Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14"

Átírás

1 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: Kezelési utasítás 1. Rendeltetésszerű használat A fázishasításos szabályozású dimmer (a következőkben csak dimmer ) FS20 DIN sínre való felszerelésre van tervezve. Ohmos és induktív terheléseket képes 200 VA-ig kapcsolni és szabályozni (dimmelni) (csak 230V~/50Hz). Ohmos terhelés alatt a normál 230V-os izzólámpákat, vagy 230 V-os halogénlámpákat kell érteni. Induktív terhelés alatt a hagyományos, kisfeszültségű (legtöbbször 12 V-os kimenetű) halogénlámpa trafókat kell érteni. Kérem, vegyék figyelembe: Az FS20 DH20 nem alkalmas elektronikus halogéntrafókkal való használatra! A dimmer kezelhető magán a készüléken lévő nyomógombbal, vagy az FS20 rádióirányítású rendszerhez tartozó távirányítóval és egyéb távkapcsoló adókkal (100m-ig terjedő hatótávolság). A kapcsoló- és dimmelő funkció kiegészítéséhez három, egymástól függetlenül programozható időkapcsoló (timer) tartozik, amelyek 1 másodperc és 4,5 óra (270 perc) között állíthatók. Az időkapcsoló leírása és pontos funkciója a megfelelő fejezetben található. Valamennyi programozott adat, még feszültség-kimaradás esetén is, a készülékbe épített tárolóban tartósan fennmarad. A dimmert egy szabványos DIN sínre kell szerelni a ház központi vagy alközponti elosztójában. A tápfeszültséget és a kapcsoló jelet az FS20 ESH tápegységen keresztül kapja. A rádiójelet az FS20 ESH-hoz kapcsolódó FS20 EAM rádiójel vevőtől kapja (ezek az elemek nem részei az FS20 DH20 szállításnak, hanem külön meg kell őket rendelni). A fent leírtaktól eltérő használat a terméket károsítja és rövidzárlat, elektromos áramütés stb. veszélyével jár. A terméket nem szabad átalakítani, átépíteni. 2. Szállítás Fázishasításos szabályozású dimmer, FS20 DH20 Kezelési utasítás. 3. Szimbólumok magyarázata A háromszögbe foglalt villám szimbólumot ott használják, ahol egészségkárosodás veszélye áll fenn, pl. áramütés által. A háromszögbe foglalt felkiáltójel a kezelési utasítás feltétlenül betartandó fontos utalásaira hívja fel a figyelmet. A készüléknek a hálózathoz, valamint a fogyasztókhoz való csatlakoztatásánál hálózati feszültség alatt álló, vagy üzemközben feszültség alatt álló részeken kell munkát végezni. Vegye figyelembe az elosztórendszereken végzett szerelési munka biztonsági előírásait. A kapcsolószekrény/elosztószekrény felnyitása, és az FS20 DH20 és további elemek szerelésének és csatlakoztatásának megkezdése előtt az összes készüléket és fogyasztót feszültségmentes állapotba kell kapcsolni. Feszültség alatt álló alkatrészek és kábelek érintésekor áramütés veszélye ill. életveszély áll fenn! Gondoskodjon arról, nehogy a munkavégzés alatt kívülállók a feszültséget rákapcsolhassák. Ez megoldható mechanikus biztosítással és azt kiegészítő figyelmeztető táblával. Az FS20 DH20-at feszültséggel/árammal csak az FS20 ESH tápegység láthatja el. Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes átalakítása, átépítése nem megengedett. A terméket ne használja kórházban, egészségügyi intézményben. Bár a rendszer csekély rádiójeleket bocsát ki, ezek ott életfontosságú rendszerekben esetleg zavarokat okozhatnak. Hálózati feszültségről működtetett készülékek gyerekek kezébe nem valók. Gyerekek jelenlétében különös elővigyázattal járjon el. A készüléket csak a megadott határig terhelje. A túlterhelés tönkre teheti a készüléket, tüzet, elektromos balesetet okozhat. Kizárólag hivatalosan jóváhagyott, 0,75mm 2 és 1,5mm 2 közötti keresztmetszetű vezetékeket használjon. A termék kizárólag száraz beltéren használható, és kapcsolószekrényben/elosztószekrényben megfelelő DIN sínre kell felszerelni. Hajlékony több eres vezetéknél megfelelő érvéghüvelyeket kell használni! Ipari létesítményekben az elektromos készülékekre vonatkozó helyi és ipari munkavédelmi előírásokat be kell tartani. Forduljon szakemberhez, ha a készülékkel kapcsolatban kételyei vannak. Ütéstől, lökéstől, leeséstől óvja a készüléket. A kéz szimbólumot a kezelésre vonatkozó különleges ötleteknél, tanácsoknál találják. 4. Biztonsági tudnivalók Azokra a károkra, amelyek kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából keletkeztek, nem érvényes a garancia. Következményi károkért sem felelünk. Azokért az anyagi és személyi károkért, amelyek a szakszerűtlen kezelésből, a biztonsági előírások figyelmen hagyásából keletkeztek, nem felelünk. Ezeknél a garancia is érvényét veszti. Feszültség alatt álló alkatrészeken munkát csak erre kiképzett személyek végezhetnek. Amennyiben nem rendelkezik ilyen képzettséggel, hívjon szakembert segítségül.

2 5. Kezelőelemek, csatlakozások Hálózati csatlakozás Terhelés csatlakozás 4. Csatlakoztassa a dimmer hálózati csatlakozóit (az 1.1 és 1.5 csatlakozók) az elosztó L- és N- gyűjtősíneihez, lásd a 2. ábrán). 230V~/50Hz N* lásd a (terhelés) 230V~/50Hz L N szöveget N* L Terhelés N L Biztosíték LED Kezelő és programozó gomb 6. Előkészületek Bus csatlakozás A szerelés előtt vegye figyelembe ezen útmutató valamennyi biztonsági és szerelési utasítását. Feszültség alatt álló részen végzett szakszerűtlen munka esetleg elektromos áramütéshez vezethet. A felszerelés helye alapvetően két fontos feltételtől függ: Álljon rendelkezésre FS20 ESH tápegység FS20 EAM rádiójel vevővel együtt. Esetleg már meglévő kábelezés. 7. Szerelés A szerelést feltétlenül az alábbi sorrendben végezze! 1. A szerelés céljából való felnyitás előtt kapcsolja le a feszültséget a kapcsolószekrényben vagy az elosztószekrényben lévő áramkörökről. Ez történhet a vonatkozó biztosítékok kicsavarásával, vagy a kisautomata kikapcsolásával, illetve a főbiztosíték kivételével. Gondoskodjon arról, hogy senki se kapcsolhassa vissza véletlenül az áramkört, ha a munkahelyet időlegesen elhagyná (függesszen figyelmeztető táblát a házi elosztóra). Ezután ellenőrizze az érintett áramkört, hogy tökéletesen feszültségmentes-e? 2. Csupaszítsa le 8 mm hosszban a hálózati betápláló kábelt, a terheléshez vezető hálózati kábelt és az adatátviteli (busz) vezetéket. Eközben ne sértse meg a csupasz vezetéket! Vegye figyelembe, hogy a szereléshez csak merev vezetékeket szabad használni. A flexibilis vezetékeket használat előtt megfelelő szigetelt érvéghüvellyekkel kell ellátni. Ezeket roppantó fogóval kell a vezetékre felerősíteni. 3. Helyezze fel a dimmert a DIN sínre, és rögzítse a sínhez. A bepattanó rugónak teljesen bepattintott állapotban kell lennie, a dimmernek határozottan kell a sínen ülnie. A kapcsolószekrényben az elhelyezés helyét lehetőleg úgy válassza meg, hogy a működtetőkhöz vezető busz vezetékek a lehető legrövidebbek legyenek, és a hálózati feszültség alatt álló vezetékektől és gyűjtősínektől távol (legalább 8 mm-re) legyenek vezetve. A működtetőkhöz 2 ábra 5. Kösse be a terhelés csatlakozó kábeleit (2.1 és 2.5 csatlakozók) a 2. ábra szerint. Vegye tekintetbe: A dimmer N csatlakozókapcsa (N*) igénybe vehető, de szereléstechnikai okokból jobb és áttekinthetőbb, ha a terhelés N csatlakozását az N gyűjtősínhez vezeti. Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás jól meg van-e húzva, és a vezetékek biztosan vannak-e rögzítve a befogó kapcsok között. Flexibilis kábeleket csak szigetelt érvéghüvellyel szabad használni. 6. A busz csatlakozón keresztül kábellel kösse össze az FS20DH20 dimmert az FS20ESH hálózati egységgel. A busz-csatlakozás két vezetékének csatlakoztatásánál feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra ( és GND ), mivel hibás csatlakoztatásnál az elemek tönkremennek. Az adatátviteli (busz) vezetéket a hálózati vezetékektől és gyűjtősínektől legalább 8 mm távolságra vezessük. Amennyiben több szereplő is számításba jön, bővítse a busz csatlakozást egy további érpárral (lásd 2 ábra). A busz csatlakozásnál ne hagyjon szabadon szigeteletlen kábelvégeket. Rövidzárlat veszély! 7. A hálózati feszültséget csak akkor kapcsolja be, ha valamennyi szerelési munka befejeződött. Egyéb esetben elektromos áramütés veszélye áll fenn.

3 8. Üzembe helyezés és programozás a) Üzembe helyezés A gomb megnyomásával próbálja ki a dimmer működését: Gomb röviden megnyomva lámpa be Gomb röviden újból megnyomva lámpa ki Gomb tartósan megnyomva feldimmelés a teljes fényerőig Gomb tartósan újból megnyomva ledimmelés 0-ra A gomb kezelési funkcióinak pontos leírását (a kapcsolást és dimmelést) a 9.b fejezetben találja. Ahhoz, hogy a dimmert az FS20 rádióirányítású rendszerhez tartozó távirányítóval lehessen működtetni, az FS20 cím-rendszer legalább egy címére be kell programozni. A cím-típust a távirányító-adó kezelési utasítása szerint kell beállítani. Gyári beállításban a dimmer ezért rádióparancsokra nem reagál! b) Programozás 1. A dimmer programozása a távirányító egy meghatározott csatornájára Tartsa a dimmeren lévő kezelőgombot megnyomva, amíg a dimmeren lévő LED villogni nem kezd (a gombot kb. 15 másodpercen keresztül kell megnyomva tartani). A dimmer most programozási üzemmódban van. Nyomja meg röviden a távirányítóján a kívánt gombot. Amennyiben a dimmer vette a kódot, a programozási üzemmódból automatikusan kilép, a LED kialszik. Ezután a távirányító megfelelő billentyű-párjával a dimmerhez csatlakoztatott lámpát kapcsolhatja vagy dimmelheti. Szükség esetén a programozás bármikor lecserélhető a távirányító valamelyik másik billentyűjére, illetve egy másik távirányító csatornára. Ehhez a fent leírt módon kell eljárni. 2. További címek, címtípusok hozzárendelése A dimmerhez az FS20 címzési rendszerben négy különböző címtípus rendelhető hozzá (címtípusonként egy cím). A címtípusok a következők: egyes cím funkciócsoport címek helyi master (vezér-) címek általános master- (vezér-) cím Ezáltal a dimmert több adóról, azonos vagy különböző címtípussal lehet vezérelni. Az FS20 címzési rendszerre és a különböző címzés típusokra vonatkozó részletes magyarázatot a rendszer távirányítóihoz mellékelten talál. A dimmerhez új címzéstípus hozzárendeléséhez (címzéstípusomként csak egy címet lehet hozzárendelni), ismételje meg a 8.b fejezet 1) alatt leírt programozást. A dimmer tárolójában négy címzésből álló lista fektethető fel. 3. Címek / címtípusok törlése Amennyiben a tárolóban tárolt vételi csatornák egyikét törölni szeretné, hozza a dimmert programozási üzemmódba (a dimmeren lévő gombot 15 másodpercen túl megnyomva kell tartani, a LED villog). Ezután nyomja meg a távirányítón 0,4 másodpercnél hosszabban az ehhez a dimmerhez rendelt billentyűk egyikét. A dimmeren a villogó LED kialszik, automatikusan kilép a programozási üzemmódból, a vonatkozó csatornát a címjegyzékéből a dimmer törölte. 9. Kezelés és használat a) Használat távirányítóval A távműködtető adó kezelésére vonatkozó részletes tudnivalókat annak kezelési utasításában találja. A következő leírás csak egy távirányító csatornánként kétgombos (egy BE és egy KI gombbal) távirányító adóra vonatkozik. Bekapcsolás: Nyomja meg röviden a dimmerhez hozzárendelt távirányítócsatorna jobboldali gombját. A dimmerhez csatlakoztatott lámpa kigyullad, a dimmeren lévő LED folyamatosan világít. Kikapcsolás: Nyomja meg röviden a távirányító-csatorna baloldali gombját. A dimmerhez csatlakoztatott lámpa kikapcsolódik, a dimmeren lévő LED kialszik. Amennyiben a lámpa egy adott fényerőre volt dimmelve, ez az érték a kikapcsolás után a tárolóban fennmarad, és a bekapcsoláskor működésbe lép. Dimmelés: Miután a fogyasztót a távirányító csatorna jobboldali gombját röviden megnyomva bekapcsolta, ezután a jobb vagy a baloldali gombot hosszabban megnyomva tartva, a lámpa fényerején változtathat (dimmelheti). Lefelé dimmelés (sötétebb): balodali gombot hosszabban megnyomni Felfelé dimmelés (világosabb): jobbodali gombot hosszabban megnyomni A kellő megvilágítási érték elérésekor a távműködtető gombját el kell engedni. Amennyiben kikapcsolt állapotban a jobboldali gombot 0,4 másodpercen túl megnyomva tartotta, a dimmer nem a tárolóban lévő fényességgel kapcsol be, hanem a legalacsonyabb fényességi fokozaton. A gombot tovább megnyomva tartva a lámpát feldimmeli. Amennyiben kikapcsolt állapotban a baloldali gombot 0,4 másodpercen túl megnyomva tartotta, a dimmer a maximális fényerővel kapcsol be. A gombot tovább megnyomva tartva a lámpát ledimmeli. b) Közvetlen működtetés a dimmer kezelőgombjával Be-/kikapcsolás Nyomja meg röviden a dimmeren lévő gombot. A csatlakoztatott lámpa minden rövid megnyomásra kapcsolási állapotot vált (be, ki, be, ki, stb.). Bekapcsolt fogyasztónál a LED világít. Dimmelés: Bekapcsolt lámpánál tartsa 0,4 másodpercnél hosszabban megnyomva a gombot. Amíg a gombot nyomja, a lámpa fényessége változik. Ugyanakkor legfeljebb 15 másodpercig tarthatja megnyomva a gombot, mivel ezután a programozási üzemmód aktiválódik! Miután a kívánt fényerőt elérte, eressze el a gombot. A gomb minden hosszabb megnyomására a dimmelés iránya megfordul. Amennyiben a fogyasztót egy adott fényerőre dimmelte, ez az érték kikapcsoláskor a tárolóba kerül és bekapcsoláskor újra életbe lép. Ha kikapcsolt állapotban a gombot 0,4 másodpercnél hosszabb ideig megnyomva tartotta, a dimmer nem a kikapcsoláskori, hanem a legalacsonyabb fényerővel kapcsol be. Ha a gombot megnyomva tartja, a dimmer lassan felszabályoz.

4 10. Időkapcsoló (timer) funkció a) Általános Az FS20DH20 dimmernek három különböző időkapcsolója van, amelyekkel különböző funkciókra van mód: Az első időkapcsoló ( rövid-távú üzem ) a beállított idő után automatikusan kikapcsolja a világítást. Ezzel a dimmer lépcsőházi világításként is használható. A második időkapcsoló ( lassú bekapcsolás ) a bekapcsolás után, beállított idő alatt lassan automatikusan feldimmeli a világítást. Ez módot ad egy lámpakímélő felkapcsolásra, vagy mesterséges napfelkeltére. A harmadik időkapcsoló ( lassú kikapcsolás ) a kikapcsolás után, beállított idő alatt, lassan automatikusan ledimmeli a világítást. Példa: A három időkapcsolóval egy lépcsőház világítást a következő funkciókkal lehet kialakítani: Lámpakímélő feldimmelés 3 másodperc alatt 4 percig tartó lépcsőház világítás Lassú ledimmelés 25 másodperc alatt, nehogy hirtelen és előkészületlenül ott álljunk a sötétben. A három időkapcsoló, a rövid időtartamú, a lassan feldimmelő és a lassan ledimmelő 1 másodperc és 270 perc (4,5 óra) között programozható. Az időkapcsoló programozásához egy az FS20 rádióirányítású rendszerhez tartozó távirányító szükséges. Amennyiben egy időkapcsoló programozva van, az csak az időkapcsoló funkciók deaktiválásával helyezhető üzemen kívül, lásd c) pontot. b) Időkapcsoló programozás Az időkapcsoló programozás kezdő- és befejező lépései mindig a következők: Nyomja meg egyidejűleg egy és öt másodperc (1s-től 5s-ig) között a dimmerhez hozzárendelt billentyűpárt, majd eressze el. A dimmer LED-je világít, az időkapcsolón az időmérés elindul. Várja ki az időkapcsoló kívánt időtartamát, majd nyomja meg ismét együttesen a két billentyűt egy és öt másodperc (1s-től 5s-ig) közötti ideig. Ezzel az időkapcsolón az időtartamot beprogramozta. Amennyiben az időbeállítást manuálisan nem fejezi be, a készülék az időkapcsolás programozás üzemmódot 270 perc (=4 ra 30 perc) után automatikusan elhagyja. Az időkapcsoló ezzel 270 percre van programozva. 1. Rövidtávú üzem programozása Járjon el a fent leírtak szerint. 2. Lassú bekapcsolás programozása Az időkapcsoló programozását a fent leírt módon kezdjük el és fejezzük be. A Lassú bekapcsolás funkcióhoz a kapcsolási idő hozzárendeléséhez nyomjuk meg a távirányítón röviden a billentyűpár be gombját (ami általában a billentyűpár jobboldali billentyűje). 3. A Lassú kikapcsolás programozása Az időkapcsoló programozását a fent leírt módon kezdjük el és fejezzük be. A Lassú kikapcsolás funkcióhoz a kapcsolási idő hozzárendeléséhez nyomja meg a távirányítón röviden a billentyűpár ki gombját (ami általában a billentyűpár baloldali billentyűje). c) Időkapcsoló funkció deaktiválása / kikapcsolása Az időkapcsolót a következőképp deaktiváljuk: Egyidejűleg nyomja meg a dimmerhez rendelt billentyűpárt egy és öt másodpercig (1s 5s), majd eressze el a billentyűket. A dimmer LED-je villog. Nyomja meg röviden a dimmeren lévő kezelőgombot, a dimmer LED-je kialszik. Az időkapcsoló funkciókat ezzel deaktiválta/kikapcsolta. d) A dimmer kezelése aktivált időkapcsoló mellett Lassú bekapcsolás, Lassú kikapcsolás Rövid gombnyomással kapcsolja be vagy ki a dimmert (a távirányítóval, vagy a dimmeren lévő nyomógombbal), ekkor a dimmer, a beprogramozott időn belül lassan az időkapcsoló elindítása előtt legutoljára beállított fényerőre feldimmel, illetve nullára ledimmel. Amennyiben a dimmelés alatt ugyanazt a be-, vagy kikapcsolási utasítást továbbítja, akkor a dimmer időkapcsolási funkció közbejötte nélkül, azonnal a végső állásba áll be. Amennyiben manuálisan dimmel (billentyűt tartósan nyomva tartja), az időkapcsoló erre a dimmelési folyamatra áll át. A dimmeren lévő gombot 15 másodpercnél rövidebb ideig tartsa megnyomva, mivel egyébként a programozási üzemmódot aktiválja. Csak a legközelebbi normális bekapcsolásnál (a gomb rövid megnyomásakor) áll az időkapcsolási üzemmód újra rendelkezésre. Rövidtávú üzem időkapcsolási funkció Rövid gombnyomással kapcsolja be a dimmert (távirányítóval, vagy a dimmeren lévő gombbal). A dimmer az időkapcsoló elindítása előtti fényerőre kapcsol, és a kapcsolási idő lejárta után ismét kikapcsol. Ideiglenes átkapcsolás folyamatos működésre Amennyiben a dimmert egy hosszú gombnyomással kapcsolja be, vagy az időkapcsoló működése alatt dimmeli, a dimmer a legközelebbi manuális kikapcsolásig folyamatosan bekapcsolva marad. A legközelebbi normális bekapcsolási parancsnál (rövid gombnyomás) az időkapcsolós üzemmód újra rendelkezésre áll. 11. Visszaállítás a szállításkori állapotra Szükség esetén a dimmerben tárolt valamennyi programozást és beállítást egyszerre törölni lehet, és ezzel a dimmert az eladáskori állapotba vissza lehet állítani. A következőképp járjon el: A dimmeren lévő nyomógombot addig tartsa megnyomva, amíg a LED villogni nem kezd (gombot legalább 15 másodpercig kell nyomni). A dimmer ezzel programozás üzemmódba kerül. Nyomja meg még egyszer a gombot (rövid megnyomás elégséges) - a LED kialszik, és a programozás üzemmódot a készülék elhagyja. Valamennyi betanított cím és az időkapcsolási időtartamok törölve lesznek. A dimmer nem reagál a távirányító által küldött utasításokra, ehhez újra kell programozni. 12 Biztosíték csere A dimmert egy 250V 1A, lomha biztosíték védi. Amennyiben a biztosíték kiolvad, pl. a dimmer túlterhelése miatt, a következőképp cserélje: Feszültségmentesítse az áramkört (a 7. fejezetben leírtak szerint). Szüntesse meg a túlterhelés okát. A dimmer csak 200VA ohmos és induktív terhelések kapcsolására és dimmelésére alkalmas. Egy szélespengéjű csavarhúzóval először lenyomva, majd balra forgatva nyissa fel a dimmer biztosíték-tartóját. Vegye ki a biztosíték-tartót (ebben van a biztosíték).

5 Cserélje ki a hibás biztosítékot azonos típusú és paraméterű újra (250V/1A, lomha). Ne használjon más fajtájú biztosítékot és ne patkolja meg, mert azzal túlterhelheti ill. tönkreteheti a dimmert és a fogyasztót. Más a dimmerrel összekötött készülék (az FS20ESH hálózati egység, stb.) is károsodhat. Ezen kívül tűzveszély vagy áramütés veszélye is előállhat. Helyezze vissza a biztosítéktartót a biztosítékkal a helyére és lenyomva, majd bekattanásig jobbra forgatva rögzítse. Kapcsolja újra be az áramkört. 13. Bánásmód A terméket csak száraz beltéren szabad használni. Óvja a termék szigetelését a sérüléstől, tönkremeneteltől. Ha a terméken sérülést észlel, nem szabad az elektromos hálózathoz csatlakoztatni! Életveszély állhat fenn. A felszerelés helyén és a szállítás során kerülje a következő környezeti körülményeket: - nedvesség, magas páratartalom - szélsőséges hideg vagy forróság - por vagy éghető gázok gőzök vagy oldószerek - erős rázkódás - erős mágneses mezők, pl. gépek, hangszórók közelsége. Az FS20DH20 dimmert csak megfelelő kapcsolószekrényben, DIN sínre felerősítve szabad üzemeltetni. A csavaros csatlakozókat és az FS20DH20 dimmer csatlakozói nem lehetnek szabadon hozzáférhetők üzem közben - a kapcsolószekrény ajtaja le kell fedje őket. 14. Karbantartás A termék karbantartásmentes. Sohase nyissa fel. Hiba esetén az ellenőrzést ill. javítást hagyja képzett szakemberre vagy szakműhelyre. 15. Ártalmatlanítás A használhatatlanná vált terméket ártalmatlanítsa a törvényes előírások szerint. 16. Egyéb tanácsok Működési zavarok esetében először az FS20EAM vevőberendezésnek a rádióvételi zavarokra vonatkozó fejezetét vegye figyelembe. 17. Műszaki adatok Tápfeszültség:...230V~/50Hz Csatlakoztatható fogyasztó:...200va Fogyasztó típus:...ohmos és induktív terhelés (elektronikus trafók nem!) Időkapcsoló programozható ideje:..1 másodperctől 4,5 óráig Biztosíték típus:...250v/1a, lomha Rácsosztás szélesség:...36 mm (2 TE)

Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05

Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05 Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Beépíthető

Részletesebben

Időjárásfüggő napellenző vezérlő, MS555WR Megrend. szám: 64 60 20

Időjárásfüggő napellenző vezérlő, MS555WR Megrend. szám: 64 60 20 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Időjárásfüggő napellenző vezérlő, MS555WR Megrend. szám: 64 60 20 Kezelési utasítás Bevezetés A termék megfelel a vonatkozó európai előírásoknak.

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Kerékabroncs nyomásjelző rendszer (TPMS) XC100007 Rendelési szám:

Részletesebben

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár Rend. sz.: 75 17 81 Rendeltetés A zár feladata házajtó, garázsajtó stb. nyitószerkezetének vezérlése, valamint a bejáratok

Részletesebben

VLP-sorozatú lineáris labortápegység

VLP-sorozatú lineáris labortápegység Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 VLP-sorozatú lineáris labortápegység Rendelési szám: 51 14 06 VLP 2403 Pro 51 14 01 VLP 1303 Pro 51 14 02 VLP 1602 Pro 51 14 03 VLP 1405

Részletesebben

JBY 93. Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 93. Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 93 H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Tartalom 1 A készülék ismertetése.. 139 2 Jelmagyarázat... 139 3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Kódzár, kártyaolvasóval Kezelési utasítás Tartalomjegyzék

Kódzár, kártyaolvasóval Kezelési utasítás Tartalomjegyzék Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Kódzár, kártyaolvasóval Megrend. szám: 75 15 49 Kezelési utasítás A Kezelési Utasítás a termékhez tartozik. Fontos üzembe helyezési és

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Akkus fúró- és csavarozó gép, DD10,8VLI Rend. sz..:82 15 61 2.

Részletesebben

Pulzus óra SL388. Kezelési utasítás. 4. A szimbólumok magyarázata. 5. Funkciók. 6. Biztonsági tudnivalók. 1. Bevezetés. 2. A szállítás tartalma

Pulzus óra SL388. Kezelési utasítás. 4. A szimbólumok magyarázata. 5. Funkciók. 6. Biztonsági tudnivalók. 1. Bevezetés. 2. A szállítás tartalma Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Pulzus óra SL388 Megrend. szám: 86 01 95 Kezelési utasítás Tartalomjegyzék 1. TartalomjegyzékBevezetés... 1 1. Bevezetés... 1 2. A szállítás

Részletesebben

Használati útmutató. Digitális szobatermosztát THR840DEE. 50062484-003 Rev. A. THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49

Használati útmutató. Digitális szobatermosztát THR840DEE. 50062484-003 Rev. A. THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49 Használati útmutató Digitális szobatermosztát THR840DEE 50062484-003 Rev. A THR840DEE-HU.indd 1 11-08-08 09:49 Használati útmutató FIGYELEM: A készülék csak helyes telepítés és beállítás után működik megfelelően

Részletesebben

7. A csatlakozóérintkezők és a kijelzések áttekintése A 16 csatornás futófényvezérlőnek a következő csatlakozóérintkezői vannak:

7. A csatlakozóérintkezők és a kijelzések áttekintése A 16 csatornás futófényvezérlőnek a következő csatlakozóérintkezői vannak: Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 16 csatornás futófényvezérlő Rend. sz. sz.: 19 04 86 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Kezelési utasítás Funkciómodul FM444 alternatív hőtermelő A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

ELSZÍVÓ KÜRTŐS - Használati utasítás

ELSZÍVÓ KÜRTŐS - Használati utasítás ELSZÍVÓ KÜRTŐS - Használati utasítás Fig.4-3 - Fig.5 MAGYAR ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Kérjük, figyelmesen olvassa el útmutatónkat, mert fontos tudnivalókat tartalmaz a készülék felszerelésére, használatára

Részletesebben

PMR ADÓVEVŐ KÉSZLET, MOTOROLA T5622

PMR ADÓVEVŐ KÉSZLET, MOTOROLA T5622 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 PMR ADÓVEVŐ KÉSZLET, MOTOROLA T5622 Megrend. szám: 93 55 62 Az egyes csatornák frekvenciáját valamint az interferenciát kiküszöbölő kód

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

ÜZEMMÓD A KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK MŰKÖDTETÉSE. Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90

ÜZEMMÓD A KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK MŰKÖDTETÉSE. Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90 1. fejezet: Bevezetés A jelen Outbreaker sorozathoz három típus tartozik: OUTBREAKER SMART OUTBREAKER

Részletesebben

SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK. Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) FONTOS

SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK. Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) FONTOS SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK ADÓ Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) Megrend. szám: 35 04 38 Figyelem Elektromos áramütés, tűzveszély elkerülésére az alábbiakra ügyeljünk: 1. Burkolatát

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kapcsolószerkezet 1289 00

Kezelési útmutató. Kapcsolószerkezet 1289 00 Kezelési útmutató Kapcsolószerkezet 1289 00 Tartalomjegyzék 2 Készülék leírás... 3 Kezelőelemek és kijelzők... 4 Csatlakozókapcsok... 7 Összeszerelés... 8 Az üzemmód beállítása... 9 Üzemmód átkapcsolása

Részletesebben

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C65 BRC4C66 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet,

Részletesebben

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R H JBY 100 H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 TÁRGYMUTATÓ 1. fejezet 1: ÜZEMBE HELYEZÉS...4 1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.3. AJTÓK BEÁLLÍTÁSA (ha lehetséges)...4 1. fejezet 2: FUNKCIÓK...5 2.1.

Részletesebben

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer SI-7E20A-002-02 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SI-7E20A-002 SM-EC79 Ellenőrző műszer SM-EC79 MUTATÓ n Az ellenőrző műszer használata Problémák helyének azonosítása az ellenőrző műszer használatával 4 Probléma az

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

CA4P 1. oldal, összesen: 1 SATEL CA4V1. Programozói és felhasználói leírás. Satel

CA4P 1. oldal, összesen: 1 SATEL CA4V1. Programozói és felhasználói leírás. Satel CA4P 1. oldal, összesen: 1 SATEL CA4V1 Programozói és felhasználói leírás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati

Részletesebben

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár ajtócsengő-funkcióval Rend. sz.: 75 17 80 Rendeltetés A zár ajtócsengőként használható, feladatai ezen kívül: házajtó, garázsajtó

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 107 Mûszaki adatok.................... 107 Az elsõ pillantásra................... 108 Az Ön biztonsága érdekében.......... 109 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C6 BRC4C6 BRC4C63 BRC4C64 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Kezelési útmutató az

Kezelési útmutató az Kezelési útmutató az Dial Star, Pocket Star, Super Star típusú öntözést időzítő és vezérlő készülékhez ÜZEMBEHELYEZÉSI, PROGRAMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ A vásárlás napja :... Tartalomjegyzék 1. fejezet

Részletesebben

UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás

UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-1666 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás Magyarországi képviselet Általános leírás Ez a kapuhajtás alkalmas

Részletesebben

7. Kezelőszervek. RESET (visszaállítás)(- )

7. Kezelőszervek. RESET (visszaállítás)(- ) Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak. Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN HŐSZIVATTYÚ-KONVEKTOR ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELLEK FWXV15AVEB FWXV20AVEB TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 4 Üzemeltetés előtti teendők...

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás. 2. oldal 10. oldal. Kérjük a járműben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás. 2. oldal 10. oldal. Kérjük a járműben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 10. oldal Aventa eco Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Biztonsági utasítások... 2 Utasítások a klímarendszerek

Részletesebben

ED 110310 110314 110320 110322

ED 110310 110314 110320 110322 ED 110310 110314 110320 110322 GL 110170 110171 110172 110173 110174 110175 110176 110178 110179 200276 Original-Bedienungsanleitung V1/0915 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 288 1.1 Biztonsági előírások...

Részletesebben

LITTLE, PRIMA, JUNIOR Pelletes kályhák Műszaki lap

LITTLE, PRIMA, JUNIOR Pelletes kályhák Műszaki lap LITTLE, PRIMA, JUNIOR Pelletes kályhák Műszaki lap Figyelem! A berendezés üzembe helyezés köteles! Az üzembe helyezés a jótállás előfeltétele. Az üzembe helyezést a gyártó által kiképzett, megbízott Szakember

Részletesebben

Használati útmutató. DALI EASY 1.0 változat. www.osram.com www.osram.de

Használati útmutató. DALI EASY 1.0 változat. www.osram.com www.osram.de Használati útmutató DALI EASY 1.0 változat OSRAM GmbH Customer-Service-Center (CSC) Steinerne Furt 62 86167 Augsburg, Germany www.osram.com www.osram.de Tel. : (+49) 1803 / 677-200 (díjköteles) Fax.: (+49)

Részletesebben

JBY 86 H Bébitelefon Használati útmutató

JBY 86 H Bébitelefon Használati útmutató H JBY 86 H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de MAGYAR Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz.

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz. RT6021 Felhasználói kézikönyve Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz Csatornák Idő pontossága Moduláció 120 duplacsatornás 0 +2 ppm GFSK Frekvencia stabilitás

Részletesebben

RIASZTÓKÖZPONT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

RIASZTÓKÖZPONT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV RIASZTÓKÖZPONT verzió: 2.10 CA-5 Program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FIGYELMEZTETÉS Azért, hogy elkerülje a vezérlőpanel bármilyen működési problémáját ajánlott, hogy alaposan megismerje ezt a kézikönyvet,

Részletesebben

www.philips.com/welcome oldalon.

www.philips.com/welcome oldalon. Regisztrálja a termékét és kérjen támogatást a www.philips.com/welcome oldalon. 15 Magyar Type HD8743 / HD8745 / HD8747 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 15 HU A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Nedvességmérő (Humidity Recorder)

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Nedvességmérő (Humidity Recorder) KEZELÉSI UTASÍTÁS Nedvességmérő (Humidity Recorder) TARTALOMJEGYZÉK Cím oldal I. BEVEZETÉS 2 II. SPECIFIKÁCIÓ 2 III. FUNKCIÓK 3 IV. MÉRÉS ÉS SZOFTVER 5 V. KALIBRÁLÁS ÉS ÚJRAKALIBRÁLÁS 9 VI. ELEMCSERE 9

Részletesebben

Moon. MC824H vezérlőegység. Telepítési és használati útmutató

Moon. MC824H vezérlőegység. Telepítési és használati útmutató Moon MC824H vezérlőegység Telepítési és használati útmutató 1 A TERMÉK LEÍRÁSA ÉS MEGFELELŐ HASZNÁLATA Az MC824H egy elektromos vezérlőegység lengőkapuk automatizálásához. FIGYELMEZTETÉS! Ebben a kézikönyvben

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Kezelési útmutató. Jármű fűtőberendezések Műszaki dokumentáció. Rövid leírás. Kezelőelem az Eberspächer álló helyzeti fűtésekhez

Beszerelési útmutató. Kezelési útmutató. Jármű fűtőberendezések Műszaki dokumentáció. Rövid leírás. Kezelőelem az Eberspächer álló helyzeti fűtésekhez Jármű fűtőberendezések Műszaki dokumentáció Kezelési útmutató EasyStart Remote + HU Kezelési útmutató Rövid leírás Beszerelési útmutató Kezelőelem az Eberspächer álló helyzeti fűtésekhez A WORLD OF COMFORT

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS 500 VA 100 Vac 750 VA 100/120/230 Vac Tower szünetmentes tápegység 990-1587A 12/2005 Bevezetés Az APC szünetmentes tápegységet (UPS) arra tervezték, hogy megvédje

Részletesebben

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő 1 A: Szimbolikus kijelző B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb C: Forgatható gőz/forró víz gomb D: Kávéscsésze gomb E: Gőz előválasztó és átmosó gomb F: Víztartály fedő G: Víztartály H: Kávétartály

Részletesebben

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN 405056 V1/0513 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ...

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GT POWER A6-10

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GT POWER A6-10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS GT POWER A6-10 Mikroprocesszor vezérlésű, nagy teljesítményű, integrált balansz szolgáltatással, USB PC csatlakozóval és hőszenzorral rendelkező töltő/kisütő készülékhez Technikai adatok:

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû L3906 C sarokköszörû Tartalom Használt szimbólumok............... 152 Mûszaki adatok..................... 152 Az elsõ pillantásra................... 153 Az Ön biztonsága érdekében.......... 154 Zaj és

Részletesebben

www.summatrade.hu Elemes vezérlő Kezelési és programozási utasítás

www.summatrade.hu Elemes vezérlő Kezelési és programozási utasítás ÚJ Elemes vezérlő Kezelési és programozási utasítás A TARTALOMJEGYZÉK A NODE JELLEMZŐI.... 2 A NODE KEZELŐELEMEI....3 Kezelő gombok... 3. LCD kijelző...............................................................................3

Részletesebben

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató www.whirlpool.eu/register MAGYAR...3. oldal 2 MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, valamint

Részletesebben

A kültéri adó egy belső érzékelő csatornával és egy külső szonda-csatornával rendelkezik.

A kültéri adó egy belső érzékelő csatornával és egy külső szonda-csatornával rendelkezik. *KÉTCSATORNÁS ADÓ A kültéri adó egy belső érzékelő csatornával és egy külső szonda-csatornával rendelkezik. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124

Részletesebben

H szerelési és üzemeltetési útmutató 1-33 SP 900. 46771V007-432011-0-OCE-Rev._H

H szerelési és üzemeltetési útmutató 1-33 SP 900. 46771V007-432011-0-OCE-Rev._H H H szerelési és üzemeltetési útmutató 1-33 SP 900 46771V007-432011-0-OCE-Rev._H Tartalomjegyzék Általános adatok... 3 Szimbólumok... 3 Biztonsági tudnivalók... 3 Rendeltetésszerű használat... 4 Megengedett

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Vezetéknélküli DECT telefon. Használati útmutató EURO 100

Vezetéknélküli DECT telefon. Használati útmutató EURO 100 Vezetéknélküli DECT telefon Használati útmutató EURO 100 2 EURO 100 2 Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók................... 4 2 Kezelőgombok......................... 6 3 Használatbavétel.......................

Részletesebben

Bevezetés... 3 A csomag tartalma... 3 Szükséges tartozékok.. 3 Műszaki adatok... 4 Gyors indítás... 5 Repülés előtti ellenőrzési jegyzék.. 5 Indítás.

Bevezetés... 3 A csomag tartalma... 3 Szükséges tartozékok.. 3 Műszaki adatok... 4 Gyors indítás... 5 Repülés előtti ellenőrzési jegyzék.. 5 Indítás. Bevezetés..... 3 A csomag tartalma... 3 Szükséges tartozékok.. 3 Műszaki adatok..... 4 Gyors indítás.... 5 Repülés előtti ellenőrzési jegyzék.. 5 Indítás. 5 Repülés utáni ellenőrzési jegyzék.. 5 Távvezérlés...

Részletesebben

SH-510 Rádiós segélyhívó rendszer

SH-510 Rádiós segélyhívó rendszer SH-510 Rádiós segélyhívó rendszer SH-510 Segélyhívó Segélyhívó rendszerünk idős vagy mozgássérült, magukról nehezen gondoskodó emberek központi (öregek otthona, napközije, szociális otthoni) ápolásában

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

Kezelési útmutató. >, 1, 2,... Műveleti lépés Hajtsuk végre a műveleti

Kezelési útmutató. >, 1, 2,... Műveleti lépés Hajtsuk végre a műveleti Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Infravörös hőmérő testo 845 Megrend. szám: 12 21 53 Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Biztonsági tudnivalók... 1 2. Rendeltetésszerű

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA KEZELÉSI KÉZIKÖNYV LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA ARYG-07LLTB ARYG-09LLTB ARYG-12LLTB ARYG-14LLTB ARYG-18LLTB Őrizze meg ezt a kézikönyvet,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Megfelelő használattal energiatakarékosság Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az öntisztító panelt. Ez a kézikönyv olyan

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 239 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITOTROL 300A. a készülék üzemeltetője számára. Fűtőköri távvezérlő 1 3 fűtőkör számára

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITOTROL 300A. a készülék üzemeltetője számára. Fűtőköri távvezérlő 1 3 fűtőkör számára Üzemeltetési utasítás a készülék üzemeltetője számára VIESMANN Fűtőköri távvezérlő 1 3 fűtőkör számára VITOTROL 300A 3/2010 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai utasítások Az Ön biztonsága érdekében

Részletesebben

SE 120 szívfrekvencia mérő órával

SE 120 szívfrekvencia mérő órával KIJELZŐ: Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 SE 120 szívfrekvencia mérő órával Rend. sz.: 84 10 12 BEVEZETÉS Az Oregon ScientificTM SE120 szívfrekvencia mérőjének jellemzői:

Részletesebben

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Általános tudnivalók Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Ez a kezelési útmutató az MD 16371 indítássegítő funkcióval rendelkező autós akkumulátortöltőhöz tartozik. Fontos

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta! Használati útmutató Split Légkondícionáló Köszönjük, hogy termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót! Tartalom Használati utasítások-

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Használt szimbólumok................ 163 Mûszaki adatok..................... 163 Az elsõ pillantásra................... 164 Az Ön biztonsága érdekében........... 165 Zaj és vibráció......................

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán 6 720 612 229-00.1O A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység FILCOM Visszamosatást vezérlő egység Tartalom 1.0 Bevezetés...2 2.0 Műszaki jellemzők...2 3.0 Kijelző panel...2 3.1 LED...3 3.2 Kijelző...3 4.0 A vezérlő egység hardver konfigurálása...3 4.1 Váltóáramú

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS JAVASLATOK ÜZEMBE HELYEZÉS A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE RENDSZERES KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁSI

Részletesebben

calormatic 330 VRT 330 PL; HU

calormatic 330 VRT 330 PL; HU calormatic 330 VRT 330 PL; HU Üzemeltetők és szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató calormatic 330 Szobatermosztát VRT 330 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz.

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken LRP 1503 VRA

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken LRP 1503 VRA ÔÎĐ ďëđí ĘÎß Tartalom Használt szimbólumok...............133 Mûszaki adatok....................133 Az elsõ pillantásra..................134 Az Ön biztonsága érdekében..........135 Használati útmutató.................137

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MULTI-OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAKLÍMA. (Hűtés)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MULTI-OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAKLÍMA. (Hűtés) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beltéri egység Kültéri egység MULTI-OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAKLÍMA (Hűtés) CE Biztonsági előírások A klímaberendezés használatakor az alábbi biztonsági előírásokat kell betartani. 1 Ügyeljen

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a MORA termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt

Részletesebben

DKS250 1. oldal, összesen: 1

DKS250 1. oldal, összesen: 1 DKS250 1. oldal, összesen: 1 CARDIN DKS250 Kódtasztatúra A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

Karbantartási, beállítási vagy javítási munkálatokat csak egy szakember vagy szakszerviz végezhet.

Karbantartási, beállítási vagy javítási munkálatokat csak egy szakember vagy szakszerviz végezhet. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Asztali szkenner, "UBC244CLT" Rend. sz. 93 12 44 Az UBC244CLT asztali

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FHQ140CAVEB. MODELLEK (Mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FHQ140CAVEB. MODELLEK (Mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (Mennyezetre erősített típus) FHQ5CAVEB FHQ50CAVEB FHQ60CAVEB FHQ7CAVEB FHQ00CAVEB FHQ5CAVEB FHQ0CAVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

Részletesebben

Sylka Modellsport Kft.

Sylka Modellsport Kft. Köszönjük, hogy a G.T.Power V5 töltőt választotta. Ön tulajdonosa lett egy gyors akkumulátortöltő/kisütő készüléknek, mely nagy teljesítményű mikroprocesszorral és speciális operációs rendszerrel rendelkezik.

Részletesebben

Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény

Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény 061212 7082804-01 GP(esf)14../GP13..... 6 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM 05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG A MOSNIVALÓ

Részletesebben

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató LB 88 H H Levegőpárásító Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com MAGYAR Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta.

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC7CA52 BRC7CA57 Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet, mielőtt a berendezést

Részletesebben