OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató"

Átírás

1 OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató A készülék szériaszáma:

2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk ágaprító készülékét. A használati útmutató azért készült, hogy Ön a berendezést rendeltetés szerűen tudja használni, és így az a lehető legtovább rendelkezésre álljon. A technológiai fejlesztésekre, berendezésre vonatkozó szabályok és előírások országonként változhatnak, így a használati útmutatóban szereplő specifikációkat és információkat a gyártó előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatja. A használati útmutatóban látható képek bemutatják a legfontosabb lépéseket a berendezés használata során. Amennyiben bármilyen probléma vagy kérdés merülne fel a berendezéssel kapcsolatban, kérjük keresse fel kereskedőjét/szervizét. A használati útmutatót mindig tartsa a berendezés közelében, bármikor szüksége lehet rá. Amennyiben eladja a berendezést, adja vele a használati útmutatót is. A használati útmutatót tilos írásos engedély nélkül sokszorosítani. TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági figyelmeztetések 2 Biztonsági matricák 4 Azonosító adatok 5 Technikai információk 5 Az ágaprító részegységei 6 Az ágaprító összeszerelése 7 Az ágaprító használata 12 A készülék tárolása 13 A készülék szállítása 14 A vágókések cseréje (a cseréhez szakképzett szerelő szükségeltetik) 14 Hibaelhárítás 15 Karbantartás 15 A készülék tisztítása 15 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK Fordítson különös figyelmet a következő szimbólumokkal jelöltek elolvasására és értelmezésére: FIGYELEM A jelölés súlyos vagy végzetes sérülés esetleges bekövetkezésére hívja fel a figyelmet, amennyiben a felhasználó figyelmen kívül hagyja a használati útmutatóban leírtakat. FIGYELEM: A jelölés személyi sérülés vagy a készülékben keletkező kárra hívja fel a figyelmet, amennyiben a felhasználó nem követi a használati útmutatóban leírtakat. MEGJEGYZÉS: hasznos információkat közöl. A jelölés felhívja a figyelmet, hogy a gép kezelője fokozott óvatossággal végezze el az aktuális műveletet. Amennyiben bármilyen problémája vagy kérdése lenne az ágaprítóval kapcsolatban, kérjük keresse fel viszonteladóját. FIGYELEM: az ágaprítót úgy tervezték, hogy a használati útmutatóban leírtak betartása mellett hosszú ideig megbízhatóan szolgálja önt. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el és értse meg a használati útmutatóban leírtakat. A készülék nem megfelelő használata meghibásodáshoz vagy akár személyi sérüléshez is vezethet

3 Használat/információk - Mielőtt megkezdené a berendezés használatát, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, így informálódhat a berendezés irányításáról és a betartandó biztonsági előírásokról. A használatba vétel előtt legyen tisztában azzal, hogyan lehet a motort gyorsan leállítani. - A berendezést csak a használati útmutatóban leírtak szerint szabad üzemeltetni. - Ne feledje, hogy minden esetben a gépkezelő felelős a körülötte lévő emberek épségéért. A gépkezelő felelős a használat közben fellépő esetleges veszélyek elhárításáért. - A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermeket is) akik fizikai, érzékszervi vagy mentális sérüléssel rendelkeznek vagy olyan személyek, akik nem sajátították el az ágaprító kezeléséhez szükséges tudást. Minden esetben ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne tudjanak a készülékkel játszani. - Egyes országokban helyi törvények szabályozzák a berendezés használójának minimális életkorát. - Ne használja a berendezést amennyiben olyan gyógyszerek vagy más szerek hatása alatt áll, melyek lassítják a reakció időt vagy elálmosítanak. - A berendezés használata közben mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, biztonsági lábbelit, hosszú szárú nadrágot, munkavédelmi szemüveget, kesztyűt és fülvédőt. Ne viseljen laza ruházatot, sálat, nyakkendőt a berendezés használata közben. - A berendezést csak a használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Minden más felhasználási balesethez vagy a berendezés sérüléséhez vezethet. Előkészítés - Gondosan ellenőrizze az aprítandó anyagot és távolítson el belőle minden veszélyes tárgyat (köveket, vezetékeket, üvegeket, fém tárgyakat, stb.). - A készülék elindítása előtt ellenőrizze a csavarok és anyák és egyéb részegységek rögzítettségét valamint a biztonsági elemek meglétét. Amennyiben a figyelmeztető vagy a használatot szemléltető matricák sérültek vagy elvesztek, kérjük azonnal pótolja őket. - Időszakonként ellenőrizze le a berendezés elektromos vezetékét, hogy meggyőződhessen annak megfelelő állapotáról. - Ellenőrizze a készüléket szivárgásokat keresve (olaj, üzemanyag, stb.). - Ne használja a berendezést amennyiben más személyek 5 méternél közelebb tartózkodnak. - A készüléket csak nyílt, szilárd és sík területen használja (pl. ne használja falak vagy más nagyméretű tárgyak között). - Ne használja az ágaprítót kőburkolaton vagy kavicson, ahol a felaprított, kiömlő anyag sérüléseket okozhat. Figyelem! Veszély! Az üzemanyag kifejezetten gyúlékony! - Az üzemanyagot csak és kizárólag üzemanyag tárolására alkalmas kannában tárolja. Csak nyílt területen töltse fel a készüléket üzemanyaggal. Üzemanyag feltöltés közben tilos a dohányzás! - Járó és túlmelegedett motornál ne távolítsa el az üzemanyagtartály fedelét és ne töltse fel az üzemanyagtartályt. - Amennyiben feltöltés közben kiömlött az üzemanyag a földre, vigye távolabb a készüléket a helyszíntől és várja meg amíg az üzemanyag elpárolog. A kiömlött üzemanyag közelében nyílt láng használata tilos. - Az ágaprítót egy száraz helységben tárolja. Ne tárolja az ágaprítót olyan helységben ahol az elpárolgó benzingőzt begyújthatja szikra, láng vagy egyéb erős hőforrás. - Minden alkalommal húzza meg az üzemanyagtartály sapkáját. - Lehetőség szerint járassa ki az üzemanyagot a tárolás idejére, ezzel csökkentheti az üzemanyag kifröcskölődésének veszélyét. - Ne üzemeltesse a készüléket zárt térben, mivel készülék által kibocsátott szénmonoxid akár halált is okozhat. - Az üzemanyagtankot ne töltse fel zárt helységben. Használat - Ne használja az ágaprítót lejtőn (az ágaprító elgurulhat). - A készülék használata előtt győződjön meg róla, hogy a beömlő garat üres. - Az ágaprítót ne emelje meg és ne gurítsa odébb járó motor mellett. - A motor indításakor tartsa be a használati útmutatóban leírtakat és ügyeljen rá, hogy az arca és a teste távol legyen a beömlő garattól. - Amennyiben nem használja az ágaprítót, állítsa le a motorját. - Ne tegye a kezét vagy egyéb tárgyat a készülék házára, ne tegyen ruhaneműt vagy egyéb tárgyat a beömlő garatba, a kilépő nyílás elé illetve bármely más mozgó alkatrész közelébe. - Ügyeljen rá, hogy az ágaprító minden körülmények között szilárdan álljon a talajon. A készüléket nem szabad alátámasztani. A készülék betöltése közben mindig a készülékkel egy szinten helyezkedjen el, ne álljon rá semmilyen tárgyra. - Mindig tartson kellő távolságot az ágaprítótól. A készülék töltésekor különösen ügyeljen rá, hogy ne kerüljön fémdarab, kő, üveg, bádog vagy egyéb idegen test az ágaprítóba. - Amennyiben a következőkben felsoroltak egyikét (vagy akár egyszerre többet közülük) észleli, azonnal állítsa le a motort, húzza le a gyertya pipát és engedje kihűlni. Vizsgálja meg a berendezést és amennyiben szükséges egy szakember segítségével javíttassa meg azt az újbóli használatba vétel előtt: szokatlan hanghatás szokatlan vibráció, idegen tárgy kerül a garatba, az elektromos vezeték sérülése esetén. - A vágóélek sérülése esetén lásd. az ágvágó használata fejezetet. - Ne engedje, hogy a kiömlő nyílásnál túlságosan felgyűljön az aprólék, mivel ez aprólék esetleges visszajutását okozhatja a beömlő garatba. - Amennyiben a készülék eltömődött állítsa le az ágaprítót, húzza le a gyertyapipát majd távolítsa el az elzáródást okozó tárgyat (lásd a készülék használata fejezet). Tartsa tisztán az ágaprító motorját, ezzel elkerülheti az esetleges tűzeseteket, Ne feledje, hogy a motor elindítása azonnal mozgásba hozza a vágószerkezetet

4 - A készülék használata közben minden biztonsági elemnek és berendezésnek a helyén kell lennie. - A készüléket csak napfénynél vagy megfelelő világítás mellett szabad használni. - Nem eredeti kiegészítők használata a berendezés sérüléséhez vezethet, valamint azonnal maga után vonja a garancia elvesztését. - A készüléket ne szállítsa úgy, hogy közben csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. - Minden alkalommal amikor elhagyja a munkaterületet győződjön meg róla, hogy leállította a készüléket és lehúzta a gyertyapipát a gyújtógyertyáról - Ne billentse meg az ágaprítót miközben a motor jár. Karbantartás/tárolás - Tisztítás, átvizsgálás, beállítás, karbantartás és/vagy késcsere előtt minden esetben állítsa le a motort, húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról és várja meg amíg a készülék forgó alkatrészei teljesen megállnak. - Állítsa le a motort, húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról és várja meg amíg a készülék forgó alkatrészei teljesen megállnak mielőtt lecserélné a vágókéseket. A művelethez minden esetben használjon védőkesztyűt. - A vágó egység karbantartása alatt ügyeljen arra, hogy annak ellenére, hogy kinyitotta a karbantartó fedelet a kések még mozgásban lehetnek. - Rendszeresen ellenőrizze le a berendezésen található csavarok, anyák rögzítettségét. - A készüléket olyan helységben tárolja, ahol az esetlegesen kiáramló benzingőz nem képes szikrával vagy lánggal érintkezni. Hosszabb idejű tárolás esetén eressze le az üzemanyagot nyílt területen a benzintankból és úgy tárolja a berendezést. Téli, vagy hosszabb idejű leállás előtt járassa ki a tankból/karburátorból az összes benzint. Minden esetben várja meg míg lehűl a berendezés a tárolás megkezdése előtt. - Az esetleges tűz elkerülése érdekében mindig tartsa tisztán a motor egységeit a kipufogót az üzemanyagtartályt stb. Távolítsa el a kiömlött olajat, a felesleges kenőzsírt a berendezésről. - A készüléket ne üzemeltesse sérült kipufogóval. Amennyiben szükséges egy szakember segítségével cseréltesse ki a kipufogót. - Ne javítsa meg a megrongálódott alkatrészeket. A megrongálódott alkatrészeket egy szakember segítségével cseréltesse ki eredeti gyári alkatrészekre. - A saját biztonsága érdekében ne változtassa meg a berendezés karakterisztikáját, ne változtassa meg a karburátor beállítását. Az általános karbantartás a biztonságos használatot és a gép teljesítményét is nagyban befolyásolja - Ne iktassa ki a készülékbe épített biztonsági kapcsolót! Irányítás, kezelés, szállítás - A készülék nem alkalmas személyek szállítására. - A készüléken történő bármilyen karbantartást, munkavégzést csak a készülék leállítása után, a fogó alkatrészek megállása után szabad végrehajtani. - Ne szállítsa az ágaprítót bekapcsolt motorral. - Használat: Ne emelje fel egymaga a készüléket. A készülék tömegét megtalálhatja a gépen lévő azonosítón illetve a használati útmutatóban. - A készülék szállítása előtt minden esetben várja meg, amíg a vágókés teljesen megáll. - Amennyiben a készüléket utánfutón vagy platón kívánja szállítani a fel és lepakoláshoz használjon rámpát. - A biztonságos szállítás érdekében megfelelően rögzítse az ágaprítót a szállító járművön. - A készüléket csak kikapcsolt állapotban kihúzott elektromos vezetékkel és álló vágókésekkel szabad szállítani egy arra alkalmas jármű segítségével. Ne szállítsa a készüléket más módon. - A készüléket nem szabad vontatni. BIZTONSÁGI MATRICÁK Kérjük, fokozott figyelemmel használja az ágaprítót. Az ebben a fejezetben látható biztonsági matricákat megtalálja a berendezésen. Ezek a biztonsági matricák segítik Önt a berendezés biztonságos kezelésében. A matricák lényeges jelentését ebben a fejezetben láthatja. Ezek a biztonsági matricák az ágaprító részét képezik. Amennyiben valamelyik leesik, vagy nehezen olvashatóvá válik, kérjük keresse fel kereskedőjét vagy szervizét és cserélje le azt. Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket. Veszély! Forgó kések. Tartsa a kezét és a lábát megfelelő távolságban a készülék nyílásaitól. Veszély! Kirepülő tárgyak. Tartson kellő távolságot. Veszély! 1. Viseljen munkavédelmi szemüveget és fülvédőt. 2. Viseljen munkavédelmi kesztyűt

5 1. Minden javítási, karbantartási művelet előtt húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról. 2. Olvassa el a használati útmutatót. FIGYELEM Ne használja az ágaprítót deflektor nélkül. Várjon addig, amíg a forgó alkatrészek megállnak, mielőtt megfogná őket. Gázkar 1. gyors fokozat 2. lassú fokozat 3. STOP Garantált zajnyomás szint AZONOSÍTÓ ADATOK A - névleges teljesítmény B - tömeg kg-ban C - szériaszám D gyártási év E az ágaprító típusa F a gyártó neve és címe G CE azonosítás H motor fordulatszáma TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Subaru EP 17 tömeg névleges teljesítmény motorfordulatnál garantált zajnyomás szint, 2000/14/EC hangnyomás a gépkezelő helyén, EN 13683:2007 bizonytalanság mért hangnyomás, 2000/14/EC, 2005/88/EC bizonytalanság 64 kg 3,7 kw /perc 100 db(a) 90,0 db(a) ± 1dB(A) 95,0 db(a) ± 1dB(A) - 5 -

6 AZ ÁGAPRÍTÓ RÉSZEGYSÉGEI 1. szállító fogantyú 2. vágókés burkolat 3. tisztító nyílás 4. tisztító nyílás biztosító zavar 5. kerekek 6. beömlő garat 7. védő gumilemez 8. tároló polc 9. vágótér takaró biztonsági lemez 10. deflektor 11. levegőszűrő ház 12. gyújtógyertya 13. kipufogó dob 14. üzemanyagtank sapka 15. berántó 16. szivató 17. olajszint nívópálca - 6 -

7 AZ ÁGAPRÍTÓ ÖSSZESZERELÉSE Bontsa ki az ágaprító dobozát. Figyelem: a doboz felbontása után a következő alkatrészeket kell a dobozban találnia. Figyelem: A berendezés összeszerelésekor ügyeljen rá, hogy az elektromos motor ne legyen csatlakoztatva az elektromos hálózathoz. A doboz tartalma: s.sz. megnevezés db s.sz. megnevezés db 1 géptest 1 9 kerék persely 2 2 beömlő garat 1 10 lapos alátét Ø12 mm 4 3 láb összekötő cső 2 11 rögzítő alátét Ø12 mm 2 4 jobb láb 1 12 M6-os anya 4 5 bal láb 1 13 M6 x 16 csavar 4 6a tömör kerekek 2 14 M8 x 16 csavar 4 6b gumi kerék 2 15 M8 x kerék tengely 1 16 M8-as anya 12 8 tároló polc 1 A készüléket kérheti gumi vagy tömör kerékkel. A lábak és a géptest összeszerelése (FIGYELEM a lábak felszerelésének megkönnyítése érdekében először hagyja lazára a csavarokat, majd miután minden csavart a helyére tett és összeszerelte az egész gépet csak utána húzza meg őket.) - 7 -

8 Vegye ki a géptestet a dobozból (2 személy szükséges a művelethez) Helyezze fel az ágaprítót egy asztalra 2 egyforma méretű lécre (minimális vastagság: 60mm) az oldalára borítva. Győződjön meg róla, hogy csak a vágókés ház fekszik fel az asztalon (ne érjen le a csapágyház műanyag védőburkolata, a rögzítő csavarok, stb.). Szerelje fel a jobb oldali lábat és a jobb oldali láb összekötő csövet: s.sz. megnevezés db s.sz. megnevezés db 3 láb összekötő cső 1 15 M8 x 40 csavar 4 4 jobb láb 1 16 M8-as anya 6 14 M8 x 16 csavar 2-8 -

9 Szerelje fel a kerék tengelyt, a bal lábat és a bal oldali láb összekötő csövet: (ügyeljen rá, hogy először a kerék tengelyt csúsztassa be a már felszerelt láb furatába, utólag nem lesz rá lehetősége). s.sz. megnevezés db s.sz. megnevezés db 3 láb összekötő cső 1 14 M8 x 16 csavar 2 5 bal láb 1 15 M8 x 40 csavar 4 7 kerék tengely 1 16 M8 anya 6 Szerelje fel a tároló polcot a lábakra: s.sz. megnevezés db s.sz. megnevezés db 8 tároló polc 1 13 M6 x 16 csavar 4 12 M6-os anya 4-9 -

10 A kerekek és a kerék perselyek felszerelése s.sz. megnevezés db s.sz. megnevezés db 6a tömör kerekek 2 10 lapos alátét Ø12 mm 4 6b gumi kerék 2 11 rögzítő alátét Ø12 mm 2 9 kerék persely Helyezze le az ágaprítót a földre (figyelem: 2 ember szükséges a művelethez). Távolítsa el a vágótér takaró biztonsági lemezt

11 A beömlő garat felszerelése Győződjön meg róla, hogy a 4db M8-as anyát, kitekerte a tőcsavaron. Illessze a beömlő garat furatait a géptesten lévő csavarokhoz. Kapassa fel a rögzítő csavarokat majd húzza meg őket. Az üzemanyagtartály feltöltése A motor feltöltése motorolajjal FIGYELEM! A NO OIL felirat azt jelenti, hogy Önnek a gép első indítása előtt fel kell töltenie a motort motorolajjal. Minden esetben ellenőrizze le a motorolaj szintjét

12 AZ ÁGAPRÍTÓ HASZNÁLATA A motor elindítása A motort az ágaprító jobb oldalán állva indítsa be. Használat Javaslatok Az ágaprítóval aprítható anyagok: virágok, sövények ágai, 35 mm átmérőnél kisebb faágak. TILOS az ágaprítóba tenni: üveget, köveket, fém vagy műanyag tárgyakat. Az aprítás előtt minden esetben ellenőrizze le, hogy az aprítandó anyag nem tartalmaz idegen, oda nem illő tárgyakat. Amennyiben egy oda nem illő anyag került az ágaprítóba, azonnal állítsa le a motort, húzza ki az elektromos kábelt a hálózati csatlakozóból majd távolítsa el az idegen tárgyat az ágaprítóból. Amennyiben a készülék megsérült egy szakszerviz segítségével javíttassa meg azt. - Mielőtt behelyezné az aprítandó anyagot a garatba, várja meg amíg a motor eléri a maximális fordulatszámát. - Ne álljon közvetlenül a beömlő garat nyílása elé, mert az esetlegesen kirepülő tárgyak sérülést okozhatnak. - Győződjön meg róla, hogy senki sem tartózkodik a kiömlő nyílás közelében. - FIGYELEM Semmilyen körülmények között ne üzemeltesse az ágaprítót a kiömlő nyílás deflektora nélkül (a deflektor hiányában tárgyak repülhetnek ki a nyíláson melyek súlyos sérüléseket okozhatnak). - Mindig várja meg, amíg az aprító végzett az aktuális adaggal, csak utána tegye be a következő aprítandó mennyiséget, ezzel elkerülheti az esetleges eltömődést. - Amennyiben a motor fordulatszáma folyamatosan csökken használat közben egy kicsit óvatosan fogja vissza a behelyezett ágat, ezzel lehetőséget adva a motornak, hogy ismételten elérje a maximális fordulatszámát. - Amennyiben az ágaprító hajlamos behúzni a behelyezett ágat, majd így eltömíteni önmagát óvatosan fogja vissza az behelyezett aprítandó ágat - Amennyiben lehetséges ne helyezzen nedves növényeket az ágaprítóba (eltömődés veszélye állhat fenn). - Amennyiben lehetséges kerülje a teljesen száraz ágak ágaprítóba történő helyezését (ezek lényegesen nagyobb terhelést jelentenek a vágókések számára). - Az egyszerűbb és könnyebb munkavégzés érdekében mindig éles vágókésekkel dolgozzon

13 A motor leállítása Mindig várja meg amíg a beömlő garatból teljesen elfogynak a behelyezett aprítandó ágak, így elkerülheti az újraindítás utáni eltömődést. Figyelem: a motor tehetetlensége miatt a leállás viszonylag hosszú időt vesz igénybe. Az esetleges dugulás elhárítása (minden esetben viseljen védőkesztyűt) - Húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról. - Távolítsa el a beömlő garatban lévő ágakat. - Teljesen csavarja ki a tisztító nyílás rögzítő csavarját. - Húzza meg maga felé a csavar fogantyúját, majd nyissa le az ajtót. - Tisztítsa ki az eltömődést (mindig ellenőrizze le, hogy nem maradt ág a beömlő garatban és a kiömlő csőben) - Zárja vissza az ajtót (kövesse a fent leírtakat fordított sorrendben). Győződjön meg róla, hogy a rögzítő csavart teljesen visszatekerte és meghúzta (a motort csak azután tudja ismét beindítani, amennyiben a rögzítő csavar a helyén van és rögzítette azt). - AZ ÁGAPRÍTÓ TÁROLÁSA - Húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról. - Zárja el a benzincsapot. - Távolítsa el a beömlő garatban lévő ágakat. - Távolítsa el a beömlő garatot. - Helyezze vissza a berendezésre a vágótér takaró biztonsági lemezt és húzza meg a 2 db rögzítő csavart. - Helyezze fel a beömlő garatot a készülékre a képen látható módon

14 AZ ÁGAPRÍTÓ SZÁLLÍTÁSA Állítsa le a motort, húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról és zárja el a benzincsapot. Rögzítési pontok az ágaprító szállításához Ne emelje fel az ágaprítót. Az ágaprítót csak utánfutón vagy platón szabad szállítani. Minden esetben használjon arra alkalmas rámpát a felpakoláshoz. Hevederek segítségével kösse ki az ágaprítót a szállítás előtt. A lepakoláshoz kövesse a fenti instrukciókat fordított sorrendben. A VÁGÓKÉSEK CSERÉJE (a cseréhez szakképzett szerelő szükségeltetik) - Állítsa le a motort és húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról. - Nyissa ki a géptest alján található vágótér takaró biztonsági ajtót (lásd Az esetleges eldugulás elhárítása fejezetben). - Szerelje le a beömlő garatot. - Egy 5-ös imbuszkulcs és egy 13-es villáskulcs segítségével lazítsa meg a késeket (3) rögzítő 4 csavart (1) és anyát (2). - A 2 db vágókést mindig egyszerre cserélje le. Minden csere alkalmával cserélje le a csavarokat és az anyákat is. (Figyelem: csak gyári alkatrészeket építsen be a kések cseréjekor). - Szerelje fel az új vágókéseket. Ne feledje el visszaszerelni a kések ellensúlyozására szolgáló lemezt (4) (a csavarok meghúzási nyomatéka 24 Nm). A késeknek párhuzamosan kell állniuk a felszerelés után

