Üzemeltetési utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemeltetési utasítás"

Átírás

1 Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: / HU

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók A dokumentáció használata A biztonsági utasítások felépítése Szavatossági igények A felelősség kizárása Szerzői jogi megjegyzés Terméknevek és védjegyek Biztonsági tudnivalók Előzetes megjegyzések Általános tudnivalók Célcsoport Rendeltetésszerű használat Szállítás Tárolás Szerelés Funkcionális biztonságtechnika Elektromos csatlakoztatás Biztonságos leválasztás Üzembe helyezés, üzemeltetés Ellenőrzés és karbantartás A készülék felépítése Típusjel Rövid megnevezés Szállítási terjedelem Típustábla Alapkészülék Mechanikai szerelés Általános tudnivalók Elektromos szerelés Általános tudnivalók Bekötési rajz Csatlakoztatás hibridkábellel Üzembe helyezés Általános tudnivalók Az üzembe helyezés lépései Üzemeltetés Üzemállapot Üzemi kijelzések Hibainformáció Elektronikai szerviz Használaton kívül helyezés, megsemmisítés Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 3

4 Tartalomjegyzék 9 Műszaki adatok Alapkészülék Készülékadatok Méretlap Címlista Szószedet Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

5 Általános tudnivalók A dokumentáció használata 1 1 Általános tudnivalók 1.1 A dokumentáció használata Ez a dokumentáció a termék része, és fontos üzemeltetési és szervizelési információkat tartalmaz. A dokumentáció minden olyan személynek szól, aki a terméken szerelési, telepítési, üzembe helyezési vagy szervizelési munkát végez. A dokumentációt olvasható állapotban hozzáférhetővé kell tenni. Győződjön meg arról, hogy a dokumentációt a berendezés és az üzem felelősei, valamint a készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették. Ha valamiben bizonytalan vagy további információra van szüksége, forduljon az SEW-EURODRIVE céghez. 1.2 A biztonsági utasítások felépítése A jelzőszavak jelentése Az alábbi táblázat a biztonsági tudnivalókra, az anyagi károk lehetőségére és az egyéb tudnivalókra utaló jelzőszavak besorolását és jelentését mutatja be. Jelzőszó Jelentés Következmények a figyelmen kívül hagyása esetén VESZÉLY! Közvetlenül fenyegető veszély Halál vagy súlyos testi sérülések VIGYÁZAT! Lehetséges veszélyhelyzet Halál vagy súlyos testi sérülések FIGYELEM! Lehetséges veszélyhelyzet Könnyebb testi sérülések FIGYELEM! Lehetséges anyagi károk A hajtásrendszer vagy környezetének károsodása MEGJEGYZÉS Hasznos tudnivaló vagy tanács: Megkönnyíti a hajtásrendszer kezelését Az adott fejezetre vonatkozó biztonsági utasítások felépítése Az adott fejezetre vonatkozó biztonsági tudnivalók nemcsak egy adott cselekvésre érvényesek, hanem a témához kapcsolódó több cselekvésre. Az alkalmazott piktogramok vagy általános vagy meghatározott veszélyre utalnak. Itt az adott fejezetre vonatkozó biztonsági tudnivalók alaki felépítését láthatja: JELZŐSZÓ! A veszély jellege és forrása. Lehetséges következmény(ek) figyelmen kívül hagyása esetén. Intézkedés(ek) a veszély elhárítására A beágyazott biztonsági utasítások felépítése A beágyazott biztonsági tudnivalók közvetlenül be vannak építve a cselekvés útmutatójába, a veszélyes cselekvési lépés elé. Itt a beágyazott biztonsági tudnivalók alaki felépítését láthatja: JELZŐSZÓ! A veszély jellege és forrása. Lehetséges következmény(ek) figyelmen kívül hagyása esetén. Intézkedés(ek) a veszély elhárítására. Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 5

6 1 Általános tudnivalók Szavatossági igények 1.3 Szavatossági igények A dokumentáció betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges szavatossági igények érvényesítésének feltétele. Ezért a készülék használatának megkezdése előtt olvassa el a dokumentációt! 1.4 A felelősség kizárása A dokumentáció figyelembevétele a MOVITRANS biztonságos üzemeltetésének és a megadott terméktulajdonságok ill. teljesítményjellemzők elérésének alapfeltétele. Az üzemeltetési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi és vagyoni károkért, valamint személyi sérülésekért az SEW-EURODRIVE nem vállal felelősséget. A szavatosság ilyen esetekben kizárt. 1.5 Szerzői jogi megjegyzés 2011 SEW-EURODRIVE. Minden jog fenntartva. Mindenféle akár kivonatos sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés és egyéb hasznosítás tilos. 1.6 Terméknevek és védjegyek A jelen dokumentációban található márkanevek és terméknevek az adott név tulajdonosának védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. 6 Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

7 Biztonsági tudnivalók Előzetes megjegyzések 2 2 Biztonsági tudnivalók 2.1 Előzetes megjegyzések Az alábbi alapvető biztonsági utasítások a személyi sérülések és az anyagi károk elkerülését célozzák. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az alapvető biztonsági utasításokat figyelembe vegyék és betartsák. Győződjön meg arról, hogy a dokumentációt a berendezés és az üzem felelősei, valamint a készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették. Ha valamiben bizonytalan vagy további információra van szüksége, forduljon az SEW-EURODRIVE céghez. A következő biztonsági tudnivalók elsősorban a MOVITRANS készülékek alkalmazására vonatkoznak. Kérjük, hogy további SEW komponensek alkalmazásakor tartsa be az adott komponensre vonatkozó, azok dokumentációjában megadott biztonsági utasításokat is. Tartsa be a jelen dokumentáció egyes fejezeteiben található kiegészítő biztonsági tudnivalókat is. 2.2 Általános tudnivalók A szükséges burkolatok meg nem engedett eltávolítása, szakszerűtlen alkalmazás, helytelen telepítés vagy kezelés esetén súlyos személyi sérülések és anyagi károk veszélye áll fenn. 2.3 Célcsoport Bármely mechanikus munkát kizárólag képzett szakember végezhet el. E dokumentáció értelmében szakember az a személy, aki ismeri a készülék felépítését, mechanikai szerelését, hibaelhárítását és karbantartását, valamint rendelkezik az alábbi képzettségekkel: mechanikai területen szerzett képzettség (például gépész, műszerész vagy mechatronikai szakember) letett záróvizsgával. a jelen dokumentáció ismerete. Bármely elektrotechnikai munkát kizárólag képzett villamossági szakember végezhet el. E dokumentáció értelmében villamossági szakember az a személy, aki ismeri a készülék elektromos szerelését, üzembe helyezését, hibaelhárítását és karbantartását, valamint rendelkezik az alábbi képzettségekkel: elektrotechnikai területen szerzett képzettség (például elektroműszerész vagy mechatronikai szakember) letett záróvizsgával. a jelen dokumentáció ismerete. Az összes egyéb szállítási, raktározási, üzemeltetési és ártalmatlanítási területen végzett munkát kizárólag megfelelően betanított személyekkel szabad végeztetni. Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 7

8 2 Biztonsági tudnivalók Rendeltetésszerű használat 2.4 Rendeltetésszerű használat Ügyeljen a következő MOVITRANS készülékek rendeltetésszerű használatára: MOVITRANS készülékek általában A MOVITRANS készülékek ipari és kereskedelmi berendezések érintésmentes energiaátviteli szakaszainak üzemeltetésére szolgálnak. THM átvivőfejek A MOVITRANS energiaátviteli rendszerben a mobil berendezésrészen lévő THM10C és THM10E átvivőfejek arra szolgálnak, hogy energiát csatoljanak le a fixen telepített vonalvezetékről. A THM átvivőfejek csak az e célra tervezett és megfelelő TPM illesztő tápegységekkel üzemeltethetőek. TPM illesztő tápegység A MOVITRANS energiaátviteli rendszerben a TPM illesztő tápegységek arra szolgálnak, hogy a THM átvivőfej által felvett energiát átalakítsák és tovább vezessék az elektromos fogyasztókhoz. A TPM illesztő tápegységekhez csak erre a célra tervezett és megfelelő fogyasztókat, pl. SEW frekvenciaváltókat szabad csatlakoztatni. A műszaki adatokra és a készülékek megengedett felhasználási helyére vonatkozó minden adatot feltétlenül be kell tartani. Tilos az üzembe helyezés (az üzemszerű használat megkezdése) addig, amíg megállapítást nem nyer, hogy a gép teljesíti-e az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2004/108/EK irányelv követelményeit, és hogy a végtermék megfelel-e a gépekről szóló 98/37/EK irányelvnek (figyelembe kell venni az EN szabvány előírásait is). Ha munkahely területén kerül sor indukciós elvű érintésmentes energiaátviteli berendezés telepítésére, üzembe helyezésére és üzemeltetésére, akkor figyelembe kell venni a szakmai szervezetek előírásait és a B11. sz., "Elektromágneses mezők" c. német szakmai szövetségi szabályt. 2.5 Szállítás A szállítmány átvételekor vegye figyelembe a következő tudnivalókat: A szállítmány megérkezése után azonnal ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Az esetleges szállítási sérüléseket azonnal közölje a szállítmányozó vállalattal. Adott esetben az esetleges szállítási sérülések miatt ne engedje meg az üzembe helyezést. A MOVITRANS készülékek szállításakor vegye figyelembe a következő tudnivalókat: Győződjön meg arról, hogy a készülékek a szállítás során nincsenek kitéve mechanikai lökéseknek. Használjon alkalmas, megfelelően méretezett szállítóeszközt. Tartsa be a műszaki adatok szerinti klimatikus feltételeket. Az üzembe helyezés előtt távolítsa el a biztonságos szállítás céljából használt eszközöket. 8 Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

9 Biztonsági tudnivalók Tárolás Tárolás A MOVITRANS készülékek üzemen kívül helyezésekor vagy tárolásakor vegye figyelembe a következő tudnivalókat: Győződjön meg arról, hogy a készülékek a tárolás alatt nincsenek kitéve mechanikai lökéseknek. Tartós tárolás esetén a TPM illesztő tápegységet kétévente kösse rá egy erre a célra tervezett THM átvivőfejre, és legalább 5 percre engedélyezze a TPM illesztő tápegységet. Ellenőrizze az "500 V o.k." LED alapján, hogy rendelkezésre áll-e a megfelelő kimeneti feszültség. Tartsa be a műszaki adatok szerinti tárolási hőmérsékletet. 2.7 Szerelés A MOVITRANS készülékek szerelésekor vegye figyelembe a következő tudnivalókat: Óvja a MOVITRANS készülékeket a meg nem engedett igénybevételektől. Különösen ügyeljen arra, hogy a szállítás és mozgatás közben semelyik alkatrész se deformálódjon, és ne változzanak meg a szigetelési távolságok. Vigyázzon, hogy az elektromos elemek ne legyenek kitéve mechanikai sérülésnek, illetve ne rongálódjanak meg. Ha a készüléket nem kifejezetten arra tervezték, akkor a következő alkalmazások tiltottak: a robbanásveszélyes helyen történő használat, a káros olajoknak, savaknak, gázoknak, gőzöknek, pornak, sugárzásnak stb. kitett környezetben történő használat, olyan környezetben történő használat, ahol az EN szabvány követelményeit meghaladó mechanikai rezgések és lökésszerű igénybevételek fordulnak elő. 2.8 Funkcionális biztonságtechnika Fölérendelt biztonsági rendszer nélkül a MOVITRANS készülékekkel tilos biztonsági funkciót megvalósítani. Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 9

10 2 Biztonsági tudnivalók Elektromos csatlakoztatás 2.9 Elektromos csatlakoztatás A MOVITRANS készülékek elektromos csatlakoztatásakor vegye figyelembe a következő tudnivalókat: Ne csatlakoztasson és ne szakítson meg feszültség alatt álló dugaszolt csatlakozásokat! Feszültség alatt álló MOVITRANS készüléken végzett munkáknál figyelembe kell venni a vonatkozó nemzeti balesetvédelmi előírásokat. Az elektromos szerelést a vonatkozó előírások szerint kell végezni (pl. kábelkeresztmetszetek, biztosítékok, védővezeték csatlakoztatása). Az ezen túlmutató tudnivalókat ez a dokumentáció tartalmazza. Az óvintézkedéseknek és a védőberendezéseknek meg kell felelniük a hatályos előírásoknak (pl. EN vagy EN ). Szükséges óvintézkedések: védőszakaszolás a VDE 0100 szerint potenciálkiegyenlítés elektrosztatikus kisülés elleni védelem Alkalmas megoldásokkal gondoskodjon arról, hogy az adott MOVITRANS készülékek üzemeltetési utasításában leírt óvintézkedések megvalósuljanak és hogy a megfelelő védőberendezések rendelkezésre álljanak Biztonságos leválasztás A TPM illesztő tápegység eleget tesz az EN szabvány erősáramú és elektronikai csatlakozások közötti biztonságos leválasztásra vonatkozó összes követelményének. A biztonságos leválasztás biztosításához az összes csatlakoztatott áramkörnek szintén teljesítenie kell a biztonságos leválasztás követelményeit. 10 Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

11 Biztonsági tudnivalók Üzembe helyezés, üzemeltetés Üzembe helyezés, üzemeltetés A MOVITRANS készülékek üzembe helyezésekor és üzemeltetésekor vegye figyelembe a következő tudnivalókat: Telepítési, üzembe helyezési és szervizmunkákat csak megfelelő balesetvédelmi képzettséggel rendelkező villamossági szakember végezhet a készülékeken, a hatályos előírások (pl. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160) betartása mellett. Sérült készülékeket soha ne telepítsen és ne helyezzen üzembe. A felügyeleti és védelmi rendszereket a próbaüzem idejére se helyezze üzemen kívül. Megfelelő intézkedésekkel (pl. a TPM illesztő tápegységen az "ENABLE" (engedélyezés) bináris bemenet és a 0V24 összekötésével) biztosítsa, hogy a berendezés a tápfeszültség bekapcsolásakor ne induljon el váratlanul. Üzem közben a MOVITRANS készülékek védettségi fokozatuknak megfelelően feszültség alatt álló, fedetlen, adott esetben mozgó vagy forgó alkatrészekkel rendelkezhetnek, valamint felületük forró lehet. Bekapcsolt állapotban a kimeneti kapcsokon, valamint az azokra csatlakoztatott kábeleken, kapcsokon és MOVITRANS készülékeken veszélyes feszültség lehet. Ez a veszély akkor is fennáll, ha a TPS állítható tápegység és/vagy a TPM illesztő tápegység le van tiltva és a berendezés nem üzemel. A TPM illesztő tápegységen lévő üzemjelző LED és a többi kijelzőelem kialvása nem annak jelzése, hogy a készülék le van választva az energiabetáplálásról és feszültségmentes. A készüléken belüli biztonsági funkciók a berendezés leállásához vezethetnek. A zavar okának elhárítása vagy a visszaállítás (reset) következtében a berendezés önműködően ismét elindulhat. Ha ez biztonsági okokból nem megengedett, akkor a zavar okának elhárítása előtt válassza le a TPS10A állítható tápegységet a hálózatról. A készülék csatlakozásain a tápfeszültség lekapcsolása után akár 10 percig is veszélyes feszültség lehet. Tilos eltávolítani a készülékház borításait Ellenőrzés és karbantartás Javítást csak az SEW-EURODRIVE végezhet. A készüléket semmiképpen sem szabad megbontani! Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 11

12 3 A készülék felépítése Típusjel 3 A készülék felépítése 3.1 Típusjel A MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység típusjeléből a következő készülékjellemzők állapíthatók meg: TPM12 B - EN. -5A2-2 Kivitel: 2 = UL engedély Csatlakozás módja: 2 = egyenfeszültségű kimenet Hálózati szűrő: A = hálózati szűrő beépítve Kimeneti feszültség: 5 = DC 500 V Az átvivőfej építési alakja: C: THM10C008 E: THM10E015 Hűtés módja: N = hűtőtesttel Ház kivitele: E = emelt védettségi fokozat (IP65) Névleges teljesítmény: 030 = 3,0 kw 036 = 3,6 kw Változat Típussorozat és generáció Beépítés típusa: M = mobil Komponens: P = power unit (hálózati berendezés) Típus: T = MOVITRANS 3.2 Rövid megnevezés A következő rövid megnevezéseket használjuk: Készülék MOVITRANS TPM12B -EN.-5A2-2 illesztő tápegység MOVITRANS TPM12B030-ENE-5A2-2 illesztő tápegység MOVITRANS TPM12B036-ENC-5A2-2 illesztő tápegység Rövid megnevezés TPM12B illesztő tápegység TPM12B030 illesztő tápegység TPM12B036 illesztő tápegység 12 Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

13 A készülék felépítése Szállítási terjedelem Szállítási terjedelem A szállítási terjedelem az alábbi komponenseket tartalmazza: Készülék 1 MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység (alapkészülék) MOVITRANS TPM12B036-ENC-5A2-2 illesztő tápegység MOVITRANS TPM12B030-ENE-5A2-2 illesztő tápegység 3.4 Típustábla A TPM12B illesztő tápegységen fontos információkat tartalmazó típustábla van. Az alábbi ábra példaként bemutat egy típustáblát: Type típusjel f frekvencia U feszültség P kimeneti teljesítmény I áramerősség T környezeti hőmérséklet Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 13

14 3 A készülék felépítése Alapkészülék 3.5 Alapkészülék Az alábbi ábra a TPM12B036 illesztő tápegység felépítését mutatja be példaként: [4] [3] [2] [5] [1] [1] THM átvivőfejek csatlakozása [2] hűtőtest [3] 4 üzemjelző LED az üzemállapot kijelzésére [4] X11: 2 pólusú feszültségkimenet (DC 500 V), vezérlő be- és kimenetek [5] PE csatlakozás A TPM12B030 illesztő tápegység csak 2 csatlakozással rendelkezik az átvivőfejek számára. 14 Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

15 Mechanikai szerelés Általános tudnivalók 4 4 Mechanikai szerelés FIGYELEM! A készülék túlmelegedése a nem megengedett beépítési helyzet következtében. A TPM12B illesztő tápegység károsodása. Ügyeljen a megfelelő beépítési helyzetre és az ajánlott távolságra az egyéb eszközöktől. A környezeti hőmérséklet tekintetében vegye figyelembe a "Műszaki adatok" c. fejezet specifikációit. 4.1 Általános tudnivalók Csak megengedett beépítési helyzetet válasszon a telepítéskor Beépítési helyzetek [3] [2] [4] [1] ( ) ( ) [1] Ajánlott beépítési helyzet [2] Tiltott beépítési helyzet [3] Ez a beépítési helyzet csak akkor megengedett, ha a hűtőbordák alulról szellőztethetők. [4] Ez a beépítési helyzet csak akkor megengedett, ha a felmelegedett levegő el tud távozni felfelé. Az ilyen helyzetű beépítés hátránya, hogy nem láthatók az üzemjelző LED-ek. Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 15

16 4 Mechanikai szerelés Általános tudnivalók Minimális távolságok és a furatok közötti méretek A TPM12B illesztő tápegység szerelésekor vegye figyelembe a következő ábrát és telepítési előírásokat: A kifogástalan hűtés érdekében a készüléket úgy kell beépíteni, hogy a természetes konvekció a hűtőbordák irányába mutasson. Győződjön meg arról, hogy biztosított a hideg levegő akadálytalan eljutása a készülékhez, valamint a készülék meleg levegőjének elvezetése a hűtőbordákon át. Ahűtőbordák alatt és felett tartson szabadon kb. 100 mm-es szabad helyet [1]. A készülék két oldalán úgy válassza meg a szabad térrész méretét, hogy a dugaszolt csatlakozók levétele ne okozzon gondot. Vegye figyelembe a következő, mm-ben (hüvelykben) megadott furattávolságokat: [1] Ø 8.5 (4x) (Ø 0.33) 278 (10.94) 100 (3.94) > 120 (4.72) 100 (3.94) 308 (12.13) 8.5 (0.33) 100 (3.94) [1] [1] Szabad hely 16 Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

17 Elektromos szerelés Általános tudnivalók 5 5 Elektromos szerelés VIGYÁZAT! Hibás szerelés. Halál vagy súlyos testi sérülések veszélye. Szereléskor feltétlenül vegye figyelembe a 2. fejezetben található biztonsági tudnivalókat! 5.1 Általános tudnivalók Kábelfektetés A kábelfektetéssel kapcsolatban vegye figyelembe a következő szerelési előírásokat: Az SEW-EURODRIVE konfekcionált hibridkábelét használja. MEGJEGYZÉS A hibridkábellel kapcsolatos információk a "Csatlakoztatás hibridkábellel" ( 24. oldal) c. fejezetben találhatók. A kapcsolószekrényben a további nyomvonalon mindig külön kábelcsatornában vezesse az erősáramú és az elektronikai vezetékeket Kábelkeresztmetszetek Tartsa be az alábbi kábelkeresztmetszeteket: Inverter tápvezetéke: keresztmetszet az I Z közbensőköri áram alapján Elektronikai vezetékek: 0,20 1,5 mm 2 (AWG 24 16) Elektromos veszélyek elleni óvintézkedések A MOVITRANS érintésmentes energiaátvitelt használó mobil rendszereket a következő óvintézkedésekkel kell védeni az elektromos veszélyek ellen: védőszakaszolás a VDE 0100 szerint Védőszakaszolás a VDE 0100 szerint A VDE 0100, 410. rész, névleges feszültség < 500 V szerinti "Védőszakaszolás" óvintézkedés betartásához a következő intézkedések tartoznak: A mobil részen, pl. egy járművön található összes elektromos gyártmány között potenciálkiegyenlítő összeköttetést kell létrehozni. Minden vezetéknek dupla alapszigeteléssel kell rendelkeznie. A MOVITRANS komponensek használata esetén ez a követelmény mindig teljesül. Megengedett az elektromos töltéseknek a jármű-tartókeretek és a földpotenciál közötti levezetése (ESD elektrosztatikus kisülés elleni védelem). Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 17

18 5 Elektromos szerelés Általános tudnivalók Potenciálkiegyenlítés A mobil rendszeren létre hozott potenciálkiegyenlítés biztosítja, hogy a hiba esetén ne lépjen fel érintési feszültség. A potenciálkiegyenlítést a következőképpen valósíthatja meg: A nagyfrekvenciás követelményeknek megfelelő potenciálkiegyenlítést a járműtartókeret (járműtest) közvetítésével alakítsa ki. Hozzon létre nagy felületű, fémes érintkezéseket. Használjon legalább 10 mm 2 keresztmetszetű, a nagyfrekvenciás követelményeknek megfelelő potenciálkiegyenlítő vezetékeket. Szürke vagy fekete potenciálkiegyenlítő vezetéket használjon. MEGJEGYZÉS Semmiképpen se használjon zöld-sárgát. Ez a szín kizárólag a PE vezetőknek van fenntartva. A következő ábra példaként bemutat egy MOVITRANS érintésmentes energiaátvitelt használó mobil rendszert és annak potenciálkiegyenlítési megoldásait: [7] [6] [5] [4] M FU TPM [8] [9] [10] [3] THM [2] [1] [11] [1] a berendezés telepített része [7] TPM illesztő tápegység [2] TLS vonalvezeték [8] potenciálkiegyenlítés [3] kerék [9] járműtest [4] jármű-tartókeret [10] THM átvivőfej [5] frekvenciaváltó [11] föld [6] motor Vegye figyelembe a következő szerelési előírásokat is: A berendezés rendszeres időközönként végzett felülvizsgálata során igazolja a gyártmányok szigetelési ellenállását és a potenciálkiegyenlítések hatásosságát. A berendezés tervezése és üzemeltetése során zárja ki annak lehetőségét, hogy más gyártmányok feszültséget adjanak át a mobil részre. 18 Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

19 Elektromos szerelés Általános tudnivalók 5 Elektrosztatikus kisülés elleni védelem Az elektrosztatikus kisülések (ESD) elleni optimális védelem érdekében meg kell oldania a töltések elvezetését. A töltések elvezetését a következők szerint tudja megvalósítani: vezetőképes fésűkön, keféken, rugókon vagy csúszóelemeken át vezetőképes görgőkön vagy kerekeken át vezetőképes padlóburkolatokon vagy munkafelületeken át Megengedhető a jármű-tartókeretek átmeneti földelése nyugalmi helyzetben, ha bizonyos termelési műveletek ezt igénylik. A következő ábra példaként bemutat egy MOVITRANS érintésmentes energiaátvitelt használó mobil rendszert és annak az elektrosztatikus kisülések (ESD) ellen védő megoldásait: [4] [3] [2] [1] [5] [6] [7] [1] vezetőképes padlóburkolatok vagy munkafelületek [5] vezetőképes fésűk, kefék, rugók, csúszóelemek [2] vezetőképes görgő vagy kerék [6] föld [3] jármű-tartókeret [7] átmeneti földelőcsatlakozás [4] járműtest Fémes járósínek esetén legalább a szakasz elején és végén hozzon létre nagyfrekvenciás követelményeknek megfelelő potenciálkiegyenlítést a sínek között. A hosszú szakaszokon kb. 5 m-enként hozzon létre potenciálkiegyenlítést. Ehhez használhatja például a vonalvezeték-kábelt (min. 10 mm 2 kábelkeresztmetszet). Fordítson különös gondot a potenciálkiegyenlítő kábel és a vonalvezeték közötti távközre. Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 19

20 5 Elektromos szerelés Általános tudnivalók A következő ábra példaként a fémes járósínek esetében mutatja be a potenciálkiegyenlítést. A méretek mértékegysége m (láb). [4] [1] [2] 5 (20) [3] [4] > 0.15 (> 0.49) [1] sínek [3] THM átvivőfej [2] TLS vonalvezeték [4] potenciálkiegyenlítés Potenciálkiegyenlítés A potenciálkiegyenlítést a következőképpen csatlakoztassa: Hozzon létre kábeles összekötés útján kis impedanciájú potenciálkiegyenlítést a TPM12B illesztő tápegység és a fémes jármű-tartókeret (szerelőlap) között a következő ábrán bemutatott módon. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [1] M5-ös csavar [4] kábelsaru [2] felső szorítókengyel [5] ház [3] alsó szorítókengyel [6] kábeles összekötés / potenciálkiegyenlítés 20 Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

21 Elektromos szerelés Általános tudnivalók Árnyékolás és potenciálkiegyenlítés Az árnyékolással és potenciálkiegyenlítéssel kapcsolatban vegye figyelembe a következő szerelési előírásokat: A vezérlővezetékeket árnyékolni kell. A hibridkábel árnyékolását nagy felületű érintkezéssel és a lehető legrövidebb úton kell a földre kötni Készülékbemenet / készülékkimenet FIGYELEM! Hibás szerelés. Az átvivőfejek, a TPM12B illesztő tápegység és a rákapcsolt terhelés tönkremenetele. Csak az SEW-EURODRIVE által engedélyezett THM10C vagy THM10E átvivőfejeket csatlakoztasson. Csak az SEW-EURODRIVE által engedélyezett terhelést, pl. SEW frekvenciaváltót csatlakoztasson. Ehhez használja az SEW-EURODRIVE konfekcionált hibridkábelét. Csatlakoztatáskor ügyeljen a terhelés polaritására. Vegye figyelembe az alábbi információkat: Amennyiben helytelenül csatlakoztatja a THM átvivőfejeket, a téves kompenzáció miatt csökken a TPM12B illesztő tápegység teljesítményleadása. A védelmi fokozat megtartása érdekében zárja le megfelelő védősapkával a használaton kívüli átvivőfej-bemeneteket. Ha fennálló kimeneti feszültségnél kisohmos rövidzárlat lép fel, akkor nagyon nagy kisülési áramok keletkeznek, amelyek tönkretehetik a TPM12B illesztő tápegységet. Ha a készüléket meglévő zárlatra kapcsolja rá, akkor az áram korlátja < 15 A Bináris bemenetek / bináris kimenetek Vegye figyelembe az alábbi információkat: A bináris bemenetek potenciálleválasztását optocsatolók biztosítják. A bináris kimenetek rövidzárbiztosak, azonban idegen feszültséggel szemben nem védettek. Idegen feszültség tönkreteheti őket! Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 21

22 5 Elektromos szerelés Bekötési rajz 5.2 Bekötési rajz A TPM12B illesztő tápegységet az alábbi ábrán látható módon csatlakoztassa: betáplálás 1 azonos polaritás betáplálás 2 azonos polaritás ~ ~ ~ ~ X21 X22 X31 X32 TPM A1 A2 B2 B4 B6 B8 TPM X11 X11 B1 B3 B5 B7 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 0V 500 EPH N.C. engedélyezési üzemmód 0V V árnyékolás 500 V OK engedélyezés 24 V MEGJEGYZÉS A TPM12B030 típusnál nincs X22 és X32 kapocs TPM12B030 illesztő tápegység A TPM12B030 illesztő tápegységre 1 vagy 2 darab, egyenként 1,5 kw teljesítményű THM10E lapos átvivőfej csatlakoztatható. TPM12B030 X21 X31 THM10E THM10E Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

23 Elektromos szerelés Bekötési rajz TPM12B036 illesztő tápegység A TPM12B036 illesztő tápegységre 2 vagy 4 darab, egyenként 0,8 kw teljesítményű U alakú THM10C átvivőfej csatlakoztatható. Ha a TPM12B036 illesztő tápegységre csak 2 darab THM10C átvivőfejet kíván csatlakoztatni, akkor ezeket az X21 / X22 vagy az X31 / X32 csatlakozókra kell rákötni. TPM12B036 X21 X22 X31 X32 THM10C THM10C THM10C THM10C Az X21/X22 és az X31/X32 kapocskiosztása A következő táblázat az X21 / X22 és X31 / X32 kapocskiosztását mutatja be: Kapocs TPM12B030 Vezeték száma X21: 1 X21: 2 X21: 3 X21: 4 X21: Ø X22: 1 X22: 2 X22: 3 X22: 4 X22: Ø X31: 1 X31: 2 X31: 3 X31: 4 X31: Ø X32: 1 X32: 2 X32: 3 X32: 4 X32: Ø 1. betáplálás 2. betáplálás 1. átvivőfej 1. átvivőfej 1. átvivőfej 1. átvivőfej potenciálkiegyenlítés 2. átvivőfej 2. átvivőfej 2. átvivőfej 2. átvivőfej potenciálkiegyenlítés 1. pólus 1. pólus 2. pólus 2. pólus GNYE pólus 1. pólus 2. pólus 2. pólus GNYE - - TPM12B átvivőfej - 1. átvivőfej - potenciálkiegyenlítés 2. átvivőfej - 2. átvivőfej - potenciálkiegyenlítés 3. átvivőfej - 3. átvivőfej - potenciálkiegyenlítés 4. átvivőfej - 4. átvivőfej - potenciálkiegyenlítés Vezeték száma 1. pólus - 2. pólus - GNYE 1. pólus - 2. pólus - GNYE 1. pólus - 2. pólus - GNYE 1. pólus - 2. pólus - GNYE Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 23

24 5 Elektromos szerelés Csatlakoztatás hibridkábellel Az X11 kapocskiosztása Az alábbi táblázat az X11 kapocskiosztását mutatja be: Kapocs Funkció X11:A1 (+U z ) 500 V DC 500 V kimeneti feszültség X11:A2 ( U z ) 0V500 referenciapotenciál a DC 500 V kimeneti feszültséghez X11: B1, B2 EPH potenciálkiegyenlítés a vezeték és az árnyékolás számára X11: B3 500 V OK 500 V OK bináris kimenet, "1" jel, ha a DC 500 V kimeneti feszültség rendelkezésre áll. X11: B4 n.c. nincs bekötve X11: B5 engedélyezés engedélyezés bináris bemenete (csak a DC 500 V kimeneti feszültséghez): "0" jel = DC 0 V kimeneti feszültség "1" jel = DC 500 V kimeneti feszültség X11: B6 engedélyezési üzemmód engedélyezési üzemmód bináris bemenete (csak a DC 500 V kimeneti feszültséghez): "0" jel = késleltetett engedélyezés (rámpa) "1" jel = késleltetésmentes engedélyezés X11: B7 24 V DC 24 V feszültségkimenet (max. 2 A) X11: B8 0V24 a DC 24 V-os bináris jelek referenciapotenciálja Az X11:B5 "Engedélyezés" és az X11:B6 "Engedélyezési üzemmód" kapocs csak a DC 500 V kimeneti feszültségre hat. Az X11:B7 számú DC 24 V feszültségkimenetet ez nem érinti. 5.3 Csatlakoztatás hibridkábellel Konfekcionált hibridkábel Az SEW-EURODRIVE a dugaszolható csatlakozóhoz való csatlakoztatásra konfekcionált hibridkábelt (cikkszám: ) kínál, amelyben az összes vezeték egy köpenyben van vezetve. A konfekcionált kábel egyik végére a TPM12B illesztő tápegységre rádugaszolható csatlakozó van szerelve. A kábel másik vége szabad, és érvéghüvelyekkel van ellátva. A kábelek 0,5 m-es lépcsőkben kaphatók, 1 m és 7,5 m hossz között Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

25 Elektromos szerelés Csatlakoztatás hibridkábellel Kábelkeresztmetszet A következő ábra a szabad kábelvég keresztmetszetét mutatja: 500 V 0V V OK [1] OG RS+ WH 0V GN RS- BK L1 BK L2 WH 0V RD 24V 24 V BK L3 GNYE [2] 0V 24 PA [1] engedélyezési üzemmód [2] engedélyezés Érkiosztás A következő táblázat az erek hozzárendelését mutatja: Megnevezés TPM12B illesztő tápegység Hibridkábel 500 V 0V500 EPH EPH 500 V OK n.c. / nincs bekötve engedélyezés engedélyezési üzemmód 24 V 0V24 X11.A1: +U z X11.A2: U z X11: B1 X11: B2 X11: B3 X11: B4 X11: B5 X11: B6 X11: B7 X11: B8 L1 L2 árnyékolás GNYE OG GN WH RD WH A hibridkábel L3 erét tilos csatlakoztatni. Az X11:B5 "Engedélyezés" és az X11:B6 "Engedélyezési üzemmód" kapocs csak a DC 500 V kimeneti feszültségre hat. Az X11:B7 számú DC 24 V feszültségkimenetet ez nem érinti. Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 25

26 6 I 0 Üzembe helyezés Általános tudnivalók 6 Üzembe helyezés VIGYÁZAT! Hibás üzembe helyezés Halál vagy súlyos testi sérülések veszélye. Üzembe helyezéskor feltétlenül vegye figyelembe a "Biztonsági tudnivalók" ( 7. oldal) c. fejezetet! Az üzembe helyezés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy helyesen történt-e a szerelés. 6.1 Általános tudnivalók Vegye figyelembe az alábbi információkat: Győződjön meg arról, hogy a TPM12B illesztő tápegységhez az X21/X22 vagy X31/X32 kapcsokon csatlakoztatott THM10C átvivőfejek kábelkivezetései a vonalvezetékhez képest mindig azonos tájolásúak. A beépítési helyzetet úgy válassza meg, hogy a THM10C átvivőfejek kábelkivezetései ne váltakozva fent és lent, hanem vagy fent, vagy lent legyenek. A következő ábrán láthatja a helyes és hibás beépítési helyzeteket Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

27 Üzembe helyezés Az üzembe helyezés lépései I Az üzembe helyezés lépései Az üzembe helyezés során a következőképpen járjon el: 1. Győződjön meg arról, hogy a vonalvezeték áramellátása helyes és kompenzált. A TPS állítható tápegység üzemel. 2. Győződjön meg arról, hogy a TPM12B illesztő tápegységhez az X21/X22 vagy X31/X32 kapcsokon csatlakoztatott THM átvivőfejek kábelkivezetései mindig azonos tájolásúak. 3. Győződjön meg arról, hogy a terhelés (például SEW frekvenciaváltó és motor) helyesen van a TPM12B illesztő tápegységre csatlakoztatva. 4. Válassza ki a kimeneti feszültség engedélyezési üzemmódját. (X11:B6 = "0" a késleltetett engedélyezéshez, X11:B6 = "1" a késleltetés nélküli engedélyezéshez) 5. Adjon "1" jelet az "Engedélyezés" bináris bemenetre (X11:B5 = "1"), ekkor a DC 500 V kimeneti feszültség rendelkezésre áll az X11:A1/A2 kapcson. Ha be van kapcsolva a betáplálás, akkor a DC 500 V kimeneti feszültségtől függetlenül rendelkezésre áll a TPM12B illesztő tápegység DC 24 V kimeneti feszültsége. 6. Ha rendelkezésre áll a kimeneti feszültség az X11:A1/A2 kapcson, akkor az "500 V OK" bináris kimenet "0" jelről "1" jelre vált. Ez a jel használható például a csatlakoztatott terhelés engedélyező jeleként. Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 27

28 7 Üzemeltetés Üzemállapot 7 Üzemeltetés 7.1 Üzemállapot A TPM12B illesztő tápegységnek 2 üzemállapota van, ezeket az "Engedélyezés" bináris bemenettel (X11:B5) állíthatja be. "0" jel = DC 0 V kimeneti feszültség "1" jel = DC 500 V kimeneti feszültség az X11:A1/A2 kapcson 7.2 Üzemi kijelzések 4 üzemjelző LED mutatja a TPM12B illesztő tápegység üzemállapotát: Üzemjelző A MOVITRANS TPM12B üzemállapota LED a LED zölden világít a LED nem világít 500 V OK A DC 500 V kimeneti feszültség rendelkezésre áll az X11:A1/A2 kapcson U A kimeneti feszültség az X11:A1/A2 kapcson: DC 0 V < U A < DC 460 V 24 V A DC 24 V segédfeszültség rendelkezésre áll X22 egység X32 egység A DC 24 V segédfeszültség nem áll rendelkezésre 24 V rövidzárlat Nincs betáplálás csatolás > 50% csatolóáram 0 < 50% 7.3 Hibainformáció Készülékvédelem A TPM12B illesztő tápegység túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelemmel rendelkezik. Hiba esetén a készülék önműködően lekapcsol, az "500 V OK" bináris kimenet jele ekkor "0", és kialszik az "500 V OK" LED. A DC 24 V segédfeszültség (X11:B7) megmarad Reset Reset (visszaállítás) a következőképpen hajtható végre: Adjon "0" jelet az "Engedélyezés" bináris bemenetre (X11:B5 = "0"). Ekkor DC 0 V kimeneti feszültség van az X11:A1/A2 kapcson. Egy másodperc várakozás után adjon ismét "1" jelet az "Engedélyezés" bináris bemenetre (X11:B5 = "1"). Ekkor DC 500 V kimeneti feszültség van az X11:A1/A2 kapcson. 28 Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

29 Elektronikai szerviz Elektronikai szerviz Beküldés javításra Ha valamilyen hibát nem tud elhárítani, kérjük, forduljon az SEW-EURODRIVE elektronikai szervizéhez. Kérjük, hogy az elektronikai szervizzel való kapcsolatfelvételkor mindig adja meg az állapotsor számait. Az "állapotsorról" a következő fejezet nyújt információt. Ha a készüléket javításra beküldi, kérjük, adja meg a következőket: gyártási szám ( típustábla) típusjel az állapotsor számai az alkalmazás rövid leírása csatlakoztatott terhelés a hiba jellege kísérő körülmények saját vélemény előzetes szokatlan események stb Állapotsor A következő ábra példaként egy TPM12B illesztő tápegység típustábláját mutatja be a rendelés-visszaigazolási számmal és az állapotsorral: [1] [2] [1] rendelés-visszaigazolási szám [2] állapotsor Használaton kívül helyezés, megsemmisítés Kérjük, tartsa be az érvényes nemzeti rendelkezéseket! Adott esetben az egyes alkatrészek megsemmisítését az érvényes előírásoknak megfelelően, anyagonként külön végezze, pl. az alábbiak szerint: elektronikai hulladék műanyag lemezek réz alumínium Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 29

30 9 kva i P f n Hz Műszaki adatok Alapkészülék 9 Műszaki adatok 9.1 Alapkészülék TPM12B illesztő tápegység A következő táblázat az összes TPM12B illesztő tápegység műszaki adatait ismerteti, a kiviteli mérettől és teljesítménytől függetlenül: Minden kiviteli méret Zavartűrés teljesíti az EN előírásait Zavarkibocsátás az elektromágneses összeférhetőségnek megfelelő telepítés esetén megfelel az EN és az EN szerinti "A" zavarkibocsátási szintnek, teljesíti az EN előírásait Hűtőtest hőmérséklete Klímaosztály 0 C +85 C EN , 3K3 osztály Környezeti hőmérséklet T 0 C +45 C (ED relatív bekapcsolási időtartam = 100%) Tárolási és szállítási hőmérséklet T L -25 C +75 C (EN , 3K3 osztály) Védettségi fokozat IP65 1) Szennyeződésosztály 2 az IEC (VDE ) szerint Üzemmód folyamatos üzem (EN és 1-3) Telepítési magasság h 1000 m Rezgéstűrés EN szerinti Kimeneti feszültség U A DC 500 V +16 V / -5 V Tömeg 10,3 kg Méretek Sz Ma Mé 463 2) mm Átvivőfejek csatlakozása X22, X32 Han Q 4/2, Harting gyártmány DC 500 V-os csatlakozás X11:A1/A2 Leválasztható sorkapcsok, 1,5 mm 2, Phoenix gyártmány, PLUSCON típus Vezérlőkapcsok X11:B1 B8 Leválasztható sorkapcsok, 0,5 mm 2, Phoenix gyártmány, PLUSCON típus 0V24 referenciakapocs X11:B8 Referenciapotenciál a DC 24 V jelekhez (a házon testre kötve) "500 V OK" bináris kimenet X11:B3 PLC-kompatibilis (EN ) Figyelem! Ne kössön rá idegen feszültséget! I max = 50 ma (rövidzárbiztos) Jelszint "0" = 0 V, "1" = DC 24 V Funkció Fix funkciója az 500 V OK: "0" = DC 500 V kimeneti feszültség nem áll rendelkezésre "1" = DC 500 V kimeneti feszültség rendelkezésre áll "Engedélyezés" bináris bemenet X11:B5 Potenciálmentes, optocsatolóval (EN ), R i 3 kω, I E 10 ma PLC-kompatibilis "Engedélyezési üzemmód" bináris bemenete Jelszint DC +13 V +30 V = "1" DC -3 V +5 V = "0" Vezérlési funkció X11:B6 Fix funkciója az engedélyezés: = érintkező zárva = érintkező nyitva "0" = DC 0 V kimeneti feszültség "1" = DC 500 V kimeneti feszültség az EN szerint Potenciálmentes, optocsatolóval (EN ), R i 3 kω, I E 10 ma PLC-kompatibilis Jelszint DC +13 V +30 V = "1" DC -3 V +5 V = "0" Vezérlési funkció = érintkező zárva = érintkező nyitva az EN szerint Fix funkciója az engedélyezési üzemmód: "0" = DC 500 V kimeneti feszültség késleltetett engedélyezése "1" = DC 500 V kimeneti feszültség késleltetésmentes engedélyezése Segédfeszültség-kimenet, 24 V X11:B7 U = DC 24 V (22 V 26 V), áramterhelhetőség: I max = DC 2 A Vezeték X11:B1 Az összekötő vezeték árnyékolásának csatlakozása X11:B2 Az összekötő vezeték potenciálkiegyenlítő csatlakozása 1) Rácsavarozott dugaszolható csatlakozók esetén 2) Szélesség, a csatlakozódugót is beleértve 30 Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

31 Műszaki adatok Készülékadatok kva i P f n Hz Készülékadatok Az alábbi táblázatban megadott adatok érvényesek, ha a csatlakoztatott THM átvivőfej csatolása 100%-os. TPM12B illesztő tápegység 036-ENC-5A ENE-5A2-2 Vonalvezeték árama f E = 25 khz bemeneti frekvencia esetén I 1 AC 60 A AC 60 A AC 85 A Bemeneti frekvencia f E 25 khz Átvivőfej teljesítménye 1) P W 950 W 1500 W A csatlakoztatott átvivőfejek száma Átvivőfej kivitele U alakú THM10C THM10E lapos átvivőfej átvivőfej Névleges kimeneti teljesítmény 2) P N 3,2 kw 1,6 kw 1,9 kw 0,95 kw 3,0 kw 1,5 kw A DC 24 V betáplálás kimeneti teljesítménye P 24 V 48 W 24 W 24 W 12 W 48 W 24 W Veszteségi teljesítmény (X11:B5 jele "1") P V 120 W 60 W 60 W 30 W 120 W 60 W Veszteségi teljesítmény (X11:B5 jele "0") P V 15 W 8 W 12 W 6 W 15 W 8 W 1) A TPM12B illesztő tápegység kimenetén mérve 2) A névleges kimeneti teljesítmény tekintetében a csatlakoztatott THM átvivőfejek teljesítménye a mérvadó MEGJEGYZÉS További információk a "MOVITRANS THM10C / THM10E átvivőfejek" c. üzemeltetési utasításban találhatók. Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 31

32 9 kva i P f n Hz Műszaki adatok Méretlap 9.3 Méretlap A következő ábra a TPM12B illesztő tápegység méreteit mutatja, a mértékegység mm (hüvelyk): Ø 8.5 (Ø 0.33) 278 (10.94) 308 (12.13) 297 (11.69) 11 (0.43) Ø16 (Ø 0.62) 330 (13.0) 8.5 (0.33) 319 (12.56) 117 (4.61) Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

33 Címlista Címlista Németország Központi iroda Gyár Gyár / Ipari hajtóművek Service Competence Center Bruchsal Bruchsal Közép- Németország Észak Kelet Dél Nyugat SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postafiók-cím Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.10 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (Hannover mellett) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (Zwickau mellett) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (München mellett) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (Düsseldorf mellett) Elektronika SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal A hajtóműszerviz forródrótja - napi 24 órás telefonos ügyfélszolgálat További németországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Franciaország Gyár Haguenau SEW-USOCOME route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Gyár Forbach SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Bordeaux Lyon Nantes Paris SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Parc d activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F Le Bignon SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F Verneuil I'Etang További franciaországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 33

34 10 Címlista Algéria Algír REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue El Harrach Alger Tel Fax Argentína Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax Ausztrália Melbourne Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Tel Fax Ausztria Bécs SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Belgium Service Competence Center Brüsszel Ipari hajtóművek SEW-EURODRIVE Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven SEW-EURODRIVE Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tel Fax Tel Fax Brazília Gyár São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos SP SAT - SEW ATENDE Tel Fax Bulgária Szófia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tel Fax Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postafiók-cím Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

35 Címlista 10 Cseh Köztársaság Prága SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tel Fax Dánia Koppenhága SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tel Fax Dél-afrikai Köztársaság Johannesburg Cape Town Durban Nelspruit SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200 Tel Fax Tel Fax Telex Tel Fax Tel Fax Dél-Korea Ansan-City Busan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate , Shingil-Dong Ansan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No , Songjeong - dong Gangseo-ku Busan Tel Fax Tel Fax Egyesült Arab Emírségek Sharjah Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box Sharjah Tel Fax Egyiptom Kairó Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tel Fax Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 35

36 10 Címlista Elefántcsontpart Abidjan SICA Société industrielle & commerciale pour l'afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1115 Abidjan 26 Észtország Tallin ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Fehéroroszország Értékesítésiiroda Minszk SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY Minsk Tel Fax Tel Fax Tel / Fax Finnország Gyár Lahti Karkkila SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI Karkkila, Karkkila Tel Fax Tel Fax Gabon Libreville ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun Tel Fax Görögország Athén Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box GR Piraeus Tel Fax Hollandia Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Horvátország Zágráb KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR Zagreb Tel Fax Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység

37 Címlista 10 India Vadodara Chennai Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi Vadodara Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur Kancheepuram Dist, Tamil Nadu SEW-EURODRIVE India Private Limited Unit No. 301, Savorite Bldg, Plot No. 143, Vinayak Society, off old Padra Road, Vadodara Gujarat Tel , Fax , Tel Fax Tel Fax Írország Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Izrael Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax Japán Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Kamerun Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Kanada Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9 További kanadai szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Kazahsztán Értékesítésiiroda Almati ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.райымбека, г. Алматы Республика Казахстан Тел. +7 (727) Факс +7 (727) Üzemeltetési utasítás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység 37

Üzemeltetési utasítás. MOVIMOT MM..D frekvenciaváltó DRS/DRE/DRP háromfázisú váltakozó áramú motorral. Kiadás: 2007. 12.

Üzemeltetési utasítás. MOVIMOT MM..D frekvenciaváltó DRS/DRE/DRP háromfázisú váltakozó áramú motorral. Kiadás: 2007. 12. Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások MOVIMOT MM..D frekvenciaváltó DRS/DRE/DRP háromfázisú Kiadás: 27. 12. 11675179 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving

Részletesebben

Kézikönyv. Terepibusz-interfészek, terepi elosztók MOVI-SWITCH vezérlésére. Kiadás: 2006. 12. 11543167 / HU

Kézikönyv. Terepibusz-interfészek, terepi elosztók MOVI-SWITCH vezérlésére. Kiadás: 2006. 12. 11543167 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások Terepibusz-interfészek, terepi elosztók MOVI-SWITCH vezérlésére Kiadás: 006. 1. 11543167 / HU Kézikönyv

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás MOVIMOT MM..D frekvenciaváltó DT/DV Kiadás: 29. 8. 1681737 / HU SEW-EURODRIVE Driving the world Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás MOVITRAC LTP-B

Üzemeltetési utasítás MOVITRAC LTP-B Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás MOVITRAC LTP-B Kiadás: 2010. 12. 16932978 / HU SEW-EURODRIVE Driving the world Tartalomjegyzék 1 Fontos

Részletesebben

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz Biztonsági szempontból kiértékelt jeladók Funkcionális biztonság CMP szinkron szervomotorokhoz

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIMOT MD GB810000 Kiadás: 2006. 05. 11471174 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the world

Részletesebben

Dokumentációra vonatkozó általános információ

Dokumentációra vonatkozó általános információ Dokumentációra vonatkozó általános információ Az alábbi dokumentáció az ACT 201 és ACT 401 sorozatú frekvenciaváltókra érvényes. Gyári beállításokkal mindkét készüléksorozat széles felhasználási körben

Részletesebben

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz MOVITRAC LTX Szervomodul a MOVITRAC LTP-B készülékhez Kiadás: 2012. 05. 19458177 / HU

Részletesebben

Kézikönyv. MOVITRAC B Biztonságos lekapcsolás Előírások. Kiadás: 2007. 06. 11469161 / HU

Kézikönyv. MOVITRAC B Biztonságos lekapcsolás Előírások. Kiadás: 2007. 06. 11469161 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVITRAC B Biztonságos lekapcsolás Előírások Kiadás: 2007. 06. 11469161 / HU Kézikönyv SEW-EURODRIVE Driving

Részletesebben

ACTIVE frekvenciaváltó. Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw

ACTIVE frekvenciaváltó. Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw ACTIVE frekvenciaváltó Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw Dokumentációra vonatkozó általános információ Az alábbi dokumentáció az ACT 201 és ACT 401 sorozatú frekvenciaváltókra érvényes. Gyári

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *19484976_0115* Üzemeltetési utasítás Decentralizált hajtásvezérlő MOVIFIT -MC Kiadás 2015/01 19484976/HU SEW-EURODRIVE Driving

Részletesebben

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Kezelési útmutató. A német eredeti változat fordítása

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Kezelési útmutató. A német eredeti változat fordítása Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 4. A

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A

72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A 72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A Vezetõképes folyadékok szintfelügyelete Pozitív biztonsági logika töltés és ürítés vezérléséhez Beállított szint vagy tartomány figyelhetõ Érzékenység állítható

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W típussorozatú hajtóművek Kiadás: 06/2010 16970578 / HU

Részletesebben

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató Galvanikus leválasztó / tápegység Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5

Részletesebben

Frekvencia-átalakító VAU4/3

Frekvencia-átalakító VAU4/3 Kezelési utasítás Frekvencia-átalakító VAU4/3 28100241100 11/07 Biztonsági- és alkalmazási tudnivalók meghajtó áramátalakítókhoz (a 73/23EGK kisfeszültségre vonatkozó irányelvnek megfelelően) 1. Általános

Részletesebben

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz H STA 1 szekcionális meghajtó / Rev. 0.3 1 1. Tartalomjegyzék 3. Általános biztonsági tudnivalók 1. Tartalomjegyzék 2 2. A szimbólumok magyarázata 2

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás 3D kategória (porrobbanás elleni védelem) Kiadás: 1999.11.

Üzemeltetési utasítás 3D kategória (porrobbanás elleni védelem) Kiadás: 1999.11. Üzemeltetési utasítás 3D kategória (porrobbanás elleni védelem) Kiadás: 1999.11. 0918 7561 Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 2 Biztonsági tudnivalók...5 2.1 Tudnivalók a MOVIMOT 3D kategóriában

Részletesebben

üzemeltetési útmutató Sztreccsfólia átcsévélő

üzemeltetési útmutató Sztreccsfólia átcsévélő IMB üzemeltetési útmutató 1/13 Tartalomjegyzék 1.Fontos tudnivalók...3 2. Általános jellemzők...4 3. Beüzemelés...5 4. Karbantartás és tisztítás...12 5. Biztonságtechnikai előírások...12 2/13 1. Fontos

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások SL2 szinkron lineáris motorok GC44000 Kiadás: 2005. 04. 26565 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások Robbanásbiztos, 3D kategóriájú MOVIMOT hajtások GC310000 Kiadás: 2005. 12. 11407174 / HU Üzemeltetési utasítás

Részletesebben

Helyesbítés MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Kiadás: 2005. 01. LA360000 11448776 / HU

Helyesbítés MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Kiadás: 2005. 01. LA360000 11448776 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Kiadás: 2005. 0. 448776 / HU Helyesbítés Telepítés Fékellenállások, fojtók

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVITRAC B Kommunikáció GA3A Kiadás: 26. 1. 11364378 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások MOVITRAC B. Helyesbítés. Kiadás: 2008. 07 16658167 / HU

Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások MOVITRAC B. Helyesbítés. Kiadás: 2008. 07 16658167 / HU Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások MOVITRAC B Kiadás: 2008. 07 16658167 / HU Helyesbítés 1 Megjegyzések 1 Megjegyzések MEGJEGYZÉSEK Ez a kiegészítő információ nem

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVITRAC B interfész Kiadás: 26. 7. 1147364 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the world Tartalomjegyzék

Részletesebben

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár Rend. sz.: 75 17 81 Rendeltetés A zár feladata házajtó, garázsajtó stb. nyitószerkezetének vezérlése, valamint a bejáratok

Részletesebben

Sartorius WM modellek

Sartorius WM modellek Üzemeltetési utasítás Sartorius WM modellek Mozgásban a mérés Őrizze meg a későbbi használathoz. Eredeti üzemeltetési utasítás Sartorius AG 98648-018-90 98648-018-90 Típustábla Típustábla A gép csatlakoztatása

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MQ1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 03/2015 Answers for industry. 31.03.2015

Részletesebben

3-215-703-11(1) Sztereóerõsítõ. Kezelési útmutató XM-ZR602. 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

3-215-703-11(1) Sztereóerõsítõ. Kezelési útmutató XM-ZR602. 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) 3-215-703-11(1) Sztereóerõsítõ Kezelési útmutató XM-ZR602 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) Fõbb jellemzõk 110 W legnagyobb teljesítmény csatornánként (4 Ω-on). Ez a készülék mono erősítőként

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtóművek R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W típussorozatú hajtóművek Kiadás: 2013/03

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

*22492828_1115* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások. Helyesbítés. Decentralizált hajtásvezérlő MOVIFIT -MC

*22492828_1115* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások. Helyesbítés. Decentralizált hajtásvezérlő MOVIFIT -MC Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *22492828_5* Helyesbítés Decentralizált hajtásvezérlő MOVIFIT -MC Kiadás 205/ 22492828/HU MOVIFIT -MC helyesbítések Fontos tudnivalók

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Mikrohullámú sorompó nagytávolságú kerületvédelemhez. Üzembe helyezési kézikönyv.

Mikrohullámú sorompó nagytávolságú kerületvédelemhez. Üzembe helyezési kézikönyv. Mikrohullámú sorompó nagytávolságú kerületvédelemhez. Üzembe helyezési kézikönyv. POLITEC s.r.l. 2 POLITEC s.r.l Index Fő komponensek 4. oldal Kábelakna jellemzők 5. oldal A kábelakna elhelyezése 6. oldal

Részletesebben

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo 1a. ábra: 2 3 1 4 1b. ábra: 2 4 3 1 5 1c. ábra: 4 2 5 3 1 1d. ábra: 4 2 3 1

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás Ultromat Utóhígító egység polimeroldatok számára

Szerelési és üzemeltetési utasítás Ultromat Utóhígító egység polimeroldatok számára Szerelési és üzemeltetési utasítás Ultromat Utóhígító egység polimeroldatok számára HU A0561 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY RV3-25/P teljesítményszabályozó Ez az kézikönyv fontos útmutatást és a biztonságra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. Mielőtt telepíti az egységet, a megfelelő működés biztosítása és az Ön biztonsága

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv H A M B U R G Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv Hő- és füstelvezető kompakt központok Típusok: EL 24a/1 /2 /3 Tel.: +36 (1) 226 1616 Fax: +36 (1) 226 1303 info@assaabloy.hu www.assaabloy.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Használati útmutató. FC2000 rezgésvezérlés

Használati útmutató. FC2000 rezgésvezérlés Használati útmutató FC2000 rezgésvezérlés Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 1.1 MEGJEGYZÉSEK A HASZNÁLATI UTASÍTÁSRÓL / IMPRESSZUM... 3 1.2 SZIMBÓLUMOK ÉS JELÖLÉSEK... 4 1.2.1 Figyelmeztető jelölések...

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

VARIMOT robbanásbiztos állítóművek és tartozékai. Üzemeltetési utasítás 2003. 05. 10558969 / HU

VARIMOT robbanásbiztos állítóművek és tartozékai. Üzemeltetési utasítás 2003. 05. 10558969 / HU VARIMOT robbanásbiztos állítóművek és tartozékai Kiadás: 2003. 05. Üzemeltetési utasítás 10558969 / HU SEW-EURODRIVE Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók... 4 2 Biztonsági tudnivalók... 5 2.1 Biztonsági

Részletesebben

Rendszerkézikönyv. ECOFAST -konform hajtásrendszerek. Kiadás: 2006. 10. 11480378 / HU

Rendszerkézikönyv. ECOFAST -konform hajtásrendszerek. Kiadás: 2006. 10. 11480378 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások ECOFAST -konform hajtásrendszerek Kiadás: 006. 0. 808 / HU Rendszerkézikönyv SEW-EURODRIVE Driving the world

Részletesebben

ACTIVE INVERTEREK. 230V 1~ (2 méret) 0,55kW - 0,75kW - 1,1kW 1,5kW 2,2kW 3kW

ACTIVE INVERTEREK. 230V 1~ (2 méret) 0,55kW - 0,75kW - 1,1kW 1,5kW 2,2kW 3kW ACTIVE INVERTEREK 30V 1~ ( méret) 0,55kW - 0,75kW - 1,1kW 1,5kW,kW 3kW 400V 3~ (4 méret) 0,55kW - 0,75kW - 1,1kW 1,5kW,kW 3kW 4kW 5,5kW - 7,5kW 11kW 15kW 18,5kW 045 Törökbálint, Tó utca. Tel: +36 3 501

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MN1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 04/2015 Answers for industry. 22.04.2015

Részletesebben

Montaj ve kullanma kılavuzu GB. Monterings- och skötselanvisning F FIN. Asennus- ja käyttöohjeet NL. Beépítési és üzemeltetési utasítás E

Montaj ve kullanma kılavuzu GB. Monterings- och skötselanvisning F FIN. Asennus- ja käyttöohjeet NL. Beépítési és üzemeltetési utasítás E Wilo-AlarmControl D Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve kullanma kılavuzu GB Installation and operating instructions S Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Fordulatszám szabályozó, 10 A Rendelési szám: 19 22 87 Trimmer

Részletesebben

Gépkönyv. E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk. A373-10-849 Issue R

Gépkönyv. E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk. A373-10-849 Issue R Gépkönyv A373-10-849 Issue R E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk Ismertetés E2M28, 100/200 V, 50 Hz vagy 100 105/200 210 V, 60 Hz, egyfázisú E2M28, 115/230 V, 60 Hz, egyfázisú E2M28, 200 240

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 21. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 21. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 21. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Rendeltetés... 3 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Control 45-FU. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlatkönyv Ipari kapu-vezérlés. Kérjük gondosan megœrizni. MAGYAR

Control 45-FU. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlatkönyv Ipari kapu-vezérlés. Kérjük gondosan megœrizni. MAGYAR MAGYAR Ez az utasítás szerzœi jogi védelem alatt áll. Utánnyomás, akár kivonatosan is, csak a mi engedélyünkkel. A mıszaki haladást szolgáló változtatások jogát fenntartjuk. H Control 45-FU Üzembe helyezési

Részletesebben

Kezelési útmutató. RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ. Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ

Kezelési útmutató. RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ. Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ Kezelési útmutató A652-01-849 Eredeti V. kiadás RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220 240 V, 50/60 Hz, egyfázisú

Részletesebben

Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS

Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS BLUE LINE Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS Forgalmazza: Centrotool Kft 1102 Budapest Halom utca

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót.

Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. GARDENA Nagynyomású tisztító készlet Power-forgókefével Cikksz. 5700 Használati útmutató Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. Tartalomjegyzék

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár ajtócsengő-funkcióval Rend. sz.: 75 17 80 Rendeltetés A zár ajtócsengőként használható, feladatai ezen kívül: házajtó, garázsajtó

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo! H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo! 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra Szin: a=fekete b=kék v. szürke c=barna. Kondenzátort a kék és barna közé kell kötni. 4. ábra 5. ábra 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18 7.5 kva - 15 kva szünetmentes tápegység (UPS) Felhasználói és telepítési útmutató Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer leírása... 3 2.1 Általános leírás... 3 2.2 A rendszer felépítése... 5 Az UPS rendszer

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély!

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

A MOVIDRIVE MDX60B/61B biztonságos lekapcsolása - Előírások. Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz 2004.03. 1125 5161 / HU

A MOVIDRIVE MDX60B/61B biztonságos lekapcsolása - Előírások. Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz 2004.03. 1125 5161 / HU A MOVIDRIVE MDX60B/61B biztonságos lekapcsolása - Előírások Kiadás: 2004.03. Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz 1125 5161 / HU SEW-EURODRIVE 1 Fontos tudnivalók... 4 2 Biztonsági koncepció... 5 3

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

Ipari csatlakozók PLUSCON Nehéz csatlakozók PLUSCON heavy

Ipari csatlakozók PLUSCON Nehéz csatlakozók PLUSCON heavy Ipari csatlakozók PLUSCON Nehéz csatlakozók PLUSCON heavy QUICKON Power-Distribution IP68 A QUICKON egy szigetelésen áthatoló csatlakozástechnika a vágható, pl. PVC és PE szigetelőanyagokhoz (más nyersanyagok

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás. 2. oldal 10. oldal. Kérjük a járműben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás. 2. oldal 10. oldal. Kérjük a járműben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 10. oldal Aventa eco Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Biztonsági utasítások... 2 Utasítások a klímarendszerek

Részletesebben

Telepítési útmutató. Kérjük, hogy tekintse át továbbá a mellékelt CD-n található BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓT és a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

Telepítési útmutató. Kérjük, hogy tekintse át továbbá a mellékelt CD-n található BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓT és a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. Telepítési útmutató Köszönjük, hogy Aiphone terméket választott kommunikációs és biztonsági igényeinek kielégítése érdekében. Kérjük, hogy a rendszer telepítése előtt gondosan olvassa el jelen Útmutatót,

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv Szerelési és üzemeltetési kézikönyv FW 5 00 AB AA 0 H FW0 FW06 FW08+0 FW FW6+8 66 856 066 066 6 H 96 96 09 00 FW0~0 69 9 80 9 5 F ø00 6 9 8 ø 9 558 559 6 80 0 6 5 5 5 5 A B 6B 5 5 08 5 558 ø 9 80 5 66

Részletesebben

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta. Újdonságok - 2012 nyara

A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta. Újdonságok - 2012 nyara A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta Újdonságok - 2012 nyara Tartalomjegyzék 72-es sorozat - Feszültségfelügyeleti relék 72.31-es típus - 3-fázisú hálózat felügyelete oldal 1-3 7S sorozat - Relék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ pari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVTRAC B kezelőkészülék FBG11B GA3A Kiadás: 26. 1. 1136468 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRVE Driving

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

Univerzális modul. RF-alapú univerzális modul - Maximum 2 helyiségcsoport előszabályozásához - Maximum 3-fokozatú szellőztetés szabályozásához

Univerzális modul. RF-alapú univerzális modul - Maximum 2 helyiségcsoport előszabályozásához - Maximum 3-fokozatú szellőztetés szabályozásához s 2 709 Synco living Univerzális modul RRV934 RF-alapú univerzális modul - Maximum 2 helyiségcsoport előszabályozásához - Maximum 3-fokozatú szellőztetés szabályozásához A KNX szabványon alapuló RF kommunikáció

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK SL1.50 and SLV.65 0.9-1.5 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Micra 60 Hővisszanyerős szellőztető berendezés 2 Micra 60 TARTALOM Biztonsági előírások 3 Bevezető 5 Rendeltetés 5 Szállítási egység 5 A jelölések felsorolása 5 Főbb műszaki jellemzők

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató BENZINES GENERÁTOR (áramfejlesztő) HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. CZ 2

Részletesebben