VLP-sorozatú lineáris labortápegység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VLP-sorozatú lineáris labortápegység"

Átírás

1 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: VLP-sorozatú lineáris labortápegység Rendelési szám: VLP 2403 Pro VLP 1303 Pro VLP 1602 Pro VLP 1405 Pro VLP VLP 1302A Rendeltetésszerű használat A készülék kisfogyasztók tápáramellátására szolgál. A fogyasztókat a tápegység előlapján található kimeneti hüvelyekre csatlakoztatjuk. A csatlakoztatott fogyasztó áramfelvétele nem lépheti túl a kapcsolóüzemű tápegység megfelelő kimenetére megadott amperszámot. Az összes áramkimenet egymástól függetlenül használható. Ez a tápegység I. védelmi osztályú készülék, ezért csak bekötött védőföldelésű, 230V~/50 Hz-es, földelőérintkezős dugaszaljba szabad A mostoha körülmények ilyen pl. a nagy por, éghető gázok, gőzök vagy oldószerek jelenléte, a zivatar, vagy ahhoz hasonló körülmény, továbbá erős elektrosztatikus tér stb. mellett történő használat nem megengedett. A fentiektől eltérő használat tilos, és a készülék és a vezeték meghibásodását okozhatja, ezen felül rövidzár, tűz és áramütés veszélyét is magában rejti. A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni vagy átalakítani. Feltétlenül tartsuk be a jelen kezelési utasítás biztonsági előírásait. A helytelen használatból, működési hibából, vagy szakszerűtlen kezelésből fakadó anyagi károkért vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget. Ebben az esetben megszűnik a garancia. Az egyes típusok kimenőfeszültsége és árama: rend. szám típus A-kimenet B-kimenet C-kimenet VLP2403 Pro 0-40V=, max. 3A 0-40V=, max. 3A 3-6V=, max. 2A VLP1303 Pro 0-30V=, 3-6V=, -- max. 3A max. 2A VLP1602 Pro 0-60V=, 3-6V=, -- max. 3A max. 2A VLP1405 Pro 0-40V=, 3-6V=, -- max. 5A max. 2A VLP V=, 0-40V=, -- max. 3A max. 3A VLP1302A 0-30V=, max. 2A Biztonsági előírások Ennek a kezelési utasításnak a figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetén a garancia érvényét veszíti. A következményes károkért, és a szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő személyi és anyagi károkért sem tud a gyártó felelősséget vállalni. Biztonsági- és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása. A tápegység I. védelmi osztályú készülék, ezért csak földelt háztartási dugaszaljba (230V~/50 Hz) szabad Figyeljünk arra, hogy a földelés ne legyen hibás/szakadt, mert egyébként hibás működés esetén életveszély áll fenn. A készüléket csak száraz belső helyiségben szabad alkalmazni. Figyeljünk arra, hogy ne sérüljön meg a ház, a biztosítékfoglalatok, a csatlakoztatott vezetékek és a hálózati kábel szigetelése. Csak kielégítő keresztmetszetű és sértetlen szigetelésű csatlakozókábeleket alkalmazzunk. Biztosítékcsere esetén csak előírt típusú és értékű új biztosítékot alkalmazzunk. Nem szabad javítani, majd újból felhasználni a régi biztosítékot. Csatlakoztatott terheléssel ne használjuk magára hagyva a tápegységet. Óvjuk a csatlakoztatott fogyasztókat az üzemzavar, továbbá a túlfeszültségek rájutása ellen. Ne használjuk töltőkészülékül a tápegységet. Tápegységek sorbakapcsolása esetén érintésveszélyes feszültség (>35V=) léphet fel, amely bizonyos esetben életveszélyessé is válhat. A készülék kezelése közben ne viseljünk vezető fémből készült tárgyat vagy ékszert, pl. láncot, karkötőt, gyűrűt stb. A tápegységet ne alkalmazzuk emberen vagy állaton. Ne tegyük ki a tápegységet mechanikai igénybevételnek, szélsőséges hőmérséklet, közvetlen napsütés, erős rezgések vagy nedvesség behatásának. Állítsuk a tápegységet stabil és sík felületre. A tápegység működés közben hőt fejleszt. Ezért ne dugjunk tárgyakat a hűtőbordák közé, és a szellőzést se akadályozzuk valamilyen módon. A készüléket főleg a keringő levegő hűti. Ne állítsunk a készülék közelébe nyílt lángot vagy folyadékkal megtöltött edényt. Vigyázat! A tápegységben lévő kondenzátorok még akkor is feszültség alatt lehetnek, amikor már le van választva a tápegység a hálózatról. Ne kapcsoljuk be rögtön az után a tápegységet, hogy hideg helyről hoztuk be meleg helyiségbe. Az ekkor keletkező páralecsapódás tönkreteheti. Hagyjuk bekapcsolatlanul a készüléket, és várjunk, amíg fel nem veszi a környezet hőmérsékletét. Használatba vétel előtt figyeljünk arra, hogy száraz legyen a kezünk, a cipőnk, a ruhánk, a padló és maga a tápegység is. Zivatar alatt húzzuk ki a hálózati dugót a konnektorból, hogy megelőzzük az esetleges magas feszültség miatti tönkremenetelét. Ipari létesítményekben figyelembe kell venni az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és üzemi anyagokra vonatkozó balesetelhárítási rendszabályait is. Iskolákban, oktatási intézményekben, barkácsműhelyekben a tápegység használatát szakképzett személynek kell felelősséggel felügyelnie. Ha joggal feltételezhető, hogy a tápegység már nem használható biztonságosan, mert látható sérülései vannak, már nem működik, hosszabb ideig volt mostoha körülmények között tárolva, nehéz szállítási igénybevételnek volt kitéve,

2 akkor vonjuk ki a használatból, és gondoskodjunk arról, hogy véletlenül se lehessen használatba venni, mert életveszély áll fenn. A tápegység nem játék, nem való gyerek kezébe. Karbantartást vagy javítást csak szakemberrel vagy szakműhellyel végeztessünk. Ha olyan kérdések merülnének fel bennünk, amelyekre ebben a kezelési utasításban nem találunk magyarázatot, forduljunk a vevőszolgálathoz, vagy más szakemberhez. Kezelőszervek VLP 1303 Pro/VLP 1602 Pro VLP 1302A (a) = OUTPUT A (A-kimenet) (b) = OUTPUT B (B-kimenet) (c) = OUTPUT C (C-kimenet) Előlap (1) az A kimenőáram kijelzése (2) a V kimenőfeszültség kijelzése (3) VOLT forgószabályzó a feszültség beállítására (4) AMPERE forgószabályzó kimenőáram korlátozása céljára (5) egyenáramú kimeneti hüvelyek (piros = +; kék = -) (6) földelés csatlakozóhüvelye (zöld-sárga) (7) be-/kikapcsoló (I = be; 0 = ki) (8) áramkijelzés (a hálózatjelző LED piros fénnyel világít, ha be van kapcsolva a tápegység) (9) LED-jelzőfények: feszültségkorlátozás (CV zöld); túlmelegedés (OT sárga); aktív áramkorlátozás (CC piros (10) az aktív áramkorlátozás LED-jelzőfénye (OL - piros) (11) a digitális kijelzés átkapcsoló gombja (a B-kimenet értékeinek a kiolvasása az A-kimenet kijelzőjén) (VLP 1303 Pro/VLP 1602 Pro/VLP 1405 Pro) (12) a digitális kijelzés átkapcsoló gombja (a C-kimenet értékeinek a kiolvasása a B-kimenet kijelzőjén) (13) nyomógomb az analóg kijelzőnek* az átkapcsolására a Volt ( = feszültség) és az Amper ( = áram) között (lásd a VLP 1305A típus jelöléseit) (14) átkapcsoló az A- és a B-kimenet üzemmódjának a beállítására (Vegyük figyelembe az A- és a B-kimenet soros és párhuzamos kapcsolásának a részletes adatait.) (15) *az analóg kijelző nulla-beállítása (VLP 1302A) Hátoldal (16) biztosítékfoglalat (17) hálózati bemeneti dugaszalj (18) hűtőbordák Kezelés A tápegységnek a hálózathoz való csatlakoztatására egy védőérintkezős műszercsatlakozós kábelre van szükség, amely nem része ennek a szállításnak. Hajtsuk ki a tápegység alján lévő támaszokat, és állítsuk a készüléket egy szilárd és sík alapra. Dugjuk be a műszercsatlakozó dugót a tápegység hátulján található dugaszaljba, míg a hálózati dugót egy 230V~/50 Hz-es hálózati dugaszaljba. Kapcsoljuk be most a tápegységet a be-/kikapcsoló gombbal (I = be, O = ki). A hálózatjelző LED piros fénnyel kezd világítani. A készülék üzemkész. * A 1302A típus analóg kijelzője el van látva egy kézi nullázógombbal (15). Szükség esetén állítsuk be a nulla értéket, egy alkalmas csavarhúzóval a gombot megfelelő irányba elforgatva. A kimenetek feszültségének a beállítása 1. Forgassuk a kimenőáram-korlátozás forgószabályzóját (4) az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az áramkorlátozás piros LED-jelzőfénye (CC vagy OL) kialszik, miközben a feszültségkorlátozás zöld LED-jelzőfénye (CV) kigyullad. 2. Állítsuk be most a kívánt kimenőfeszültséget a feszültségszabályzóval (3). Ezzel a szabályzóval mód van a finombeállításra is (a nyíltárcsa nyilát az óramutató irányába forgatva nagyobb, az ellenkező irányba forgatva kisebb a feszültség). Az adott kimeneten lévő feszültséget a hozzátartozó V kijelzőn (2) láthatjuk. 3. Az átkapcsolható kijelzővel rendelkező készülékek (a VLP Pro típusok) kevesebb kijelzővel bírnak, mint amennyi kimentük van. Ezeknél a (11, 12 vagy 13) nyomógombbal választhatjuk ki a megfelelő kimenet kijelzését. Ilyenkor addig tartsuk nyomva a nyomógombot, amíg a megfelelő átkapcsolás meg nem történik. (A tápegység kapcsolási rajzán betűk jelzik az adott kijelzők és szabályzók összetartozását. Nézzük meg a kezelőszervek listáját is.) A kimenetek áramkorlátozásának a beállítása 1. Forgassuk a kimenőáram-korlátozás forgószabályzóját (4) az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az áramkorlátozás piros LED-jelzőfénye (CC vagy OL) ki nem gyullad, miközben a feszültségkorlátozás zöld LED-jelzőfénye (CV) kialszik. 2. Zárjuk rövidre egy alkalmas kábellel az egyenáramú kimenet hüvelyeit (5) (kössük össze egyazon kimenet + és pólusát). 3. Forgassuk a kimenőáram-korlátozás forgószabályzóját (4) a kimenetek kívánt maximális áramának a

3 beállítása céljából. Ezzel a szabályzóval mód van a finombeállításra is (a nyíltárcsa nyilát az óramutató irányába forgatva nagyobb, az ellenkező irányba forgatva kisebb a feszültség). A megfelelő kimenet áramát a hozzátartozó A kijelzőn (1) láthatjuk. 4. Az átkapcsolható kijelzővel rendelkező készülékek (a VLP Pro típusok) kevesebb kijelzővel bírnak, mint amennyi kimenetük van. Ezeknél a (11, 12 vagy 13) nyomógombbal választhatjuk ki a megfelelő kimenet kijelzését. Ilyenkor addig tartsuk nyomva a nyomógombot, amíg a megfelelő átkapcsolás meg nem történik. (A tápegység kapcsolási rajzán betűk jelzik az adott kijelzők és szabályzók összetartozását. Figyeljük meg a kezelőszervek listáját is.) 5. Kapcsoljuk ki a tápegységet a (7) kapcsolóval. 6. Vegyük először is le az áthidaló-kábelt az (5) kimeneti hüvelyekről, ha már ki van kapcsolva a tápegység. A kikapcsolás után csatlakoztathatjuk a fogyasztókat is. 7. Kapcsoljuk most a tápegységet ismét a (7) kapcsoló segítségével. Az áramkorlátozás most már aktív, a beállított maximális áramot már nem lehet túllépni a használat folyamán. Vegyük figyelembe, hogy ez a funkció a fix-áramú kimenetekhez nem áll rendelkezésre! Ezek a kimenetek arról ismerhetők fel könnyen, hogy egyik forgószabályzó sem korlátozza az áramukat. Ezen kívül a feszültségszabályzójuknak kisebb a külső átmérőjük. Fogyasztók csatlakoztatása 1. Győződjünk meg arról, hogy az összes fogyasztó együttes fogyasztása nem haladja meg a tápegység maximális teljesítményét. Ha bizonyos ideig nem használjuk a tápegységet, inkább kapcsoljuk ki. 2. Nézzük meg, hogy a fogyasztók ki vannak-e kapcsolva. 3. Előbb állítsunk be egy alkalmas nagyságú kimenőfeszültséget. 4. Az áramkorlátozás is legyen beszabályozva a kívánt értékre (lásd fentebb). 6. Kössük az egyenáramú kimenetekre csatlakoztatott fogyasztók földelését az erre a célra szolgáló földelő-csatlakozóhoz (zöld-sárga). 7. Használjunk szabvány csatlakozókkal ellátott kellő keresztmetszetű kábeleket, vagy pedig szabvány laborkábeleket. Figyelem! A fogyasztók feltétlenül legyenek kikapcsolva a tápegysége való csatlakoztatás közben, mert különben szikrák jöhetnek létre, amelyek károsíthatják mind a kimeneti hüvelyeket, mind a csatlakozókábeleket. Ha túlmelegszik a tápegység, kigyullad túlmelegedés-jelző sárga LED, és automatikusan kikapcsolódik a kimenőáram. Bontsuk le a fogyasztókat. Kapcsoljuk ki ekkor a készüléket, és hagyjuk lehűlni, mielőtt újra használatba vennénk. Állandóan legyen biztosítva az akadálytalan hűtés (a hűtőbordák legyenek tiszták és pormentesek, és a levegő akadálytalanul áramolhasson a készülék körül). Figyelem! Veszélyes (35V=-nél nagyobb) feszültségek léphetnek fel párhuzamos kapcsolás esetén. Ne érintsünk elektromos vezető alkatrészeket. Tartsuk be a biztonsági előírásokat! Figyelem! Ne próbáljuk a rögzített áramú kimeneteket párhuzamosan vagy sorba kapcsolni más kimenetekkel. Kiegészítő információk a VLP 2403 és 2043 Pro típusú tápegységekről A VLP 2403 Pro el van látva egy választókapcsolóval (14), amellyel átkapcsolhatunk a különböző üzemmódok között. A kapcsoló összeköti egymással az A- és a B- kimenetet a készüléken belül. Nincs ezért szükség a külső áthidaló kábelre a különböző kimenetek (+ és -) összekötése céljára. Az INDIVIDUAL kapcsolóállásban a két kimenet egymástól függetlenül használható. A VLP 2403 Pro típus választókapcsolójának (14) négy állása van az alábbi kiosztással: INDIVIDUAL (EGYEDI): A kimenetek külön-külön áramokat szállítanak belső összeköttetés nélkül. PARALLEL (PÁRHUZAMOS): Az A- és a B-kimenet párhuzamosan van kapcsolva (a piros hüvelyek (+ és +) összekötve, a kék hüvelyek (- és -) összekötve). Az A- és a B-kimenet árama megduplázódik, a feszültség változatlan marad. SERIES (SOROS): Az A- és a B-kimenet belül sorba van kapcsolva. A fogyasztókat az A-kimenet pozitív (+) pontjára, és a B-kimenet negatív (-) pontjára kell kötni. Az A és a B kimenőfeszültség összegződik, míg az áram állandó marad. SERIES TRACKING (KÖVETŐ SOROS): Az A- és a B-kimenet sorba van kapcsolva. A B-kimenet mindig azonos az A-kimenettel, mivel az A kimenet (3) és (4) kezelőszervei mester-szabályzókká váltak, és mindkét kimenetet befolyásolják. Az A+ és a B- feszültség megduplázódik. Az A- és B-kimenet sorbakapcsolása Ha a kimenetek sorba vannak kapcsolva, akár 80V értékű kimenőfeszültség is elérhető, minthogy a két feszültség összegződik. Az áram maximum 3A-t érhet el. 1. Bontsuk le a csatlakoztatott fogyasztókat kikapcsolt tápegység mellett, majd újból kapcsoljuk be azt. 2. Állítsuk a választókapcsolót (14) a kívánt működési módra ( SERIES vagy TRACKING ). nem alszik, miközben az áramkorlátozás piros LEDjelzőfénye (CC) kigyullad. 4. Állítsuk be most a kívánt kimenőfeszültséget a két kimenet feszültségszabályzójával (3). A TRACKING üzemmódban az A-kimenet szabályzója egyidejűleg a B-kimenetet is szabályozza; mesterszabályzóvá válik, amely az A+ és B- össz-kimenőfeszültségét befolyásolja. 5. A két kimenet együttes kimenőfeszültségét úgy határozzuk meg, hogy összeadjuk a két kimenet V kijelzőjének (2) a feszültségét. A TRACKING üzemmódban az összérték az A-kimenet V - kijelzőjén leolvasható feszültség kétszereseként adódik ki. 6. Dugjuk be a fogyasztó pozitív pólusát az A-kimenet piros (+) hüvelyébe, míg a negatív pólusát a B- kimenet kék (-) hüvelyébe. Az A- és B-kimenet sorbakapcsolása (VLP 2403) Ha a kimenetek sorba vannak kapcsolva, akár 80V értékű kimenőfeszültség is elérhető, minthogy a két feszültség összegződik. Az áram maximum 3A-t érhet el.

4 1. Bontsuk le a csatlakoztatott fogyasztókat kikapcsolt tápegység mellett. 2. Hidaljuk át az A+ és B- kimenet csatlakozópontjait egy alkalmas kábel segítségével. 3. Kapcsoljuk be a tápegységet a BE-/KI-kapcsolóval (7). 4. Forgassuk az AMPERE forgószabályzót (4) az 5. Állítsuk be most a kívánt kimenőfeszültséget a (3a) és a (3b) feszültségszabályzóval, figyelve arra, hogy azonos értékre állítsuk be őket. 6. A két kimenet együttes kimenőfeszültségét úgy határozzuk meg, hogy összeadjuk a két kimenet V kijelzőjének (2) a feszültségét. 7. Dugjuk be a fogyasztó pozitív pólusát az A-kimenet piros (+) hüvelyébe, míg a negatív pólusát a B- kimenet kék (-) hüvelyébe. Párhuzamos kapcsolás esetén a kimeneti áramok összegződnek, míg a kimenőfeszültség a 40V maximális értéken marad. A tápegység vezetékezése feleslegessé teszi a külső áthidaló kábel használatát. 1. Bontsuk le az összes fogyasztót a kimenetekről. 2. Kapcsoljuk be a tápegységet. A választókapcsolót (14) állítsuk a PARALLEL üzemmódra. 4. Állítsuk be most a kívánt kimenőfeszültséget a (3a) és a (3b) VOLT feszültségszabályzóval, figyelve arra, hogy azonos értékre állítsuk be őket. Párhuzamos kapcsolás esetén a kimeneti áramok összegződnek, míg a kimenőfeszültség a 40V maximális értéken marad. 1. Bontsuk le az összes fogyasztót a kimenetekről. 2. A két kimenetet két külön tápáramforrásnak kell tekinteni, amelyet két áthidalókábellel kell összekötni (pozitívot a pozitívval ++) (negatívot a negatívval --). 4. Állítsuk be most a kívánt kimenőfeszültséget a (3a) és a (3b) VOLT feszültségszabályzóval, figyelve arra, hogy azonos értékre állítsuk be őket. Figyelem! A két kimenet feszültségét feltétlenül azonos értékre kell beállítani, mert különben nem használható ki a szükséges kimenőáram. Az alkalmazott kábel vezetékkeresztmetszete legalább 6A-re legyen alkalmas. Karbantartás Általános ápolás Tisztítás előtt feltétlenül kapcsoljuk ki a tápegységet. A készüléket egy száraz antisztatikus kendővel törölgessük le. Ne használjunk súrolószert vagy oldószert. Biztosítékcsere Kapcsoljuk ki a tápegységet, és húzzuk le róla az összes csatlakozókábelt. Ne felejtsük el kihúzni a hálózati dugót a konnektorból a biztosítékcsere előtt. 1. Egy alkalmas laposvégű csavarhúzóval nyomjuk be egy kissé a tápegység hátoldalán található biztosítékfoglalatot (16), majd forgassuk el egy negyed fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ki nem jön a helyéről (bajonettzár). 2. Cseréljük ki a kiégett biztosítékot egy azonos típusú és azonos névleges áramerősségű finombiztosítékkal (lásd ehhez a Műszaki adatok c. fejezetet). 3. A csavarhúzóval enyhe nyomást gyakorolva a biztosítéktartóra, csavarjuk vissza azt a helyére, majd forgassuk el az óramutatóval megegyező irányba. Megjegyzés: A biztosíték nem garanciális cserealkatrész. Hibakeresés hiba A tápegység nem működik: a kijelzők vakok. Van hálózati feszültség? Nem működnek a csatlakozatott fogyasztók. lehetséges ok 1. Vizsgáljuk meg a hálózati csatlakozást (dugaszalj, biztosíték, védőkapcsoló, stb.). 2. Helyes értékű a hálózati feszültség? 1. Vizsgáljuk meg az (5) hüvelyen a polaritást. 2. Csökkentsük a tápegység terhelését a fogyasztóknál. 3. Vizsgáljuk meg a fogyasztók műszaki adatait. 4. Nézzük meg, hogy aktív-e az áramkorlátozás. Eltávolítás Az elhasználódott készüléket vigyük az elektromos hulladékok gyűjtőhelyére újrahasznosítás céljából. Műszaki adatok készüléktípus VLP 1303 Pro VLP 1602 Pro Teljesítményfelvétel max. 209 VA max. 209 VA A-kimenet feszültsége 0 30V= 0 60V= (-100 mv ~ 61,5V=) B-kimenet feszültsége 3 6V= 3 6V= 0,01 1,5A B-kimenet árama: 2A (max.) 2A (max.) Stabilitás < 12 mv/óra < 20 mv/óra - terhelésváltozás 0~100% 15 mv/ 5 ma 10 mv/ 6 ma - hálózatingadozás ±10% 4 mv/ 5 ma 20 mv/ 5 ma Főbiztosíték (5 x 20 mm) T1A/250 V, lomha T1A/250 V, lomha Méretek (h x m x sz) 255 x 95 x 245 (mm) 255 x 95 x 245 (mm) Súly 4,6 kg 5,8 kg