15 HIBAELHÁRÍTÁS Az ágaprítót nem lehet elindítani - Ellenőrizze le az üzemanyag szintet. - Ellenőrizze le, hogy a gyertyapipa megfelelően van-e csatlakoztatva. - Ellenőrizze le, hogy a biztonsági kapcsoló benyomott állapotban van-e (a vágótér takaró biztonsági lemez rögzítő csavarjának teljesen meghúzott állapotban kell lennie). - Ellenőrizze le, hogy a beömlő garat megfelelően van felszerelve a helyére (egy biztonsági kapcsoló helyezkedik el alatta). A vágókések nem vágnak megfelelően - Élezze meg a vágókéseket egy élező segítségével betartva a vágóélre vonatkozó élezési szögeket (a jobb eredmény elérése érdekében kérjük forduljon szakemberhez a művelet elvégzéséhez). - Amennyiben a vágókések sérültek, cserélje ki őket. KARBANTARTÁS Állítsa le a motort és húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról. Várja meg amíg a motor kihűl. Minden esetben viseljen munkavédelmi kesztyűt. Minden használat előtt ellenőrizze le a következőket az ágaprítón: - Ellenőrizze a vágókések állapotát és rögzítettségét, a késeken nem lehetnek nagyobb sérülések. - Ellenőrizze a kiömlő nyílás deflektorának állapotát és rögzítettségét. - Ellenőrizze a beömlő garat állapotát és rögzítettségét. - Ellenőrizze a készülékhez használt elektromos kábel állapotát. Amennyiben az elektromos kábelek közül valamelyik sérült, úgy az a biztonsági rendszerek működésképtelenségéhez vezethet. Ilyen esetben az ágvágó extrém veszélyessé válhat. - Ellenőrizze l motorolaj szintjét, amennyiben szükséges töltsön utána. - Ellenőrizze az üzemanyag szintjét. 20 üzemóránként végezze el a következő műveleteket: - Ellenőrizze a kések élességét és rögzítettségét (a vágókéseket rögzítő csavarok meghúzási nyomatéka 24 Nm). - Ellenőrizze a gépen lévő összes csavar és anya feszességét. - Zsírozza meg a kerekek perselyeit. 50 üzemóránként vagy évente végeztesse el egy szakképzett szerelővel a következőket: - Zsírozza meg a csapágyazást. - Cserélje le a motorolajat. - Ellenőrizze a biztonsági kapcsolók működését. - Ellenőrizze az ellenkések állapotát (3 mm hézagnak kell lennie a vágókés és az ellenkés között). - Cserélje le a vágókéseket és az azokat rögzítő csavarokat újakra. A vágókés rögzítő csavarok meghúzási nyomatéka 24 Nm. Figyelem: csak a gyártó által forgalmazott, eredeti vágókéseket és csavarokat építsen be! A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA - Minden használat után. - Állítsa le a motort és húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról. - Várja meg amíg a motor lehűl, így elkerülhet egy esetleges égési sérülést. - Viseljen munkavédelmi kesztyűt. - A vágó részek tisztításához használjon seprűt vagy ecsetet. Ne tisztítsa a készüléket vízsugár segítségével (rozsdásodást, motor meghibásodást, elektromos zárlatot okozhat)

16 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Alulírott EMAK spa via Fermi, Bagnolo In Piano (RE) ITALY saját felelőssége tudatában kijelenti, hogy az alábbi ágaprító: OLEO-MAC SH 400 megfelel a 2006/42/EC 2006/95/EC /108/EC /14/EC irányelv előírásainak. A készülék gyártója az EMAK SPA, modellszáma: KL00XX01XX, típusa EP 17, megnevezése SH 400 ágaprító. A készülék megfelel a következő összehangolt normák rendelkezéseinek: NF EN Kelt: Bagnolo in piano (RE) Italy via Fermi, 4 Dátum: 2011/03/16 M. Giacomo FERRETTI GARANCIA Ezt a berendezést a modern technológiát felhasználva tervezték és gyártották. A gyártó 24 hónap garanciát vállal hobby, 6 hónap garanciát professzionális és 3 hónap garanciát kölcsönzői felhasználás esetén Minden egyéb garanciális információt megtalálhat a jótállási jegyen. EMAK s.p.a. Via Fermi, Bagnolo in piano (Reggio Emilia) Italy Member of the YAMA group Gen/

SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60

SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60 OLEO-MAC SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60 fűszellőztető használati útmutató HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk fűszellőztető

Részletesebben

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 3020-B Tartalom 69 HU Benzines bozótvágó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Használati utasítás PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Kerülje a szíjak mozgása által okozható sérüléseket: ne indítsa el a gépet felszerelt védőrész nélkül. Tartózkodjon távol a szíjaktól. BEMUTATÁS 1 HU

Részletesebben

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

John Gardener G81061 benzines fűkasza. Használati útmutató

John Gardener G81061 benzines fűkasza. Használati útmutató John Gardener G81061 benzines fűkasza Használati útmutató Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat. Mindig tartsa be a vonatkozó utasításokat! 2 4 5 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 FZN 2001-E 1 English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 1 3 4 1 2 7 6 5 2 FZN 2001-E Tartalom 38 HU Elektromos sövényvágó HASZNÁLATI

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYD-78M Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség 230 V Hálózati frekvencia 50 Hz Motor teljesítmény 200W A motor sebességeinek száma 1 fokozat Amotor üresjárati sebessége

Részletesebben

N-BM 46 HW. Kezelési útmutató Benzines fűnyíró. Cikksz.: 34.007.71 A.sz.: 11054

N-BM 46 HW. Kezelési útmutató Benzines fűnyíró. Cikksz.: 34.007.71 A.sz.: 11054 N-BM 46 HW Kezelési útmutató Benzines fűnyíró Cikksz.: 34.007.71 A.sz.: 11054 1 2 3 4 5 6 Tartalomjegyzék 1. Biztonsági útmutatások 2. A készülék áttekintése, szállítási terjedelem 3. Rendeltetésszerű

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN Tartalom 51 HU Elektromos damilos fűkasza Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a damilos fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

SJ300. Az eredeti használati útmutató fordítása SJ 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ GARANCIALEVÉL. Termék: Sj 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ Típus: Sj300

SJ300. Az eredeti használati útmutató fordítása SJ 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ GARANCIALEVÉL. Termék: Sj 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ Típus: Sj300 GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

BC 240 D - PU (21.7 cm 3 ) HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

BC 240 D - PU (21.7 cm 3 ) HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS BC 240 D - PU (21.7 cm 3 ) H HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA BEVEZETŐ A jelen kézikönyv figyelmes elolvasása nélkül ne kezdje el a munkát, csak így biztosítható

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Használati utasítás PRM0600

Használati utasítás PRM0600 Használati utasítás PRM0600 BEMUTATÁS HU BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata kivívja teljes

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WJ300 LUX GYALUGÉP W0101

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WJ300 LUX GYALUGÉP W0101 GARANCIALEVÉL 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 12 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

ARC karos kapunyitó automata

ARC karos kapunyitó automata ARC karos kapunyitó automata Szerelési és karbantartási útmutató Verzió: 2005-09-01 Dátum: 2005 szeptember Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - Box FC1 bekötése a LOGIC C22 vezérlőhöz - 5 - - 6

Részletesebben

WS 34A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALSÓMARÓ

WS 34A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALSÓMARÓ GARANCIALEVÉL 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 12 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást

Részletesebben

POLÍROZÓGÉP 9227CB. Használati utasítás

POLÍROZÓGÉP 9227CB. Használati utasítás MAKITA POLÍROZÓGÉP 9227CB Használati utasítás Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez (1) Kidudorodás a hurkos fogantyún (2) Ehhez illeszkedő furat a fogaskerékházon (3) Tengelyrögzítő (4) Hurkos

Részletesebben

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 FDV 1001-A 1 English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 1 2 A B 1 C D E 5 2 F 4 G 3 3 4 5 6 1 1 2 2 FDV 1001-A Tartalom 42 HU Akkumulátoros

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

HITACHI UM 16 VST UM 12VST. Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás.

HITACHI UM 16 VST UM 12VST. Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás. HITACHI UM 16 VST UM 12VST Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás Hitachi Koki Jelölés Megnevezés 1 Szénkefe sapka 2 Sebességszabályozó 3

Részletesebben

Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el!

Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el! Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el! FELCO 800 30 22 29 20 19 mm 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 in.

Részletesebben

Kezelési és karbantartási utasítás

Kezelési és karbantartási utasítás Dokumentum sz. 3363-966 A. változat Groundsmaster 7200 és 7210 meghajtó egység Kezelési és karbantartási utasítás Modell: 30360 Szériaszám: 310000001 és felfelé Modell: 30363 Szériaszám: 310000001 és felfelé

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100 Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J15 FORM NO. 769-01834F jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 18 24 30 37 43 49 55 61 69 77 86 93 100 Magyar Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében.... 4 Kicsomagolás/összeszerelés....

Részletesebben

KH-SLP1kW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS HORNYOLÓGYALU, 1 KW PLUS

KH-SLP1kW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS HORNYOLÓGYALU, 1 KW PLUS GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

POWX1186 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1186 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 6.1 Munkakörnyezet... 4 6.2 Elektromos biztonság... 4 6.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. Ha a

Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. Ha a BOZÓTVÁGÓ HU Használati útmutató Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. Ha a terméket továbbajándékozza valakinek, mellékelje hozzá az útmutatót is. A gyártó

Részletesebben

Váltókerekek felhelyezése

Váltókerekek felhelyezése Meghajtás és a váltókerekek Váltókerekek felhelyezése Ki-be kapcsolókar, előtolás / menetvágáshoz. A gép hátsó része a motorral. A gép faládában lapra szerelve, a tokmány felszerelése nélkül kerül az üzletbe.

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Kezelési és karbantartási utasítás az AP600-2 lemezlyukasztó géphez

Kezelési és karbantartási utasítás az AP600-2 lemezlyukasztó géphez Hidraulikus lemezlyukasztó-gép, elsősorban készre festett lemezszekrények, dobozok furatozásához. Előfúrás nélkül készíthető vele köralakú, szögletes és alakos lyukasztás is. Sorjamentes, szép kivágást

Részletesebben

LW1400 LW1401. EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6. PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI 11

LW1400 LW1401. EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6. PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI 11 EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6 PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI HU Hordozható gyorsdaraboló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 7 SK Prenosná rozbrusovačka NÁVOD NA OBSLUHU 3 CS Rozbrušovačka NÁVOD

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Billenővályús fűrészgép 700 D1150361 - - 1001 *D1150361-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

FZV 4001-E 3 4 FZV 4001 E 5 6 FZV 4001 E 7 Tartalom 45 HU TARTALOM Gyeplazító HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk kerti gyeplazítójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

Multigym Plus kézikönyv

Multigym Plus kézikönyv Multigym Plus kézikönyv Összeszerelési instrukciók: Távolítsa el a doboz tartalmát és győződjön meg arról, hogy minden elem kifogástalan állapotban a rendelkezésre áll! Az összeszereléshez két személy

Részletesebben

HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ. Használati utasítás 2107F

HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ. Használati utasítás 2107F HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ Használati utasítás 2107F 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Rögzítőgomb 2. Kioldó kapcsoló 3. Sebességszabályozó gomb 4. Lámpakapcsoló 5. Meglazítás iránya 6. Meghúzás

Részletesebben

Atlantic kézikönyv G2525

Atlantic kézikönyv G2525 Atlantic kézikönyv G2525 Biztonsági instrukciók: Mielőtt bármilyen edzésprogramba belekezdene, konzultáljon szakorvossal és essen át minden szükséges orvosi vizsgálaton. Csak olyan edzésprogramot végezzen,

Részletesebben

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN 6 o VÉSZVILLOGÓ 183 o HA A MOTOR TÚLMELEGEDET 183 o AZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ o TÚLMELEGEDÉSE 184 o A GÉPKOCSI MEGEMELÉSE ÉS A KEREKEK CSERÉJE 184 o Az emelõ helye 184 o Pótkerék

Részletesebben

ROXELL FLEX AUGER TM. kezelési és karbantartási útmutató. Forgalmazza és szereli: GALEX HUNGÁRIA KFT.

ROXELL FLEX AUGER TM. kezelési és karbantartási útmutató. Forgalmazza és szereli: GALEX HUNGÁRIA KFT. ROXELL FLEX AUGER TM kezelési és karbantartási útmutató Forgalmazza és szereli: GALEX HUNGÁRIA KFT. 6000 KECSKEMÉT, VÍZÖNTŐ. U. 10. ADÓSZÁM: 13318558-2-03 BSZ.SZ.: 52500109-11031325-00000000 1 Flex Auger

Részletesebben

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ I-LINE ZMA03559HU 2014-05-01 KTIS

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ I-LINE ZMA03559HU 2014-05-01 KTIS ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ I-LINE ZMA03559HU 2014-05-01 KTIS Szállítási információ Áru ellenőrzése Ellenőrizze, hogy a csomagok száma megegyezik a szállítólevéllel, és hogy a csomagolás és az áru nem sérült.

Részletesebben

GARDENA Csendes aprító Cikksz.:3988 Vevőtájékoztató

GARDENA Csendes aprító Cikksz.:3988 Vevőtájékoztató GARDENA Csendes aprító Cikksz.:3988 LH 2500 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vevőtájékoztatót és tartsa be utasításait. A vevőtájékoztató segítségével ismerkedjen

Részletesebben

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó

SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó Szerelési és karbantartási utasítása Verzió: 2009-10-01 Fordította: Dvorák László Dátum: 2007 október - 2-1. TECHNIKAI JELLEMZŐK Opciós tételek az alap összeállításhoz

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ Nyilvántartási szám: 333 HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORRÓITAL KÉSZÍTŐ, MELEGENTARTÓ, ADAGOLÓ ABC, XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP 33298 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o termékét választotta! Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt,

Részletesebben

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 DF1 / DF2 Kezelési utasítás Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 Nyelv HU DF1 a következõ sorozatszámtól: 47049 DF2 a következõ sorozatszámtól: 48213 Cikkszám AC 753462 A gép azonosítója Annak érdekében, hogy

Részletesebben

FLOORTEC R 580 P. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

FLOORTEC R 580 P. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 580 P ČESKY MAGYAR РУССКИЙ SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA 14 5

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ GCV520 GCV530 GXV520 GXV530 BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK BEVEZETÉS

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ GCV520 GCV530 GXV520 GXV530 BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK BEVEZETÉS BEVEZETÉS Köszönjük, hogy Honda motort vásárolt. Segíteni szeretnénk, hogy a legjobb eredményt érje el új motorjával, és az biztonságosan működjön. Ez a kézikönyv tartalmazza azt az információt, amely

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP Használati utasítás 6934FD A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LEMEZHENGERÍTŐ SRG - 1300/1,5

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LEMEZHENGERÍTŐ SRG - 1300/1,5 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LEMEZHENGERÍTŐ SRG - 1300/1,5 SRG50 Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele előtt,

Részletesebben

HYUNDAI HYD-100. Levegõ kompresszor. Barkácsolási célra Eredeti használati utasítás

HYUNDAI HYD-100. Levegõ kompresszor. Barkácsolási célra Eredeti használati utasítás HYUNDAI HYD-100 Levegõ kompresszor Barkácsolási célra Eredeti használati utasítás Importálja: Devon Imp-Ex Kft. Budapest 1103 Noszlopy-u. 34 Garanciális szerviz és raktár: Budapest 1211 (Csepel gyártelep)

Részletesebben

BONTÓKALAPÁCS HM1202 HM1202C Kezelési utasítás

BONTÓKALAPÁCS HM1202 HM1202C Kezelési utasítás MAKITA BONTÓKALAPÁCS HM1202 HM1202C Kezelési utasítás Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez (1) Vésőszár-kenőzsír (2) Vésőszár befogó része (3) Vésőszár (4) Szerszámbefogó burkolata (5) Váltógyűrű

Részletesebben

KÖRFŰRÉSZ. 190 mm 5704R. Használati utasítás

KÖRFŰRÉSZ. 190 mm 5704R. Használati utasítás MAKITA KÖRFŰRÉSZ 190 mm 5704R Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

SAROKFÚRÓ GÉP. 13 mm (1/2 ) DA4000LR. Használati utasítás

SAROKFÚRÓ GÉP. 13 mm (1/2 ) DA4000LR. Használati utasítás MAKITA SAROKFÚRÓ GÉP 13 mm (1/2 ) DA4000LR Használati utasítás SPECIFIKÁCIÓK Típus DA4000LR Fúrási teljesítményértékek Acél 13 mm Fa 38 mm Üresjárati sebesség (fordulat/perc) Magas fordulatszámon 0-900

Részletesebben

DARABOLÓFŰRÉSZ HC-14K EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ

DARABOLÓFŰRÉSZ HC-14K EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ 110708HC-14K(CE)_110708HC-14K(CE).qxd 14/12/2011 11:50 Page 2 www.keyang.com DARABOLÓFŰRÉSZ HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ HC-14K A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia

Részletesebben

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt Kezelési instrukciók Mindig tartsa szem előtt a kezelési utasítás Fontos megjegyzések -ben leírtakat. A készülék helyes kezelésért a jármű tulajdonos tartozik felelősséggel. MŰKÖDÉSI LEÍRÁS A készülék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú

HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

40 [1016 mm] Hajlító- és vágógép Model 110-0401

40 [1016 mm] Hajlító- és vágógép Model 110-0401 40 [1016 mm] Hajlító- és vágógép Model 110-0401 Szerelési és kezelési útmutató Műszaki jellemzők Tulajdonság Legnagyobb hajlító-/ vágókapacitás Teljes hosszúság Állómagasság Teljes konstrukció Súly Megnevezés

Részletesebben

Lyukcsiszoló gép GD0600 GD0601

Lyukcsiszoló gép GD0600 GD0601 Lyukcsiszoló gép GD0600 GD0601 KETTOS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

K750. Használati utasítás

K750. Használati utasítás Használati utasítás K750 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen látható

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. 3 W-650 Benzinmotoros háti permetező Az eredeti kezelési utasítás fordítása 3W-650

KEZELÉSI UTASÍTÁS. 3 W-650 Benzinmotoros háti permetező Az eredeti kezelési utasítás fordítása 3W-650 KEZELÉSI UTASÍTÁS 3 W-650 Benzinmotoros háti permetező Az eredeti kezelési utasítás fordítása 3W-650 TARTALOM MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ... 3 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 3 LEGFONTOSABB ALKALMAZÁSOK... 6 A SZERKEZET

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

WA mérés alatt. mérés alatt

WA mérés alatt. mérés alatt GARDENA RM 380 akkumulátoros fűnyíró Cikksz. 4040 Vevőtájékoztató Tartsa be a készüléken levő biztonsági utasításokat!! Figyelem! Üzembe helyezés előtt olvassa el a vevőtájékoztatót! Az idegen személyeket

Részletesebben

K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 728201 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V HŰTŐSZEKRÉNYEK (TELE- ÉS ÜVEGAJTÓS MODELLEK) ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - HŰTŐSZEKRÉNYEK T A R

Részletesebben

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Jármű-azonosító adatok Kérjük, hogy a jármű-azonosító adatait rögzítse és gondosan őrizze meg

Jármű-azonosító adatok Kérjük, hogy a jármű-azonosító adatait rögzítse és gondosan őrizze meg Jármű-azonosító adatok Jármű-azonosító adatok Kérjük, hogy a jármű-azonosító adatait rögzítse és gondosan őrizze meg Alvázszám Az alvázszám a központi csővázon található a belső lábvédő idom mögött, melynek

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

PROXXON 27006 Micromot KS 230 Asztali fűrészgép 230V

PROXXON 27006 Micromot KS 230 Asztali fűrészgép 230V PROXXON 27006 Micromot KS 230 Asztali fűrészgép 230V Az útmutató használata - megkönnyíti a készülék megismerését. - elkerüli a szakszertlen kezelésből származó üzemzavarokat és megnöveli a készülék élettartamát.

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép TW0350. Használati utasítás

Ütve csavarhúzó gép TW0350. Használati utasítás Ütve csavarhúzó gép TW0350 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

JINN FA JCL 52/52A-60/60A CNC ESZTERGAGÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

JINN FA JCL 52/52A-60/60A CNC ESZTERGAGÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ JINN FA JCL 52/52A-60/60A CNC ESZTERGAGÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kiadás dátuma: 2009-04-06 1 / 33 NCT Kft. TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: BEVEZETÉS, BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK...3 1.1. ELŐSZÓ A FELHASZNÁLÓHOZ...3

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó _=NN cloj=klk=tsvjmnmvtb jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó English (Original operating instructions) Français (Notice d'instructions d'origine) Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS RHD-262CE[7741380]_RHD-262CE[7741380].qxd 03/11/2011 20:23 Page 2 www.keyang.com ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ RHD-262 A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110 KH TRADING, Kft. Pf. 142 Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77 1506 Budapest (csak egy helyi hívás díját fizeti) Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu

Részletesebben

FÚRÓKALAPÁCS PORELSZÍVÁSSAL. Használati utasítás HR2432

FÚRÓKALAPÁCS PORELSZÍVÁSSAL. Használati utasítás HR2432 FÚRÓKALAPÁCS PORELSZÍVÁSSAL Használati utasítás HR2432 2 3 Szimbólumok Az alábbiakban a géppel kapcsolatosan használt szimbólumokat soroljuk fel. Gondoskodjon arról, hogy a gép használatba vétele előtt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4205 TÍPUSÚ TRANZIT ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉKHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4205 TÍPUSÚ TRANZIT ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉKHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4205 TÍPUSÚ TRANZIT ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉKHEZ Figyel em Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy: - A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen

Részletesebben

Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához

Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához 1 687 001 623 hu Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához 1 687 001 623 hu 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Alkalmazott szimbólumok 3 1.1 Dokumentáció 3 1.2 1 687 001 623 3 2. Használati

Részletesebben

Ütvefúró H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S HP1620 HP1620F HP1621 HP1621F

Ütvefúró H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S HP1620 HP1620F HP1621 HP1621F Ütvefúró HP1620 HP1620F HP1621 HP1621F KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében addig ne vegye használatba a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette ezt a

Részletesebben

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató BENZINES GENERÁTOR (áramfejlesztő) HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. CZ 2

Részletesebben

GS 180E - GS 200E. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁSOK

GS 180E - GS 200E. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁSOK GS 180E - GS 200E H HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA BEVEZETŐ A jelen kézikönyv figyelmes

Részletesebben

HW2500 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉZI CSÖRLŐ 1 100 KG

HW2500 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉZI CSÖRLŐ 1 100 KG GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben