Biztonsági kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági kézikönyv"

Átírás

1 Biztonsági kézikönyv Az úthengerről tilos eltávolítani A CA, CC, CG, CP és CS úthengerekre érvényes RSAFEHU3 1

2 Miért fontos az Ön számára, hogy beszéljünk a biztonságról? Tervezőink mindenekelőtt az Ön és munkatársai biztonságágát tartották szem előtt, hogy a Dynapac egy biztonságos és megbízható munkagéppel szolgálhasson. Mindazonáltal a legfontosabb biztonsági tényező maga a kezelő. Ennek a kézikönyvnek a segítségével kívánjuk felhívni Ön és munkatársai fi gyelmét azokra a biztonsági intézkedésekre, amelyekre a Dynapac úthengerek napi használata során szükség lehet. A Biztonsági kézikönyvben található fejezetek címei: 1 Általános biztonsági előírások 3 2 Kezelés 6 3 Szállítás 15 4 Tankolás 17 5 Javítás és karbantartás 18 RSAFEHU3 2

3 1 Általános biztonsági előírások 1. A kezelőnek az úthenger beindítása előtt meg kell ismernie a gép KEZELÉSI KÉZIKÖNYVÉT. 2. Győződjön meg arról, hogy minden a KARBANTARTÁSI UTASITÁSBAN olvasható utasítás be lett tartva. 3. Az úthengert csak képzett és/vagy tapasztalt kezelő vezetheti. Az úthengeren utas nem szállítható. A vezetőnek minden kezelési művelet alatt az ülésben kell tartózkodnia. 4. A beállításra vagy javításra szoruló úthengert tilos használni. 5. Az úthengerre felszállni vagy azt elhagyni csak a gép álló helyzetében szabad. Fel- és leszálláskor az erre a célra létesített kapaszkodókat és fellépőket kell használni. Fel- és leszálláskor mindig hárompontos megtámasztást kell alkalmazni két láb és egy kéz, vagy két kéz és egy láb. 6. Bonyolult útviszonyokon történő használat esetén mindig használni kell a ROPS (bukócső) egységet. 7. Éles kanyarokat csak kis sebességgel szabad bevenni. 8. Az emelkedőkre a gépet egyenesen kell feljuttatni, kerülni kell a ferdén történő megközelítést. Folytatjuk RSAFEHU3 3

4 9 Bizonytalan peremek vagy gödrök megközelítésénél győződjön meg arról, hogy a dobnak legalább kétharmada stabilan egy már tömörített útrészen halad. 10 Győződjön meg arról, hogy nincsenek akadályok közel és távol a gép útjában. 11 Egyenetlen talajon fokozott figyelemmel vezessen. 12 Használja a mellékelt biztonsági felszerelést. ROPS egységgel felszerelt gépen a biztonsági öv használata kötelező. 13 Tartsa tisztán az úthengert. A kezelőtérből késlekedés nélkül távolítson el minden szennyeződést, kenőanyagot. Tartson minden jelzést és matricát tisztán és jól olvashatóan. 14 Tankolás előtt elvégzendő biztonsági óvintézkedések: - Állítsa le a motort. - Ne dohányozzon. - Nem lehet nyílt láng a közelben. - A szikrázás elkerülése érdekében a töltőpisztolyt a tartályhoz érintve testelje le a töltőberendezést. Folytatjuk RSAFEHU3 4

5 15 Javítás vagy karbantartás előtt: - Ékelje ki a dobot/kerekeket és a simítóélt. - Szükség esetén reteszelje a kormányberendezést is. 16 Ha a zajszint meghaladja a 85 db(a) értéket, fülvédő használata javasolt. A zajszint nagymértékben függ a gép alatti talaj minőségétől. 17 Az úthengeren tilos olyan változtatást, módosítást végezni, ami befolyásolhatja a biztonságos működést. Módosítások csak a Dynapac írásos beleegyezésével végezhetők. 18 Az úthengert addig ne használja, amíg a hidraulikafolyadék el nem éri a normál üzemi hőfokot. Amíg a hidraulikafolyadék hideg, a féktávolság nagyobb lehet a megszokottnál. Lásd a KEZELÉSI KÉZIKÖNYV beindítással kapcsolatos utasításait. RSAFEHU3 5

6 2 Kezelés 2.1 INDULÁS ELŐTTI ELŐKÉSZÜLETEK Az úthenger kezelőjeként tisztában kell lennie a munkaterületen érvényes biztonsági előírásokkal, valamint ismernie kell a munkavégzéssel kapcsolatos helyi rendelkezéseket, jelzéseket, kézjeleket és figyelmeztetéseket. Az úthenger vezetésekor vagy a vele történő munkavégzéskor természetesen soha nem lehet alkohol, kábítószer, vagy orvosság hatása alatt. Ismernie kell a tűzoltó készülék, az elsősegély felszerelés és a vészhívásra alkalmas telefon helyét. Józan megfontolással igyekezzen elkerülni minden koccanást és balesetet. Baleset bekövetkezésekor őrizze meg hidegvérét. Reagáljon gyorsan és hatékonyan. Első és legfontosabb az emberi élet védelme, azután az anyagi kár elkerülése. Saját biztonsága érdekében mindig viselje a következő felszerelést: - védősisak - acélbetétes munkabakancs - fülvédő (a tömörítendő talajtól függően a zajszint magasabb is lehet a gépre megadott értéknél) - fényvisszaverő felületekkel ellátott, feltűnő munkaruha - munkakesztyű Szükség esetén viseljen védőszemüveget és légzőmaszkot. A gépet csak a Dynapac által kiadott kezelési kézikönyvben meghatározott célra szabad használni. RSAFEHU3 6

7 2.1.1 A GÉP ÁTVIZSGÁLÁSAA GÉP ÁTVIZSGÁLÁSA Ellenőrizze, hogy - nincs-e nyoma sérülésnek, laza alkatrésznek, törésnek vagy nem hiányzik-e alkatrész. - Ha sérülést észlel, a javításig ne használja a munkagépet (tegyen ki egy figyelmeztető jelzést, hogy megelőzhető legyen a hibás gép használata) - tiszta-e a szélvédő és tiszták-e a tükrök - a jelzések és feliratok tiszták és jól olvashatóak - az összes vezérlőkar, pedál, fellépő, csúszásgátló és fogantyú szennyeződés és jégmentes, nem fedi olaj, zsír azokat - nincs a gépen szabadon semmilyen szerszám vagy egyéb tárgy - minden folyadékszint megfelelő. Szükség esetén fel kell tölteni a megfelelő szintig - ha az üzemanyag szintje alacsony, olvassa el a Tankolás részt. RSAFEHU3 7

8 Vegye fi gyelembe, hogy az olajszintek ellenőrzésénél és tankolásnál tilos dohányozni! Ha hibát észlel vagy azt gyanítja, hogy az úthenger megsérült, jelentse felettesének, hogy a hibát ki lehessen javítani. Ne indítsa be a gépet olyan környezetben, ahol robbanó gáz előfordulása lehetséges. Ne végezzen a géppel munkát például a föld alatt zárt, szellőzetlen helyen. Azt is vegye figyelembe, hogy a motor egészségre ártalmas kipufogógázt bocsát ki. Mindig gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ha a talaj tömörítésekor por keletkezne, szellőztetett fülkével ellátott gépet, légző maszkot kell használni vagy meg kell locsolni a talajt A KEZELŐVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK - A kezelő mindig legyen képzett és/vagy rendelkezzen gépkezelési tapasztalattal. Ismerje behatóan a gépet, annak vezérlőszerveit, jelzéseit és a rajta elhelyezett szimbólumokat. - A kezelő legyen tisztában a gép teljesítményével és korlátjaival. Ismerje a maximális sebességét, a megengedett maximális oldalirányú dőlését, a fékezési és kanyarodási képességeit. - A kezelőnek ismernie kell a vészleállító gomb helyét. RSAFEHU3 8

9 2.1.3 SZEMÉLYI BIZTONSÁG Győződjön meg arról, hogy nincs a gépen a használatát tiltó, vagy arra utaló jelzés, hogy a gép javítás alatt áll. Győződjön meg arról, hogy nem dolgozik szerelő a gépen. A gépet csak a kezelőállásból szabad elindítani. Ha a gép el van látva ROPS (bukócső) kerettel, mindig használni kell a biztonsági övet. Az úthengerre felszállni és azt elhagyni csak a gép álló helyzetében szabad. Használja az erre a célra elhelyezett fogantyúkat, kapaszkodókat és felépőket. Az úthengerrel tilos utast szállítani. Vezetés közben a vezetőülést tilos állítani, mert az váratlan mozdulatokat tehet. Győződjön meg arról, hogy a vezetőülés reteszelt helyzetben van. A háttámla állításakor győződjön meg arról, hogy reteszelt helyzetbe került. Az úthengert mindig ülve vezesse MUNKATERÜLET Ellenőrizze körültekintően a munkaterületet a gép előtt, mögött és a gép felett is. Ellenőrizze a talajt olyan repedéseket, úthibákat keresve, amely a gép sérülését okozhatja. Győződjön meg arról, hogy a gép által keltett vibráció nem tehet kárt épületben vagy berendezésben. Vegye figyelembe, hogy a talaj a rezgést meglehetősen nagy távolságra is képes továbbítani. RSAFEHU3 9

10 2.2 INDÍTÁS INDÍTÁS ELŐTTI ELŐKÉSZÜLETEK Győződjön meg arról, hogy: - a rögzítő fék (vészleállító) aktiválva van - minden vezérlőszerv működőképes. Indítsa el a gépet a Kezelési kézikönyv szerint. Hideg gépnél, amíg a hidraulikafolyadék be nem melegszik, a féktávolság nagyobb lehet, mint üzem meleg állapotban INDÍTÁST KÖVETŐ TEENDŐK - Győződjön meg arról, hogy minden műszer megfelelő értéket mutat. - Tegyen próbautat az úthengerrel. Győződjön meg arról, hogy minden vezérlőszerv megfelelően, a Kezelési kézikönyvben leírtak szerint működik. - Ha hibát észlel, állítsa le a motort, és ha elhagyná a gépet, tegyen ki rá figyelmeztető jelzést. RSAFEHU3 10

11 2.2.3 INDÍTÁS HIDEG IDŐJÁRÁSI VISZONYOK KÖZÖTT Hajtsa végre a hideg időjárási viszonyokra érvényes indítási műveleteket. Hidegindító gáz használata esetén kövesse a gáz gyártója által adott utasításokat. Indítókábellel történő indítás (bikázás) esetén körültekintően kövesse az utasításokat, hogy megakadályozható legyen az akkumulátor esetleges felrobbanásából, a maró hatású akkumulátorsav kiömléséből stb. eredő személyi sérülés, géphiba, elektromos hiba, elektromos berendezés meghibásodása. Vegye le a cellák fedelét, és helyezzen a nyílásokra rongydarabot (ez nem vonatkozik a karbantartás-mentes akkumulátorokra). Csatlakoztassa az indítókábeleket a rajzon látható sorrendben. Mindig vigyázzon arra, hogy a kábelek csatlakoztatásánál ne keletkezzen szikra RSAFEHU3 11

12 2.3 VEZETÉS VEGYE FIGYELEMBE AZ ALÁBBIAKAT! - Ha jár a motor, soha ne hagyja el a gépet anélkül, hogy behúzná a vészleállító kart. - Mindig zárt ajtóval vezessen. Munkavégzéskor mindig reteszelje a nyitott ablakokat. - Az úthengert mindig körültekintően vezesse. - Mindig figyelmesen mérje fel a munkaterületet, különösen hátramenetben. - Érzékszerveivel mindig figyelje az úthengert, hogy időben észrevehesse az esetleges meghibásodást. - Ne lélegezzen be kipufogógázt (a kipufogógáz egyebek mellett rendkívül mérgező szénmonoxidot is tartalmaz). - Az éles kanyarokat csökkentett sebességgel vegye be. Tartsa be a munkavégzéshez javasolt sebességeket HALADÁS LEJTŐN A lejtőt és emelkedőt mindig egyenesen küzdje le. Ellenőrizze az úthenger megengedett lejtőszögét a Kezelési kézikönyvben. Az úthenger hidrosztatikus hajtóművel van ellátva. Lejtőn mindig menet üzemmódban közlekedjen, soha ne váltson szállítási üzemmódba. Lejtőn és emelkedőn ne váltson sebességet. Tartsa be a Kezelési kézikönyvben ismertetett szabályokat is. RSAFEHU3 12

13 2.3.3 HALADÁS INSTABIL TALAJON Kerülje az útszéleket, árkokat és hasonlókat. Vegye figyelembe, hogy a nedves, rossz talajviszonyok csökkenthetik a gép kapacitását, mivel a henger megsüllyed. Ügyeljen a fentről benyúló akadályokra, alacsonyan elhelyezett légkábelekre, faágakra és hasonlókra. A instabil talajon mindig használni kell a bukócső keretet (ROPS) és a biztonsági övet. Útszélek és gödrök megközelítésénél a dob legalább 2/3 részének már korábban tömörített talajon kell haladnia HALADÁS KÖZÚTON Mindig be kell tartani a közúton történő haladásra vonatkozó közlekedési szabályokat, azaz be kell kapcsolni a fényszórókat és a forgófényt, ezen kívül a gép hátuljára ki kell tenni a lassú járművek jelzését (ha az adott országban van ilyen). Soha ne lépje túl a megengedett maximális sebességet, és ügyeljen a féktávolságra. A szintbeli vasúti kereszteződéseken a sínekre merőlegesen kell áthajtani. Soha nem tartózkodhat a dob egyidejűleg a két sínen. Ügyeljen arra is, hogy ne érjen hozzá a magas feszültségű felsővezetékhez. Ha a lezáruló sorompó közrezárná az úthengert, inkább törje át, semmint a síneken maradjon. RSAFEHU3 13

14 2.4 HASZNÁLAT UTÁNI TEENDŐK A PARKOLÁS BIZTONSÁGA Mindig úgy parkolja le a gépet, hogy az ne akadályozzon más járművet, ne okozhasson balesetet, különös tekintettel sötétben. A forgalommal szemben mindig vörös fényszórók legyenek. Mindig sík tömör talajon parkoljon. Mindig használja a rögzítő féket/vészleállítót. Ha hosszabb időre állítja le, mindig ékelje ki az úthengert. Soha ne hagyja el a gépet, amíg meg nem győződött arról, hogy semmilyen irányba nem tud elgurulni. Ha az úthenger talajegyengető lapáttal is fel van szerelve, fesztelenítse a hidraulika rendszer a lapát leeresztésével A MOTOR LEÁLLÍTÁSA Mindig a Kezelési kézikönyvben leírt szabályok betartásával állítsa le a motort. Soha ne állítsa le a motort, amíg a gép még mozog. Mindig vegye ki a fő áramtalanító kulcsot, hogy illetéktelenek ne indíthassák el a gépet. Az úthengerre felszállni és azt elhagyni csak a gép álló helyzetében szabad. Használja az erre a célra elhelyezett fogantyúkat, kapaszkodókat és felépőket. Soha ne ugorjon le a gépről. Fel- és leszálláskor mindig támaszkodjon meg kezével és lábával legalább három ponton. RSAFEHU3 14

15 3 Szállítás 3.1 SZEMÉLYI BIZTONSÁG Az úthenger fel és lerakása a trélerről balesetveszélyes tevékenység. A gép mozgatása közben soha ne tartózkodjon alatta vagy a közvetlen közelében. Soha nem kísérelje meg a gép kézzel történő megmozdítását vagy tolását. Kerülje el a mozgatáskor az esetleges ütközés kockázatát. 3.2 SZÁLLÍTÓJÁRMŰ A szállítójárműnek meg kell felelnie a szállítás feltételeinek maximális teherbírás, motorteljesítmény, fékteljesítmény és hasonló paraméterek szempontjából. A szállítójármű úthenger szállítására kell, hogy legyen kialakítva. 3.3 FELRAKODÁS/LERAKODÁS RÁMPA SEGÍTSÉGÉVEL Az úthenger nagyobb távolságokra történő eljuttatásának legegyszerűbb módja a tehergépjárművön történő szállítás. A nagy gépeket rámpán keresztül lehet fel- és lerakodni. Mindig győződjön meg arról, hogy a rámpa hibátlan. A rámpa anyaga fém legyen, soha ne használjon gyenge farámpát. Győződjön meg arról, hogy a rámpa biztonságosan rögzül a járműre és a talajhoz. A lejtési szög ne legyen túl nagy. A rámpán legyen oldalperem, amely megakadályozza a gép oldalra történő lecsúszását. Ha van erre lehetőség, az úthengert csörlőzni kell. Győződjön meg róla, hogy a rámpán nincs olaj, hó, jég vagy egyéb szennyeződés. RSAFEHU3 15

16 Győződjön meg arról, hogy a szállítójármű ki van ékelve, a vonórúd pedig alá van támasztva, fel van emelve. Rögzítse a vonóláncot az úthengerhez, és csörlőzze fel a szállítójárműre. Mindig megfelelő teherbírású láncot vagy sodronyt használjon. Ne használjon kötelet. Csörlőzze fel az úthengert. Húzza be az úthenger rögzítő fékét/vészfékét. Rögzítse le az úthengert a szállítójárművön biztonságosan a Kezelési kézikönyvben leírtak szerint. Győződjön meg arról, hogy nincs laza alkatrész az úthengeren. 3.4 FELRAKODÁS/LERAKODÁS DARU SEGÍTSÉGÉVEL A kisebb gépeket daru is felrakhatja a talajról a szállítójármű platójára. Minden kis méretű gép fel van szerelve emelőszemekkel. A gép súlya az emelési pontok közelében található emelési lapon vagy a gép adatlapján fel van tüntetve. A daru üzemeltetésekor mindig tartsa be a biztonsági előírásokat. 3.5 VONTATÁS Soha ne vontassa az úthengert nagyobb távolságon (max. 300 m). Mindig tartsa be a vonatkozó közlekedési szabályokat. Soha ne lépje túl a Kezelési kézikönyvben meghatározott sebességhatárt. A vontatás alatt levő úthengerben nem tartózkodhat senki. RSAFEHU3 16

17 4 Tankolás Tankoláskor betartandó biztonsági előírások: - állítsa le a motort - ne dohányozzon - tilos a közelben nyílt láng használata - ne tankoljon zárt helyen - a szikrázás elkerülése érdekében testelje össze a tartályt és a töltőpisztolyt - mindig győződjön meg arról, hogy a megfelelő üzemanyagot tankolja a megfelelő tartályba - a motor beindítása előtt mindig törölje le az esetleg félrement üzemanyagot - győződjön meg róla, hogy a tanksapka megfelelően rögzül, hogy baleset esetén ne folyhasson ki üzemanyag. RSAFEHU3 17

18 5 Javítás és karbantartás Soha ne használjon sérült vagy a közlekedésre veszélyes úthengert. A minőségi munka képzett szakembert kíván. Mindazonáltal a Kezelési kézikönyvben ismertetett karbantartási munkákat a kezelőnek kell elvégeznie. A munka megkezdése előtt meg kell ismernie kell a tűzoltó készülék, az elsősegély felszerelés és a vészhívásra alkalmas telefon helyét. Józan megfontolással igyekezzen elkerülni minden koccanást és balesetet. Baleset bekövetkezésekor őrizze meg hidegvérét. Reagáljon gyorsan és hatékonyan. Első és legfontosabb az emberi élet védelme, azután az anyagi kár elkerülése. Saját biztonsága érdekében mindig viselje a következő felszerelést: - védősisak - acélbetétes munkabakancs - fülvédő (a tömörítendő talajtól függően a zajszint magasabb is lehet a gépre megadott értéknél) - fényvisszaverő felületekkel ellátott, feltűnő munkaruha - munkakesztyű Szükség esetén viseljen védőszemüveget és légzőmaszkot. Munkavégzés közben tilos nyílt lánggal vagy forró tárgyakkal tevékenykedni. A hegesztéssel kapcsolatos munkákkal kapcsolatosan lásd: 5.1 Előkészületek javítási és karbantartási munkákhoz. RSAFEHU3 18

19 5.1 ELŐKÉSZÜLETEK JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁKHOZ Mindig helyezzen ki egy jelzést az úthengerre, amely jelzi, hogy a gép javítás alatt áll. Az akkumulátor leválasztása érdekében vegye ki az áramtalanító kulcsot, és tartsa a zsebében. Győződjön meg arról, hogy a gép alaposan meg lett tisztítva. Törzs-kormányzású gépeknél mindig számítson a beszorulás veszélyére. Ha hegesztés, esetleg más, nagy hőt kívánó munkát kell végezni vagy nyílt lángot kell használni, le kell üríteni és alaposan ki kell szellőztetni az üzemanyagtartályt. Az üzemanyagtartály hegesztése esetén azt előbb fel kell tölteni vízzel. Győződjön meg arról, hogy a tűzoltó berendezés a közelben található. Ívhegesztés esetén mindig győződjön meg arról, hogy az akkumulátor csatlakozói le lettek kötve. Soha ne végezzen hegesztést műanyag vagy gumi közelében, poliuretánt alkatrészt tartalmazó vagy poliuretán anyagú talajgyalun. Hő hatására mérgező gázok keletkeznek. Az elektromos rendszeren végzett munka esetén mindig győződjön meg arról, hogy az akkumulátor csatlakozói le lettek kötve. Tisztításra soha ne használjon benzint. A nem használt éghető és egészségre ártalmas anyagokat zárt edényben kell tárolni. Egészségre ártalmas anyagokkal végzett tevékenységeknél használjon légzés védő felszerelést. Ne végezzen munkát járó motorú gépen. Főszabályként a motorháztetőt járó motoresetén mindig zárva kell tartani. A gép zárt helyen történő beindításakor a elszívó rendszerrel kell gondoskodni a kipufogógáz elvezetéséről, hogy a gázok ne maradhassanak a helyiségben. RSAFEHU3 19

20 Ha a gép meg van emelve, mindenképpen alá kell támasztani, hogy le ne zuhanjon vagy el ne billenjen. Emeléshez csak megbízható emelőt szabad használni. Soha ne hagyja a gépet csak az emelőn. Csak eredeti Dynapac alkatrészeket használjon. 5.2 DÍZELMOTORON VÉGZETT MUNKA Legyen nagyon körültekintő, ha a motor jár. Ha erre lehetőség van, csak álló motoron végezzen munkát. A munka befejeztével minden leszerelt védőburkolatot vissza kell szerelni. Működő motoron végzett munka során laza részek nélküli ruhát kell viselni. Soha ne hagyja fi gyelmen kívül a potenciális veszélyforrásokat, amire a motor kezelési kézikönyve felhívja a figyelmet. A motoron csak annak lehűlése után kezdjen dolgozni. 5.3 A HŰTŐRENDSZEREN VÉGZETT MUNKA Ellenőrzés előtt mindig állítsa le a motort. Ha erre lehetőség van, hagyja a motort lehűlni. Meleg motornál fokozott körültekintéssel nyissa ki a kiegyenlítő tartály fedelét. Használjon vastag védőkesztyűt, overált és védőszemüveget. Ne álljon közel a betöltő nyíláshoz. A fedél levétele előtt hagyja, hogy a túlnyomás eltávozzon a rendszerből. A meleg rendszerbe hideg hűtőfolyadékot csak óvatosan szabad tölteni. RSAFEHU3 20

21 5.4 A HIDRAULIKA RENDSZEREN VÉGZETT MUNKA A hidraulika rendszer rendszeres karbantartást igényel. A gép nagy olajnyomással dolgozik. Ha a hidraulika tömlőn vagy a csatlakozásán csak egy apró hiba is keletkezik, az súlyos károkat okozhat. Jusson eszébe, hogy a hidraulika tömlők anyaga gumi, ami öregszik, és az töréshez vezet. Amint a legkisebb kétsége támad a tömlő tartósságát vagy elhasználódását illetően, azonnal cserélje le eredeti Dynapac tömlővel. Ne raktározza sokáig a tartalék tömlőket, mert állásukban is romlik a minőségük. Gondoljon arra, hogy a hidraulika rendszer leállított motornál is nyomás alatt van. Munkát csak fesztelenített rendszeren szabad végezni. A hidraulika rendszeren végzett munka során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. Szivárgásteszthez használjon kartonpapírt, soha ne a kezével próbálja észlelni a szivárgást. Ha hidraulika folyadék jutna a bőrére vagy olaj kerülne a szemébe, mindig mutassa meg orvosnak. A hidraulika rendszer feltöltésekor nagy körültekintéssel vegye le a betöltőnyílás fedelét. A hidraulika rendszer feltöltésekor tilos a dohányzás és nyílt láng használata. A kiömlött olajat mindig fel kell törölni. Győződjön meg arról, hogy a nyomáscsökkentő szelep megfelelő értékre van beállítva. A túl magas nyomás tömlőrepedést és anyagi kárt okozhat. A túl alacsony nyomás a gép vezérlésében okozhat problémákat. RSAFEHU3 21

22 5.5 AZ AKKUMULÁTORRAL VÉGZETT MUNKA Az akkumulátor mérgező és maró hatású kénsavat tartalmaz. Viseljen védőszemüveget, és ügyeljen arra, nehogy sav kerüljön a bőrére, ruházatára vagy a gépre. Ha savval kerülne érintkezésbe, azonnal vessen le minden szennyezett ruhadarabot. A bőrét legalább 15 percig öblögesse tiszta vízzel. Ha a sav a szemébe kerülne, legalább 15 percig öblögesse tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Az orvoshoz menet szivacs vagy nedves ruhadarab segítségével folytassa a vízzel való öblögetést. Az akkumulátorban gyúlékony gázok keletkeznek. Az akkumulátor közelében nyílt láng vagy egy szikra is robbanást okozhat. Az akkumulátor ki- beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a két pólusa ne kerüljön rövidzárba. Az akkumulátor kiszerelésekor először mindig a negatív kábelt kösse le. Az akkumulátor külső berendezéssel történő töltésekor a töltőt csak a kábelek csatlakoztatása után helyezze áram alá. RSAFEHU3 22

23 5.6 A GUMIABRONCSOKKAL VÉGZETT MUNKA A gumiabroncsok javítását és szervizelését műhelyben végeztesse. Ne felejtse el, hogy a gumiabroncsok levegővel vannak feltöltve. A gumiabroncsok cseréjéhez gyakran célszerszámokra és különleges gépekre van szükség. A gumiabroncsok légnyomását az úthengeren található és a Kezelési kézikönyvben megadott értékre kell beállítani. Gondoljon arra, hogy a napsütés vagy a súrlódás által felmelegített abroncsokban magasabb a légnyomás. Ne engedje ki a levegőt a gumiabroncsból kézzel megnyitva a szelepet. A nyomás beállításához használjon hosszú levegőtömlőre szerelt feltöltő csonkot. Mindig ellenőrizze, hogy a gumiabroncsokon nem keletkezett-e balesetet okozó sérülés. Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsokat. RSAFEHU3 23

24 5.7 A BUKÓCSŐ (ROPS, ROLL-OVER PROTECTIVE STRUCTURES) ELLENŐRZÉSE Mindig ellenőrizze a bukócsövet és a bekötéseit sérülés szempontjából. Rendszeresen ellenőrizze nyomatékkulccsal a bukócső rögzítő csavarok meghúzott állapotát (a meghúzási nyomatékok a Karbantartási kézikönyvben találhatók). A bukócsőbe tilos belefúrni vagy bármit hozzáhegeszteni. A sérült bukócsövet nem szabad javítani, azt új szerkezetre kell cserélni. Mindig ellenőrizze a biztonsági öv állapotát és működőképességét. Ha egy túlterhelés után megsérült, cserélje ki új, eredeti egységre. 5.8 A LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER ÉS A Ha a gép légkondicionáló rendszerrel is fel van szerelve, a szívónyílás közelében ne hegesszen. A rendszeren végzett minden javítást, beleértve a hűtőközeg feltöltését is különleges felszerelésekkel ellátott szervizműhelynek kell végeznie. A légtartállyal ellátott, sűrített levegő rendszerrel felszerelt gépek karbantartását különleges felszerelésekkel ellátott szervizműhelynek kell végeznie. 5.9 CSÚSZÁS ELLENI VÉDELEM A kezelőállás és a szervizfelületek különleges, csúszásgátló anyaggal vannak bevonva. Ez az anyag kopik, ezért rendszeresen ellenőrizni, és szükség esetén cserélni kell. Mindig használjon eredeti Dynapac cserekészletet, és pontosan tartsa be a mellékelt utasításokat. RSAFEHU3 24

25

26 Box 504, SE Karlskrona, Sweden Phone: , Fax: Fenntartjuk a jogot a műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. RSAFEHU3, Printed in Sweden, 2005

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

4812161222_C.pdf 2015-07-02

4812161222_C.pdf 2015-07-02 Kezelési kézikönyv Kezelés és karbantartás 4826222_C.pdf Vibrációs úthenger CC300C Motor Kubota V2203 Sorozatszám 0000335x0A02552 - Az eredeti útmutató fordítása A változtatások jogát fenntartjuk Svédországban

Részletesebben

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 FZN 2001-E 1 English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 1 3 4 1 2 7 6 5 2 FZN 2001-E Tartalom 38 HU Elektromos sövényvágó HASZNÁLATI

Részletesebben

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 DF1 / DF2 Kezelési utasítás Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 Nyelv HU DF1 a következõ sorozatszámtól: 47049 DF2 a következõ sorozatszámtól: 48213 Cikkszám AC 753462 A gép azonosítója Annak érdekében, hogy

Részletesebben

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYD-78M Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség 230 V Hálózati frekvencia 50 Hz Motor teljesítmény 200W A motor sebességeinek száma 1 fokozat Amotor üresjárati sebessége

Részletesebben

HS998 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉKOLAJ SZIVATTYÚ TARTOZÉKOKKAL

HS998 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉKOLAJ SZIVATTYÚ TARTOZÉKOKKAL GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Kezelési és karbantartási utasítás

Kezelési és karbantartási utasítás Kezelési és karbantartási utasítás Dokumentum sz. 3367-170 A. változat Z-Master G3 meghajtó egység 122 cm-es TURBO FORCE oldalkidobós vágóasztallal Modell: 3367-170 Szériaszám: 311000001 és felfelé A termék

Részletesebben

AL02 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLATÓS MOTORKERÉKPÁR-EMELŐ

AL02 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLATÓS MOTORKERÉKPÁR-EMELŐ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Biztonsági, környezetvédelmi és tűzbiztonsági rendszabályok 3. A traktor felépítése 3.1 Műszerfal és kezelő szervek 3.2

Részletesebben

Kezelési és karbantartási utasítás

Kezelési és karbantartási utasítás Dokumentum sz. 3363-966 A. változat Groundsmaster 7200 és 7210 meghajtó egység Kezelési és karbantartási utasítás Modell: 30360 Szériaszám: 310000001 és felfelé Modell: 30363 Szériaszám: 310000001 és felfelé

Részletesebben

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 HU MAGYAR 1 BIZTONSÁGTECHNIKAI UTASÍTÁSOK 1.1 ÁLTALÁNOS Kérjük olvassa el figyelmesen ezt a biztonságtechnikai útmutatót. Ismerkedjen meg a vezérlőszervekkel és a gép

Részletesebben

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Használati utasítás PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Kerülje a szíjak mozgása által okozható sérüléseket: ne indítsa el a gépet felszerelt védőrész nélkül. Tartózkodjon távol a szíjaktól. BEMUTATÁS 1 HU

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A. INTERNET: www.uni-max.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A. INTERNET: www.uni-max.hu Termék: AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A Típus: 446500 Gyártás dátuma: Eladás dátuma, pecsét, aláírás: GARANCIAKÁRTYA??? 1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

GV5010 GV6010. Korongcsiszoló gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GV5010 GV6010. Korongcsiszoló gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Korongcsiszoló gép GV5010 GV6010 KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ. Használati utasítás 2107F

HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ. Használati utasítás 2107F HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ Használati utasítás 2107F 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Rögzítőgomb 2. Kioldó kapcsoló 3. Sebességszabályozó gomb 4. Lámpakapcsoló 5. Meglazítás iránya 6. Meghúzás

Részletesebben

ACAP2003 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GUMISZERELŐ GÉP KIEGÉSZÍTŐ GÖRGŐ ÁLLVÁNYA

ACAP2003 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GUMISZERELŐ GÉP KIEGÉSZÍTŐ GÖRGŐ ÁLLVÁNYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP 33298 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o termékét választotta! Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt,

Részletesebben

A motorkerékpár átadása, átadás előtti átvizsgálás. Jótállási okmány P.H. Motorkerékpár adatok. Modell:...

A motorkerékpár átadása, átadás előtti átvizsgálás. Jótállási okmány P.H. Motorkerékpár adatok. Modell:... A motorkerékpár átadása, átadás előtti átvizsgálás A motorkerékpárja átadása előtt, a járművet alaposan átvizsgáltuk annak érdekében, hogy az kifogástalan, és a gyári minőségi előírásoknak megfelelő állapotban

Részletesebben

SJ300. Az eredeti használati útmutató fordítása SJ 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ GARANCIALEVÉL. Termék: Sj 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ Típus: Sj300

SJ300. Az eredeti használati útmutató fordítása SJ 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ GARANCIALEVÉL. Termék: Sj 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ Típus: Sj300 GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

POWX410 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5 SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

POWX410 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5 SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos működtetésű

Részletesebben

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és EXTOL termékünket választotta.

Részletesebben

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS RHD-262CE[7741380]_RHD-262CE[7741380].qxd 03/11/2011 20:23 Page 2 www.keyang.com ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ RHD-262 A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

4 2 3 8 A B FZP 6005-E

4 2 3 8 A B FZP 6005-E FZP 6005-E 3 4 2 3 8 A B FZP 6005-E 5 4 2 1 A 5 A B 8 6 6 7 22 FZP 6005-E 7 8 27 9 30 0 15 0 0 0 8 10 B 9 A 11 A FZP 6005-E 9 12 28 17 13 31 32 19 29 30 10 14 A B 34 15 16 37 32 38 0,6 mm 35 36 FZP 6005-E

Részletesebben

123HD60. Használati utasítás

123HD60. Használati utasítás Használati utasítás 123HD60 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 3020-B Tartalom 69 HU Benzines bozótvágó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Lyukcsiszoló gép GD0600 GD0601

Lyukcsiszoló gép GD0600 GD0601 Lyukcsiszoló gép GD0600 GD0601 KETTOS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA

Részletesebben

DF331D DF031D. Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5. Akum. wiertarko-wkrętarka INSTRUKCJA OBSŁUGI 11

DF331D DF031D. Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5. Akum. wiertarko-wkrętarka INSTRUKCJA OBSŁUGI 11 EN PL HU SK CS UK RO DE Cordless Driver Drill Akum. wiertarko-wkrętarka Akkumulátoros fúró-csavarbehajtó Ľahký vŕtací skrutkovač Akumulátorový vrtací šroubovák Дриль із бездротовим приводом Maşină de găurit

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J15 FORM NO. 769-01834F jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 18 24 30 37 43 49 55 61 69 77 86 93 100 Magyar Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében.... 4 Kicsomagolás/összeszerelés....

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

POWX0476 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0476 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi

Részletesebben

Fúrókalapács HR2230 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fúrókalapács HR2230 HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Fúrókalapács HR2230 KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

Gyalugép HASZNÁLATI UTASÍTÁS KP0810 KP0810C

Gyalugép HASZNÁLATI UTASÍTÁS KP0810 KP0810C Gyalugép HASZNÁLATI UTASÍTÁS KP0810 KP0810C 2 3 4 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1) Forgatógomb 31) Gyaluforgács kiömlonyílása 2) Mutató 32) Bemélyedés 3) Rögzítogomb / biztonsági reteszelo

Részletesebben

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN 6 o VÉSZVILLOGÓ 183 o HA A MOTOR TÚLMELEGEDET 183 o AZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ o TÚLMELEGEDÉSE 184 o A GÉPKOCSI MEGEMELÉSE ÉS A KEREKEK CSERÉJE 184 o Az emelõ helye 184 o Pótkerék

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Használati utasítás RE 2 RZ 2 RE 5 RZ 5 RE 8 RZ 8 RE 16 RZ 16. Forgólapátos vákuumszivattyúkhoz

Használati utasítás RE 2 RZ 2 RE 5 RZ 5 RE 8 RZ 8 RE 16 RZ 16. Forgólapátos vákuumszivattyúkhoz Használati utasítás RE 2 RZ 2 RE 5 RZ 5 RE 8 RZ 8 RE 16 RZ 16 Forgólapátos vákuumszivattyúkhoz Jelmagyarázat: Figyelem! Okvetlenül tartsa be az alábbiakat! Tilos! Helytelen kezelés esetleges károsodásokhoz

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó a=nn cloj=klk=tsvjmtmun jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó N O P Q R S U 4 11 19 27 34 42 50 56 63 70 77 85 94 101 Magyar Tartalomjegyzék A dokumentum kezelése...... 94 Az Önök biztonsága

Részletesebben

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken találja,

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken találja, Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

4812162722.pdf 2016-03-02

4812162722.pdf 2016-03-02 Kezelési kézikönyv Kezelés és karbantartás 48262722.pdf Vibrációs úthenger CA400 Motor Kubota V3307-CR-TE4B-DYP- Sorozatszám 000069xxA06225 - Az eredeti útmutató fordítása A változtatások jogát fenntartjuk

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉMLEMEZ VÁGÓ HSM 1 500, 2 000

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉMLEMEZ VÁGÓ HSM 1 500, 2 000 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

0212651hu 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU. Használati utasítás

0212651hu 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU. Használati utasítás 0212651hu 009 01.2011 Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Szerelési, használati és karbantartási útmutató

Szerelési, használati és karbantartási útmutató Adiabatikus, evaporatív hűtőberendezés PTB 100 típusú, mobil készülék Szerelési, használati és karbantartási útmutató 2013.09.02. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4

Részletesebben

POWX1186 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1186 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 6.1 Munkakörnyezet... 4 6.2 Elektromos biztonság... 4 6.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Centaur 3001 4001 Super / Special. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Centaur 3001 4001 Super / Special. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Centaur 3001 4001 Super / Special Mulcskultivátor MG3061 BAG 0069.1 12.08 Printed in Germany Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást!

Részletesebben

HS3115 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JAVÍTÓKÉSZLET FÉK ÉS TENGELYKAPCSOLÓ CSŐRENDSZEREKHEZ, HS3115 TÍPUS

HS3115 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JAVÍTÓKÉSZLET FÉK ÉS TENGELYKAPCSOLÓ CSŐRENDSZEREKHEZ, HS3115 TÍPUS GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PNEUMATIKUS FÚRÓ - ÁTMÉRŐ 13 MM

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PNEUMATIKUS FÚRÓ - ÁTMÉRŐ 13 MM GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A

Részletesebben

Fúrógép 6305 KETTOS SZIGETELÉS

Fúrógép 6305 KETTOS SZIGETELÉS Fúrógép 6305 KETTOS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE MEG

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ GCV520 GCV530 GXV520 GXV530 BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK BEVEZETÉS

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ GCV520 GCV530 GXV520 GXV530 BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK BEVEZETÉS BEVEZETÉS Köszönjük, hogy Honda motort vásárolt. Segíteni szeretnénk, hogy a legjobb eredményt érje el új motorjával, és az biztonságosan működjön. Ez a kézikönyv tartalmazza azt az információt, amely

Részletesebben

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás MAKITA FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230 Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS SPECIFIKÁCIÓK Típus LC1230 A fűrészlap átmérője 305 mm Furat (főtengely) átmérője 25,4 mm Üresjárati sebesség (percenkénti fordulatszám)

Részletesebben

Szúrófurészgép HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Szúrófurészgép HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Szúrófurészgép 4326 4327 4328 4329 KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE

Részletesebben

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN Tartalom 51 HU Elektromos damilos fűkasza Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a damilos fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

EXCENTERCSISZOLÓ BO6030. Használati utasítás

EXCENTERCSISZOLÓ BO6030. Használati utasítás MAKITA EXCENTERCSISZOLÓ BO6030 Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS 1 SPECIFIKÁCIÓK Típus BO6030 Korongalátét / csiszolópárna átmérője 150 mm Csiszolókorong átmérője 150 mm Megtett körök száma percenként

Részletesebben

K750. Használati utasítás

K750. Használati utasítás Használati utasítás K750 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen látható

Részletesebben

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK) és

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: SZERELÉSI ÚTMUTATÓ Típus: G-30S-BG/ YORKER SLIM KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások figyelmen

Részletesebben

KÖRFŰRÉSZ. 190 mm 5704R. Használati utasítás

KÖRFŰRÉSZ. 190 mm 5704R. Használati utasítás MAKITA KÖRFŰRÉSZ 190 mm 5704R Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

0217417hu 008 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU. Használati utasítás

0217417hu 008 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU. Használati utasítás 0217417hu 008 01.2011 Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

OPEL CORSA. Kezelési útmutató

OPEL CORSA. Kezelési útmutató OPEL CORSA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 54 Műszerek és kezelőszervek... 71 Világítás... 100 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vésőkalapács HK1820L KETTŐS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

Használati utasítás PRM0600

Használati utasítás PRM0600 Használati utasítás PRM0600 BEMUTATÁS HU BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata kivívja teljes

Részletesebben

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás 240F 240R 250R 252R 265R Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Részletesebben

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Motor

Részletesebben

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

OPEL CORSA. Kezelési útmutató

OPEL CORSA. Kezelési útmutató OPEL CORSA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 53 Műszerek és kezelőszervek... 70 Világítás... 99 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

DARABOLÓFŰRÉSZ HC-14K EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ

DARABOLÓFŰRÉSZ HC-14K EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ 110708HC-14K(CE)_110708HC-14K(CE).qxd 14/12/2011 11:50 Page 2 www.keyang.com DARABOLÓFŰRÉSZ HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ HC-14K A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó _=NN cloj=klk=tsvjmnmvtb jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó English (Original operating instructions) Français (Notice d'instructions d'origine) Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Részletesebben

MTX-1A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR EMELŐ MTX - 1A

MTX-1A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR EMELŐ MTX - 1A GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató A készülék szériaszáma: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk ágaprító készülékét. A használati

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

POW707 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW707 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Thule Coaster XT. Útmutató. FONTOS Őrizze meg ezt az útmutatót. B 51100985

Thule Coaster XT. Útmutató. FONTOS Őrizze meg ezt az útmutatót. B 51100985 Thule Coaster XT Útmutató FONTOS Őrizze meg ezt az útmutatót. B 51100985 TARTALOM 1 BEVEZETÉS 1.1 A kézikönyv rendeltetése 04 1.2 Az utánfutó rendeltetése 04 1.3 Műszaki adatok 04 2 ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

Részletesebben

JINN FA JCL 52/52A-60/60A CNC ESZTERGAGÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

JINN FA JCL 52/52A-60/60A CNC ESZTERGAGÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ JINN FA JCL 52/52A-60/60A CNC ESZTERGAGÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kiadás dátuma: 2009-04-06 1 / 33 NCT Kft. TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: BEVEZETÉS, BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK...3 1.1. ELŐSZÓ A FELHASZNÁLÓHOZ...3

Részletesebben

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Kezelési utasítás. Special Super Special

Kezelési utasítás. Special Super Special Kezelési utasítás AMAZONE Mulcskultivátor Cenius Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 Cenius 4002-2 Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 Cenius 4003-2 Special

Részletesebben

HW2500 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉZI CSÖRLŐ 1 100 KG

HW2500 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉZI CSÖRLŐ 1 100 KG GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben