Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz"

Átírás

1 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves és alapvető részét képezik, amelyet a felhasználó rendelkezésére kell bocsátani. Kérjük, figyelmesen olvassa el e fejezetet, mivel fontos információkat tartalmaz a biztonságos üzembe helyezéssel, használattal és karbantartással kapcsolatban. Tartsa e kézikönyvet biztonságos helyen, hogy szükség esetén bármikor kéznél legyen. AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Az üzembe helyezést, elektromos csatlakoztatást és beállításokat képesített elektromos szakembernek kell elvégeznie a vonatkozó szabványok, valamint ezen leírás későbbiekben ismertetett utasításainak figyelembe vételével: Olvassa el e kézikönyv utasításait, mielőtt nekilátna a termék üzembe helyezésének. Helytelen üzembe helyezés kárt okozhat személyekben, állatokban vagy tárgyakban, amelyekért a termék gyártója és forgalmazója nem vállalhat felelősséget. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett értékek megfelelnek-e a hálózat paramétereinek. Ne helyezze üzembe a terméket robbanásveszélyes környezetben. Gyúlékony gáz vagy füst jelenléte komoly veszélyt jelent. Gondoskodjunk a csomagolóanyagok megfelelő elszállításáról, mivel azok a környezetre és a gyermekekre potenciális veszélyforrások lehetnek. Az üzembe helyezés megkezdése előtt ellenőrizzük, hogy a termék nem sérült-e. Az automatika üzembe helyezése előtt végezze el a biztonsági előírásokhoz szükséges szerkezeti módosításokat és/vagy a nyitási-ütközési és egyéb veszélyes területek megfelelő biztosítását. Ellenőrizze, hogy a meglévő szerkezet rendelkezik-e a szükséges teljesítménnyel és stabilitással. A Gi.Bi.Di. és a forgalmazó nem vállal felelősséget, ha a leírásban foglaltak figyelmen kívül hagyásából adódóan, a motorizált ajtók és kapuk a telepítés, vagy a későbbi használat során deformálódnak. Biztonsági eszközök (fotocellák, érzékelő keretek, vészkapcsolók stb.) telepítése szükséges az érvényes előírásoknak, üzemeltetési környezetnek, a rendszer működés funkcionális logikájának és az automatikus ajtó vagy kapu működése során keletkező erőknek megfelelően. A biztonsági eszközöknek meg kell felelniük az érvényes előírásoknak, és megfelelő védelmet kell nyújtaniuk a nyitási, ütközési és általános veszélyzónákban. A rendszer minden elemének szemmel láthatóan azonosíthatónak kell lennie (jel, címke stb. alapján), - valamint a termékazonosító adatokon kívül -, az automatikus távirányítóval adható parancsokat is meg kell határoznunk. Az üzembe helyezésnél olyan általános áramtalanító vészkikapcsolót kell alkalmaznunk, melynek érintkezőtávolsága - nyitott állapotban -, 3 mm vagy annál nagyobb. Az elektronika vezérléséhez használt kapcsolók és nyomógombok határterhelhetőségének 0,03 A-nél nagyobbnak kell lenniük. A Gi.Bi.Di. és a forgalmazó nem vállal felelősséget az automatika biztonságos és megbízható működéséért, amennyiben a rendszerben használt elemek nem felelnek meg a fenti követelményeknek.

2 HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK 2 Ez a termék csak olyan célra használható, melyre kifejezetten tervezték. Bármilyen más célú felhasználás helytelennek minősül, és ebből eredően veszélyes. A Gi.Bi.Di. és a forgalmazó semmiféle káreseményért nem vonható felelősségre, amely a pontatlan, nem megfelelő és következetlen használatból ered. Az üzembe helyező a felhasználó rendelkezésére kell bocsásson minden, a rendszer kézi vezérléséhez szükséges, információt vészhelyzet esetére és adnia kell egy kezelői kézikönyvet. A lehetséges balesetek elkerülése végett kerüljük a forgó vagy mozgó alkatrészek közelében történő munkavégzést, melyek a testrészeket vagy az öltözetet könnyen elkaphatják és csak nehezen eresztik el. Ne lépjünk az automatikus ajtó vagy kapu mozgáskörzetébe, míg az mozgásban van. Várjunk, amíg teljesen megáll. Ne akadályozzuk az automatikus ajtó vagy kapu mozgását, mert ez veszélyes körülményeket teremthet. Ne engedjük, hogy gyermekek játszanak vagy álljanak az automatikus ajtó vagy kapu mozgásterében. Tartsuk a rádió-távirányítót és az egyéb vezérlőeszközöket gyermekek által nem elérhető helyen, nehogy az automatika akaratunktól függetlenül működésbe lépjen. KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK Működésképtelenség és/vagy hibás működés esetén kapcsoljuk ki a terméket, tartózkodjunk bármilyen javítási vagy közvetlen beavatkozási kísérlettől és hívjunk képesített technikusokat. Bármilyen tisztítás, karbantartás vagy javítás elvégzése előtt kapcsoljuk le az automatikát az elektromos hálózatról és az akkumulátorról, vagy a szünetmentes áramforrásról. A rendszer hatékonyságának és megfelelő működésének fenntartása érdekében elengedhetetlenül fontos a gyártó utasításainak betartása, a rendszeres karbantartási feladatok szakképzett, professzionális technikusok által történő elvégzése. Különösen javasolt az összes biztonsági eszköz működésének rendszeres időközönkénti ellenőrzése. Bármilyen javításhoz vagy alkatrészcseréhez kizárólag eredeti, a gyártó által meghatározott alkatrész használható. Egy meglévő rendszer módosítása vagy bővítése a gyártó utasításainak megfelelően kell történjen, a gyártó által meghatározott eredeti alkatrészek felhasználásával. Az üzembe helyezési, karbantartási és javítási műveleteket egy karbantartási lapon rögzíteni kell, amely lapot a felhasználó őriz. TECHNIKAI JELLEMZŐK A vezérlés működhet 230 V, Hz frekvenciájú hálózati feszültségről, vagy 12 V, 2 Ah-s akkumulátorról, mely a vezérlés dobozában elhelyezhető. A hálózat kimaradásakor az akkumulátor kb: 20 nyitási-zárási ciklust tesz lehetővé. Csatlakoztatható motorok: - AS04220 vezérlésnél 2 x 12 V DC 60 W Maximális terhelés a villogó lámpa kimeneten: 15 W, 12 V DC Maximális terhelés a fotocella tápellátás kimeneten: 8 W, 12 V DC (2 pár fotocella + 1 vevő) Maximális terhelés a fotocella adó tápellátás kimeneten: 2 W, 12 V DC Elektromos ajtózár kimenet: 12 V DC, max.: 15 W Hőmérséklettartomány: -20 és +60 C között Védettség: IP 54 Működési idő beállítási tartomány: 0 90 sec. Szünetidő beállítási tartománya: 0 90 sec. Alkalmazható akkumulátor: 12 V, 2 Ah

3 Ismertetés: 3 Az AS04220 és AS04260 típusú elektronikus egységek az érvényben lévő előírások szerint alkalmasak egy, vagy kétszárnyú kapuk 12 V DC tápfeszültségű motorjainak vezérlésére. Programozható vezérlési módok: - Lépésről-lépésre (step by step) - Lépésről-lépésre, - automatikus zárással. - Több felhasználós (társasházi). - Gyalogos bejáró. - Gyalogos bejáró automatikus zárással. - Jegesedést kiküszöbölő (water hammer). - Lassításos. Beállítási lehetőségek: - Működési idő. - Gyalogos bejáró működési idő. - Szünetidő. - Kapuszárnyak működése közti fáziseltérés. - Elektronikus nyomatékhatárolás. ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK AZ ELEKTROMOS ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA A VEZÉRLŐKÁRTYA SORKAPCSAIHOZ: 1. Gyalogos bejáró funkció vezérlő nyomógombja. (N.O.) 2. Fotocellák N.C. érintkezője. 3. A fenti (1. és 2.) bemenetek kontaktusainak közös pontja. 4. A NYIT STOP - ZÁR, vagy csak NYIT parancs adására alkalmazható START nyomógomb N.O. érintkezője. 5. STOP vészleállító nyomógomb N.C. kontaktusa. 6. A START és a STOP nyomógombok közös pontja V DC Max.: 6 W, Tápfeszültség kimenet a fotocellák, vagy a különálló rádiófrekvenciás vevő tápellátásához. (Max.: 2 pár fotocella, 7.pont a +) V DC kimenet, - az elektromos ajtózár működtetéséhez. (Max.: 15 W) Független relékontaktus, kisfeszültségű figyelmeztető lámpa vezérléséhez V DC kimenet a fotocella adó tápellátásához. Amennyiben szeretnénk, hogy a vezérlés időnként automatikusan tesztelje a fotocellák működését, akkor az adót ezekhez a pontokhoz kell csatlakoztatni V DC villogólámpa működtető kimenet. (Max.: 15 W, a 15.pont a pozitív) számú motort vezérlő 12 V DC kimenet. (Nyitásnál a 16. pont a pozitív.) Nyitásnál ez a motor lép először működésbe, és a gyalogos üzemmódnál csak ez működik számú motort vezérlő 12 V DC kimenet. (Nyitásnál a 18. pont a pozitív.) 20. Rádiófrekvenciás vevőantenna föld pontja. (Árnyékolás.) 21. Rádiófrekvenciás vevőantenna jel pontja. CN11+ Akkumulátor pozitív (piros) csatlakozási pont. CN10- Akkumulátor negatív (fekete) csatlakozási pont. F-N TÁPELLÁTÁS: 230 V, Hz.

4 Figyelmeztetés: 4 Az opcionálisan alkalmazható akkumulátor, csak a gyártó speciális kábelével csatlakoztatható a vezérléshez. Az akkumulátor közvetlen csatlakoztatása a vezérlés súlyos károsodását okozhatja, - melyért a gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget. Üzemmód programozása az SW1 jelű DIP kapcsolók beállításával: Az elektromos kábelek, és a rádiófrekvenciás vevőkártya csatlakoztatását, valamint a 2-10 DIP kapcsolók helyzetének megváltoztatását mindig csak lekapcsolt tápfeszültség (és akkumulátor) esetén végezze. A tápfeszültséget, a kikapcsolást követő 15 mp-en belül ne kapcsolja vissza. DIP 1. ON helyzetben az időbeállítások programozása engedélyezett. OFF* állásban az időbeállítások programozása tiltott. (Normál működés.) 2. ON helyzetben: több felhasználós (társasházi) üzemmód. OFF* pozícióban lépésről-lépésre (step by step) üzemmód. ( ha DIP 7 OFF), vagy OFF* állásban lépésről-lépésre üzemmód automatikus zárással. (DIP 7 ON) 3. ON* helyzetében minden működési fázis végén lassítás történik. OFF állásában a lassítás kikapcsolva. 4. ON helyzetében a villogó lámpa, a motoroknál 3 mp-el korábban lép működésbe. 5. ON állásban engedélyezi a gyalogosbejáró funkciót, mely a távirányító 2. sz. nyomógombjával vezérelhető. (Csak a gyári vevőegységgel rendelkező változatoknál.) 6. ON helyzetben a 2-3 pontra csatlakoztatott fotocellák nyitásnál és zárásnál is aktívak. (Ha a fotocellák sugara megszakad, a motorok megállnak, majd ellenkező irányban indulnak.) OFF helyzetében a fotocellák csak zárás közben aktívak. 7. ON állásban - a beprogramozott szünetidő (max. 90 mp.) elteltével -, engedélyezi az automatikus zárást. 8. ON helyzetében engedélyezett az - elektromos ajtózár működését segítő -, jegesedést kiküszöbölő üzemmód. (A motorok nyitás előtt rövid ideig záró irányban működnek.) 9. ON állásban tiltja az ütközésérzékelést. Ilyenkor, ha a kapuszárnyak akadályba ütköznek, a vezérlés úgy véli, hogy elérték a véghelyzetet. 10. Nem használt, állítsuk OFF helyzetbe. * - Gyári beállítás. Az alábbi táblázat szemlélteti a távirányítóval, vagy a nyomógombbal adott START parancs által kiváltott működési módot. Választott A kapu zárva A kapu nyit A kapu nyitva A kapu zár üzemmód Lépésről-lépésre. A kapu nyit. A kapu megáll A kapu zár A kapu megáll Lépésről-lépésre Aut. zárással A kapu zár és A kapu megáll visszanyit A kapu nyit és a szünetidő elteltével bezár A kapu megáll A kapu a szünetidő letelte után is bezár Több felhasználós A kapu nyit Hatástalan A szünetidő számlálása újraindul Az RV1 (motor 1) és az RV2 (motor 2) potenciométerek hatása: A kapu megáll és visszanyit A potenciométereket az óra járásával egyező irányban elfordítva növekszik a motorok engedélyezett nyomatéka. Az engedélyezett nyomaték (áramérték határ) túllépése a motor azonnali megállását eredményezi, - zárásnál és nyitásnál egyaránt. Gyári beállításnál mindkét potenciométer középállásban van.

5 A CN 3 jumper hatása a motorok nyomatéktartományára: 5 A CN3 nyitott helyzetében a motorok nyomatékának szabályozási tartománya 2,5 5.5 A, zárt helyzetben pedig 3 7,5 A (motoronként). Az utóbbi beállítás GiBiDi FLOOR 812 motorokhoz ajánlott. Gyári beállításnál CN 3 nyitott. DL1, DL6 funkció és állapotjelző LED-ek. A DL1 és DL2 LED-ek a vezérlés állapotáról adnak tájékoztatást, - az alábbiak szerint: - DL1 és DL2 felváltva villog: A működési idők nincsenek beprogramozva. - DL1 és DL 2 folyamatosan világít: DIP 1 ON helyzetben van, és a programozás engedélyezett. - Csak a DL 2 villog: Csak a gyalogos üzemmód működési ideje lett beprogramozva. - Csak a DL 1 világít: Rádiófrekvenciás távirányítók programozása folyamatban. - DL 1 gyorsan villog: A vevő olyan távirányító adását érzékeli, mely nincs a vezérléshez programozva. - DL 3 fotocella állapotjelző LED: Folyamatosan világít, ha a fotocellák sugara nincs megszakítva. - DL 4 START LED: START parancs ideje alatt világít. - DL 5 STOP LED: STOP parancs hatására elalszik. - DL 6 gyalogos funkció START LED: Gyalogos funkció START parancsra világít. Időzítések (működési idők) programozása Figyelem! Az időzítések egyszerűbb programozása érdekében a rádiófrekvenciás távirányítót rendeljük hozzá a vevőhöz, vagy csatlakoztassuk a START parancs adására alkalmas NO. nyomógombot a 4-6. kapcsokra. A fentiek hiányában a programozást a panelon található START (P2) nyomógombbal is elvégezhetjük. Az időzítések programozását a kapu teljesen zárt helyzetében kezdjük. Amennyiben engedélyezzük a lassítást, a programozás megkezdése előtt állítsuk a 3. sz. DIP kapcsolót ON helyzetbe. A programozás előtt érdemes memóriatörlést végezni, - a következők szerint: Nyomjuk le egyszerre a panelen a LEARN és START (P1, P2) nyomógombokat mindaddig, ameddig a DL1, DL2 LED-ek folyamatosan világítanak. Amikor a LED-ek kialudtak, - a memóriatörlés megtörtént. Engedjük fel a nyomógombokat. A sikeres művelet végén a DL1, DL2 LED-ek felváltva villognak. Figyelem! A vezérelt kapuszárnyaknál mechanikus véghelyzet ütközőket kell alkalmazni. A 2 sz. motor által mozgatott kapuszárnynak kell elsőként záródnia. Az időzítések programozása előtt állítsuk a kaput zárt helyzetbe. Ez folyamatos START parancs adásával végezhető, melynek hatására először lassan a 2.sz., majd az 1. sz. kapuszárny fog záródni, - a mechanikus véghelyzetig. A kapuszárnyak mozgása leáll, ha a vezérlés nem érzékel folyamatos START parancsot. Időzítések programozása kétszárnyú kapunál: (működési idő, aut. zárás szünetideje, kapuszárnyak közötti időeltérés, gyalogos ciklus)

6 6 1. A kapu zárt állapotában állítsuk az 1. sz. DIP kapcsolót ON helyzetbe, melynek hatására a DL1, DL2 LED-ek folyamatosan világítanak, valamint sípoló hang(ok) jelzik a karbantartási igényt jelző számláló beállítását. 2. Adjunk START parancsot, melynek hatására előbb az 1. sz., majd 2mp-el később a 2. sz. motor is működésbe lép. 3. Amikor az 1. sz. motor eléri mechanikai véghelyzetét, vagy a kívánt nyitási helyzetet, - adjunk megint START parancsot. (1.sz. motor leáll.) 4. Amikor a 2. sz. motor is eléri a mechanikai véghelyzetét vagy a kívánt nyitási helyzetet, adjunk újabb START parancsot. (2.sz. motor leáll.) 5. A villogó lámpa működése megszűnik és elkezdődik az automatikus zárás szünetidejének számlálása. A beállítani kívánt idő elteltével (Max.: 90 sec) adjunk START parancsot, melyre a 2. sz. motor zárni kezd. 6. Várjunk, amíg eltelik az az idő, amit a kapuszárnyak közti fáziseltérésként be kívánunk állítani, - majd adjunk újabb START parancsot. Ennek hatására az 1. sz. motor is zárni kezd. 7. A vezérlő egység a motorok mechanikai véghelyzetének eléréséig (a kapuszárnyak bezáródásáig) már nem fogad el újabb parancsot. 8. Állitsuk vissza az 1. sz. DIP kapcsolót OFF helyzetbe. Amennyiben a programozás közben hiba történt, - mert pl. az engedélyezett nyomatékot alacsony értékre állítottuk be -, módosítsuk az RV 1, RV 2 potenciométerek beállítását, majd ismételjük meg a programozási műveletet. Előtte a kapuszárnyakat állítsuk zárthelyzetbe. Amennyiben a vezérlő egységhez AUO1780 típusú kétcsatornás rádiófrekvenciás vevőt alkalmazunk, vagy a vezérlés verziószáma AS04260, akkor lehetőségünk van a gyalogos funkció ciklusidejének beprogramozására is, melynek során csak az 1. sz. motor működik. A programozás a 4, 6 pontok kivételével az előzőek szerint történik, azonban START parancsot a vevőhőz már hozzárendelt távirányító 2. sz. nyomógombjával kell adnunk. Időzítések programozása egyszárnyú kapunál: (működési idő, aut. zárás szünetideje) Egyszárnyú kapuvezérlési üzemmódra az M1 motor (16 17) kimenet alkalmazható. A programozás az alábbiak szerint végezhető el: 1. Állítsuk az RV 2 potenciométert maximális értékre ( az óramutató járásával egyező irányban). 2. Zárjuk rövidre a 2.sz. motor (18 19) csatlakozási pontjait. 3. Programozzuk be a kívánt időzítéseket az ismertetett eljárás 2, 3, 5, 6, 7, 8 pontjai szerint, - azzal az eltéréssel, hogy amikor a kívánt szünetidő letelt, egymás után két START parancsot adjunk. 4. Távolítsuk el a rövidzárat a pontokról, és az 1.sz. DIP kapcsolót állítsuk vissza OFF helyzetbe. Gyors zárási funkció Az üzemmód engedélyezésével az automatikus zárás szünetideje 3 mp-re csökken, a motorok leállása után, a fotocellák érzékelési sávjának szabaddá válását követően. Az üzemmód engedélyezéséhez a programozási eljárás 5. lépésénél amikor az automatikus zárás szünetidejének visszaszámlálása elkezdődött, - takarjuk le a fotocellát legalább 5 mp-ig. Amikor az üzemmód tárolásra került, azt a vezérlés sípoló hanggal jelzi. Szüntessük meg a fotocella kitakarását, és folytassuk kívánt a szünetidő elteltével a programozást. A funkció megszüntetéséhez hajtsuk végre újból a programozási eljárást, - a fotocella letakarása nélkül. Fotocella teszt Az időzítések programozása alatt a vezérlés automatikusan teszteli a fotocellák jelenlétét, és megfelelő működését, ha a fotocella adó(k) a pontra csatlakozik. A későbbiek folyamán a vezérlés minden motorindítás előtt tesztelni fogja a fotocellákat. A motorok nem fognak elindulni, ha

7 7 a teszt eredménytelen. Amennyiben programozás közben a vezérlés nem érzékeli fotocella jelenlétét, a későbbi működés folyamán nem fog fotocella tesztet végrehajtani. A vevő 2 3. csatlakozási pontjának állapota, azonban ilyenkor is kihat a vezérlés működésére. Lassítás A 3. sz. DIP kapcsolót ON helyzetében a lassítás engedélyezett. Ilyenkor a motorok működése minden irányú mozgás első és utolsó 3 mp-ében lassabb. Ütközésérzékelés A 9.sz. DIP kapcsoló OFF helyzetében az ütközés érzékelése engedélyezett. Ilyenkor, ha valamelyik kapuszárny akadályba ütközik, mozgása megáll, majd 2 mp-ig ellenkező irányúra vált. A működési idő utolsó másodpercében ez a funkció már hatástalan. Ilyenkor a vezérlés Úgy véli, hogy a kapuszárnyak elérték véghelyzetüket. Minden esetben, amikor a nyomatékhatároló áramkör állította le a motorokat (ütközés miatt), A kapuszárnyak csak újabb START parancsra indulnak újra, mégpedig lassú sebességgel és záró irányba. STOP vészleállítás A STOP gomb megnyomására (5 6. csatlakozási pont), a motorok azonnal leállnak. A kapu-szárnyak csak START parancs hatására indulnak újra, lassú sebességgel, - záró irányba. A kapuszárnyak bezáródásáig a vezérlés további parancsot nem fogad el. Karbantartási igény jelzése A programozási ciklus végén mielőtt az 1.sz. DIP kapcsolót OFF helyzetbe állítjuk -, lehetőségünk van a karbantartási igényt jelző ciklusszámláló beállítására a panel START (P2) nyomógombjával. Amennyiben a berendezés elérte a beállított működési ciklusok számát, a motorok működése alatt a beépített zümmer folyamatosan sípolni fog, a villogó lámpa pedig folyamatosan világít a kapu zárt helyzetében, jelezve a karbantartás szükségességét. A sípoló Hangjelzést kiiktathatjuk a JP1 átkötés átvágásával. A START gomb megnyomásával a következő lehetőségek között választhatunk: Beállítás: Beállítás jelzése: ciklus 1 rövid sípolás ciklus ciklus Karbantartási igény jelzés tiltva 1 hosszú sípolás A karbantartás után a ciklusszámlálót a következők szerint nullázhatjuk: - Kapcsoljuk le a tápfeszültséget, valamint az akkumulátort a vezérlésről. - Zárjuk rövidre e CN4 jumpersor 3 4. pontját. - Kapcsoljuk vissza a hálózati feszültséget. Amennyiben a zümmer működése engedélyezett, a ciklusszámláló nullázását sípoló hang jelzi. - Távolítsuk el a 3 4. pont átkötését, és csatlakoztassuk az akkumulátort. A rádiófrekvenciás távirányító adókódok programozása Az AS04260 típusú vezérlés beépített rádiófrekvenciás vevőt tartalmaz, míg az AS04220 típushoz AUO1780 típusú vevőkártya alkalmazható. A távirányítók jelének dekódolását közvetlenül a vezérlő egység végzi, - mely 433,92 MHz frekvenciájú, fix-, vagy ugrókódos távirányítók jelének felismerésére alkalmas. A vezérléshez csak azonos működési elvű (fix-, vagy ugrókódos távirányítók programozhatók)

8 8 A távirányítók kódjának tárolása, illetve a kódok törlése az alábbiak szerint történik: A kódok tárolása: A tápfeszültség bekapcsolásakor a DL1 jelű LED röviden felvillan. Ezt követően nyomjuk meg a vezérlő panelen található programozás P1 LEARN gombot. A DL1 piros LED ennek hatására kb.: 6 mp-ig világít. Ez alatt az idő alatt nyomja meg a távirányító 1.sz. (nagyobb) gombját, mire a LED kétszer felvillan. Amikor a LED kialszik, a távirányító kódja automatikusan tárolásra került, és a vezérlés tanuló üzemmódról normál üzemmódra váltott. További távirányítók kódjának beprogramozását a P1 LEARN gomb ismételt megnyomásával végezheti, - az előzőek szerint. A beprogramozott kódokat a vevő, a hálózati feszültség lekapcsolását követően is tárolja. Megjegyzés: maximum 200 különböző kód programozható. Amennyiben a távirányító 2. sz. (kisebb) nyomógombját is hozzárendeljük a vezérléshez, akkor az a gyalogos funkció vezérlésére alkalmazható. A rádiófrekvenciás vevőkódok törlése: Tartsa nyomva a P1 LEARN programozó gombot, amíg a piros LED el nem alszik. Ekkor az összes korábban tárolt kód, törlésre kerül. A vevőkódok programozása előtt ajánlott ezt a műveletet végrehajtani. Egyéb rádiófrekvenciás adó és vevő alkalmazásához kérje a gyártó, vagy a forgalmazó javaslatát. Végellenőrzés: Ellenőrizzük a DIP kapcsolók beállítását, valamint a vezérlő és a biztonsági eszközök megfelelő bekötését. (Hibás csatlakoztatás a vezérlés súlyos meghibásodását okozhatja.) Készüljünk fel továbbá arra, hogy helytelen működés esetén a tápellátást a főkapcsoló segítségével azonnal megszüntethessük. Az akkumulátort csak a megfelelő működés ellenőrzése után csatlakoztassuk. Ezt követően kapcsoljuk be a tápfeszültséget. Ellenőrizzük, hogy a DL3, DL5 jelű piros LED-ek világítanak-e, a DL4 (sárga LED) pedig nem. Győződjünk meg arról, hogy a kapu mozgáskörzete biztosítva van, majd ellenőrizzük az automatika, a vezérlő,- és biztonsági eszközök működését, - a beállított üzemmódnak megfelelően. Figyelmeztetés: Karbantartást mindig csak lekapcsolt tápfeszültség (és akkumulátor) esetén végezzen. A tápfeszültséget, a kikapcsolást követő 15 mp-en belül ne kapcsolja vissza. Hibaelhárítás: Hibajelenség A DL 1, DL 2, LED-ek világítanak. A kapu nem nyit, vagy nem zár. A távirányító 2.sz. nyomógombjára a gyalogos funkció nem működik. A hiba lehetséges oka A vezérlés programozási üzemmódban van. Állítsuk az 1.sz. DIP kapcsolót OFF helyzetbe. Ellenőrizzük, hogy a DL 3 (fotocella), és a DL 5 (STOP) jelű piros LED-ek világítanak-e. Ellenőrizzük, hogy a vezérlés érzékeli-e a START parancsot.melynek hatására a DL4 jelű sárga LED-nek fel kell villannia. Amennyiben nem alkalmazunk fotocellákat a 2 3, STOP nyomógomb hiányában pedig az 5 6. pon-tokat rövidre kell zárnunk. Ellenőrizzük a nyomatékhatároló potenciométerek állását. Rendeljük hozzá a vezérléshez a 2.sz. nyomógombot. Ellenőrizzük az 5.sz. DIP kapcsoló ON állását.

9 9 A távirányító csak közelről vezérli a berendezést. Ellenőrizzük az antenna megfelelő csatlakoztatását. Amennyiben nem AUO1780 típusú vevőt alkalmazunk, akkor az antennát nem a vezérléshez, hanem a vevőhöz kell csatlakoztatnunk. Ellenőrizzük, hogy van-e valamilyen rádiófrekvenciás zavarforrás a közelben. Ellenőrizzük a távirányítóban lévő elem állapotát. Figyelmeztetés: Az akkumulátor élettartama és kapacitása függ a használati módtól és gyakoriságtól, valamint a hálózat jellemzőitől. Ezért javasolt az akkumulátor állapotát legalább évente egyszer ellenőrizni. Ha az akkumulátor lemerült, vagy elvesztette kapacitását, a vezérlés csak a hálózati feszültség megléte esetén működik megfelelően. A gyártó és a forgalmazó a változtatás jogát fenntartja.

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel.

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves

Részletesebben

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására.

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. CTR 32 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen arra,

Részletesebben

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül.

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. CTR 31 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen

Részletesebben

City 11 ANALÓG VEZÉRLŐ EGYSÉG LENGŐ KAPUKHOZ

City 11 ANALÓG VEZÉRLŐ EGYSÉG LENGŐ KAPUKHOZ V2 S.p.A. Corso Principi di Piemonte, 65/67 12035 RACCONIGI (CN) ITALY Telefon: +39 01 72 81 24 11 - fax +39 01 72 84 050 info@v2home.com - www.v2home.com IL n. 353 Kiadás dátuma 2011/06/20 City 11 ANALÓG

Részletesebben

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1.

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1. Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ 1. oldal A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI A főmenü választó gomb B almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés C a beállított érték növelése, vagy engedélyezés SI

Részletesebben

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval Szerelési útmutató Verzió: 09/2013 Dátum: 2013 szeptember Készítette: Kovács Attila -2- -3- - 4 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI

Részletesebben

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával.

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával. UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ UNIK2E 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ FIGYELEM!! Telepítés elott olvassa el ezt a kézikönyvet, mely a termék szerves részét képezi. N.B. - A Prastel nem vállal

Részletesebben

MACH7RX Szárnyaskapu vezérlés

MACH7RX Szárnyaskapu vezérlés MACH7RX Szárnyaskapu vezérlés Telepítői és használati utasítás 1.) Biztonsági előírások: FIGYELMEZTETÉS: Bármely felszerelést, javítást bízzon szakemberre. Mindíg kövesse a telepítési útmutatóban foglaltakat

Részletesebben

Q52 vezérlo elektronika

Q52 vezérlo elektronika Q52 1. oldal, összesen: 1 Q52 vezérlo elektronika Üzembe helyezési és használati kézikönyv A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket.

Részletesebben

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal Telepítési Útmutató 2. oldal BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca KS 4 tolókapu szettet választotta. A Beninca cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen. FAAC 531 EM Az 531 EM automata garázsmotor szekcionált vagy billenő kapuk mozgatására használandó. A készülék egy egybeéptített elektromechanikus motorból, vezérlőegységből és egy lámpából áll, ami a plafonra

Részletesebben

Moon. MC824H vezérlőegység. Telepítési és használati útmutató

Moon. MC824H vezérlőegység. Telepítési és használati útmutató Moon MC824H vezérlőegység Telepítési és használati útmutató 1 A TERMÉK LEÍRÁSA ÉS MEGFELELŐ HASZNÁLATA Az MC824H egy elektromos vezérlőegység lengőkapuk automatizálásához. FIGYELMEZTETÉS! Ebben a kézikönyvben

Részletesebben

MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás

MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás A mozgató motorok tökéletes működéséhez a kapuszárnyaknak a következő feltételeket kell teljesíteniük : Erős, stabil felépítés,

Részletesebben

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett 1 KIT-UNDERGROUND Földbe rejtett kapumozgató szett 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá terméket választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZT6-ZT6C 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz Általános

Részletesebben

UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás

UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-1666 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás Magyarországi képviselet Általános leírás Ez a kapuhajtás alkalmas

Részletesebben

LOGIC M vezérlő egység. Szerelési utasítás. Verzió: 01/2008 Dátum: 2008 szeptember (Rev: 2007-11-16 alapján)

LOGIC M vezérlő egység. Szerelési utasítás. Verzió: 01/2008 Dátum: 2008 szeptember (Rev: 2007-11-16 alapján) LOGIC M vezérlő egység Szerelési utasítás Verzió: 01/2008 Dátum: 2008 szeptember (Rev: 2007-11-16 alapján) Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK Ez a szerelési utasítás

Részletesebben

E2 vezérlő egység, 2db, kétmotoros 230 V~ automatikákhoz, beépített rádióval

E2 vezérlő egység, 2db, kétmotoros 230 V~ automatikákhoz, beépített rádióval E2 vezérlő egység, 2db, kétmotoros 230 V~ automatikákhoz, beépített rádióval Szerelési útmutató Verzió: 05/2010 Dátum: 2010 november Rev: 2010.07.19 alapján Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS

Részletesebben

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS A VEZÉRLŐEGYSÉG TETEJE Akkumulátor töltő kapcsolat kivezetés. 24 V motor kivezetés. Kiegészítő külső áramforrás kimenet. Villogó kimenet (15 W max., 12 V AC) ; a villogást

Részletesebben

KING GATES DYNAMOS 500 és 1000 230V-os TOLÓMOTOR PROGRAMOZÁSA FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES DYNAMOS 500 és 1000 230V-os TOLÓMOTOR PROGRAMOZÁSA FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES DYNAMOS 500 és 1000 230V-os TOLÓMOTOR PROGRAMOZÁSA FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági

Részletesebben

ZL170 N. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás

ZL170 N. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZL170 N Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz Általános leírás - A vezérlés 24V-os

Részletesebben

V2 CITY9 Analóg vezérl egység H gördül kapukhoz

V2 CITY9 Analóg vezérl egység H gördül kapukhoz V2 CITY9 Analóg vezérlegység H gördül kapukhoz TARTALOMJEGYZÉK FONTOS MEGJEGYZÉSEK...3 MEGFELELSÉGI NYILATKOZAT...3 A VEZÉRLEGYSÉG LEÍRÁSA...3 ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS TÁBLÁZATA...5 MOTORER ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása ZC3 vezérlőpanel Általános jellemzők A vezérlőpanel leírása A ZC3 elektromos vezérlőpanel a C és az F3000 sorozatba tartozó 230 V-os automatikus ipari tolókapuk vezérlésére alkalmas 600 W teljesítményig,

Részletesebben

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal KS4F Tolókapu szett 1. oldal Telepítési Útmutató KS4F Tolókapu szett 2. oldal BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca KS 4 tolókapu szettet választotta. A Beninca cég kínálatában található

Részletesebben

KIT-KMB Csuklókaros kapumozgató szett. Üzembe helyezési kézikönyv

KIT-KMB Csuklókaros kapumozgató szett. Üzembe helyezési kézikönyv KMB csuklókaros szett 1. oldal KIT-KMB Csuklókaros kapumozgató szett Üzembe helyezési kézikönyv KMB csuklókaros szett 2. oldal Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca terméket választotta. A

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! lux1 kapuvezérlő lux1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Vezérlőegység 900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG...3 MUNKAESZKÖZÖK...3 TECHNIKAI ADATOK...4 ÁTTENTŐ ÁBRA...5 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK...6 PROGRAMOZÁS...7 PROGRAMOZÁSI FUNKCIÓK...8

Részletesebben

FLEXY Szárnyaskapu vezérlés

FLEXY Szárnyaskapu vezérlés FLEXY Szárnyaskapu vezérlés Telepítıi és használati utasítás BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK FIGYELMEZTETÉS: Bármely felszerelést, javítást bízzon szakemberre. Mindíg kövesse a telepítési útmutatóban foglaltakat

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! eco1 kapuvezérlő eco1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

ACNSEM2 Forgalom irányító lámpa vezérlés 2 lámpához

ACNSEM2 Forgalom irányító lámpa vezérlés 2 lámpához ACNSEM2 Forgalom irányító lámpa vezérlés 2 lámpához FIGYELEM! A készülék telepítését és rendszeres karbantartását szakemberrel végeztesse. Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet a telepítést megelőzően.

Részletesebben

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés FAAC 844T Háromfázisú Toló Motor Vezérlés MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft. H-1045 Budapest, Madridi u.2., T: (+36 1) 3904170, Fax: 3904173, masco@masco.hu, www.masco.hu

Részletesebben

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató 73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval Szerelési útmutató - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Ez a szerelési utasítás csak

Részletesebben

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése 1 Figyelem! A helytelen szerelés ill. üzemeltetés komoly baleseteket és károkat okozhat! A helyes szerelés ill. üzemeltetés érdekében feltétlenül be kell tartani az

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK - A vezérlıegység áramellátását (a külsı biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 - es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

FAAC/740&741_24V. 1.oldal

FAAC/740&741_24V. 1.oldal FAAC/740&741_24V 1.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 2.oldal 1) Figyelem! A személyi biztonság érdekében nagyon fontos az alábbi utasítások elolvasása és követése.

Részletesebben

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer A vásárolt terméket csak megfelelı

Részletesebben

Szárnyaskapu nyitó Kezelési Útmutató SW-200 (D1)

Szárnyaskapu nyitó Kezelési Útmutató SW-200 (D1) SW 200 (D1) Szárnyaskapu nyitó Kezelési Útmutató Műszaki adatok: Model Kimeneti feszültség SW-200 (D1) 12VDC Átlagos felvett áram 2.0A A kétszárnyú kapu össztömege Motor egyenesvonalú sebessége Lökethossz

Részletesebben

SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó

SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó SMART - RESET Ponyvás automata gyorsajtó Szerelési és karbantartási utasítása Verzió: 2009-10-01 Fordította: Dvorák László Dátum: 2007 október - 2-1. TECHNIKAI JELLEMZŐK Opciós tételek az alap összeállításhoz

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László 44_globe -

Részletesebben

Vezérlés garázs- és kertkapumotorokhoz FX 24

Vezérlés garázs- és kertkapumotorokhoz FX 24 Vezérlés garázs- és kertkapumotorokhoz FX 24 FX 24 vezérlés programozása Általános bemutatás Ez a termék, amennyiben az alábbi útmutatók és a beszerelési előírások alapján szerelik, megfelel az EN 13241-1

Részletesebben

REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA

REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA Változat: 04/2002 Dátum: Összeállította: 2002 március Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BFT Alpha egymotoros vezérlő, 230 V egyszerűsített leírás

BFT Alpha egymotoros vezérlő, 230 V egyszerűsített leírás BFT Alpha egymotoros vezérlő, 230 V egyszerűsített leírás Köszönjük, hogy a BFT gyár termékét vásárolta, cégünk biztos abban, hogy több mint elégedett lesz a teljesítményével. Minden gyártmányunkhoz mellékelünk

Részletesebben

PC160 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV

PC160 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV PC10 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. PC10 Vezérlés 2. Beállítás 2.1 SW1 Dip kapcsoló beállítása 2.2 Funkció kapcsolók és LED jelzések magyarázata 2.3 Távirányító

Részletesebben

DIVO KITB 12 Vdc SZÁRNYASKAPUKHOZ

DIVO KITB 12 Vdc SZÁRNYASKAPUKHOZ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DIVO KITB 12 Vdc 12 VDC MOZGATÓMOTOR SZÁRNYASKAPUKHOZ FIGYELEM!! Telepítés elott olvassa el ezt a kézikönyvet, mely a termék szerves részét képezi. N.B. - A Prastel nem vállal felelosséget

Részletesebben

VEZÉRLŐPANEL GÖRDÜLŐKAPUKHOZ

VEZÉRLŐPANEL GÖRDÜLŐKAPUKHOZ VEZÉRLŐPNEL GÖRDÜLŐKPUKHOZ Használati útmutató Többfunkciós vezérlőpanel gördülőkapukhoz 0 Vac Programkijelző Motor munkaidejének elektronikus beállítása utomatikus programozási eljárás akadályérzékeléssel

Részletesebben

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 KIT-ASTER-Q36 új 1. oldal, összesen: 24 KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 Q36A vezérléssel Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó

Részletesebben

Panel bekötési pontok:

Panel bekötési pontok: Panel bekötési pontok: 1-2- Közös pont minden be és kimenethez 3. 24Vac, 7W terhelhetőségű kimenet külső eszközök táplálásához 4.-5. Közös pont minden be és kimenethez 6. 24Vac 10W kimenet figyelmeztető

Részletesebben

Q37A Vezérlés 1 vagy 2 szárnyú kapukhoz

Q37A Vezérlés 1 vagy 2 szárnyú kapukhoz Q37A Vezérlés 1 vagy 2 szárnyú kapukhoz Hordozható programozó egység = LCD ÖSSZETEVOK A A GOMB = BELÉPÉS A FOMENÜBE B B GOMB = BELÉPÉS AZ ALMENÜBE C C GOMB = NYUGTÁZÁS (IGEN) / NÖVELÉS D D GOMB = TAGADÁS

Részletesebben

MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz.

MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz. KIT-MOVER5 Q36 új 1. oldal, összesen: 1 MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz. A leírás fontossági és bonyolultsági

Részletesebben

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági előírásokat. Használjon

Részletesebben

KIT-BOB24 1 KIT-BOB24. Használati és üzembe helyezési utasítás

KIT-BOB24 1 KIT-BOB24. Használati és üzembe helyezési utasítás KIT-BOB24 1 KIT-BOB24 Használati és üzembe helyezési utasítás KIT-BOB24 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

BRAIN vezérlés oldal: 1 összes: 8

BRAIN vezérlés oldal: 1 összes: 8 BRAIN vezérlés oldal: 1 összes: 8 VEZÉRLÉS BRAIN vezérlés oldal: 2 összes: 8 BRAIN vezérlés oldal: 3 összes: 8 BRAIN vezérlés bemeneti és kimeneti funkciói Kapcsok Funkció Leírás 1-2-3 Táp Bemenet 230Vac

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12E típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12E típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12E típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves és alapvető részét képezik, amelyet a felhasználó rendelkezésére

Részletesebben

ZL38. Vezérlés G2080/2080I 24V-os karos sorompóhoz

ZL38. Vezérlés G2080/2080I 24V-os karos sorompóhoz Vezérlés G2080/2080I 24V-os karos sorompóhoz A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be és helyezheti üzembe a készülék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok. Telepítés. inteo Soliris IB. Soliris IB

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok. Telepítés. inteo Soliris IB. Soliris IB Fény- és szélvezérlés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a vezérlés által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések, észrevételek

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz A ábra A retesz átkapcsolása 57039.25/30/35 1) Csavarja ki teljesen a csavarokat 2) Húzza le és fordítsa el a reteszt 180 ºC-kal, majd helyezze

Részletesebben

SPRINT ajtónyitó automata. Szerelési utasítás

SPRINT ajtónyitó automata. Szerelési utasítás SPRINT ajtónyitó automata Szerelési utasítás Változat: 02/2004 Dátum: 2004 március Összeállította: Dvorák László - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A szerelési utasítás csak szakképzett személyek

Részletesebben

BRA111 egyfázisú vezérlés, max 0,5 Lóerő, rádióvevő 433,92MHz

BRA111 egyfázisú vezérlés, max 0,5 Lóerő, rádióvevő 433,92MHz BRA111 egyfázisú vezérlés, max 0,5 Lóerő, rádióvevő 433,92MHz LEDEK L1 piros zárás L2 zöld nyitás L3 piros idő és transzmitter programozás RELÉK K1 hálózati relé zárás K2 hálózati relé nyitás K3 hálózati

Részletesebben

CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz

CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz CARDIN PRG811-1. oldal, összesen: 8 - CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz MUSZAKI ADATOK Energiaellátás Vac 220/230 Frekvencia Hz 50/60 Rákötheto

Részletesebben

Kertkapu motor Toló vagy úszókapuhoz Elixo 500

Kertkapu motor Toló vagy úszókapuhoz Elixo 500 Kertkapu motor Toló vagy úszókapuhoz Elixo 500 Elixo 500 Általános bemutató A Somfy világa A Somfy automata vezérlő rendszereket fejleszt, gyárt és forgalmaz lakó- és középületekbe. Riasztó rendszerek,

Részletesebben

KIT-TECNO4 1. oldal, összesen: 1 KIT-TECNO. Kapumozgató szett kétszárnyas kapukhoz. Üzembe helyezési és használati utasítás

KIT-TECNO4 1. oldal, összesen: 1 KIT-TECNO. Kapumozgató szett kétszárnyas kapukhoz. Üzembe helyezési és használati utasítás KIT-TECNO4 1. oldal, összesen: 1 EUROMATIC KIT-TECNO Kapumozgató szett kétszárnyas kapukhoz A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket.

Részletesebben

PRGU433PP A MOTOR KÁBELEINEK BEKÖTÉSE

PRGU433PP A MOTOR KÁBELEINEK BEKÖTÉSE PRGU433PP - 1 - PRGU433PP A MOTOR KÁBELEINEK BEKÖTÉSE PRGU433PP - 2 - A TARTOZÉKOK KÁBELEINEK BEKÖTÉSE PRGU433PP - 3 - A HUZALOK KERESZTMETSZETE PRGU433PP - 4 - PROGRAMOZÁS Az új PRGU433PP programozható

Részletesebben

003ZF1. nyomatékszabályzós, kétmotoros vezérlőpanel 230V-os meghajtásokhoz

003ZF1. nyomatékszabályzós, kétmotoros vezérlőpanel 230V-os meghajtásokhoz 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet S63 319S63 rev.0.1 03/2001 003ZF1 nyomatékszabályzós, kétmotoros vezérlőpanel

Részletesebben

Nice Wingo 3524 szett telepítési útmutatója

Nice Wingo 3524 szett telepítési útmutatója Nice Wingo 3524 szett telepítési útmutatója Tipikus Elrendezés: A: Wingo motor E: Villogó B: Küls fotocella F: Kulcsos, mágneskártya vagy kódzáras kapcsoló C: Mechanikus végállás ütköz G: Vezérlés D: Bels

Részletesebben

PC200 kapuvezérlés 24VDC ORSÓS MOTOROKHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PC200 kapuvezérlés 24VDC ORSÓS MOTOROKHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PC200 kapuvezérlés DC ORSÓS MOTOROKHOZ FELHSZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. PC200 kapuvezérlés 2. eállítások 2.1 SW1 Dip kapcsoló beállítása 2.1.1 Lassítás beállítása (Dip 1 - S/F Set) 2.1.2 Nyomaték

Részletesebben

H-1 FIGYELEM MŰSZAKI ADATOK. Fogyasztás max.: Tartozékok feszültségellátása: 24 Vdc / 0,5 A max.

H-1 FIGYELEM MŰSZAKI ADATOK. Fogyasztás max.: Tartozékok feszültségellátása: 24 Vdc / 0,5 A max. FIGYELEM FONTOS TUDNIVALÓK A SZERELÉSHEZ ÉS A HASZNÁLATHOZ KEZDJE EZEN FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK OLVASÁSÁVAL. Az ilyen figyelmeztető jelzés jelentése "Vigyázat!, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a

Részletesebben

A824 vezérlőegység 2db 24Vdc mozgásérzékelővel ellátott motor vezérlésére

A824 vezérlőegység 2db 24Vdc mozgásérzékelővel ellátott motor vezérlésére A824 vezérlőegység 2db 24Vdc mozgásérzékelővel ellátott motor vezérlésére Ezt a kézikönyvet csak olyan személyek használhatják, akik szakképzettek az installációhoz. Tartalom: Gyors segítség 1 Bemutatás

Részletesebben

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20)

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) VIBRAC - 218 Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) Tip:006-002-005-008 Jellemzők: Két rezgőadagoló működtetése

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

Kétmotoros vezérlés 24V-os motorokhoz

Kétmotoros vezérlés 24V-os motorokhoz 1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808 Kétmotoros vezérlés 24V-os motorokhoz ZLJ24 leírás 1 / 36 www.kling.hu Általános leírás: A terméket teljes egészében a CAME fejlesztette

Részletesebben

Használati utasítás. Görgős fékvizsgáló próbapad

Használati utasítás. Görgős fékvizsgáló próbapad Használati utasítás Görgős fékvizsgáló próbapad Tartalom 1. Felhasznált szimbólumok 1.1 Dokumentáció 1.2 BSA 44xx 2. Információk a felhasználáshoz 2.1 Fontos megjegyzések 2.2 Biztonsági útmutatás 2.3 Egyéb

Részletesebben

CARDIN SL4024. Tolókapu mozgatómotor

CARDIN SL4024. Tolókapu mozgatómotor 1 CARDIN SL4024 Tolókapu mozgatómotor ELOZETES ELLENORZÉSEK 2 A Kapu felülete B A fix és a mozgó részek közötti távolság C Vezetosín D Biztonsági távolság E Mechanikus zárási végállás F Gumiszegély ütodés

Részletesebben

BEN. BEN vezérlés 1. oldal

BEN. BEN vezérlés 1. oldal BEN vezérlés 1. oldal BEN Csuklókaros kapumozgató szett 24V-os vezérléssel Beüzemelési útmutató BEN vezérlés 2. oldal BEN vezérlés 3. oldal BEN vezérlés 4. oldal BEN vezérlés 5. oldal BEN vezérlés 6. oldal

Részletesebben

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT TOLÓKAPU NYITÓ SZETT OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT KIT PL1000 TOLÓKAPU NYITÓ SZETT A PL1000 elektro-mechanikus tolókapu nyitó szettet otthoni felhasználásra tervezték. A hajtómotor ízléses megjelenésű

Részletesebben

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TERMÉK LEÍRÁS LEÍRÁS Kellemes és modern megjelenésével a TIREE ideális lakókörnyezeti alkalmazásokhoz, különösen irodákban és szállodákban. Minden változatban a szabályozás

Részletesebben

Forgalmazza: KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft.

Forgalmazza: KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZA5 Magyarországi Képviselet nyomatékszabályzós, egymotoros vezérlıpanel

Részletesebben

QIK80EH Elektromechanikus sorompó

QIK80EH Elektromechanikus sorompó QIK80EH Elektromechanikus sorompó Szerelési utasítása Verzió: 01/2010 Fordította: Dvorák László Dátum: 2010 március (Rev: 2013-01-18) - 2 - TARTALOMJEGYZÉK Tárgy Oldal 1. Általános biztonsági óvintézkedések

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László - 2 - - 3

Részletesebben

GE UNI24R DL VEZERLOEGYSEG KETSZARNYU KAPUKHOZ SZERELESI UTASITAS ES FIGYELMEZTETESEK, HASZNALAT ES KARBANTARTAS VERSIONE 3DP0950000 REV 05/2009

GE UNI24R DL VEZERLOEGYSEG KETSZARNYU KAPUKHOZ SZERELESI UTASITAS ES FIGYELMEZTETESEK, HASZNALAT ES KARBANTARTAS VERSIONE 3DP0950000 REV 05/2009 GE UNI24R DL HU VEZERLOEGYSEG KETSZARNYU KAPUKHOZ HU SZERELESI UTASITAS ES FIGYELMEZTETESEK, HASZNALAT ES KARBANTARTAS VERSIONE 3DP0950000 REV 05/2009 HU ALTALANOS TELEPITES HU 1. táblázat: A GE UNI 24R

Részletesebben

BULL8M, 5M BULL8M, 5M. Telepítési Kézikönyv. A kézikönyv az eredeti leírás alapján készült (nem a tesztelt motor alapján)

BULL8M, 5M BULL8M, 5M. Telepítési Kézikönyv. A kézikönyv az eredeti leírás alapján készült (nem a tesztelt motor alapján) 1 BULL8M, 5M Telepítési Kézikönyv A kézikönyv az eredeti leírás alapján készült (nem a tesztelt motor alapján) 2 Technikai adatok: BULL5M BULL8M Tápfeszültség:... 230V 230V Teljesítmény:... 235W 280W Áram:...

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok. Telepítés

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok. Telepítés Motorvezérlés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a vezérlés által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések, észrevételek és kívánságok

Részletesebben

CIDRA-RE C CIDRA-RI C vezérlés

CIDRA-RE C CIDRA-RI C vezérlés CIDRA összes: 5, oldal 1 CIDRA-RE C CIDRA-RI C vezérlés CIDRA összes: 5, oldal 2 Bemenet/Kimenet funkciók Kapocs Funkció Leírás L-N Táp Bement 230 Vac 50 Hz (L-fázis/N-semleges) 3-4-5 Motor 1 Csatlakozás

Részletesebben

AUTOATTENDANT Rendszer Kézikönyv

AUTOATTENDANT Rendszer Kézikönyv AUTOATTENDANT Rendszer Kézikönyv www.matrixtelecom.hu AutoAttendant Rendszer Kézikönyv 1 Információk a dokumentációról Ez egy általános dokumentáció, mely több, különböző típusú modell részletes leírását

Részletesebben

JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató

JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató FELSZERELÉSI JAVASLATOK JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató BELTÉRI ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATIKA LCD kijelző Transzformátor Vegye le az alsó takarólemezt. Szerelje fel a falra az automatikát a két

Részletesebben

SOROMPÓ. Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal. Használati útmutató és alkatrészlista

SOROMPÓ. Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal. Használati útmutató és alkatrészlista Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal SOROMPÓ Használati útmutató és alkatrészlista Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 2. oldal VE.650 sorompó 1. Általános jellemzők A VE.500 sorompó

Részletesebben

CapMix. Alkalmazási útmutató

CapMix. Alkalmazási útmutató CapMix Kapszulakeverő berendezés Tartalomjegyzék Alkalmazási útmutató 1. Biztonság...2 2. Termékleírás...3 3. Alkalmazási terület...3 4. Műszaki adatok...3 5. Üzembe helyezés...4 5.1 A keverési idő beállítása...4

Részletesebben

KIT-BULLOCK 24V-os tolókapu mozgató szett

KIT-BULLOCK 24V-os tolókapu mozgató szett 1 KIT-BULLOCK 24V-os tolókapu mozgató szett Telepítési leírás Csak telepítőknek Figyelem! A vezérlésben az energiatakarékos mód gyárilag be van kapcsolva! Amennyiben külső rádióvevőt vagy egyéb eszközt

Részletesebben

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység FILCOM Visszamosatást vezérlő egység Tartalom 1.0 Bevezetés...2 2.0 Műszaki jellemzők...2 3.0 Kijelző panel...2 3.1 LED...3 3.2 Kijelző...3 4.0 A vezérlő egység hardver konfigurálása...3 4.1 Váltóáramú

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.00.0096 és újabb modul verziókhoz Dokumentumverzió: 1.41 2013.08.09

ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.00.0096 és újabb modul verziókhoz Dokumentumverzió: 1.41 2013.08.09 ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v1.00.0096 és újabb modul verziókhoz Dokumentumverzió: 1.41 2013.08.09 Tartalomjegyzék 1 A ProCOM GPRS Adapter alapvető funkciói... 3 1.1 Funkciók

Részletesebben

H Szerelési és kezelési útmutató 1-31

H Szerelési és kezelési útmutató 1-31 H gator 400 H Szerelési és kezelési útmutató - 466V007-0006-0-OCE-Rev. Tartalomjegyzék Általános................................... Rajzjelek Biztonsági előírások Üzemeltetés a rádiófrekvenciás távirányítóhoz

Részletesebben

Elektronikus vezérlőkártya kétszárnyú kapukhoz

Elektronikus vezérlőkártya kétszárnyú kapukhoz A6 A6F A700F Elektronikus vezérlőkártya kétszárnyú kapukhoz Ez a kézikönyv képzett és tapasztalt szerelők számára íródott, akik végrehajthatják az üzembe helyezést. Semmilyen információt nem közöl a végfelhasználóra

Részletesebben

Nice Wingo (rövid) motor és Mindy A400 vezérlés összeszerelési és programozási füzete Szerelje fel a motorokat és tartozékait az ábra szerint:

Nice Wingo (rövid) motor és Mindy A400 vezérlés összeszerelési és programozási füzete Szerelje fel a motorokat és tartozékait az ábra szerint: Nice Wingo (rövid) motor és Mindy A400 vezérlés összeszerelési és programozási füzete Szerelje fel a motorokat és tartozékait az ábra szerint: 1 Hátsó fotocella oszlop COB 6 Sárga villogó LUCY 230V 2 Mechanikus

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet)

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet) Hőmérsékletszabályozók ECSV DIP-kapcsoló segítségével egyszerűen beállítható, könnyen használható szolgáltatásokkal rendelkező, DIN 8 x 8 mm-es méretű hőmérsékletszabályozók Egyszerű beállítás DIP- és

Részletesebben

Használati és telepítési útmutató

Használati és telepítési útmutató Mhouse_WU2_20031210 Használati és telepítési útmutató ELÉRHETÕSÉGÜNK A gyártó és az importõr nem vállalnak felelõsséget a nem megfelelõ használatból eredõ anyagi és személyi károkért! A gyártó az adatok

Részletesebben