Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót"

Átírás

1 Általános tudnivalók Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Ez a kezelési útmutató az MD indítássegítő funkcióval rendelkező autós akkumulátortöltőhöz tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéséről és kezeléséről. Az érthetőség kedvéért az MD indítássegítő funkcióval rendelkező autós akkumulátortöltőt a továbbiakban egyszerűen csak töltőkészüléknek fogjuk nevezni. Mielőtt a töltőkészüléket használatba venné, olvassa el figyelmesen a kezelési útmutató, különös tekintettel a biztonsági előírásokra vonatkozó részeket. A jelen kezelési útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és a töltőkészülékben keletkező károkhoz vezethet. A kezelési útmutató az Európai Unióban érvényes rendelkezésekre és szabályokra támaszkodik. Külföldön vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket. Őrizze meg további használatra a kezelési útmutatót. Ha a töltőt harmadik személynek továbbadja, feltétlenül adja át a jelen kezelési útmutatót is. Jelmagyarázat A következő jelölések és jelzőszavak fordulnak elő ebben a kezelési útmutatóban, a készüléken vagy csomagolásán. VESZÉLY! Ez a kifejezés olyan magas kockázatú veszélyre vonatkozik, amely, ha nem kerüljük el, halált vagy súlyos sérüléseket okoz. FIGYELMEZTETÉS! Ez a kifejezés olyan közepes kockázatú veszélyre vonatkozik, amely, ha nem kerüljük el, halált vagy súlyos sérüléseket okozhat. VIGYÁZAT! Ez a kifejezés olyan alacsony kockázatú veszélyre vonatkozik, amely, ha nem kerüljük el, kisebb vagy mérsékelt sérüléseket okozhat. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:50

2 Általános tudnivalók ÉRTESÍTÉS! Ez a kifejezés lehetséges anyagi károkra figyelmeztet, vagy hasznos, összeszereléssel, illetve üzemeltetéssel kapcsolatos kiegészítő információkkal szolgál. Tartsa be a használati utasításban leírtakat Szimbólum nyílt láng használata tilos Szimbólum védőszemüveg kötelező Szimbólum védőkesztyű használata kötelező Recycling szimbólum WEEE-szimbólum (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv szerint) Megfelelőségi nyilatkozat (lásd Megfelelőségi tájékoztató c. fejezet): A jelen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik az EK-irányelvek követelményeit. 8 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:50

3 Rendeltetésszerű használat A töltőkészüléket csak a járművekben használatos, szokványos, újratölthető, 6/12 V-os ólom-savas és ólom-zselés akkumulátorok töltésére, valamint indítás rásegítésre szabad használni. Egyéb akkumulátorok (pl. nem újratölthető elemek, NiMh-akkumulátorok, NiCd-akkumulátorok stb.) töltésére nem alkalmas a készülék. Vegye figyelembe az akkumulátorán lévő egyéb feliratokat és utasításokat. Kérjük, ügyeljen arra, hogy nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia megszűnik: Hozzájárulásunk nélkül ne alakítsa át a készüléket, és ne használjon általunk nem engedélyezett vagy nem általunk szállított kiegészítő eszközöket. Csak az általunk szállított vagy engedélyezett pótalkatrészeket és tartozékokat használja. Vegye figyelembe a jelen kezelési útmutatóban megadott összes információt, különösen a biztonsági előírásokat. Bármely más használat nem rendeltetésszerűnek minősül, és személyi sérülést, illetve vagyoni kárt okozhat. Ne használja a készüléket robbanásveszélyes helyen. Ide tartoznak pl. a benzinkutak, üzemanyagraktárak vagy az oldószert feldolgozó helyek. Részecskeszennyezett (pl. liszt vagy fapor) levegőjű helyiségekben sem szabad használni ezt a készüléket. Ne tegye ki a készüléket szélsőséges körülményeknek. Kerülendő: Magas páratartalom vagy nedvesség Szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet Közvetlen napsugárzás Nyílt láng Rendeltetésszerű használat ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:50

4 Biztonsági útmutatások Biztonsági útmutatások FIGYELMEZTETÉS! Szakszerűtlen használatból adódó sérülések veszélye áll fenn! A készüléket és tartozékait olyan helyen tárolja, ahol nem férhetnek hozzá gyermekek. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek és korlátozott testi, szellemi vagy érzékelő képességekkel rendelkező, illetve a szükséges tapasztalat és/vagy tudás híján lévő személyek csak akkor használhatják, ha a készülék használata közben felügyelet alatt állnak, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használatát és megértették a benne rejlő veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha már elmúltak 8 évesek és felnőtt felügyeli őket. A 8 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől és a vezetéktől. A készülék kicsomagolása FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! A csomagolófóliákat tartsa távol a gyerekektől. VESZÉLY! Áramütés általi sérülések veszélye áll fenn! Nem szabad üzembe venni a készüléket, ha a készüléken vagy a hálózati kábelen sérülések láthatók. Ha szállítás során keletkezett sérülést észlel, haladéktalanul forduljon a Medion szervizközpontjához. 10 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:50

5 A készülék elhelyezése és villamos csatlakoztatása VESZÉLY! Áramütés általi sérülések veszélye áll fenn! Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel nem sérült, nincs a készülék alatt, vagy nem érintkezik forró felületekkel vagy éles szélekkel. A készülék nem használható a szabadban, és soha nem szabad kitenni eső, hó vagy egyéb nedvesség hatásának. VESZÉLY! Robbanásveszély! A készüléket a használat során az akkumulátortól a lehető legtávolabb helyezze el. A töltőt üzem közben soha ne tegye rá az akkumulátorra. ÉRTESÍTÉS! Szakszerűtlen használatból adódó anyagi károk veszélye áll fenn. Csak szakszerűen felszerelt 230 V~50 Hz-es, földelt, védőérintkezővel ellátott hálózati dugaszolóaljzatba dugja be a készüléket. Ha hosszabbítót is használ, győződjön meg róla, hogy az áramvezetékek keresztmetszetei elegendők legyenek. Minimális keresztmetszet: 3 x 1,5 mm 2. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a hálózati kábel 3 vagy a készülék. A sérült készüléket ne használja tovább. A sérült csatlakozókábelt csak a gyártó, a gyártói ügyfélszolgálat vagy megfelelő képesítéssel rendelkező személy cserélheti az ebből eredő veszélyhelyzetek elkerülése érdekében. Kerülje a közvetlen napsugárzást és az egyéb hőforrások közelségét. Biztonsági útmutatások ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:50

6 Biztonsági útmutatások Egészség VESZÉLY! Szakszerűtlen használatból adódó sérülések veszélye áll fenn! Kerülje a bőrrel való érintkezést és különösképpen a szembe kerülést. Viseljen védőszemüveget. Az akkumulátor karbantartása során gondoskodjon róla, hogy legyen elegendő tiszta víz arra az esetre, ha baleset történne az akkumulátorsavval. Az akkumulátorok rendkívül erős maró hatású folyadékot tartalmaznak. Ha az akkumulátorból sav kerülne a bőrére vagy a ruházatára, azonnal mossa le vízzel és szappannal. Ha szembe kerül a sav, legalább 10 percen keresztül öblítse hideg vízzel, és azonnal hívjon orvost. Győződjön meg arról, hogy a töltőkészülék vagy az akkumulátor + és - pólusát nem érinti más fémdarab vagy egyéb vezető. Az ólom-savas akkumulátorok nagy mennyiségű elektromos energiát tárolnak. Rövidzárlat esetén az akkumulátor megpróbálja ezt az energiát azonnal leadni. Ez a folyamat tűz-, személyi és anyagi kárhoz vezethet. 12 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:51

7 Előkészület Előkészület Ellenőrizze a csomag tartalmát Távolítson el minden csomagolóanyagot. VESZÉLY! Fulladásveszély! Fulladásveszély áll fenn a csomagolófóliák miatt! A csomagolófóliákat ezért tartsa távol a gyermekektől. Kérjük, ellenőrizze a csomag teljességét, és amennyiben hiányos lenne a tartalma, a vásárlás napjától számított 14 napon belül értesítsen arról bennünket. A megvásárolt termékkel Ön az alábbiak birtokába jutott: Töltőkészülék 2 db gyorsérintkezős csatlakozókapoccsal (1 piros, 1 fekete) Kezelési útmutató és jótállási jegy A töltőkészülék használata VESZÉLY! Áramütés általi sérülések veszélye áll fenn! Állandó jelleggel a járműbe szerelt akkumulátor töltésekor biztosítsa, hogy a jármű ne üzemeljen, és védett nyugalmi állapotban legyen! Kapcsolja ki a gyújtást, és vigye a járművet parkolóállásba, pl. személygépkocsi esetén a kézifék behúzásával, vagy csónak esetén a kötél rögzítésével! Először mindig húzza ki a hálózati dugaszt, mielőtt a két csatlakozókapcsot 9 ráköti vagy leveszi az akkumulátor pólusairól. Csatlakoztassa úgy a töltőkészüléket az akkumulátorra, hogy ne keletkezhessen elektromos zárlat. A mínusz kapocs csatlakozókábelét 9 kizárólag az akkumulátor negatív pólusára csatlakoztassa. A plusz kapocs csatlakozókábelét 9 kizárólag az akkumulátor pozitív pólusára csatlakoztassa! Mielőtt bedugná a készülék csatlakozódugóját, győződjön meg, hogy a hálózati áram előírásszerűen V~50 Hz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:51

8 Előkészület értéket ad! Kizárólag a hálózati dugó szigetelt részénél fogva dugja be a hálózati kábelt 3 a dugaszolóaljzatba! Kizárólag a szigetelt részén fogja meg a (plusz és mínusz) csatlakozókapcsokat 9! Ne dörzsölje össze a pozitív (+) és negatív (-) kapcsot azért, hogy a készülék működőképességét ellenőrizze. Ez ugyanis működésbe lépteti a biztosítékot vagy a túlterhelés-védelmet. Ne zárja rövidre fém tárgyakkal az akkumulátort. A csatlakozókapcsokat ne érintse hozzá a töltőkészülék fém házához. Ez ugyanis rövidzárlatot okoz. A fém tárgyakat távolítsa el a készülék munkaterületéről, a csatlakozókapcsok 9 csak lóghatnak szabadon, ha a hálózati dugasz nincs bedugva. Ha megsérül a töltőkészülék, azonnal állítsa le a töltési folyamatot. FIGYELMEZTETÉS! Szakszerűtlen használatból adódó sérülések veszélye áll fenn! Az ólom-savas akkumulátorok rövidzárlat esetén felrobbanhatnak, illetve sav spriccelhet ki az akkumulátorból. Mindig viseljen védőszemüveget és saválló védőkesztyűt, ha teherautó-akkumulátorral dolgozik. Soha ne töltsön fagyott akkumulátort. Ez robbanásveszélyes! Még felengedés után is fennáll a veszélye annak, hogy az akkumulátorból kilépő sav marási sérülést okoz. A megfagyott akkumulátort cserélni kell. 14 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:51

9 Előkészület FIGYELMEZTETÉS! A készülék szakszerűtlen kezeléséből adódó robbanásveszély! Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, ne dohányozzon, kerülje a szikraképződést és a nyílt láng használatát a teljes töltési folyamat során. Amikor rácsatlakoztatja az autós akkumulátorra, először mindig azt a kapcsot helyezze fel, amelyiket nem a jármű vázára kell csatlakoztatni. A másik kapcsot pedig lehetőleg az akkumulátortól és az üzemanyag vezetéktől távoli helyre tegye fel (a második kapocs a csatlakoztatáskor ugyanis szikrázhat, ami akár robbanást is előidézhet). Csak ezután dugja be a töltőkészüléket az elektromos hálózatba. Ha töltés közben az akkumulátor hőmérséklete eléri a 40 Cot, csökkenteni kell a töltőáramot. Ha az akkumulátor hőmérséklete 45 C fölé emelkedik, a töltési folyamatot meg kell szakítani. Csak akkor indítsa újra a töltést, ha az akkumulátor teljesen visszahűlt. A töltési folyamat befejeztével húzza ki a hálózati dugaszt, csak ezután távolítsa el a kapcsot a jármű alvázáról, végül pedig az akkumulátoron lévő kapcsot. Figyelem! Ne töltse túl az akkumulátort. ÉRTESÍTÉS! Szakszerűtlen használatból adódó anyagi károk veszélye áll fenn. Tárolja száraz helyen a készüléket. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:51

10 Kezelés Kezelés ÉRTESÍTÉS! Szakszerűtlen használatból adódó anyagi károk veszélye áll fenn. Az akkumulátor töltése előtt feltétlenül nézze meg az akkumulátor karbantartására és töltésére vonatkozó kezelési útmutatót a hibák és sérülések elkerülése érdekében. Az akkumulátor töltése VIGYÁZAT! Sérülésveszély az autóvillamossági kár veszélye! Soha ne töltse indító funkcióval az akkumulátort. Ha indító funkcióval tölti az akkumulátort, fel fog robbanni. A töltés előtt tudja meg az akkumulátor kapacitását. Ezt az adatot általában az akkumulátoron vagy a jármű kézikönyvében találja. Ellenőrizze az akkumulátor savszintjét, szükség esetén töltse után desztillált vízzel. Erre vonatkozóan kövesse az akkumulátor kézikönyvében foglaltakat. ÉRTESÍTÉS! Szakszerűtlen használatból adódó anyagi károk veszélye áll fenn. Amennyiben a gyárilag megtalálható, távolítsa el az akkumulátorról a fedelet, hogy a töltés során képződő gázok akadálytalanul távozhassanak. Ellenőrizze az akkumulátor savszintjét! Szükség esetén töltsön utána annyi desztillált vizet, hogy az akkumulátor celláit ellepje (helyes érték = 5 10 mm a cellák felett - lásd az akkumulátor útmutatóját). Kerülje az akkumulátor túltöltését, ha 6 V-os akkumulátort tölt! Ilyen akkumulátoroknál nincs fenntartó tartó töltés. 16 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:51

11 Kezelés ÉRTESÍTÉS! Az akkumulátor csak akkor töltődik, ha több mint 3 V maradék feszültség van benne. Ha kisebb a feszültség, az akkumulátor nem tölthető. Az akkumulátorok töltése ideális esetben kb. a néveleges kapacitás 1/10-ével történik, pl.: 20 Ah-s akkumulátor = 2 A töltőáram, töltés ideje kb. 12 óra. 120 Ah-s akkumulátor = 12 A töltőáram, töltés ideje kb. 12 óra. Minél lassabban tölti, annál jobb lesz a töltés, és annál hosszabb az akkumulátor élettartama. Tölthet (akkumulátortól függően) kisebb árammal (hosszabb ideig) vagy nagyobb árammal (rövidebb ideig). 1. Ha az akkumulátor benne van a járműben, a töltési folyamat megkezdése előtt vegye le a gyújtást és kapcsoljon ki minden fogyasztót. 2. A gépjárműbe beszerelt és csatlakoztatott akkumulátor negatív pólusáról először vegye le a jármű mínuszos saruját (fekete). Az akkumulátor negatív pólusa rendszerint össze van kötve a jármű karosszériájával. 3. Most pedig válassza le a jármű pluszos csatlakozóját (piros) az akkumulátor pozitív pólusáról. 4. Mielőtt csatlakoztatja a töltőkábelt, győződjön meg róla, hogy a töltőkészülék nincs bedugva a hálózatba. 5. Először a töltőkészülék piros színű pozitív csatlakozókapcsát 9 csatlakoztassa az akkumulátor pozitív pólusára (B ábra). 6. Majd a töltőkészülék fekete színű negatív csatlakozókapcsát 9 csatlakoztassa az akkumulátor negatív pólusára (B ábra). Tartson elegendő távolságot a jármű akkumulátorától és az üzemanyag vezetéktől. 7. Dugja be a töltőkészülék hálózati dugaszát egy szabályszerű és mindig hozzáférhető, védőérintkezővel ellátott hálózati dugaszolóaljzatba. 8. Az akkumulátortípus kiválasztásához nyomja meg a Akku vál. 4 gombot: 6 V STD 6 voltos szabvány ólom-savas akkumulátor 12 V STD 12 voltos szabvány ólom-savas akkumulátor 12 V AGM 12 voltos AGM akkumulátor 12 V GEL 12 voltos zselés akkumulátor ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:51

12 Kezelés 9. Nyomja meg a Áram vál. 5 gombot a gyors vagy a lassú töltési mód kiválasztásához. 10. Kb. 5 másodpercen belül elindul az akkumulátor töltése. Az Regenerálás/ Töltés 8 LED folyamatosan világít. 11. A töltési folyamat során a kijelző gomb segítségével a kijelzőn 1 meg tudja nézni az aktuális töltési feszültséget, ill. a töltési szintet százalékban megadva. Mivel a készülék nem precíziós műszer, ez csak egy közelítő érték. Ha a 6 voltos akkumulátortípust választja ki 6 voltos akkumulátor töltéséhez, a töltőkészülék a folyamat lezárása után fenntartó töltésre kapcsol. Ha a 12 voltos akkumulátortípust választja ki 6 voltos akkumulátor töltéséhez, a kijelzőn 1 a töltési folyamat lezárása után a FUL felirat lesz látható. Ha a 12 voltos akkumulátortípust választja ki 12 voltos akkumulátor töltéséhez, és az akkumulátor feszültsége 10,5 V fölött van, a töltőkészülék a folyamat lezárása után fenntartó töltésre kapcsol. Ha a 12 voltos akkumulátortípust választja ki egy akkumulátor töltéséhez, és az akkumulátor feszültsége 10,5 V alatt van, a töltőkészülék először frissíti az akkumulátort. A frissítés körül-belül 15 percig tart. Az Regenerálás/Töltés 8 LED eközben villog. Ha a frissítés után az akkumulátor feszültsége 10,5 voltnál magasabb értéket mutat, a töltőkészülék normál töltési módba kapcsol. Ha még mindig 10,5 V alatt marad a feszültség, akkor az akkumulátor valószínűleg tönkrement, a töltőkészülék megszakítja a töltési folyamatot, a kijelzőn pedig megjelenik a bat felirat. A töltési folyamat befejeződése után: 1. Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból. 2. Először az akkumulátor negatív pólusáról távolítsa el a csatlakozókapcsot 9, majd ezután a pozitív pólusról. 3. A jármű pozitív csatlakozósaruját kösse rá az akkumulátor pozitív pólusára. 4. Majd a jármű negatív csatlakozósaruját kösse rá az akkumulátor negatív pólusára. 18 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:51

13 Kezelés Jármű indítása az indítássegítő funkcióval ÉRTESÍTÉS! Az indítási segédfunkció csak 12 voltos akkumulátorral működő járműveknél lehetséges. Kizárólag indítási rásegítésről van szó, nem indítóberendezésről. A készülék csak támogatja a jármű akkumulátorát az indításkor, de nem pótolja azt. Ha teljesen le van merülve az akkumulátor, nem fog beindulni a jármű. Ilyenkor töltse fel az akkumulátort a töltési funkció segítségével. 1. A következők szerint töltse fel az akkumulátort: Az akkumulátor töltése oldalszám: A csatlakozókapcsokat 9 hagyja rajta az akkumulátoron (piros +, fekete -). 3. Tartsa lenyomva a Motor-indítás 6 gombot kb. 3 másodpercig. A Start gomb rövid időre felvillan. 4. Indítsa el a járművet. A kijelzőn 1 megjelenik az indítási folyamathoz használt feszültség. 5. Kb. 5 másodperc múlva az indítási folyamat megszakad, a töltőkészülék fenntartó módba kapcsol. A kijelzőn 1 megjelenik a következő indítási folyamatig hátralévő idő (180 másodperc). 6. Az indítási üzemmód a Motor-indítás 6 gomb újbóli megnyomásával fejezhető be. ÉRTESÍTÉS! A teljes indítás-rásegítési folyamat a fenntartó töltéssel együtt csak 10,8 és 11,2 V közötti feszültséggel és 60 Ah-nál kisebb akkumulátoroknál megy végbe. Ne forgassa a jármű önindítóját 5 másodpercnél hosszabb ideig. Ha nem indul be a járműve, várjon 180 másodpercet, mielőtt újabb indítási kísérletet indít. Maximum 3 indítási kísérletet hajtson végre a jármű beindítására. Ha nem sikerül, akkor először teljesen fel kell tölteni az akkumulátort, lásd Az akkumulátor töltése oldalszám: 16. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:51

14 Töltési ciklusok 7. Ha sikerül beindítani a járművet, kapcsolja ki a töltőkészüléket a hálózati dugasz kihúzása által. 8. Először a negatív pólusú csatlakozókapcsot 9 vegye le az akkumulátorról (karosszéria), utána pedig a pozitív pólusról. Töltési ciklusok A következő oldalakon a töltőkészülék töltési ciklusainak leírást találja táblázatos formában: 20 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:51

15 Töltési ciklusok Akkumulátortípus Töltőáram 1. Akku feszültéségének vizsgálata 2. Gyors töltési mód 3. Lassú töltési mód 4. Akku feszültéségének vizsgálata 12 V STD Gyors A: Ha 3-10,5 V közötti feszültséget ismer fel a töltő, a fenntartó töltés aktiválódik. A fenntartó töltés esetében a készülék lassan tölt mindig 2 másodpercig, utána megszakítja a töltési folyamatot 10 másodpercre egészen addig, míg az akkumulátor feszültsége el nem éri a 10,5 V feszültséget. Ha 10 percen belül nem éri el a 10,5 V feszültséget, akkor a töltő hibásnak érzékeli az akkumulátort. Gyorstöltés 14,4 V-ig, utána 3. lépés Lassú B: Amint a feszültség elérte Tovább a 3. lépéshez Lassú töltés 14,4 V-ig, a 10,5 voltot, a töltőké- utána 4. lépés szülék a 2. lépésre vált. Tovább a 4. lépéshez A töltési folyamat 1 percre megszakad. Ezalatt a fázis alatt nem jelenik meg százalékérték. A: 12 V alatt az akkumulátort hibásnak ismeri fel a töltő B; 12 és 13,2 V közötti feszültség esetén jön az 5. lépés. C: 13,2 V fölött a töltő vár, ameddig a feszültség 13,2 V alá nem csökken, utána jön az 5. lépés. A B és C pont esetén egy perc múlva a kijelzőn megjelenik a FUL felirat. 12V AGM Gyors Gyorstöltés 14,8 V-ig, utána 3. lépés Tovább a 4. lépéshez Lassú Tovább a 3. lépéshez Lassú töltés 14,8 V-ig, utána 4. lépés 5. Fenntartó töltés A fenntartó töltés a lassú feltöltés töltőáramával történik. Ennek során 13,6 voltig töltődik az akkumulátor. Ekkor a töltés leáll, amíg a feszültség 13 V alá nem esik, ezután pedig folytatódik a töltés. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:51

16 Töltési ciklusok Akkumulátortípus Töltőáram 1. Akku feszültéségének vizsgálata 2. Gyors töltési mód 3. Lassú töltési mód 4. Akku feszültéségének vizsgálata 12V GEL Gyors Gyorstöltés 14 V-ig, utána 3. lépés Tovább a 4. lépéshez Lassú Tovább a 3. lépéshez Lassú töltés 14 V-ig, utána 4. lépés 6V STD Gyors Gyorstöltés 7,3 V-ig, utána 3. lépés Lassú Tovább a 3. lépéshez Lassú töltés 7,3 V-ig, utána 4. lépés Tovább a 4. lépéshez A töltési folyamat 1 percre megszakad. Ezalatt a fázis alatt nem jelenik meg százalékérték. A: 6 V alatt az akkumulátort hibásnak ismeri fel a töltő B; 6 és 6,6 V közötti feszültség esetén jön az 5. lépés. C: 6,6 V fölött a töltő vár, ameddig a feszültség 6,6 V alá nem csökken, utána jön az 5. lépés. A B és C pont esetén egy perc múlva a kijelzőn megjelenik a FUL felirat 5. Fenntartó töltés A fenntartó töltés a lassú feltöltés töltőáramával történik. Ennek során 6,8 V-ig töltődik az akkumulátor. Ekkor a töltés leáll, amíg a feszültség 6,5 V alá nem esik, ezután pedig folytatódik a töltés. 22 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:51

17 Üzemen kívül helyezés Ha már nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati dugaszt a dugaszolóaljzatból. Tárolja száraz helyen a készüléket. Tisztítás és ápolás A tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a dugaszolóaljzatból. A tisztításhoz száraz, puha kendőt használjon. Kerülje a vegyi oldó- és tisztítószerek használatát, mert ezek megrongálhatják a készülékek felületét és/vagy a rajtuk levő feliratokat. Hosszabb használat után a csatlakozókapcsokat is tisztítsa meg száraz kendővel, hogy továbbra is optimális maradjon az érintkezés a sarukon. Hibaelhárítás Hiba Hiba lehetséges oka Megoldás Üzemen kívül helyezés Nincs töltés Rossz az érintkezés az aljzatnál. A töltőáram kapcsoló nincs jól beállítva. Túl alacsony az akkumulátor maradék feszültsége. +/ pólusok oxidálódtak vagy szennyezettek Az akku hibás. Javítsa/cserélje az aljzatot. Állítsa a kapcsolót a helyes állásba Cserélje ki az akkut. Tisztítsa meg a pólust. Cserélje ki az akkut. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:51

18 Ártalmatlanítás Hiba Hiba lehetséges oka Megoldás Alacsony töltőáram A pólusok felcserélését jelző fény világít A készülék hangos zajt ad ki +/ pólusok oxidálódtak vagy szennyezettek Az akkumulátor nem veszi fel a töltőáramot. Az akkumulátor teljesen feltöltődött. Rosszul van csatlakoztatva a töltőkábel A Áram vál. 5 töltőáram kapcsoló nincs jól beállítva. Tisztítsa meg a pólust. Cserélje ki az akkut. Határozza meg a fajlagos sűrűséget. A pólusoknak megfelelően helyezze fel a töltőkábelt. Állítsa a kapcsolót a helyes állásba. Ártalmatlanítás Készülék Csomagolás Ha a készülék elhasználódott, gondoskodjon annak környezetkímélő ártalmatlanításáról. Ez pl. a használt készülékek helyi begyűjtőhelyén történhet. Érdeklődjön a helyi az önkormányzatnál az ártalmatlanítás lehetőségeiről. Ártalmatlanítás előtt vágja le a kábelt. A készüléket becsomagolva szállítjuk, nehogy kár érje a szállítás során. A csomagolóanyagok nyersanyagként újrahasznosíthatók, vagy visszajuttathatók a nyersanyag-körforgásba. 24 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:51

19 Műszaki adatok Műszaki adatok Tápfeszültség Áramfelvétel Kimeneti feszültség Kimeneti áram Védelmi osztály / mód Indítás (be) Indítás (ki) Akkumulátor kapacitás V ~ / 50 Hz 1,7 A; 8 A (indítás) 6/12 V 2/12 A, 75 A indítás I / IP20 max. 5 másodperc min. 180 másodperc kivárás Ah A műszaki jellemzők változtatásának és a nyomtatási hibáknak a jogát fenntartjuk. Megfelelőségi információ A Medion AG kijelenti, hogy az MD termék megfelel az alábbi európai követelményeknek: 2004/108/EK EMC-irányelv 2006/95/EK kisfeszültség irányelv 2011/65/EU RoHS-irányelv. A megfelelőségi nyilatkozatok teljes változatai a következő honlapon állnak rendelkezésre: ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:51

20 Impresszum Impresszum Copyright 2015 Minden jog fenntartva. A jelen használati útmutató szerzői jogvédelem alatt áll. A gyártó írásbeli engedélye nélkül minden mechanikus, elektronikus vagy egyéb módon történő sokszorosítás tilos. A szerzői jog az alábbi céget illeti: Medion AG Am Zehnthof Essen Németország Az útmutató utánrendelhető a Service Hotline-on keresztül, illetve letöltés céljából rendelkezésre áll a ügyfélportálon. Beszkennelheti a fenti QR kódot is, amelynek segítségével az ügyfélportálon keresztül le tudja tölteni az útmutatót hordozható eszközére. 26 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:52

21 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:52

22 28 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hofer Content Final REV3.indd :16:52

23 JÓTÁLLÁSI ADATLAP AUTÓS AKKUMULÁTORTÖLTŐ INDÍTÁSSEGÍTŐ FUNKCIÓVAL A fogyasztó adatai: Név: Cím: A vásárlás dátuma*: * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is. A vásárlás helye: A hiba leírása: Aláírás: Kérjük, hogy a jótállási igény nem személyes érvényesítése esetén a kitöltött jelen jótállási adatlapot és a hibás terméket az alábbi címre küldje be: MEDION Service Center R.A. Trade Kft. Törökbálinti utca Budaörs NGARY ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Hívásdíj ügyfelek részére 0,17 /perc és 0,205 /perc között. A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: MD GYÁRTÁSI SZÁM: /2015 ÉV JÓTÁLLÁS Hofer Content Final REV3.indd :16:52

24 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A fogyasztóval szerződést kötő vállalkozás cégneve és címe: A gyártó neve, címe: Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. Medion AG Mészárosok útja 2. Am Zehnthof Biatorbágy Essen NGARY GERMANY A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése: A fogyasztási cikk típusa: Autós akkumulátortöltő indítássegítő MD funkcióval Kicserélés esetén ennek időpontja: A fogyasztási cikk gyártási száma (ha van): A javítószolgálat neve, címe és telefonszáma: Medion Service Center; R.A. Trade Kft.; Törökbálinti utca 23; 2040 Budaörs; NGARY ; A jótállási idő a Magyar Köztársaság területén történt vásárlás napjától számított 3 év. A vásárlás tényének és a vásárlás időpontjának bizonyítására, kérjük őrizze meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyet. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem korlátozza. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért. A fenti szerviz címen a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás termék kijavítására. A jótállási idő lejártát követő javítások költsége azonban a fogyasztót terheli, amelyről részére minden esetben kellő időben előzetes tájékoztatást nyújtunk. Ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, a terméket a vásárlást követő három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén kicseréljük. Amennyiben a hibás terméket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük. MSN Hofer Content Final REV3.indd :16:56

25 A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrészek kerülhetnek beépítésre. A jótállási igény bejelentése A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti. A jótállási igény érvényesítése céljából a fogyasztó üzleteinkkel vagy közvetlenül a jelen jótállási tájékoztatón feltüntetett szervizzel léphet kapcsolatba. A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A rögzített bekötésű, illetve a tíz kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállási felelősség kizárása A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a kijelölt szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlást követően keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat ill. helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékért jótállást nem tudunk vállalni. A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget; Hofer Content Final REV3.indd :16:56

26 ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Ha a kötelezett a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. Eljárás vita esetén A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legalább három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat. A kijavítási igény bejelentésének időpontja: A kijavításra történő átvétel időpontja: A hiba oka: A kijavítás módja: A fogyasztónak történő visszaadás időpontja: Kicserélés esetén ennek időpontja: A javítószolgálat neve és címe: Kelt, aláírás, bélyegző: Hofer Content Final REV3.indd :16:56

Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató Használati útmutató SZÁGBAN G OR nse om my ha A RTV YÁ NÉME T ELEKTRONIKUS ULTRAHANGOS PÓKRIASZTÓ c o n t ro l.c Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 GYORS QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Részletesebben

Használati útmutató ÚTI VÍZFORRALÓ. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató ÚTI VÍZFORRALÓ. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató ÚTI VÍZFORRALÓ myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól, hogy

Részletesebben

Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót

Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót 7 HU Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót A használati útmutató hozzátartozik a LED spot mennyezeti lámpához. Fontos tudnivalókat tartalmaz a használattal és a szereléssel

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató LED-ES ÁLLÓLÁMPA OLVASÓLÁMPÁVAL myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

Használati útmutató DIGITÁLIS ÉJJELLÁTÓ KÉSZÜLÉK NV 400DC. QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni. Tartalom. Származási hely: Kina.

Használati útmutató DIGITÁLIS ÉJJELLÁTÓ KÉSZÜLÉK NV 400DC. QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni. Tartalom. Származási hely: Kina. Származási hely: Kina Gyártó: supra FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH DENISSTR. 28A 67663 KAISERSLAUTERN NÉMETORSZÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 00 36 20-244 10 48 A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: NV 400DC supszerviz@gmail.com

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Gyors TV szimulátor myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 WWTS-1 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

Használati útmutató FELFÚJHATÓ MEDENCE. Bemutatópéldány. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató FELFÚJHATÓ MEDENCE. Bemutatópéldány. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA TM Használati útmutató FELFÚJHATÓ MEDENCE Bemutatópéldány myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Részletesebben

Használati útmutató. Gyermek elemes fogkefe. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Gyermek elemes fogkefe. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Gyermek elemes fogkefe myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Garancia. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail: A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: Aláírás:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Garancia. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail: A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: Aláírás: Garancia 25 JÓTÁLLÁSI ADATLAP Mini hűtőszekrény és autós hűtő A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail: A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott

Részletesebben

Használati útmutató. Kapufallal kiegészítheto futballkapu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Kapufallal kiegészítheto futballkapu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Gyors Kapufallal kiegészítheto futballkapu 50 50 25 10 25 myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Áttekintés...3 Felállítás...4

Részletesebben

Használati útmutató ELEKTROMOS KONVEKTOR. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató ELEKTROMOS KONVEKTOR. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató ELEKTROMOS KONVEKTOR myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

Használati útmutató TERMOSZTÁTOS ZUHANYCSAPTELEP. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató TERMOSZTÁTOS ZUHANYCSAPTELEP. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató TERMOSZTÁTOS ZUHANYCSAPTELEP myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Áttekintés...3 Használata...4 A csomag tartalma/a

Részletesebben

Használati útmutató EGYKAROS MOSDÓ CSAPTELEP. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002. c o n t ro A YÁ

Használati útmutató EGYKAROS MOSDÓ CSAPTELEP. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002. c o n t ro A YÁ Használati útmutató SZÁGBAN G OR nse om my ha A RTV YÁ NÉME T EGYKAROS MOSDÓ CSAPTELEP c o n t ro l.c Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

Használati útmutató. Üveg dohányzóasztal. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Üveg dohányzóasztal. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Üveg dohányzóasztal myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

Használati útmutató PÁRAMENTESÍTŐ ÚTMUTA- TÓVAL GYORS. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató PÁRAMENTESÍTŐ ÚTMUTA- TÓVAL GYORS. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató GYORS ÚTMUTA- TÓVAL PÁRAMENTESÍTŐ myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Szerelési útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató AUTÓS KIHANGOSÍTÓ myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól, hogy

Részletesebben

Használati útmutató ULTRAHANGOS TISZTÍTÓKÉSZÜLÉK. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató ULTRAHANGOS TISZTÍTÓKÉSZÜLÉK. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató ULTRAHANGOS TISZTÍTÓKÉSZÜLÉK myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátortöltő, csepptöltő, karbantartó készülék 12V-os savas ólomakkumulátorokhoz 3-96Ah-ig

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátortöltő, csepptöltő, karbantartó készülék 12V-os savas ólomakkumulátorokhoz 3-96Ah-ig HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátortöltő, csepptöltő, karbantartó készülék 12V-os savas ólomakkumulátorokhoz 3-96Ah-ig Kérjük a használat előtt, mindenképpen olvassa el az útmutatót!

Részletesebben

jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, halálhoz jelöl, amelyet ha nem kerülnek el súlyos akár halálos sérülésekhez vezethet.

jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, halálhoz jelöl, amelyet ha nem kerülnek el súlyos akár halálos sérülésekhez vezethet. Általános tudnivalók HU Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót A használati útmutató hozzátartozik a LED mennyezeti lámpához. Fontos tudnivalókat tartalmaz a használattal

Részletesebben

Használati útmutató EGYKAROS ZUHANY CSAPTELEP. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002. c o n t ro A YÁ

Használati útmutató EGYKAROS ZUHANY CSAPTELEP. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002. c o n t ro A YÁ Használati útmutató SZÁGBAN G OR nse om my ha A RTV YÁ NÉME T EGYKAROS ZUHANY CSAPTELEP c o n t ro l.c Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

POWX410 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5 SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

POWX410 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5 SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos működtetésű

Részletesebben

JBY 93. Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 93. Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 93 H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Tartalom 1 A készülék ismertetése.. 139 2 Jelmagyarázat... 139 3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 187 1.3 Rendeltetésszerű használat... 188 2. Általános

Részletesebben

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA ALUKERETTEL. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA ALUKERETTEL. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Szerelési útmutató SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA ALUKERETTEL myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #0500 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

Használati útmutató és vezérfonal indító akkuk/mélykisütéses akkuk professzionális töltéséhez.

Használati útmutató és vezérfonal indító akkuk/mélykisütéses akkuk professzionális töltéséhez. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Akkutöltő készülék, MULTI XS 4003 1,2-140 Ah-s ólomsavas akkukhoz

Részletesebben

VC-619 AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VC-619 AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VC-619 AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM OLDAL Biztonsági figyelmeztetések 2-3 Készülék felépítése, használata 4-7 Akkumulátor töltése 8 Porgyűjtő ürítése 9 Tisztítás, karbantartás

Részletesebben

SHIATSU MASSZÍROZÓ PÁRNA GYVM22. Használati utasítás. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

SHIATSU MASSZÍROZÓ PÁRNA GYVM22. Használati utasítás. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! SHIATSU MASSZÍROZÓ PÁRNA GYVM22 Használati utasítás Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Általános leírás A Vivamax derékmasszírozó

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

Használati útmutató. Topline plus 60 ruhaszárító. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Topline plus 60 ruhaszárító. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Topline plus 60 ruhaszárító myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP VÉSZVILÁGÍTÁS/MENEKÜLÉSI ÚTVONAL LÁMPA

JÓTÁLLÁSI ADATLAP VÉSZVILÁGÍTÁS/MENEKÜLÉSI ÚTVONAL LÁMPA 47 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP VÉSZVILÁGÍTÁS/MENEKÜLÉSI ÚTVONAL LÁMPA Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN 405056 V1/0513 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ...

Részletesebben

AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B. FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Kimeneti feszültség és áram:

AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B. FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Kimeneti feszültség és áram: AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT TERMÉKET VÁLASZTOTTA! FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Bemeneti áram Töltőáram: Kimeneti feszültség és áram:

Részletesebben

Használati útmutató IRATMEGSEMMISÍTŐ (KERESZTVÁGÓ) Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató IRATMEGSEMMISÍTŐ (KERESZTVÁGÓ) Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató IRATMEGSEMMISÍTŐ (KERESZTVÁGÓ) myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

napelem + Optimate SOLAR vezérlő + cserélhető (kiegészítő) vezetékek

napelem + Optimate SOLAR vezérlő + cserélhető (kiegészítő) vezetékek Napelemes töltő 6/8/12V-s ólom-savas 2Ah és 240Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM524 Alkalmas a piktogramon szereplő gépjárművek akkumulátorainak a töltésére: Ne használja NiCd, NiMh, Li-Ion

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700207G V3/0714 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP Használati utasítás 6934FD A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön

Részletesebben

Használati útmutató GYORS MINISÜTŐ

Használati útmutató GYORS MINISÜTŐ Használati útmutató GYORS MINISÜTŐ QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát

Részletesebben

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R H JBY 100 H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...

Részletesebben

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató LB 88 H H Levegőpárásító Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com MAGYAR Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta.

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 A120406 V5/0713 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátor-regeneráló, töltő, csepptöltő, karbantartó készülék

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátor-regeneráló, töltő, csepptöltő, karbantartó készülék HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátor-regeneráló, töltő, csepptöltő, karbantartó készülék Kérjük a használat előtt, mindenképpen olvassa el az útmutatót! RÖVIDÍTETT ÚTMUTATÓ Az alábbi

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató KAJAK SZETT myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Bemutatópéldány Tartalom Áttekintés... 3 A csomag tartalma/részei... 6

Részletesebben

Eredeti használati útmutató fordítása

Eredeti használati útmutató fordítása Eredeti használati útmutató fordítása 12 V-OS LI-ION AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA myhansecontrol.com myhansecontrol.com WB 12-2 Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és

Részletesebben

0217417hu 008 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU. Használati utasítás

0217417hu 008 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU. Használati utasítás 0217417hu 008 01.2011 Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el!

Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el! Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el! FELCO 800 30 22 29 20 19 mm 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 in.

Részletesebben

JBY 52. H Cumisüveg- és bébiétel-melegítő. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. H Cumisüveg- és bébiétel-melegítő. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. H JBY 52 H Cumisüveg- és bébiétel-melegítő Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék ismertetése... 2 2 Jelmagyarázat... 2

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

Használati utasítás ÍRÓASZTALI LÁMPA. T77 Gyártási szám: 46540

Használati utasítás ÍRÓASZTALI LÁMPA. T77 Gyártási szám: 46540 Használati utasítás ÍRÓASZTALI LÁMPA T77 Gyártási szám: 46540 íróasztali lámpa Használati utasítás Köszönjük, hogy az LED íróasztali lámpa megvásárlása mellett döntött. Amennyiben kérdései merülnek fel

Részletesebben

LIGHT SZABÁLYOZHATÓ MŰANYAG HEGESZTŐ KÉSZÜLÉK

LIGHT SZABÁLYOZHATÓ MŰANYAG HEGESZTŐ KÉSZÜLÉK GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200270 V1/0413 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa

Részletesebben

Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés

Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés Javítás Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés 311467H Fontos biztonsági elõírások. Kérjük, olvassa el a kézikönyvben szereplõ figyelmeztetéseket, illetve a festékszóró gép használatára vonatkozó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 Tartalomjegyzék Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 A termék részei...3 Csatlakozások...4 Csatlakozás Külső Audio Készülékhez... 4 Az egységen

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ Használati útmutató

VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ Használati útmutató VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ Használati útmutató HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi

Részletesebben

arról, hogy a kábelek nem sérültek forró felületek, éles szélek stb. miatt, vagy más módon. Soha ne helyezzen el ventilátoros hűtésű töltőkészüléket

arról, hogy a kábelek nem sérültek forró felületek, éles szélek stb. miatt, vagy más módon. Soha ne helyezzen el ventilátoros hűtésű töltőkészüléket KÉZIKÖNYV GRATULÁLUNK, hogy ezt az új, professzionális, kapcsolóüzemmel működő akkumulátortöltőt választotta. A CTEK SWEDEN AB professzionális szériájába tartozó termék az akkumulátortöltők legmodernebb

Részletesebben

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

MULTI XS 7000, primer kapcsolású akkumulátortöltő 14-225 Ah kapacitású ólomsavas

MULTI XS 7000, primer kapcsolású akkumulátortöltő 14-225 Ah kapacitású ólomsavas MULTI XS 7000, primer kapcsolású akkumulátortöltő 14-225 Ah kapacitású ólomsavas akkumulátorokhoz Kezelési utasítás és a professzionális akkumulátortöltés leírása indító- és deep cycle akkumulátorokhoz

Részletesebben

POWX308 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX308 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY RV3-25/P teljesítményszabályozó Ez az kézikönyv fontos útmutatást és a biztonságra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. Mielőtt telepíti az egységet, a megfelelő működés biztosítása és az Ön biztonsága

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP AUTÓS KIHANGOSÍTÓ

JÓTÁLLÁSI ADATLAP AUTÓS KIHANGOSÍTÓ MULTIPOINT SPEAKERPHONE Garancia HU 31 A fogyasztó adatai: JÓTÁLLÁSI ADATLAP AUTÓS KIHANGOSÍTÓ Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor

Részletesebben

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató Programozható digitális ütemadó Használati útmutató 2015. november 20. Bevezető Köszönjük, hogy ezt a programozható, digitális ütemadó készüléket választotta. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen

Részletesebben

POWX340 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX340 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ- ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6207D 6217D 6317D 6337D 6347D. Használati utasítás

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ- ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6207D 6217D 6317D 6337D 6347D. Használati utasítás MAKITA AKKUMULÁTOROS FÚRÓ- ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6207D 6217D 6317D 6337D 6347D Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított

Részletesebben

JBY 86 H Bébitelefon Használati útmutató

JBY 86 H Bébitelefon Használati útmutató H JBY 86 H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de MAGYAR Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110 KH TRADING, Kft. Pf. 142 Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77 1506 Budapest (csak egy helyi hívás díját fizeti) Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS 500 VA 100 Vac 750 VA 100/120/230 Vac Tower szünetmentes tápegység 990-1587A 12/2005 Bevezetés Az APC szünetmentes tápegységet (UPS) arra tervezték, hogy megvédje

Részletesebben

IF-100 300321 V1/1014

IF-100 300321 V1/1014 IF-100 300321 V1/1014 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 100054 V6/0114 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 158 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS RHD-262CE[7741380]_RHD-262CE[7741380].qxd 03/11/2011 20:23 Page 2 www.keyang.com ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ RHD-262 A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6916D. Használati utasítás

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6916D. Használati utasítás MAKITA AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6916D Használati utasítás DZ DWA Ni-Cd 2,0 Ah DWD Ni-MH 2,6 Ah DWF Ni-MH 3,0 Ah Extra DWAE / DWDE / DWFE... + 1 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

AUTÓS AKKUTÖLTŐ KÉSZÜLÉK

AUTÓS AKKUTÖLTŐ KÉSZÜLÉK 502333-07 H DE9112 2 AUTÓS AKKUTÖLTŐ KÉSZÜLÉK DE9112 Szívből Gratulálunk Önnek, hogy a DEWALT termékét választotta. Hosszú évek tapasztalata és a termékek folyamatos fejlesztése teszi a DEWALTot megbízható

Részletesebben

POW63172 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW63172 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN 110.135G V1/1012 H A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210 1.2 A szimbólumok

Részletesebben

NOTEBOOK -ES TÁBLAGÉPPEL

NOTEBOOK -ES TÁBLAGÉPPEL NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató NOTEBOOK -ES TÁBLAGÉPPEL MEDION E2212T myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Tartalom Áttekintés... 4 A készülék

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700300 V2/0614 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

ENERGIAKÖLTSÉG MÉRŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3. 19. oldal Rend. sz. / Item No. / N de commande / Bestnr.: 12 50 52 4000PRO D Ez a használati útmutató ehhez a termékhez tartozik. Az útmutató fontos tudnivalókat

Részletesebben

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Javítás Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Építészeti bevonatok és festékek hordozható eszközzel történõ levegõ nélküli felhordására. Kizárólag

Részletesebben

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató BENZINES GENERÁTOR (áramfejlesztő) HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. CZ 2

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. RT, RTW, RTS és VRX típusú hűtő- és salátavitrinekhez, faliregálhoz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. RT, RTW, RTS és VRX típusú hűtő- és salátavitrinekhez, faliregálhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS RT, RTW, RTS és VRX típusú hűtő- és salátavitrinekhez, faliregálhoz RT SOROZAT: RT-58L, RT-78L, RT-98L, RT-235L, RT-1200, RT-58L(1R), RT-98L(1R), RT-58L(2R) RTW SOROZAT : RTW-100L,

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves és alapvető részét képezik, amelyet a felhasználó rendelkezésére

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

IV-36 300314 V4/0914

IV-36 300314 V4/0914 IV-36 300314 V4/0914 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 158 1.1 Használati

Részletesebben

V 520 # 85071. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Deutsch English Français. Türkçe Čeština.

V 520 # 85071. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Deutsch English Français. Türkçe Čeština. V 520 Deutsch English Français Dansk Türkçe Čeština Slovenčina Nederlands Italiano Norsk Svenska Magyar Hrvatski Slovenščina Româneşte Български Bosanski Srpski # 85071 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse

Részletesebben

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv H A M B U R G Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv Hő- és füstelvezető kompakt központok Típusok: EL 24a/1 /2 /3 Tel.: +36 (1) 226 1616 Fax: +36 (1) 226 1303 info@assaabloy.hu www.assaabloy.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

használati útmutató HORDOZHATÓ KOMPRESSZOR GYORS Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

használati útmutató HORDOZHATÓ KOMPRESSZOR GYORS Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató GYORS HORDOZHATÓ KOMPRESSZOR myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Originalna Eredeti navodila használati za uporabo útmutató

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-8.25CD

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-8.25CD HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-8.25CD Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. KÜLÖNÖSEN FONTOS A TERMÉK ELHELYEZÉSÉVEL ÉS A KÜLSŐ ILL. BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLETEKKEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3318286-3318287 MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK E kézikönyv a termék fontos tartozéka. olvassa

Részletesebben

VLP-sorozatú lineáris labortápegység

VLP-sorozatú lineáris labortápegység Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 VLP-sorozatú lineáris labortápegység Rendelési szám: 51 14 06 VLP 2403 Pro 51 14 01 VLP 1303 Pro 51 14 02 VLP 1602 Pro 51 14 03 VLP 1405

Részletesebben