5 készüléktípus VLP 1405 Pro VLP 1302 A Teljesítményfelvétel max. 294 VA max. 100 VA A-kimenet feszültsége 0 40V= 0 30V= B-kimenet feszültsége 3 6V= ,01 5A 0,01 2A B-kimenet árama: 2A (max.) Stabilitás max. < 15 mv/óra max. < 12 mv/óra - terhelésváltozás 0~100% 25 mv/ 15 ma 10 mv/ 5 ma - hálózatingadozás ±10% 5 mv/ 10 ma 5 mv/ 5 ma Főbiztosíték (5 x 20 mm) T2A/250 V, lomha T1A/250 V, lomha Méretek (h x m x sz) 350 x 110 x 245 (mm) 255 x 95 x 245 (mm) Súly 7,5 kg 3 kg készüléktípus VLP 2403 Pro VLP 2403 Teljesítményfelvétel max. 450 VA max. 294 VA A-kimenet feszültsége 0 40V= 0 40V= B-kimenet feszültsége 0 40V= 0 40V= C-kimenet feszültsége 3 6V= B-kimenet árama: C-kimenet árama: 2A (max.) Stabilitás < 15 mv/óra < 15 mv/óra - terhelésváltozás 0~100% 10 mv/ 15 ma 20 mv/ 5 ma - hálózatingadozás ±10% 5 mv/ 10 ma 5 mv/ 5 ma Főbiztosíték (5 x 20 mm) 3,15A/250 V, lomha 2A/250 V, lomha Méretek (h x m x sz) 435 x 110 x 245 (mm) 350 x 110 x 245 (mm) Súly 11 kg 9 kg

ENERGIAKÖLTSÉG MÉRŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3. 19. oldal Rend. sz. / Item No. / N de commande / Bestnr.: 12 50 52 4000PRO D Ez a használati útmutató ehhez a termékhez tartozik. Az útmutató fontos tudnivalókat

Részletesebben

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató LB 88 H H Levegőpárásító Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com MAGYAR Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta.

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

SZABÁLYOZHATÓ DC TÁPEGYSÉG DPD SOROZAT

SZABÁLYOZHATÓ DC TÁPEGYSÉG DPD SOROZAT SZABÁLYOZHATÓ DC TÁPEGYSÉG DPD SOROZAT 3 KIMENETES, LABORATÓRIUMI MINŐSÉG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM 1. Bevezetés 2. Információk, és biztonságra vonatkozó tanácsok 3. Általános tanácsok 4. Műszaki paraméterek

Részletesebben

Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14

Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14 Kezelési utasítás 1. Rendeltetésszerű használat A fázishasításos szabályozású dimmer

Részletesebben

a) Általános tudnivalók

a) Általános tudnivalók Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 B6 Ultimate multi akkumulátortöltő-kisütő Rend. szám: 23 57 14

Részletesebben

Rendelési szám: 100879

Rendelési szám: 100879 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 VOLTCRAFT LSG-4 DMM típusú vezetékkereső készülék Rendelési szám:

Részletesebben

Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS

Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS BLUE LINE Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS Forgalmazza: Centrotool Kft 1102 Budapest Halom utca

Részletesebben

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató Programozható digitális ütemadó Használati útmutató 2015. november 20. Bevezető Köszönjük, hogy ezt a programozható, digitális ütemadó készüléket választotta. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Akkus fúró- és csavarozó gép, DD10,8VLI Rend. sz..:82 15 61 2.

Részletesebben

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 HU Üzemeltetési utasítás Automatikus szóróautomata A 20 T-Dok-657-HU-Rev. 0 200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Általános tudnivalók Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Ez a kezelési útmutató az MD 16371 indítássegítő funkcióval rendelkező autós akkumulátortöltőhöz tartozik. Fontos

Részletesebben

Kezelési utasítás. LumiNight időjárásjelző-állomás, háttérvilágítással

Kezelési utasítás. LumiNight időjárásjelző-állomás, háttérvilágítással Kezelési utasítás LumiNight időjárásjelző-állomás, háttérvilágítással Rendelési szám: 646205 Rendeltetésszerű használat A LumiNight időjárásállomás egy kiváló minőségű univerzális időjárás-mérő készülék,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C65 BRC4C66 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet,

Részletesebben

KEZELŐSZERVEK. Szállítás tartalma

KEZELŐSZERVEK. Szállítás tartalma Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték azonosító LZG-1 DMM Rend. szám: 10 08 78 KEZELŐSZERVEK

Részletesebben

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 Használati útmutató Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 CÍM Tartalomjegyzék OLDALSZÁM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. 4 1.1. A biztonsággal kapcsolatos információk 4 1.1.1. Munkakezdés előtt.

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 MŰSZER AUTOMATIKA KFT H-2040 Budaörs, Komáromi u 22 Pf 296 Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u10 Pf56Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 wwwmuszerautomatikahu

Részletesebben

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Útmutató 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel.

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató BENZINES GENERÁTOR (áramfejlesztő) HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. CZ 2

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

Használati Útmutató. Mérleg CAT 17/PL. Nr rys. WMPIOH00

Használati Útmutató. Mérleg CAT 17/PL. Nr rys. WMPIOH00 Használati Útmutató Mérleg CAT 17/PL Nr rys. WMPIOH00 version 1.0 Tartalomjegyzék Oldal 1 A mérleg általános jellemzői 3 2 A mérleg technikai jellemzői 3 2.1 A mérleg kialakítása 3 2.2 A mérleg méretei

Részletesebben

SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK. Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) FONTOS

SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK. Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) FONTOS SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK ADÓ Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) Megrend. szám: 35 04 38 Figyelem Elektromos áramütés, tűzveszély elkerülésére az alábbiakra ügyeljünk: 1. Burkolatát

Részletesebben

VC 5070 analóg multiméter. Rendeltetésszerű használat. Kezelési utasítás. Biztonsági tudnivalók. Kezelő elemek

VC 5070 analóg multiméter. Rendeltetésszerű használat. Kezelési utasítás. Biztonsági tudnivalók. Kezelő elemek Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VC 5070 analóg multiméter Megrendelés szám: 12 02 85 Kezelési utasítás Kezelő elemek 1. Analóg kijelző tükörskálával 2. Mutató 3. Mutató

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS 500 VA 100 Vac 750 VA 100/120/230 Vac Tower szünetmentes tápegység 990-1587A 12/2005 Bevezetés Az APC szünetmentes tápegységet (UPS) arra tervezték, hogy megvédje

Részletesebben

SPRINTERcar sorozatú akkumulátortöltő használati útmutató

SPRINTERcar sorozatú akkumulátortöltő használati útmutató SPRINTERcar sorozatú akkumulátortöltő használati útmutató A jelen használati útmutató a következő akkumulátortöltő sorozatokra vonatkozik: SPRINTERcar 1225, SPRINTERcar 1230, SPRINTERcar 1225 plus, SPRINTERcar

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Fali osztott típusú klímaberendezés Használati útmutató

Fali osztott típusú klímaberendezés Használati útmutató Fali osztott típusú klímaberendezés Használati útmutató HU SAC 0910C SAC 0922CH Ezen klímaberendezés használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri.

Részletesebben

AX-3003P AX-6003P. 1. A kezelési útmutató használata. 2. Biztonságra vonatkozó információk

AX-3003P AX-6003P. 1. A kezelési útmutató használata. 2. Biztonságra vonatkozó információk AX-3003P AX-6003P 1. A kezelési útmutató használata A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. Átolvasás után is tartsa kéznél az útmutatót, hogy szükség esetén elérhető legyen.

Részletesebben

VOLTCRAFT digitális multiméter. Biztonsági tudnivalók. Rendeltetés. Kezelő szervek (Ld. az ábrán)

VOLTCRAFT digitális multiméter. Biztonsági tudnivalók. Rendeltetés. Kezelő szervek (Ld. az ábrán) Rendeltetés Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VOLTCRAFT digitális multiméter Rend. sz.: 12 44 01 VC 130 12 44 02 VC 150 12 44 03 VC 170 Elektromos mennyiségek mérése és

Részletesebben

AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B. FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Kimeneti feszültség és áram:

AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B. FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Kimeneti feszültség és áram: AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT TERMÉKET VÁLASZTOTTA! FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Bemeneti áram Töltőáram: Kimeneti feszültség és áram:

Részletesebben

JBY 52. H Cumisüveg- és bébiétel-melegítő. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. H Cumisüveg- és bébiétel-melegítő. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. H JBY 52 H Cumisüveg- és bébiétel-melegítő Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék ismertetése... 2 2 Jelmagyarázat... 2

Részletesebben

Szabályozható DC tápegység. AX-3005DBL-egycsatornás AX-3005DBL-3-háromcsatornás. Használati útmutató

Szabályozható DC tápegység. AX-3005DBL-egycsatornás AX-3005DBL-3-háromcsatornás. Használati útmutató Szabályozható DC tápegység AX-3005DBL-egycsatornás AX-3005DBL-3-háromcsatornás Használati útmutató 1. fejezet. A tápegység elhelyezése és kezelési útmutató Amikor elhelyezi a tápegységet az üzemeltetési

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

HDE 40. H Hajszárító. Használati útmutató... 2-8

HDE 40. H Hajszárító. Használati útmutató... 2-8 HDE 40 H Hajszárító Használati útmutató... 2-8 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de Tartalom 1 Rövid

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Kezelési utasítás Funkciómodul FM444 alternatív hőtermelő A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

Kábel + scart rádiójel vezérlésű rendszer. Kezelési utasítás

Kábel + scart rádiójel vezérlésű rendszer. Kezelési utasítás Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Kábel + scart rádiójel vezérlésű rendszer Megrend. szám: 35 05 46 CE 336! Engedélyezés: A készülék 433MHz-es frekvenciát használ. Németországban,

Részletesebben

VC-619 AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VC-619 AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VC-619 AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM OLDAL Biztonsági figyelmeztetések 2-3 Készülék felépítése, használata 4-7 Akkumulátor töltése 8 Porgyűjtő ürítése 9 Tisztítás, karbantartás

Részletesebben

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv H A M B U R G Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv Hő- és füstelvezető kompakt központok Típusok: EL 24a/1 /2 /3 Tel.: +36 (1) 226 1616 Fax: +36 (1) 226 1303 info@assaabloy.hu www.assaabloy.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Smart-UPS szünetmentes tápegységhez 750/1000 VA 100/120/230 Vac Rackbe szerelhető 1U Smart-UPS TM szünetmentes tápegységhez 750/1000 VA 100/120/230 Vac Rackbe szerelhető 1U HU 990-1086B

Részletesebben

MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás

MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás A mozgató motorok tökéletes működéséhez a kapuszárnyaknak a következő feltételeket kell teljesíteniük : Erős, stabil felépítés,

Részletesebben

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése és használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást! 1 TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági előírások... 3. Helyes használat... 7. Funkciók... 8. A berendezés

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 126 Mûszaki adatok..................... 126 Az elsõ pillantásra................... 127 Az Ön biztonsága érdekében.......... 128 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY RV3-25/P teljesítményszabályozó Ez az kézikönyv fontos útmutatást és a biztonságra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. Mielőtt telepíti az egységet, a megfelelő működés biztosítása és az Ön biztonsága

Részletesebben

45. sz. laboratótiumi gyakorlat Elektronikus motorvédelem vizsgálata

45. sz. laboratótiumi gyakorlat Elektronikus motorvédelem vizsgálata 45. sz. laboratótiumi gyakorlat Elektronikus motorvédelem vizsgálata 1. Elméleti alapok Az erőművekben üzemelő nagyfeszültségű, nagyteljesítményű háromfázisú motorok, valamint a különböző ipari és egyéb

Részletesebben

ACNSEM2 Forgalom irányító lámpa vezérlés 2 lámpához

ACNSEM2 Forgalom irányító lámpa vezérlés 2 lámpához ACNSEM2 Forgalom irányító lámpa vezérlés 2 lámpához FIGYELEM! A készülék telepítését és rendszeres karbantartását szakemberrel végeztesse. Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet a telepítést megelőzően.

Részletesebben

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray. NMT (D) MAX (C) HU Beépítési és kezelési kézikönyv változat a 7340108.v6 dokumentum alapján 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.hu A termék megfelel a következő EU szabványoknak EU direktíva

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

JBY 86 H Bébitelefon Használati útmutató

JBY 86 H Bébitelefon Használati útmutató H JBY 86 H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de MAGYAR Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

MIG-MMA 185 INVERTERES HEGESZTŐGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ALFAWELD Kft.

MIG-MMA 185 INVERTERES HEGESZTŐGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ALFAWELD Kft. Professional in welding MIG-MMA 185 INVERTERES HEGESZTŐGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALFAWELD Kft. Cím: 1103 Budapest, Vaspálya u. 54. Tel: 06-20/388-3837; 06-20/238-3968 E-mail: hegesztogep@gmail.com Web: www.hegesztogepek.info

Részletesebben

SN-350-USB SN-700-USB SN-1000

SN-350-USB SN-700-USB SN-1000 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SN-350-USB SN-700-USB SN-1000 12 és 24 voltos inverter Kérjük, a használatbavétel előtt mindenképpen alaposan tanulmányozza át a leírást! Általános leírás Az inverterek olyan berendezések,

Részletesebben

Security TV Simulator HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Cikkszám 701377

Security TV Simulator HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Cikkszám 701377 Security TV Simulator hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Cikkszám 701377 Security TV szimulátor Örülünk, hogy e készülék megvásárlása mellett döntött. Kívánjuk, hogy sok öröme teljen benne. 1. Információk a használati

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110 KH TRADING, Kft. Pf. 142 Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77 1506 Budapest (csak egy helyi hívás díját fizeti) Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu

Részletesebben

Lossnay Modellek: Telepítési útmutató LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Modellek: Telepítési útmutató LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E HK Modellek: LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE Telepítési útmutató energiatakarékos hővisszanyerős szellőztető MODELLEK: LGHRVXE, LGHRVXE, LGHRVXE LGHRVXE, LGHRVXE,

Részletesebben

calormatic 330 VRT 330 PL; HU

calormatic 330 VRT 330 PL; HU calormatic 330 VRT 330 PL; HU Üzemeltetők és szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató calormatic 330 Szobatermosztát VRT 330 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz.

Részletesebben

DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3. Használati utasítás

DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3. Használati utasítás DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3 Használati utasítás Ebben a sorozatban kétcsatornás és háromcsatornás. szabályozható DC tápegységek találhatók. A háromcsatornás tápegységeknek nagypontosságú kimenete

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Rozsdamentes hűtőszekrényekhez, munkaasztalokhoz, pizzaelőkészítőés salátahűtő asztalokhoz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Rozsdamentes hűtőszekrényekhez, munkaasztalokhoz, pizzaelőkészítőés salátahűtő asztalokhoz FONTOS TUDNIVALÓK A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati utasítás előírásait, így biztosítható, hogy a berendezés a vásárlás céljának

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves és alapvető részét képezik, amelyet a felhasználó rendelkezésére

Részletesebben

LB12. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.

LB12. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer. LB12 O Luchtbevochtiger voor op reis Gebruikshandleiding...2 P Humidificador de ar portátil Instruções de utilização...8 K Υγραντήρας αέρα για ταξίδι Οδηγίες χρήσης...14 c Rejseluftfugter Brugsanvisning...21

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. FREE JOINT MULTI TÍPUSÚ KLÍMABERENDEZÉS (Hűtés és fűtés)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. FREE JOINT MULTI TÍPUSÚ KLÍMABERENDEZÉS (Hűtés és fűtés) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FREE JOINT MULTI TÍPUSÚ KLÍMABERENDEZÉS (Hűtés és fűtés) CE Biztonsági előírások Az alábbi biztonsági előírásokra kell tekintettel lenni a klímaberendezés használatánál. VIGYÁZAT! Áramütésveszély!

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870D Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

Használati utasítás. Gyorstöltő

Használati utasítás. Gyorstöltő Használati utasítás Gyorstöltő Kötelezettség nélküli illusztráció A változtatás jogát fenntartjuk 1. Kezelőszervek 1 Szerszámtálca a vizsgálólámpa tartójával 2 Áramerősség-mérő (0-100 A névl./0-150 A tényl.),

Részletesebben

MG 295 HD-3D. H Shiatsu ülésrátét Használati útmutató

MG 295 HD-3D. H Shiatsu ülésrátét Használati útmutató MG 295 HD-3D H MG 295 Black MG 295 Cream H Shiatsu ülésrátét Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com

Részletesebben

Kezelési utasítás a Vaillant gyártmányú TURBOTOP VU 182/1 E, 242/1 E, 282/1 E típusú turbo fűtőkészülékékhez

Kezelési utasítás a Vaillant gyártmányú TURBOTOP VU 182/1 E, 242/1 E, 282/1 E típusú turbo fűtőkészülékékhez Kezelési utasítás a Vaillant gyártmányú TURBOTOP VU 1/1 E, /1 E, /1 E típusú turbo fűtőkészülékékhez Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy Vaillant gyártmányú készüléket vásárolt. Ebben a kezelési utasításban

Részletesebben

Biztonsági tudnivalók

Biztonsági tudnivalók Az ebben a kézikönyvben alkalmazott jelek Ezek a jelek fontos információkat szolgáltatnak. Teljes mértékben figyelembe kell venni ezeket az utasításokat. Veszély! Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül

Részletesebben

PMR ADÓVEVŐ KÉSZLET, MOTOROLA T5622

PMR ADÓVEVŐ KÉSZLET, MOTOROLA T5622 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 PMR ADÓVEVŐ KÉSZLET, MOTOROLA T5622 Megrend. szám: 93 55 62 Az egyes csatornák frekvenciáját valamint az interferenciát kiküszöbölő kód

Részletesebben

Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV

Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV Henny Penny Expressz profitközpont EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV A GARANCIÁT AZ INTERNETEN, A WWW.HENNYPENNY.COM HONLAPON REGISZTRÁLJA. 1. RÉSZ - BEVEZETÉS 1-1. FŰTÖTT

Részletesebben

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval Szerelési útmutató Verzió: 09/2013 Dátum: 2013 szeptember Készítette: Kovács Attila -2- -3- - 4 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI

Részletesebben

TÍPUS: 6A 12V. Tulajdonságok: Erős fémház Túláram elleni védelem HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TÍPUS: 6A 12V. Tulajdonságok: Erős fémház Túláram elleni védelem HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TERMÉKKÓD: 0110601101 CIKKSZÁM: N08357 TÍPUS: 6A 12V Akkumulátor típus: ólomsav, AGM Amper: 6A Volt: 12V Töltés típus: Standard Állítható: nem Minimum Ah: 15Ah Maximum Ah: 60Ah Bikázó funkció: Nincs Súly:

Részletesebben

MMA - 130A / 160A / 200A

MMA - 130A / 160A / 200A Professional in welding MMA - 130A / 160A / 200A INVERTERES HEGESZTŐGÉPEK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALFAWELD Kft. Cím: 1103 Budapest, Vaspálya u. 54. Tel: 06-20/388-3837; 06-20/238-3968 E-mail: hegesztogep@gmail.com

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90BS Digitális Multiméter TARTALOMJGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információ... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A mérőműszer megfelel az IEC61010 szabványban előírt, a mérés biztonságára vonatkozó összes követelménynek: szennyeződési fokozat: 2, túlfeszültségi kategória:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Smart-UPS TM C szünetmentes tápegységhez SRC250 SRC450 110/120/230 V~ Toronyba/Rackbe szerelhető 1U Smart-UPS TM C szünetmentes tápegységhez 250/450 VA 110/120/230 V~ Toronyba/Rackbe

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-183LCD. Minőségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-183LCD. Minőségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-183LCD TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú elektronikai készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

Külön rendelhető tartozék egy 90 cm-es hosszabbító. Ezzel a kábel max. 4,5 m-ig meghosszabbítható.

Külön rendelhető tartozék egy 90 cm-es hosszabbító. Ezzel a kábel max. 4,5 m-ig meghosszabbítható. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Findoo Grip Rend. sz: 10 56 38 Biztonsági tudnivalók Az első használat

Részletesebben

KH-SLP1kW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS HORNYOLÓGYALU, 1 KW PLUS

KH-SLP1kW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS HORNYOLÓGYALU, 1 KW PLUS GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános tudnivalók 3 1.1. kézikönyv ismertetése 3 1.2. Egyéb dokumentációk a csomagban 3 1.3. Flamco termékek használata 3 1.4. További segítség

Részletesebben

MG 148. H Shiatsu masszázsöv Használati útmutató

MG 148. H Shiatsu masszázsöv Használati útmutató MG 148 H H Shiatsu masszázsöv Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető 1 STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető A STEADYPRES egy fordulatszámszabályzó, amelyet egy fázis (230 V AC) táplál, és egy és három fázisú váltakozó áramú motorok meghajtására szolgál. - A motor fordulatszámának

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

jωjlh 69 használati utasítás

jωjlh 69 használati utasítás jωjlh 69 használati utasítás Köszönöm, hogy a jωjlh 69-t választotta. A készüléket úgy építettem, hogy sok éven keresztül kellemes zenehallgatási élményben lehessen része. Kérem, szánjon pár percet ennek

Részletesebben

Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05

Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05 Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Beépíthető

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Háromfázisú feszültségrelé K8AB-PW Ideális választás háromfázisú tápellátások figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. 3 vagy 4 vezetékes tápellátások túlfeszültségének és feszültségesésének

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C6 BRC4C6 BRC4C63 BRC4C64 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési

Részletesebben

Telepítés és működtetés

Telepítés és működtetés Telepítés és működtetés Smart-UPS ΤΜ SR1 szünetmentes tápegységhez SR11KXIET SR12KXIET 220/230/240 Vac Torony su0948a Smart-UPS TM SR1 1000/2000 VA 220/230/240 Vac Toronyba/rackbe szerelhető 2U szünetmentes

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED LENSER H7R / H72

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED LENSER H7R / H72 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED LENSER H7R / H72 LED LENSER H7R / H72 01 Magyar Köszönjük, hogy termékeink egyikének megvásárlása mellett döntött. Ahhoz, hogy megismerje új készülékét, íme a használati útmutató.

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár Rend. sz.: 75 17 81 Rendeltetés A zár feladata házajtó, garázsajtó stb. nyitószerkezetének vezérlése, valamint a bejáratok

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MULTI-OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAKLÍMA. (Hűtés)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MULTI-OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAKLÍMA. (Hűtés) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beltéri egység Kültéri egység MULTI-OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAKLÍMA (Hűtés) CE Biztonsági előírások A klímaberendezés használatakor az alábbi biztonsági előírásokat kell betartani. 1 Ügyeljen

Részletesebben

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3318286-3318287 MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK E kézikönyv a termék fontos tartozéka. olvassa

Részletesebben

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató Hőszivattyú medencékhez használati útmutató (AQUASHOP PIONEER TH(C)P07L TH(C)P28L típusokhoz) TH(C)P07L TH(C)P28L Úszómedence hőszivattyú I Bevezető Tartalomjegyzék I Bevezető 2 Biztonsági óvintézkedések

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben