Szervizutasítás. Logamatic Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el."

Átírás

1 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el (2012/04) HU

2 Tartalomjegyzék 1 iztonság Ehhez az utasításhoz Rendeltetésszerű használat Szabványok és irányelvek Az alkalmazott szimbólumok magyarázata Tartsa be ezeket az utasításokat Fontos tudnivalók az üzembe helyezéshez A szabályozókészülék tisztítása Ártalmatlanítás A biztonsági hőmérséklet szabályozó (ST) beállítása és gondos beszerelése Termékismertetés és szállítási terjedelem Termékismertetés Üzemeltetés különlegességei Szállítási terjedelem eállítási útmutató biztonsági hőmérséklet határolóhoz (ST) eállítási útmutató kazánvíz hőmérséklet szabályozóhoz (TR) Kezelőszervek és kezelőegység MEC2H A szabályozókészülék kezelőszervei MEC2H kezelőegység eállítási paraméterek és kijelzett adatok Modulok és azok funkciói CM431 vezérlő modul NM482 Hálózati modul ZM437 Égő- és kazánköri modul MEC2H kezelőegység üzembe helyezése Szervizszint behívása eállítások előhívása és megváltoztatása Az ST biztonsági hőmérséklet határoló vizsgálata Általános adatok Minimális külső hőmérséklet Épülettípus Nyári/téli időátállítás Hőmennyiség Zavarjelzés kézi kapcsoló Automatikus karbantartásjelzés Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

3 Tartalomjegyzék 13 Modulválasztás Kazánjellemzők Kazántípus választása Alacsony hőmérsékletű fűtőkazán minimális visszatérő hőmérséklettel Alacsony hőmérsékletű fűtőkazán talpponti hőmérséklettel Égőfajta beállítása A kazánteljesítmény megállapítása Egyfokozatú égő Kétfokozatú égő Moduláló égő Vegyes tüzelésű égő Általános beállítások a kazánjellemzőkhöz Szivattyúfunkció Az égő minimális működési idejének beállítása (az égő égőindítás utáni minimális működési ideje) A minimális bekapcsolási hőmérséklet beállítása (az a kazánhőmérséklet határérték, amelytől legkésőbb be fog indulni az égő) Maximális kikapcsolási hőmérséklet beállítása Maximális füstgáz hőmérséklet határértékének megadása Megjegyzések a kazánjelleggörbéhez Speciális paraméterek Fűtési jelleggörbe Reléteszt végrehajtása LCD-teszt végrehajtása Hibajelentés Zavar Monitoradatok Változat kijelzése Reset Műszaki adatok Érzékelő-karakterisztikák Specifikus kazánjellemzők beállítása Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 3

4 1 iztonság 1 iztonság 1.1 Ehhez az utasításhoz A jelen szervizutasítás fontos információkat tartalmaz a Logamatic 4324 szabályozókészülék biztonságos és szakszerű üzembe helyezéséhez és szervizmunkáihoz. A szervizutasítás azoknak a szakembereknek szól, akik szaktudásuk és tapasztalatuk alapján kellő ismeretekkel rendelkeznek a fűtési rendszerek, valamint a vízszerelés területén. Csak akkor végezze el saját maga a szervizmunkákat, ha megfelelő szakképzettséggel rendelkezik. Magyarázza el a vevőnek a készülék működését és kezelését. 1.4 Az alkalmazott szimbólumok magyarázata Kétféle, figyelemfelhívó szavakkal jelölt veszélyfokozat különböztethető meg: FIGYELMEZTETÉS! ÉLETVESZÉLY A termék okozta olyan esetleges veszélyt jelöl, amely kielégítő megelőző intézkedések nélkül súlyos testi sérülésekhez, sőt halálos sérülésekhez vezethet. Fűtőberendezése közelében őrizze ezt az utasítást. 1.2 Rendeltetésszerű használat A Logamatic 4324 szabályozókészülék társasházakban, lakóparkokban és egyéb épületekben üzemeltetett fűtési rendszerek szabályozására és ellenőrzésére szolgál. 1.3 Szabványok és irányelvek VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY/ ERENDEZÉS-KÁROSODÁS Potenciális veszélyhelyzetre utal, amely közepes vagy könnyű testi sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A készülék optimális használatával és beállításával kapcsolatos ötletek, továbbá egyéb hasznos információk. Ez a termék felépítését, működési viszonyait tekintve megfelel a rá vonatkozó európai irányelveknek, valamint a kiegészítő, nemzeti követelményeknek. A megfelelőségét a CE jel tanúsítja. A megfelelőségi nyilatkozat a internet címen a rendelkezésére áll, vagy az illetékes uderus képviseletnél igényelhető. 1.5 Tartsa be ezeket az utasításokat A szabályozókészüléket csak rendeltetésszerűen és kifogástalan állapotban szabad használni. A szabályozókészüléken végzendő munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig ezt a szervizutasítást. ÉLETVESZÉLY FIGYELMEZTETÉS! elektromos áram miatt! Ügyeljen arra, hogy elektromos munkákat csak arra felhatalmazott szakemberek végezzenek. Mielőtt kinyitja a szabályozókészüléket: a szabályozót minden pólust megszakítva áramtalanítsa és biztosítsa véletlen visszakapcsolás ellen. 4 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

5 iztonság 1 VIGYÁZAT! VIGYÁZAT! FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY/ ERENDEZÉS-KÁROSODÁS kezelési hiba miatt! A kezelési hibák személyi sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethetnek. Gondoskodjon róla, hogy gyermekek felügyelet nélkül ne kezeljék a készüléket, illetve ne játsszanak vele. Gondoskodjon róla, hogy csak olyan személyek férhessenek hozzá a készülékhez, akik szakszerűen tudják kezelni azt. ERENDEZÉS-KÁROSODÁS fagy miatt! Az üzemen kívüli fűtési rendszerben lévő víz fagy esetén megfagyhat. Óvja a fűtési rendszert a befagyástól, szükség esetén ürítse le a fűtési- és ivóvíz vezetékeket a rendszer legmélyebb pontján. ÉLETVESZÉLY elektromos áram miatt! Ügyeljen arra, hogy egy szabványos leválasztó eszköz rendelkezésre álljon a hálózatról történő, minden pólust megszakító kikapcsoláshoz. Ha nincs ilyen leválasztó eszköz, akkor be kell építenie egyet. 1.6 Fontos tudnivalók az üzembe helyezéshez A szabályozókészülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a szabályozókészüléken és a funkciómodulokon lévő kézi kapcsolók "AUT" állásban vannak-e. A rendszer üzemeltetőjének a tájékoztatásához a szabályozókészülék kezelési útmutatójában van egy beállítási jegyzőkönyv. Feltétlenül írja be oda kézírással az üzembe helyezéskor elvégzett beállításokat. 1.7 A szabályozókészülék tisztítása Csak nedves kendővel tisztítsa a szabályozókészüléket. 1.8 Ártalmatlanítás A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően semmisítse meg a szabályozókészülék csomagolóanyagát. Az elektronikus alkatrészeket nem szabad a háztartási szemétbe helyezni. A cserére szoruló szabályozókészülék megsemmisítését egy arra kijelölt helyen környezetkímélő módon végeztesse el. A megsemmisítés során ügyeljen arra, hogy a CM431 modulban található lítiumelemet vegye ki a szabályozóból és külön gondoskodjon annak ártalmatlanításáról. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Csak eredeti uderus alkatrészeket használjon. A nem eredeti uderus alkatrészek miatt bekövetkezett károkért a uderus semmilyen felelősséget nem vállal. Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 5

6 1 iztonság 1.9 A biztonsági hőmérséklet szabályozó (ST) beállítása és gondos beszerelése Amikor az ST-t a kazán merülőhüvelyébe szereli járjon el a legnagyobb gondossággal. Hogy túlmelegedéskor biztonságos és gyors lekapcsolás legyen elérhető, a hőmérséklet érzékelőt amennyire csak lehet be kell tolni a merülőhüvelybe. Ügyeljen arra, hogy jó hőátadás legyen az ST és a kazán között. Az ST kapillárisai nem sérülhetnek vagy törhetnek meg. A kazán üzembe helyezése előtt ellenőrizze a biztonsági hőmérséklet határoló működését, úgy ahogy az a jelen utasítás 11. fejezetében le van írva. Az ismétlődő ellenőrzéseket a kazángyártó előírásai szerint kell elvégezni. ÉLETVESZÉLY/ ERENDEZÉS-KÁROSODÁS FIGYELMEZTETÉS! Az üzembe helyezés előtt gondosan végezze el az összes helyi, normatív és gyártó által előírt vizsgálatokat. SÉRÜLÉSVESZÉLY forrázás vagy égés által! FIGYELMEZTETÉS! A nagy kazánhőmérséklet (a kazánelemeken) égést és (a melegvíz termelésnél) forrázást okozhat. Ne érintsen meg forró kazánelemeket. 6 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

