Szerelési és karbantartási utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési és karbantartási utasítás"

Átírás

1 Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! (03/2010) HU

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók A szimbólumok magyarázata Biztonsági tudnivalók A termékre vonatkozó adatok Termékáttekintés Rendeltetésszerű használat EU megfelelőségi nyilatkozat Műszaki adatok Külön rendelhető tartozékok Előírások Felállítási helyiség Fűtővíz minősége Megsemmisítés és újrahasznosítás Szerelés Ellenőrizze a szállítási terjedelmet Blokkban szállítás Tagonkénti szállítás Szerszámok és segédeszközök Ajánlott faltávolságok Betonalap és kazánalap Kazánblokk szerelése A kazántagok elrendezése Kazánblokk közhüvelyekkel történő összeépítése Kazánblokk felállítása blokkban szállítás esetén Betápcső betolása (szerelési alkatrészek láda) Merülőhüvelyek tömítése (szerelési anyagok láda) Betápcső betolása (kiegészítő elemek láda) A kazánblokk nyomáspróbájának végrehajtása (csak tagonkénti szállítás esetén) A nyomáspróba előkészítése Nyomáspróba végrehajtása Tömítetlen kazánpersely összekötés Kazán vízoldali csatlakoztatása Kiegészítő elemek és az égőajtó felszerelése (kazántagonkénti szállítás) Füstgázgyűjtő felhelyezése Tisztítófedelek rácsavarozása a hátsó kazántagra Égőajtó felszerelése Fűtőgáz-terelőlapok behelyezése A fűtési rendszer feltöltése és a tömörség ellenőrzése Az égő felszerelése Kazán füstgázoldali csatlakoztatása A füstgázcső tömítőkarmantyújának felhelyezése (kiegészítő tartozék) A füstgáz hőmérséklet érzékelő felszerelése (külön rendelhető tartozék) A kazánburkolat szerelése A hőszigetelés felhelyezése A kereszttartók felszerelése Oldalfalak és burkolatok felszerelése Elektromos csatlakozás kialakítása A szabályozókészülék felszerelése Hőmérséklet érzékelő készlet szerelése A fűtési rendszer üzembe helyezése A fűtési rendszer üzemkész állapotba helyezése Az üzemi nyomás létrehozása (zárt fűtési rendszerek) Töltési mennyiség beállítása (nyitott fűtési rendszerek) A szabályozókészülék üzembe helyezése Az égő üzembe helyezése Üzembe helyezési jegyzőkönyv A fűtési rendszer üzemen kívül helyezése Szokásos üzemen kívül helyezés Teendők vészhelyzet esetén Fűtőkazán ellenőrzése és karbantartása Miért fontos a rendszeres karbantartás A kazán előkészítése a tisztításhoz A kazán tisztítása A fűtőkazán tisztítása tisztítókefékkel Nedves tisztítás (vegyszeres tisztítás) Üzemi nyomás ellenőrzése Üzemi nyomás ellenőrzése (zárt rendszerek) Töltési szint ellenőrzése (nyitott rendszerek) Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyvek Zavarok Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

3 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1.1 A szimbólumok magyarázata Figyelmeztetések A figyelmeztető tudnivaló előtti jelzőszavak a következmények fajtáját és súlyosságát jelölik, ha a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések nem történnek meg. ÉRTESÍTÉS azt jelenti, hogy anyagi károk keletkezhetnek. VIGYÁZAT azt jelenti, hogy könnyű vagy közepesen súlyos személyi sérülések történhetnek. FIGYELMEZTETÉS azt jelenti, hogy súlyos személyi sérülések történhetnek. VESZÉLY azt jelenti, hogy életveszélyes személyi sérülések történhetnek. Fontos információk További szimbólumok Szimbólum B A szövegben lévő figyelmeztetéseket szürke hátterű figyelmeztető háromszöggel jelöltük és bekereteztük. Áram miatti veszélyeknél a felkiáltójelet a villám jele helyettesíti a figyelmeztető háromszögben. Az emberre vagy dologi tárgyakra vonatkozó, nem veszélyt jelző információkat ez a szöveg melletti szimbólum jelöli. Ezeket a szöveg alatt és fölött lévő vonalak határolják. Jelentés Teendő Kereszthivatkozás a dokumentum más helyeire vagy más dokumentumokra Felsorolás/listabejegyzés Felsorolás/listabejegyzés (2. szint) 1. tábl. 1.2 Biztonsági tudnivalók Ez a szerelési és karbantartási utasítás a Logano GE615 túlnyomásos kazán biztonságos és szakszerű szerelése, üzembe helyezése és karbantartása szempontjából fontos információkat tartalmaz. A szerelési és karbantartási utasítás olyan szakemberek számára készült, akik képzettségük, tapasztalataik és ismereteik révén a fűtési rendszerek és a gázszerelés területén a megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. A fűtési rendszer szereléséhez és üzemeltetéséhez vegye figyelembe az adott országban érvényes szabványokat és irányelveket! Csak eredeti Buderus alkatrészeket használjon. A nem eredeti Buderus alkatrészek miatt bekövetkezett károkért a Buderus cég semmilyen felelősséget nem vállal. Életveszély gyúlékony gázok berobbanása miatt Ha gázszagot érez, fennáll a robbanásveszély! B Nyílt láng használata tilos. A dohányzás tilos. Ne használjon öngyújtót. B Kerülje a szikraképződést. Ne kapcsoljon be elektromos kapcsolót, de a telefonhoz, dugaszoló aljzathoz vagy a csengőhöz se nyúljon. B Zárja el a gáz-főelzáró szerelvényt. B Nyissa ki az ablakokat és az ajtókat. B Figyelmeztesse a házban lakókat, de ne csengessen. B Épületen kívüli telefonról értesítse a gázszolgáltató vállalatot. B Hallható gázömlés esetén haladéktalanul hagyja el az épületet, akadályozza meg harmadik személyek belépését oda, a rendőrséget és a tűzoltókat pedig az épületen kívülről értesítse. Fontos tudnivaló az ügyfél számára B Ügyeljen arra, hogy a szerelést, a tüzelőanyag- és a füstgáz-csatlakoztatást, az első üzembe helyezést. az áram-csatlakoztatást, valamint a karbantartási és fenntartási munkákat szakvállalat végezze el. B Gázvezető alkatrészeken csak engedélyezett szakvállalat végezhet munkát. Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 3

4 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók Életveszély gázmérgezés miatt A nem kielégítő levegő-bevezetés veszélyes füstgázkilépéshez vezethet! B Ügyeljen arra, hogy az égési levegő bevezető és elvezető nyílások ne legyenek leszűkítve vagy elzárva. B Ha nem szünteti meg azonnal a hibát, nem szabad üzemeltetni a fűtőkazánt. B A rendszer üzemeltetőjét írásban tájékoztassa a hibáról és annak veszélyességéről. Nyitott készülék esetén életveszély az elektromos áram miatt B A készülék kinyitása előtt áramtalanítsa a fűtési rendszert a fűtési vészkapcsolóval vagy az épület (lakás) megfelelő biztosítékával válassza le azt a hálózatról. B Biztosítsa a fűtési rendszert véletlen visszakapcsolás ellen. A kezelési hibák rendszerhibákhoz és személyi sérülésekhez vezethetnek A kezelési hibák személyi sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethetnek. B Gondoskodjon róla, hogy gyermekek felügyelet nélkül ne kezeljék a készüléket, illetve ne játsszanak vele. B Gondoskodjon róla, hogy csak olyan személyek férhessenek hozzá a készülékhez, akik szakszerűen tudják kezelni azt. A vevő tájékoztatása B Adja át az üzemeltetőnek ezt a szerelési és karbantartási utasítást. B Magyarázza el a kezelőnek a készülék működését és kezelését. Tűzveszély gyúlékony anyagok és folyadékok miatt B Ne tároljon gyúlékony anyagot, vagy folyadékot a kazán közvetlen közelében. Berendezéskárok a szakszerűtlen szerelés miatt B Vegye figyelembe a fűtési rendszer létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó műszaki szabályokat, valamint az építésfelügyeleti és törvényi rendelkezéseket. Berendezéskárok az elmaradt vagy hiányos tisztítás és karbantartás miatt B Évente egyszer végezze el a tisztítást és a karbantartást. Ennek során ellenőrizze a teljes fűtési rendszer kifogástalan működését, a semlegesítő berendezést is beleértve. B A rendszer károsodásának elkerülése érdekében azonnal szüntesse meg a hiányosságokat. Berendezéskárok a fagy miatt A fűtési rendszerben lévő víz fagy esetén befagyhat, ha nincs bekapcsolva a szabályozókészülék. B Fagyveszély esetén védje a fűtési rendszert a befagyástól. Ehhez kikapcsolt szabályozókészülék mellett fúvassa ki a vizet a kazánból, a tárolóból és a fűtési rendszer csöveiből. 4 Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

5 A termékre vonatkozó adatok 2 2 A termékre vonatkozó adatok 2.1 Termékáttekintés A fűtőkazán olaj- vagy gáztüzelésre alkalmas DIN EN 303 szerinti alacsony hőmérsékletű kazán, folyamatosan változó kazánvíz hőmérséklet szabályozással, minimális visszatérő hőmérséklet nélkül. A Logano GE615 kazán fő alkotóelemei a következők: A kazánblokk viszi át az égő által termelt hőt a fűtővízre. A kazánköpeny és a hőszigetelés az energiaveszteség megakadályozására szolgál. A szabályozókészülék a kazán összes elektromos egységének ellenőrzésére és vezérlésére szolgál. 2.3 EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék felépítését, működési módját tekintve megfelel a rá vonatkozó európai irányelveknek, valamint a kiegészítő, nemzeti követelményeknek. A megfelelőségét a CE jelzés tanúsítja. A termék megfelelőségi tanúsítványát letöltheti a internet címről, illetve elkérheti az ön Buderus képviseletén is. 1. ábra Logano GE615 túlnyomásos kazán 1 Kazánköpeny (burkolat) 2 Hőszigetelés 3 Kazánblokk 4 Szabályozókészülék 2.2 Rendeltetésszerű használat A Logano GE615 túlnyomásos kazán fűtővíz felmelegítésére készült. Minden, EN 267 vagy EN 676 szerinti típusengedéllyel rendelkező olaj-, ill. gázégő használható, ha azok működési tartománya megegyezik a kazán műszaki adataival. Más jellegű felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből származó károkért nem vállalunk felelősséget. Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 5

6 2 A termékre vonatkozó adatok 2.4 Műszaki adatok 2. ábra Csatlakozások és méretek Műszaki adatok és méretek Kazánméret kw Kazántagok Darabszám Névleges hőteljesítmény Névleges hőterhelés Teljes kazánhossz (L G ) Kazánblokk hossza (L K ) Különálló kazántagok beszállítása Kazánblokk beszállítása kw kw 546,6 616, ,7 713, ,0 800, ,5 886, ,1 994, ,0 1102, ,0 1200, ,0 1297,0 mm mm mm Szélesség 1096/magasság 1640/mélység 170 mm Szélesség 1096/magasság 1640/hossz LK Tűztér hossza (L F ) mm Tűztér átmérője mm 680 Égőajtó mélysége mm 145 Tömeg, nettó 1) kg tábl. Műszaki adatok és méretek 1) Csomagolás nélkül a tömeg 4 5 %-kal kisebb. 6 Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

7 A termékre vonatkozó adatok 2 Műszaki adatok és méretek Víztartalom l Gáztartalom l Füstgáz hőmérséklet 1) 60 % részterhelésnél Füstgáz hőmérséklet 1) teljes terhelésnél Füstgáz tömegáram, olaj, 60 % részterhelésnél Füstgáz tömegáram, olaj, teljes terhelésnél 2) Füstgáz tömegáram, gáz, 60 % részterhelésnél Füstgáz tömegáram, gáz, teljes terhelésnél 2) C 140 C C 0,1537 0,1778 0,1995 0,2207 0,2479 0,2750 0,2992 0,3234 kg/s 0,2320 0,2615 0,2592 0,3028 0,3001 0,3396 0,3364 0,3763 0,3727 0,4222 0,4181 0,4678 0,4635 0,5093 0,5043 0,5505 kg/s 0,1542 0,1785 0,2002 0,2215 0,2488 0,2760 0,3003 0,3246 kg/s 0,2328 0,2625 0,2602 0,3039 0,3012 0,3408 0,3376 0,3776 CO 2 -tartalom, olaj % 13 CO 2 -tartalom, gáz % 10 Szükséges szállítónyomás (huzatigény) Fűtőgáz oldali ellenállás Megengedett előremenő hőmérséklet 3) Megengedett üzemi túlnyomás Hőmérséklet szabályozó maximális T időállandója Hőmérséklet korlátozó/határoló maximális T időállandója Pa 0 0,3741 0,4237 0,4196 0,4694 0,4652 0,5112 0,5061 0,5525 mbar 2,4 3,4 4,2 4,2 4,1 4,5 5,4 5,8 C 110 4) ) bar 6 s 40 s tábl. Műszaki adatok és méretek 1) DIN EN 303 szerint. A kémény DIN 4704 szerinti számításához szükséges minimális füstgáz hőmérséklet kb. 12 K-nel alacsonyabb. 2) A teljes terhelés adatai a felső és az alsó névleges hőteljesítmény-tartományra vonatkoznak. 3) Biztosítási határ (biztonsági hőmérséklet-határoló). Maximálisan lehetséges előremenő hőmérséklet = biztosítási határ (STB) 18 K. Példa: biztosítási határ (STB) = 100 C, maximálisan lehetséges előremenő hőmérséklet = = 82 C. 4) Megengedett előremenő hőmérséklet Svájcban. 5) Az adott országban érvényes szabványoknak és előírásoknak megfelelően (minden országra). Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 7

8 2 A termékre vonatkozó adatok Ország Tüzelőanyagok EL fűtőolaj a DIN szerint Németország PB-gáz Földgáz Biogáz (különleges üzemi feltételek) Megjegyzés Ország A kazán csak a megadott tüzelőanyagokkal üzemeltethető. Ausztria Tüzelőanyagok EL fűtőolaj L fűtőolaj ( Schwechat 2000 könnyűolaj) PB-gáz Földgáz Biogáz (különleges üzemi feltételek) Megjegyzés Ország A kazán csak a megadott tüzelőanyagokkal üzemeltethető. A 15a B-VG sz. cikkelyében a kibocsátásra és a hatásfokra vonatkozó követelmények teljesülnek. Ha L fűtőolaj ( Schwechat 2000 könnyűolaj) kerül felhasználásra, akkor a tisztítást és a karbantartást évente kétszer kell elvégezni. Svájc Tüzelőanyagok EL fűtőolaj PB-gáz Földgáz Biogáz (különleges üzemi feltételek) Megjegyzés Ország A kazán csak a megadott tüzelőanyagokkal üzemeltethető. A Műszaki adatok és méretek c. táblázatban megadott teljesítmények névleges teljesítmények. A gyakorlati üzem során az LRV-előírások betartásának tekintetében a megadott teljesítmény-tartományon belül ezen értékek közül néhány kisebb lehet. Lengyelország Tüzelőanyagok EL fűtőolaj PB-gáz Földgáz Biogáz (különleges üzemi feltételek) Megjegyzés Ország A kazán csak a megadott tüzelőanyagokkal üzemeltethető. A PN-91/21B-2414 (p.2.5) szabvány szerint a 100 kw-nál nagyobb teljesítményű fűtőkazánoknál a rendszer kivitelezésekor vízhiány-biztosítóval (SYR, es típus) kell felszerelni a kazánt. Minden ország Tüzelőanyagok EL fűtőolaj (Viszkozitás max. 6,0 mm 2 /s, 20 C-on) PB-gáz Földgáz Biogáz (különleges üzemi feltételek) Megjegyzés A kazán csak a megadott tüzelőanyagokkal üzemeltethető. Évente egyszer végezze el a tisztítást és a karbantartást. Ellenőrizze a teljes berendezés kifogástalan működését. A felderített hiányosságokat haladéktalanul szüntesse meg. 4. tábl. Tüzelőanyagok 2.5 Külön rendelhető tartozékok A tartozékelemek az aktuális értékesítési dokumentumokban találhatók. Csak eredeti alkatrészeket használjon. 8 Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

9 Előírások 3 3 Előírások Vegye figyelembe a fűtési rendszer szerelésére és üzemeltetésére vonatkozó helyi előírásokat, irányelveket és szabványokat! Az adattáblán feltüntetett adatok mérvadóak és feltétlenül figyelembe kell venni azokat. 3.1 Felállítási helyiség ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás fagy miatt! B A fűtőberendezést fagymentes helyiségben kell felállítani. 3.2 Fűtővíz minősége B A töltő,- ill. a pótvíz helyes használatához és előkészítéséhez feltétlenül vegye figyelembe a műszaki dokumentumokhoz mellékelt üzemelési naplót. B A töltővíz mennyiségét és minőségét jegyezze be az üzemelési naplóba. 3.3 Megsemmisítés és újrahasznosítás B A fűtési rendszer kicserélendő elemeit egy arra feljogosított hivatalos helyen környezetkímélő módon semmisítse meg. B A csomagolóanyagot a környezetvédelmi szabályok betartásával semmisítse meg. 4 Szerelés 4.1 Ellenőrizze a szállítási terjedelmet A kazán szállítása történhet blokk formában (összeépített) vagy szétszerelt formában (egyedi kazántagok). B A kiszállítás alkalmával ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét. B Ellenőrizze a szállítmány teljességét Blokkban szállítás Szerkezeti elem Darab Csomagolás Kazánblokk 1 Raklap Kiegészítő elemek 1 Láda Szerelési alkatrészek 1 Láda Burkolat, A jelű csomag 1 Láda Burkolat, B jelű csomag 1 Láda Hőszigetelés 1 Fóliazsák 5. tábl. Szállítási terjedelem (blokkban szállítás) Tagonkénti szállítás Szerkezeti elem Darab Csomagolás Elülső, hátsó, közbenső kazántag felső előremenő csatlakozóval és égőajtó 1 Raklap Közbenső kazántagok (kazánmérettől függően) Alapegység szerelési anyagai, 9 16 kazántag Kiegészítés szerelési anyagai (tartalma a kazánmérettől függ) 2 5 Raklap 1 Láda 1 Láda Szerelési alkatrészek 1 Láda Burkolat, A jelű csomag 1 Láda Burkolat, B jelű csomag 1 Láda Hőszigetelés 1 Fóliazsák Ankerrúd készlet rugókötegekkel 6. tábl. Szállítási terjedelem (tagonkénti szállítás) Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 9

10 4 Szerelés 4.2 Szerszámok és segédeszközök A kazán szereléséhez a felsorolt szerszámok és segédeszközök szükségesek (a felsorolt tárgyakat nem tartalmazza a szállítási terjedelem). Kazánprés 2.3 Szerelőkészlet (külön kérésre) Kézikalapács, valamint fakalapács vagy keménygumi kalapács Félgömbölyű simító reszelő Csavarhúzók (kereszthornyos és hagyományos) Laposvéső, alátét ék, lemezcsíkok 13, 19, 24, 36 mm kulcsnyílású villás kulcsok és 19 mm-es dugókulcs Géptisztító rongy, tisztítókendő Finom csiszolóvászon Drótkefe Gépolaj Oldószer (benzin vagy hígító) Vízmérték, mérőrúd, kréta, beállítóléc Tagok Présszerszám kazánperselyenként Hosszabbító elemek kazánperselyenként Hossz (teljes) mm tábl. Kazánprés, 2.3 méretű (kompletten szerszámdobozban) 4.3 Ajánlott faltávolságok Az egyszerű kazánszerelés, valamint a tisztítás és karbantartás érdekében vegye figyelembe az ajánlott faltávolságokat. De legalább a megadott minimális méreteket (zárójeles értékek) tartsa be. Vegye figyelembe az égőajtó kinyitásának helyszükségletét. Az égőajtó jobbra vagy balra beakasztható, ill. nyitható. A forgópánt-oldali faltávolságnak legalább az égő kinyúlásával (AB) kell megegyeznie. Ajánlott faltávolság AB mm. Az ajánlott faltávolságnál kisebb távolság hagyása esetén a tisztítókészlettel (külön rendelhető tartozék) nem végezhetők el a tisztítási munkák. Alternatív megoldásként rövidebbre (kb. 1 m) szerelhető tisztítókészülékek használhatók vagy nedves tisztítás végezhető. Kazánméret A távolság [mm] kw Tagok ajánlott legalább tábl. Ajánlott és minimális faltávolságok 3. ábra Kazánprés, 2.3 méretű (méretek mm-ben) 1 Ellenkarima 2 Kiegészítő karima 3 Présegység 4 Összekötő rúd 5 Hosszabbító 6 Ék (2.3 méret) 4. ábra Felállítási helyiség a kazánnal (méretek mm-ben) 10 Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

11 Szerelés Betonalap és kazánalap Állítsa a kazánt egy mm magas alapra (vegye figyelembe a faltávolságokat). Az alap legyen sík és vízszintes. A kazán elülső szélének egy síkba kell esnie az alap szélével. Külön rendelhető tartozékként testhangcsillapító kazánalapot kínálunk. A kazánalap megakadályozza a testhang átvitelét a kazán betonalapjára. Ha nem kerül sor a kazánalap (külön rendelhető tartozék) használatára, akkor az építendő alap létesítésekor abba 100 x 50 x 8 mm méretű szögacélt vagy 100 x 5 mm méretű laposacélt kell behelyezni. Tagok darabszáma L1 (betonalap) L2 (acél hossza) szállítható be a helyszínre, akkor az elemenkénti szállítás teremt lehetőséget a kazánblokk helyszíni összeszerelésére. A következőkben a kazánblokk összeszerelését ismertetjük tagonkénti szállítás esetére. A további szereléshez blokkban történt szállítás esetén 4.5. fejezet, 17. oldal A kazántagok elrendezése VIGYÁZAT: Sérülésveszély szakszerűtlenül rögzített kazántagok miatt! B A kazántagok szállítására alkalmas eszköz pl. egy feszítőhevederes kézikocsi, egy lépcsőn járó targonca. B A szállítás során a szállítóeszközön biztosítsa a kazántagokat a leesés ellen. B A kazántagokat szerelési segédeszközzel (külön rendelhető tartozék) biztosítsa felbillenés ellen. Először a hátsó kazántagot csavarozza rá fixen a szerelési segédeszközre ( 7. ábra) tábl. Betonalap méretei szögacél-, ill. laposacélhosszakhoz 6. ábra Szerelt kazánblokk 5. ábra Betonalap méretek 4.4 Kazánblokk szerelése Tagonkénti szállítás és blokkban szállítás különböztethető meg. Blokkba épített szállítás esetén a kazánblokk összeszerelése és tömörségvizsgálata már a gyárban megtörtént. Ha a helyi adottságok miatt az összeszerelt kazánblokk nem állítható fel, ill. nem 1 Betonalap, illetve hangcsillapító kazánalap 2 Füstgázgyűjtő 3 Hátsó kazántag 4 Közbenső kazántag előremenő csatlakozóval 5 Közbenső kazántag 6 Ankerrúd 7 Beépítési irányt jelző nyíl 8 Elülső kazántag 9 Égőajtó égőlappal Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 11

12 4 Szerelés A kazánblokk szerelése mindig hátulról előre történik, vagyis a hátsó tag ( 6. ábra, [3]) mindig először, az elülső tag pedig ( 6. ábra, [8]) mindig utoljára kerül felszerelésre. Az összeépítéskor ügyeljen a kazántagok beépítési irányt jelző nyilaira ( 6. ábra, [7])! Ügyeljen a felső előremenő csatlakozóval ellátott közbenső kazántag helyes elhelyezésére ( 6. ábra, [4])! A következő utasítások és ábrák szerint végezze a kazánblokk szerelését! B A kazánperselyeken maradt esetleges sorját reszelje le. A szerelési segédeszközt kívánság esetén rendelkezésre bocsátjuk. 8. ábra Persely sorjamentesítése B A tömítőhornyokat szükség esetén drótkefével és törlőkendővel tisztítsa ki. FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés veszélye gyúlékony tisztítószerek miatt! B Vegye figyelembe a tisztítószer biztonsági tudnivalóit. B A tisztítószer használata során kerülje a lángot, az izzó tárgyakat és a szikraképződést. 7. ábra Hátsó kazántag rászerelt szerelőkészlettel Kazánblokk közhüvelyekkel történő összeépítése Kazántagok előkészítése B Távolítsa el az anyákat és az alátéteket a kazántagok perselyein lévő tőcsavarokról, mielőtt a hátsó és az elülső kazántag felszerelésre kerülne. B Állítsa fel a hátsó kazántagot és a szerelési segédeszköz segítségével biztosítsa felbillenés ellen ( 7. ábra és a szerelési segédeszköz külön szerelési utasítása). B A kazánperselyek tömítőfelületeit benzinnel átitatott kendővel tisztítsa meg. B Egyenletesen kenje be tömítőanyaggal a kazánperselyek tömítőfelületeit. A következő szerelési lépésben a kazántagok tömítő összekötéseihez szükséges közhüvelyeket kell előkészíteni. 12 Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

13 Szerelés 4 9. ábra A kazánperselyek tömítőfelületeinek bekenése 1 Felső persely tömítőfelülete 2 Alsó persely tömítőfelülete 3 Tömítőhorony B Benzinnel átitatott kendővel tisztítsa meg, majd egyenletesen kenje be tömítőanyaggal a közhüvelyeket. B A közhüvelyeket egyenes irányban helyezze be a hátsó kazántag felső (méret 4, 181/70) és alsó (méret 2, 119/50) perselyébe. B A közhüvelyeket erőteljes kalapácsütésekkel átlós irányban üsse be. A felső közhüvely a beütés után kb. 43 mm-rel, az alsó közhüvely pedig kb. 32 mm-rel álljon ki a megfelelő kazánperselyből. B Az ilyenkor keletkező esetleges sorját reszelővel távolítsa el. 10. ábra Közhüvelyek beütése VIGYÁZAT: Egészségkárosodás veszélye a szabaddá váló gőzök, továbbá a bőrnek a feldolgozandó anyagokkal, pl. ragasztóanyaggal, alapozóval vagy tömítőanyaggal való érintkezése miatt! B Vegye figyelembe az ezen anyagok csomagolásain közölt feldolgozási és biztonsági tudnivalókat. B Gondoskodjon a munkatér jó átszellőzéséről. B Az anyagok bőrrel való érintkezésének elkerülése céljából viseljen munkakesztyűt. B A megmaradt termékeket és palackjaikat különleges felügyeletet igénylő hulladékként (veszélyes hulladékként) semmisítse meg. B Kenje be ragasztóanyaggal (alapozó) a tömítőhornyokat. A tömítőhornyoknak a tömítőzsinór beragasztásához tisztáknak és szárazaknak kell lenniük. 11. ábra Tömítőhornyok bekenése ragasztóanyaggal 1 Tömítőhornyok Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 13

14 4 Szerelés B A rugalmas tömítőzsinórt a hátsó kazántag elülső oldalán, a kazánpersely felső részénél kezdve, helyezze be a tömítőhornyokba, majd kissé nyomkodja meg. B A behelyezett tömítőzsinórt az illesztési helyeken kb. 2 cm-rel lapolja át és jól nyomja egymásra a végeket. A tömítőzsinórt (KM-zsinór) a vele együtt szállított tekercsről csévélje le a kívánt hosszúságúra. A tömítőhoronyba történő behelyezésekor a tömítőzsinórt húzza le a papír alapszalagról (ne nyúljon meg). B A tömítőzsinórt a bal és a jobb oldali illesztési helyeken lapolja át ( 12. ábra, [3]). VIGYÁZAT: Egészségkárosodás veszélye a különböző anyagok, pl. tapasztóanyag, alapozó vagy tömítőanyag feldolgozása során szabaddá váló gőzök miatt! B Vegye figyelembe az ezen anyagok csomagolásain közölt feldolgozási és biztonsági tudnivalókat. B Gondoskodjon a munkatér jó átszellőzéséről. B Az anyagok bőrrel való érintkezésének elkerülése céljából viseljen munkakesztyűt. B A megmaradt termékeket és palackjaikat különleges felügyeletet igénylő hulladékként (veszélyes hulladékként) semmisítse meg. B A kazánperselyek tömítőfelületeit benzinnel átitatott kendővel tisztítsa meg. 12. ábra Tömítőzsinór (KM-zsinór) behelyezése 1 Tömítőhornyok 2 Tömítőzsinór 3 Összeillesztések Első közbenső kazántag (a felső előremenő csatlakozóval) előkészítése: B A kazánperselyeken maradt esetleges sorját reszelje le. B A tömítőrugóknak tisztáknak és szárazaknak kell lenniük, szükség esetén meg kell tisztítani azokat. 13. ábra Közbenső kazántag előkészítése 1 A kazánpersely tömítőfelülete 2 Tömítőrugók B A kazánperselyek tömítőfelületeit kenje be tömítőanyaggal. B Kenje be ragasztóanyaggal (alapozó) a tömítőrugókat. B Az előremenő csatlakozóval rendelkező közbenső kazántagot a felső és az alsó perselyével helyezze rá a hátsó kazántagban lévő közhüvelyekre, a beépítési irányt jelző nyílnak hátrafelé kell mutatnia. A szerelés megkönnyítése érdekében a beszerelendő kazántagot először a felső persely közhüvelyére helyezze rá. Utána következhet a kazántagnak az alsó perselyhez történő beállítása. B Az első közbenső tagot fakalapáccsal vagy gumikalapáccsal ütögesse rá a hátsó kazántagra. 14 Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

15 Szerelés 4 Mielőtt a következő közbenső taghoz tartozó közhüvelyek beépítésére sor kerülne, a kazán eddig elkészült részblokkját a kazánpréssel össze kell húzni. 14. ábra Közbenső kazántag hozzáerősítése 1 Előremenő csatlakozó 2 Felső kazánpersely 3 Beépítési irányt jelző nyíl 4 Alsó kazánpersely 5 Fakalapács vagy keménygumi kalapács Használja a 2.3 méretű kazánprést ( 3. ábra, 10. oldal). B Feszítőanyákkal húzzon rá nyomókarimát az összekötő rudakra. B Az egyik összekötő rudat a kazánblokk felső, a másikat pedig az alsó perselyén tolja keresztül. B Húzzon rá ellenkarimákat az összekötő rudakra, majd mindegyiket biztosítsa ékkel. B Az összekötő rudat tartsa a kazánperselyek közepén és a feszítőanyával kissé húzza össze a présszerszámokat. ÉRTESÍTÉS: Kazánkárosodás a kazántagok helytelen összehúzása vagy túl nagy préselési nyomás miatt. B Ügyeljen arra, hogy a közhüvelyek a beütésük után sértetlenül és egyenesen helyezkedjenek el a kazántagokban. B Préselési műveletenként soha ne húzzon össze többet egy közhüvelyösszekötésnél. B Ha összeérnek a kazántagok perselyei, nem szabad tovább folytatni a préselést. 15. ábra A kazánprés használata 1 Kazánprés (alsó persely) 2 Kazánprés (felső persely) 3 Nyomókarima (felső) 4 Nyomókarima (alsó) B Helyezze rá a kerepes csavarkulcsokat a feszítőanyákra, majd egyenletes húzásokkal préselje össze a kazántagokat. FIGYELMEZTETÉS: Balesetveszély anyagkifáradás miatt. A szakszerűtlenül behelyezett vagy rosszul karbantartott présszerszámok megrepedhetnek! B Soha ne dolgozzon közvetlenül a présszerszám előtt, ha az húzófeszültség alatt áll. B Ügyeljen arra, hogy senki ne tartózkodjon a présszerszám előtt. B Lazítsa meg és távolítsa el a kazánprést. B Ellenőrizze a közhüvelyek helyes elhelyezkedését. ÉRTESÍTÉS: Présszerszám károsodása! Ha a préselési műveletet az összekötő rudak meglazított csavaros összekötésével végzi, sérülhet vagy tönkremehet a présszerszám. B Minden használat előtt ellenőrizze az összekötő rudakat és szükség esetén húzza utána azokat. Ha teljesen be van csavarva az összekötő rúd és nem látszik már menet, akkor van helyes pozícióban a rúd. B Mindig tartsa tisztán a menetes részt. Az elszennyeződött menetek a préselési művelet közben károsíthatják a présszerszámot. B Mindig kellő mértékben kenje meg a meneteket. Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 15

16 4 Szerelés Az elülső kazántag felszerelése után lazítsa meg a présszerszámot, de ne vegye le azt. Először helyezze be a lerögzítő rudakat. ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás túl kicsi préselési nyomás miatt! B Ne csévélje fel a rugóköteget. Csak eredeti állapotában használja a rugóköteget. 16. ábra Kazánprés Az összekötő rudak csavaros összekötése (kilazulva) 2 Az összekötő rudak csavaros összekötése (helyes pozícióban) A 17. ábra az előremenő csatlakozóval rendelkező közbenső kazántagot mutatja. A közhüvelyek a következő közbenső kazántag szereléséhez be vannak helyezve a megfelelő perselyekbe. A tömítőhoronyba már be lett helyezve a tömítőzsinór. Amint azt a hátsó kazántagnál ( 12. ábra, 14. oldal) ábrázoltuk, itt is szakadt a rugalmas tömítőzsinór. A szerelési munka egyszerűsítése érdekében a kazántag kazántagtalpékekkel lett beállítva. A kazántagtalp-ékek az elkészült kazánblokk későbbi végérvényes beállításához is használhatók. B A felhelyezett rugókötegekkel ellátott ankerrudakat a kazánblokk perselyei mellett, a bal és a jobb oldalon, fent és lent helyezze be az öntvénybütykökbe. B Kézzel csavarjon fel egy-egy anyát a menetes ankerrudakra, majd kézzel húzza meg azokat. B Most 1 1½ fordulattal húzza meg az ankerrudakon az anyákat. B A betonalapon, ill. a hangcsillapító kazánalapon állítsa be függőlegesen és vízszintesen a kazánblokkot ( fejezet, 11. oldal). Használja ehhez a mellékelt kazántagtalp-ékeket ( 17. ábra, 16. oldal). B Vegye le a kazánprést. 18. ábra A lerögzítő rözítő rudak behelyezése 17. ábra Kazántagtalp-ékek használata 1 Tömítőzsinór (szakadt) 2 Kazántagtalp-ék Minden további kazántag szerelését az előbb ismertetett módon végezze el. Utolsóként az elülső kazántag felszerelésére kerül sor. 1 Ankerrudak (lent) 2 Ankerrudak (fent) 3 Ankerrúd rugóköteggel A következő szerelési lépésben a betápcsövet kell beépíteni ( 4.6. fejezet, 17. oldal). 16 Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

17 Szerelés Kazánblokk felállítása blokkban szállítás esetén B Vágja át a biztosító szalagokat. B Távolítsa el a raklapot. VESZÉLY: Életveszély lezuhanó terhek miatt! B A kazánblokknak a raklapról való leemelésekor tartsa be a kiegészítő lapon (a kazánblokkra van felerősítve) közölt szállítási tudnivalókat. 20. ábra Szállítási biztosító eltávolítása 1 Felső kazánpersely 2 Alsó kazánpersely 3 Szállítási biztosító 19. ábra Kazánblokk raklapon 1 Biztosító szalagok 2 Raklap A betonalapon, ill. a hangcsillapító kazánalapon állítsa be függőlegesen és vízszintesen a kazánblokkot. Használja ehhez a mellékelt kazántagtalp-ékeket. A kazánblokk beigazítása után távolítsa el a felső és az alsó kazánperselyből a szállítási biztosítót. A következő oldalakon a betápcső, a merülőhüvely és a zárócső beépítését ismertetjük. A szerelési lépések a blokkban szállításhoz és a kazántagonként történő szállításnál azonosak. 4.6 Betápcső betolása (szerelési alkatrészek láda) A betápcső a 9 11 tagból álló kazánoknál 2-részes, a tagból állóknál pedig 3-részes. B Húzza rá a lapos tömítést a betápcsőre. B Elölről tolja be a betápcsövet a felső kazánperselybe. B Vakkarimával zárja le. Ahhoz, hogy a betápcső kiáramló nyílásai helyes szögben álljanak, a betápcső zárólemezén lévő bütyöknek a felső kazánpersely kivágásában kell elhelyezkednie. B A betápcső zárólemezén lévő bütyköt helyezze be a felső kazánpersely kivágásába. Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 17

18 4 Szerelés 4.8 Betápcső betolása (kiegészítő elemek láda) B Szerelje fel az alsó kazánperselyre hátul az ürítőcsatlakozó R ¾ " menetes furatú karimáját (élhosszúság: 130 mm). B A kivitelező szereljen be ürítőcsapot (kazántöltő- és ürítőcsapot). A kivitelezéskor beszerelt kazántöltő- és ürítőcsap itt csak ürítőcsapként kerül alkalmazásra. 21. ábra Betápcső tömítése 1 Lapos tömítés 2 Vakkarima 3 Bütyök 4 Betápcső 5 Felső kazánpersely kivágása K 4.7 Merülőhüvelyek tömítése (szerelési anyagok láda) Merülőhüvely R ¾ " B Az R ¾ " merülőhüvelyt elölről (hossz: 110 mm) tömítetten szerelje be az előremenő csatlakozó R ¾ " menetes furatába. Merülőhüvely R ½ " B Az R ½ " merülőhüvelyt elölről (hossz: 110 mm) tömítetten szerelje be az előremenő csatlakozó alsó R ½ " menetes furatába. 23. ábra Karima felszerelése 1 Töltő- és ürítőcsatlakozó 2 Alsó kazánpersely (hátul) 22. ábra Merülőhüvelyek tömítése 1 Merülőhüvely R ¾ " 2 Merülőhüvely R ½ " 18 Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

19 Szerelés 4 B A rugóval ellátott betápcső elemet (L 3 ) először az alsó kazánperselybe tolja be. B A további betápcső elemeket (L 2 ) a részletrajznak megfelelően akassza be egymásba. B Utolsó betápcső elemként a fogantyúval ellátott elemet (L 1 ) akassza be. B Az alsó kazánperselyt lapos tömítéssel és vakkarimával zárja le. A betápcső elemek hossza és darabszáma a kazánmérettől függ és azokat a lenti 10. táblázat tartalmazza. Elemek L mm mm L mm mm L mm tábl. A betápcső elemek hossza és darabszáma 4.9 A kazánblokk nyomáspróbájának végrehajtása (csak tagonkénti szállítás esetén) A kazánblokk nyomáspróbáját csak tagonkénti szállítás esetén kell elvégezni. Blokkban szállítás esetén a nyomáspróba már a gyárban megtörtént. A további szereléshez blokkban történt szállítás esetén ( fejezet, 22. oldal) A nyomáspróba előkészítése FIGYELMEZTETÉS: Balesetveszély a biztonsági rendelkezések be nem tartása miatt! B Tartsa be az adott országban érvényes, a nyomáspróbák végrehajtására vonatkozó szabványokat, munkavédelmi rendelkezéseket és előírásokat. B Zárja le az előremenő és a visszatérő csatlakozót (légtelenítő berendezéssel ellátott karima az előremenő csatlakozóra). ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás túlnyomás miatt! B A nyomáspróba alatt a kazánblokkot nem szabad a fűtési rendszer csőrendszerére csatlakoztatni. B A töltő- és ürítőcsatlakozón keresztül lassan töltse fel vízzel a kazánblokkot. A légtelenítővel rendelkező kazánelőremenő csatlakozón keresztül végezze el a kazánblokk légtelenítését. 24. ábra Zárócső betolása 1 Betápcső elem L 3 2 Betápcső elem L 1 3 Lapos tömítés 4 Vakkarima 5 Betápcső elem L Nyomáspróba végrehajtása A nyomáspróbát 8,6 bar vizsgálati nyomással (a nyomás alatt működő készülékekre vonatkozó EU-irányelvnek megfelelően) hajtsa végre. A nyomásméréshez 1,0 osztályú nyomásmérő műszert használjon. B A töltő- és ürítőcsapon ( 23. ábra, [1], 18. oldal) keresztül engedjen le vizet a kazánblokk vízoldali csatlakoztatása előtt vagy tömítetlen kazánperselyösszekötés esetén Tömítetlen kazánpersely összekötés Ha a nyomáspróba során tömítetlen kazánperselyösszekötésre derült fény, akkor a következőkben ismertetendő módon kell eljárni. Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 19

20 4 Szerelés B Szerelje ki a betápcsövet és a zárócsövet. 25. ábra Kazánblokk leválasztása B Oldja a rögzítőrudakon az anyákat, majd távolítsa el a rögzítőrudakat. B A megadott helyeken, a kazántagok között fent és lent, lapos ékek vagy vésők beverésével (beütésével) a tömítetlen helyen válassza le a kazánblokkot ( 25. ábra). B Az újbóli összeépítéshez feltétlenül új közhüvelyeket és új tömítőzsinórt használjon. B A kazánpréssel újból végezze el a kazánblokk összehúzását. B Ismételje meg a nyomáspróbát. ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás lerakódások, helyi túlhevülések, zajok és korrózió miatt. B A kazánnak a csőhálózatra történő csatlakoztatása előtt alaposan mossa át a meglévő fűtési rendszert. B A kazánkárok elkerülése érdekében iszapmentesítő egység beépítését javasoljuk a fűtési rendszer visszatérő ágába. A felső kazánperselyre a rendszer visszatérőjének későbbi csatlakoztatásakor lesz felszerelve az hegesztő toldatos (ráhegesztett csövezéssel). Az ábrán az előhegesztett karima és a lapos tömítés látható. B Az előremenő csatlakozókarima az előremenő későbbi csatlakoztatásához lesz szükséges. Külön kérésre beszerezhető egy kazánbiztonsági szerelvénycsoport Kazán vízoldali csatlakoztatása A kazán csőhálózatra történő csatlakozása során a következőket tartsa be. Ezek az utasítások a zavartalan működés szempontjából fontosak. ÉRTESÍTÉS: Berendezéskárosodás tömítetlen csatlakozások miatt! B A csatlakozóvezetékeket feszülésmentesen szerelje fel a fűtőkazán csatlakozóira. B A kivitelező szereljen be egy töltőcsapot a fűtési rendszer vezetékébe (a visszatérőbe). 26. ábra Csatlakozókarima felszerelése 1 Előremenő csatlakozókarima 2 Lapos tömítés 3 Felső kazánpersely (visszatérő csatlakozó) 4 Lapos tömítés 5 Hegesztő toldatos karima 20 Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

21 Szerelés Kiegészítő elemek és az égőajtó felszerelése (kazántagonkénti szállítás) Blokkban szállítás esetén az égőajtó, a füstgázgyűjtő és a két tisztítófedél már fel van szerelve Füstgázgyűjtő felhelyezése A kazán és a füstgázgyűjtő közötti összekötés tömítéséhez a GP-tömítőzsinórt (szilikonköpennyel burkolt üvegszálas zsinór) kell használni. B A GP-tömítőzsinórt (kb mm hosszú) szilasztikragasztóval ragassza be a hátsó kazántag hornyába. B Úgy helyezze be a tömítőzsinórt, hogy a tömítőzsinór végeinek összeillesztése a horony felső részében legyen. B Helyezze fel a füstgázgyűjtőt a hátsó kazántagon található négy tőcsavarra, majd alátétekkel és anyákkal fixen csavarozza fel azt Tisztítófedelek rácsavarozása a hátsó kazántagra A 28. ábrán a készre szerelt hátsó kazántag látható a füstgázgyűjtőn lévő tisztítófedelekkel és a hátsó kazántagon lévő tisztítófedelekkel. B A GP10-tömítőzsinórt (kb. 800 mm hosszú) szilasztik-ragasztóval ragassza be a hátsó kazántag hornyába (a tömítőzsinór végeinek összeillesztése fent van). B Alátétekkel és anyákkal csavarozza fel a tisztítófedeleket a hátsó kazántagra. 28. ábra A tisztítófedelek felcsavarozása 27. ábra Füstgázgyűjtő felhelyezése 1 Tömítőzsinór végeinek összeillesztése a horony felső részében 2 Tömítőzsinór 3 Füstgázgyűjtő 4 Hernyócsavarok 5 Hátsó kazántag 6 Hernyócsavarok 1 Tisztítófedél a füstgázgyűjtőn 2 Tisztítófedél a füstgázgyűjtőn 3 Tisztítófedél a hátsó kazántagon 4 Tisztítófedél a hátsó kazántagon Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 21

22 4 Szerelés Égőajtó felszerelése Gyárilag a forgópánt-fülek az égőajtó jobb oldalára vannak felszerelve. Balra nyíló ajtóhoz a jobb oldalról le kell szerelni a forgópánt-füleket és az égőajtó bal oldalára kell felszerelni. B cm-enként vigyen fel néhány csepp szilasztik-ragasztót az elülső kazántagon lévő tömítőhornyokba. B Helyezze be a GP-tömítőzsinórt az elülső kazántag tömítőhornyába. A tömítőzsinór végeinek összeillesztése oldalt helyezkedjen el. B A forgópánt-csapokat (jobbra nyíló ajtó) két-két M12 55 hatlapfejű csavarral csavarozza rá az elülső kazántagra. Balra nyíló ajtóhoz bal oldalra csavarozza fel azokat. B A forgópánt-fülekkel akassza be az égőajtót a forgópánt-csapokba Fűtőgáz-terelőlapok behelyezése A 16 kazántagból álló kazán nem tartalmaz fűtőgáz-terelőlapokat. Megkülönböztetünk sarlóprofilú és hullámprofilú fűtőgáz-terelőlapokat. A sarlóprofilú fűtőgáz-terelőlapok két részre osztottak. Egy fűtőgáz-járat sarlóprofilú terelőlapokkal történő felszerelése esetén feltétlenül ügyeljen arra, hogy a két részlap be legyen akasztva egymásba. A 31. ábrán, 23. oldal, az egymásba beakasztott részlapok láthatók. B A szerelési anyagok ládából vegye ki a fűtőgáz-terelőlapokat és az öntési eljárással kialakított feliratozásnak megfelelően helyezze be azokat a fűtőgáz-járatokba ( 30. ábra, 31. ábra, 23. oldal, 32. ábra, 23. oldal és a lenti 11. táblázat, 23. oldal). 29. ábra Égőajtó felszerelése 1 Forgópánt-csap (felső) 2 Tömítőzsinór végeinek összeillesztése (oldalt) 3 Forgópánt-csap (alsó) 4 Forgópánt-fül (alsó) 5 Furatok az égőajtóban 6 Forgópánt-fül (felső) 30. ábra Fűtőgáz-terelőlapok behelyezése (9 tagú kazánblokk) 1 Sarlóprofilú fűtőgáz-terelőlapok (részlap) 2 Sarlóprofilú fűtőgáz-terelőlapok (egymásba akasztva) 22 Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

23 Szerelés ábra Fűtőgáz-terelőlapok behelyezése (13 tagú kazánblokk) 1 Sarlóprofilú fűtőgáz-terelőlap (részlap) 2 Sarlóprofilú fűtőgáz-terelőlap (részlap) 3 Hullámprofilú fűtőgáz-terelőlap 32. ábra Fűtőgáz-terelőlapok behelyezése (15 tagú kazánblokk) Tagok darabszáma Fűtőgáz-terelőlapok darabszáma fent balra fent jobbra lent balra lent jobbra 9 2 x sarlóprofil 2 x sarlóprofil 2 x sarlóprofil 2 x sarlóprofil 10 2 x sarlóprofil 2 x sarlóprofil 2 x sarlóprofil 2 x sarlóprofil 11 2 x sarlóprofil 2 x sarlóprofil 2 x sarlóprofil 2 x sarlóprofil 12 1 x hullámprofil 1 x hullámprofil 2 x sarlóprofil 2 x sarlóprofil 13 2 x sarlóprofil 2 x sarlóprofil 1 x hullámprofil 1 x hullámprofil 14 1 x hullámprofil 1 x hullámprofil 1 x hullámprofil 1 x hullámprofil 15 1 x hullámprofil 1 x hullámprofil tábl. Fűtőgáz-terelőlapok darabszáma Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 23

24 4 Szerelés 4.12 A fűtési rendszer feltöltése és a tömörség ellenőrzése Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze a rendszer tömörségét, így az üzemelés közben nem jelennek meg tömítetlen helyek. A rendszer nyomását a biztonsági szelep megszólalási nyomásáig növelje. ÉRTESÍTÉS: Berendezéskárok! Ha a fűtési rendszer feltöltése meleg állapotban történik, a hőmérséklet feszültségek repedéseket okozhatnak. Emiatt a kazán tömítetlenné válik. B A fűtési rendszert csak hideg állapotban (az előremenő hőmérséklet maximum 40 C lehet) szabad feltölteni. B A fűtési rendszert üzem közben nem a kazán KTÜ töltő-ürítőcsapján keresztül, hanem kizárólag a csőrendszerben (visszatérő) lévő töltőcsapon keresztül szabad utántölteni. B Az üzemelési naplónak megfelelően vegye figyelembe a vízminőséget és jegyezze fel a töltővíz mennyiségét és minőségét. 34. ábra Hidrométer nyitott rendszerekhez 1 Hidrométer-mutató 2 Zöld mutató 3 Piros jelölés K 33. ábra Nyomásmérő zárt rendszerekhez 1 Piros mutató 2 Nyomásmérő mutatója 3 Zöld jelölés B Csatlakoztassa a tömlőt a vízcsapra. A vízzel feltöltött tömlőt csatlakoztassa a kazántöltő- és ürítőcsap (KTÜ-csap) tömlőcsatlakozójára, rögzítse tömlőbilincsekkel, majd nyissa meg a KTÜ-csapot. B Lassan töltse fel a fűtési rendszert. Közben figyelje a nyomás kijelzését (nyomásmérő/hidrométer). B Amikor az üzemi nyomás elérte a kívánt értéket (pl. 1,5 bar), zárja el a vízcsapot és a kazántöltő- és ürítőcsapot. B Légtelenítse a fűtési rendszert a fűtőtesteken lévő légtelenítő szelepeken. B Ha az üzemi nyomás a légtelenítés során leesik ismét töltsön utána vizet. B Vegye le a kazántöltő-ürítőcsapról (KTÜ-csapról) atömlőt. 24 Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

25 Szerelés Az égő felszerelése Ebben a fejezetben egy égő elvi beszerelését ismertetjük. ÉRTESÍTÉS: Berendezéskárok a nem megfelelő égő miatt! B Csak olyan égőket szabad használni, amelyek megfelelnek a kazán műszaki előfeltételeinek ( 2.4. fejezet, 6. oldal). B Csukja be az égőajtót, majd négy M16 x 140 hatlapfejű csavarral a mutatott pozíciókban csavarozza fel azt. B Azonos nyomatékkal, átlós irányban húzza meg a hatlapfejű csavarokat. B Kösse össze a kémlelőnyílás lefúvató csatlakozását az égővel, hogy a kémlelőnyílás lerakódásoktól mentes maradjon. 1 2 Kérésre a Buderusnál előfúrt és furatok nélküli égőlapokat egyaránt beszerezhet (külön rendelhető tartozékok). Ha furatok nélküli égőlapot rendelt a Buderusnál, akkor azt a kivitelezőnek kell a helyszínen megmunkálnia. B Fúrja ki vagy autogén hegesztővel vágja ki az égőlapot a szükséges égőcső-átmérőnek (Ø max. 270 mm) megfelelően. B Fúrja ki az égő csatlakozó karimájának lyukképe szerint a furatokat az égő rögzítéséhez. B Csavarozza rá az égőlapot az égőajtóra (tömítés 10 mm átmérőjű GP tömítőzsinórral). B Csavarozza rá az égőt az égőlapra. B Az égőcső-átmérőnek megfelelően vágja ki a szigetelőgyűrűket. B Töltse ki az égőajtó hőszigetelése és az égőcső között maradt rést az illesztetten kialakított szigetelő gyűrűkkel. 35. ábra Az égő felszerelése 1 Kémlelőnyílás 2 Lefúvató csatlakozás Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 25

26 4 Szerelés 4.14 Kazán füstgázoldali csatlakoztatása Ebben a fejezetben ismertetjük, hogyan kell a kazánt a füstgázoldalon csatlakoztatni A füstgázcső tömítőkarmantyújának felhelyezése (kiegészítő tartozék) A kazán/füstgázcső tökéletesebb tömítése érdekében javasoljuk a füstgázcsőtömítőkarmantyú (külön rendelhető tartozék) használatát. B Ütközésig húzza rá a füstgázcsövet a füstgázgyűjtő csonkjára. B Fent átlapolva helyezze a füstgázcsőtömítőkarmantyút a füstgázcső és a füstgázgyűjtő csonkja köré. B Helyezze a csigamenetes bilincseket a füstgázcsőtömítőkarmantyúra. Az egyik csigamenetes bilincset a füstgázgyűjtő csonkjára, a másikat pedig a füstgázcsőre kell rányomni. B Húzza meg fixen a csigamenetes bilincseket. A füstgázcső-tömítőkarmantyúnak simán és szorosan fel kell feküdnie A füstgáz hőmérséklet érzékelő felszerelése (külön rendelhető tartozék) B A karmantyút a füstgázgyűjtőtől 2-szeres füstgázcső-átmérő távolságban (A) hegessze be a füstgázcsőbe. B A füstgáz hőmérséklet érzékelőt a külön mellékelt szerelési utasításnak megfelelően szerelje be A kazánburkolat szerelése A hőszigetelés felhelyezése A kazánnal együtt szállított hőszigetelés megfelel a kazánméretnek. B A hőszigetelést a 38. ábrán látható vázlatrajz szerint rendezze el a kazánblokkon (a felülről ábrázolt kazánblokkok mellett balra látható számok a kazántagok darabszámának felelnek meg). B Tolja a hőszigetelést a kazánblokk alá. A kazántagtalpak a hőszigetelés kivágásaiban helyezkednek el. Szükség szerint húzza utána a csigamenetes bilincseket. 37. ábra Kazánblokk hőszigeteléssel 1 Hőszigetelés 36. ábra Füstgázcső-tömítőkarmantyú felszerelése 1 Füstgázcső-tömítőkarmantyú 2 Füstgáz hőmérséklet érzékelő 3 Karmantyú 4 Füstgázcső 5 Csigamenetes bilincsek 6 Füstgázgyűjtő 26 Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

27 Szerelés ábra Hőszigetelés a különféle kazánméretekhez (méretek mm-ben) A kereszttartók felszerelése B A fenti elülső kereszttartót helyezze fel, majd hatlapfejű csavarokkal (M8 12) csavarozza rá az öntvénybütykökre. Az elülső kereszttartó lehajlított részének előrefelé kell néznie. B A fenti hátsó kereszttartót helyezze fel, majd hatlapfejű csavarokkal (M8 12) csavarozza rá az öntvénybütykökre. A hátsó kereszttartó lehajlított részének hátrafelé kell néznie. Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 27

28 4 Szerelés B A hosszirányú tartókat oldalról helyezze fel, majd lemezcsavarokkal csavarozza rá a kereszttartókra. A hosszirányú tartók lehajlított részeinek hátrafelé kell nézniük, míg a hosszlyukaknak a kazán középvonalában kell elhelyezkedniük. B Az alsó hosszirányú tartókat befelé néző lehajlított részekkel és hátrafelé néző hosszlyukkal oldalról helyezze fel, majd lemezcsavarokkal csavarozza rá a kereszttartókra. B A hátsó kazántag hőszigetelését húzza rá a füstgázcsonkra. Ekkor a kazánvisszatérőhöz tartozó kivágásnak felfelé kell néznie. B A hátsó kazántag hőszigetelését két feszítőrugóval akassza rá a fenti hátsó kereszttartóra. B A füstgázcsonk alatti rést feszítőrugókkal zárja le. 39. ábra Kereszttartók és hosszirányú tartók felszerelése 1 Öntvénybütyök 2 Hosszirányú tartó 3 Kereszttartó (fent elöl) 4 Kereszttartó (fent hátul) 5 Hosszirányú tartó 6 Öntvénybütyök B Az alsó kereszttartókat hatlapfejű csavarokkal egyenként csavarozza rá a záró kazántag talpaira. 41. ábra Az alsó hosszirányú tartók és a hőszigetelés felszerelése 1 Hátsó fenti kereszttartó 2 Hátsó kazántag hőszigetelése 3 Feszítőrugók 4 Alsó hosszirányú tartó 5 Alsó hosszirányú tartó B A négyszögletes hőszigetelést tolja rá az elülső fenti kereszttartóra. B 3 feszítőrugóval rögzítse a hőszigetelést. B Az égőkábelt a hőszigetelésen keresztül a kazánblokk oldalán vezesse le. Az égőkábelnek az égőajtó nyitásakor előforduló sérüléseinek elkerülése érdekében az égőkábelt mindig forgópántoldalon az égőajtó felszerelésétől függően kell lefelé vezetni. 40. ábra Alsó kereszttartók felszerelése 1 Kereszttartó (lent elöl) 2 Kereszttartó (lent hátul) 28 Logano GE615 - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Semlegesítő berendezés

Semlegesítő berendezés Szerelési utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE0.1 V3 6 720 643 867(2010/03) HU Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások 1 Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Kondenzációs gázkazán Logano plus GB402 Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 804 431 (2012/09) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szilárd tüzelésű fűtőkazán Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás HU 2

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU 6 70 646 03-00.0TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 672080448.00-.ST Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux SU400 SU1000 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 70 617 531-1/001 HU Tartalom 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kombitároló Logalux P750 S Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 648 507 (2001/03) HU Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Kezelési és szervizutasítás

Kezelési és szervizutasítás Kezelési és szervizutasítás Báziscontroller Logamatic BC10 Kezelők és szakemberek számára Kezelés és szervizmunkák előtt olvassa el figyelmesen. 6 720 641 085-06/2009 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Ivóvízállomás VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz

H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz Változat: 12720hu Állapot: #361-2010 Kiadás: 05/10cd H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz Munkakezdés előtt olvassa el! A jelen útmutatóban lévő előírások figyelmen

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szilárdtüzelésű kazán Logano G221 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 652 (2012/06) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R HU MAGYAR SZIMBÓLUMOK Az alábbi szimbólumok

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6304 576 005/0 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic MC0 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Biztonsági előírások.........................................

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

4 2 3 8 A B FZP 6005-E

4 2 3 8 A B FZP 6005-E FZP 6005-E 3 4 2 3 8 A B FZP 6005-E 5 4 2 1 A 5 A B 8 6 6 7 22 FZP 6005-E 7 8 27 9 30 0 15 0 0 0 8 10 B 9 A 11 A FZP 6005-E 9 12 28 17 13 31 32 19 29 30 10 14 A B 34 15 16 37 32 38 0,6 mm 35 36 FZP 6005-E

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

6 720 641 607-000.1TD. Gázüzemű kondenzációs készülék. Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2. Kezelési útmutató 6720641606 (2015/01) HU

6 720 641 607-000.1TD. Gázüzemű kondenzációs készülék. Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2. Kezelési útmutató 6720641606 (2015/01) HU 6 720 641 607-000.1TD Gázüzemű kondenzációs készülék Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2 Kezelési útmutató HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók.......

Részletesebben

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU 670647804-0 Síkkollektor FKC- Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók...............................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2015/07) HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-04

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-04 STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-04 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 9. R 10. L Z X Y W 11. 12. V L+R HU MAGYAR SZIMBÓLUMOK Az alábbi szimbólumok láthatók a gépen, hogy emlékeztessék Önt: használata

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU 70 9 305-00.O Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM ZBS /0-3 SOE Kezelési útmutató a felhasználó számára 70 8 (05/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás

Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás 6303 4821 01/2005 HU Szakemberek számára Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás Szilárdtüzelésű fűtőkazán Logano S111 (D) és Logano S111 (D)-WT Szerelés, kezelés és karbantartás előtt kérjük gondosan

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 808 088 (2013/06) HU 6 720 643 912-000.1TD Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus GB162-15...45 V3 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! Tartalomjegyzék

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B Mindig az Ön oldalán Kezelési utasítás Opalia C E-B Opalia C 4 E-B HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Általános biztonsági utasítások... 3 2 Megjegyzések a

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - V001 *D1150388-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása

RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása 766091 Eredeti használati utasítás / Alkatrész jegyzék RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása Tartalom 1 Jelek 2 Műszaki adatok 3 Rendeltetés szerinti használat 4 Működtető elemek

Részletesebben

6 720 614 093-00.2O. Kondenzációs fali gázkazánok. Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A. Tudnivalók füstgázelvezetésről 6 720 803 674 (2012/05) HU

6 720 614 093-00.2O. Kondenzációs fali gázkazánok. Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A. Tudnivalók füstgázelvezetésről 6 720 803 674 (2012/05) HU 6 720 614 093-00.2O Kondenzációs fali gázkazánok ZWSB 30-4 A Tudnivalók füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...... 3 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

STIGA PARK 121 M 8211-3011-10

STIGA PARK 121 M 8211-3011-10 STIGA PARK 121 M 8211-3011-10 D 5b. 1. Park -1993 5a. 2. Park -1993 6a. Park -1999 F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 6b. Park 2000- J 9. 13. 10. 14. X Z Y W 11. V 15. Denna produkt, eller delar

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - - 1001 *D1150388-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Szerelési utasítás. Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz

Szerelési utasítás. Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz 6301 6890 07/2000 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342 EGG6242 EGG6342...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán 6 720 612 229-00.1O A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára 6303 1367 2003/04 HU zakemberek számára zervizutasítás Logamatic 4211 szabályozókészülék Az üzembe helyezés és a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz A készülék megfelel

Részletesebben

12781hu. "Gázgrill-kocsi" Összeszerelési és üzemeltetési útmutató

12781hu. Gázgrill-kocsi Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Változat: 12781hu Állapot: #275-2009 Kiadás: 03/09ta_bt H "Gázgrill-kocsi" Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Kérjük, minden üzembehelyezés előtt vegye tudomásul! A jelen útmutatóban lévő előírások

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÉGKONDICIONÁLÓ CSATLAKOZÓ KÉSZLET. INTERNET: www.uni-max.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÉGKONDICIONÁLÓ CSATLAKOZÓ KÉSZLET. INTERNET: www.uni-max.hu Termék: LÉGKONDICIONÁLÓ CSATLAKOZÓ KÉSZLET Típus: 1402 Gyártás dátuma: Eladás dátuma, pecsét, aláírás: GARANCIAKÁRTYA??? 1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉMLEMEZ VÁGÓ HSM 1 500, 2 000

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉMLEMEZ VÁGÓ HSM 1 500, 2 000 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben