Szerelési és karbantartási utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési és karbantartási utasítás"

Átírás

1 Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! (0/05) HU

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók Szimbólumok magyarázata Általános biztonsági tudnivalók A termékre vonatkozó adatok Tető felfogatás Kollektor felépítése Rendeltetésszerű használat Komponensek és műszaki dokumentáció 6.5 Külön rendelhető tartozékok EU megfelelőségi nyilatkozat Adattábla Műszaki adatok Szállítási terjedelem Előírások Az előírások érvényessége Szabványok, előírások, irányelvek Szállítás A felszerelés előtt Általános fontos tudnivalók Kollektorok elrendezése Helyszükséglet a tetőn Villámvédelem Szükséges szerszámok és anyagok A szerelés sorrendje A tetőbekötés szerelése Távolságok meghatározása Tetőhorgok szerelése tetőcserepeknél Tetőkampók szerelése hódfarkú tetőcserépnél Pala/zsindely lapoknál szereljen fel külön tetőkampót Tőcsavarok szerelése lemeztetőnél Tőcsavarok szerelése hullámlemezeknél 0 8 Profilsínek szerelése Profilsínek összekötése Profilsínek felszerelése Profilsínek beállítása Lecsúszás elleni biztosító szerelése... 9 Kollektorok szerelése Kollektor szerelés előkészítése a földön 9. Kollektorok rögzítése Kollektor érzékelő szerelése Hidraulikus csatlakozás Szolár tömlő csatlakoztatása a tetőn légtelenítő nélkül Szolár tömlő csatlakoztatása a tetőn légtelenítővel soros összekötő készlet felszerelése (külön tartozék) Befejező munkák A szerelés ellenőrzése Csatlakozók és csővezetékek szigetelése Kollektorok tisztítása Környezetvédelem és megsemmisítés.... Karbantartás/ellenőrzés Tartozék szerelése nagyobb terhelésekhez 7. Kiegészítő tetőkampók szerelése Hóterher-profil szerelése Profilsínek felszerelése Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

3 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók. Szimbólumok magyarázata Figyelmeztetések A figyelmeztető tudnivaló előtti jelzőszavak a következmények fajtáját és súlyosságát jelölik, ha a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések nem történnek meg. TUDNIVALÓ azt jelenti, hogy anyagi károk keletkezhetnek. VIGYÁZAT azt jelenti, hogy könnyű vagy közepesen súlyos személyi sérülések történhetnek. FIGYELMEZTETÉS azt jelenti, hogy súlyos személyi sérülések történhetnek. VESZÉLY azt jelenti, hogy életveszélyes személyi sérülések történhetnek. Fontos információk További szimbólumok Szimbólu m B A szövegben lévő figyelmeztetéseket szürke hátterű figyelmeztető háromszöggel jelöltük és bekereteztük. Áram miatti veszélyeknél a felkiáltójelet a villám jele helyettesíti a figyelmeztető háromszögben. Az emberre vagy dologi tárgyakra vonatkozó, nem veszélyt jelző információkat ez a szöveg melletti szimbólum jelöli. Ezeket a szöveg alatt és fölött lévő vonalak határolják. Jelentés Teendő.,. Sorszámozott teendők Kereszthivatkozás a dokumentum más helyeire vagy más dokumentumokra Felsorolás/listabejegyzés Felsorolás/listabejegyzés (. Szint). tábl.. Általános biztonsági tudnivalók Tárolás B A síkkolektorokat csak száraz helyen szabad tárolni (szabadban csak eső elleni védelemmel ellátva). Égésveszély a síkkolektorok miatt Ha a síkkolektorok és a szerelési anyagok hosszabb időn keresztül napsugárzásnak lettek kitéve, akkor ezen részek érintése égésveszélyt jelent. B Viseljen személyi védőfelszerelést. B A síkkolektorokat és a szerelési anyagot védje a napsugárzástól (pl. takaróponyvával). A tetőn végzett munkáknál lezuhanás veszélye áll fenn B Ha nincs személytől független lezuhanás elleni védelem, akkor viseljen védőruházatot vagy védőfelszelést. B A tetőn végzett különféle munkáknál tegye meg a megfelelő balesetvédelmi intézkedéseket. B Tartsa be a balesetvédelmi előírásokat. Szerelés A szerelést és a karbantartást csak az arra feljogosított szakvállalat végezheti. B Figyelmesen olvassa el az útmutatót. B Az alkatrészeken semmilyen változtatást ne hajtson végre. B A szerelőkészletet csak megfelelő teherbírású tetőre szerelje fel. Szükség esetén konzultáljon statikussal és/vagy tetőfedő szakemberrel. Működés ellenőrzés A biztonságos és környezetbarát működtetésért az üzemeltető felelős. B Javaslat az üzemeltetőnek: kössön karbantartási és felügyeleti szerződést az arra feljogosított szakszervizzel. B A hibás alkatrészeket azonnal cserélje ki. Csak eredetei alkatrészeket használjon. Az üzemeltető tájékoztatása B Tájékoztassa az üzemeltetőt a készülék működéséről és tanítsa meg a teljes rendszer kezelésre. B Hívja fel az üzemeltető figyelmét, hogy ő nem végezhet változtatásokat, és nem végezhet javításokat. B Ezt a szerelési és karbantartási utasítást adja tovább az üzemeltetőnek. Mutasson rá arra, hogy ezt az utasítást meg kell őrizni és tovább kell adni a következő tulajdonosnak/felhasználónak. Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

4 A termékre vonatkozó adatok A termékre vonatkozó adatok A síkkollektort Logasol SKN.0 ebben az utasításban röviden csak kollektornak nevezzük.. Tető felfogatás Ezen utasítás ábrái példaként bemutatják a tetőcserepes tetőt és erre a tetőre történő felfogatás A hullámcserepeket, tetőcserepeket, a tetőpalát stb. egységesen tetőcserépnek nevezzük. típusait. Ha a szerelés más tetőknél ettől eltér, arra felhívjuk a figyelmet. Tetőfedés Tetőcserép, hódfarkú tetőcserép Lemez, hullámlemez Pala/zsindely lapok Tető felfogatás. tábl.. Kollektor felépítése Ezen utasítás ábrái a függőleges kollektorokat [0] ábrázolják. Ha a vízszintes kollektorok [9] szerelése eltér a függőleges kollektorok szerelésétől, akkor arra utalni fogunk ST ábra Függőleges kollektortípus metszeti ábrázolása Merülőhüvely a kollektor-érzékelőhöz Kollektor csatlakoztatás az előremenőben Üvegburkolat Abszorber (elnyelő felület) 5 Szigetelés 6 Csőhárfa 7 Szerelőtáska a házban 8 Kollektor csatlakozás a visszatérőben 9 Vízszintes kollektor elvi ábrázolása 0 Függőleges kollektor elvi ábrázolása Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

5 A termékre vonatkozó adatok. Rendeltetésszerű használat A kollektorok a termikus szolárrendszerben a hőtermelést végzik. A szerelőkészlet kizárólag a kollektorok biztonságos rögzítését szolgálja. B A kollektorokat csak megfelelő szolárszabályozókkal és csak önmagában biztos zárt rendszerű szolárrendszerben (ahol nincs érintkezés az oxigénnel) üzemeltesse. Megengedett hőhordozó B A kollektorokat a fagyásgátlás és a befagyás elleni védelem céljából csak L-típusú szolárfolyadékkal üzemeltesse. Megengedett tetőfedések Ez az utasítás ismerteti a kollektor felszerelését a ferde tetőkre - tetőcserepek, hódfarkú tetőcserepek, pala/ zsindely lapok, lemezek és hullámlemezek esetén. B A szerelőkészletet csak ezekre a tetőkre szerelje fel. Maximális tetőcserép és tetőléc vastagság A tetőkampó maximális nyílásmérete 70 mm ( 7. ábra, 6. oldal). Ezért a tetőkampó beakasztásánál max. 70 mm lehet a tetőcserép vastagság és a tetőléc vastagság együttesen. B Ha a tetőkampó nyílásmérete túl kicsi, akkor a tetőhorgot szarufa horgonyként alkalmazza ( 0. ábra, 7. oldal). Megengedett tetőléc távolságok B A vízszintes kollektorokat max. 0 mm tetőléc távolsággal szerelje a tetőre. Megengedett hajlásszög tetőkhöz B A szerelőkészletet csak a 5 -től 65 -ig hajlásszögű tetőkre szerelje. A pala lapokat és a lemeztetőket csak 5 -től 65 -ig hajlásszögű tetőkre szerelje. B Ha nem megengedett hajlásszögű tetőre végzi a szerelést, akkor a tetőszigetelést a tetőfedő által garantálja. Megengedett terhek B A kollektorokat csak olyan helyekre telepítse, ahol az értékek kisebbek a tábl. megadott értékeknél. Szükség esetén konzultáljon épületstatikussal. A szerelőkészlet a következő maximális terhekhez alkalmas (a DIN 055,. és 5. részt figyelembe véve): Maximális hóterhelés Maximális szélsebesség Függőleges kollektortípus,0 kn/m 5 km/h ) ) kollektoronként (Szerelés: 7. fejezet) Szükséges kiegészítő tartozék ), kn/m 5 km/h ) x tetőbekötő x hóteher-profil x profilsín ) Vízszintes kollektortípus:,0 kn/m 5 km/h ) --. tábl. ) megfelel, kn/m torlónyomásnak ) beleértve a kollektorlefogót B A maximális szélsebesség meghatározásához vegye figyelembe a következő tényezőket: Szolárrendszer telepítési helye Terep geográfiai magassága Terep topográfia (terep/beépítettség) Épületmagasság A maximális hóterhelés meghatározható a regionális zónából (hóterhelési zónák) és a terepmagasságból. B Szerezzen be információkat a helyi hóterhelésekről. A kollektorok fölött, illetve a kollektorokon a hó összegyűlését meg kell akadályozni. B A hófogó-rácsokat a kollektorok fölötti részre szerelje (tartsa be a kollektorok és a hófogó-rácsok közötti maximum m távolságot). -vagy- B A felgyülemlett havat rendszeresen takarítani kell. -- Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 5

6 A termékre vonatkozó adatok. Komponensek és műszaki dokumentáció A termikus szolárrendszer a melegvíz termelést és szükség esetén a fűtésrásegítést szolgálja. Különböző komponensekből áll. 6 5 ábra Szolárrendszer komponensei Kollektor a kollektor-érzékelővel (fent) Csővezeték (visszatérő) Szolár szivattyús egység a tágulási tartállyal, hőmérsékleti és biztonsági berendezések Szolár tároló 5 Szolár szabályozó 6 Csővezeték (előremenő) A komponensek utasításaiban a következő témákat ismertetjük: Kollektor A tetőbekötés szerelése Kollektor rögzítése Kollektor hidraulikus csatlakoztatása Kollektor karbantartása ST Szolár szabályozó Szabályozó szerelése és elektromos csatlakoztatása A szabályozó és a teljes rendszer kezelése Szabályozó karbantartása Tudnivalók a szabályozó üzemzavarairól További utasítások a külön rendelhető tartozékoknál találhatók..5 Külön rendelhető tartozékok Alább található a külön rendelhető tartozékok jegyzéke, melyeket a kollektorhoz és a szerelőkészlethez rendelni lehet. Az aktuális teljes áttekintést az összesítő katalógusban találja. Külön rendelhető tartozékok nagyobb terhelésekhez ( 7.. fejezet,. oldal) Légtelenítő készlet ( 0.. fejezet, 9. oldal) Összekötő készlet sorhoz ( 0.. fejezet,. oldal) Kollektor-érzékelők túlfeszültség elleni védelme Szolár dupla cső (csővezeték), szigeteléssel és beépített kollektor-érzékelő kábellel. Szolár dupla cső csatlakoztató készlet.6 EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék felépítését, működési viszonyait tekintve megfelel a rá vonatkozó európai irányelveknek, valamint a kiegészítő, nemzeti követelményeknek. A megfelelőség tanúsítása a CE jelzéssel történt. A megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól szerezhető be (címet lásd a hátoldalon). Szolár szivattyús egység A szolár szivattyús egység felszerelése Csővezetékek szerelése A teljes rendszer üzembe helyezése A szolár szivattyús egység és a teljes rendszer karbantartása A teljes berendezés üzemzavaraira vonatkozó tudnivalók Szolár tároló A tároló felállítása és szerelése A tároló üzembe helyezése A tároló karbantartása 6 Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

7 A termékre vonatkozó adatok.7 Adattábla A kollektor adattáblája a kollektorházon található és szimbólum formájában tartalmazza az adatokat..8 Műszaki adatok Logasol SKN.0 Tanúsítványok Hossz Szélesség 07 mm 75 mm DIN Magasság Kollektorok közötti távolság 87 mm 5 mm Kollektor csatlakozás (csatlakozóvéggel kialakítva) mm Abszorber-térfogat, függőleges típus (V f ) 0,9 l ábra Adattábla helyzete Adattábla a kollektorházon Kollektor-érzékelő merülőhüvely, függőleges kollektortípushoz Kollektor-érzékelő merülőhüvely, vízszintes kollektortípushoz Szimbólum Jelentés Magyarázat t stg temperature stagnation Üresjárási hőmérséklet, max p max pressure maximum Üzemi nyomás, max. m mass Súly A G area gross Külső felület A a area apertur Apertúra felület (fényáteresztő felület) A A area absorber Abszorber felület V f volume fluid A kollektor űrtartalma. tábl. A típustábla adatai ST Abszorber-térfogat, vízszintes típus (V f ),5 l Külső felület (bruttó felület, A G ),7 m Abszorber-felület (nettó felület, A A ) Apertúra felület (fényáteresztő felület, A a ) Nettó tömeg, függőleges típus Nettó súly, vízszintes típus A kollektor megengedett üzemi nyomása (p max ),8 m,5 m 0 kg kg 6 bar Maximális üresjárási hőmérséklet 99 C 5. tábl. mbar l/h ST ábra A kollektorok nyomásvesztesége Nyomásveszteség görbe a függőleges típushoz Nyomásveszteség görbe a vízszintes típushoz Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 7

8 A termékre vonatkozó adatok.9 Szállítási terjedelem B Ellenőrizze a szállítmányok teljességét és sértetlenségét..9. Szerelőkészlet a kollektorokhoz ST 5 ábra Szerelőkészlet kollektorhoz: alapkivitelű szerelőkészlet, szerelőkészlet kibővítő és szerelőkészlet a tetőcserepekhez Alapkivitelű szerelőkészlet kollektorsoronként és az első kollektorhoz:. poz. Profilsín x. poz. Egyoldalas kollektorlefogó x Szerelőkészlet a tetőcserepekhez ), kollektoronként: 6. poz. Beállítható tetőkampó x 8. tábl. 7. poz. Lecsúszás elleni biztosító x. poz. M 8 csavar x 6. tábl. Kibővítő szerelőkészlet minden további kollektorhoz. poz. Profilsín x. poz. Kétoldalas kollektorlefogó x 7. poz. Lecsúszás elleni biztosító x 5. poz. Dugós csatlakozó x. poz. M 8 csavar x 7. tábl. ) másfajta tetőkhöz tartozó szerelőkészletek a 6. fejezetben kerültek ismertetésre. 8 Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

9 A termékre vonatkozó adatok.9. Csatlakoztató készlet ST 6 ábra csatlakoztató készlet a tetőre és összekötő készlet Csatlakoztató készlet egy kollektor mezőhöz:.9. Kollektor összekötő készlettel. poz. Rugós bilincs ( x darab tartalék) 5 x. poz. 000 mm hosszúságú szolár tömlő x. poz. Vakdugó x 5. poz. 55 mm-es szolár tömlő dugóval x 6. poz. Szerelési és karbantartási utasítás x 7. poz. Hatszögletű csavarkulcs SW5 x 8. poz. Merülőhüvely dugasz (kollektor-érzékelő) 9. poz. Tömlővég ؾ 8 mm-es szorítógyűrű menetes csatlakozóval 9. tábl. x x ST 7 ábra védősarok a szállításhoz, tartalmuk egyenként összekötő készlet ( összekötő készlet tartalmaz rugós bilincset és szolár tömlőt). poz. Rugós bilincs x. poz. 5 mm-es szolár tömlő dugóval x 0. poz. Szállító védősarok összekötő készlettel 0. tábl. x Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 9

10 Előírások Előírások. Az előírások érvényessége B Vegye figyelembe a módosított előírásokat és a kiegészítéseket. Ezek az előírások szintén érvényesek a szerelés időpontjában.. Szabványok, előírások, irányelvek B A rendszer szerelésekor és üzemeltetésekor tartsa be az adott országban érvényes szabványokat és a helyi szabványokat és irányelveket. Németországban érvényes műszaki szabályok kollektorok szereléséhez: Szerelés tetőre: DIN 88, VOB, C rész ) : Tetőfedő és tetőszigetelési munkák DIN 89, VOB, C rész: Bádogosmunkák DIN 85, VOB, C rész: Állványozási munkák DIN 055: Tartószerkezetekre gyakorolt hatások Termikus szolár rendszerek csatlakoztatása: EN 976: Termikus szolár rendszerek és azok építőelemei (előgyártott rendszerek). ENV 977: Termikus szolárrendszerek és azok építőelemei (vevők igényei szerint gyártott rendszerek) DIN 988: Műszaki szabályok ivóvizes rendszerek szereléséhez (TRWI) Elektromos csatlakozás: DIN EN 605. rész / VDE : Villámvédelem, építmények és személyek védelme ) VOB: Építőipari szolgáltatásokra vonatkozó rendelet, C rész: Építőipari szolgáltatások általános műszaki szerződési feltételei (ADV) 0 Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

11 Szállítás Szállítás VESZÉLY: Tetőről történő lezuhanás okozta életveszély! B Ne használjon létrákat a tetőre történő szállításra, mert a szerelési anyagok és a kollektorok nehezek és nehezen kezelhetők. B A tetőn végzett különféle munkáknál védekezni kell lezuhanás ellen. B Ha nincs személytől független lezuhanás elleni védelem, akkor viseljen személyes védőfelszerelést. FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély leeső alkatrészek miatt! B Szállítás közben biztosítsa a kollektorokat leesés ellen. ÉRTESÍTÉS: Tömítetlenség a kollektorcsatlakozók tömítőfelületének a károsodása miatt! B A védőkupakot csak közvetlenül a szerelés előtt vegye le a tetőn. A kollektor négy szállító védősarka közül kettőben fontos alkatrészek vannak ( 7. ábra, 9. oldal). Minden általunk használt csomagoló anyag környezetbarát és újrahasznosítható. B A szállítási csomagolásokat a legkörnyezetbarátabb újrahasznosítási eljárással kell megsemmisíteni. ÉRTESÍTÉS: Károsodások a kollektorcsatlakozón a nem megfelelő alkalmazás miatt! B A kollektor-csatlakozót ne használja szállítási eszköznek. B A kollektor szállításához a kezeivel fogja meg a besüllyesztett fogantyút vagy fogja meg a kollektor szegélyét ST 8 ábra A besüllyesztett fogantyúk környéke A védőkupakot először csak a tetőn távolítsa el Kollektor szállítás: a körbefutó kollektor szegélynél fogva Kollektor szállítás: a besüllyesztett fogantyúval B A kollektorok és a szerelési anyagok szállításának megkönnyítésére szükség esetén használja a következő, megfelelő teherbírású segédeszközöket: Heveder -pontos szívókorongos emelő Tetőfedő-létra vagy kéményseprő munkákhoz használt eszközök Támaszkodó felvonó Építőállvány A szállítósarkokban a szolár tömlőket [] zsírzással ellátott dugókkal [] szállítjuk. Ezek a dugók kitágítják a szolár tömlőt és megkönnyítik a felszerelést a kollektorcsatlakozóra. B A dugókat [] először csak közvetlenül a szerelés előtt távolítsa el a szolár tömlőből. 5 mm ST 9 ábra Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

12 5 A felszerelés előtt 5 A felszerelés előtt 5. Általános fontos tudnivalók FIGYELMEZTETÉS: Ha a kollektor és a szerelési anyagok hosszabb ideig napsugárzásnak vannak kitéve, akkor ezeknél az alkatrészeknél fennáll az égési sérülés veszélye! B Viseljen személyi védőfelszerelést. B Védje a kollektort és a szerelési anyagokat a napsugárzástól. B Kerülje a kollektormezőnek a szomszédos épületek, fák stb. általi leárnyékolását. Mivel a tetőfedő cégeknek nagy tapasztalatuk van a tetőn végzett munkákkal és a leesés veszélyével kapcsolatban, javasoljuk, hogy kooperáljon ilyen cégekkel. B Tájékozódjon a helyszíni feltételekről és a helyi előírásokról. B A kollektorokat optimálisan rendezze el a tetőn. Ennek során különösen ügyeljen a következőkre: A kollektormezőt lehetőleg déli irányba állítsa be ( 0. ábra). A kollektormezőt úgy állítsa be, hogy egyvonalba essen az ablakokkal és ajtókkal stb. ( 0. ábra). Az esetleges leárnyékolást kerülje el (. ábra). Ügyeljen a csővezetékek hidraulikus csatlakoztatására ( 5.. fejezet). Vegye figyelembe a tetőn a helyszükségletet ( 5.. fejezet). ábra ST A szolár szivattyús egység ne legyen a kollektormező alatt. Néhány esetben a szolár szivattyús egységet [] nem lehet a kollektormező alá szerelni (pl. tetőtéri hőközpontoknál). Hogy elkerülhető legyen ezeknél a rendszereknél a túlmelegedés, az előremenővel egy "vezetékzsákot" kell kialakítani. B Az előremenőt először a kollektor visszatérő csatlakozás [] magasságáig helyezze el. Majd ezután vezesse el a szolár szivattyús egységig. N W S O ST ábra ST 0 ábra Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

13 A felszerelés előtt 5 5. Kollektorok elrendezése Az előremenő felszerelhető a kollektormezőtől balra vagy jobbra. B A kollektormezőt kölcsönösen csatlakoztassa (. ábra). A rendszer-hidraulika és az alkotóelemek tervezésére vonatkozó részletes információkat megtalálja a Szolártechnika c. tervezési dokumentációban. Megengedett elrendezés és beállítás B A kollektor szerelésénél vegye figyelembe, hogy a kollektor-érzékelő merülőhüvelye felül helyezkedjen el (. ábra []). B A kollektor-érzékelő kábelének az elhelyezését úgy tervezze meg, hogy a kollektor-érzékelőt (. ábra []) a csatlakoztatott előremenő vezetékkel rendelkező kollektorba be lehessen szerelni [5]. Kollektorok maximális száma és többsoros kollektormezők B Egy sorba maximum 0 kollektort tervezzen. B A többsoros kollektorokat Tichelmann rendszerben csatlakoztassa. Itt az összes ellenállás összege (pl. az egyenlő keresztmetszetű csővezeték hosszaké) az első és az utolsó leágazás között egyforma ST ábra Függőleges (fent) és vízszintes (lent) kollektorok elrendezése Kollektor-érzékelő a merülőhüvelyben (a csatlakoztatott előremenővel rendelkező kollektoron mindig felül) 5 mm-es szolár tömlő 55 mm-es szolár tömlő és vakdugó Visszatérő (a tárolótól) 5 Előremenő (a tárolóhoz) ST ábra Egy sor csatlakoztatása Több mint 0 kollektor csatlakozatása: két sor párhuzamosan kapcsolva Tichelmann rendszerben Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

14 5 A felszerelés előtt 5. Helyszükséglet a tetőn a ST 5 ábra VESZÉLY: A szél és a szívás csúcsértékeinek ellenállni nem képes kollektorok életveszélyt jelentenek! B Tartsa be a tető szélétől előírt minimális távolságot (a méret). a = h 0 b a a = b 0 E a a méret: használja a képletet, mindkettő lehetséges. A kapott kisebb érték alkalmazható. A és B méret:. tábl. C méret: legalább két tetőcserépsor a tetőgerincig/ kéményig. D méret: legalább 0,5 m távolság a kollektormező mellet balra és jobbra az előremenő számára. E méret:,8 m-nek felel meg (vízszintes típus:,0 m) és a kollektor felső szélétől az alsó profilsínig mért minimális távolság, melyet először kell szerelni. F méret: ha a tetőre légtelenítőt kell elhelyezni, akkor az előremenő számára a minimális távolság 0, m. Kollektoro k száma A méret B méret A méret B méret,8 m,0 m,0 m,8 m,8 m,0 m,06 m,8 m,58 m,0 m 6, m,8 m,78 m,0 m 8,5 m,8 m 5 5,98 m,0 m 0,9 m,8 m 6 7,8 m,0 m, m,8 m 7 8,8 m,0 m,7 m,8 m 8 9,58 m,0 m 6, m,8 m 9 0,78 m,0 m 8,6 m,8 m 0,98 m,0 m 0,0 m,8 m. tábl.függőleges és vízszintes típus helyszükséglete a C F h 5. Villámvédelem B A regionális előírások alapján érdeklődje meg, hogy van-e szükség villámvédelmi berendezésre. A pl. 0 m-nél magasabb épületekhez gyakran követelmény a villámvédelem. B A villámvédelem szerelését villamossági szakemberrel végeztesse. B Ha már van villámvédelmi berendezés, akkor meg kell vizsgálni a szolárrendszernek erre a berendezésre történő ráköthetőségét. 5.5 Szükséges szerszámok és anyagok A csővezetékek csatlakozatásához SW7 és SW0 (SW = kulcsnyílás) méretű kulcs szükséges. SW és SW7 kulcsok szükségesek az összekötő készlethez ( soros, külön tartozék) SW5 és SW9 méretű kulcs szükséges a tőcsavarhoz Ø 6 mm-es fafúró és Ø mm-es fémfúró szükséges a tőcsavarokhoz A hódfarkú tetőcserepes fedésekhez vágó-köszörű szükséges Vízmérték Kőműves zsinór Szellőzőcserép vagy antenna kivezető Csőszigetelő anyag A szerelőkészlet és a csatlakoztató készlet szereléséhez csupán a csatlakoztató készlet SW5 kulcsára van szükség. 5.6 A szerelés sorrendje. Határozza meg a tetőbekötések távolságát.. Szerelje fel a tetőbekötéseket.. Szerelje fel a profilsíneket és a lecsúszás elleni biztosítót. Szerelje fel a kollektorokat és a kollektorérzékelőket. 5. Csatlakoztassa a csővezetékeket a kollektorokra. Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

15 A tetőbekötés szerelése 6 6 A tetőbekötés szerelése VESZÉLY: Tetőről történő lezuhanás okozta életveszély! B A tetőn végzett különféle munkáknál védekezni kell lezuhanás ellen. B Ha nincs személytől független lezuhanás elleni védelem, akkor viseljen személyes védőfelszerelést. A tetőfedés fajtájától függően különböző tetőhorgokkal vagy tőcsavarokkal készítse el a tetőbekötéseket. B A tető könnyebb bejárhatósága érdekében alkalmazzon tetőfedő létrát vagy toljon fel néhány tetőcserepet. B Távolítsa el és cserélje ki a törött tetőcserepeket, zsindelyeket, lemezeket stb. 6. Távolságok meghatározása A tetőcserepes tetőknél a hullámvölgyek, a hullámlemezes tetőknél a hullámhegyek adják meg a valódi távolságot a tetőhorgok/tőcsavarok között. A vízszintes szerelés csak maximum 0 mm tetőléc távolságig lehetséges. B Határozza meg a tetőhorgok helyzetét és jelölje be a tetőn. Kollektor típus függőleges W méret vízszintes tábl.méretek mm-ben W ~ 00 (~ 00) (50-950) ~ 00 (~ 00) ST 6 ábra Tetőkampó két kollektorhoz (a zárójeles értékek a vízszintes kollektorokra vonatkoznak; méretek mm-ben) Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 5

16 6 A tetőbekötés szerelése 6. Tetőhorgok szerelése tetőcserepeknél FIGYELMEZTETÉS: Berendezés károsodások a tetőkampó hosszú anyájának utólagos oldása miatt! Az anya meghúzásakor ragasztóanyag kerül aktiválásra, mely egy óra elteltével biztosítja a kötést. B Ha a hosszú anyát egy óra eltelte után meglazítja, akkor végezzen helyszíni csavarbiztosítást (pl. megfelelő ragasztóanyaggal). B A tetőkampó alsó részének a [] forgatásához vagy áthelyezéséhez oldja az anyát az SW5 kulccsal. B Ha a tetőcserép és a tetőléc vastagsága együtt több mint 70 mm, akkor a tetőkampót szarufa horogként ( 0. ábra) alkalmazza. B Helyezze a tetőhorgot a hullámvölgybe és akassza a tetőlécre. B A tetőkampó alsó részét [] tolja fel a tetőlécig. B Ha a fogazott alátétlemez [] belekap a tetőkampó alsórész fogazatába, akkor húzza meg az anyát []. 9 ábra ST 7-70 ÉRTESÍTÉS: Tető-tömítetlenség a szálló hó miatt, ami behatolhat a tetőcserepek közé! B Ha a tetőcserép nem fekszik síkban a tetőkampóra, akkor óvatosan távolítsa el a tetőcserép felfekvési pontjait ST 7 ábra Tetőkampó alsó részének a forgatása, méretek mm-ben Tetőkampók ráakasztása a tetőlécre B A tetőkampó helyzetének tartományában tolja fel a tetőcserepeket. 8 ábra Beakasztott tetőkampó ST 6 Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

17 A tetőbekötés szerelése 6 Tetőkampó szerelése szarufa horogként FIGYELMEZTETÉS: Berendezés károsodások a tetőkampó törése miatt! B Dugaszolja át a tetőkampó alsó részét a felső lyukba. B Dugaszolja át a tetőkampó alsó részét [] a felső lyukba []. Még ne húzza meg az anyát ST ábra Szarufahorgony deszkára/pallóra rögzítve A tetőkampónál, a tetőcserép felső szélénél, legyen legalább mm-es távolság (. ábra []). B Szükség esetén a tetőcserepet felül illessze hozzá. A tetőkampó elől feküdjön fel a tetőcserépre (. ábra []). B Hogy a tetőkampó elől a tetőcserépre felfeküdjön szükség esetén tegyen a kampó alsó része alá deszkát/pallót. B Ha a fogazott alátétlemez [] belekap a tetőkampó alsórész fogazatába, akkor húzza meg az anyát. B Három megfelelő szerelőcsavarral rögzítse az alsó részt a szaruhoz (deszkához/pallóhoz) [] ST 0 ábra Tetőkampó alsó része A felső lyukat használja Vágja le, ha szükséges B Ha szükséges, rögzítsen a szarufákra megfelelő teherbírású deszkát/pallót (. ábra []) Szükség esetén távolítsa el ebből a tartományból az ellenlécezést. B A támasztékot elől (. ábra []) úgy helyezze a tetőcserépre, hogy terheléskor a támaszték a hullámvölgyben feküdjön fel. > mm ábra ST ÉRTESÍTÉS: Tető-tömítetlenség a szálló hó miatt, ami behatolhat a tetőcserepek közé! B Ha a tetőcserép nem fekszik fel síkban a tetőkampóra, akkor óvatosan távolítsa a tetőcserép felfekvési pontjait. Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 7

18 6 A tetőbekötés szerelése 6. Tetőkampók szerelése hódfarkú tetőcserépnél ÉRTESÍTÉS: Tető-tömítetlenség a szakszerűtlen munka miatt B Konzultáljon egy tetőfedő szakemberrel és kérje a segítségét. FIGYELMEZTETÉS: Berendezés károsodások a tetőkampó hosszú anyájának utólagos oldása miatt! Az anya meghúzásakor ragasztóanyag kerül aktiválásra, mely egy óra elteltével biztosítja a kötést. B Ha egy óra eltelte után meglazítja a hosszú anyát, akkor készítsen helyszíni csavarbiztosítást (pl. megfelelő ragasztóanyaggal). B Ha szükséges, rögzítsen a szarufákra megfelelő teherbírású deszkát/pallót (. ábra []) Szükség esetén távolítsa el ebből a tartományból az ellenlécezést. ÉRTESÍTÉS: Tető-tömítetlenség a helytelenül elhelyezett tetőkampók miatt! B A tetőcserépre középre helyezze a tetőkampót. Az alsó rész ekkor a szarura (deszkára/pallóra) fekszik fel. A tetőkampónál, a tetőcserép felső szélénél, legyen legalább mm-es távolság (. ábra). B Szükség esetén a tetőcserepet felül illessze hozzá. B Ha a fogazott alátétlemez [] belekap a tetőkampó alsó részének a fogazatába, akkor húzza meg az anyát []. B Három megfelelő szerelőcsavarral rögzítse a tetőkampót. FIGYELMEZTETÉS: Berendezés károsodások a tetőkampó törése miatt! B Dugaszolja át a tetőkampó alsó részét a felső lyukba. B Dugaszolja át a tetőkampó alsó részét [] a tetőkampó felső lyukába []. Még ne húzza meg az anyát. > mm ST ábra B Vágja méretre a szomszédos hódfarkú tetőcserepet (szaggatott vonalak []). < ST ábra Tetőkampó alsó része A felső lyukat használja Vágja le, ha szükséges 5 ábra ST 8 Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

19 A tetőbekötés szerelése 6 6. Pala/zsindely lapoknál szereljen fel külön tetőkampót ÉRTESÍTÉS: Tető-tömítetlenség a szakszerűtlen munka miatt B A pala/zsindely tetők szerelését bízza tetőfedőre. B A vízzáró szerelés érdekében a helyszínen biztosított lemezt [] szerelje a külön tetőkampó alá. B A külön tetőkampót elől a tömítésekkel [] és a csavarokkal szerelje fel []. B A külön tetőkampót elegendő erővel rögzítse a tető alapjához. 6.5 Tőcsavarok szerelése lemeztetőnél A profilsínek rögzítése céljából tetőkampók helyett tőcsavarok kerülnek alkalmazásra. ÉRTESÍTÉS: Tető-tömítetlenség a szakszerűtlen munka miatt B A lemeztetők szerelését bízza tetőfedőre. B A tőcsavarokhoz a helyszínen forrasszon a lemeztetőre hüvelyeket. Ez biztosítja a tető-tömítettségét. A tőcsavarok szerelése ugyanúgy történik, mint a hullámlemez tetőknél ( 6.6 fejezet, 0. oldal) ST 6 ábra Példaszerű tömítés Csavar (a kivitelező által biztosítva) Tömítések (a kivitelező által biztosítva) Lemez (a kivitelező által biztosítva) Felszerelt külön tetőkampó < 05 mm ST 7 ábra Tartóbak M anya Tömítőgyűrű M tőcsavar 5 Hüvely (a kivitelező által biztosítva) 6 Alátét Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 9

20 6 A tetőbekötés szerelése 6.6 Tőcsavarok szerelése hullámlemezeknél VESZÉLY: Életveszély azbeszttartalmú rostok belélegzése miatt! B Vegye figyelembe az azbesztre vonatkozó nemzeti előírásokat. B Viseljen személyes védőfelszerelést (pl. légzésvédő készüléket). ÉRTESÍTÉS: Berendezés károsodások a nem megfelelő teherbírású alépítmény miatt! B A tőcsavarokhoz legalább 0 0 mmes élfa szükséges. Z Y 0 mm ST 9 5 Ez lehetővé teszi a pontos függőleges fúrást, ajánljuk készítsen fúrósablont ( 8. ábra []). Az Ø mm-es fémfúróval fúrja át a hullámlemezt a hullámhegynél. De ne fúrjon az alatta lévő fába!. Az Ø6 mm-es fafúróval pontosan függőlegesen fúrjon a fúrósablonon keresztül [] az alépítménybe.. mm. 6 mm 9 ábra Felszerelt tőcsavar tartóbakkal Tartóbak M anya Alátét Tömítőgyűrű 5 M tőcsavar Tengely magasság, Y méret Z méret 5 mm 70 mm 0 mm 65 mm 5 mm 60 mm 50 mm 55 mm 55 mm 50 mm 60 mm 5 mm. tábl. A profilsínek nem lóghatnak be. B Szükség esetén tegyen alátéteket (pakolást) a tartóbakhoz B A profilsíneket mindig két csavarral rögzítse ST 8 ábra B Az előszerelt tőcsavart az SW9 csavarkulccsal addig forgassa befelé, míg el nem éri a Z (. tábl.) méretet ( 9. ábra). B Annyira húzza meg az anyát ( 9. ábra []), hogy a tömítőgyűrű teljesen ráfeküdjön a hullámlemezre ST 0 ábra Tovább a "Profilsínek beállításával" (. oldal). 0 Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

21 Tartozék szerelése nagyobb terhelésekhez 7 7 Tartozék szerelése nagyobb terhelésekhez A kiegészítő tetőkampók és sínek felszerelése által a függőleges kollektorok szerelési rendszere nagyobb terhelések felvételére képes (.. fejezet, 5. oldal). Példaként a tetőcserepes tetőre szerelést mutatjuk be. Szállítási terjedelem kollektoronként: Tetőkampó Hóteher-profil Profilsín. tábl. x x x Ezen kívül a kiegészítő profilsínekhez mellékelve vannak kollektorlefogók (egyoldalas és kétoldalas). 7. Hóterher-profil szerelése B Helyezze a hóteher-profilt [] a tetőkampóra és kézzel meghúzva csavarozza össze az M8 csavarral. B A hóteher-profilokat vízszintesen állítsa be egymáshoz képest egyvonalba (használjon szintezőzsinórt). Ezt követően húzza meg a csavarokat. 7. Kiegészítő tetőkampók szerelése B A kiegészítő tetőkampókat [] szerelje a már felszerelt felső és alsó tetőkampók közé, lehetőleg középre elhelyezve. ábra ST 7. Profilsínek felszerelése B Kösse össze a profilsíneket ( 8.. fejezet,. oldal). B Helyezze be a profilsíneket [] a hóteher-profil bemetszéseibe és az alumínium anyával [] csavarozza össze, csak kézzel meghúzva ST ábra Kiegészítő tetőkampók egymás mellett két kollektorhoz ST ábra Tovább a "Profilsínek beállításával" (. oldal). Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

22 8 Profilsínek szerelése 8 Profilsínek szerelése 8. Profilsínek összekötése B Tolja rá a profilsíneket a dugós csatlakozóra [], egészen a becsappanásig. B Állítsa be a profilsíneket vízszintesen és az egymástól megadott távolságra. Használjon vízmértéket. B A felső és az alsó profilsíneket oldalirányban állítsa egyvonalba. B Ellenőrizze a derékszög beállítást. Mérje meg az átlókat vagy pl. helyezzen a profilsínek két végére egy tetőlécet []. B Húzza meg az M8 csavarokat. ábra ST 8. Profilsínek felszerelése B A profilsínt lehetőleg minél magasabban kösse össze a tetőkampó hosszú furatával az M8 csavarral. Ha beállította a profilsínt, akkor húzza meg a csavart (60-805) ábra A zárójelben megadott értékek a vízszintes kollektortípusra vonatkoznak ST 8. Lecsúszás elleni biztosító szerelése A két belső hosszú furatot [] használja a két lecsúszás elleni biztosító szereléséhez. B Tolja rá a lecsúszás elleni biztosítót a profilsínre és pattintsa be a hosszú furatba []. 5 ábra ST 8. Profilsínek beállítása A kollektor ezt követő felszerelésénél fontos, hogy a profilsínek pontosan be legyenek állítva. 7 ábra ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

23 Kollektorok szerelése 9 9 Kollektorok szerelése VESZÉLY: Tetőről történő lezuhanás okozta életveszély! B A tetőn végzett különféle munkáknál védekezni kell lezuhanás ellen. B Ha nincs személytől független lezuhanás elleni védelem, akkor viseljen személyes védőfelszerelést. B A tetőn mindig legalább személy végezze a munkát. ÉRTESÍTÉS: Kollektor károsodás a kollektor csatlakozás tömítetlensége miatt! B A műanyag kupakokat csak közvetlenül a hidraulikus csatlakoztatás megkezdése előtt távolítsa el a kollektor-csatlakozókról. ÉRTESÍTÉS: Kollektor károsodás a megsérült csatlakozók miatt! B A kollektor-csatlakozókat ne használja a szállításhoz. B A kollektor szállításához a kezeivel fogja meg a besüllyesztett fogantyút vagy fogja meg a kollektor szegélyét. ÉRTESÍTÉS: Tömítetlenségek a kollektor csatlakozásokon! A rugós bilincs utólagos lazítása hátrányosan befolyásolhatja a szorítóerőt. B Tolja el a rugós bilincset közvetlenül a kollektor-csatlakozó dudora elé. Csak ezután húzza le a biztosítógyűrűt. A dugó nélküli tömlőknél azt ajánljuk, hogy a szerelés előtt helyezze forró vízbe a szolár tömlőket. Különösen alacsony hőmérsékleten könnyíti meg ez a szerelést. A szolár tömlőkbe a kollektorok egymás közötti összekötéséhez dugók vannak behelyezve.. A dugókat először csak közvetlenül a szerelés előtt húzza ki a szolár tömlőből, egy SW5 kulcs segítségével.. A szolár tömlőt a rugós bilinccsel tolja rá a kollektorcsatlakozóra.. Ha a rugós bilincs közvetlenül a dudor előtt van, akkor húzza le a biztosítógyűrűt. B A kollektorok tetőre szállításához alkalmazza a következő segédeszközök közül legalább az egyiket: Támaszkodó felvonó Megfelelő teherbírású -pontos szívókorongos emelő Heveder ST FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély leeső kollektorok miatt! B Szállítás és szerelés közben biztosítsa a kollektorokat leesés ellen. B A szerelés befejezése után ellenőrizze a szerelőkészletek és a kollektorok biztos helyzetét. Fontos tudnivalók arról, hogy hogyan bánjon a szolár tömlőkkel és a rugós bilincsekkel VIGYÁZAT: Sérülésveszély a biztosítógyűrű lehúzása miatt, amikor még nincs beszerelve! B Csak akkor szabad lehúzni a biztosítógyűrűt, ha a rugós bilincs a szolár tömlő felett található.. 8 ábra Szolár tömlő szerelése. Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

24 9 Kollektorok szerelése 9. Kollektor szerelés előkészítése a földön B Vegye figyelembe a 5.. fejezet,. oldal kollektorok elrendezésére vonatkozó tudnivalóit. A következőkben példaként bemutatjuk az előremenő szerelését a kollektormező-oldal jobb oldalára és az első kollektor jobbra szerelését. A két kollektorsorhoz tartozó összekötő készletet is (külön tartozék) elő lehet szerelni a földön ( 0.. fejezet,. oldal). 9.. Vakdugók beszerelése B Dugja rá a szolár tömlőt [] az előszerelt vakdugóval a szabad kollektor-csatlakozóra. B Ha a rugós bilincs [] közvetlenül a dudor előtt van, akkor húzza le a biztosítógyűrűt. 9.. Összekötő készlet felszerelése B Vegye ki az összekötő készletet a szállító védősarkokból.. Csak egy dugót húzzon ki az SW5 kulccsal.. Dugja rá a szolár tömlőt [] a rugós bilinccsel a kollektor-csatlakozóra.. Ha a rugós bilincs [] közvetlenül a dudor előtt van, akkor húzza le a biztosítógyűrűt.. B A. B ábra ST ST 0 ábra Összekötő készletek a második kollektornál és az összes további kollektoroknál. Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

25 Kollektorok szerelése 9 9. Kollektorok rögzítése FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély leeső kollektorok miatt! B Biztosítsa, hogy a házban a szerelőtáskák károsodásmentesek és könnyen hozzáférhetők legyenek. A kollektorlefogók műanyag alkatrészeinek nincs hordozó funkciójuk. Csupán a szerelés megkönnyítése a feladatuk. 9.. Egyoldalas kollektorlefogó jobbra szerelése Csak ha már az utolsó kollektort is felszerelte, akkor szerelje az egyoldalas kollektorlefogót balra. B Tolja a kollektorlefogót a profilsínbe és pattintsa be a hosszú furatba. B Helyezze a kollektort a profilsínekre jobbra és a csúsztassa be a szerelőtáskákat [] a lecsúszás elleni biztosítókba []. ábra B Óvatosan tolja rá a kollektort a kollektorlefogóra és állítsa be vízszintesen. A kollektorlefogó (. ábra []) leszorítója nem csavarodhat el. Ha szükséges, akkor rögzítse a leszorítót ellentartással B Húzza meg a kollektorlefogó csavarját az SW5 kulccsal. A ST ST ábra 9.. Az első kollektornak a profilsínekre helyezése B Úgy forgassa el a kollektort, hogy a kollektorérzékelő merülőhüvelye a kollektoron felül legyen ST FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély leeső kollektorok miatt! B Biztosítsa, hogy a lecsúszás elleni biztosítások belekapaszkodjanak a szerelőtáskákba. ábra Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 5

26 9 Kollektorok szerelése 9.. Kétoldalas kollektorlefogó behelyezése B Helyezze a kétoldalas kollektorlefogót a profilsínre és tolja rá a kollektorra. Ha a kétoldalas kollektorlefogó négy nyílása teljesen megtelt a zölddel, akkor a kollektorok megfelelően össze vannak nyomva []. B Húzza meg a kétoldalas kollektorlefogó csavarját az SW5 kulccsal. A ST ábra 9.. A második kollektor profilsínre szerelése B Helyezze a második kollektort [] az előszerelt szolár tömlőkkel a profilsínekre és a csúsztassa be a lecsúszás elleni biztosítókba. B Húzza ki a dugókat a szolár tömlőkből. B Tolja rá a második rugós bilincset [] a szolár tömlőkre. 6 ábra Kétoldalas kollektorlefogó felszerelve ST A kollektorok nincsenek megfelelően a kollektorlefogóra tolva A kollektor megfelelően van felszerelve, a csavart meg lehet húzni VIGYÁZAT: Sérülésveszély és tömítetlenségek a biztosítás nélküli szolár tömlők miatt, mert szolár folyadék léphet ki! B A kollektor-csatlakozás minden szolár tömlőjét biztosítsa egy rugós bilinccsel. B Ha a rugós bilincs közvetlenül a dudor előtt van, akkor húzza le a biztosítógyűrűt. 5 ábra B A kollektort úgy tolja rá az első kollektorra, hogy a szolár tömlők rátolódjanak a kollektor-csatlakozóra. 7 ábra B Szereljen fel minden további kollektort az itt ismertetett módon ST 6 Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

27 Kollektorok szerelése Bal oldali egyoldalas kollektorlefogó felszerelése B Tolja a kollektorlefogót [] a profilsínbe és pattintsa be a hosszú furatba. A kollektorlefogó leszorítója [] nem csavarodhat el. Ha szükséges, akkor rögzítse a leszorítót ellentartással. B Húzza meg a kollektorlefogó csavarját az SW5 kulccsal ST 9 ábra Kollektor-érzékelő helyzete Kollektor-érzékelő helyzete egysoros mezőknél Kollektor-érzékelő helyzete kétsoros mezőknél Visszatérő Előremenő B Lyukassza ki, pl. egy csavarhúzóval, a merülőhüvely tömítőrétegét és tolja be az ütközésig a kollektorérzékelőt (ez 65 mm-nek felel meg). 8 ábra ST 9. Kollektor érzékelő szerelése A kollektor-érzékelő a szolárszabályozóhoz mellékelve van. ÉRTESÍTÉS: Rendszer leállása a hibás érzékelőkábel miatt! B Védje az érzékelőkábelt a lehetséges károsodásoktól, pl. a menyét-, ill. nyestrágástól. B Szerelje a kollektor-érzékelőt a csatlakoztatott előremenővel felszerelt kollektorba ( 9. ábra). 50 ábra 65 mm ST Merülőhüvely helyzete a kollektor-érzékelők esetében Ha a merülőhüvellyel tévedésből a nem megfelelő kollektort lyukasztotta ki, akkor dugaszolja le ezt a merülőhüvelyt a csatlakoztató készlet dugójával. Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 7

28 0 Hidraulikus csatlakozás 0 Hidraulikus csatlakozás A kollektor csővezetékeinek elhelyezésére vonatkozó információkat megtalálja a szolár szivattyús egység utasításában. ÉRTESÍTÉS: Kollektor károsodás tömítetlenségek miatt! Egy merev csővezetéket tilos közvetlenül a kollektorra csatlakoztatni. B A kollektor hidraulikus csatlakoztatását a csővezetékre a rugalmas szolár tömlőkkel végezze. ÉRTESÍTÉS: Tömítetlenségek a kollektor csatlakozásokon! A rugós bilincs utólagos lazítása hátrányosan befolyásolhatja a szorítóerőt. B Tolja el a rugós bilincset közvetlenül a kollektor-csatlakozó dudora elé. Csak ezután húzza le a biztosítógyűrűt. 0. Szolár tömlő csatlakoztatása a tetőn légtelenítő nélkül B A szolár tömlőt [] a rugós bilinccsel tolja rá a kollektor-csatlakozóra. B Ha a rugós bilincs közvetlenül a dudor előtt van, akkor húzza le a biztosítógyűrűt. B A szolár tömlő másik végén a tömlővéget [] a rugós bilinccsel [] dugja be ütközésig a szolár tömlőbe. B Ha a rugós bilincs közvetlenül a dudor előtt van, akkor húzza le a biztosítógyűrűt. B A szerelt szolár tömlőt az érzékelő kábellel együtt vezesse át a tetőn. B A [] csővezetéket dugja be a 8 mm-es szorítógyűrű menetes csatlakozójába és húzza meg a menetes csatlakozót. B Ugyanúgy szerelje a visszatérő szolár tömlőt. 7 0 A szolár tömlők tető alatti elhelyezéséhez használjon szellőzőcserepet [] vagy antenna kivezetőt ST 5 ábra Szolár tömlő (előremenő) átvezetése a tetőn Szolár tömlő (előremenő) Rugós bilincs Tömlővég R¾ (előremenő) 8 mm-es rögzítőgyűrűvel Csővezeték ST 5 ábra Szolár tömlő átvezetése a tetőn Szolár tömlő (előremenő) Standard szellőzőcserép Érzékelő kábel Szolár tömlő (visszatérő) 8 Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

29 Hidraulikus csatlakozás 0 0. Szolár tömlő csatlakoztatása a tetőn légtelenítővel Az automatikus légtelenítő [] kifogástalan működése érdekében vegye figyelembe a következőket: B Az előremenő vezetéket [] a berendezés legmagasabb pontján lévő légtelenítőhöz a légtelenítő felé emelkedve fektesse le. B A visszatérő vezetéket a kollektormező felé emelkedve fektesse le. B Minden irányváltásnál lefelé és minden újabb emelkedésnél szereljen fel még egy légtelenítőt. B Ha nincs a tető alatt hely, akkor szereljen fel egy megfelelően hőmérsékletálló kézi légtelenítőt. 0.. Légtelenítő felszerelése a tető alatt B A szolár tömlőt [] a rugós bilinccsel tolja rá a kollektor-csatlakozóra. B Vezesse át a szolár tömlőt és az érzékelőkábelt a tetőn. B Ugyanúgy szerelje a visszatérő szolár tömlőt. B A tömlővéget az O-gyűrűvel ؾ [] és a kettős közcsavarral [] csavarozza a légtartályra. B A tömlővéget ؾ [] tolja ütközésig a szolár tömlőbe és biztosítsa a rugós bilinccsel. B A [5] csővezetéket dugja be a 8 mm-es szorítógyűrű menetes csatlakozójába és húzza meg a menetes csatlakozót ábra ST ST ábra Szolár tömlő Tömlővég Kettős közcsavar Szorítógyűrű és hollandi anya (vegye ki a csatlakoztató készletből) 5 Csővezeték ST ábra Légtelenítő készlet szállítási terjedelme Automatikus légtelenítő zárócsavarral (x) Tömítés 9 x 5 mm (x) Golyóscsap (x) Tömítés 7 x mm (x) 5 Légtelenítő tartály (x) 6 Kettős közcsavar O-gyűrűvel¾ (x) 7 Tömlővég (x) 8 Rugós bilincs (x) 9 Szolár tömlő 55 mm-es (x) Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 9

30 0 Hidraulikus csatlakozás 0.. Légtelenítő felszerelése a tető felett B A szolár tömlőt [] a rugós bilinccsel tolja rá a kollektor-csatlakozóra. B Csavarozza be a tömlővéget ؾ az O-gyűrűvel [, ] a légtartályba. B Rögzítse a hosszú szolár tömlőt a tömlővégre és az érzékelő kábellel együtt vezesse át a tetőn. B Dugja be a tömlővéget a rugósgyűrű menetes csatlakozójába [] a szolár tömlőbe és rögzítse a rugós bilinccsel. B A [5] csővezetéket dugja be a 8 mm-es szorítógyűrű menetes csatlakozójába és húzza meg a menetes csatlakozót ábra 55 mm-es szolár tömlő Tömlővég Tömlővég Tömlővég 8 mm-es rögzítőgyűrű-csavarzattal 5 Csővezeték ST 0 Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

31 Hidraulikus csatlakozás 0 0. soros összekötő készlet felszerelése (külön tartozék) Az összekötő készlet lehetővé teszi a felső kollektorsor hidraulikus összekapcsolását az alsó kollektorsorral. 0.. Összekötő készlet felszerelése B Tolja a hollandi anyát [6] a kollektor-csatlakozóra. B Helyezze a szorítólapot [5] a kollektor-csatlakozón lévő dudor mögé és nyomja össze. 0.. Szállítási terjedelem ábra 7 Rugós bilincs (x) 55 mm-es szolár tömlő vakdugóval (x) 000 mm-es szolár tömlő (x) Derékszögű vég (x) 5 Szorítólap (x) 6 Hollandi anya G (x) 7 Összekötő készlet ST 0.. Kiegészítő vakdugók felszerelése B Dugja a szolár tömlőt [] az előszerelt vakdugóval a szabad kollektor-csatlakozóra. B Ha a rugós bilincs [] közvetlenül a dudor előtt van, akkor húzza le a biztosítógyűrűt. 59 ábra ÉRTESÍTÉS: Kollektor károsodások az elcsavarodott csövek miatt! B Amikor meghúzza a derékszögű vég [] menetes csatlakozóját az SW kulccsal, a csavart ellentartással rögzíteni kell. B A derékszögű véget [] az O-gyűrűvel együtt nyomja a kollektor-csatlakozóra, állítsa be és csavarozza össze a hollandi anyával [6]. B Mérje meg a derékszögű végek közötti távolságot (X méret) és erre a méretre szabja le a szolár tömlőt. B Dugja rá a szolár tömlőt [] a rugós bilincsekkel [] a derékszögű végekre. B Ha a rugós bilincs közvetlenül a dudor előtt van, akkor húzza le a biztosítógyűrűt ST 7 X ST 60 ábra ST 58 ábra Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

32 Befejező munkák Befejező munkák. A szerelés ellenőrzése ÉRTESÍTÉS: Berendezéskárok a korrózió miatt! Ha az átmosás és a nyomáspróba után a szolárrendszerben hosszabb időn keresztül vízmaradványok maradnak, akkor korrózió léphet fel. B A nyomáspróba után közvetlenül helyezze üzembe a szolárrendszert a szolárfolyadékkal ( lásd a szolár szivattyús egység utasítását).. Csatlakozók és csővezetékek szigetelése B Az egész szolárrendszer csővezetékeit hőszigeteléssel kell ellátni, a hőszigetelésre vonatkozó rendelet szerint. B A kültéri csővezetékeket UV-álló, időjárásálló és nagy hőmérsékletnek ellenálló (50 C) anyaggal kell szigetelni. B A beltéri csővezetékeket nagy hőmérsékletnek ellenálló (50 C) anyaggal kell szigetelni. B A szigetelést szükség esetén védeni kell a madaraktól. Ha elvégezte a felsorolt ellenőrzéseket, akkor végezze el a végleges szigetelést. Ellenőrzési feladatok:. Össze vannak kötve a profilsínek a tetőkampókkal és meghúzták-e a csavarokat?. Fel vannak szerelve a lecsúszás elleni biztosítók?. Fel vannak szerelve a kollektorlefogók és meghúzták-e a csavarokat?. Biztosítva vannak a szolár tömlők a rugós bilincsekkel (lehúzták a biztosítógyűrűt)? 5. Be van tolva ütközésig a kollektorérzékelő? 6. Elvégezték a nyomáspróbát és ellenőrizték a csatlakozások tömörségét (lásd a szolár szivattyús egység utasítását)? 5. tábl. Ha a szolárrendszer légtelenítését automatikus légtelenítővel (külön tartozék) végzi, akkor a légtelenítés után el kell zárni a golyóscsapot ( lásd a szolár szivattyús egység utasítását). A szolárrendszer üzembe helyezését végezze a szolár szivattyús egység szerelési és karbantartási utasításának megfelelően. Logasol SKN.0 Tetőre szerelés - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU 670647804-0 Síkkollektor FKC- Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók...............................

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 672080448.00-.ST Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU 6 70 646 03-00.0TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

Szerelési utasítás. Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz

Szerelési utasítás. Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz 6301 6890 07/2000 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Telepítési és karbantartási utasítás

Telepítési és karbantartási utasítás Telepítési és karbantartási utasítás a TopSon F3-1 / F3-1Q / F3-Q típusú napkollektorokhoz Tetõ feletti szereléshez alu-plus rendszerrel Egysoros tetőbe építéshez P 9 Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 80 3-00.ITL Fomatervezett szolár szivattyús egység Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! KS005 T KS005 T SM00 6 70 803 530 (0/08) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux SU400 SU1000 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 70 617 531-1/001 HU Tartalom 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Semlegesítő berendezés

Semlegesítő berendezés Szerelési utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE0.1 V3 6 720 643 867(2010/03) HU Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások 1 Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux Melegvíztároló 6 720 87 906-00.T 6 720 88 80(205/2)HU Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400...3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800...6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 200...2250 Szerelés

Részletesebben

aurotherm classic, VFK 900

aurotherm classic, VFK 900 Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm classic, VFK 900 Szolár-síkkollektorok tetőn kívüli szerelése HU VFK 990/1 VFK 900 Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz 2 Biztonsági tudnivalók

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára MAG../0-5 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Tel. +49 9 8 0 Fax

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kombitároló Logalux P750 S Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 648 507 (2001/03) HU Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

6 720 614 093-00.2O. Kondenzációs fali gázkazánok. Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A. Tudnivalók füstgázelvezetésről 6 720 803 674 (2012/05) HU

6 720 614 093-00.2O. Kondenzációs fali gázkazánok. Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A. Tudnivalók füstgázelvezetésről 6 720 803 674 (2012/05) HU 6 720 614 093-00.2O Kondenzációs fali gázkazánok ZWSB 30-4 A Tudnivalók füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...... 3 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Combi (E) CP plus ready. Beépítési utasítás

Combi (E) CP plus ready. Beépítési utasítás Combi (E) CP plus ready Beépítési utasítás Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Beszerelési példa 1 Kezelőelemek (analóg / digitális) 2 Helyiség-hőérzékelő 3 Keringtetett levegő beszívása (min. 150 cm²)

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 001 (09/2009) HU

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 001 (09/2009) HU Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók..............................

Részletesebben

Szerelési utasítás. SKS-légtelenítő készlet 2.1 vagy nagyobb verziószámú síkkollektorokhoz. 6302 1255 2001/07 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. SKS-légtelenítő készlet 2.1 vagy nagyobb verziószámú síkkollektorokhoz. 6302 1255 2001/07 HU Szakemberek számára 0 00/07 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SKS-légtelenítő készlet. vagy nagyobb verziószámú síkkollektorokhoz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Szállítási terjedelem Szállítási terjedelem!

Részletesebben

Felépítési és alkalmazási útmutató. Összecsukható állvány

Felépítési és alkalmazási útmutató. Összecsukható állvány Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN 1298 Version 1.0 2006 KRAUSE-Werk Összecsukható állvány Alumínium gurulóállvány EN 1004 szerint Állványosztály 3 130 INT_560804_ProTec_XS_HU.indd 130 05.12.2006

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

Boiler Elektro Beszerelési utasítás

Boiler Elektro Beszerelési utasítás Boiler Elektro. oldal Boiler Elektro (elektromos bojler) Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... Modell... 4 Helykiválasztás és beszerelés... Vízbekötés... 3 A biztonsági/leeresztőszelep beszerelése...

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szilárdtüzelésű kazán Logano G221 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 652 (2012/06) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

SOLAR RÖGZÍTŐRENDSZER SZERELÉSI UTASÍTÁS

SOLAR RÖGZÍTŐRENDSZER SZERELÉSI UTASÍTÁS SZERELÉSI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1 RÖGZÍTÉS ÁLTALÁNOS CSEREPES HÉJAZATON 68-71 2 RÖGZÍTÉS HULLÁM ÉS TRAPÉZLEMEZ VAGY SZENDVICSPANEL HÉJAZATOKON 72 2.1 Rögzítés ászokcsavarokkal vagy WSF Solar rögzítőkkel

Részletesebben

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szilárd tüzelésű fűtőkazán Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás HU 2

Részletesebben

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil)

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil) Tervezési, szerelési és használati útmutató SV Klímakonvektorok (fan-coil) Burkolat nélküli - burkolattal ellátott - légcsatornázható kivitel 2012.12.20. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25. szolár-állomások. Szerelési- és üzembehelyezési útmutató

Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25. szolár-állomások. Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25 szolár-állomások H Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.......................................................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Twin Tube 15 csatlakozó készlet DIN 3021, 1. rész szerinti tömlővéges csatlakozással rendelkező kollektorokhoz

Szerelési utasítás. Twin Tube 15 csatlakozó készlet DIN 3021, 1. rész szerinti tömlővéges csatlakozással rendelkező kollektorokhoz 60 6885 /000 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Twin Tube 5 csatlakozó készlet DIN 0,. rész szerinti tömlővéges csatlakozással rendelkező kollektorokhoz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

Condens 7000 WT ZWSB 22/28-3 A... Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval. Tudnivalók a füstgázelvezetésről 6 720 640 689 (2009/09) HU

Condens 7000 WT ZWSB 22/28-3 A... Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval. Tudnivalók a füstgázelvezetésről 6 720 640 689 (2009/09) HU 6 720 614 093-00.2O Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval Condens 7000 WT ZWSB 22/28-3 A... Tudnivalók a füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék DE Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ

PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ TERMÉK LEÍRÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) elektromechanikus motor lakó és kereskedelmi ingatlanok fogasléces

Részletesebben

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R HU MAGYAR SZIMBÓLUMOK Az alábbi szimbólumok

Részletesebben

TopVent HV, TopVent curtain Szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, hibaelhárítás

TopVent HV, TopVent curtain Szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, hibaelhárítás TopVent HV TopVent curtain Biztonság 2 Érvényes dokumentumok - 2 Általános biztonsági utasítások - 2 Szerelés 3 Felállítási hely - 3 TopVent HV - 4 TopVent curtain - 5 Hidraulikai szerelés 6 Villamos szerelés

Részletesebben

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK)

Részletesebben

Gaz 5000 WT ZWSE 24-5 MFA ZWSE 28-5 MFA. Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval. Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez

Gaz 5000 WT ZWSE 24-5 MFA ZWSE 28-5 MFA. Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval. Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez 6 70 6 688-00.O Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval Gaz 000 WT ZWSE - MFA ZWSE 8- MFA Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez 6 70 6 (009/09) HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 808 088 (2013/06) HU 6 720 643 912-000.1TD Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus GB162-15...45 V3 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! Tartalomjegyzék

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Kezelési és szervizutasítás

Kezelési és szervizutasítás Kezelési és szervizutasítás Báziscontroller Logamatic BC10 Kezelők és szakemberek számára Kezelés és szervizmunkák előtt olvassa el figyelmesen. 6 720 641 085-06/2009 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez HU VFK 900 S Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz 2 Biztonsági tudnivalók Tartalomjegyzék

Részletesebben

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05)

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) EMS 2 6 720 809 984-00.1O Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100 Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) 2 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Kezelési útmutató. Diesel Set 3 (nagynyomás)

Kezelési útmutató. Diesel Set 3 (nagynyomás) Kezelési útmutató HU Diesel Set 3 (nagynyomás) 0 986 613 200 1. Általános leírás 1. 1 Környezetünk érdekében A keletkező csomagolási hulladékot újrahasznosításra adja le a megfelelő gyűjtőhelyen. Az üzemanyag

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Kondenzációs gázkazán Logano plus GB402 Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 804 431 (2012/09) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415

GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415 GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415 Használati útmutató Kérjük szerelés és üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el e használati útmutatót. Tartalomjegyzék 1. Műszaki adatok 2. A gép részei

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU 6 720 614 356-00.1R Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata.............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 HU MAGYAR 1 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETŐ jelzés Ha nem tartják be pontosan

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK) és

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához

Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához 1 687 001 623 hu Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához 1 687 001 623 hu 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Alkalmazott szimbólumok 3 1.1 Dokumentáció 3 1.2 1 687 001 623 3 2. Használati

Részletesebben

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-szivattyú Amarex N S 32-160 Beépítési méret DN 32 Motorok: 2 pólusú: 02 ATEX nélkül Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 39024180 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amarex

Részletesebben

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt Kezelési instrukciók Mindig tartsa szem előtt a kezelési utasítás Fontos megjegyzések -ben leírtakat. A készülék helyes kezelésért a jármű tulajdonos tartozik felelősséggel. MŰKÖDÉSI LEÍRÁS A készülék

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 150

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 150 Üzemeltetők és szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató aurostep Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez HU VSL S 150 Üzemeltetők és szakemberek számára Rendszerleírás

Részletesebben

HW 50. Deutsch... 2 Français... 8 Nederlands... 14 Italiano... 20 Polski... 26 Slovensko... 32 Hrvatski... 38 Româneşte... 44

HW 50. Deutsch... 2 Français... 8 Nederlands... 14 Italiano... 20 Polski... 26 Slovensko... 32 Hrvatski... 38 Româneşte... 44 HW 50 6 720 604 811-00.2O 7 719 001 780 6 720 604 811 (2009/07) Deutsch............................... 2 Français.............................. 8 Nederlands........................... 14 Italiano..............................

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

SILÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

SILÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV SILÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV TÍPUS: TÁROLÓ KAPACITÁS: SPECIÁLIS SOROZATSZÁM: t/m FAJSÚLYÚ ANYAGOKHOZ: C.T.S. Calvinsilos s.r.l. 25010 ISORELLA (BS), Via Dell Industria 105. Tel. 00 995851

Részletesebben

Sartorius WM modellek

Sartorius WM modellek Üzemeltetési utasítás Sartorius WM modellek Mozgásban a mérés Őrizze meg a későbbi használathoz. Eredeti üzemeltetési utasítás Sartorius AG 98648-018-90 98648-018-90 Típustábla Típustábla A gép csatlakoztatása

Részletesebben

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Koncentrikus Ø 60/00 műanyag Koncentrikus Ø 80/5 műanyag HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

Szerelési útmutató Thermosolar napkollektorok felszerelése acélcsöves szerelőkeretek alkalmazásával

Szerelési útmutató Thermosolar napkollektorok felszerelése acélcsöves szerelőkeretek alkalmazásával Szerelési útmutató Thermosolar napkollektorok felszerelése acélcsöves szerelőkeretek alkalmazásával A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A magasban, a tetőn végzett munka biztonsága A tetőn, a magasban

Részletesebben

PROXXON 27006 Micromot KS 230 Asztali fűrészgép 230V

PROXXON 27006 Micromot KS 230 Asztali fűrészgép 230V PROXXON 27006 Micromot KS 230 Asztali fűrészgép 230V Az útmutató használata - megkönnyíti a készülék megismerését. - elkerüli a szakszertlen kezelésből származó üzemzavarokat és megnöveli a készülék élettartamát.

Részletesebben

Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás

Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás 6303 4821 01/2005 HU Szakemberek számára Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás Szilárdtüzelésű fűtőkazán Logano S111 (D) és Logano S111 (D)-WT Szerelés, kezelés és karbantartás előtt kérjük gondosan

Részletesebben

Beton- és acélalapzat ABS SB 900-2500, XSB 900-2750 áramláskeltőkhöz

Beton- és acélalapzat ABS SB 900-2500, XSB 900-2750 áramláskeltőkhöz Beton- és acélalapzat ABS SB 900-2500, XSB 900-2750 áramláskeltőkhöz 1 597 0751 HU 01.2014 hu Szerelési útmutató Az eredeti útmutató fordítása www.sulzer.com Szerelési útmutató betonalapzathoz SB 900-1200

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató turbotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 55/3-7 VUW 55/3-7 HU Tartalomjegyzék Oldal Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban.........................

Részletesebben

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Gratulálulnk Önnek a kitűnő választásához

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben