hu Vágókészülék RCE. Használati utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás"

Átírás

1 hu Vágókészülék RCE Használati utasítás

2 Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße München Tel.: +49-(0) Fax: +49-(0) A német nyelvű eredeti üzemeltetési útmutató fordítása

3 Tartalom RCE 1 Előszó Bevezetés A használati utasítás ábrázolási eszközei Wacker Neuson kapcsolattartó Bemutatott készüléktípusok Biztonság Alapelv A kezelőszemélyzet képesítése Védőfelszerelés Szállítás Üzembiztonság Biztonság kézi készülékek üzemeltetése esetén Biztonság elektromos készülékek üzemeltetése esetén Biztonság hidraulikus készülékek üzemeltetése esetén Karbantartás Biztonsági és útmutató táblák Biztonsági berendezések Szállítási terjedelem Leírás Alkalmazási cél Működési mód Komponensek és kezelőelemek Szállítás Üzemeltetés Üzembe helyezés előtt A készülék beállítása Üzembe helyezés Üzemen kívül helyezés Karbantartás Karbantartási terv Karbantartási munkák Szemrevételezés sérülések keresése céljából A kés cseréje A hidraulikaolaj szint ellenőrzése A hidraulikaolaj cseréje Használati utasítás 3

4 RCE 9 Zavarelhárítás Ártalmatlanítás A készülék ártalmatlanítása Tartozék Műszaki adatok RCE-16/20/ RCE-16/20/ RCE-16/20/ Hosszabbítókábel Szójegyzék EK-megfelelőségi nyilatkozat Használati utasítás

5 Elõszó 1 Előszó Ez a használati utasítás tudnivalókat és eljárásokat tartalmaz Wacker Neuson készülékének biztonságos üzemeltetéséhez és karbantartásához. Saját biztonsága és a sérülések elleni védelem érdekében olvassa el alaposan, ismerje meg és mindenkor vegye figyelembe a biztonsági utasításokat. Ez a használati utasítás nem szolgál útmutatóként átfogó karbantartási és javítási munkálatokhoz. A karbantartási és javítási munkálatokat a Wacker Neuson szerviznek ill. arra képzett szakembereknek kell elvégezniük. A készülék kialakításánál nagy súlyt helyeztünk kezelőjének biztonságára. Nem szakszerű üzemeltetés vagy nem előírásszerű karbantartás azonban veszélyeket okozhat. Kérjük, hogy Wacker Neuson készülékét ezen használati utasítás előírásainak megfelelően kezelje és tartsa karban. Gondosságáért cserébe zavartalan és kifogástalan üzemet várhat készülékétől. A készülék hibás részeit haladéktalanul ki kell cserélni! Az üzemeltetés vagy a karbantartás kérdéseivel, kérjük, forduljon a Wacker Neuson cég illetékeséhez. Minden jog fenntartva, különösen a sokszorosítás és terjesztés joga. Copyright 2009 Wacker Neuson SE Ezt a használati utasítást - akár kivonatos formában is - csak a Wacker Neuson cég kifejezett, előzetes és írásbeli engedélyével szabad újraelőállítani, feldolgozni, sokszorosítani vagy terjeszteni. A sokszorosítás, terjesztés vagy adathordozókon történő tárolás bármely, a Wacker Neuson cég által nem engedélyezett formája és fajtája az érvényes szerzői jogba ütközik, és bírósági eljárást von maga után. Nyomatékosan fenntartjuk a készülék tökéletesítését vagy biztonsági színvonalának emelését szolgáló műszaki változtatások jogát külön bejelentés nélkül is. 5

6 2 Bevezetés 2 Bevezetés 2.1 A használati utasítás ábrázolási eszközei Figyelmeztető szimbólum Jelen használati utasítás a következő kategóriákba tartozó biztonsági utasításokat tartalmaz: VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, VIGYÁZAT, FIGYELEM. Tartsa be ezeket halálos baleset vagy személyi sérülés, anyagi károk vagy szakszerűtlen szerviz kizárása érdekében. VESZÉLY Ez a figyelmeztető utasítás olyan közvetlenül fenyegető veszélyekre utal, amelyek halálos balesethez vagy súlyos sérülésekhez vezetnek. A veszély a felsorolt intézkedésekkel elkerülhető. FIGYELMEZTETÉS Ez a figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyekre utal, amelyek halálos balesethez vagy súlyos sérülésekhez vezethetnek. A veszély a felsorolt intézkedésekkel elkerülhető. VIGYÁZAT Ez a figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyekre utal, amelyek könnyű sérülésekhez vezethetnek. A veszély a felsorolt intézkedésekkel elkerülhető. FIGYELEM Ez a figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyekre utal, amelyek anyagi károkhoz vezethetnek. A veszély a felsorolt intézkedésekkel elkerülhető. Utasítások Megjegyzés: Itt kiegészítő információkat talál. 6 Használati utasítás

7 2 Bevezetés Eljárási utasítás Ez a szimbólum egy tevékenység elvégzésére szólít fel. 1. A számozott eljárási utasítások arra szólítják fel, hogy a megadott sorrendben végezzen el valamit. Ez a szimbólum felsorolásra szolgál. 2.2 Wacker Neuson kapcsolattartó Az Ön Wacker Neuson kapcsolattartója az adott országtól függően a Wacker Neuson szerviz, a Wacker Neuson leányvállalat vagy a Wacker Neuson kereskedő. A címeket az interneten, a weboldalon találja meg. A gyártó címét megtalálja a jelen használati utasítás elején. 2.3 Bemutatott készüléktípusok Ez a használati utasítás egy terméksorozat különböző készüléktípusaira érvényes. Ebből kifolyólag néhány ábra kinézetében kissé eltérhet az Ön készülékétől. Ezenkívül olyan komponensek leírásával is találkozhat, amelyek az Ön készülékének nem részei. A bemutatott készüléktípusok részleteit a Műszaki adatok fejezetben találja meg. Használati utasítás 7

8 2 Bevezetés A típustábla adatai A típustábla olyan adatokat tartalmaz, amelyek egyértelműen azonosítják az Ön készülékét. Ezekre az adatokra a pótalkatrészek megrendelésénél és műszaki témájú érdeklődéseknél van szükség. Jegyezz fel az Ön készülékének adatait a következő táblázatban: Tétel Megnevezés Az Ön adatai 1 Csoport és típus 2 Építési év 3 Gépszám 4 Változatszám 5 Cikkszám 8 Használati utasítás

9 3 Biztonság 3 Biztonság 3.1 Alapelv A technika állása A készülék gyártása a technika legújabb állásának és az elfogadott biztonságtechnikai szabályoknak megfelelően történt. Mindazonáltal szakszerűtlen alkalmazása esetén a felhasználó vagy harmadik személy életére és testi épségére nézve veszélyek, ill. a készülék sérülései és egyéb dologi károk keletkezhetnek. Rendeltetésszerű használat A készülék kizárólag betonacél vágására használható. A készülékkel megmunkálható betonacél átmérője és szakítószilárdsága független a készülék kivitelétől. A készülék számára érvényes értékek a Műszaki adatok fejezetben találhatók. Az alkalmazási helyet olyan építkezési helyek és üzemek képezik, amelyek vasalást készítenek vagy betonvas feldolgozásával foglalkoznak. A készülék kizárólag törvényes és engedélyezett célokra használható. A készülék a következő anyagok megmunkálására nem használható: Vezetékek Csövek Műanyagok Fa A rendeltetésszerű használathoz tartozik a jelen használati utasítás összes utasításának figyelembe vétele, valamint az előírt ápolási és karbantartási utasítások betartása is. Minden más vagy azon túlmenő használat nem rendeltetésszerűnek számít. Az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget és jótállást. A kockázatot egyedül a kezelő viseli. Használati utasítás 9

10 3 Biztonság Szerkezeti módosítás Semmilyen esetben ne végezzen szerkezeti módosításokat a gyártó írásos engedélye nélkül. Ezáltal veszélyeztetné az Ön és más személyek biztonságát! Azonkívül megszűnik a gyártó felelőssége és jótállása. Főként a következő esetekben áll fenn szerkezeti módosítás: A készülék kinyitása és a Wacker Neuson cégtől származó alkatrészek tartós idejű eltávolítása. Olyan új alkatrészek beépítése, amelyek nem a Wacker Neuson cégtől származnak, vagy típusuk és minőségük nem felel meg az eredeti alkatrészeknek. Tartozékok felszerelése, amelyek nem a Wacker Neuson cégtől származnak. A Wacker Neuson cégtől származó pótalkatrészek fenntartások nélkül beszerelhetők. Azok a tartozékok, amelyek szerepelnek az Ön készüléke számára készített Wacker Neuson szállítási programban, fenntartások nélkül felszerelhetők. Erre vonatkozóan vegye figyelembe a használati utasításban szereplő felszerelési előírásokat. Ne fúrja ki a házat, hogy pl. táblát szereljen fel rá. A házba víz kerülhet és a készülék károsodhat. Az üzemeltetés előfeltétele A készülék kifogástalan és biztonságos üzemelés előfeltételezi a következőket: Szakszerű szállítás, tárolás, felállítás. Gondos kezelés. Gondos ápolás és karbantartás. Üzemeltetés A készüléket csak rendeltetésszerűen és műszakilag kifogástalan állapotban üzemeltesse. A készüléket csak biztonság- és veszélytudatosan, és az összes védőberendezéssel üzemeltesse. Semmilyen biztonsági berendezést ne módosítson vagy kerüljön meg. Munkakezdet előtt ellenőrizze a kezelőelemek és biztonsági berendezések hatásosságát. Soha ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes környezetben. Felügyelet Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működő készüléket! 10 Használati utasítás

11 3 Biztonság Karbantartás A készülék kifogástalan és tartós működéséhez rendszeres karbantartási munkák szükségesek. A készülék elhanyagolt karbantartása csökkenti a készülék biztonságát. Feltétlenül tartsa be az előírt karbantartási időközöket. Soha ne alkalmazza a készüléket, ha karbantartás vagy javítás szükséges. Üzemzavar Működési zavarok esetén a készüléket azonnal ki kell kapcsolnia és biztosítania kell. Haladéktalanul küszöbölje ki az üzemzavarokat, amelyek a biztonságot befolyásolhatják! A sérült vagy hibás alkatrészeket haladéktalanul cseréltesse ki! További információkat a Üzemzavar fejezetben talál. Pótalkatrészek, tartozékok Csak Wacker Neuson gyártmányú pótalkatrészeket használjon, vagy olyanokat, amelynek típusa és minősége megfelel az eredeti alkatrészeknek. Csak Wacker Neuson gyártmányú tartozékokat használjon. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén mindennemű felelősség megszűnik. Felelősség kizárása A következő megsértések esetén a Wacker Neuson visszautasít mindenféle felelősséget a személyi és dologi károkért: Szerkezeti módosítás. Nem rendeltetésszerű használat. A jelen használati utasítás figyelmen kívül hagyása. Szakszerűtlen kezelés. Olyan alkatrészek beépítése, amelyek nem a Wacker Neuson cégtől származnak, vagy amelyeknek típusa és minősége nem felel meg az eredeti alkatrészeknek. Olyan tartozékok felhasználása, amelyek nem a Wacker Neuson cégtől származnak. Használati utasítás 11

12 3 Biztonság Használati utasítás Őrizze állandóan hozzáférhetően a használati utasítást a készüléken ill. a készülék alkalmazási helyén. Ha elveszítené a használati utasítást vagy egy további példányra lenne szüksége, úgy forduljon Wacker Neuson tárgyalópartneréhez vagy töltse le azt az internetről ( Szolgáltassa ki ezt a használati utasítást a készülék minden egyes további kezelőjének vagy rákövetkező tulajdonosának. Országspecifikus előírások Tartsa be a balesetmegelőzési és környezetvédelmi, pl. a veszélyes anyagokkal való bánásra, személyi védőfelszerelés viselésére vonatkozó országspecifikus előírásokat, szabványokat és irányelveket is. Egészítse ki a használati utasítást további utasításokkal az üzemi, hatósági, nemzeti vagy általános érvényű biztonsági irányelvek figyelembe vételéhez. Kezelőelemek Tartsa a készülék kezelőelemeit mindig szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen. A kezelőelemeket, pl. Be/Ki kapcsolót, gázkart stb. nem szabad meg nem engedett módon reteszelni, manipulálni vagy megváltoztatni. Ellenőrzés károk szempontjából Műszakonként legalább egyszer ellenőrizze a kikapcsolt készüléket külsőleg felismerhető károk és hiányosságok szempontjából. Ne üzemeltesse a készüléket, ha károk vagy hiányosságok ismerhetők fel. Haladéktalanul küszöböltesse ki a károkat és hiányosságokat. 3.2 A kezelőszemélyzet képesítése A kezelő képesítése Csak kiképzett szakszemélyzetnek szabad a készüléket üzembe helyeznie és üzemeltetnie. Azonkívül a következő előfeltételek érvényesek: Testileg és szellemileg alkalmasak. Kioktatták őket a készülék önálló használatára. Kioktatták őket a készülék rendeltetésszerű használatára. Járatosak a szükséges biztonsági berendezésekben. Jogosultak a készülékeket és rendszereket a biztonságtechnika szabványai szerint önállóan üzembe helyezni. A vállalkozó vagy az üzemeltető rendelkezett önálló munkavégzésükről a készülékkel. 12 Használati utasítás

13 3 Biztonság Hibás kezelés Hibás kezelés, helytelen használat vagy képzetlen személyzet általi kezelés esetén a kezelő vagy harmadik személy egészségét, valamint a készüléket, ill. más dologi értékeket veszély fenyegeti. Az üzemeltető kötelezettségei Az üzemeltetőnek a használati utasítást a kezelő számára hozzáférhetőnek kell tennie és meg kell bizonyosodnia arról, hogy a kezelő azt elolvasta és megértette. Javaslatok a munkához Kérjük, kövesse a következő javaslatokat: Csak jó testi állapotban dolgozzon. Koncentrálva dolgozzon, mindenek előtt a munkaidő vége felé. Ne dolgozzon a készülékkel, ha fáradt. Minden munkát nyugodtan, körültekintően és óvatosan végezzen. Soha ne dolgozzon alkohol, drogok vagy gyógyszerek befolyása alatt. Romolhat a látásképessége, reakcióképessége és az ítélőképessége. Úgy dolgozzon, hogy harmadik személyek ne sérüljenek meg. Gondoskodjon arról, hogy emberek vagy állatok ne tartózkodjanak a veszélyzónában. 3.3 Védőfelszerelés Munkaruházat A ruházatnak célszerűnek, azaz szorosan fekvőnek, de nem akadályozónak kell lennie. Az építkezés területén ne viseljen szabadon hosszú hajat, laza ruházatot vagy ékszert, beleértve a gyűrűket is. Sérülésveszély áll fenn pl. felakadás vagy a berendezés mozgó részeibe történő behúzás által. Csak nehezen gyulladó munkaruházatot viseljen. Használati utasítás 13

14 3 Biztonság Személyi védőfelszerelés Használjon személyi védőfelszerelést a sérülések és egészségkárosodások elkerüléséhez: Biztonsági cipő. Munkakesztyű tartós anyagból. Munkaruha tartós anyagból. Védősisak. Hallásvédő. Arcvédő. Szemvédő. Poros levegő esetén légzésvédő. 3.4 Szállítás A készülék kikapcsolása A szállítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugaszt a dugaszolóaljzatból. Hagyja kihűlni a motort. Készülék szállítása A készüléket a mellékelt hordozókofferben szállítsa. Biztosítsa a hordozókoffert a szállítóeszközön felborulás, leesés vagy elcsúszás ellen. A készülék emelése A leeső készülék komoly sérülésveszélyt jelent. A készülék nem rendelkezik emelési és rögzítési pontokkal. Emeléskor biztosítsa a készüléket felborulás, leesés vagy elcsúszás ellen pl. egy zárt szállítótartályban. Ismételt üzembe helyezés Ismételt üzembe helyezés előtt szerelje össze a készülékeket, készülékrészeket, tartozékokat vagy szerszámokat, amelyek szállítási célokra leszerelésre kerültek. Csak a használati utasítás szerint járjon el. 14 Használati utasítás

15 3 Biztonság 3.5 Üzembiztonság Robbanásveszélyes környezet Soha ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes környezetben. Munkakörnyezet Munkakezdet előtt ismerkedjen meg a munkakörnyezettel. Ehhez tartoznak pl. a következő pontok: Akadályok a munka- és közlekedési területen. A talaj teherbíróképessége. Az építkezési hely szükséges lebiztosítása, különösen a nyilvános közlekedési terület felé. Falak és fedelek szükséges lebiztosítása. Segítség lehetőségei balesetek esetén. Biztonság a munkaterületen Ha a készülékkel dolgozik, akkor különösen figyeljen a következő pontokra: Elektromos vezetékek vagy csövek a munkaterületen. Gázvezetékek vagy vízvezetékek a munkaterületen. Ellenőrzés munkakezdet előtt Munkakezdet előtt ellenőrizze a következő pontokat: A szerszámok állapotát. Készülékbeállításokat. A készülék csatlakoztatási értékeit. Készülék üzembe helyezése Vegye figyelembe a készüléken levő és a használati útmutatóban olvasható biztonsági és figyelmeztető utasításokat. Soha ne helyezzen üzembe karbantartásra vagy javításra szoruló készüléket. A készüléket a használati utasítás szerint helyezze üzembe. Állásbiztonság Mindig figyeljen a biztonságos állásra, amikor a készülékkel dolgozik. Ez különösen állványokon, létrákon, egyenetlen vagy csúszós talajon stb. történő munkavégzés esetén érvényes. Vigyázat a mozgó részek esetében Tartsa távol a kezét, lábát és becsíphető ruházatot a készülék mozgó részeitől. Használati utasítás 15

16 3 Biztonság Ne veszélyeztesse a személyeket Vigyázzon arra, hogy az elrepített vagy leeső anyagok senkit ne veszélyeztessenek. Mindig nagyon figyelmesen és előrelátóan dolgozzon. A készülék kikapcsolása Az alábbi helyzetekben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugaszt a csatlakozó aljzatból: Szünetek előtt. Ha nem használja a készüléket. Ha cseréli a szerszámot. Mielőtt letenné a készüléket, várja meg, amíg teljesen meg nem áll. Úgy állítsa vagy tegye le a készüléket, hogy az ne borulhasson fel, eshessen le vagy csúszhasson el. Tárolás Olyan biztonságosan állítsa vagy tegye le a készüléket, hogy az ne borulhasson fel, eshessen le vagy csúszhasson el. Tárolás helye Használat után a lehűlt készüléket olyan elzárt, tiszta, száraz és fagymentes helyen tárolja, amely gyermekek számára nem hozzáférhető. 3.6 Biztonság kézi készülékek üzemeltetése esetén Biztonságos munkavégzés kézi készülékekkel Biztosítsa a nem rögzített munkadarabokat megfelelő eszközökkel. Munkavégzés közben alapvetően fogja két kézzel a készüléket az arra előirányzott markolatoknál. 16 Használati utasítás

17 3 Biztonság 3.7 Biztonság elektromos készülékek üzemeltetése esetén Elektromos készülékekre vonatkozó speciális előírások Tartsa be a készüléke szállítási terjedelmének részét képező Általános biztonsági utasítások brossúrában levő biztonsági utasításokat. Tartsa be a balesetmegelőzési országspecifikus előírásokat, szabványokat és irányelveket is az elektromos berendezésekkel és készülékekkel összefüggésben. FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági utasítást és az egyéb utasításokat. A biztonsági utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Őrizze meg az összes biztonsági utasítást és egyéb utasítást, hogy a jövőben is elő tudja majd venni. A II. védelmi osztályba tartozó elektromos készülékek áramellátása Megjegyzés: A névleges feszültséget a készüléke típustábláján találja. A készüléket csak akkor szabad áramellátáshoz csatlakoztatnia, ha minden készülékrész kifogástalan állapotban található. Különösen ügyeljen a készülék következő komponenseire: Csatlakozó. Csatlakozókábel a teljes hosszán. A BE/KI kapcsoló kapcsolómembránja, ha van ilyen. Dugaszolóaljzatok. A II. védelmi osztályba tartozó elektromos készülékek erősített vagy kettős szigeteléssel (védőszigetelés) rendelkeznek és nem csatlakoznak a védővezetékre. Rögzített helyű vagy mobil áramfejlesztőhöz való csatlakoztatás esetén a következő biztonsági berendezések legalább egyikének léteznie kell: Áramvédő kapcsoló. ISO-őr. IT-hálózat. Megjegyzés: Tartsa be a mindenkori nemzeti biztonsági irányelveket! Használati utasítás 17

18 3 Biztonság Hosszabbítókábel A készüléket csak sérülésmentes és típusengedéllyel rendelkező hosszabbítókábelekkel szabad üzemeltetnie! Csak védővezetővel rendelkező és a csatlakozódugóra, valamint az összekötőre helyesen csatlakoztatott védővezetős hosszabbítókábelt szabad használnia (csak I-es védelmi osztályú készülékekhez, lásd a Műszaki adatok című fejezetet). Csak típusengedéllyel rendelkező olyan hosszabbítókábeleket szabad használnia, amelyek alkalmasak az építkezési helyen történő alkalmazásra: H05RN-F vagy jobb, közepes gumitömlő-vezeték a Wacker Neuson a H07RN- F típust, SOW kábelt vagy az adott országra jellemző, azzal egyenértékű kivitelt javasolja. A sérült (pl. repedések a köpenyben) vagy laza dugaszú és csatlakozójú hosszabbítókábeleket azonnal ki kell cserélnie. A kábeldoboknak és a többférőhelyes dugaszolóaljzatoknak ugyanazon követelményeknek kell megfelelniük mint a hosszabbítókábeleknek. Esőtől, hótól és a nedvesség minden más formájától védje a hosszabbítókábeleket, kábeldobokat és a többférőhelyes dugaszolóaljzatokat. Teljesen csévélje le a kábeldobot A le nem csévélt kábeldob tűzveszélyt jelent. Az üzem megkezdése előtt teljesen csévélje le a kábeldobot. Csatlakozókábel védelme Ne használja a csatlakozókábelt a készülék húzására vagy emelésére. A csatlakozókábel dugaszát ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból. Védje a csatlakozókábelt a hőtől, olajtól és éles szegélyektől. A csatlakozókábelt sérülés vagy laza dugasz esetén haladéktalanul ki kell cseréltetnie Wacker Neuson tárgyalópartnerével. Nedvesség elleni védelem Védje a készüléket az esőtől, hótól vagy más nedvességektől. Károsodásokat vagy hibás működést okozhat. Túl magas vagy túl alacsony hőmérséklettől való védelem Ne tegye ki a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek. Ellenkező esetben az áramvezető részek szigetelése károsodhat. A megengedett hőmérséklet-tartományra vonatkozó információk a Műszaki adatok című fejezetben találhatók. 18 Használati utasítás

19 3 Biztonság 3.8 Biztonság hidraulikus készülékek üzemeltetése esetén Hidraulika olaj A hidraulikaolaj egészségkárosító hatású. A hidraulikaolaj kezelése során viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. Kerülje a hidraulikaolaj bőrrel való közvetlen érintkezését. A hidraulikaolajat haladéktalanul távolítsa el a bőrről vízzel és szappannal. Vigyázzon arra, hogy a hidraulikaolaj ne kerüljön a szembe vagy a testbe. Azonnal forduljon orvoshoz, ha a hidraulikaolaj a szembe vagy a testbe került. Ne egyen és ne igyon, míg a hidraulikaolajjal foglalkozik. Különösen figyeljen a tisztaságra. A hidraulikaolaj szennyeződés vagy víz általi szennyezettsége túl korai kopáshoz vagy a készülék kieséséhez vezethet. Ártalmatlanítsa a leengedett vagy kiömlött hidraulikaolajat az érvényes környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően. 3.9 Karbantartás Karbantartási munkák Az ápolási és karbantartási munkákat csak annyira szabad végrehajtani, mint ahogyan azok ebben a használati utasításban le vannak írva. Minden további munkát a Wacker Neuson tárgyalópartnernek kell átvennie. További információkat a Karbantartás fejezetben talál. Leválasztás az áramellátásról Ápolási és karbantartási munkák előtt ki kell húznia a dugaszt a dugaszolóaljzatból a készülék leválasztásához az áramellátásról. Tisztítás A készüléket tartsa mindig tisztán és minden egyes használat után tisztítsa meg. Ne használjon üzemanyagokat vagy oldószereket. Robbanásveszély! Ne használjon magasnyomású tisztítót. Víz behatolása miatt megsérülhet a készülék. Elektromos készülékeknél áramütés okozta súlyos sérülés veszélye áll fenn. Használati utasítás 19

20 3 Biztonság 3.10 Biztonsági és útmutató táblák A készüléken matricák találhatók, amelyeken fontos utasítások és biztonsági utasítások találhatók. Tartsa az összes matricát olvasható állapotban. Cserélje ki a hiányzó vagy olvashatatlan matricákat. A matricák cikkszámát a pótalkatrész-katalógusban találhatja meg. Matrica Leírás Viseljen védőszemüveget. Viseljen védősisakot. Vegye figyelembe a használati utasítást. Viseljen hallásvédőt. Viseljen védőkesztyűt. Viseljen biztonsági cipőt. A munkadarab max. átmérője. Csak HLP-ISO-46 típusú hidraulikaolajat (pl. ESSO NUTO H46) használjon, lásd a Műszaki adatok c. fejezetet. FIGYELMEZTETÉS Levágás általi veszély. FIGYELMEZTETÉS Elrepülő forgácsok. 5 C alatti hőmérsékletek esetén a készüléket melegre kell járatni. 20 Használati utasítás

21 3 Biztonság 3.11 Biztonsági berendezések FIGYELMEZTETÉS Sérülésveszély szabadon levő mozgó részek miatt. A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a biztonsági berendezések helyesen vannak felszerelve és működnek. Ne módosítsa vagy ne távolítsa el a biztonsági berendezéseket. Védőfedél Némely kivitel esetén a készülék védőfedéllel van felszerelve. Tétel Megnevezés 1 Védőfedél Használati utasítás 21

22 Szállítási terjedelem RCE 4 Szállítási terjedelem A készüléket készre szerelve szállítjuk. A szállítási terjedelem tartalma: Tétel Megnevezés 1 Hordozókoffer 2 Vágókészülék 3 Imbuszkulcs, 4 mm Használati utasítás (ábr. nélkül) Pótalkatrész katalógus (ábr. nélkül) Általános biztonsági utasítások (ábr. nélkül) A szállítási terjedelem csak egy vágókészüléket tartalmaz. 22 Használati utasítás

23 RCE Leírás 5 Leírás 5.1 Alkalmazási cél 5.2 Működési mód A készüléket csak rendeltetésszerűen használja, lásd a Biztonság, rendeltetésszerű használat című fejezetet. Elv Az elektromotor a hidraulikus szivattyún keresztül előre hajtja a nyomó csapszegekkel rendelkező dugattyút. Az előre haladó mozgás végén kinyílik egy szelep és megszünteti a nyomást. A rugó visszanyomja a dugattyút a kiinduló helyzetbe. Vágási üzemmódban a nyomó csapszeg a mozgó kést a vágófejben levő rögzített kés felé mozgatja el. Használati utasítás 23

24 Leírás RCE 5.3 Komponensek és kezelőelemek Tétel Megnevezés 1 BE/KI kapcsoló 2 Olajbetöltő csonk 3 Nyomásmentesítő csavar 4 Ütközőcsavar 5 Vágófej Védőfedél (ábr. nélkül) BE/KI kapcsoló A készülék bekapcsolása A készülék a BE/KI kapcsolóval kapcsolható be. Amíg nyomvatartja a BE/KI kapcsolót, a készülék vágó üzemmódban működik. A készülék kikapcsolása Amikor elengedi a BE/KI kapcsolót, a motor leáll. A mozgó kés az adott pillanatnyi pozícióban áll meg. 24 Használati utasítás

25 RCE Leírás Vágó mozgás folytatása STOP után Ha a megállítás után ismét megnyomja a BE/KI kapcsolót, a kés folytatja a mozgást. Olajbetöltő csonk Az olajbetöltő csonk a hidraulika olaj tartály feltöltésére és leürítésére szolgál. Az olajbetöltő csonk nyílását egy tömítőgyűrűvel ellátott zárócsavar zárja el. Nyomásmentesítő csavar A nyomásmentesítő csavar lehetővé teszi, hogy a kés a BE/KI kapcsoló megnyomása nélkül visszamenjen. Ha a nyomásmentesítő csavar ki van oldva, akkor a készülék nem vág. A kés akkor is kiindulási helyzetben marad, ha a BE/KI kapcsolót megnyomja. Vágófej A vágófejben egy rögzített és egy mozgó kés van beépítve. A munkadarab vágása nyírással történik. Ütközőcsavar A vágás előtt be kell állítania az ütközőcsavart a munkadarab átmérőjének megfelelően. Ha az ütközőcsavart helyesen állította be, a készülék derékszögben vágja le a munkadarabot, megdöntés nélkül. Használati utasítás 25

26 Leírás RCE Védőfedél Némely kivitel esetén a készülék vágófeje védőfedéllel van felszerelve. Tétel Megnevezés 1 Védőfedél Zárja be minden vágás előtt a védőfedelet sérülések elkerülése érdekében. 26 Használati utasítás

27 RCE Szállítás 6 Szállítás FIGYELMEZTETÉS A szakszerűtlen kezelés sérülésekhez vagy súlyos dologi károkhoz vezethet. Olvassa el és tartsa be ezen használati utasítás valamennyi biztonsági utasítását, lásd a Biztonsági utasítások fejezetet. Készülék szállítása A készülék szállítása a mellékelt hordozókofferben történik. 1. A csatlakozót húzza ki a csatlakozó aljatból. 2. Zárja be a védőfedelet (csak néhány készülékkivitelnél van jelen). 3. Helyezze a készüléket a hordozókofferbe. 4. Csévélje fel a csatlakozókábelt és tegye a hordozókofferbe. 5. Helyezze az imbuszkulcsot a hordozókofferbe. 6. Zárja le a hordozókoffert. 7. Helyezze a hordozókoffert egy arra alkalmas szállítóeszközbe vagy szállítóeszközre. 8. Biztosítsa a hordozókoffert felborulás, leesés vagy elcsúszás ellen. Használati utasítás 27

28 Üzemeltetés RCE 7 Üzemeltetés FIGYELMEZTETÉS A szakszerűtlen kezelés sérülésekhez vagy súlyos dologi károkhoz vezethet. Olvassa el és tartsa be ezen használati utasítás valamennyi biztonsági utasítását, lásd a Biztonsági utasítások fejezetet. FIGYELMEZTETÉS Mozgó kés. Testrészek levágásának veszélye. Ne érintse meg a vágófejet, amikor a motor működik. Zárja be a védőfedelet (amennyiben rendelkezésre áll). 7.1 Üzembe helyezés előtt Kicsomagolás után a készülék üzemkész. Csatlakozó A készüléket gyárilag az adott országban használatos dugasszal szerelik. Ellenőrzések elvégzése Ellenőrizze, hogy megfelő-e az elektromos hálózat vagy az építéshelyi elosztó üzemi feszültsége (lásd a készülék típustábláját vagy a Műszaki adatok fejezetet). Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat vagy az építéshelyi elosztó az érvényes nemzeti szabványoknak és irányelveknek megfelelő biztosítóval rendelkezik-e. 28 Használati utasítás

29 RCE Üzemeltetés 7.2 A készülék beállítása FIGYELMEZTETÉS A készülék elindulása. Sérülésveszély az ellenőrizetlenül beinduló készülék miatt. A készüléken végzendő munkák előtt húzza ki a dugaszt a dugaszolóaljzatból. Állítsa be az ütközőcsavart Tétel Megnevezés 1 Mozgó kés 2 Ellenanya 3 Ütközőcsavar 4 Rögzített kés 5 Munkadarab Védőfedél (ábr. nélkül) 1. Vigye vissza a mozgó kést teljesen a kiindulási helyzetbe. Ehhez nyomja meg a BE/KI kapcsolót. 2. Csavarozza ki az ellenanyát. 3. Nyissa ki a védőfedelet (csak néhány készülékkivitelnél van jelen). 4. Helyezze a munkadarabot a rögzített késhez. 5. Állítsa be az ütközőcsavart úgy, hogy a munkadarab merőleges legyen a készülék tengelyére. 6. Csavarja vissza az ellenanyát. Használati utasítás 29

30 Üzemeltetés RCE 7.3 Üzembe helyezés FIGYELEM Elhasználódott kés. A készülék túl korai kopása. A munka megkezdése előtt ellenőrizze szemrevételezéssel a kés élességét. Cserélje ki az elhasználódott kést. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz FIGYELEM Elektromos feszültség. A nem megfelelő feszültség a készülék károsodsához vezethet. Ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége megegyezik-e a készülék adataival, lásd a Műszaki adatok fejezetet. VIGYÁZAT Elektromos feszültség. Rövidzárlat általi veszély. Ellenőrizze a csatlakozókábelt károsodások szempontjából. 1. Ha szükséges, megengedett hosszabbítókábellel csatlakoztassa a készüléket. Megjegyzés: A hosszabbítókábelek megengedett hosszát és érkeresztmetszetét a Műszaki adatok fejezetben találja. 2. Dugja be a dugaszt a csatlakozó aljzatba. 30 Használati utasítás

31 RCE Üzemeltetés Vágás FIGYELMEZTETÉS Sérülések az ellenőrizetlenül vezetett készülék miatt. Testrészek levágásának veszélye. Amikor a készüléket a munkadarabhoz közelíti, mindig két kézzel fogja a készüléket és vegyen fel biztos állást. Amikor a készülék stabil alapon fekszik, tartsa a készüléket egy kézzel a karnál fogva és a másik kezével fogja a munkadarabot. FIGYELEM Hibás ráhelyezés. A kés túl korai kopása. Győződjön meg róla, hogy az ütközőcsavar be van állítva a munkadarab átmérőjének megfelelően. Győződjön meg róla, hogy a vágófej és a munkadarab derékszöget alkot egymással. Megjegyzés: Ha a készüléket 5 C alatti környezeti hőmérsékleten használja, a munka megkezdése előtt hagyja a készüléket kb. 1 percig bemelegedni, anélkül, hogy vágna vele. Tétel Megnevezés 1 Munkadarab 2 Vágófej 3 Védőfedél 1. Biztosítsa, hogy a nyomásmentesítő csavar teljesen be legyen csavarva. 2. Nyissa ki a védőfedelet (csak néhány készülékkivitelnél van jelen). 3. Vezesse be a munkadarabot a vágófejbe. Használati utasítás 31

