Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató"

Átírás

1 Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

2 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása nélkül nem terjeszthetők, nem sokszorosíthatók, nem szerkeszthetők és nem adhatók tovább harmadik félnek. Általánosságban: a műszaki változtatások jogát fenntartjuk. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szójegyzék Általános ismertetés Alapelvek Célcsoport Kapcsolódó dokumentumok Jelmagyarázat Biztonság Figyelmeztető utasítások jelölése Általános tudnivalók Rendeltetésszerű használat A személyzet szakképesítése és -képzése Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Biztonságos munkavégzés Biztonsági tudnivalók a gépkezelő/üzemeltető számára Biztonsági előírások a karbantartási, ellenőrzési és szerelési munkákhoz Nem megengedett üzemeltetési módok Szoftvermódosítások Elektromágneses összeférhetőség Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás Szállítási állapot ellenőrzése Szállítás Tárolás Ártalmatlanítás/Újrahasznosítás Leírás Általános leírás Megnevezés Típustábla Teljesítménytartományok és beépítési méretek Műszaki adatok Méretek és tömegek Felállítási módok Felállítás/beépítés Biztonsági rendelkezések Felállítás előtti ellenőrzés A PumpDrive felszerelése Elektromos csatlakozás Kezelés Standard kezelőegység PumpDrive 2 Eco 3 / 136

4 Tartalomjegyzék 7 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés Vezérlőhely koncepció Motorparaméterek beállítása Motorvezérlési eljárások A frekvenciaátalakító automatikus motorbeállítás funkciója (AMA) Az előírt értékek megadása Szivattyú üzem Alkalmazási funkciók Készülékfunkciók Digitális és analóg bemenetek/digitális és analóg kimenetek Karbantartás / fenntartás Biztonsági rendelkezések Karbantartás/ellenőrzés Szétszerelés Paraméterlista Kiválasztható listák Hibaelhárítás Üzemzavarok: okok és elhárításuk Riasztási üzenetek Figyelmeztető üzenetek Információs üzenetek Rendelési adatok Pótalkatrészek megrendelése Tartozékok Üzembe helyezési jegyzőkönyv EK megfelelőségi nyilatkozat Címszójegyzék / 136 PumpDrive 2 Eco

5 Szójegyzék Szójegyzék Fékellenállás generátoros üzem esetén felveszi a létrejött fékteljesítményt. KSB készüléksín Sajátjogú CAN busz két- és többszivattyús üzemben történő alkalmazásra, a frekvenciaátalakítók egymás közti kommunikációjához. A KSB készüléksín külső kommunikációra vagy a KSB helyi busszal (PumpDrive 1) történő kommunikációra nem használható. Szivattyú Gép hajtás, komponensek vagy tartozékok nélkül Szivattyúaggregát Komplett szivattyú gépegység, amely szivattyúból, hajtásból, részegységekből és tartozékokból áll RCD A "Residual Current Device a FI-relé (érintésvédelmi relé) angol elnevezése. PumpDrive 2 Eco 5 / 136

6 1 Általános ismertetés 1 Általános ismertetés 1.1 Alapelvek Az üzemeltetési útmutató a címlapon megnevezett gyártási sorozatú készülék tartozéka. Az üzemeltetési útmutató az üzemeltetés minden szakaszára vonatkozóan bemutatja a készülék szakszerű és biztonságos használatát. A típustábláról leolvasható a gyártási sorozat, valamint a legfontosabb üzemi adatok és a sorozatszám. A sorozatszám egyértelműen leírja a terméket, és azonosítóként szolgál a további ügyletek során. Kár esetén haladéktalanul értesíteni kell a legközelebbi KSB szervizt, mert csak így érvényesíthető a szavatossági igény. 1.2 Célcsoport A jelen üzemeltetési útmutató műszakilag képzett szakembereknek készült. 1.3 Kapcsolódó dokumentumok Táblázat 1: A kapcsolódó dokumentumok áttekintése Dokumentum Üzemeltetési útmutató Csatlakozási terv Kiegészítő üzemeltetési útmutató 1) Tartalom A szivattyú szakszerű és biztonságos használatának leírása az üzemeltetés minden szakaszában Elektromos csatlakozások leírása A kiegészítő alkatrészek szakszerű és biztonságos használatának leírása A tartozékok és/vagy beépített alkatrészek tekintetében a mindenkori gyártó megfelelő dokumentációja az irányadó. 1.4 Jelmagyarázat Táblázat 2: Alkalmazott szimbólumok Szimbólum Jelentés Kezelési utasítás feltételei Kezelési utasítás biztonsági tudnivalók esetén Cselekvés eredménye Kereszthivatkozás Több lépésből álló cselekvési utasítás Útmutatás ajánlásokat és fontos útmutatásokat tartalmaz a készülék kezelésére vonatkozóan. 1) Opcionális 6 / 136 PumpDrive 2 Eco

7 2 Biztonság! VESZÉLY 2 Biztonság Az ebben a fejezetben felsorolt útmutatások nagy kockázattal járó veszélyekre figyelmeztetnek. 2.1 Figyelmeztető utasítások jelölése Táblázat 3: Figyelmeztető utasítások jellemzői Szimbólum Magyarázat! VESZÉLY VESZÉLY Ez a jelzőszó nagy kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely - ha nem sikerül elkerülni - súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezet.! VIGYÁZAT VIGYÁZAT Ez a jelzőszó közepes kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely - ha nem sikerül elkerülni - súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet. FIGYELEM FIGYELEM Ez a jelzőszó olyan veszélyre figyelmeztet, melynek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy működését fenyegető veszélyeket idézhet elő. Általános veszélyhely Ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt súlyos vagy halálos következményekkel járó veszélyekre figyelmeztet. Veszélyes elektromos feszültség Ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt elektromos feszültséggel kapcsolatos veszélyekre figyelmeztet, és információkkal szolgál az elektromos feszültséggel szembeni védelemhez. A gép megrongálódása Ez a szimbólum a FIGYELEM jelzőszóval együtt a gépet és működését fenyegető veszélyre figyelmeztet. 2.2 Általános tudnivalók Az üzemeltetési útmutató alapvető tudnivalókat tartalmaz a felállításra, üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozóan, melyek betartásával biztosítható a termék biztonságos kezelése, valamint elkerülhetők a személyi és anyagi károk. Minden fejezet biztonsági útmutatásait figyelembe kell venni. Az illetékes szakembereknek/az üzemeltetőknek az összeszerelés és az üzembe helyezés előtt el kell olvasniuk és maradéktalanul meg kell érteniük az üzemeltetési útmutatót. Az üzemeltetési útmutatónak mindenkor a szakemberek rendelkezésére kell állnia a helyszínen. A közvetlenül a terméken elhelyezett tudnivalókat figyelembe kell venni, és hibátlanul olvasható állapotban kell tartani. Ez érvényes például a következőkre: Csatlakozások jelölései Típustábla Az üzemeltetési útmutatóban nem tárgyalt helyi előírások betartásáért az üzemeltető felelős. 2.3 Rendeltetésszerű használat Ezt a terméket nem szabad a hálózati feszültség, hálózati frekvencia, környezeti hőmérséklet, motoráram, motorteljesítmény, szállított közeg, térfogatáram, forulatszám, sűrűség, nyomás, hőmérséklet, műszaki dokumentációban rögzített értéktartományain kívül vagy az üzemeltetési útmutatóban vagy más, kapcsolódó dokumentumokban foglalt utasításoknak () ellentmondóan kezelni. A termék nem alkalmazható robbanásveszélyes területeken. PumpDrive 2 Eco 7 / 136

8 2 Biztonság 2.4 A személyzet szakképesítése és -képzése A gép szállítását, összeszerelését, kezelését, karbantartását és ellenőrzését végző személyzetnek megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell a személyzet felelősségi körét, illetékességét ellenőrzés, összeszerelés, a kezelés és karbantartás tekintetében. Ha a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor oktatásban és tájékoztatásban kell részesíteni. Ezt szükség esetén a gép üzemeltetőjének megbízására a gyár, illetve a szállító cég is elvégezheti. A termékkel kapcsolatos oktatás csak műszaki szakemberek felügyelete mellett folytatható. 2.5 Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyása mindennemű kártérítésre vonatkozó igényjogosultságot megszüntet. A figyelmen kívül hagyás például a következő veszélyeztetéseket okozhatja: villamos áramtól, hő-, mechanikai és kémiai hatásoktól eredő, vagy robbanás okozta személyi veszélyeztetés a termék fontos funkciói felmondják a szolgálatot elmaradnak a karbantartás és a fenntartás előírt módszerei. 2.6 Biztonságos munkavégzés Az útmutatóban felsorolt meglevő biztonsági előírások figyelembe vétele, valamint a rendeltetésszerű használat betartása mellett a következő biztonsági rendelkezéseket is figyelembe kell venni: Balesetvédelmi előírások, biztonsági és üzemeltetési rendelkezések Robbanásvédelmi előírások Veszélyes anyagok használatára vonatkozó biztonsági rendelkezések Érvényes szabványok és törvények (pl. EN ) 2.7 Biztonsági tudnivalók a gépkezelő/üzemeltető számára A gép forró vagy hideg alkatrészeit a helyszínen megfelelő érintésvédelemmel kell ellátni, melynek működését ellenőrizni kell. Üzem közben nem szabad eltávolítani az érintésvédelmet. A személyzet részére védőfelszerelést kell biztosítani, melyet használni kell. A villamos energia által előidézett veszélyeket ki kell zárni (a részletes előírásokat lásd a felhasználó országában érvényes előírások és/vagy a helyi áramszolgáltató követelményei szerint). 2.8 Biztonsági előírások a karbantartási, ellenőrzési és szerelési munkákhoz Átépítés vagy változtatás csak a gyártó jóváhagyásával megengedett. Kizárólag eredeti alkatrészek vagy a gyártó által engedélyezett alkatrészek használhatók. Más alkatrészek felhasználásából eredő károk nem tartoznak a szavatosság körébe. Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a karbantartási, ellenőrzési és szerelési munkákat olyan, arra hivatott szakemberek hajtsák végre, akik az üzemeltetési útmutató figyelmes tanulmányozása után kellően tájékozottak. Bármilyen munkát csak a feszültségmentes állapotában szabad végezni. A terméken munkákat csak annak leállított állapotában szabad végezni. Közvetlenül a munkák befejezése után minden biztonsági és védőberendezést ismét fel kell szerelni, illetve működésbe kell hozni. Az újbóli üzembe helyezés előtt az üzembe helyezéshez felsorolt pontokat figyelembe kell venni. 8 / 136 PumpDrive 2 Eco

9 2 Biztonság 2.9 Nem megengedett üzemeltetési módok A termék üzemeltetésekor az adatlapon valamint az üzemeltetési útmutatóban megadott értékeket semmi esetre sem szabad túllépni. A kiszállított termék üzembiztossága csak a rendeltetésszerű használatuk esetén szavatolt Szoftvermódosítások A gyártó kimondottan ehhez a termékhez fejlesztette ki, és átfogóan tesztelte a szoftvert. Módosítása, illetve más szoftverek vagy szoftverelemek hozzáadása nem engedélyezett. Ez alól csak a KSB által rendelkezésre bocsátott szoftverfrissítések képeznek kivételt Elektromágneses összeférhetőség A 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv rögzíti az elektromos berendezések zavarmentességére és zavarkibocsátására vonatkozó követelményeket. Táblázat 4: A tervezett alkalmazás szerinti kategóriák Zavarkibocsátásra vonatkozó követelmények Az elektromos fordulatszám-szabályozású meghajtások/vezérlések számára az EN EMC termékszabvány az irányadó. Ez tartalmaz minden követelményt és utal az EMC irányelveknek való megfelelésre vonatkozó szakmai alapszabványokra. A frekvenciaátalakítókat az üzemeltetők általában egy rendszer, ill. berendezés részeként alkalmazzák. Megjegyezzük, hogy a készülék, a berendezés, ill. a teljes telepítés végleges EMC tulajdonságaiért az üzemeltető a felelős. A vonatkozó szabványok, ill. az azokban meghatározott határértékek és ellenőrzési szintek betartásának előfeltétele az EMC megfelelőségű telepítés minden utasításának és leírásának figyelembe vétele. ( fejezet 5.4 Oldal 21) Az EMC termékszabvány szerint az EMC követelmények a frekvenciaátalakító alkalmazási céljától függenek. Az EMC termékszabvány négy kategóriát határoz meg: Kategória Definíció Az EN szerinti határértékek C V alatti tápfeszültségű 1. környezetben (lakás és iroda) telepített B osztály frekvenciaátalakítók. C V alatti tápfeszültségű 1. környezetben (lakás és iroda) telepített A osztály, 1. csoport frekvenciaátalakítók, amelyek se nem dugaszolhatók, se nem mozgathatók, ill. szakembernek kell telepítenie és üzembe helyezni őket. C3 2. környezetben (ipari környezet) telepített frekvenciaátalakítók 1000 V A osztály, 2. csoport alatti tápfeszültséggel. C V feletti tápfeszültségű, 400 A feletti névleges áramú 2. környezetben (lakás és iroda) telepített, vagy bonyolult rendszerekhez készült frekvenciaátalakítók. nincs határérték 2) A Zavarkibocsátás alapszabvány alapján a következő határértékeket és ellenőrzési szinteket kell betartani: 2) EMC tervet kell készíteni. PumpDrive 2 Eco 9 / 136

10 2 Biztonság Táblázat 5: A felállítási hely osztályozása Környezet Alapszabvány Az EN szerinti határértékek 1. környezet (lakás és környezet) EN/ IEC B osztály magánjellegű, üzleti és kisipari környezetek 2. környezet (ipari környezetek) EN/ IEC ipari környezetek A osztály, 1. csoport Táblázat 6: A frekvenciaátalakító EMC tulajdonságai A frekvenciaátalakító a következő követelményeknek felel meg: Teljesítmény [kw] Vezetékhossz [m] Az EN szerinti kategória Az EN szerinti határértékek 7,5 < 5 C1 B osztály > 7,5 < 50 C2 A osztály, 1. csoport A C1 kategóriába nem tartozó meghajtórendszereknél az EN szerint a következő figyelmeztető jelzést kell megjeleníteni: Lakás- és irodai környezetben ez a termék nagyfrekvenciás zavart okozhat, amelyek zavarelhárítási intézkedéseket igényelhetnek Hálózati ingadozásokkal kapcsolatos követelmények A termék az EN értelmében professzionális berendezés. A nyilvános hálózatra történő csatlakoztatás esetén az alábbi alapszabványok érvényesek: EN szimmetrikus háromfázisú berendezések (professzionális berendezések legfeljebb 1 kw összteljesítménnyel) EN A és 75 A közötti fázisáramú és professzionális, 1 kw feletti berendezésekhez 16 A fázisárammal Zavarállósági követelmények Egy frekvenciaátalakító zavarállósági követelményei általában attól függenek, milyen környezetbe telepítik. Az ipari környezetek követelményei ennek megfelelően magasabbak a lakás- és ipari környezet követelményeinél. A frekvenciaátalakító gyárilag teljesíti az ipari környezetekben érvényes zavarállósági követelményeit, így automatikusan a lakás- és irodai környezetekben érvényes követelményeket is. A zavarállósági vizsgálatok az alábbi alapszabványok alapján készültek: EN : Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 4-2. rész: Ellenőrzési és mérési eljárások - Statikus elektromosság kisülésével szembeni zavarállóság ellenőrzése EN : Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 4-3. rész: Ellenőrzési és mérési eljárások - Nagyfrekvenciás elektromágneses mezővel szembeni zavarállóság ellenőrzése EN : Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 4-4. rész: Ellenőrzési és mérési eljárások - Gyors villamos tranziens (burst) zavaró jellemzőkkel szembeni zavarállóság ellenőrzése EN : Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 4-5. rész: Ellenőrzési és mérési eljárások - Lökőfeszültséggel szembeni zavarállóság ellenőrzése. EN : Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 4-6. rész: Ellenőrzési és mérési eljárások - Nagyfrekvenciás mezők által indukált, kábel által vezetett zavaró jellemzőkkel szembeni zavarállóság 10 / 136 PumpDrive 2 Eco

11 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3.1 Szállítási állapot ellenőrzése 1. Az áru átadásakor ellenőrizze valamennyi csomagolási egység sértetlenségét. 2. Határozza meg pontosan és dokumentálja a szállítás során keletkezett kárt, majd haladéktalanul értesítse írásban a KSB céget illetve a szállítást végző céget és a biztosítótársaságot. 3.2 Szállítás VESZÉLY A szivattyú /szivattyú gépegység kicsúszása a felfüggesztésből A lezuhanó alkatrészek életveszélyt idézhetnek elő! A szivattyút/szivattyú gépegységet kizárólag az előírt helyzetben szabad szállítani. A kötelet semmi esetre nem szabad a szivattyú/ szivattyú gépegység szabad tengelyvégére vagy a motor emelőfülére függeszteni. Vegye figyelembe a berendezés súlyára és tömegközéppontjára vonatkozó adatokat. Tartsa be a helyileg érvényes balesetvédelmi előírásokat. Használjon a célnak megfelelő és engedélyezett teheremelő eszközöket, pl. önfeszítő markolókapcsokat. A szivattyút/szivattyú gépegységet az ábrán jelzett módon kell rögzíteni és szállítani. ábra 1: Blokkszivattyú gépegység szállítása 90L ábra 2: Vízszintes szivattyú gépegység szállítása 112M PumpDrive 2 Eco 11 / 136

12 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás ábra 3: Függőleges szivattyú gépegység szállítása ábra 4: Frekvenciaátalakítóval ellátott motor szállítása 3.3 Tárolás A tárolásra előírt környezeti feltételek betartása hosszabb ideig tartó tárolás esetén is biztosítja a kapcsolóberendezés működőképességét. VIGYÁZAT Tárolás során a berendezés nedvesség, szennyeződések vagy kártevők következtében megrongálódhat A kapcsolóberendezés korróziója/szennyeződése! Kültéri tárolás esetén a kapcsolóberendezést vagy a becsomagolt kapcsolóberendezést és tartozékait vízzáró módon le kell takarni. Táblázat 7: A tárolás környezeti feltételei Környezeti feltétel Relatív páratartalom Környezeti hőmérséklet Érték Legfeljebb 85% (kondenzáció nélkül) - 10 C és + 70 C között 12 / 136 PumpDrive 2 Eco

13 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás A kapcsolóberendezést szárazon, rázkódásmentes helyen, lehetőleg az eredeti csomagolásban kell tárolni. A kapcsolóberendezést száraz és lehetőség szerint állandó páratartalmú helyiségben kell tárolni. Kerülni kell a légnedvesség jelentős ingadozásait (lásd a tárolás környezeti feltételeinél). 3.4 Ártalmatlanítás/Újrahasznosítás Néhány komponens miatt a termék veszélyes hulladéknak minősül: 1. Szerelje szét a terméket. 2. Válassza szét az alkotóelemeket anyaguk szerint, pl.: - Alumínium - Műanyag borítás (újrahasznosítható műanyag) - Réztekercses hálózati fojtótekercsek - Belső kábelezés rézvezetékei 3. Ártalmatlanítsa őket a helyi előírások szerint, illetve szabályozott módon. A nyomtatott áramkörök, teljesítményelektronika, kondenzátorok és elektronikus részegységek veszélyes hulladéknak minősülnek. PumpDrive 2 Eco 13 / 136

14 4 Leírás 4 Leírás 4.1 Általános leírás A PumpDrive saját hűtésű, moduláris felépítésű frekvenciaátalakító, amely a motorok fordulatszámának fokozatmentes állítását teszi lehetővé szabvány analóg jelek, terepi busz vagy kezelőegység segítségével. Táblázat 8: Példa a megnevezésre 4.2 Megnevezés Tétel P D R V 2 E K 0 0 M _ S 1 L E 1 E 2 P 2 _ M P I R M Táblázat 9: Magyarázat a megnevezéshez Tétel Rövidítés Jelentés 1-4 Generáció PDRV2 2. PumpDrive generáció 6 Változat E PumpDrive 2 Eco - PumpDrive Teljesítmény A 000K37 = 0,37 kw 000K55 = 0,55 kw 000K75 = 0,75 kw 001K10 = 1,1 kw 001K50 = 1,5 kw B 002K20 = 2,2 kw 003K00 = 3 kw 004K00 = 4 kw C 005K50 = 5,5 kw 007K50 = 7,5 kw 011K00 = 11 kw D 015K00 = 15 kw 018K50 = 18,5 kw 022K00 = 22 kw 030K00 = 30 kw E 037K00 = 37 kw 045K00 = 45 kw 055K00 = 55 kw 14 Szerelési mód M Motorra szerelhető W Falra szerelhető C Szekrénybe szerelhető 16 Motorgyártó K KSB S Siemens C Cantoni W Wonder I WEG Motor típusa 1LE1 Siemens 1LE1/ KSB 1PC3 1LA7 Siemens 1LA7/ KSB 1LA7 1LA9 Siemens 1LE1/ KSB 1LA9 1LG6 Siemens 1LE1/ KSB 1LG6 SUPB KSB SuPremE B DMC KSB(DM) Cantoni DMW KSB(DM) Wonder WEG_ WEG Motor hatékonysági osztálya 14 / 136 PumpDrive 2 Eco

15 4 Leírás Tétel Rövidítés Jelentés E1 IE1 E2 IE2 E3 IE3 E4 IE Motor pólusszáma P2 2 pólusú P4 4 pólusú P6 6 pólusú 26 M12 modul O nincs M M12 modul 27 Terepi busz modul O nincs L LON P Profibus M Modbus B BACnet N Profinet E Ethernet beépítési lehetőség O nincs I további IO modul beépítési lehetőség O nincs R rádió modul beépítési lehetőség O nincs M Főkapcsoló 4.3 Típustábla PumpDrive IP55 INPUT: P D R V K50 3PH 380 : 480 VAC Hz 18,0 A ,5 KW 2 ábra 5: 1. típustábla, frekvenciaátalakító (példa) 1 Védettség 2 Típus, beépítési méret 3 Névleges teljesítmény 4 Frekvenciaátalakító névleges árama 5 Hálózati frekvencia 6 Hálózati feszültség PumpDrive 2 Eco 15 / 136

16 4 Leírás PumpDrive IP55 PDRV2-015K00M_S1LE1E2P2_MPIRM ETN GG A 11GD ábra 6: 2. típustábla, frekvenciaátalakító (példa) 1 PumpDrive típus táblázat 2 KSB rendelési szám 3 Szivattyú megnevezése 4 Gyártás dátuma 4.4 Teljesítménytartományok és beépítési méretek FONTOS TUDNIVALÓ A megadott teljesítménytartományok korlátozás nélkül, minden felállítási módra érvényesek. Táblázat 10: Teljesítménytartomány 2 és 4 pólusú motorokhoz, ill ford./perc és 3000 ford./perc névleges fordulatszámhoz Beépítési méret Elektromos névleges teljesítmény [kw] Névleges áramerősség [A] A 0,37 1,3 0,55 1,8 0,75 2,5 1,10 3,5 1,50 4,9 B 2,2 6,0 3,0 8,0 4,0 10,0 Táblázat 11: Műszaki adatok 4.5 Műszaki adatok Tulajdonság Érték Hálózati táplálás Hálózati feszültség 3) 3 ~ 380 V AC -10% V AC +10% A három fázis feszültségkülönbsége a tápfeszültség ±2%-a Hálózati frekvencia Hz ± 2 % Hálózati formák TN-S, TN-CS, TN-C, TT és IT hálózatok (az IEC/EN szerint) Kimeneti adatok Frekvenciaátalakító kimeneti frekvenciája PWM ütemfrekvencia 0-70 Hz aszinkron motoroknál Hz a KSB SuPremE típusnál Tartomány: 2-8 khz A és B beépítési méret: 4 khz 3) Alacsony hálózati feszültség esetén a motor névleges nyomatéka csökken. 16 / 136 PumpDrive 2 Eco

17 4 Leírás Tulajdonság du/dt fázisemelkedési sebesség 4) Feszültség-csúcsértékek Érték maximum 5000 V/µs, a frekvenciaátalakító beépítési méretétől függően 2 1,41 V eff A nagy áramkapacitású vezetékek akár a feszültség duplázódásához is vezethetnek. Frekvenciaátalakító adatai Hatásfok 98 % - 95 % 5) Zajkibocsátás Az alkalmazott szivattyú hangnyomásszintje + 2,5 db 6) Környezet Védettség Környezeti hőmérséklet az üzem során Környezeti hőmérséklet a tárolás során Relatív légnedvesség Felállítási magasság Rázó igénybevétellel szembeni ellenállás Szállított közeg hőmérséklete EMC Frekvenciaátalakító < 7,5 kw Hálózati visszahatások IP55 (az EN szerint) -10 C és +50 C között -10 C és + 70 C között Üzem: 5% - 85% - lecsapódás nélkül Tárolás: 5% - 95% Szállítás: legfeljebb 95% < 1000 m a tengerszint felett, ezen felül 100 méterenként 1% teljesítménycsökkenés legfeljebb 16,7 m/ s 2 (az EN szerint) -30 C és +140 C között EN C1 / EN B osztály / vezetékhossz < 5 m Hálózati fojtótekercsek beépítve Be- és kimenetek Belső tápegység 24 V ± 10 % Maximális terhelés legfeljebb 600 ma DC, rövidzárlat és túlterhelés ellen védett Feszültségingadozás nyugalmi állapotban < 1 % Analóg bemenetek Paraméterezhető analóg bemenetek száma 2 (áram- vagy feszültség-bemenetként használható) Bemenet típusa nem differenciáló Maximális feszültség (a földre vonatkoztatva) + 10 V Árambemenet 0/4-20 ma Bemeneti impedancia 500 Ohm Pontosság A végső értékből 1% Jelkésleltetés < 10 ms Felbontás 12 bit Feszültségbemenet ± 10 V Bemeneti impedancia kb. 160 kohm Pontosság A végső értékből 1% Jelkésleltetés < 10 ms Felbontás 12 bit Pólusok felcserélése elleni védelem nincs Analóg kimenetek Paraméterezhető analóg kimenetek száma Áramkimenet Maximális külső terhelés 1 (átkapcsolás 4 kiadási érték között) 4-20 ma 850 Ohm 4) A du/dt fázisemelkedési sebesség a vezeték kapacitásától függ. 5) A frekvenciaátalakító névleges pontján a hatásfok névleges teljesítmény függvényében változik, 98% nagy teljesítménynél, kis teljesítménynél akár 95% is lehet. 6) Irányadó értékekről van szó. Az érték csak névleges üzemi ponton érvényes (50 Hz). Lásd a szivattyú várható zajértékeit is. Ezek szintén a névleges üzemre vannak dokumentálva. A szabályozás során ettől eltérő értékek is előfordulhatnak. PumpDrive 2 Eco 17 / 136

18 4 Leírás Tulajdonság Érték Kimenet PNP tranzisztor Pontosság A végső értékből 2% Jelkésleltetés < 10 ms Pólusok felcserélése elleni védelem van Rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem van Digitális bemenetek Digitális bemenetek száma BE jelszint KI jelszint Bemeneti impedancia galvanikus leválasztás Késleltetés Pólusok felcserélése elleni védelem Relékimenetek Paraméterezhető relékimenetek száma maximális érintkező terhelés összesen 4 (ebből 3 paraméterezhető) V 0-3 V ca. 2 kohm van, szigetelési feszültség: 500 VAC < 10 ms van 1 x záró AC: max. 250 VAC / 0,25 A DC: max. 30 VDC / 2 A PWM ütemfrekvencia Teljesítménycsökkenés megnövelt ütemfrekvencia miatt A és B beépítési méret (PWM ütemfrekvencia > 4 khz esetén) : I névleges motoráram (PWM) = I névleges motoráram (1 - [f PWM - 4 khz] 2,5 %) 4.6 Méretek és tömegek b c d a e F ábra 7: Méretek 18 / 136 PumpDrive 2 Eco

19 4 Leírás Táblázat 12: Méretek és tömegek Beépítési méret Teljesítmény Motorra szerelés [mm] Falra/ kapcsolószekrénybe szerelés 7) [mm] Rögzítőcsavarok 8) Tömeg a b c d e a b c d e F A..000K37.. 0, M4 10 DIN K55.. 0, K75.. 0, K10.. 1,1 B..001K50.. 1, M4 10 DIN 912 6,5..002K20.. 2,2..003K K [kg] 4.7 Felállítási módok A frekvenciaátalakító mindhárom felállítási mód esetén ugyanolyan felépítésű. Motorra szerelés Motorra történő szerelés esetén a frekvenciaátalakítót adapterrel kell a motorra, ill. Movitec esetén a szivattyúra szerelni. Meglévő szivattyú-berendezéseknél utólagos motorra történő szereléshez adapterek tartozékként kaphatók. Falra szerelés Falra történő szereléshez a szükséges szerelőkészlet a szállítási terjedelem része. Meglévő szivattyú-berendezéseknél utólagos falra történő szereléshez szerelőkészletek tartozékként kaphatók. Kapcsolószekrénybe szerelés Kapcsolószekrénybe történő szereléshez a szükséges szerelőkészlet a szállítási terjedelem része. Meglévő szivattyú-berendezéseknél utólagos kapcsolószekrénybe történő szereléshez szerelőkészletek tartozékként kaphatók. 7) A megadott méretadatok a PumpDrive-ra a fali tartóval együtt vonatkoznak. 8) Motoradapter nélkül PumpDrive 2 Eco 19 / 136

20 5 Felállítás/beépítés 5 Felállítás/beépítés 5.1 Biztonsági rendelkezések VESZÉLY Szakszerűtlen szerelés Életveszély! A frekvenciaátalakítót elárasztás ellen védve kell telepíteni. Tilos a frekvenciaátalakítót robbanásveszélyes területeken használni. 5.2 Felállítás előtti ellenőrzés Felállítás helye A standard kivitel IP55 védettséggel rendelkezik, csak a megadott védettségű környezetben alkalmazható. A felállítási helynek/beépítési helynek a következő követelményeknek kell megfelelnie: legyen jól szellőztetett ne érje közvetlen napsugárzás ne legyen kitéve időjárási hatásoknak álljon rendelkezésre elegendő szabad tér a szellőzéshez és a szétszereléshez legyen elárasztás ellen védett Környezeti feltételek Környezeti hőmérséklet: -10 C C A frekvenciaátalakító élettartama rövidül, ha túllépik a +35 C/ 24 h átlaghőmérsékletet, vagy a frekvenciaátalakítót 0 C alatti vagy +40 C feletti hőmérsékleten üzemeltetik. Nem megengedett túl magas vagy alacsony hőmérséklet esetén a frekvenciaátalakító automatikusan lekapcsol. FONTOS TUDNIVALÓ Eltérő környezeti feltételek melletti használat esetén egyeztetni kell a gyártóval. Felállítás szabadban Szabadban történő felállítás esetén az elektronikán a kondenzvíz-képződés és a túl erős napsugárzás ellen a frekvenciaátalakítót megfelelő védelemmel kell ellátni. 5.3 A PumpDrive felszerelése A választott felállítási hely függvényében adapterre, ill. szerelőkészletre van szükség Motorra szerelés Motorra történő szerelés esetén a frekvenciaátalakító már szállítási állapotban a szivattyúval együtt, adapterrel a motorra van szerelve. Meglévő szivattyú-berendezéseknél utólagos motorra történő át szereléshez adapterek tartozékként kaphatók a KSB-nél Falra/kapcsolószekrénybe szerelés Falra történő szereléshez a szükséges szerelőkészlet a szállítási terjedelem része. Meglévő szivattyú-berendezéseknél utólagos falra történő szereléshez szerelőkészletek tartozékként a KSB-nél kaphatók. 20 / 136 PumpDrive 2 Eco

21 5 Felállítás/beépítés A frekvenciaátalakítónak teljes felületén a falra fel kell feküdnie, hogy a ventilátorokból érkező légáramot a hűtőtesten áramoltassa át. Az elégséges hűtéshez a készülék szerelésénél ügyelni kell arra, nehogy más készülékek kifújt levegőjét szívja be közvetlenül. Ehhez a következő minimális távolságokat kell betartani: Táblázat 13: Minimális távolságok kapcsolószekrénybe történő szerelésnél Távolság más készülékektől Távolság [mm] felül és alul 100 oldalt 20 A frekvenciaátalakító névleges üzeme során a hőként leadott teljesítményveszteség a frekvenciaátalakító névleges teljesítményétől függően 98% nagy teljesítménynél, kis teljesítménynél akár 95%. 5.4 Elektromos csatlakozás Biztonsági rendelkezések VESZÉLY Szakszerűtlen elektromos szerelés Áramütés miatti életveszély! Az elektromos csatlakoztatást csak villanyszerelővel végeztesse el. A helyi és nemzeti áramszolgáltató műszaki csatlakoztatási feltételeit figyelembe kell venni. VESZÉLY Véletlen bekapcsolás Áramütés miatti életveszély! Minden karbantartási és szerelési munkálat előtt a frekvenciaátalakítót le kell választani a hálózati táplálásról. Minden karbantartási és szerelési munkálat előtt a frekvenciaátalakítót újbóli bekapcsolás ellen biztosítani kell. VESZÉLY Feszültség alatt álló részek megérintése Áramütés miatti életveszély! A ház középső részét soha ne távolítsa el a hűtőtestről. Vegye figyelembe a kondenzátor kisülési idejét. A frekvenciaátalakító kikapcsolása után várjon 10 percet, mialatt a veszélyes feszültségek leépülhetnek. FIGYELEM Közvetlen összeköttetés a hálózat és a motor csatlakozója között (megkerülő vezeték) A frekvenciaátalakító sérülése! Soha ne csatlakoztassa a frekvenciaátalakító motorcsatlakozását közvetlenül a hálózatra (megkerülő vezetékkel). PumpDrive 2 Eco 21 / 136

22 5 Felállítás/beépítés FIGYELEM Több motor egyidejű csatlakoztatására a frekvenciaátalakító kimenetére A frekvenciaátalakító sérülése! Tűzveszély! Soha ne csatlakoztasson egyidejűleg több motort a frekvenciaátalakító kimenetére. VIGYÁZAT A szigetelés szakszerűtlen ellenőrzése A frekvenciaátalakító sérülése! Soha ne végezzen szigetelés-ellenőrzést a frekvenciaátalakító elemein. A motor, a motor csatlakozóvezetékek, és a hálózati csatlakozóvezeték szigetelésének ellenőrzését csak a frekvenciaátalakító csatlakozóinak lekötése után végezze el. FONTOS TUDNIVALÓ Hiba elhárítása, ill. jóváhagyás oda vezethet, hogy a frekvenciaátalakító magától újra bekapcsol. A frekvenciaátalakítóban elektronikus biztonsági berendezések vannak, amelyek lekapcsolják hiba esetén a motort, miáltal az árammentessé válik és leáll. A vezetékek csavarzataihoz csak a meglévő furatokat használja, adott esetben két vezeték csavarozásával. A további furatokból származó fémforgácsok a készülék meghibásodását okozhatják Tudnivalók a berendezés tervezéséhez Hálózati csatlakozóvezeték Motor csatlakozóvezeték Vezérlővezeték Csatlakozóvezetékek A csatlakozóvezetékek kiválasztása A csatlakozóvezetékek kiválasztása különböző tényezőktől függ, pl. a csatlakoztatás módjától, a környezeti feltételektől és a berendezés típusától. A csatlakozóvezetékeket rendeltetésszerűen kell használni, és be kell tartani a gyártó névleges feszültségre, áramerősségre, üzemi hőmérsékletre és termikus hatásokra vonatkozó utasításait. A csatlakozóvezetékeket forró felületre és azok közelébe nem szabad fektetni, hacsak nem különlegesen az ilyen felhasználásra készültek a vezetékek. Mozgó berendezés-komponensek esetében rugalmas, vagy különlegesen rugalmas csatlakozóvezetékeket kell használni. A rögzített készülék csatlakoztatásához használt vezetékek legyenek a lehető legrövidebbek, a csatlakozások pedig megfelelően kivitelezve. A vezérlés, a hálózat és a motor csatlakozóvezetékeihez külön földelősíneket kell használni. Hálózati csatlakozóvezetékként használhatók árnyékolatlan vezetékek. A hálózati oldal névleges áramának megfelelő keresztmetszetű hálózati csatlakozóvezetéket kell alkalmazni. Ha a hálózati csatlakozóvezetékben (a frekvenciaátalakító elé) védőkapcsolót iktat be, azt az AC1 kapcsolási mód szerint tegye, ezzel a használt frekvenciaátalakító névleges áramának értékei hozzáadódnak, és az eredmény 15%-kal nő. Hálózati csatlakozóvezetékként árnyékolt vezeték használandó. Vezérlővezetékként árnyékolt vezeték használandó. 22 / 136 PumpDrive 2 Eco

23 5 Felállítás/beépítés ábra 8: Elektromos vezeték felépítése Táblázat 14: Vezérlőkapcsok vezeték-keresztmetszete 1 Érvéghüvely 2 Ér 3 Vezeték Vezérlőkapocs Ér keresztmetszete [mm²] Vezeték-átmérő 9) Merev erek Rugalmas erek Rugalmas erek érvéghüvellyel [mm] A, B, C kapocsléc 0,2-1,5 0,2-1,0 0,25-0,75 M12: 3,5-7,0 M16: 5,0-10,0 Táblázat 15: Csatlakozóvezetékek tulajdonságai Beépítési méret Teljesítmé ny Hálózati vezeték Tömszelence típus Érzékelő vezetéke Motorvezeték Termisztor Névleges áramerőss ég 10) hálózati oldal [kw] [A] [mm²] A.. 000K37.. 0,37 M25 M16 M25 M16 1,4 2,5 1, K55.. 0,55 2, K75.. 0,75 2,7..001K10.. 1,1 3,7 B.. 001K50.. 1,5 M25 M16 M25 M16 5,2 2, K20.. 2,2 6, K , K ,4 Motor csatlakozóvezeték hossza maximális érkeresztmetszet KSB motorkábel vezeték-keresztmetszete Ha a frekvenciaátalakítót nem a meghajtandó motorra szerelik, hosszabb motor csatlakozóvezetékekre lehet szükség. A csatlakozóvezetékek szórási kapacitásától függően nagy frekvenciájú levezető áramok folyhatnak a vezeték földelésén át. A levezető áramok összege túllépheti a frekvenciaátalakító névleges bemeneti áramerősségét. Ekkor a frekvenciaátalakító védőberendezése aktiválódik, és a motor leáll. A teljesítménytartománytól függően a következő motor csatlakozóvezeték típusok ajánlottak: Táblázat 16: Motor csatlakozóvezeték hossza Teljesítménytartomány Maximális vezetékhossz Szórási kapacitás [kw] [m] [nf] 7,5 (B osztály) 5 5 9) Védelmi osztály módosulása, a megadottól eltérő vezeték-átmérő használata esetén. 10) A hálózati fojtótekercsek alkalmazásához vegye figyelembe a hálózati fojtótekercsekről, tartozékokról és opciókról szóló részt. PumpDrive 2 Eco 23 / 136

24 5 Felállítás/beépítés Kimeneti szűrő Ha a megadottnál hosszabb csatlakozóvezetékekre van szükség, vagy a csatlakozóvezeték szórási kapacitása túllépi a megadott értékeket, ajánlott a frekvenciaátalakító és a meghajtandó motor közé egy megfelelő kimeneti szűrőt beiktatni. Ezek a szűrők csökkentik a kimeneti feszültségek impulzus-meredekségét a frekvenciaátalakítón, és az ingadozásokat határolják. Előtét biztosítók Motorvédő kapcsoló Hibaáram védőkapcsoló Elektromos védőberendezés A frekvenciaátalakító hálózati betáplálásába három gyorskioldású biztosítót kell beiktatni. A biztosító méretét a frekvenciaátalakító hálózati oldalának névleges áramaihoz mérten kell kialakítani. Külön motorvédelemre nincs szükség, mivel a frekvenciaátalakító saját biztonsági berendezésekkel rendelkezik (többek között elektronikus túláramvédelemmel). A meglévő motorvédő kapcsolót legalább a névleges áramerősség 1,4-szeresére kell méretezni. Rögzített csatlakoztatás és megfelelő kiegészítő földelés esetén (ld. DIN VDE 0160) a frekvenciaátalakítóhoz nincs előírva FI-relé használata. FI-relé használata esetén a DIN VDE 0160 szerinti háromfázisú frekvenciaátalakítók csak minden áramra érzékeny FI-reléken keresztül csatlakoztathatók, mivel a hagyományos FI-relék a lehetséges egyenáram-részek miatt lehet, hogy egyáltalán nem, vagy hibásan oldanak ki. Táblázat 17: Kiválasztandó hibaáram védőkapcsoló Beépítési méret A és B Névleges áramerősség 150 ma Ha hosszú árnyékolt vezetéket használnak hálózati, ill. motor csatlakozáshoz, akkor lehetséges, hogy a földelés felé áramló levezetési áram lekapcsolja a hibaáram védőkapcsolót (az ütemfrekvencia miatt). Megoldási lehetőségek: az RCD (áramvédőkapcsoló) cseréje, vagy az érzékenységi határ csökkentése. Felállítás/beépítés/ környezet Vezetékek összekötése/ csatlakoztatása Az elektromágneses összeférhetőséggel kapcsolatos megjegyzések A más elektromos készülékekből eredő elektromágneses zavarok hatással lehetnek a frekvenciaátalakítóra. De ugyanakkor a frekvenciaátalakító is létrehozhat zavarokat. A frekvenciaátalakítóból kiinduló zavarok lényegében a motor csatlakozóvezetékein keresztül terjednek. A rádió-zavarmentesítéshez a következő intézkedéseket javasoljuk: árnyékolt motor csatlakozóvezetékek > 70 cm vezetékhossz esetén (különösen ajánlott kis teljesítményű frekvenciaátalakítók esetén) egy darabból készült fém kábelcsatornák legalább 80%-os fedettséggel (ha árnyékolt csatlakozókábel nem használható) Jobb árnyékolás érhető el, ha a frekvenciaátalakítót fémszekrénybe építik. A teljesítménnyel rendelkező beépített elemek kapcsolószekrénybe történő építését más készülékektől (vezérlő és ellenőrző készülékektől) elegendő távolságban kell elvégezni. A kábelezés és a teljesítménnyel rendelkező beépített elemek, valamint a kapcsolószekrény egyéb kábelei között legalább 0,3 m távolságot kell tartani. A vezérlés, a hálózat és a motor csatlakozóvezetékeihez külön földelősíneket kell használni. A csatlakozóvezeték árnyékolásának egy darabból kell készülnie, és mindkét oldalán vagy csak a megfelelő földelőkapocsra, vagy a földelősínre kötve kell lennie (nem a kapcsolószekrényben lévő földelősínre). Az árnyékolt vezeték hatására a nagyfrekvenciás áram, amely normál esetben a motorháztól levezetési áramként a földelés felé, vagy az egyes vezetékek között folyna, az árnyékoláson keresztül folyik. A vezérlővezeték árnyékolása (csatlakoztatás csak a frekvenciaátalakító oldalán) kisugárzás elleni védelemként is szolgál, és a vezérlővezeték csatlakozóterében az erre szolgáló csatlakozókra kell kötni. 24 / 136 PumpDrive 2 Eco

25 5 Felállítás/beépítés Hosszú, árnyékolt motor csatlakozóvezetékek esetén további vakellenállásokat vagy kimeneti szűrőket kell beiktatni, a földeléshez képest a kapacitív szórási áram kiegyenlítése és a motoron a feszültség-emelkedés sebességének csökkentése érdekében. Ezek az intézkedések a rádiós zavarok további csökkenését okozzák. A ferritgyűrűk vagy vakellenállások kizárólagos használata az EMC irányelvben meghatározott határértékek betartásához nem elegendő. FONTOS TUDNIVALÓ 10 m-nél hosszabb árnyékolt vezetékek használata esetén ellenőrizni kell a szórási kapacitást, hogy a fázisok között vagy a föld felé ne jöhessen létre túl nagy szórás, amely a frekvenciaátalakító lekapcsolásához vezetne. Vezetékek fektetése A vezérlővezetéket és a hálózati/motorvezetékeket elválasztott kábelcsatornában kell fektetni. A vezérlővezeték fektetésekor a hálózati/motor csatlakozóvezetéktől 0,3 m távolságot kell tartani. Ha a vezérlővezeték és a hálózati/motor csatlakozóvezeték keresztezése nem kikerülhető, akkor azt 90 -os szögben kell kivitelezni Földelés csatlakozó A frekvenciaátalakítót megfelelően földelni kell. A zavarállóság növeléséhez a különböző földelés csatlakozókhoz széles érintkezőfelület szükséges. Kapcsolószekrénybe szerelésekor a frekvenciaátalakító földeléséhez két elválasztott réz földelősínt kell használni (hálózati/motor csatlakozó, ill. vezérlő csatlakozó) megfelelő méretben és megfelelő keresztmetszettel, amelyre az összes földelés csatlakozó ráköthető. A síneket egyetlen ponton kell a földelőrendszerhez csatlakoztatni. A kapcsolószekrény földelése a hálózati földelőrendszeren keresztül történik Hálózati fojtótekercsek A megadott bemeneti áram értékek csak irányadó értékek, amelyek a névleges üzemre vonatkoznak. Ezek az áramok a rendelkezésre álló hálózati impedanciának megfelelően változhatnak. Nagyon merev hálózatoknál (nincs hálózati impedancia) magasabb áramértékek léphetnek fel. A hálózati bemeneti áram határolásához a már beépített hálózati fojtótekercseken kívül (teljesítménytartományuk max 45 kw) külső hálózati fojtótekercsek alkalmazhatók. Ezenkívül a hálózati fojtótekercsek a hálózati visszahatások csökkentését és ezáltal a teljesítménytényező javulását szolgálják. A DIN EN érvényességi tartományát figyelembe kell venni. A KSB-nél kaphatók a megfelelő hálózati fojtótekercsek. ( fejezet Oldal 130) Kimeneti szűrő Az EN szerinti rádió-zavarmentesítés betartásához be kell tartani a maximális vezetékhosszokat. Ha a vezetékek előírt hosszát túllépik, kimeneti szűrőket kell alkalmazni. Műszaki adatok külön kérésre. ( fejezet Oldal 130) PumpDrive 2 Eco 25 / 136

26 5 Felállítás/beépítés Villamos csatlakoztatás Házfedél eltávolítása VESZÉLY Feszültség alatt álló részek megérintése Áramütés miatti életveszély! A ház középső részét soha ne távolítsa el a hűtőtestről. Vegye figyelembe a kondenzátor kisülési idejét. A frekvenciaátalakító kikapcsolása után várjon 10 percet, mialatt a veszélyes feszültségek leépülhetnek. Házfedél A csatlakozókapocs-doboz csavarral rögzített házfedéllel van lefedve. A hálózati és motor csatlakozóvezetékek kapcsai érintésvédelmi fedéllel is védve vannak. Védőfedél ábra 9: Házfedél 1. Távolítsa el a fedél kereszthornyos csavarjait. 2. Vegye le a fedelet. ábra 10: Védőfedél kiemelése 1. A hálózati és motor csatlakozóvezetékek védőfedele be van dugaszolva. A hálózati és motor csatlakozóvezetékek csatlakoztatása előtt a védőfedelet széles csavarhúzóval óvatosan ki kell emelni. ábra 11: Védőfedél levétele 2. Vegye le a védőfedelet. 26 / 136 PumpDrive 2 Eco

27 5 Felállítás/beépítés Kapocslécek áttekintése DI-EN +24V GND DICOM DI3 DI2 DI1 +24V AO-GND AO +24V AIN2 GND +24V AIN1 GND GND NO COM +24V 2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B LINE 2 MOTOR 3 4 PE L1 L2 L3 PE U V W PTC MOTOR + BR - ábra 12: Kapocslécek áttekintése 1 Hálózat és motor csatlakoztatása 2 Vezérlővezetékek Hálózat és motor csatlakoztatása VESZÉLY A fékellenállás (Brake) csatlakozókapcsainak és dugaszainak érintése vagy eltávolítása Áramütés miatti életveszély! Soha ne nyissa ki a fékellenállás (Brake) csatlakozókapcsait és dugós csatlakozóit, és ne érjen azokhoz. PumpDrive 2 Eco 27 / 136

28 5 Felállítás/beépítés VIGYÁZAT Szakszerűtlen elektromos szerelés A frekvenciaátalakító sérülése! Ne iktasson védőkapcsolót a motor és a frekvenciaátalakító közé (a motor csatlakozóvezetékében). 1. A hálózati, ill. motor csatlakozóvezetéket vezesse át a tömszelencéken és a megadott kapcsokkal kösse össze. 2. Kösse össze a PTC csatlakozás/termisztor vezetéket a PTC kapocsléccel (3). FONTOS TUDNIVALÓ Tekercszárlat (rövidzárlat a fázis és a PTC között) esetén egy biztosító kiold, és ezzel megakadályozza az alacsony feszültségek elhúzását a kisfeszültségű szintre. Ezt a biztosítót hiba esetén csak a KSB szerviz cserélheti. A és B beépítési méret 6 1 LINE 2 MOTOR 4 3 PE L1 L2 L3 PE U V W + PTC BR - MOTOR L1 L2 L3 N PE M 3~ 5 Motorfelügyelet (PTC/ termisztor) csatlakoztatása IT hálózat ábra 13: Hálózati és motorcsatlakozó csatlakoztatása, A és B beépítési méret 1 Hálózati csatlakozó 2 Motor csatlakozó 3 PTC csatlakozó 4 Brake (fékellenállás) 5 A motor PTC-je 6 IT hálózati átkötő Kösse össze a PTC csatlakozás/termisztor ereit a PTC kapocsléccel (3). Ha a motor oldaláról nincs PTC csatlakozás, a PTC kiértékelés paramétert le kell kapcsolni. VESZÉLY Feszültség alatt álló részek megérintése Áramütés miatti életveszély! A ház középső részét soha ne távolítsa el a hűtőtestről. Vegye figyelembe a kondenzátor kisülési idejét. A frekvenciaátalakító kikapcsolása után várjon 10 percet, mialatt a veszélyes feszültségek leépülhetnek. 28 / 136 PumpDrive 2 Eco

29 5 Felállítás/beépítés A frekvenciaátalakító IT hálózatban történő alkalmazásához az IT hálózati átkötőt el kell távolítani. ábra 14: IT hálózati átkötő Több frekvenciaátalakító telepítése Földelés csatlakozó csatlakoztatása A frekvenciaátalakítót földelni kell. A földelés csatlakozójának bekötésekor a következőket tartsa szem előtt: Ügyeljen a lehető legrövidebb vezetékhosszra. Használjon különböző földelősíneket a vezérlés, a hálózat és a motor csatlakozóvezetékeihez. A vezérlővezeték földelősíneit nem befolyásolhatja a hálózat és a motor csatlakozóvezetékeiből származó áramok, mert ez hibaforrás lehet. A hálózati/motor csatlakozóvezeték földelősínére csatlakoztassa: a motor földelőcsatlakozóját, a frekvenciaátalakító házát, a hálózati/motor csatlakozóvezeték árnyékolását. A vezérlővezeték földelősínére csatlakoztassa: az analóg vezérlőcsatlakozók árnyékolását, az érzékelők vezetékeinek árnyékolását, a terepi busz csatlakozóvezetékének árnyékolását. ábra 15: Földelés csatlakozó csatlakoztatása Több frekvenciaátalakító telepítéséhez csillagkapcsolás a legmegfelelőbb M12 modul beépítése Az M12 modulon keresztül két frekvenciaátalakító köthető egymással össze a kétszivattyús üzem megvalósításához. Az M12 modul a PumpMeter csatlakoztatását is lehetővé teszi modbus-on keresztül a frekvenciaátalakítóhoz. PumpDrive 2 Eco 29 / 136

30 5 Felállítás/beépítés 1 C D A B 2 Vakfedél ábra 16: M12 modul 1 Csatlakozás kétszivattyús üzemhez (KSB készülékbusz) C - D 2 Csatlakozás PumpMeterhez (modbus) A - B Utólag felszerelhető Belső T-idom (sín átköszörülve) - megszakításmentes a frekvenciaátalakító feszültségkiesése esetén is Előszerelt kábel, lásd tartozékok Dugaszoló egyedi szereléshez, lásd tartozékok Az M12 fiókmodul a frekvenciaátalakító szabad rekeszébe betolható. 1 M12 modul ábra 17: Vakfedél 1 Vakfedél 1. Távolítsa el a kereszthornyos csavarokat a vakfedélből. 2. Vegye le a vakfedelet. 1. A fiókmodult óvatosan tolja be a nyitott rekeszbe. A fiókmodult sínek vezetik be, míg az érintkezőbe bereteszel. ábra 18: M12 modul betolása 30 / 136 PumpDrive 2 Eco

31 5 Felállítás/beépítés VIGYÁZAT Szakszerűtlen szerelés A védettség befolyásolása (védettség nem biztosított)! Az M12 modul nem használt M12 aljzatait fedősapkával (a szállítási terjedelem része) le kell fedni. 2. A fiókmodult rögzítse a 4 kereszthornyos csavarral. Az IP55 védettség csak meghúzott csavarokkal biztosított. Csatlakoztatás kétszivattyús üzem esetén Kétszivattyús üzem felépítése egyedileg ehhez a csatlakozáshoz előszerelt kábellel (lásd: tartozékok) C D C D ábra 19: Az M12 modul rögzítése A B A B ábra 20: M12 modulok csatlakoztatása kétszivattyús üzem esetén 1 1. sz. PumpDrive csatlakoztatása kétszivattyús üzem esetén 2 Többszivattyús üzemhez előszerelt kábel 3 2. sz. PumpDrive csatlakoztatása kétszivattyús üzem esetén FONTOS TUDNIVALÓ A sín lezáráshoz lezáró ellenállások (lásd: KSB tartozékok) szükségesek, amelyeket az M12 modul éppen szabad M12 csatlakozójára (C, ill. D) kell ráhelyezni. PumpMeter csatlakoztatása Csatlakozás PumpMeterre előszerelt kábellel (lásd: tartozékok) FONTOS TUDNIVALÓ A csatlakozás a PumpMeterhez (modbus) az M12 modul "A" bemenetére történik. C D A B ábra 21: M12 modul csatlakoztatása a PumpMeterre 1 PumpMeter: modbus csatlakoztatás 2 PumpMeterhez előszerelt kábel 3 M12 modul: csatlakozás PumpMeterhez (modbus) PumpDrive 2 Eco 31 / 136

32 5 Felállítás/beépítés Érintkezők kiosztása Táblázat 18: Érintkezők kiosztása Érintk ező A vezetékek EN szerinti színjelölése ábra 22: M12 modul M12 aljzat A/B bemenet standard kiosztása a dugasz felől nézve Az A M12 aljzat kiosztása PumpMeter modbushoz paraméterezve A B M12 aljzat kiosztása PumpMeter modbushoz paraméterezve Az A és B M12 aljzat kiosztása analóg bemenetként paraméterezve 1 barna 24 V-os kimenet (PumpMeter táplálás) 24 V-os kimenet (PumpMeter táplálás) 24 V-os kimenet (PumpMeter táplálás) 2 fehér GND GND GND (árnyékolás) 3 kék RS485-A RS485-B Bemenet (4-20 ma) 4 fekete RS485-B RS485-A - 5 szürke - - Légtelenítő nyílás Vezérlővezeték csatlakoztatása ábra 23: Elektromos vezeték felépítése Táblázat 19: Vezérlőkapcsok vezeték-keresztmetszete 1 Érvéghüvely 2 Ér 3 Vezeték Vezérlőkapocs Ér keresztmetszete [mm²] Vezeték-átmérő 11) Merev erek Rugalmas erek Rugalmas erek érvéghüvellyel [mm] A, B, C kapocsléc 0,2-1,5 0,2-1,0 0,25-0,75 M12: 3,5-7,0 M16: 5,0-10,0 11) Védelmi osztály módosulása, a megadottól eltérő vezeték-átmérő használata esetén. 32 / 136 PumpDrive 2 Eco

33 5 Felállítás/beépítés Táblázat 20: A vezérlőkapcsok kiosztása Kapocsléc Kapocs Jel Leírás DI-EN +24V GND DICOM DI3 DI2 DI1 +24V AO-GND AO +24V AIN2 GND +24V AIN1 GND GND NO COM +24V B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 B10 DI-EN Digitális engedélyezés bemenet B9 +24V +24 V DC feszültségforrás B8 GND Test B7 DICOM Test a digitális bemenetekhez B6 DI3 3. digitális bemenet B5 DI2 2. digitális bemenet B4 DI1 1. digitális bemenet B3 +24V +24 V DC feszültségforrás B2 AO-GND Test a BE-KI jelhez B1 AO1 Analóg áramkimenet A10 +24V +24 V DC feszültségforrás A9 AIN2 2. analóg bemenet A8 GND Test A7 +24V +24 V DC feszültségforrás A6 AIN1 1. analóg bemenet A5 GND Test A4 GND Test A3 NO "NO" záró relé A2 COM1 "COM" vonatkoztatási relé A1 +24V +24 V DC feszültségforrás Digitális bemenetek A frekvenciaátalakító 4 digitális bemenettel rendelkezik A DI-EN digitális bemenet fixen programozva van, a hardver engedélyezésére szolgál. A DI1 - DI3 digitális bemenet funkciói szabadon paraméterezhetők. A digitális bemenetek galvanikusan el vannak választva. Így a digitális bemenetek DICOM földpotenciálja is galvanikusan el van választva. A belső 24V használatakor a belső GND is összekötendő a digitális bemenetek galvanikusan elválasztott DICOM földelésével. Ehhez használható áthidaló vezeték a GND és a DICOM között. VIGYÁZAT Potenciálkülönbségek A frekvenciaátalakító sérülése! Soha ne csatlakoztasson külső +24 V DC tápfeszültséget digitális bemenetre! Analóg kimenetek Relékimenetek Analóg bemenetek A frekvenciaátalakító rendelkezik egy olyan analóg kimenettel, melynek kimeneti értéke a kezelőegységen paraméterezhető. A fölérendelt irányítóközpontba tartó analóg jeleket galvanikusan elválasztva kell csatlakoztatni, pl. leválasztó kapcsolóerősítőkkel. A potenciálmentes relé (NO) működése a Service Tool segítségével paraméterezhető. A fölérendelt irányítóközpontból érkező analóg jeleket galvanikusan elválasztva kell a frekvenciaátalakítóhoz csatlakoztatni, pl. leválasztó kapcsolóerősítőkkel. Külső feszültség- vagy áramforrás analóg bemeneteken történő használata esetén az előírt érték vagy érzékelő forrás testelését az A5, ill. A8 kapocsra kell bekötni. A +24 V DC tápfeszültség (A7, ill. A10 kapocs) tápfeszültségként szolgál az analóg bemenetekre kötött érzékelőkhöz. PumpDrive 2 Eco 33 / 136

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Processz szivattyú RPH Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató RPH Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-szivattyú Amarex N S 32-160 Beépítési méret DN 32 Motorok: 2 pólusú: 02 ATEX nélkül Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 39024180 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amarex

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató Galvanikus leválasztó / tápegység Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5

Részletesebben

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01350517 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Nyomásfokozó berendezés Hyamat V S-V/1 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hyamat V Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

Részletesebben

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo 1a. ábra: 2 3 1 4 1b. ábra: 2 4 3 1 5 1c. ábra: 4 2 5 3 1 1d. ábra: 4 2 3 1

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

Sartorius WM modellek

Sartorius WM modellek Üzemeltetési utasítás Sartorius WM modellek Mozgásban a mérés Őrizze meg a későbbi használathoz. Eredeti üzemeltetési utasítás Sartorius AG 98648-018-90 98648-018-90 Típustábla Típustábla A gép csatlakoztatása

Részletesebben

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep Használati útmutató 1.3G-28001-C06 Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep 1027B06 Előszó a használati utasításhoz A használati utasítás célja, hogy megismerjük

Részletesebben

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Kezelési útmutató. A német eredeti változat fordítása

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Kezelési útmutató. A német eredeti változat fordítása Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 4. A

Részletesebben

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Merülőmotoros szivattyú Amacan P 50 Hz Amacan P 700-470 Amacan P 800/900-540 Amacan P 1000-700 Amacan P 1200-870 Amacan P 1500/1600-1060 Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01230518 Impresszum

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo! H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo! 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra Szin: a=fekete b=kék v. szürke c=barna. Kondenzátort a kék és barna közé kell kötni. 4. ábra 5. ábra 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! Beépítési és üzemeltetési utasítás 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! 1 1. 2. 3. 2 Tartalomjegyzék 1 Általános... 4 2 Biztonság... 4 2.1 Az utasítások jelzése az üzemeltetési utasításban... 4 2.2 Személyek

Részletesebben

Dokumentációra vonatkozó általános információ

Dokumentációra vonatkozó általános információ Dokumentációra vonatkozó általános információ Az alábbi dokumentáció az ACT 201 és ACT 401 sorozatú frekvenciaváltókra érvényes. Gyári beállításokkal mindkét készüléksorozat széles felhasználási körben

Részletesebben

ACTIVE frekvenciaváltó. Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw

ACTIVE frekvenciaváltó. Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw ACTIVE frekvenciaváltó Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw Dokumentációra vonatkozó általános információ Az alábbi dokumentáció az ACT 201 és ACT 401 sorozatú frekvenciaváltókra érvényes. Gyári

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MQ1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 03/2015 Answers for industry. 31.03.2015

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Kézikönyv. Terepibusz-interfészek, terepi elosztók MOVI-SWITCH vezérlésére. Kiadás: 2006. 12. 11543167 / HU

Kézikönyv. Terepibusz-interfészek, terepi elosztók MOVI-SWITCH vezérlésére. Kiadás: 2006. 12. 11543167 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások Terepibusz-interfészek, terepi elosztók MOVI-SWITCH vezérlésére Kiadás: 006. 1. 11543167 / HU Kézikönyv

Részletesebben

VLT Micro Drive. Kis frekvenciaváltó maximális terherbírás és megbízhatóság

VLT Micro Drive. Kis frekvenciaváltó maximális terherbírás és megbízhatóság 1 VLT Micro Drive Kis frekvenciaváltó maximális terherbírás és megbízhatóság IP 20-as mechanikai védettség A hűtőventilátor közvetlenül nem szellőzteti át az elektronikát Minőségi kondenzátorok Működés

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MN1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 04/2015 Answers for industry. 22.04.2015

Részletesebben

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-Y/ szériától 03w0 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató

Részletesebben

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély!

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az

Részletesebben

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési

Részletesebben

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz

Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz Kezelési útmutató az STA 1 szekcionális meghajtóhoz H STA 1 szekcionális meghajtó / Rev. 0.3 1 1. Tartalomjegyzék 3. Általános biztonsági tudnivalók 1. Tartalomjegyzék 2 2. A szimbólumok magyarázata 2

Részletesebben

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep H Beépítési és üzemeltetési utasítás 251 27 72 / 0999 Tartalom 1. Általános rész...3 1.1 Alkalmazási terület...3 1.1. Csatlakozó méretek és teljesítmény adatok...4

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Háromfázisú feszültségrelé K8AB-PW Ideális választás háromfázisú tápellátások figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. 3 vagy 4 vezetékes tápellátások túlfeszültségének és feszültségesésének

Részletesebben

Holtumsweg 13, D-47652 Weeze, Tel. +49 2837/9134-0, Fax. +49 2837/1444 www.uni-geraete.de info@uni-geraete.de

Holtumsweg 13, D-47652 Weeze, Tel. +49 2837/9134-0, Fax. +49 2837/1444 www.uni-geraete.de info@uni-geraete.de Üzemeltetési útmutató Robbanásvédelem (fordítás) A robbanásvédelem opció és a mágneses működtetésen Ex-típustáblával van jelölik. A működtetések és a hozzá tartozó mágnesszelep-vezérlések megfelelnek az

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Használati útmutató. FC2000 rezgésvezérlés

Használati útmutató. FC2000 rezgésvezérlés Használati útmutató FC2000 rezgésvezérlés Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 1.1 MEGJEGYZÉSEK A HASZNÁLATI UTASÍTÁSRÓL / IMPRESSZUM... 3 1.2 SZIMBÓLUMOK ÉS JELÖLÉSEK... 4 1.2.1 Figyelmeztető jelölések...

Részletesebben

WV1W Vízelzáró vezérlő. Használati utasítás Magyar

WV1W Vízelzáró vezérlő. Használati utasítás Magyar WV1W Vízelzáró vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az eszközt a telepítés

Részletesebben

ABB standard hajtások ACS150, 0.37-4 kw

ABB standard hajtások ACS150, 0.37-4 kw ABB standard hajtások ACS150, 0.37-4 kw Műszaki katalógus ÜZLETI PROFIL IPARÁGAK TERMÉKEK ALKALMAZÁSOK SZAKÉRTELEM PARTNEREK SZOLGÁLTATÁSOK ABB standard hajtás - ACS150 Az ABB standard hajtásról Az ABB

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s GRUNDFOS Szerelési és üzemeltetési utasítás 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Típus megnevezés 2. Alkalmazási terület 3. Műszaki adatok 3.1 Környezeti hőmérséklet 3.2 Közeghőmérséklet 3.3 Maximális üzemi nyomás

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

LC1W Világítás vezérlő. Használati utasítás Magyar

LC1W Világítás vezérlő. Használati utasítás Magyar LC1W Világítás vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az eszközt a telepítés

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.1.10. Fejezet. Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.1.10. Fejezet. Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE (AJÁNLÁS) B.1.10. Fejezet Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények kiadás A dokumentum megnevezése kiadva visszavonva

Részletesebben

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet)

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet) Hőmérsékletszabályozók ECSV DIP-kapcsoló segítségével egyszerűen beállítható, könnyen használható szolgáltatásokkal rendelkező, DIN 8 x 8 mm-es méretű hőmérsékletszabályozók Egyszerű beállítás DIP- és

Részletesebben

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 1a ábra: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 1b ábra: 1 2 9 8 13

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20)

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) VIBRAC - 218 Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) Tip:006-002-005-008 Jellemzők: Két rezgőadagoló működtetése

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

J1000 Frekvenciaváltó sorozat

J1000 Frekvenciaváltó sorozat J1000 Frekvenciaváltó sorozat Az alapvetı inverter V/F motorvezérlés Nagy nyomaték már 3 Hz frekvencián (150%) Kettıs besorolás: o normál üzem 120% / 1 perc túlterhelés o nehéz üzem 150% / 1 perc túlterhelés

Részletesebben

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AMExC 01.1 Először olvassa

Részletesebben

Biztonsági utasítások a WAREMA vezérlésekhez

Biztonsági utasítások a WAREMA vezérlésekhez Biztonsági utasítások a WAREMA vezérlésekhez Érvényesség kezdete: 2015. október 01. 2014274_0 hu Biztonsági utasítások a WAREMA vezérlésekhez 1 Alapvető információk A jelen dokumentum a WAREMA vezérlésekre

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató F-RER / F-REL

Eredeti üzemeltetési útmutató F-RER / F-REL Kiadás: 1.12.2009 BA 750-HU Eredeti üzemeltetési útmutató F-RER / F-REL F-RER /REL 26020 - F-RER/REL 62050 F-sorozat F-Series Radiál Radial Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó.....................................................................

Részletesebben

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok VAU 7,5 kw Vákuumszivattyúk Kompresszorok ódosítások Verzió Dátum Osztály Oldal(ak) Alap 0.1 01.01.2002 inden inden 1. kiadás Kezelési utasítás 1. kiadás, verz.: 1 Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók...6

Részletesebben

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY RV3-25/P teljesítményszabályozó Ez az kézikönyv fontos útmutatást és a biztonságra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. Mielőtt telepíti az egységet, a megfelelő működés biztosítása és az Ön biztonsága

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók DOC N : DT1361-1393-62 DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók Felhasználói leírás DT1361, DT1362, DT1363, DT1364, DT1371, DT1372, DT1373, DT1381, DT1382, DT1384, DT1393 típusokhoz Gyártó:

Részletesebben

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18 7.5 kva - 15 kva szünetmentes tápegység (UPS) Felhasználói és telepítési útmutató Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer leírása... 3 2.1 Általános leírás... 3 2.2 A rendszer felépítése... 5 Az UPS rendszer

Részletesebben

WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás

WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás 2025432/2001.12 TOP-D H 1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra 5. ábra 6a. ábra 6b. ábra 6c. ábra 6d. ábra 6e. ábra 6f. ábra 6g. ábra EK. AZONOSSÁGI NYILATKOZAT 6

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK SL1.50 and SLV.65 0.9-1.5 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - V001 *D1150388-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - - 1001 *D1150388-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Mikrohullámú rádiófrekvenciás azonosítórendszer V690

Mikrohullámú rádiófrekvenciás azonosítórendszer V690 Mikrohullámú rádiófrekvenciás azonosítórendszer V690 Rádiófrekvenciás azonosító rendszer mikrohullámú kommunikációhoz 600 Kb/s sebességen 5 méterig Mikrohullámú kommunikáció 5 méterig a 2450 MHz-es sávban

Részletesebben

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS párhuzamos redundáns rendszer Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. A rendszer ismertetése... 5 2.1. Általános

Részletesebben

Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O)

Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O) Wilo: RP 25/60-2 Wilo-Star: RS 25(30)/... (RG) RSD 30/... ST 20(25)/... AC 20/...-I (O) Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 021 352 / 0208 Tartalom 1. Általános...3 2. Biztonság...4 3. Szállítás és raktározás...5

Részletesebben

RAPTOR - primer áramnyomató rendszer

RAPTOR - primer áramnyomató rendszer Sokfunkciós készülék A RAPTOR egy fejlett vizsgálórendszer, melyet pontosan azoknak a primer oldali vizsgálatoknak az elvégzésére fejlesztettek ki, melyek az alállomások üzembehelyezése és karbantartása

Részletesebben

A rendszerbe foglalt reléprogram, 1954 óta. Szilárdtest relék optocsatolóval, bekapcsolás a feszültség nullátmeneténél vagy nem szinkronizált módon

A rendszerbe foglalt reléprogram, 1954 óta. Szilárdtest relék optocsatolóval, bekapcsolás a feszültség nullátmeneténél vagy nem szinkronizált módon A rendszerbe foglalt reléprogram, 1954 óta 77-es sorozat Elektronikus (SSR) relék Szilárdtest relék optocsatolóval, bekapcsolás a feszültség nullátmeneténél vagy nem szinkronizált módon 77-es sorozat

Részletesebben

Hálózati csatlakozási terv

Hálózati csatlakozási terv Hálózati csatlakozási terv 32,5/30,0 DC/AC kw p Háztartási Méretű Napelemes Kiserőműhöz Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz. 39470/307 2016. Április [A háztartási méretű kiserőmű

Részletesebben

Beépítési és kezelési útmutató EB 8331-1 HU. Villamos állítómű Típus 3374. Kiadás: 2006. augusztus

Beépítési és kezelési útmutató EB 8331-1 HU. Villamos állítómű Típus 3374. Kiadás: 2006. augusztus Villamos állítómű Típus 3374 1. ábra Típus 3374 állítómű, Típus 3535 háromjáratú szelepre szerelve Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2006. augusztus Tartalomjegyzék Tartalom Oldal 1 Felépítés és működés...

Részletesebben

Szójegyzék/műszaki lexikon

Szójegyzék/műszaki lexikon Tartalom Szójegyzék/műszaki lexikon Szójegyzék/műszaki lexikon Tápegységek Áttekintés.2 Szabványok és tanúsítványok.4 Szójegyzék.6.1 Tápegységek áttekintés Tápegységek - áttekintés A hálózati tápegységek

Részletesebben

Kézikönyv. MOVITRAC B Biztonságos lekapcsolás Előírások. Kiadás: 2007. 06. 11469161 / HU

Kézikönyv. MOVITRAC B Biztonságos lekapcsolás Előírások. Kiadás: 2007. 06. 11469161 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVITRAC B Biztonságos lekapcsolás Előírások Kiadás: 2007. 06. 11469161 / HU Kézikönyv SEW-EURODRIVE Driving

Részletesebben

WILO ESK1 / PSK1. Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 059 363 / 0506

WILO ESK1 / PSK1. Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 059 363 / 0506 WILO ESK1 / PSK1 H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 059 363 / 0506 1. ábra 3. ábra 2. ábra 2 4a. ábra 4b. ábra 4c. ábra 4d. ábra 4e. ábra 3 Tartalomjegyzék 1 Általános rész...5 1.1 Alkalmazási terület...5

Részletesebben

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató - 42 ASB600-7604v007-4200-0-OCE-HUH Szerzői és szomszédos jogok Ezen útmutató szerzői joga a gyártónál marad. A jelen útmutató

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Elárasztható fekália átemelö egység. mini-compacta. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-V/ szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4084395-Ed.04/2008.03 DDD a N L N L b 1 230 V 50 Hz / / N L c N L N L 1 Általános Ebben az üzemeltetési útmutatóban ismertetjük a

Részletesebben

A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta. Újdonságok - 2012 nyara

A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta. Újdonságok - 2012 nyara A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta Újdonságok - 2012 nyara Tartalomjegyzék 72-es sorozat - Feszültségfelügyeleti relék 72.31-es típus - 3-fázisú hálózat felügyelete oldal 1-3 7S sorozat - Relék

Részletesebben

Montaj ve kullanma kılavuzu GB. Monterings- och skötselanvisning F FIN. Asennus- ja käyttöohjeet NL. Beépítési és üzemeltetési utasítás E

Montaj ve kullanma kılavuzu GB. Monterings- och skötselanvisning F FIN. Asennus- ja käyttöohjeet NL. Beépítési és üzemeltetési utasítás E Wilo-AlarmControl D Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve kullanma kılavuzu GB Installation and operating instructions S Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 S702 100529 V1/0313 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk...

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A fenti nemzetközileg elfogadott jelek figyelmeztetnek a készülék belsejében előforduló elektromos veszély lehetőségére. Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezkedő nyílhegyben

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv H A M B U R G Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv Hő- és füstelvezető kompakt központok Típusok: EL 24a/1 /2 /3 Tel.: +36 (1) 226 1616 Fax: +36 (1) 226 1303 info@assaabloy.hu www.assaabloy.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések. Beépítési és üzemeltetési utasítás

WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések. Beépítési és üzemeltetési utasítás WILO- HMC EM 24 HMP EM 24 házi vízellátó berendezések H Beépítési és üzemeltetési utasítás Tartalom 1. Általános...3 1.1. Alkalmazási cél...3 1.2. A berendezés adatai...3 1.2.1. Csatlakozó- és teljesítményadatok...3

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS

Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS BLUE LINE Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS Forgalmazza: Centrotool Kft 1102 Budapest Halom utca

Részletesebben

Szelepmozgató motorok hárompont vezérléshez

Szelepmozgató motorok hárompont vezérléshez Adatlap Szelepmozgató motorok hárompont vezérléshez biztonsági funkció nélkül SU, SD biztonsági funkcióval (rugó fel/le) SD EN 4597 bizonyítvánnyal rendelkező biztonsági funkció (rugó le) Leírás A szelepmozgatók

Részletesebben

Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára

Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék WSH 10.2 WSH 16.2 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AM 01.1 Először olvassa el az

Részletesebben

BTL-WH 250 és BTL-WH 315

BTL-WH 250 és BTL-WH 315 LÉGKEZELŐ EGYSÉGEK BTL-WH 250 és BTL-WH 315 Telepítési utasítás Általános információk Az egység telepítése előtt olvasson el a jelen dokumentációban szereplő minden információt. Az egység telepítését csak

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870D Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi

Részletesebben

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Vezérlőegység: elektronikus (MWG) állítóhajtás-vezérléssel AUMATIC AC 01.

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Vezérlőegység: elektronikus (MWG) állítóhajtás-vezérléssel AUMATIC AC 01. Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Vezérlőegység: elektronikus (MWG) állítóhajtás-vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Non intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

Nagy hatékonyságú ivóvízszivattyú. Calio-Therm S. Tájékoztató a gyártási sorozatról

Nagy hatékonyságú ivóvízszivattyú. Calio-Therm S. Tájékoztató a gyártási sorozatról Nagy hatékonyságú ivóvízszivattyú Calio-Therm S Tájékoztató a gyártási sorozatról Impresszum Tájékoztató a gyártási sorozatról Calio-Therm S Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben