtak. Elhasználódott a elhasz- nálódott tömítést. Cserélje ki az mun- kahenger. Ingadozik a elhasználódott munkahengert. nyomás. Ellenőrizze és csökkentse a nyomásingadozást. Habzik az olaj Kevés az olaj a rend- szerben. Elhasználódott tömítések. A biztonsági szelep hibás. Meghibásodott a Töltse fel a tartályt a szintjelzőig. Cserélje ki az elhasználódott tömítéseket. Cserélje ki. Cserélje ki vagy

49 A rendszer nem működik terhelés alatt. A szakaszoló szorulnak szelepek szi- vattyú. Kevés az olaj a rend- szerben. Túlterhelés. Rosszul beállított biz- tonsági szelep. Rossz a szivattyú. javítsa meg a szivattyút. Töltse fel a tartályt a szintjelzőig. Csökkentse a terhelést. Állítsa be a szelepet 160 bar nyomásra. Cserélje ki vagy Nem megfelelő az javítsa meg. Cserélje ki olaj. megfelelőre. Piszkos az olaj. Túl magas hőmérsék- let. Cserélje ki az olajat. Határozza meg a mele- gedés okát és szüntesse azt meg.

50 9. A RAKODÓGÉP SZÁLLÍTÁSA, TÁROLÁSA A munkaeszköz felszerelésével a gépegység (traktor+forgórakodó) üzemképes, munkavégzésre alkalmas állapotba került. FIGYELEM! A gépegységgel a munkaterületet csak a rakodógép szállítási helyzetében közelítsük meg. A gépegységgel közlekedni csak a rakodógép szállítási helyzetében szabad. 8.ábra Amennyiben hosszabb időre nem fogja használni a gépet, minden alkatrészét, tisztítsa meg. Tisztítás után mossa le. Minden felesleges olajat ronggyal töröljön le. Cseréljen ki minden hibás és törött alkatrészt. Minden csavart húzzon meg. A megrozsdásodott részeket takarítsa le és kenje le védőfestékkel. Engedje le a munkaszerszámot és a támasztótalpakat fa raklapra, eldőlés ellen támassza ki a gépet. Tető alatt vagy zárt helységben tárolja. Amikor a rakodógép sokéves munka után már nem üzemképes, ne dobja le bár- hová. Ha személyek, állatok vagy tárgyak, illetve a környezet emiatt károsodhat, akkor a felelősség egyedül Önt terheli. A gép leselejtezésekor szükséges hatástalanításnál tartsa szem előtt a környezet- védelmi előírásokat és az újrahasznosítás szempontjait.

51 10. JÓTÁLLÁS, JAVÍTÁS ÉS PÓTALKATRÉSZEK Jótállás A jelen utasításban szereplő HU 6 C típusú traktorra szerelt, hidraulikus forgógémes rakodógépre a gyártó egy éves jótállást szavatol. A jótállás feltételeit a garancia levél tartalmazza.

52 Javítás és pótalkatrészek Az említett HU 6 C típusú traktorra szerelt, hidraulikus forgógémes rakodógép javítását az AGRO SAT 2000 Kft meghatalmazott szerelői és műhelyei végzik. Eredeti alkatrészek beszerezhetők az AGRO SAT 2000 Kft-nél, a meghatal- mazott eladóhálózatnál, valamint azokban a kereskedésekben, ahol HU 6C típusú rakodógépet árulnak. Pótalkatrészeket postán, levélben a katalógusszám megjelölésével is lehet rendelni. MEGJEGYZÉS: Pótalkatrészek megrendelésénél feltétlen fel kell tüntetni a típust, a szerkezetet, az alkatrészt, a katalógusszámot és a darabszámot. Példa: Típus: Alkatrész: Katalógusszám: Darab: HU 6C rakodógép Fogaskerekes hidraulika szivattyú A HU 6C típusú, rakodógép főnézeti rajzain és fődarabjainak részletrajzain tételszámokkal jelöltük a gépek alkotóelemeit, majd e tételszámokhoz kapcsolódva táblázatokban adjuk meg az illető tételből szükséges darabszámot és a tétel megrendeléskor megadandó) megnevezését. Az Ön gépén is található adattábla (10. oldal 1.), melyen be van ütve a típusjel és a gyártási szám. Ezen adatok nélkül semmiféle garanciális problémát nem tud megoldani. Kérjük, hogy ezeket a számokat rögtön az átvétel után írja be a jelen utasításba (2. oldal). A géppel sikeres és balesetmentes munkát kíván a gyár és az AGRO SAT 2000 Kft:

53 Turiné Gergál Mária igazgató 9.ábra

54 Ssz. Megnevezés Kódszám Ssz. Megnevezés Kódszám 10.ábra

55 Ssz. Megnevezés Kódszám db Ssz. Megnevezés Kódszám db

56 11.ábra Ssz. Megnevezés Kódszám db

57 12.ábra Ssz. Megnevezés Kódszám db

58 A gyártó a rakodógépet alapfelszerelésként trágyavillával szállítja. Külön megrendelésre: a rakodógéphez a következő munkaszerszámokat is szállítja: 13.ábra Árokásó kanál Opcióként rendelhető

59 14.ábra Kétcsészés markoló Opcióként rendelhető 15.ábra Gumóskanál Csak egyedi megrendelés

MUNKAANYAG. Orosz György. Erőgépre szerelt homlokrakodó gépek. A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása

MUNKAANYAG. Orosz György. Erőgépre szerelt homlokrakodó gépek. A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása Orosz György Erőgépre szerelt homlokrakodó gépek A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása A követelménymodul száma: 2315-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

KULTIVÁTOR. WingMaster. 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó

KULTIVÁTOR. WingMaster. 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV KULTIVÁTOR WingMaster 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

HORSCH Säwagen. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót! SW 3500 SD / 5000 S / 7000 SD

HORSCH Säwagen. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót! SW 3500 SD / 5000 S / 7000 SD 07/2005 A legmodernebb talajművelés és vetéstechnika szakértője! HORSCH Säwagen SW 3500 SD / 5000 S / 7000 SD Art.: 80630400 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg

Részletesebben

MTX-1A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR EMELŐ MTX - 1A

MTX-1A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR EMELŐ MTX - 1A GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Kezelési útmutató ZETOR SYSTEM. Eredeti használati utasítás ZL26 ZL36 ZL46 ZL56 ZL21 ZL31 ZL41 ZL51 12166313 A2 2014-05 HU

Kezelési útmutató ZETOR SYSTEM. Eredeti használati utasítás ZL26 ZL36 ZL46 ZL56 ZL21 ZL31 ZL41 ZL51 12166313 A2 2014-05 HU 12166313 A2 2014-05 HU Kezelési útmutató ZETOR SYSTEM ZL26 ZL36 ZL46 ZL56 ZL21 ZL31 ZL41 ZL51 Eredeti használati utasítás A gép üzembehelyezése előtt a teljes kezelési útmutatót olvassa el. x TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 DF1 / DF2 Kezelési utasítás Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 Nyelv HU DF1 a következõ sorozatszámtól: 47049 DF2 a következõ sorozatszámtól: 48213 Cikkszám AC 753462 A gép azonosítója Annak érdekében, hogy

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Biztonsági, környezetvédelmi és tűzbiztonsági rendszabályok 3. A traktor felépítése 3.1 Műszerfal és kezelő szervek 3.2

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K Kezelési utasítás az szemenkéntvető gép ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K MG5194 BAH0023.0 03.14 Olvassa el és vegye figyelembe ezt az üzemelési útmutatót az első üzembe helyezés előtt! Őrizze meg a további

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

Kezelési utasítás. Rövidtárcsa. Heliodor S & K. LEMKEN GmbH & Co. KG

Kezelési utasítás. Rövidtárcsa. Heliodor S & K. LEMKEN GmbH & Co. KG Kezelési utasítás Rövidtárcsa Heliodor S & K - HU - Biztosítjuk biztonságát! LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02)

Részletesebben

Kezelési utasítás. Special Super Special

Kezelési utasítás. Special Super Special Kezelési utasítás AMAZONE Mulcskultivátor Cenius Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 Cenius 4003-2 Special

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Centaur 3001 4001 Super / Special. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Centaur 3001 4001 Super / Special. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Centaur 3001 4001 Super / Special Mulcskultivátor MG3061 BAG 0069.1 12.08 Printed in Germany Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást!

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Figyelem: Az első üzembehelyezés előtt olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési utasítást és feltétlenül ügyeljen a biztonsági előírásokra! Az üzemeltetési utasítást gondosan őrizze

Részletesebben

Terra Kombi Kombinátor. Gépkönyv

Terra Kombi Kombinátor. Gépkönyv Terra Kombi Kombinátor Gépkönyv l./ ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 1.1 Munkagépek-felhasználási-területe Tavaszi és őszi vetésű növények magágykészítése Kelőfélben lévő gyomok szántóföldi irtása Mütrágyák, vegyszerek

Részletesebben

Használati Utasítás az Vetõgép D9 MG 688 B 6- H 06.0 Printed in Germany Üzembe helyezés elõtt a Használati Utasítást és a Biztonsági Elõírásokat olvassa el és vegye figyelembe! Copyright 00 by MZONEN-Werke

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.11.2008 COM(2008) 690 végleges 2008/0213 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN 6 o VÉSZVILLOGÓ 183 o HA A MOTOR TÚLMELEGEDET 183 o AZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ o TÚLMELEGEDÉSE 184 o A GÉPKOCSI MEGEMELÉSE ÉS A KEREKEK CSERÉJE 184 o Az emelõ helye 184 o Pótkerék

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Billenővályús fűrészgép 700 D1150361 - - 1001 *D1150361-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

Kezelési utasítás. Vetőgépek. AD 2500/3000 Special. AD 3000/3500/4000 Super

Kezelési utasítás. Vetőgépek. AD 2500/3000 Special. AD 3000/3500/4000 Super Kezelési utasítás az Vetőgépek AD 2500/3000 Special AD 3000/3500/4000 Super MG4101 BAH0042-3 08.14 Olvassa el és vegye figyelembe ezt az üzemelési útmutatót az első üzembe helyezés előtt! Őrizze meg a

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Mulcskultivátor. Super / Special Special. Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T

Kezelési utasítás AMAZONE. Mulcskultivátor. Super / Special Special. Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T Kezelési utasítás AMAZONE Mulcskultivátor Cenius 4002-2T Cenius 4003-2T Super / Special Special MG4721 BAG0100.5 11.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

AL02 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLATÓS MOTORKERÉKPÁR-EMELŐ

AL02 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLATÓS MOTORKERÉKPÁR-EMELŐ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Kezelési utasítás. ZA-M Profis Hydro. Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró

Kezelési utasítás. ZA-M Profis Hydro. Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró Kezelési utasítás az ZA-M Profis Hydro Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró MG3460 BAG0040.7 09.13 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást! A

Részletesebben

gyümölcsbetakarító rázógép

gyümölcsbetakarító rázógép LIPCO Kezelési útmutató HSA típusú gyümölcsbetakarító rázógép Gyártja:Lipco GmbH Forgalmazza: BARTIFARM KFT Am Fuchsgraben 5 b 6345 Nemesnádudvar D-77880 Sasbach Petőfi út 89 Tel: 49 7841 209 440 Tel:

Részletesebben

Kezelési utasítás. Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró

Kezelési utasítás. Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró Kezelési utasítás az ZG-B 5500 ZG-B 8200 Ultra Hydro Ultra Hydro Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró MG3272 BAG0051.5 02.14 Printed in Germany hu Az első üzembevétel előtt, kérjük, olvassa el a kezelési

Részletesebben

MAGASBÓL MENTŐ GÉPJÁRMŰVEK I. Létrás gépjárművek

MAGASBÓL MENTŐ GÉPJÁRMŰVEK I. Létrás gépjárművek Nemecz Péter MAGASBÓL MENTŐ GÉPJÁRMŰVEK I. Létrás gépjárművek Kiadja a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 2003. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰVEK Jegyzet a BM KOK által szervezett létrás gépjármű kezelői tanfolyamokhoz

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Használati utasítás PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Kerülje a szíjak mozgása által okozható sérüléseket: ne indítsa el a gépet felszerelt védőrész nélkül. Tartózkodjon távol a szíjaktól. BEMUTATÁS 1 HU

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. UX 3200 Special UX 4200 Special. Vontatott permetezőgép

Kezelési utasítás AMAZONE. UX 3200 Special UX 4200 Special. Vontatott permetezőgép Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 Special UX 4200 Special Vontatott permetezőgép MG 1738 BAG0035.0 11.06 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást!

Részletesebben

Kérjük, vegyék figyelembe az üzemeltetési terület kialakításakor a M.SZ. 1600-1:1977, valamint a M.SZ-05-20.0510:1992 számú szabványokat.

Kérjük, vegyék figyelembe az üzemeltetési terület kialakításakor a M.SZ. 1600-1:1977, valamint a M.SZ-05-20.0510:1992 számú szabványokat. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LinePainter Útburkolatjelfestő AirLess kiegészítő Rendelési szám: 0555000 (a szórópisztoly és a magasnyomású tömlő nem tartozik a szállítási kiszereléshez) ÚTMUTATÓ Ez a gépkönyv különböző

Részletesebben

FERTILOC + Összeszerelés Kezelés - Alkatrész

FERTILOC + Összeszerelés Kezelés - Alkatrész FERTILOC + Összeszerelés Kezelés - Alkatrész Ref. 38010201 Updated 15.02.10 Importőr: SZ-AGRO 2007. Kft. H-9172 Győrzámoly, Bartók Béla u. 45. Mobil: +36307687851 Email: szagro2007@gmail.com www.szagro.hu

Részletesebben

MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv

MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv MANFORD MF-B170 MANFORD MF-B180 MANFORD MF-B185 Alaplemezes marógép Gépkönyv NCT Ipari Elektronikai Kft. 1 / 32 Dátum:2013.06.14. 1. FEJEZET: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. A szerszámgép kizárólag fém munkadarabok

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FOCUS TD / ST

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FOCUS TD / ST HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FOCUS TD / ST HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT GONDOSAN OLVAS- SA EL! ŐRÍZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! ART.: KIADÁS: 80700401 02/2015 EK-megfelelőségi nyilatkozat cserélhető szerelvény (RL

Részletesebben

FZV 4001-E 3 4 FZV 4001 E 5 6 FZV 4001 E 7 Tartalom 45 HU TARTALOM Gyeplazító HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk kerti gyeplazítójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: BEVEZETŐ, BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 1.1. FIGYELMEZTETŐ ÁBRÁK, FELIRATOK... 1.2. A FIGYELMEZTETŐ FELIRATOK ELHELYEZKEDÉSE... 1.3. BIZTONSÁGI

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás WI 640 T (8865012) Pneumatický utahovák příklepový, 1/2, 640 Nm / CZ Pneumatický príklepový uťahovák 1/2, 640 Nm / SK Pneumatikus ütvecsavarozógép 1/2, 640 Nm / Návod k použití Návod na použitie Használati

Részletesebben

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYD-78M Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség 230 V Hálózati frekvencia 50 Hz Motor teljesítmény 200W A motor sebességeinek száma 1 fokozat Amotor üresjárati sebessége

Részletesebben

PDH-A TÍPUSÚ ELEKTROMOS LÁNCEMELŐ KEZELŐI-, KARBANTARTÓI UTASÍTÁS

PDH-A TÍPUSÚ ELEKTROMOS LÁNCEMELŐ KEZELŐI-, KARBANTARTÓI UTASÍTÁS PDH-A TÍPUSÚ ELEKTROMOS LÁNCEMELŐ KEZELŐI-, KARBANTARTÓI UTASÍTÁS Figyelmeztetés: A berendezést csak gyakorlattal rendelkező emelőgép karbantartó, - szerelő szerelheti, üzemeltetheti vagy tarthatja karban,

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200. Vontatott permetezőgép

Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200. Vontatott permetezőgép Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200 Vontatott permetezőgép MG 2328 BAG0054.0 11.07 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást! A

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Fahasító gép 1100/9 D1150406 - - 0801 *D1150406-0801* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GARANCIAKÁRTYA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GARANCIAKÁRTYA Termék: GARANCIAKÁRTYA??? 1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Forgóboronák Zirkon 7 és Zirkon 9 - HU - A biztonságért kezeskedünk LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Kultivátor Thorit 9 KA Version 2004 - HU - A BIZTONSÁGÉRT KEZESKEDÜNK! Cikkszám: 175 3932 HU-2/05.06 LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Elektromos csatolós vontató 51048070036 HU - 02/2012

Eredeti használati utasítás. Elektromos csatolós vontató 51048070036 HU - 02/2012 Eredeti használati utasítás Elektromos csatolós vontató 1050 51048070036 HU - 02/2012 Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 CE-jelölés... 2 EK megfelelőségi nyilatkozat

Részletesebben

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

Kezelési és karbantartási utasítás

Kezelési és karbantartási utasítás Dokumentum sz. 3363-966 A. változat Groundsmaster 7200 és 7210 meghajtó egység Kezelési és karbantartási utasítás Modell: 30360 Szériaszám: 310000001 és felfelé Modell: 30363 Szériaszám: 310000001 és felfelé

Részletesebben

Üzemeltetői kézikönyv

Üzemeltetői kézikönyv karbantartási tudnivalókkal Third Edition Third Printing Part No. 1000061HU CE Models Harmadik kiadás Harmadik utánnyomás Fontos A munkagép használata előtt olvassa el, értse meg, majd tartsa be ezeket

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ I-LINE ZMA03559HU 2014-05-01 KTIS

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ I-LINE ZMA03559HU 2014-05-01 KTIS ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ I-LINE ZMA03559HU 2014-05-01 KTIS Szállítási információ Áru ellenőrzése Ellenőrizze, hogy a csomagok száma megegyezik a szállítólevéllel, és hogy a csomagolás és az áru nem sérült.

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

ACAP2003 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GUMISZERELŐ GÉP KIEGÉSZÍTŐ GÖRGŐ ÁLLVÁNYA

ACAP2003 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GUMISZERELŐ GÉP KIEGÉSZÍTŐ GÖRGŐ ÁLLVÁNYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Használati útmutató. Altalajlazító

Használati útmutató. Altalajlazító Használati útmutató Altalajlazító EK - KONFORMITÁSI NYILATKOZAT Mi - a VOGEL & NOOT - ezennel kijelentjük, hogy az alábbi gép megfelel az EGK 89/392 sz. EK-gépirányelvek biztonsági követelményeinek. A

Részletesebben

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt Kezelési instrukciók Mindig tartsa szem előtt a kezelési utasítás Fontos megjegyzések -ben leírtakat. A készülék helyes kezelésért a jármű tulajdonos tartozik felelősséggel. MŰKÖDÉSI LEÍRÁS A készülék

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS

Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS 2003 december 2004. szeptember FORGALMAZÓ: Dokument: 30221020 02(ME038034)mgyr 1 oldal t Müller Elektronik GmbH Bearing Kft. Felszerelési és kezelési utasítás

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú

HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

EG-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EG-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALKATRÉSZ KATALÓGUS RÖVID TÁRCSÁS BORONA TerraDisc pro 300 400 A-8661 Wartberg / Mürztal T +43 (0)3858/605 0, F +43 (0)3858/605 109, E info@vogel-noot.net www.vogel-noot.info

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Utánfutó rögtömörítő VarioPack 110 Plus BIZTOSÍTJUK BIZTONSÁGÁT! Cikkszám: 175 3898 HU-1.08.02 LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Részletesebben

5 / 6 XL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

5 / 6 XL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 05/2012 Cruiser 5 / 6 XL Art.: 80360401 hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót! EU megfelelőségi nyilatkozat A 2006/42/EU számú EU irányelvnek

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 3020-B Tartalom 69 HU Benzines bozótvágó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást

Részletesebben

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Gratulálulnk Önnek a kitűnő választásához

Részletesebben

Váltókerekek felhelyezése

Váltókerekek felhelyezése Meghajtás és a váltókerekek Váltókerekek felhelyezése Ki-be kapcsolókar, előtolás / menetvágáshoz. A gép hátsó része a motorral. A gép faládában lapra szerelve, a tokmány felszerelése nélkül kerül az üzletbe.

Részletesebben

Tilos az értékesítése! www.jawamoped.hu. BABETTA se. egédmotorkerékpár 210, 225 típus

Tilos az értékesítése! www.jawamoped.hu. BABETTA se. egédmotorkerékpár 210, 225 típus BABETTA se egédmotorkerékpár 210, 225 típus HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GYÁRTÓ: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a BABETTA 210, 225 típusú mopedhez ZMV KOVA MOTOR, a. s. 946 03 KOLÁROVO SZLOVÁKIA TARTALOM: Bevezető Műszaki

Részletesebben

Jármű-azonosító adatok Kérjük, hogy a jármű-azonosító adatait rögzítse és gondosan őrizze meg

Jármű-azonosító adatok Kérjük, hogy a jármű-azonosító adatait rögzítse és gondosan őrizze meg Jármű-azonosító adatok Jármű-azonosító adatok Kérjük, hogy a jármű-azonosító adatait rögzítse és gondosan őrizze meg Alvázszám Az alvázszám a központi csővázon található a belső lábvédő idom mögött, melynek

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz György. Kukorica-betakarítás gépei. A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása

MUNKAANYAG. Orosz György. Kukorica-betakarítás gépei. A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása Orosz György Kukorica-betakarítás gépei A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása A követelménymodul száma: 2640-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Használati utasítás PRM0600

Használati utasítás PRM0600 Használati utasítás PRM0600 BEMUTATÁS HU BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata kivívja teljes

Részletesebben

HS998 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉKOLAJ SZIVATTYÚ TARTOZÉKOKKAL

HS998 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉKOLAJ SZIVATTYÚ TARTOZÉKOKKAL GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Kultivátor Thorit 10 KA A BIZTONSÁGÉRT KEZESKEDÜNK! Cikkszám: 175 3998 HU-1/11.05 LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28

Részletesebben

Szerelési, használati és karbantartási útmutató

Szerelési, használati és karbantartási útmutató Adiabatikus, evaporatív hűtőberendezés PTB 100 típusú, mobil készülék Szerelési, használati és karbantartási útmutató 2013.09.02. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4

Részletesebben

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Javítás Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Építészeti bevonatok és festékek hordozható eszközzel történõ levegõ nélküli felhordására. Kizárólag

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv Szerelési és üzemeltetési kézikönyv FW 5 00 AB AA 0 H FW0 FW06 FW08+0 FW FW6+8 66 856 066 066 6 H 96 96 09 00 FW0~0 69 9 80 9 5 F ø00 6 9 8 ø 9 558 559 6 80 0 6 5 5 5 5 A B 6B 5 5 08 5 558 ø 9 80 5 66

Részletesebben

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz Kongskilde - Polska Spółka z o.o. ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno, Polska tel: (024) 355 15 15, fax: (024) 355 15 35 E-mail: mail@kpl.kongskilde.com VIBRO MASTER Kezelési utasítás VIBRO MASTER Magágykészítő

Részletesebben

Üzemeltetõi kézikönyv

Üzemeltetõi kézikönyv Üzemeltetõi kézikönyv karbantartási tudnivalókkal Second Third Edition Seventh First Printing Printing Part No. 97780HU 43645 Üzemeltetői kézikönyv Harmadik kiadás Első nyomtatás Fontos A munkagép használata

Részletesebben

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN 405056 V1/0513 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ...

Részletesebben

POLÍROZÓGÉP 9227CB. Használati utasítás

POLÍROZÓGÉP 9227CB. Használati utasítás MAKITA POLÍROZÓGÉP 9227CB Használati utasítás Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez (1) Kidudorodás a hurkos fogantyún (2) Ehhez illeszkedő furat a fogaskerékházon (3) Tengelyrögzítő (4) Hurkos

Részletesebben

Kezelési és karbantartási utasítás

Kezelési és karbantartási utasítás Kezelési és karbantartási utasítás Dokumentum sz. 3367-170 A. változat Z-Master G3 meghajtó egység 122 cm-es TURBO FORCE oldalkidobós vágóasztallal Modell: 3367-170 Szériaszám: 311000001 és felfelé A termék

Részletesebben

Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el!

Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el! Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el! FELCO 800 30 22 29 20 19 mm 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 in.

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15 A Technogym, a Selection TM és az Ergo Multigrips TM a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a., 2003 május. A Technogym

Részletesebben