32 Üzemeltetés RCE 4. Várja be a védőfedelet. 5. Nyomja meg a BE/KI kapcsolót és tartsa lenyomva. 6. Amikor a kés ismét kiindulási pozícióban helyezkedik el, engedje el a BE/KI kapcsolót. 7.4 Üzemen kívül helyezés A készülék kikapcsolása 1. Engedje el a BE/KI kapcsolót. 2. A csatlakozót húzza ki a csatlakozó aljatból. Készülék tisztítása VIGYÁZAT Elektromos feszültség. Áramütés veszélye. Biztosítani kell, hogy tisztítás során ne kerüljön víz a készülékbe. Nem szabad a készüléket pl. folyóvíz alatt vagy magasnyomású tisztítóval tisztítani. 1. Tisztítsa meg a vágófejet a vágási maradványoktól megfelelő segédeszközökkel. 2. Törölje le a házat egy tiszta, nedves ruhával. 32 Használati utasítás

33 RCE Karbantartás 8 Karbantartás FIGYELMEZTETÉS A szakszerűtlen kezelés sérülésekhez vagy súlyos dologi károkhoz vezethet. Olvassa el és tartsa be ezen használati utasítás valamennyi biztonsági utasítását, lásd a Biztonsági utasítások fejezetet. FIGYELMEZTETÉS Elektromos feszültség. Sérülés áramütés következtében. A készüléken végzendő munkák előtt húzza ki a dugaszt a dugaszolóaljzatból. Használati utasítás 33

34 Karbantartás RCE 8.1 Karbantartási terv Tevékenység Naponta üzemeltetés előtt Szükség szerint Minden 2évben Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel kifogástalan állapotban van-e hiba esetén cseréltesse ki a csatlakozókábelt.* Valamennyi alkatrész szemrevételezése sérülések keresése céljából. A kés elhasználódásának ellenőrzése szükség esetén cserélje ki a kést. A készüléken levő csavarok rögzítettségének ellenőrzése szükség esetén húzza meg a csavarokat. A hidraulikaolaj szintjének ellenőrzése teljesítménycsökkenés vagy hidraulikaolaj kilépése esetén szükség esetén töltsön után hidraulika olajat. Hidraulikaolaj cseréje. * Végeztesse el ezeket a munkákat a Wacker Neuson kapcsolattartójának szerviz műhelyével. 34 Használati utasítás

35 RCE Karbantartás 8.2 Karbantartási munkák Munkavégzés műhelyben A karbantartási munkákat műhelyben munkapadon végezze. Ez a következő előnyökkel jár: A készülék védelme az építkezési hely szennyeződései ellen. Az egyenes és tiszta munkafelület megkönnyíti a munkát. A kis alkatrészek könnyebben áttekinthetők és nem vesznek el olyan könnyen Szemrevételezés sérülések keresése céljából Készülék ellenőrzése FIGYELMEZTETÉS A készülék alkatrészeinek vagy a csatlakozókábel sérülései áramütés általi testi sérüléshez vezethetnek. A sérült készüléket ne üzemeltesse. A sérült készüléket haladéktalanul javíttassa meg. Ellenőrizze a készülék valamennyi alkatrészét, hogy nem sérült-e és nincsenek-e rajta repedések. Használati utasítás 35

36 Karbantartás RCE A kés cseréje A rögzített kés cseréje Tétel Megnevezés 1 Rögzítőcsavar 2 Rögzített kés Előkészületek végrehajtása 1. Vigye vissza teljesen a nyomó csapszeget. Ehhez nyomja meg a BE/KI kapcsolót. 2. A csatlakozót húzza ki a csatlakozó aljatból. 3. Nyissa ki a védőfedelet (csak néhány készülékkivitelnél van jelen). A rögzített kés cseréje 1. Csavarja ki a rögzítőcsavart. 2. Cserélje ki a rögzített kést. 3. Csavarja vissza a rögzítőcsavart a rögzített késen. 36 Használati utasítás

37 RCE Karbantartás A mozgó kés cseréje Tétel Megnevezés 1 Mozgó kés 2 Rögzítőcsavar Előkészületek végrehajtása 1. A mozgó kést vigye olyan helyzetbe, ahol a kés rögzítőcsavarja és a vágófejben lévő furat egy vonalba esik. Ehhez nyomja meg a BE/KI kapcsolót. 2. A csatlakozót húzza ki a csatlakozó aljatból. 3. Nyissa ki a védőfedelet (csak néhány készülékkivitelnél van jelen). A mozgó kés cseréje 1. Csavarja ki a rögzítőcsavart. 2. Cserélje ki a mozgó kést. 3. Csavarja vissza a rögzítőcsavart a mozgó késen. Használati utasítás 37

38 Karbantartás RCE A hidraulikaolaj szint ellenőrzése FIGYELMEZTETÉS Forró hidraulikaolaj. Sérülés leforrázás következtében. Az olajbetöltő csonk zárócsavarját nem szabad addig kinyitni, míg a hidraulikaolaj forró. Hagyja lehűlni a készüléket. VIGYÁZAT Hidraulikaolaj nyomás alatt. A kispriccoló hidraulikaolaj áthatolhat a bőrön. Az olajbetöltő csonk zárócsavarját nem szabad addig kinyitni, amíg a nyomó csapszeg teljesen ki nem jött. Védőszemüveget és védőkesztyűt kell viselni. FIGYELEM Hibás hidraulikaolaj. A készüléken keletkező károk. Csak olyan hidraulikaolajokat szabad betölteni, amelyek a Műszaki adatok c. fejezetben a készülékhez meg vannak adva. 38 Használati utasítás

39 RCE Karbantartás Tétel Megnevezés 1 Zárócsavar 2 Olajbetöltő csonk Előkészületek végrehajtása 1. Vigye ki teljesen a nyomó csapszeget. Ehhez nyomja meg a BE/KI kapcsolót. 2. A csatlakozót húzza ki a csatlakozó aljatból. 3. Távolítsa el a szennyeződéseket a zárócsavar területén. A hidraulikaolaj szint ellenőrzése 1. A készüléket úgy helyezze el, hogy az olajbetöltő csonk függőlegesen felfele álljon. 2. Nyissa ki lassan és óvatosan az olajbetöltő csonk zárócsavarját. A kispriccoló hidraulikaolaj elleni védelem érdekében a másik kezével tartson egy rongyot az olajbetöltő csonk fölé. 3. Csavarja ki az olajbetöltő csonk zárócsavarját és vegye le a tömítőgyűrűvel együtt. 4. Ellenőrizze, hogy a hidraulikaolaj szintje eléri-e az olajbetöltő csonk alsó peremét. Szükség esetén töltsön után hidraulikaolajat az olajbetöltő csonk alsó pereméig. 5. Csavarja be az olajbetöltő csont zárócsavarját a tömítőgyűrűvel együtt és húzza meg szorosan. Használati utasítás 39

40 Karbantartás RCE A hidraulikaolaj cseréje Cserélje ki a hidraulikaolajat, amikor kézmeleg állapotban van. Az olaj ekkor könnyebben kifolyik. Tétel Megnevezés 1 Nyomásmentesítő csavar 2 Zárócsavar 3 Olajbetöltő csonk A hidraulikaolaj leengedése FIGYELMEZTETÉS Forró hidraulikaolaj. Sérülés leforrázás következtében. Az olajbetöltő csonk zárócsavarját nem szabad addig kinyitni, míg a hidraulikaolaj forró. Hagyja lehűlni a készüléket. VIGYÁZAT Hidraulikaolaj nyomás alatt. A kispriccoló hidraulikaolaj áthatolhat a bőrön. Az olajbetöltő csonk zárócsavarját nem szabad addig kinyitni, amíg a nyomó csapszeg teljesen ki nem jött. Védőszemüveget és védőkesztyűt kell viselni. 40 Használati utasítás

41 RCE Karbantartás Megjegyzés: A munkafelületet vízátnemeresztő fóliával kell borítani a talaj védelméhez (környezetvédelem). Előkészületek végrehajtása 1. Készítsen elő megfelelő felfogó edényt. 2. Vigye ki teljesen a nyomó csapszeget. Ehhez nyomja meg a BE/KI kapcsolót. 3. A csatlakozót húzza ki a csatlakozó aljatból. A hidraulikaolaj leengedése 1. A készüléket úgy helyezze el, hogy az olajbetöltő csonk függőlegesen felfele álljon. 2. Nyissa ki lassan és óvatosan az olajbetöltő csonk zárócsavarját. A kispriccoló hidraulikaolaj elleni védelem érdekében a másik kezével tartson egy rongyot az olajbetöltő csonk fölé. 3. Csavarja ki az olajbetöltő csonk zárócsavarját és vegye le a tömítőgyűrűvel együtt. 4. Tartsa a készüléket az olajbetöltő csonkkal a felfogó edény fölé és hagyja kifolyni a hidraulikaolajat. 5. Lazítsa meg a nyomásmentesítő csavart, míg a nyomó csapszeg vissza nem megy. 6. Ha a nyomó csapszeg teljesen visszament, akkor csavarja vissza a nyomásmentesítő csavart. 7. Teljesen hagyja kifolyni a maradék hidraulikaolajat a felfogó edénybe. Megjegyzés: Ártalmatlanítsa a hidraulikaolajat az érvényes környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően. Használati utasítás 41

42 Karbantartás RCE Hidraulikaolaj betöltése FIGYELEM Hibás hidraulikaolaj. A készüléken keletkező károk. Csak olyan hidraulikaolajokat szabad betölteni, amelyek a Műszaki adatok c. fejezetben a készülékhez meg vannak adva. Hidraulikaolaj betöltése 1. A készüléket úgy helyezze el, hogy az olajbetöltő csonk függőlegesen felfele álljon. 2. Töltsön be hidraulikaolajat az olajbetöltő csonk alsó pereméig. 3. Csavarja be az olajbetöltő csont zárócsavarját a tömítőgyűrűvel együtt és húzza meg szorosan. A hidraulikaolaj elosztása 1. Dugja be a dugaszt a csatlakozó aljzatba. 2. Mozgassa a nyomó csapszeget kb. 3-szor előre és hátra. Ehhez nyomja meg a BE/KI kapcsolót. 3. Vigye ki teljesen a nyomó csapszeget. 4. A csatlakozót húzza ki a csatlakozó aljatból. Hidraulikaolaj utántöltése 1. A készüléket úgy helyezze el, hogy az olajbetöltő csonk függőlegesen felfele álljon. 2. Csavarja ki az olajbetöltő csonk zárócsavarját és vegye le a tömítőgyűrűvel együtt. 3. Töltsön be hidraulikaolajat az olajbetöltő csonk alsó pereméig. 4. Csavarja be az olajbetöltő csont zárócsavarját a tömítőgyűrűvel együtt és húzza meg szorosan. 42 Használati utasítás

43 RCE Zavarelhárítás 9 Zavarelhárítás A következő táblázatban a lehetséges üzemzavarokat, azok okát és elhárításukat találja. Üzemzavar Ok Elhárítás A munkadarab megszorult vagy elcsúszott. A készülék nem működik. A nyomó csapszeg nem megy ki. A nyomó csapszeg teljesen kijön vagy egyenetlenül mozdul el. A nyomó csapszeg nem húzódik teljesen vissza. Hidraulikaolaj kilépés. Az ütközőcsavar hibásan van beállítva. A hálózati bemeneti feszültség túl magas vagy túl alacsony. A csatlakozókábel szakadt. Nyomásmentesítő csavar meg van lazítva. Túl kevés hidraulikaolaj van a hidraulika olaj tartályban. Hideg hidraulikaolaj. Szennyeződés vagy vágási maradványok a vágófejben. Az olajbetöltő csonk tömítőgyűrűje megsérült. Szivárgás a hidraulika hengernél, a hidraulika olaj tartályon vagy a csavarzatoknál. Állítsa be az ütközőcsavart. Hozzon létre helyes feszültséget, adott esetben használjon elegendő vezetékkeresztmetszetű hosszabbítókábelt. Ellenőrizze a csatlakozókábelt, hiba esetén cseréltesse ki.* Húzza meg a nyomásmentesítő csavart. Ellenőrizze az olajszintet, szükség estén töltsön után hidraulikaolajat. Hagyja a készüléket kb. 1 percig melegedni. Tisztítsa meg a vágófejet. Tömítőgyűrű tisztítása, szükség esetén csere. Javíttassa meg a készüléket. * * Végeztesse el ezeket a munkákat a Wacker Neuson kapcsolattartójának szerviz műhelyével. Használati utasítás 43

44 Ártalmatlanítás RCE 10 Ártalmatlanítás 10.1 A készülék ártalmatlanítása Az Ön készülékében is értékes nyersanyagok találhatók, amelyeket az ártalmatlanítás során környezetbarát módon kell újrahasznosítani. A készülék ártalmatlanítása során vegye figyelembe a helyi előírásokat és irányelveket, pl. az Elektromos és elektronikai kiöregedett készülékek európai irányelvét. Ne dobja a készüléket a hulladékok közé, hanem vigye el egy elkülönített gyűjtőhelyre. 44 Használati utasítás

45 RCE Tartozék 11 Tartozék A készülék számára a következő tartozékokat kínáljuk. Bővebb információk az egyes tartozékcikkekről a weboldalon olvashatók. Használati utasítás 45

46 Műszaki adatok RCE 12 Műszaki adatok 12.1 RCE-16/20/ Megnevezés Mértékegység RCE-16 RCE-20 RCE-25 Cikkszám Hossz x Szélesség x Magasság mm 420 x 110 x x 110 x x 140 x 235 Üzemi súly kg 7,5 9,4 14,6 Névleges feszültség V 230 1~ Névleges frekvencia Hz 50 Névleges teljesítményfelvétel W Névleges áramfelvétel A 5,8 5,3 5,3 Védelmi osztály II Védelem IP 20 Motor-fordulatszám min Használati utasítás

47 RCE Műszaki adatok Megnevezés Mértékegység RCE-16 RCE-20 RCE-25 Üzemi hőmérséklet C -20-tól +50-ig Hidraulikaolaj, specifikáció Hidraulikaolaj, töltési mennyiség HLP-ISO-46 l 0,6 Max. nyomóerő t A szerszám nyitási-/zárási ideje A szerszám max. megengedett szakítószilárdsága A munkadarab max. megengedett átmérője s 5 N/mm mm Védőfedél L WA zajszint vágási üzemmódban L PA hangnyomásszint a kezelőhelyen vágási üzemmódban db(a) db(a) Használati utasítás 47

48 Műszaki adatok RCE 12.2 RCE-16/20/ Megnevezés Mértékegység RCE-16 RCE-20 RCE-25 Cikkszám Hossz x Szélesség x Magasság mm 420 x 110 x x 110 x x 140 x 235 Üzemi súly kg 7,5 9,4 14,6 Névleges feszültség V 115 1~ Névleges frekvencia Hz 50 Névleges teljesítményfelvétel W Névleges áramfelvétel A 9,2 10,0 10,0 Védelmi osztály II Védelem IP 20 Motor-fordulatszám min Üzemi hőmérséklet C -20-tól +50-ig Hidraulikaolaj, specifikáció Hidraulikaolaj, töltési mennyiség HLP-ISO-46 l 0,6 Max. nyomóerő t A szerszám nyitási-/zárási ideje A szerszám max. megengedett szakítószilárdsága A munkadarab max. megengedett átmérője s 5 N/mm mm Védőfedél L WA zajszint vágási üzemmódban L PA hangnyomásszint a kezelőhelyen vágási üzemmódban db(a) db(a) Használati utasítás

49 RCE Műszaki adatok 12.3 RCE-16/20/ Megnevezés Mértékegység RCE-16 RCE-20 RCE-25 Cikkszám Hossz x Szélesség x Magasság mm 420 x 110 x x 110 x x 140 x 235 Üzemi súly kg 7,5 9,4 14,6 Névleges feszültség V 120 1~ Névleges frekvencia Hz 60 Névleges teljesítményfelvétel W Névleges áramfelvétel A 9,2 10,0 10,0 Védelmi osztály II Védelem IP 20 Motor-fordulatszám min Üzemi hőmérséklet C -20-tól +50-ig Hidraulikaolaj, specifikáció Hidraulikaolaj, töltési mennyiség HLP-ISO-46 l 0,6 Max. nyomóerő t A szerszám nyitási-/zárási ideje A szerszám max. megengedett szakítószilárdsága A munkadarab max. megengedett átmérője s 5 N/mm mm Védőfedél L WA zajszint vágási üzemmódban L PA hangnyomásszint a kezelőhelyen vágási üzemmódban db(a) db(a) Használati utasítás 49

50 Műszaki adatok RCE 12.4 Hosszabbítókábel FIGYELMEZTETÉS Elektromos feszültség. Sérülés áramütés következtében. Ellenőrizze a csatlakozókábelt és a hosszabbítókábelt károsodások szempontjából. Csak olyan hosszabbítókábelt használjon, amelynek védővezetéke a csatlakozódugóra és az összekötőre is csatlakoztatva van (csak I-es védelmi osztályú készülékekhez, lásd a Műszaki adatok című fejezetet). Kizárólag engedélyezett hosszabbítókábelt használjon, lásd a Biztonság című fejezetet. A hosszabbítókábel érkeresztmetszete a következő táblázatban található: Megjegyzés: Készülékének típusmegnevezését és feszültségét a típustábláról olvashatja le vagy a cikkszám alapján a Műszaki adatok fejezetben találja meg. Készülék Feszültség [V] Hosszabbítás [m] Érkeresztmetszet [mm 2 ] RCE < 33 1,5 < 54 2,5 < 86 4 < < 34 1,5 < 56 2,5 < 90 4 < < 103 1,5 < 150 2,5 50 Használati utasítás

51 RCE Műszaki adatok Készülék Feszültség [V] Hosszabbítás [m] Érkeresztmetszet [mm 2 ] RCE-20/ < 30 1,5 < 50 2,5 < 79 4 < < 31 1,5 < 52 2,5 < 82 4 < < 113 1,5 < 150 2,5 Példa Ön RCE-20/230 típusú készülékkel rendelkezik és egy 50 m hosszúságú hosszabbítókábelt szeretne használni. A készülék bemeneti feszültsége 230 V. A táblázat alapján a hosszabbítókábelnek 1,5 mm 2 -es érkeresztmetszettel kell rendelkeznie. Használati utasítás 51

52 13 Szójegyzék 13 Szójegyzék Védelmi osztály A DIN EN szerinti védelmi osztály áramütés megakadályozására szolgáló biztonsági intézkedéseket jelöl elektromos készülékekre vonatkozóan. Négy védelmi osztály van: Védelmi osztály Jelentés 0 Nincs külön védelem az alapszigetelésen kívül. Nincs védővezeték. Dugaszolható kötés védővezeték érintkező nélkül. I II III A ház összes elektromos vezető részének csatlakoztatása a védővezetékre. Dugaszolható kötés védővezeték érintkezővel. Erősített vagy kettős szigetelés (védőszigetelés). Nincs csatlakoztatás a védővezetékre. Dugaszolható kötés védővezeték érintkező nélkül. A készülékek érintésvédelmi törpefeszültséggel (< 50 V) üzemelnek. Nem szükséges csatlakoztatás a védővezetékre. Dugaszolható kötés védővezeték érintkező nélkül. 52

53 13 Szójegyzék IP védelem A DIN EN szerinti védelem alkalmassá teszi az elektromos készülékeket arra, hogy meghatározott környezeti feltételek között működjenek és védelmet biztosít a veszélyek ellen. A védelem egy DIN EN szerinti IP-kóddal van meghatározva. Kód A 1. számjegy jelentése: Veszélyes alkatrészek érintése elleni védelem. Behatoló idegen testek elleni védelem. 0 Nem védett érintés ellen. Nem védett idegen testek ellen. 1 Kézháttal történő érintés ellen védett. Nagy méretű idegen tárgyak (átmérő > 50 mm) ellen védett. 2 Egy újjal történő érintés ellen védve. Közepes méretű idegen tárgyak (átmérő > 12,5 mm) ellen védve. 3 Szerszámmal (átmérő > 2,5 mm) történő érintés ellen védett. Kis méretű idegen tárgyak (átmérő > 2,5 mm) ellen védett. 4 Huzallal (átmérő > 1 mm) való érintés ellen védve. Szemcse alakú idegen tárgyak (átmérő > 1 mm) ellen védve. 5 Érintés ellen védett. Belső porlerakódás ellen védett. 6 Teljesen védett érintés ellen. Por behatolása ellen védett. Kód A 2. számjegy jelentése: Behatoló víz elleni védelem 0 Nem védett behatoló víz ellen. 1 Függőlegesen eső csepegő víz ellen védett. 2 Ferdén eső csepegő víz ellen védett (15 -os hajlásszög). 3 Permetvíz ellen védett (60 -os hajlásszög). 4 Bármely irányból fröcskölő víz ellen védve. 5 Tetszőleges szögben érkező vízsugár (fúvóka) ellen védett. 6 Erős vízsugár (elárasztás) ellen védett. 7 Időszakos víz alá merítés ellen védett. 8 Tartós víz alá merítés ellen védett. 53

54 13 Szójegyzék 54

55 EK-megfelelőségi nyilatkozat Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41, München Termék Típus RCE 16 RCE 20 RCE 25 Termékfajta Vágókészülék Cikkszám , , , , , , Irányelvek és szabványok Ezúton tanúsítjuk, hogy ez a termék megfelel az alábbi irányelvek és szabványok rendelkezéseinek és követelményeinek: 98/37/EK, után: 2006/42/EK, 2006/95/EK, 2004/108/EK, EN 61000, EN Műszaki dokumentumok meghatalmazottja: Axel Häret München, Franz Beierlein Termékmenedzsment vezetője Dr. Michael Fischer Kutatás és fejlesztés vezetője

56

57

58

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

0217417hu 008 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU. Használati utasítás

0217417hu 008 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU. Használati utasítás 0217417hu 008 01.2011 Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

0212651hu 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU. Használati utasítás

0212651hu 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU. Használati utasítás 0212651hu 009 01.2011 Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Használati utasítás. Benzinüzemű vágógép BTS. 630, 635, 635s 12.2011. 0217780hu / 006

Használati utasítás. Benzinüzemű vágógép BTS. 630, 635, 635s 12.2011. 0217780hu / 006 Használati utasítás Benzinüzemű vágógép BTS 630, 635, 635s 12.2011 0217780hu / 006 Gyártó Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354

Részletesebben

0109986hu 006 12.2009. Vibrációs lap. DPU 6055He. Használati utasítás

0109986hu 006 12.2009. Vibrációs lap. DPU 6055He. Használati utasítás 0109986hu 006 12.2009 Vibrációs lap DPU 6055He Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német

Részletesebben

0210447hu 005 11.2010. Vibrációs lap BPU 2540W, 3050W. Használati utasítás

0210447hu 005 11.2010. Vibrációs lap BPU 2540W, 3050W. Használati utasítás 0210447hu 005 11.2010 Vibrációs lap BPU 2540W, 3050W Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 FZN 2001-E 1 English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 1 3 4 1 2 7 6 5 2 FZN 2001-E Tartalom 38 HU Elektromos sövényvágó HASZNÁLATI

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 DF1 / DF2 Kezelési utasítás Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 Nyelv HU DF1 a következõ sorozatszámtól: 47049 DF2 a következõ sorozatszámtól: 48213 Cikkszám AC 753462 A gép azonosítója Annak érdekében, hogy

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

POWX0476 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0476 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Billenővályús fűrészgép 700 D1150361 - - 1001 *D1150361-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP Használati utasítás 6934FD A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön

Részletesebben

POWX1186 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1186 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 6.1 Munkakörnyezet... 4 6.2 Elektromos biztonság... 4 6.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110 KH TRADING, Kft. Pf. 142 Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77 1506 Budapest (csak egy helyi hívás díját fizeti) Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu

Részletesebben

MTX-1A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR EMELŐ MTX - 1A

MTX-1A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR EMELŐ MTX - 1A GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

POWX07551T HU 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX07551T HU 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 5 5.1 Munkakörnyezet... 5 5.2 Elektromos biztonság... 5 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

WA mérés alatt. mérés alatt

WA mérés alatt. mérés alatt GARDENA RM 380 akkumulátoros fűnyíró Cikksz. 4040 Vevőtájékoztató Tartsa be a készüléken levő biztonsági utasításokat!! Figyelem! Üzembe helyezés előtt olvassa el a vevőtájékoztatót! Az idegen személyeket

Részletesebben

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 HU Üzemeltetési utasítás Automatikus szóróautomata A 20 T-Dok-657-HU-Rev. 0 200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének

Részletesebben

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép TW0350. Használati utasítás

Ütve csavarhúzó gép TW0350. Használati utasítás Ütve csavarhúzó gép TW0350 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és EXTOL termékünket választotta.

Részletesebben

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100 Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele

Részletesebben

POWX410 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5 SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

POWX410 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5 SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos működtetésű

Részletesebben

POWX340 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX340 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNI - AIR FEST KÉSZLET PWSG810J

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNI - AIR FEST KÉSZLET PWSG810J GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

POW2085 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW2085 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást

Részletesebben

WS 34A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALSÓMARÓ

WS 34A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALSÓMARÓ GARANCIALEVÉL 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 12 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - - 1001 *D1150388-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató LED-ES ÁLLÓLÁMPA OLVASÓLÁMPÁVAL myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

MPE 50. H Bőrkeményedés-eltávolító. Használati útmutató

MPE 50. H Bőrkeményedés-eltávolító. Használati útmutató MPE 50 H H Bőrkeményedés-eltávolító Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Németország) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása

RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása 766091 Eredeti használati utasítás / Alkatrész jegyzék RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása Tartalom 1 Jelek 2 Műszaki adatok 3 Rendeltetés szerinti használat 4 Működtető elemek

Részletesebben

POW707 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW707 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LEMEZHENGERÍTŐ SRG - 1300/1,5

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LEMEZHENGERÍTŐ SRG - 1300/1,5 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LEMEZHENGERÍTŐ SRG - 1300/1,5 SRG50 Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele előtt,

Részletesebben

HS998 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉKOLAJ SZIVATTYÚ TARTOZÉKOKKAL

HS998 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉKOLAJ SZIVATTYÚ TARTOZÉKOKKAL GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

POW63172 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW63172 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - V001 *D1150388-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása HU Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10 T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének megvásárlása mellett döntött. Ezt

Részletesebben

AL02 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLATÓS MOTORKERÉKPÁR-EMELŐ

AL02 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLATÓS MOTORKERÉKPÁR-EMELŐ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Kezelési utasítás. ZA-M Profis Hydro. Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró

Kezelési utasítás. ZA-M Profis Hydro. Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró Kezelési utasítás az ZA-M Profis Hydro Hidraulikus hajtású műtrágyaszóró MG3460 BAG0040.7 09.13 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást! A

Részletesebben

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 FDV 1001-A 1 English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 1 2 A B 1 C D E 5 2 F 4 G 3 3 4 5 6 1 1 2 2 FDV 1001-A Tartalom 42 HU Akkumulátoros

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Centaur 3001 4001 Super / Special. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Centaur 3001 4001 Super / Special. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Centaur 3001 4001 Super / Special Mulcskultivátor MG3061 BAG 0069.1 12.08 Printed in Germany Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást!

Részletesebben

KÖRFŰRÉSZ. 190 mm 5704R. Használati utasítás

KÖRFŰRÉSZ. 190 mm 5704R. Használati utasítás MAKITA KÖRFŰRÉSZ 190 mm 5704R Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PNEUMATIKUS FÚRÓ - ÁTMÉRŐ 13 MM

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PNEUMATIKUS FÚRÓ - ÁTMÉRŐ 13 MM GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A. INTERNET: www.uni-max.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A. INTERNET: www.uni-max.hu Termék: AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A Típus: 446500 Gyártás dátuma: Eladás dátuma, pecsét, aláírás: GARANCIAKÁRTYA??? 1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

POWX308 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX308 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

POWX084 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX084 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K Kezelési utasítás az szemenkéntvető gép ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K MG5194 BAH0023.0 03.14 Olvassa el és vegye figyelembe ezt az üzemelési útmutatót az első üzembe helyezés előtt! Őrizze meg a további

Részletesebben

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 3020-B Tartalom 69 HU Benzines bozótvágó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Használati útmutató. Asztali körfűrész WZTS 1702. Eredeti használati útmutató. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Asztali körfűrész WZTS 1702. Eredeti használati útmutató. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Asztali körfűrész WZTS 1702 myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Eredeti használati útmutató QR kódokkal gyorsan és egyszerűen

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP 33298 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o termékét választotta! Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt,

Részletesebben

Kezelési utasítás. Special Super Special

Kezelési utasítás. Special Super Special Kezelési utasítás AMAZONE Mulcskultivátor Cenius Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 Cenius 4003-2 Special

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

KÉTSEBESSÉGŰ ÜTVEFÚRÓ HP2050 HP2050F HP2051 HP2051F. Használati utasítás

KÉTSEBESSÉGŰ ÜTVEFÚRÓ HP2050 HP2050F HP2051 HP2051F. Használati utasítás MAKITA KÉTSEBESSÉGŰ ÜTVEFÚRÓ HP2050 HP2050F HP2051 HP2051F Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS SPECIFIKÁCIÓK Típus HP2050 / HP2050F HP2051 / HP2051F Maximális teljesítmények Beton, volfrámkarbid-lapkás

Részletesebben

SZÉLEZŐGÉP 3708 3708F. Használati utasítás

SZÉLEZŐGÉP 3708 3708F. Használati utasítás MAKITA SZÉLEZŐGÉP 3708 3708F Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

SZÉLEZŐGÉP 3707 3707F. Használati utasítás

SZÉLEZŐGÉP 3707 3707F. Használati utasítás MAKITA SZÉLEZŐGÉP 3707 3707F Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ- ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6207D 6217D 6317D 6337D 6347D. Használati utasítás

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ- ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6207D 6217D 6317D 6337D 6347D. Használati utasítás MAKITA AKKUMULÁTOROS FÚRÓ- ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6207D 6217D 6317D 6337D 6347D Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított

Részletesebben

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYD-78M Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség 230 V Hálózati frekvencia 50 Hz Motor teljesítmény 200W A motor sebességeinek száma 1 fokozat Amotor üresjárati sebessége

Részletesebben

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R HU MAGYAR SZIMBÓLUMOK Az alábbi szimbólumok

Részletesebben

IH 21. H Inhalátor Használati útmutató

IH 21. H Inhalátor Használati útmutató IH 21 H H Inhalátor Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de 0483 Tartalom 1. Készülék

Részletesebben

GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415

GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415 GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415 Használati útmutató Kérjük szerelés és üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el e használati útmutatót. Tartalomjegyzék 1. Műszaki adatok 2. A gép részei

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

Kezelési utasítás. Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró

Kezelési utasítás. Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró Kezelési utasítás az ZG-B 5500 ZG-B 8200 Ultra Hydro Ultra Hydro Nagy területteljesítményű műtrágyaszóró MG3272 BAG0051.5 02.14 Printed in Germany hu Az első üzembevétel előtt, kérjük, olvassa el a kezelési

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Áramütés veszélye állhat fenn! Jelöli a felhasználói ötleteket és egyéb fontos tanácsokat.

Áramütés veszélye állhat fenn! Jelöli a felhasználói ötleteket és egyéb fontos tanácsokat. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Használati útmutató Gratulálunk WAGNER festékszóró pisztolyának

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

200-0190, 200-0154, 200-0152

200-0190, 200-0154, 200-0152 HU Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék Mikro 3 T-Dok-220-HU-Rev.1 200-0190, 200-0154, 200-0152 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének megvásárlása

Részletesebben

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató A készülék szériaszáma: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk ágaprító készülékét. A használati

Részletesebben

HW2500 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉZI CSÖRLŐ 1 100 KG

HW2500 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉZI CSÖRLŐ 1 100 KG GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

SJ300. Az eredeti használati útmutató fordítása SJ 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ GARANCIALEVÉL. Termék: Sj 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ Típus: Sj300

SJ300. Az eredeti használati útmutató fordítása SJ 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ GARANCIALEVÉL. Termék: Sj 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ Típus: Sj300 GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Biztonsági kézikönyv

Biztonsági kézikönyv Biztonsági kézikönyv Az úthengerről tilos eltávolítani A CA, CC, CG, CP és CS úthengerekre érvényes RSAFEHU3 1 Miért fontos az Ön számára, hogy beszéljünk a biztonságról? Tervezőink mindenekelőtt az Ön

Részletesebben

4 2 3 8 A B FZP 6005-E

4 2 3 8 A B FZP 6005-E FZP 6005-E 3 4 2 3 8 A B FZP 6005-E 5 4 2 1 A 5 A B 8 6 6 7 22 FZP 6005-E 7 8 27 9 30 0 15 0 0 0 8 10 B 9 A 11 A FZP 6005-E 9 12 28 17 13 31 32 19 29 30 10 14 A B 34 15 16 37 32 38 0,6 mm 35 36 FZP 6005-E

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

GARDENA EVC 1000 Elektromos mélyszellőztető Cikkszám: 4068 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben

GARDENA EVC 1000 Elektromos mélyszellőztető Cikkszám: 4068 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben GARDENA EVC 1000 Elektromos mélyszellőztető Cikkszám: 4068 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben Kérjük gondosan olvassa el ezt a vevőtájékoztatót és tartsa be utasításait. A vevőtájékoztató segítségével

Részletesebben

FDB 2001-E FDB 2002-E

FDB 2001-E FDB 2002-E FDB 2001-E FDB 2002-E 3 4 FDB 2001/2002-E Tartalom 47 HU Elektromos szögcsiszoló HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szögcsiszolójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba

Részletesebben

PROXXON 27006 Micromot KS 230 Asztali fűrészgép 230V

PROXXON 27006 Micromot KS 230 Asztali fűrészgép 230V PROXXON 27006 Micromot KS 230 Asztali fűrészgép 230V Az útmutató használata - megkönnyíti a készülék megismerését. - elkerüli a szakszertlen kezelésből származó üzemzavarokat és megnöveli a készülék élettartamát.

Részletesebben