Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára"

Átírás

1 Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Kondenzációs gázkazán Logano plus GB402 Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el (2012/09) HU

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások Szimbólumok magyarázata Fontos biztonsági tudnivalók A készülékre vonatkozó adatok EU megfelelőségi nyilatkozat Rendeltetésszerű használat Ehhez az utasításhoz Szerszámok, anyagok és segédeszközök Termékismertetés Szállítási terjedelem Méretek és műszaki adatok Logano plus GB402 méretei Műszaki adatok Előírások Szabványok, előírások és irányelvek Szerelési és üzemeltetési utasítás Engedélyezési és tájékoztatási kötelezettség A fűtővíz minősége Égési levegő - füstgáz csatlakozás Az égési levegő minősége Megsemmisítés A kazán szállítása Fűtőkazán szállítása daruval A kazán levétele a raklapról A fűtőkazán szállítása görgőkön A fűtőkazán szerelése A felállítási hellyel szemben támasztott követelmények Ajánlott faltávolságok Kazán beállítás Szerelés Füstgáz csatlakozás kialakítása Kondenzvíztömlő felszerelése A kazán tetőburkolatának felszerelése Égési levegő csatlakoztatása (zárt égésterű üzemhez) Fűtőköri csatlakozás elkészítése Előremenő csatlakoztatása Biztonsági szerelvénycsoport felszerelése az előremenőre (kivitelezői feladat) Visszatérő csatlakoztatása Melegvíz tároló szerelése A fűtési rendszer feltöltése és a tömörség ellenőrzése Elektromos csatlakozás létrehozása A szabályozókészülék felszerelése Hálózati csatlakozás kialakítása Tüzelőanyag ellátás kialakítása A fűtési rendszer üzembe helyezése Üzemi nyomás ellenőrzése Tömítettség ellenőrzése A gáz jellemzők rögzítése A készülék felszereltségének ellenőrzése Gázvezeték légtelenítése Az égési levegő bevezető és elvezető nyílások, valamint a füstgáz csatlakozás ellenőrzése A fűtési rendszer üzemkész állapotba hozása A szabályozókészülék és az égő üzembe helyezése Kapcsolja be a kazánt a BC10-nél Füstgázteszt végrehajtása A szervizszint előhívása az RC35-ön és a monitoradatok kijeleztetése Gázcsatlakozási nyomás mérése A gáz/levegő arány mérése és beállítása CO 2 beállítás teljes terhelés mellett (70-80 %) történő elvégzése és ellenőrzése CO 2 beállítás végrehajtása és ellenőrzése részterhelés mellett Teljes terhelés (70-80 %) mellett ellenőrizze a CO 2 beállítását A BC 10 állapotjelzőjének átváltása a kazánvíz-hőmérséklet állapotkijelzésére Visszatérés a füstgázteszt üzemmódból az üzemi állapotba Mérési értékek felvétele Szállítónyomás CO-érték Működés-ellenőrzések Ionizációs áram (lángáram) ellenőrzése Tömítettség ellenőrzése üzem közben Burkolatrészek felszerelése Tájékoztassa a tulajdonost/üzemeltetőt és adja át a műszaki dokumentumokat Üzembe helyezési jegyzőkönyv A fűtési rendszer üzemen kívül helyezése A fűtési rendszer üzemen kívül helyezése a szabályozókészülékkel A fűtési rendszer üzemen kívül helyezése vészhelyzetben Ellenőrzés és karbantartás A kazán előkészítése ellenőrzéshez Általános feladatok Belső tömörségvizsgálat A vizsgálati térfogat meghatározása A tömörségvizsgálat végrehajtása A fűtési rendszer üzemi nyomásának ellenőrzése A széndioxid-tartalom mérése Égő és hőcserélő tisztítása Égő kiszerelés és tisztítás Hőcserélő tisztítása Az égő elektródái Logano plus GB (2012/09)

3 Tartalomjegyzék 9.8 Komponensek kicserélése Gázarmatúra kiszerelése Gázszűrő cseréje Ventilátor kiszerelése A leszerelt részek visszaszerelése Ventilátor beszerelése Az égési levegő gyűjtő és a gázarmatúra beszerelése Az égő felszerelése Gázvezeték felszerelése a gázarmatúrára Égési levegő egység szerelése Tömítettség ellenőrzése üzem közben Ionizációs áram ellenőrzése Az ellenőrzés és a karbantartás befejezése A mérőkészülék eltávolítása Burkolatrészek felszerelése Az ellenőrzés és a karbantartás igazolása A tömítés kicserélése az élettartamtól függően Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyvek Üzemzavarok elhárítása Üzemállapot felismerése és zavarok megszüntetése Üzemi és zavarjelzések Üzemi jelzések Zavarjelzések Függelék Érzékelő-karakterisztikák Hidraulikus ellenállás MC10 csatlakozási terve SAFe csatlakozási terve Címszójegyzék Logano plus GB (2012/09) 3

4 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások 1.1 Szimbólumok magyarázata Figyelmeztetések A figyelmeztető tudnivaló előtti jelzőszavak a következmények fajtáját és súlyosságát jelölik, ha a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések nem történnek meg. ÉRTESÍTÉS azt jelenti, hogy anyagi károk keletkezhetnek. VIGYÁZAT azt jelenti, hogy könnyű vagy közepesen súlyos személyi sérülések történhetnek. FIGYELMEZTETÉS azt jelenti, hogy súlyos személyi sérülések történhetnek. VESZÉLY azt jelenti, hogy életveszélyes személyi sérülések történhetnek. Fontos információk További szimbólumok Szimbólum A szövegben lévő figyelmeztetéseket szürke hátterű figyelmeztető háromszöggel jelöltük és bekereteztük. Az emberre vagy dologi tárgyakra vonatkozó, nem veszélyt jelző információkat ez a szöveg melletti szimbólum jelöli. Ezeket a szöveg alatt és fölött lévő vonalak határolják. Jelentés Teendő Kereszthivatkozás a dokumentum más helyeire vagy más dokumentumokra Felsorolás/listabejegyzés Felsorolás/listabejegyzés (2. szint) 1. tábl. 1.2 Fontos biztonsági tudnivalók Veszély gázszag esetén Zárja el a gázcsapot. Nyissa ki az ablakokat és az ajtókat. Ne működtessen elektromos kapcsolókat, telefont, dugaljat vagy csengőt. Oltsa el a nyílt lángokat. A dohányzás tilos! Semmilyen öngyújtót vagy tűzforrást ne használjon! Figyelmeztesse a házban lakókat, de ne csengessen. Hallható gázömlés esetén haladéktalanul hagyja el az épületet. Akadályozza meg harmadik személyek belépését oda, a rendőrséget és a tűzoltókat pedig az épületen kívülről értesítse. A gázszolgáltató vállalatot és egy engedéllyel rendelkező szakszervizt egy épületen kívüli telefonról értesíteni kell. Veszély füstgázszag esetén Kapcsolja ki a kazánt ( 30. oldal). Nyissa ki az ablakokat és az ajtókat. Hívjon fel egy engedéllyel rendelkező szakszervizt. Mérgezés veszélye. A nem kielégítő levegőbevezetés veszélyes füstgázkilépéshez vezethet. Ügyeljen arra, hogy az égési levegő bevezető és elvezető?nyílások ne legyenek leszűkítve vagy elzárva. Ha nem szünteti meg azonnal a hibát, nem szabad üzemeltetni a kazánt. A rendszer üzemeltetőjét írásban tájékoztassa a hibáról és annak veszélyességéről. Kilépő füstgázok okozta veszély Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek meg a füstgázcsövek és a tömítések. A kazánt égési levegő csappantyúval vagy a füstgáz csatlakozás után elhelyezett, termikusan vezérelt füstgázcsappantyúval felszerelni nem szabad. Gyúlékony gázok berobbanásának veszélye A gázvezető szerkezeti elemeken csak engedéllyel rendelkező szakcéggel végeztessen munkákat. Veszély a robbanásveszélyes és könnyen gyúlékony anyagok miatt. Gyúlékony anyagokat (papír, függönyök, ruhadarabok, hígítószerek, festékek stb.) ne tároljon a kazán közelében. Nyitott kazán esetén életveszély az elektromos áram miatt Mielőtt kinyitja a kazánt: a hálózati feszültséget minden póluson áramtalanítsa, és biztosítsa véletlenszerű bekapcsolás ellen. Nem elég a szabályozókészüléket kikapcsolni. Veszély zárlat miatt Az elektromos zárlatok elkerülése érdekében: Csak eredeti Buderus-kábeleket használjon. 4 Logano plus GB (2012/09)

5 A készülékre vonatkozó adatok 2 Felállítás és beállítás Az égő és a szabályozókészülék előírásszerű felszerelése a kazán biztonságos és gazdaságos üzemének az előfeltétele. A kazánt csak arra jogosult szakcég állíthatja fel. Ne változtassa meg a füstgázvezető alkatrészeket. Csak szakképzett és arra feljogosított szakcégnek szabad a gázvezető részeken munkákat végeznie. Elektrotechnikai munkákat csak szakképzett villamos szakemberek végezhetnek. A kazánt nem szabad olyan helyiségben üzemeltetni, ahol állandó jelleggel tartózkodnak személyek. Ne zárja le vagy ne szűkítse az ajtókban, ablakokban és a falakban lévő levegő-bevezető és -kivezető nyílásokat. Hézagmentes ablakok esetén gondoskodjon az égési levegő ellátásról. A biztonsági szelepeket semmiképpen ne zárja el! A felfűtés alatt a fűtővíz-kör és a melegvízcsövek biztonsági szelepén keresztül víz léphet ki. Károk kezelési hiba miatt! A kezelési hibák személyi sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethetnek. Gondoskodjon róla, hogy gyermekek felügyelet nélkül ne kezeljék a készüléket, illetve ne játsszanak vele. Gondoskodjon róla, hogy csak olyan személyek férhessenek hozzá a készülékhez, akik szakszerűen tudják kezelni azt. A vevő tájékoztatása Tájékoztassa a vevőt a kazán működési módjáról, és tanítsa meg a kezelésre. A fűtési rendszer biztonságos és környezetbarát működéséért az üzemeltető felelős (a szövetségi légszennyezésvédelmi törvény értelmében). Hívja fel az ügyfél figyelmét, hogy ő nem végezhet változtatásokat, és nem végezhet javításokat. A karbantartást és javítást csak arra feljogosított szakszerviz végezheti el. Csak eredetei alkatrészeket használjon! Más kombinációkat, tartozékokat és kopó alkatrészeket csak akkor szabad használni, ha ezek kifejezetten az adott alkalmazásra készültek, és a teljesítményi jellemzőket, valamint a biztonsági követelményeket nem befolyásolják hátrányosan. 2 A készülékre vonatkozó adatok 2.1 EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék felépítését, üzemi viselkedését tekintve megfelel a rá vonatkozó európai irányelveknek, valamint a kiegészítő, nemzeti követelményeknek. A megfelelőség tanúsítása a CE-jelzéssel történt. A termék megfelelőségi nyilatkozata megtalálható a internet-címen vagy az illetékes Buderus képviseletnél igényelhető. 2.2 Rendeltetésszerű használat A Logano plus GB402 rendeltetése kondenzációs gázkazánként történő használat lakóhelyiségek fűtésére és melegvíz termelésre. Csak a közüzemi gázellátás keretében szolgáltatott gázok használhatók a kazánhoz. A rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében vegye figyelembe az adattáblán feltüntetett adatokat és a műszaki adatokat ( 2.7. fejezet, 8. oldal). 2.3 Ehhez az utasításhoz A jelen szerelési és karbantartási utasítás a kondenzációs gázkazán biztonságos és szakszerű szerelése, üzembe helyezése és karbantartása szempontjából fontos információkat tartalmaz. A jelen szerelési és karbantartási utasítás, valamint a szervizutasítás olyan szakemberek számára készült, akik szakképzettségük és tapasztalataik alapján a fűtési rendszerek, valamint a gázszerelés területén megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. A Logano plus GB402 kazánhoz a következő dokumentumok kaphatók: Kezelési útmutató MC10 szabályozókészülék kezelési útmutatója Szerelési és karbantartási utasítás Üzemeltetési kézikönyv Tervezési segédlet A fenti dokumentumokat a Buderus cég az Interneten is rendelkezésre bocsátja. Ha ezekkel kapcsolatban korszerűsítési javaslatai vannak vagy ha rendellenességeket tapasztal, vegye fel velünk a kapcsolatot. Címadataink és internet-címünk a jelen dokumentum hátoldalán találhatók. 2.4 Szerszámok, anyagok és segédeszközök A kazán szereléséhez és karbantartásához a következőkre van szüksége: a fűtés-, a gáz- és a vízszerelésnél szokásos szerszámok, valamint egy metrikus franciakulcs és imbuszkulcs-készlet, RC35 kezelőegység a kazán üzembe helyezéséhez, ellenőrzéséhez és karbantartásához szükséges monitorkészülékként. Monitorkészülékként a Buderus Logamatic ECO-Soft 4000/EMS szoftverrel és egy szervizkulccsal egy számítógép is használható. Ezeken kívül még célszerű: 5 darab cső (kb. R 1¼ ", kb. 900 mm hosszú) alátétként a kazán gördítéséhez Tisztítólemezek és/vagy tisztító vegyszer a nedves tisztításhoz (külön rendelendő tartozékként kapható) Logano plus GB (2012/09) 5

6 2 A készülékre vonatkozó adatok 2.5 Termékismertetés A Logano plus GB402 alumínium hőcserélővel rendelkező kondenzációs gázkazán. 1. ábra Logano plus GB402 - fő alkotóelemek [1] Kazán homlokfal [2] Gázarmatúra [3] Szabályozókészülék (MC10 és BC10) [4] Gázégő (égőrúd) [5] Kazánblokk hőszigeteléssel [6] Kazánburkolat [7] Kondenzvízkád és szifon [8] Égőautomatika A Logano plus GB402 fő alkotóelemei ( 1. ábra) a következők: Szabályozókészülék Készülékkeret és burkolat Kazánblokk hőszigeteléssel Gázégő A szabályozókészülék a kazán valamennyi elektromos elemének felügyeletére és vezérlésére szolgál. A kazánblokk viszi át az égő által termelt hőt a fűtővízre. A hőszigetelés mérsékeli a sugárzási és készenléti veszteségeket. 6 Logano plus GB (2012/09)

7 A készülékre vonatkozó adatok TD 2. ábra Logamatic BC10 báziscontroller kezelőelemek [1] "Be/Ki" üzemkapcsoló [2] Forgatógomb a melegvíz parancsolt értékéhez [3] "Melegvíz termelés" LED [4] Kijelző az üzemállapot-kijelzéshez [5] Forgatógomb a maximális kazánhőmérséklethez [6] "Hőigény" LED [7] Alaplemez egy csatlakozási hellyel egy kezelőegység pl. RC35 részére (a lemez mögött) [8] "Égő" LED (Be/Ki) [9] Diagnosztikai csatlakozóaljzat [10] "Üzemállapot-kijelzés" nyomógomb [11] "Füstgázteszt" nyomógomb [12] "Reset" nyomógomb (zavarmentesítő gomb) Logamatic BC10 báziscontroller ( 2. ábra). A Logamatic BC10 báziscontroller lehetővé teszi a fűtési rendszer alapvető kezelését. Ehhez többek között a következő funkciók állnak rendelkezésre: A fűtési rendszer be-/kikapcsolása A használati melegvíz hőmérséklet és a maximális kazánvíz hőmérséklet megadása fűtésüzemben Üzemállapot-kijelzés A Logamatic BC10 báziscontroller kezelőelemeiről a 2. ábra nyújt áttekintést. A fűtési rendszer kényelmes szabályozásához további számos funkció áll rendelkezésre egy kezelőegységgel, (mint például az RC35) * külön kapható 2.6 Szállítási terjedelem A Logano plus GB402 kazán kompletten a Logamatic BC10 báziscontrollerrel és az MC10 szabályozókészülékkel 3 csomagolási egységben kerül szállításra. A leszállítás alkalmával ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét. Ellenőrizze a szállítmány teljességét. A csomagolóanyagot a környezetvédelmi szabályok betartásával semmisítse meg. Csomagolási egység Alkatrész Csomagolás 1 (fűtőkazán) Készre szerelt kazán (burkolat nélkül) Szifon Lábcsavarok Kazáncsatlakozó idom Gázfajta átállítási címke Műszaki dokumentumok 1 fóliacsomagolás raklapon 1 fóliacsomagolás 1 fóliacsomagolás 1 kartondoboz 1 fóliacsomagolás 1 fóliacsomagolás 2 (külön) Burkolat 1 kartondoboz 3 (külön) MC10 szabályozókészülék (tartalmazza a BC10-et) 2. tábl. Szállítási terjedelem 1 kartondoboz Külön rendelhető tartozékok A kazánhoz gazdag, külön rendelhető kiegészítő tartozék kínálat tartozik. A külön rendelendő alkalmas tartozékok pontos adatai a katalógusunkban találhatók. A következő tartozékok kaphatók a kirendeltségeinknél: Biztonsági szelep vagy biztonsági szerelvénycsoport Füstgázrendszer Égési levegő rendszer Kezelőegység, pl. RC35 Hangcsillapító Égési levegő adapter (külön rendelendő tartozék zárt égésterű üzemhez) Logano plus GB (2012/09) 7

8 2 A készülékre vonatkozó adatok 2.7 Méretek és műszaki adatok Logano plus GB402 méretei 3. ábra Logano plus GB402 méretei és csatlakozói (méretek mm-ben) [AA] = füstgáz kilépés [AKO] = kondenzátum kilépés [EV] = égésilevegő-vezeték (csak zárt égésterű üzemmód esetén) [GAS] = gázcsatlakozó [MAG] = zárt tágulási tartály csatlakozási lehetősége az egyes kazánok biztosításhoz [RK] = fűtőkazán visszatérő [ST] = biztonsági szelep vagy biztonsági szerelvénycsoport csatlakozása [VK] = fűtőkazán előremenő 8 Logano plus GB (2012/09)

9 A készülékre vonatkozó adatok Műszaki adatok Kazánméret (teljesítmény - kazántagok száma) Mértékegység GB GB GB GB GB Névleges hőterhelés Qn (Hi) kw 61,0 304,8 75,2 376,2 89,5 447,6 103,8 519,0 118,0 590,0 Névleges hőteljesítmény 80/60 C hőmérsékletpár esetén kw 58,9 297,2 72,6 367,4 85,2 435,8 100,7 507,0 114,9 578,2 Névleges hőteljesítmény 50/30 C hőmérsékletpár esetén kw 66,7 320,0 80,5 395,0 95,6 468,2 113,0 545,0 127,6 621,4 Kazán hatásfok maximális teljesítmény 80/60 C hőmérsékletpár esetén % 97,5 97,6 97,3 97,7 98,0 Kazán hatásfok maximális teljesítmény 50/30 C hőmérsékletpár esetén % 105,1 105,0 104,6 105,0 105,3 Szabványos hatásfok 75/60 C fűtési jelleggörbe esetén % 106,0 106,3 106,6 106,3 106,4 Szabványos hatásfok 40/30 C fűtési jelleggörbe esetén % 109,6 109,4 109,7 109,3 110,4 Készenléti hőráfordítás 30/50 K túlfűtési hőmérséklet esetén % 0,20/0,33 0,16/0,27 0,14/0,23 0,12/0,20 0,11/0,17 Fűtővízkör Kazán víztartalom l 47,3 53,3 59,3 65,3 75,3 fűtővíz oldali nyomásveszteség Δt 20K esetén mbar Maximális előremenő hőmérséklet fűtési/melegvizes üzemmódban C Biztosítási határ / biztonsági hőmérséklet határoló C 100 Megengedett maximális üzemi nyomás bar 6 Csőcsatlakozások Gázcsatlakozás coll 2 Fűtővíz csatlakozás DN/mm 80 Kondenzvíz csatlakozás coll ¾" Füstgázértékek Füstgáz csatlakozás mm 250 Kondenzátum mennyiség G20 földgáz esetén, 40/30 C-nál l/h 30,8 39,2 46,2 55,9 64,7 Teljes Füstgáz tömegáram terhelés g/s 142,4 174,5 207,1 240,6 271,9 Részterhelés g/s 28,7 36,8 40,6 48,0 53,2 Füstgáz hőmérséklet, 50/30 C esetén Füstgáz hőmérséklet, 80/60 C esetén CO 2 -tartalom, E/LL földgáz esetén Teljes terhelés C Részterhelés C 30 Teljes terhelés C 65 Részterhelés C Teljes terhelés % 9,1 Részterhelés % 9,3 Szabvány emissziós tényező CO mg/kwh 20 NO x szabvány emissziós tényező mg/kwh 40 Ventilátor maradék szállítómagassága (füstgáz- és égési levegő rendszer) Építési mód (DVGW szabályrendszer szerint) Építési mód (Belgium és Hollandia) 3. tábl. Műszaki adatok Pa 100 Füstgázrendszer nyílt égésterű üzem: B 23, B 23P zárt égésterű üzem: C 13, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83, C 93 nyílt égésterű üzem: B 23, (B 23P csak Belgiumra érvényes) zárt égésterű üzem: C 13, C 33, C 43, C 53, (C 63 csak Hollandiára érvényes), C 83, C 93 Logano plus GB (2012/09) 9

10 2 A készülékre vonatkozó adatok Kazánméret (teljesítmény - kazántagok száma) Mértékegység GB GB GB GB GB Elektromos adatok Elektromos védettség - IPX0D Tápfeszültség/frekvencia V/Hz 230/50 elektromos teljesítményfelvétel Védelem áramütés ellen Teljes terhelés W Részterhelés W érintésvédelmi osztály Megengedett maximális készülékbiztosíték A 10 Készülékméretek és tömeg Beépítési méretek szélesség mélység magasság mm 781 x 1740 x 1542 Tömeg (burkolat nélkül) kg tábl. Műszaki adatok Kazánméret H földgáz (G20) L földgáz (DE) L földgáz (G25) (NL) Wobbeindex 14,9 kwh/m 3 Wobbeindex 12,8 kwh/m 3 Wobbeindex 12,2 kwh/m 3 Átáramló gázmennyiség Átáramló gázmennyiség Átáramló gázmennyiség [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] ,3 34,3 37, ,8 42,4 46, ,4 50,4 55, ,0 58,4 64, ,5 66,5 72,8 4. tábl. Átáramló gázmennyiség (15 C gázhőmérsékletre és 1013 mbar légnyomásra vonatkoztatva) Ország Kazánméret Gáz névleges nyomás [mbar] Gáz-kategória Kiszállításkor beállított gázfajta, gázcsoport és vizsgálógáz Kiszállításkor a gáz névleges nyomására beállítva [mbar] 1) DE I 2ELL 2E, G20 20 AT, BY, CH, CZ, I 2H 2H, G20 20 DK, EE, ES, GB, IE, IT, LT, LV, PT, RO, RU, SI, SK,TR, UA FR /25 2) I 2Esi 2Es 2), G20 20 BE /25 I 2E(R) 2Es 2),G20 20 FR /25 2) 2Esi 2Ei 2), G25 3) 25 LU I 2E 2E, G20 20 NL I 2L 2L, G25 25 PL I 2E 2E, G20 20 PL I 2ELw 2E, G20 20 HU I 2H 2H, G20 25 HU I 2HS 2H, G20 25 DE ELL 2LL, G25 3) tábl. Országspecifikus gáz kategóriák és csatlakozó nyomások 1) A gázszolgáltató vállalatnak biztosítania kell a minimális és maximális nyomást (a nyilvános gázellátás nemzeti előírásainak megfelelően). 2) Es és Ei az E gázcsoport területei. 3) Az LL gázcsoport szállításai DE-be és az E gázcsoport Ei területére FR-be a felső Wobbe-index 0 C-hoz, 1013 mbar 12,8 kwh/m 3 érték beállításával történik. Ez átlagban megfelel a standard ellátásnak az LL gázcsoport ellátási területein, és az E gázcsoport Ei területének felső határán van. Ezáltal elkerülhetők a véletlen túlterhelési beállítások, és megkönnyíthető az üzembe helyezés. Meglévő berendezéseknél a kazánt cserélni kell: Egyeztessen a gázszolgáltatóval, hogy a névleges gáznyomás a 5. tábl. szerint (az országspecifikus gázkategóriák és csatlakozási nyomások) be van-e tartva. 10 Logano plus GB (2012/09)

11 Előírások 3 3 Előírások 3.1 Szabványok, előírások és irányelvek A fűtési rendszer szerelésére és az üzemeltetésére vonatkozó helyi szabványokat és irányelveket vegye figyelembe! Vegye figyelembe a kazán adattábláján lévő adatokat. 3.2 Szerelési és üzemeltetési utasítás A fűtési rendszer szerelése és üzemeltetése során a következők veendők figyelembe: A felállítási feltételekre vonatkozó helyi építésügyi rendelkezések. Az égési levegő bevezetésére és a füstgáz elvezetésére, valamint a kéménybekötésre vonatkozó helyi előírások. A hálózatra történő elektromos csatlakozás követelményei. A gázszolgáltató vállalat műszaki szabályai a gázégő helyi gázhálózatra történő csatlakozására vonatkozóan. A fűtési rendszerek biztonságtechnikai felszereléseire vonatkozó előírások és szabványok. Svájc esetén további kiegészítés: a kazánoknak az égési levegő tisztaságára vonatkozó rendelet (LRV, 4-es függelék) követelményei, valamint a tűzrendészeti előírások VKF szerinti ellenőrzése megtörtént és azokat az SVGW jóváhagyta. A szerelésnél az SVGW-nek a gáztüzelő-berendezések gyártására és üzemeltetésére vonatkozó G3 d/f számú irányelveit és G1 számú irányelveit, valamint a kantonban érvényes tűzrendészeti előírásokat figyelembe kell venni. Ausztriában a szerelés során be kell tartani a G 1 irányelveket (ÖVGW TR-gáz), valamint a helyi építési előírásokat. Teljesülnek a kistüzelésre (emissziókra) és az energiamegtakarításra (hatásfokra) vonatkozó óvintézkedések követelményei a B-VG 15a cikkelye értelmében, és teljesülnek azoknak a szövetségi tartományok szabályozásába átkerült előírásai is. Belgiumban a következőket kell betartani: A július 17-én született belga királyi dekrétum előírásai (maximális CO-érték 100%-os égőterhelés mellett = 110 mg/kwh és NOx < 70 mg/kwh; lásd a megfelelőségi nyilatkozatot). NBN D Belső vezetékek földgázhoz és a hasznosító készülék elhelyezése Általános rendelkezések NBN B fűtés elosztások és kémények: fűtőkazán 70 kw vagy nagyobb értékű névleges teljesítménnyel - előírások a felállítás helyére, a levegő-bevezetésre és a füstgáz-elvezetésre vonatkozóan. A vízminőség a fűtési rendszer gazdaságossága, működési biztonsága, élettartama és üzemkészültsége növelésének lényeges tényezője. A vízminőség igazolásához az üzemelési naplóban megszabott értékeket kell regisztrálni. 3.5 Égési levegő - füstgáz csatlakozás A felállítási helyiséget a szabadba nyíló, szükséges égési levegő nyílásokkal kell ellátni. A nyílt égésterű üzemre érvényes: a következő táblázat szerinti égési levegő nyílásokat kell biztosítani. Kondenzációs gázkazán A nyílás keresztmetszete cm 2 -ben GB > 690 GB > 850 GB > 990 GB > 1150 GB > tábl. Égési levegő nyílások A zárt égésterű üzemre érvényes: A felállítási helyiségnek a helyiség szellőztetése céljából egy, a szabadba vezető felső és egy alsó, legalább 150 cm 2 -es nyílással vagy áramlástechnikailag ezekkel egyenértékű keresztmetszetű, a szabadba vezető vezetékekkel kell rendelkeznie. Ne állítson tárgyakat ezen nyílások elé. Az égési levegő nyílásoknak mindig szabadnak kell lenniük. 3.6 Az égési levegő minősége Az égési levegő agresszív anyagoktól mentes legyen (pl. klór- vagy fluorvegyületeket tartalmazó halogénezett szénhidrogénektől). Így elkerülhető a korrózió. 3.7 Megsemmisítés A fűtési rendszer kicserélésre került komponenseit egy arra kijelölt hivatalos helyen a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíttetni. 3.3 Engedélyezési és tájékoztatási kötelezettség Egy gáz fűtőkazán felszerelését az illetékes gázszolgáltató vállalatnak be kell jelenteni és engedélyeztetni kell. Ügyeljen arra, hogy füstgázrendszerekhez, és a kondenzvíz csatlakozás szennyvíz hálózatra történő csatlakozásához a szükséges regionális jóváhagyásokat beszerezze. A szerelés megkezdése előtt a munkákról tájékoztassa az illetékes területi kéményseprőt és a szennyvíz hálózat tulajdonosát. 3.4 A fűtővíz minősége Mivel nem biztosítható tiszta víz a hőátvitelhez, Önnek ügyelnie kell a vízminőségre. A gyenge vízminőség a fűtőberendezés meghibásodásához vezet a vízkő képződés és a korrózió miatt. A fűtési rendszer feltöltése előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt üzemelési naplót. Az előírt vízminőség figyelmen kívül hagyása kazánkárok esetén a garancia megszűnését vonja maga után. Logano plus GB (2012/09) 11

12 4 A kazán szállítása 4 A kazán szállítása VIGYÁZAT: Nagy súlyok szállítása miatti sérülésveszély! A kazánt csak daruval, villás targoncával vagy továbbítógörgőkkel szállítsa. VESZÉLY: Életveszély lezuhanó terhek miatt! A lezuhanó terhek életveszélyes sérüléseket okozhatnak. A kazánt csak daruval, villás targoncával vagy továbbítógörgőkkel szállítsa. A szállítást (pl. villás targoncával) vagy a daruval történő emelést csak szakképzett személyzetnek szabad végeznie. Vegye figyelembe a nehéz terhek emelésére (pl. daruval) vonatkozó biztonsági tudnivalókat. Viseljen egyéni védőfelszerelést (pl. biztonsági lábbelit és védőkesztyűt). Szállítóhevederrel biztosítsa lecsúszás ellen a kazánt. 4.1 Fűtőkazán szállítása daruval ÉRTESÍTÉS: Szállítóeszköz okozta kazánkárosodás! Kartondoboz nélkül a daruval történő emeléskor deformálódik a kazán kerete. Szállításkor ne vegye le a kazánról a deszkabéléssel erősített kartondobozt. Vezesse keresztül a raklapon a darukötöző eszközt (körhurkos). ÉRTESÍTÉS: Ütközések okozta kazánkárosodás! A csomagban ütődésre érzékeny alkatrészek is találhatók. Továbbszállítás esetén gondoskodjon valamennyi alkatrész ütődés elleni védelméről. Vegye figyelembe a csomagoláson lévő szállítási jelzéseket. A fűtőkazán daruval, villás targoncával vagy emelőkocsival szállítható a felállítási helyre. A szennyeződés elleni védelem érdekében lehetőleg a szállítási csomagolásában vigye a kazánt a felállítási helyre. 4. ábra Fűtőkazán szállítása daruval raklapon A kazán levétele a raklapról Távolítsa el a 4 biztosítócsavart [1]. 5. ábra A kazán leoldása a raklapról [1] Biztosítócsavarok [2] Rögzítőléc 12 Logano plus GB (2012/09)

13 A fűtőkazán szerelése 5 ÉRTESÍTÉS: Ütközések okozta kazánkárosodás! Ha oldalt tolja le a kazánt a raklapról, átbillenés veszélye áll fenn. Az égő- vagy a füstgázoldalon keresztül tolja le a kazánt a raklapról. A füstgázoldalon keresztül történő tolásnál távolítsa el a rögzítőlécet [2]. Kerülje a kazán kemény felütődését. 4.2 A fűtőkazán szállítása görgőkön Ha a felállítási helyre vezető út sima, görgőkön is szállítható a kazán. Ehhez legalább 5, egyenként 900 mm hosszú csődarabot (R 1¼ " átmérő) használjon fel alátétként a görgetéshez. A csöveket egymástól kb. 400 mm távolságra fektesse le a padlóra. A kazán csövekre történő emelése után a kazán a felállítási helyre szállítható. A kereskedelemben kapható továbbítógörgők is használhatók erre a célra. Ügyeljen arra, hogy egyenletes legyen a tehereloszlás a teherhordó részeken, nehogy behorpadjon a fenéklemez. 5 A fűtőkazán szerelése 5.1 A felállítási hellyel szemben támasztott követelmények: ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárok a fagyveszély miatt! A fűtőberendezést fagymentes helyiségben kell felállítani. VESZÉLY: Veszély robbanásveszélyes és gyúlékony anyagok miatt! Gyúlékony anyagokat (papír, függönyök, ruhadarabok, hígítószerek, festékek stb.) ne tároljon a kazán közelében. ÉRTESÍTÉS: Kazánkárosodás a szennyezett égési levegő miatt! Ne használjon klórtartalmú tisztítószereket és halogén-szénhidrogéneket (pl. szórófejes dobozokban lévő oldószereket és tisztítószereket, festékeket, ragasztókat). A fűtőhelyiségben ne tároljon és ne használjon ilyen anyagokat. Kerülje az erős porképződést (építési por). ÉRTESÍTÉS: Túlhevülés okozta kazánkárosodás! A meg nem engedett környezeti hőmérsékletek a fűtési rendszer károsodásához vezethetnek. Gondoskodjon róla, hogy a környezeti hőmérséklet 0 C-nál magasabb, de 35 C-nál alacsonyabb legyen. A végfelhasználó zajterhelésének elkerülése Érzékeny kazánkörnyezet esetén (pl. lakóépületben) alkalmazza a gyártó által biztosított zajcsökkentési lehetőségeket (füstgázhangcsillapítók, kompenzátorok). 5.2 Ajánlott faltávolságok A felállítási hely kijelölésénél be kell tartani a füstgázelvezetés és a csatlakozó-csőcsoport számára szükséges távolságokat ( 7. ábra és 6. fejezet: füstgázrendszer és vízoldali és gázoldali csövezés csatlakoztatása, 14. oldal)! 6. ábra Kazán szállítása görgőkön (méretek mm-ben) Vegye figyelembe az esetleges további rendszerkomponensek, mint például melegvíz tároló, csőösszekötők vagy más füstgázoldali elemek stb., számára szükséges egyéb faltól való távolságokat is. Ha a kazánt nem helyezi azonnal üzembe, védje a kazánt a szennyeződéstől. A csomagolóanyagot a környezetvédelmi szabályok betartásával semmisítse meg. 7. ábra Faltól való távolságok a felállítási helyiségben Logano plus GB (2012/09) 13

14 6 Szerelés Méret Faltól való távolság (mm) minimális szükséges A B C 1) - - D E 1) tábl. Ajánlott és minimális faltól való távolságok (méretek mm-ben). Tartsa be az E minimális méretet. 1) Ez a távolságméret a beépített füstgázrendszertől függ. 5.3 Kazán beállítás A kazánt vízszintes helyzetbe kell állítani, hogy a kazánban ne gyűlhessen össze a levegő és a kondenzvíz-kádból akadálytalanul lefolyhasson a kondenzvíz. ÉRTESÍTÉS: Kazánkárosodás a felállítási felület elégtelen teherbírása vagy alkalmatlan alap miatt! Gondoskodjon a felállítási felület kellő teherbírásáról. Vigye a kazánt a végleges helyére. A talpcsavarok és egy vízmérték segítségével állítsa vízszintes helyzetbe a kazánt. 6 Szerelés 6.1 Füstgáz csatlakozás kialakítása A füstgázrendszer szerelésénél a nemzeti előírások követelményeit is vegye figyelembe. Többkazános rendszerek (kaszkád). Ez az utasítás csak egykazános rendszerre vonatkozik. Csak szakembereket bízzon meg többkazános rendszerek füstgáz-/ égési levegő rendszereinek számításával és méretezésével. A füstgázrendszer gyártójával igazoltassa és garantáltassa a számításokat. A füstgázrendszernek meg kell akadályoznia, hogy füstgáz áramolhasson vissza a nem üzemelő kazánba. VESZÉLY: Életveszély a felállítási helyiségben kilépő füstgázok miatt! A kondenzvízkád füstgáz csatlakozásában sértetlen és helyesen behelyezett tömítésnek kell lennie. A füstgáz csatlakozások tekintetében országonként eltérőek a követelmények. ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárok helytelenül elvezetett kondenzátum miatt! A füstgázvezetékben keletkező kondenzvizet a kazáncsatlakozó idomnál lévő lefolyón keresztül közvetlenül a kazán szifonjába vezesse le ( 6.2. fejezet, 15. oldal). A kazáncsatlakozó idom, a kondenzvíz-lefolyó és a kondenzvíztömlő a szállítási terjedelem részét képezi. A szállítási terjedelemben lévő kazáncsatlakozó idomot használja. Dugja be a kazáncsatlakozó idomot [2] a füstgáz-csatlakozóba [1]. Szerelje fel a kondenzvíztömlőt [3] a kazáncsatlakozó idom kondenzvíz-lefolyójára. Vezesse át a kondenzvíztömlőt az alsó hátfalban lévő nyíláson. 8. ábra A kazán beállítása 9. ábra Füstgáz csatlakozás szerelése [1] Füstgáz csatlakozás [2] Kazáncsatlakozó idom kondenzvíz-lefolyóval [3] Kondenzvíztömlő 14 Logano plus GB (2012/09)

15 Szerelés 6 Készítse el a füstgáz csatlakozást. A füstgáz csatlakozás szerelése során a következőket vegye figyelembe: Az adott országban érvényes követelmények. A füstgázcső keresztmetszetének kiszámítása feleljen meg az érvényes előírásoknak. A füstgáz-utat a lehető legrövidebbre válassza, és a kazán felé lejtéssel fektesse a füstgázcsöveket. A füstgázvezetéket megfelelő távolságokban biztonságosan rögzítse. Ügyeljen a feszülésmentes csatlakoztatásra és ne vigyen át terheléseket a füstgáz csatlakozásra. A füstgázvezeték tervezésekor és szerelésekor ügyeljen az áramlástechnikailag legkedvezőbb kivitelre. A kondenzvíztömlőt a kazáncsatlakozó idomtól a semlegesítő berendezés felé lejtéssel csatlakoztassa. VESZÉLY: Életveszély a kilépő füstgázok okozta mérgezés miatt! Ellenőrizze az egész füstgázrendszert helyesen elkészített és tömített összekötési helyek szempontjából. 6.2 Kondenzvíztömlő felszerelése A kondenzvíztömlővel kapcsolatos tudnivalók A kazánban és a füstgázvezetékben keletkező kondenzvizet előírásszerűen vezesse el (a füstgázvezetéket a kazán felé lejtéssel fektesse). A füstgázvezetékben keletkező kondenzvizet a kazáncsatlakozó idomnál lévő lefolyón keresztül közvetlenül a kazán szifonjába vezesse le. A kazáncsatlakozó idom, a kondenzvíz-lefolyó és a tömlő a szállítási terjedelem részét képezi. A kondenzvíz szennyvízcsatornába történő közvetlen elvezetését a helyi előírások szerint kell elvégezni. Vegye figyelembe a helyi rendelkezéseket. VESZÉLY: Életveszély mérgezés miatt! Ha nem tölti fel vízzel a szifont vagy a csatlakozók nyitva vannak, akkor a kilépő füstgáz életveszélyt okozhat az emberek számára. Töltse meg vízzel a szifont. 10. ábra Kondenzvíztömlő felszerelése [1] Semlegesítő berendezés (külön rendelhető tartozék) [2] Kondenzvízkád [3] A kondenzvíztömlő csatlakoztatása a füstgázrendszerre [4] Töltőnyílás derékszögű csővége [5] Szifon elmenő a semlegesítő berendezéshez vagy a szennyvízvezetékhez [6] Szifon A semlegesítő berendezések útmutatója és a helyi előírások szerint végezze el szennyvízcsatornába való csatlakoztatást. Csavarja le a kazánnal együtt szállított szifon töltőnyílásáról a zárósapkát, majd kb. 2 liter vízzel töltse fel a szifont. A derékszögű csővéget [4] behelyezett tömítéssel együtt szerelje fel a töltőnyílásra. A füstgáz rendszer kondenzvíztömlőjét [3] tömlőbilincs segítségével szerelje fel derékszögű csővégre. Szerelje fel a szifont a kondenzvízkád [2] lefolyójára. Külön rendelendő tartozékként semlegesítő berendezések is kaphatók, amelyeket a kazánburkolatba lehet beépíteni. A semlegesítő berendezést (külön rendelendő tartozék) a szerelési utasítás szerint szerelje be a kazánba vagy szerelje fel kívül. A kondenzvíztömlőt a szifontól a semlegesítő berendezés felé lejtéssel csatlakoztassa. Ha a semlegesítő berendezés a kazánon kívül van, akkor a kondenzvíztömlő keresztülvezethető a hátfalban lévő nyíláson. Logano plus GB (2012/09) 15

16 6 Szerelés 6.3 A kazán tetőburkolatának felszerelése 4 csavarral csavarozza a kazán elülső tetőburkolatát [1] a keretre. 4 csavarral csavarozza a kazán hátsó tetőburkolatát [2] a keretre. A levegőbevezető könyökcsőig terjedő levegőbeömlő-vezetéket szabványos égési levegő rendszerrel a helyi előírások követelményeinek megfelelően készítse el. Szigetelje az égési levegő vezetéket a kondenzvíz keletkezésének elkerülése céljából (belül és kívül). 12. ábra Égésilevegő-csatlakozó zárt égésterű üzemhez (külön rendelendő tartozék) [1] Fedőlemez [2] Adapter 6.5 Fűtőköri csatlakozás elkészítése 11. ábra A kazán elülső és hátsó tetőburkolata [1] A kazán elülső tetőburkolata [2] A kazán hátsó tetőburkolata 6.4 Égési levegő csatlakoztatása (zárt égésterű üzemhez) A fűtőkazán égési levegő külső fali csatlakozón, kürtőn, vagy egy elkülönített csővezetéken keresztül jut el a kazánhoz. A zárt égésterű üzemeléshez külön rendelendő tartozékként egy adapter kapható. ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás tömítetlen csatlakozások miatt! A csatlakozóvezetékeket feszülésmentesen szerelje fel a kazán csatlakozóira. Ha a menetes csatlakozókat megbontja, akkor visszaszerelésükkor új tömítést kell használnia. A fűtési előremenőben és visszatérőben lévő karimákat csak a csatlakozások készre szerelése után húzza meg véglegesen. A csőkötések szerelése előtt ellenőrizze a kazán tömítéseinek és csatlakozóinak a sértetlenségét. A levegőbeszívó-nyílásnak az épület külső oldalán való elrendezésétől függően javasoljuk hangcsillapító beépítését az égési levegő vezetékbe. Kazán előremenő (VK) Kazán visszatérő (RK) DN80 PN6 szabványos karima, EN tábl. A vízoldali csatlakozások méretei Az égési levegő vezetékben (a belső és a külső oldalán) a kondenzáció elkerülése érdekében szigetelje az égési levegő vezetéket. Szerelje le a fedőlemezt [1] a kazán elülső tetőburkolatáról. Szerelje fel és tömítőanyaggal (külön rendelendő tartozék) tömítse az adaptert [2] (külön rendelendő tartozék) a kereszttartóra. A kivitelező dugaszoljon rá egy levegőbevezető könyökcsövet az adapterre, majd tömítse azt. Kaszkádrendszer kiépítése esetén gondoskodjon róla, hogy a kazánok külön-külön égési levegő vezetékkel legyenek felszerelve. 16 Logano plus GB (2012/09)

17 Szerelés Előremenő csatlakoztatása Tegyen be tömítést a kazánkarima és az előremenő menetes karimája közé. A karimás kötést 4-4 csavarral és a hozzájuk tartozó anyákkal és alátétekkel csavarozza össze. Állítsa be a szerelvénytartót és szerelje rá a maximális nyomást határoló egységet [5]. 13. ábra Előremenő (VK) szerelése Biztonsági szerelvénycsoport felszerelése az előremenőre (kivitelezői feladat) ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás hibás szerelés miatt! Szereljen fel biztonsági szelepet és automatikus légtelenítőt vagy biztonsági szerelvénycsoportot az előremenő csatlakozóra. 14. ábra A szerelvénytartó felszerelése [1] Előremenő menetes csonk [2] Elosztó [3] Sapkás szelep [4] Szerelvénytartó kompletten sapkás szeleppel ¾ coll [5] Maximális nyomást határoló egység Az üzemi nyomástól függően különböző biztonsági szelepekre van szükség. Max. 3 bar üzemi nyomás esetén alkalmas tömítőanyaggal ellátva csatlakoztassa az elosztó menetes csonkjára a biztonsági szelepet. A biztonsági szerelvénycsoport (külön rendelendő tartozék) egy automatikus légtelenítőt és egy nyomásmérőt tartalmaz, továbbá lehetővé teszi egy biztonsági szelep (további külön rendelendő tartozék), valamint a maximális nyomást határoló egység számára egy szerelvénytartó felszerelését. Ha a tartozékok nem kerülnek felhasználásra, akkor az előremenőben lévő első elzáró szerelvény elé mindig be kell építeni egy biztonsági szelepet, egy nyomásmérőt és egy automatikus légtelenítőt. Alkalmas tömítőanyaggal ellátva csatlakoztassa az előremenő menetes csonkra [2] az elosztót [1]. Távolítsa el a közdarabot a sapkás szelep [3] menetes csatlakozójáról. Tömítéssel szerelje fel a közdarabot a szerelvénytartó [4] menetes csonkjára, majd a sapkás szeleppel csavarozza rá az elosztóra. 15. ábra Biztonsági szelep (3 bar-ig) [1] Biztonsági szelep Logano plus GB (2012/09) 17

18 6 Szerelés 3 és 6 bar közötti üzemi nyomás esetén alkalmas tömítőanyaggal csatlakoztassa az elosztó menetes csonkjára a karmantyút [4] és a menetes karimát [3]. A biztonsági szelepet [1] tömítéssel [2] ellátva csavarja rá a menetes karimára. A kivitelezéskor szerelje rá a lefúvató-vezetéket az adott biztonsági szelepre. 17. ábra Visszatérő (RK) szerelése 16. ábra Biztonsági szerelvénycsoport (3-6 bar) [1] Biztonsági szelep [2] Tömítés [3] Menetes karima [4] Karmantyú Visszatérő csatlakoztatása Javasoljuk, hogy a kivitelezéskor szereljen be egy szennyfogó egységet (külön rendelendő tartozék) a fűtési visszatérőbe, a vízoldali szennyeződések elkerülése céljából. Csavarja le a menetes karimát a visszatérő csőről. Szerelje fel az előremenő csőre a menetes karimát (a kivitelező feladata) ( 8. tábl., 16. oldal). Tegyen be tömítést a kazánkarima és a visszatérő menetes karimája közé. A karimás kötést 4-4 csavarral és a hozzájuk tartozó anyákkal és alátétekkel csavarozza össze. Zárt tágulási tartály (MAG) csatlakoztatása Az egykazános rendszer biztosításához az EN szerint egy zárt tágulási tartály szerelhető fel a visszatérő cső 3/4 -os csatlakozójára. A rendszernyomás fenntartására szolgáló zárt tágulási tartályt a visszatérőbe a szivattyú elé szerelje be. A töltő- és ürítőcsap kivitelező általi csatlakoztatása A töltővíz pótlásának későbbi elvégezhetősége érdekében az üzemeltetőnek mutassa meg a töltő- és ürítőcsap helyét. A töltő- és ürítőcsapot a visszatérő ágba kell beszerelni a kazánon kívül Melegvíz tároló szerelése Egy melegvíz tárolónak az előremenőre és a visszatérőre való csatlakoztatása a kivitelező feladata. Az MC10 + BC10 szabályozókészülékkel vezérelhető a szükséges külső tárolótöltő szivattyú ( MC10/BC10 útmutatók). 6.6 A fűtési rendszer feltöltése és a tömörség ellenőrzése Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze a fűtési rendszer tömörségét, hogy működés közben ne fordulhassanak elő tömítetlen helyek. A jó légtelenítés biztosítása érdekében a feltöltés előtt minden fűtőkört és termosztatikus szelepet nyisson ki. ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás kazánkő-képződés miatt! Vegye figyelembe az üzemelési naplóban lévő adatokat. ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás a tömörségvizsgálat során fellépő túlnyomás miatt! A nyomáskapcsolók, szabályozó- és biztonsági berendezések nagy nyomás esetén károsodhatnak. A feltöltés után nyomáspróba keretében a biztonsági szelep megszólalási nyomásáig növelje a rendszer nyomását. 18 Logano plus GB (2012/09)

19 Szerelés 6 ÉRTESÍTÉS: Berendezéskárok! Ha a fűtési rendszert meleg állapotban tölti fel, a hőmérséklet különbség miatti feszültség repedéseket okozhat. Emiatt a kazán tömítetlenné válik. A fűtési rendszert csak hideg állapotban szabad feltölteni (az előremenő hőmérséklet maximum 40 C lehet). A fűtési rendszert üzem közben ne a kazán töltőés ürítőcsapján keresztül, hanem kizárólag a csőrendszerben (visszatérő) lévő töltőcsapon keresztül töltse fel. Az üzemelési naplónak megfelelően vegye figyelembe a vízminőséget és jegyezze fel a töltővíz mennyiségét és minőségét. VIGYÁZAT: Egészségkárosodás veszélye az ivóvíz szennyezettsége miatt! Az ivóvíz szennyeződések elkerülésére vegye figyelembe az adott nemzeti előírásokat és szabványokat. Az Európában érvényes EN 1717 szabványt is tartsa be. A fűtési rendszer feltöltése előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt üzemelési naplót. Nyissa ki valamennyi automatikus légtelenítő védősapkáját. Nyissa ki a töltő- és ürítőcsapot. Lassan töltse fel a fűtési rendszert egy töltőberendezésen keresztül. Közben figyelje a nyomásmérő műszer (manométer) kijelzését. 6.7 Elektromos csatlakozás létrehozása A kazán csak felszerelt szabályozókészülékkel lesz teljesen működőképes. VESZÉLY: Életveszély elektromos áram miatt! Elektromos szerelési munkák előtt, minden póluson kapcsolja le a hálózati feszültséget és biztosítsa véletlen visszakapcsolás ellen. Elektromos komponensek csatlakoztatásakor az adott termék csatlakozási tervét és útmutatóit is vegye figyelembe. Az elektromos csatlakoztatáshoz a következő pontokat vegye figyelembe: A fűtési rendszeren belül csak akkor végezzen elektromos munkákat, ha ezekhez a munkákhoz megfelelő szakképzettséggel rendelkezik. Ha nincs megfelelő szakképzettsége, akkor szakcéggel végeztesse el az elektromos csatlakoztatást. Vegye figyelembe a helyi előírásokat! A szabályozókészülék felszerelése Kívánság szerint a szabályozókészüléket 2 különböző pozícióba lehet felszerelni. A díszfedél nem szerelhető RS 18. ábra Nyomásmérő zárt rendszerekhez [1] Piros mutató [2] Nyomásmérő mutatója [3] Zöld jelölés Amikor a nyomás elérte a vizsgálati nyomás kívánt értékét, zárja el a vízcsapot és a töltő- és ürítőcsapot. Ellenőrizze a csatlakozások, csővezetékek tömörségét. Légtelenítse a fűtési rendszert a fűtőtesteken lévő légtelenítő szelepeken. Ha a légtelenítés miatt esik a vizsgálati nyomás, akkor vizet kell utántölteni. Húzza le a tömlőt a töltő- és ürítőcsapról. A helyi előírások szerint végezzen tömörségvizsgálatot. Ha a fűtési rendszer tömörségvizsgálata megtörtént és nincs szivárgás, akkor állítsa be a helyes üzemi nyomást. 19. ábra A szabályozókészülék felszerelési változatai Helyezze a szabályozókészülék betolóhorgait a kazán elülső tetőburkolatának ovális furataiba. A szabályozókészüléket tolja a fűtőkazán külső széle felé. Logano plus GB (2012/09) 19

20 6 Szerelés A szabályozókészülék rugalmas horgait pattintsa be az erre a célra kialakított áttörésekbe. Minden vezetéket a kábelvezetőkön keresztül vezessen a szabályozókészülékhez, majd a csatlakozási terv szerint végezze el a csatlakoztatásukat. ÉRTESÍTÉS: Üzemzavar áramkimaradás miatt! Külső komponenseknek az MC10 szabályozókészülékre történő csatlakoztatásakor vegye figyelembe, hogy ezen komponensek áramainak összesen nem szabad túllépniük a maximum 5 A áramfelvételt. 20. ábra Logamatic MC10 szabályozókészülék felszerelése Hálózati csatlakozás kialakítása A helyi előírások szerint fix hálózati csatlakozást alakítson ki. Csavarja ki a szabályozókészülék fedelében lévő kettő csavart, és vegye le a fedelet. Kábelbilincsekkel biztosítson minden vezetéket (a szállítási terjedelem része). 1. A kábelbilincset a vezetékkel együtt felülről helyezze be a bilincskeret résébe. 2. Tolja le a kábelbilincset. 3. Nyomja rá a bilincset a vezetékre. 4. Hajtsa fel a kart. VESZÉLY: Életveszély elektromos áramütés miatt! A helytelenül csatlakoztatott kábelek veszélyes következmények lehetőségével járó hibás üzemelést okozhatnak. Az elektromos csatlakozások elkészítésekor vegye figyelembe az MC10 csatlakozási tervét és az MC10 szerelési utasítását (a szabályozókészülék szállítási terjedelmének részét képezi). 22. ábra Vezetékek biztosítása kábelbilinccsel Funkciómodulok bedugaszolása Összesen 2 funkciómodul dugaszolható rá közvetlenül a szabályozókészülékre. A rendszerben csak egy keverőmodul használható. A további kiegészítő modulok számára mindig egy komplett házra (külön rendelendő tartozék) van szükség. Vegye figyelembe a funkciómodulok szerelési utasításait RS Vezesse be a funkciómodul külső hátsó rögzítőhorgait a szabályozókészüléken lévő hevederekbe [1]. Nyomja lefelé a modul elülső oldalát. 21. ábra A burkolat leszerelése RS VESZÉLY: Tűzveszély forró kazánrészek miatt! A kazán forró részei károsíthatják az elektromos vezetékeket. Ügyeljen arra, hogy minden vezetéket az erre szolgáló kábelvezetőkön keresztül fektessen vagy a kazán hőszigetelésére szereljen. ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás hibás vezérlés miatt! A kis- és a törpefeszültségű vezetékeket a kábelcsatornákban elkülönítve fektesse. A hátoldalra menő vezetékeket a kábelcsatornán keresztül fektesse. 23. ábra Funkciómodulok bedugaszolása 20 Logano plus GB (2012/09)

21 A fűtési rendszer üzembe helyezése 7 A fburkolatelszerelése A szabályozókészülék burkolatát a vezetősínekben vezesse lefelé. Két csavarral rögzítse a szabályozókészülék burkolatát. 24. ábra A burkolat felszerelése 6.8 Tüzelőanyag ellátás kialakítása RS VESZÉLY: Életveszély gyúlékony gázok berobbanása miatt! Csak szakképzett és arra feljogosított szakcégnek szabad a gázvezető részeken munkákat végeznie. A gázcsatlakozásnál vegye figyelembe a helyi előírásokat. Engedélyezett tömítőanyaggal tömítse a gázcsatlakozásokat. Szerelje be az R2 [2] gázcsapot a gázvezetékbe (GAS). Ennek során a kazánban elcsavarodás ellen biztosítsa a gázvezetéket. A helyi előírások szerint be kell építeni egy hőre záródó elzárót (TAE). Ezenkívül javasoljuk, hogy a gázvezetékbe szereljen be egy gázszűrőt és egy kompenzátort a helyi előírások szerint. A kompenzátort [1] (ajánlott) a gázcsapra csatlakoztassa. A gázvezetéket feszülésmentesen csatlakoztassa a gázcsatlakozóra vagy a kompenzátorra. A helyszínen megfelelő tartókkal úgy rögzítse a gázvezetéket, hogy ne terhelődhessen a gázcsatlakozó. Zárja el a gázcsapot. 25. ábra Gázcsatlakozás elkészítése [1] Kompenzátor [2] Gázcsap (itt hőre záródó elzáróval) [3] Csőbilincs A 10. tábl. ( 26. oldal), szerintieknél nagyobb csatlakozási gáznyomásokhoz a Buderus kiegészítő gáznyomás szabályzókat kínál a külön rendelendő tartozékok között. 7 A fűtési rendszer üzembe helyezése Ebben a fejezetben leírtuk a szabályozókészülék alapmoduljával történő üzembe helyezést. A következőkben ismertetendő munkák elvégzése alatt töltse ki az üzembe helyezési jegyzőkönyvet ( fejezet, 29. oldal). ÉRTESÍTÉS: Kazánkárosodás túlzott por- és szennyterhelés miatt nyílt égésterű üzemelés esetén! Erős por- és szennyterhelés alakulhat ki pl. a felállítási helyen zajló építési munkák miatt. Az építési munkák alatt zárt égésterű üzemben üzemeltesse a kazánt. ÉRTESÍTÉS: Kazánkárosodás a szennyezett égési levegő miatt! Ne használjon klórtartalmú tisztítószereket és halogén-szénhidrogéneket (pl. szórófejes dobozokban lévő oldószereket és tisztítószereket, festékeket, ragasztókat). A felállítási helyiségben ne tároljon és ne használjon ilyen anyagokat. Porképződés esetén, például a felállítási helyen folyó építkezés során, ne üzemeltesse a kazánt. Fokozott porterhelés esetén nem szabad levegőszűrőt beépíteni a beszívott levegő útjába. Fokozott porterhelés esetén állítsa át a kazánt zárt égésterű üzemmódra. Az építkezés miatt bepiszkolódott égőket meg kell tisztítani az üzembe helyezés előtt. Ellenőrizze a füstgáz- és égési levegő vezetéket (zárt égésterű üzem esetén), valamint az égési levegő betáplálására és a szellőztetésre szolgáló nyílásokat ( 6.1. fejezet, 14. oldal). Logano plus GB (2012/09) 21

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Szakcég részére Szerelés

Részletesebben

[ Leveg õ ] [ Víz ] [ Föld ] [ Buderus ] Logamax plus GB 212. Kondenzációs állókazán 15-40 kw. Fűtésben otthon vagyunk

[ Leveg õ ] [ Víz ] [ Föld ] [ Buderus ] Logamax plus GB 212. Kondenzációs állókazán 15-40 kw. Fűtésben otthon vagyunk [ Leveg õ ] [ Víz ] [ Föld ] [ Buderus ] Logamax plus GB 212 Kondenzációs állókazán 15-40 kw Fűtésben otthon vagyunk Általános és tervezési tudnivalók Felépítés és teljesítmény nagyságok A Logano plus

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Condens 2000F16, 30, 42 fűtő kazán/3000f 16, 30 rendszerkazán

Condens 2000F16, 30, 42 fűtő kazán/3000f 16, 30 rendszerkazán 670809859-00.Wo Álló, gáztüzelésű kondenzációs készülék 000F6, 30, 4 fűtő kazán/3000f 6, 30 rendszerkazán Szerelési, üzembe helyezési és karbantartási útmutató HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A szimbólumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Semlegesítő berendezés

Semlegesítő berendezés Szerelési utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE0.1 V3 6 720 643 867(2010/03) HU Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások 1 Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások

Részletesebben

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU 6 70 646 03-00.0TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

6304 3562 2005/06 HU A

6304 3562 2005/06 HU A 6304 3562 2005/06 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében....................................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szilárd tüzelésű fűtőkazán Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás HU 2

Részletesebben

Kezelési és szervizutasítás

Kezelési és szervizutasítás Kezelési és szervizutasítás Báziscontroller Logamatic BC10 Kezelők és szakemberek számára Kezelés és szervizmunkák előtt olvassa el figyelmesen. 6 720 641 085-06/2009 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szilárdtüzelésű kazán Logano G221 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 652 (2012/06) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

6 720 641 607-000.1TD. Gázüzemű kondenzációs készülék. Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2. Kezelési útmutató 6720641606 (2015/01) HU

6 720 641 607-000.1TD. Gázüzemű kondenzációs készülék. Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2. Kezelési útmutató 6720641606 (2015/01) HU 6 720 641 607-000.1TD Gázüzemű kondenzációs készülék Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2 Kezelési útmutató HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók.......

Részletesebben

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Ivóvízállomás VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 672080448.00-.ST Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 808 088 (2013/06) HU 6 720 643 912-000.1TD Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus GB162-15...45 V3 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux Melegvíztároló 6 720 87 906-00.T 6 720 88 80(205/2)HU Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400...3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800...6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 200...2250 Szerelés

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 120 300-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83251712 1/2011-02

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 120 300-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83251712 1/2011-02 83251712 1/2011-02 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4821000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: Gázüzemű kondenzációs kazán WTC-GB 90-A, WTC-GB 120-A,

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12 83257512 1/2012-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 3 1.1 Szimbólumok... 3 1.2 Célcsoport... 3 1.3 Szavatosság és jótállás... 4 2 Biztonság... 5 2.1 Rendeltetésszerű használat... 5 2.2 Biztonsági intézkedések...

Részletesebben

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán 24-60 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán 24-60 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Kondenzációs falikazán 24-60 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax:

Részletesebben

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA HU Nagy teljesítményű fali gázkazánok Calenta 25L Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Jelmagyarázat...4 1.2 Bevezetés...4 1.2.1 A gyártó felelőssége...4 1.2.2

Részletesebben

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B Mindig az Ön oldalán Kezelési utasítás Opalia C E-B Opalia C 4 E-B HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Általános biztonsági utasítások... 3 2 Megjegyzések a

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamax plus. Kondenzációs fali gázkazán GB022-24/24K. Szakemberek számára. Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el!

Szervizutasítás. Logamax plus. Kondenzációs fali gázkazán GB022-24/24K. Szakemberek számára. Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el! Szervizutasítás Kondenzációs fali gázkazán Logamax plus GB022-24/24K Szakemberek számára Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el! 726 600-2009/03 HU szakasz Logamax plus GB022-24/24K áttekintés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU 670647804-0 Síkkollektor FKC- Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók...............................

Részletesebben

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2015/07) HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw áttekintés kondenzációs falikazán sorozat 24 kw kondenzációs falikazánok Áttekintés Jellemzõk Gazdaságos és környezetkímélõ folyamatos szabályozású gázégõ 107 % éves hatásfok (40/30 C) 25-100 % modulációs

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás

Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás 6303 4821 01/2005 HU Szakemberek számára Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás Szilárdtüzelésű fűtőkazán Logano S111 (D) és Logano S111 (D)-WT Szerelés, kezelés és karbantartás előtt kérjük gondosan

Részletesebben

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C HU Nagy teljesítményű fali gázkazánok Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 110637-AE Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Jelmagyarázat...4 1.2 Bevezetés...4

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános tudnivalók 3 1.1. kézikönyv ismertetése 3 1.2. Egyéb dokumentációk a csomagban 3 1.3. Flamco termékek használata 3 1.4. További segítség

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 90-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83266512 1/2010-08

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 90-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83266512 1/2010-08 83266512 1/2010-08 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4820000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: Gázüzemű kondenzációs kazán WTC-GB 90-A A fent nevezett

Részletesebben

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx Szerelési kézikönyv és üzemeltetési útmutató Gázüzemű vízmelegítők minimaxx WR 11-2.B.. WR 14-2.B.. WR 18-2.B.. HU (06.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági információk 3 Jelmagyarázat 3 1

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU 6 720 614 356-00.1R Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata.............................

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tervezési információk

Tervezési információk Paradigma kondenzációs kazánok Tervezési információk ModuPower 310, 285 650 kw ModuPower 610, 570 1300 kw ModuVario NT, 15 25 kw Modula NT, 10 35 kw Modula NT Combi, 28 kw Modula III, 45 115 kw Tartalom

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

Logamax plus GB 112 kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw

Logamax plus GB 112 kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw áttekintés kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw Áttekintés Elõnyök Gazdaságos és környezetkímélõ folyamatos szabályozású elõkeveréses gázégõ 109% éves hatásfok 50-100 % modulációs tartomány alacsony

Részletesebben

Magyarország hu. Telepítési, karbantartási és használati útmutató. Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO

Magyarország hu. Telepítési, karbantartási és használati útmutató. Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO Magyarország hu Telepítési, karbantartási és használati útmutató Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO Tisztel vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a berendezést! Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 1a ábra: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 1b ábra: 1 2 9 8 13

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2...

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2... Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kombitároló Logalux P750 S Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 648 507 (2001/03) HU Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTC 15-A és WTC 25-A kondenzációs gázkészülék tárolóval 83247512 1/2013-09

Szerelési és kezelési utasítás. WTC 15-A és WTC 25-A kondenzációs gázkészülék tárolóval 83247512 1/2013-09 83247512 1/2013-09 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4810000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: gázüzemű kondenzációs készülék WTC 15-A, WTC 25-A A

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató turbotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 55/3-7 VUW 55/3-7 HU Tartalomjegyzék Oldal Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban.........................

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések KEZELÉSI UTASÍTÁS KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések Kérjük olvassa el a használati útmutatót a beüzemelés előtt. A készülék szervizeléséhez hívjon szakembert. A készüléket szakemberrel

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

SM290/5 SM300/5 SM400/5 SM290/5E SM400/5E

SM290/5 SM300/5 SM400/5 SM290/5E SM400/5E SM290/5 SM300/5 SM400/5 SM290/5E SM400/5E 6 720 647 567-00.1ITL 6 720 800 023 (2013/01) [de] Installations- und Wartungsanleitung für den Fachhandwerker................. 2 [bg] Техническа инструкция за

Részletesebben

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340 MODULEX 00-5 - 90 0-90 - 0 KONDENZÁCIÓS MODUL-KAZÁNOK 009-tõl.generáció 00997 -. kiadás - 0/009 TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kiegészítõ-Útmutató is tartozik hozzá, www.unical.hu Figyelem! A jelen

Részletesebben

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocraft exclusiv Gázüzemű kondenzációs kazán VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Kezelési útmutató Szabályozó Logamatic 4211 A kezelő részére Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Tartalom 1 Bevezetés................................................. 4 2 Amit

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás

Szerelési és kezelési utasítás 6304 5775 2004/10 HU Szerelési és kezelési utasítás BC10 Basiscontroller A szerelés és kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében...................................

Részletesebben

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk kazánok Öntöttvas kazánok 105-1200kW Fûtésben otthon vagyunk Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax: (24) 525-201

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs fali gázkazán 6 720 615 738-05.1O Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU 70 9 305-00.O Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM ZBS /0-3 SOE Kezelési útmutató a felhasználó számára 70 8 (05/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló

OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló beszerelési és felhasználói útmutató 2014. Üzembehelyezés és működtetés előtt kérem olvassa el a használati útmutatót! PN-EN13240:2008 szabvány szerint

Részletesebben