7 2 Termékismertetés és szállítási terjedelem Termékismertetés és szállítási terjedelem Termékismertetés A Logamatic 4324 digitális szabályozókészülék az engedélyezett, álló olaj- vagy gázkazánokhoz alkalmazható, melyek üzeme maximum 120 C ST lekapcsolási hőmérsékletig megengedett. Vezérelhetők egyfokozatú, kétfokozatú és moduláló égők, továbbá alternatív tüzelésű égők. Az FM459-es stratégia modullal, melyet a Logamatic 4324 szabályozókészülékbe szereltek be, többkazános rendszerek is szabályozhatók. Ebben az esetben minden egyes kazánhoz tartozik egy Logamatic 4324 típusú szabályozókészülék. 2.2 Üzemeltetés különlegességei A Logamatic 4324 speciálisan nagyobb kazánhőmérsékletű kazánokhoz lett kifejlesztve. A biztonsági hőmérséklet határoló (ST) maximális beállítható hőmérséklete 120 C. A lehetséges maximális szabályozási hőmérséklet (kazán kívánt hőmérséklete) 105 C. Különleges tudnivalók a Logamatic 4324 alkalmazásához FIGYELMEZTETÉS! VIGYÁZAT! ÉLETVESZÉLY A nagy hőmérséklet és a nagy nyomás miatt! A Logamatic 4324 a nagy üzemi hőmérsékletének következtében az Európai Unió nyomás alatti berendezésekre vonatkozó irányelvei alá tartozik. Vegye figyelembe a "További intézkedések" c. fejezetben leírt különleges követelményeket. ERENDEZÉS-KÁROSODÁS a szabályozókészülék helytelen beállításai miatt. A Logamatic 4324 szabályozókészülék ezen dokumentumai mellett a kazánhoz mellékelt műszaki dokumentációkat is pontosan figyelembe kell venni. Vegye figyelembe a kazánra vonatkozó előírásokat. VIGYÁZAT! ERENDEZÉS-KÁROSODÁS A nagy hőmérséklet miatt! Az EN és az EN12828 érvényességi tartományán belül biztosítani kell, hogy minden kazánnál legyen egy előremenő hőmérséklet kijelző. Ha ezt nem lehet biztosítani, akkor mindenegyes Logamatic 4324 szabályozókészülékhez fel kell szerelni egy MEC2H kezelőegységet, mert ezeknek van kazánhőmérséklet kijelzője. iztosítsa, hogy minden egyes kazánon legyen előremenő hőmérséklet kijelző vagy pedig a kazánt fel kell szerelni az MEC2H kezelőegységgel. A többkazános rendszerbe maximum nyolc kazánt lehet kapcsolni. Ebben a felállásban mindegyik kazánhoz tartozik egy Logamatic 4324-es szabályozókészülék. A vezérkazánba ebből a célból elhelyezésre került a szükséges két FM459.kaszkádmodul. A kazánokat ebben az esetben a szokásos módon a ECOCAN-US köti össze egymással. A Logamatic 4324 szabályozókészüléket és az MEC2H kezelőegységet csak egymással kombinálva szabad alkalmazni és kezelni. Nem megengedett a Logamatic 4324-re egy MEC2 feldugaszolása vagy a MEC2H-nek egy másik szabályozókészülékre felszerelése mint a Logamatic A Logamatic 4324-nél a mechanikus hőmérséklet szabályozó csak az égő vészüzemekor aktív. Az égő vészüzemekor egy hőmérséklet szabályozóval maximum 105 C-ig be lehet állítani a kazánhőmérsékletet. Az automatikus üzemmódban kizárólag csak az elektronikus szabályozó üzemel. Az ST-n beállított maximális megengedhető kazánhőmérséklet túllépésekor (max. 120 C-ra állítható be) az égőt a biztonsági hőmérséklet határoló (ST) kikapcsolja, hogy megóvja a kazánt a túlmelegedéstől. A Logamatic 4324-et nem szabad fűtőköri modulokkal felszerelni (lásd csatlakozások fejezetet). Lehet (Logamatic 4323) alállomásokat alkalmazni, ha szükség van a 4000-es standard szabályozókészülékek és ezek moduljainak a funkcióira. Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 7

8 2 Termékismertetés és szállítási terjedelem Ezekkel az alállomásokkal a 0-10 V-os interfészen keresztül hőigény közölhető a Logamatic 4324 kazánszabályozással. Előfeltétel, hogy egy a 0-10 V bemenetű funkciómodul be legyen szerelve a Logamatic 4324-be. Egy tovább (ZM438) modul alkalmazásakor maximum öt alállomás tudja átadni a hőigényét a Logamatic 4324-nek. A részletek ismertetve vannak az FM459 kaszkádmodul és az ZM438 modul dokumentációjában. Az égőüzem közben a helyszínen a kazánkörben minimum 30 %-os névleges térfogatáramot kell biztosítani. Csatlakozások: A Logamatic 4324 egy szabályozókészülék egytől maximum nyolc kazán lekapcsolási hőmérsékletének a vezérléséhez maximum 120 C-ig. Különböző komponensek üzemeltetésekor ezért figyelembe kell venni a következő követelményeket: A 4324-es szabályozókészülékbe csak a ZM437 központi modult szabad beszerelni. A ZM435 kazánkijelzőt nem szabad alkalmazni, mert az helytelen, többnyire túl kicsi hőmérséklet értékeket jelez. A paraméterek beállítására és kijelzésére csak a MEC2H kezelőegység áll rendelkezésre. Valamennyi kezelőegység, mint például az MEC, FU stb. nem alkalmazhatók. Nem lehetséges a rádióórás vétel. Az MEC2H-nek a Logamatic 4324-re kapcsolását a ZM437 F kapcsán keresztül a rendszer nem támogatja. Az összegzett FM448 zavarjelző modulon, illetve az alternatív FM459 stratégia modulon, továbbá a ZM438 gyűjtőmodulon kívül a Logamatic 4324-hez nem lehet további funkciómodulokat alkalmazni. A távolba ható rendszereket (pld. Easycom) nem lehet alkalmazni, mert az egyes hőmérséklet értékeket helytelenül viszi át. Az alállomások hőigényét (R4323) a szabályozókészülék 0-10 V-os interfészén keresztül lehet továbbítani a Logamatic 4324-hez. Az ECOCAN-US keresztüli összekapcsolás nem megengedett. Az ECOCAN-US csak több Logamatic 4324 esetében lehet alkalmazni többkazános rendszerekben a FM459 kaszkádmodullal együtt. A következő hőmérséklet érzékelők speciális magas hőmérséklet érzékelők (különleges jelölés: piros érzékelővezeték a cikkszám és "150 C" megadásával a vezetéken): Kazán előremenő Kazán visszatérő Stratégia. Ezeket nem szabad felcserélni a 4000-es szabályozórendszer standard hőmérséklet érzékelőivel. A vezeték végébe integrált párhuzamos ellenállás miatt ezen hőmérséklet érzékelők vezetékeit nem szabad megrövidíteni. Más hőmérséklet érzékelők, melyeket a Logamatic 4324-hez alkalmaznak a következők Külső hőmérséklet érzékelő, Füstgáz hőmérséklet érzékelő. Ezek az érzékelők a Logamatic 4000-es szabályozókészülék sorozatnak a standard hőmérséklet érzékelői. További intézkedések A 110 C kazánhőmérsékletet túllépő berendezéseknek (többek között szabályozókészülékeknek, égőknek, kazánoknak) eleget kell tenniük az ebbe az érvényesség tartományba eső EU nyomás alatt álló készülékekre vonatkozó irányelveknek. Aktuálisan a következő uderus kazánok rendelkeznek a nyomás alatt álló berendezésekre vonatkozó irányelveknek megfelelő tanúsítvánnyal, melyeket alkalmazni lehet nagyobb kazánhőmérsékletek esetén. SK645 SK745 S825M Az S825L kazán csak akkor alkalmazható, ha azt az országban érvényes előírások megengedik. Az Európai Unión belül ezt a kazánt csak maximum 110 C-ig lehet alkalmazni. Öntöttvas kazánokat semmi esetre sem szabad alkalmazni 110 C-nál nagyobb hőmérsékletekre. A kazánnak minden része, mely ennek a magas hőmérsékletnek közvetlenül vagy közvetve ki van téve, legyen erre a hőmérsékletre tervezve. A kábeleket és a vezetékeket megbízhatóan távol kell tartani a forró kazánrészektől és amennyire lehetséges azokat az erre a célra szolgáló kábelvezetésbe kell helyezni vagy a kazánszigetelés fölött kell elhelyezni. A szabályozókészülék elhelyezését a kazánra (kisebb kazánteljesítményeknél) vagy a kazán mellé a kazándokumentációban találja. 8 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

9 Termékismertetés és szállítási terjedelem Szállítási terjedelem Logamatic 4324 digitális szabályozókészülék FA külső hőmérséklet érzékelő FK kazánvíz hőmérséklet érzékelő 120 C kazánhőmérsékletig FZ kiegészítő hőmérséklet érzékelő maximum 120 C előremenő vagy visszatérő kazánhőmérséklethez Szerelési anyag a merülőhüvelybe szereléshez szükséges érzékelő-biztosítóval Égőkábel a mindenkori 1.-es és 2. fokozathoz Külön: műszaki dokumentáció Nem része a szállítási terjedelemnek: MEC2H kezelőegység Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 9

10 3 eállítási útmutató biztonsági hőmérséklet határolóhoz (ST) 3 eállítási útmutató biztonsági hőmérséklet határolóhoz (ST) Ház leszerelése és a biztonsági hőmérséklet határoló kiszerelése ÉLETVESZÉLY FIGYELMEZTETÉS! elektromos áram miatt! Mielőtt kinyitja a szabályozókészüléket: a szabályozót minden pólust megszakítva áramtalanítsa és biztosítsa véletlen visszakapcsolás ellen. A kívánt hőmérsékletek beállításához a biztonsági hőmérséklet-határolót (ST) ( 1. ábra, [2]) ki kell venni a házból. A biztonsági hőmérséklet-határoló kiszereléséhez ki kell csavarni a két csavart ( 1. ábra, [1]). Vegye le a fedelet ( 1. ábra, [3]). Vegye ki a biztonsági hőmérséklet határolót a szerelőlappal együtt és végezze el a következő beállításokat. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ 1. ábra Logamatic 4324 szabályozókészülék T C A biztonsági hőmérséklet határolót a helyi előírások, a normatív előírások és a kazánengedély figyelembevételével állítsa be a fűtési rendszer megengedett maximális hőmérsékletére. 110 C HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Az előzetes gyári beállítás 110 C. 2. ábra iztonsági hőmérséklet határoló beállítása T A biztonsági hőmérséklet határoló (ST) beállítása A csavarhúzóval ( 2. ábra, [1]) állítsa be a kívánt hőmérsékletet és a kazánra engedélyezett hőmérsékletet. SÉRÜLÉSVESZÉLY / ERENDEZÉS-KÁROSODÁS VIGYÁZAT! az ST nem szabályos lekapcsolása következtében! Az üzembe helyezése előtt ellenőrizze a biztonsági hőmérséklet határoló szabályos lekapcsolását ( 11. fejezet, 26. oldal). 10 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

11 eállítási útmutató kazánvíz hőmérséklet szabályozóhoz (TR) 4 4 eállítási útmutató kazánvíz hőmérséklet szabályozóhoz (TR) HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A mechanikus hőmérséklet szabályozó csak az égő vészüzemében aktív. Automatikus üzemmódban a mechanikus hőmérséklet szabályozó nem üzemel. 1 HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Kazánvíz hőmérséklet szabályozó átállítása 90 C-ról 105 C-ra (csak 120 C ST-beállítás esetén). Olyan rendszereknél, melyeknél 90 C-nál magasabb kazánvíz hőmérsékletre van szükség (a tudnivalókat vegye figyelembe!), a kazánvíz hőmérséklet szabályozó átállítható 90 C-ról 105 C-ra. Húzza le a beállítógombot. Törje le az ütközőbütyköt ( 3. ábra, [1]. Dugja vissza a beállítógombot. 3. ábra eállítógomb HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A kazán maximális lehetséges szabályozási hőmérsékletének legalább 15K fokkal kiesebbnek kell lennie, mint az ST beállított hőmérséklete. Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 11

12 5 Kezelőszervek és kezelőegység MEC2H 5 Kezelőszervek és kezelőegység MEC2H 5.1 A szabályozókészülék kezelőszervei 105 MEC2H MEC TEST! T uderus MEC2H(R4324) T 4. ábra A báziscontroller kezelőelemei 1 iztonsági hőmérséklet határoló 2 Kazánvíz hőmérséklet szabályozó (csak az égő vészüzemekor aktív) 3 F1, F2 iztosítóautomaták, egyenként 10 A 4 Az égő vészüzem kapcsolója 5 Üzemkapcsoló 1 2 A MEC2H MEC! TEST T uderus MEC2H(R4324) 5. ábra Modulbeültetés 1 1. csatlakozási hely: az FM459 modulok vagy az FM448 és a ZM438 modul alkalmazhatók csatlakozási hely: az FM459 modulok vagy az FM448 és a ZM438 modul alkalmazhatók. A A: ZM437 csatlakozási hely - kazánkör, égő : CM431 csatlakozási hely: a modul és csak az MEC2H kezelőegység alkalmazható csatlakozási hely: az FM459 modulok vagy az FM448 és a ZM438 modul alkalmazhatók csatlakozási hely: az FM459 modulok vagy az FM448 és a ZM438 modul alkalmazhatók T 12 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

13 Kezelőszervek és kezelőegység MEC2H MEC2H kezelőegység RS 6. ábra MEC2H kezelőegység 1 Kijelző 2 Forgatógomb 3 Állandó fűtési üzem 4 Automatikus fűtési üzem kapcsolóóra szerint 5 Állandó csökkentett fűtési üzem 6 A hét napjainak megadása 7 A szabadságnapok megadása (nem funkcionál) 8 Standard kijelzés választása 9 Kijelző a beállított parancsolt helyiség hőmérséklethez (nem funkcionál) 10 Melegvíz hőmérséklet megadása/utánfűtés (nem funkcionál) 11 Idő beállítása 12 Hőmérséklet értékek változtatása (nem funkcionál) 13 Nyári/téli átkapcsolás 14 Vissza a standard kijelzésre 15 Kazánkör kapcsolóóra-program 16 Kazánkör kijelző Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 13

14 6 eállítási paraméterek és kijelzett adatok 6 eállítási paraméterek és kijelzett adatok Néhány kiválasztás csak az elvégzett beállításoktól függően kerül kijelzésre. Ált. adatok Minimális külső hőmérséklet Épülettípus Nyári/téli időátállítás Hőmennyiség Töltöttségi határértékadó Zavarjelzés kézi kapcsoló Spec. paraméter Fűtési jelleggörbe Kazánkör fűtési jelleggörbéje Reléteszt Kazán stratégia LCD-teszt Automatikus karbantartásjelzés Hibák Monitor Kazán Modulválasztás Változat A hely Szabályozókészülék 1. hely Reset 2. hely Szabályozókészülék beállítása 3. hely Égő üzemórái 4. hely Hibajelentés Maximális füstgáz hőmérséklet Kazánjellemzők Hőmennyiség Kazántípus Karbantartásjelzés Tüzelőanyag Visszatérő szabályozás Szelep működési ideje Visszatérő emelőfunkció Parancsolt visszatérő hőm. Égőfajta Maximális kazánteljesítmény Minimális kazánteljesítmény Maximális olaj-kazánteljesítmény Minimális olaj-kazánteljesítmény Sorrendváltás a... után Órák Minimális modulációs teljesítmény Moduláció... Égőállító-motor működési ideje Égőautomatika kommunikáció Terheléskorlátozás... külső hőm.-től A kazánköri szivattyú szivattyúfunkciója A kazánköri szivattyú utánfutási ideje Égő minimális működési ideje Minimális bekapcsolási hőmérséklet Maximális kikapcsolási hőmérséklet Füstgáz hőmérséklet határérték Maximális füstgáz hőmérséklet visszaállítása Kazánjelleggörbe Talpponti hőmérséklet Tervezési hőmérséklet hőm. csökk. 7. ábra eállítási paraméterek és kijelzett adatok 14 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

15 Modulok és azok funkciói 7 7 Modulok és azok funkciói Itt minden olyan modul fel van sorolva, amellyel a Logamatic 4324 szabályozókészülék fel van szerelve, illetve felszerelhető. Modul 1. tábl. Modulok és azok funkciói MEC2H kezelőegység CM431 vezérlő modul Központi modul ZM437 Égő kazánköri funkciók FM448 funkciómodul* gyűjtő zavarjelzés 459 funkciómodul* Stratégiai modul ZM438 Központi modul 5:1 Gyűjtő modul * A mindenkori szabályozókészülékben a két modul közül csak az egyik megengedett. Logamatic 4324 X O O X X X O = alapfelszereltség X = kiegészítő felszereltség Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 15

16 7 Modulok és azok funkciói 7.1 CM431 vezérlő modul Szabályozókészülék-cím beállítása A címbeállító ( 8. ábra, [1]) a Logamatic 4324 szabályozónál a CM431 modulon található (a MEC2H kezelőegység mögött). Vegye le az MEC2H kezelőegységet. Most egy csavarhúzóval beállíthatja a szabályozókészülék-címet ( 8. ábra). 8. ábra Cím beállítása 1 Cím Ismertetés 0 Önálló szabályozókészülék: Ha egy szabályozókészülék egyedül dolgozik, vagyis nincs más készülék az ECOCAN-US, akkor a 0 címet kell beállítani (gyári beállítás). Ha a kaszkádban több szabályozókészülék dolgozik egymással együttműködve, akkor a kaszkádban résztvevő minden egyes szabályozókészüléknek más címet kell kapnia. Ugyanazon cím kétszeri felhasználása esetén hibaüzenet jelenik meg a MEC2H kijelzőjén. 1 Master (vezér-szabályozó): Az 1-es címnek speciális szerepe van, mivel egy több szabályozókészülékből álló kaszkádban az ezzel a címmel rendelkező szabályozókészülék a Master. A Master végzi a kazán vezérlését. A külső hőmérséklet érzékelőt mindig a Master-re csatlakoztassa. A Master felügyeli az ECOCAN-US, amely a szabályozókészülékeket, valamint esetleg egy távmodemet vagy más készülékeket köti össze egymással. A Master felismeri azt, ha kétszer ugyanaz a cím szerepel a rendszerben. Ekkor hibaüzenet jelenik meg az MEC2H kijelzőjén. A kaszkád minden szabályozókészüléke átadja saját parancsolt értékeit a Masternek, amely azokból képezi az összegzett parancsolt értéket. Minden kaszkádban csak egy Master-nek szabad lennie. 2 max. 15 Slave (alárendelt szabályozókészülék): Minden, ezekkel a címekkel rendelkező készüléket Slave-nek neveznek. Egy Slave soha nem kaphat 1-es címet. Minden címet csak egyszer szabad megadni. 2. tábl. Szabályozókészülék-címek 16 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

17 Modulok és azok funkciói NM482 Hálózati modul Lezáró ellenállás több szabályozókészülék összekapcsolása esetén FIGYELMEZTETÉS! ÉLETVESZÉLY elektromos áram miatt! Ügyeljen arra, hogy elektromos munkákat csak arra felhatalmazott szakemberek végezzenek. Mielőtt kinyitja a szabályozókészüléket: a szabályozót minden pólust megszakítva áramtalanítsa és biztosítsa véletlen visszakapcsolás ellen. 1 2 A több szabályozó közötti zavartalan adatátvitel biztosítása érdekében a két, egymástól legtávolabb eső szabályozónál egy lezáró ellenállást hozzá kell kapcsolni a rendszerhez. A lezáró ellenállás az NM482 hálózati modul alkatrészoldalán található és a ( 9. ábra [2]) horogátkapcsolóval kapcsolható be. A gyári beállítás: S1 horogátkapcsoló nyitva = nincs behelyezve ellenállás 9. ábra NM482 Hálózati modul 1 ECOCAN-US 2 S1 horogátkapcsoló (lezáró ellenálláshoz) gyári beállítás: nyitva Példa a lezáró ellenállás hozzákapcsolására több uderus szabályozókészülék esetén Logamatic R4324 ellenállás behelyezése Logamatic R4324 Logamatic R4324 Logamatic R4324 ellenállás behelyezése Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 17

18 7 Modulok és azok funkciói 7.3 ZM437 Égő- és kazánköri modul A ZM437 modul a Logamatic R4324 szabályozókészülék alapfelszereltségéhez tartozik. A modulon lévő kézi kapcsolóknak csak szerviz- és karbantartási funkcióik vannak. 105 MEC2H MEC Ha a kézi kapcsolók nincsenek automatikus állásban, akkor az MEC2H-n megfelelő üzenet jelenik meg és világít a 0 zavarjelzés. A szabályozási funkciók a kézi üzemmódban is aktívak. Égőfunkció "Füstgázteszt" nyomógomb Q füstgázteszthez Néhány másodpercig nyomja meg a "füstgázteszt" nyomógombot. A fűtésszabályozás 30 percig megemelt előremenő hőmérséklettel üzemel. A füstgázteszt alatt a zavar 0 és a nyári üzemmód 1 kijelzések felváltva villognak. Ha meg akarja szakítani a füstgáztesztet, újból nyomja meg a "füstgázteszt" nyomógombot.! TEST T Kézikapcsoló az égőhöz HASZNÁLATI TUDNIVALÓ! TEST T Normál üzemmódban a kézi kapcsolónak "AUT" állásban kell lennie. 10. ábra ZM437 Kijelzés 0 Általános zavar pl. kivitelezési hibák, érzékelőhibák, külső zavarok, huzalozási hibák, belső modulhibák, kézi üzem. A hibaüzenetek szöveges formában jelennek meg MEC2H kezelőegység:! TEST T A 0, kézi és állások olyan speciális beállítások, amelyeket csak szakemberek végezhetnek el, például a szabályozás meghibásodásakor vagy szerviz- és karbantartási munkák esetén. Az égő a kézi kapcsolóval közvetlenül vezérelhető. A szabályozó azonban tovább működik. A ZM437 modulhoz kazán és visszatérő érzékelőként csak a speciális magashőmérséklet érzékelőket (különleges jel tanúsítja) szabad alkalmazni. Világító diódák égőfunkciókhoz Kijelzés 9 Égőzavar Kijelzés A Az égő üzemel a modulációs teljesítmény növekszik/ Kijelzés U 2. fokozat üzemel Kijelzés V a modulációs teljesítmény csökken Világító diódák kazánköri funkciókhoz Kijelzés 1 kazánkör nyári üzemmódban Kijelzés 8 kazánköri szivattyú üzemel Kijelzés U a keverő a kazán irányába nyit Kijelzés V a keverő a fűtőkör irányába nyit 18 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

19 Modulok és azok funkciói 7 3: Egy- és kétfokozatú égőknél csak az első fokozat kap alapterhelésként engedélyt. A második fokozat feszültségmentes. Moduláló égőknél az égőteljesítmény a 5 nyomógombbal fokozatmentesen növelhető, a 6 nyomógombbal fokozatmentesen csökkenthető. AUT: Az égő automatikus üzemben működik. 0: Az égő ki van kapcsolva. Kivéve, ha az égő vészüzem kapcsoló a 4 állásba van állítva. FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLYEKRE UTALÁS! TEST T A helyzet kizárólag a biztonsági hőmérséklet határoló tesztelésére szolgál, a 11. fejezetben a 26. oldalon leírtak szerint. Ezt a tesztet csak az arra feljogosított szakember végezheti. Ha a kapcsoló ebben az állásában van, akkor kikapcsolódik az automatikus szabályozás és csak az ST kapcsolja ki az égőt a kazánnal együtt (ha az égő vészkapcsolója az "AUT"-on áll). Felügyelet nélküli üzemnél nem szabad ezt az állást választani. Kazánköri funkció Kézi kapcsoló kazánkörhöz HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Normál üzemmódban a kézi kapcsolónak "AUT" állásban kell lennie. A 0 és a kézi állások olyan speciális beállítások, amelyeket csak szakemberek végezhetnek el hiba esetén. 3: Ha van kazánköri szivattyú, akkor az bekapcsol. A kazánköri szelep kézzel kezelhető. AUT: A kazánkör automatikus üzemben működik. 0: Ha van kazánköri szivattyú, akkor az kikapcsol. A kazánköri szelep kézzel kezelhető. A pillanatnyi funkciókat világító diódák jelzik. Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 19

20 8 MEC2H kezelőegység üzembe helyezése 8 MEC2H kezelőegység üzembe helyezése A kezelőegység MEC2H csak alogamatic 4324 szabályozókészülékhez alkalmazható. A MEC2H kezelőegység: közvetlenül bedugaszolható a szabályozókészülékbe vagy egy külön tápegységgel rendelkező adapterre csatlakoztatható. MEC2H aktivált kapcsolat szabályozója XX cim felépítve monitoradatok szabályozótól hozva ismeretlen szabályozó A tápfeszültség rákapcsolásakor az MEC2H megkezdi az inicializálási folyamatot. A kijelzőn a "MEC2H aktivált" szöveg jelenik meg. Utána rövid ideig egy információ jelenik meg, a szabályozó címének megnevezésével. Ha az MEC2H a szabályozóba van behelyezve, akkor az MEC2H automatikusan felismeri, hogy melyik szabályozóval van összekötve (automatikus felismerés). Nem kell kiválasztani a szabályozót. Az alkalmazási esettől függően különböző kijelzések jelennek meg: Gyárilag új MEC2H a szabályozókészülékbe bedugaszolva Ha gyárilag új MEC2H van bedugaszolva a szabályozóba és felépült a kapcsolat a szabályozóval, akkor az adatok betöltése közvetlenül a szabályozóból történik. A kijelzőn a "monitoradatok szabályozótól hozva" szöveg jelenik meg. Az MEC2H egy másik szabályozókészülékbe van bedugaszolva Ha az MEC2H-ban olyan szoftver-verzió van, amely nem ismeri ezt a szabályozókészülék típust, akkor a kijelzőn az "ismeretlen szabályozó" szöveg jelenik meg. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Az MEC2H a logomatic 4000-es sorozat egy másik szabályozókészülékére dugaszolt. Kérjük vegye ki az MEC2H-t ebből a szabályozókészülékből és dugaszolja a Logamatic 4324-re. 20 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

21 MEC2H kezelőegység üzembe helyezése 8 Megadott paraméterekkel rendelkező MEC2H a szabályozókészülékbe bedugaszolva MEC2H aktivált Az MEC2H a szabályozóba történt bedugaszolása után először ismét megjelenik az itt látható két kijelzés. kapcsolat szabályozója XX cim felépítve más szabályozótipus éj-nyomógomb fogadni a) Más szabályozótípus Ha a szabályozó típusa eltér az MEC2H kezelőegységbe beadott típustól, akkor a először csak a szabályozótól vehet át adatokat. A kijelzőn az itt balra álló szöveg jelenik meg. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Győződjön meg róla, hogy az MEC2H egy Logamatic 4324 szabályozókészülékére van-e dugaszolva. Csak ekkor szabad az "éjszakai üzemmód" gombot működtetni az adatok vétele céljából. Ellenkező esetben a szabályozókészülékről el kell távolítani az MEC2H-t. Nyomja meg az "éjszakai üzemmód" gombot. adatok szabályozótól hozva A kijelzőn az itt balra látható szöveg jelenik meg. figyelem más szabályozó b) Másik azonos típusú szabályozókészülék Az MEC2H egy másik, azonos típusú szabályozóval történő összekötése esetén kb. 3 másodpercig az itt balra látható kijelzés jelenik meg. aut-nyomógomb küldeni éj-nyomógomb fogadni Az MEC2H kezelőegységnek a szabályozókészülékről történt leválasztása, ezenkívül adatok módosulása esetén egy azonos típusú szabályozókészülékre történő bedugaszoláskor az "aut-nyomógomb küldeni, éj-nyomógomb fogadni" kijelzés jelenik meg. A szabályozó lekérdezi, hogy át kell-e venni az új adatokat, vagy hogy továbbra is a szabályozóból származó régi adatokat kell-e használni. Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 21

22 8 MEC2H kezelőegység üzembe helyezése Nyomja meg az "AUT" gombot = "adatok szabályozóhoz küldve" adatok szabályozóhoz küldve A kijelzőn az itt balra látható szöveg jelenik meg. Nyomja meg az "éjszakai üzem" gombot = "adatok szabályozótól hozva" adatok szabályozótól hozva A kijelzőn az itt balra látható szöveg jelenik meg. c) Azonos szabályozókészülék aut-nyomógomb küldeni éj-nyomógomb fogadni adatok szabályozóhoz küldve Az MEC2H kezelőegységnek a szabályozókészülékről történt leválasztása, ezenkívül adatok módosulása esetén egy azonos típusú szabályozókészülékre történő újbóli bedugaszoláskor az "aut-nyomógomb küldeni, éj-nyomógomb fogadni" kijelzés jelenik meg. A szabályozó lekérdezi, hogy át kell-e venni az új adatokat, vagy hogy továbbra is a szabályozóból származó régi adatokat kell-e használni. Nyomja meg az "AUT" gombot = "adatok szabályozóhoz küldve" A kijelzőn az itt balra látható szöveg jelenik meg. Nyomja meg az "éjszakai üzem" gombot = "adatok szabályozótól hozva" adatok szabályozótól hozva A kijelzőn az itt balra látható szöveg jelenik meg. 22 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

23 Szervizszint behívása 9 9 Szervizszint behívása A szervizszinthez csak megfelelő kulcskóddal lehet hozzáférni. A szervizszintet csak a fűtéstechnikai cég használhatja. Jogosulatlan beavatkozás esetén megszűnik a garancia! Ehhez a funkcióhoz a szürke színnel jelölt kezelőszervek használhatók. AUT szerviz-szint ált. adatok Egyszerre nyomja meg, majd engedje el a "kijelzés" "fűtőkör" "hőm." nyomógombokat. Most aktiválva van a szerviz-szint. "Nyomd és forgasd" kezelési elv A szerviz-szint több főmenü-szintre tagozódik. Ha az utolsó sorban nem jelenik meg érték, akkor a választott főmenühöz még almenük is tartoznak. Főmenük behívása A forgatógomb forgatásával lapozhatja végig a főmenü-szintet. A főmenük gyűrűstruktúrában vannak elrendezve és az utolsó főmenü után ismét elölről kezdődnek. általános adatok modulválasztás általános adatok Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 23

24 9 Szervizszint behívása Almenük behívása Válassza ki azt a főmenüt (lásd előbb), amelynek az almenüjét be szeretné hívni. Nyomja meg a "kijelzés" gombot. A forgatógomb forgatásával érheti el a mindenkori kiválasztott főmenü összes almenüjét. Például főmenü: ált. adatok Min. külső hőmérséklet Épülettípus... Min. külső hőmérséklet Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot. Most a forgatógomb forgatásával változtathatja meg a kiválasztott almenü beállítási paramétereit. Például funkciókat vagy hőmérsékleteket választhat ki. A beállítás tárolásához engedje el a "kijelzés" gombot. A fölérendelt szintre való visszatéréshez nyomja meg a "vissza" gombot. 24 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

25 eállítások előhívása és megváltoztatása eállítások előhívása és megváltoztatása HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Az, hogy a szabályozókészülék MEC2H kezelőegységén milyen menük kerülnek kijelzésre, attól függ, hogy milyen modulok vannak bedugaszolva és milyen beállítások történtek. Ebben a szervizutasításban csak a Logamatic 4324 alapszabályozó és annak ZM437 központi modulja (alapfelszereltség) menüit ismertetjük. Minden további modul ismertetése a megfelelő modulok műszaki dokumentumaiban található. Hívja be a szervizszintet. szerviz-szint "általános adatok" jelenik meg első főmenüként. ált. adatok Az almenü behívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot (itt: "min. külső hőm."). általános adatok min. külsö höm. -10 C Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot a kívánt értékig (itt: "-12 C"). általános adatok min. külsö höm. -12 C A kijelzőn megjelenik a beállított érték. A beállítás tárolásához engedje el a "kijelzés" gombot. A fölérendelt szintre való visszatéréshez nyomja meg a "vissza" gombot. Az alapkijelzésre való visszatéréshez többször meg kell nyomnia a "vissza" nyomógombot. Ha hosszabb időn keresztül egyetlen gomb megnyomása sem történik meg, illetve a fedél becsukása esetén a szabályozó automatikusan visszakapcsol az alapkijelzésre. Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 25

26 11 Az ST biztonsági hőmérséklet határoló vizsgálata 11 Az ST biztonsági hőmérséklet határoló vizsgálata A biztonsági hőmérséklet szabályozó (ST) beállítása és gondos beszerelése ERENDEZÉS-KÁROSODÁS az ST szakszerűtlen kazánra szerelése miatt! VIGYÁZAT! Az ST érzékelő kazánra szerelését nagy gondossággal kell végezni Hogy túlmelegedéskor biztonságos és gyors lekapcsolás legyen elérhető, az érzékelőt amennyire csak lehet be kell tolni a merülőhüvelybe. Ügyeljen arra, hogy jó hőátadás legyen az ST érzékelő és a kazán között. Az érzékelőket érzékelő-biztosítókkal (a szállítási terjedelem része) rögzítse a merülőhüvelyben. A kapillárisok nem sérülhetnek vagy törhetnek meg. Az üzembe helyezése előtt ellenőrizze az ST működését, úgy ahogy az az alábbiakban le van írva. Az ismétlődő ellenőrzéseket a kazángyártó előírásai szerint kell elvégezni. A biztonsági hőmérséklet szabályozó (ST) ellenőrzése: ÉLETVESZÉLY helytelen kazánhőmérséklet érzékelő miatt! FIGYELMEZTETÉS! A biztonsági hőmérséklet határoló ellenőrzése előtt meg kell vizsgálni, hogy a helyes érzékelő van-e beszerelve. Gondoskodjon róla, hogy a kazánhőmérséklet érzékelő a 150 C feliratú piros vezetékkel van-e beszerelve a merülőhüvelybe. Gondoskodjon róla, hogy a kazánhőmérséklet érzékelő a ZM437 modul "FK" bemenetére legyen csatlakoztatva. Az R4324 homlokoldalán lévő forgókapcsoló: ÉLETVESZÉLY FIGYELMEZTETÉS! a hőmérséklet túllépése miatt lehetséges gőzütések következtében! Annak biztosítása érdekében, hogy a mechanikus hőmérséklet szabályozó ne legyen aktív, az égő vészüzem kapcsolójának (11. ábra, [2], 27. oldal) az "AUT" állásban kell lennie. Ehhez nyomja meg a kapcsoló "AUT" szimbólumát. 26 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

27 Az ST biztonsági hőmérséklet határoló vizsgálata 11! TEST T uderus MEC2H(R4324) T 11. ábra iztonsági hőmérséklet határoló (ST) ellenőrzése azm437 forgókapcsolóval [1] Miután gondoskodott róla, hogy az égő vészüzem kapcsolója az "AUT" állásban legyen, a forgókapcsolót (11. ábra, [1]) a ZM437 modulon -re kell állítani. Ezzel kikapcsol az elektronikus szabályozás és csak az ST tudja a kazánfűtést az égő lekapcsolásával megállítani. A biztonsági hőmérséklet határoló tesztelése alatt az MEC2H kezelőegységen állandóan figyelni kell a kazánhőmérsékletet. Ha legkésőbb a biztonsági hőmérséklet határoló beállított lekapcsolási hőmérséklete 2 K fok elérésekor nem kapcsol le automatikusan az égő (lásd 3. fejezet, 10. oldal), akkor a forgókapcsoló (11. ábra, [1]) AUT-ra történő átállításával kézzel azonnal meg kell szakítani a vizsgálati műveletet. Ez azt jelenti, hogy a biztonsági hőmérséklet határoló max. 120 C-os beállítása esetén legkésőbb 122 C-nál kézzel meg kell szakítani a vizsgálatot. Ezután ellenőrizni kell a kapilláris cső és a hőmérséklet érzékelőfej helyes szerelését, valamint a speciális kazánhőmérséklet érzékelő szerelését és kábelezését. Kétes esetekben abból kell kiindulni, hogy hibás az ST. Ebben az esetben cserélje ki a meghibásodott biztonsági hőmérséklet határolót.! TEST T ÉLETVESZÉLY FIGYELMEZTETÉS! a hőmérséklet túllépése miatt lehetséges gőzütések következtében! Az ST tesztelést nem szabad felügyelet nélkül végezni. A forgókapcsoló (11. ábra, [1]) "AUT" állásba történő elforgatásával a tesztet bármikor meg lehet szakítani. A vizsgálat befejezése után ismét állítsa a forgókapcsolót (11. ábra, [1]) "AUT" állásba. Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 27

28 I M 11 Az ST biztonsági hőmérséklet határoló vizsgálata A biztonsági hőmérséklet határoló reteszoldása II AUT 0 max III 0 AUT uderus MEC2H(R4324) 12. ábra A biztonsági hőmérséklet határoló reteszoldása A biztonsági hőmérséklet határoló reteszelésének oldásához csavarja le a kalapos anyát, majd nyomja meg az alatta lévő reteszoldó gombot. 28 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

29 Általános adatok Általános adatok HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Az "általános adatok" főmenüben állíthat be a kazánberendezéshez és az épület jellemzőihez értékeket az itt megnevezett almenükbe. A következő oldalakon elmagyarázzuk Önnek, hogy hogyan állíthat be értékeket az almenükhöz. Hívja be a szervizszintet. "általános adatok" jelenik meg első főmenüként. Az almenü behívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot (itt: "min. külső hőm."). általános adatok min. külsö höm. -10 C A forgatógomb forgatásával a következő almenüket hívhatja be egymás után: Min. külső hőmérséklet Épülettípus Nyári/téli időátállítás Zavarjelzés kézi kapcsoló Automatikus karbantartásjelzés Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 29

30 12 Általános adatok 12.1 Minimális külső hőmérséklet A minimális külső hőmérséklet az elmúlt évek legalacsonyabb külső hőmérsékleteinek statisztikai átlagértéke. Ez a fűtési jelleggörbe meredekségét befolyásolja (hidegebb: laposabb jelleggörbe; melegebb: meredekebb jelleggörbe). [ C] T A T mina [ C] 13. ábra A fűtési jelleggörbe beállítása: a meredekség beállítása a tervezési hőmérséklet és a minimális külső hőmérséklet segítségével T mina minimális külső hőmérséklet T A tervezési hőmérséklet (előremenő hőmérséklet, amelyet a minimális külső hőmérsékletnél el kell érni) 1 eállítás: tervezési hőmérséklet 75 C, minimális külső hőmérséklet -10 C (alapgörbe) RS 2 eállítás: tervezési hőmérséklet 75 C, minimális külső hőmérséklet -20 C HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Határozza meg az Ön lakhelyén érvényes minimális külső hőmérsékletet (átlagérték) a 3. tábl., 31. oldal. Ha lakóhelye nem szerepel a táblázatban, akkor épületének hőszükségleti számítása alapján határozza meg az értéket. Hívja be a szervizszintet. "általános adatok" jelenik meg első főmenüként. Az almenü behívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot (itt: "min. külső hőm."). általános adatok min. külsö höm. -10 C Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot a kívánt értékig (itt: "-12 C"). általános adatok min. külsö höm. -12 C A kijelzőn megjelenik a beállított érték. A beállítás tárolásához engedje el a "kijelzés" gombot. 30 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

31 Általános adatok 12 A fölérendelt szintre való visszatéréshez nyomja meg a "vissza" gombot. eviteli tartomány Gyári beállítás Minimális külső hőmérséklet 30 C 0 C 10 C Minimális külső hőmérsékletek Európában Város Minimális külső hőmérséklet C-ban Athén 2 erlin 15 rüsszel 10 udapest 12 ukarest 20 Frankfurt/M 14 Hamburg 12 Helsinki 24 Isztanbul 4 Koppenhága 13 Lisszabon 0 London 1 Madrid 4 Marseille 6 Moszkva 30 München 16 Nápoly 2 Nizza 0 Párizs 10 Prága 16 Róma 1 Szevasztopol 12 Stockholm 19 Valencia 1 écs 15 Zürich tábl. Minimális külső hőmérsékletek Európában Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 31

32 12 Általános adatok 12.2 Épülettípus Az épület fajtája menüpont alatt adja meg az épület hőtároló képességének tényezőjét. A különféle építési módú épületek hőtárolási időtartama is különböző. Ezzel a funkcióval illesztheti a fűtési rendszert az adott építési módhoz. A hőtároló képesség három osztályba sorolható: könnyű = csekély hőtároló képesség, pl. előre gyártott elemekből készült ház, faszerkezetes építési mód, közepes = közepes hőtároló képesség, pl. üreges falazóelemekből készült ház, nehéz = nagy hőtároló képesség, pl. téglaépületek. Hívja be a szervizszintet. "általános adatok" jelenik meg első főmenüként. Az almenü behívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot (itt: "min. külső hőm."). általános adatok min. külsö höm. -10 C Addig forgassa a forgatógombot, amíg meg nem jelenik az "épület fajtája" almenü. általános adatok épület fajtája közepes Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot a kívánt értékig (itt: "nehéz"). általános adatok épület fajtája nehéz A kijelzőn megjelenik a beállított érték. A beállítás tárolásához engedje el a "kijelzés" gombot. A fölérendelt szintre való visszatéréshez nyomja meg a "vissza" gombot. épület fajtája eviteli tartomány könnyű közepes nehéz Gyári beállítás közepes 32 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

33 Általános adatok Nyári/téli időátállítás Minden csatlakoztatott szabályozókészülék számára 2-féle dátum- és időbeállítási lehetőség áll rendelkezésre. Automatikus A dátum és az idő megadása a billentyűzettel történik. A nyári/téli időátállítás az MEC2H-ban automatikus, mindig március és október utolsó hétvégéjén egy óra eltolással. Kézi A dátum és az idő megadása a billentyűzettel történik. Automatikus nyári/téli időátállítás nem történik. A nyári/téli időátállításnak akkor van értelme, ha az eltérés eltér 1 órától.. Hívja be a szervizszintet. "általános adatok" jelenik meg első főmenüként. Az almenü behívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot (itt: "min. külső hőm."). Addig forgassa a forgatógombot, amíg meg nem jelenik a "tél/nyár időátállítás" almenü. Nyomja meg és tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot a kívánt értékig (itt: "kézi"). általános adatok tél/nyár idöátállítás kézi A beállítás tárolásához engedje el a "kijelzés" gombot. A fölérendelt szintre való visszatéréshez nyomja meg a "vissza" gombot. tél/nyár időátállítás eviteli tartomány automatikus kézi Gyári beállítás automatikus Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 33

34 12 Általános adatok 12.4 Hőmennyiség Ön kiszámíthatja a hőmennyiséget (hőfogyasztást). HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Ez a beállítás csak egyfokozatú égőknél áll rendelkezésre. Hívja be a szervizszintet. "általános adatok" jelenik meg első főmenüként. Az almenü behívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot (itt: "min. külső hőm."). általános adatok min. külsö höm. -10 C Addig forgassa a forgatógombot, amíg megjelenik a "hőmennyiség" almenü. általános adatok hőmennyiség nincs kijelzés Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot a kívánt értékig (itt: "égő szerint"). általános adatok A kijelzőn megjelenik a beállított érték. hőmennyiség égö szerint Engedje el a "kijelzés" gombot. Egy kattanásnyit fordítsa el jobbra a forgatógombot, amíg meg nem jelenik a "égőteljesítmény" almenü. általános adatok égöteljesítmény 0.0kW Nyomja meg és tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot. A "0.0 kw" érték villog. Forgassa a forgatógombot a megfelelő égőteljesítményig. A maximális beállítás értéke 100 kw. 34 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

35 Általános adatok 12 Engedje el a "kijelzés" gombot. A fölérendelt szintre való visszatéréshez nyomja meg a "vissza" gombot. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Ne használja elszámolási célokra a "hőmennyiség" beállítást. A kijelzés kizárólag összehasonlítási célokra szolgál. A kijelzés pontossága erősen függ az égőteljesítmény pontos beállításától. A dátum és az idő módosításai meghamisítják a hőmennyiségek helyes kijelzését és adatvesztéshez vezethetnek. hőmennyiség eviteli tartomány nincs kijelzés égő szerint Gyári beállítás nincs kijelzés Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk! 35

36 12 Általános adatok 12.5 Zavarjelzés kézi kapcsoló Akkor tud egy zavarjelzést kijeleztetni az MEC2H kezelőegység kijelzőjén, ha egy funkciómodul kézi kapcsolója 3 állásban van. Hívja be a szervizszintet. "általános adatok" jelenik meg első főmenüként. Az almenü behívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot (itt: "min. külső hőm."). általános adatok min. külsö höm. -10 C Addig forgassa a forgatógombot, amíg meg nem jelenik a "zavarjelzés kézi kapcsoló" almenü. általános adatok zavarjelzés kézi kapcsoló nem Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot a kívánt értékig (itt: "zavarjelzés"). általános adatok zavarjelzés kézi kapcsoló zavarjelzés A kijelzőn megjelenik a beállított érték. A beállítás tárolásához engedje el a "kijelzés" gombot. A fölérendelt szintre való visszatéréshez nyomja meg a "vissza" gombot. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ "nem" esetén csak egy figyelmeztetés jelenik meg becsukott fedélnél. "zavarjelzés" esetén kiegészítőleg egy, a hibajelentésbe való bejegyzés is történik. "összegzett-zavarjelzés" esetén még a gyűjtő zavarjelzés potenciálmentes érintkezőn keresztül történő kiadása is megjelenik, például az FM448 funkciómodul segítségével. zavarjelzés kézi kapcsoló eviteli tartomány nem zavarjelzés összegzett-zavarjelzés Gyári beállítás nem 36 Logamatic A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára 6303 1367 2003/04 HU zakemberek számára zervizutasítás Logamatic 4211 szabályozókészülék Az üzembe helyezés és a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz A készülék megfelel

Részletesebben

6300 7387 05/00 HU Szakcég részére. Szervizutasítás. Logamatic 4311 / 4312 szabályozókészülékhez. Az üzembe helyezés elõtt gondosan át kell olvasni!

6300 7387 05/00 HU Szakcég részére. Szervizutasítás. Logamatic 4311 / 4312 szabályozókészülékhez. Az üzembe helyezés elõtt gondosan át kell olvasni! 6300 7387 0/00 HU Szakcég részére Szervizutasítás Logamatic 4311 / 4312 szabályozókészülékhez Az üzembe helyezés elõtt gondosan át kell olvasni! Elõszó Fontos általános alkalmazási tudnivalók A készüléket

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek. 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek. 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára Szervizutasítás Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek Az üzembe helyezés vagy a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Biztonsági

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Kezelési utasítás Funkciómodul FM444 alternatív hőtermelő A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4111, 4112 és 4116. 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4111, 4112 és 4116. 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára Szervizutasítás Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékek Az üzembe helyezés vagy a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Kezelési útmutató Szabályozó Logamatic 4211 A kezelő részére Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Tartalom 1 Bevezetés................................................. 4 2 Amit

Részletesebben

Szerviz utasítás. Logamatic 41xx szabályozókészülék. 6300 9946 01/00 HU Szakcég részére. Egyszerû kezelés: "Nyomni és forgatni"

Szerviz utasítás. Logamatic 41xx szabályozókészülék. 6300 9946 01/00 HU Szakcég részére. Egyszerû kezelés: Nyomni és forgatni 6300 9946 01/00 HU Szakcég részére Szerviz utasítás Logamatic 41xx szabályozókészülék Egyszerû kezelés: "Nyomni és forgatni" Az üzembe helyezés elõtt kérjük gondosan átolvasni! Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Kezelési és szervizutasítás

Kezelési és szervizutasítás Kezelési és szervizutasítás Báziscontroller Logamatic BC10 Kezelők és szakemberek számára Kezelés és szervizmunkák előtt olvassa el figyelmesen. 6 720 641 085-06/2009 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez A hibakeresés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Bevezetés.....................................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékekhez. 6301 8003 05/2001 HU A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékekhez. 6301 8003 05/2001 HU A kezelő részére 6301 8003 05/2001 HU A kezelő részére Kezelési útmutató Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékekhez A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás

Szerelési és kezelési utasítás 6304 5775 2004/10 HU Szerelési és kezelési utasítás BC10 Basiscontroller A szerelés és kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében...................................

Részletesebben

Szerelési utasítás és kezelési útmutató

Szerelési utasítás és kezelési útmutató 6301 8101 03/00 HU A kezelő részére Szerelési utasítás és kezelési útmutató ZM 427 kazánüzem modul Logamatic 4212 szabályozókészülékhez A szerelés és a kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Fontos,

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05)

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) EMS 2 6 720 809 984-00.1O Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100 Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) 2 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és szervizutasítás

Szerelési és szervizutasítás Szerelési és szervizutasítás Helyiség controller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Kezelőegység RC35 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt kérjük, figyelmesen olvassa el. 6 720 619

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

6304 5414 06/2000 HU A

6304 5414 06/2000 HU A 6304 5414 06/2000 HU A kezelő részére Kezelési utasítás FM 445 funkció modul A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Fontos általános jellegű használati tudnivalók A készüléket csak rendeltetésszerűen

Részletesebben

6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére. Kezelési utasítás. FM 443 funkció modul Szolármodul. A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni!

6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére. Kezelési utasítás. FM 443 funkció modul Szolármodul. A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni! 6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére Kezelési utasítás FM 443 funkció modul Szolármodul A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni! Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok és irányelvek

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

Használati útmutató. Digitális szobatermosztát THR840DEE. 50062484-003 Rev. A. THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49

Használati útmutató. Digitális szobatermosztát THR840DEE. 50062484-003 Rev. A. THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49 Használati útmutató Digitális szobatermosztát THR840DEE 50062484-003 Rev. A THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49 Használati útmutató FIGYELEM: A készülék csak helyes telepítés és beállítás után működik megfelelően

Részletesebben

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6304 576 005/0 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic MC0 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Biztonsági előírások.........................................

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Ivóvízállomás VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R H JBY 100 H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B Mindig az Ön oldalán Kezelési utasítás Opalia C E-B Opalia C 4 E-B HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Általános biztonsági utasítások... 3 2 Megjegyzések a

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Kerékabroncs nyomásjelző rendszer (TPMS) XC100007 Rendelési szám:

Részletesebben

Szolár szabályozó. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el.

Szolár szabályozó. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Szolár szabályozó EMS plus 6 720 807 316-00.1O Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Előszó Előszó Kedves Vásárlónk! Fűtésben otthon vagyunk már

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése HU

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic EMS. RC35 kezelőegység. Helyiség controller. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el.

Kezelési útmutató. Logamatic EMS. RC35 kezelőegység. Helyiség controller. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Kezelési útmutató Helyiség controller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS RC35 kezelőegység A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 619 527-10/2008 HU A kezelés áttekintése A kezelés

Részletesebben

Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a

Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a Devireg TM 550 HU Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a leggazdaságosabb energiafelhasználás

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

JBY 86 H Bébitelefon Használati útmutató

JBY 86 H Bébitelefon Használati útmutató H JBY 86 H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de MAGYAR Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

6 720 641 607-000.1TD. Gázüzemű kondenzációs készülék. Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2. Kezelési útmutató 6720641606 (2015/01) HU

6 720 641 607-000.1TD. Gázüzemű kondenzációs készülék. Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2. Kezelési útmutató 6720641606 (2015/01) HU 6 720 641 607-000.1TD Gázüzemű kondenzációs készülék Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2 Kezelési útmutató HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók.......

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic 4313 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok és irányelvek

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU 70 9 305-00.O Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM ZBS /0-3 SOE Kezelési útmutató a felhasználó számára 70 8 (05/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL

INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL MODELL: HH9281 HU Kezelési útmutató Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az intelligens porszívót! Az intelligens porszívó széleskörű

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt Kezelési instrukciók Mindig tartsa szem előtt a kezelési utasítás Fontos megjegyzések -ben leírtakat. A készülék helyes kezelésért a jármű tulajdonos tartozik felelősséggel. MŰKÖDÉSI LEÍRÁS A készülék

Részletesebben

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok VAU 7,5 kw Vákuumszivattyúk Kompresszorok ódosítások Verzió Dátum Osztály Oldal(ak) Alap 0.1 01.01.2002 inden inden 1. kiadás Kezelési utasítás 1. kiadás, verz.: 1 Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók...6

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 HU Üzemeltetési utasítás Automatikus szóróautomata A 20 T-Dok-657-HU-Rev. 0 200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének

Részletesebben

JBY 93. Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 93. Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 93 H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Tartalom 1 A készülék ismertetése.. 139 2 Jelmagyarázat... 139 3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Használati Utasítás Precíziós mérleg HU

Használati Utasítás Precíziós mérleg HU Használati Utasítás Precíziós mérleg HU 1 HU Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok. 4 2 Minőségi tanusítvány... 8 3 Alapvető információk... 9 3.1 Megfelelő használat.... 9 3.2 Helytelen használat 9 3.3 Jótállás.....

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A mérőműszer megfelel az IEC61010 szabványban előírt, a mérés biztonságára vonatkozó összes követelménynek: szennyeződési fokozat: 2, túlfeszültségi kategória:

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

0217417hu 008 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU. Használati utasítás

0217417hu 008 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU. Használati utasítás 0217417hu 008 01.2011 Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2015/07) HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35

FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35 Ez a felhasználói kézikönyv a Magyarországi célországba gyártott készülékekre vonatkozik. FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35 Tisztelt Vásárlónk! Szeretnénk Önnek megköszönni,

Részletesebben

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató Programozható digitális ütemadó Használati útmutató 2015. november 20. Bevezető Köszönjük, hogy ezt a programozható, digitális ütemadó készüléket választotta. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

4 2 3 8 A B FZP 6005-E

4 2 3 8 A B FZP 6005-E FZP 6005-E 3 4 2 3 8 A B FZP 6005-E 5 4 2 1 A 5 A B 8 6 6 7 22 FZP 6005-E 7 8 27 9 30 0 15 0 0 0 8 10 B 9 A 11 A FZP 6005-E 9 12 28 17 13 31 32 19 29 30 10 14 A B 34 15 16 37 32 38 0,6 mm 35 36 FZP 6005-E

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3

Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3 Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3 Az eredeti használati útmutató fordítása Biztonsági tudnivalók FIGYELMEZTETÉS Használat és karbantartás A készüléket használhatják 8 évnél idősebb

Részletesebben

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás A csavarozógép a lágy és kemény csavarozási kötésekre különbözőképp reagál. Az érvényes a lágy és kemény csavarozásra egymás között is, mivel

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

Használati és beépítési útmutató HU TARTALOMJEGYZÉK 1. MŰSZAKI ADATOK... 3 2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS... 3 2.1 A gőzgenerátor működése... 3 2.2 Használat... 4 2.2.1 Víztartály feltöltése hideg állapotban lévő

Részletesebben

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 hu Szerelési és használati útmutató Redőny és napellenzőmozgatás mechanikus végkikapcsolással Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv Szerelési és üzemeltetési kézikönyv FW 5 00 AB AA 0 H FW0 FW06 FW08+0 FW FW6+8 66 856 066 066 6 H 96 96 09 00 FW0~0 69 9 80 9 5 F ø00 6 9 8 ø 9 558 559 6 80 0 6 5 5 5 5 A B 6B 5 5 08 5 558 ø 9 80 5 66

Részletesebben

Üzemeltetők / szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. calormatic 392f. Rádiós adatátvitellel működő szobatermosztát.

Üzemeltetők / szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. calormatic 392f. Rádiós adatátvitellel működő szobatermosztát. Üzemeltetők / szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató calormatic 392f Rádiós adatátvitellel működő szobatermosztát HU VRT 392f Üzemeltetők számára Kezelési útmutató calormatic 392f A szobatermosztát

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

0212651hu 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU. Használati utasítás

0212651hu 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU. Használati utasítás 0212651hu 009 01.2011 Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

HUSKY 150. Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20

HUSKY 150. Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20 HUSKY 150 Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20 hu Tartalomjegyzék HUSKY 150 Tartalomjegyzék 1 A kézikönyvhöz... 7 1.1 Alkalmazása... 7 1.2 Szövegrészek jelölése...

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

Basic. Surgical Suction Pump. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija

Basic. Surgical Suction Pump. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija Basic Surgical Suction Pump ET Kasutusjuhend HU Kezelési utasítás CS Návod k použití LT Naudojimo instrukcijos LV Lietošanas instrukcija PL Instrukcja obsługi SK Návod na obsluhu SL Navodila za uporabo

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

Üzemeltetők/szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. calormatic 430f. Időjárásfüggő szabályozó rádiójel-átvitellel.

Üzemeltetők/szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. calormatic 430f. Időjárásfüggő szabályozó rádiójel-átvitellel. Üzemeltetők/szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató calormatic 430f Időjárásfüggő szabályozó rádiójel-átvitellel VRC 430f HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató calormatic 430f Időjárásfüggő

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14

Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14 Kezelési utasítás 1. Rendeltetésszerű használat A fázishasításos szabályozású dimmer

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben